Prirodzená
voľba
DAIKIN ALTHERMA
NÍZKOTEPLOTNÉ
TEPELNÉ ČERPADLO
COP
až do 4,02
A2/W35
(podľa EN14511)
CENNÍK 2012
1
4 výhody
Najlepšie sezónne
účinnosti,
Dokonale sa hodí
ktoré poskytujú najvyššie úspory
prevádzkových nákladov a emisií CO2.
pre nové budovy ale aj pre
nízkoenergetické domy
NOVÉ: K dispozícii je optimalizovaná jednotka pre nízke
Vysoké účinnosti tepelného čerpadla pri všetkých teplotách
vonkajšieho vzduchu aj vody zaručujú nízke prevádzkové
náklady a nízke emisie CO2.
tepelné záťaže
Novobudovaný trh s nehnuteľnosťami v Európe smeruje
Vysoké vykurovacie výkony umožňujú tie najlepšie účinnosti
aj pri nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu. Elektrický záložný
ohrievač nie je vôbec potrebný alebo len vo veľmi malej miere.
Invertorové kompresory Daikin s vysokým regulačným
rozsahom ponúkajú:
– Vyššiu účinnosť kompresora v prevádzke pri čiastočnej
záťaži.
– Dosiahnuté výkony sa presne zhodujú so skutočnou
požiadavkou na vykurovanie budovy.
– Získanie potrebných výkonov s minimálnou spotrebou
energie.
– Menej prevádzky zap./vyp. zvyšuje prevádzkovú
životnosť kompresora.
Limitované elektrické príkony prídavných komponentov
prispievajú k vysokým sezónnym účinnostiam:
– Cirkulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou namontované
vo výrobe už teraz spĺňa požiadavky budúcich nariadení
(ErP2015) s energetickým označením A (EEI ≤ 0,23)
– Žiadne straty PCB pohonu invertora v pohotovostnom
režime, čím sa znižuje spotreba el. energie počas tohto
režimu
– Nie je potrebné vyhrievanie spodnej vane - veľkosť 4-8 kW
– Nízkokapacitné vyhrievanie spodnej vane - veľkosť
11-16 kW (séria ERLQ-C), v prevádzke len počas cyklov
rozmrazovania.
2
k menším tepelným záťažiam a to kvôli:
– zvyšujúcej sa dôležitosti nízkoenergetických domov,
– sprísnenej legislatíve o spotrebe energie v nových
rezidenčných budovách (napr. nariadenia EPBD),
– znižujúcej sa veľkosti novovybudovaných domov,
– plánom členských štátov EÚ dosiahnuť ich ciele 20-20-20.
Nový nízkoteplotný split Daikin Altherma je určený na splnenie
požiadaviek nových a nízkoenergetických domov, ktoré sú
charakteristické nízkymi tepelnými záťažami.
S výkonmi od 4 do 16 kW pokrýva Daikin Altherma 90%
všetkých novovybudovaných aplikácií.
Je možné pripojiť všetky typy vykurovacích telies:
– Systém podlahového vykurovania: 25°C  35°C
– Konvektor tepelného čerpadla: 35°C  45°C
– Nízkoteplotné radiátory: 40°C  50°C
Daikin Altherma je vhodná pre všetky klimatické pásma
a vydrží aj drsné zimné podmienky.
Integrovaná
vnútorná jednotka:
Nové užívateľské
rozhranie:
najlepšie riešenie na prípravu teplej pitnej
vody pre montážnu firmu aj zákazníka
vysoká funkčnosť,
jednoduché používanie
Minimálny inštalačný priestor, a to zastavanej plochy aj výšky:
– Malá zastavaná plocha so šírkou len
60 cm a hĺbkou 74 cm
– Požadovaná inštalačná výška je menej
než 2 m
– Elegantný a moderný dizajn
Najlepšie riešenie na ohrev teplej pitnej
vody s vysokou účinnosťou a komfortom
60 cm
– Menšie tepelné straty o 50 %
v porovnaní so zásobníkom so štandardnou izoláciou.
– Veľké objemy teplej vody: 300 l pri 40°C, dostatočné
množstvo pre 6 spŕch bez akéhokoľvek elektrického
prídavného zariadenia.
Rýchle a jednoduché spustenie do prevádzky:
– Sprievodca rýchlou konfiguráciou pomôže inštalatérovi
pri spustení do prevádzky
– Navigácia s ponukami pomáha vylepšiť základné
parametre
– Parametre je možné odovzdať alebo prevziať z alebo do
počítača
– Testovací režim na postupnú aktiváciu
všetkých prepojených komponentov
– Funkcia automatického sušenia podlahového betónu
74 cm
Jednoduchšia a rýchlejšia montáž, vrátane zásobníka na teplú
pitnú vodu
– Rýchla montáž: nerezový zásobník na teplú pitnú vodu sa
dodáva s jednotkou a vo výrobe sa pripravili všetky pripojenia
medzi modulom tepelného čerpadla a zásobníkom.
– Dodávajú sa všetky hydraulické komponenty.
– Menšia zastavaná plocha.
Funkcia regulácie teploty v miestnosti:
Samotné užívateľské rozhranie je vybavené teplotným
snímačom, ktorý je možné priamo použiť ako izbový termostat,
čím sa dosiahnu stabilnejšie teploty v miestnosti, zvýši sa
účinnosť a prevádzková životnosť.
Jednoduché a intuitívne ovládanie:
– Veľký grafický displej umožňuje intuitívne
a samovysvetľujúce menu
– Poskytuje ďalšie informácie ako je spotreba energie
a výroba tepla systému
Nástenná vnútorná jednotka vrátane všetkých hydraulických
komponentov.
Grafický displej s podsvietením
Informácie o chybe
On/Off (Zap./Vyp.)
Úvodná obrazovka
Menu späť
Potvrdenie
Navigačné tlačidlá
3
Technické údaje
VONKAJŠIA JEDNOTKA
Min.
Nom.
Max.
Chladiaci výkon Nom.
COP
EER
Rozmery
Jednotka
Vykurovanie
Prevádzkový
Chladenie
rozsah
kW
kW
kW
kW
VYKUROVANIE
Vykurovací
výkon
Teplá pitná voda
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VYKUROVANIE
VYKUROVANIE A CHLADENIE
VYKUROVANIE
Vykurovanie
Hladina
akustického tlaku* Chladenie
Napájanie (fáza/napätie)
4
Výška x Šírka x Hĺbka
Min.~Max.
Min.~Max.
Min.~Max.
Nom. ot.
Nom. ot.
mm
°CWB
°CDB
°CDB
dBA
dBA
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – NÁSTENNÁ
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Teplá pitná voda
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
Nom. ot.
Napájanie (fáza/napätie)
dBA
Hladina akustického tlaku*
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – NÁSTENNÁ
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Teplá pitná voda
Nom. ot.
Napájanie (fáza/napätie)
Hladina akustického tlaku*
mm
°C
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
Výška x Šírka x Hĺbka
Strana vody Min.~Max.
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – SAMOSTATNE STOJACA
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Teplá pitná voda
Nom. ot.
Napájanie (fáza/napätie)
Hladina akustického tlaku*
mm
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
Výška x Šírka x Hĺbka
VNÚTORNÁ JEDNOTKA – SAMOSTATNE STOJACA
Rozmery
Prevádzkový
rozsah
Jednotka
Vykurovanie
Chladenie
Teplá pitná voda
Nom. ot.
Napájanie (fáza/napätie)
Hladina akustického tlaku*
mm
°C
Strana vody Min.~Max. °C
Strana vody Min.~Max. °C
dBA
Výška x Šírka x Hĺbka
Strana vody Min.~Max.
*Meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1,80
4,401 / 3,272
5,121
5,004 / 4,175
5,041 / 4,022
3,374 / 2,325
735 x 832 x 307
-25~25
10~43
-25~35
48
48
1~/230V
1,80
6,001 / 4,582
8,351
6,764 / 4,845
4,741 / 3,662
3,454 / 2,345
735 x 832 x 307
-25~25
10~43
-25~35
48
49
1~/230V
1,801
7,401 / 5,802
10,021
6,864 / 5,365
4,451 / 3,532
3,424 / 2,295
735 x 832 x 307
-25~25
10~43
-25~35
49
50
1~/230V
1
1
EHBH04C3V
EHBH08C3V
EHBH08C9W
890 x 480 x 344
25~55
25~55
26
1~/230V
890 x 480 x 344
25~55
25~55
26
1~/230V / 3~/400V
EHBX04C3V
EHBX08C3V
EHBX08C9W
890 x 480 x 344
25~55
5~50
25~55
26
1~/230V
890 x 480 x 344
25~55
5~50
25~55
26
1~/230V / 3~/400V
EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V
1732 x 600 x 728
25~55
25~55
28
1~/230V
EHVH08S26C9W
1732 x 600 x 728
25~55
25~55
28
1~/230V / 3~/400V
EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V
EHVX08S26C9W
1732 x 600 x 728
25~55
5~50
25~55
28
1~/230V
1732 x 600 x 728
25~55
5~50
25~55
28
1~/230V / 3~/400V
ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1
PREDBEŽNÉ ÚDAJE
ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1
PREDBEŽNÉ ÚDAJE
ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1
PREDBEŽNÉ ÚDAJE
–
–
–
11,201 / 8,562
14,501 / 10,302
16,001 / 11,102
–
16,764 / 13,125
4,351 / 3,402
2,764 / 2,325
1345 x 320 x 900
-25~35
10~46
-20~35
52
54
1~/230V / 3~/400V
–
–
15,054 / 11,725
4,551 / 3,502
3,394 / 2,785
1345 x 320 x 900
-25~35
10~46
-20~35
51
50
1~/230V / 3~/400V
16,064 / 12,555
4,401 / 3,452
3,014 / 2,515
1345 x 320 x 900
-25~35
10~46
-20~35
51
52
1~/230V / 3~/400V
EHBH16C3V
EHBH16C9W
890 x 480 x 344
18~55
25~50
33
1~/230V
890 x 480 x 344
18~55
25~50
33
3~/400V
EHBX16C3V
EHBX16C9W
890 x 480 x 344
18~55
5~22
25~50
33
1~/230V
890 x 480 x 344
18~55
5~22
25~50
33
3~/400V
EHVH16S18C3V
EHVH16S26C9W
1732 x 600 x 728
18~55
25~55
33
1~/230V
1732 x 600 x 728
18~55
25~55
33
3~/400V
EHVX16S18C3V
EHVX16S26C9W
1732 x 600 x 728
18~55
5~22
25~50
33
1~/230V
1732 x 600 x 728
18~55
5~22
25~50
33
3~/400V
(1) EW 30°C; LW 35°C; vonkajšia teplota: 7°CDB/6°CWB
(2) EW 30°C; LW 35°C; vonkajšia teplota: 2°CDB/1°CWB
(3) EW 30°C; LW 35°C; vonkajšia teplota: -7°CDB/-8°CWB
(4) EW 23°C; LW18°C; vonkajšia teplota: 35°C
(5) EW 12°C; LW 7°C; vonkajšia teplota: 35°C
5
Cenník
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 4 do 8 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
4 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma*
6 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
8 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
***
Napájanie 1~/230V
Napájanie 1~/230V
Napájanie 1~/230V
CENA €
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1.528,00
1.604,00
2.191,00
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 4 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBH04C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBH08C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBH08C9W
2.479,00
2.603,00
2.730,00
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi. Vyžaduje sa voliteľné príslušenstvo EKHBDPC2!
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 4 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX04C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX08C3V
Nástenná vnútorná jednotka 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBX08C9W
2.695,00
2.830,00
2.958,00
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVH08S26C9W
3.557,00
3.681,00
3.948,00
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 4 kW s 3 kW záložným el. ohr. a 180 l zásobníkom* Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX04S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3 kW záložným el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX08S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 6-8 kW s 3-9 kW záložným el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVX08S26C9W
3.773,00
3.908,00
4.176,00
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
CENA €
***
11 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
14 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
16 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
Napájanie 1~/230V
Napájanie 1~/230V
Napájanie 1~/230V
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
Nízkoteplotná vonkajšia jednotka Daikin Altherma s nominálnymi výkonmi od 11 do 16 kW.
Nominálny výkon sa meria pri A7/W35**.
11 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
14 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
16 kW vonkajšia jednotka Daikin Altherma
***
***
6
Napájanie 3~/400V
Napájanie 3~/400V
Napájanie 3~/400V
2.793,00
3.032,00
3.339,00
CENA €
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
3.070,00
3.333,00
3.670,00
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBH16C3V
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBH16C9W
2.984,00
3.129,00
Nástenná vnútorná jednotka Daikin Altherma pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi. Vyžaduje sa voliteľné príslušenstvo EKHBDPC2!
CENA €
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHBX16C3V
Nástenná vnútorná jednotka 11-16 kW s 3-9 kW záložným el. ohrievačom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHBX16C9W
3.241,00
3.388,00
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie Len na vykurovanie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVH16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVH16S26C9W
4.062,00
4.347,00
Vnútorná jednotka Daikin Altherma (samostatne stojaca so zásobníkom na teplú pitnú vodu) pre aplikácie na Vykurovanie a chladenie.
Dodáva sa so všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi.
CENA €
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3 kW zálož. el. ohr. a 180 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V
EHVX16S18C3V
Samostatne stojaca vnút. jedn. 11-16 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. a 260 l zásobníkom Elektrický záložný ohrievač 1~/230V alebo 3~/400V EHVX16S26C9W
4.319,00
4.606,00
* 4 kW vonkajšiu jednotku ERLQ004CV3 je možné skombinovať len so 4 kW vnútornou jednotkou (nástennou alebo samostatne stojacou)!
** Ta DB/WB 7°C / 6°C – LWC 35°C (DT = 5K)
*** Samostatne stojace vnútorné jednotky sú k dispozícii od septembra 2012. Objednávky je možné zadávať od júla 2012.
Platí pre:
Voliteľné príslušenstvo
4-8 kW 11-16 kW ERLQ EHVH(X) EHBH(X)
Kondenzačná vanička pre vonkajšiu
jednotku (bez ohrievača kond. vaničky)
Vyhrievacia páska pre kondenzačnú vaničku vonkajšej jednotky
Diaľkový teplotný snímač pre
vonkajšiu jednotku
U-konzola pre vonkajšiu jednotku
Užívateľské rozhranie
(jazyková skupina 1)
Užívateľské rozhranie
(jazyková skupina 2)
Diaľkový snímač vnútornej jednotky
Adaptér prepojenia s PC vrátane kábla
Zhromažďovanie vody z cyklu rozmrazovania a vypustenie cez stredový
otvor na vzdialené miesto.
EKDP008C
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 150 l
Nástenná konzola pre 150 l nerezový
zásobník
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 200 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 200 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 300 l
Nerezový zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 300 l
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V, výška
1 150 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 45 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V, výška
1 600 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 59 kg
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 150 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 150 l (nástenný)
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 200 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 300 l
Smaltovaný zásobník na teplú pitnú
vodu s objemom 300 l
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 80 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 205 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 82 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V, výška
1 580 mm, priemer 545 mm, hmotnosť 104 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
1 572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 2~ 400V, výška
1 572 mm, priemer 660 mm, hmotnosť 140 kg
ü
EKFT008C
EKRUCL1
EKRUCL2
KRCS01-1
EKPCCAB1
EKHBDPC2
EKRTWA
EKRTR1
EKRTETS
EKRP1HBA
EKRP1AHT
KRP58M51
EKSOLHW
ü
257,00
89,00
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Platí pre:
Aplikácia
4-8 kW 11-16 kW ERLQ EHVH(X) EHBH(X)
EKHWS200B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3V3
EKHWS300B3Z2
EKHWE150A3V3
EKHWET150A3V3
EKHWE200A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3
EKHWE300A3Z2
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Samostatne stojaca
EHBH08C9W
EHBX08C9V
170,00
ü
ü
EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W
EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Nástenná
EHBH16C3V
EHBX16C3V
CENA €
ü
ü
ü
EKWBSWW150
EHBH08C3V
EHBX08C3V
ü
ü
EKHWS150B3V3
vrátane 3 kW prídavného ohrievača 1~ 230V, výška
900 mm, priemer 580 mm, hmotnosť 37 kg
Nástenná
VONKAJŠIA JEDNOTKA
ü
EKRSC1
Diaľkové meranie okolitej teploty z vonkajšej jednotky
Zásobníky na teplú pitnú vodu (pre kombináciu s nástennými vnútornými jednotkami)
EHBH04C3V
EHBX04C3V
ü
Vyhrievacia páska sa montuje na stredný otvor kondenzačnej vaničky, aby sa predišlo blokovaniu ľadom EKDPH008C
Konzola, na ktorú sa montuje vonkajšia jednotka (výška 15 cm)
Voliteľné užívateľské rozhranie ako servisný nástroj alebo ako
druhé používateľské rozhranie v dome (EN, FR, DE, IT, NL, ES)
Voliteľné užívateľské rozhranie ako servisný nástroj alebo ako
druhé užívateľské rozhranie v dome (EN, CZ, TU, PT, SW, NO)
Diaľkové meranie teploty z užívateľského rozhrania
Kábel na načítanie externých nastavení z počítača do jednotky.
Softvér je k dispozícii u miestneho predajcu značky Daikin
Súprava kondenzačnej vaničky pre vnútornú jednotku Zhromažďovanie a vypúšťanie kondenzátu počas chladenia
Káblový izbový termostat
Káblový digitálny izbový termostat
Bezdrôtový izbový termostat
Bezdrôtový digitálny izbový termostat
Externý snímač termostatu
Diaľkové meranie teploty z bezdrôtového izbového termostatu
(napr. teploty podlahy)
PCB s digitálnym vstupom/výstupom Diaľkový alarm / stav prevádzky / …
Obmedzenie spotreby energie so 4 digitálnymi vstupmi na hydroboxe
Adaptér PCB
Adaptér PCB
Obmedzenie spotreby energie cez vonkajšiu jednotku
Solárna súprava
Tepelný výmenník na pripojenie solárneho systému Daikin
k zásobníkom EKHWS a EKHWE DHW
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
Aplikácia
120,00
137,00
137,00
84,00
257,00
154,00
134,00
264,00
17,00
141,00
141,00
195,00
787,00
CENA €
1.043,00
296,00
1.078,00
1.078,00
1.218,00
1.218,00
870,00
943,00
898,00
898,00
1.014,00
1.014,00
Samostatne stojaca
EHBH16C9W
EHBX16C9W
EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
ü
–
–
ü
–
–
–
–
–
–
–
ü
ü
–
ü
ü
–
–
–
–
ü
ü
–
–
ü
ü
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Poznámky:
1.) Ceny platia od 1.7.2012 do 31.3.2013
2.) Všetky ceny sú cenníkové odporúčané / všetky ceny sú bez DPH
3.) Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov
Táto brožúra zobrazuje najnovšiu radu modelu Daikin Altherma LT.
Všetky predchádzajúce produktové verzie a katalógy sú neplatné.
7
Download

daikin altherma nízkoteplotné tepelné čerpadlo cenník 2012