0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.01
Centrální regulace
technického vybavení budov
Obsah
Strana
8.a Všeobecné
Power
16
Link
15
Obsah
8.03
Přehled systému „DynaTemp“
8.04
Použití pro „DynaTemp“
8.05
8.b Regulace teploty jednotlivých místností
14
13
DynaTemp 100/16
ROUTER FÜR LAN-GESTEUERTERAUMTEMPERATUR
ROUTER FOR LAN-CONTROLLED ROOM TEMPERATURE
12
11
OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W)
LAN 10/100-RJ-45
INPUT 24V DC / 60W
Obsah
8.09
Centrální jednotka „DynaTemp CB“ se 16 výstupy
8.10
Okenní kontakt
8.10
UP-Repeater
8.10
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
8.10
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
8.10
Sada pro připojení na stěnu pro „Uni LHZ“
8.10
Prostorový termostat
8.10
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.10
Příklady použití
8.11
Propojovací modul „DynaTemp CC-I“ s 8, 16, 24, 32 kanály
8.12
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp CC-Master“
8.12
Čidlo prostorového teploměru
8.12
Hlásič pohybu
8.12
Okenní kontakt
8.12
UP-Repeater
8.12
Prostorový termostat
8.12
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
8.13
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
8.13
Sada pro připojení na stěnu pro „Uni LHZ“
8.13
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.13
Elektrotermický servopohon (0 – 10 V)
8.13
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.13
Příklady použití
8.14
10
09
08
LAN
Port 02
ON // 07:30
Port 06
OFF // 09:15
07
06
Port 10
ON // 10:30
Dyna Temp
Port 14
OFF // 11:20
05
04
03
02
01
Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16
2011
8.01
8
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.02
Centrální regulace
technického vybavení budov
Obsah
Strana
Power
16
Link
15
8.c Dynamické hydraulické vyvážení ve vytápěcích a chladicích soustavách
14
13
DynaTemp 100/16
ROUTER FÜR LAN-GESTEUERTERAUMTEMPERATUR
ROUTER FOR LAN-CONTROLLED ROOM TEMPERATURE
12
11
OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W)
LAN 10/100-RJ-45
INPUT 24V DC / 60W
Obsah
8.15
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“ s 8, 16, 24, 32 kanály
8.16
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
8.16
Smyčkový regulační ventil „Hycocon HTZ“
8.16
„Hydrocontrol ETR“
8.16
„Hydrocontrol EFC“
8.16
Trojcestný směšovací ventil „Tri-M TR“ PN 16
8.16
Trojcestný rozdělovací ventil „Tri-D TR“ PN 16
8.16
Snímač diferenčního tlaku „OV-Connect“
8.17
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.17
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.17
Elektrotermický servopohon (0 – 10 V)
8.17
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení s adaptérem
8.17
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení s odtahovací pružinou
8.17
Příklad použití
8.18
10
09
08
LAN
Port 02
ON // 07:30
Port 06
OFF // 09:15
07
06
Port 10
ON // 10:30
Dyna Temp
Port 14
OFF // 11:20
05
04
03
02
01
Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16
8
8.d Automatické termické vyvážení a termická dezinfekce
v cirkulačních soustavách pitné vody
8.02
Obsah
8.19
Centrální regulace a dozor pro cirkulační soustavy pitné vody „DynaTemp WB“
8.20
Elektromotorický regulační ventil pro cirkulaci „Aquastrom DT“
8.20
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.20
Měřič odporu
8.20
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.03
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.a Všeobecné
Strana
8.a Všeobecné
Obsah
Přehled systému „DynaTemp“
8.04
Použití pro „DynaTemp“
8.05
8
2011
8.03
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.04
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.a Všeobecné
Přehled systému „DynaTemp“
Přehled systému „DynaTemp“
„DynaTemp“ je systém vyvinutý pro lokální datovou síť LAN (TCP/IP) pro centrální ovládání a regulaci soustav pro
vytápění, klimatizaci a sanitu. Poskytuje podporu provozu těchto zařízení, dohlíží na úsporu energií, bezpečnost a
komfort. Nastavení systému a zjišťování skutečného stavu může být uskutečněno z každého počítače v síti LAN
nebo také přes internet.
Systém se skládá ze základní jednotky (Master), která přebírá ovládání a kontrolní činnost a propojovací jednotky
(Interface), která zpracovává a vysílá vstupní a výstupní hodnoty z nebo na komponenty vytápěcích, sanitárních a
chladicích soustav.
Základní schéma systému "DynaTemp" v lokální datové síti LAN
GLT
Internet
řídící
úroveň
DynaTemp
Master
LAN
automatizační
úroveň
DynaTemp
(jednotka Interface 1)
provozní úroveň
výstupníúdaje
DynaTemp
(jednotka Interface 2)
vstupní
údaje
výstupní
údaje
DynaTemp
(jednotka Interface 3)
vstupníúdaje
výstupní
údaje
DynaTemp
(jedntka Interface)
vstupní
údaje
Software pro ovládání a kontrolní úlohy jsou na jedné straně obsaženy v základní jednotce Master a na druhé straně
jsou výstupy propojovací jednotky Interface přizpůsobeny různým požadavkům vytápěcích, sanitárních a chladicích
soustav.
8
Nabízí se následující použití systému:
„DynaTemp CB“ Ovládání provozu snižování teplot externích prostorových termostatů a
termostatických ventilů.
Jednotka řízení Master a propojovací jednotka Interface jsou v programu „DynaTemp CB“
soustředěny do jednoho systému a vybaveny přijímacím modulem pro radiové spojení
EnOcean. Povely pro řadicí signály pro provoz snižování teploty prostřednictvím přístrojů s
radiovým systémem EnOcean nebo prostřednictvím kabelu.
K dispozici je maximálně 16 kanálů pro výstup dat prostřednictvím kabelu (např. termostaty).
„DynaTemp CC“ Regulace prostorové teploty individuálně pro jednotlivé místnosti a ovládání provozu
snižování teploty
Ovládání a kontrola regulace prostorové teploty je naprogramovaná v jednotce řízení Master.
Propojovací jednotka Interface systému „DynaTemp CC“ má dle volby 8, 16, 24, 32 připojení
vždy pro vstupní i výstupní data (např. teploty, servopohony), a provádí regulaci prostorové
teploty všech místností. Navíc je vybavena přijímacím modulem pro radiový systém EnOcean.
Povely pro řadicí signály pro regulaci a provoz snižování teploty prostřednictvím přístrojů
s radiovým systémem EnOcean. Je možné připojit řídící jednotku Master a více propojovacích
jednotek Interface na datovou síť LAN.
„DynaTemp HB“ Regulace diferenčního tlaku ve smyčkách vytápěcích sanitárních a chladicích soustav
pro automatické seřízení hydraulického vyvážení.
Ovládání a kontrola hydraulického vyvážení je naprogramovaná v jednotce Master jako např.
ovládání potřeby tepla nebo chladu pomocí zapojení zdroje tepla nebo chladu.
Jednotka Interface systému „DynaTemp HB“ má dle volby 8, 16, 24, 32 připojení vždy pro
vstupní i výstupní údaje (např. snímač diferenčního tlaku, servopohony, čerpadla), a provádí
regulaci diferenčního tlaku dle výpočetní metody.
Je možné připojit řídící jednotku Master a více propojovacích jednotek Interface na datovou
síť LAN.
„DynaTemp WB“
8.04
Regulace teploty pitné vody v cirkulačních soustavách a řízení termické dezinfekce ve
všech smyčkách.
Jednotka Master a jednotka Interface jsou v systému „DynaTemp WB“ soustředěny do jednoho
systému. Regulace teploty pitné vody na nastavenou hodnotu (57 °C). Aktivace a ovládání
termické dezinfekce a časově řízené ovládání termické dezinfekce. Systém „DynaTemp WB“ má
16 připojení vždy pro vstupní i výstupní údaje (např. teplota pitné vody, servopohony, čerpadla).
Počet je možno rozšířit na 32 připojení.
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.05
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.a Všeobecné
Použití systému „DynaTemp“
„DynaTemp CB“
skládá se z programovatelné jednotky, která je instalována pro ovládání externích termostatů nebo termostatických
ventilů, za účelem snižování prostorové teploty. Jsou vydávány řadicí signály prostřednictvím časově řízeného
ovládání nebo prostřednictvím okenního kontaktu, hlásiče pohybu a přenášeny radiovým kabelovým propojením.
Internet
LAN
řídící
úroveň
a
automatizační
úroveň
DynaTemp CB
provozní úroveň
výstupní údaje
vstupní údaje
– 24 V (2-bodový) pro termostaty otopných těles
„Uni LHZ“, „Uni FHZ“ nebo elektrické prostorové
termostaty
– radiový signál pozice oken
(otevřeno/zavřeno)
– přednastavení časových intervalů pro
snižování teploty
8
„DynaTemp CC“
skládá se z jednotky Master s ovládacími a kontrolními úkoly a jednotkami Interface , které přebírají nejen ovládací
úlohy jako v případě systému „DynaTemp CB“, nýbrž i provádějí regulaci prostorové teploty. Komunikace jednotky
Master s jednotkami Interface probíhá v síti LAN. Za tím účelem jsou propojeny čidla prostorové teploty a
servopohony buď kabelem nebo rádiovým spojením se systémem „DynaTemp CC“.
Internet
řídící
úroveň
DynaTemp
CC-Master
LAN
automatizační
úroveň
DynaTemp CC-I
(jednotka Interface)
provozní
úroveň
2011
výstupní data
– výstup na servopohony 24 V (2-bodový)
nebo 0 –10 V
vstupní údaje
– radiový signál pozice oken
otevřeno/zavřeno
– přednastavení časových intervalů pro
snižování teploty
– hlásič pohybu pro rozpoznání přítomnosti
osob
– signál teplotního čidla radiového nebo
kabelového spojení
8.05
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.06
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.a Všeobecné
Použití „DynaTemp“
Dynamické hydraulické vyvážení „DynaTemp HB“ pro vytápěcí a chladicí soustavy v provozu částečného
zatížení.
„DynaTemp HB“ se skládá z jednotky Master s ovládacími a kontrolními úlohami pro vytápěcí a chladicí soustavy a
jednotek Interface, které jsou prostřednictvím ovládacích rozvodů propojeny s pohony a čerpadly a provádějí regulaci
diferenčního tlaku v každé smyčce dle výpočetní metody hydraulického vyvážení.
Komunikace jednotky Master s jednotkami Interface probíhá prostřednictvím sítě LAN.
Jednotka Master má za úkol nastavit hydrauliku zařízení jak v provozu vytápění, tak v provozu chlazení tak, aby byly
výkony čerpadel redukovány na nejnutnější míru. Prostřednictvím PC, který je také připojen do sítě LAN, mohou být
přesně stanoveny časové body, ve kterých má být provedeno přepojení mezi vytápěcím a chladicím provozem. Za
tím účelem systém „DynaTemp HB-I“ přímo ovládá trojcestné ventily „Tri D TR“ a „Tri M TR“.
Internet
řídící
úroveň
DynaTemp
HB-Master
LAN
automatizační
úroveň
DynaTemp CC-I
(jednotka Interface)
8
provozní úroveň
výstupní údaje
– ovládací signál pro servopohony
24 V (2-bodové), 0 –10 V
– ovládací signál pro čerpadla 0 –10 V, PWM
– kontrolní údaje a varovná hlášení
8.06
vstupní údaje
– diferenční tlak objemového průtoku
– spínací časy pro přepojení mezi
vytápěním a chlazením
– teploty: přívod, zpátečka, vnější teplota
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.07
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.a Všeobecné
Použití „DynaTemp“
Centrální regulace a kontrola cirkulačních soustav pitné vody „DynaTemp WB“.
Software v centrální jednotce „DynaTemp WB“ určené pro regulaci a kontrolu cirkulačních soustav pitné vody jednak
nastavuje zvolenou teplotu v každé smyčce (maximálně 45 smyček), a zároveň ovládá dle daných časových intervalů
termickou dezinfekci a za tímto účelem vydává ovládací signál regulaci zdroje tepla.
Stanovení změny hodnot např. teploty vody nebo časové intervaly, ve kterých se má smyčku po smyčce provést
termická dezinfekce, lze provést z každého počítače v sítí LAN nebo na internetu. Kromě toho může být s pomocí
„DynaTemp WB“ prováděna pravidelná termická dezinfekce. V případě poruch může být pomocí sítě vysláno varovné
hlášení.
Internet
LAN
řídící a
automatizační
úroveň
DynaTemp WB
provozní úroveň
2011
výstupní údaje
vstupní údaje
– výstupy 0 –10 V na servopohony
– startovní signál pro zvýšení teploty kotle pro
termickou dezinfekci.
– výstup varovného hlášení při chybách
během termické dezinfekce
(na PC, e-mailem nebo SMS)
– zadání požadované teploty v cirkulační soustavě
(např. 57 °C)
– přednastavení času pro spuštění termické
dezinfekce a časových intervalů pro trvání
termické dezinfekce ve smyčkách
– sinály teplotních čidel, které jsou rozmístěny
v jednotlivých cirkulačních smyčkách
8.07
8
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.08
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.09
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.b. Regulace teploty jednotlivých místností
Strana
Power
16
Link
15
8.b Regulace teploty jednotlivých místností
14
13
DynaTemp 100/16
ROUTER FÜR LAN-GESTEUERTERAUMTEMPERATUR
ROUTER FOR LAN-CONTROLLED ROOM TEMPERATURE
12
11
OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W)
LAN 10/100-RJ-45
INPUT 24V DC / 60W
Obsah
8.09
Centrální jednotka „DynaTemp CB“ se 16 výstupy
8.10
Okenní kontakt
8.10
UP-Repeater
8.10
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
8.10
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
8.10
Sada pro připojení na stěnu pro „Uni LHZ“
8.10
Prostorový termostat
8.10
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.10
Příklady použití
8.11
Propojovací modul „DynaTemp CC-I“ s 8, 16, 24, 32 kanály
8.12
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp CC-Master“
8.12
Čidlo prostorového teploměru
8.12
Hlásič pohybu
8.12
Okenní kontakt
8.12
UP-Repeater
8.12
Prostorový termostat
8.12
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
8.13
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
8.13
Sada pro připojení na stěnu pro „Uni LHZ“
8.13
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.13
Elektrotermický servopohon (0 – 10 V)
8.13
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.13
Příklady použití
8.14
10
09
08
LAN
Port 02
ON // 07:30
Port 06
OFF // 09:15
07
06
Port 10
ON // 10:30
Dyna Temp
Port 14
OFF // 11:20
05
04
03
02
01
Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16
2011
8.09
8
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.10
Centrální regulace
technického vybavení budov
Výrobek
Power
16
Link
15
14
13
DynaTemp 100/16
12
ROUTER FÜR LAN-GESTEUERTERAUMTEMPERATUR
ROUTER FOR LAN-CONTROLLED ROOM TEMPERATURE
11
OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W)
LAN 10/100-RJ-45
INPUT 24V DC / 60W
10
09
08
LAN
07
Port 02
ON // 07:30
Port 06
OFF // 09:15
06
Port 10
ON // 10:30
Port 14
OFF // 11:20
Dyna Temp
05
Výrobek č.
8.b. Regulace teploty jednotlivých místností
Centrální jednotka „DynaTemp CB“
pro snižování teploty
Cenová
skupina
„DynaTemp CB“
centrální jednotka se 16 výstupy,
pro ovládání externích regulátorů
prostorové teploty
16 vstupů pro
linkové připojení okenních kontaktů
a rádiového přijímace EnOcean
115 30 16
011
Okenní kontakt
se solárním provozem, bílý
115 30 70
011
UP-Repeater
230 V
115 30 60
011
04
03
02
01
Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16
oventrop
230V
50Hz
L N
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
délka připojovacího kabelu 1 m
závitové připojení M 30 x 1,5
označení „DynaTemp“ na
spodní straně ručního kolečka
8
115 03 00
010
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
s kapalinovým čidlem
závitové připojení M 30 x 1,5
připojovací kabel délky 1 m
délka kapiláry 2 m
115 22 65
010
Sada pro připojení na stěnu
pro „Uni LHZ“
Prostorový termostat
24 V
24 V (pod omítku)
115 03 90
115 20 52
115 20 72
999
011
011
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
závitové připojení M 30 x 1,5
bez napětí otevřený, 24 V
8.10
101 28 16
011
Charakteristika
„DynaTemp CB“ je centrální jednotka obsahující
software pro ovládání externích regulátorů
prostorové teploty prostřednictvím sítě LAN.
Pomocí zabudovaného radiového přijímače
EnOcean pro připojení okenních kontaktů
EnOcean firmy HOPPE AG, solárně
ovládaných okenních kontaktů, 16 výstupů
(výstupní napětí 24 V) může být využívána
např. pro ovládání max. 64 (max. 4 na výstup)
termostatů „Uni LHZ“ nebo elektrických
prostorových termostatů ve spojení
s elektrotermickými servopohony (popř. použít
separátní externí napáječ).
16 vstupů lze použít pro zjišťování stavu na síť
napojených beznapěťových okenních
kontaktů.
Při zavírání nebo otevírání oken vysílá
centrální jednotce radiový signál v rámci
systému EnOcean.
Repeater slouží k posílení radiogramu
EnOcean mezi okenními kontakty EnOcean,
solárně provozovanými okenními kontakty a
centrální jednotkou „DynaTemp CB“.
Repeater se instaluje v případě problémů
s dosažitelností signálu.
Termostaty „Uni LHZ“ a „Uni FHZ“ umožňují
časové řízení snižovaní teploty prostřednictvím zabudovaného elektricky
ovládaného kapalinového čidla.
Způsob fungování odpovídá obyčejným
termostatickým hlavicím. Obdrží-li termostat
impulz od elektrického napětí, zahájí proces
snižování teploty.
Termostaty „Uni LHZ“ a „Uni FHZ“ lze propojit s centrální jednotkou „DynaTemp CB“
prostřednictvím sítě LAN nebo internetu
Bez nastavení nulové polohy,
rozsah nastavení
7-28 °C
označení stupnice
! 1-4
provozní napětí
24 V
snížení teoploty:
cca 7 K
připojovací kabel délky 1 m
Instaluje se jako přídavná ochrana pro
instalaci na stěně (v krabičce UP) pro
připojovací kabel termostatu „Uni LHZ“.
Elektrický prostorový termostat v provedení
pro instalaci na omítku nebo pod omítku
se používá ve spojení s elektrotermickými
servopohony (2-bodovými) pro regulaci
teploty jednotlivých místností.
Pomocí integrovaného vstupu pro snižování
teploty v kombinaci s „DynaTemp CB“ je
umožněno časové řízené snižování teploty.
Servopohony se používají pro regulaci
prostorové teploty např. s konvenčními
otopnými tělesy, otopnými tělesy s integrovanými ventilovými soupravami, s rozdělovači pro plošné vytápění, ve stropním
sálavém vytápění, stropních chladicích
systémech a indukčních přístrojích.
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.11
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.b. Regulace teploty jednotlivých místností
Centrální jednotka „DynaTemp CB“
pro snižování teploty
Příklady použití systému „DynaTemp CB“
Fenstersignal über
Funk oder Kabel
Fenstersignal über
Funk oder Kabel
CB
CB
Systém „DynaTemp CB“ s ovládáním otopných těles
pomocí termostatů „Uni LHZ“.
Systém „DynaTemp CB“ s ovládáním otopných těles pomocí
elektrických prostorových termostatů a servopohonů.
8
Fenstersignal über
Funk oder Kabel
CB
Systém „DynaTemp CB“ s ovládání podlahového vytápění pomocí elektrických prostorových termostatů.
2011
8.11
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.12
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.b. Regulace prostorové teploty jednotlivých místností
Propojovací jednotka „DynaTemp CC-I“
Ovládací a řídící jednotka „DynaTemp CC-Master“
Výrobek
Výrobek č.
Cenová
skupina
„DynaTemp CC-I“
(připravuje se)
115 32 08
011
propojovací jednotka s 8 kanály
pro připojení do sítě LAN
napětí: 230 V, 50 Hz
s přijímačem pro radiové signály EnOcean
vždy 8 vstupů a výstupů pro připojení
ovládacího vedení pro
vstupní a výstupní zařízení
Propojovací jednotka se 16 kanály
vždy 16 vstupů a výstupů
115 32 16
011
Propojovací jednotka se 24 kanály
vždy 24 vstupů a výstupů
115 32 24
011
Propojovací jednotka se 32 kanály
vždy 32 vstupů a výstupů
115 32 32
011
„DynaTemp CC-Master“
(připravuje se)
135 32 50
011
ovládací a řídící jednotka
pro připojení do sítě LAN
napětí: 230 V, 50 Hz
8
Čidlo prostorového termostatu
oventrop
Charakteristika
Rozsah použití
„DynaTemp CC-I“ jsou propojovací jednotky
pro kabelové připojení senzorů (např. teplotních čidel) pro pořizování vstupních signálů na připojení řídících rozvodů pro servopohony. Kromě toho mohou být přenášeny
signály 2-bodové nebo stálé 0 –10 V pomocí
řídících rozvodů na přístroje.
Mimo to jsou v propojovacích jednotkách
integrované přijímače pro radiové signály
EnOcean, které přijímací signály prostorových
termostatů, hlásičů pohybu nebo spínacích
kontaktů (např. na oknech).
Ze signálů, které přijme „DynaTemp CC-I“
jsou vypočteny teplotní diference a srovnání
požadovaných a skutečných hodnot a
příslušné nastavení pro servopohony.
„DynaTemp CC-Master“ je centrální jednotka
pro všechny propojovací jednotky. Ovládá a
kontroluje všechny individuální regulace
prostorové teploty jednotlivých místností a
kombinuje provoz časového poklesu teplot,
analýzy přítomnosti nebo změny na okenních
kontaktech s regulací teploty jednotlivých
místností pro úsporný a komfortní provoz.
Teplotní čidlo přenáší prostřednictvím
radiogramu (technologie EnOcean) teplotní
signály na „DynaTemp CC“.
s radiovým vysílačem
(pro systém EnOcean)
115 30 50
011
Čidlo napojené kabelem
115 30 51
011
Pro zjištění teploty a přenos po síti na
centrální jednotku.
011
Střešní radiový senzor pracující pomocí
solárních článků slouží ke zjištění pohybu a
měření světelné intenzity.
Hlásič pohybu
s radiovým vysílačem
(pro systém EnOcean)
115 31 80
Přenos (založený na technologii EnOcean)
prostřednictvím radiogramu na přijímač
aplikačního routeru.
Je zajištěn provoz bez údržby, protože
akumulátor energie je solárně provozován.
Přístroj zjistí pohyb v okruhu 360 ° a při
světelnosti 0 – 512 luxů.
oventrop
230V
Okenní kontakt
solárně ovládaný, bílý
115 30 70
011
UP-Repeater
230 V
115 30 60
011
115 20 51
115 20 52
011
011
50Hz
L N
Prostorový termostat
230 V
24 V
8.12
Při manipulaci s okny (zavírání/otevírání)
vyšle radiový signál (založený na technologii
EnOcean) na centrální jednotku.
Repeater slouží k posílení radiogramu
EnOcean mezi okenními kontakty EnOcean,
solárně provozovanými okenními kontakty a
centrální jednotkou „DynaTemp CC“.
Repeater se instaluje v případě problémů
s dosažitelností signálu.
Elektrický prostorový termostat v provedení
pro instalaci na omítku nebo pod omítku
se používá ve spojení s elektrotermickými
servopohony (2-bodovými) pro regulaci
teploty jednotlivých místností.
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.13
Centrální regulace
technického vybavení budov
Výrobek
Termostatická hlavice „Uni LHZ“
délka připojovacího kabelu 1 m
závitové připojení M 30 x 1,5
označení „DynaTemp“
na spodní straně ručního kolečka
Výrobek č.
8.b. Regulace prostorové teploty jednotlivých místností
Propojovací jednotka „DynaTemp CC-I“
Ovládací a řídící jednotka „DynaTemp CC-Master“
Cenová
skupina
115 03 00
010
Termostat s dálkovým ovládáním „Uni FHZ“
s kapalinovým čidlem
závitové připojení M 30 x 1,5
připojovací kabel délky 1 m
délka kapiláry 2 m
115 22 65
010
Sada pro připojení na stěnu
pro „Uni LHZ“
999
115 03 90
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
závitové připojení M 30 x 1,5
bez napětí uzavřený, 24 V
101 29 16
011
Elektrotermický servopohon (0 – 10 V)
závitové připojení M 30 x 1,5
proporcionální pohon (0 –10 V)
bez napětí uzavřený, 24 V
101 29 51
Elektromotorický servopohon
závitové připojení M 30 x 1,5
24 V, proporcionální pohon (0 – 10 V)
nastavitelný vstupní signál a
antiblokační funkce
automatické rozpoznání nulového bodu
(opačný účinek na vyžádání)
101 27 00
2011
011
011
Charakteristika
Termostaty „Uni LHZ“ a „Uni FHZ“ umožňují
časově řízené snižovaní teploty prostřednictvím zabudovaného elektricky
ovládaného kapalinového čidla.
Způsob fungování odpovídá obyčejným
termostatickým hlavicím. Obdrží-li termostat
impulz od elektrického napětí, zahájí proces
snižování teploty.
Termostaty „Uni LHZ“ a „Uni FHZ“ lze propojit s centrální jednotkou „DynaTemp CB“
prostřednictvím sítě LAN nebo internetu
Bez nastavení nulové polohy,
rozsah nastavení
7-28 °C
označení stupnice
! 1-4
provozní napětí
24 V
snížení teploty:
cca 7 K
připojovací kabel délky 1 m
Instaluje se jako přídavná ochrana pro
instalaci na stěnu (v krabičce UP) pro
připojovací kabel termostatu „Uni LHZ“.
Servopohony se používají pro regulaci
prostorové teploty např. s konvenčními
otopnými tělesy, otopnými tělesy s integrovanými ventilovými soupravami, s rozdělovači pro plošné vytápění, ve stropním
sálavém vytápění, stropních chladicích
systémech a indukčních přístrojích.
Servopohony se používají pro regulaci
prostorové teploty např. s konvenčními
otopnými tělesy, otopnými tělesy s integrovanými ventilovými soupravami, s rozdělovači pro plošné vytápění, ve stropním
sálavém vytápění, stropních chladicích
systémech a indukčních přístrojích.
Elektrotermické a elektromotorické
servopohony Oventrop se používají ve
spojení s centrální jednotkou „DynaTemp
CC-I“ v oblasti, vytápění, větrání a
klimatizace.
Servopohony se používají pro regulaci
prostorové teploty např. s konvenčními
otopnými tělesy, otopnými tělesy s integrovanými ventilovými soupravami, s rozdělovači pro plošné vytápění, ve stropním
sálavém vytápění, stropních chladicích
systémech a indukčních přístrojích.
Délka připojovacího kabelu 1,5 m.
8.13
8
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.14
8.b. Regulace prostorové teploty jednotlivých místností
Propojovací jednotka „DynaTemp CC-I“
Ovládací a řídící jednotka „DynaTemp CC-Master“
Centrální regulace
technického vybavení budov
Příklad použití soustavy s centrální regulací a kontrolou jednotlivých místností
Internet
DynaTemp
CC-Master
řídící
úroveň
1
LAN
DynaTemp CC-I
(propojovací jednotka 1)
DynaTemp CC-I
(propojovací jednotka 2)
DynaTemp CC-I
(propojovací jednotka ...)
automatizovaná
úroveň
2
přijímač
SecuSignal
max. 32
8
max. 32
6
provozní úroveň
5
9
T (°C)
4
T (°C)
T (°C)
T (°C)
3
8
T (°C)
T (°C)
7
1 Řídící a kontrolní jednotka „DynaTemp CC-Master“
2 „DynaTemp CC-I“
3 Elektrotermický servopohon (2-bodový)
4 Čidlo prostorového termostatu s vysílačem
5 Okenní kontakt s vysílačem
6 Hlásič pohybu s vysílačem
7 Elektrotermický servopohon (0 –10 V)
8 Čidlo prostorového teploměru propojené kabelem
9 Okenní kontakt propojený kabelem (ze strany)
8.14
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.15
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.c Dynamické hydraulické vyvážení
ve vytápěcích a chladicích soustavách
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
Seite
Power
16
Link
15
8.c Dynamické hydraulické vyvážení ve vytápěcích a chladicích soustavách
14
13
DynaTemp 100/16
ROUTER FÜR LAN-GESTEUERTERAUMTEMPERATUR
ROUTER FOR LAN-CONTROLLED ROOM TEMPERATURE
12
11
OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W)
LAN 10/100-RJ-45
INPUT 24V DC / 60W
Obsah
8.15
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“ s 8, 16, 24, 32 kanály
8.16
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
8.16
Smyčkový regulační ventil „Hycocon HTZ“
8.16
„Hydrocontrol ETR“
8.16
„Hydrocontrol EFC“
8.16
Trojcestný směšovací ventil „Tri-M TR“ PN 16
8.16
Trojcestný rozdělovací ventil „Tri-D TR“ PN 16
8.16
Snímač diferenčního tlaku „OV-Connect“
8.17
Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.17
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.17
Elektrotermický servopohon (0 – 10 V)
8.17
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení s adaptérem
8.17
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení s odtahovací pružinou
Příklad použití
8.17
8.18
10
09
08
LAN
Port 02
ON // 07:30
Port 06
OFF // 09:15
07
06
Port 10
ON // 10:30
Dyna Temp
Port 14
OFF // 11:20
05
04
03
02
01
Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16
2011
8.15
8
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.16
Centrální regulace
technického vybavení budov
Výrobek
Výrobek č.
„DynaTemp HB-I“ 115 34 08
(připravuje se)
8.c Dynamické hydraulické vyvážení
ve vytápěcích a chladicích soustavách
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
Cenová
skupina
011
Propojovací jednotka s 8 kanály
pro připojení do sítě LAN
napětí: 230 V, 50 Hz
s přijímačem pro radiové signály EnOcean
vždy 8 vstupů a výstupů pro připojení
ovládacího vedení pro
vstupní a výstupní zařízení
Propojovací jednotka se 16 kanály
se 16 vstupy a výstupy
115 34 16
011
Propojovací jednotka se 24 kanály
se 24 vstupy a výstupy
115 34 24
011
Propojovací jednotka se 32 kanály
se 32 vstupy a výstupy
115 34 32
011
„DynaTemp HB-Master“
(připravuje se)
115 34 50
ovládací a řídící jednotka
pro připojení do sítě LAN
napětí: 230 V, 50 Hz
8
„Hycocon HTZ“
regulační ventil
106 85/86 ..
„Hydrocontrol ETR“
(připravuje se)
pro elektromotorické servopohony
113 10 ..
„Hydrocontrol EFC“
(připravuje se)
pro elektromotorické servopohony
„Tri-M TR“
trojcestný směšovací ventil PN 16
113 08 ..
„DynaTemp HB-I“ jsou propojovací jednotky
pro připojení senzorů (např. čidel) pro
registraci vstupních signálů a pro připojení
řídících rozvodů pro servopohony a
čerpadla.
Regulace se provádí pomocí výpočetního
postupu integrovaného v propojovací
jednotce.
Výsledek vyšle propojovací jednotka jako
řadicí signál 0 –10 V nebo PMW (modulace
šíří pulzu) pro zapojení nebo vypojení.
„DynaTemp HB-I“ připraví hydraulické
hodnoty pro síť LAN a jejím prostřednictvím
je vyšle k ovládací a kontrolní jednotce
„DynaTemp Master“. Tam slouží pro
optimalizaci hydrauliky ve vytápěcí nebo
chladicí soustavě.
„DynaTemp HB-Master je centrální jednotka
pro všechny propojovací jednotky. Na
základě obdržených hydraulických hodnot
ze všech smyček soustavy vypočte
nastavovací signály pro servopohony
regulačních ventilů a nový počet otáček pro
čerpadla z porovnání hydraulických poměrů
mezi výpočtem provozu a provozem
částečného zatížení.
Tak se stanoví nejen optimální diferenční
tlaky v každé smyčce, ale zároveň se
redukuje výkon čerpadel na nejnutnější
míru.
Regulační ventil PN 16 s vnitřním závitem
dle EN 10226, od –20 °C do 120 °C, viz str.
3.12.
Dvoucestný přímý ventil s oboustranným
vnitřním závitem dle EN 10226, viz str. 3.26.
Dvoucestný přímý ventil s oboustranně
přírubovým připojením dle EN 10226,
viz str. 3.26.
113 17 ..
Pro směšování resp. přepojování
objemového průtoku.
Závitové připojení pro regulátor/servopohon:
M 30 x 1,5, viz str. 3.48.
113 02 ..
Pro rozdělování resp. přepojování
objemového průtoku.
Závitové připojení pro regulátor/servopohon:
M 30 x 1,5, viz str. 3.48.
OV
AB
011
Charakteristika
A
B
„Tri-D TR“
trojcestný rozdělovací ventil PN 16
OV
I
II
III
8.16
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.17
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.c Dynamické hydraulické vyvážení
ve vytápěcích a chladicích soustavách
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
Výrobek
Výrobek č.
Cenová
skupina
„OV-Connect“
snímač diferenčního tlaku
106 91 80
999
Snímač diferenčního tlaku pro permanentní
snímání diferenčního tlaku - viz strana 3.68.
Elektrotermický servopohon
24 V, proporcionální pohon (0 –10 V) 101 29 16
011
Připojení: M 30 x 1,5, strana 1.23.
Elektrotermický servopohon
24 V, proporcionální pohon (0 –10 V) 101 29 51
011
Připojení: M 30 x 1,5, strana 1.23.
Charakteristika
P2
P1
8
Elektromotorický servopohon
24 V, proporcionální pohon (0 –10 V) 101 27 00
011
Připojení: M 30 x 1,5, strana 1.24.
Elektromotorický servopohon
(připravuje se)
2011
24 V, 2-bodový pohon
101 27 11
011
Připojení: M 30 x 1,5
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení, s adaptérem
115 80 10
011
Strana 3.65
Elektromotorický servopohon
svěrné připojení
115 80 30
011
Strana 3.65
s vratnou pružinou
115 80 31
011
8.17
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.18
8.c Dynamické hydraulické vyvážení
ve vytápěcích a chladicích soustavách
Propojovací jednotka „DynaTemp HB-I“
Ovládací a kontrolní jednotka „DynaTemp HB-Master“
Centrální regulace
technického vybavení budov
Příklad použití jednotky „DynaTemp HB“ v soustavě vytápění/chlazení.
Internet
DynaTemp HB
Master
řídící
úroveň
1
DynaTemp HB-I
(propojovací jednotka 1)
LAN
DynaTemp HB-I
(propojovací jednotka 2)
DynaTemp HB-I
(propojovací jednotka 3)
DynaTemp HB-I
(propojovací jednotka ...)
automatizovaná
úroveň
8
max. 32
5
provozní
úroveň
2-bodový
0 –10 V
0 –10 V
0 –10 V
2
max. 32
max. 32
7
10
TA
6
10
8
vytápění
9
chlazení
3
4
1 „DynaTemp HB-Master“
2 „DynaTemp HB-I“
3 Přímé ventily „Hydrocontrol EFC“
4 Snímač diferenčního tlaku „OV-Connect“
5 „Hycocon HTZ“
6 Elektrotermický servopohon
7 Prostorový termostat s ovládáním ventilátoru
8 Trojcestný směšovací ventil „Tri-MR“
9 Trojcestný rozdělovací ventil „Tri-DR“
10 Elektrotermický servopohon (2-bodový)
8.18
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.19
Centrální regulace
technického vybavení budov
8.d. Automatické termické vyvážení
a termická dezinfekce
v cirkulačních soustavách pitné vody
Centrální jednotka „DynaTemp WB“
Strana
8.d Automatické termické vyvážení a termická dezinfekce
v cirkulačních soustavách pitné vody
Obsah
8.19
Centrální regulace a dozor pro cirkulační soustavy pitné vody „DynaTemp WB“
8.20
Elektromotorický regulační ventil pro cirkulaci „Aquastrom DT“
8.20
Elektromotorický servopohon (0 – 10 V)
8.20
Měřič odporu
8.20
8
2011
8.19
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.20
8.d. Automatické termické vyvážení
a termická dezinfekce
v cirkulačních soustavách pitné vody
Centrální jednotka „DynaTemp WB“
Centrální regulace
technického vybavení budov
Výrobek
Výrobek č.
Cenová
skupina
Rozsah použití:
„DynaTemp WB“ je centrální jednotka s nainstalovaným softwarem pro ovládání,
regulaci a kontrolu cirkulačních soustav
pitné vody dle Pracovního listu W 551 a
W 553, PN 16.
„DynaTemp WB“
(připravuje se)
modulární centrální jednotka 230 V, 50 Hz,
se 16 vstupy a 16 výstupy
pro až 12 cirkulačních smyček
0 –10 V, LAN (100 Mbit/RJ 45)
informování pomocí e-mailu
(předpoklad: připojení k internetu)
115 33 16
011
„DynaTemp WB Plus“
(připravuje se)
modul pro rozšíření (propojovací jednotka)
pro připojení na „DynaTemp WB“
se 16 vstupy a 16 výstupy
pro dalších 16 cirkulačních smyček. 115 33 32
Charkateristika
011
„Aquastrom DT“
(připravuje se)
Termická regulace: nastavitelný rozsah
regulace 30 °C – 70 °C v normálním provozu,
doporučený rozsah regulace 55 °C – 60 °C
dle DVGW (nastavení z výroby 57 °C),
nastavitelný regulační rozsah pro dezinfekční provoz 71°C – 90 °C (nastavení
z výroby 73 °C).
Centrální jednotka „DynaTemp WB“ slouží
k ovládání až 12 regulačních armatur
„Aquastrom DC“ připojených kabelem.
Vedle automatické kontroly teploty je
ovládána rozvněž termická dezinfekce.
Ovládání jednotlivých regulačních ventilů se
provádí prostřednictvím centrální jednotky,
která je konfigurována prostřednictvím sítě
LAN.
elektromotorický cirkulační ventil pro
elektronické seřízení potřebných
zbytkových objemových průtoků ve spojení
s centrální jednotkou „DynaTemp WB“, bez nevyužitého prostoru,
z bronzu, oboustranně závitové připojení dle normy DIN ISO 228,
s plochým těsněním, měřič odporu
s integrovaným vysílačem a výchozím signálem
4... 20 mA, elektromotoricky uzavíratelný,
včetně hadicového vypouštění před regulační jednotkou
a zamezovačem zpětného toku, s izolačními skořepinami
8
DN 20
G1xG1
115 00 06
011
Elektromotorický servopohon
(připravuje se)
24 V, proporcionální pohon 0 –10 V
automatické rozpoznání zdvihu ventilu,
možnost ručního nastavení,
indikace pozice,
závitové připojení M 30 x 1,5
101 27 04
011
Měřič odporu
připravuje se)
s integrovaným vysílačem
výchozí signál 4... 20 mA
115 90 90
999
Volba smyček při termické dezinfekci je
libovolná v normálním provozu, kromě toho
mohou být intuitivně naprogramovány další
parametry soustavy prostřednictvím grafické
obslužné plochy. Přídavně se provádí
bezpečné protokolování teplot. Při chybné
funkci může být aktivováno varování pomocí
e-mailové služby, kterou má k dispozici
zákazník. (Předpoklad: připojení k intrnetu).
Modulární konstrukce systému umožňuje
jednoduché rozšiřování o 16 přídavných
smyček pomocí připojení modulu pro
rozšíření „DynaTemp WB Plus“ na základní
jednotku „DynaTemp WB“.
Tímto způsobem je možno centrálně regulovat, ovládat a kontrolovat až 28 smyček.
Další informace v Datovém listě.
8.20
2011
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.21
8.d. Automatické termické vyvážení
a termická dezinfekce
v cirkulačních soustavách pitné vody
Centrální jednotka „DynaTemp WB“
Centrální regulace
technického vybavení budov
Internet
řídící a
automatizovaná
úroveň
LAN
DynaTemp WB
3
4
0 –10 V
provozní
úroveň
4 – 20 mA
1
0 –10 V
4 – 20 mA
max. 12 (+16)
3
4
2
8
2
celková cirkulace bez
výstupů na podlažích
systém s výstupy
na podlažích
2
6
TWZ
8
TWW
5
7
1 Ovládání „DynaTemp WB“
2 Smyčkové regulační ventily „DynaTemp DT“
3 Zjišťování teploty smyček
4 Ovládání smyčkových ventilů
5 Zjišťování teploty teplé pitné vody
6 Zjišťování teploty cirkulující pitné vody
7 Řízení zdvihu teploty při ohřevu pitné vody
8 Ovládání cirkulačního čerpadla
2011
8.21
0801_22_CZ_10 22.12.10 12:49 Seite 8.22
Download

8 - Oventrop