Tesmont
Tesmont
PROJE MÜHENDİSLİK ELEKTRİK MEKANİK TAAHHÜT
PROJECT
ENGINEERING
ELECTRIC
MECHANIC
PROJE
MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK
MEKANİKCONTRACTS
TAAHHÜT INC.
PROJECT ENGINEERING ELECTRIC MECHANIC CONTRACTS INC.
Firma Tanıtım Dosyası
Firma Tanıtım Dosyası
Company Introduction File
Company Introduction File
TESMONT
Şirket profili
Company profile
TESMONT Mühendislik, öncelikle uzmanlığı olan gıda, ilaç, kimya,
TESMONT Engineering, was founded to fulfill engineering, consulting
petrokimya, demirçelik, plastik ve otomotiv sektörleri olmak üzere, tüm sektörlerde
mühendislik, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.
and contracting services at all industries, primarily chemical, pharmaceutical,
petrochemical, food, steel, plastic and automotive industries that it specializes.
Kurucularının 20 yılın üzerindeki endüstriyel tesis proje ve yatırım tecrübelerini bir
araya getirmesi ile, elektrik, otomasyon ve mekanik sistemlerde müşterilerine komple
çözümler sunabilecek bir yapı oluşturulmuş ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmuştur.
Firmamızın bu yapı içerisinde sağladığı hizmetler temel olarak;
By bringing together, over 20 years experiences of its founders at industrial
projects and investments, have been constituted a structure that will be able to offer
complete solutions to customers regarding electrical, automation and mechanical
systems and it has been presented to investors. These services basically are,
Project and Engineering
Project Management & Supervision
Contracting
Equipment Manufacturing
Maintenance
Proje ve Mühendislik
Proje Yönetimi & Kontrolörlük
Taahhüt
Ekipman İmalatı
Tesis bakım
TESMONT Mühendislik, yatırımcıların üzerindeki proje yükünü alarak,
aims to produce turnkey plants.
anahtar teslim tesisler üretmeyi amaç edinmiştir.
TESMONT
TESMONT
TESMONT Engineering, by taking the burden of investors on projects,
Syf / Page 2
Syf / Page 1
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 3
Syf / Page 2
Vision
Vizyon
Mission
Misyon
Our Vision
Vizyonumuz
TESMONT Mühendislik, çalışmalarında iş güvenliği, çevre ve kaliteyi ön
TESMONT Engineering, aims to satisfy its clients by prioritizing safety,
planda tutarak müşterilerinin memnuniyetini, ülke taahhüt sektörünün gelişiminde pay
sahibi olarak uluslararası alanda ülkesini temsil edebilmeyi ve çalışanlarının gurur
duyabileceği bir firma olmayı hedef edinmiştir.
environment and quality at its works, aims to represent his country in international area
by sharing the development of contract sector and aims to be a company that the
employees proud of.
Misyonumuz
Our Mission
Kaliteli hizmet anlayışı ile en kısa sürede müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek,
Teknolojiyi yakından takip ederek, müşterilerine verdiği hizmette en yeni ve en
ekonomik çözümleri üretmek,
Tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte ekip halinde çalışarak, zaman ve malzeme
israfını önlemek,
Faaliyetlerinde, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Çalışanlarını, çevre
ve enerjinin verimli kullanımı hakkında bilinçlendirmek,
İş güvenliğinden taviz vermeden çalışanlarının güven içinde çalışmalarını temin
etmek,
Personeline ekip ruhunu aşılayarak, yaptığı işlerde farkını müşterilerine hissettirmek.
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 4
Syf / Page 3
Quick response to customer requirements by quality in mind,
To produce the new and most economical solutions to its customers by following the
technology closely,
To prevent time and wastage of material by working as team with customers and
suppliers,
To provide effecient usage of natural sources at its activities. To make employees
conscious regarding environment and effecient energy usage,
To provide reliable environment for employees without concession from health and
safety,
To make sure that clients feel the difference at its works by injecting a spirit of
teamwork to its employees.
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 5
Syf / Page 4
Hizmetlerimiz
Our services
Proje & Mühendislik:
Project & Engineering:
Firmamızın uygulama projesi hazırladığı, proje yönetimi, kontrolörlük ve müşavirlik
hizmetleri verdiği konular ana başlıkları ile aşağıdaki gibidir;
The main subjects that our company provides service for, regarding application
project preparation, project management and consulting, are as following;
Mekanik
Borulama ve Enstrüman diyagramları
(P&I)
Proses akış diyagramları (PFD)
Ekipman data sheetleri ve
spesifikasyonlarının hazırlanması
Ekipman ve boru layout planları
Basınçlı hava sistemleri
Hvac sistemleri
Salamura Soğutma / sıcak, ve soğuk su
sistemleri
Ekipman imalat çizimleri
Çelik konstrüksiyon planları
TESMONT
TESMONT
Elektrik / Otomasyon
Mechanic
Orta gerilim (34,5kV) sistemleri
Alçak gerilim (0,4kV) sistemleri
Zayıf akım sistemleri (Telefon, Cctv,
Yangın algılama&ihbar, data vb.)
Dahili / Harici Aydınlatma sistemleri
Jeneratör sistemleri
Kompanzasyon sistemleri
Topraklama & paratoner sistemleri
Motor kontrol panoları
PLC / Sürücü panoları
Enerji Dağıtım panoları
Exproof Sistemler
Saha enstrüman kablo planları
Otomasyon sistemleri
PLC / Scada yazılım
Syf / Page 6
Syf / Page 5
Piping and Instrument Diagrams (P&I)
Process Flow Diagrams (PFD)
Preparations of Equipment Data
Sheets and Specifications
Equipment and Pipe Layout Plans
Compressed air systems
Hvac systems
Briny Refrigiration/hot and cold water
systems
Equipment manufacturing drawings
Steel Construction Plans
TESMONT
TESMONT
Electrical / Automation
Medium Voltage (34,5kV) systems
Low Voltage (0,4kV) systems
Weak Current Systems (Telephone,
Cctv, Fire Detection&Alarm, Data etc.)
Internal / External Lighting Plans
Generator Systems
Compansation Systems
Grounding & Lightning Systems
Motor Central Control Panels (MCC)
PLC / Inverter Panels
Energy Distribution Panels
Exproof Systems
Site instrumentation cable plans
Automations Systems
PLC / Scada Software
Syf / Page 7
Syf / Page 6
Hizmetlerimiz
Our services
Taahhüt:
Contracting Service:
Firmamız yukarıdaki ana konularda
hazırladığı
veya
hazırlanmış
olan
projelerde taahhüt hizmeti verir. Taahhüt
hizmetimiz, iş güvenliği esas alınarak
şantiye organizasyonun yapılması, gerekli
taşıma, kaldırma ekipmanların şantiyeye
sevki, boru köprülerinin, kanal taşıyıcılarının
imalatı ve montajı, projesine göre imalatı
yapılmış
elektrik
panel,
mekanik
ekipmanlar
vs.
yerlerine
montajı ve
devreye alınması dahil tüm tesisin ihtiyacı
olan teknik çalışmaları kapsamaktadır.
Our company provides contracting
services for projects those prepared by
itself or already prepared, regarding
above main subjects. Human safety
based contract services include all
required technical works together with site
organisation, transferring the necessary
lifting equipments to site, manufacturing
and installation of the pipe bridges and
duct supports, installations of the electrical
panels and mechanical equipments etc.
those prepared according to their
projects and start-up of the systems.
Ekipman İmalatı:
Equipment Manufacturing:
İlaç, gıda ve kimya sanayi için
reaktör, tank, silo, ısı değiştiriciler, filtrasyon
ekipmanları, platformlar, bu sektörlerde ve
diğer tüm sektörler için ihtiyaca göre
belirlenecek
ekipmanların
tasarım,
projelendirme ve imalatı.
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 8
Syf / Page 7
Design, Project and Manufacturing
of reactor, tank, silo, heat exchangers,
filtration
equipments,
platforms
for
pharma, food, chemical industries and all
required equipments for these industries
and others.
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 9
Syf / Page 8
Our services
Hizmetlerimiz
Tesis Bakım:
İsterseniz komple işletmenizin bakımı,
isterseniz kısmi olarak peryodik, kestirimci
ve arızi bakımların yapılması ekiplerimiz
tarafından gerçekleştirilir. Komple bakımı
alınan
işletmelerde,
bakım
planları
dahilinde çalışmalar yapılarak hedeflere
ulaşılması
amaçlanır.
Çalışmalarda
prosesin durumuna göre periyodik veya
kestirimci bakımlara önem verilerek,
arızalar düşürülür, işletme verimliliği artırılır.
TESMONT
TESMONT
TPM i esas almış işletmelerde, bakım
düzeni TPM e göre kurulur ve uygun
vasıflarda ekip görevlendirilir.
have TPM at their plant, the maintenance
organisation is established according to
TPM rules and assigned suitable team.
Fabrika Montaj / Demontaj:
Plant Installation /
Deinstallation:
Firmamız, her sektör için geçerli
olmak üzere, satın aldığınız veya yurtiçi /
yurtdışından demonte edilerek fabrikanıza
monte edilecek makinelerin sorunsuz
biçimde kurulumunu gerçekleştirmektedir.
Uzman elektrik ve mekanik ekiplerle,
sadece makinalarınız değil, dilerseniz tüm
fabrikanızı bir yerden diğer bir yere
taşıyarak montajını yapar ve devreye alır.
Syf / Page 10
Syf / Page 9
Maintenance:
If you want for all your plant, if you
want partly; preventive, predictive and
corrective maintenance is performed by
our teams. At the plants that we
completely took maintenance jobs,
intended to reach to targets by making
periodical plans. Failure rates are
decreased by emphasising preventive
and predictive maintenance according
to process conditions and increased
effeciency of your plant. If the customers
TESMONT
TESMONT
Our company implements machine
installation and deinstallations for all
industrial machines those you buy new or
used from local or abroad. Expert
electrical and mechanical teams not only
transport your machines and also
transport your all plant from one place to
another and make their start-up.
Syf / Page 11
Syf / Page 10
Tamamlanan projeler
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 12
Syf / Page 11
Completed projects
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 13
Syf / Page 12
KİMYA ENDÜSTRİSİ
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. / PAK HOLDİNG
MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. / PAK HOLDİNG
Proje kapsamı: FDA, GMP kurallarına uygun olarak, iİlaç hammadde üretim tesisi
elektrik/mekanik projelendirme, uygulama (Açık alan: 60.000m²)
Project Scope: Electrical / mechanical project and application of Pharmaceutical
production plant according to FDA, GMP rules, (Open area: 60.000m²)
Mekanik
Mechanical
 Proses ekipmanları (reaktörler, tanklar,
filtreler, öğütme ve kırma ekipmanları
vs) projelendirme, imalat, montaj ve
devreye alma
 Proses ekipmanları (gl reaktörler,
tanklar, pompalar, filtreler, santrifujler,
kurutma ekipmanları) boyutlandırma,
montaj ve devreye alma
 Paslanmaz çelik, seramik, cam ve
özel plastiklerden oluşan proses
hatlarının projelendirilmesi, imalat ve
montajı
 Üretim
utility
sistemlerinin
kapasitelerinin
belirlenmesi,
projelendirme,
tesisat
proje
ve
montajı (salamuralı soğutma sistemi,
soğuk su sistemi, sıcak su ve buhar
sistemleri, basınçlı hava sistemi, azot
sistemi, vakum sistemleri)
 Hijyen odaları ve kontrollu alanlar için
HVAC sistemleri projelendirme, santral
ve kanal montajları
 Process equipments (reactors, tanks,
filters,
milling
and
crushing
equipments
etc.)
projecting,
manufacturing,
erection
and
commissioning
 Process equipments (gl reactors,
tanks, pumps, filters, centrifuges,
drying equipments) dimensioning,
erection and commissioning
 Stainless steel, ceramic, glass and
special
plastic
process
lines
projecting,
erection
and
commissioning
 Utility
system
capacity
design,
projecting, installation projects and
erection (briny refrigeration systems,
cold water, hot water and steam
systems, compressed air, nitrogen
and vacuum systems)
 Hvac project for clean rooms and
controlled areas, Hvac units and
ducts installations
TESMONT
TESMONT
Elektrik
 2x2000 kVA tranformatör tesisi
projelendirme
 2x1250 kVA jeneratör ve transfer
panosu tesisi projelendirme
 Ana dağıtım panelleri projelendirme
 İdari bina elektrik tesisatı
projelendirme
 Exproof bölge sınıflandırma
 Exproof tesisat projelendirme
 MCC panel projelendirme
 Topraklama / paratoner tesisatı
projelendirme
 Tali dağıtım panelleri projelendirme
 Aydınlatma tesisatı projelendirme
Syf / Page 14
Syf / Page 13
TESMONT
TESMONT
Electrical
 2x2000 kVA tranformer station
projecting
 2x1250 kVA generator and transfer
panel projecting
 Main distribution panels projecting
 Administration building electrical
installations
 Exproof zone classifications
 Exproof installation projecting
 MCC panel projects
 Grounding / Lightning installation
projecting
 Distribution panels projecting
 Internal / external lighting installation
projecting
Syf / Page 15
Syf / Page 14
KİMYA / İLAÇ ENDÜSTRİSİ
PHARMACEUTICAL INDUSTRY
ULKAR KİMYA SAN. TİC. A.Ş. / NOBEL İLAÇ
ULKAR KİMYA SAN. TİC. A.Ş. / NOBEL İLAÇ
Proje kapsamı: FDA, GMP kurallarına uygun olarak, ilaç hammadde üretim tesisi
mekanik projelendirme, uygulama
Project Scope: Electrical / mechanical project and application of Pharmaceutical
production plant according to FDA, GMP rules,
Pre-filtration, purification unit, pure
water storage and distribution rings.
 Utility
system
capacity
design,
projecting, installation projects and
erection (briny refrigeration systems,
cold water, hot water and steam
systems, pressurized air, nitrogen and
vacuum systems) Hvac project for
clean rooms and controlled areas,
Hvac units and ducts installations
 Üretim
utility
sistemlerinin
kapasitelerinin
belirlenmesi,
projelendirilmesi, tesisat proje ve
montajı. (salamuralı soğutma sistemi,
soğuk su sistemi, sıcak su ve buhar
sistemleri, basınçlı hava sistemi, azot
sistemi,
vakum
sistemleri,
hvac
sistemleri)
 Proses ekipmanları (reaktörler, tanklar,
filtreler, öğütme ve kırma ekipmanları
vs) projelendirme, imalat, montaj ve
devreye alma
 Proses ekipmanları (gl reaktörler, gl
tanklar, pompalar, filtreler, santrifujler,
kurutma ekipmanları) boyutlandırma,
montaj ve devreye alma
 Paslanmaz çelik, seramik, cam ve
özel plastiklerden oluşan proses
hatları projelendirme, imalat ve
montajı
 Saf su ünitesi projesi, dağıtım ringleri
imalatı ve montajı; Ön filtrasyon,
Saflaştırma unitesi, Saf su depolama
ve dağıtım ringleri
TESMONT
TESMONT
 Process equipments (reactors, tanks,
filters,
milling
and
crushing
equipments
etc.)
projecting,
manufacturing,
erection
and
commissioning
 Process equipments (gl reactors,
tanks, pumps, filters, centrifuges,
drying equipments) dimensioning,
erection and commissioning
 Stainless steel, ceramic, glass and
special
plastic
process
lines
projecting,
erection
and
commissioning
 Pure water unit project, distribution
rings manufacturing and installation;
Syf / Page 16
Syf / Page 15
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 17
Syf / Page 16
PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ
PETROCHEMICAL INDUSTRY
PETKİM / ALİAĞA
PETKİM / ALİAĞA
Proje kapsamı: Güriş Makine – Gemsan Konsorsiyumunda Aliağa – Petkim de 5 adet
1600 m3 küresel tank ile 1 adet 170 m3’ lük yatay silindirik tankın imalatı, montajı ve boru
bağlantılarının yapılması.
Project Scope: 5 x 1.600 m³ spherical tank and 1 x 170 m³ horizontal cylindrical tank
manufacturing, erection and pipe connections with Güriş Makine – Gemsan
Consortium at Aliağa - Petkim
TESMONT
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 18
Syf / Page 17
TESMONT
Syf / Page 19
Syf / Page 18
KİMYA ENDÜSTRİSİ
CHEMICAL INDUSTRY
BASF TÜRK KİMYA SAN. Ve TİC. A.Ş.
BASF TÜRK KİMYA SAN. Ve TİC. A.Ş.
Proje kapsamı: Tesisin bilimum noktalarında borulama, ekipman yerleşim projeleri, P&I
diyagramları ve boru izometriklerinin çizilmesi, enstrüman montajlarının yapılması.
Project Scope: Piping projects, equipment placement projects, P&I diagrams and pipe
isometric drawings, instrumentation projects and installations at various points of the
plant.
 Proses ekipmanları için projelendirme
ve mühendislik çalışmarı
 Proses
boruları,
proses
akış
diyagramının
ve
boru
enstrümantasyon diagramının (P&ID)
hazırlanması
 Ekipman yerleşim planlarının (layout
plan) hazırlanması
 Ekipman data sheet ve spesifikasyon
sayfalarının oluşturulması
 Project and engineering works for
process equipments
 Preparing of process pipes, process
flow diagrams (PFD) and pipe
instrumentation diagrams (P&ID)
 Preparing of equipment layout plans
 Preparing of equipment data sheet
and specifications
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 20
Syf / Page 19
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 21
Syf / Page 20
GIDA ENDÜSTRİSİ
FOOD INDUSTRY
EKMEK UNLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. / ATA HOLDİNG
EKMEK UNLU GIDA SAN. TİC. A.Ş. / ATA HOLDİNG
Proje Kapsamı: HACCP e uygun olarak, Burger King hamburger ve tost ekmeği Gebze
üretim tesisleri elektrik / mekanik projelendirme, uygulama (Açık Alan: 40.000 m²)
Project Scope: Electrical / mechanical project and application of Burger King bun and
toast bread production plant according to HACCP
(Open Area: 40.000 m²)
Electrical
Elektrik
 2x1600 ve 2x1000kVA 34,5/0,4kV
transformatör tesisi proje, uygulaması
 2x1250kVA jeneratör tesisi proje,
uygulaması
 AG ana dağıtım panelleri, kompanzasyon
panelleri, transfer panoları, tali dağıtım
panoları proje ve tesisi
 Dahili / harici aydınlatma tesisatı proje ve
uygulaması
 Topraklama / paratoner tesisatları proje
ve uygulaması
 Zayıf akım tesisatları yapımı (data,
telefon,cctv,yangın algılama)
 Continue hamburger ve tost ekmeği
hatları MCC panelleri ve kablo montajları
 Fırın enstruman montajları ve kablo
bağlantıları
TESMONT
TESMONT
Mekanik
HVAC sistemleri proje, kurulumu
Isıtma ve buhar kazanları proje, kurulumu
Sıcak / Soğuk su sistemleri proje, kurulumu
Basınçlı hava hattı tesisi proje, kurulumu
Hava, su, doğalgaz proje, borulama
Yangın su hatları proje, borulama,
Paslanmaz platform imalat ve montajları
Konveyör hatları, üretim makineleri
montajları
 4x30m³ paslanmaz silo imalatı, montajı








Syf / Page 22
Syf / Page 21
 2x1600 ve 2x1000kVA 34,5/0,4kV
transformer stations projecting,
commissioning
 2x1250kVA generator facility projecting,
erection and commissioning
 LV main distribution panels,compensation
panels, transfer panels, distribution panels
projecting, erection and commissioning
 Internal / external lighting project and
installation
 Grounding / lightning project and
installations
 Weak current installations (data,
telephone, cctv, fire detection/alarm)
 Continue bun and toast bread lines MCC
panels and cable installations
 Oven instrumentation and cable
connections
Mechanical









TESMONT
TESMONT
HVAC systems projecting, erection
Heating/steam boiler projecting, erection
Hot / Cold water projecting, erection
Pressurised air system projecting, erection
Air, water, natural gas projecting, pipe
installation
Fire water lines installation
SS platforms manufacturing and erection
Conveyor lines, production machines
installation
4x30m³ SS silo manufacturing, erection
Syf / Page 23
Syf / Page 22
DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ
STEEL INDUSTRY
TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI A.Ş.
TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI A.Ş.
Proje Kapsamı: Fırınlama yöntemi ile sıcak daldırma continue galvanizleme tesisi
kurulumu, elektrik montajları.
Project Scope: Electrical installations of flat steel plant which makes hot dip galvanizing
with oven process.
 Galvaniz hattı fırın enstrüman ve kontrol
kabloları montajları
 Galvaniz hattı MCC panelleri ve kontrol
kabloları montajları
 Boya hattı MCC panelleri ve kontrol
kabloları montajları
 Galvaniz hattı hız artırımı upgrade
projeleri
 Boy kesme hatları MCC panelleri ve
kontrol kabloları montajları
 Dilme, trapez, gofraj, profil hatları MCC
panelleri ve kontrol kabloları montajları
 Galvanizing line oven instrumentation
and control cable installations
 Galvanizing line MCC panels and
control cables installations
 Painting line MCC panels and control
cables installations
 Galvanizing line up grade projects
 Cut-to-cut lines MCC panels and
control cables installations
 Slitting, trapeze, embossing, profile lines
MCC panels and control cables
installations
 34,5/0,5kV, 500kVA transformatör
montajı
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 24
Syf / Page 23
 34,5/0,5kV, 500kVA transformer station
installations
TESMONT
TESMONT
Syf / Page 25
Syf / Page 24
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
AUTOMOTIVE INDUSTRY
YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES
YAZAKI WIRING TECHNOLOGIES
Proje Kapsamı: Yazaki Mudanya tesisi elektrik / mekanik sistemleri modernizasyon
projelendirme, uygulama
Project Scope: Electrical / mechanical projecting and application of automotive
harness plant(Open Area: 20.000 m²)
Açık Alan: 20.000 m²
Electrical
Elektrik
Rebuild complete electrical systems
İşletmenin
tüm
elektrifikasyonunun
projelendirilerek yenilenmesi işi;
Mekanik
İşletmenin basınçlı hava hatlarının, ısıtma
sisteminin, lay-out unun projelendirilerek
yenilenmesi ve çelik konstrüksiyon ofis
imalatı işi;
 Basınçlı
hava
kompresörleri
boyutlandırma ve montajları
 Basınçlı hava tankı boyutlandırma,
imalatı ve montajı
 Basınçlı hava tesisatı borulama
 Isıtma tesisatı borulama
 Üretim makineleri mekanik montajları
 Çelik konstrüksiyon ofis yapımı
TESMONT
TESMONT
 Aydınlatma busbar projelendirme ve
montajı
 Enerji dağıtım busbar projelendirme ve
montajı
 Alçak
gerilim
Ana
dağıtım,
kompanzasyon panoları proje, imalat,
montaj ve tesisatları
 Aydınlatma panoları proje, imalat,
montaj ve tesisatları
 250kVA jeneratör ve transfer panosu
proje, montajı ve devreye alma
 2x40kVA UPS montajı, tesisatı
 Zayıf akım tesisatı (data, telefon)
 Üretim makinaları besleme tesisatları
Syf / Page 26
Syf / Page 25
Mechanical
Rebuild the plant mechanical systems
by projecting complete pressurised air
lines, heating systems and production
machines erection & commissioning
according to new layout;
 Air compresors dimensioning and
installations
 Compressed air tank dimensioning,
manufacturing,
erection
&
commissioning
 Compressed air lines installations
 Heating lines installations
 Production
machines
mechanical
erection & commissioning
 Steel
construction
offices
manufacturing
TESMONT
TESMONT
 Lighting busbars projectings and
installations
 Energy distribution busbars projectings
and installations
 LV
main
distribution
panel,
compansation
panel
projectings,
manufacturing and installations
 Lighting
panels
projectings,
manufacturing and installations
 250kVA generator and transfer panel
projecting, erection&commissioning
 2x40kVA UPS erection, installation
 Weak current installations (data,
telephone)
 Production machines energy supply
installations
Syf / Page 27
Syf / Page 26
TESMONT Mühendislik
Karabaş Mh. Belde Sk. Ekşi İş Merkezi No: 5 İzmit / Kocaeli / Türkiye
Tel/Faks: +90 (0262) 311 06 92 - +90 (0532) 385 62 16/17
Web Page: www.tesmont.com
TESMONT
E-Mail: [email protected]
Syf / Page 27
Download

Online Katalog İndir