GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.
Bu gizlilik ilkeleri MT internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Lütfen “Gizlilik Sözleşmesi”ni dikkatlice okuyunuz.
1.MT internet sitelerini ziyaret etmekle ve/veya uygulamalarını kullanmakla ve/veya üye olmakla
belirtilen bu ilkelerin tümü, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
2.MT, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından http://yonet.mtbilkent.com adlı web sitesi üzerinden ve/
veya mobil uygulamalar üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve
verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.
3.MT, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla Bankalar,
GSM Operatörleri gibi kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam,
sponsorluk, veri paylaşımı ve yasal diğer yöntemlerle olabilir.
4.MT, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki
amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında
kullanılmasına izin vermeyecektir. 5.Sitedeki veya uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde çıkabilecek
muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, MT gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ
kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP
adresleri, MT tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı
şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
MT'nin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır. 6.MT uygulamalarını yükleyerek son kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için veya üye olmaksızın
çeşitli hizmetlerden / servislerden faydalanabilmek için, son kullanıcıların / ziyaretçilerin kendileriyle
ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, kullanıcı adı, telefon numarası, posta
adresi, e­posta adresi vb.) formlar aracılığıyla MT'ye vermeleri gerekmektedir.
7. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir.
MT tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site
üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler MT ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve
kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki
değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde
kullanılabilir.
8.Kullanıcıların uygulama katılım bilgilerinin doğruluğu konusunda MT kayıtları esas alınacaktır
9.MT, Uygulama ya da internet sitesi içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir.
10.Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, kullanıcı adı, adres, telefon numarası, elektronik posta
adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. MT, işbu gizlilik
bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini MT'nin işbirliği içinde olmadığı
şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. MT, aşağıda sayılan hallerde ise işbu
gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.
Bu durumlar; a.Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan
hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller.
b.MT'nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların
uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller.
c.Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma
veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri.
d.Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu
hallerde. 11.MT, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı
yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya
herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye
açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak
göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. 12.MT, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi ya da Uygulamaları kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik
bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya
da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile ya da çeşitli yazılımsal analiz araçları ile elde edebilir. Bahsi
geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının
tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir
internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak
internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini
zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç
kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel
olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı
olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi
bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik
iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim
dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz
verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. 13.MT başvuru esnasında, kullanıcıların kişisel bilgisayarları ve İnternet erişimlerinden ve her türlü
teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb...) oluşabilecek
problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek
problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
14.MT kullanıcıların kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısını en
güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemleri almıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda
[email protected] adresi üzerinden iletişime geçerek danışmakta tereddüt etmeyiniz.
15.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz
olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya
uygulanamaz olması, işbu Sözleşme'nin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya
uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır.
16. MT internet sitesinde sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri
bildirimler doğrultusunda “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri,
önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir.MT internet sitesindeki ve mobil uygulamalardaki
“Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü
ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir. MT'nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi
hükümleri Site’de veya Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler
17.İşbu Site’ye girilmesi veya Site’nin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk
Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıranyetkilidir.
Download

(Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizlili