POJISTKY
Ing. Eva Navrátilová
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE, DUM č. 8
POJISTKY
chrání vedení a spotřebiče před účinky nadproudu a
zkratového proudu
ROZDĚLENÍ POJISTEK
• Podle napětí – nízkonapěťové, vysokonapěťové
• Podle použití – pro vedení, motorové, přístrojové, pro
polovodiče
• Podle typu – závitové, nožové, trubičkové
Závitové pojistky
Používají se pro proud do 200 A, při napětí do 500 V
Pojistková vložka
Drátek malého průřezu
se při průtoku velkého
proudu přetaví
Křemičitý písek uhasí
oblouk
Tavný vodič je ze
stříbra, mědi nebo
slitin těchto kovů
Přídržný drátek se
přepálí s tavnými drátky
a uvolní terčík
Lícovací vložka nesmí
umožnit použití pojistkových
vložek větší jmenovité
hodnoty proudu
Vypínací charakteristiky tavných pojistek
Nožové pojistky
mají velkou vypínací schopnost – až do 100 kA poruchového
proudu
Pojistkové držadlo
Pojistkové spodky
Přístrojové pojistky
• Používají se k jištění měřících a elektronických přístrojů
• Rozdělujeme je podle chování při odpojení: superrychlé,
rychlé, středně pomalé, pomalé, superpomalé.
Trubičkové (válcové) pojistky
• Používají se s pojistkovými odpojovači
• Je možné je plombovat
• Použití pro poruchový proud do 1,5 násobku jmenovitého
proudu
Pojistky vn
• Jištění vn strany transformátorů
• Napětí 3 až 35 kV, vypínací proud 20 až 69 kA
• Montují se do odpínačů
• Požívají se ve venkovním i vnitřním prostředí
• Několik paralelních tavných vodičů je navinuto na
keramickém nosiči
• Hasivem je křemičitý písek
Jaké jsou účinky zkratového proudu a nadproudu?
K čemu slouží pojistky?
Jaké funkční části má pojistka?
Porovnej pojistky a jističe?
Jaké druhy pojistek znáš?
V čem se liší pojistky vn od pojistek nn?
Co jsou vypínací charakteristiky pojistek? Jaký je jejich význam?
Co je to selektivita jištění? Proč je důležitá?
POUŽITÁ LITERATURA
1. MRAVEC, Rudolf. Elektrické stroje a přístroje: II. Elektrické přístroje. 2,. Praha:
SNTL, 1979.
2. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles,
2002, 561 s. ISBN 80-867-0600-1.
Obrázky:
DNA Energie: Pojistky NN. www.dna.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-18]. Dostupné
z: http://www.dna.cz/energie/jisteni-efen/pojistky-nn
Download

pojistky ještě jednou