Vykurovanie
Cenník
2014
> Obsah
→ Nízkoteplotné tepelné čerpadlo Daikin Altherma
Základné informácie
4
Technické údaje
6
Cenník
8
→ Nízkoteplotné tepelné čerpadlo Daikin Altherma- Monoblok
Základné informácie
10
Technické údaje
12
Cenník
14
→ Vysokoteplotné tepelené čerpadlo Daikin Altherma
Základné informácie
16
Technické údaje
18
Cenník
20
→ Daikin Altherma Flex Type
Základné informácie
22
Technické údaje
24
Cenník
26
→ Konvektor tepelného čerpadla
Základné informácie
28
Technické údaje
29
Cenník
29
→ Daikin solárny systém
Základné informácie
30
Technické údaje
32
Cenník
33
▪ Poznámka
Cenník je platný od 1. Apríla 2014. Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné. Všetky uvedené ceny sú platné bez DPH pri akceptovaní
Všeobecno obchodných podmienok (pozri poslednú stranu alebo www.daikin.sk). Vyhradzujeme si práva na tlačové chyby a modelové zmeny.
2
Ako vy, tak aj váš zákazník ste sa rozhodli prejsť na systém vykurovania, ktorý
je energeticky úsporný a ktorý produkuje nízke emisie CO2. Daikin Altherma je
komplexný systém vykurovania a príprava teplej vody
v domácnosti založený na technológii tepelného čerpadla, ktoré získava energiu
zo vzduchu. S technológiou tepelného čerpadla predstavuje flexibilnú a úspornú
alternatívu ku kotlom na fosílne palivá. Na rozdiel od nich vám však Daikin Altherma
ponúka aj možnosť chladenia v letnom období.*
Vďaka svojej energetickej účinnosti je Daikin Altherma ideálnym riešením pre znižovanie
spotreby elektrickej energie a emisií CO2. Jej vysokoteplotné a nízkoteplotné
vykurovacie systémy vám poskytnú optimálny komfort. Vysoko energeticky účinné
tepelné čerpadlá s pokročilou kompresorovou technológiou využívajú energiu
vonkajšieho vzduchu a premieňajú ju na využiteľnú energiu ako pre vykurovanie alebo
chladenie, tak aj na prípravu teplej pitnej vody. Navyše inštalácia systému je jednoduchá.
* Daikin Altherma s možnosťou chladenia je možné pre Daikin Altherma LT (systém podlahového vykurovania, konvektor tepelného čerpadla).
3
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
COP
až do 4,02
A2/W35
(podľa
EN14511)
Najlepšie
sezónne účinnosti,
Dokonale sa hodí
ktoré poskytujú najvyššie úspory
prevádzkových nákladov a emisií CO2.
pre nové budovy, ale aj pre
nízkoenergetické domy
Vysoké účinnosti tepelného čerpadla pri všetkých teplotách
tepelného čerpadla pri všetkých teplotách vonkajšieho vzduchu
aj vody zaručujú nízke prevádzkové náklady a nízke emisie CO2.
NOVÉ: K dispozícii je optimalizovaná jednotka pre nízke
tepelné záťaže
Novovybudovaný trh s nehnuteľnosťami v Európe smeruje
k menším tepelným záťažiam, kvôli:
– Zvyšujúcej sa dôležitosti nízkoenergetických domov
– Sprísnenej legislatíve o spotrebe energie v nových
rezidenčných budovách (napr. nariadenia EPBD)
– Znižujúcej sa veľkosti novovybudovaných domov
– Plánom členských štátov EÚ dosiahnúť ich ciele 20-20-20
Vysoké vykurovacie výkony umožňujú tie najlepšie účinnosti
aj pri nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu. Elektrický záložný
ohrievač nie je vôbec potrebný alebo len vo veľmi malej miere.
Invertorové kompresory Daikin s vysokým regulačným
rozsahom ponúkajú:
– Vyššiu účinnosť kompresora v prevádzke pri čiastočnej
záťaži.
– Dosiahnuté výkony sa presne zhodujú so skutočnou
požiadavkou na vykurovanie budovy.
– Získanie potrebných výkonov s minimálnou spotrebou
energie.
– Menej prevádzky zap./vyp. zvyšuje prevádzkovú
životnosť kompresora.
Nový nízkoteplotný split Daikin Altherma je určený na splnenie
požiadaviek nových a nízkoenergetických domov, ktoré sú
charakteristické nízkymi tepelnými záťažami.
S výkonmi od 4 do 16kW pokrýva Daikin Altherma 90% všetkých
novovybudovaných aplikácií.
Je možné pripojiť všetky typy vykurovacích telies:
– Podlahové vykurovanie: 25°C Æ 35°C
– Konvektor tepelného čerpadla: 35°C Æ 45°C
– Nízkoteplotné radiátory: 40°C Æ 50°C
Limitované elektrické príkony prídavných komponentov
prispievajú k vysokým sezónnym účinnostiam:
– Cirkulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou namontované
už vo výrobe už teraz spĺňa požiadavky budúcich nariadení
(ErP2015) s energetickým označením A (EEI ≤ 0.23)
– Žiadne straty PCB pohonu invertora v pohotovostnom
režime, čím sa znižuje spotreba el. energie počas tohto
režimu
– Nie je potrebné vyhrievanie spodnej vane- veľkosť 4-8kW
– Nízkokapacitné vyhrievanie spodnej vane- veľkosť 11-16kW
(séria ERLQ-C), v prevádzke len počas cyklov odmrazovania
Daikin Altherma je vhodná pre všetky klimatické pásma
a vydrží aj drsné zimné podmienky.
4
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
Integrovaná
vnútorná jednotka:
Nové užívateľské
rozhranie:
najlepšie riešenie na prípravu teplej pitnej
vody, pre montážnu firmu aj zákazníka
vysoká funkčnosť jednoduché
používanie:
Minimálny inštalačný priestor, a to zastavanej plochy aj výšky:
– Malá zastavaná plocha so šírkou
len 60 cm a hĺbkou 74 cm
– Požadovaná inštalačná výška je menej
než 2 m
– Elegantný a moderný dizajn
74 cm
Jednoduchá a rýchlejšia montáž, vrátane zásobníka na teplú pitnú vodu
– Rýchla montáž: nerezový zásobník na teplú pitnú vodu sa
dodáva s jednotkou. Vo výrobe sa pripravili všetky pripojenia
medzi modulom tepelného čerpadla a zásobníkom TPV.
– Súčasťou dodávky sú už aj hydraulické komponenty.
– Menšia zastavaná plocha.
Najlepšie riešenie na ohrev teplej pitnej
60 cm
vody
– Menšie tepelné straty o 50% v porovnaní so zásobníkom
so štandartnou izoláciou.
– Veľké objemy teplej vody: 300l pri 40°C, dostatočné množstvo
pre 6 spŕch bez akéhokoľvek elektrického prídavného zariadenia.
Nástenná vnútorná jednotka vrátane všetkých hydraulických
komponentov.
Rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky:
– Sprievodca rýchlou konfiguráciou pomôže inštalatérovi
pri spustení do prevádzky
– Navigácia s ponukami pomáha vylepšiť základné parametre
– Parametre je možné odovzdať alebo prevziať z alebo
do počítača
– Testovací režim na postupnú aktiváciu všetkých
prepojených komponentov
– Funkcia automatického vysúšania podlahového betónu
Funkcia regulácie teploty v miestnosti:
Samostatné užívateľské rozhranie je vybavené teplotným
snímačom, ktorý je možné priamo použiť ako izbový termostat,
čím sa dosiahnu stabilnejšie teploty v miestnosti, zvýši
sa účinnosť a prevádzková životnosť. .
Jednoduché a intuitívne ovládanie:
– Veľký grafický displej umožňuje intuitívne
a samovysvetľujúce menu
– Poskytuje ďalšie informácie ako je spotreba energie
a výroba tepla systému
Grafický displej s podsvietením
Informácie o chybe
On/Off (Zap./Vyp.)
Domov
Menu späť
Potvrdenie
5
Navigačné tlačidlá
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
▪ Technické údaje
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Vykurovací
výkon
Chladiaci výkon
COP nom.
EER nom.
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
ERLQ004CV3
Min.
Nom.
Max.
Nom.
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Ohrev TPV
Akustický tlak*
Vykurovanie
Chladenie
Napájanie (fázy/napätie)
1
kW
kW
kW
kW
VxŠxH
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Nom.
Nom.
1,80
4,401 / 3,272
5,121
5,003 / 4,174
5,041 / 4,022
3,373 / 2,324
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
48
48
1~/230V
mm
°C
°C
°C
dBA
dBA
ERLQ006CV3
1
1,80
6,001 / 4,582
8,351
6,763 / 4,844
4,741 / 3,682
3,453 / 2,344
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
48
49
1~/230V
ERLQ008CV3
1,801
7,401 / 5,802
10,021
6,863 / 5,364
4,451 / 3,532
3,423 / 2,294
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
49
50
1~/230V
VYKUROVANIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA- NÁSTENNÁ
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Ohrev TPV
Akustický tlak*
Nom.
Napájanie (fázy/napätie)
VxŠxH
mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
EHBH04C3V
EHBH08C3V
EHBH08C9W
890x480x344
15~55
25~80
26
1~/230V
890x480x344
15~55
25~80
26
1~/230V / 3~/400V
EHBX04C3V
EHBX08C3V
EHBX08C9W
890x480x344
15~55
5~22
25~80
26
1~/230V
890x480x344
15~55
5~22
25~80
26
1~/230V / 3~/400V
EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V
EHVH08S26C9W
1.732x600x728
15~55
25~80
28
1~/230V
1.732x600x728
15~55
25~80
28
1~/230V / 3~/400V
EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V
EHVX08S26C9W
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
28
1~/230V
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
28
1~/230V / 3~/400V
VYKUROVANIE & CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA- NÁSTENNÁ
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Ohrev TPV
Akustický tlak*
Nom.
Napájanie (fázy/napätie)
VxŠxH
mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
VYKUROVANIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA- SAMOSTATNE STOJACA
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Ohrev TPV
Akustický tlak*
Nom.
Napájanie (fázy/napätie)
VxŠxH
mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
VYKUROVANIE & CHLADENIE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA- SAMOSTATNE STOJACA
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Ohrev TPV
Akustický tlak*
Nom.
Napájanie (fázy/napätie)
VxŠxH
mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
6
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1
ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1
ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1
–
11,201 / 8,562
11,381
15,053 / 11,724
4,601 / 3,602
3,323 / 2,724
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
51
50
1~/230V / 3~/400V
–
14,501 / 10,302
14,551
16,063 / 12,554
4,301 / 3,452
2,963 / 2,474
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
51
52
1~/230V / 3~/400V
–
16,001 / 11,102
16,101
16,763 / 13,124
4,251 / 3,352
2,723 / 2,294
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
52
54
1~/230V / 3~/400V
EHBH16C3V
EHBH16C9W
890x480x344
25~55
25~80
33
1~/230V
890x480x344
25~55
25~80
33
3~/400V
EHBX16C3V
EHBX16C9W
890x480x344
15~55
5~22
25~80
33
1~/230V
890x480x344
15~55
5~22
25~80
33
3~/400V
EHVH16S18BC3V
EHVH16S26C9W
1.732x600x728
15~55
25~80
33
1~/230V
1.732x600x728
15~55
25~80
33
3~/400V
EHVX16S18C3V
EHVX16S26C9W
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
33
1~/230V
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
33
3~/400V
*Merané vo vzdialenosti 1m od jednotky.
(1) EW 30°C; LW 35°C; vonkajšia teplota: 7°CDB/6°CWB
(2) EW 30°C; LW 35°C; vonkajšia teplota: 2°CDB/1°CWB
(3) EW 23°C; LW18°C; vonkajšia teplota: 35°C
(4) EW 12°C; LW 7°C; vonkajšia teplota: 35°C
7
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
▪ Cenník
Daikin Altherma je nízkoteplotné tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s Inverterovo riadeným kompresorom. Vonkajšia
jednotka je s vnútornou (nástenná alebo samostatne stojaca) prepojená chladivovým potrubím. Systém tepelného čerpadla
je možné využiť pre podlahové vykurovanie, vykurovanie alebo chladenie priestorov a na výrobu teplej pitnej vody (TPV).
Daikin Altherma nízkoteplotný split Vonkajšia jednotka
Inverterovo riadená vonkajšia jednotka s nominálnymi výkonmi od 4 do 8kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
CENA €
Daikin Altherma 4 kW vonkajšia jednotka*
Daikin Altherma 6 kW vonkajšia jednotka
Daikin Altherma 8 kW vonkajšia jednotka
1.597,–
1.677,–
2.291,–
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
Napájanie 1~ 230V
Napájanie 1~ 230V
Napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma nástenná vnútorná jednotka pre aplikácie Len vykurovanie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
Nástenná vnútorná jednotka 4kW s 3kW záložným ohrevom*
EHBH04C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3kW záložným ohrevom EHBH08C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8kW s 3-9 kW záložným ohrevom EHBH08C9W
CENA €
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
2.592,–
2.721,–
2.854,–
Daikin Altherma nástenná vnútorná jednotka pre aplikácie Vykurovanie & Chladenie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 4kW s 3kW záložným ohrevom*
EHBX04C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3kW záložným ohrevom EHBX08C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8kW s 3-9 kW záložným ohrevom EHBX08C9W
2.817,–
2.959,–
3.093,–
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
Daikin Altherma vnútorná jednotka (samostatne stojaca so zásobníkom na TPV) pre aplikácie na Vykurovanie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobníkom* EHVH04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobníkom EHVH08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8kW s 3-9 kW zál. elektr. ohrev. so 260L zásobníkom EHVH08S26C9W
3.719,–
3.848,–
4.128,–
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
Daikin Altherma samostatne stojaca vnút. jedn.
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobníkom* EHVX04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobníkom EHVX08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8kW s 3-9 kW zál. elektr. ohrev. so 260L zásobníkom EHVX08S26C9W
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
3.944,–
4.086,–
4.366,–
Daikin Altherma nízkoteplotný split Vonkajšia jednotka
Inverterovo riadená vonkajšia jednotka s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**
CENA €
Daikin Altherma 11 kW vonkajšia jednotka
Daikin Altherma 14 kW vonkajšia jednotka
Daikin Altherma 16 kW vonkajšia jednotka
2.920,–
3.170,–
3.490,–
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
Napájanie 1~ 230V
Napájanie 1~ 230V
Napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma nízkoteplotný split Vonkajšia jednotka
Inverterovo riadená vonkajšia jednotka s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
CENA €
Daikin Altherma 11 kW vonkajšia jednotka
Daikin Altherma 14 kW vonkajšia jednotka
Daikin Altherma 16 kW vonkajšia jednotka
3.210,–
3.484,–
3.837,–
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
Napájanie 3~ 400V
Napájanie 3~ 400V
Napájanie 3~ 400V
Daikin Altherma nástenná vnútorná jednotka pre aplikácie Len vykurovanie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným elektr. ohrevom
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným elektr. ohrevom
EHBH16C3V
EHBH16C9W
CENA €
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
3.120,–
3.271,–
Daikin Altherma nástenná vnútorná jednotka pre aplikácie Vykurovanie & Chladenie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným elektr. ohrevom
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným elektr. ohrevom
3.388,–
3.542,–
EHBX16C3V
EHBX16C9W
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
Daikin Altherma vnútorná jednotka (samostatne stojaca so zásobníkom na TPV) pre aplikácie na Vykurovanie
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobn. EHVH16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zál. elektr. ohrev. so 260 L zásobn. EHVH16S26C9W
4.247,–
4.545,–
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
Daikin Altherma samostatne stojaca vnút. jedn.
Súčasťou sú všetky hydraulické komponenty.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3kW zál. elektr. ohrev. so 180L zásobn. EHVX16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zál. elektr. ohrev. so 260 L zásobn. EHVX16S26C9W
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V
Elektrický záložný ohrev 1~ 230V alebo 3~ 400V
* 4kW vonkajšiu jednotku ERLQ004CV3 je možné skombinovať len s 4 kW vnútornou jednotkou (nástennou alebo samostatne stojacou!)
** Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5K)
8
4.516,–
4.815,–
> Daikin Altherma nízkoteplotný split
Platí pre:
Voliteľné príslušenstvo
4-8kW
Ovládač
Ovládač
EKRUCL1
EKRUCL2
4-8kW
Kondenzačná vanička pre vonkajšiu
jednotku (bez ohrievača kond. vaničky)
Vyhrievacia páska pre kond. vaničku vonk.jednotky
Diaľkový teplotný snímač pre vonkajšiu jednotku
U- konzola pre vonkajšiu jednotku
Diaľkový teplotný snímač pre vnútornú jednotku
PC kábel
Súprava kondenzačnej vaničky pre vnútornú jednotku
Káblový izbový ovládač
Bezdrôtový izbový ovládač
Externý snímač termostatu
PCB s digitálnym vstupom/výstupom
Adaptér PCB
Adaptér PCB
Solárna súprava
Merač spotreby elektrickej energie
Merač spotreby elektrickej energie
Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHW300B len vykurovanie
Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHW500B len vykurovanie
Pripojovacia sada pre zásobník TPV EKHW500B vykurovanie/chladenie
Elektrický podporný ohrievač
EKDP008C
Nerezový zásobník TPV s objemom 150 l
Nástenná konzola pre 150 l nerezový zásobník
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 150 l
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 150 l (pre montáž na stenu)
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník TPV s objemom 300 l
300 l beztlakový zásobník TPV
500 l beztlakový zásobník TPV
●
Pre zhromažďovanie a riadený odvod kondenzu. V prípade inštalácie je
nevyhnutné objednať aj vyhrievaciu pásku EKDPH008C!
Vyhrievacia páska sa montuje na stredný otvor kondenzačnej vaničky, aby sa predišlo blokovaniu ľadom
Diaľkové meranie okolitej teploty z vonkajšej jednotky
Konzola, na ktorú sa montuje vonkajšia jednotka (výška 25cm)
Diaľkové merania teploty z užívateľského rozhrania
Kábel na načítanie externých nastavení z počítača do jednotky
Zhromažďovanie a vypúšťanie kondenzátu počas chladenia
Káblový digitálny izbový termostat
Bezdrôtový digitálny izbový termostat
Diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového termostatu (napr. teploty podlahy)
Diaľkový alarm/stav prevádzky
Obmedzenie spotreby energie so 4 digitálnymi vstupmi na hydroboxe
Obmedzenie spotreby energie cez vonkajšiu jednotku
Tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému Daikin k zásobníkom TPV EKHWS a EKHWE
Merač spotreby elektrickej energie -1 fázový
Merač spotreby elektrickej energie - 3 fázový
Pripojovacia sada k nízkoteplotnej Daikin Altherme 4-8kW v kombinácii s EKHWP300B
Pripojovacia sada k nízkoteplotnej Daikin Altherme 4-16 kW v kombinácii s EKHWP500B v prevedení len vykurovanie
Pripojovacia sada k nízkoteplotnej Daikin Altherme 4-16 kW v kombinácii s EKHWP500B v prevedení vykurovanie/chladenie
Elektrický podporný ohrievač pre zásobník EKHWP_B
EKDPH008C
EKRSC1
EKFT008CA
KRCS01-1
EKPCCAB2
EKHBDPC2
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKRP1HBA
EKRP1AHT
KRP58M51
EKSOLHW
K.ELECMETV
K.ELECMETW
EKDVCPLT3H/X
EKDVCPLT5H
EKDVCPLT5X
EKBH3S
EKHWS150B3V3
EKWBSWW150
EKHWS200B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3V3
EKHWS300B3Z2
EKHWE150A3V3
EKHWET150A3V3
EKHWE200A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3
EKHWE300A3Z2
EKHWP300B
EKHWP500B
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
11-16kW
4-8kW
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 900mm, priemer 580mm, hmotnosť 37kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 2~ 400V, výška 1150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 80 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 82 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
Hygienický beztlakový zásobník TPV s možnosťou napojenia na solárnu sústavu pre 4-8kW nízkoteplotné tepelné čerpadlo
Hygienický beztlakový zásobník TPV s možnosťou napojenia na solárnu sústavu pre 4-16kW nízkoteplotné tepelné čerpadlo
CENA €
143,–
143,–
CENA €
177,–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Platí pre:
Zásobník na TPV (pre kombináciu s nástennými vnútornými jednotkami)
11-16kW
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
268,–
93,–
112,–
88,–
268,–
161,–
140,–
241,–
18,–
148,–
148,–
204,–
823,–
176,–
368,–
256,–
536,–
710,–
349,–
CENA €
1.090,–
309,–
1.127,–
1.127,–
1.273,–
1.273,–
910,–
986,–
938,–
938,–
1.060,–
1.060,–
1.949,–
2.373,–
Kombinačná tabuľka
Vnútorná jednotka
Samostatne stojaca
Nástenná
EHBH04C3V
EHBX04C3V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
●
●
Platí pre:
Voliteľné príslušenstvo
▪
●
●
Voliteľné ovládanie ako servisný nástroj alebo ako druhý ovládač v dome pre jazyky EN, CZ, TU, PT, SW, NO
Voliteľné ovládanie ako servisný nástroj alebo ako druhý ovládač v dome pre jazyky EN, FR, DE, IT, NL, ES
11-16kW
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
●
–
–
–
–
–
–
–
–
Nástenná
Samostatne stojaca
EHBH08C3V
EHBX08C3V
EHBH08C9W
EHBX08C9W
EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W
EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W
EHBH16C3V
EHBX16C3V
EHBH16C9W
EHBX16C9W
–
●
●
–
–
–
–
–
–
–
●
●
–
–
–
–
–
–
–
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
–
–
–
●
●
●
●
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
9
–
●
●
–
–
–
–
–
–
EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
–
–
–
●
●
●
●
●
●
–
–
–
●
●
●
●
●
●
10
> Daikin Altherma nízkoteplotný Monoblok systém
Monoblok systém
Systém tepelného čerpadla v jednom opláštení
Okrem delených split systémov Daikin Altherma, spoločnosť Daikin uviedla na trh
aj verziu Monoblok, v ktorej sú všetky hydraulické časti umiestnené vo vonkajšej
jednotke. V prípade tohto systému vychádzajú z vonkajšej jednotky do vnútra
namiesto potrubí s chladivom priamo vodné potrubia, čo výrazne urýchľuje
montáž a uľahčuje ju pre domácich inštalatérov.
Dostupné výkony pre monoblok: 11, 14, 16 kW
Teplá pitná voda
Solárne pripojenie (voliteľné)
Konvektor tepelného
čerpadla
Vonkajšia jednotka:
11, 14 and 16 kW
Podlahové vykurovanie
11
> Daikin Altherma nízkoteplotný Monoblok systém
▪ Technické údaje
VYKUROVANIE
Vykurovací výkon
Príkon
COP
Rozmery
Hmotnosť
Hydraulické
komponenty
Prevádzkový
rozsah
Nom.
Vykurovanie
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Kompresor
Nom.
Jednotka
Jednotka
Záložný
ohrievač
VxŠxH
Vykurovanie
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Ohrev TPV
230V
Typ
Náplň
Vykurovanie
Vykurovanie
Napájanie
kW
kW
Typ
Napájanie
EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3
11,201 / 8,112
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
14,001 / 9,722
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3
16,001 / 10,692
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
mm
kg
Fáza/Frekvencia/
Napätie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
~/Hz/V
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA
Nom.
Nom.
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
1~/50/230
-20~35
15 ~55
-20~43
25~80
R-410A
2,95
65
64
51
66
52
V3
1~
50
230
Hz
V
(1) chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
VYKUROVANIE
Vykurovací výkon
Príkon
COP
Rozmery
Hmotnosť
Hydraulické
komponenty
400V
Prevádzkový
rozsah
Nom.
Vykurovanie
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Kompresor
Nom.
Jednotka
Jednotka
Záložný
ohrievač
VxŠxH
Vykurovanie
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Ohrev TPV
Typ
Náplň
Vykurovanie
Vykurovanie
Napájanie
kW
kW
Typ
Napájanie
Nom.
Nom.
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1
11,201 / 8,112
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
14,001 / 9,722
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1
16,001 / 10,692
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
mm
kg
Fáza/Frekvencia/
Napätie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
~/Hz/V
3~/50/400
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA
Hz
V
64
49
-25~35
15 ~55
-25~43
25~80
R-410A
2,95
65
51
W1
3~
50
400
(1) chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
12
66
53
> Daikin Altherma nízkoteplotný Monoblok systém
VYKUROVANIE & CHLADENIE
Vykurovací výkon
Chladiaci výkon
Príkon
COP
EER
Rozmery
Hmotnosť
Hydraulické
komponenty
230V
Prevádzkový
rozsah
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
VxŠxH
Vykurovanie
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Ohrev TPV
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Kompresor
Nom.
Nom.
Jednotka
Jednotka
Záložný
ohrievač
Chladenie
Typ
Náplň
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Napájanie
kW
kW
kW
kW
Typ
Napájanie
EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3
11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
3,321 / 2,712
14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,751 / 5,392
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
2,781 / 2,322
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3
16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,361 / 5,932
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
2,631 / 2,212
mm
kg
Fáza/Frekvencia/
Napätie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
~/Hz/V
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
1~/50/230
°C
°C
°C
°C
°C
°C
-20~35
15~55
10~46
5~22
-20~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
64
65
5
50
Hz
V
52
V3
1~
50
230
66
69
52
54
(1) chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)(nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
VYKUROVANIE & CHLADENIE
Vykurovací výkon
Chladiaci výkon
Príkon
COP
EER
Rozmery
Hmotnosť
Hydraulické
komponenty
Prevádzkový
rozsah
Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie
VxŠxH
Vykurovanie
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Chladenie
Ohrev TPV
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Kompresor
Nom.
Nom.
Jednotka
Jednotka
Záložný
ohrievač
400V
Typ
Náplň
Vykurovanie
Chladenie
Vykurovanie
Chladenie
Napájanie
kW
kW
kW
kW
Typ
Napájanie
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1
11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
3,321 / 2,712
14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,401/ 5,062
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
2,961 / 2,472
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1
16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,151 / 5,752
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
2,721 / 2,282
mm
kg
Fáza/Frekvencia/
Napätie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
~/Hz/V
3~/50/400
°C
°C
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz
V
64
65
49
50
-25~35
15~55
10~46
5~22
-25~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
51
52
W1
3N~
50
400
(1) chladenie Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
(2) chladenie Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. hodnoty podľa EN14511)
13
66
69
53
54
> Daikin Altherma nízkoteplotný Monoblok systém
▪ Cenník
Daikin Altherma Monoblok systém tvorí kompaktný celok, ktorý v jednom
opláštení zahŕňa chladivový okruh a všetky dôležité hydraulické komponenty.
Daikin Altherma Monoblok sa jednoducho napojí na vodné potrubie bez
potreby akéhokoľvek zásahu do chladivového okruhu. Okrem hydraulických
komponentov akými sú vodné čerpadlo, expanzná nádoba, poistný ventil,
vodný filter a prietokový spínač je už súčasťou dodávky Monobloku aj 6kW
záložný elektrický ohrievač, ktorý je možné po spustení do prevádzky nastaviť
na 3kW (jednofázové jednotky) alebo 2kW (trojfázové jednotky)
Daikin Altherma – nízkoteplotný Monoblok len vykurovanie
Invertorové tepelné čerpadlo Monoblok s nominálnymi výkonmi od 11 do 16kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35.
CENA €
Daikin Altherma 11kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 11kW Monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 400V
6.649,–
7.303,–
7.846,–
7.237,–
7.934,–
8.567,–
EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3
EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
6kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
66kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
Daikin Altherma – nízkoteplotný Monoblok vykurovanie & chladenie
Invertorové tepelné čerpadlo Monoblok s nominálnymi výkonmi od 11 do 16kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35.
CENA €
Daikin Altherma 11kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 230V
Daikin Altherma 11kW Monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW Monoblok 400V
6.934,–
7.586,–
8.128,–
7.521,–
8.218,–
8.852,–
EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3
EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1
14
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 1~ 230V
6kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
6kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
6kW záložný ohrev, napájanie 3~ 400V
> Daikin Altherma nízkoteplotný Monoblok systém
Platí pre:
11-16kW
Voliteľné príslušenstvo
Káblový izbový termostat
Bezdrôtový izbový termostat
PCB s digitálnym vstupom/ výstupom
Externý snímač termostatu
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
EKRTETS
Solárna súprava
Pripojovacia sada pre zásobník TPV
EKHWP500B len vykurovanie
Pripojovacia sada pre zásobník TPV
EKHWP500B len vykurovanie & chladenie
Elektrický podporný ohrievač
EKSOLHW
EKDVCPLT5H
EKDVCPLT5X
EKBH3S
Káblový digitálny izbový termostat
Bezdrôtový digitálny izbový termostat
Diaľkový alarm/ stav prevádzky/...
Tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému
Daikin k zásobníkom TPV EKHWS a EKHWE
Tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému Daikin k zásobníkom TPV EKHWS a EKHWE
Pripojovacia sada pre prevedenie len vykurovanie v kombinácii s EKHWP500B
●
●
●
●
●
●
Pripojovacia sada pre prevedenie vykurovanie &
chladenie v kombinácii s EKHWP500B
Elektrický podporný ohrievač pre EKHWP-B
●
●
Platí pre:
11-16kW
Zásobníky na tepú pitnú vodu (vhodné pre napojenie na solárny systém)
Nerezový zásobník na TPV s objemom 150 l
Nástenná konzola pre 150 l nerezový zásobník
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 150 l
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 150 l
(pre montáž na stenu)
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník na TPV s objemom 300 l
500 l beztlakový zásobník na TPV
EKHWS150B3V3
EKWBSWW150
EKHWS200B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3V3
EKHWS300B3Z2
EKHWE150A3V3
EKHWET150A3V3
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 900 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 37 kg
EKHWE200A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3
EKHWE300A3Z2
EKHWP500B
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška1572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
Hygienický beztlakový zásobník na TPV s možnosťou napojenia na solárny systém
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1600 mm, priemer 580 mm, whmotnosť 59 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 3~ 400V, výška 1600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 80 kg
vrátane 3kW prídavného ohr. 1~ 230V, výška 1205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 82 kg
15
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CENA €
140,–
241,–
148,–
18,–
823,–
536,–
710,–
349,–
CENA €
1.090,–
309,–
1.127,–
1.127,–
1.273,–
1.273,–
910,–
986,–
938,–
938,–
1.060,–
1.060,–
2.373,–
> Daikin Altherma vysokoteplotný systém
Pre výmenu
tradičných kotlov
Vysokoteplotný systém Daikin Altherma ponúka vykurovanie a prípravu teplej
pitnej vody pre váš domov. Tento systém dokáže dokonale nahradiť bežný kotol
a je možné ho pripojiť k existujúcemu potrubiu. Vysokoteplotný systém
Daikin Altherma je preto ideálnym riešením pri rekonštrukciách. Delený systém
split sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky a je možné ho pripojiť
k solárnemu systému.
Solárne pripojenie (voliteľné)
Zásobník na TPV
Vonkajšia jednotka
Vnútorná jednotka
16
Split systém
Delený systém split sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky
Vonkajšia jednotka Daikin Altherma obsahuje tepelné čerpadlo, ktoré získava teplo z vonkajšieho vzduchu, čím takmer
2/3 všetkého použiteľného tepla pochádza z trvalo využiteľného a bezplatného zdroja. Vonkajšia jednotka získava teplo
z okolitého vonkajšieho vzduchu. Toto teplo sa prenáša do vnútornej jednotky prostredníctvom potrubia s chladivom.
Vnútorná jednotka prijíma teplo z vonkajšej jednotky a ďalej zvyšuje jeho teplotu, pričom umožňuje zohriatie vody až na
80°C vhodnú pre vykurovanie prostredníctvom radiátorov a pre prípravu teplej pitnej vody. Spoločnosť Daikin sa rozhodla
pri tomto tepelnom čerpadle využiť systém kaskádových kompresorov (jeden vo vonkajšej jednotke a druhý vo vnútornej
jednotke), čo umožňuje komfort aj pri tých najnižších vonkajších teplotách- bez potreby záložného elektrického ohrievača.
Dostupné výkony: 11, 14 a 16kW. Ak je potrebný vyšší vykurovací výkon než 16kW, je možné skombinovať niekoľko
vnútorných jednotiek s jednou vonkajšou jednotkou a dosiahnúť vykurovací výkon až do 40kW. Vysokoteplotný systém
Daikin Altherma vykuruje 3x hospodárnejšie ako tradičný vykurovací systém využívajúci fosílne palivá alebo len elektrickú
energiu. Dosiahnete tak nižšie prevádzkové nákladym pričom si stále môžete užívať stabilný a príjemný komfort.*
* COP (koeficient účinnosti) až do 3.08
Zásobník na teplú pitnú vodu
Vysoká teplota vody systému Daikin Altherma je ideálna na zohrievanie teplej pitnej vody bez potreby prídavneho
elektrického ohrievača. Rýchle zohrievanie teplej pitnej vody tiež znamená, že sú potrebné menšie zásobníky. Pre rodinu
s približne 4 členmi je nejlepším riešením štandartný zásobník. Ak potrebujete viac teplej vody, je k dispozícii aj väčší zásobník.
Vykurovacie telesá
Solárne pripojenie
Vysokoteplotný systém Daikin Altherma je určený len pre
vysokoteplotné radiátory, ktoré sú dostupné v rôznych
veľkostiach a tvaroch, aby vyhoveli dizajnu interiéru ako aj
vykurovacím požiadavkám. Radiátory je možné samostatne
ovládať alebo ich môžete regulovať cez centrálny program
ovládania vykurovania.
Vysokoteplotný vykurovací systém Daikin Altherma môže podľa
potreby využívať na prípavu teplej vody aj slnečnú energiu.
Ak momentálne nepotrebujete solárnu energiu, viacúčelový
zásobník na teplú vodu (EKHWP) môže uskladniť veľké množstvo
zohriatej vody, až jednodňovú potrebu, pre jej neskoršie použitie
na ohrev teplej pitnej vody alebo na vykurovanie.
17
> Daikin Altherma vysokoteplotný systém
▪ Technické údaje
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Vykurovací výkon
Príkon
COP
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Akustický výkon
Akustický tlak
Napájanie
Istenie
Nom.
Vykurovanie
ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1
kW
kW
Nom.
Jednotka
VxŠxH
Jednotka
Vykurovanie Min.~Max.
Ohrev TPV
Min.~Max.
Typ
Náplň
Vykurovanie Nom.
Vykurovanie Nom.
Označenie/Fáza/Frekvencia/Napätie
Odporúčané istenie
11 1 / 11 2
3,57 1 / 4,40 2
3,08 1 / 2,50 2
14 1 / 14 2
4,66 1 / 5,65 2
3,00 1 / 2,48 2
68
52
69
53
1~/50/220-440
25
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A
ERRQ011AY1
ERRQ014AY1
ERRQ016AY1
16 1 / 16 2
11 1 / 11 2
5,57 1 / 6,65 2
3,57 1 / 4,402
2,88 1 / 2,41 2
3,08 1 / 2,50 2
1.345x900x320
120
-20~20
-20~35
R-410A
4,5
71
68
55
52
14 1 / 14 2
4,66 1 / 5,65 2
3,00 1 / 2,48 2
16 1 / 16 2
5,57 1 / 6,65 2
2,88 1 / 2,41 2
69
53
3~/50/380-415
16
71
55
(1) EW 55ºC; LW 65ºC; Dt 10ºC; vonkajšia jednotka: 7ºCDB/6ºCWB
(2) EW 70ºC; LW 80ºC; Dt 10ºC; vonkajšia jednotka: 7ºCDB/6ºCWB
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – samostatne stojaca
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
Opláštenie
Metalická šedá
Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)
705x600x695
144,25
147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2
43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
40
43
45
40
43
45
40
43
45
40
43
45
V1
Y1
1~
3~
50
220-240
380-415
25
16
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Farba
Materiál
Jednotka
Jednotka
Vykurovanie
Ohrev TPV
Chladivo
Akustický tlak
Napájanie
Istenie
VxŠxH
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Typ
Náplň
Nom.
Nočný tichý režim Level 1
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
Odporúčané istenie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
Hz
V
A
18
> Daikin Altherma vysokoteplotný systém
Solárny kolektor
Rozmery
Hmotnosť
Objem
Plocha
Jednotka
Jednotka
EKSH26P
VxŠxH
Celková
Účinná
Absorpčná
Povrchová úprava
Pohlcovač
Zasklenie
Povolený sklon strechy Min.~Max.
Prevádzkový tlak Max.
Teplota pri nečinnosti Max.
Tepelný výkon Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0
mm
kg
l
m²
m²
m²
°
bar
°C
%
EKSV21P
Solárna regulácia
Montáž
Rozmery
Tepelný výkon
Ovládanie
Senzor
Napájanie
EKSV26P
1.300x2.000x85
2.000x1.006x85
2.000x1.300x85
42
35
42
2,1
1,3
1,7
2,6
2,01
2,6
2,350
1,79
2,35
2,360
1,8
2,36
Mikrotherm (absorpcia max. 96%, Emisia pribl. 5% +/-2%)
Registre z medených potrubí s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou
Jedna tabuľa selektívneho skla, priepustnosť +/- 92%
15~80
6
200
-
EKSRPS3
Na stenu
815x230x142
Digitálna ovládacia jednotka rozdielu teploty s displejom s klasickým textom
2
Pt1000
PTC
PTC
Napäťový signál (3,5V DC)
230
Jednotka
VxŠxH
mm
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 %
Typ
Spotreba energie
W
Teplotný senzor solárneho panelu
Senzor na zásobníku
Senzor vratnej vody
Senzor vstupnej teploty a prietoku
Napätie
V
Zásobník TPV
EKHTS200AC
Opláštenie
Metalická šedá
Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)
2.010x600x695
2.285x600x695
70
78
200
260
Nerezová oceľ (EN 1.4521)
75
1,2
1,5
1
Oceľ Duplex (EN 1.4162)
1,56
7,5
Farba
Materiál
Rozmery
Jednotka
VxŠxH
Hmotnosť
Jednotka
Zásobník
Objem vody
Materiál
Maximálna teplota vody
Izolácia
Tepelná strata
Výmenník tepla Počet
Materiál
Teplovýmenná plocha
Vnútorný objem výmenníka
mm
kg
l
°C
kWh/24h
m²
l
Zásobník TPV
Rozmery
Hmotnosť
Zásobník
Jednotka
Výška
Šírka
Hĺbka
Jednotka
Objem vody
Maximálna teplota vody
Izolácia
Tepelná strata
Výmenník tepla Ohrev TPV
Materiál
Teplovýmenná plocha
Vnútorný objem výmenníka
Prevádzkový tlak
Priemerný tepelný výkon
Nabíjanie
Materiál
z hydroboxu Teplovýmenná plocha
Vnútorný objem výmenníka
Prevádzkový tlak
Priemerný tepelný výkon
Pomocný
Materiál
solárny
Teplovýmenná plocha
systém
Vnútorný objem výmenníka
Prevádzkový tlak
Priemerný tepelný výkon
mm
mm
mm
kg
l
°C
kWh/24h
EKHTS260AC
EKHWP300B
EKHWP500B
1.640
595
615
59
300
1.640
790
790
93
500
85
1,3
1,4
Nerezová oceľ
m²
l
bar
W/K
5,8
27,9
6
29
6
2.790
2.900
Nerezová oceľ
m²
l
bar
W/K
2,7
13,2
3,8
18,5
3
1.300
1.800
Nerezová oceľ
m²
l
bar
W/K
-
0,5
2,3
3
-
19
280
> Daikin Altherma vysokoteplotný systém
▪ Cenník
Kaskádová technológia Daikin Altherma
Vysoký výkon v 3 krokoch:
Daikin Altherma HT ponúka najinovatívnejšie riešenie pre rekonštrukciu
vykurovacej sústavy. Vďaka kaskádovému systému s dvoma invertorovými
kompresormi dokáže vyrobiť až 80°C teplú vodu a to čisto len na základe
termodynamických princípov- bez použitia prídavneho elektického
ohrievača.
1 Vonkajšia jednotka
získava
teplo z okolitého vonkajšieho
vzduchu. Toto teplo sa prenáša
do vnútornej jednotky pomocou
chladiva R-410A.
Vymeňte Váš starý kotol za Daikin Altherma HT – vaše radiátory si ponechajte
nevzniknú Vám tak žiadne dodatočné investície.
Daikin Altherma – vysokoteplotný systém Vonkajšie jednotky
Invertorové tepelné čerpadlo s nominálnymi výkonmi od 11 do 16kW. Nominálny výkon sa meria pri A7/W35, delta T 5K.
Môže byť kombinovaná len s vnútornou jednotkou s rovnakou výkonovou triedou a napájaním.
Daikin Altherma HT 11kW vonkajšie jednotky
ERRQ011AV1
Napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 14kW vonkajšie jednotky
ERRQ014AV1
Napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 16kW vonkajšie jednotky
ERRQ016AV1
Napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 11kW vonkajšie jednotky
ERRQ011AY1
Napájanie 3~400V
Daikin Altherma HT 14kW vonkajšie jednotky
ERRQ014AY1
Napájanie 3~400V
Daikin Altherma HT 16kW vonkajšie jednotky
ERRQ016AY1
Napájanie 3~400V
Daikin Altherma – vysokoteplotný systém Vnútorné jednotky (samostatne stojaca) len pre vykurovanie
Všetky nevyhnutné hydraulické komponenty sú súčasťou dodávky. Zásobník TPV môže byť namontovaný na vnútornej jednotke
alebo vedľa nej. Môže byť kombinovaná len s vonkajšou jednotkou s rovnakým výkonom a napájaním.
Daikin Altherma HT 11kW vnútorná jednotka
EKHBRD011ACV1
Samostatne stojaca, napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 14kW vnútorná jednotka
EKHBRD014ACV1
Samostatne stojaca, napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 16kW vnútorná jednotka
EKHBRD016ACV1
Samostatne stojaca, napájanie 1~ 230V
Daikin Altherma HT 11kW vnútorná jednotka
EKHBRD011ACY1
Samostatne stojaca, napájanie 3~ 400V
Daikin Altherma HT 14kW vnútorná jednotka
EKHBRD014ACY1
Samostatne stojaca, napájanie 3~ 400V
Daikin Altherma HT 16kW vnútorná jednotka
EKHBRD016ACY1
Samostatne stojaca, napájanie 3~ 400V
▪
CENA €
3.071,–
3.670,–
4.167,–
3.516,–
4.154,–
4.736,–
CENA €
4.888,–
5.076,–
5.232,–
5.028,–
5.226,–
5.408,–
Kombinačná tabuľka
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
EKHBRD011ACV1
EKHBRD014ACV1
EKHBRD016ACV1
EKHBRD011ACY1
230V
400V
VONKAJŠIA JEDNOTKA
230V
ERRQ011AV1
ERRQ014AV1
ERRQ016AV1
ERRQ011AY1
ERRQ014AY1
ERRQ016AY1
●
–
–
–
–
–
-
●
–
–
–
–
EKHBRD014ACY1
EKHBRD016ACY1
400V
–
–
●
–
–
–
20
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
●
> Daikin Altherma vysokoteplotný systém
Vonkajšia jednotka
Krok
Vnútorná jednotka
1
Krok
2
Krok
3
2 Vnútorná
jednotka prijme
teplo a ďalej zvyšuje teplotu pomocou
chladiva R-134A.
3
Teplo sa prenáša z okruhu s chladivom
R-134A do vodného okruhu. Vďaka
jedinečnej technológií kaskádových
kompresorov je možné dosiahnuť
teplotu vody 80 °C bez použitia ďaľšieho
prídavného ohrievača.
Platí pre:
11-16kW
Voliteľné príslušenstvo
Káblový izbový termostat
Bezdrôtový izbový termostat
PCB s digitálnym vstupom/ výstupom
Sekvenčný ovládač
Sekvenčný ovládač
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
RTD-W
EKCC-W
Externý snímač termostatu
EKRTETS
Adaptér pre napojenie izbového
termostatu alebo záložneho ohrievača
Ovládač
EKRP1AHT
Potrubný záložný ohrievač 1~, 230V, 6kW
Potrubný záložný ohrievač 3~, 400V, 6kW
Sada pre samostne stojaci zásobník
Pripojovacia sada pre zásobník
EKHWP300B
Pripojovacia sada pre zásobník
EKHWP500B
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKFMAHTB
EKEPHT3H
Káblový digitálny izbový ovládač
Bezdrôtový digitálny izbový ovládač
Diaľkový alarm /stav prevádzky/...
Modbus komunikačné rozhranie pre ovládanie a monitorovanie
Master/slave sada, ktorá kontroluje a monitoruje
vnútorná jednotku, komunikuje cez RTD-W
Diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového
termostatu (napr. teploty podlahy)
Potrebné pri použití izbových termostatov EKRTWA alebo
EKRTR alebo nainštalovaní záložného ohrevu
Môže sa použiť ako druhé ovládanie (master/slave) okrem
štandartného dodávaného s vnútornou jednotkou
Potrubný záložný ohrev ako doplnok vykurovania
Potrubný záložný ohrev ako doplnok vykurovania
Nutné objednať v prípade, že je zásobník EKHTS inštalovaný mimo jednotky
Pripojovacia sada pre Daikin HT v kombinácii EKHWP300B
EKEPHT5H
Pripojovacia sada pre Daikin HT v kombinácii EKHWP500B
EKRUAHTB
Zásobník TPV
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
EKHTS200AC
Nerezový zásobník TPV s objemom 260 l
EKHTS260AC
Beztlakový 300 l zásobník TPV
Beztlakový 500 l zásobník TPV
EKHWP300B
EKHWP500B
Zásobník TPV 200 l, Rozmery V x Š x H = 1335x600x695,
výška dosahuje 2010 mm v prípade montáže na vnút. jednotku
Zásobník TPV 260 l, Rozmery V x Š x H = 1610x600x695,
výška dosahuje 2285 mm v prípade montáže na vnút. jednotku
Beztlakový hygienický zásobník TPV s možnosťou pripojenia na solárny systém
Beztlakový hygienický zásobník TPV s možnosťou pripojenia na solárny systém
21
CENA €
●
●
●
●
●
1.025,–
●
18,–
●
148,–
●
●
●
●
●
140,–
241,–
148,–
371,–
219,–
647,–
647,–
549,–
278,–
●
500,–
Platí pre:
11-16kW
CENA €
●
1.492,–
●
●
●
1.685,–
1.949,–
2.373,–
> Daikin Altherma Flex Type
Účinná úprava klímy pre
rezidenčné aplikácie
1
Vonkajšia jednotka
Teplá voda
2
3
Vykurovanie
Chladenie
Jedna alebo viac vonk. jedn.
+ niekoľko vnútorných jedn.
>> modulárny systém
2
Vonkajšia jednotka
3
Vykurovanie/chladenie
=
1
Inštalácia vo vnútri
Komerčné aplikácie
Účelové riešenie a teplá
voda na požiadanie
Výzvy fitness centier:
•
•
Veľké miestnosti na cvičenie, v ktorých
sa vyprodukuje veľké množstvo tepla si
vyžadujú dôslednú reguláciu klímy
v celom priestore
V prezliekarňach sa spotrebuje
veľké množstvo teplej vody
Riešenie:
•
Daikin Altherma
Flex Type so svojim
modulárnym
a flexibilným
prístupom.
22
+
Vnútorná jednotka
Zásobník na teplú
pitnú vodu
> Daikin Altherma Flex Type
SYSTÉM 3 V 1
Daikin Altherma Flex vykuruje, chladí a pripravuje teplú pitnú vodu:
• Vykurovanie: teploty výstupnej vody až do 80 °C
• Chladenie: teploty výstupnej vody až do 5 °C
• Teplá voda: teploty v zásobníkoch až do 75 °C
Vďaka funkcii spätného získavania tepla dokáže systém teplom odvedeným počas chladenia zahriať zásobník
s teplou pitnou vodou až na 60 °C.
TECHNOLÓGIA ENERGETICKY ÚČINNÝCH TEPELNÝCH
ČERPADIEL
V porovnaní s kotlom na olej sú výhody nasledovné:
• Až o 36 % menšie prevádzkové náklady*
• Až o 71 % zníženie emisií CO2*
• Až o 35 % znížené použitie primárnej energie*
* Vypočítané údaje brali do úvahy belgické podmienky: SCOP 3, priemerné ceny energie 2007-2010, faktor emisií CO2 pre výrobu elektrickej energie
MODULÁRNY SYSTÉM
Jedna alebo viac inverterových vonkajších jednotiek s tepelným čerpadlom vykurujú, chladia a pripravujú teplú vodu.
Vonkajšie jednotky s výkonom 23 až 45 kW získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu, ohrievajú ho na požadovanú teplotu
a túto tepelnú energiu prenášajú do jednotlivých vnútorných jednotiek.
Vnútorné jednotky sú dostupné v niekoľkých veľkostiach (6, 9, 11, 14 a 16 kW), aby sa zaistila optimálna účinnosť. Na jednu
vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až desať vnútorných jednotiek. Pre väčšie aplikácie je možné pripojiť viaceré vonkajšie
jednotky.
1 Komerčný priestor /
1 Apartmán
6kW
5kW
9kW
11kW
14kW
Celá budova
16kW
22kW
45kW
20kW
8kW
1P, 230V
23
40kW
3P, 400V
Pre dosiahnutie najvyššieho
výkonu sa inštalujú samostatné
vonkajšie systémy: vonkajšie
jednotky nie sú vzájomne
prepojené.
Poznámka:
Vykurovacie výkony
pri 7 °C vonkajšej teploty,
chladiace výkony pri 35 °C
vonkajšej teploty
> Daikin Altherma Flex Type
▪ Technické údaje
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Vykurovací výkon
Chladiaci výkon
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojovacie
rozmery
Akustický výkon
Akustický tlak
Napájanie
Nom.
Nom.
Jednotka
Jednotka
Vykurovanie
Ohrev TPV
Chladenie
Typ
Kvapalina
Sanie
Horúce pary
Dĺžky potrubí
kW
kW
VxŠxH
mm
kg
Min.~Max.
°CWB
Vonk. teplota Min.~Max. °CDB
Min.~Max.
°CDB
OD
OD
OD
Vonk.j. - Vnút.j. Max.
Systém Ekvivalentná
Max. dĺžka potrubí Systém Aktuálna
Vykurovanie Nom.
Vykurovanie Nom.
Fáza/Napätie
mm
mm
mm
m
m
m
dBA
dBA
V
EMRQ8A
EMRQ10A
EMRQ12A
EMRQ14A
EMRQ16A
22,4
20
28
25
33,6
30
1.680x1.300x765
39,2
35
44,8
40
331
339
-15~20
-15~35
10~43
R-410A
9,52
19,1
15,9
19,1
78
58
Podmienky vykurovania: Ta = 7°CDB / 6°CWB, 100% index pripojenia
Podmienky chladenia Ta = 35°CDB, 100% index pripojenia
* Výkon medzi -20°C a -15°C nie je garantovaný
24
12,7
28,6
22,2
22,2
100
120
300
80
60
3~/380-415
83
62
84
63
> Daikin Altherma Flex Type
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Opláštenie
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Farba
Materiál
Jednotka
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Ohrev TPV
Chladivo
Akustický tlak
Napájanie
Istenie
EKHVMRD50A
VxŠxH
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Typ
Náplň
Nom.
Nočný tichý režim Level 1
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
Odporúčané istenie
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
Hz
V
A
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Opláštenie
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Farba
Materiál
Jednotka
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Ohrev TPV
Chladivo
Akustický tlak
Napájanie
Istenie
40 1 / 43 2
EKHVMRD80A
EKHVMYD50A
Metalická šedá
Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)
705x600x695
92
120
-15~20
25~80
-~10~43
-~5~20
-15~35
45~75
R-134a
2
42 1 / 43 2
40 1 / 43 2
38 1
V1
1~
50
220-240
20
EKHVMYD80A
42 1 / 43 2
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
VxŠxH
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Vonk. teplota
Strana vody
Typ
Náplň
Nom.
Nočný tichý režim Level 1
Označenie
Fáza
Frekvencia
Napätie
Odporúčané istenie
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
43 1 / 46 2
40 1
Hz
V
A
Metalická šedá
Pozinkovaná oceľ (oceľový plech s povrchovou úpravou)
705x600x695
144,25
147,25
-20~20
25~80
-~-~-20~35
25~80
R-134a
3,2
45 1 / 46 2
46 1 / 46 2
43 1 / 46 2
45 1 / 46 2
1
1
1
43
45
40
43 1
V1
Y1
1~
3~
50
220-240
380-415
25
16
(1) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 55°C; LW 65°C; (2) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 70°C; LW 80°C
25
46 1 / 46 2
45 1
> Daikin Altherma Flex Type
▪ Cenník
Daikin Altherma Flex Type pre rezidenčné a komerčné aplikácie je systém
3 v 1, ktorý ponúka možnosť vykurovania, prípravy TPV a chladenia v jednom
vysoko účinnom systéme.
Daikin Altherma Flex Type dosahuje štandardné sezónne COP 3
v miernom podnebí severnej a strednej Európy. Naviac, Daikin Altherma
Flex Type je modulárny systém.
Daikin Altherma FLEX Vonkajšie jednotky
Nominálny vykurovací výkon je meraný pri Ta 7°C a nominálny chladiaci výkon pri Ta 35°C a 100% indexe pripojenia.
CENA €
Daikin Altherma Flex vonkajšia jednotka 8HP
EMRQ8A
8.603,–
Daikin Altherma Flex vonkajšia jednotka 10HP
EMRQ10A
Daikin Altherma Flex vonkajšia jednotka 12HP
EMRQ12A
Daikin Altherma Flex vonkajšia jednotka 14HP
EMRQ14A
Daikin Altherma Flex vonkajšia jednotka 16HP
EMRQ16A
Vonkajšia jednotka s 22,4kW vykurovacím a 20kW
chladiacim výkonom, napájanie 3~ 400V
Vonkajšia jednotka s 28 kW vykurovacím a 25kW
chladiacim výkonom, napájanie 3~ 400V
Vonkajšia jednotka s 33,6kW vykurovacím a 30kW
chladiacim výkonom, napájanie 3~ 400V
Vonkajšia jednotka s 39,2kW vykurovacím a 35kW
chladiacim výkonom, napájanie 3~ 400V
Vonkajšia jednotka s 44,8kW vykurovacím a 40kW
chladiacim výkonom, napájanie 3~ 400V
Daikin Altherma FLEX Vnútorné jednotky (samostatne stojace) pre aplikácie vykurovanie/ chladenie.
Súčasťou dodávky sú už všetky potrebné hydraulické komponenty.
Daikin Altherma Flex 5kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 5kW vnútorná jednotka
vykurovanie/ chladenie
Daikin Altherma Flex 8kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 8kW vnútorná jednotka
vykurovanie/ chladenie
Daikin Altherma Flex 11kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 14kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 16kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 11kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 14kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
Daikin Altherma Flex 16kW vnútorná jednotka
len vykurovanie
9.119,–
9.979,–
12.045,–
13.766,–
CENA €
EKHVMRD50A
Napájanie 1~ 230V
4.498,–
EKHVMYD50A
Napájanie 1~ 230V
4.987,–
EKHVMRD80A
Napájanie 1~ 230V
4.644,–
EKHVMYD80A
Napájanie 1~ 230V
5.133,–
EKHBRD011ACV1
Napájanie 1~ 230V
4.888,–
EKHBRD014ACV1
Napájanie 1~ 230V
5.076,–
EKHBRD016ACV1
Napájanie 1~ 230V
5.232,–
EKHBRD011ACY1
Napájanie 3~400V
5.028,–
EKHBRD014ACY1
Napájanie 3~400V
5.226,–
EKHBRD016ACY1
Napájanie 3~400V
5.408,–
26
> Daikin Altherma Flex Type
Platí pre:
11-16kW
Voliteľné príslušenstvo
Káblový izbový termostat
Bezdrôtový izbový termostat
PCB s digitálnym vstupom/výstupom
Modbus adaptér
Sekvenčný ovládač
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
RTD-W
EKCC-W
Externý snímač termostatu
EKRTETS
Adaptér pre napojenie izbového
termostatu alebo záložného ohrievača
Ovládač
EKRP1AHT
Potrubný záložný ohrievač 1~, 230V, 6kW
Potrubný záložný ohrievač 3~, 400V, 6kW
Sada pre samostatne stojaci zásobník
Merač tepla
Centrálna kondenzačná sada pre vonk. jednotku
Pripojovacia sada pre zásobník
EKHWP300B
Pripojovacia sada pre zásobník
EKHWP500B
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKFMAHTB
EKMBIL1
KWC25C450
EKEPHT3H
Káblový digitálny izbový termostat
Bezdrôtový digitálny izbový termostat
Diaľkový alarm / stav prevádzky
Modbus komunikačné rozhranie pre ovládanie a monitorovanie
Master / slave ovládacia sada pre monitorovanie a ovládanie
až 16 hydroboxov, prepojených cez RTD-W
Diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového termostatu
(napr. teploty podlahy)
Nutné objednať pri použití izbových termostatov EKRTWA
alebo EKRTR1 alebo nainštalovaní záložného ohrievača
Môže sa použiť ako druhé užívateľské rozhranie (master/slave)
okrem štandardného dodávaného s vnútornou jednotkou
Potrubný záložný ohrievač ako doplnok vykurovania
Potrubný záložný ohrievač ako doplnok vykurovania
Nutné objednať v prípade, že je zásobník EKHTS inštalovaný vedľa jednotky
Merač tepla pre zásobník namontovaný na vnútornej jednotke
Sada kondenzačnej vane pre zber kondenzátu po odmrazovaní
Pripojovacia sada pre Daikin Althermu HT v kombinácii s EKHWP300B
EKEPHT5H
Pripojovacia sada pre Daikin Althermu HT v kombinácii s EKHWP500B
EKRUAHTB
Zásobníky na teplú pitnú vodu
Nerezový zásobník TPV s objemom 200 l
Nerezový zásobník TPV s objemom 260 l
300 l beztlakový zásobník TPV
500 l beztlakový zásobník TPV
EKHTS200AC
EKHTS260AC
EKHWP300B
EKHWP500B
Zásobník TPV 200 l, Rozmery VxŠxH = 1335x600x695, výška
dosahuje 2010 mm v prípade montáže na vnútornú jednotku
Zásobník TPV 260 l, Rozmery VxŠxH = 1610x600x695, výška
dosahuje 2285 mm v prípade montáže na vnútornú jednotku
Hygienický beztlakový zásobník TPV s možnosťou napojenia na solárny systém
Hygienický beztlakový zásobník TPV s možnosťou napojenia na solárny systém
Spojovacie refnety pre vonkajšie jednotky
Veľkosť vonkajšej jednotky (HP)
8 + 10
Cena
12 ~ 16
Cena
€
€
3 rúrkové
imperiálny
KHRQ23M29T9
182,–
KHRQ23M64T
297,–
Refnety pre vnútorné jednotky
Výkonový index vnút. jednotky
< 200
Cena
200 ≤ x < 290
Cena
290 ≤ x < 520
Cena
€
€
€
Refnety - hrebene pre vnútorné jednotky
Výkonový index vnút. jednotky
<200 and 200 ≤ x < 290
Cena
290 ≤ x < 520
Cena
imperiálny
KHRQ22M29T9
164,–
KHRQ22M64T
199,–
metrické
KHRQM23M20T
160,–
KHRQM23M29T
182,–
KHRQM23M64T
297,–
imperiálny
KHRQ22M20T
122,–
KHRQ22M29T9
164,–
KHRQ22M64T
199,–
€
€
1.025,–
●
18,–
●
148,–
140,–
241,–
148,–
371,–
●
●
●
●
●
●
●
647,–
647,–
549,–
154,–
1.322,–
●
500,–
Platí pre:
11-16kW
CENA €
●
1.492,–
●
●
●
219,–
278,–
1.685,–
1.949,–
2.373,–
metrické
KHRQM23M29H
324,–
KHRQM23M64H
394,–
imperiálny
KHRQ22M29H
231,–
KHRQ22M64H
286,–
metrické
KHRQM22M29T
164,–
KHRQM22M64T
199,–
3 rúrkové
3 rúrkové
imperiálny
KHRQ23M29H
324,–
KHRQ23M64H
394,–
●
●
●
●
●
3 rúrkové
metrické
KHRQM23M29T
182,–
KHRQM23M64T
297,–
3 rúrkové
imperiálny
KHRQ23M20T
160,–
KHRQ23M29T9
182,–
KHRQ23M64T
297,–
CENA €
metrické
KHRQM22M20T
122,–
KHRQM22M29T
164,–
KHRQM22M64T
199,–
3 rúrkové
27
metrické
KHRQM22M29H
231,–
KHRQM22M64H
286,–
> Konvektor tepelného čerpadla
Konvektor tepelného
čerpadla
Konvektor tepelného čerpadla umožňuje v prípade
potreby vykurovanie aj chladenie, pretože
je viac než len jednotka fan-coil. Konvektor tepelného
čerpadla má tiež veľmi nízku hlučnosť.
28
Pri kombinácii podlahového vykurovania s jednotkami
fancoil sú pre potreby podlahového vykurovania potrebné
nižšie teploty vykurovacej vody, avšak jednotky fan-coil
by takto museli byť neúmerne veľké, aby dokázali dodať
dostatočný tepelný výkon aj pri takýchto nízkych teplotách
vody. Konvektor tepelného čerpadla rieši práve tento
problém.
Konvektor je schopný poskytovať požadovaný tepelný
výkon aj pri nízkych teplotách vratnej vody a súčasnom
zachovaní rozumnej veľkosti.
Namiesto zapínania a vypínania okruhu vykurovacej vody
prostredníctvom termostatu v miestnosti je možné každý
konvektor tepelného čerpadla pripojiť priamo k vnútornej
jednotke Daikin Altherma, ktorá je mozgovým centrom
systému. To umožňuje vykurovanie všetkých miestností,
bez ohľadu na stav v ostatných miestnostiach.
Konvektor tepelného čerpadla šetrí prevádzkové
náklady vďaka zlepšenej účinnosti približne o 25 % v
porovnaní s vykurovacími systémami, ktoré kombinujú
podlahové vykurovanie a bežné fan-coil jednotky.
Konvektor tepelného čerpadla môže vďaka inštalácii zapoj
a - spusť jednoduchým spôsobom nahradiť radiátory.
> Konvektor tepelného čerpadla
▪ Technické údaje
VNÚTORNÉ JEDNOTKY
Vykurovací výkon
Chladiaci výkon
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Pripojovacie
rozmery
Akustický tlak
Napájanie
Celkový výkon Nom.
Celkový výkon Nom.
Citeľný
Nom.
výkon
Vykurovanie Nom.
Chladenie
Nom.
Jednotka
VxŠxH
Jednotka
Kondenz/Vstup/Výstup (OD)
Vykurovanie Nom.
Chladenie
Nom.
Fáza/Frekvencia/Napätie
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm/
inch
dBA
dBA
Hz/V
FWXV20A
FWXV15A
2,0
1,7
1,4
1,5
1,2
0,98
0,015
0,015
0,013
0,013
600/700/210
15
18/G 1/2/G 1/2
29
29
19
19
1~/50/60/220-240/220
(1) Chladenie: teplota miestnosti 27°CDB, 19°CWB; teplota vstupnej vody 7°C, nárast teploty vody 5K.
(2) Vykurovanie: teplota miestnosti 20°CDB a teplota vstupnej vody 45°C, pokles teploty vody 5K.
▪ Cenník
Konvektor tepelného čerpadla Daikin s funkciou Interlink je ďalším
inovatívnym produktom vývoja našej spoločnosti. Vhodný aj pre
nízkoteplotetné aplikácie, napr. pre kombináciu s podlahovým vykurovaním.
Štýlové, kompaktné, inteligentné a veľmi tiché riešenie pre rýchle vykúrenie
alebo vychladenie miestností, či už v bytoch alebo v domoch.
Daikin Altherma konvektor tepelného čerpadla
Daikin Altherma
Konvektor tepelného čerpadla 1,5kW
Daikin Altherma
Konvektor tepelného čerpadla 2,0kW
FWXV15A
FWXV20A
CENA €
Konvektor tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom
1,5kW* a 1,2kW** a chladiacim výkonom 0,3kW***
Konvektor tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom
2,0kW* a 1,7kW** a chladiacim výkonom 0,4kW***
Voliteľné príslušenstvo
Sada 2 - cestného ventilu
680,–
734,–
CENA €
EKVKHPC
Je nevyhnutná pre vysokoteplotné aplikácie, takisto aj pre aplikácie
s chladením vždy, keď teplota vody klesne pod 18°C a/ alebo sa môže
vyskytnúť teplota vody nad 60°C
* teplota vstupnej vody 45°C a teplota výstupnej vody 40°C, teplota miestnosti 20°C DB - stredné otáčky ventilátora
**teplota vstupnej vody 7°C a teplota výstupnej vody 12°C, teplota miestnosti 27°C DB / 19°C WB - stredné otáčky ventilátora
***teplota vstupnej vody 18°C a teplota výstupnej vody 23°C, teplota miestnosti 27°C DB / 19°C WB - stredné otáčky ventilátora
29
94,–
> Daikin solárny systém
Solárne pripojenie
Daikin ponúka 2 typy solárnych
systémov v kombinácii so
svojimi tepelnými čerpadlami
1
Beztlakový systém
Systém je naplnený čistou vodou, ktorá je prečerpaná do
solárnych kolektorov vždy, keď svieti slnko. Ak slnko nesvieti,
voda je prečerpaná naspäť do zásobníka TPV.
2
Tlakový systém
3
Systém je naplnený zmesou vody prenášajúcou teplo
a správnym množstvom nemrznúcej zmesi, aby v zime
nedošlo k zamrznutiu. Celý systém je potom natlakovaný
a utesnený.
Solárna sada
1- Solárny kolektor
Solárna sada zabezpečuje prostredníctvom externého
tepelného výmenníka prenos solárneho tepla do zásobníka
na teplú vodu Daikin Altherma. Na rozdiel od zásobníkov
s dvomi tepelnými výmenníkmi tento systém umožňuje
efektívne vykurovanie celého obsahu zásobníka solárnym
teplom a v prípade potreby aj energiou tepelného čerpadla.
2- Čerpadlová stanica pre solár
Solárny kolektor
Vysoko účinné kolektory transformujú všetko krátkovlnné
slnečné žiarenie na teplo vďaka svojej vysoko selektívnej
povrchovej vrstve. Kolektory je možné montovať na strešnú
krytinu.
Čo k tomu potrebujete?
•
•
•
•
•
Solárny kolektor
Potrubnú sieť a solárnu čerpadlovú stanicu
Zásobník: štandardný zásobník Daikin Altherma
na teplú pitnú vodu
Solárnu sadu
Zdroj tepla (tepelné čerpadlo Daikin Altherma, ktoré
zabezpečuje aj vykurovanie domácnosti)
30
3- Solárna sada dostupná v kombinácii so samostaným
zásobníkom TPV (EKHWS-EKHWE)
> Daikin solárny systém
Solárny kolektor
Solárne kolektory
Slnko nám v priebehu celého roka
poskytuje v priemere až polovicu energie,
ktorú potrebujeme na zohriatie pitnej vody
na požadovanú teplotu. Vysoko účinné
kolektory s veľmi selektívnou povrchovou
vrstvou transformujú všetko krátkovlnné
slnečné žiarenie na teplo. Kolektory je
možné montovať na strešnú krytinu.
Prevádzka
Solárne kolektory sa plnia vodou len
vtedy, keď slnko dodáva dostatočné teplo.
V tom prípade sa obe čerpadlá v riadiacej
a čerpacej jednotke nakrátko zapnú
a naplnia kolektory vodou zo zásobníka.
Po naplnení, ktoré trvá menej ako minútu,
sa jedno z čerpadiel vypne a zvyšné
čerpadlo len udržiava cirkuláciu vody.
Vnútorná jednotka
a zásobník TPV
EKHWP: zásobník na teplú pitnú vodu
Zásobník na teplú pitnú vodu má dve časti: Hornú časť, ktorá je vždy horúca – aktívnu
chladnejšiu časť – solárnu zónu.
1.
2.
vodnú zónu – a dolnú,
Aktívna voda sa zohrieva v hornej časti zásobníka. Vysoká teplota tejto zóny zabezpečuje, že je vždy
k dispozícii dostatok teplej vody.
Solárne kolektory fungujú efektívnejšie, keď cez ne prúdi chladnejšia voda. Preto sa voda, ktorá je v solárnej
prevádzke privádzaná priamo do solárnych kolektorov, skladuje v solárnej zóne.
13
2 3
1 4 14
12
6
5
7
10
10
1. Prívod zo solárneho kolektora
(pripojovací spoj 1”F)
13. Tepelný výmenník pre prídavné
vykurovanie solárom
2. Vstup studenej vody (1”M)
14. Tepelný izolačný obal pre prídavné
vykurovanie solárom.
8
3. Výstup teplej vody (1”M)
18
4. Prívod z tepelného čerpadla (1”M)
21
5. Návrat do tepelného čerpadla (1”M)
6. Výstup prídavného vykurovania (1”M)
16. Prívodné stratifikačné potrubie
solárneho kolektora
7. Vstup prídavného vykurovania (1”M)
17. Indikátor úrovne naplnenia
9
8. Zásobník na teplú pitnú vodu
18. Voda v zásobníku (bez tlaku)
24
9. Napúšťací a vypúšťací ventil
19. Solárna zóna
10. Prípojka pre vyrovnávacie potrubie
(nepoužíva sa)
20. Zóna aktívnej vody
16
9
17
11
20
11. Tepelný výmenník na teplú pitnú vodu
12. Výmenník tepla
23
19
15. Otvor pre voliteľný elektrický ohrievač
(nepoužíva sa)
15
31
21. Bezpečnostná armatúra proti
pretekaniu
> Daikin solárny systém
▪ Technické údaje
PRIPOJENIE NA SOLÁR
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzkový
rozsah
Akustický tlak
Tepelný
výkon
Napájanie
Napájanie
EKSOLHWAV1
Jednotka
VxŠxH
Jednotka
Ambient
Min,~Max,
temperature
Nom,
Účinnosť kolektora s nulovou
stratou η0
Fáza/Frekvencia/Napätie
mm
kg
°C
770x305x270
8
dBA
%
27
Hz/V
1~/50/220-240
Vnútorná jednotka
1~35
-
PRÍSLUŠENSTVO
Montáž
Rozmery
Tepelný
výkon
Ovládanie
Senzor
Napájanie
EKSR3PA
Na stenu
332x230x145
Jednotka
VxŠxH
mm
Účinnosť kolektora s nulovou
%
stratou η0
Typ
Spotreba energie
W
Teplotný senzor solárneho panelu
Senzor na zásobníku
Senzor vratnej vody
Senzor vstupnej teploty a prietoku
Frekvencia/Napätie
Hz/V
Digitálna ovládacia jednotka rozdielu teploty s displejom s klasickým textom
2
Pt1000
PTC
PTC
Napäťový signál (3,5V DC)
50/230
SOLÁRNY KOLEKTOR
Rozmery
Hmotnosť
Objem
Plocha
Jednotka
Jednotka
VxŠxH
Celková
Účinná
Absorpčná
Povrchová úprava
Pohlcovač
Zasklenie
Povolený sklon
strechy
Prevádzkový
tlak
Teplota pri
nečinnosti
Tepelný výkon
mm
kg
l
m²
m²
m²
Min,~Max,
°C
Max,
bar
Max,
°C
Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0
Tepelná strata
Tepelná závislosť koeficientu
tepelnej straty
Tepelný výkon
Modifikátor
AM at 50°
uhla
%
W/m²,K
W/
m²,K²
kJ/K
6
200
Vertikálna
Jednotka
VxŠxH
Typ
Spotreba energie
EKSV21P
15~80
SOLÁRNE PRIPOJENIE
Montáž
Senzor
EKSH26P
1,300x2,000x85
2,000x1,006x85
42
35
1,7
2,1
1,3
2,601
2,01
2,364
1,795
2,354
1,791
Mikrotherm (absorpcia max.96%, Emisia pribl. 5% +/-2%)
Registre z medených potrubí s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou
povrchovou vrstvou
Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92%
Inštalácia
Rozmery
Ovládanie
EKSV26P
2,000x1,300x85
78,7
4,270
78,3
4,25
0,0070
0,0057
6,5
-
0,94
Horizontálna
Vertikálna
EKSRPS3B
mm
Digitálna ovládacia jednotka rozdielu teploty s displejom s klasickým textom
Na stenu
Pt1000
PTC
PTC
Napäťový signál (3,5V DC)
W
Teplotný senzor solárneho panelu
Senzor na zásobníku
Senzor vratnej vody
Senzor vstupnej teploty a prietoku
32
> Daikin solárny systém
▪ Cenník
Pre Daikin Altherma LT, HT a Flex jednotky je k dispozícii tlakový a beztlakový solárny systém. Hlavným komponentom
sú Daikin zásobníky takisto aj beztlakové zásobníky TPV v kombinácii so solárnou sadou a novými solárnymi panelmi.
Materiál
Solárny Panel
Popis
Jednotková cena €
EKSV26P
Vertikálny solárny panel – veľký 2000 x 1300 mm
EKSH26P
Horizontálny solárny panel – veľký 2000 x 1300 mm
EKSV21P
Vertikálny solárny panel – malý 2000 x 1006 mm
Daikin zásobníky TPV a príslušenstvo EKHWS*
EKHWE*
EKSOLHW
EKHWP300B
EKHWP500B
165070
164102-RTX
156015
156016
162070
162050
162051-RTX
Solárne ovládanie & Čerpadlové
EKSRPS3B
stanice
EKSR3PA
EKSRDS1A
164116
PCB+ káble
EKRP1HBA
164110-RTX
Príslušenstvo pre inštaláciu
164732
solárnych panelov
164733
164261-RTX
164262-RTX
164263
164264
162073
162071
162074
162072
162075
162076
EKSRCRP
EKSRCAP
EKSRCP
162037-RTX
162038-RTX
164709
162016-RTX
162035-RTX
162045
162066
162067
162068
164245
162036-RTX
162069
164723
164703-RTX
164704-RTX
162017
162018
162019
162020
164616-RTX
162058
162059
162060
162061
162029-RTX
162052-RTX
FLG
VTA32
MAGS12
MAGS25
MAGS35
BSKK
CON15
CON20
CONX25
CONX50
CONX100
CONXV80
CON15P16
CONXP16
CON15P20
CONXP20
CONCP16
CONCP20
RCIP
RCFP
CONFE
FIXVBP
CONRVP
CONLCP
FIXMP100
FIXMP130
FIXMP200
TS
FIXADP
FIXADD
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV21P
IEV21P
IBV26P
IEV26P
FIXIES
FBV26P
FEV26P
FBH26P
FEH26P
FIXLP
GFL
Nerezový zásobník
Smaltovaný zásobník
Sada solárneho výmenníka tepla
Hygienický zásobník TPV, 300l
Hygienický zásobník TPV, 500l
Sada gravitačných spätných klapiek (balenie obsahuje 2 ks)
FLG – regulačný ventil s nastaviteľným prietokom
Termostatický zmiešavací ventil proti obareniu
Pripojovacia sada k VTA32 1“
Expanzná nádoba 12 l
Expanzná nádoba 25 l
Expanzná nádoba 35 l
Ovládač pre solárnu aplikáciu beztlakový systém
Ovládač pre tlakovú solárnu aplikáciu
Čerpadlová jednotka solárneho systému
Prietokový snímač pre tlakový systém
Riadiaca doska pre blokovanie ohrevu vody tepelným čerpadlom počas ohrevu vody solárom
Kábel pre prioritu soláru / prepojovací kábel na blokovanie tepelného čerpadla
Prepojovacie beztlakové potrubie medzi solárnymi panelmi a čerpadlovou stanicou: 15m
Prepojovacie beztlakové potrubie medzi solárnymi panelmi a čerpadlovou stanicou: 20m
Beztlakové predlžovacie potrubie 2,5 m vrátane spojok
Beztlakové predlžovacie potrubie 5 m vrátane spojok
Beztlakové predlžovacie potrubie 10 m vrátane spojok
Beztlakové predĺženie prívodného potrubia 8 m
Tlakové potrubie DN16 – 15 m
Sada spojovacích matíc pre tlakové potrubie DN16
Tlakové potrubie DN20 – 15 m
Sada spojovacích matíc pre tlakové potrubie DN20
Tlaková solárna pripojovacia sada DN 16
Tlaková solárna pripojovacia sada DN 20
Strešný prechod - tehlovo červený
Strešný prechod - antracit
Sada pre pripojenie NA STRECHE
Sada pre zabudovanie V STRECHE
Montážna sada pre PLOCHÚ STRECHU
Strešný prechod pre napojenie solárnych panelov z opačnej strany
Prepojovacia sada medzi 2 solárnymi panelmi
Prepojovacia sada medzi 2 radmi kolektorov pre tlakový systém
Prepojovacia sada medzi 2 radmi kolektorov pre tlakový systém
Montážna profilová lišta V21
Montážna profilová lišta V26P
Montážna profilová lišta H26P
Podpora pre beztlakové pripojovacie potrubie
Nastaviteľné strešné konzoly pre vysokú krytinu
Štandardné strešné konzoly pre vysokú krytinu
Strešné konzoly pre plochú krytinu
Strešné konzoly pre vlnitú krytinu
Strešné konzoly pre plechovú strechu
Základná sada pre montáž 2 EKSV21P do strešnej krytiny
Prídavná sada pre montáž 1 dodatočného EKSV21P do strešnej krytiny
Základná sada pre montáž 2 EKSV26P do strešnej krytiny
Prídavná sada pre montáž 1 dodatočného EKSV26P do strešnej krytiny
Sada krycích plechov pre montáž do strešnej krytiny
Základná konzola pre montáž 2 panelov V26P na plochú strechu
Prídavná konzola pre montáž ďalšieho panelu V26P na plochú strechu
Základná konzola pre montáž 2 panelov H26P na plochú strechu
Prídavná konzola pre montáž ďalšieho panelu H26P na plochú strechu
Vypúšťacia sada
20l pripravenej zmesi glykolu Tmin = -28°C
33
750,–
770,–
653,–
pozri str. 9
pozri str. 9
823,–
1.949,–
2.373,–
16,–
82,–
103,–
41,–
193,–
190,–
292,–
815,–
363,–
540,–
169,–
148,–
24,–
187,–
221,–
116,–
133,–
173,–
149,–
670,–
16,–
830,–
24,–
103,–
148,–
291,–
291,–
210,–
184,–
352,–
108,–
75,–
97,–
149,–
54,–
59,–
82,–
11,–
133,–
33,–
79,–
75,–
89,–
670,–
300,–
716,–
313,–
175,–
806,–
321,–
381,–
249,–
11,–
128,–
> Daikin solárny systém
▪
Beztlakový solárny systém – kombinačná tabuľka
EKSV21P pre beztlakový solárny systém
Počet panelov
Materiál
EKSV21P
FIXVBP
FIXMP100
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV21P
IEV21P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCIP
2
EKSH26P pre beztlakový solárny systém
3
4
5
Počet panelov
Materiál
Na
V
Na
V
Na
V
Na
V
streche streche streche streche streche streche streche streche
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
2
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
5
5
2
0
3
0
4
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
EKSH21P
FIXVBP
FIXMP200
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
FBH26P
FEH26P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCFP
* : voliteľné (odporúčané)
1
2
3
4
5
Na Plochá Na Plochá Na Plochá Na Plochá Na Plochá
streche strecha streche strecha streche strecha streche strecha streche strecha
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
4
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
* : voliteľné (odporúčané)
EKSV26P pre beztlakový solárny systém
Počet panelov
Materiál
EKSV26P
FIXVBP
FIXMP130
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV26P
IEV26P
FBV26P
FEV26P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCIP
RCFP
2
3
4
5
Na
V Plochá Na
V Plochá Na
V Plochá Na
V Plochá
streche streche strecha streche streche strecha streche streche strecha streche streche strecha
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
2
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
3
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
* : voliteľné (odporúčané)
▪
Dodatočné príslušenstvo (voliteľné) pre inštaláciu beztlakového systému
Materiál
Popis
Požadovaný počet
165070
CONX25
CONX100
CONX50
CONXV80
CONRVP
Sada gravitačných klapiek – 2ks
1 sada/zásobník, odporúčané ak potrubie z výmenníka nemá na zásobníku ohyb smerom dole
Sady predĺženia potrubia
Závisí na požadovanom predĺžení 2,5 / 5,0 / 10,0 m
Predĺženie prívodného potrubia 8,0 m so spojkami Požadované len ak výstupné potrubie z panela nemôže byť umiestnené pri vstupe do panela
Prepojovacia sada dvoch radov solárnych panelov Počet radov – 1; Nahraďte 1 FIXVBP za CONRVP
34
> Daikin solárny systém
▪
Tlakový solárny systém – kombinačná tabuľka
EKSV21P pre tlakový solárny systém
Počet panelov
Materiál
EKSV21P
FIXVBP
FIXMP100
FIXADD
FIXADP
FIXWD
FIXDB
IBV21P
IEV21P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
CON15P20
CONCP20
MAGS12
MAGS25
MAGS35
EKSRCP
GFL
EKSV26P pre tlakový solárny systém
2
3
4
Počet panelov
Materiál
Na
V
Na
V
Na
V
streche streche streche streche streche streche
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
4
4
pre klasickú strechu
6
0
10
0
12
0
2
0
3
0
4
0
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Záleží na objeme v systéme
1
2
1
1
1
1
1
1*
0
0
1
1
0
0
1
1
EKSV26P
FIXVBP
FIXMP130
FIXADD
FIXADP
FIXWD
FIXDB
IBV26P
IEV26P
FBV26P
FEV26P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
MAGS12
MAGS25
EKSRCP
GFL
pre iné typy
striech
1
2
3
Na
V Plochá Na
V Plochá Na
V Plochá
streche streche strecha streche streche strecha streche streche strecha
1
2
2
2
3
3
3
0
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
4
6
10
pre klasickú strechu
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
2
* : voliteľné (odporúčané)
EKSH26P pre tlakový solárny systém
EKSH21P
FIXVBP
FIXMP200
FIXADD
FIXADP
FIXWD
FIXDB
FBH26P
FEH26P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
MAGS25
EKSRCP
GFL
1
2
3
Na
Plochá
Na
Plochá
Na
Plochá
streche strecha streche strecha streche strecha
1
1
2
2
3
3
0
0
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
4
0
6
0
10
0
pre klasickú strechu
1
0
2
0
3
0
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Záleží na objeme v systéme
1
2
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1
pre iné typy
striech
* : voliteľné (odporúčané)
▪
Dodatočné príslušenstvo (voliteľné) pre inštaláciu tlakového systému
Materiál
Popis
Požadovaný počet
CONLCP
CONXP16
CONXP20
Prepojovacia sada dvoch radov solárnych panelov
Prepojenie 2 CON15P16
Prepojenie 2 CON15P20
Počet radov – 1; Nahraďte 1 FIXVBP za CONLCP
Je potrebné dodatočné CON15P16
Je potrebné dodatočné CON15P20
35
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Záleží na objeme v systéme
* : voliteľné (odporúčané)
Počet panelov
Materiál
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
1
pre iné typy
striech
> Poznámky
36
> Poznámky
37
> Poznámky
38
> Všeobecno obchodné podmienky
I. VŠEOBECNE
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) definujú základné práva, povinnosti a podmienky obchodného
styku a spolupráce spoločnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE-SLOVAKIA, spol. s r.o. (ďalej len
„DAIKIN“) a jej zákazníkmi, fyzickými a právnickými osobami oprávnenými na podnikanie (ďalej len „zákazník“ alebo „objednávateľ“). Poskytovanie tovaru alebo služieb našou spoločnosťou sa spravuje týmito VOP, pokiaľ nie je medzi zmluvnými
stranami dohodnuté inak. Protinávrh objednávateľa odkazujúci na jeho vlastné obchodné podmienky alebo jeho podmienky
nákupu sa bude uplatňovať len ak je v súlade s týmito VOP. Prevzatie tovaru predpokladá znalosť našich VOP a to za
každých okolností. Akékoľvek odchýlky alebo dodatky vyžadujú predchádzajúci výslovný súhlas spoločnosti DAIKIN, ktorý
musí byť písomný, inak nebude právne záväzný. VOP sú voľne prístupné na www.daikin.sk.
ná záručná doba a to len za podmienky, ak sú do prevádzky dané firmou DAIKIN. V prípade výrobkov navrhnutých
spoločnosťou „J&E Hall International for DAIKIN“ si zákazník môže uplatniť 18 mesačnú záručnú dobu. Pre značkové
výrobky „Rotex“ je vo všeobecnosti platná 24 mesačná záručná doba okrem nasledujúcich výrobkov: 10 ročná
záručná doba na potrubia podlahového vykurovania, systémové platne, VA- potrubia a Variosafe olejové zásobníky
a Variocistern zásobníky na dažďovú vodu. 3 ročná záruka na tepelné čerpadlá HPSU a zásobné nádrže na teplú
vodu HYC, SCS, SC.
3. V prípade reklamácie je na voľbe spoločnosti DAIKIN spomedzi nárokov zákazníka, či tovar, alebo jeho komponenty
nahradí alebo opraví. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať si iné nároky z vád ako uvedené v tomto článku VOP.
Náklady za vykonanú prácu, cestovné alebo iné náklady nebudú podľa dohody preplácané zákazníkovi.
4. Záruka alebo zodpovednosť za vady nebude uznaná pokiaľ by zákazník nenahlásil písomne viditeľné a to písomným
oznámením do 14 dní od obdržania dodávky a v prípade iných vád bez zbytočného odkladu potom čo sa objavili po
odbornej prehliadke, nie však neskôr ako do skončenia záručnej doby konkrétneho produktu.
5. Ďalej nebude uznaná žiadna záruka a/alebo zodpovednosť za vady alebo nároky na náhradu škody, ktoré boli spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo zaobchádzaním, nedodržaním prevádzkových podmienok
alebo odporúčaní o údržbe, nadmerným užívaním alebo nevhodnými prevádzkovými zariadeniami alebo náhradnými
materiálmi.
6. Pokiaľ nebude DAIKIN poskytnutý vyžadovaný čas a priestor (príležitosť) na uskutočnenie všetkých potrebných záručných opatrení, nie je zákazník oprávnený uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúcich z vád tovaru alebo zo záruk.
Ak zákazník naďalej pokračuje v používaní vadného tovaru, ručíme a/alebo DAIKIN je zodpovedný iba za pôvodnú
vadu. DAIKIN nebude preplácať náklady za opravy, ktoré budú vykonané bez výslovného predchádzajúceho súhlasu
spoločnosti DAIKIN. DAIKIN nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z takýchto opráv.
7. Záručná doba pre náhradné diely a iné vylepšenia je 6 mesiacov od doručenia (doručenie dopravcovi).
8. Záručná doba na náhradné alebo opravené diely nezačne opätovne bežať v prípade odstránenia vady.
9. Ak je zákazník v omeškaní so svojimi platobnými pohľadávkami voči DAIKIN, DAIKIN je oprávnený opravu vady
odmietnuť. Zákazník nemá právo pozdržať platbu a to ani v prípade, že si uplatnil nároky z vád.
10. Pokiaľ bude spoločnosťou DAIKIN dodaný a nainštalovaný tovar od tretej strany, záruka bude obmedzená na postúpenie nárokov z vád zákazníkom na DAIKIN, ktorý si môže uplatniť nároky voči dodávateľovi tovaru. Zákazník nie je
oprávnený si uplatňovať iné nároky z vád tovaru a najmä si nemôže nárokovať zníženie ceny.
11. Zodpovednosť za škody nesie DAIKIN iba v prípade, že je preukázané úmyselné konanie alebo hrubá nedbanlivosť
DAIKIN. DAIKIN nezodpovedá za nedbanlivosť. Obzvlášť nie je DAIKIN zodpovedný za akékoľvek následné odvodené škody (napr. prestoje z dôvodu zlej dodávky) a finančné straty, ušlý zisk, neuskutočnené úspory, strata úrokov
a akákoľvek náhrada škody, ktorú si tretie osoby uplatňujú voči zákazníkovi, pokiaľ by vyššie uvedené nevyplývalo
z nášho úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Ak je poškodenie následkom nami dodaného vadného tovaru, ručíme iba v tej miere v akej výrobca alebo subdodávateľ zodpovedá nám. Zodpovednosť DAIKIN je maximálne
obmedzená do výšky fakturovanej sumy dotknutého tovaru.
II. PONUKA
Ponuky DAIKIN nie sú návrhmi na uzatvorenie zmluvy a sú nezáväzné. Akékoľvek informácie o rozmeroch, hmotnostiach,
technických dátach, množstve a dodacích lehotách spoločnosti DAIKIN sú nezáväzné.
III. OBJEDNANIE A ZMENA DODÁVKY
1. Objednávky musia byť podané písomne (listom, faxom alebo elektronickou poštou). Objednávka nami nebude prijatá,
pokiaľ nebude písomne potvrdená alebo reálne vykonaná. Akákoľvek dohoda (alebo ujednanie), ktoré bolo ústne
a na základe telefonického rozhovoru musí byť potvrdená písomne.
2. DAIKIN si vyhradzuje odstúpiť od zmluvy i po prijatí objednávky ak informácie získané o likvidite zákazníka
v medzičase budú poukazovať na skutočnosť, že zákazník nebude schopný uhradiť celú alebo časť pohľadávky
podľa posúdenia DAIKIN.
3. Po prijatí objednávky si DAIKIN vyhradzuje právo zmeniť alebo zlepšiť službu alebo dodaný tovar, napríklad s ohľadom na jeho typ, dizajn do tej miery, v akej sa môže očakávať od zákazníka, že bude akceptovať takéto zmeny alebo
zlepšenia s ohľadom na naše záujmy (napríklad dodanie zodpovedajúceho alebo sofistikovanejšieho zariadenia).
Takéto zmeny a zlepšenia sa pokladajú za vopred schválené, ak zákazník najneskôr do 2 dní od prevzatia tovaru
nenamietne písomne dodanie tovaru alebo služby podľa tohto bodu VOP.
4. Na zrušenie objednávky, jej časti zákazníkom sa vyžaduje predchádzajúco písomný súhlas DAIKIN a oprávňuje
DAIKIN účtovať zákazníkovi – okrem už poskytnutých služieb a dodaného tovaru a vzniknutých nákladov – poplatok
(za zrušenie), ktorý predstavuje 30 % z hodnoty objednávky avšak minimálne sumu 250Eur.
IV. CENY A PODMIENKY PLATBY
1. Ceny sú uvedené v cenníku, ktorý sa z času na čas môže zmeniť. Cenník sa zvyčajne aktualizuje raz ročne, pričom
si DAIKIN vyhradzuje právo na zmenu cien v cenníku aj v priebehu roka.
2. Cenami sa rozumejú čisté (netto) ceny bez dane, cla alebo poplatkov, alebo iných súvisiacich platieb vrátane balného
z nášho expedičného skladu, ak nie je uvedené inak. Balenie ani baliaci materiál naspäť DAIKIN nepreberá.
3. DAIKIN nebude akceptovať námietky voči faktúram, ktoré boli prijaté po vyše dvoch týždňoch od obdržania faktúry.
Pokiaľ nie je ustanovené inak, faktúry budú splatné do 45 dní od dátumu vystavenia faktúry. Za deň zaplatenia sa
bude považovať deň, ku ktorému bude platba pripísaná v celosti na účet spoločnosti DAIKIN. V prípade omeškania
platby je DAIKIN oprávnený uplatňovať si zaplatenie ročného úroku z omeškania vo výške 12% a zákazník je povinný
tento úrok na výzvu zaplatiť. V prípade omeškania s platbou môže DAIKIN taktiež požadovať uhradenie všetkých
nákladov vzniknutých v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, vrátane upomienok a inkasných a iných poplatkov.
4. Ak bola dohodnutá platba v splátkach a zákazník je v omeškaní s platbou, čo i len jednej splátky, stáva sa splatným
celý dlh.
5. Dodávku tovaru alebo služieb môže DAIKIN podmieniť zálohovou platbou.
6. Zákazník nemôže pozdržať platby alebo započítať svoje prípadné pohľadávky s odkazom na uplatnenie zodpovednosti za chyby alebo z iných dôvodov započítavať jednostranne pohľadávky voči DAIKIN.
1.
2.
3.
4.
5.
V. DODACIE LEHOTY
1. Uvádzané dodacie lehoty sú nezáväzné a sú výhradne orientačné (referenčné) aj keď sa DAIKIN bude snažiť uskutočniť dodanie v stanovených lehotách. Ako následok oneskorenia v dodávkach nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu
škody ani neoprávňuje zákazníka na odstúpenie od zmluvy, keďže dodacie lehoty sa nepovažujú za záväzné. To
isté platí ak dodacie lehoty neboli splnené kvôli vyššej moci, štrajku alebo akejkoľvek inej okolnosti mimo kontroly
spoločnosti DAIKIN.
2. Za žiadnych okolností nebude DAIKIN akceptovať žiadne sankčné ani škodové nároky uplatňované zákazníkom
v súvislosti s dodávkami alebo službami poskytovanými spoločnosťou DAIKIN.
3. Čiastočné dodávky sú prípustné.
4. Ak má objednávateľ nedoplatky na skoršie dodanie, DAIKIN môže zadržať dodávky do doby zaplatenia predchádzajúcej dodávky a nie je povinný uhradiť objednávateľovi akékoľvek škody z toho plynúce.
6.
7.
8.
9.
VI. PRIJATIE DODÁVKY, PRENOS RIZIKA, ONESKORENÉ PRIJATIE
1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávky sa uskutočňujú z expedičného skladu DAIKIN. Akékoľvek nebezpečenstvo
škody, straty, odcudzenia alebo zničenia (nebezpečenstvo škody) prechádza na zákazníka najneskôr v dohodnutý
deň odberu ak tovar opustí sklad (najneskôr však momentom dodania tovaru dopravcovi). Zasielateľské príkazy budú
vykonané a zaslané len na žiadosť zákazníka a to na jeho riziko a náklady. Zasielateľské príkazy nerealizujeme do
zahraničia.
2. Zakúpenie samostatného (osobitného) poistenia prepravy poskytneme len na základe samostatnej dohody a na
náklady zákazníka.
3. Zákazník je povinný okamžite skontrolovať dodávku, ktorú obdržal on alebo priamo jeho zákazníci, či sa v nej nenachádza poškodenie spôsobené prepravou a taktiež musí zaevidovať akékoľvek poškodenie balenia alebo zariadenia
v dodacom liste a okamžite spoločnosti DAIKIN nahlásiť akúkoľvek vzniknutú škodu. Akékoľvek poškodenie, ktoré nie
je bežne spozorovateľné pri dodaní musí byť nahlásené od prechodu nebezpečenstva škody na zákazníka; inak si je
zákazník vedomý skutočnosti, že poistné nároky k spoločnosti DAIKIN nebudú uplatniteľné a zákazník zodpovedá za
takto prípadne vzniknutú škodu.
4. Ak zákazník prevezme tovar aj s oneskorením, budeme účtovať tovar ako doručený- bez toho, aby tým boli dotknuté
ostatné práva- alebo s ním môžeme nakladať iným spôsobom bez časového obmedzenia. Ak s tovarom naložíme
iným spôsobom, lehota dodania začne znova bežať v deň, v ktorý obdržíme písomnú žiadosť zákazníka o dodanie
tovaru.
5. Zákazníkovi môžeme účtovať všetky náklady vzniknuté z dôvodu oneskoreného prevzatia, vrátane a to bez obmedzenia nákladov za uskladnenie objednaného tovaru.
10.
11.
12.
13.
VII. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
1. DAIKIN si vyhradzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru až do uhradenia plnej sumy všetkých pohľadávok,
vyplývajúcich z obchodného vzťahu so zákazníkom a to aj v prípade, že kúpna cena za osobitne určené pohľadávky
bola zaplatená. Ak bol tovar spoločnosti DAIKIN už dodaný s výhradou vlastníctva nadobúda DAIKIN k novej veci,
ktorá vznikne spracovaním, zmiešaním, vlastnícke právo za každých okolností. Ak bude doručený tovar spoločnosti
DAIKIN zmiešaný, spracovaný alebo skombinovaný s inou vecou, zákazník týmto na DAIKIN prevádza vlastnícke
právo v pomere hodnoty pohľadávok DAIKIN alebo spoluvlastníctvo ku kombinovanej alebo novej veci a to rovnako
k predbežným ako aj ku konečným produktom.
2. Zákazník môže ďalej odpredať nami dodaný tovar a veci vytvorené spracovaním, zmiešaním alebo kombinovaním
iba v rámci bežného obchodného styku. Zákazník týmto postupuje bezodplatne na DAIKIN všetky pohľadávky voči
svojim obchodným partnerom, ktoré vzniknú takýmto predajom, alebo akýmkoľvek iným úkonom z iného právneho
dôvodu ako predajom, vrátane dodatočných práv a príslušenstva, za účelom zabezpečenia budúcich pohľadávok
DAIKIN, ktoré môžu vzniknúť z obchodného styku. Takéto postúpenie je postúpením s odkladnou účinnosťou, pričom
takéto postúpenie nadobudne účinnosť ak faktúra DAIKIN nie je zaplatená ani do 60 dní od jej splatnosti. Zákazník
musí zaznamenať postúpenie týchto pohľadávok v jeho účtovníctve a to najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti
postúpenia podľa predchádzajúcej vety.
3. Zákazník môže odpredať tovar pred zaplatením kúpnej ceny tovaru iba ak zároveň informuje ďalšieho kupujúceho
(koncového/cieľového zákazníka), o tom, že pohľadávka na zaplatenie kúpnej ceny z predaja bola postúpená na
DAIKIN.
4. Zákazník si môže uplatniť postúpené pohľadávky len ak si voči DAIKIN splnil svoje platobné povinnosti vyplývajúce
zo zmluvných podmienok. V opačnom prípade zákazník nemôže s tovarom nakladať (napr. prevod majetku formou
zabezpečenia, danie do zálohy).
5. Zákazník musí DAIKIN okamžite informovať o akýchkoľvek ťarchách alebo o poškodení tovaru s výhradou vlastníctva
a/alebo postúpených pohľadávkach a informovať tretiu stranu, že DAIKIN ostáva zachované vlastnícke právo k tovaru. Všetky náklady súvisiace s informačnými alebo inými povinnosťami podľa tohto článku znáša zákazník.
IX. VRÁTENIE TOVARU
Zariadenie je možné vrátiť a vymeniť v 2 mesačnej lehote od dodania na základe nášho výslovného a písomného
súhlasu a to za predpokladu, že tento tovar nie je poškodený a je v pôvodnom balení a vhodný pre ďalší predaj.
Poplatok za vrátenie tovaru 20% z vyfakturovanej sumy za každý úkon.
V každom prípade tovar bude po vrátení preskúmaný či sa na neho vzťahuje záruka alebo či zníženie hodnoty tovaru
nenastalo predtým než mohol byť vystavený dobropis.
Tovar musí byť vrátený na náklady zákazníka a to na miesto nami určené.
Ak je tovar vrátený nesprávne, môže byť odoslaný naspäť alebo môže byť vyradený. V každom prípade náklady
s týmto spojené budú hradené zákazníkom.
V prípade vystavenie dobropisov DAIKIN tieto nebude preplácať, ale bolo dohodnuté, že dobropisované sumy bude
zákazník oprávnený započítať s jeho budúcimi pohľadávkami voči DAIKIN.
Náhradné diely sa späť neprijímajú.
Toto pravidlo platí iba na tovar vrátený do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Pre vrátenie tovaru presahujúceho
10 dní odo dňa doručenia, prosím kontaktujte príslušného predajcu DAIKIN.
Nechcený tovar. DAIKIN môže prijať nechcený tovar s minimálnou hodnotou 100 a max. hodnotou 50.000 Eur zabalený v originálnom balení, v pôvodnom stave a nepoužitý. Všetok vrátený tovar bude kompletné preverený technikom
v DACE RRC (Centrum opráv a vrátenia tovaru). Ak nie je vrátený tovar v pôvodnom stave podľa štandardov DAIKIN,
DAIKIN si vyhradzuje právo tovar neprijať, aj keď je už fyzicky vrátený. Ak vrátený tovar nezodpovedá štandardom na
opätovný predaj, zákazníkovi bude naúčtovaný zvýšený manipulačný poplatok. Na všetky štandardné vrátenia tovaru
sa uplatňuje manipulačný poplatok. Maximálne sa vracia 80% z celkovej fakturovanej hodnoty vráteného tovaru.
Vrátený tovar. Všetok vrátený tovar podlieha spracovateľskému poplatku. Vrátený tovar presahujúci 15kg bude
hodnotený ako paletový odber a bude spoplatnený sumou 90 Eur/ paleta. Vrátený tovar, ktorý nepresahuje 15 kg
bude vyzdvihnutý kuriérskou službou a spoplatnený sumou 15 Eur/ zásielka. Ak nebolo možné vyzdvihnúť zásielku
a je určený náhradný termín, bude účtovaný ďalší poplatok za vyzdvihnutie zásielky.
Dodanie poškodeného tovaru. Ak pri dodaní zistíte poškodenie tovaru, odmietnite prsím takýto tovar prevziať od
prepravcu. Ak zistíte, že tovar je poškodený až po vybalení, prosím okamžite kontaktujte DACE RRC alebo zodpovedajúcu predajnú kanceláriu. Akékoľvek poškodenie alebo nezhoda musí byť nahlásená do 3 pracovných dní od
dodania. Viac informácií je uvedených v príručke Zisťovanie poškodenia tovaru.
Postup pri vrátení tovaru. Prosím vyplňte žiadosť na vrátenie tovaru. Krok 1: Stiahnite si žiadosť na vrátenie tovaru
z extranetu DENV (http://extranet.daikineurope.com) / Section xxx (informácia bude poskytnutá neskôr). Krok 2:
Vytlačte a vyplnte žiadosť. Krok 3: Odfaxujte na tel. č.+43-2236-32557-901, alebo pošlite email : [email protected]
Prosím vezmite na vedomie, že bude prijatý iba tovar, ktorý bol vrátený do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia.
Vrátenie nainštalovaného tovaru, chillerov a tovaru vyrobeného na zákazku nebude akceptované.
Prosím kontaktujte DACE RRC (Centrum spracovania vráteného tovaru) Pondelok až Štvrtok od 8:00 do 17:00 hod,
Piatok od 8:00 do 13:00. Telefón je +43-2236-32557-114, FAX:+43-2236-32557-901, Email: [email protected]
Pravidlá zrušenia objednávky pre produkty Scroll a Screw Chiller: Hocijaké zrušenie alebo upravenie objednávky
zákazníkom (ako zmenenie dátumu dodania, objednaného množstva, účtovaného materiálu, alebo modelu a verzie)
je možné iba s naším súhlasom a písomným potvrdením. Neakceptujeme žiadne zmeny objednávky požadované
menej ako 1 týždeň pred dátumom doručenia. Ak požadovaná zmena objednávky ovplyvňuje dohodnutý dátum
doručenia (bez zmeny účtovaného materiálu alebo modelu/ verzie) a táto zmena je požadovaná menej ako 3 týždne
(nie však menej ako 1 týždeň) pred dátumom doručenia rezervujeme si právo účtovať príslušný manipulačný poplatok. Zmeny účtovaného materiálu (ako subkomponenty produktu/ príslušenstva. Bez zmeny modelu alebo verzie
podliehajú manipulačnému poplatku 500 Eur za spracovanie žiadosti o zmenu. Ak je zmena objednávky požadovaná
do dvoch týždňov od zadania objednávky a viac ako 3 týždne pred dohodnutým dátumom doručenia, účtujeme si
ešte dodatočne k manipulačnému poplatku poplatok rovný 10% hodnoty objednávky dotknutých produktov. Ak je
zmena objednávky požadovaná medzi 3. a 1. týždňom pred dohodnutým dátumom doručeniam vyhradzujeme si
právo zaúčtovať dodatočne k administratívnemu poplatku a 10% poplatku aj primeraný manipulačný poplatok. Zmeny
produktového modelu alebo verzie a hocijaké iné zmeny (ako objednaní množstvo) a úplne zrušenie objednávky
podliehajú administratívnemu poplatku 500 Eur. Ak je zmena objednávky požadovaná do dvoch týždňov od podania
objednávky a viac ako 3 týždne od dohodnutého dátumu doručenia, zaúčtujeme si ešte k administratívnemu poplatku
aj poplatok rovný 2% z hodnoty objednávky. Ak je zmena objednávky požadovaná neskôr ako 2 týždne od podania
objednávky a viac ako 3 týždne pred dohodnutým dátumom doručenia účtujeme si dodatočne k administratívnemu
poplatku poplatok rovný 10% hodnoty objednávky. Ak je zmena objednávky požadovaná medzi 3. a 1. týždňom
pred dohodnutým dátumom doručenia vyhradzujeme si právo zaúčtovať dodatočne k administratívnemu poplatku
a k poplatku 10%, primeraný manipulačný poplatok.
X. JURISDIKCIA
1. Pre prípad sporu, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zmluvy uzatvorenej medzi DAIKIN a zákazníkom sa strany
dohodli, že príslušným na rozhodnutie sporu bude všeobecný súd v Slovenskej republike.
2. Všetky zmluvy uzavreté medzi DAIKIN a zákazníkom na základe týchto VOP ako aj tieto VOP sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky bez možnosti použitia medzinárodného US Sale Convention.
XI. ODDELITEĽNOSŤ (KLAUZULA ODDELITEĽNOSTI)
1. V prípade aj by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy uzatvorenej na základe VOP
neplatné, resp. neaplikovateľné, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení VOP alebo zmluvy. Strany sa zaväzujú, že takto dohodnuté ustanovenie VOP alebo zmluvy bude nahradené iným právne relevantným ustanovením resp. inou dohodou sledujúcou účel pôvodného ustanovenia.
XII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP slebo zmluvy medzi DAIKIN a zákazníkom sa
strany dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia, ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie
je kogentné je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (čiastočne alebo úplne) význam
alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP alebo zmluvy uzatvorenej na základe VOP.
VIII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ
Pokiaľ nie je dohodnuté inak a pri vylúčení akýchkoľvek iných nárokov, DAIKIN zodpovedá za vady a garantované vlastnosti tovaru a to nasledovne:
1. Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, záručná doba je 36 mesiacov od dátumu doručenia( doručenie dopravcu).
2. Zákazník môže uplatniť reklamáciu iba v prípade, že je zariadenie nainštalované a zároveň dané do prevádzky
firmou DAIKIN, podľa inštalačných pokynov (inštrukcií) DAIKIN a pravidelne udržiavaný podľa servisných poznámok
(zápisov) spoločnosti DAIKIN. Na chladiace zariadenia, ktoré zahŕňajú skrutkové kompresory sa vzťahuje 12 mesač-
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Obchodné podmienky spoločnosti Daikin sú k dispozícii taktiež na internete www.daikin.sk
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Galvaniho 15/C, 821 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 57 10 32 11; Fax: +421 2 57 10 32 99, Email: [email protected], Web: www.daikin.sk
39
Daikin Altherma
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe
Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia
(LCP) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU).
Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej
stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.
certiflash.com
Produkty Daikin distribuuje:
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99
e-mail: [email protected], www.daikin.sk
DACE Cenník Vykurovanie • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý
účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe
N.V. výslovne odmieta akúkoľvek odpovednosť za priame alebo nepriame
škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania
alebo interpretácie tohto letáka. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Download

cennik 2014