Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Klíčová aktivita III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada č. II
Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA II_CH , DUM 19
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Chemie
Název: Využití solí
Autor: Mgr. Pavlína Marková
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Pavlína Marková
•
•
Název:Využití solí
Autor: Mgr. Pavlína Marková
•
Stručná anotace:
Prezentace je určená k výkladu, upevnění a motivaci učiva. Popisuje využití
nejznámějších solí ze skupiny fosforečnanů, uhličitanů, chloridů, dusičnanů a
síranů.
•
Metodické zhodnocení:
Prezentace byla odpilotována 14. 6. 2011 v 8.A. Časová dotace materiálu je 1
vyučovací hodina, vhodné začlenit tématické experimenty na výrobu solí.
Materiál je vhodný i pro žáky s SVP. Formu zápisu lze v prezentaci vyznačit
změnou řezu písma či kurzívou, či na samostatný list. Motivačně působilo
zejména závěrečné opakování.
Obr.1
K čemu jsou soli
užitečné
Obr. 2
chlorid draselný
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
KCl
Výroba KOH
Draselné hnojivo
Obr. 3
chlorid amonný
•
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
NH4Cl
Při pájení
Salmiak
Suché články baterií
Obr. 4
dusičnan sodný
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
NaNO3
Průmyslové hnojivo
Chilský ledek
Obr. 5
dusičnan draselný
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
KNO3
Draselné hnojivo
Výbušniny, střelný prach, dýmovnice
Obr. 6
dusičnan stříbrný
• Uveď vzorec sloučeniny
• AgNO3
• Výroba fotografických filmů
Obr. 7
Obr. 8
síran měďnatý
•
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
CuSO4
Modrá skalice CuSO4 * 5 H2O
Impregnace proti hnilobě
Dezinfekce bazénů
Obr. 9
síran vápenatý
Obr. 10
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
CaSO4
Sádrovec
Sochařství, stavebnictví
Obr. 11
uhličitan sodný
Obr. 12
•
•
•
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
Na2CO3
Výroba skla, mýdla
Prací soda
Změkčovač vody
Součástí prášku na praní
soda
hydrogenuhličitan sodný
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
NaHCO3
Součást prášků do pečiva
Neutralizace žaludečních šťáv při překyselení
žaludku
Obr. 13
• Jedlá soda
uhličitan vápenatý
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr. 14
Uveď vzorec sloučeniny
CaCO3
Vápenec, kalcit, aragonit
Pálené vápno
Stavební kámen
Obklady
Výroba cementu
Vodní kámen, topná tělesa pračky, konvice
fosforečnan vápenatý
Obr. 15
•
•
•
•
Uveď vzorec sloučeniny
Ca3PO4
Fosforit, apatit
Hnojivo - superfosfát
chlorečnan draselný
• Uveď vzorec sloučeniny
• KClO3
• Rakety, ohňostroje, pyrotechnika
Obr. 16
Obr. 17
dusitan draselný
•
•
•
•
Z řady „éček“ chuťových přísad
Uveď vzorec sloučeniny
KNO2
slanina, uzené maso
Obr. 18
opakování
• Spoj, co k sobě patří:
A, dusitan draselný
B, dusičnan sodný
C, chlorečnan draselný
D, síran měďnatý
E, uhličitan sodný
F, hydrogenuhličitan sodný
1. NaHCO3
2. CuSO4
3. Na2CO3
4. NaNO3
5. KNO2
6. KClO3
Doplň text
• Dusičnan sodný se používá jako hnojivo pod
názvem …………………………………..
• Dusitan draselný je znám jako konzervant z
řady ………………….. v ………………………….
• V pyrotechnice se používají soli
…………………………………………………….
• Jako soda na praní se používá ……………………..
• Základní přísada kypřícího prášku je …………….
Spoj, co k sobě patří
•
•
•
•
A, NH4Cl
B, AgNO3
C, CuSO4
D, CaSO4
a, součást modré skalice
b, sádra
c, vyvolání filmů
d, salmiak
Doplň tabulku
vzorec
název
Ca3 (PO4)2
hydrogenuhličitan
sodný
NaCl
Jiný název
apatit
chilský ledek
NH4Cl
Tabulka - správné odpovědi
vzorec
název
Ca3 (PO4)2 fosforečnan
vápenatý
NaHCO3 hydrogenuhličitan
sodný
NaCl
chlorid sodný
NaNO3
NH4Cl
dusičnan sodný
chlorid amonný
Jiný název
apatit
jedlá soda
kuchyňská sůl,
halit
chilský ledek
salmiak
Použitá literatura – obrazový
materiál
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr. 14: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Calcium_carbonate.jpg>
Obr. 12: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.JPG>
Obr. 13: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydrogenuhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.PNG>
Obr. 4: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlorid_amonn%C3%BD.PNG>
Obr. 18: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slaskie.jpg>
Obr. 3: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=477>
Obr. 17: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=56&pos=2>
Obr. 16: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/albums/Holiday_and_Celebration__4th_of_July/normal_4th_July
_fireworks_2.png>
Použitá literatura – obrazový
materiál
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr.1: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=33>
Obr. 10: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0>
Obr. 11: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=6>
Obr. 7: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=30&pos=8>
Obr. 2, 8: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW:
<http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=81&pos=54>
Obr. 5: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chilisalpeter_%28Sodium_nitrate%29.jpg>
Obr. 6: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Powder_Samples.jpg>
Obr. 9: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalkantyt,_Almeria,_2Hiszpania.jpg>
Obr. 15: [cit. 2011-06-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apatite_Canada.jpg>
Použitá literatura - text
• BÍLEK, M. et RYCHTERA, J. Chemie krok za
krokem. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Moby
Dick, 1999. ISBN 80-86237-03-6. s. 190 – 194.
• BENEŠ, P et al. Základy chemie 1 pro 2. stupeň
základní školy, nižší ročníky víceletých
gymnázií a střední školy, 3. vyd. Praha:
Nakladatelství Fortuna, 2000. ISBN 80-7168720-0. s. 115.
Download

Známé soli