TÜRK TELEKOM KATILIM KOŞULLARI:
1. www.turktelekom.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan
kampanya
03.03.2014(Saat:00.01)-27.04.2014(Saat:23.59) tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.
tarafından düzenlenmektedir.
2. Kampanya tarihleri arasında Türk Telekom Kurumsal Online Hizmet Merkezi’ne
(www.turktelekom.com.tr) (ücretsiz) giriş yapan veya Kurumsal Online Hizmet Merkezi’ne Ad,
Soyad, Adres, e-posta, GSM, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Hizmet Numarası, Ticaret Sicil
No, Şirket Unvanı bilgilerini doldurarak üye olduktan sonra giriş yapan kurumsal müşteriler 1
çekiliş hakkı kazanacaklardır. Ayrıca kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıkları her hafta için 1 çekiliş
daha kazanacaklardır. Kampanyaya katılım 8 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
3. Bu kampanyaya katılanlar arasında yapılacak olan çekiliş sonucunda 10 kişi Ipad Mini with wi-fi
16gb white&silver, 25 kişi Türk Telekom E4 Akıllı Ev Telefonu, 50 kişi Asus ME173XX MTK MT8125
1GB 8 GB 7” ANDROID 4.2 MemoPad ikramiyesi kazanacaktır.
4. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
5. Kampanya katılım formundaki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gereklidir. Bilgilerin eksik
veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu
değildir.
6. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, kampanya katılımı
tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar
herhangi bir hak iddia edemezler. Türk Telekomünikasyon A.Ş. katılımcıların kampanyaya katılım
uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş. katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme
ve kampanya kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına Türk Telekomünikasyon A.Ş.
ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen
kabul etmiş sayılırlar.
8. Çekiliş 07.05.2014 tarihinde yapılacak ve kazananlar, 14.05.2014 tarihinde Star Gazetesi
Türkiye Baskısı’nda duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat
yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu
tutulamaz. Asiller 29.05.2014, yedekler 13.06.2014 tarihlerine kadar kimliği ile U2 Tanıtım ve
Promosyon Hizmetleri’ne başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.
Bu tarihlere kadar kimliği ile başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.
9. Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka
ticari bir koşul aranmamaktadır.
10. Katılımda sunulan kimlik ve adres bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının
sorumluluğundadır
11. Kampanyaya Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez ve Türk
Telekomünikasyon A.Ş.’nin bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
12. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim
edilmez.
13. Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.
14. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
15. İkramiyeye konu olan eşya ve-veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV hariç diğer yasal
yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
16. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi
durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yasal
işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
17. Türk Telekomünikasyon A.Ş. kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları
ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması,
bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz
konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan
dolayı sorumluluk kabul etmez.
18. Çekiliş neticesinde kazananlar, isimlerinin Star Gazetesi Türkiye Baskısı’nda açıklanmasını
kabul etmiş olurlar.
19. Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir
sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Türk Telekomünikasyon A.Ş. sorumlu değildir.
20. Kampanya'ya katılanlar işbu Kampanya Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Türk
Telekomünikasyon A.Ş. kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranıp davranılmadığını dilediği
şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
21. Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin
her türlü kayıtları esas alınacaktır.
22. Bu çekiliş Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresinin 27.02.2014 tarihli ve
58259698-255.01.02/674-1881 sayılı izni ile düzenlenmektedir.
23. Kampanyaya katılan herkes, kampanya şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş
sayılır. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi,
katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran Türk Telekomünikasyon A.Ş.
tarafından yapılacaktır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. bu koşullar ve kuralları gerektiğinde
katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm
katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları
öğrenmek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
24. Koşullar ve Kurallar'ın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz
olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin
geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Download

tıklaynız. - Türk Telekom