Katılım Koşulları
1. İş bu Şartname konusu "Eşsiz Bir Deneyim" Twitter yarışması tüm kullanıcılara açıktır.
Kampanya'ya Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. çalışanları, Avea bayileri; katılmış olsalar
dahi, kazanmaları halinde ödül almaya hak kazanamazlar.
2. Kampanya 24.09.2014 tarihinde başlayacak olup 01.10.2014 tarihinde
saat 16.00'da sona erecektir. Kazananlar 03.10.2014 tarihinde saat 16:00’da Twitter
sayfasından açıklanacaktır.
3. Kampanya'ya katılmak isteyen kullanıcıların 24.09.2014 ve 01.10.2014 tarihleri
arasında Twitter üzerinden 11 Ekim saat 19:00’da Ülker Sports Arena’da
gerçekleşecek olan Fenerbahçe Ülker- San Antonio Spurs maçına neden gitmek
istediklerini #EşsizBirDeneyim etiketiyle metin, video ya da fotoğrafla anlatmaları
gerekmektedir.
4. Kullanıcıların #EşsizBirDeneyim etiketiyle Twitter’da paylaşım yaptıktan sonra sayfada
duyurulan formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Kayıt formunu doldurmamış
kullanıcılar yarışma sıralamasına giremeyecektir.
5. Kazananlar Avea jürisi tarafından belirlenecektir.
6. Yarışmanın sonunda 1. Olan kişi VIP deneyimi (çift kişilik vip bilet + meet n greet
hakkı), 2. olan kişi çift kişilik bilet, 3., 4., 5., 6., 7. kişi Spalding top, 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14., 15., 16., 17., kişi NBA şapkası kazanacaktır. Ödüller kazanan yarışmacıların
adreslerine kargo ile iletilecektir. Kazanılan ödüller iade edilemez, paraya
dönüştürülemez.
7. Kullanıcılar isimlerinin açıklanmasına Kampanya'ya katılmakla muvafakat ederler.
8. Yarışmaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım
için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
9. Kullanıcılar yarışmaya sınırsız sayıda katılabilirler.
10. Kampanya'ya katılan her kullanıcı tek ödül kazanabilir. Birden fazla kere ödül almaya
hak kazanan kullanıcı sadece tek ödül alabilecektir. Ödül ile ilgili hiçbir hak üçüncü
kişilere ve/veya vekil sıfatına haiz şahıslara devredilemez.
11. Ödül kazanan kullanıcıların, söz konusu haklarını Avea'nın kusurundan
kaynaklanmayan nedenlerle hiç ya da gereği gibi kullanamamaları ve/veya yanlış
iletişim vermeleri halinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. sorumlu
tutulamayacaktır. Kullanıcılar ilgili iletişim bilgileri ile verdikleri kişisel bilgilerin tam ve
doğru olduğunu ve bu bilgilerin eksik ve yanlış verilmesinden dolayı ödüllerin
kazananlarının açıklanmasından sonra kendilerine ulaşılamaması durumunda AVEA
İletişim Hizmetleri A.Ş. ‘nın sorumlu tutulamayacağını Kabul ederler.
12. Avea bu yarışmaya katılım esnasında, kullanıcıların cep telefonu, kişisel bilgisayarları
ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük
olması, bağlantının kopması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu
bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve
zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların uygulaması ve veya cep
telefonu/bilgisayarına yapılabilecek izinsiz giriş ve/veya yavaş internet hızı,
internetten kopma gibi bir problem sebebiyle meydana gelebilecek, silinme, kayıp ve
zararlardan AVEA hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, kendisinden başka
hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun herhangi bir hakkını ihlal eden bilgi, görsel veya
metin iletemez. Bu konuda Avea’nın hiçbir yasal yükümlülüğü olmayacaktır. Yasal
yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu kullanıcı/lar münhasıran sorumlu
olacaklarını kabul eder/ler.
13. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile
ikramiyeleri verilmez.
14. Uygulamada öngörülmemiş açıklar yoluyla haksız avantaj sağlamaya çalışan
kullanıcılar belirlenmesi durumunda bu kullanıcı Ödül'e hak kazanamayacak olup,
Avea'nın yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.
15. Kampanya'ya katılanlar Avea'nın işbu Kampanya Şartnamesi'nde tesis ve ilan ettiği
kuralları şimdiden kabul ederler. Kullanıcıların Kampanya şartlarına uyup
uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Avea tarafından
yapılacaktır.
16. Kullanıcı, kampanya kapsamında yarışmaya girerek, kazananın kendisi olması
durumunda AVEA kuruluşları tarafından yapılacak fotoğraf çekimleri, resimler ve
benzeri halkla ilişkiler ve pazarlama uygulamalarında makul davranacağını kabul eder.
17. Avea, uygulamaya katılan kişilerce paylaşılan iletişim adreslerine, tanıtım veya iletişim
amaçlı posta, e-posta ve SMS gönderimi yapma ve verilen bilgileri kullanma hakkını
saklı tutar.
18. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Avea'nın defter ve diğer
her türlü kayıtları esas alınacaktır.
19. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Kampanya'ya katılım sırasında oluşabilecek teknik
aksaklıklardan, yanlış iletişim ile kampanyaya katılımdan dolayı oluşabilecek
mağduriyetten sorumlu değildir.
20. İşbu Şartname, "Eşsiz Bir Deneyim" için olup başka bir yarışma, çekiliş, promosyon,
ikramiye ya da kampanya için kullanılamaz.
21. Avea'nın Kampanya'yı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı ve Kampanya
şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu Kampanya'ya katılan herkes
yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Download

Katılım Koşulları