EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL
Provozní návod
50137683
12.03
01.01-
C
Předmluva
Předmluva
K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné
formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení
stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky.
Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.
K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto
ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné
formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení
stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky.
Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a
při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný
popis.
V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a
při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný
popis.
Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy:
Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy:
f
Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby
nedošlo k ohrožení osob.
f
Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby
nedošlo k ohrožení osob.
m
Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k
materiálním škodám.
m
Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k
materiálním škodám.
A Tento symbol je uveden před vysvětlivkami.
t Označuje sériovou výbavu.
t Označuje sériovou výbavu.
o Označuje doplňkovou výbavu.
o Označuje doplňkovou výbavu.
Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti
přístroje.
Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a
vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu
tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti
přístroje.
Autorské právo
Autorské právo
Na tento návod k
JUNGHEINRICH AG.
obsluze
se
vztahuje
autorské
právo
společnosti
Na tento návod k
JUNGHEINRICH AG.
obsluze
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Jungheinrich Aktiengesellschaft
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NĚMECKO
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - NĚMECKO
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
Telefon: +49 (0) 40/6948-0
www.jungheinrich.com
www.jungheinrich.com
0108.CZ
0108.CZ
A Tento symbol je uveden před vysvětlivkami.
se
vztahuje
autorské
právo
společnosti
0108.CZ
0108.CZ
Obsah
Obsah
A
Předpisové použití
A
Předpisové použití
B
Popis vozíku
B
Popis vozíku
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Popis používání ................................................................................... B
Konstrukční skupiny a popis funkcí ..................................................... B
Vozík ................................................................................................... B
Technická data standardního provedení ............................................. B
Výkonnostní údaje .............................................................................. B
Hmotnosti (všechny údaje v kg) .......................................................... B
Pneumatiky vozidla ............................................................................. B
Závěsná břemena ............................................................................... B
Normy EN ............................................................................................ B
Podmínky použití ................................................................................. B
Místa označení a typové štítky ............................................................ B
Typový štítek, vozík ............................................................................. B
Diagram zatížení - vozík ..................................................................... B
Diagram zatížení - vidlice (základní přístroj) ....................................... B
Diagram zatížení - nástavce ............................................................... B
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Popis používání ................................................................................... B
Konstrukční skupiny a popis funkcí ..................................................... B
Vozík ................................................................................................... B
Technická data standardního provedení ............................................. B
Výkonnostní údaje .............................................................................. B
Hmotnosti (všechny údaje v kg) .......................................................... B
Pneumatiky vozidla ............................................................................. B
Závěsná břemena ............................................................................... B
Normy EN ............................................................................................ B
Podmínky použití ................................................................................. B
Místa označení a typové štítky ............................................................ B
Typový štítek, vozík ............................................................................. B
Diagram zatížení - vozík ..................................................................... B
Diagram zatížení - vidlice (základní přístroj) ....................................... B
Diagram zatížení - nástavce ............................................................... B
C
Doprava a první uvedení do provozu
C
Doprava a první uvedení do provozu
1
2
3
4
Naložení jeřábem ................................................................................ C
První uvedení do provozu ................................................................... C
Pohyb vozíku bez vlastního pohonu ................................................... C
Vlečení vozidla .................................................................................... C
1
2
3
4
Naložení jeřábem ................................................................................ C
První uvedení do provozu ................................................................... C
Pohyb vozíku bez vlastního pohonu ................................................... C
Vlečení vozidla .................................................................................... C
D
Baterie - údržba, nabíjení, výměna
D
Baterie - údržba, nabíjení, výměna
1
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriemi s
kyselinovou náplní ............................................................................... D
Typy akumulátorů ................................................................................ D
Otevření krytu akumulátoru s pojistným systémem (volitelné) ............ D
Zpřístupnění akumulátoru ................................................................... D
Nabíjení akumulátoru .......................................................................... D
Vyjmutí a vložení akumulátoru ............................................................ D
Zavření krytu akumulátoru .................................................................. D
Ukazatel vybití akumulátoru, hlídač vybití akumulátoru, počitadlo
provozních hodin ................................................................................. D
1
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriemi s
kyselinovou náplní ............................................................................... D
Typy akumulátorů ................................................................................ D
Otevření krytu akumulátoru s pojistným systémem (volitelné) ............ D
Zpřístupnění akumulátoru ................................................................... D
Nabíjení akumulátoru .......................................................................... D
Vyjmutí a vložení akumulátoru ............................................................ D
Zavření krytu akumulátoru .................................................................. D
Ukazatel vybití akumulátoru, hlídač vybití akumulátoru, počitadlo
provozních hodin ................................................................................. D
1
2
3
3
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
7
8
8
8
9
9
10
12
12
13
13
1
2
3
3
1
2
3
4
5
6
7
7
50137683 - 5113337 CZ
7
50137683 - 5113337 CZ
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
7
8
8
8
9
9
10
12
12
13
13
I1
I1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
Bezpečnostní předpisy pro provoz vozíku .......................................... E
Popis ovládacích a signalizačních prvků ............................................. E
Spínače na přístrojovém panelu ......................................................... E
Spínač na ovládacím pultu .................................................................. E
Multifunkční displej .............................................................................. E
Uvedení vozíku do provozu ................................................................. E
Kontroly a činnosti před běžným uvedením do provozu ..................... E
Nastavení sedadla řidiče ..................................................................... E
Bezpečnostní pás ................................................................................ E
Mechanický/automatický bezpečnostní systém (volitelné) .................. E
Nastavení řídicího sloupku .................................................................. E
Příprava vozidla do provozu ................................................................ E
Práce s vozíkem .................................................................................. E
Bezpečnostní zásady pojezdového provozu vozíku ........................... E
Jízda .................................................................................................... E
Řízení směru jízdy .............................................................................. E
Brzdění ................................................................................................ E
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (MULTI-PILOT) .. E
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (SOLO-PILOT) ... E
Naložení, přeprava a uložení nákladu ................................................. E
Bezpečné odstavení vozíku ................................................................ E
Vlečení přívěsů ................................................................................... E
Hmotnost přívěsu ................................................................................ E
Diagnostika závad ............................................................................... E
1
2
4
4
5
8
8
8
10
12
14
14
15
15
17
20
20
22
24
25
28
29
29
30
I2
E
Obsluha vozíku
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
Bezpečnostní předpisy pro provoz vozíku .......................................... E
Popis ovládacích a signalizačních prvků ............................................. E
Spínače na přístrojovém panelu ......................................................... E
Spínač na ovládacím pultu .................................................................. E
Multifunkční displej .............................................................................. E
Uvedení vozíku do provozu ................................................................. E
Kontroly a činnosti před běžným uvedením do provozu ..................... E
Nastavení sedadla řidiče ..................................................................... E
Bezpečnostní pás ................................................................................ E
Mechanický/automatický bezpečnostní systém (volitelné) .................. E
Nastavení řídicího sloupku .................................................................. E
Příprava vozidla do provozu ................................................................ E
Práce s vozíkem .................................................................................. E
Bezpečnostní zásady pojezdového provozu vozíku ........................... E
Jízda .................................................................................................... E
Řízení směru jízdy .............................................................................. E
Brzdění ................................................................................................ E
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (MULTI-PILOT) .. E
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (SOLO-PILOT) ... E
Naložení, přeprava a uložení nákladu ................................................. E
Bezpečné odstavení vozíku ................................................................ E
Vlečení přívěsů ................................................................................... E
Hmotnost přívěsu ................................................................................ E
Diagnostika závad ............................................................................... E
1
2
4
4
5
8
8
8
10
12
14
14
15
15
17
20
20
22
24
25
28
29
29
30
50137683 - 5113337 CZ
Obsluha vozíku
50137683 - 5113337 CZ
E
I2
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7
7.1
7.2
8
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí ............................F
Bezpečnostní pokyny pro servis a údržbu ...........................................F
Servis vozíku a jeho kontroly ...............................................................F
Seznam údržby EFG-Vac ....................................................................F
Mazací plán EFG-Vac ..........................................................................F
Provozní hmoty ....................................................................................F
Popis údržbářských a opravných prací ................................................F
Připravte vozík pro provádění údržbářských prací ...............................F
Kontrola připevnění kol ........................................................................F
Tlak pneumatik .....................................................................................F
Kontrola množství hydraulického oleje .................................................F
Kontrola množství oleje v převodovce .................................................F
Vypuštění oleje .....................................................................................F
Naplnění oleje ......................................................................................F
Výměna filtru pro hydraulický olej ........................................................F
Výměna sacího filtru .............................................................................F
Zkontrolujte hladinu oleje brzdné soustavy ..........................................F
Údržba bezpečnostního pásu ..............................................................F
Kontrola elektrických pojistek ...............................................................F
OdMstavení vozíku z provozu ..............................................................F
Opatření, která je třeba zajistit v průběhu provozní odstávky vozíku ...F
Opětné uvedení vozíku do provozu po odstávce .................................F
Bezpečnostní kontrola po uplynutí předepsané doby a po
mimořádné události (v D se provede kontrola dodržení předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle BGV D27) .....................F
1
1
3
4
7
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
16
F
Údržba vozíku
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7
7.1
7.2
8
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí ............................F
Bezpečnostní pokyny pro servis a údržbu ...........................................F
Servis vozíku a jeho kontroly ...............................................................F
Seznam údržby EFG-Vac ....................................................................F
Mazací plán EFG-Vac ..........................................................................F
Provozní hmoty ....................................................................................F
Popis údržbářských a opravných prací ................................................F
Připravte vozík pro provádění údržbářských prací ...............................F
Kontrola připevnění kol ........................................................................F
Tlak pneumatik .....................................................................................F
Kontrola množství hydraulického oleje .................................................F
Kontrola množství oleje v převodovce .................................................F
Vypuštění oleje .....................................................................................F
Naplnění oleje ......................................................................................F
Výměna filtru pro hydraulický olej ........................................................F
Výměna sacího filtru .............................................................................F
Zkontrolujte hladinu oleje brzdné soustavy ..........................................F
Údržba bezpečnostního pásu ..............................................................F
Kontrola elektrických pojistek ...............................................................F
OdMstavení vozíku z provozu ..............................................................F
Opatření, která je třeba zajistit v průběhu provozní odstávky vozíku ...F
Opětné uvedení vozíku do provozu po odstávce .................................F
Bezpečnostní kontrola po uplynutí předepsané doby a po
mimořádné události (v D se provede kontrola dodržení předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle BGV D27) .....................F
1
1
3
4
7
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
16
50137683 - 5113337 CZ
Údržba vozíku
50137683 - 5113337 CZ
F
I3
I3
I4
I4
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
A Předpisové použití
A Předpisové použití
A
A
V rozsahu dodávky tohoto vozíku se respektuje „Směrnice pro řádné a předpisové
používání prostředků pozemní bezkolejové dopravy“ (VDMA). Je součástí tohoto
provozní návod a je třeba ji bezpodmínečně dodržovat. Národní předpisy platí přitom
bez omezení.
Manipulační vozík, který se popisuje v tomto provozní návod, je vozidlem, vhodným
pro zvedání a dopravu kusových břemen.
Je třeba jej používat, obsluhovat a udržovat podle pokynů, uvedených v tomto provozní návod. Jiné použití vozíku je nepředpisové a může vést ke zranění případně k
poškození vozíku i k jiným věcným škodám. Především je třeba zamezit přetěžování
vozíku příliš těžkým anebo k jedné straně uloženým nákladem. Závazným údajem
pro maximální zátěž je štítek s vyznačením maximální hmotnosti přepravovaného
nákladu případně zatěžovací diagram, umístěný na vozíku. Vozíku se nesmí
používat v prostředí s nebezpečím požáru anebo výbuchu ani v prostředí s korozními
účinky či s vysokou prašností.
Manipulační vozík, který se popisuje v tomto provozní návod, je vozidlem, vhodným
pro zvedání a dopravu kusových břemen.
Je třeba jej používat, obsluhovat a udržovat podle pokynů, uvedených v tomto provozní návod. Jiné použití vozíku je nepředpisové a může vést ke zranění případně k
poškození vozíku i k jiným věcným škodám. Především je třeba zamezit přetěžování
vozíku příliš těžkým anebo k jedné straně uloženým nákladem. Závazným údajem
pro maximální zátěž je štítek s vyznačením maximální hmotnosti přepravovaného
nákladu případně zatěžovací diagram, umístěný na vozíku. Vozíku se nesmí
používat v prostředí s nebezpečím požáru anebo výbuchu ani v prostředí s korozními
účinky či s vysokou prašností.
Povinnosti provozovatele: Provozovatelem ve smyslu provozní návod je každá fyzická či právnická osoba, která využívá vozíku buď sama anebo na jejíž příkaz se
vozíku využívá. Ve zvláštních případech (kterým může být na příklad leasing či
pronájem vozíků) je provozovatelem vozíku ta osoba, které přísluší plnit povinnosti
provozovatele podle stávajících smluvních ujednání mezi vlastníkem vozíku a jeho
uživatelem.
Provozovatel vozíku je povinen zajistit, aby se vozíku používalo předpisově a aby se
zamezilo jakémukoliv ohrožení života a zdraví uživatele i třetích osob. Kromě toho je
třeba dbát na dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ostatních bezpečnostních předpisů a konečně směrnic, platných pro provoz, servis a
údržbu. Provozovatel je povinen zajistit, aby si všichni uživatelé tento provozní návod
přečetli a prostudovali a aby mu porozuměli.
Povinnosti provozovatele: Provozovatelem ve smyslu provozní návod je každá fyzická či právnická osoba, která využívá vozíku buď sama anebo na jejíž příkaz se
vozíku využívá. Ve zvláštních případech (kterým může být na příklad leasing či
pronájem vozíků) je provozovatelem vozíku ta osoba, které přísluší plnit povinnosti
provozovatele podle stávajících smluvních ujednání mezi vlastníkem vozíku a jeho
uživatelem.
Provozovatel vozíku je povinen zajistit, aby se vozíku používalo předpisově a aby se
zamezilo jakémukoliv ohrožení života a zdraví uživatele i třetích osob. Kromě toho je
třeba dbát na dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ostatních bezpečnostních předpisů a konečně směrnic, platných pro provoz, servis a
údržbu. Provozovatel je povinen zajistit, aby si všichni uživatelé tento provozní návod
přečetli a prostudovali a aby mu porozuměli.
m
Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí,
pokud bez souhlasu servisu výrobce budou na předmětu zákazníkem a/nebo třetí osobou provedeny neodborné práce.
Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí,
pokud bez souhlasu servisu výrobce budou na předmětu zákazníkem a/nebo třetí osobou provedeny neodborné práce.
Montáž příslušenství: Montáž doplňkových zařízení, kterými jsou ovlivněny nebo
rozšířeny funkce pozemního dopravního prostředku, lze provést pouze po písemném
schválení výrobcem. Popř. musí povolení vydat místní úřady.
Povolení úřadů však nenahrazuje povolení výrobcem.
Tahání, resp. vlečení: K vozidlu se smějí připojovat nebo zavěšovat pouze břemena, která jsou pro vozidlo přípustná.
Tahání, resp. vlečení: K vozidlu se smějí připojovat nebo zavěšovat pouze břemena, která jsou pro vozidlo přípustná.
50137683 - 5113337 CZ
Montáž příslušenství: Montáž doplňkových zařízení, kterými jsou ovlivněny nebo
rozšířeny funkce pozemního dopravního prostředku, lze provést pouze po písemném
schválení výrobcem. Popř. musí povolení vydat místní úřady.
Povolení úřadů však nenahrazuje povolení výrobcem.
50137683 - 5113337 CZ
m
V rozsahu dodávky tohoto vozíku se respektuje „Směrnice pro řádné a předpisové
používání prostředků pozemní bezkolejové dopravy“ (VDMA). Je součástí tohoto
provozní návod a je třeba ji bezpodmínečně dodržovat. Národní předpisy platí přitom
bez omezení.
A1
A1
A2
A2
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
B Popis vozíku
B Popis vozíku
1
1
Popis používání
Popis používání
EFG-Vac je elektrický vidlicový vysokozdvižný vozík se sedadlem řidiče, který
přenáší, převáží a zvedá náklad mimo nápravu kol. Je to vysokozdvižný vozík vybavený protizávažím, který nosičem nákladu umístěným před ukladačem může bez
překážky vyložit náklad z nákladních automobilů a uložit jej na rampy nebo do regálů.
Jeho pomocí mohou být stohovány a přepravovány normované palety podle
DIN 15142, drátěné palety podle DIN 15144 a jiné paletované náklady.
EFG-Vac je elektrický vidlicový vysokozdvižný vozík se sedadlem řidiče, který
přenáší, převáží a zvedá náklad mimo nápravu kol. Je to vysokozdvižný vozík vybavený protizávažím, který nosičem nákladu umístěným před ukladačem může bez
překážky vyložit náklad z nákladních automobilů a uložit jej na rampy nebo do regálů.
Jeho pomocí mohou být stohovány a přepravovány normované palety podle
DIN 15142, drátěné palety podle DIN 15144 a jiné paletované náklady.
Typy vozíků a maximální nosnost:
Typy vozíků a maximální nosnost:
Typ
EFG-Vac 22
EFG-Vac 25
Max. nosnost *)
2200 kg
2500 kg
Těžiště nákladu
500 mm
500 mm
Typ
EFG-Vac 22
EFG-Vac 25
Max. nosnost *)
2200 kg
2500 kg
Těžiště nákladu
500 mm
500 mm
EFG-Vac 30
3000 kg
500 mm
EFG-Vac 30
3000 kg
500 mm
50137683 - 5113337 CZ
*) Pro nosnost jsou závazné diagramy zatížení připevněné k vozidlu
50137683 - 5113337 CZ
*) Pro nosnost jsou závazné diagramy zatížení připevněné k vozidlu
B1
B1
Konstrukční skupiny a popis funkcí
2
Konstrukční skupiny a popis funkcí
1
1
2
2
8
8
3
7
6
6
5
B2
5
4
Označení
1
2
3
4
t
t
t
t
5
6
7
t Hnací náprava
t Nosič vidlic
t Zdvihací zařízení
8
t Řízení vozíku
Poz.
Ochranná střecha pro řidiče
Sedadlo řidiče
Protizávaží
Řízená náprava
50137683 - 5113337 CZ
Poz.
3
7
B2
4
Označení
1
2
3
4
t
t
t
t
5
6
7
t Hnací náprava
t Nosič vidlic
t Zdvihací zařízení
8
t Řízení vozíku
Ochranná střecha pro řidiče
Sedadlo řidiče
Protizávaží
Řízená náprava
50137683 - 5113337 CZ
2
Vozík
2.1
Vozík
Řízení směru jízdy (8): Při zatížení sedadla řidiče se řízení přepne do pohotovostního (stand-by) režimu. Řídicí agregát běží na přednastavených základních
otáčkách. Při řízení se otáčky řídicího čerpadla zvýší - v závislosti na úhlu natočení
se rychlost jízdy sníží („CurveControl“). Úhel natočení se zobrazí na displeji.
Sedadlo řidiče (2): Sedadlo řidiče je komfortní, sloupek řízení je nastavitelný. Vozidlo poskytuje řidiči možnost odkládat svoje papíry a osobní věci. MULTI-PILOT spojuje
všechny hydraulické funkce a přepínač směru jízdy do jedné páky. Ochranná střecha
řidiče (1) je připravena pro nástavbu kabiny a lze jí rychle namontovat.
Sedadlo řidiče (2): Sedadlo řidiče je komfortní, sloupek řízení je nastavitelný. Vozidlo poskytuje řidiči možnost odkládat svoje papíry a osobní věci. MULTI-PILOT spojuje
všechny hydraulické funkce a přepínač směru jízdy do jedné páky. Ochranná střecha
řidiče (1) je připravena pro nástavbu kabiny a lze jí rychle namontovat.
Elektrika/elektronika: Nejmodernější střídavá technika umožňuje pomocí několika
kabelů datový přenos (CAN-Bus). Tím se dosahuje vyšší odolnosti proti poškození
kabelů, jakož i podstatně rychlejší lokalizace chyb. Komplexní řízení TC (Total Control) je jednoduché, bezpečné a pružné. V závislosti na nákladu a okolí může řidič
volit mezi několika provozními programy: od nejvyššího výkonu až po úsporný program. Analýzu vzniklé poruchy, resp. chyby, a programování lze provést velmi rychle
a pohodlně pomocí PC.
Elektrika/elektronika: Nejmodernější střídavá technika umožňuje pomocí několika
kabelů datový přenos (CAN-Bus). Tím se dosahuje vyšší odolnosti proti poškození
kabelů, jakož i podstatně rychlejší lokalizace chyb. Komplexní řízení TC (Total Control) je jednoduché, bezpečné a pružné. V závislosti na nákladu a okolí může řidič
volit mezi několika provozními programy: od nejvyššího výkonu až po úsporný program. Analýzu vzniklé poruchy, resp. chyby, a programování lze provést velmi rychle
a pohodlně pomocí PC.
Pohon a brzda: Pohon předních kol nabízí v každém okamžiku nejlepší trakční
výkon hnací nápravy.
Hydraulicky ovládaná lamelová brzda v olejové lázni nevyžaduje jako provozní brzda
prakticky žádnou údržbu. Zapouzdření převodů umožňuje provoz vozidla i v agresivním prostředí. Vozidlo je zároveň zabrzděno generátorově přes trakční motor až
do úplného zastavení. Tím je minimalizována spotřeba energie.
Pohon a brzda: Pohon předních kol nabízí v každém okamžiku nejlepší trakční
výkon hnací nápravy.
Hydraulicky ovládaná lamelová brzda v olejové lázni nevyžaduje jako provozní brzda
prakticky žádnou údržbu. Zapouzdření převodů umožňuje provoz vozidla i v agresivním prostředí. Vozidlo je zároveň zabrzděno generátorově přes trakční motor až
do úplného zastavení. Tím je minimalizována spotřeba energie.
Brzda s pérovým posilovačem zaúčinkuje cca po 15 vteřinách po zastavení vozidla
nebo po 1 až 15 vteřinách (nastavitelné) po opuštění sedadla řidiče.
Po sešlápnutí pedálu jízdy se brzda s pérovým posilovačem automaticky uvolní.
Brzda s pérovým posilovačem zaúčinkuje cca po 15 vteřinách po zastavení vozidla
nebo po 1 až 15 vteřinách (nastavitelné) po opuštění sedadla řidiče.
Po sešlápnutí pedálu jízdy se brzda s pérovým posilovačem automaticky uvolní.
Hydraulické zařízení: Všechny funkce je nutné provádět citlivě, proporcionálně a simultánně (pokud není ohrožena bezpečnost). Pro dosažení vysoké účinnosti pracují
hydraulický agregát a motor posilovače řízení nezávisle na sobě. Tlakový mikrofiltr
lze vyměnit shora, aniž by bylo nutné vypustit hydraulický olej.
Hydraulické zařízení: Všechny funkce je nutné provádět citlivě, proporcionálně a simultánně (pokud není ohrožena bezpečnost). Pro dosažení vysoké účinnosti pracují
hydraulický agregát a motor posilovače řízení nezávisle na sobě. Tlakový mikrofiltr
lze vyměnit shora, aniž by bylo nutné vypustit hydraulický olej.
Zvedací konstrukce (7): Naším cílem je optimalizace výhledu. Pevné ocelové profily
jsou úzké, což je výhodné zejména u třístupňového zvedacího zařízení - projevuje se
to dobrým výhledem na vidlici. Stejně vynikajících výsledků bylo dosaženo i u nosiče
vidlice.
Zvedací zařízení i vidlice se pohybují po šikmých vodicích kladkách s trvalým
mazáním nevyžadujících údržbu.
Zvedací konstrukce (7): Naším cílem je optimalizace výhledu. Pevné ocelové profily
jsou úzké, což je výhodné zejména u třístupňového zvedacího zařízení - projevuje se
to dobrým výhledem na vidlici. Stejně vynikajících výsledků bylo dosaženo i u nosiče
vidlice.
Zvedací zařízení i vidlice se pohybují po šikmých vodicích kladkách s trvalým
mazáním nevyžadujících údržbu.
50137683 - 5113337 CZ
Řízení směru jízdy (8): Při zatížení sedadla řidiče se řízení přepne do pohotovostního (stand-by) režimu. Řídicí agregát běží na přednastavených základních
otáčkách. Při řízení se otáčky řídicího čerpadla zvýší - v závislosti na úhlu natočení
se rychlost jízdy sníží („CurveControl“). Úhel natočení se zobrazí na displeji.
50137683 - 5113337 CZ
2.1
B3
B3
Technická data standardního provedení
Označení
h1 Výška zdvihacího zařízení, zasunuto
h2 Volný zdvih
h3 Zdvih
h4 Výška zdvihací konstrukce, vysunuto
h6 Výška nad ochrannou střechou
h7 Výška sedadla/výška stání
Vůle sedadla H1
h10 Výška spojky
l1 Celková délka včetně vidlice
L2 Délka včetně hřbetu vidlic
B1 Celková šířka
B3 Šířka nosníku vidlice
Světlá výška s nákladem pod zvedací konm1
strukcí
m2 Světlá výška ve středu rozchodu kol
Vět Šířka pracovní uličky
ev u palet 800 x 1200, podélně
Vět Šířka pracovní uličky
ev s paletou 1000 x 1200, příčně
Wa Rádius otáčení
x Vzdálenost nákladu
y Rozchod kol
B4
Technická data standardního provedení
EFGEFGEFGVac 22 Vac 25 Vac 25L
Označení
2200
150
2200
150
2200
150
mm
mm
h1 Výška zdvihacího zařízení, zasunuto
h2 Volný zdvih
h3 Zdvih
h4 Výška zdvihací konstrukce, vysunuto
h6 Výška nad ochrannou střechou
h7 Výška sedadla/výška stání
Vůle sedadla H1
3100
3696
3100
3696
3100
3696
mm
mm
2215
1060
1105
2215
1060
1105
2215
1060
1105
mm
mm
390/
550
3428
390/
550
3428
390/
550
3572
mm
h10 Výška spojky
mm
2278
2278
2422
mm
l1 Celková délka včetně vidlice
L2 Délka včetně hřbetu vidlic
1196
1120
1196
1120
1196
1120
mm
mm
110
110
110
mm
125
125
125
mm
3875
3875
4025
mm
3675
3675
3825
mm
2050
4251
1537
2050
4251
1537
2200
4251
1681
mm
mm
mm
B1 Celková šířka
B3 Šířka nosníku vidlice
Světlá výška s nákladem pod zvedací konm1
strukcí
m2 Světlá výška ve středu rozchodu kol
Vět Šířka pracovní uličky
ev u palet 800 x 1200, podélně
Vět Šířka pracovní uličky
ev s paletou 1000 x 1200, příčně
Wa Rádius otáčení
x Vzdálenost nákladu
y Rozchod kol
1)
= + 25 mm, sloupek DZ
50137683 - 5113337 CZ
1)
3
EFGEFGEFGVac 22 Vac 25 Vac 25L
2200
150
2200
150
2200
150
mm
mm
3100
3696
3100
3696
3100
3696
mm
mm
2215
1060
1105
2215
1060
1105
2215
1060
1105
mm
mm
390/
550
3428
390/
550
3428
390/
550
3572
mm
2278
2278
2422
mm
1196
1120
1196
1120
1196
1120
mm
mm
110
110
110
mm
125
125
125
mm
3875
3875
4025
mm
3675
3675
3825
mm
2050
4251
1537
2050
4251
1537
2200
4251
1681
mm
mm
mm
mm
= + 25 mm, sloupek DZ
50137683 - 5113337 CZ
3
B4
Označení
h1
h2
h3
h4
h6
EFG- EFG-Vac
Vac 25S
25SL
EFGVac 30
Označení
Výška zdvihacího zařízení, zasunuto
Volný zdvih
Zdvih
Výška zdvihací konstrukce, vysunuto
2200
150
3100
3696
2200
150
3100
3696
2200
150
3100
3806
mm
mm
mm
mm
Výška nad ochrannou střechou
2215
2215
2215
mm
h7 Výška sedadla/výška stání
Vůle sedadla H1
h10 Výška spojky
l1 Celková délka včetně vidlice
1060
1060
1060
1105
1105
1105
390/550 390/550 390/550
mm
L2 Délka včetně hřbetu vidlic
B1 Celková šířka
3572
2422
1196
3577
2427
1196
mm
mm
mm
B3 Šířka nosníku vidlice
1120
1120
1120
mm
Vět
ev
Vět
ev
Wa
x
y
Vzdálenost nákladu
Rozchod kol
110
110
mm
125
125
125
mm
3875
4025
4030
mm
3675
3825
3830
mm
2050
2200
2200
mm
4251
1537
4251
1681
4301
1681
mm
mm
2200
150
3100
3696
2200
150
3100
3696
2200
150
3100
3806
mm
mm
mm
mm
Výška nad ochrannou střechou
2215
2215
2215
mm
1060
1060
1060
1105
1105
1105
390/550 390/550 390/550
mm
mm
L2 Délka včetně hřbetu vidlic
B1 Celková šířka
3428
2278
1196
3572
2422
1196
3577
2427
1196
mm
mm
mm
B3 Šířka nosníku vidlice
1120
1120
1120
mm
110
110
110
mm
125
125
125
mm
3875
4025
4030
mm
Světlá výška s nákladem pod zvedací
m1
konstrukcí
m2 Světlá výška ve středu rozchodu kol
Vět
ev
Vět
ev
Wa
x
y
1)
Šířka pracovní uličky
u palet 800 x 1200, podélně
Šířka pracovní uličky
s paletou 1000 x 1200, příčně
Rádius otáčení
3675
3825
3830
mm
2050
2200
2200
mm
Vzdálenost nákladu
Rozchod kol
4251
1537
4251
1681
4301
1681
mm
mm
= + 25 mm, sloupek DZ
50137683 - 5113337 CZ
= + 25 mm, sloupek DZ
50137683 - 5113337 CZ
1)
Šířka pracovní uličky
u palet 800 x 1200, podélně
Šířka pracovní uličky
s paletou 1000 x 1200, příčně
Rádius otáčení
110
EFGVac 30
Výška zdvihacího zařízení, zasunuto
Volný zdvih
Zdvih
Výška zdvihací konstrukce, vysunuto
h7 Výška sedadla/výška stání
Vůle sedadla H1
h10 Výška spojky
l1 Celková délka včetně vidlice
mm
3428
2278
1196
Světlá výška s nákladem pod zvedací
m1
konstrukcí
m2 Světlá výška ve středu rozchodu kol
h1
h2
h3
h4
h6
EFG- EFG-Vac
Vac 25S
25SL
B5
B5
B6
B6
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
Výkonnostní údaje
Označení
Q Nosnost/břemeno
c Těžiště nákladu
Rychlost jízdy s nákladem a bez
něj
Rychlost zdvihání
s nákladem/bez něj
Rychlost při spouštění
s nákladem a bez něj
Stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 30 min
Max. stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 5 min
Zrychlení
s nákladem/bez něj na 10 m
Označení
3.2
Výkonnostní údaje
Označení
EFG-Vac
22
EFG-Vac
25
EFG-Vac
25L
2,2
500
2,5
500
2,5
500
t
mm
17/18
17/18
17/17
km/h
0,46/0,54
0,44/0,54
0,44/0,54
m/s
0,58/0,56
0,58/0,56
0,58/0,56
m/s
10/15
8,5/14
7,5/13
%
20/31
18/29
17/27
%
4,2/3,9
4,3/4,0
4,4/4,1
s
EFGVac 25S
EFG-Vac
25SL
EFG-Vac
30
Q Nosnost/břemeno
c Těžiště nákladu
Rychlost jízdy s nákladem a bez
něj
Rychlost zdvihání
s nákladem/bez něj
Rychlost při spouštění
s nákladem a bez něj
Stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 30 min
Max. stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 5 min
Zrychlení
s nákladem/bez něj na 10 m
Označení
2,5
2,5
3,0
t
c Těžiště nákladu
Rychlost jízdy s nákladem a bez
něj
Rychlost zdvihání
s nákladem/bez něj
Rychlost při spouštění
s nákladem a bez něj
Stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 30 min
Max. stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 5 min
Zrychlení
s nákladem/bez něj na 10 m
500
500
500
mm
20/20
20/20
20/20
km/h
0,55/0,60
0,55/0,60
0,50/0,60
m/s
0,58/0,56
0,58/0,56
0,58/0,56
m/s
12/19
11/17
10/17
%
21/35
20/32
18/29
%
4,1/3,7
4,1/3,7
4,2/3,8
s
50137683 - 5113337 CZ
Q Nosnost/břemeno
EFG-Vac
22
EFG-Vac
25
EFG-Vac
25L
2,2
500
2,5
500
2,5
500
t
mm
17/18
17/18
17/17
km/h
0,46/0,54
0,44/0,54
0,44/0,54
m/s
0,58/0,56
0,58/0,56
0,58/0,56
m/s
10/15
8,5/14
7,5/13
%
20/31
18/29
17/27
%
4,2/3,9
4,3/4,0
4,4/4,1
s
EFGVac 25S
EFG-Vac
25SL
EFG-Vac
30
Q Nosnost/břemeno
2,5
2,5
3,0
t
c Těžiště nákladu
Rychlost jízdy s nákladem a bez
něj
Rychlost zdvihání
s nákladem/bez něj
Rychlost při spouštění
s nákladem a bez něj
Stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 30 min
Max. stoupavost
s nákladem/bez něj - S2 5 min
Zrychlení
s nákladem/bez něj na 10 m
500
500
500
mm
20/20
20/20
20/20
km/h
0,55/0,60
0,55/0,60
0,50/0,60
m/s
0,58/0,56
0,58/0,56
0,58/0,56
m/s
12/19
11/17
10/17
%
21/35
20/32
18/29
%
4,1/3,7
4,1/3,7
4,2/3,8
s
50137683 - 5113337 CZ
3.2
B7
B7
3.3
EFG-Vac 22 EFG-Vac 25 EFG-Vac 25L
Označení
Pohotovostní hmotnost (včetně aku4300
4600
4750
mulátoru)
Hmotnost akumulátoru
1558
1558
1872
Zatížení na nápravu s břemenem
5800/700
6300/800
6400/850
vpředu/vzadu
Zatížení na nápravu bez břemena
2300/2000 2300/2300 2530/2220
vpředu/vzadu
Označení
EFG-Vac
25 S
Pohotovostní hmotnost (včetně aku4600
mulátoru)
Hmotnost akumulátoru
1558
Zatížení na nápravu s břemenem
6300/800
vpředu/vzadu
Zatížení na nápravu bez břemena
2300/2300
vpředu/vzadu
3.4
kg
Označení
EFG-Vac
25 SL
EFG-Vac
30
4750
5100
kg
1872
6400/850
1872
7250/850
kg
kg
2530/2220
2600/2500
kg
Plné
Plné
Plné
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
2x/2
2x/2
2x/2
990
920
990
920
990
920
EFG-Vac
25S
EFG-Vac
25SL
EFG-Vac
30
Plné
Plné
Plné
Velikost pneumatik, vpředu
Velikost pneumatik, vzadu
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 10-12
18 x 7-8
2x/2
2x/2
2x/2
990
920
990
920
956
920
Kola, počet vpředu/vzadu
(x=poháněna)
b10 Rozchod kol, vpředu
b11 Rozchod kol, vzadu
Označení
Velikost pneumatik, vpředu
Velikost pneumatik, vzadu
max. přípustná břemena
EFG-Vac 25
EFG-Vac 25L
12900
13800
13800
EFG-Vac 25S
EFG-Vac 25SL
EFG-Vac 30
13800
13800
15300
kg
kg
EFG-Vac
30
4750
5100
kg
1872
6400/850
1872
7250/850
kg
kg
2530/2220
2600/2500
kg
Plné
Plné
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
2x/2
2x/2
2x/2
990
920
990
920
990
920
EFG-Vac
25S
EFG-Vac
25SL
EFG-Vac
30
Plné
Plné
Plné
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 9-10
18 x 7-8
23 x 10-12
18 x 7-8
2x/2
2x/2
2x/2
990
920
990
920
956
920
mm
mm
mm
mm
Závěsná břemena
max. přípustná břemena
B8
kg
EFG-Vac
25 SL
Plné
Kola, počet vpředu/vzadu
(x=poháněna)
b10 Rozchod kol, vpředu
b11 Rozchod kol, vzadu
3.5
kg
kg
EFG-Vac 22 EFG-Vac 25 EFG-Vac 25L
Pneumatiky z plné pryže,
SE (= plné), vzduch
mm
mm
kg
Pneumatiky vozidla
Označení
Pneumatiky z plné pryže,
SE (= plné), vzduch
Velikost pneumatik, vpředu
Velikost pneumatik, vzadu
Kola, počet vpředu/vzadu
(x=poháněna)
b10 Rozchod kol, vpředu
b11 Rozchod kol, vzadu
mm
mm
Závěsná břemena
EFG-Vac 22
EFG-Vac
25 S
Pohotovostní hmotnost (včetně aku4600
mulátoru)
Hmotnost akumulátoru
1558
Zatížení na nápravu s břemenem
6300/800
vpředu/vzadu
Zatížení na nápravu bez břemena
2300/2300
vpředu/vzadu
EFG-Vac 22 EFG-Vac 25 EFG-Vac 25L
Pneumatiky z plné pryže,
SE (= plné), vzduch
B8
kg
kg
3.4
Označení
3.5
EFG-Vac 22 EFG-Vac 25 EFG-Vac 25L
Označení
Pohotovostní hmotnost (včetně aku4300
4600
4750
mulátoru)
Hmotnost akumulátoru
1558
1558
1872
Zatížení na nápravu s břemenem
5800/700
6300/800
6400/850
vpředu/vzadu
Zatížení na nápravu bez břemena
2300/2000 2300/2300 2530/2220
vpředu/vzadu
kg
Pneumatiky vozidla
Označení
Pneumatiky z plné pryže,
SE (= plné), vzduch
Velikost pneumatik, vpředu
Velikost pneumatik, vzadu
Kola, počet vpředu/vzadu
(x=poháněna)
b10 Rozchod kol, vpředu
b11 Rozchod kol, vzadu
Hmotnosti (všechny údaje v kg)
EFG-Vac 22
EFG-Vac 25
12900
13800
EFG-Vac 25L
13800
EFG-Vac 25S
EFG-Vac 25SL
EFG-Vac 30
13800
13800
15300
kg
kg
50137683 - 5113337 CZ
Hmotnosti (všechny údaje v kg)
50137683 - 5113337 CZ
3.3
3.6
Normy EN
3.6
Trvalá úroveň akustického
tlaku (hlučnost):
EFG-Vac 22/25/25L =
EFG-Vac 25S/25SL/30 =
Normy EN
Trvalá úroveň akustického
tlaku (hlučnost):
70 dB(A)
71 dB(A)
dle EN 12053 v souladu s ISO 4871
A
EFG-Vac 22-30 =
A
aw,zS = 0,45 m/s2
Trvalá hlučnost je střední hodnotou, která se zjišt’uje podle norem a zahrnuje v sobě
hodnoty hlučnosti při jízdě a zvedání a při chodu naprázdno. Úroveň akustického
tlaku se zjišt’uje v místě ucha řidiče.
Vibrace:
podle EN 13059
A
70 dB(A)
71 dB(A)
dle EN 12053 v souladu s ISO 4871
Trvalá hlučnost je střední hodnotou, která se zjišt’uje podle norem a zahrnuje v sobě
hodnoty hlučnosti při jízdě a zvedání a při chodu naprázdno. Úroveň akustického
tlaku se zjišt’uje v místě ucha řidiče.
Vibrace:
EFG-Vac 22/25/25L =
EFG-Vac 25S/25SL/30 =
EFG-Vac 22-30 =
aw,zS = 0,45 m/s2
podle EN 13059
A
Vibrační zrychlení, působící na tělo řidiče v místě obsluhy, je dle normy lineárně integrovanou váženou hodnotou ve vertikálním směru. Zjišt’uje se při přejezdu pražců
konstantní rychlostí.
Elektromagnetická tolerance (EMV):
Vibrační zrychlení, působící na tělo řidiče v místě obsluhy, je dle normy lineárně integrovanou váženou hodnotou ve vertikálním směru. Zjišt’uje se při přejezdu pražců
konstantní rychlostí.
Elektromagnetická tolerance (EMV):
Výrobce
potvrzuje
dodržení
mezních
hodnot
elektromagnetického rušení a odolnosti proti rušení jako
i zkoušky výboju statické elektriny podle EN 12895 jako i
odkazu uvedených v této norme.
Výrobce
potvrzuje
dodržení
mezních
hodnot
elektromagnetického rušení a odolnosti proti rušení jako
i zkoušky výboju statické elektriny podle EN 12895 jako i
odkazu uvedených v této norme.
A
Změny elektrických a elektronických součástí a jejich seřízení se smějí provádět
pouze s písemným souhlasem výrobce.
A
Změny elektrických a elektronických součástí a jejich seřízení se smějí provádět
pouze s písemným souhlasem výrobce.
3.7
Podmínky použití
3.7
Podmínky použití
Okolní teplota
Okolní teplota
provozní:
provozní:
A
-20°C až 40°C
Pri stálém nasazení pozemních dopravních prostredku pod teplotou 5°C nebo v
mrazírnách resp. pri extrémních teplotních nebo vlhkostních výkyvech musí být
pozemní dopravní prostredky vybaveny speciálním vybavením a musí mít i zvláštní
povolení.
50137683 - 5113337 CZ
Pri stálém nasazení pozemních dopravních prostredku pod teplotou 5°C nebo v
mrazírnách resp. pri extrémních teplotních nebo vlhkostních výkyvech musí být
pozemní dopravní prostredky vybaveny speciálním vybavením a musí mít i zvláštní
povolení.
50137683 - 5113337 CZ
A
-20°C až 40°C
B9
B9
4
Místa označení a typové štítky
4
Místa označení a typové štítky
f
Výstražné a upozorňovací tabulky, jako diagram zatížení, body pro přivázání a typový
štítek, musí být stále čitelné, popř. musí být obnoveny.
f
Výstražné a upozorňovací tabulky, jako diagram zatížení, body pro přivázání a typový
štítek, musí být stále čitelné, popř. musí být obnoveny.
11
11
12
9
9
10
10
14
2
14
2
4
3
20
12
4
21
19
4
3
20
4
21
19
13
21
13
21
1
1
8
8
5
B 10
15
16
17
7
50137683 - 5113337 CZ
7
6
18
B 10
15
18
16
17
50137683 - 5113337 CZ
6
5
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
50137683 - 5113337 CZ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Označení
Štítek s označením úvazných bodů
Štítek hydraulické funkce (MULTI-PILOT)
Štítek Bezpečnostní pás
Štítek Spolujízda je zakázána
Štítek Dodržování návodu na obsluhu
Štítek Naplňte hydraulickým olejem
Štítek nosnosti
Štítek Nevstupovat na náklad a pod něj, nebezpečí pohmoždění
Štítek zákazu jízdy se zvednutým nákladem a zákazu předklánění
sloupku se zvednutým nákladem
Výstražný štítek při převrácení
Štítek zvedání/spouštění
Štítek naklánění dopředu/dozadu
Typový štítek
Štítek Minerální olej
Štítek Brzda s pérovým posilovačem
Štítek Závěsný bod
Zkušební štítek UVV
Štítek kontrolní plakety
Štítek ohraničení zdvihu
Štítek přestavení volantového sloupku
Štítek výrobce Jungheinrich
Označení
Štítek s označením úvazných bodů
Štítek hydraulické funkce (MULTI-PILOT)
Štítek Bezpečnostní pás
Štítek Spolujízda je zakázána
Štítek Dodržování návodu na obsluhu
Štítek Naplňte hydraulickým olejem
Štítek nosnosti
Štítek Nevstupovat na náklad a pod něj, nebezpečí pohmoždění
Štítek zákazu jízdy se zvednutým nákladem a zákazu předklánění
sloupku se zvednutým nákladem
Výstražný štítek při převrácení
Štítek zvedání/spouštění
Štítek naklánění dopředu/dozadu
Typový štítek
Štítek Minerální olej
Štítek Brzda s pérovým posilovačem
Štítek Závěsný bod
Zkušební štítek UVV
Štítek kontrolní plakety
Štítek ohraničení zdvihu
Štítek přestavení volantového sloupku
Štítek výrobce Jungheinrich
50137683 - 5113337 CZ
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B 11
B 11
Typový štítek, vozík
4.1
Poz. Označení
23 Typ
Poz. Označení
29 Vzdálenost těžiště nákladu v mm
24
Výrobní číslo
30
25
Č. zakázky
31
26
27
Nosnost v kg
Akumulátor: Napětí V
Ampérhodin Ah
28
Výrobce
Typový štítek, vozík
Poz. Označení
23 Typ
Poz. Označení
29 Vzdálenost těžiště nákladu v mm
Hmotnost akumulátoru min./max.
v kg
Vlastní hmotnost bez akumulátoru v kg
24
Výrobní číslo
30
Hmotnost akumulátoru min./max.
v kg
Vlastní hmotnost bez akumulátoru v kg
25
Č. zakázky
31
32
33
Rok výroby
Číslo typu
26
27
Nosnost v kg
Akumulátor: Napětí V
Ampérhodin Ah
32
33
Rok výroby
Číslo typu
34
Znak výrobce
28
Výrobce
34
Znak výrobce
A
Při dotazech týkajících se vozidla, resp. při objednávce náhradních dílů, uveďte
prosím sériové číslo (24).
A
Při dotazech týkajících se vozidla, resp. při objednávce náhradních dílů, uveďte
prosím sériové číslo (24).
4.2
Diagram zatížení - vozík
4.2
Diagram zatížení - vozík
Zátěžový diagram vozidla uvádí nosnost Q vozidla v kg při zvedacím zařízení ve svislé poloze. Formou tabulky je udáno, jaká je maximální nosnost při určitém těžišti
nákladu D (v mm) a požadované výšce zdvihu H (v mm).
Zátěžový diagram vozidla uvádí nosnost Q vozidla v kg při zvedacím zařízení ve svislé poloze. Formou tabulky je udáno, jaká je maximální nosnost při určitém těžišti
nákladu D (v mm) a požadované výšce zdvihu H (v mm).
Příklad:
Příklad:
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
Příklad pro zjištění maximální nosnosti:
Při těžišti nákladu D s hodnotou 600 mm a maximální výšce zdvihu H s hodnotou
3600 mm činí maximální nosnost Q 1105 kg.
B 12
4250
3600
2900
50137683 - 5113337 CZ
4250
3600
2900
850
1105
1250
850
1105
1250
600
850
850
500
600
700
Příklad pro zjištění maximální nosnosti:
Při těžišti nákladu D s hodnotou 600 mm a maximální výšce zdvihu H s hodnotou
3600 mm činí maximální nosnost Q 1105 kg.
B 12
50137683 - 5113337 CZ
4.1
4.3
Diagram zatížení - vidlice (základní přístroj)
4.3
Zátěžový diagram vidlice uvádí nosnost Q vozidla v kg. V diagramu je znázorněno,
jaká je maximální nosnost při rozdílných těžištích nákladů D (v mm).
Zátěžový diagram vidlice uvádí nosnost Q vozidla v kg. V diagramu je znázorněno,
jaká je maximální nosnost při rozdílných těžištích nákladů D (v mm).
Diagram zatížení - nástavce
4.4
Diagram zatížení - nástavce
Zátěžový diagram přídavných nástavbových zařízení udává nosnost Q vozidla v kg v
souvislosti s příslušným nástavbovým přídavným zařízením. Sériové číslo uvedené v
zátěžovém diagramu pro příslušné nástavbové přídavné zařízení se musí shodovat
s typovým štítkem příslušného nástavbového přídavného zařízení, jehož nosnost je
uvedena výrobcem. Je zobrazena stejným způsobem jako u vozidla a zjišůuje se stejným způsobem.
Zátěžový diagram přídavných nástavbových zařízení udává nosnost Q vozidla v kg v
souvislosti s příslušným nástavbovým přídavným zařízením. Sériové číslo uvedené v
zátěžovém diagramu pro příslušné nástavbové přídavné zařízení se musí shodovat
s typovým štítkem příslušného nástavbového přídavného zařízení, jehož nosnost je
uvedena výrobcem. Je zobrazena stejným způsobem jako u vozidla a zjišůuje se stejným způsobem.
Značky - šipky (46 a 47) - na vnitřním a
vnějším stožáru informují řidiče, kdy
dosáhl hranice výšky zdvihu předepsané v zátěžovém diagramu.
Značky - šipky (46 a 47) - na vnitřním a
vnějším stožáru informují řidiče, kdy
dosáhl hranice výšky zdvihu předepsané v zátěžovém diagramu.
47
46
47
50137683 - 5113337 CZ
46
50137683 - 5113337 CZ
4.4
Diagram zatížení - vidlice (základní přístroj)
B 13
B 13
B 14
B 14
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
C Doprava a první uvedení do provozu
C Doprava a první uvedení do provozu
1
Naložení jeřábem
1
Naložení jeřábem
m
Používejte jen zvedací zařízení s
dostatečnou nosností
(nakládací hmotnost = vlastní hmotnost
+ hmotnost akumulátoru; viz typový
štítek vozidla).
m
Používejte jen zvedací zařízení s
dostatečnou nosností
(nakládací hmotnost = vlastní hmotnost
+ hmotnost akumulátoru; viz typový
štítek vozidla).
1
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu
(viz kapitola E).
– Uvazovací zařízení jeřábu připevněte
k příčnému nosníku zvedacího
zařízení (1) a závěsnému zařízení (2).
m
Vykládání jeřábem je určeno pouze pro
transport při prvním uvedení do provozu.
V případech použití, kdy se předpokládá
časté překládání (změny místa použití
vozíku), je nutná konzultace s výrobcem.
m
Vykládání jeřábem je určeno pouze pro
transport při prvním uvedení do provozu.
V případech použití, kdy se předpokládá
časté překládání (změny místa použití
vozíku), je nutná konzultace s výrobcem.
m
Uvazovací popruhy, resp. řetězy,
zavěste pouze na horní oko protizávaží
a na oka horní traverzy (zvedací stožár).
Zvedací stožár musí být úplně skloněn
dozadu.
Uvazovací popruhy, resp. řetězy, na
stožáru musí mít délku minimálně 2 m.
m
Uvazovací popruhy, resp. řetězy,
zavěste pouze na horní oko protizávaží
a na oka horní traverzy (zvedací stožár).
Zvedací stožár musí být úplně skloněn
dozadu.
Uvazovací popruhy, resp. řetězy, na
stožáru musí mít délku minimálně 2 m.
m
Uvazovací prostředky uvazovacího
zařízení jeřábu musí být připevněny tak,
aby při zvednutí nedošlo k jejich kontaktu s ostatními díly nebo ochrannou
stříškou řidiče.
m
Uvazovací prostředky uvazovacího
zařízení jeřábu musí být připevněny tak,
aby při zvednutí nedošlo k jejich kontaktu s ostatními díly nebo ochrannou
stříškou řidiče.
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu
(viz kapitola E).
– Uvazovací zařízení jeřábu připevněte
k příčnému nosníku zvedacího
zařízení (1) a závěsnému zařízení (2).
1
2
C1
2
C1
2
První uvedení do provozu
2
První uvedení do provozu
f
První uvedení vozidla do provozu a zaškolení řidiče smějí provádět jen osoby, které
byly příslušně zaškoleny. Pokud bylo současně dodáno několik vozidel, pak musí být
dbáno na to, aby při montáži zvedacího zařízení, zvedacích konstrukcí a základního
vozidla byly smontovány díly, které mají vždy stejné sériové číslo.
f
První uvedení vozidla do provozu a zaškolení řidiče smějí provádět jen osoby, které
byly příslušně zaškoleny. Pokud bylo současně dodáno několik vozidel, pak musí být
dbáno na to, aby při montáži zvedacího zařízení, zvedacích konstrukcí a základního
vozidla byly smontovány díly, které mají vždy stejné sériové číslo.
m
Vozík smí jet pouze na proud dodávaný
akumulátorem. Usměrněný střídavý
proud poškodí elektronické konstrukční
díly. Kabelové spojení k akumulátoru
(vlečný kabel) musí být kratší než 6 m.
m
Vozík smí jet pouze na proud dodávaný
akumulátorem. Usměrněný střídavý
proud poškodí elektronické konstrukční
díly. Kabelové spojení k akumulátoru
(vlečný kabel) musí být kratší než 6 m.
– kontrola úplnosti vybavení,
– kontrola připojení akumulátoru a
výšky hladiny kyseliny (viz kapitola D,
odstavec 6),
– kontrola momentu dotažení matek kol
(viz kapitola F, odstavec 6.3).
– Vozík uveďte do provozu podle předpisů
(viz kapitola E, odstavec 3).
– kontrola úplnosti vybavení,
– kontrola připojení akumulátoru a
výšky hladiny kyseliny (viz kapitola D,
odstavec 6),
– kontrola momentu dotažení matek kol
(viz kapitola F, odstavec 6.3).
– Vozík uveďte do provozu podle předpisů
(viz kapitola E, odstavec 3).
C2
50137683 - 5113337 CZ
Aby bylo možné uvést vozík po dodání,
resp. transportu, do provozu, musí být
provedeny následující práce:
50137683 - 5113337 CZ
Aby bylo možné uvést vozík po dodání,
resp. transportu, do provozu, musí být
provedeny následující práce:
C2
3
Pohyb vozíku bez vlastního pohonu
3
Na přesouvání vozidla bez elektrického
napájení se brzda s pérovým posilovačem musí uvolnit následujícím
způsobem:
– Páku (1) otočte doleva do polohy
„Povolit brzdu s pérovým posilovačem“.
– Otočte volantem doprava, pokud v hydraulickém okruhu nevznikne tlak a
brzda s pérovým posilovačem nepovolí. Zjistí se to podle toho, že brzdový
pedál normálně funguje, přičemž při
činné brzdě lze cítit okamžitý odpor.
Hnací kola pak nejsou blokována, resp. brzděna brzdou s pérovým posilovačem. Nožní brzda ale zůstává
plně funkční. Během otáčení volantu
se nožní brzda nesmí sešlapovat.
Pohyb vozíku bez vlastního pohonu
Na přesouvání vozidla bez elektrického
napájení se brzda s pérovým posilovačem musí uvolnit následujícím
způsobem:
– Páku (1) otočte doleva do polohy
„Povolit brzdu s pérovým posilovačem“.
– Otočte volantem doprava, pokud v hydraulickém okruhu nevznikne tlak a
brzda s pérovým posilovačem nepovolí. Zjistí se to podle toho, že brzdový
pedál normálně funguje, přičemž při
činné brzdě lze cítit okamžitý odpor.
Hnací kola pak nejsou blokována, resp. brzděna brzdou s pérovým posilovačem. Nožní brzda ale zůstává
plně funkční. Během otáčení volantu
se nožní brzda nesmí sešlapovat.
1
1
f
Předtím než řidič opustí vozidlo s uvolněnou brzdou s pérovým posilovačem,
musí jej vhodným způsobem zajistit proti neúmyslnému odjetí.
f
Předtím než řidič opustí vozidlo s uvolněnou brzdou s pérovým posilovačem,
musí jej vhodným způsobem zajistit proti neúmyslnému odjetí.
m
Před znovuuvedením vozidla do provozu s připojeným napájením se páka (1) musí
znovu přesunout do polohy „Jízda“. Vozidlo je nyní připraveno k jízdě.
m
Před znovuuvedením vozidla do provozu s připojeným napájením se páka (1) musí
znovu přesunout do polohy „Jízda“. Vozidlo je nyní připraveno k jízdě.
4
Vlečení vozidla
4
Vlečení vozidla
– Tažnou tyč/lano připevněte k závěsu pro přívěs tažného vozidla a k vozidlu, které
má být odtaženo.
– Vytáhněte zástrčku akumulátoru (dodržujte prosím bod 3!).
– Uvolněte ruční parkovací brzdu.
– Tažnou tyč/lano připevněte k závěsu pro přívěs tažného vozidla a k vozidlu, které
má být odtaženo.
– Vytáhněte zástrčku akumulátoru (dodržujte prosím bod 3!).
– Uvolněte ruční parkovací brzdu.
f
Na sedadle vlečeného vozidla musí sedět osoba, která bude vozilo řídit. Vozidlo
odtáhněte krokovou rychlostí!
A
Jelikož pomocný agregát řízení není zapnut, lze vozidlo řídit pouze se zvýšeným
úsilím.
A
Jelikož pomocný agregát řízení není zapnut, lze vozidlo řídit pouze se zvýšeným
úsilím.
50137683 - 5113337 CZ
Na sedadle vlečeného vozidla musí sedět osoba, která bude vozilo řídit. Vozidlo
odtáhněte krokovou rychlostí!
50137683 - 5113337 CZ
f
C3
C3
C4
C4
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
D Baterie - údržba, nabíjení, výměna
D Baterie - údržba, nabíjení, výměna
1
1
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriemi s kyselinovou náplní
Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s bateriemi s kyselinovou náplní
Dříve než začnete jakkoliv pracovat na baterii, musíte se postarat o to, aby byl vozík
odstaven a zajištěn (viz kapitolu E).
Dříve než začnete jakkoliv pracovat na baterii, musíte se postarat o to, aby byl vozík
odstaven a zajištěn (viz kapitolu E).
Personál údržby: Nabíjet, udržovat a měnit baterie smí jen personál s příslušnou
kvalifikací. Tento pokyn a všechny předpisy výrobce baterie a bateriové nabíjecí stanice je třeba při vlastním provádění prací vždy respektovat.
Personál údržby: Nabíjet, udržovat a měnit baterie smí jen personál s příslušnou
kvalifikací. Tento pokyn a všechny předpisy výrobce baterie a bateriové nabíjecí stanice je třeba při vlastním provádění prací vždy respektovat.
Protipožární opatření: Při manipulaci s bateriemi a na nich není dovoleno kouřit a
pracovat s otevřeným ohněm. V okolí vozíku, odstaveného k nabití baterie, nesmí být
až do vzdálenosti 2 m umístěny žádné hořlaviny ani takové prostředky, které by
mohly způsobit jiskření. Prostor musí být dostatečně větrán a musí v něm být připraveny prostředky protipožární ochrany.
Protipožární opatření: Při manipulaci s bateriemi a na nich není dovoleno kouřit a
pracovat s otevřeným ohněm. V okolí vozíku, odstaveného k nabití baterie, nesmí být
až do vzdálenosti 2 m umístěny žádné hořlaviny ani takové prostředky, které by
mohly způsobit jiskření. Prostor musí být dostatečně větrán a musí v něm být připraveny prostředky protipožární ochrany.
Údržba baterie: Víka bateriové kobky na vozíku se musí udržovat v suchém stavu a
v čistotě. Svorky a kabelová oka musí být čisté, musí být potřeny slabou vrstvou
vhodného tuku a musí být pevně dotaženy. Baterie s neizolovanými pólovými vývody
je třeba překrýt izolační rohoží, zajištěnou proti sesmeknutí.
Údržba baterie: Víka bateriové kobky na vozíku se musí udržovat v suchém stavu a
v čistotě. Svorky a kabelová oka musí být čisté, musí být potřeny slabou vrstvou
vhodného tuku a musí být pevně dotaženy. Baterie s neizolovanými pólovými vývody
je třeba překrýt izolační rohoží, zajištěnou proti sesmeknutí.
Likvidace vadných a vypotřebovaných baterií: Vadné a vypotřebované baterie je
třeba likvidovat tak, aby byly dodrženy národní předpisy pro ochranu životního prostředí případně jiné platné zákony pro likvidaci odpadu. Při likvidaci je třeba bezpodmínečně dodržet údaje výrobce baterie.
Likvidace vadných a vypotřebovaných baterií: Vadné a vypotřebované baterie je
třeba likvidovat tak, aby byly dodrženy národní předpisy pro ochranu životního prostředí případně jiné platné zákony pro likvidaci odpadu. Při likvidaci je třeba bezpodmínečně dodržet údaje výrobce baterie.
m
Před uzavřením bateriového prostoru vozíku je třeba zajistit, aby nemohlo nijak dojít
k oškození přívodních kabelů baterie.
f
Baterie obsahují naředěnou kyselinu, která je jedovatá a leptá. Z tohoto důvodu je třeba při jakékoliv práci s baterií používat ochranného oděvu a prostředků osobní ochrany zraku. Bezpodmínečně je třeba zabránit přímému styku s akumulátorovou
kyselinou.
Pokud i přes ochranná opatření došlo k potřísnění oděvu, částí těla anebo očí, je třeba postižené části okamžitě opláchnout velkým množstvím vody a při potřísnění povrchu těla anebo očí kromě toho ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Rozstříkanou kyselinu je třeba okamžitě neutralizovat.
f
Baterie obsahují naředěnou kyselinu, která je jedovatá a leptá. Z tohoto důvodu je třeba při jakékoliv práci s baterií používat ochranného oděvu a prostředků osobní ochrany zraku. Bezpodmínečně je třeba zabránit přímému styku s akumulátorovou
kyselinou.
Pokud i přes ochranná opatření došlo k potřísnění oděvu, částí těla anebo očí, je třeba postižené části okamžitě opláchnout velkým množstvím vody a při potřísnění povrchu těla anebo očí kromě toho ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Rozstříkanou kyselinu je třeba okamžitě neutralizovat.
m
Smí být použity pouze baterie s uzavreným telesem baterie.
m
Smí být použity pouze baterie s uzavreným telesem baterie.
50137683 - 5113337 CZ
Před uzavřením bateriového prostoru vozíku je třeba zajistit, aby nemohlo nijak dojít
k oškození přívodních kabelů baterie.
50137683 - 5113337 CZ
m
D1
D1
2
Typy akumulátorů
2
O použití různých typů akumulátorů rozhoduje provedení vozidla. Následující tabulka
při uvedení kapacity udává, jaké kombinace jsou k dispozici jako standard (podle DIN
43535).
EFG-Vac 22
O použití různých typů akumulátorů rozhoduje provedení vozidla. Následující tabulka
při uvedení kapacity udává, jaké kombinace jsou k dispozici jako standard (podle DIN
43535).
80 V - 4PzW - akumulátor 480 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 560 Ah
80 V - 4PzW - akumulátor 480 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 560 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 600 Ah
80 V - 5PzW - akumulátor 600 Ah
80 V - 5PzS - akumulátor 700 Ah
80 V - 5 PzS - akumulátor 750 Ah
EFG-Vac 25
EFG-Vac 25L/30
EFG-Vac 22
EFG-Vac 25L/30
Hmotnost akumulátoru je uvedena na jeho typovém štítku.
f
Hmotnost akumulátoru a jeho rozměry mají značný vliv na stabilitu vozidla. Akumulátory musí proto svými rozměry a hmotností odpovídat údajům uvedeným v následující
tabulce a nákresu. Provoz vozidla s akumulátory, které se liší od uvedených údajů, je
možný pouze se souhlasem výrobce.
Jmenovitá
hmotnost
(-5/+8 %) v kg
1028
711
769
784
1558
1028
711
769
784
1558
1028
855
769
784
1863
Vozidlo
480 - 560
Ah
600 - 480
Ah
600 - 750
Ah
EFG-Vac 22
EFG-Vac 25/
25 S
EFG-Vac
25L/25SL/30
50137683 - 5113337 CZ
EFG-Vac 25/
25 S
EFG-Vac
25L/25SL/30
Rozměry (mm)
Max. délka Max. šířka H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm
D2
v souladu
s DIN
43535
Akumulátor pohonu 80 V
Rozměry (mm)
Max. délka Max. šířka H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm
Jmenovitá
hmotnost
(-5/+8 %) v kg
1028
711
769
784
1558
1028
711
769
784
1558
1028
855
769
784
1863
480 - 560
Ah
600 - 480
Ah
600 - 750
Ah
50137683 - 5113337 CZ
EFG-Vac 22
Hmotnost akumulátoru a jeho rozměry mají značný vliv na stabilitu vozidla. Akumulátory musí proto svými rozměry a hmotností odpovídat údajům uvedeným v následující
tabulce a nákresu. Provoz vozidla s akumulátory, které se liší od uvedených údajů, je
možný pouze se souhlasem výrobce.
v souladu
s DIN
43535
Akumulátor pohonu 80 V
Vozidlo
80 V - 4PzW - akumulátor 480 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 560 Ah
80 V - 4PzW - akumulátor 480 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 560 Ah
80 V - 4PzS - akumulátor 600 Ah
80 V - 5PzW - akumulátor 600 Ah
80 V - 5PzS - akumulátor 700 Ah
80 V - 5 PzS - akumulátor 750 Ah
EFG-Vac 25
Hmotnost akumulátoru je uvedena na jeho typovém štítku.
f
Typy akumulátorů
D2
3
Otevření krytu akumulátoru s pojistným systémem (volitelné)
3
Otevření krytu akumulátoru s pojistným systémem (volitelné)
m
Pokud je vozidlo vybaveno pojistným systémem, lze kryt akumulátoru otevřít pouze
v případě, je-li bezpečnostní oblouk otočen směrem dolů.
m
Pokud je vozidlo vybaveno pojistným systémem, lze kryt akumulátoru otevřít pouze
v případě, je-li bezpečnostní oblouk otočen směrem dolů.
– U automatického pojistného systému zatlačte aretační tlačítko (2) a otočte obloukem směrem dolů.
– U automatického pojistného systému zatlačte aretační tlačítko (2) a otočte obloukem směrem dolů.
50137683 - 5113337 CZ
2
50137683 - 5113337 CZ
2
D3
D3
4
Zpřístupnění akumulátoru
4
Zpřístupnění akumulátoru
f
Vozidlo odstavte v zabezpečeném stavu (viz kapitola E).
f
Vozidlo odstavte v zabezpečeném stavu (viz kapitola E).
f
Zvýšená pozornost při zablokování a
uvolnění krytu řídicích ventilů.
f
Zvýšená pozornost při zablokování a
uvolnění krytu řídicích ventilů.
– Uvolněte aretaci sloupku řízení (1),
posuňte sloupek dopředu a v této
pozici zabezpečte.
1
S MULTI-PILOTEM:
1
S MULTI-PILOTEM:
– Kryt řídicího ventilu (2) posuňte až do
jeho zapadnutí směrem dopředu.
– Kryt akumulátoru se sedadlem řidiče
(3) opatrně vyklopte směrem dozadu.
3
2
Se SOLO-PILOTEM:
3
2
Se SOLO-PILOTEM:
– Stlačením páky (4) uvolněte kryt
řídicího ventilu (2) a poté vykloňte
dopředu.
– Kryt akumulátoru se sedadlem řidiče
opatrně sklopte dozadu.
– Stlačením páky (4) uvolněte kryt
řídicího ventilu (2) a poté vykloňte
dopředu.
– Kryt akumulátoru se sedadlem řidiče
opatrně sklopte dozadu.
2
2
4
f
4
f
Připojení a odpojení zástrčky akumulátoru se smí provádět pouze při vypnutém
hlavním vypínači a nabíječce.
– Vytáhněte zástrčku akumulátoru (5).
– Případně sejměte z akumulátoru
použitou izolační podložku.
5
D4
50137683 - 5113337 CZ
– Vytáhněte zástrčku akumulátoru (5).
– Případně sejměte z akumulátoru
použitou izolační podložku.
Připojení a odpojení zástrčky akumulátoru se smí provádět pouze při vypnutém
hlavním vypínači a nabíječce.
5
D4
50137683 - 5113337 CZ
– Kryt řídicího ventilu (2) posuňte až do
jeho zapadnutí směrem dopředu.
– Kryt akumulátoru se sedadlem řidiče
(3) opatrně vyklopte směrem dozadu.
– Uvolněte aretaci sloupku řízení (1),
posuňte sloupek dopředu a v této
pozici zabezpečte.
5
Nabíjení akumulátoru
5
– Zpřístupněte akumulátor (viz kapitola D, odstavec 3).
Nabíjení akumulátoru
– Zpřístupněte akumulátor (viz kapitola D, odstavec 3).
f
Spojení a rozpojení akumulátoru s nabíječkou smí být provedeno pouze tehdy, pokud
je nabíječka vypnuta.
Aby bylo při nabíjení zajištěno dostatečné větrání, nesmějí být plochy článků akumulátoru ničím zakryty. Na akumulátoru nesmějí být položeny žádné kovové předměty.
f
Spojení a rozpojení akumulátoru s nabíječkou smí být provedeno pouze tehdy, pokud
je nabíječka vypnuta.
Aby bylo při nabíjení zajištěno dostatečné větrání, nesmějí být plochy článků akumulátoru ničím zakryty. Na akumulátoru nesmějí být položeny žádné kovové předměty.
m
Před nabíjením proveďte kontrolu viditelných poškození veškerých kabelových a zásuvných spojení.
m
Před nabíjením proveďte kontrolu viditelných poškození veškerých kabelových a zásuvných spojení.
– Nabíjecí kabel nabíjecí stanice akumulátoru spojte se zástrčkou akumulátoru (5).
– Zapněte nabíjecí stanici akumulátoru
a proveďte nabití akumulátoru podle
předpisů výrobce akumulátoru a
nabíjecí stanice.
f
Bezpečnostní předpisy výrobce akumulátoru a nabíjecí stanice musí být bezpodmínečně dodržovány. Kryt akumulátoru musí být během nabíjení bezpodmínečně
otevřen, aby mohly uniknout plyny vznikající při nabíjení. Nepoužívejte žádný oheň a
otevřené světlo. Nebezpečí výbuchu!
50137683 - 5113337 CZ
Bezpečnostní předpisy výrobce akumulátoru a nabíjecí stanice musí být bezpodmínečně dodržovány. Kryt akumulátoru musí být během nabíjení bezpodmínečně
otevřen, aby mohly uniknout plyny vznikající při nabíjení. Nepoužívejte žádný oheň a
otevřené světlo. Nebezpečí výbuchu!
50137683 - 5113337 CZ
f
– Nabíjecí kabel nabíjecí stanice akumulátoru spojte se zástrčkou akumulátoru (5).
– Zapněte nabíjecí stanici akumulátoru
a proveďte nabití akumulátoru podle
předpisů výrobce akumulátoru a
nabíjecí stanice.
D5
D5
6
Vyjmutí a vložení akumulátoru
6
Vyjmutí a vložení akumulátoru
m
Akumulátor se nesmí zvedat přes ochranný oblouk na zadní stěně, jinak hrozí nebezpečí, že se ventilátor nebo potah sedadla poškodí.
m
Akumulátor se nesmí zvedat přes ochranný oblouk na zadní stěně, jinak hrozí nebezpečí, že se ventilátor nebo potah sedadla poškodí.
– Zpřístupněte akumulátor
(viz kapitola D, odstavec 3).
– Vytáhněte boční díl (6, 7).
f
Aby se zabránilo vzniku zkratů, musí být akumulátor s otevřenými póly nebo spojkami
zakryt gumovou vložkou. Při výměně akumulátoru pomocí uvazovacího zařízení jeřábu musí být dodržována dostatečná nosnost (viz hmotnost akumulátoru uvedená na
typovém štítku akumulátoru - držáku akumulátoru). Uvazovací zařízení jeřábu veďte
přes vybrání v ochranné stříšce řidiče - aby nedošlo k promáčknutí tělesa akumulátoru, musí působit svislým tahem. Háky musí být připevněny tak, aby při uvolnění
uvazovacího zařízení jeřábu nedošlo k jejich pádu na články akumulátoru.
– Uvazovací zařízení přivažte k tělesu
akumulátoru.
– Uvazovacím zařízením jeřábu akumulátor zvedněte ve směru jízdy vpravo přes rám a následovně jej vyneste
směrem do strany.
efg v d04 mitte
Aby se zabránilo vzniku zkratů, musí být akumulátor s otevřenými póly nebo spojkami
zakryt gumovou vložkou. Při výměně akumulátoru pomocí uvazovacího zařízení jeřábu musí být dodržována dostatečná nosnost (viz hmotnost akumulátoru uvedená na
typovém štítku akumulátoru - držáku akumulátoru). Uvazovací zařízení jeřábu veďte
přes vybrání v ochranné stříšce řidiče - aby nedošlo k promáčknutí tělesa akumulátoru, musí působit svislým tahem. Háky musí být připevněny tak, aby při uvolnění
uvazovacího zařízení jeřábu nedošlo k jejich pádu na články akumulátoru.
– Uvazovací zařízení přivažte k tělesu
akumulátoru.
– Uvazovacím zařízením jeřábu akumulátor zvedněte ve směru jízdy vpravo přes rám a následovně jej vyneste
směrem do strany.
– Usazení akumulátoru se provádí v opačném pořadí.
efg v d04 mitte
– Usazení akumulátoru se provádí v opačném pořadí.
f
Při výměně akumulátoru musí být použito jeho stejné provedení. Po opětné montáži
proveďte kontrolu viditelných poškození kabelových a zásuvných spojení. Kryty a
postranní dveře musí být bezpečně uzavřeny.
f
Při výměně/montáži akumulátoru je nutné dbát na pevné uložení akumulátoru v prostoru pro akumulátor ve vozidle.
f
Při výměně/montáži akumulátoru je nutné dbát na pevné uložení akumulátoru v prostoru pro akumulátor ve vozidle.
D6
50137683 - 5113337 CZ
f
Při výměně akumulátoru musí být použito jeho stejné provedení. Po opětné montáži
proveďte kontrolu viditelných poškození kabelových a zásuvných spojení. Kryty a
postranní dveře musí být bezpečně uzavřeny.
D6
50137683 - 5113337 CZ
f
– Zpřístupněte akumulátor
(viz kapitola D, odstavec 3).
– Vytáhněte boční díl (6, 7).
7
8
Zavření krytu akumulátoru
7
S MULTI-PILOTEM:
S MULTI-PILOTEM:
– Vytáhněte kryt řídicího ventilu a
současně jej uvolněte zatlačením
páky (8). Kryt řídicího ventilu se samovolně pohybuje směrem dozadu.
– Vytáhněte kryt řídicího ventilu a
současně jej uvolněte zatlačením
páky (8). Kryt řídicího ventilu se samovolně pohybuje směrem dozadu.
8
Se SOLO-PILOTEM:
Se SOLO-PILOTEM:
– Po
zavření
krytu
akumulátoru
vyklánějte kryt řídicího ventilu až do
jeho zapadnutí směrem dozadu.
– Po
zavření
krytu
akumulátoru
vyklánějte kryt řídicího ventilu až do
jeho zapadnutí směrem dozadu.
Ukazatel vybití akumulátoru, hlídač vybití akumulátoru, počitadlo provozních
hodin
8
Ukazatel stavu vybití akumulátoru: Stav nabití akumulátoru se na displeji informačního a servisního panelu zobrazuje v krocích po 10 % (100 % = kapacita akumulátoru 100 %, 0% = kapacita akumulátoru 20 %).
50137683 - 5113337 CZ
A
8
Ukazatel vybití akumulátoru, hlídač vybití akumulátoru, počitadlo provozních
hodin
Ukazatel stavu vybití akumulátoru: Stav nabití akumulátoru se na displeji informačního a servisního panelu zobrazuje v krocích po 10 % (100 % = kapacita akumulátoru 100 %, 0% = kapacita akumulátoru 20 %).
m
Nastavení ukazatele vybití akumulátoru/hlídače vybití akumulátoru u výrobce se
provádí na standardní akumulátory.
Při použití bezúdržbových akumulátorů se displej musí nastavit znovu. Nastavení
musí provést servisní personál. Pokud nebude toto nastavení provedeno, může nadměrným vybitím akumulátoru dojít k jeho poškození.
Nastavení ukazatele vybití akumulátoru/hlídače vybití akumulátoru u výrobce se
provádí na standardní akumulátory.
Při použití bezúdržbových akumulátorů se displej musí nastavit znovu. Nastavení
musí provést servisní personál. Pokud nebude toto nastavení provedeno, může nadměrným vybitím akumulátoru dojít k jeho poškození.
Při dosažení posledních 10 % provozní kapacity akumulátoru začne blikat výstražný
symbol.
Při dosažení posledních 10 % provozní kapacity akumulátoru začne blikat výstražný
symbol.
Při zbytkové kapacitě akumulátoru s hodnotou 20 % u standardních akumulátorů, resp. 40 % u akumulátorů nevyžadujících údržbu, je nutné akumulátor nabít.
Při zbytkové kapacitě akumulátoru s hodnotou 20 % u standardních akumulátorů, resp. 40 % u akumulátorů nevyžadujících údržbu, je nutné akumulátor nabít.
Hlídač vybití akumulátoru: Při poklesu zbytkové kapacity pod určenou hranici se
vypne funkce zvedání. Na informačním a servisním zobrazení se objeví příslušné zobrazení (hlášení).
Hlídač vybití akumulátoru: Při poklesu zbytkové kapacity pod určenou hranici se
vypne funkce zvedání. Na informačním a servisním zobrazení se objeví příslušné zobrazení (hlášení).
Aby se mohlo zvedání ukončit, musí se spínací zámek vypnout a znovu zapnout zvedání je pak ještě možné dalších 30 až 40 vteřin.
Aby se mohlo zvedání ukončit, musí se spínací zámek vypnout a znovu zapnout zvedání je pak ještě možné dalších 30 až 40 vteřin.
A
Funkce zvedání je opět aktivována, pokud dojde k nabití připojeného akumulátoru na
minimálně 40 %.
Počitadlo provozních hodin: Počet provozních hodin je zobrazen vedle indikace
stavu nabití akumulátoru. Počitadlo provozních hodin zobrazuje celkovou dobu jízdy
a zvedacích pohybů vozidla.
D7
50137683 - 5113337 CZ
m
Zavření krytu akumulátoru
Funkce zvedání je opět aktivována, pokud dojde k nabití připojeného akumulátoru na
minimálně 40 %.
Počitadlo provozních hodin: Počet provozních hodin je zobrazen vedle indikace
stavu nabití akumulátoru. Počitadlo provozních hodin zobrazuje celkovou dobu jízdy
a zvedacích pohybů vozidla.
D7
D8
D8
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
E Obsluha vozíku
E Obsluha vozíku
1
1
f
Bezpečnostní předpisy pro provoz vozíku
Bezpečnostní předpisy pro provoz vozíku
Průkaz řidiče vozíku: Vozík smí řídit jen ti pracovníci, kteří jsou pro jeho obsluhu
odpovídajícím způsobem vyškoleni a kteří provozovateli anebo jeho zplnomocněným
zástupcům prokáží své schopnosti ovládat vozík.
Průkaz řidiče vozíku: Vozík smí řídit jen ti pracovníci, kteří jsou pro jeho obsluhu
odpovídajícím způsobem vyškoleni a kteří provozovateli anebo jeho zplnomocněným
zástupcům prokáží své schopnosti ovládat vozík.
Práva, povinnosti a zásady pro práci řidiče vozíku: Řidič musí být poučen o svých
právech a povinnostech, zaškolen v obsluze vozíku a seznámen s obsahem tohoto
návodu k obsluze. Musí mu být vyhrazena potřebná pravomoc.
U pozemních přepravníků, které mají pěší obsluhu, noste bezpečnostní obuv.
Práva, povinnosti a zásady pro práci řidiče vozíku: Řidič musí být poučen o svých
právech a povinnostech, zaškolen v obsluze vozíku a seznámen s obsahem tohoto
návodu k obsluze. Musí mu být vyhrazena potřebná pravomoc.
U pozemních přepravníků, které mají pěší obsluhu, noste bezpečnostní obuv.
Zákaz používání vozíku nepovolanými osobami: Po dobu používání řidič za
svěřený vozík zodpovídá. Je povinen zakázat nepovolaným osobám pojíždět
vozíkem a jakkoliv jinak jím manipulovat. Na vozíku není dovolena spolujízda ani
zvedání osob.
Zákaz používání vozíku nepovolanými osobami: Po dobu používání řidič za
svěřený vozík zodpovídá. Je povinen zakázat nepovolaným osobám pojíždět
vozíkem a jakkoliv jinak jím manipulovat. Na vozíku není dovolena spolujízda ani
zvedání osob.
Škody a závady: Škody a jiné závady na vozíku je třeba okamžitě hlásit orgánům
provozního dohledu. Vozíků, jejichž provoz není zcela bezpečný (na příklad vozíků s
ojetými koly, vadnými brzdami a pod.), se nesmí až do jejich řádné opravy provozně
využívat.
Škody a závady: Škody a jiné závady na vozíku je třeba okamžitě hlásit orgánům
provozního dohledu. Vozíků, jejichž provoz není zcela bezpečný (na příklad vozíků s
ojetými koly, vadnými brzdami a pod.), se nesmí až do jejich řádné opravy provozně
využívat.
Opravy: Bez řádného vyškolení a povolení nesmí řidič na vozíku provádět jakékoliv
opravy ani změny. V žádném případě nesmí rušit účinnost bezpečnostních zařízení
ani vypínačů ani tyto orgány jakkoliv přestavovat nebo seřizovat.
Opravy: Bez řádného vyškolení a povolení nesmí řidič na vozíku provádět jakékoliv
opravy ani změny. V žádném případě nesmí rušit účinnost bezpečnostních zařízení
ani vypínačů ani tyto orgány jakkoliv přestavovat nebo seřizovat.
Oblast ohrožení: Oblastí ohrožení je taková oblast, ve které dochází k ohrožení
osob v důsledku pojezdových anebo zvedacích pohybů vozíku, jeho nosných prostředků (na příklad vidlice, pracovních nástaveb a pod.) po případě nákladu. Do této
oblasti patří i prostor, do kterého může spadnout náklad anebo proniknout spouštěné
či padající pracovní zařízení vozíku.
Oblast ohrožení: Oblastí ohrožení je taková oblast, ve které dochází k ohrožení
osob v důsledku pojezdových anebo zvedacích pohybů vozíku, jeho nosných prostředků (na příklad vidlice, pracovních nástaveb a pod.) po případě nákladu. Do této
oblasti patří i prostor, do kterého může spadnout náklad anebo proniknout spouštěné
či padající pracovní zařízení vozíku.
f
Nepovolané osoby je třeba z oblasti ohrožení vykázat. Při ohrožení osob je třeba
včas vydávat výstražný signál houkačkou. Jestliže nepovolané osoby ani přes výzvu
oblast ohrožení neopustí, je třeba vozík neprodleně odstavit z provozu.
Bezpečnostní zařízení a výstražné tabulky: Bezpečnostní zařízení, která se zde
popisují, výstražné tabulky, nápisy a pokyny je třeba bezpodmínečně respektovat.
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
Bezpečnostní zařízení a výstražné tabulky: Bezpečnostní zařízení, která se zde
popisují, výstražné tabulky, nápisy a pokyny je třeba bezpodmínečně respektovat.
Nepovolané osoby je třeba z oblasti ohrožení vykázat. Při ohrožení osob je třeba
včas vydávat výstražný signál houkačkou. Jestliže nepovolané osoby ani přes výzvu
oblast ohrožení neopustí, je třeba vozík neprodleně odstavit z provozu.
E1
E1
Poz. Ovládací, resp.
signalizační, prvek
Popis ovládacích a signalizačních prvků
Poz. Ovládací, resp.
signalizační, prvek
Funkce
1
Volant
t Řízení vozidla 5 otáčkami volantu zleva doprava.
1
Volant
t Řízení vozidla 5 otáčkami volantu zleva doprava.
2
Multifunkční displej
t Zobrazení nejdůležitějších parametrů jízdy a
zvedání, výstražné symboly, servisní informace a
hlášení při nesprávné obsluze, zobrazování stavu
vybití akumulátoru a provozních hodin.
2
Multifunkční displej
t Zobrazení nejdůležitějších parametrů jízdy a
zvedání, výstražné symboly, servisní informace a
hlášení při nesprávné obsluze, zobrazování stavu
vybití akumulátoru a provozních hodin.
3
Parkovací brzda (páčkový t Ruční obsluha pouze při selhání provozní brzdy.
přepínač)
Parkovací brzda v normálním případě (brzda s
pérovým posilovačem) funguje při zastavení vozidla
automaticky.
Optická signalizace:
červeně = parkovací brzda zatažena
zeleně = parkovací brzda uvolněná
3
Parkovací brzda (páčkový t Ruční obsluha pouze při selhání provozní brzdy.
přepínač)
Parkovací brzda v normálním případě (brzda s
pérovým posilovačem) funguje při zastavení vozidla
automaticky.
Optická signalizace:
červeně = parkovací brzda zatažena
zeleně = parkovací brzda uvolněná
4
Aretace řídicího sloupku
t Řídicí sloupek se nastaví na požadovanou vzdálenost a zabezpečí se.
4
Aretace řídicího sloupku
t Řídicí sloupek se nastaví na požadovanou vzdálenost a zabezpečí se.
5
Spínací zámek
t Vypnutí a zapnutí řídicího proudu. Vytažením klíče je
vozík zabezpečen proti jeho zapnutí nepovolanými
osobami.
5
Spínací zámek
t Vypnutí a zapnutí řídicího proudu. Vytažením klíče je
vozík zabezpečen proti jeho zapnutí nepovolanými
osobami.
6
Jízdní pedál
t Rychlost jízdy je plynule řízena.
6
Jízdní pedál
t Rychlost jízdy je plynule řízena.
7
Brzdový pedál
t Vozík je brzděn.
7
Brzdový pedál
t Vozík je brzděn.
8
Spínač směru jízdy
MULTI-PILOT
Houkačka
Přídavná hydraulika (ZH3)
o
o
o
o
Nastaví se požadovaný směr jízdy.
Řídí funkce zdvihacího sloupku vozíku.
Aktivace výstražného signálu.
Přepnutí z ZH2 na ZH3.
8
Spínač směru jízdy
MULTI-PILOT
Houkačka
Přídavná hydraulika (ZH3)
o
o
o
o
9
Spínač přídavného vybavení
o např. indikace zapnutí pracovního osvětlení
9
Spínač přídavného vybavení
o např. indikace zapnutí pracovního osvětlení
10
Hlavní nouzový spínač
t Zapnutí a vypnutí napájení proudem.
10
Hlavní nouzový spínač
t Zapnutí a vypnutí napájení proudem.
11
u řízení se dvěma pedály: o Po sešlápnutí začne vozidlo couvat.
Rychlost jízdy je plynule řízena.
pedál jízdy „zpět“
11
u řízení se dvěma pedály: o Po sešlápnutí začne vozidlo couvat.
Rychlost jízdy je plynule řízena.
pedál jízdy „zpět“
12
u řízení se dvěma pedály: o Vozík je brzděn.
brzdový pedál
12
u řízení se dvěma pedály: o Vozík je brzděn.
brzdový pedál
13
u řízení se dvěma pedály: o Při sešlápnutí pedálu se vozík rozjede směrem
dopředu.
pedál jízdy „vpřed“
Rychlost jízdy je řízena plynule.
13
u řízení se dvěma pedály: o Při sešlápnutí pedálu se vozík rozjede směrem
dopředu.
pedál jízdy „vpřed“
Rychlost jízdy je řízena plynule.
Nastaví se požadovaný směr jízdy.
Řídí funkce zdvihacího sloupku vozíku.
Aktivace výstražného signálu.
Přepnutí z ZH2 na ZH3.
14
Spínač směru jízdy
t Nastaví se požadovaný směr jízdy.
14
Spínač směru jízdy
t Nastaví se požadovaný směr jízdy.
15
Houkačka
t Aktivace výstražného signálu.
15
Houkačka
t Aktivace výstražného signálu.
16
SOLO-PILOT
Zvedání - spouštění
t Nosná vidlice se zvedne, resp. spustí.
16
SOLO-PILOT
Zvedání - spouštění
t Nosná vidlice se zvedne, resp. spustí.
17
SOLO-PILOT
Zvedací zařízení - naklánění
t Nosná vidlice se naklání dopředu, resp. dozadu.
17
SOLO-PILOT
Zvedací zařízení - naklánění
t Nosná vidlice se naklání dopředu, resp. dozadu.
18
SOLO-PILOT
o Nosná vidlice se posunuje doprava, resp. doleva.
Přídavná hydraulika (ZH1)
Posouvač do stran
18
SOLO-PILOT
o Nosná vidlice se posunuje doprava, resp. doleva.
Přídavná hydraulika (ZH1)
Posouvač do stran
19
SOLO-PILOT
o Určeno pro hydraulické nástavby.
Přídavná hydraulika (ZH2)
19
SOLO-PILOT
o Určeno pro hydraulické nástavby.
Přídavná hydraulika (ZH2)
20
o Přepnutí ze ZH2 na ZH3
Přepínač
Přídavná hydraulika (ZH3)
20
o Přepnutí ze ZH2 na ZH3
Přepínač
Přídavná hydraulika (ZH3)
t = sériové vybavenķ
E2
2
Funkce
o = doplņkové vybavenķ
t = sériové vybavenķ
E2
o = doplņkové vybavenķ
50137683 - 5113337 CZ
Popis ovládacích a signalizačních prvků
50137683 - 5113337 CZ
2
Vozidlo s MULTIPILOTEM
Vozidlo s MULTIPILOTEM
1 2
1 2
4
4
3
5
10 9 8
7
3
5
10 9 8
6
Řízení dvojitým pedálem
7
6
Řízení dvojitým pedálem
11
11
12
12
13
13
Vozidlo se SOLO-PILOTEM
Vozidlo se SOLO-PILOTEM
14 15 16 17
18
19
14 15 16 17
19
20
10
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
20
18
E3
10
E3
Spínače na přístrojovém panelu
2.1
Spínače na přístrojovém panelu
Funkce
2.2
Funkce
Spínač výstražného blikače
Spínač výstražného blikače
Spínač „Světelný maják (otáčivé světlo)/parkovací světlo“
Spínač „Světelný maják (otáčivé světlo)/parkovací světlo“
Spínač mytí a stírání čelních skel
Poloha 1 „Stěrače zapnuty“
Poloha 2 „Stěrače vypnuty“
Spínač mytí a stírání čelních skel
Poloha 1 „Stěrače zapnuty“
Poloha 2 „Stěrače vypnuty“
Spínač na ovládacím pultu
2.2
Funkce
Funkce
Přemosůovací tlačítko „Vypnutí zdvihu“
Spínač klouzavé jízdy
Spínač klouzavé jízdy
Spínač „Vytápění sedadla“
Spínač „Vytápění sedadla“
Spínač „Osvětlení vozidla“ (parkovací světlo/tlumené světlo)
Spínač „Osvětlení vozidla“ (parkovací světlo/tlumené světlo)
50137683 - 5113337 CZ
Přemosůovací tlačítko „Vypnutí zdvihu“
Spínač „Provozní reflektor“
E4
Spínač na ovládacím pultu
Spínač „Provozní reflektor“
E4
50137683 - 5113337 CZ
2.1
2.3
Multifunkční displej
2.3
Na displeji multifunkčního displeje se zobrazují provozní data, stav nabití akumulátoru, provozní stavy, závady a informace. Jako výstražné indikátory se na multifunkčním displeji nachází grafické symboly.
21
22
38
23
24
25
26
37
21
23
24
25
26
28 30
27 29
31
32
32
33
36
22
31
38
34
37
33
36
35
Displej
Přepínací tlačítko Provozní hodiny/Čas
Nadměrná teplota řízení
Nadměrná teplota motoru čerpadla
Nadměrná teplota pojezdového motoru
Spínač sedadla
Parkovací brzda zatažena
Ukazatel směru jízdy o
Vozidlo v provozu (klíčový spínač „ZAP“)
Servisní ukazatel / ukazatel UVV
Množství brzdové kapaliny příliš malé
Svítí při závadách a bliká při kapacitě akumulátoru nižší než 10 %
Tlačítko jízdy plazivou rychlostí
Tlačítko volby programu
Tlačítko SET
Ukazatel provozního programu (programy 1 až 5)
Ukazatel směru jízdy a polohy kol
Ukazatel kapacity akumulátoru
Čas a provozní hodiny příp. diagnostika a indikace závad
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
Na displeji multifunkčního displeje se zobrazují provozní data, stav nabití akumulátoru, provozní stavy, závady a informace. Jako výstražné indikátory se na multifunkčním displeji nachází grafické symboly.
28 30
27 29
35
Poz.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Multifunkční displej
E5
Poz.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
34
Displej
Přepínací tlačítko Provozní hodiny/Čas
Nadměrná teplota řízení
Nadměrná teplota motoru čerpadla
Nadměrná teplota pojezdového motoru
Spínač sedadla
Parkovací brzda zatažena
Ukazatel směru jízdy o
Vozidlo v provozu (klíčový spínač „ZAP“)
Servisní ukazatel / ukazatel UVV
Množství brzdové kapaliny příliš malé
Svítí při závadách a bliká při kapacitě akumulátoru nižší než 10 %
Tlačítko jízdy plazivou rychlostí
Tlačítko volby programu
Tlačítko SET
Ukazatel provozního programu (programy 1 až 5)
Ukazatel směru jízdy a polohy kol
Ukazatel kapacity akumulátoru
Čas a provozní hodiny příp. diagnostika a indikace závad
E5
Výstražné indikátory, tlačítka a spínače
Výstražné indikátory, tlačítka a spínače
Následující stavy jsou indikovány nebo spínány:
Následující stavy jsou indikovány nebo spínány:
21
21
Přepínací tlačítko Počitadlo provozních hodin - Čas
– Provozní hodiny vozidla, klíčový spínač „ZAP“
– Provozní hodiny „EFF“ lze přepnout kódem „ZAP“ nebo „VYP“
– Zobrazení času
22
Nadměrná teplota řízení (kontrolér)
– Svítí při nadměrné teplotě řízení
– Výkon se v závislosti na teplotě plynule snižuje
22
Nadměrná teplota řízení (kontrolér)
– Svítí při nadměrné teplotě řízení
– Výkon se v závislosti na teplotě plynule snižuje
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nadměrná teplota motoru čerpadla, motor posilovače řízení
– Kontroluje se teplota motoru čerpadla a motoru posilovače řízení.
– Při nadměrné teplotě se sníží výkon
Nadměrná teplota pojezdového motoru
– Kontroluje se teplota pojezdového motoru
– Při nadměrné teplotě se sníží výkon
Spínač sedadla
– Spínač sedadla není sepnutý
– Vozidlo je připraveno k provozu, sedadlo řidiče však není obsazeno
Parkovací brzda zatažena
– Vozidlo je připraveno k provozu, parkovací brzda je zatažena
Ukazatel směru jízdy o
– Při zapnutí systému ukazatelů směru
Vozidlo v provozu
– Klíčový spínač na „ZAP“
Servisní ukazatel / ukazatel UVV
– Uplynul nastavený servisní interval (1000 provozních hodin)
nebo je nutné provést kontrolu UVV po 12 měsících (indikátor bliká)
Příliš málo brzdové kapaliny
– Množství brzdové kapaliny se na zásobníku brzdové kapaliny kontroluje
zkušebním tlačítkem
VÝSTRAHA
– Svítí při závadách
– Bliká při kapacitě akumulátoru nižší než 10 %
Tlačítko jízdy plazivou rychlostí
– Rychlost jízdy maximálně 6 km/h (nastavitelná)
Tlačítko volby programu
– Tlačítko pro „Nahoru“ a „Dolů“
Tlačítko SET
– Volba speciálních funkcí
Ukazatel provozního programu
– Ukazatel zvoleného programu jízdy (1 až 5)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
50137683 - 5113337 CZ
23
E6
Poz. Indikátor / funkce
Přepínací tlačítko Počitadlo provozních hodin - Čas
– Provozní hodiny vozidla, klíčový spínač „ZAP“
– Provozní hodiny „EFF“ lze přepnout kódem „ZAP“ nebo „VYP“
– Zobrazení času
34
35
E6
Nadměrná teplota motoru čerpadla, motor posilovače řízení
– Kontroluje se teplota motoru čerpadla a motoru posilovače řízení.
– Při nadměrné teplotě se sníží výkon
Nadměrná teplota pojezdového motoru
– Kontroluje se teplota pojezdového motoru
– Při nadměrné teplotě se sníží výkon
Spínač sedadla
– Spínač sedadla není sepnutý
– Vozidlo je připraveno k provozu, sedadlo řidiče však není obsazeno
Parkovací brzda zatažena
– Vozidlo je připraveno k provozu, parkovací brzda je zatažena
Ukazatel směru jízdy o
– Při zapnutí systému ukazatelů směru
Vozidlo v provozu
– Klíčový spínač na „ZAP“
Servisní ukazatel / ukazatel UVV
– Uplynul nastavený servisní interval (1000 provozních hodin)
nebo je nutné provést kontrolu UVV po 12 měsících (indikátor bliká)
Příliš málo brzdové kapaliny
– Množství brzdové kapaliny se na zásobníku brzdové kapaliny kontroluje
zkušebním tlačítkem
VÝSTRAHA
– Svítí při závadách
– Bliká při kapacitě akumulátoru nižší než 10 %
Tlačítko jízdy plazivou rychlostí
– Rychlost jízdy maximálně 6 km/h (nastavitelná)
Tlačítko volby programu
– Tlačítko pro „Nahoru“ a „Dolů“
Tlačítko SET
– Volba speciálních funkcí
Ukazatel provozního programu
– Ukazatel zvoleného programu jízdy (1 až 5)
50137683 - 5113337 CZ
Poz. Indikátor / funkce
Indikátory na displeji
Indikátory na displeji
Poz. Funkce
36
37
38
Poz. Funkce
Ukazatel směru jízdy a polohy kol
– Ukazuje předvolený směr jízdy (vpřed nebo vzad) příp. polohu řízených kol
Ukazatel kapacity akumulátoru v %
Ukazuje zbylou kapacitu, která je k dispozici.
Údaj 0 % = akumulátor vybit z 80%.
Při údaji 10 % bliká indikátor Pozor (42).
Při 0 % kapacitě se funkce zvedání po 30 až 40 sekundách vypne.
36
37
Ukazatel provozních hodin / indikátor závad
– Ukazatel provozních hodin:
– eff: Ukazatel celkové doby práce
Indikátor závad:
– Vyskytne-li se závada (Err) nebo výstraha (Inf), zmizí údaj provozních hodin. Zobrazí se kód závady.
– Pokud se vyskytlo více závad, jsou zobrazovány střídavě v intervalu
1,5 sekundy a zazní výstražný tón.
38
Nastavení času
Ukazatel provozních hodin / indikátor závad
– Ukazatel provozních hodin:
– eff: Ukazatel celkové doby práce
Indikátor závad:
– Vyskytne-li se závada (Err) nebo výstraha (Inf), zmizí údaj provozních hodin. Zobrazí se kód závady.
– Pokud se vyskytlo více závad, jsou zobrazovány střídavě v intervalu
1,5 sekundy a zazní výstražný tón.
Nastavení času
normální druh provozu
normální druh provozu
Tlačítka „h/time“ a up
stiskněte současně
Tlačítka „h/time“ a up
stiskněte současně
Na displeji
se zobrazí čas.
Bliká první číslice.
Na displeji
se zobrazí čas.
Bliká první číslice.
Tlačítkem up/down lze
blikající číslici nastavit
vyšší nebo nižší.
Pomocí SET se přejde
k následující číslici. Po
poslední číslici je hodnota
převzata.
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
Ukazatel směru jízdy a polohy kol
– Ukazuje předvolený směr jízdy (vpřed nebo vzad) příp. polohu řízených kol
Ukazatel kapacity akumulátoru v %
Ukazuje zbylou kapacitu, která je k dispozici.
Údaj 0 % = akumulátor vybit z 80%.
Při údaji 10 % bliká indikátor Pozor (42).
Při 0 % kapacitě se funkce zvedání po 30 až 40 sekundách vypne.
E7
Tlačítkem up/down lze
blikající číslici nastavit
vyšší nebo nižší.
Pomocí SET se přejde
k následující číslici. Po
poslední číslici je hodnota
převzata.
E7
3
Uvedení vozíku do provozu
3
Uvedení vozíku do provozu
f
Před uvedením vozíku do provozu, obsluhou nebo zvedáním zvedacího zařízení, se
řidič musí přesvědčit o tom, že se v nebezpečné oblasti nenachází žádná osoba a
vozík je ve stavu zaručujícím jeho bezpečný provoz.
f
Před uvedením vozíku do provozu, obsluhou nebo zvedáním zvedacího zařízení, se
řidič musí přesvědčit o tom, že se v nebezpečné oblasti nenachází žádná osoba a
vozík je ve stavu zaručujícím jeho bezpečný provoz.
3.1
Kontroly a činnosti před běžným uvedením do provozu
3.1
Kontroly a činnosti před běžným uvedením do provozu
Před uvedením vozíku do provozu se řidič musí přesvědčit o stavu vozíku, který
zaručuje jeho bezpečný provoz. Před každým uvedením do provozu se musí zkontrolovat, zda
Před uvedením vozíku do provozu se řidič musí přesvědčit o stavu vozíku, který
zaručuje jeho bezpečný provoz. Před každým uvedením do provozu se musí zkontrolovat, zda
– funguje provozní a parkovací brzda, resp. automatická brzda (nouzové zastavení),
– nemá pojistka vidlice proti posunutí a zvednutí nedostatky,
– nejsou prostředky pro zvedání břemena zjevně poškozeny (deformace, trhliny
nebo značné známky opotřebení),
– fungují výstražná zařízení.
– funguje provozní a parkovací brzda, resp. automatická brzda (nouzové zastavení),
– nemá pojistka vidlice proti posunutí a zvednutí nedostatky,
– nejsou prostředky pro zvedání břemena zjevně poškozeny (deformace, trhliny
nebo značné známky opotřebení),
– fungují výstražná zařízení.
3.2
Nastavení sedadla řidiče
3.2
Nastavení sedadla řidiče
A
Aby se dosáhlo optimálního tlumení sedadla, musí být sedadlo řidiče nastaveno na
hmotnost řidiče.
Sedadlo řidiče musí být při nastavení hmotnosti řidiče uvolněno!
A
Aby se dosáhlo optimálního tlumení sedadla, musí být sedadlo řidiče nastaveno na
hmotnost řidiče.
Sedadlo řidiče musí být při nastavení hmotnosti řidiče uvolněno!
Nastavení hmotnosti řidiče:
– Posuňte
nastavení
hmotnosti
„Sedadla řidiče" (40) až na doraz ve
směru šipky a znovu zpět.
A
Předcházející nastavení váhy je
přestaveno na minimální hodnotu.
Rozmezí nastavení tlumení sedadla od
50 kg do 130 kg.
– Znovu posouvejte nastavení hmotnosti "Sedadlo řidiče" (40) ve směru šipky,
dokud není na zobrazení hmotnosti
"Sedadlo řidiče" (41) dosažena
odpovídající
značka
hmotnosti.
Následně znovu posuňte nastavení
hmotnosti „Sedadlo řidiče" zpět.
– Posaďte se na sedadlo řidiče.
39
42
41
40
50137683 - 5113337 CZ
– Znovu posouvejte nastavení hmotnosti "Sedadlo řidiče" (40) ve směru šipky,
dokud není na zobrazení hmotnosti
"Sedadlo řidiče" (41) dosažena
odpovídající
značka
hmotnosti.
Následně znovu posuňte nastavení
hmotnosti „Sedadlo řidiče" zpět.
– Posaďte se na sedadlo řidiče.
E8
Předcházející nastavení váhy je
přestaveno na minimální hodnotu.
Rozmezí nastavení tlumení sedadla od
50 kg do 130 kg.
39
42
41
40
50137683 - 5113337 CZ
A
Nastavení hmotnosti řidiče:
– Posuňte
nastavení
hmotnosti
„Sedadla řidiče" (40) až na doraz ve
směru šipky a znovu zpět.
E8
Nastavení opěradla:
Nastavení opěradla:
– Vytáhněte nahoru nastavení opěradla
(42) a nastavte jeho naklonění.
– Opět uvolněte nastavení opěradla
(42), jeho poloha se zablokuje.
– Vytáhněte nahoru nastavení opěradla
(42) a nastavte jeho naklonění.
– Opět uvolněte nastavení opěradla
(42), jeho poloha se zablokuje.
Nastavení polohy sedadla:
Nastavení polohy sedadla:
– Pojistnou páku sedadla řidiče (39)
vytáhněte ven a sedadlo řidiče uveďte
posunutím směrem dopředu nebo
dozadu do požadované pozice.
– Nechte opět zablokovat aretaci
sedadla řidiče (39).
– Pojistnou páku sedadla řidiče (39)
vytáhněte ven a sedadlo řidiče uveďte
posunutím směrem dopředu nebo
dozadu do požadované pozice.
– Nechte opět zablokovat aretaci
sedadla řidiče (39).
39
42
41
40
39
42
41
40
f
Aretace sedadla řidiče musí v nastavené pozici pevně zapadnout. Pozice nastavení
sedadla řidiče se nesmí během jízdy měnit!
A
Nastavení sedadla řidiče se vztahuje na sériové provedení. Pokud je zde jiné
provedení, proveďte nastavení pozice podle popisu výrobce. Při nastavování dbejte
na to, aby byly všechny ovládací elementy dobře dosažitelné.
A
Nastavení sedadla řidiče se vztahuje na sériové provedení. Pokud je zde jiné
provedení, proveďte nastavení pozice podle popisu výrobce. Při nastavování dbejte
na to, aby byly všechny ovládací elementy dobře dosažitelné.
50137683 - 5113337 CZ
Aretace sedadla řidiče musí v nastavené pozici pevně zapadnout. Pozice nastavení
sedadla řidiče se nesmí během jízdy měnit!
50137683 - 5113337 CZ
f
E9
E9
3.3
Bezpečnostní pás
3.3
Bezpečnostní pás
f
Pás zapněte před každým pohybem přepravního vozíku.
Pás chrání před vznikem těžkých poranění!
f
Pás zapněte před každým pohybem přepravního vozíku.
Pás chrání před vznikem těžkých poranění!
Bezpečnostní pás chraňte před znečištěním (např. při odstavení vozidla jej zakryjte)
a pravidelně čistěte. Zamrzlý zámek nebo navíječ pásu rozmrazte a pro zamezení
opětného zamrznutí dobře vysušte.
A
f
Bezpečnostní pás chraňte před znečištěním (např. při odstavení vozidla jej zakryjte)
a pravidelně čistěte. Zamrzlý zámek nebo navíječ pásu rozmrazte a pro zamezení
opětného zamrznutí dobře vysušte.
A
Teplota teplého vzduchu při vysušování nesmí překročit +60 stupňů!
f
Na bezpečnostním pásu nesmějí být prováděny žádné změny!
Poruchou jeho správné funkce hrozí zvýšené nebezpečí.
– Po každé nehodě musí být bezpečnostní pás vyměněn.
– Při dodatečném vybavení nebo opravách použijte jen originální náhradní díly.
f
f
Poškozené nebo nefunkční bezpečnostní pásy zašlete k výměně smluvnímu prodejci
nebo zastoupení.
Poškozené nebo nefunkční bezpečnostní pásy zašlete k výměně smluvnímu prodejci
nebo zastoupení.
Postup v neobvyklých situacích
f
Pokud hrozí převrácení přepravního
vozíku, v žádném případě neuvolňujte
bezpečnostní pás a nezkoušejte
vyskočit z vozíku.
Při pokusu o vyskočení hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu!
Pokud hrozí převrácení přepravního
vozíku, v žádném případě neuvolňujte
bezpečnostní pás a nezkoušejte
vyskočit z vozíku.
Při pokusu o vyskočení hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu!
Správný postup:
– Horní část těla nakloňte přes volant.
– Horní část těla nakloňte přes volant.
– Oběma rukama se pevně přidržte volantu a zapřete nohama.
– Oběma rukama se pevně přidržte volantu a zapřete nohama.
– Tělo nakloňte proti směru pádu.
– Tělo nakloňte proti směru pádu.
50137683 - 5113337 CZ
Správný postup:
50137683 - 5113337 CZ
E 10
Na bezpečnostním pásu nesmějí být prováděny žádné změny!
Poruchou jeho správné funkce hrozí zvýšené nebezpečí.
– Po každé nehodě musí být bezpečnostní pás vyměněn.
– Při dodatečném vybavení nebo opravách použijte jen originální náhradní díly.
Postup v neobvyklých situacích
f
Teplota teplého vzduchu při vysušování nesmí překročit +60 stupňů!
E 10
f
Návod na používání bezpečnostního pásu
Návod na používání bezpečnostního pásu
Před
nastartováním
pozemního
dopravního prostředku plynule vytáhněte bezpečnostní pás z navíječe, přiložte těsně přes stehna a zamkněte
zámek.
Před
nastartováním
pozemního
dopravního prostředku plynule vytáhněte bezpečnostní pás z navíječe, přiložte těsně přes stehna a zamkněte
zámek.
f
Pás nesmí být překroucen!
Při ovládání pozemního dopravního
prostředku (např. při jízdě, zvedání,
spouštění atd.) seďte vždy co nejvíce
vzadu, aby se záda opírala o opěradlo.
Blokovací automatika navíječe bezpečnostního pásu umožňuje na sedadle
dostatečnou vůli pohybu.
Při ovládání pozemního dopravního
prostředku (např. při jízdě, zvedání,
spouštění atd.) seďte vždy co nejvíce
vzadu, aby se záda opírala o opěradlo.
Blokovací automatika navíječe bezpečnostního pásu umožňuje na sedadle
dostatečnou vůli pohybu.
f
Při sezení na přední hraně sedadla není
příliš dlouhým bezpečnostním pásem
poskytována dostatečná ochrana.
f
Při sezení na přední hraně sedadla není
příliš dlouhým bezpečnostním pásem
poskytována dostatečná ochrana.
A
Bezpečnostní pás používejte pouze pro
zajištění jedné osoby.
A
Bezpečnostní pás používejte pouze pro
zajištění jedné osoby.
– Po použití stiskněte červené tlačítko a
jazýček zámku bezpečnostního pásu
rukou veďte k navíjecímu mechanismu.
A
– Po použití stiskněte červené tlačítko a
jazýček zámku bezpečnostního pásu
rukou veďte k navíjecímu mechanismu.
A
Naražením jazýčku zámku na pouzdro může dojít k aktivaci blokovací automatiky.
Bezpečnostní pás pak nelze vytáhnout.
Naražením jazýčku zámku na pouzdro může dojít k aktivaci blokovací automatiky.
Bezpečnostní pás pak nelze vytáhnout.
Uvolnění zablokování:
Uvolnění zablokování:
– Větší silou vytáhněte 10 až 15 mm bezpečnostního pásu z pouzdra.
– Pro uvolnění blokovací automatiky nechte bezpečnostní pás navinout.
– Větší silou vytáhněte 10 až 15 mm bezpečnostního pásu z pouzdra.
– Pro uvolnění blokovací automatiky nechte bezpečnostní pás navinout.
Bezpečnostní pás lze opět vytáhnout.
Bezpečnostní pás lze opět vytáhnout.
Postup při spuštění dopravního vozíku v silně nakloněné poloze
Postup při spuštění dopravního vozíku v silně nakloněné poloze
Blokovací automatika zablokuje při silném naklonění dopravního vozíku povolení,
případně vytažení bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás pak nelze vytáhnout z
navíječe.
Blokovací automatika zablokuje při silném naklonění dopravního vozíku povolení,
případně vytažení bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás pak nelze vytáhnout z
navíječe.
Dopravním vozíkem opatrně vyjeďte z nakloněné polohy a zapněte bezpečnostní
pás.
E 11
50137683 - 5113337 CZ
A
50137683 - 5113337 CZ
Pás nesmí být překroucen!
A
Dopravním vozíkem opatrně vyjeďte z nakloněné polohy a zapněte bezpečnostní
pás.
E 11
3.4
Mechanický/automatický bezpečnostní systém (volitelné)
3.4
Mechanický/automatický bezpečnostní systém (volitelné)
f
f
Vozidlo nikdy nepoužívejte bez funkčního bezpečnostního systému.
f
f
Vozidlo nikdy nepoužívejte bez funkčního bezpečnostního systému.
f
f
Na bezpečnostním systému neprovádějte žádné změny.
f
f
Na bezpečnostním systému neprovádějte žádné změny.
Po každé nehodě nechte bezpečnostní systém zkontrolovat námi autorizovaným
servisním personálem.
Vzdálenost 90 mm mezi obloukem (1) a
plochou sedadla je nutné při zatíženém
sedadle řidiče dodržet z důvodů
zajištění bezpečnosti provozu.
1
Postup v neobvyklých situacích
E 12
Vzdálenost 90 mm mezi obloukem (1) a
plochou sedadla je nutné při zatíženém
sedadle řidiče dodržet z důvodů
zajištění bezpečnosti provozu.
1
Postup v neobvyklých situacích
f
V případě nebezpečí převrácení vozidla se v žádném případě nepokoušejte vyskočit
z vozidla. Při vyskočení z vozidla hrozí zvýšené riziko úrazu.
V případě nebezpečí převrácení vozidla se v žádném případě nepokoušejte vyskočit
z vozidla. Při vyskočení z vozidla hrozí zvýšené riziko úrazu.
Správný postup
– Horní část těla nakloňte přes volant.
– Oběma rukama se pevně přidržte volantu a zapřete nohama.
– Tělo nakloňte proti směru pádu.
– Horní část těla nakloňte přes volant.
– Oběma rukama se pevně přidržte volantu a zapřete nohama.
– Tělo nakloňte proti směru pádu.
50137683 - 5113337 CZ
Správný postup
50137683 - 5113337 CZ
f
Po každé nehodě nechte bezpečnostní systém zkontrolovat námi autorizovaným
servisním personálem.
E 12
Návod k používání bezpečnostního systému (automatického)
f
Návod k používání bezpečnostního systému (automatického)
f
Funkce bezpečnostního systému se
musí před jízdou přezkoušet.
Aretační tlačítko (2) se nesmí zatlačit.
– Sedněte si za volant
– Klíček zapalování otočte do polohy
„Zap“.
Aretační tlačítko (2) se nesmí zatlačit.
– Sedněte si za volant
– Klíček zapalování otočte do polohy
„Zap“.
2
Po uvolnění ruční brzdy se oba bezpečnostní oblouky vlevo i vpravo automaticky uzavřou a uzamknou.
Dbejte na to, aby se bezpečnostní oblouky mohly volně pohybovat.
2
Po uvolnění ruční brzdy se oba bezpečnostní oblouky vlevo i vpravo automaticky uzavřou a uzamknou.
3
Dbejte na to, aby se bezpečnostní oblouky mohly volně pohybovat.
3
Po odstavení vozidla a zatažení ruční
brzdy se bezpečnostní oblouky automaticky otevřou.
Po odstavení vozidla a zatažení ruční
brzdy se bezpečnostní oblouky automaticky otevřou.
Klíček zapalování se smí otočit do polohy „0“ a vytáhnout pouze po otevření bezpečnostních oblouků.
Klíček zapalování se smí otočit do polohy „0“ a vytáhnout pouze po otevření bezpečnostních oblouků.
Při výpadku proudu lze bezpečnostní systém odjistit vytažením knoflíku (3). Bezpečnostní oblouky lze pak otočit dozadu rukou.
Při výpadku proudu lze bezpečnostní systém odjistit vytažením knoflíku (3). Bezpečnostní oblouky lze pak otočit dozadu rukou.
Návod k používání bezpečnostního systému (mechanického)
Návod k používání bezpečnostního systému (mechanického)
f
Funkce bezpečnostního systému se musí před jízdou přezkoušet.
Funkce bezpečnostního systému se musí před jízdou přezkoušet.
Pro otevření zatlačte levý oblouk dovnitř a současně otočte nahoru; pro svoje uvolnění se oblouk automaticky otočí dolů a zajistí.
50137683 - 5113337 CZ
Pro otevření zatlačte levý oblouk dovnitř a současně otočte nahoru; pro svoje uvolnění se oblouk automaticky otočí dolů a zajistí.
50137683 - 5113337 CZ
f
Funkce bezpečnostního systému se
musí před jízdou přezkoušet.
E 13
E 13
3.5
Nastavení řídicího sloupku
3.5
– Uvolněte aretaci sloupku řízení (4) a
uveďte sloupek posunutím dopředu
nebo dozadu do požadované pozice.
– Opět přitáhněte aretaci řídicího sloupku.
3.6
– Uvolněte hlavní vypínač (10).
K tomu:
Zatlačte kolébku (s) a táhněte nahoru
(r), dokud hlavní vypínač slyšitelně
nezaskočí.
– Zasuňte klíček do spínacího zámku
(5) a otočte jej směrem doprava až na
doraz do polohy „I".
– Zkontrolujte funkci tlačítka houkačky
(43).
f
– Uvolněte aretaci sloupku řízení (4) a
uveďte sloupek posunutím dopředu
nebo dozadu do požadované pozice.
– Opět přitáhněte aretaci řídicího sloupku.
2
4
5
Příprava vozidla do provozu
3.6
43
10
f
Zkontrolujte funkci elektrické, hydraulické a ruční parkovací brzdy.
43
10
Zkontrolujte funkci elektrické, hydraulické a ruční parkovací brzdy.
Vozík je nyní připraven k provozu. Multifunkční displej (2) zobrazuje kapacitu
akumulátoru, která je k dispozici.
Po vytažení nouzového vypínače a otočení spínacího klíčku doprava provádí vozík
asi 3 - 4 s autodiagnostiku (kontroluje se řízení a motory). V této době není možný
žádný jízdní pohyb. Pokud se během této doby stiskne pedál jízdy, objeví se na displeji „Klidová poloha“.
50137683 - 5113337 CZ
A
Po vytažení nouzového vypínače a otočení spínacího klíčku doprava provádí vozík
asi 3 - 4 s autodiagnostiku (kontroluje se řízení a motory). V této době není možný
žádný jízdní pohyb. Pokud se během této doby stiskne pedál jízdy, objeví se na displeji „Klidová poloha“.
50137683 - 5113337 CZ
E 14
2
4
5
Příprava vozidla do provozu
– Uvolněte hlavní vypínač (10).
K tomu:
Zatlačte kolébku (s) a táhněte nahoru
(r), dokud hlavní vypínač slyšitelně
nezaskočí.
– Zasuňte klíček do spínacího zámku
(5) a otočte jej směrem doprava až na
doraz do polohy „I".
– Zkontrolujte funkci tlačítka houkačky
(43).
Vozík je nyní připraven k provozu. Multifunkční displej (2) zobrazuje kapacitu
akumulátoru, která je k dispozici.
A
Nastavení řídicího sloupku
E 14
4
Práce s vozíkem
4
Práce s vozíkem
4.7
Bezpečnostní zásady pojezdového provozu vozíku
4.7
Bezpečnostní zásady pojezdového provozu vozíku
Jak se chovat při jízdě s vozíkem: Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy místním poměrům. Tak na příklad v zatáčkách, při nájezdu do úzkých průchodů a při
průjezdu těmito jízdními profily, při projíždění létacími vraty a na nepřehledných
místech musí jízdu zpomalit. Kromě toho je povinen vždy udržovat přiměřenou brzdnou vzdálenost od vozidel, jedoucích před ním, a mít vozík stále pod kontrolou. Náhlé
zastavení (kromě případů ohrožení), rychlé zatáčení a předjíždění na nebezpečných
anebo nepřehledných místech patří k zakázaným způsobům jízdy. Zakázáno je
rovněž vyklánět se z vozíku anebo sahat mimo jejho pracovní a obslužnou oblast.
Jak se chovat při jízdě s vozíkem: Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy místním poměrům. Tak na příklad v zatáčkách, při nájezdu do úzkých průchodů a při
průjezdu těmito jízdními profily, při projíždění létacími vraty a na nepřehledných
místech musí jízdu zpomalit. Kromě toho je povinen vždy udržovat přiměřenou brzdnou vzdálenost od vozidel, jedoucích před ním, a mít vozík stále pod kontrolou. Náhlé
zastavení (kromě případů ohrožení), rychlé zatáčení a předjíždění na nebezpečných
anebo nepřehledných místech patří k zakázaným způsobům jízdy. Zakázáno je
rovněž vyklánět se z vozíku anebo sahat mimo jejho pracovní a obslužnou oblast.
Poměry viditelnosti při jízdě: Řidič je povinen dívat se ve směru jízdy a udržovat
vždy náležitý rozhled po jízdní trase před vozíkem. Pokud se přepravuje takový
náklad, který brání v rozhledu, musí se vozíkem pojíždět s nákladem vzadu. Pokud
to není možné, musí před vozíkem jít další pracovník a dávat patřičnou výstrahu.
Poměry viditelnosti při jízdě: Řidič je povinen dívat se ve směru jízdy a udržovat
vždy náležitý rozhled po jízdní trase před vozíkem. Pokud se přepravuje takový
náklad, který brání v rozhledu, musí se vozíkem pojíždět s nákladem vzadu. Pokud
to není možné, musí před vozíkem jít další pracovník a dávat patřičnou výstrahu.
Jízda do stoupání a po svahu: Jízda vozíkem do stoupání a po svahu je dovolena
pouze v případě, kdy příslušná svažitá komunikace je určena pro účely dopravy, je
čistá, zaručuje dostatečnou adhezi kol a kromě toho je bezpečná z hlediska technické
specifikace vozíku. Náklad je přitom třeba dopravovat vždy tak, aby byl na straně
vozíku přivrácené ke svahu. Zatáčení, jízda šikmo po svahu a odstavování vozíku ve
stoupání anebo ve svahu jsou vesměs zakázány. Svah se smí sjíždět jen zmírněnou
rychlostí; řidič musí být přitom neustále připraven k použití brzdy.
Jízda do stoupání a po svahu: Jízda vozíkem do stoupání a po svahu je dovolena
pouze v případě, kdy příslušná svažitá komunikace je určena pro účely dopravy, je
čistá, zaručuje dostatečnou adhezi kol a kromě toho je bezpečná z hlediska technické
specifikace vozíku. Náklad je přitom třeba dopravovat vždy tak, aby byl na straně
vozíku přivrácené ke svahu. Zatáčení, jízda šikmo po svahu a odstavování vozíku ve
stoupání anebo ve svahu jsou vesměs zakázány. Svah se smí sjíždět jen zmírněnou
rychlostí; řidič musí být přitom neustále připraven k použití brzdy.
Nájezd do výtahu a na nakládkovou rampu: Do výtahu a na nájezdovou rampu se
smí vozíkem najíždět jen v případě, že výtah či rampa má dostatečnou nosnost, že
jejich konstrukce je určena pro nájezd vozidel a že je provozovatelem nájezd povolen. Toto všechno je před nájezdem do výtahu anebo na rampu nutno zkontrolovat.
Vozíkem je třeba do výtahu najíždět nákladem dopředu a uvnitř kabiny zaujmout takovou polohu, aby byla vyloučena kolize vozíku se stěnami šachty.
Osobám, které se přepravují v kabině společně s vozíkem, je dovoleno vstoupit do
kabiny teprve tehdy, až je v ní vozík bezpečně ustaven; kabinu výtahu musí tyto osoby opustit vždy před vozíkem.
Nájezd do výtahu a na nakládkovou rampu: Do výtahu a na nájezdovou rampu se
smí vozíkem najíždět jen v případě, že výtah či rampa má dostatečnou nosnost, že
jejich konstrukce je určena pro nájezd vozidel a že je provozovatelem nájezd povolen. Toto všechno je před nájezdem do výtahu anebo na rampu nutno zkontrolovat.
Vozíkem je třeba do výtahu najíždět nákladem dopředu a uvnitř kabiny zaujmout takovou polohu, aby byla vyloučena kolize vozíku se stěnami šachty.
Osobám, které se přepravují v kabině společně s vozíkem, je dovoleno vstoupit do
kabiny teprve tehdy, až je v ní vozík bezpečně ustaven; kabinu výtahu musí tyto osoby opustit vždy před vozíkem.
Vhodnost nákladu k přepravě: Převážet je dovoleno jen předpisově zajištěné
náklady. Nikdy se nesmí přepravovat náklad, který výškově přečnívá horní hranu
nosiče vidlice případně ochrannou mříž nákladu.
Vhodnost nákladu k přepravě: Převážet je dovoleno jen předpisově zajištěné
náklady. Nikdy se nesmí přepravovat náklad, který výškově přečnívá horní hranu
nosiče vidlice případně ochrannou mříž nákladu.
50137683 - 5113337 CZ
Pojezdové komunikace a provozní oblasti vozíku: Vozíkem se smí pojíždět pouze
po komunikacích, které byly schváleny pro provoz vozidel. Do pracovní oblasti nesmí
vstupovat nepovolané třetí osoby a náklad je dovoleno skladovat pouze na místech
k tomuto účelu určených.
50137683 - 5113337 CZ
Pojezdové komunikace a provozní oblasti vozíku: Vozíkem se smí pojíždět pouze
po komunikacích, které byly schváleny pro provoz vozidel. Do pracovní oblasti nesmí
vstupovat nepovolané třetí osoby a náklad je dovoleno skladovat pouze na místech
k tomuto účelu určených.
E 15
E 15
E 16
50137683 - 5113337 CZ
Vlečení přívěsů nebo odtahování se smí provádět pouze příležitostně, na vozovkách s pevným povrchem, s maximálním sklonem +/- 1% a nanejvýš při rychlosti 5
km/h. Dlohodobé používání přívěsů není povoleno.
Během tažení se na vidlici nesmí nacházet žádné břemeno.
Nesmí být překročeno maximální zatížení přívěsu, které se vztahuje na pozemní
dopravní prostředek, pro nebrzděné anebo brzděné přívěsy. Maximální zatížení
závěsného zařízení platí pouze pro brzděný přívěs s protizávažím vidlicového
vysokozdvižného vozíku. Pokud je ke zdvižnému vozíku připojeno jiné spojovací zařízení pro přívěsy, musí být dodržovány předpisy výrobce těchto spojovacích zařízení.
Po připojení musí řidič před jízdou zkontrolovat zajištění závěsného zařízení proti
uvolnění.
Tažné pozemní dopravní prostředky musí být provozovány tak, aby byla při všech
jízdních pohybech zabezpečena bezpečná jízda a zabrzdění tahaného přívěsu.
50137683 - 5113337 CZ
Vlečení přívěsů nebo odtahování se smí provádět pouze příležitostně, na vozovkách s pevným povrchem, s maximálním sklonem +/- 1% a nanejvýš při rychlosti 5
km/h. Dlohodobé používání přívěsů není povoleno.
Během tažení se na vidlici nesmí nacházet žádné břemeno.
Nesmí být překročeno maximální zatížení přívěsu, které se vztahuje na pozemní
dopravní prostředek, pro nebrzděné anebo brzděné přívěsy. Maximální zatížení
závěsného zařízení platí pouze pro brzděný přívěs s protizávažím vidlicového
vysokozdvižného vozíku. Pokud je ke zdvižnému vozíku připojeno jiné spojovací zařízení pro přívěsy, musí být dodržovány předpisy výrobce těchto spojovacích zařízení.
Po připojení musí řidič před jízdou zkontrolovat zajištění závěsného zařízení proti
uvolnění.
Tažné pozemní dopravní prostředky musí být provozovány tak, aby byla při všech
jízdních pohybech zabezpečena bezpečná jízda a zabrzdění tahaného přívěsu.
E 16
4.8
Jízda
4.8
Jízda
f
Při jízdě v elektromagnetických polích mimo přípustné mezní hodnoty může dojít k
nekontrolovatelným jízdním pohybům.
Okamžitě stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO VYPNUTÍ (hlavní vypínač), zabrzděte
vozidlo provozní brzdou a zatáhněte parkovací brzdu.
Zjistěte příčinu poruchy, popř. se obraůte na servisní oddělení výrobce.
f
Při jízdě v elektromagnetických polích mimo přípustné mezní hodnoty může dojít k
nekontrolovatelným jízdním pohybům.
Okamžitě stiskněte tlačítko NOUZOVÉHO VYPNUTÍ (hlavní vypínač), zabrzděte
vozidlo provozní brzdou a zatáhněte parkovací brzdu.
Zjistěte příčinu poruchy, popř. se obraůte na servisní oddělení výrobce.
Bezpečnostní funkce
Bezpečnostní funkce
A
Pokud není sedadlo řidiče obsazeno, resp. pokud je hmotnost řidiče nastavena na
příliš vysokou hodnotu, je bezpečnostním spínačem přerušena jízdní funkce (viz
odstavec 3 „Nastavení hmotnosti řidiče"). Obsazením sedadla řidiče a sešlápnutím
pedálu jízdy se brzda s pérovým posilovačem uvolní.
V závislosti na úhlu natočení řízení se rychlost jízdy sníží. Řidič přesto odpovídá za
přizpůsobení rychlosti jízdy povaze jízdní dráhy, pracovního prostředí a nákladu.
A
Pokud není sedadlo řidiče obsazeno, resp. pokud je hmotnost řidiče nastavena na
příliš vysokou hodnotu, je bezpečnostním spínačem přerušena jízdní funkce (viz
odstavec 3 „Nastavení hmotnosti řidiče"). Obsazením sedadla řidiče a sešlápnutím
pedálu jízdy se brzda s pérovým posilovačem uvolní.
V závislosti na úhlu natočení řízení se rychlost jízdy sníží. Řidič přesto odpovídá za
přizpůsobení rychlosti jízdy povaze jízdní dráhy, pracovního prostředí a nákladu.
f
Jízda je povolena jen se zavřenými a
řádně zablokovanými kryty.
V jízdní dráze se nesmějí nacházet žádné překážky.
f
Jízda je povolena jen se zavřenými a
řádně zablokovanými kryty.
V jízdní dráze se nesmějí nacházet žádné překážky.
– Nosník vidlice zvedněte cca 200 mm
tak, aby se vidlice nedotýkaly podstavné plochy.
– Zvedací konstrukci vykloňte zcela
dozadu.
m
Spínač směru jízdy je upevněn
vždy podle typu vozidla
– Nosník vidlice zvedněte cca 200 mm
tak, aby se vidlice nedotýkaly podstavné plochy.
– Zvedací konstrukci vykloňte zcela
dozadu.
m
14
k zařízení SOLO-PILOT (14) nebo
Spínač směru jízdy je upevněn
vždy podle typu vozidla
14
k zařízení SOLO-PILOT (14) nebo
k zařízení MULTI-PILOT (44).
k zařízení MULTI-PILOT (44).
50137683 - 5113337 CZ
44
50137683 - 5113337 CZ
44
E 17
E 17
f
Jízda směrem dopředu (jednoduchý
pedál)
44
f
Přesvědčte se o tom, že je jízdní dráha
volná.
R
– Uvolněte ruční parkovací brzdu (3).
– Přepínač směru jízdy (44) na zařízení
MULTI-PILOT nebo SOLO-PILOT
(14) posuňte dopředu
V
Pro jízdu
LOTEM.
Změna
pedál)
f
f
E 18
nepohybujte
směru
jízdy
7
Jízda směrem dopředu (dvojitý pedál)
6
f
3
f
MULTI-PI-
(jednoduchý
– Uvolněte ruční parkovací brzdu (3).
Pro jízdu
LOTEM.
Změna
pedál)
f
Před rozjezdem do opačného směru
jízdy se přesvědčte, že je směr jízdy
volný.
6
Přesvědčte se o tom, že je jízdní dráha volná.
– Pomalu sešlápněte pravý plynový
pedál (13).
nepohybujte
směru
jízdy
3
MULTI-PI-
(jednoduchý
Před rozjezdem do opačného směru
jízdy se přesvědčte, že je směr jízdy
volný.
– Sundejte nohu z plynového pedálu
(6).
– Vozík zabrzděte brzdovým pedálem (7) až do úplného zastavení.
– Přepínač směru jízdy (44) nebo (14) posuňte dozadu.
– Pomalu sešlapujte plynový pedál až do dosažení požadované rychlosti jízdy.
– Sundejte nohu z plynového pedálu
(6).
– Vozík zabrzděte brzdovým pedálem (7) až do úplného zastavení.
– Přepínač směru jízdy (44) nebo (14) posuňte dozadu.
– Pomalu sešlapujte plynový pedál až do dosažení požadované rychlosti jízdy.
Změna směru jízdy (dvojitý pedál)
Změna směru jízdy (dvojitý pedál)
f
Před rozjezdem do opačného směru jízdy se přesvědčte, že je směr jízdy volný.
– Sundejte ze sešlápnutého plynového
pedálu (13) nohu.
– Vozík zabrzděte brzdovým pedálem
(12) až do úplného zastavení.
– Pomalu sešlapujte plynový pedál (11)
až do dosažení požadované jízdní rychlosti.
50137683 - 5113337 CZ
f
V
– Pomalu sešlápněte plynový pedál (6).
Přesvědčte se o tom, že je jízdní dráha volná.
– Pomalu sešlápněte pravý plynový
pedál (13).
R
– Přepínač směru jízdy (44) na zařízení
MULTI-PILOT nebo SOLO-PILOT
(14) posuňte dopředu
7
Jízda směrem dopředu (dvojitý pedál)
– Uvolněte ruční parkovací brzdu (3).
Přesvědčte se o tom, že je jízdní dráha
volná.
– Uvolněte ruční parkovací brzdu (3).
– Pomalu sešlápněte plynový pedál (6).
f
44
E 18
Před rozjezdem do opačného směru jízdy se přesvědčte, že je směr jízdy volný.
– Sundejte ze sešlápnutého plynového
pedálu (13) nohu.
– Vozík zabrzděte brzdovým pedálem
(12) až do úplného zastavení.
– Pomalu sešlapujte plynový pedál (11)
až do dosažení požadované jízdní rychlosti.
50137683 - 5113337 CZ
Jízda směrem dopředu (jednoduchý
pedál)
Zrychlení vozidla (jednoduchý pedál)
– Pomalu sešlapujte jízdní pedál (6),
dokud se vozík nerozjede.
– Jízdní pedál (6) dále prošlápněte.
Sešlápnutím pedálu se zvyšuje počet
otáček a rychlost jízdy.
Zrychlení vozidla (jednoduchý pedál)
– Pomalu sešlapujte jízdní pedál (6),
dokud se vozík nerozjede.
– Jízdní pedál (6) dále prošlápněte.
Sešlápnutím pedálu se zvyšuje počet
otáček a rychlost jízdy.
44
R
V
44
R
7
V
7
6
6
Zrychlení vozidla (dvojitý pedál)
Zrychlení vozidla (dvojitý pedál)
– Pomalu sešlapujte plynový pedál (11
nebo 13) podle zvoleného směru
jízdy, dokud se vozík nerozjede.
– Příslušný plynový pedál (11/13) dále
prošlápněte. Sešlápnutím pedálu se
zvyšuje počet otáček motoru a rychlost jízdy.
– Pomalu sešlapujte plynový pedál (11
nebo 13) podle zvoleného směru
jízdy, dokud se vozík nerozjede.
– Příslušný plynový pedál (11/13) dále
prošlápněte. Sešlápnutím pedálu se
zvyšuje počet otáček motoru a rychlost jízdy.
11
12
12
50137683 - 5113337 CZ
13
50137683 - 5113337 CZ
13
11
E 19
E 19
Zabrzdění vozidla
f
Chování vozidla při brzdění závisí z velké části na vlastnostech povrchu. Řidič musí
přizpůsobit způsob své jízdy těmto podmínkám. Vozík opatrně zabrzděte tak, aby se
náklad neposunul.
Při jízdě s připojeným nákladem musí být zohledněna delší brzdná dráha.
– Sundejte nohu z pedálu plynu (6) (11/13), případně lehce sešlápněte brzdový pedál
(7/12) (viz také odstavec 5.4).
Chování vozidla při brzdění závisí z velké části na vlastnostech povrchu. Řidič musí
přizpůsobit způsob své jízdy těmto podmínkám. Vozík opatrně zabrzděte tak, aby se
náklad neposunul.
Při jízdě s připojeným nákladem musí být zohledněna delší brzdná dráha.
– Sundejte nohu z pedálu plynu (6) (11/13), případně lehce sešlápněte brzdový pedál
(7/12) (viz také odstavec 5.4).
4.9
Řízení směru jízdy
4.9
Řízení směru jízdy
m
Řídicí síla, která musí být vynaložena pro řízení vozidla, je díky použití hydrostatického řízení velmi malá, proto otáčejte volantem velmi citlivě.
m
Řídicí síla, která musí být vynaložena pro řízení vozidla, je díky použití hydrostatického řízení velmi malá, proto otáčejte volantem velmi citlivě.
4.10
Jízda pravotočivou zatáčkou
Jízda pravotočivou zatáčkou
– Volantem otáčejte ve směru hodinových ručiček, a to podle požadovaného poloměru otáčení.
– Volantem otáčejte ve směru hodinových ručiček, a to podle požadovaného poloměru otáčení.
Jízda levotočivou zatáčkou
Jízda levotočivou zatáčkou
– Volantem otáčejte proti směru hodinových ručiček, a to podle požadovaného poloměru otáčení.
– Volantem otáčejte proti směru hodinových ručiček, a to podle požadovaného poloměru otáčení.
Brzdění
4.10
Existují čtyři možnosti zabrzdění vozidla:
Existují čtyři možnosti zabrzdění vozidla:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Provozní brzda
Dojezdová brzda
Reverzní brzda
Parkovací brzda
Brzda s pérovým posilovačem
Provozní brzda:
7
6
A
Dojezdová brzda:
E 20
Tento provozní způsob snižuje spotřebu
energie.
3
Provozní brzda zabrzdí přes lamely
hnací kolo.
Dojezdová brzda:
– Sundejte z plynového pedálu (6) (11/
13) nohu. Vozík je generátorově
brzděn řízením proudu pro jízdu.
11
12
13
50137683 - 5113337 CZ
A
7
6
– Sešlapujte brzdový pedál (7/12),
dokud nedojde ke vzniku citelného
brzdného tlaku.
Provozní brzda zabrzdí přes lamely
hnací kolo.
– Sundejte z plynového pedálu (6) (11/
13) nohu. Vozík je generátorově
brzděn řízením proudu pro jízdu.
Provozní brzda
Dojezdová brzda
Reverzní brzda
Parkovací brzda
Brzda s pérovým posilovačem
Provozní brzda:
3
– Sešlapujte brzdový pedál (7/12),
dokud nedojde ke vzniku citelného
brzdného tlaku.
A
Brzdění
A
E 20
Tento provozní způsob snižuje spotřebu
energie.
11
12
13
50137683 - 5113337 CZ
f
Zabrzdění vozidla
f
Reverzní brzda (jednoduchý pedál):
Reverzní brzda (jednoduchý pedál):
– Spínač směru jízdy (14/44) během jízdy přepněte do opačného směru. Vozík je
řízením proudu pro jízdu generátorově brzděn tak dlouho, dokud se nezačne pohybovat opačným směrem.
– Spínač směru jízdy (14/44) během jízdy přepněte do opačného směru. Vozík je
řízením proudu pro jízdu generátorově brzděn tak dlouho, dokud se nezačne pohybovat opačným směrem.
Spínač směru jízdy může být umístěn
podle typu vozidla
44
– na zařízení MULTI-PILOT obr. (1)
nebo
– na zařízení SOLO-PILOT obr. (2).
Protisměrná brzda (dvojitý pedál)
f
14
44
– na zařízení MULTI-PILOT obr. (1)
nebo
– na zařízení SOLO-PILOT obr. (2).
v
r
(1)
Spínač směru jízdy může být umístěn
podle typu vozidla
(2)
Protisměrná brzda (dvojitý pedál)
14
v
r
(1)
(2)
Pedál jízdy (11/13) během jízdy sešlápněte pro opačný směr jízdy. Vozík je řízením
proudu pro jízdu generátorově brzděn tak dlouho, dokud se nezačne pohybovat
opačným směrem.
Pedál jízdy (11/13) během jízdy sešlápněte pro opačný směr jízdy. Vozík je řízením
proudu pro jízdu generátorově brzděn tak dlouho, dokud se nezačne pohybovat
opačným směrem.
Ruční parkovací brzda:
Ruční parkovací brzda:
– Zatažení parkovací brzdy
– Zatažení parkovací brzdy
f
Parkovací brzda ovládá tzv. černobílý ventil (ventil s krajními polohami), tzn., že
vozidlo nelze zabrzdit s citem.
f
Parkovací brzda ovládá tzv. černobílý ventil (ventil s krajními polohami), tzn., že
vozidlo nelze zabrzdit s citem.
A
Ruční parkovací brzdou jsou hnací kola mechanicky zabrzděna lamelami.
A
Ruční parkovací brzdou jsou hnací kola mechanicky zabrzděna lamelami.
f
Ruční parkovací brzda udrží vozidlo s nejvyšším přípustným zatížením a při čistém
povrchu na svahu s nakloněním 15 %.
Ruční parkovací brzda udrží vozidlo s nejvyšším přípustným zatížením a při čistém
povrchu na svahu s nakloněním 15 %.
Brzda s pérovým posilovačem
Brzda s pérovým posilovačem zaúčinkuje po cca 30 vteřinách (nastavitelné) po
zastavení vozidla nebo po 1 až 5 vteřinách (nastavitelné) po opuštění sedadla řidiče.
Při zastavení na rampě se vozidlo zabrzdí elektricky až do doby, dokud nezaúčinkuje
brzda s pérovým posilovačem.
Při odjezdu z rampy se před uvolněním brzdy s pérovým posilovačem na trakčním
motoru vytvoří krouticí moment, který zabraňuje odjetí vozidla z rampy.
Brzda s pérovým posilovačem zaúčinkuje po cca 30 vteřinách (nastavitelné) po
zastavení vozidla nebo po 1 až 5 vteřinách (nastavitelné) po opuštění sedadla řidiče.
Při zastavení na rampě se vozidlo zabrzdí elektricky až do doby, dokud nezaúčinkuje
brzda s pérovým posilovačem.
Při odjezdu z rampy se před uvolněním brzdy s pérovým posilovačem na trakčním
motoru vytvoří krouticí moment, který zabraňuje odjetí vozidla z rampy.
50137683 - 5113337 CZ
Brzda s pérovým posilovačem
50137683 - 5113337 CZ
f
E 21
E 21
4.11
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (MULTI-PILOT)
f
MULTI-PILOT smí být ovládán pouze ze
sedadla řidiče. Řidič musí být seznámen
s ovládáním zvedacího a přídavných
zařízení!
4.11
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (MULTI-PILOT)
f
MULTI-PILOT smí být ovládán pouze ze
sedadla řidiče. Řidič musí být seznámen
s ovládáním zvedacího a přídavných
zařízení!
Zařízení MULTI-PILOT stlačte vždy podle hydraulické funkce do příslušné
polohy.
Zařízení MULTI-PILOT stlačte vždy podle hydraulické funkce do příslušné
polohy.
Zvedání/spouštění nosiče vidlic
Zvedání/spouštění nosiče vidlic
– Pro zvedání vidlice zatlačte MULTI-PILOTA (8) dozadu (4).
– Pro spuštění vidlice zatlačte MULTIPILOTA (8) dopředu (1).
– Pro zvedání vidlice zatlačte MULTI-PILOTA (8) dozadu (4).
– Pro spuštění vidlice zatlačte MULTIPILOTA (8) dopředu (1).
Naklonění
zvedací
dopředu/dozadu
f
8
Symboly MP
konstrukce
Naklonění
zvedací
dopředu/dozadu
f
Při naklonění sloupku dozadu se
nesmějí mezi sloupkem a čelní deskou
nacházet žádné části těla.
– Pro sklonění zvedacího zařízení dozadu zatlačte MULTI-PILOTA (8) doleva
(6).
– Pro sklonění zvedacího zařízení
dopředu zatlačte MULTI-PILOTA (8)
doprava (3).
8
Symboly MP
konstrukce
Při naklonění sloupku dozadu se
nesmějí mezi sloupkem a čelní deskou
nacházet žádné části těla.
– Pro sklonění zvedacího zařízení dozadu zatlačte MULTI-PILOTA (8) doleva
(6).
– Pro sklonění zvedacího zařízení
dopředu zatlačte MULTI-PILOTA (8)
doprava (3).
1
1
4
4
Kombinované funkce
Kombinované funkce
– Pro současné spuštění vidlice a předklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dopředu a doprava (2).
– Pro současné zvedání vidlice a zaklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dozadu a doleva (5).
– Pro současné zvedání vidlice a předklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dopředu a doleva (7).
– Pro současné spuštění vidlice a předklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dopředu a doprava (2).
– Pro současné zvedání vidlice a zaklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dozadu a doleva (5).
– Pro současné zvedání vidlice a předklonění zvedacího zařízení zatlačte
MULTI-PILOTA dopředu a doleva (7).
E 22
6
3
50137683 - 5113337 CZ
3
50137683 - 5113337 CZ
6
E 22
Přídavné řízení I
(integrovaný boční posunovač)
– Pro posun vidlice doleva
tlačítko (45) na zařízení
PILOT.
– Pro posun vidlice doprava
tlačítko (46) na zařízení
PILOT.
stiskněte
MULTIstiskněte
MULTI-
Přídavné řízení I
(integrovaný boční posunovač)
45
– Pro posun vidlice doleva
tlačítko (45) na zařízení
PILOT.
– Pro posun vidlice doprava
tlačítko (46) na zařízení
PILOT.
46
47
Přídavné řízení II
stiskněte
MULTIstiskněte
MULTI-
45
46
47
Přídavné řízení II
A
Pro aktivaci hydraulického přídavného
zařízení lze MULTI-PILOTEM otáčet. Při
použití přídavných zařízení musí být dodržovány provozní návody výrobce.
A
Pro aktivaci hydraulického přídavného
zařízení lze MULTI-PILOTEM otáčet. Při
použití přídavných zařízení musí být dodržovány provozní návody výrobce.
f
Dodržujte nosnost nástavného přístroje.
f
Dodržujte nosnost nástavného přístroje.
Přídavné řízení III
Přídavné řízení III
Pro přídavné řízení III stiskněte tlačítko
(47) na zařízení MULTI-PILOT (např.
uzamknutí).
Pro přídavné řízení III stiskněte tlačítko
(47) na zařízení MULTI-PILOT (např.
uzamknutí).
Řízení rychlosti pracovního přístroje
Řízení rychlosti pracovního přístroje
Vychylováním zařízení MULTI-PILOT se řídí rychlost hydraulických válců.
Vychylováním zařízení MULTI-PILOT se řídí rychlost hydraulických válců.
Po uvolnění zařízení SOLO-PILOT se zařízení automaticky vrátí do neutrální polohy
- pracovní zařízení setrvá v dosažené poloze.
Po uvolnění zařízení SOLO-PILOT se zařízení automaticky vrátí do neutrální polohy
- pracovní zařízení setrvá v dosažené poloze.
m
Zařízení SOLO-PILOT obsluhujte vždycky s citem, ne prudkými pohyby. Při dosažení
koncové zarážky pracovního zařízení MULTI-PILOTA okamžitě pusůte.
f
Zvedání osob zvedacím zařízením je
zakázáno.
f
Zvedání osob zvedacím zařízením je
zakázáno.
50137683 - 5113337 CZ
Zařízení SOLO-PILOT obsluhujte vždycky s citem, ne prudkými pohyby. Při dosažení
koncové zarážky pracovního zařízení MULTI-PILOTA okamžitě pusůte.
50137683 - 5113337 CZ
m
E 23
E 23
4.12
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (SOLO-PILOT)
f
Zařízení SOLO-PILOT se smí obsluhovat pouze ze sedadla řidiče. Řidič musí
být seznámen s ovládáním zvedacího a
přídavných zařízení!
16
17
18
Zvedání/spouštění nosiče vidlic
f
f
19
4.12
Obsluha zvedacího zařízení a přídavných zařízení (SOLO-PILOT)
f
Zařízení SOLO-PILOT se smí obsluhovat pouze ze sedadla řidiče. Řidič musí
být seznámen s ovládáním zvedacího a
přídavných zařízení!
20
16
17
18
Zvedání/spouštění nosiče vidlic
– Pro zvednutí nosiče vidlice je nutné
zatlačit SOLO-PILOTA (16) směrem
dozadu.
– Pro spuštění vidlice zatlačte zařízení
SOLO-PILOT (16) dopředu.
– Pro zvednutí nosiče vidlice je nutné
zatlačit SOLO-PILOTA (16) směrem
dozadu.
– Pro spuštění vidlice zatlačte zařízení
SOLO-PILOT (16) dopředu.
Naklonění zvedací konstrukce dopředu/dozadu
Naklonění zvedací konstrukce dopředu/dozadu
f
Při naklonění sloupku dozadu se nesmějí mezi sloupkem a čelní deskou nacházet
žádné části těla.
19
20
Při naklonění sloupku dozadu se nesmějí mezi sloupkem a čelní deskou nacházet
žádné části těla.
– Pro zaklonění zvedací konstrukce zatáhněte zařízení SOLO-PILOT (17) dozadu.
– Pro předklonění zvedací konstrukce zatlačte zařízení SOLO-PILOT (17) dopředu.
– Pro zaklonění zvedací konstrukce zatáhněte zařízení SOLO-PILOT (17) dozadu.
– Pro předklonění zvedací konstrukce zatlačte zařízení SOLO-PILOT (17) dopředu.
Řízení přídavných zařízení
Řízení přídavných zařízení
f
Dodržujte nosnost nástavného přístroje.
– SOLO-PILOT - přídavná hydraulika ZH 1 (18) (např. posouvač do stran)
Dodržujte nosnost nástavného přístroje.
– SOLO-PILOT - přídavná hydraulika ZH 1 (18) (např. posouvač do stran)
– Zařízení SOLO-PILOT ZH2 (19) na řízení přídavného zařízení zatáhněte dozadu
nebo zatlačte dopředu.
– Zařízení SOLO-PILOT ZH2 (19) na řízení přídavného zařízení zatáhněte dozadu
nebo zatlačte dopředu.
– Tlačítkem (20) lze zařízení SOLO-PILOT ZH2 (19) přepnout na přídavnou hydrauliku (ZH3).
– Tlačítkem (20) lze zařízení SOLO-PILOT ZH2 (19) přepnout na přídavnou hydrauliku (ZH3).
Vykláněním zařízení SOLO-PILOT se řídí rychlost zdvihu hydraulického válce.
Vykláněním zařízení SOLO-PILOT se řídí rychlost zdvihu hydraulického válce.
Po uvolnění zařízení SOLO-PILOT se zařízení automaticky vrátí do neutrální polohy
- pracovní zařízení setrvá v dosažené poloze.
Po uvolnění zařízení SOLO-PILOT se zařízení automaticky vrátí do neutrální polohy
- pracovní zařízení setrvá v dosažené poloze.
m
Zařízení SOLO-PILOT obsluhujte vždycky s citem, ne prudkými pohyby. Při dosažení
koncové zarážky pracovního zařízení MULTI-PILOTA okamžitě pusůte.
f
Zvedání osob zvedacím zařízením je
zakázáno.
f
Zvedání osob zvedacím zařízením je
zakázáno.
E 24
50137683 - 5113337 CZ
Zařízení SOLO-PILOT obsluhujte vždycky s citem, ne prudkými pohyby. Při dosažení
koncové zarážky pracovního zařízení MULTI-PILOTA okamžitě pusůte.
50137683 - 5113337 CZ
m
E 24
4.13
Naložení, přeprava a uložení nákladu
4.13
Naložení, přeprava a uložení nákladu
m
Předtím než bude náklad naložen, se musí řidič přesvědčit o tom, že je řádně uložen
na palety a že nedojde k překročení přípustné nosnosti vozíku.
Dodržujte údaje uvedené v diagramu zatížení!
m
Předtím než bude náklad naložen, se musí řidič přesvědčit o tom, že je řádně uložen
na palety a že nedojde k překročení přípustné nosnosti vozíku.
Dodržujte údaje uvedené v diagramu zatížení!
Nastavení vidlic
f
Nastavení vidlic
f
Vidlice musí být nastaveny tak, aby měly
obě dvě stejný odstup od vnější hrany
nosníku vidlice a aby se těžiště nákladu
nacházelo uprostřed mezi vidlicemi.
Vidlice musí být nastaveny tak, aby měly
obě dvě stejný odstup od vnější hrany
nosníku vidlice a aby se těžiště nákladu
nacházelo uprostřed mezi vidlicemi.
– Aretovací páku (49) vykloňte směrem
nahoru.
– Ramena vidlic (48) na nosiči vidlic (50)
posuňte do správné pozice.
– Aretovací páku vykloňte směrem dolů
a vidlici posunujte tak dlouho, dokud
nezapadne do drážky.
– Aretovací páku (49) vykloňte směrem
nahoru.
– Ramena vidlic (48) na nosiči vidlic (50)
posuňte do správné pozice.
– Aretovací páku vykloňte směrem dolů
a vidlici posunujte tak dlouho, dokud
nezapadne do drážky.
Naložení nákladu
Naložení nákladu
– Opatrně najeďte k nákladu, který má
být naložen.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
– Opatrně najeďte k nákladu, který má
být naložen.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
3
50137683 - 5113337 CZ
– Zvedací konstrukci uveďte do svislé
polohy.
– Vidlice zvedněte do správné výšky k
nákladu.
50137683 - 5113337 CZ
– Zvedací konstrukci uveďte do svislé
polohy.
– Vidlice zvedněte do správné výšky k
nákladu.
3
E 25
E 25
– Najeďte vidlicemi co možná nejvíce
pod náklad.
f
– Najeďte vidlicemi co možná nejvíce
pod náklad.
f
Vidlice musí být minimálně ze dvou třetin své délky pod nákladem.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
Zvedněte nosník vidlice tak vysoko,
dokud náklad neleží volně na vidlicích.
– Přepněte spínač směru jízdy (44) na
jízdu dozadu a uvolněte parkovací
brzdu.
f
Přesvědčte se, že se vzadu na jízdní
dráze nenacházejí žádné překážky.
Vidlice musí být minimálně ze dvou třetin své délky pod nákladem.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
Zvedněte nosník vidlice tak vysoko,
dokud náklad neleží volně na vidlicích.
– Přepněte spínač směru jízdy (44) na
jízdu dozadu a uvolněte parkovací
brzdu.
f
44
– Opatrně se pomalu rozjeďte a vyjeďte
s nákladem ze skladovacího prostoru.
Přesvědčte se, že se vzadu na jízdní
dráze nenacházejí žádné překážky.
– Opatrně se pomalu rozjeďte a vyjeďte
s nákladem ze skladovacího prostoru.
3
f
3
f
Pod zvednutým nákladem se nesmějí
zdržovat žádné osoby!
Neprostrkujte ruce zvedací konstrukcí.
– Zvedací konstrukci opatrně nakloňte
směrem dozadu.
– Spusůte náklad dolů tak, jak je to pro
přepravu nezbytně nutné (světlá
výška cca 150...200 mm).
E 26
Pod zvednutým nákladem se nesmějí
zdržovat žádné osoby!
Neprostrkujte ruce zvedací konstrukcí.
– Zvedací konstrukci opatrně nakloňte
směrem dozadu.
– Spusůte náklad dolů tak, jak je to pro
přepravu nezbytně nutné (světlá
výška cca 150...200 mm).
Při přepravě nákladů musí být zvedací
konstrukce nakloněna dozadu a vidlice
co možná nejvíce sníženy.
50137683 - 5113337 CZ
f
Při přepravě nákladů musí být zvedací
konstrukce nakloněna dozadu a vidlice
co možná nejvíce sníženy.
50137683 - 5113337 CZ
f
44
E 26
Přeprava nákladu
f
Přeprava nákladu
f
Pokud je náklad uložen do takové výšky, že je negativně ovlivněn rozhled před vozík,
zvolte jízdu pozpátku.
– Sešlápnutím plynového pedálu (6) citlivě zvyšte rychlost jízdy vozíku a brzdovým
pedálem
(7)
opatrně
přibrzděte. Během jízdy buďte stále
připraveni k zabrzdění.
– Rychlost jízdy přizpůsobte vlastnostem jízdní dráhy a přepravovanému nákladu.
– Na křižovatkách a přejezdech dbejte
na ostatní provoz.
– Na nepřehledných místech musí být
povolána další osoba, která podá
pokyny pro jízdu
f
– Sešlápnutím plynového pedálu (6) citlivě zvyšte rychlost jízdy vozíku a brzdovým
pedálem
(7)
opatrně
přibrzděte. Během jízdy buďte stále
připraveni k zabrzdění.
– Rychlost jízdy přizpůsobte vlastnostem jízdní dráhy a přepravovanému nákladu.
– Na křižovatkách a přejezdech dbejte
na ostatní provoz.
– Na nepřehledných místech musí být
povolána další osoba, která podá
pokyny pro jízdu
f
Na nakloněných místech nebo stoupání
musí být s nákladem najížděno vždy
proti stoupání nebo naklonění. Nikdy
tato místa nepřejíždějte příčně ani se
zde neotáčejte.
Složení nákladu
– Vozíkem opatrně najeďte k nosiči
nákladu.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
– Zvedací konstrukci uveďte do svislé
polohy.
– Vidlici zvedněte do správné výšky k
nosiči nákladu.
– Uvolněte ruční parkovací brzdu.
– Opatrně najeďte do nosiče nákladu.
– Náklad opatrně spusůte, resp. usaďte,
dokud nejsou vidlice volné.
Pokud je náklad uložen do takové výšky, že je negativně ovlivněn rozhled před vozík,
zvolte jízdu pozpátku.
Na nakloněných místech nebo stoupání
musí být s nákladem najížděno vždy
proti stoupání nebo naklonění. Nikdy
tato místa nepřejíždějte příčně ani se
zde neotáčejte.
Složení nákladu
7
– Vozíkem opatrně najeďte k nosiči
nákladu.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
– Zvedací konstrukci uveďte do svislé
polohy.
– Vidlici zvedněte do správné výšky k
nosiči nákladu.
– Uvolněte ruční parkovací brzdu.
– Opatrně najeďte do nosiče nákladu.
– Náklad opatrně spusůte, resp. usaďte,
dokud nejsou vidlice volné.
6
3
m
Aby se nepoškodil náklad a nosný prostředek nákladu, zabraňte prudkému usazení nákladu.
f
Předklonění při nadzvednuté vidlici je
možné pouze před podpěrou nebo nad
ní.
f
Předklonění při nadzvednuté vidlici je
možné pouze před podpěrou nebo nad
ní.
6
3
50137683 - 5113337 CZ
Aby se nepoškodil náklad a nosný prostředek nákladu, zabraňte prudkému usazení nákladu.
50137683 - 5113337 CZ
m
7
E 27
E 27
4.14
Bezpečné odstavení vozíku
4.14
Bezpečné odstavení vozíku
f
Pokud musí být vozík opuštěn, i když jen na krátkou dobu, musí být provedeno jeho
zabezpečení.
f
Pokud musí být vozík opuštěn, i když jen na krátkou dobu, musí být provedeno jeho
zabezpečení.
– Vozíkem přejeďte na rovnou plochu.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
– Nosnou vidlice zcela snižte a zvedací
konstrukci vykloňte směrem dopředu.
f
Není dovoleno odstavit a opustit vozík,
pokud je na vozíku zdvižený náklad.
– Hlavní spínač (10) stiskněte směrem
dolů.
– Klíček ve spínacím zámku (5) přepněte do polohy „0".
– Vytáhněte jej ze spínacího zámku (5).
Zamezte delšímu odstavení vozidla v
místech s teplotou pod 15 °C, protože
hydraulické kapaliny při této teplotě ztuhnou, a funkce vozidla budou těžkopádné.
Čerpadlo ve studeném stavu nikdy
nevytáčejte na nejvyšší otáčky. Olej
zahřejte opakovaným nakláněním nebo
pomalým zvedáním.
Displej LCD může přechodně selhat. Se
stoupající teplotou se displej oživí.
10
m
3
E 28
5
Není dovoleno odstavit a opustit vozík,
pokud je na vozíku zdvižený náklad.
– Hlavní spínač (10) stiskněte směrem
dolů.
– Klíček ve spínacím zámku (5) přepněte do polohy „0".
– Vytáhněte jej ze spínacího zámku (5).
50137683 - 5113337 CZ
m
5
Zamezte delšímu odstavení vozidla v
místech s teplotou pod 15 °C, protože
hydraulické kapaliny při této teplotě ztuhnou, a funkce vozidla budou těžkopádné.
Čerpadlo ve studeném stavu nikdy
nevytáčejte na nejvyšší otáčky. Olej
zahřejte opakovaným nakláněním nebo
pomalým zvedáním.
Displej LCD může přechodně selhat. Se
stoupající teplotou se displej oživí.
10
3
50137683 - 5113337 CZ
f
– Vozíkem přejeďte na rovnou plochu.
– Zatáhněte ruční parkovací brzdu (3).
– Nosnou vidlice zcela snižte a zvedací
konstrukci vykloňte směrem dopředu.
E 28
4.15
Vlečení přívěsů
4.15
Vlečení přívěsů
Vozidlo smí být v případě potřeby používáno na suchém, rovném a dobře udržovaném povrchu k vlečení přívěsu.
Vozidlo smí být v případě potřeby používáno na suchém, rovném a dobře udržovaném povrchu k vlečení přívěsu.
Připojení přívěsu
Připojení přívěsu
51
– Nástrčný čep (51) zatlačit směrem
dolů a otočit o 90 stupňů.
– Nástrčný čep vytáhnout nahoru a ojnici přívěsu vsunout do otvoru.
– Vsunout nástrčný čep, zatlačit dolů,
otočit o 90 stupňů a nechat zapadnout.
51
– Nástrčný čep (51) zatlačit směrem
dolů a otočit o 90 stupňů.
– Nástrčný čep vytáhnout nahoru a ojnici přívěsu vsunout do otvoru.
– Vsunout nástrčný čep, zatlačit dolů,
otočit o 90 stupňů a nechat zapadnout.
4.16
Hmotnost přívěsu
4.16
Hmotnost přívěsu
m
Řidič se před připojením přívěsu musí
přesvědčit, zda není překročena max.
přípustná hmotnost přívěsu.
m
Řidič se před připojením přívěsu musí
přesvědčit, zda není překročena max.
přípustná hmotnost přívěsu.
Přípustná hmotnost přívěsu
Zařízení
Pohotovostní
hmotnost
Přípustná hmotnost přívěsu
Tažná síla
Hmotnost přívěsu
Zařízení
Pohotovostní
hmotnost
Tažná síla
Hmotnost přívěsu
(kg)
(kg)
(N)
(kg)
12200
12900
EFG-Vac 22
4300
12200
12900
EFG-Vac 25L
4600
12300
13800
EFG-Vac 25L
4600
12300
13800
EFG-Vac 25
4600
14500
13800
EFG-Vac 25
4600
14500
13800
EFG-Vac 25S
4600
14500
13800
EFG-Vac 25S
4600
14500
13800
EFG-Vac 25SL
5100
14000
13800
EFG-Vac 25SL
5100
14000
13800
EFG-Vac 30
5100
14000
15300
EFG-Vac 30
5100
14000
15300
50137683 - 5113337 CZ
(N)
4300
50137683 - 5113337 CZ
(kg)
EFG-Vac 22
E 29
E 29
Diagnostika závad
Tato kapitola umožňuje uživateli samostatně lokalizovat jednoduché závady a poruchy anebo důsledky nesprávné obluhy vozíku a odstranit je. Při lokalizaci závady je
třeba postupovat v takovém pořadí jednotlivých činností, ve kterém jsou uvedeny v
násedující tabulce.
Porucha
Možná příčina
Vozíkem nelze – Propojovací
zástrčka baterie
pojíždět
není zasunuta
– Hlavní vypínač je
stlačen (vypnut)
– Uzamykatelný
vypínač je v
poloze „0“
– Baterie je vybita
Porucha
Možná příčina
Vozíkem nelze – Propojovací
zástrčka baterie
pojíždět
není zasunuta
– Hlavní vypínač je
stlačen (vypnut)
– Uzamykatelný
vypínač je v
poloze „0“
– Baterie je vybita
–
–
–
–
–
Chybová
hlášení na
displeji
–
–
Způsob odstranění
– Zkontrolujte propojovací zástrčku a podle
potřeby upravte její polohu
– Odblokujte hlavní vypínač
– Přepněte vypínač do polohy „I“
– Zkontrolujte nabití baterie a podle potřeby ji
nabijte
Vadná pojistka
– Zkontrolujte pojistky
Vozík není při– Vyzkoušejte všechny způsoby odstranění
praven k provozu
závady, uvedené pro závadu „Vozíkem
nelze pojíždět“
Nízký stav hydrau- – Zkontrolujte stav hydraulického oleje
lického oleje
Vadná pojistka
– Zkontrolujte pojistky
Baterie je vybita – Zkontrolujte nabití baterie a podle potřeby ji
nabijte
Vozík není
– Stiskněte hlavní vypínač nebo otočte
připraven k
spínací klíček do pozice 0 - asi po 3
provozu
sekundách opakujte ještě jednou požadovanou provozní funkci.
Softwarová chyba
Náklad nelze
zvednout
–
–
–
–
–
Chybová
hlášení na
displeji
–
–
A
Pokud se po provedení „opravných opatření“ nepodařilo poruchu odstranit, informujte
prosím servis výrobce, jelikoľ daląí odstranění poruchy smí být provedeno pouze
vyąkoleným a kvalifikovaným servisním personálem.
50137683 - 5113337 CZ
E 30
Diagnostika závad
Tato kapitola umožňuje uživateli samostatně lokalizovat jednoduché závady a poruchy anebo důsledky nesprávné obluhy vozíku a odstranit je. Při lokalizaci závady je
třeba postupovat v takovém pořadí jednotlivých činností, ve kterém jsou uvedeny v
násedující tabulce.
Náklad nelze
zvednout
A
5
Způsob odstranění
– Zkontrolujte propojovací zástrčku a podle
potřeby upravte její polohu
– Odblokujte hlavní vypínač
– Přepněte vypínač do polohy „I“
– Zkontrolujte nabití baterie a podle potřeby ji
nabijte
Vadná pojistka
– Zkontrolujte pojistky
Vozík není při– Vyzkoušejte všechny způsoby odstranění
praven k provozu
závady, uvedené pro závadu „Vozíkem
nelze pojíždět“
Nízký stav hydrau- – Zkontrolujte stav hydraulického oleje
lického oleje
Vadná pojistka
– Zkontrolujte pojistky
Baterie je vybita – Zkontrolujte nabití baterie a podle potřeby ji
nabijte
Vozík není
– Stiskněte hlavní vypínač nebo otočte
připraven k
spínací klíček do pozice 0 - asi po 3
provozu
sekundách opakujte ještě jednou požadovanou provozní funkci.
Softwarová chyba
Pokud se po provedení „opravných opatření“ nepodařilo poruchu odstranit, informujte
prosím servis výrobce, jelikoľ daląí odstranění poruchy smí být provedeno pouze
vyąkoleným a kvalifikovaným servisním personálem.
50137683 - 5113337 CZ
5
E 30
F Údržba vozíku
F Údržba vozíku
1
1
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí
Veškeré kontroly, zkoušky a údržbářské postupy, uvedené v této kapitole, je třeba
provádět vždy po uplynutí příslušné lhůty, uvedené v rozpisu údržby.
Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí
Veškeré kontroly, zkoušky a údržbářské postupy, uvedené v této kapitole, je třeba
provádět vždy po uplynutí příslušné lhůty, uvedené v rozpisu údržby.
f
Jakékoliv změny a úpravy vozíku, zejména jeho bezpečnostních zařízení, jsou
zakázány. V žádném případě není dovoleno měnit nastavení pracovních rychlostí
vozíku.
f
Jakékoliv změny a úpravy vozíku, zejména jeho bezpečnostních zařízení, jsou
zakázány. V žádném případě není dovoleno měnit nastavení pracovních rychlostí
vozíku.
m
Naší kontrole jakosti podléhají pouze původní náhradní díly. Aby bylo možno garantovat bezpečný a spolehlivý provoz vozíku, je třeba používat pouze náhradních dílů
výrobce. Staré díly a vyměněné provozní prostředky je třeba odborně zlikvidovat podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí. Pro výměnu oleje je Vám k dispozici servis výrobce.
m
Naší kontrole jakosti podléhají pouze původní náhradní díly. Aby bylo možno garantovat bezpečný a spolehlivý provoz vozíku, je třeba používat pouze náhradních dílů
výrobce. Staré díly a vyměněné provozní prostředky je třeba odborně zlikvidovat podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí. Pro výměnu oleje je Vám k dispozici servis výrobce.
Po provedení kontrol, zkoušek a údržbářských prací je třeba provést všechny činnosti, vyznačené v odstavci „Opětné uvedení do provozu“ (viz kapitolu F).
2
m
Po provedení kontrol, zkoušek a údržbářských prací je třeba provést všechny činnosti, vyznačené v odstavci „Opětné uvedení do provozu“ (viz kapitolu F).
Bezpečnostní pokyny pro servis a údržbu
2
Bezpečnostní pokyny pro servis a údržbu
Personál údržby: Údržbu a opravy vozíků smí provádět pouze odborně kvalifikovaný personál výrobce. Servisní organizace výrobce má k dispozici techniky pro externí servis, odborně vyškolené speciálně pro tyto práce. Doporučujeme proto uzavřít
smlouvu o provádění údržby s příslušným servisním střediskem výrobce.
Personál údržby: Údržbu a opravy vozíků smí provádět pouze odborně kvalifikovaný personál výrobce. Servisní organizace výrobce má k dispozici techniky pro externí servis, odborně vyškolené speciálně pro tyto práce. Doporučujeme proto uzavřít
smlouvu o provádění údržby s příslušným servisním střediskem výrobce.
Zvednutí a podložení vozíku: Ke zvednutí vozíku je dovoleno upevňovat závěs zvedacího zařízení jen na ta místa vozíku, která k tomuto účelu jsou určena. Při podkládání vozíku je třeba použitím vhodných prostředků (klínů, dřevěných špalků a
pod.) zabránit jakékoliv možnosti sklouznutí vozíku z podpěr anebo jeho překocení.
Práce pod zvednutou vidlicí vozíku je dovoleno provádět jen v tom případě, že je tato
vidlice zajištěna uchycením na dostatečně pevném řetězu.
Zvednutí a podložení vozíku: Ke zvednutí vozíku je dovoleno upevňovat závěs zvedacího zařízení jen na ta místa vozíku, která k tomuto účelu jsou určena. Při podkládání vozíku je třeba použitím vhodných prostředků (klínů, dřevěných špalků a
pod.) zabránit jakékoliv možnosti sklouznutí vozíku z podpěr anebo jeho překocení.
Práce pod zvednutou vidlicí vozíku je dovoleno provádět jen v tom případě, že je tato
vidlice zajištěna uchycením na dostatečně pevném řetězu.
Čisticí práce: K čištění vozíku se nesmí používat jakýchkoliv hořlavých kapalin. Před
zahájením čistění je třeba zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření k tomu,
aby se vyloučilo jakékoliv jiskření (způsobené na příklad zkratem). U vozíků s bateriovým pohonem musí být propojovací zástrčka baterie vytažena. Elektrické a elektronické díly vozíku se čistí šetrným vysátím anebo vyfoukáním nečistot vzduchem
pod nízkým tlakem a oprášením nevodivým antistatickým štětcem.
Čisticí práce: K čištění vozíku se nesmí používat jakýchkoliv hořlavých kapalin. Před
zahájením čistění je třeba zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření k tomu,
aby se vyloučilo jakékoliv jiskření (způsobené na příklad zkratem). U vozíků s bateriovým pohonem musí být propojovací zástrčka baterie vytažena. Elektrické a elektronické díly vozíku se čistí šetrným vysátím anebo vyfoukáním nečistot vzduchem
pod nízkým tlakem a oprášením nevodivým antistatickým štětcem.
m
Při čištění vozíku vodou anebo vysokotlakou čističkou je nutno nejprve pečlivě zakrýt
všechny elektronické a elektrické součásti, díly a podsestavy, protože zvýšená vlhkost může být zdrojem různých funkčních vad.
Čištění vozíku otryskáním parou není dovoleno.
Po vyčištění vozíku je třeba provést všechny činnosti, vyznačené v odstavci „Opětné
uvedení do provozu“.
50137683 - 5113337 CZ
50137683 - 5113337 CZ
Po vyčištění vozíku je třeba provést všechny činnosti, vyznačené v odstavci „Opětné
uvedení do provozu“.
Při čištění vozíku vodou anebo vysokotlakou čističkou je nutno nejprve pečlivě zakrýt
všechny elektronické a elektrické součásti, díly a podsestavy, protože zvýšená vlhkost může být zdrojem různých funkčních vad.
Čištění vozíku otryskáním parou není dovoleno.
F1
F1
Svařování: Aby se zamezilo jakýmkoliv škodám na elektrických a elektronických
dílech, součástkách a podsestavách vozíku, je třeba tyto před zahájením svařovacích
prací z vozíku demontovat.
Svařování: Aby se zamezilo jakýmkoliv škodám na elektrických a elektronických
dílech, součástkách a podsestavách vozíku, je třeba tyto před zahájením svařovacích
prací z vozíku demontovat.
Seřizovací hodnoty: Při opravách a výměnách hydraulických, elektrických a elektronických součástí a dílů vozíku je třeba vždy brát v úvahu jejich seřízení, které je
závislé na parametrech vozíku.
Seřizovací hodnoty: Při opravách a výměnách hydraulických, elektrických a elektronických součástí a dílů vozíku je třeba vždy brát v úvahu jejich seřízení, které je
závislé na parametrech vozíku.
Pneumatiky: Kvalitou použitých pneumatik jsou ovlivněny jak stabilita vozíku, tak
jeho jízdní a brzdné parametry. Při výměně pneumatik montovaných ve výrobním
závodě se smí používat výhradně originální náhradní díly výrobce, protože v jiném
případě nemohou být dodrženy údaje v typovém listě. Při výměně kol anebo pneumatik je třeba dbát na to, aby nedošlo k šikmému postavení vozíku (tzn. na příklad
kola měňte vždy zároveň vlevo i vpravo).
Pneumatiky: Kvalitou použitých pneumatik jsou ovlivněny jak stabilita vozíku, tak
jeho jízdní a brzdné parametry. Při výměně pneumatik montovaných ve výrobním
závodě se smí používat výhradně originální náhradní díly výrobce, protože v jiném
případě nemohou být dodrženy údaje v typovém listě. Při výměně kol anebo pneumatik je třeba dbát na to, aby nedošlo k šikmému postavení vozíku (tzn. na příklad
kola měňte vždy zároveň vlevo i vpravo).
Zvedací řetězy: Při nedostatečném mazání se zvedací řetězy ve velmi krátkém čase
opotřebují. Intervaly, které jsou uvedeny v rozpisu údržby, platí pro normální provozní
podmínky. Pokud se na provoz vozíku kladou vyšší požadavky (provoz v prostředí se
zvýšenou teplotou, v prašném prostředí a pod.), musí se řetězy přimazávat častěji.
Předepsaného mazacího spreje na řetězy se musí používat přesně podle předpisu;
pokud jen zvenčí nanesete na řetězy mazací tuk, nedocílíte dostatečného promazání.
Zvedací řetězy: Při nedostatečném mazání se zvedací řetězy ve velmi krátkém čase
opotřebují. Intervaly, které jsou uvedeny v rozpisu údržby, platí pro normální provozní
podmínky. Pokud se na provoz vozíku kladou vyšší požadavky (provoz v prostředí se
zvýšenou teplotou, v prašném prostředí a pod.), musí se řetězy přimazávat častěji.
Předepsaného mazacího spreje na řetězy se musí používat přesně podle předpisu;
pokud jen zvenčí nanesete na řetězy mazací tuk, nedocílíte dostatečného promazání.
Hadicová potrubí hydrauliky: Po šesti letech používání se hadice musí vyměnit. Při
výměně jednotlivých prvků hydrauliky měňte v tomto hydraulickém systému i hadice.
Hadicová potrubí hydrauliky: Po šesti letech používání se hadice musí vyměnit. Při
výměně jednotlivých prvků hydrauliky měňte v tomto hydraulickém systému i hadice.
F2
50137683 - 5113337 CZ
Práce na elektrickém zařízení: Na elektrickém zařízení vozíku smí pracovat pouze
personál s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením prací musí tito
pracovníci zajistit všechna potřebná opatření k tomu, aby se vyloučily jakékoliv úrazy
elektrickým proudem. U vozíků s bateriovým pohonem je kromě toho nutné vozík
uvést do stavu bez napětí vytažením propojovací zástrčky baterie.
50137683 - 5113337 CZ
Práce na elektrickém zařízení: Na elektrickém zařízení vozíku smí pracovat pouze
personál s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením prací musí tito
pracovníci zajistit všechna potřebná opatření k tomu, aby se vyloučily jakékoliv úrazy
elektrickým proudem. U vozíků s bateriovým pohonem je kromě toho nutné vozík
uvést do stavu bez napětí vytažením propojovací zástrčky baterie.
F2
3
Servis vozíku a jeho kontroly
3
Důsledná a odborně kvalifikovaná servisní služba je jedním z nejdůležitějších předpokladů bezpečného provozu vozíku. Zanedbání pravidelné údržby může vést k
funkčnímu výpadku vozíku a kromě toho zvyšuje potenciální ohrožení osob i provozu.
m
Uvedené servisní intervaly předpokládají jednosměnný provoz a normální provozní
podmínky vozíku. Při vyšších nárocích jako je na příklad provoz v prostředí se
zvýšenou prašností, značným kolísáním teplot anebo v několika směnách je třeba
specifikované intervaly přiměřeně zkrátit.
Uvedené servisní intervaly předpokládají jednosměnný provoz a normální provozní
podmínky vozíku. Při vyšších nárocích jako je na příklad provoz v prostředí se
zvýšenou prašností, značným kolísáním teplot anebo v několika směnách je třeba
specifikované intervaly přiměřeně zkrátit.
V rozpisu pravidelného servisu, který dále uvádíme, jsou vyznačeny všechny potřebné činosti a intervaly jejich provádění. Jednotlivé intervaly údržby jsou definovány takto:
V rozpisu pravidelného servisu, který dále uvádíme, jsou vyznačeny všechny potřebné činosti a intervaly jejich provádění. Jednotlivé intervaly údržby jsou definovány takto:
W1 = po každých
W1 = po každých
50 provozních hodinách, nejméně však jednou týdně
50 provozních hodinách, nejméně však jednou týdně
M6 = po každých 1000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každé
3 měsíce
M6 = po každých 1000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každé
3 měsíce
M12 = po každých 2000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každých
6 měsíců
M12 = po každých 2000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každých
6 měsíců
M24 = po každých 4000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každých
12 měsíců
M24 = po každých 4000 provozních hodinách, nejméně však jednou za každých
12 měsíců
A
Intervaly údržby W1 musí zajišůovat provozovatel.
Intervaly údržby W1 musí zajišůovat provozovatel.
V každé fázi záběhu vozíku je navíc třeba zajistit toto:
V každé fázi záběhu vozíku je navíc třeba zajistit toto:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Přitáhněte pólové šrouby akumulátoru a zkontrolujte stav spojek článků.
Proveďte vizuální kontroly elektrických a mechanických konstrukčních dílů.
Zkontrolujte brzdovou kapalinu (minerální olej).
Zkontrolujte těsnost brzdného systému a volné položení brzdového vedení.
Zkontrolujte rovnoměrné napnutí zvedacích řetězů.
Zkontrolujte aretaci a omezení vidlic.
Zkontrolujte těsnost převodovky.
Zkontrolujte pevnost šroubových spojení a mechanických pojistek.
Zkontrolujte pevné přitažení matic kol, případně přitáhněte.
Vyměňte všechny filtrační vložky hydraulického oleje.
Zkontrolujte těsnost hydraulických připojení, případně přitáhněte.
50137683 - 5113337 CZ
A
Důsledná a odborně kvalifikovaná servisní služba je jedním z nejdůležitějších předpokladů bezpečného provozu vozíku. Zanedbání pravidelné údržby může vést k
funkčnímu výpadku vozíku a kromě toho zvyšuje potenciální ohrožení osob i provozu.
Přitáhněte pólové šrouby akumulátoru a zkontrolujte stav spojek článků.
Proveďte vizuální kontroly elektrických a mechanických konstrukčních dílů.
Zkontrolujte brzdovou kapalinu (minerální olej).
Zkontrolujte těsnost brzdného systému a volné položení brzdového vedení.
Zkontrolujte rovnoměrné napnutí zvedacích řetězů.
Zkontrolujte aretaci a omezení vidlic.
Zkontrolujte těsnost převodovky.
Zkontrolujte pevnost šroubových spojení a mechanických pojistek.
Zkontrolujte pevné přitažení matic kol, případně přitáhněte.
Vyměňte všechny filtrační vložky hydraulického oleje.
Zkontrolujte těsnost hydraulických připojení, případně přitáhněte.
50137683 - 5113337 CZ
m
Servis vozíku a jeho kontroly
F3
F3
Seznam údržby EFG-Vac
4
A
A
Cykly údržby jsou platné pro normální podmínky používání vozíku. Při ztížených podmínkách je nutné je podle potřeby zkrátit.
Cykly údržby
Standard =
t
W M M M
1 6 12 24
Rám/sestava: 1.1 Zkontrolujte poškození všech nosných elementů
t
1.2 Zkontrolujte šroubová spojení
t
1.3 Zkontrolujte závěs přívěsu
t
1.4 Zkontrolujte poškození a upevnění ochranné stříšky řidt
iče
1.5 Překontrolujte funkci a poškození bezpečnostního pásu t
1.6 Zkontrolujte funkčnost a poškození blokovacího
t
systému (volitelného)
1.7 Překontrolujte úplnost počtu štítků, jejich čitelnost a platt
nost
1.8 Zkontrolujte předpětí uložení ochranné střechy pro řit
diče, popř. vyměňte
Pohon:
2.1 Zkontrolujte hlučnost a únik oleje z převodů
t
2.2 Zkontrolujte množství oleje v převodovce
t
2.3 Zkontrolujte mechaniku pedálů, popř. nastavte a nat
mažte
2.4 Vyměňte převodový olej
t
Kola:
3.1 Zkontrolujte opotřebení a poškození kol a pneumatik
t
3.2 Zkontrolujte stlačený vzduch
t
3.3 Zkontrolujte uložení a upevnění
t
3.4 V ložiscích předních a zadních kol vyměňte mazací tuk
t
a seřiďte ložiska kol
Řízení směru 4.1 Zkontrolujte funkci a těsnost hydraulických prvků
t
jízdy vozíku: 4.2 Nejpozději po 500 hodinách promažte všechna ložiska
řídicí nápravy (ložiska kol, čepy nápravy, tyče řízení) po- t
dle mazacího plánu běžným ručním mazacím lisem
4.3 Zkontrolujte opotřebení a deformace řídicí nápravy,
t
čepů náprav a zarážek
4.4 Vyčistěte senzor úhlu řízení stlačeným vzduchem
t
Brzdný
5.1 Zkontrolujte funkci a nastavení
t
systém:
5.2 Zkontrolujte mechaniku brzd, popř. nastavte a namažte
t
5.3 Zkontrolujte brzdové potrubí, přípoje a hladinu oleje v
t
brzdném systému
5.4 Vyměňte minerální olej v brzdném systému
t
5.5 Změřte brzdný tlak brzdy s pérovým posilovačem
t
5.6 Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny (minerálního ole- t
je)
50137683 - 5113337 CZ
Cykly údržby jsou platné pro normální podmínky používání vozíku. Při ztížených podmínkách je nutné je podle potřeby zkrátit.
Cykly údržby
Standard =
t
W M M M
1 6 12 24
Rám/sestava: 1.1 Zkontrolujte poškození všech nosných elementů
t
1.2 Zkontrolujte šroubová spojení
t
1.3 Zkontrolujte závěs přívěsu
t
1.4 Zkontrolujte poškození a upevnění ochranné stříšky řidt
iče
1.5 Překontrolujte funkci a poškození bezpečnostního pásu t
1.6 Zkontrolujte funkčnost a poškození blokovacího
t
systému (volitelného)
1.7 Překontrolujte úplnost počtu štítků, jejich čitelnost a platt
nost
1.8 Zkontrolujte předpětí uložení ochranné střechy pro řit
diče, popř. vyměňte
Pohon:
2.1 Zkontrolujte hlučnost a únik oleje z převodů
t
2.2 Zkontrolujte množství oleje v převodovce
t
2.3 Zkontrolujte mechaniku pedálů, popř. nastavte a nat
mažte
2.4 Vyměňte převodový olej
t
Kola:
3.1 Zkontrolujte opotřebení a poškození kol a pneumatik
t
3.2 Zkontrolujte stlačený vzduch
t
3.3 Zkontrolujte uložení a upevnění
t
3.4 V ložiscích předních a zadních kol vyměňte mazací tuk
t
a seřiďte ložiska kol
Řízení směru 4.1 Zkontrolujte funkci a těsnost hydraulických prvků
t
jízdy vozíku: 4.2 Nejpozději po 500 hodinách promažte všechna ložiska
řídicí nápravy (ložiska kol, čepy nápravy, tyče řízení) po- t
dle mazacího plánu běžným ručním mazacím lisem
4.3 Zkontrolujte opotřebení a deformace řídicí nápravy,
t
čepů náprav a zarážek
4.4 Vyčistěte senzor úhlu řízení stlačeným vzduchem
t
Brzdný
5.1 Zkontrolujte funkci a nastavení
t
systém:
5.2 Zkontrolujte mechaniku brzd, popř. nastavte a namažte
t
5.3 Zkontrolujte brzdové potrubí, přípoje a hladinu oleje v
t
brzdném systému
5.4 Vyměňte minerální olej v brzdném systému
t
5.5 Změřte brzdný tlak brzdy s pérovým posilovačem
t
5.6 Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny (minerálního ole- t
je)
F4
Seznam údržby EFG-Vac
50137683 - 5113337 CZ
4
F4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Elektrické
zařízení:
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Elektromotory:
Akumulátor:
7.8
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
Hydraulické
zařízení:
t
t
t
t
t
Elektrické
zařízení:
t
t
t
t
t
t
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
t
t
Elektromotory:
t
t
Akumulátor:
7.8
8.1
8.2
8.3
9.1
t
9.2
9.3
t
9.4
50137683 - 5113337 CZ
9.4
M M M
6 12 24
t
t
t
t
Cykly údržby
Standard =
t
W
1
Zkontrolujte těsnost a poškození spojů a přívodů
Zkontrolujte vzduchové filtry nádrže na hydraulický olej
Zkontrolujte množství oleje
Zkontrolujte těsnost, poškození a připevnění hydraulického válce
Zkontrolujte funkčnost a poškození hadicového vedení
Vyměňte filtrační patronu (hydraulický olej a odvzdušňovací filtr)
Vyměňte hydraulický olej
Zkontrolujte funkci pojistných tlakových ventilů
Vyměňte sací filtr (řízení)
Zkontrolujte funkci přístrojů a zobrazení
t
Zkontrolujte pevné uchycení přípojek a poškození kabelu
Zkontrolujte funkci a poškození kabelových vedení
Zkontrolujte funkci výstražných zařízení a bezpečnostních obvodů
Zkontrolujte spínací jistič
Zkontrolujte správnou hodnotu pojistek
Zkontrolujte prostor instalace elektroniky a očistěte
chladicí žebra
Přečtěte a vymažte paměů chyb
Zkontrolujte upevnění motoru
Zkontrolujte funkci ventilátorů
Očistěte chladicí žebra motoru
Zkontrolujte poškození kabelu akumulátoru, případně t
vyměňte
Zkontrolujte hustotu, množství kyseliny a napětí článků t
Zkontrolujte pevné usazení připojovacích svorek, namažte tukem pro pólové šrouby
Vyčistěte zásuvná spojení akumulátoru, zkontrolujte pevné usazení
M M M
6 12 24
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
50137683 - 5113337 CZ
Hydraulické
zařízení:
Cykly údržby
Standard =
t
W
1
Zkontrolujte těsnost a poškození spojů a přívodů
Zkontrolujte vzduchové filtry nádrže na hydraulický olej
Zkontrolujte množství oleje
Zkontrolujte těsnost, poškození a připevnění hydraulického válce
Zkontrolujte funkčnost a poškození hadicového vedení
Vyměňte filtrační patronu (hydraulický olej a odvzdušňovací filtr)
Vyměňte hydraulický olej
Zkontrolujte funkci pojistných tlakových ventilů
Vyměňte sací filtr (řízení)
Zkontrolujte funkci přístrojů a zobrazení
t
Zkontrolujte pevné uchycení přípojek a poškození kabelu
Zkontrolujte funkci a poškození kabelových vedení
Zkontrolujte funkci výstražných zařízení a bezpečnostních obvodů
Zkontrolujte spínací jistič
Zkontrolujte správnou hodnotu pojistek
Zkontrolujte prostor instalace elektroniky a očistěte
chladicí žebra
Přečtěte a vymažte paměů chyb
Zkontrolujte upevnění motoru
Zkontrolujte funkci ventilátorů
Očistěte chladicí žebra motoru
Zkontrolujte poškození kabelu akumulátoru, případně t
vyměňte
Zkontrolujte hustotu, množství kyseliny a napětí článků t
Zkontrolujte pevné usazení připojovacích svorek, namažte tukem pro pólové šrouby
Vyčistěte zásuvná spojení akumulátoru, zkontrolujte pevné usazení
F5
F5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
Všeobecná
měření:
11.2
11.3
12.1
12.2
Zdvihací
konstrukce:
t
F6
10.1
t
t
t
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
t
10.7
t
10.8
t
10.9
t
t
t
Všeobecná
měření:
t
t
Předvádění:
50137683 - 5113337 CZ
Předvádění:
11.1
M M M
6 12 24
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
Cykly údržby
Standard =
t
W
1
Na třecí a boční náběhové plochy vodicích válečků v
t
profilech zdvihací konstrukce naneste mazací tuk
Zkontrolujte nastavení a opotřebení zvedacích řetězů
Zkontrolujte napnutí zvedacích řetězů a namažte je
t
Zkontrolujte upevnění zdvihací konstrukce
Zkontrolujte upevnění a uložení nakláněcího válce
Zkontrolujte opotřebení a poškození vidlice a jejího nosiče
Vizuálně zkontrolujte vodicí válečky, kluzné elementy a
zarážky
Překontrolujte úhel sklonu zdvihací konstrukce
Překontrolujte rovnoměrné vysunutí obou válců sklonu
Zkontrolujte vůli stožáru a boční vůli nastavte distančními podložkami
Překontrolujte zemní odpor elektroinstalace podle
VDI 2511
Zkontrolujte rychlost jízdy a brzdnou dráhu
Zkontrolujte rychlost zdvihání a spouštění
Zkušební jízda se jmenovitým zatížením
Po provedené údržbě předveďte vozík pověřené osobě
M M M
6 12 24
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
50137683 - 5113337 CZ
Zdvihací
konstrukce:
Cykly údržby
Standard =
t
W
1
Na třecí a boční náběhové plochy vodicích válečků v
t
profilech zdvihací konstrukce naneste mazací tuk
Zkontrolujte nastavení a opotřebení zvedacích řetězů
Zkontrolujte napnutí zvedacích řetězů a namažte je
t
Zkontrolujte upevnění zdvihací konstrukce
Zkontrolujte upevnění a uložení nakláněcího válce
Zkontrolujte opotřebení a poškození vidlice a jejího nosiče
Vizuálně zkontrolujte vodicí válečky, kluzné elementy a
zarážky
Překontrolujte úhel sklonu zdvihací konstrukce
Překontrolujte rovnoměrné vysunutí obou válců sklonu
Zkontrolujte vůli stožáru a boční vůli nastavte distančními podložkami
Překontrolujte zemní odpor elektroinstalace podle
VDI 2511
Zkontrolujte rychlost jízdy a brzdnou dráhu
Zkontrolujte rychlost zdvihání a spouštění
Zkušební jízda se jmenovitým zatížením
Po provedené údržbě předveďte vozík pověřené osobě
F6
5
Mazací plán EFG-Vac
5
Mazací plán EFG-Vac
G
G
t-D
t-D
g-E
g-E
-A
c
b-N
-A
s-E
c
b-N
a
a
50137683 - 5113337 CZ
s
c
b-N
b
Plnicí hrdlo pro převodový olej
Tlaková maznička
a
Vypouštěcí šroub pro
převodový olej
Plnicí hrdlo pro hydraulický olej
t
Plnicí hrdlo minerálního oleje
pro brzdnou soustavu
Kluzné plochy
50137683 - 5113337 CZ
b-N
g
s-E
Vypouštěcí šroub pro hydraulický olej
F7
g
Kluzné plochy
b
Plnicí hrdlo pro převodový olej
s
Tlaková maznička
a
Vypouštěcí šroub pro
převodový olej
Plnicí hrdlo pro hydraulický olej
t
Plnicí hrdlo minerálního oleje
pro brzdnou soustavu
c
Vypouštěcí šroub pro hydraulický olej
F7
Provozní hmoty
5.1
Práce s provozními hmotami: S provozními hmotami a prostředky je třeba vždy
pracovat a zacházet odborně a tak, aby byly splněny předpisy jejich výrobce.
f
Práce s provozními hmotami: S provozními hmotami a prostředky je třeba vždy
pracovat a zacházet odborně a tak, aby byly splněny předpisy jejich výrobce.
f
Neodborné zacházení s provozními hmotami má za následek ohrožení zdraví, života
a životního prostředí. Provozní hmoty je dovoleno skladovat pouze v předepsaných
nádobách. Může se jednat o hořlaviny; proto je nutné u těchto hmot vždy zabránit jejich styku s horkými součástkami i jinými horkými předměty a zejména s otevřeným
ohněm.
Při plnění provozních hmot do vozíku je třeba používat výhradně čistých nádob.
Mísení provozních hmot různé kvality je nepřípustné. Od tohoto předpisu je možno
se odchýlit pouze v případech, že toto mísení se výslovně předepisuje v tomto
návodu k obsluze.
Je třeba zabránit rozlití a rozstřiku provozních hmot. Rozlitou kapalinu a rozstřik je
třeba odstranit použitím vhodného chemického pojiva, které tyto hmoty váže. Vzniklá
směs provozní hmoty a pojiva se pak podle předpisu zlikviduje.
Je třeba zabránit rozlití a rozstřiku provozních hmot. Rozlitou kapalinu a rozstřik je
třeba odstranit použitím vhodného chemického pojiva, které tyto hmoty váže. Vzniklá
směs provozní hmoty a pojiva se pak podle předpisu zlikviduje.
Č. obj.
Množství
50062046
A
50062045
Označení
Renolin
34,5 l
Použití pro
Kód
321) HLPD
A
Hydraulické zařízení
50062045
Renolin 321)
Hydraulický brzdný
systém
D
50062046
50055726
Mazací vazelína
KP 2 K3)
Přední a zadní kolo ložisko kola
E
G
29201280
Řetězový sprej
Řetězy
N
50137755
Shell Donax TC 50
Universal
Převodovka
D
50062046
E
0,25 l
2 x cca 3 l
m
Směrné hodnoty tuku
Způsob
zmýdelnění
E
Lithium
Označení
Renolin
34,5 l
Použití pro
321) HLPD
Renolin 222) HLPD
Hydraulické zařízení
HV 68 3)
Renolin 321)
Hydraulický brzdný
systém
50055726
Mazací vazelína
KP 2 K3)
Přední a zadní kolo ložisko kola
G
29201280
Řetězový sprej
Řetězy
N
50137755
Shell Donax TC 50
Universal
Převodovka
0,25 l
2 x cca 3 l
Nepoužívat žádný upravovaný olej!
Směrné hodnoty tuku
Bod
zkapalnění
°C
185
platí pro teploty -5/+30 °C
platí pro teploty -20/-5 °C
platí pro teploty +30/+50 °C
Penetrace po
prohnětení při
25 °C
265-295
NLG1-třída
Pracovní
teplota °C
Kód
Způsob
zmýdelnění
2
-35/+120
E
Lithium
1)
2)
3)
50137683 - 5113337 CZ
Kód
Množství
50124051
Nepoužívat žádný upravovaný olej!
1)
2)
3)
Č. obj.
50062046
Renolin 222) HLPD
HV 68 3)
50124051
F8
Neodborné zacházení s provozními hmotami má za následek ohrožení zdraví, života
a životního prostředí. Provozní hmoty je dovoleno skladovat pouze v předepsaných
nádobách. Může se jednat o hořlaviny; proto je nutné u těchto hmot vždy zabránit jejich styku s horkými součástkami i jinými horkými předměty a zejména s otevřeným
ohněm.
Při plnění provozních hmot do vozíku je třeba používat výhradně čistých nádob.
Mísení provozních hmot různé kvality je nepřípustné. Od tohoto předpisu je možno
se odchýlit pouze v případech, že toto mísení se výslovně předepisuje v tomto
návodu k obsluze.
Kód
m
Provozní hmoty
F8
Bod
zkapalnění
°C
185
platí pro teploty -5/+30 °C
platí pro teploty -20/-5 °C
platí pro teploty +30/+50 °C
Penetrace po
prohnětení při
25 °C
265-295
NLG1-třída
Pracovní
teplota °C
2
-35/+120
50137683 - 5113337 CZ
5.1
6
Popis údržbářských a opravných prací
6
Popis údržbářských a opravných prací
6.1
Připravte vozík pro provádění údržbářských prací
6.1
Připravte vozík pro provádění údržbářských prací
6.2
Aby se zabránilo vzniku nehod při provádění údržbářských prací, musí být provedena
všechna nutná bezpečnostní opatření. Musí být vytvořeny následující předpoklady:
Aby se zabránilo vzniku nehod při provádění údržbářských prací, musí být provedena
všechna nutná bezpečnostní opatření. Musí být vytvořeny následující předpoklady:
– Zpřístupněte akumulátor (viz kapitola D).
– Zpřístupněte akumulátor (viz kapitola D).
Kontrola připevnění kol
6.2
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Matky kol (1) přitáhněte do kříže momentovým klíčem.
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Matky kol (1) přitáhněte do kříže momentovým klíčem.
Moment přitažení
Kola/hnací náprava – disk se 6 otvory
MA = 330 Nm
Moment přitažení
Kola/hnací náprava – disk se 6 otvory
MA = 330 Nm
Kola/hnací náprava – disk s 10 otvory
MA = 220 Nm
Kola/náprava řízení
6.3
Kontrola připevnění kol
Kola/hnací náprava – disk s 10 otvory
MA = 220 Nm
1
MA = 170 Nm
Kola/náprava řízení
Tlak pneumatik
6.3
MA = 170 Nm
Tlak pneumatik
50137683 - 5113337 CZ
Kola/hnací náprava 10 bar
Kola/náprava řízení 7 - 8 bar
50137683 - 5113337 CZ
Kola/hnací náprava 10 bar
Kola/náprava řízení 7 - 8 bar
1
F9
F9
6.4
Kontrola množství hydraulického oleje
6.4
Kontrola množství hydraulického oleje
m
Zařízení pro uchycení nákladu se musí nacházet ve spodní poloze.
m
Zařízení pro uchycení nákladu se musí nacházet ve spodní poloze.
– Připravte vozík pro údržbářské práce
a opravy (viz odstavec 6.1).
– Vyšroubujte vzduchový filtr s měrkou
(2).
2
– Na měrce (3) zkontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje.
A
– Připravte vozík pro údržbářské práce
a opravy (viz odstavec 6.1).
– Vyšroubujte vzduchový filtr s měrkou
(2).
2
– Na měrce (3) zkontrolujte výšku hladiny hydraulického oleje.
A
Při dostatečném naplnění nádrže musí
být hladina hydraulického oleje vyznačena na horní značce (4).
Při dostatečném naplnění nádrže musí
být hladina hydraulického oleje vyznačena na horní značce (4).
3
3
max.
min.
max.
min.
4
f09unten
f09unten
– Případně doplňte hydraulický olej až do předepsané úrovně (10 mm na měrce (3)
odpovídá asi 1 l hydraulického oleje).
m
– Případně doplňte hydraulický olej až do předepsané úrovně (10 mm na měrce (3)
odpovídá asi 1 l hydraulického oleje).
m
Nádrž s hydraulickým olejem nenaplňujte nad horní značku - to by mohlo vést ke vzniku poruch a poškození zařízení.
Nádrž s hydraulickým olejem nenaplňujte nad horní značku - to by mohlo vést ke vzniku poruch a poškození zařízení.
50137683 - 5113337 CZ
Vyměněné provozní prostředky musí být odstraněny podle platných předpisů pro
ochranu životního prostředí.
50137683 - 5113337 CZ
Vyměněné provozní prostředky musí být odstraněny podle platných předpisů pro
ochranu životního prostředí.
F 10
4
F 10
6.5
Kontrola množství oleje v převodovce
6.5
Kontrola množství oleje v převodovce
f
Převodový olej nesmí vytéct na zem,
proto postavte pod převodovku záchytnou vanu převodového oleje.
f
Převodový olej nesmí vytéct na zem,
proto postavte pod převodovku záchytnou vanu převodového oleje.
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Vyšroubujte kontrolní šroub oleje (5a).
– Zkontrolujte hladinu převodového oleje, popřípadě jej doplňte.
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Vyšroubujte kontrolní šroub oleje (5a).
– Zkontrolujte hladinu převodového oleje, popřípadě jej doplňte.
A
Výška naplnění musí sahat až po horní
5
hranu otvoru pro kontrolu oleje (5a).
m
Převodový olej nedoplňujte až po otvor
pro plnění oleje (5).
f
Vyměněné provozní prostředky musí
být odstraněny podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí.
6.6
Vypuštění oleje
5a
6
5
5a
6
A
Výška naplnění musí sahat až po horní
5
hranu otvoru pro kontrolu oleje (5a).
m
Převodový olej nedoplňujte až po otvor
pro plnění oleje (5).
f
Vyměněné provozní prostředky musí
být odstraněny podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí.
6.6
Vypuštění oleje
– Při vypouštění oleje musí mít olej provozní teplotu.
– Pod otvor pro vypouštění oleje postavte vanu pro zachycení oleje.
– Vyšroubujte šroub pro vypuštění oleje (6) a vypusůte převodový olej.
6.7
Naplnění oleje
6.7
5
5a
6
Naplnění oleje
– Zašroubujte šroub pro vypouštění oleje, předtím vyměňte těsnicí kroužek.
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu oleje.
– Nový převodový olej nalévejte při vyšroubovaném plnicím šroubu (5) až po spodní
hranu kontrolního otvoru (5a).
Výměna filtru pro hydraulický olej
Filtr hydraulického oleje je umístěn vlevo
od nakláněcího válce a je přístupný po
demontáži podlahového plechu.
6
– Při vypouštění oleje musí mít olej provozní teplotu.
– Pod otvor pro vypouštění oleje postavte vanu pro zachycení oleje.
– Vyšroubujte šroub pro vypuštění oleje (6) a vypusůte převodový olej.
– Zašroubujte šroub pro vypouštění oleje, předtím vyměňte těsnicí kroužek.
– Vyšroubujte šroub pro kontrolu oleje.
– Nový převodový olej nalévejte při vyšroubovaném plnicím šroubu (5) až po spodní
hranu kontrolního otvoru (5a).
6.8
5a
6.8
7
Výměna filtru pro hydraulický olej
Filtr hydraulického oleje je umístěn vlevo
od nakláněcího válce a je přístupný po
demontáži podlahového plechu.
50137683 - 5113337 CZ
– Odšroubujte uzávěr filtru pro hydraulický olej (7).
– Vyměňte filtrační vložku; pokud je
O-kroužek poškozen, musí být
vyměněn za nový. O-kroužek před
vložením lehce namažte olejem.
– Opět našroubujte uzávěr.
50137683 - 5113337 CZ
– Odšroubujte uzávěr filtru pro hydraulický olej (7).
– Vyměňte filtrační vložku; pokud je
O-kroužek poškozen, musí být
vyměněn za nový. O-kroužek před
vložením lehce namažte olejem.
– Opět našroubujte uzávěr.
7
F 11
F 11
6.9
Výměna sacího filtru
6.9
10
Sací filtr (10) systému řízení se nachází
v hydraulickém tanku. Odstraňte kryt z
hydraulického tanku a vyšroubujte sací
filtr.
Výměna sacího filtru
10
Sací filtr (10) systému řízení se nachází
v hydraulickém tanku. Odstraňte kryt z
hydraulického tanku a vyšroubujte sací
filtr.
6.10
Zkontrolujte hladinu oleje brzdné soustavy
6.10
Zkontrolujte hladinu oleje brzdné soustavy
m
Nádržka na brzdovou kapalinu (minerální olej) je viditelná z pravé strany při skloněném sloupku řízení. Pro doplňování nebo výměnu minerálního oleje se musí kryt
(8) odstranit.
m
Nádržka na brzdovou kapalinu (minerální olej) je viditelná z pravé strany při skloněném sloupku řízení. Pro doplňování nebo výměnu minerálního oleje se musí kryt
(8) odstranit.
m
Systém se nesmí doplňovat žádnou běžnou brzdovou kapalinou, pouze předepsaným minerálním olejem!
m
Systém se nesmí doplňovat žádnou běžnou brzdovou kapalinou, pouze předepsaným minerálním olejem!
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Kryt (8) odstraňte po uvolnění šroubů.
– Hladinu oleje ve vyrovnávací nádržce
(9) zkontrolujte zrakem, případně
doplňte převodovým olejem (viz
odstavec 5.1).
– Vozidlo odstavte v zabezpečeném
stavu (viz kapitola E).
– Kryt (8) odstraňte po uvolnění šroubů.
– Hladinu oleje ve vyrovnávací nádržce
(9) zkontrolujte zrakem, případně
doplňte převodovým olejem (viz
odstavec 5.1).
9
8
A
Hladina oleje musí být mezi značkami
„Min.“ a „Max.“.
m
Vyměněné provozní prostředky musí být
odstraněny podle platných předpisů pro
ochranu životního prostředí.
m
Vyměněné provozní prostředky musí být
odstraněny podle platných předpisů pro
ochranu životního prostředí.
F 12
8
50137683 - 5113337 CZ
Hladina oleje musí být mezi značkami
„Min.“ a „Max.“.
50137683 - 5113337 CZ
A
9
F 12
Údržba bezpečnostního pásu
6.11
Údržba bezpečnostního pásu
Řidič by měl denně - před uvedením pozemního dopravního prostředku do provozu kontrolovat stav a správnou funkci bezpečnostního pásu. Pouze pravidelnou kontrolou lze včasně zjistit eventuální nesprávnou funkci.
Řidič by měl denně - před uvedením pozemního dopravního prostředku do provozu kontrolovat stav a správnou funkci bezpečnostního pásu. Pouze pravidelnou kontrolou lze včasně zjistit eventuální nesprávnou funkci.
– Bezpečnostní pás zcela vytáhněte a zkontrolujte vznik roztřepení popruhu
– Zkontrolujte funkci zámku bezpečnostního pásu a správné navinutí bezpečnostního pásu na navíječi
– Zkontrolujte vznik poškození krytu
– Bezpečnostní pás zcela vytáhněte a zkontrolujte vznik roztřepení popruhu
– Zkontrolujte funkci zámku bezpečnostního pásu a správné navinutí bezpečnostního pásu na navíječi
– Zkontrolujte vznik poškození krytu
Testování blokovací automatiky:
Testování blokovací automatiky:
– Pozemní dopravní prostředek odstavte na vodorovné ploše
– Bezpečnostní pás trhavě vytáhněte
– Pozemní dopravní prostředek odstavte na vodorovné ploše
– Bezpečnostní pás trhavě vytáhněte
m
Automatika musí zablokovat vytažení bezpečnostního pásu.
m
f
Automatika musí zablokovat vytažení bezpečnostního pásu
– Otevřete kryt motoru (cca 30 °)
50137683 - 5113337 CZ
Pokud je bezpečnostní pás poškozen, nesmí být dopravní vozík uveden do provozu,
nýbrž musí být provedena okamžitá výměna pásu!
m
Automatika musí zablokovat vytažení bezpečnostního pásu.
m
f
Automatika musí zablokovat vytažení bezpečnostního pásu
– Otevřete kryt motoru (cca 30 °)
Pokud je bezpečnostní pás poškozen, nesmí být dopravní vozík uveden do provozu,
nýbrž musí být provedena okamžitá výměna pásu!
50137683 - 5113337 CZ
6.11
F 13
F 13
Kontrola elektrických pojistek
6.12
– Připravte vozík pro údržbářské práce a opravy
(viz odstavec 6.1).
– Otevřete kryt akumulátoru nebo odšroubujte zakrytování elektroniky.
– Odšroubujte kryt.
– Podle tabulky zkontrolujte správné hodnoty a stav všech pojistek.
f
– Připravte vozík pro údržbářské práce a opravy
(viz odstavec 6.1).
– Otevřete kryt akumulátoru nebo odšroubujte zakrytování elektroniky.
– Odšroubujte kryt.
– Podle tabulky zkontrolujte správné hodnoty a stav všech pojistek.
f
Aby se zabránilo vzniku škod na elektrickém zařízení, používejte výhradně pojistky
podle příslušně zadané hodnoty.
1 2 3 456
Kontrola elektrických pojistek
Aby se zabránilo vzniku škod na elektrickém zařízení, používejte výhradně pojistky
podle příslušně zadané hodnoty.
1 2 3 456
7
7
8
8
9
10
9
10
11
12
F 14
Označení
F3.1
F3.1
6F5
F1.2
F2.1
1F9
3F1
2F10
1F3
F1
5F2
5F2
Proudový obvod
Hodnota/typ
Zvláštní příslušenství
Řídicí pojistka DC/převodník DC
24 V 10 A
Řídicí pojistka
12 V 3 A
Řídicí pojistka
80 V 10 A
Řídicí pojistka
80 V 10 A
Pojistka řízení elektroniky
80 V 3 A
Motor pro posilování řízení
30 A
Řídicí pojistka hydrauliky
250 A
Řídicí pojistka jízdy
250 A/355 A
Pojistka celého řízení
30 A
Řídicí pojistka DC/převodník DC (volitelný) 24 V 10 A
Řídicí pojistka DC/převodník DC (volitelný) 24 V 15 A
12
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50137683 - 5113337 CZ
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
F 14
Označení
F3.1
F3.1
6F5
F1.2
F2.1
1F9
3F1
2F10
1F3
F1
5F2
5F2
Proudový obvod
Hodnota/typ
Zvláštní příslušenství
Řídicí pojistka DC/převodník DC
24 V 10 A
Řídicí pojistka
12 V 3 A
Řídicí pojistka
80 V 10 A
Řídicí pojistka
80 V 10 A
Pojistka řízení elektroniky
80 V 3 A
Motor pro posilování řízení
30 A
Řídicí pojistka hydrauliky
250 A
Řídicí pojistka jízdy
250 A/355 A
Pojistka celého řízení
30 A
Řídicí pojistka DC/převodník DC (volitelný) 24 V 10 A
Řídicí pojistka DC/převodník DC (volitelný) 24 V 15 A
50137683 - 5113337 CZ
6.12
6.13
7
Opětné uvedení do provozu
6.13
Vozík se po čištění anebo údržbě smí opět uvést do provozu teprve po:
Vozík se po čištění anebo údržbě smí opět uvést do provozu teprve po:
–
–
–
–
–
–
–
–
Funkční zkoušce houkačky.
Funkční zkoušce hlavního vypínače.
Funkčním odzkoušení brzd.
Vozidlo namazat podle plánu mazání.
OdMstavení vozíku z provozu
7
Jestliže je vozík na příklad z provozních důvodů odstaven po dobu delší než
2 měsíce, smí se skladovat pouze v suché místnosti, kde je zároveň chráněn před
mrazem. Přitom je třeba zajistit předepsaná opatření před odstavením vozíku, v jeho
průběhu a po něm.
m
m
Vozík musí být po dobu provozní odstávky uložen na podpěrách tak, aby všechna
kola byla nad podlahou. Jen tak se dá zajistit, že nedojde k poškození ani vlastních
kol ani jejich ložisek.
Opatření, která je třeba zajistit před odstavením vozíku z provozu
7.1
Vozík důkladně vyčistěte.
Zkontrolujte brzdy.
Zkontrolujte stav hydraulického oleje a případně olej doplňte (viz kapitolu F).
Všechny mechanické díly vozíku, které nejsou opatřeny nátěrem, potřete tenkou
vrstvou oleje případně mazacího tuku.
– Vozík promažte podle mazacícho schematu (viz kapitolu F).
– Nabijte baterii (viz kapitolu D).
– Baterii odpojte, vyčistěte a napojovací pólové šrouby natřete speciálním tukem.
Opatření, která je třeba zajistit před odstavením vozíku z provozu
Vozík důkladně vyčistěte.
Zkontrolujte brzdy.
Zkontrolujte stav hydraulického oleje a případně olej doplňte (viz kapitolu F).
Všechny mechanické díly vozíku, které nejsou opatřeny nátěrem, potřete tenkou
vrstvou oleje případně mazacího tuku.
– Vozík promažte podle mazacícho schematu (viz kapitolu F).
– Nabijte baterii (viz kapitolu D).
– Baterii odpojte, vyčistěte a napojovací pólové šrouby natřete speciálním tukem.
A
Kromě uvedeného musíte respektovat údaje a pokyny výrobce baterie!
Kromě uvedeného musíte respektovat údaje a pokyny výrobce baterie!
– Všechny volně přístupné elektrické kontakty postříkejte vhodným kontaktovým
sprejem.
Opatření, která je třeba zajistit v průběhu provozní odstávky vozíku
7.2
Opatření, která je třeba zajistit v průběhu provozní odstávky vozíku
Každé dva měsíce je třeba:
Každé dva měsíce je třeba:
– Nabít baterii (viz kapitolu D).
– Nabít baterii (viz kapitolu D).
m
U vozíků s bateriovým pohonem je baterii bezpodmínečně třeba pravidelně dobíjet,
protože jinak dojde v důsledku samovybíjení k jejímu úplnému vybití a následnému
zničení baterie sulfatizací, která takovéto vybití provází.
50137683 - 5113337 CZ
U vozíků s bateriovým pohonem je baterii bezpodmínečně třeba pravidelně dobíjet,
protože jinak dojde v důsledku samovybíjení k jejímu úplnému vybití a následnému
zničení baterie sulfatizací, která takovéto vybití provází.
50137683 - 5113337 CZ
m
Vozík musí být po dobu provozní odstávky uložen na podpěrách tak, aby všechna
kola byla nad podlahou. Jen tak se dá zajistit, že nedojde k poškození ani vlastních
kol ani jejich ložisek.
–
–
–
–
– Všechny volně přístupné elektrické kontakty postříkejte vhodným kontaktovým
sprejem.
7.2
OdMstavení vozíku z provozu
Pokud má být vozík odstaven z provozu po dobu delší než 6 měsíců, je třeba dohodnout další potřebná opatření se serviserm výrobce.
–
–
–
–
A
Funkční zkoušce houkačky.
Funkční zkoušce hlavního vypínače.
Funkčním odzkoušení brzd.
Vozidlo namazat podle plánu mazání.
Jestliže je vozík na příklad z provozních důvodů odstaven po dobu delší než
2 měsíce, smí se skladovat pouze v suché místnosti, kde je zároveň chráněn před
mrazem. Přitom je třeba zajistit předepsaná opatření před odstavením vozíku, v jeho
průběhu a po něm.
Pokud má být vozík odstaven z provozu po dobu delší než 6 měsíců, je třeba dohodnout další potřebná opatření se serviserm výrobce.
7.1
Opětné uvedení do provozu
F 15
F 15
7.3
Opětné uvedení vozíku do provozu po odstávce
7.3
– Vozík důkladně vyčistěte.
– Promažte jej podle mazacícho schematu (viz kapitolu F).
– Vyčistěte baterii, napojovací pólové šrouby natřete speciálním tukem a baterii připojte na svorky vozíku.
– Nabijte baterii (viz kapitolu D).
– Zkontrolujte olej v převodovce, zda neobsahuje vodní kondenzát, a podle potřeby
jej vyměňte.
– Zkontrolujte hydraulický olej, zda neobsahuje vodní kondenzát, a podle potřeby jej
vyměňte.
– Uveďte vozík do provozu (viz kapitolu E).
Opětné uvedení vozíku do provozu po odstávce
– Vozík důkladně vyčistěte.
– Promažte jej podle mazacícho schematu (viz kapitolu F).
– Vyčistěte baterii, napojovací pólové šrouby natřete speciálním tukem a baterii připojte na svorky vozíku.
– Nabijte baterii (viz kapitolu D).
– Zkontrolujte olej v převodovce, zda neobsahuje vodní kondenzát, a podle potřeby
jej vyměňte.
– Zkontrolujte hydraulický olej, zda neobsahuje vodní kondenzát, a podle potřeby jej
vyměňte.
– Uveďte vozík do provozu (viz kapitolu E).
A
Pokud vzniknou u vozíků s bateriovým pohonem problémy se spínáním kontaktů elektrické soustavy, očistěte volně přístupné kontakty kontaktovým sprejem a případně
z kontaktů ovládacích prvků odstraňte oxidovou vrstvu tak, že příslušný prvek několikrát přepnete.
A
Pokud vzniknou u vozíků s bateriovým pohonem problémy se spínáním kontaktů elektrické soustavy, očistěte volně přístupné kontakty kontaktovým sprejem a případně
z kontaktů ovládacích prvků odstraňte oxidovou vrstvu tak, že příslušný prvek několikrát přepnete.
f
Ihned po uvedení do provozu několikrát na zkoušku zabrzděte a odbrzděte.
f
Ihned po uvedení do provozu několikrát na zkoušku zabrzděte a odbrzděte.
8
F 16
Bezpečnostní kontrola po uplynutí předepsané doby a po mimořádné události
(v D se provede kontrola dodržení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci podle BGV D27)
Vozík je třeba nejméně jednou do roka a po každé mimořádné události podrobit kontrole, provedené pracovníkem se speciální kvalifikací. Tento pracovník je povinen
zpracovat odborný posudek na vozík bez jakéhokoliv ovlivnění provozními a hospodářskými poměry výhradně z bezpečnostního hlediska. Musí prokázat dostatečné
znalosti a zkušenosti k posouzení stavu prostředku pozemní bezkolejové dopravy a
účinnosti ochranných a bezpečnostních zařízení podle platných zásad techniky a podle předpisů, platných pro zkoušky prostředků pozemní bezkolejové dopravy.
Vozík je třeba nejméně jednou do roka a po každé mimořádné události podrobit kontrole, provedené pracovníkem se speciální kvalifikací. Tento pracovník je povinen
zpracovat odborný posudek na vozík bez jakéhokoliv ovlivnění provozními a hospodářskými poměry výhradně z bezpečnostního hlediska. Musí prokázat dostatečné
znalosti a zkušenosti k posouzení stavu prostředku pozemní bezkolejové dopravy a
účinnosti ochranných a bezpečnostních zařízení podle platných zásad techniky a podle předpisů, platných pro zkoušky prostředků pozemní bezkolejové dopravy.
Při této zkoušce musí být beze zbytku zkontrolován technický stav vozíku ve vztahu
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kromě toho je třeba vozík podrobit komplexnímu vyšetření na eventuální poškození, která by mohla být způsobena neodborným
používáním. O kontrole se sepisuje protokol. Výsledky provedené kontroly musí provozovatel vozíku uschovat nejméně do dne přespříští kontroly.
Při této zkoušce musí být beze zbytku zkontrolován technický stav vozíku ve vztahu
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kromě toho je třeba vozík podrobit komplexnímu vyšetření na eventuální poškození, která by mohla být způsobena neodborným
používáním. O kontrole se sepisuje protokol. Výsledky provedené kontroly musí provozovatel vozíku uschovat nejméně do dne přespříští kontroly.
O okamžité odstranění zjištěných nedostatků se rovněž musí postarat provozovatel.
O okamžité odstranění zjištěných nedostatků se rovněž musí postarat provozovatel.
A
Pro tyto zkoušky má výrobce k dispozici speciální bezpečnostní servisní útvar s příslušně kvalifikovanými pracovníky. Jako viditelný průkaz se na vozík po úspěšně vykonané zkoušce připevňuje kontrolní plaketa. Na této plaketě se uvádí, ve kterém
měsíci kterého roku má proběhnout další zkouška.
50137683 - 5113337 CZ
A
Bezpečnostní kontrola po uplynutí předepsané doby a po mimořádné události
(v D se provede kontrola dodržení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci podle BGV D27)
Pro tyto zkoušky má výrobce k dispozici speciální bezpečnostní servisní útvar s příslušně kvalifikovanými pracovníky. Jako viditelný průkaz se na vozík po úspěšně vykonané zkoušce připevňuje kontrolní plaketa. Na této plaketě se uvádí, ve kterém
měsíci kterého roku má proběhnout další zkouška.
50137683 - 5113337 CZ
8
F 16
Download

EFG-Vac 22-30 / 25L/S/SL