NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Obsah:
– Hromosvodní součásti:
vodič HVI®long uvnitř stožáru
vodič HVI®power
drát DEHNcupal
plochý pásek zalomený
jímací tyče D40 – modifikace
držák jímací tyče na hřeben (1,5 m)
UNIgrip se svorkou
svorka UNI na falc
držák vodiče HVI pro prostředí EX
– Svodiče přepětí pro sítě nn
(Red/Line):
– Svodiče přepětí pro sítě MaR
(Yellow//Line):
Zkoušky svodiče typu 1
na eliminaci následných proudů
do 100 kAeff
DEHNguard® YPV SCI – kompakt
DEHNguard PCB
DEHNguard ME YPV 1500 (FM)
DEHNsecure
(+ Koordinace se SPDs typu 2)
DEHNconnect SD2
DEHNrecord LC M1+
DEHNrecord SCM XT
DEHNrapid uzemňovací modul
Hromosvodní sou ásti
Vodič HVI®long je umístěn
uvnitř podpůrné trubky
Charakteristika výrobku:
vhodný pro HVI long černý (DA=
20 mm) a šedý (DA=23 mm).
Jednoduchá montáž uvnitř uloženého vedení a až 4 dodatečně vně
vedených vodičů HVI na stožáru.
Svorka PA pro připojení řízení vodiče, který je přímo uchycen ke kovovému stožáru. Automatický kontakt jednotlivých vedení.
Dvě rozdílné varianty připojení
pro kompletní konfiguraci vedení
buď pro vnitřní nebo pro vnější uložení (rozdíl: koncovky!)
Koncovka pro uchycení jímače, spojení
s HVI long
Izolační tyč GfK
oblast koncovky
Nová koncovka!
Součást pro kontakt PA
D20 mm (čb) varianta do trubky
obj. č. 819 145
D20 mm (še) varianta do trubky
obj. č. 819 147
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Podpůrná trubka
délky 3,2 m s jímačem 1 m
délky 4,7 m s jímačem 1 m
délky 3,2 m s jímačem 2,5 m
délky 4,7 m s jímačem 2,5 m
Autor: Jiří Kutáč
obj. č. 105 330
obj. č. 105 332
obj. č. 105 331
obj. č. 105 333
Strana 1 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Pro jímač až do 2,5 m (22/16/10 mm)
Připojovací sada pro HVI-long
D20 mm (čb) pro uchycení vně trubky obj. č. 819 146
D23 mm (še) pro uchycení vně trubky obj. č. 819 148
Sada pro uchycení
(pro 4 x HVI-long, vč. koncovky) obj. č. 819 294
Vodič HVI®power
Nový vodič HVI®power je ideálním řešením pro všechny třídy ochrany před bleskem. Vodič HVI®power umožňuje dodržení ekvivalentní dostatečné vzdálenosti
s = 90 cm pro vzduch (cihlu, beton s = 180 cm).
Typ
Kat. č.
Připojovací sada
(koncovka + připojovací svorka PA)
819 142
Technické údaje
Délka oblasti koncovky
180 cm
Vnější průměr vodiče
27 mm
Průřez vnitřního vodiče Cu
25 mm2
Minimální poloměr ohybu
270 mm
Hmotnost
728 g/m
HVI power – zkompletovaný vodič
®
HVI®power L = 6 m
Vodič HVI®power long
(délka 100 m na bubnu)
Rubrika:
Novinky 2013/2014
819 160
819 137
HVI®power
kat. č. 819 137
Plášť
Navinutý na bubnu – délka
Autor: Jiří Kutáč
barva černá,
stabilizovaný proti vlivu
UV záření, odolný proti
povětrnostním vlivům
100 m
Strana 2 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Kompletní systém, včetně příslušenství je zkoušen
bleskovým proudem 200 kA (100/350 µs). Vodič HVI®power (jako jeden svod) je schopen svést maximální proud
o hodnotě 200 kA.
Pozn.: U tohoto nového vysokonapěťového systému
je dosaženo o 20 % vyšší izolace než u dosud známých
systémů HVI, HVI light.
Nový pérový systém připojení vodiče PE uvnitř stožáru
umožňuje automatické spojení s polovodivou izolací vodiče HVI®power (oblast koncovky). Vyrovnání potenciálů
je přímo připojeno na kovovou trubku. Tím je dosaženo:
- rychlé a uživatelsky pohodlné instalace;
- minimalizace montážních chyb.
PE / PVC
Optimalizace zatížení větrem
Vodič HVI®power je uložen v podpůrné kovové trubce.
Toto přináší další výhody:
- zlepšení designu, protože vodič není vidět;
- zmenšení plochy zatížení větrem;
- zrychlení montáže.
Řez podpůrnou trubkou
Ulehčení montáže
Vodič HVI®power se snadno připojí pomocí sady koncovky.
Jednoduché odizolování
Pomocí stripovacích kleští HVI®strip 27 je bez větší námahy odstraněna izolace vodiče, aniž by se poškodila izolace vodiče HVI®power.
Drát DEHNcupal
-
Použití ve vzduchu jako jímač nebo svodem nebo pro
vyrovnání potenciálů
Spojování materiálu Al/Cu
Spojení odolná proti korozi mezi Cu a Al
Rubrika:
Novinky 2013/2014
-
Malá váha ve srovnání s mědí
Malé cenové výkyvy ve srovnání s mědí
Měkký nebo srovnaný vrtačkou
Technická data
Vodič
Ø 8 mm
Průřez
50 mm²
Materiál
Al / Cu
Vlastnosti
měkký
Norma
ČSN EN 62561-2
Váha kola
cca. 20 kg
Délka vodiče
cca. 110 m
Obj. č.
833 008
Autor: Jiří Kutáč
Strana 3 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Plochý pásek zalomený
Technická data
Uzemňovací přívod uchycení na stěnu
Materiál
Nerez (V4A)
Č. materiálu
1.4571 / 1.4404
Délka
1500 / 3000 mm
Rozměry
30 x 3,5 mm
Uchycení
[3x] / [6x] Ø6,5 mm
Norma
DIN EN 50164-2
Obj. č.
860 315 / 860 330
Připojení s oddělovací svorkou
Připojení se svorkou KS
Jímací tyče D40 - modifikace
-
Upevnění např. na stěny nebo jiné konstrukce
Provedení v Al a NIRO
Jímací tyč 2000 mm nebo jímač v trubkovém provedení 2500 mm
-
Trubka Ø 40x5 mm s uchycením Ø 22/16 mm včetně
bočně orientovanými šrouby 2x M8
Uzemňovací přívod Nerez se svorkou KS z Nerezi pro
Rd 6-10 mm
Bleskový proud až 100 kA (10/350 µs)
Provedení hliník
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Provedení nerez
Jímací tyč
Roura
Ø40 délka
(mm)
délka
(mm)
2000
Jímací tyč
provedení
ø (mm)
Celková
délka
(mm)
Obj. č.
Roura
Ø40 délka
(mm)
délka
(mm)
provedení
ø (mm)
Celková
délka
(mm)
Obj. č.
2000
16/10
4000
105 190
2000
2000
16/10
4000
105 170
2000
2500
22/16/10
4500
105 195
2000
2500
22/16/10
4500
105 175
3000
2000
16/10
5000
105 191
3000
2000
16/10
5000
105 171
3000
2500
22/16/10
5500
105 196
3000
2500
22/16/10
5500
105 176
4000
2000
16/10
6000
105 192
4000
2000
16/10
6000
105 172
4000
2500
22/16/10
6500
105 197
4000
2500
22/16/10
6500
105 177
5000
2000
16/10
7000
105 193
5000
2000
16/10
7000
105 173
5000
2500
22/16/10
7500
105 198
5000
2500
22/16/10
7500
105 178
6000
2000
16/10
8000
105 194
6000
2000
16/10
8000
105 174
6000
2500
22/16/10
8500
105 199
6000
2500
22/16/10
8500
105 179
Autor: Jiří Kutáč
Strana 4 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Držák jímací tyče
na hřebenu cihlové a betonové střechy
-
-
-
Pro jímací tyč nebo izolovaný držák
- Ø 10/16 mm;
- jednoduché/dvojité provedení.
Jednoduché provedení
Dvojité provedení
Držák jímací tyče na sedlové střechy
Pro ochranu panelů fotovoltaiky a solárních systémů nebo
jiných nadstaveb na sedlových střechách.
Upevnění napínacích systémů.
Instalace na různých typech sedlových střech.
Technická data
Jednoduché
provedení
Dvojité
provedení
Materiál
Nerez
Nerez
Rozsah uchycení
120-300 mm
120-300 mm
Objímka ø Rd
10 mm
16 mm
Rozměr pásku
500 x 25 x 0,3 mm
500 x 25 x 0,3 mm
Materiál pásku
Nerez
Nerez
Spojovací rozpěrka
-
30x5 mm
Montážní vzdálenost
-
cca. 280/350/420 mm
Obj. č.
123 110
123 116
Technická data
Materiál
UNIgrip se svorkou
-
Al
Rozsah uchycení držáku
500-700 mm
Sklon střechy
24°- 53°
Rozsah svorky Rd
10/16 mm
Materiál uchycovací objímky
NIRO
Obj. č.
223 006
Technická data
Výška 20 mm
Se svorkou
Příprava k zahnutí
a zachycení
Se svorkou např.
břidlicová střecha
Materiál
Nerez
Držák vedení Rd
Ø 8 mm
Délka vzpěry
205 mm
Výška vzpěry
20 mm
Obj. č.
206 289
Svorka UNI na falc
-
Pro spojení montážních systémů, např. fotovoltaiky pro
funkční vyrovnání potenciálů/uzemnění (barva vodiče černá) a pospojování proti blesku podle ČSN EN 62305-3.
S kontaktní nerezovou příchytkou pro všechny vodiče (Cu,
Al, FeZn, Nerez).
Rubrika:
Novinky 2013/2014
-
Pro dvojité připojení pro prodrátování.
Zkoušena bleskovým proudem 50 kA (10/350 µs).
Technická data
Rozsah svorky - falc
0,7-8 mm
Průřez vodiče
Ø 8 mm
(jedno-/vícežilový)
4-50 mm²
Rozsah svorky - drátu ø Rd
8-10 m
Materiál dvojité překrytí
Nerez
Materiál příchytky
Al
Norma
ČSN EN 62561-1
Obj. č.
365 250
Autor: Jiří Kutáč
Strana 5 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Podpěra vodiče DEHNgrip®
Technická data
Materiál
Cu / Nerez
Otvor / závit
M6 / Ø 7,8 mm
Rd
8 mm
Norma
ČSN EN 50164-4
Výška vzpěry
20 mm
Obj. č.
207 017 / 007
Výška vzpěry
32 mm
Obj. č.
207 037 / 027
Svorka
Technická data
-
Materiál
Nerez
Rozsah svorky
–30 x 4 mm
Uchycení
čtyřhran 11 x 11 mm
Šrouby
M8 x 16 mm
Norma
ČSN EN 50164-1
Obj. č.
380 129
Připojení k plochému materiálu ke konstrukčním dílům nebo
např. k připojovacím svorkám
pro nosníky (bez
vrtání pásku)
Držák vodiče HVI pro prostředí EX
Držák vodiče HVI®, instalace v zónách EX: zóna 1 nebo 2 a 21 nebo 22 na kovových fasádách
HVI®Leitung
Držák vodiče HVI®
HVI®Ex W70 holder obj. č. 275 440
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Držák vodiče HVI®
HVI®Ex W200 holder obj. č. 275 441
Autor: Jiří Kutáč
Strana 6 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Držák vodiče HVI® instalace v EX zónach 22
na střeše sila
Zobrazení také pro EX zóny 21 nebo 22
Držák vodiče HVI® HVI®Ex P200 holder
kombinovaný upínacím páskem
200
obj. č. 275 442
obj. č. 106 323
mm
Vodič HVI®
Držák vodiče HVI®, instalace v zónách EX:
zóna 1 nebo 2 a 21 nebo 22 na nevodivých
fasádách
Spojovací pásek
pro držák vodiče
Obj. č. 275 498
Držák vodiče
Obj. č. 275 440
Držák vodiče HVI®, uchycení v zónách Ex -zóna
1 nebo 2 a 21 nebo 22 na betonové fasádě
70 mm
HVI®Ex W70 holder
Obj. č. 275 440
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Autor: Jiří Kutáč
Strana 7 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Svodi e p ep tí pro sít nn (Red/Line)
Zkoušky svodiče typu 1 na eliminaci následných proudů do 100 kAeff
DEHNventil® modular
DEHNvenCI
DEHNbloc® modular
DEHNbloc® Maxi
Zkušební série 1: 255 V
Zkušební série 2: 440 V
NapČtí
+0 %
-5 %
DEHNbloc®Maxi S
DEHNbloc® Maxi NH00
Shrnutí
-
Příslušné přístroje mohou
být instalovány také v rozváděčích s prospektivním
zkratovým proudem až do
hodnoty 100 kAeff
-
Jiskřiště eliminuje/ohraničuje možné následné proudy podle zkoušek VDE bez
omezení
is = 5 kA @10 kV (1,2/50)
Ipros = 100 kARMS
MOV 275 V
bzw. 440 V
PĜedjištČní
NH 500 A, 315 A, 250 A gL/gG
Generátor
impulzního
proudX 8/20
SPD
V
50 Hz
Napájení nn
LWL
A
ěídící jednotka
A
Osciloskop
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Autor: Jiří Kutáč
Strana 8 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNguard® YPV SCI
– kompakt
•
DEHNguard YPV SCI - kompakt v sobě zahrnuje vše
podstatné, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Je speciálně vyvinutý pro instalaci do stringové skříně a chrání bez
vybavení pojistek nejen stejnosměrný vstup měniče, ale
také fotovoltaické moduly před přepětím.
• Svodič přepětí SPD typu 2 s technologií SCI.
• Osvědčené, chybově odolné zapojení Y, které zabrání
škodám při poruše izolace v obvodu generátoru.
DEHNguard
Typ DG YPV SCI 600 (FM)
•
•
•
Kombinované oddělovací a zkratovací zařízení s bezpečným elektrickým oddělením, které zabrání vzniku
požáru následkem elektrického oblouku ve stejnosměrném obvodu (patentovaný princip SCI).
Nízká ochranná úroveň při optimální ochraně:
UCPV = 600 V UP 2,5 kV;
UCPV = 1000 V UP 4 kV.
Zkratová odolnost ISCPV = 200 A.
Zkoušený podle EN 50539-11.
DEHNguard
Typ DG YPV SCI 1000 (FM)
Typ
Obj. č.
Typ
Obj. č.
DG YPV SCI 600
950 531
DG YPV SCI 1000
950 530
DG YPV SCI 600 FM
950 536
DG YPV SCI 1000 FM
950 535
Technická data
Technická data
SPD podle EN 50539-11
Typ 2
Maximální napětí FV (UCPV)
SPD podle EN 50539-11
600 V
Typ 2
Maximální napětí FV (UCPV)
1000 V
Zkratová odolnost (ISCPV)
200 A
Zkratová odolnost (ISCPV)
200 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In)
12,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In)
12,5 kA
Celkový impulzní proud (8/20) (Itotal)
40 kA
Celkový impulzní proud (8/20) (Itotal)
40 kA
Ochranná úroveň (UP) (DC+/DC-
PE)
2,5 kV
Ochranná úroveň (UP) (DC+/DC-
PE)
4 kV
Šířka
3 TE
Šířka
3 TE
Dálková signalizace (FM)
ano
Dálková signalizace (FM)
ano
CENOVĚ OPTIMALIZOVANÝ
•
Aplikačně optimalizovaný - Max. zkratový proud DC ISCPV
Bezpečná přepěťová ochrana bez instalace předjištění pro „malá a střední“ FV zařízenípro ISCPV do 200 A
•
Bez možnosti výměny modulů
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Autor: Jiří Kutáč
Strana 9 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNguard PCB
Integrace svodiče přepětí SPD typu 2 pomocí
jednopólového základního dílu
Dráhy vodiče
Vlastnosti a návrh plošného spoje:
-
Flexibilní pro vnější varianty zapojení
(1-, 2-, 3- MPP DC / 1-3 fázové AC)
-
Vyzkoušená jednotka pomocí integrovaného
svodiče typu 2 (možno prokázat zkoušku)
-
Nezaměnitelný pomocí kódování
-
Max. svodový proud (8/20 µs)
Návrh měniče
se stranou DC s (1 MPP)
a jednofázovou stranou
AC (síť TN)
+
40 kA (viz ochranný modul)
-
Optimální kontakt dálkové signalizace (FM)
-
Malý (20,2 x 61 x 62 mm)
-
DC
L
N
AC
Základní princip základního dílu
Patice
Modul
Typ
Obj. č.
DG PCV PV SCI 300
952 653
DG PCV PV SCI 300 FM
952 753
DG PCV PV 300
952 643
DG PCV PV 300 FM
952 743
DG PCV PV SCI 500
952 651
DG PCV PV SCI 500 FM
952 751
DG PCV PV 500
952 641
DG PCV PV 500 FM
952 741
DG PCV PV SCI 600
952 654
DG PCV PV SCI 600 FM
952 754
DG PCV PV 600
952 644
DG PCV PV 600 FM
952 744
Typ
Obj. č.
}
DG MOD PV SCI 300
952 053
}
DG MOD PV 300
952 043
}
DG MOD PV SCI 500
952 051
}
DG MOD PV 500
952 041
}
DG MOD PV SCI 600
952 054
}
DG MOD PV 600
952 044
Patice
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Modul
Typ
Obj. č.
DG PCB 275
952 610
DG PCB 275 FM
952 710
DG PCB 385
952 614
DG PCB 385 FM
952 714
DG PCB PV NPE
952 650
DG PCB PV NPE FM
952 750
Autor: Jiří Kutáč
Typ
Obj. č.
}
DG MOD 275
952 010
}
DG MOD 385
952 014
}
DG MOD NPE
952 050
Strana 10 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNguard ME YPV 1500 (FM)
-
První svodič přepětí, který je dosažitelný na trhu pro
fotovoltaické aplikace do 1500 V DC
-
Nový vzhled k bezpečné instalaci fotovoltaických zařízení do 1500 V (neuzeměný + uzemněný)
-
Zkoušený podle prEN 50539-11
-
Kombinované oddělovací a zkratovací zařízení s bezpečným elektrickým oddělením v ochranném modulu k zabránění požáru následkem vzniku oblouku DC
(patentovaném principu SCI)
Typ DG ME YPV SCI 1500 (FM)
-
Bezpečný, bez vzniku oblouku ve výměném ochranném modulu pomocí integrovaných stejnosměrných
pojistek
-
Instalace ve všech fotovoltaických systémech podle
IEC60364-7-712
DEHNguard MEYPV SCI 1500 (FM)
DEHNguard SEP V SCI 1500 (FM)
Extended
1,5 TE šířky pólu (rozšířený)
DG SE PV SCI 1500 (FM)
(instalace v uzemněných systémech)
Technická data
Shoda s prEN 50539-11
Maximální napětí FV (UCPV)
Technická data
ano
1500 V
Shoda s prEN 50539-11
Maximální napětí PV (UCPV)
ano
1500 V
Zkratová odolnost (ISCPV)
1000 A
Zkratová odolnost (ISCPV)
1000 A
Celkový impulzní proud (8/20) (Itotal)
25 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In)
12,5 kA
Ochranná úroveň (UP)
(DC+/DC- PE)
6 kV
Ochranná úroveň (UP)
(DC+/DC- PE)
6 kV
Šířka
4,5 TE
Šířka
3 TE
Typ
Obj. č.
Typ
Obj. č.
DG ME YPV SCI 1500
952 520
DG SE PV SCI 1500
952 561
DG ME YPV SCI 1500 FM
952 525
DG SE PV SCI 1500 FM
952 566
Ochranný modul typ
DG MOD E PV SCI 750
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Ochranný modul typ
952 056
DG MOD E PV SCI 750
Autor: Jiří Kutáč
952 056
Strana 11 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Shrnutí
-
Zvětšení šířky přístroje na 1,5 TE na pól.
-
Zakrytí kontaktu FM.
-
Dodržení vzduchových cest a cest pro plazivé proudy
pomocí:
-
Funkční provedení desingu Red/Line.
-
Ochrana proti záměně modulů pomocí kódování bez
použití přídavného nářadí.
-
Zakrytí přívodních svorek.
-
Výčnělky u připojovacích svorek.
DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM) - použití v uzemněných systémech
Když bude překročena vzdálenost 5 m mezi svodičem a uzemněným bodem, musí být oba póly chráněny
DG ME YPV SCI 1500 (FM)
Zapojení a instalace SPDs je identická se sítí nn
Přehled použití svodičů SPD typu 2 pro fotovoltaické systémy
ISCPV 1000 A
DG M YPV SCI
modular
ISCPV 1000 A
ISCPV 200 A
DG ME YPV SCI DG YPV SCI
1500
modular
kompakt
Integrovaný do
plošného spoje
DG PCB
Podular
>200 A
---
---
GAK centrální WR >200 A
---
(Monitorovací boxy)
Centrální WR
String-WR
<200 A
---
GAK String-WR
<200 A
---
Nabíjení
<200 A
---
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Autor: Jiří Kutáč
---
Strana 12 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNsecure (+ Koordinace se SPDs typu 2)
Použití ochrany
- Mobilní operátoři - Remote Radio Heads RRH;
- sítě DC;
- bezpečnostní osvětlení.
Valící se koule LPS II
Hromosvod budovy, osvČtlení vnČ mĤže být
pĜímo zasaženo.
Plot
OsvČtlení únikové cesty
385
DSE M 1 60 (FM) - koordinace s DEHNguard
Typ DG S 150 (FM)
Rubrika:
Novinky 2013/2014
DSE M 1 220 / 242 (FM) - koordinace
s DEHNguard Typ DG S 385 (FM)
DSE … 60 (FM) + DG S 150 (FM):
Koordinovaná ochranná úroveň
0,7 kV
Autor: Jiří Kutáč
385
Napájení
bezpeþnostního osvČtlení
Ohrožení bleskem ze strany spotĜebitele:
Æ impulz 10/350
ne pĜes pojistky 10 A
DSE … 220/242 (FM)
+ DG S 385 (FM):
Koordinovaná ochranná úroveň
1,5 kV
Strana 13 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Svodi e p ep tí pro sít MaR (Yellow//Line)
DEHNconnect SD2
Vlastnosti
-
Svodič přepětí v provedení řadové svorky (šířka 6 mm).
-
Oddělovací modul pro oddělení signálního obvodu
pro účely údržby.
-
Odolný proti vibracím a jednoduchá instalace pomocí systému pérové svorky.
-
Uzemnění přes lištu: impulzní proud 10 kA (8/20 µs).
-
Dodatečné uzemnění přes pérovou svorku (např. pro
stínění kabelů).
-
Modul v „parkovací pozici“ – nezasunut (Signální obvod přerušen).
-
Schválení: SIL, GOST dodatečné schválení pro Ex-Typ:
ATEX, IECEx.
DEHNconnect SD2 Typ DCO SD2 ME …
Technická data
12
24
48
Jmenovité napětí UN
12 V
24 V
48 V
Nejvyšší trvalé napětí UC
14 V
33 V
55 V
Jmenovitý proud IL
0,5 A
0,5 A
0,5 A
C2 Jmenovitý impulzní
proud In
10 kA
10 kA
10 kA
Ochranná úroveň Ad-Ad
při In C2
60 V
120 V
180 V
Obj. č.
917 920
917 921
917 922
Třída svodiče
Princip zapojení
-
Ochrana 2 jednotlivých žil s plovoucím potenciálem
jakož i nesymetrických rozhraní
-
Schválení: GOST, SIL
DEHNconnect SD2 Typ DCO SD2 MD …
Technická data
12
24
48
Jmenovité napětí UN
12 V
24 V
48 V
Nejvyšší trvalé napětí UC
14 V
33 V
55 V
Jmenovitý proud IL
0,5 A
0,5 A
0,5 A
C2 Jmenovitý impulzní
proud In
10 kA
10 kA
10 kA
Ochranná úroveň Ad-Ad
při In C2
30 V
50 V
100 V
Obj. č.
917 940
917 941
917 942
Třída svodiče
Princip zapojení
Rubrika:
Novinky 2013/2014
-
Ochrana neuzemněných provozovaných párů jakož
i symetrických rozhraní
-
Schválení: GOST, SIL
Autor: Jiří Kutáč
Strana 14 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNconnect SD2 Typ DCO SD2 MD HF …
Technická data
5V
Jmenovité napětí UN
Třída svodiče
Princip zapojení
Nejvyšší trvalé napětí UC
8,5 V
Jmenovitý proud IL
0,1 A
C2 Jmenovitý impulzní proud In
10 kA
Ochranná úroveň Ad-Ad při In C2
35 V
Mezní frekvence fG
100 MHz
Obj. č.
917 970
-
Ochrana symetrických rozhraní s vysokou přenosovou rychlostí
-
Schválení: GOST, SIL
DEHNconnect SD2 Typ DCO SD2 E …
Technická data
12
24
48
Jmenovité napětí UN
12 V
24 V
48 V
Nejvyšší trvalé napětí UC
13 V
28 V
58 V
Jmenovitý proud IL
10 A
10 A
10 A
C1 Jmenovitý impulzní
proud In
0,8 kA
0,6 kA
0,3 kA
Ochranná úroveň Ad-Ad
při In C1
50 V
96 V
180 V
Obj. č.
917 987
917 988
917 989
Třída svodiče
Princip zapojení
í
-
Jemná ochrana pro nesymetrická rozhraní
-
Schválení: GOST, SIL
DEHNconnect SD2 Typ DCO SD2 MD EX …
Technická data
Jmenovité napětí UN
24 V
Třída svodiče
Nejvyšší trvalé napětí UC
30 V
Jmenovitý proud IL
0,5 A
C2 Jmenovitý impulzní proud In
10 kA
Ochranná úroveň Ad-Ad při In C2
50 V
Obj. č.
917 960
-
Svodič přepětí pro ochranu jiskrově bezpečných měřících smyček a systému Bus
-
Schválení: GOST, SIL, ATEX, IECEx, FISCO
Princip zapojení
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Autor: Jiří Kutáč
Strana 15 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNconnect RK – DEHNconnect SD2 - srovnání výrobků
DCO RK
DCO SD2
Připojení vodičů
Pérovými svorkami
Oddělovací funkce
-
Přes zásuvný modul
Jmenovité napětí
5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V,
110 V
5 V (HF), 12 V, 24 V, 48 V
C2 Jmenovitý impulzní proud In
(8/20 µs)
10 kA
10 kA
Max. jmen. proud (8/20 µs)
-
20 kA
Kryt
Jednostranně otevřen
uzavřen / s okny pro bleskojistky
Šířka
6 mm
6 mm
Výška
57 mm
80,3 mm
Obj. č.
919 _ _ _ (z. B. 919 920)
917 _ _ _ (z. B. 917 920)
DCO SD2
DCO SD2
Shrnutí
-
Svodič přepětí v provedení svorky.
-
Oddělovací modul k oddělení signálních obvodů pro účely údržby.
-
Rychlé a bezpečné propojení pérových svorek.
-
Malá šířka: 6 mm.
-
Ochrana obvodů MaR a systému Bus, např. binární obvody, rozhraní
4-20 mA, Modbus, Profibus, rozhraní RS485/422.
DEHNconnect RK
DCO RK
DCO RK
Rubrika:
Novinky 2013/2014
náhrada/alternativa- Typ
Typ
Obj. č.
Typ
Obj. č.
DCO RK ME 12
919 920
DCO SD2 ME 12
917 920
DCO RK ME 24
919 921
DCO SD2 ME 24
917 921
DCO RK ME 48
919 922
DCO SD2 ME 48
917 922
DCO RK ME 110
919 923
BXT ML4 BE 180
920 327
DCO RK MD 12
919 940
DCO SD2 MD 12
917 940
DCO RK MD 24
919 941
DCO SD2 MD 24
917 941
DCO RK MD 48
919 942
DCO SD2 MD 48
917 942
DCO RK MD 110
919 943
BXT ML2 (4) BD 180
920 247 (920 347)
DCO RK MD HF 5
919 970
DCO SD2 MD HF 5
917 970
DCO RK E 12
919 987
DCO SD2 E 12
917 987
DCO RK E 24
919 988
DCO SD2 E 24
917 988
DCO RK E 48
919 989
DCO SD2 E 48
917 989
DCO RK E 60
919 990
----
----
DCO RK D 5 24
919 986
----
----
DCO RK MD EX 24
919 960
DCO SD2 MD EX 24
917 960
Uzavírací kryt
919 978 / 919 979
----
----
Autor: Jiří Kutáč
Strana 16 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNrecord LC M1+ - přístroj pro kontrolu svodičů
DEHNrecord SCM XT - jednotka pro monitorování stavu
Hardware
-
Integrovaný senzor LifeCheck® pro
kontrolu stavu svodiče
-
Optická signalizace stavu svodiče
3-barevný LED
-
Jednoduchá obsluha integrovaným
tlačítkem
-
Počet kontrolovaných svodičů pomocí konfigurovaného spínače DIP
-
DRC SCM XT hlídá až 10 svodičů
-
Batériový ruční přístroj
Standard LifeCheck®-Sensor BXT
Jen ovládací tlačítka 2: „ON“ a „TEST“
Jednoduchý ukazatel provoz/porucha
„ON“ – LED
Nabíjení – LED
Nabíjecí adaptér USB a nabíjecí kabel
Nárazuvzdorný a protiskluzový kryt
Obsluha
-
Zkoušky LifeCheck®
pomocí jednoduchého tlačítka „TEST“
Výsledek je ukázán
za ca. 3 sek.
Automatické vypínání (3 min.)
Baterie pro ca. 2.000
zkoušek
1 kontrolovaná skupina
-
Žádné integrované rozhraní
možno jen jednotlivé
RS485
použití!
Upozornění:
je nutno dodržet minimální
vzdálenost 50 cm mezi jednotlivými kontrolovanými skupinami!
Srovnání typu DRC MCM XT
– s typem DRC SCM XT
Funkce / vysvětlení
DRC MCM XT
DRC SCM XT
rozpínací /
spínací
rozpínací
3-pólové
tlačítko
tlačítko
Napájecí napětí (18 -48 V max. 100 mA)
•
•
3 barevný ukazatel LED
•
•
Přepínač DIP pro konfiguraci
• (8)
• (4)
Programování SPD
•
•
Kontakt dálkové signalizace
Součást pro ovládání
SPD do stavu před programováním
•
Jednotlivé použití
•
Vícenásobné použití
(modul - Master-Slave)
•
Rozhraní RS485
•
Odpor koncové smyčky
(RS485 Bus-Abschluss)
•
Potvrzení kontaktu FM
•
Displej stavu PC - Software
+ Servisní konzola
•
Otevřený protokol pro rozhraní
•
Možno firemního Update
•
Uložení stavu SPDs před výpadkem
napětí!
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Nemůže-li být dodržena minimální vzdálenost, je doporučena
alternativní instalace DRC MCM
XT se zapojením RS 485.
•
•
Autor: Jiří Kutáč
Strana 17 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
DEHNrapid uzemňovací modul Typ EM 2 DRL
-
Je určený k přímému spojení dvou nezapojených žil pro
vyrovnání potenciálů.
Zásuvný do oddělovací lišty LSA přes uzemňovací rám.
Rychlá výměna při dovybavení systému svodičů DEHNrapid®.
Není použitelný pro blok typu DRL 10 B 180.
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Technická data
Obj. č.
907 496
D1 rázový impuzní proud (10/350)
celkový (Iimp)
5 kA
C2 jmenovitý svodový proud (8/20)
celkový (In)
10 kA
Materiál
Tlakově litý zinek
Zásuvný do
TL2 10DA ...
Uzemněný pomocí
EF 10 DRL
Autor: Jiří Kutáč
Strana 18 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
Světová novinka
•
Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)
•
Ochranná úroveň 1,5 kV
•
Úspora místa v rozváděči
•
Úspora montážního času
DEHNvenCI
Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2
se zabudovanými pojistkami
Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: [email protected], www.dehn.cz
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: [email protected], www.dehn.sk
Autor: Jiří Kutáč
Strana 19 z 20
NEWSLETTER CZ
IP ILPC info č. 2/2013
• Svodič přepětí SPD TYPE 2/P1
• Pro uzemněné/neuzemněné obvody
• Provedení řadové svorky (o šířce modulu 6 mm)
• Impulzní proud 10 kA (vlny 8/20)
• Ochranný účinek svodiče P1 (500 V)
• Atesty: ATEX, IECEx, SIL, GOST
DEHNconnect SD2
- nová generace svodičů přepětí pro slaboproudé sítě
Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: [email protected], www.dehn.cz
Rubrika:
Novinky 2013/2014
Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: [email protected], www.dehn.sk
Autor: Jiří Kutáč
Strana 20 z 20
Download

IP ILPC info č. 2/2013