www.eaton.sk
www.eaton.cz
w
sw
en
re
.g
w
w
Katalog
Platnostod1. 9. 2011
•Vakuovátechnologie
•KompaktnírozváděčeXiria
•ModulárnírozváděčeSVS
•ModulárnísystémPowerXpert® FMX
•KompaktnívypínačeW-VACi
•VýsuvnýsystémPowerXpert® UX
•SystémdvoupřípojnicMMS
z
.c
ng
hi
itc
Rozváděče vysokého napětí
do 25 kV
Kompaktní rozváděče Xiria
Xiria: bezstarostná alternativa
w
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Xiria je název nové generace rozváděčů pro transformátorové stanice od firmy
Eaton Holec. Toto zařízení se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí a je
vhodné pro použití až do 24 kV. Rozváděč Xiria je navíc velmi kompaktní. Tyto
rozváděče mohou být dodávány ve dvě, tří, čtyř nebo pětivývodovém provedení.
Primární část zařízení, stejně tak jako mechanismus, je umístěna
v hermeticky uzavřeném prostoru, který chrání systém před vnějšími vlivy.
V programu dodávek je možný výběr ze dvou základních vývodů:
• Vakuový odpínač pro připojení kabelů distribuční sítě.
• Vakuový vypínač pro připojení silových transformátorů, nebo chráněných
kabelových vývodů.
Obě provedení mohou být dodána v jakékoliv požadované kombinaci a pořadí.
Xiria je mimořádně promyšlený a moderní systém. Při jeho vývoji bylo vědomě
zvoleno chránění pomocí vypínače v kombinaci s elektronickým relé. Tím se nabízí
moderní, bezpečná a flexibilní alternativa, která nahrazuje chránění pojistkami.
Díky tomu je zařízení Xiria navíc velmi snadno použitelné v automatizované
distribuční síti. Výše uvedené specifické vlastnosti vytvářejí ze zařízení Xiria snadno
použitelný systém, který lze optimálně přizpůsobit měnícím se požadavkům
a podmínkám v distribuci elektřiny dnes i v budoucnosti.
Čistý a šetrný k životnímu prostředí
Pro konstrukci zařízení Xiria jsou použity výlučně ekologické materiály: čistý vzduch jako izolace a vakuum jako spínací medium. Zařízení lze na konci jeho životnosti snadno demontovat, protože použité materiály jsou rozpoznatelné a mohou být
opět použity. To usnadňuje recyklaci a zamezuje zbytečným výdajům, jako daň na ochranu životního prostředí při vyřazení
zařízení z provozu.
Provoz bez údržby
Všechny primární části a mechanismy jsou v zařízení Xiria umístěny
v hermeticky uzavřeném prostoru. Tím je vyloučen jakýkoliv účinek vnějších
vlivů, například prachu, vlhka apod. na bezchybný provoz zařízení. Spínací
mechanismus je sestaven z minimálního počtu součástek a je specificky
zaměřen na vypínání po delší době nečinnosti tak, jak se to běžně děje v praxi. V mechanismech navíc nejsou použita žádná maziva, což jen přispívá provozní spolehlivosti. Díky tomu,
že provoz zařízení Xiria nevyžaduje údržbu, je možná značná úspora výdajů na tyto práce,
aniž by došlo ke snížení provozní spolehlivosti vaší distribuční sítě. A to je při dnešním
liberalizovaném trhu energie příjemná perspektiva.
A
Bezpečnost je součástí systému
Během spínání a prací na kabelech je životně
důležité mít jednoznačné údaje o stavu zařízení.
Xiria je opatřena odpojením kabelu od přípojnic,
které je viditelné prostřednictvím kontrolních okének v ovládacím panelu. Součástí zařízení je viditelné integrované
uzemnění v kombinaci s odpínačem, nebo výkonovým vypínačem.
Zařízení Xiria je opatřeno úplně uzavřenou kovovou skříní a jednofázovou izolací všech primárních částí. Tím je nebezpečí vzniku
vnitřní poruchy zredukováno na absolutní minimum. Kovová skříň
rozváděče je odolná proti vnitřnímu oblouku, což poskytuje
zvýšenou ochranu pro obsluhující personál.
Optická kontrola pozice:
odpínače / vypínače (A), odpojovače / uzemňovače (B)
2
B
Kompaktní rozváděče Xiria
w
w
w
.g
re
en
sw
it c
hi
ng
.c
z
Kompaktní rozváděče Xiria
• Uvedené panely jsou kompletně uzavřené a instalované v bezpěčně uzemněné kovové skříni.
• Z důvodu zabránění vlivu vnějšího prostředí na primární části jsou tyto části uzavřeny v kovové skříni
naplněné suchým vzduchem.
• Všechny primární části jsou odděleny izolačními materiály a proto bylo dosaženo kompaktních rozměrů.
• Pro maximální bezpečnost jsou primární části a kabelový prostor odolný proti vnitřnímu zkratu.
• Další informace naleznete v manuálu a ve výkresové dokumentaci.
• Výrobek odpovídá platným normám IEC resp. ČSN EN ekvivalentům.
Konfigurace
vývodů
Jmen.
napětí
2 vývody
CC 1)
CT 1)
CT 1)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
7,2 kV
12 kV
17,5 kV
24 kV 3)
3 vývody
CCC 1)
CCT 1)
CCT 1)
TCC 1)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
7,2 kV
12 kV
17,5 kV
24 kV 3)
4 vývody
CCCC 1)
CCCT 1)
CCTT 1)
CCTT 1)
CCCT 1)
TCCC 1)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
24 kV 3)
7,2 kV
12 kV
17,5 kV
24 kV 3)
5 vývodů
CCCTT 1)
CCCTT 1)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
libovolná 2)
24 kV 3)
24 kV 3)
7,2 kV
12 kV
17,5 kV
24 kV 3)
Typ
ochrany
HEX
DIP
HEX
DIP
DIP
HEX
HEX
DIP
DIP
DIP
HEX
DIP
Objed. číslo
Typ
139587
141768
141769
142850
142854
142858
142862
XIRIACC240001
XIRIACT240001
XIRIACT240002
XIRIA_7.2KV_2PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_12KV_2PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_17.5KV_2PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_24KV_2PANELS_NON_STANDARD*
139588
141764
141765
141780
142851
142855
142859
142863
XIRIACCC240002
XIRIACCT240001
XIRIACCT240002
XIRIATCC240002
XIRIA_7.2KV_3PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_12KV_3PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_17.5KV_3PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_24KV_3PANELS_NON_STANDARD*
139589
141760
141766
141767
141761
141781
142852
142856
142860
142864
XIRIACCCC240001
XIRIACCCT240001
XIRIACCTT240001
XIRIACCTT240002
XIRIACCCT240002
XIRIATCCC240002
XIRIA_7.2KV_4PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_12KV_4PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_17.5KV_4PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_24KV_4PANELS_NON_STANDARD*
141799
141762
142853
142857
142861
142865
XIRIACCCTT240001
XIRIACCCTT240002
XIRIA_7.2KV_5PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_12KV_5PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_17.5KV_5PANELS_NON_STANDARD*
XIRIA_24KV_5PANELS_NON_STANDARD*
Součástí dodávky kompaktního rozváděče Xiria je krátká ovládací páka.
1)
Provedení s uvolněním přetlaku do kabelového kanálu.
2)
Konfiguraci a výbavu polí je nutné specifikovat na formuláři na straně 18.
3)
Maximální napětí 25 kV.
Standardní specifikace vývodů
Panel typu C (kabelový vývod):
Panel typu T (vývod na transformátor):
Vakuový odpínač 630 A vybavený:
• 1 třípólovým odpojovačem od sběrnice
• 1 mechanickým tlačítkem pro vypnutí
• 1 třípólovým indikátorem přítomnosti napětí na kabelovém
vývodu WEGA 1.2
• 1 pružinovým mechanismem
• 1 kabelovým prostorem odolným proti vnitřnímu zkratu
16 kA-1s s výbavou:
– dveře kabelového prostoru
– 3 kabelové kónusy typu C 16 kA-1 s
– kabelové příchytky pro 3 jednofázové kabely XLPE velikosti
36-52 mm
Vakuový vypínač 200 A vybavený:
• 1 třípólovým odpojovačem od sběrnice
• 1 mechanickým tlačítkem pro vypnutí
• 1 třípólovým indikátorem přítomnosti napětí na kabelovém
vývodu WEGA 1.2
• 1 pružinovým mechanismem
• 1 elektron. ochranným relé WIC1-2PE (DIP) nebo WIC1-3PE (HEX)
• 3 proudové transformátory pro ochranu 16-56 A
• 1 indikátorem zapůsobení ochrany SZ4H
• 1 kabelovým prostorem odolným proti vnitřnímu zkratu
16 kA-1s s výbavou:
– dveře kabelového prostoru
– 3 kabelové konektory typu A 16 kA-0,6 s
– kabel. příchytky pro 3 jednofáz. kabely XLPE velikosti 36-52 mm
3
Kompaktní rozváděče Xiria
Technické údaje:
Všeobecné:
Jmenovité napětí
Jmenovité impulzní napětí
Jmenovité výdržné napětí
Jmenovitá frekvence
Odolnost proti vnitřnímu oblouku
kV
kV
kV
Hz
kA-s
3,6
40
10
50/60
20-1
7,2
60
20
50/60
20-1
12
75/95
28
50/60
20-1
17,5
95
38
50/60
16-1
24 1)
125
50
50/60
16-1
Systém přípojnic:
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý dynamický výdržný proud
A
kA-s
kA
630
20-3
50
630
20-3
50
630
20-3
50
630
16-3
40
630
16-3
40
Výkonový vypínač:
Jmenovitý proud
Jmenovitý vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý proud
A
kA
kA
kA-s
200/500
20
50
20-3
200/500
20
50
20-3
200/500
20
50
20-3
200/500
16
40
16-3
200/500
16
40
16-3
Odpínač:
Jmenovitý proud
Jmenovitý vypínací proud (cosv=0,7)
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý proud
A
A
kA
kA-s
630
630
50
20-3
630
630
50
20-3
630
630
50
20-3
630
630
40
16-3
630
630
40
16-3
1)
Maximální napětí 25 kV.
Normy:
Systém Xiria je v souladu s následujícími normami:
ČSN EN 62271-1, ČSN EN 62271-200, ČSN EN 62271-100, ČSN EN 62271-103, ČSN EN 62271-102, ČSN EN 60529, ČSN EN 60044-1,
IEC 62271-304, ČSN EN 50181
Rozměry
1305 mm
760 mm
verze: 2 vývody,
hmotnost: 350 kg
1110 mm
430 kg
1460 mm
550 kg
4
1810 mm
660 kg
600 mm
Poznámka: Výkresová dokumentace pro ostatní provedení je k dispozici na vyžádání.
5
Půdorys
Montážní otvory
Výfuk do kabel. kanálu
Minimální vzdálenosti
pro instalaci
Výfuk horkých plynů
do zadní části
Výfuk
do kabel. kanálu
2
Standardní Na podstavci
Hmotnost
Kabel 3x1 16-70/95 mm
včetně proudových transformátorů
Vypínač 200 A
Kónus typu A
Úhlový konektor
Kabel 3x1 35-630 mm2
Odpínač 630 A
Kónus typu C
T konektor
Maximální moment 70 Nm
Univerzální pro 3 panely
Plán prostorového uspořádání
Primární kabely
Kabel 3x1 50-300 mm
včetně proudových transformátorů
2
Vypínač 500 A
Kónus typu C
Šroubovací T-konektor
Maximální moment 70 Nm
Kompaktní rozváděče Xiria
Výkresová dokumentace
Volitelný podstavec
Kompaktní rozváděče Xiria
Pole měření
Popis
Typ
Objed. číslo
XIRIAEMSNOLV
XIRIAEMSWITHLV
147579
141779
Pole měření - bez výbavy
• Primární připojení kabely zespodu
• Jmenovité napětí 24 kV
• Maximální proud 630 A
Pole měření bez nn nadstavby
Pole měření s nn nadstavbou
Propojovací sada
• Sada pro instalaci měřicích transformátorů KPB Intra
Pro 3 napěťové a 2 proudové měřicí transformátory XIRIA-EMS-KPBCONNSET-3VT2CT
Pro 3 napěťové a 3 proudové měřicí transformátory XIRIA-EMS-KPBCONNSET-3VT3CT
999203128
999203127
Propojovací vn kabely
• Vhodné pro propojení Xirie a pole měření
• Sada obsahující 3 ks vn propojovacích kabelů včetně koncovek
do 200 A
do 630 A
XIRIA-EMS 3CABLES250A-24KV
XIRIA-EMS 3CABLES630A-24KV
999203110
999203129
Poznámka:
Při objednávce pole měření je nutné objednat pole měření XIRIAEMS…, propojovací sadu
XIRIAEMS-KPBCONNSET... a měřicí transformátory. V případě objednávky kompletní sady budou měřicí
transformátory odborně instalovány do pole měření. Dodávka kompletního pole měření obsahuje i nutné
certifikáty. Objednací údaje pro měřicí transformátory na vyžádání dle konkrétní specifikace.
Standardní příslušenství Xiria
Popis
Typ
Objed. číslo
Ovládací páka 135 mm
• Standardní ovládací páka
• Délka páky 135 mm
(Standardně dodáván 1 ks se Xirií)
XIRIAOPThandleshort
141775
Ovládací páka 500 mm
• Prodloužená ovládací páka
• Délka páky 500 mm
XIRIAOPThandlelong
141807
Držák dokumentace
• Pro ukládání dokumentů
• Instalace na bok Xirie
XIRIAOPTdocholder
141910
Blokáda nůžkového typu
XIRIAOPTscissor
• Slouží k blokování ovládacího otvoru Xirie
• Blokuje zapnutí kabelového vývodu a manipulaci s odpojovačem/uzemňovačem
• Použití ve spojení s visacím zámkem
6
141809
Kompaktní rozváděče Xiria
Standardní příslušenství Xiria
Popis
Typ
Objed. číslo
Visací zámek
• Součástí jsou 2 klíče
• Slouží pro
- zajištění nůžkové blokády
- uzamčení uzemněné polohy
- uzamčení vypínacího tlačítka
XIRIAOPTpadlock
141810
Propojovací kabel WIC1-PC3
Xiria acc-E6055889
• Slouží pro připojení PC k ochraně typu WIC1
• Připojení k PC přes rozhraní USB
• Nastavení ochran typu WIC1-1PE a WIB1-2PE
• Kontrola nastavení ochran WIC1-2PE a WIC1-3PE
• Čtení diagnostických údajů z ochran WIC1
999203125
Tester WIC1-TU
XIRIAOPTWIC1TUtester
• Možnost testování funkčnosti ochran typu WIC1
141813
Tester ORION 3.0
XIRIAOPTorion3
• Kontrola přítomnosti napětí na kabelovém vývodu
• Porovnávání fází při instalaci (sfázování jednotlivých vývodů)
• Test správného zapojení obvodu indikátoru
141777
Tester funkčnosti WEGA
XIRIAOPTWEGAFUTEST
• Kontrola funkčnosti indikátoru přítomnosti napětí WEGA
141778
Indikátor přítomnosti napětí WEGA
• Indikace přítomnosti napětí na LCD displeji
• Integrovaný tester zobrazovače
• Typ WEGA 2.2 obsahuje pomocné kontakty a podsvícený displej
(nutné pomocné napětí 24 – 230 V AC/DC)
WEGA 1.2 pro 6 - 7,2 kV
WEGA 1.2 pro 10 - 15 kV
WEGA 1.2 pro 17,5 - 24 kV
WEGA 2.2 pro 7,2 kV
WEGA 2.2 pro 12 kV
WEGA 2.2 pro 17,5 - 24 kV
Xiria acc-E6015231
Xiria acc-E6015232
Xiria-acc-E6015233
Xiria-acc-WEGA2.2-7.2KV
Xiria-acc-WEGA2.2-12KV
Xiria-acc-WEGA2.2-24KV
999203125
999203125
999203125
999203125
999203125
999203125
Ampérmetr typ ELEQ
• Měření proudu na kabelovém vývodu na fázi L2
• Včetně průvlekového proudového transformátoru
• Vhodné jen pro pole vypínače
0-15 A
0-25 A
0-40 A
0-60 A
0-100 A
0-200 A
Xiria acc-E665445
Xiria acc-E665446
Xiria acc-E665447
Xiria acc-E665448
Xiria acc-E665265
Xiria acc-E665266
7
999203098
999203098
999203098
999203098
999203098
999203098
Kompaktní rozváděče Xiria
Standardní příslušenství Xiria
Typ
Popis
Objed. číslo
Indikátor průchodu zkratového proudu
• Snadná identifikace průchodu zkratového proudu
• Vhodné pro pole odpínače
• Včetně proudových transformátorů
SIGMA
SIGMA s pomocnými kontakty
ALPHA-M
ALPHA-M s pomocnými kontakty
XIRIASIGMA-SCI
Xiria acc-E6042323AUXCO
Xiria acc-668002
Xiria acc-668002AUXCO
141815
999203125
999203125
999203125
Indikátor vybavení pole vypínače
• Indikace vypnutí zapůsobením ochrany
• Vhodné pro pole vypínače
• Typ SZ5H vybaven pomocným kontaktem
Indikátor vybavení SZ4H
XIRIAOPT0018
Indikátor vybavení SZ5H s pomocným kontaktem
Xiria acc - SZ5H + wiring E665246, E6037238
141814
999203090
Kabelové úchytky pro primární kabely
• K mechanickému zajištění primárních kabelů v kabelovém prostoru
pro jednofázový kabel XLPE 26-38 mm
pro jednofázový kabel XLPE 36-52 mm
pro třífázový kabel XLPE/PILC 50-75 mm
pro třífázový kabel XLPE/PILC 66-90 mm
montážní plech do kabelového prostoru
XIRIA CABCLAMP3x26-38
XIRIA CABCLAMP3x36-52
XIRIA CABCLAMP1x50-75
XIRIA CABCLAMP1x66-90
Xiria acc-6054718
147578
147577
147576
147575
999203125
Proudové transformátory pro ochranné relé WIC1
• Vhodné pro montáž do pole vypínače
• Montáž na konektorový vývod (typy s rozsahem od 16 A)
• Průvlekové provedení pro montáž do kabelového prostoru (typ pro 8-28 A)
Průvlekový transformátor
Montážní plech pro průvlekový
transformátor pro A konektor
Montážní plech pro průvlekový
transformátor pro kónus C
pro A konektor, 16-56 A
pro A konektor, 32-112 A
pro A konektor, 64-224 A
pro kónus C, 16-56 A
pro kónus C, 32-112 A
pro kónus C, 64-224 A
pro kónus C, 128-448 A
XIRIACURTR-CABLE8-15 - E6056903
999203108
Xiria acc - 6056283 Brace CT 4G2401 A-cone
999203119
Xiria acc - 6053026 Brace CT 4G2401 C-cone
XIRIACURTR-ACONE16-56
XIRIACURTR-ACONE32-112
XIRIACURTR-ACONE64-224
XIRIACURTR-CCONE16-56
XIRIACURTR-CCONE32-112
XIRIACURTR-CCONE64-228
XIRIACURTR-CCONE128-448
999203120
147567
147568
147569
147571
147572
147573
147574
Dveře kabelového prostoru
• Zkratová odolnost dveří 16kA-1s
Hloubka kabelového prostoru +20 mm XIRIA-IAC16doorplus20mm
141774
Hloubka kabelového prostoru +100 mm Xiria acc - Cable door +100mm 16kA-1s arc resistant
999203111
Podstavce
pro 2 vývodovou Xirii, výšky 250 mm
pro 3 vývodovou Xirii, výšky 250 mm
pro 4 vývodovou Xirii, výšky 250 mm
pro 5 vývodovou Xirii, výšky 250 mm
pro 3 vývodovou Xirii a pole měření EMS
8
XIRIAOPTplinth2-250
XIRIAOPTplinth3-250
XIRIAOPTplinth4-250
XIRIAOPTplinth5-250
XIRIA-EMS Plinth
141770
141771
141772
141773
999203130
Skříňové rozváděče
w
w
w
.g
re
en
sw
it c
hi
ng
.c
z
Skříňové rozváděče pro vysoké napětí
Jmen. napětí
Jmen. proudy
Modulární rozváděčový systém SVS
do 24 kV 1)
do 800 A
Pro objednávku samostat. příslušenství
do 24 kV 1)
do 1250 A
Pro objednávku samostat. příslušenství
Typ
Objed. číslo
SVS08
SVS08 acc
SVS12
SVS12 acc
999203060
999203055
999203099
999203100
Popis systému SVS str. 10 – 11
Flexibilní rozváděčový systém Power Xpert® FMX
do 24 kV 1)
do 2000 A
Pro objednávku samostat. příslušenství
FMX
FMX acc
999203101
999203102
Popis systému FMX str. 12 – 13
Vakuový kompaktní vypínač W-VACi
do 24 kV 1) (17,5 kV)
do 2500 A (4000 A)
Pro objednávku samostat. příslušenství
W-VACi
W-VACi acc
999203105
999203106
Popis systému W-VACi str. 14
Rozváděčový systém „metal-clad” Power Xpert® UX
Výsuvné provedení spínacích prvků
do 24 kV 1) (17,5 kV)
do 2500 A (4000 A)
Pro objednávku samostat. příslušenství
Unitole UX
Unitole UX acc
999203103
999203104
Popis systému Power Xpert® UX str. 15
Rozváděčový systém se dvěmi systémy přípojnic MMS
do 24 kV 1) (17,5 kV)
do 2000 A (3150 A)
Pro objednávku samostat. příslušenství
MMS
MMS acc
999203062
999203107
Popis systému MMS str. 16 -17
1)
Maximální napětí 25 kV.
9
Modulární rozváděče SVS
Modulární rozváděč SVS
w
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Systém SVS Eaton je plně zapouzdřený skříňový VN rozváděč s epoxidovou izolací,
vyzbrojený vakuovými vypínači nebo odpínači.
Systém SVS je kompaktní modulární systém vyvinutý pro vysokonapěťové aplikace
do a včetně 24 kV jmenovitého napětí. Flexibilní, unifikovanou konstrukci skříní zajišťuje
sestava z modulárních prvků, tj. výkonový vypínač, odpínač, pojistkový odpínač, pole měření,
přípojnice a připojovací místa kabelů. Systém je vhodný pro spínací a rozvodná zařízení
užívaná v elektrických rozvodných sítích i pro různé průmyslové aplikace.
Odpojovač
Systém přípojnic
Všechny skříně s funkcí spínání jsou vybaveny
odpojovačem, který se skládá ze vzájemně
propojených kolíků kontaktů s pohybem ve svislé
rovině. Odpojovač je mechanicky blokován,
proto s ním lze manipulovat pouze pokud je
odpínač, nebo vypínač v poloze vypnuto.
Elektrické spojení dvou skříní je
provedeno třemi jednofázovými
přípojnicovými jednotkami, které
se skládají z trubkových vodičů
plně zapouzdřených v epoxidové
izolaci. Uvnitř vodičů se nacházejí
spony, které navzájem
stahují přípojnice různých skříní
dohromady. Díky elastičnosti spon zůstává pevnost
spojení stejná při všech proudových zátěžích.
V místech spojení zajišťují spolehlivou izolaci vodivých
částí pryžové těsnící manžety. Rozšíření stávajícího
rozváděče a/nebo přidávání dalších skříní je snadné.
Odpojovač má dvě polohy:
Pracovní poloha
V této poloze je odpojovač připojen k systému
přípojnic a propojení
přípojnic s vývodním/přívodním kabelem
lze realizovat zapnutím
vypínače, nebo
odpínače.
Připojovací kónus
(pro připojení kabelu)
Vakuový odpínač a vypínač
Uzemněná poloha
Vakuová zhášedla tvoří jádro VN
rozváděčů Eaton Holec. Vakuová
zhášedla jsou pro dosažení vysokého
stupně ochrany před vnějšími vlivy
zcela zalita v epoxidové pryskyřici.
Klíčovou odborností společnosti
Eaton je proces přímého lití.
Vakuová zhášedla se skládají z keramického válcového pouzdra
a pevného a pohyblivého kontaktu. Pohyb kontaktu ve
vakuu je zajištěn pomocí vlnovce. Ochranný štít obklopující kontakty zabraňují usazování kovových výparů, které
vznikají při přerušení oblouku na izolátory. Tyto štíty také
zajišťují správné rozložení potenciálu na povrchu izolátoru.
V této poloze je odpojovač připojen k hlavnímu
zemnícímu vodiči.
Odpojovač v uzemněné
poloze navíc představuje bezpečnou
uzemněnou
bariéru mezi místem
připojení kabelu
a systémem přípojnic.
10
Modulární rozváděče SVS
Provedení skříní SVS/08 - přehled
12 kV
Odpínač
Vypínač
1
24 kV
Pojistkový
odpínač
1
1
A
2
1
2
B
1
A
1 Skříň s odpínačem.
Volitelný horní vstup kabelů.
Skříň s vypínačem.
+ B Volitelný horní vstup kabelů.
1
Pole
měření
Transformátory Skříň měření
napětí na
napětí na
straně kabelu přípojnicích
1
2
Držák pojistek.
Připojovací místo kabelů.
Skříň dělení přípojnic
Odpínač nebo vypínač
Skříň přímého připojení
na přípojnice
Samostatná
skříň s
vypínačem
nebo
odpínačem
2
1
1
2
Transformátory napětí.
Transformátory proudu.
1
Pro skříně vypínače
a odpínače.
Technické údaje:
SVS/08
SVS/12
3)
Jmenovité napětí:
Rázové zkušební napětí
Střídavé zkušební napětí
Jmenovitá frekvence
Ur
Up
Ud
fr
kV
kV
kV
Hz
12
75
28
50/60
24
125
50
50/60
12
75
28
50/60
24 3)
125
50
50/60
Systém přípojnic:
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý zkratový proud 1)
Jmenovitý vrcholový výdržný proud
Ir
Ik
Ip
A
kA/s
kA
800
20/3
50
800
20/3
50
1250
25/1,5
63
1250
25/1,5
63
Vypínač:
Jmenovitý proud
Jmenovitý vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud 1)
Ir
Isc
Ima
Ik
A
kA
kA
kA/s
630
16-20
40-50
16/1-20/3
630
16-20
40-50
16/1-20/3
630/1250
16-25
40-63
16/1-25/1,5
630/1250
16-25
40-63
16/1-25/1,5
Odpínač:
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný zkratový proud 1)
Ir / Isc
Ima
Ik
A
kA
kA/s
630
50
16/1-20/3
630
50
16/1-20/3
630
50
16/1-20/3
630
50
16/1-20/3
Odpínač s pojistkou:
Jmenovitý proud 2)
Ir
A
57/61
36
57/61
36
1)
V závislosti na typu použitého vakuového zhášedla.
57 A na 12 kV s 12 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV; 61 A na max. 17,5 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 10/12 kV;
36 A na 24 kV s 24 kV držáky pojistek a pojistkami 20/24 kV.
3)
Maximální napětí 25 kV.
2)
Normy:
Systém SVS splňuje požadavky mezinárodních norem a standardů:
IEC 62271 - 200, IEC 60529, IEC 62271 - 100, IEC 60265, IEC 62271 - 105, IEC 62271 - 102, IEC 60044 - 1, IEC 60044 - 2
Rozváděč SVS lze provozovat za normálních provozních podmínek tak, jak je popsáno v IEC publikace 60694.
11
Modulární systém Power Xpert® FMX
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Typ FMX představuje rozváděčový systém společnosti Eaton vyhovující požadavkům norem IEC, s jedním systémem
přípojnic a s pevnou a vzduchovou izolací, který je určen pro rozvod vysokého napětí do 24 kV. Tento systém zajišťuje
spolehlivé spínání, ochranu, měření a distribuci elektrické energie.
w
Power Xpert® FMX chytrá inovační konstrukce nabízí ekonomické
a spolehlivé řešení
Tento systém, který se vyznačuje moderní konstrukcí, využívá nejpokročilejší technologie společnosti Eaton a je vyráběn v souladu
s nejpřísnějšími normami kvality. Díky našim technikům jsou v tomto systému integrovány základní technologie značky Eaton, jako
například vakuová technologie, pevná izolace a řízení elektrického pole. Tento výrobek v sobě skrývá více než sto let zkušeností s navrhováním a výrobou systémů vysokého napětí. Rozváděč typu FMX se vyznačuje spolehlivou a kompaktní systémovou konstrukcí, která
využívá osvědčených postupů obsažených ve stávajícím sortimentu systémů VN společnosti Eaton. Systém je odzkoušen podle nejnovější
normy ČSN EN 62271.
Systém využívá pouze ekologických technologií a materiálů. Systém typu FMX je založen na vakuové technologii a pevné izolaci, a proto
představuje nejnovější ekologicky šetrný, „čistý“ rozváděč na trhu.
Tento nový systém obsahuje vysoce inovační technologii, neboť má v sobě implementován elektromagnetický pohon pro ovládání vypínačů, a zavádí integrované zařízení pro zkoušení přítomnosti napětí na kabelech, které je umístěno mimo kabelový prostor.
Základní provedení
Systém FMX má stavebnicové provedení. Díky tomu je možná libovolná kombinace a uspořádání polí.
Počet polí, která lze v jedné instalaci použít, je navíc neomezený, neboť lze snadno spojit několik oddílů. Pole v systému FMX jsou kompaktní (min. šířka 500 mm), což vede ke značným úsporám z hlediska nákladů na prostory a montážního prostoru.
1
13
2
3
4
5
6
7
14
8
15
9
10
16
11
17
12
Pole vypínačů (příklad)
1. Ochranné relé
2. Tlumič oblouku
3. Funkční schéma s tlačítky pro ovládání
vypínače a přepínače
4. Přípojnice
5. Systém detekce napětí
6. Přepínač
7. Vakuové zhášecí ústrojí
8. Panel pro manuální ovládání
s indikátorem polohy
9. Měřicí transformátory proudu
10. Kabelové průchodky
11. Cívka a rezistor pro ochranu
proti ferorezonanci
12. Měřicí transformátory napětí
12
13. Prostor nízkého napětí
(panel elektrického ovládání)
14. Vakuový vypínač s elektromagnetickým
pohonem
15. Zařízení pro zkoušení kabelů
16. Kabelové svorky
17. Zemnicí lišta
Modulární systém Power Xpert® FMX
Vakuový vypínač
Dvoupolohový odpojovač
s uzemňovačem
Přípojnicový systém
• Vakuové zhášecí komory
• Mechanický indikátor polohy
• Ovládané elektromagnetickým
pohonem
• Ruční ovládání
• Motorické a ruční ovládání
• Mechanický indikátor polohy
• Mechanické blokování
s vakuovým vypínačem
• Vzduchová izolace
• Regulace elektrického pole
speciálním tvarem přípojnic
• Postříbřený hliník
Elektromagnetický spínací
mechanismus vypínače
Snadné testování kabelů
Variabilní kabelový prostor
• Vysoký počet spínacích cyklů
• Malý počet dílů pro vysokou
spolehlivost
• Integrovaný systém pro
testování kabelů bez nutnosti
přístupu do kabelového prostoru
• Otevření dveří jen v uzemněné
poloze
• Připojení paralelních kabelů
• Prostor pro napěťové a proudové
transformátory
Technické údaje:
Rozváděčový systém FMX
Jmenovité napětí
Výdržné napětí při atmosférickém impulsu
Střídavé výdržné napětí
Jmenovitá frekvence
Třída vnitřního elektrického oblouku
kV
kV
kV
Hz
12 kV
12
75
28
50
AFL 25 kA - 1 s
17,5 kV
17.5
95
38
50
AFL 25 kA - 1 s
24 kV
24 1)
125
50
50
AFL 25 kA - 1 s
Přípojnicový systém
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý dynamický výdržný proud
A
kA - s
kA
2000
25 - 3
63
2000
25 - 3
63
2000
25 - 3
63
Vypínač - vstupní napáječ a sekční dělič
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
A
kA
kA
kA - s
1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3
1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3
1250 - 1600 - 2000
25
63
25 - 3
Vypínač - výstupní napáječ
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
Jmenovitý zkratový zapínací proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
A
kA
kA
kA - s
630 - 800
25
63
25 - 3
630 - 800
25
63
25 - 3
630 - 800
25
63
25 - 3
1)
Maximální napětí 25 kV.
Normy:
Systém FMX splňuje požadavky těchto mezinárodních norem:
IEC 62271-1, IEC 62271-100, IEC 62271-102, IEC 62271-200, IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60529, IEC 61850, IEC 61243-5
13
Vypínače W-VACi
Vysokonapěťový vypínač W-VACi
w
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Nová řada W-VACi rozšiřuje řadu kompaktních vakuových vypínačů pro oblast vysokého
napětí. Vypínače jsou testovány v souladu s odpovídajícími normami IEC resp. ekvivalenty
ČSN EN a jsou určeny pro jmenovitá napětí 12 kV, 17,5 kV a 24 kV a lze je nasadit v sítích
50 Hz i 60 Hz. Tyto výrobky rozšiřují a doplňují komplexní základnu výrobků Eaton a jsou
určeny především pro aplikace v průmyslovém odvětví a infrastruktuře.
Stavební bloky W-VACi
Vypínače W-VACi jsou složeny ze třech stavebních bloků: vakuová zhášedla, epoxidové pryskyřice sloužící k zapouzdření a izolaci
primárních části a ovládacího mechanismu. Každý stavební blok je výsledkem dlouholetého vývoje a poskytuje řadu výhod pro konstrukční
celek. Výsledkem je vypínač, který se vyznačuje svoji spolehlivostí, bezpečností a výkonem.
Vakuová zhášedla
• Vysoká elektrická životnost
• Bezúdržbové
• Zapouzdřené
+
Zapouzdření v epoxidové
pryskyřici
• Vysoký výkon
• Odolné
• Kompaktní
• Velká mechanická pevnost
Ovládací mechanismus
• Dlouhá životnost a spolehlivost
• Bezúdržbový
• Snadno ovladatelný
• Modulární konstrukce pro
všechny velikosti
Vypínače W-VACi jsou k dispozici na celém světě a to ve výsuvném
nebo pevném provedení a tvoří základní stavební blok nového
rozváděčového systému Power Xpert® UX. W-VACi mohou být tak
aplikovány samostatně dle potřeb zákazníka.
Vypínač W-VACi
• Složený z jednotlivých
částí
• Vysoký výkon
• Bezpečné a spolehlivé
• Efektivní
Výrobková řada W-VACi je doplněna rozsáhlým příslušenstvím pro
zajištění maximální bezpečnosti a snadné použití. Eaton navíc
poskytuje zákaznickou podporu a servis na tyto výrobky, který je
dostupný ve všech oblastech světa.
Technické údaje:
Vypínače W-VACi
Jmenovité napětí
Ur
Jmenovitá frekvence
fr
Jmenovitý proud
Ir
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik
Doba trvání zkratu
tk
Jmenovité ovládací napětí
Vzdálenost mezi póly
Vzdálenost vstupních a výstupních přip. bodů
kV
Hz
A
kArms
s
V
mm
mm
12 kV
17,5 kV
24 kV
12
17.5
24 5)
50 / 60
50 / 60
50 / 60
630 / 800 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3150 / 40001)2)3)
800 / 1250 / 1600 / 2000 / 25002)3)
25 / 26,34) / 31,5 / 40 / 50 2)3)
25 / 31,5 / 40 / 50 2)3)
20 / 25 2)3)
3
3
3
24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 - 250 V DC / 120 - 220 - 230 V AC 2)
150
210
275
150
210
275
210
275
205/275
310
310
205 / 275
275
310
310
310
1)
4000 A jen s nuceným chlazením
Další údaje naleznete v Produktové informaci W-VACi
3)
Pro dostupnost kontaktujte obchodní zástupce Eaton
4)
Testováno při 50 Hz
5)
Maximální napětí 25 kV
2)
14
Výsuvný systém Power Xpert® UX
Systém Power Xpert® UX ve výsuvném provedení
w
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Systém UX je bezpečnou, spolehlivou a efektivní volbou pro rozvaděč
vysokého napětí s výkonovými prvky ve výsuvném provedení!
Systém je navržen, testován a certifikován nezávislou zkušebnou dle
nejnovějších norem IEC resp. ekvivalentů ČSN EN 62271-200 s vnitřními
částmi plně oddělenými kovovými přepážkami. Systém je dále vybaven
nejmodernějšími vypínači W-VACi z produkce Eaton, které byly testovány
nezávislou zkušebnou dle ČSN EN 62271-100 (IEC 62271-100).
Základní vlastnosti:
• Klasifikace odolnosti proti vnitřní poruše AFLR poskytuje maximální
bezpečnost obsluhujícímu personálu při vzniku vnitřní poruchy (zkratu)
• Logické a přehledné mechanické ovládání s elektrickými blokádami zrychluje ovládání
• Kapacitní indikace přítomnosti napětí na kabelovém výstupu
• Vyspělá konstrukce vakuových zhášedel zabraňuje vzniku vypálení kontaktů, produkuje méně ztrátového tepla a minimalizuje poškození
kontaktních ploch což zvyšuje životnost
• Minimální počet spojů na primárním vedení snižuje výkonové ztráty během provozu
• Díky robustnosti konstrukce a minimálnímu počtu použitých dílů je životnost systému 30 let
• Kompaktní a flexibilní design s šířkou polí 600, 800 a 1000 mm
• Možnost kabelového připojení ze spodu nebo shora a přístup do kabelového prostoru zpředu nebo zezadu.
Konstrukce základního pole
Systém Power Xpert® UX je koncipován jako modulární
systém, který umožňuje libovolnou kombinaci panelů
a parametrů. Dále je zde neomezený počet panelů,
které mohou být součástí systému, stejně jako lze velmi
snadno pospojovat několik sekcí dohromady.
1
2
3
4
1. Tlumič oblouku
2. Místo pro ovládací kabely
3. Prostor nízkého napětí
4. Přípojnice
5. Vakuový vypínač
6. Automatické ochranné žaluzie
7. Odpojovač / uzemňovač
8. Proudové transformátory
9. Napěťové transformátory
10. Kabelové připojení
11. Zemnící lišta
5
6
8
7
9
10
11
Technické údaje:
Systém
Jmenovité napětí
Špičkové výdržné napětí
Jmenovité výdržné napětí
Jmenovitá frekvence
kV
kV
kV
Hz
Přípojnicový systém
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
A
kA - 3 s
Vypínač
Jmenovitý proud
Jmenovitý zkratový vypínací proud
*) FC = nucené chlazení
1)
A
kA
12 kV
12
75
28
50/60
17,5 kV
17,5
95
38
50/60
1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC*)
25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50
630, 1250, 2000, 2500, 3150, 4000 (FC*)
25 / 26,3 / 31,5 / 40 / 50
Maximální napětí 25 kV.
15
24 kV
24 1)
125
50
50/60
1250, 2000, 2500
20 / 25
800, 1250, 2000, 2500
20 / 2
Systém MMS
Systém MMS – systém dvou přípojnic
w
sw
en
re
.g
w
w
z
.c
ng
hi
itc
Systém s moderním designem
Nový MMS se dvěma systémy přípojnic je výsledkem kombinace efektivní
reakce na potřeby trhu a mnohaleté nastřádané zkušenosti firmy Eaton
v oblasti elektro inženýringu. Díky použití nejmodernějších technologií
je dosaženo designu, kde se kloubí maximální spolehlivost napájení
s kompaktním uspořádáním rozváděče, který navíc vyžaduje
minimální údržbu. Velká pozornost byla věnována bezpečnosti
a ergonomickým aspektům.
MMS také odpovídá náročným požadavkům na ochranu
životního prostředí. Příkladem technologií šetrných k životnímu
prostředí, které jsou použity v rozváděči MMS, jsou vakuová
zhášedla, epoxidová pryskyřice a vzduchová izolace.
Tyto vlastnosti spolu s širokou škálou typů skříní, možnosti
automatizace a možné rozšiřování charakterizují tento moderně
řešený systém, který je vhodný pro jakékoliv specifické použití.
3
2
1
7
4
5
6
9
8
10
1. Systém přípojnic
2. Prostor sekundárního zařízení
3. Prostor odpojovače
4. Přepážka odolná proti vnitřnímu oblouku
5. Vakuový vypínač
6. Měřicí transformátory proudu
7. Kabelový prostor
8. Pohon odpojovače a uzemňovače
9. Vnitřní uzemňovač
10. Samonosný rám rozváděče
Rozváděč šitý na míru
Každá aplikace systému tohoto druhu je unikátní, proto nabízí Eaton velký počet různých typů skříní a verzí jednotlivých polí. Díky velkému počtu používaných ochran a řídících jednotek můžeme provedení rozváděče přizpůsobit
Vašim specifickým požadavkům. Množství různých provedení MMS zaručuje, že toto zařízení může být použito
prakticky ve všech případech výstavby nových rozvoden a rekonstrukcí stávajících zařízení. Konstrukce rozváděče
počítá s možností dalšího rozšiřování, připojení dalších polí sekce jak zprava, tak zleva je možné provést během
provozu rozváděče.
16
Systém MMS
Přehled jednotlivých skříní
Pole
kabelového
vývodu.
Pole příčné
spojky
přípojnic.
Pole podélné
spojky
přípojnic.
Pole
přímého
připojení na
horní
přípojnice.
Pole
přímého
připojení na
spodní
přípojnice.
Pole podélné
spojky
horních
přípojnic
pro vnější
propojení
sekce A.
Pole podélné
spojky
horních
přípojnic
pro vnější
propojení
sekce A.
Pole podélné
spojky
spodních
přípojnic
pro vnější
propojení
sekce A.
Příklady provedení skříní
Pole kabelového vývodu 3150 A s univerzálním
připojením pro přípojnice.
Pole podélné spojky přípojnic 2000 A.
Technické údaje:
12 kV
17,5 kV
24 kV 1)
kV
kV
Hz
IP
kA
75
28
50 - 60
3XD 1)
31,5
95
38
50 - 60
3XD 1)
31,5
125
50
50 - 60
3XD 1)
25
Přípojnice
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý maximální výdržný proud
A
kA - s
kA
2000/3150
31,5 - 3
80
2000/3150
31,5 - 3
80
2000
25 - 3
63
Vypínač
Jmenovitý proud
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Jmenovitý vypínací proud
Stejnosměrná složka
Jmenovitý zapínací zkratový proud
A
kA - s
kA
%
kA
3150
31,5 - 3
31,5
35
80
3150
31,5 - 3
31,5
35
80
2000
25 - 3
25
35
63
Jmenovité napětí
Systém
Impulsní výdržné napětí
Střídavé výdržné napětí (1 minuta)
Jmenovitá frekvence
Stupeň krytí
Odolnost proti vnitř. oblouku 0,5 s (opce 1 s)
1)
Maximální napětí 25 kV.
17
Pole podélné
spojky
spodních
přípojnic
pro vnější
propojení
sekce B.
Xiria - objednávkový formulář
Xiria - objednávka nestandardních typů dle IEC
Informace
Název projektu
Název firmy
Adresa firmy
Kontaktní osoba
E-mail
Telefon / mobil
Předpokládaný datum realizace
Počet panelů
2
3
4
5
Jmenovité napětí Ur
24 kV
17,5 kV
12 kV
7,2 kV
3,6 kV
Průměrná teplota okolí
35 °C (max. 40 °C)
40 °C (max. 45 °C)
45 °C (max. 50 °C)
kV
Typ sítě
16 kA - 1 s
16 kA - 3 s
20 kA - 1 s (je pro Ur ≤ 12 kV)
20 kA - 3 s (je pro Ur ≤ 12 kV)
Frekvence sítě
Uzemněná přes cívku
Uzemněná
50 Hz
60 Hz
Izolovaná
Do kabelového kanálu
Do zadní části
Do kabelového kanálu a zadní části
Zadní tlumící kanál
(výfuk ochlazených plynů nahoru)
Podstavec
Zkratová odolnost kabelového prostoru
Bez podstavce
250 mm
500 mm
Krycí plech do kabelového prostoru
(oddělení kabelového prostoru
od kabelového kanálu)
Krátkodobý výdržný proud
50 °C (max. 55 °C)
Výfuk horkých plynů
Pracovní napětí
NE
ANO
Poznámky:
18
Žádná
16 kA - 1 s
20 kA - 1 s (je pro Ur ≤ 12 kV)
19
WIC1-2PE (nastav. DIP) Ochranné relé
Typ
Ochranné relé
Typ
PILC 1x 66 – 90 mm
PILC 1x 50 – 75 mm
XLPE 1x 66 – 90 mm
XLPE 1x 50 – 75 mm
XLPE 3x 36 – 52 mm
36–60 VAC/36–72 VDC
100–240 VAC/100–375 VDC
24 VDC
Dálkové ovládání
Dálkové vypnutí
Dálková signalizace
PILC 1x 66 – 90 mm
PILC 1x 50 – 75 mm
XLPE 1x 66 – 90 mm
XLPE 1x 50 – 75 mm
XLPE 3x 36 – 52 mm
XLPE 3x 26 – 38 mm
SZ5H (s pom. kont.) 36–60 VAC/36–72 VDC
100–240 VAC/100–375 VDC
24 VDC
Dálkové ovládání
Dálkové vypnutí
Dálková signalizace
Vzdálená signalizace a ovládání
SZ5H (s pom. kont.) 36–60 VAC/36–72 VDC
100–240 VAC/100–375 VDC
24 VDC
Dálkové ovládání
Dálkové vypnutí
Dálková signalizace
Vzdálená signalizace a ovládání
PILC 1x 66 – 90 mm
PILC 1x 50 – 75 mm
XLPE 1x 66 – 90 mm
XLPE 1x 50 – 75 mm
XLPE 3x 36 – 52 mm
XLPE 3x 26 – 38 mm
SZ5H (s pom. kont.) SZ4H (bez pom. kont.) SZ4H (bez pom. kont.) SZ4H (bez pom. kont.) NE NE Indikace vybavení ochrany
NE Indikace vybavení ochrany
64 – 224 A 32 – 112 A 16 – 56 A Proudový rozsah ochrany
8 – 28 A WIB1-2PE (nastav. DIP) WIC1-3PE (nastav. HEX) WIC1-2PE (nastav. DIP) WIC1-1PE (nastav. PC) + 100 mm
Indikace vybavení ochrany
Uchycení kabelů
Sigma
s pom. kont.
Alpha M
s pom. kont.
Alpha M
Sigma
žádný
Indikátor průchodu
zkratového proudu
Ochranné relé
Typ
PILC 1x 66 – 90 mm
PILC 1x 50 – 75 mm
XLPE 1x 66 – 90 mm
XLPE 1x 50 – 75 mm
XLPE 3x 36 – 52 mm
XLPE 3x 26 – 38 mm
36–60 VAC/36–72 VDC
100–240 VAC/100–375 VDC
24 VDC
Dálkové ovládání
Dálkové vypnutí
Dálková signalizace
36–60 VAC/36–72 VDC
100–240 VAC/100–375 VDC
24 VDC
Dálkové ovládání
Dálkové vypnutí
Dálková signalizace
Vzdálená signalizace a ovládání
PILC 1x 66 – 90 mm
PILC 1x 50 – 75 mm
XLPE 1x 66 – 90 mm
XLPE 1x 50 – 75 mm
XLPE 3x 36 – 52 mm
XLPE 3x 26 – 38 mm
SZ5H (s pom. kont.) SZ4H (bez pom. kont.) SZ5H (s pom. kont.) SZ4H (bez pom. kont.) NE 128–448A (jen pro 500A) 64 – 224 A 32 – 112 A 16 – 56 A Proudový rozsah ochrany
8 – 28 A WIB1-2PE (nastav. DIP) WIC1-2PE (nastav. DIP) WIC1-3PE (nastav. HEX) Indikace vybavení ochrany
Uchycení kabelů
Sigma
s pom. kont.
Alpha M
s pom. kont.
Alpha M
Sigma
Ochranné relé
Typ
WIC1-1PE (nastav. PC) + 100 mm
+ 20 mm
standardní
Indikace vybavení ochrany
NE 128–448A (jen pro 500A) 64 – 224 A 32 – 112 A 16 – 56 A Proudový rozsah ochrany
8 – 28 A WIB1-2PE (nastav. DIP) WIC1-2PE (nastav. DIP) WIC1-3PE (nastav. HEX) žádný
Indikátor průchodu
zkratového proudu
Hloubka dveří
WEGA 2.2 s pom. kontaktem
WEGA 1.2
Indikátor přítomnosti napětí na kabelech
WIC1-1PE (nastav. PC) + 100 mm
+ 20 mm
standardní
Vzdálená signalizace a ovládání
Uchycení kabelů
Sigma
s pom. kont.
Alpha M
s pom. kont.
Alpha M
Sigma
žádný
Indikátor průchodu
zkratového proudu
128–448A (jen pro 500A) 64 – 224 A 32 – 112 A 16 – 56 A Proudový rozsah ochrany
8 – 28 A WIB1-2PE (nastav. DIP) WIC1-3PE (nastav. HEX) WIC1-2PE (nastav. DIP) WIC1-1PE (nastav. PC) + 100 mm
+ 20 mm
standardní
128–448A (jen pro 500A) Uchycení kabelů
Sigma
s pom. kont.
Alpha M
s pom. kont.
Alpha M
Sigma
žádný
Indikátor průchodu
zkratového proudu
+ 20 mm
standardní
Hloubka dveří
WEGA 2.2 s pom. kontaktem
WEGA 1.2
Indikátor přítomnosti napětí na kabelech
128–448A (jen pro 500A) 64 – 224 A 32 – 112 A 16 – 56 A Proudový rozsah ochrany
8 – 28 A WIB1-2PE (nastav. DIP) WIC1-3PE (nastav. HEX) Vzdálená signalizace a ovládání
Ochranné relé
Typ
WIC1-1PE (nastav. PC) + 100 mm
XLPE 3x 26 – 38 mm
Uchycení kabelů
Sigma
s pom. kont.
Alpha M
s pom. kont.
Alpha M
Sigma
žádný
Indikátor průchodu
zkratového proudu
+ 20 mm
standardní
WEGA 2.2 s pom. kontaktem
Hloubka dveří
Hloubka dveří
WEGA 2.2 s pom. kontaktem
WEGA 1.2
Indikátor přítomnosti napětí na kabelech
Hloubka dveří
WEGA 2.2 s pom. kontaktem
WEGA 1.2
Indikátor přítomnosti napětí na kabelech
WEGA 1.2
Indikátor přítomnosti napětí na kabelech
kónus C
Vypínač
Q Panel 2
Q Panel 3
Q Panel 4
Q Panel 5
Vypínač Odpínač
Vypínač Vypínač Odpínač
Vypínač Odpínač
Odpínač
200 A (při 35 °C) 200 A (při 35 °C) 200 A (při 35 °C) 630 A (při 35 °C)
630 A (při 35 °C)
200 A (při 35 °C) 630 A (při 35 °C)
630 A (při 35 °C)
200 A (při 35 °C) 500 A (při 35 °C) 500 A (při 35 °C) 500 A (při 35 °C) 500 A (při 35 °C) 500 A (při 35 °C) kónus C
kónus A (jen pro 200 A) kónus C
kónus A (jen pro 200 A) kónus A (jen pro 200 A) kónus A (jen pro 200 A) kónus A (jen pro 200 A) kónus C
kónus C
kónus C kónus C kónus C kónus C kónus C Q Panel 1
630 A (při 35 °C)
Odpínač
Xiria - objednávkový formulář
TECHNICKÁ
PODPOR A C Z
TECHNICKÁ
PODPOR A SK
TELEFON: +420 267 990 440
E-MAIL: podporaC [email protected]
TELEFON: +421 2 4820 4320
E-MAIL: [email protected]
SERVISNÍ
PODPOR A
TELEFON: +420 234 769 500
E-MAIL: servisC [email protected]
Eaton je společnost poskytující širokou škálu
technologických řešení a služeb po celém světě.
Klíčovými divizemi společnosti Eaton jsou
Electrical, Fluid Power, Truck a Automotive.
V oblasti Electrical patří Eaton v globálním
měřítku mezi vedoucí hráče pro distribuci,
řízení a spínání elektrické energie.
Společnost Eaton je celosvětovým
poskytovatelem výrobků a služeb
pro zabezpečení rozvodu proudu
a pro průmyslovou automatizaci.
K odvětví Eaton Electrical patří značky
Cutler-Hammer®, MGE Office Protection
Systems™, Powerware®, Holec®, MEM®,
Santak a Moeller®.
www.eaton.com
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Eaton Electric s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovensko
http: //www.eaton.sk
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
http: //www.eaton.cz
© 2010 by Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Změny vyhrazeny
AH MV-XIRA-2011 CZ Ex/Ak (09/2011)
Obj. číslo: 999 200 411
Platnost od 09/2011
Download

Ke stažení - SG CZ, spol. s ro