Daikin Altherma
HT Vysokoteplotní
Souhrn systému.
Daikin Altherma HT reprezentuje nejpokrokovější řešení pro rekonstrukce a novostavby s radiátory. Vybavená dvojitým
invertorovým kaskádovým systémem, může vyrábět vodu o výstupní teplotě až 80°C, dosahováno čistě na termodynamických
principech – bez přídavného elektrického ohřívače.
Vyměňte kotel přímo za Daikin Altherma HT – vaše radiátory mohou zůstat, žádné další investice nejsou nutné.
pouze vytápění
Venkovní jednotka
Jmen. topný výkon*
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Napájení
Cena
(kW)
(mm)
(kg)
(V / ~ / Hz)
CZK
ERRQ011AV1
11,0
73.402,–
Jednofázová
ERRQ014AV1
14,0
1345 x 900 x 320
120
220-240 / 1 / 50
87.710,–
ERRQ016AV1
16,0
ERRQ011AY1
11,0
99.593,–
84.035,–
Třífázová
ERRQ014AY1
14,0
1345 x 900 x 320
120
380-415 / 3 / 50
99.299,–
ERRQ016AY1
16,0
113.190,–
pouze vytápění
Vnitřní jednotka
Rozměry V x Š x H
(mm)
Hmotnost
(kg)
Napájení
(V / ~ / Hz)
Cena
CZK
Cena za sadu venkovní a vnitřní
jednotky
CZK
116.841,–
Jednofázová
EKHBRD014ACV1
705 x 600 x 695
144,25
220-240 / 1 / 50
121.324,–
190.243,–
209.034,–
EKHBRD011ACV1
EKHBRD016ACV1
EKHBRD011ACY1
125.048,–
120.173,–
Třífázová
EKHBRD014ACY1
705 x 600 x 695
147,25
380-415 / 3 / 50
124.926,–
224.641,–
204.208,–
224.224,–
EKHBRD016ACY1
129.262,–
242.452,–
Daikin Altherma HT
Zásobníky teplé užitkové vody
Zásobníky teplé užitkové vody
Objem vody
(l)
(mm)
Výška (samostatně stojící)
Výška (integrovaný na vnitř. jedn.) (mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost – prázdný
(kg)
Cena
CZK
EKHTS200AC
200
1335
2010
600
695
70
35.672,–
EKHTS260AC
260
1610
2285
600
695
78
40.278,–
Daikin Altherma HT
Volitelné doplňky
Volitelná sada
EKFMAHTB
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKRP1HBA
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
Popis
Volitelná sada pro samostatně stojící zásobník
Potřebné PCB pro připojení pokojového termostatu nebo záložního ohřívače
Vzdálené uživatelské rozhraní
Vřazený záložní ohřívač 1~, 230V, 6kW
Vřazený záložní ohřívač 3~, 400V, 6kW
PCB elektrická karta pro hlášení poruchy
Kabelový pokojový termostat
Bezdrátový pokojový termostat
Volitelné externí teplotní čidlo pro EKRTR
Cena CZK
12.858,–
3.466,–
5.148,–
15.168,–
15.168,–
3.466,–
3.290,–
6.479,–
427,–
* Podmínky:
EW: 55 °C, LW: 65 °C, okolí: 7 °C /6 °C WB
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na poslední straně tohoto ceníku.
9
Daikin Altherma
Flex
Souhrn systému.
Nový unikátní systém o velkých výkonech vhodný do novostaveb i rekonstrukcí. Daikin Altherma Flex umožňuje jak chlazení, tak
i ohřev vody až na 80 °C. V případě volby systému Heat Recovery se využívá odpadní teplo z chlazení na ohřev teplé vody a tím
se dosahuje špičkových účinností a minimálních provozních nákladů
pouze vytápění
Vnitřní jedn. – běžné výkony
Rozměry V x Š x H
(mm)
Hmotnost
(kg)
Napájení
(~ / Hz / V)
Výkon
(kW)
Cena
CZK
Vnitřní jedn. – velké výkony
Jednotka 220-240V / 1~ / 50Hz
Jednotka 380-415V / 3~ / 50Hz
Rozměry V x Š x H
(mm)
Hmotnost V1/Y1
(kg)
Výkon
(kW)
Cena za jednotku 220-240V CZK
Cena za jednotku 380-415V CZK
EKHVMRD50A
EKHVMRD80A
EKHVMYD50A
9
111.010,–
5,6
119.193,–
705 x 600 x 695
92
1 / 50 / 220-240
5,6
107.506,–
EKHBRD011ACV1
EKHBRD011ACY1
11
116.841,–
120.173,–
Venkovní jednotky
EMRQ8A
EMRQ10A
Jmen. topný výkon*
(kW)
22,4
28
Jmen. chladicí výkon**
(kW)
20
25
Rozměry V x Š x H
(mm)
Hmotnost
(kg)
331
Napájení
(~ / Hz / V)
Cena
CZK
217.691,–
278.462,–
* podmínky vytápění: Ta = 7 °C DB / 6 °C WB, 100% poměr připojení
** podmínky chlazení: Ta = 35 °C DB, 100% poměr připojení
Nerezový zásobník TUV
Výška (samostatně stojící)
(mm)
Výška (integrovaný na vnitřní jedn.) (mm)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Hmotnost – prázdný
(kg)
Cena
CZK
EKHTS200AC
1335
2010
600
695
70
35.672,–
vytápění + chlazení
EKHVMYD80A
705 x 600 x 695
120
1 / 50 / 220-240
9
122.696,–
pouze vytápění
EKHBRD014ACV1
EKHBRD014ACY1
705 x 600 x 695
144,25 / 147,25
14
121.324,–
124.926,–
EMRQ12A
33,6
30
1680 x 1300 x 765
EKHBRD016ACV1
EKHBRD016ACY1
16
125.048,–
129.262,–
EMRQ14A
39,2
35
EMRQ16A
44,8
40
339
3 / 50 / 380-415
316.540,–
330.668,–
406.638,–
EKHTS260AC
1610
2285
600
695
78
40.278,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na poslední straně tohoto ceníku.
10
Daikin Altherma
Flex příslušenství
Volitelná sada - EKHTS
EKFMAHTB
EKMBIL1
Popis
Volitelná sada pro samostatně stojící zásobník
Sada pro vyúčtovávání TV
Cena CZK
12.858,–
3.591,–
Volitelné přísl. - vnitř. jedn.
EKRP1HBA
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
Popis
PCB elektrická karta pro hlášení poruchy
Vřazený záložní ohřívač 1~, 230V, 6kW
Vřazený záložní ohřívač 3~, 400V, 6kW
Potřebné PCB pro připojení pokojového termostatu nebo záložního ohřívače
Vzdálené uživatelské rozhraní
Kabelový pokojový termostat
Bezdrátový pokojový termostat
Volitelné externí teplotní čidlo pro for EKRTR
Cena CZK
3.466,–
15.168,–
15.168,–
3.466,–
5.148,–
3.290,–
6.479,–
427,–
Volitelná sada - vněj. jedn. Popis
KWC25C450*
Vanička kondenzátu venkovní jednotky
Cena CZK
30.964,–
* V chladných oblastech se při instalaci musí použít opatření pro zabránění hromadění ledu (topný kabel), jinak soupravy nesmí být použito.
Chladivové propojení venkovních jednotek
třítrubka
Venkovní jednotka - výkon (HP)
8 + 10
Cena
CZK
12 ~ 16
Cena
CZK
imperiální systém
KHRQ23M29T9
4.269,–
KHRQ23M64T
6.956,–
dvojtrubka
metrický systém
KHRQM23M29T
4.269,–
KHRQM23M64T
6.956,–
imperiální systém
KHRQ22M29T9
3.842,–
KHRQ22M64T
4.646,–
metrický systém
KHRQM23M20T
3.742,–
KHRQM23M29T
4.269,–
KHRQM23M64T
6.956,–
imperiální systém
KHRQ22M20T
2.863,–
KHRQ22M29T9
3.842,–
KHRQ22M64T
4.646,–
metrický systém
KHRQM23M29H
7.584,–
KHRQM23M64H
9.241,–
imperiální systém
KHRQ22M29H
5.399,–
KHRQ22M64H
6.680,–
metrický systém
KHRQM22M29T
3.842,–
KHRQM22M64T
4.646,–
Refnety pro vnitřní jednotky
třítrubka
Kapacitní index vnitřní jednotky
< 200
Cena
CZK
200 ≤ x < 290
Cena
CZK
290 ≤ x < 520
Cena
CZK
imperiální systém
KHRQ23M20T
3.742,–
KHRQ23M29T9
4.269,–
KHRQ23M64T
6.956,–
dvojtrubka
metrický systém
KHRQM22M20T
2.863,–
KHRQM22M29T
3.842,–
KHRQM22M64T
4.646,–
Header pro vnitřní jednotku
třítrubka
Kapacitní index vnitřní jednotky
<200 a 200 ≤ x < 290
Cena
CZK
290 ≤ x < 520
Cena
CZK
imperiální systém
KHRQ23M29H
7.584,–
KHRQ23M64H
9.241,–
dvojtrubka
metrický systém
KHRQM22M29H
5.399,–
KHRQM22M64H
6.680,–
2012 / Uvedené ceny jsou ceníkové ceny bez DPH. Společnost Daikin si vyhrazuje právo k úpravě cen. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na poslední straně tohoto ceníku.
11
Download

Daikin Altherma HT Vysokoteplotní Daikin