with
AREVA unifluorc
Výkonový rozvaděč | Power electric switchboard
AREVA UNIFLUORC
 Modulární rozváděč s odpínačem izolovaným plynem sf6 do 24 kV
 Modular switchboard with switch disconnector sf6 gas insulated up to 24 kV
ELEKTRICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Jmenovité napětí
Rated voltage
kV
12/24
Jmenovitý proud
Rated current
A
630
kA × 1 s
16-20 × 1
kA × s
20 × 2/3
kA
31,5-40-50
Jmen. krátkodobý proud
Rated short time current
Jmen. krátkodobý proud (°)
Rated short time current (°)
Jmen. špičkový výdržný proud
Rated peak withstand current
Zapínací proud
Making current
kA
31,5-40-50
Výdržné napětí při 50Hz
Withstand voltage at 50Hz
kV × min
50/60 × 1
Výdržné napětí při impulsu
Impulse withstand voltage
kV
125-145
Vypínací proud při převážně aktivní zátěži (*)
Mainly active load breaking current (*)
A
400-630
Vypínací proud uzavřené smyčky
Closed loop breaking current
A
400-630
Vypínací proud trasformátoru při chodu naprázdno
No-load tranformer breaking current
A
16
Vypínací proud kabelů bez zátěže
No-load cables breaking current
A
25
(°) Na vyžádání
(°) On request
(*) Kategorie 100 vypínacích operací
(*) Category 100 operations
STUPNĚ KRYTÍ
PROTECTION CLASS
Odpínač
Switch disconnector
IP64
Ovládací mechanismy
Operating mechanisms
IP3X
Prostor přípojnic
Busbars compartment
IP3X
Prostor kabelů, pojistek, měřicích
přístrojů, apod., při uzavřeném
krytu
Cables, fuses, metering units compartment, close door
IP3X
Provozní teplota
Operating temperature
-10°C + 40°C
Odpínač a uzemňovač
Switch disconnector and ES Earthing switch
 Odpínací jednotka izolovaná plynem SF6 se skládá z odpínače vedení a
z uzemňovače, vybavených oddělenými a vzájemně blokovanými pohony.
Při rozepnutém odpínači a sepnutém uzemňovači je možná pouze operace
rozepnutí uzemňovače prostřednictvím pohonu. Vzájemné automatické
blokování odblokuje uzemňovač a umožní sepnutí pohonu. V této situaci je
pak možné pouze opětovné rozepnutí odpínače.
 SF6 insulated disconnecting unit is composed of a switch disconnector
and an earthing switch provided with separated and interlocked operating
mechanisms switch disconnector open and earthing switch closed, it is only
possible to open earthing switch by means of operating mechanism. Automatic
interlock unlocks earthing switch and allows switch disconnector closing. By
means of operating mechanism it is possible to close switch disconnector, in this
case it is only possible to open switch disconnector again.
tavrida electric
 Vakuový výkonový vypínač ISM
 Vacuum circuit breaker ISM
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Modul
Šířka
mm
Hloubka
mm
Výška
mm
Hmotnost
kg
Module
Width
Depth
Height
Weight kg
LS LS/B LT
375
900
1670
130
LS LS/B LT
500
900
1670
140
SF SF/R
375
900
1670
135
SF SF/R
500
900
1670
145
R
375
900
1670
110
R
500
900
1670
120
DS/T DS/R
750
1150
1670
340
DS/S
750
1150
1670
340
RM/S
750
900
1670
195
RM/ R- RM/ RF
750
900
1670
180
RM/ F -RM /SF
750
900
1670
210
Typ
Jmen. napětí
Jmen. zkratový
vypínací proud
Jmen. proud
Rozteč přípojnic
Oper. cykly, mech./
jmenovitý proud
Oper. cykly,
jmenovitý zkratový
vypínací proud
Type
Rated voltage
Rated short-circuit
breaking current
Rated current
Pole distance
center
Oper. cycles, mech./
rated current
Oper. cycles, rated
short-circuit breaking
current
kV
kA
A
mm
(C-O)
(C-O)
Spínací modul
12
16
630
210
50 000
100
Indoor sw.module
12
20
630
210
50 000
100
ISM/TEL
24
16
630
210
30 000
100
Řídící modul (CM) Tavrida Electric
Control module (CM) Tavrida Electric
Typ
Jmen.napájecí napětí
Typová řada
Type
Rated power supply
Type series
Control module
24/60 V DC
12-01A
CM/TEL
100/220 V AC/DC
12-01A
Řídící modul
www.lbt.cz
www.lbt.cz
Ochrany MiCom
Protection MiCom
Směrová nadproudová a zemní elektronická VN ochrana firmy AREVA řady MiCom P12y.
Directional overcurrent and earth electronic protection of high voltage of company AREVA series MiCom P12y.
Popis
Výška
Hloubka
Šířka
Version
Height
Depth
Width
Type P125
4U (177 mm)
226 mm
20 TE
Type P126 & P127
4U (177 mm)
226 mm
30 TE
 MiCom P125, P126 a P127 relé jsou určeny pro kontrolu, ochranu
a monitorování průmyslových zařízení, veřejných distribučních sítí a
rozvoden.
Mohou být také použité jako součást systému ochrany transformátorů
a generátorů transformátorů.
MiCom P125, P126 a P127 relé mohou také poskytovat záložní ochranu
pro přenos systémů vn a vvn.
 The MiCom P125, P126 & P127 relays have been designed for
controlling, protecting and monitoring industrial installations, public
distribution networks and substations.
They can also be used as part of a protection scheme for transformers and
generator transformers.
The MiCom P125, P126 & P127 relays can also provide back-up protection
for HV and EHV transmission systems.
Kontakt
Contact
LBT, s.r.o., Zahradní 551, 391 43 Mladá Vožice
Česká republika / Czech Republic
www.lbt.cz
LBT, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit detaily a specifikace bez předchozího upozornění.  LBT, s.r.o. reserves the right to change details and specifications without prior notice.
Download

AREVA unifluoRc