NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma
Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları
2014-05-19
1
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin Altherma
Kurulum ve
çalıştırma
Isıtma , soğutma ve kullanım
sıcak suyunu bir iç ünite ile bir
bütün sistem olarak sağlar.
Isıtma ve soğutmayı bir dış ünite , bir
hydrobox , üç yollu vana , bir iç su
tankı olmak üzere ayrı ayrı parçalarla
sağlar.
Kurulum için gerekli
zaman ve maliyet
Isıtma sisteminin büyüklüğü
ihtiyaç duyulan kapasiteye
bağlı olduğundan sadece ‘’
genişleme tankının ‘’ maliyeti
satış fiyatına dahil edilmemiştir.
Kurulumu ortalama olarak NIBE
SPLIT’ten 1,5 gün fazla
sürmektedir.Satış fiyatına extra boru
materyalleri , bağlantılar , hydrobox’u
bağlamak için gerekli su filitresi dahil
edilmemiştir.Eğer soğutma için
kullanılacaksa üç yollu vananın ve
boruların extra izolesi gereklidir.
Isı pompası
kontrolörü
Isı pompası kontrolü olası
problemlerin kolay tespit
edilmesi için gerekli servis
parametrelerinin yüklü olduğu
gerçek ısı pompası kontrolörü
tarafından yapılmaktadır.
Isı pompası kontrolü olası problemlerin
tespiti için sınırlı destek veren bir Oda
Isı Sensörü’ne bağlıdır. Bu tarz bir
kontrol soğutma için etkili olmakla
beraber ısıya reaksiyon vermesi yavaş
olduğundan ısıtma için etkili değildir.
2014-05-19
2
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Enerji tasarrufu ve
ısıtma
Daikin tarafından sunulan satış
materyal verilerine göre NIBE
SPLIT yıllık ortalama % 15
daha fazla enerji tasarrufu
yapmaktadır. Eğer bu
karşılaştırmaya sıcak su
kullanımı da eklenirse tasarruf
daha da fazla olacaktır.
Sıcak su üretim
tasarrufu
C.O.P. değerleri, EN 255-3 ile
etkili sıcak su üretimi sağlar.
Uzun yıllar boyunca edindiği
tecrübe ile NIBE SPLIT , ısınma
esnasında , içerisine
fabrikasyon olarak takılmış ve
testleri de fabrikasyon olarak
yapılmış olan parçalar ve
FREKANSLI SİRKÜLASYON
POMPASI sayesinde , C.O.P.
Değerlerini işletmede
sağlayabilirler.
2014-05-19
Daikin Altherma
Daikin tarafından sıcak su üretimi ile
ilgili çok az bilgi verilmiştir. Bunun
sebebi su sistemli merkezi ısıtma ile
ilgili çok kısıtlı tecrübeleri olmasıdır.
Isıtma sistemlerinin parça parça
kısımlarının bir araya
getirilmesinden ve sirkülasyon
pompasının da sonradan ilave
olmasından dolayı , Sistemin C.O.P.
Çalışma değerlerinde , fabrikasyon
değerlerini tutturması çok zordur.
3
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin Altherma
İç ve Dış üniteler
Her iki ünite de en etkili bir
şekilde bir arada çalışmak
için yapılmıştır.
Bir çok ayrı parça bir araya getirilerek bir
ünite oluşturulduğundan dolayı etkili bir
sistemin ortaya çıkması zordur.
İklime uygun üretim
Bütün Avrupa ülkeleri için
uygun iklim koşullarına
göre
Asya’da üretilip Avrupa ülkelerine
uyarlanmıştır.
Temiz iç mekan
kurulumu
Sadece bir tane iç ünite
olduğu için çok temiz ve
düzenli bir kurulumu
vardır.
Kurulumu ayrı ayrı kurulum olarak
yapılır.Üç yollu vana , sirkülasyon pompası
ve kontrol ünitesi ayrı kutulara konduğu için
çok karmaşık görünmektedir.
Sıcak suyla çalışan
merkezi sistem ile
ısıtma deneyimi
Isı pompası ve parçaları
üretiminde Avrupa’da 30
yıllık deneyim sahibidir.
Avrupa’da çok kısıtlı deneyimi
vardır.
2014-05-19
4
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin
Altherma
Sistem Gaz Miktarı
3,0 kg R410 altındadır.
3,0 kg R410 üzerindedir ve
tüketiciye yansıtılacak yıllık
extra maliyet kontrolü
gerektirmektedir.
Kullanıcı arabirimi
Terim kısaltmaları içermeden
bütün Avrupa dilleri için tam
destek verir.
Sadece İngilizce açıklamalar
küçük bir ekranda
kısaltmalarla verilir
Genleşme tankı
seçenekleri
Gerekli değere kurucu karar
verir.
Hydrobox’un içine dahil
edilmiştir, fakat çok küçük
olduğundan büyük sistemler
için etkili olmayabilir.
Isıtma Sistemi
Radyatör , yerden ısıtma ve
fan coiller için üretilmiştir.
Esas olarak yerden ısıtma ve
fan coiller içindir.
Konutun sigortasına
gelen elektrik akımının
köntrolü
Eğer konutun sigortasına
aşırı elektrik yüklemesi olursa
Nibe Split hem elektrikli
ısıtıcıyı hem de kompresörü
ayarlar
Dahil edilmemiştir.
2014-05-19
5
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin
Altherma
Konutun sigortasına
gelen elektrik akımının
kontrolü
Eğer konutun sigortasına aşırı
elektrik yüklemesi olursa NIBE
SPLIT hem elektrikli ısıtıcıyı
hem de kompresörü koruyucu
ayarlama yapar
Dahil Edilmemiştir.
Gelecekteki yatırımlar
Eğer kullanıcı sonradan
Güneş enerjisi kullanmak
ve/veya soğutma fonksiyonunu
da ekletmek isterse yeni bir
ünite takılmasına gerek yoktur.
Müşteri daha alım aşamasında
ileri de neler ekletebileceğine
karar vermek zorundadır.
Mesela ürün soğutmak için
hazırlanmadıysa , daha
sonradan yeni hydrobox alımı
gerekir. Ya da Güneş enerjisi
ile çalışmak için
hazırlanmadıysa yeni bir tank
gerekir.
Elektrikli ısıtıcı desteği
9 kw elektrikli ısıtıcı hem ısıtma
hem de sıcak su sağlanmasını
desteklemek için kullanılmıştır.
2 ayrı elektrikli ısıtıcı gerektirir.
2014-05-19
6
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin
Altherma
Dış bir ısı kaynağına
bağlanma olasılığı
270 lt.’lik iç tank gaz , odun
ve fuel oil boylerlerine
bağlanabilir.
Extra bir akümülatör tankının
dış bir ısı kaynağına
bağlanması gerekmektedir.
Isıtma ve sıcak su için Solar (
Güneş ) enerji kullanımı
Güneş enerjisi sadece sıcak
su için değil , evi ısıtmak için
de kullanılır.
Güneş enerjisi sadece sıcak
su sağlanması için
kullanılabilir.
Elektrik desteği
olmadan max. Isı
sıcaklığı
-20 den + 43’e kadar olan dış
hava sıcaklığında bile
kompresörden 58 C su
sağlanabilir.
Dış hava sıcaklığı 35 C ‘ den
sonra kompresör
çalışmamaktadır. 6 kw veya 9
kw olan elektrik rezistansı
vardır ve devreye girerek
suyu ısıtır.
Isıtma sistemine
maksimum derecede
sıcak su sağlanması
65 C suyun kompresör ve
elektrikli ısıtıcı ile ısıtma
sistemine sağlanması
mümkündür.
LT ( Düşük Sıcaklıklı )
modelde max 55 derece
vermektedir.
2014-05-19
7
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin
Altherma
Boyutlandırma
VPDIM 2.4.0.r1 yazılım
versiyonundan itibaren NIBE
SPLIT’te bu özelliğe dahil edilmiş
ve enerji tasarrufu hesaplaması
mümkün olmuştur.
Benzer bir yazılım olup
olmadığı kesin değildir.
Isıtma ve soğutma için açma
kapama anahtarı
• Akış ve sıcaklık derecesi için farklı
ihtiyaçlar için 2 ısıtma sistemi
• Oda ısı termostatı fiyata dahil
• Enerji ölçüm takımı
ACVM270 EM için sipariş
aşamasında dahili ( fabrikasyon )
olarak alınabilir
• 40 ve 100 Lt. extra su tankları
• Mekanik vibrasyonu emici duvar
montaj aparatı
Oda ısı termostatı ,
fiyatı dahil değildir.
Ayrıca 250 TL. ‘ ye
alınmaktadır.
Kullanılmaması
durumunda sistem
çalışmaz.
Aksesuarlar
2014-05-19
8
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Aksesuarlar
• Taban ayağı
Gelişmiş Özellikler
İç dış ünite arasında 12 mt
yükseklik 30 mt uzunluğunda
izole edilmiş bakır boru
kullanımı
2014-05-19
Daikin
Altherma
9
KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU
Nibe Split
Daikin Altherma
Ses dBA değeri
• Çok sessiz makinalar olma
özelliği vardır. 50 – 53 d.BA
aralığındadır.
50 – 64 dBA aralığındadır.
Soğutma Değerleri
Aktif soğutma yaparlar. +7 C
suyu sistemde çevirebilirler.
Düşük Sıcaklıklı Split ve
Monoblok modellerde , + 7 C
suyu sistemde çevirirler.
2014-05-19
10
Download

Download