PŘÍSTROJE VN, VVN III.
Ing. Eva Navrátilová
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, DUM č. 12
Opakování
Kterým přístrojům patří tyto značky?
Charakterizuj tyto přístroje a uveď jejich použití v obvodu
Expanzní vypínače - vodní
• Oblouk je zhášen vodou (destilovaná, obarvená a doplněna
o látky proti zamrznutí)
• Voda se vysokou teplotou štěpí na ionty a rozkládá se na
vodík a kyslík
• Plyny uniknou do ovzduší nebo se znovu sloučí na vodu
• Ve zhášecí komoře se zvyšuje teplota a tlak
• Při pohybu kontaktu se za obloukem žene vysokou rychlostí
bublina z par a plynů - omývá a ochlazuje oblouk
Nevýhody:
• Nebezpečí požáru a výbuchu
• Menší vypínací výkony
TLAKOVZDUŠNÉ VYPÍNAČE
• Dosahují velkých vypínacích výkonů
• Hasivem je stlačený vzduch
• Vzduch se vhání podélně nebo příčně
Výhody:
• Jednoduchá konstrukce
• Vyloučena možnost výbuchu a požáru
• Vhodné pro provoz opětovného zapnutí
Nevýhody:
• Potřeba stlačeného vzduchu – kompresorová stanice,
zásobníky
• Velký hluk při vypínání
Vypínače s fluoridem sírovým SF6
Výhody fluoridu sírového:
• Účinné zhášení oblouku, rychlejší obnovení elektrické pevnosti
• Elektrická pevnost 2 – 3krát větší než vzduch, s vyšším tlakem
se zvyšuje
• Elektronegativní
• Dobrá tepelná vodivost
• Chemicky stálý
• Těžší než vzduch
Nevýhody:
• Ovlivňuje ozónovou vrstvu
• Bez zápachu, ale nedýchatelný
• Při hoření oblouku se rozkládá na jedovaté složky,
zapáchající složky
Požití SF6:
1. Oddálení kontaktů v nádobě
s SF6 – málo efektivní
2. Ofukování oblouku
proudícím SF6 – obdoba
tlakovzdušných vypínačů
3. Zhasínání v kapalném SF6 –
obdoba kapalinových
vypínačů
Vakuové vypínače
• Oddálení kontaktů probíhá ve vakuu
• Vakuum má málo vodivých částic, které by udržovaly oblouk
• Oblouk vzniká odpařením kovu kontaktních ploch
• Malá vzdálenost kontaktů, krátké trvání oblouku
• Malá tepelná energie
• Vhodné do výbušných prostředí
Co je zhášedlem expanzních vypínačů?
Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Jaké jsou výhody tlakovzdušných vypínačů?
Jaké jsou vlastnosti SF6?
Proč je výhodné ho používat jako zhášedla?
Co je jeho negativní vlastností?
V čem je výhoda vakuových vypínačů?
POUŽITÁ LITERATURA
1. MRAVEC, Rudolf. Elektrické stroje a přístroje: II. Elektrické přístroje. 2,. Praha: SNTL,
1979.
Vypínač s izolací SF6, Efacec Praha, s.r.o.
EFACEC PRAHA, s.r.o. Vypínač s izolací SF6, Efacec Praha, s.r.o. [online]. 2012 [cit. 201304-14]. Dostupné z: http://8338.cz.all.biz/vypinac-s-izolaci-sf6-g53818
martinsirovy.cz - 400kV SF6 Rozvodna, s.r.o.
MARTINSIROVY.CZ. Martinsirovy.cz - 400kV SF6 Rozvodna, s.r.o. [online]. 2010 [cit. 201304-14]. Dostupné z: http://www.martinsirovy.cz/galerie/displayimage.php?album=12&pos=4isf6-g53818
Eaton Elektrotechnika s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z:
http://www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-distribuce_energie-produkty_vn_holec
Download

III