Ā
Ā
Ā
Ā
Ā
Ā
Vítejte na prezentaci
dynamického vertikalizátoru BALANCE-TRAINER.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Firma Medica – Medizintechnik GmbH vyvíjí
a vyrábí rehabilitační přístroje a pomůcky pro
postižené
Představení firmy MEDICA MEDIZINTECHNIK
Od založení roku 1990 vykazujeme trvale vzrůstající obrat a počet zaměstnanců.
MEDICA MEDIZINTECHNIK má 5 obchodních poboček v Německu a 42 obchodních zastoupení
po celém světě.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Toto jsou známé výrobky naší firmy.
Jsou průběžně inovovány a zdokonalovány.
Jsme autoři a vynálezci symetrického tréninku používaného na terapeutickém pohybovém
trenažeru THERA-VITAL.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Na celém světě je známý náš pohybový trenažér
Thera-Trainer pro aktivní a pasivní trénink dolních
a horních končetin.
Pohybové trenažery jsou trvale ve výrobním sortimentu firmy MEDICA MEDIZINTECHNIK.
K našemu stávajícímu výrobnímu programu přidáváme novinky.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
… přišel čas novinky – čas pro
udržování rovnováhy a stání…
Ā
Ā
Statické vertikalizátory obvyklých typů a provedení jsou známé více než 25 let.
Tréninky s těmito pomůckami jsou praktikovány přes 18 let.
Doposud se na tomto druhu stání – volném stání s takovou dopomocí, jaká je nutná a s tak málem
pomoci jak jen je to možné nic nezměnilo.
Přinést pohyb, dynamiku, aktivitu do volného stání je již velmi stará myšlenka. Realizovatelné
řešení doposud chybělo.
Než přejdeme k technickým detailům, uvádíme několik základních úvah a informací na toto téma.
Protože trénink rovnováhy má mnoho společného se stáním, dovolte na začátek otázku.
Víte, jak správně stát a především jak lidé s omezenou schopností stát, mají stát správně?
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Jak vlastně správně stojíme?
1. S rovnoměrným rozložením hmotnosti těla
na chodidla
2. S koleny pokrčenými o úhel 0–5 °
3. S kyčlemi pokrčenými o úhel 0–5 °
Jenom při dobrém základu může být statika těla
v rovnováze
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Pomůcky umožňující nácvik stoje:
• Vertikalizační postele…
• Bradla…
Jsou vždy až náhradní řešení používaná
tehdy, když není možný fyziologický stoj,
jelikož to znemožňují kontraktury anebo
je požadovaná extrémně pomalá rychlost
mobilizace do svislé polohy
Proč je to tak?
Co to pro nás znamená, když umožníme pacientům používání dynamického vertikalizátoru.
Nevýhodou vertikalizačních postelí, vertikalizačních lehátek nebo plošin, je to, že uživatel nemůže stát ve svislé poloze
s rovnou plochou na zádech.
Uživatel padá dopředu nebo visí na popruzích.
Takto může zaujmout svislou polohu v rozmezí úhlů 75–82 °.
Stoj v této pozici omezuje navíc jakoukoliv aktivitu horní poloviny těla proto, že předklonění horní poloviny těla
ı Nevýhodou této pozice je…
ı Dochází k zaškrcení v oblasti krčních obratlů,
což má za následek ztížené dýchání…
ı V mnoha případech visí paže, což může vést
k tvorbě otoků…
ı Dochází k zaškrcení kyčlí (hyperlordóza)
v lumbální oblasti…
ı K zaškrcení může dojít i v kolenou…
ı Často dochází k silnému zvýšení tlaku na patu…
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Co potřebujeme ke stoji?
1. Posturální reflex
2. Posturální svaly
3. Posturální kontrolu
(Feedback)
4. Optimální rozložení
hmotnosti
5. Opěrnou plochu
Cochlea – hlemýžď, část vnitřního ucha, nacházející se v labyrintu
Vestibularis – rovnovážné ústrojí patřící k předsíni, jehož poškození vede k problémům
s udržením rovnováhy, např. k závrati.
Stoj
Udržování rovnováhy proti působící gravitační tíži.
Postural equilibrium (posturální rovnováha)
Statická: všechny síly působící na tělo slouží k udržení těla v rovnováze
Dynamická: tělo může provádět vědomé pohyby bez ztráty rovnováhy
2. Vědomé pohyby jsou dopředu kompenzovány a rovnováha nebyla během pohybu ztracena
(anticipatory motor actions)
3. Přizpůsobivost okolí (adaptive postural control)
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Vnější vzruchy
Exeroceptivitu
Vzruchy zevnitř
Enteroceptivní
reakce
Co potřebujeme pro
rovnováhu?
1. Propriocepci
2. zrak
Svalové napětí
Bude vysvětleno na následující stránce…
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Propriocepce
1. Arthrocepce
2. Hmat
Porucha propriocepce a arthrocepce vede ke zkreslení svalové odpovědi.
Jako následky toho mohou nastat svalová nerovnováha, patologický pohybový vzorec,
reflektorická inhibice nebo nevýhodné točivé momenty.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Vestibulár
1. Vestibulární: stabilizující hlavu
v prostoru
2. Cervikospinální: stabilizuje
hlavu vůči trupu
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Zrak
1. Vestibulookulární reflex:
natáčí oko a kompenzuje pohyby hlavy v prostoru, automaticky stabilizuje
obrazový vjem.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Ā
Ā
Ā
Ā
Těší nás, že Vám můžeme představit Balance-Trainer
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Nová kvalita
a dimenze stání:
• Dva v jednom
• Trenažér stoje a trenažér
rovnováhy
• Stát jistě: jako ve statickém
vertikalizátoru
• Pohybovat se jistě: udržovat
rovnováhu trupu a horní
poloviny těla
• Stát aktivně: stoj se stává
aktivní činností
Stoj jistý jako ve statickém vertikalizátoru.
Příslušenství dynamického vertikalizátoru
ı Kolenní opěrky podpírají kolena
ı Kyčelní opěrky podpírají kyčle
ı Popruh fixuje pacienta samostatně nebo podporuje funkci kyčelních opěrek.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Víc než jen jistě stát:
• Účinná prevence kontraktur
• Usnadnění / zlepšení dýchání /
provzdušnní plic
• Bez pužití síly jsou nyní nácviky kroků s
pacientem pro terapeuty velmi snadné
• Kladný vliv při zvýšeném svalovém
tonusu
• Zlepšený trénink krevního oběhu
• Zlepšené vyprazdňování horních
močových cest
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Profesionální nasazení
v rahabilitaci:
• Balance-Trainer přebírá váhu pacienta a
Vy se tak můžete zcela koncentrovat na
odbornou práci.
• Odstranění pacientova strachu z pádu
• Pohyby v horizontální rovině mají
pozitivní vliv na senzoriku, motoriku,
vnímání…
• Dočasná úleva
• Pozitivní vliv na psychiku
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Ā
Ā
Ā
Ā
Paralelní stoj: přenášení váhy napravo/nalevo, dopředu/dozadu.
Křížový pohyb kyčlí v obou směrech.
Paralelní stoj: přenášení váhy napravo/nalevo, kombinované s pohyby horní poloviny těla.
Pohyby horní poloviny těla (stranové naklánění, axiální rotace) s pažemi zkříženými na hrudníku.
Paralelní stoj: přenášení váhy napravo/nalevo kombinované s pohyby horní poloviny těla.
Pohyby horní poloviny těla (stranové úklony, axiální rotace) se zavřenými dlaněmi a s předpaženými pažemi.
Paralelní stoj: přenášení váhy v diagonálním směru. Horní polovina těla se předklání jako když chcete něco
zvednout ze země.
Paralelní stoj: stejná činnost jako v 4, nyní s jedním předmětem.
Diagonální stoj: naznačený postoj ke kroku (kolenní opěrky nastaveny odpovídajícím způsobem) přenášení
váhy, iniciace kroku.
Diagonální stoj: jako v 7, nyní s předmětem jako doplňková aktivita.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Umožňuje stoj ve fyziologické
poloze
1. S rovnoměrným rozložením
hmotnosti na chodidla
2. S pokrčením kolen o úhel 0–5 °
3. S pokrčením kyčlí o úhel 0–5 °
Jenom když máte dobrý základ, může
být statika Vašeho těla v rovnovázey
Dynamický vertikalizátor BALANCE-TRAINER umožňuje stát ve fyziologické poloze.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Bylo prokázáno v:
• Případná studie s paraplegickým pacientem
• Případná studie s pacientem po mozkové příhodě
→ 10 sezení
→ 1 sezení/den
→ 30 minut/sezení
před
potom
10 dní terapie
1 sezení za den
Rehabilitační klinika Berlín
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Indikace
Tetraplegie
Neurologie
Parkinsonova nemoc
Ortopedie
Paraplegie
Onkologie
Mozková příhoda
Geriatrie
Roztroušená skleróza
Dialýza
Svalová dystrofie
Kardiologie
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Základní provedení
• Balance-Trainer s nastavitelným
odporem vůči vychýlení
z rovnováhy svislé polohy
• Standardní popruh
• Terapeutická stolová deska, výškově
přestavitelná
s polstrovaným výřezem na tělo
• Výškově přestavitelná madla
• Fixace chodidel patními fixátory
a nártovými suchými zipy
• Podvozek se 4 blokovanými dvojkoly
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Mechanický naviják
zvedajícího popruhu
Mechanicky navíjený zvedací popruh ulehčuje osobě s dostatečnou silou v pažích nebo osobě
podporované asistentem vstát z kolečkového křesla do svislé polohy.
Systém poskytuje podporu při vstávání a jistotu v každé fázi zvedání.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Zvedací postroj
Zvedací postroj
Zvedací postroj je používaný ve spojení s ručním nebo elektromotorickým navijákem zvedacího
popruhu.
Konstrukce postroje usnadňuje jeho přiložení, navíc postroj nesklouzává z pacienta.
K dispozici ve velikostech M, L, XL.
Zvláštní provedení na přání.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Kolenní opěrky
Zvláštní příslušenství:
• Kolenní opěrky
ı
ı
ı
ı
ı
Výškově stavitelné
Hloubkově stavitelné
Stranově stavitelné
Odnímatelné jednotlivě
Odnímatelné kompletně
Kolenní opěrky poskytují bezpečnou oporu při stoji, udržování rovnováhy a sedu.
Vstávání – udržování rovnováhy – sedání.
Pokud není uživatel schopen dlouhodobě stát bez kolenní opěrky, musí být tyto vždycky použity pro vstávání – sedání.
Kolenní opěrky BALANCE-TRAINER mohou být vždy přesně nastaveny podle potřeb uživatele díky všestranné přestavitelnosti.
Výškové nastavení
K dispozici je velký rozsah přestavení kolenních opěrek.
Opěrka se přestavuje nahoru pro vysoké uživatele, dolů pro malé uživatele.
Hloubkové nastavení umožňuje nebo omezuje ohýbání,a napřimování kolenního kloubu.
Každá opěrka může být nastavena samostatně hloubkově pro dosažení požadovaného ohýbání, napřimování kolenního
kloubu.
Kolenní opěrka může být také otočena o 180 ° pro omezení ohýbání, napřimování kolenního kloubu.
Abdukce
Horizontální vzdálenost kolenních opěrek je rovněž nastavitelná.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Kyčelní opěrky
Kyčelní opěrky slouží ke stranové stabilizaci uživatele a k poskytnutí podpory uživateli během stoje
a udržování rovnováhy.
Jsou zpravidla upevňovány na madla dynamického vertikalizátoru.
Kyčelní opěrky mohou být použity také k podepření pacienta bez současného použití popruhu
tehdy, když uživatel disponuje dostatečnou schopností stát.
Kyčelní opěrky musí být použity vždy, je-li použitý zvedací popruh.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Elektromotorický naviják
zvedacího popruhu
Elektromotoricky naviják zvedacího popruhu.
Motor/převodovka s navíjecími bubny popruhu.
Ruční vypínač s citlivou foliovou klávesnicí.
Nouzový vypínač individuálně umístitelný na dynamickém vertikalizátoru.
Přenosné trafo 230/24 V
Důležité
Všechny výše uvedené funkční jednotky jsou vzájemně propojeny kabely s konektory. Je
to nákladnější řešení s ohledem na provedené zkoušky zdravotnické produktu a zkoušky
elektromagnetické kompatibility. Výhoda je následující. Při případném poškození jednoho prvku
celku je vyměněn pouze tento jeden prvek.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Prodloužení nášlapné
desky
Prodloužení nášlapné desky vytváří větší plochu pro pohyb pacienta nebo terapeuta.
Prodloužení se instaluje bez použití nástrojů na základní nášlapnou desku.
Oblasti použití jsou
Aktivní práce nohou, jako je nácvik přenášení váhy uživatelem, který potřebuje volnost pohybu
kyčlí a trupu.
Opora terapeuta nebo pacienta.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Balance-Trainer
Zvláštní příslušenství:
• Zvýšení nášlapné desky
Zvýšení nášlapné desky vytváří možnosti pro využití dynamického vertikalizátoru nižšími osobami.
Nášlapná deska se zvyšuje skokově, postupným vkládáním distančních podložek.
Zvýšení se instaluje bez použití nástrojů na základní nášlapnou desku.
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Ā
Ā
Ā
Ā
Hudební virtuóz potřebuje k dokonalému výkonu mistrovský hudební nástroj.
Terapeut a pacient potřebují k mistrovskému výkonu mistrovský terapeutický nástroj.
Dynamický vertikalizátor BALANCE-Trainer
Děkujeme za pozornost.
Určitě se teď chcete na něco zeptat…
Ambulatorium – evropské terapeutické a školící centrum • Kotlanova 3a, 628 00 Brno • www.ambulatorium.cz
Ing. Miloslav Klouda • Hodonínská 21, 617 00 Brno • tel./fax: 545 221 141 • [email protected]
Download

Vítejte na prezentaci dynamického vertikalizátoru