Grejanje
Cenovnik
2014
→→ Sadržaj
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
Uvodna reč o sistemu
4
Tehnička specifikacija
6
Cenovnik8
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
Uvodna reč o sistemu
10
Tehnička specifikacija
12
Cenovnik14
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
Uvodna reč o sistemu
16
Tehnička specifikacija
18
Cenovnik20
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
NOVO!
Uvodna reč o sistemu
22
Tehnička specifikacija
24
Cenovnik25
Sistem koji koristi dimni gas
→→ Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
26
NOVO!
Uvodna reč o sistemu
28
Tehnička specifikacija
30
Cenovnik31
→→ Daikin Altherma, tip Flex
Uvodna reč o sistemu
32
Tehnička specifikacija
34
Cenovnik36
→→ Daikin Altherma konvektor toplotne pumpe
Uvodna reč o sistemu
38
Tehnička specifikacija
39
Cenovnik39
→→ Daikin solarni sistem
Uvodna reč o sistemu
40
Tehnička specifikacija
42
Cenovnik43
▪▪NAPOMENE:
Cenovnik važi od 1. aprila 2014. godine. Prethodni cenovnici više nisu važeći. Sve cene su izražene u evrima i ne uključuju PDV. Primenjuju se Opšti uslovi
poslovanja kompanije Daikin (videti poslednju stranicu ili http://www.daikin-ce.com). Zadržavamo pravo izmene usled eventualnih štamparskih grešaka i
promene modela.
2
Vi i vaš klijent ste se opredelili za energetski efikasan sistem grejanja koji emituje
veoma malu količinu ugljen-dioksida. Daikin Altherma predstavlja kompletan
sistem za grejanje prostorija i vode za domaćinstvo zasnovan na
tehnologiji toplotne pumpe koja koristi energiju iz vazduha.
U pitanju je fleksibilna i ekonomski isplativa alternativa kotlovima na fosilno
gorivo. Uz ovaj sistem se nudi i dodatna opcija hlađenja.*
Energetska efikasnost koja karakteriše sisteme Daikin Altherma čini ih idealnim
rešenjem za smanjenje potrošnje energije i nisku emisiju CO2. Daikinovi
visokotemperaturni i niskotemperaturni sistemi grejanja pružaju optimalan
komfor. Toplotne pumpe velike energetske efikasnosti, u sprezi sa
naprednom tehnologijom kompresora, pretvaraju neiskorišćenu i neiscrpnu
toplotu iz okolnog vazduha u korisnu toplotu koja služi za grejanje u okviru
sistema za klimatizaciju prostorija ili za zagrevanje vode u domaćinstvu. Dodatna
prednost ovog sistema ogleda se u jednostavnoj montaži.
*Daikin Altherma opcija za hlađenje dostupna je za niskotemperaturne sisteme grejanja (podno grejanje, konvektori toplotne pumpe).
3
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
COP
do 4,02
A2/W35
(u skladu sa
EN14511)
Najbolja sezonska
efikasnost,
Savršeno
uklapanje
omogućava maksimalnu uštedu
operativnih troškova i minimalnu emisiju CO2.
u nove zgrade, i kuće sa niskom
potrošnjom energije
NOVO: u ponudi je jedinica optimizovana za nisko toplotno
Visoka efikasnost toplotne pumpe na svim spoljašnjim
temperaturama i temperaturama vode obezbeđuje niske
operativne troškove i nisku emisiju CO2.
opterećenje
Tržište novosagrađenih kuća u Evropi priklanja se manjim
Velika snaga grejanja pruža optimalnu efikasnost na niskim
toplotnim opterećenjima, iz sledećih razloga:
– Rastuće važnosti kuća sa niskom potrošnjom energije
– Striktnije regulative u pogledu potrošnje energije za nove stambene objekte (npr. odredbe Direktive o energetskim svojstvima zgrada – EPBD)
– Manje veličine novosagrađenih kuća
– Namere država članica EU da dostignu ciljeve predviđene konceptom 20-20-20.
spoljašnjim temperaturama. Rad pomoćnog električnog grejača
praktično više nije potreban, osim u veoma malom broju
slučajeva.
Inverterski kompresori kompanije Daikin imaju veliki
opseg modulacije tako da pružaju:
– Veću efikasnost kompresora prilikom rada pod delimičnim opterećenjem.
– Izlaznu snagu koja u potpunosti odgovara trenutnim potrebama za toplotom u zgradi.
– Minimalnu potrošnju energije za postizanje potrebnog kapaciteta.
– manji broj uključivanja i isključivanja, čime se produžava radni vek kompresora.
Novi Daikin Altherma niskotemperaturni sistem projektovan
je tako da ispunjava uslove novosagrađenih kuća i kuća sa
niskom potrošnjom energije koje karakteriše nisko toplotno
opterećenje.
Ograničavanje potrebe za radom pomoćnih električnih
komponenti doprinosi visokoj sezonskoj efikasnosti:
– Fabrički instalirana visokoefikasna cirkularna pumpa već odgovara budućoj regulativi (ErP2015) i nosi energetsku oznaku A (EEI ≤ 0,23).
– Bez gubitaka kada je štampana ploča invertera u režimu pripravnosti (standby), što smanjuje potrošnju električne energije u režimu pripravnosti.
– Nije potreban električni grejač donje ploče na sistemima klase od 4 do 8 kW
– sistemi klase od 11 do 16 kW imaju grejač donje ploče malog kapaciteta (ERLQ-C serija), koji se aktivira samo tokom ciklusa odmrzavanja.
Sa snagom od 4 do 16 kW, Daikin Altherma može naći primenu
u 90% novoizgrađenih objekata.
Mogućnost korišćenja svih tipova predajnika toplote:
– Podno grejanje: 25°C 35°C
– Konvektor toplotne pumpe: 35°C 45°C
– Niskotemperaturni radijatori: 40°C 50°C
Daikin Altherma je pogodna za sva klimatska područja,
čak i za surove zimske uslove.
4
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
Integrisana
unutrašnja jedinica:
Korisnički interfejs:
najbolje rešenje za grejanje vode u domaćinstvu,
kako za instalatera, tako i za korisnika
izuzetno funkcionalan i
jednostavan za upotrebu
Brzo i jednostavno puštanje u rad:
Najlakša i najbrža instalacija, rezervoar za toplu vodu je uključen u
ponudu:
– Brza instalacija: rezervoar za toplu vodu dolazi zajedno sa jedinicom i svim fabričkim elementima za povezivanje toplotne pumpe i rezervoara.
– Sve hidraulične komponente su uključene.
– Manji utrošak resursa za instalaciju.
–
–
–
–
–
Softver za pomoć pri konfigurisanju vodi instalatera kroz postupak puštanja sistema u rad
Meni za fino podešavanje osnovnih parametara
Parametri se mogu postaviti i preuzeti sa kompjutera
Režim za testiranje aktuatora služi za postupno aktiviranje svih komponenti povezanih žicama
Funkcija automatskog sušenja košuljice poda
Funkcija kontrole temperature u prostoriji:
74 cm
Manji prostor za instalaciju, kako u pogledu
površine, tako i u pogledu visine:
– Mala širina prostora za instalaciju –
samo 60 cm, a dubina 74 cm
– Visina prostora potrebnog za instalaciju iznosi manje od 2 m
– Elegantan dizajn i moderan izgled.
60 cm
Najbolje rešenje za zagrevanje vode u domaćinstvu, koje vam
pruža visoku efikasnost i komfor:
– 50% manji gubitak toplote u poređenju sa standardnim izolovanim rezervoarom.
– Velika količina tople vode: 300 litara pri temperaturi od 40°C, što je dovoljno za šest tuširanja i bez pomoći električnog grejača.
Korisnički interfejs opremljen je senzorom za temperaturu i može
se neposredno koristiti kao sobni termostat, što omogućava
stabilniju temperaturu u prostoriji, veću efikasnost i duži radni
vek sistema.
Intuitivne komande za lakoću korišćenja:
–
–
Veliki grafički interfejs sa prikazom intuitivnog i razumljivog menija
Prikazuje dodatne informacije o sistemu, poput potrošnje energije i proizvodnje toplote
Ekran poseduje pozadinsko osvetljenje
Unutrašnja jedinica montira se na zid i uključuje sve hidraulične
komponente.
Informacije o greškama
Uključi/isključi
Početak
Povratak na meni
Potvrdi
5
Tasteri za navigaciju
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
▪▪Tehnička specifikacija
SPOLJAŠNJA JEDINICA
Snaga grejanja
Min.
Nom.
Maks.
Snaga hlađenja Nom.
Nominalni koeficijent učinka (COP)
EER nom.
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Radni opseg
Grejanje
Min.~Maks.
Hlađenje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Nivo zvučnog
Grejanje
Nom.
pritiska*
Hlađenje
Nom.
Električno napajanje (Faza/Napon)
kW
kW
kW
kW
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
1,80
4,401 / 3,272
5,121
5,003 / 4,174
5,041 / 4,022
3,373 / 2,324
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
48
48
1~/230V
1,80
6,001 / 4,582
8,351
6,763 / 4,844
4,741 / 3,682
3,453 / 2,344
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
48
49
1~/230V
1,801
7,401 / 5,802
10,021
6,863 / 5,364
4,451 / 3,532
3,423 / 2,294
735x832x307
-25~25
10~43
-25~35
49
50
1~/230V
1
mm
°C
°C
°C
dBA
dBA
1
SAMO GREJANJE
UNUTRAŠNJA JEDINICA - ZIDNA MONTAŽA
Dimenzije
Radni opseg
Jedinica
VxŠxD
mm
Grejanje
Vodena strana Min.~Maks. °C
Sanitarna topla voda Vodena strana Min.~Maks. °C
Nivo zvučnog pritiska* Nom.
dBA
Električno napajanje (Faza/Napon)
EHBH04C3V
EHBH08C3V
EHBH08C9W
890x480x344
15~55
25~80
26
1~/230V
890x480x344
15~55
25~80
26
1~/230V / 3~/400V
EHBX04C3V
EHBX08C3V
EHBX08C9W
890x480x344
15~55
5~22
25~80
26
1~/230V
890x480x344
15~55
5~22
25~80
26
1~/230V / 3~/400V
EHVH04S18C3V
EHVH08S18C3V
EHVH08S26C9W
1.732x600x728
15~55
25~80
28
1~/230V
1.732x600x728
15~55
25~80
28
1~/230V / 3~/400V
EHVX04S18C3V
EHVX08S18C3V
EHVX08S26C9W
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
28
1~/230V
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
28
1~/230V / 3~/400V
GREJANJE & Hlađenje
UNUTRAŠNJA JEDINICA - ZIDNA MONTAŽA
Dimenzije
Radni opseg
Jedinica
Grejanje
Hlađenje
Sanitarna topla voda
Nivo zvučnog pritiska* Nom.
Električno napajanje (Faza/Napon)
VxŠxD
mm
Vodena strana Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
dBA
SAMO GREJANJE
UNUTRAŠNJA JEDINICA- SAMOSTOJEĆA
Dimenzije
Radni opseg
Jedinica
VxŠxD
mm
Grejanje
Vodena strana Min.~Maks. °C
Sanitarna topla voda Vodena strana Min.~Maks. °C
Nivo zvučnog pritiska* Nom.
dBA
Električno napajanje (Faza/Napon)
GREJANJE & Hlađenje
UNUTRAŠNJA JEDINICA- SAMOSTOJEĆA
Dimenzije
Radni opseg
Jedinica
Grejanje
Hlađenje
Grejanje vode u domaćinstvu
Nivo zvučnog pritiska* Nom.
Električno napajanje (Faza/Napon)
VxŠxD
mm
Vodena strana Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
dBA
6
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
ERLQ11CV3 / ERLQ11CW1
ERLQ14CV3 / ERLQ14CW1
ERLQ16CV3 / ERLQ16CW1
–
11,201 / 8,562
11,381
15,053 / 11,724
4,601 / 3,602
3,323 / 2,724
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
51
50
1~/230V / 3~/400V
–
14,501 / 10,302
14,551
16,063 / 12,554
4,301 / 3,452
2,963 / 2,474
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
51
52
1~/230V / 3~/400V
–
16,001 / 11,102
16,101
16,763 / 13,124
4,251 / 3,352
2,723 / 2,294
1.345x900x320
-25~35
10~46
-20~35
52
54
1~/230V / 3~/400V
EHBH16C3V
EHBH16C9W
890x480x344
25~55
25~80
33
1~/230V
890x480x344
25~55
25~80
33
3~/400V
EHBX16C3V
EHBX16C9W
890x480x344
15~55
5~22
25~80
33
1~/230V
890x480x344
15~55
5~22
25~80
33
3~/400V
EHVH16S18BC3V
EHVH16S26C9W
1.732x600x728
15~55
25~80
33
1~/230V
1.732x600x728
15~55
25~80
33
3~/400V
EHVX16S18C3V
EHVX16S26C9W
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
33
1~/230V
1.732x600x728
15~55
5~22
25~80
33
3~/400V
*Mereno na 1 m udaljenosti od jedinice.
(1) EW 30°C; LW 35°C; mikroklimatski uslovi: 7°CDB/6°CWB
(2) EW 30°C; LW 35°C; mikroklimatski uslovi: 2°CDB/1°CWB
(3) EW 23°C; LW18°C; mirkoklimatski uslovi: 35°C
(4) EW 12°C; LW 7°C; mikroklimatski uslovi: 35°C
7
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
▪▪Cenovnik
Daikin Altherma je niskotemperaturni split sistem sa toplotnom pumpom vazduh-voda na inverterski pogon. Spoljašnja
jedinica je povezana sa unutrašnjom jedinicom (samostojećom ili montiranom na zid) pomoću cevi za rashladni fluid. Ovaj
sistem sa toplotnom pumpom može se koristiti za grejanje i hlađenje prostorija, kao i za grejanje vode u domaćinstvu.
Daikin Altherma niskotemperaturna spoljašnja jedinica
Inverterska toplotna pumpa u split izvedbi nominalne snage od 4 do 8 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W35**.
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 4 kW*
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 6 kW
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 8 kW
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
Električno napajanje 1~ 230V
Električno napajanje 1~ 230V
Električno napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma unutrašnja jedinica za zidnu montažu, samo grejanje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 4 kW, sa električnim pomoćnim grejačem (EPG) snage 3 kW* EHBH04C3V
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 6-8 kW, sa EPG snage 3 kW EHBH08C3V
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 6-8 kW, sa EPG snage 3-9 kW EHBH08C9W
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Daikin Altherma unutrašnja jedinica (samostojeća, sa rezervoarom za toplu vodu u domaćinstvu), grejanje i hlađenje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 4 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara* EHVX04S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 6-8 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara* EHVX08S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 6-8 kW, sa EPG 3-9 kW i rezervoarom od 260 litara EHVX08S26C9W
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Daikin Altherma niskotemperaturna spoljašnja jedinica
Inverterska toplotna pumpa split sistema nominalne snage od 11 do 16 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W35**
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 11 kW
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 14 kW
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 16 kW
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
Električno napajanje 1~ 230V
Električno napajanje 1~ 230V
Električno napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma niskotemperaturna spoljašnja jedinica
Inverterska toplotna pumpa split sistema nominalne snage od 11 do 16 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W35**.
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 11 kW
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 14 kW
Daikin Altherma spoljašnja jedinica snage 16 kW
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
Električno napajanje 3~ 400V
Električno napajanje 3~ 400V
Električno napajanje 3~ 400V
Daikin Altherma unutrašnja jedinica za zidnu montažu, samo grejanje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3 kW EHBH16C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3-9 kW EHBH16C9W
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
Daikin Altherma unutrašnja jedinica (samostojeća, sa rezervoarom za toplu vodu u domaćinstvu), grejanje i hlađenje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara EHVX16S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3-9 kW i rezervoarom od 260 litara EHVX16S26C9W
CENA U €
4.157,–
4.302,–
4.614,–
CENA U €
4.409,–
4.567,–
4.880,–
CENA U €
3.395,–
4.057,–
4.607,–
CENA U €
3.887,–
4.593,–
5.236,–
3.487,–
3.657,–
CENA U €
Daikin Altherma unutrašnja jedinica (samostojeća, sa rezervoarom za toplu vodu u domaćinstvu), samo grejanje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara EHVH16S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3-9 kW i rezervoarom od 260 litara EHVH16S26C9W
3.149,–
3.307,–
3.457,–
CENA U €
Daikin Altherma unutrašnja jedinica za zidnu montažu, grejanje i hlađenje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3 kW EHBX16C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 11-16 kW, sa EPG snage 3-9 kW EHBX16C9W
2.897,–
3.042,–
3.190,–
CENA U €
Daikin Altherma unutrašnja jedinica (samostojeća, sa rezervoarom za toplu vodu u domaćinstvu), samo grejanje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 4 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara* EHVH04S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 6-8 kW, sa EPG snage 3 kW i rezervoarom od 180 litara* EHVH08S18C3V
Samostojeća unutrašnja jedinica snage 6-8 kW, sa EPG 3-9 kW i rezervoarom od 260 litara EHVH08S26C9W
1.786,–
1.874,–
2.561,–
CENA U €
Daikin Altherma unutrašnja jedinica za zidnu montažu, grejanje i hlađenje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 4 kW, sa električnim pomoćnim grejačem (EPG) snage 3 kW* EHBX04C3V
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 6-8 kW, sa EPG snage 3 kW EHBX08C3V
Unutrašnja jedinica za zidnu montažu snage 6-8 kW, sa EPG snage 3-9 kW EHBX08C9W
CENA U €
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V
Električni pomoćni grejač, 1~ 230V ili 3~ 400V
3.788,–
3.959,–
CENA U €
4.747,–
5.080,–
CENA U €
5.047,–
5.382,–
* Spoljašnja jedinica ERLQ004CV3 snage 4 kW može se kombinovati samo sa unutrašnjom jedinicom snage 4 kW (za zidnu montažu ili samostojećom)!
** Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5K)
8
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni split sistem
Primena kod:
Dodatni kontrolni elementi
4-8kW
EKRUCL1
EKRUCL2
Upravljač
Upravljač
●
●
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, CZ, TU, PT, SW, NO
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, FR, DE, IT, NL, ES
11-16kW
●
●
134,–
134,–
Primena kod:
Opcije i dodatna oprema
4-8kW
Drenažni sud za spoljašnju jedinicu (bez
grejača drenažnog suda)
Grejna traka za drenažni sud spoljašnje jedinice
Daljinski senzor temperature za spoljašnju jedinicu
Nosači za spoljašnju jedinicu (U-profil)
Daljinski unutrašnji senzor
Kabl za povezivanje sa računarom
Komplet drenažni sud za unutrašnju jedinicu
Sobni termostat, žični
Sobni termostat, bežični
Spoljašnji senzor termostata
Digitalna ulazno-izlazna štampana ploča (I/O PCB)
PCB za kontrolu potrošnje
PCB za kontrolu potrošnje
Solarni komplet
Merač potrošnje električne energije
Merač potrošnje električne energije
Komplet za povezivanje EKHWP300B (samo grejanje) za sanitarnu toplu vodu
Komplet za povezivanje EKHWP500B (samo grejanje) za sanitarnu toplu vodu
Komplet za povezivanje EKHWP500B (grejanje i hlađenje) za sanitarnu toplu vodu
Električni pojačivač grejanja
EKDP008C
●
Za skupljanje vode prilikom ciklusa odmrzavanja i njeno uklanjanje putem centralnog
otvora. Ukoliko se instalira, obavezno je postavljanje dodatne grejne trake EKDPH00bC!
Grejna traka se instalira u centralni otvor drenažnog suda radi sprečavanja blokiranja otvora ledom
Merenje spoljašnje temperature daljinskim putem, preko spoljašnje jedinice
Nosači na koje se postavlja spoljašnja jedinica (visina 25 cm)
Merenje temperature daljinskim putem, preko korisničkog interfejsa
Kabl za preuzimanje podešavanja za radno okruženje sa računara
Za skupljanje i drenažu kondenzata tokom hlađenja
Digitalni sobni termostat, žični
Digitalni sobni termostat, bežični
Merenje temperature daljinskim putem, preko bežičnog sobnog termostata (npr. temperature poda)
Daljinski alarm / status rada
Ograničavanje potrošnje električne energije, sa četiri digitalna ulaza na regulacijskom hidroboksu
Ograničavanje potrošnje električne energije putem spoljašnje jedinice
Izmenjivač toplote za povezivanje Daikinovog solarnog sistema na EKHWS i EKHWE DHW rezervoar
Jednofazni merač potrošnje električne energije
Trofazni merač potrošnje električne energije
Komplet za povezivanje LT sistema 4-8 kW u kombinaciji sa EKHWP300B
Komplet za povezivanje LT 4-16 kW (samo grejanje) u kombinaciji sa EKHWP500B
Komplet za povezivanje LT 4-16 kW (grejanje i hlađenje) u kombinaciji sa EKHWP500B
Električno dogrevanje vode za rezervoare EKHWP-B
EKDPH008C
EKRSC1
EKFT008CA
KRCS01-1
EKPCCAB2
EKHBDPC2
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
EKRP1HBA
EKRP1AHT
KRP58M51
EKSOLHW
K.ELECMETV
K.ELECMETW
EKDVCPLT3H/X
EKDVCPLT5H
EKDVCPLT5X
EKBH3S
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rezervoar za sanitarnu toplu voduod nerđajućeg čelika, 150 l
Zidni nosač za rezervoar od nerđajućeg čelika zapremine 150 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od nerđajućeg čelika, 200 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od nerđajućeg čelika, 200 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od nerđajućeg čelika, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od nerđajućeg čelika, 300 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 150 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 150 l (zidna montaža)
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 200 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 200 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 300 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu bez pritiska, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu bez pritiska, 500 l
EKHWS150B3V3
EKWBSWW150
EKHWS200B3V3
EKHWS200B3Z2
EKHWS300B3V3
EKHWS300B3Z2
EKHWE150A3V3
EKHWET150A3V3
EKHWE200A3V3
EKHWE200A3Z2
EKHWE300A3V3
EKHWE300A3Z2
EKHWP300B
EKHWP500B
11-16kW
4-8kW
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230 V, visina 900 mm, prečnik 580 mm, masa 37 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1150 mm, prečnik 580 mm, masa 45 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina 1150 mm, prečnik 580 mm, masa 45 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1600 mm, prečnik 580 mm, masa 59 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina 1600 mm, prečnik 580 mm, masa 59 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1205 mm, prečnik 545 mm, masa 80 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1205 mm, prečnik 545 mm, masa 82 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1580 mm, prečnik 545 mm, masa 104 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina 1580 mm, prečnik 545 mm, masa 104 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina 1572 mm, prečnik 660 mm, masa 140 kg
uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina 1572 mm, prečnik 660 mm, masa 140 kg
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom za niskotemperaturne toplotne pumpe snage 4-8 kW
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom za niskotemperaturne toplotne pumpe snage 4-16 kW
CENA U €
166,–
251,–
87,–
133,–
82,–
251,–
150,–
143,–
282,–
17,–
150,–
149,–
208,–
838,–
176,–
368,–
305,–
546,–
724,–
356,–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Primena kod:
Rezervoari za sanitarnu toplu vodu (mogu se koristiti uz opciju solarnog zagrevanja)
CENA U €
11-16kW
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
CENA U €
1.219,–
315,–
1.260,–
1.260,–
1.424,–
1.424,–
1.017,–
1.102,–
1.049,–
1.049,–
1.185,–
1.185,–
2.026,–
2.201,–
●
▪ Kombinacije
SPOLJAŠNJA JEDINICA
EHBH04C3V
EHBX04C3V
ERLQ004CV3
ERLQ006CV3
ERLQ008CV3
ERLQ011CV3
ERLQ014CV3
ERLQ016CV3
ERLQ011CW1
ERLQ014CW1
ERLQ016CW1
●
–
–
–
–
–
–
–
–
Zidna montaža
EHBH08C3V
EHBX08C3V
–
●
●
–
–
–
–
–
–
EHBH08C9W
EHBX08C9W
–
●
●
–
–
–
–
–
–
UNUTRAŠNJA
Samostojeća
EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W
EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
–
–
–
–
–
–
9
–
●
●
–
–
–
–
–
–
Zidna montaža
EHBH16C3V
EHBX16C3V
–
–
–
●
●
●
●
●
●
EHBH16C9W
EHBX16C9W
–
–
–
●
●
●
●
●
●
Samostojeća
EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W
EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W
–
–
–
●
●
●
●
●
●
–
–
–
●
●
●
●
●
●
10
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
Monoblok sistem
Sve uklopljeno u jednu spoljašnju jedinicu
Pored Daikin Altherma split sistema, kompanija Daikin je uvela i monoblok verziju
u kojoj se svi hidraulični delovi nalaze u spoljašnjoj jedinici.
Kod ovog sistema od spoljašnje jedinice u prostoriju ulaze cevi za vodu, a ne cevi
za rashladni fluid, što ugradnju čini mnogo bržom i jednostavnijom za instalatera u
domaćinstvu.
Monoblok sistem je dostupan sa sledećim kapacitetima: 11, 14, 16 kW
Sanitarna topla voda
Solarni priključak (opcija)
Konvektor toplotne
pumpe
Spoljašnja jedinica:
11, 14 i 16 kW
Podno grejanje
11
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
▪▪Tehnička specifikacija
SAMO GREJANJE
Snaga grejanja
Nom.
Ulazna snaga
Grejanje
Koeficijent učinka (COP)
Dimenzije
Jedinica
Masa
Jedinica
Hidraulična
Struja
komponenta
pomoćnog
grejača
Radni opseg
JEDNOFAZNI
Grejanje
Sanitarna
topla voda
Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Kompresorska
Napajanje iz
komponenta
električne
Nom.
kW
kW
EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3
11,201 / 8,112
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
14,001 / 9,722
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3
16,001 / 10,692
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
Visina x Širina x Dubina mm
kg
Tip
Električno Faza/Frekvencija/ ~/Hz/V
napajanje Napon
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
1~/50/230
-20~35
15 ~55
-20~43
25~80
R-410A
2,95
65
Rashladni fluid
Nom.
Nom.
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
kg
dBA
dBA
64
51
66
52
V3
1~
50
230
Hz
V
(1) hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nominalne vrednosti u skladu sa EN14511)
(2) hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nominalne vrednosti u skladu sa EN14511)
SAMO GREJANJE
Snaga grejanja
Nom.
Ulazna snaga
Grejanje
Koeficijent učinka (COP)
Dimenzije
Jedinica
Masa
Jedinica
Hidraulična
Struja
komponenta
pomoćnog
grejača
Radni opseg
TROFAZNI
Grejanje
Sanitarna
topla voda
Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Kompresorska
Napajanje iz
komponenta
električne
Nom.
kW
kW
EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1
11,201 / 8,112
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
14,001 / 9,722
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1
16,001 / 10,692
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
Visina x Širina x Dubina mm
kg
Tip
Električno Faza/Frekvencija/ ~/Hz/V
napajanje Napon
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
3~/50/400
Rashladni fluid
Nom.
Nom.
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
kg
dBA
dBA
Hz
V
64
49
-25~35
15 ~55
-25~43
25~80
R-410A
2,95
65
51
W1
3N~
50
400
(1) hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
(2) hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
12
66
53
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
GREJANJE & Hlađenje
Snaga grejanja
Snaga hlađenja
Ulazna snaga
Nom.
Nom.
Hlađenje
Grejanje
Koeficijent učinka (COP)
EER
Dimenzije
Jedinica
Masa
Jedinica
Hidraulična
Struja
komponenta
pomoćnog
grejača
JEDNOFAZNI
Radni opseg
Grejanje
Hlađenje
Sanitarna
topla voda
Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Hlađenje
Nivo zvučnog
Grejanje
pritiska
Hlađenje
Kompresorska
Napajanje iz
komponenta
električne
Nom.
Nom.
kW
kW
kW
kW
EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3
11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,561 / 2,572
4,381 / 3,162
3,321 / 2,712
14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,751 / 5,392
3,291 / 3,122
4,251 / 3,122
2,781 / 2,322
1.418 X 1.435 X 382
180
6V3
16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,361 / 5,932
3,881 / 3,442
4,121 / 3,112
2,631 / 2,212
Visina x Širina x Dubina mm
kg
Tip
Električno Faza/Frekvencija/ ~/Hz/V
napajanje Napon
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
1~/50/230
-20~35
15~55
10~46
5~22
-20~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
Rashladni fluid
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
64
65
5
50
Hz
V
52
V3
1~
50
230
66
69
52
54
(1) hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)(nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
(2) hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
GREJANJE & Hlađenje
Snaga grejanja
Snaga hlađenja
Ulazna snaga
Nom.
Nom.
Hlađenje
Grejanje
Koeficijent učinka (COP)
EER
Dimenzije
Jedinica
Masa
Jedinica
Hidraulična
Struja
komponenta
pomoćnog
grejača
Radni opseg
Grejanje
Hlađenje
TROFAZNI
Sanitarna
topla voda
Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Hlađenje
Nivo zvučnog
Grejanje
pritiska
Hlađenje
Kompresorska
Napajanje iz
komponenta
električne
Nom.
Nom.
kW
kW
kW
kW
EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1
11,201 / 8,112
12,851 / 10,002
3,871 / 3,692
2,601/ 2,612
4,311 / 3,112
3,321 / 2,712
14,001 / 9,722
15,991 / 12,502
5,401/ 5,062
3,301 / 3,132
4,241 / 3,112
2,961 / 2,472
1.418 X 1.435 X 382
180
6W1
16,001 / 10,692
16,731 / 13,102
6,151 / 5,752
3,811 / 3,442
4,201 / 3,112
2,721 / 2,282
Visina x Širina x Dubina mm
kg
Tip
Električno Faza/Frekvencija/ ~/Hz/V
napajanje Napon
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
3~/50/400
Rashladni fluid
Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
Hz
V
64
65
49
50
-25~35
15~55
10~46
5~22
-25~43
25~80
R-410A
2,95
65
66
51
52
W1
3N~
50
400
(1) hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
(2) hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (nom. vrednosti u skladu sa EN14511)
13
66
69
53
54
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
▪▪Cenovnik
Daikin Altherma monoblok sistem je projektovan kao kompaktna jedinica u
čijem kućištu se nalaze svi elementi za protok rashladnog fluida i vode.Daikin
Altherma monoblok sistem se jednostavno povezuje na priključak za vodu,
bez potrebe da instalater montira cevi za rashladni fluid.Pored hidrauličnih
delova, poput pumpe za vodu, ekspanzione posude, sigurnosnog ventila,
filtera za vodu i prekidača protoka, monoblok sistem uključuje i fabrički
ugrađen pomoćni grejač snage 6 kW, čija se snaga prilikom puštanja u rad
može smanjiti na minimalno 2 kW (grejač 400V) ili 3 kW (grejač 230 V).
Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok, samo grejanje
Monoblok inverterska toplotna pumpa nominalne snage od 11 do 16 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W35.
Daikin Altherma 11 kW monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW monoblok 230V
Daikin Altherma 11kW monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW monoblok 400V
EDLQ011BB6V3
EDLQ014BB6V3
EDLQ016BB6V3
EDLQ011BB6W1
EDLQ014BB6W1
EDLQ016BB6W1
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem, grejanje i hlađenje
Monoblok inverterska toplotna pumpa nominalne snage od 11 do 16 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W35.
Daikin Altherma 11 kW monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW monoblok 230V
Daikin Altherma 14kW monoblok 230V
Daikin Altherma 11kW monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW monoblok 400V
Daikin Altherma 14kW monoblok 400V
EBLQ011BB6V3
EBLQ014BB6V3
EBLQ016BB6V3
EBLQ011BB6W1
EBLQ014BB6W1
EBLQ016BB6W1
14
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW , električno napajanje 1~ 230V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
EPG snage 6kW, električno napajanje 3~ 400V
CENA U €
7.432,–
8.162,–
8.770,–
8.089,–
8.867,–
9.576,–
CENA U €
7.750,–
8.480,–
9.086,–
8.407,–
9.186,–
9.893,–
→→ Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok sistem
Primena kod:
11-16kW
Opcije i dodatna oprema
Sobni termostat, žični
Sobni termostat, bežični
Digitalna ulazno-izlazna štampana ploča (I/O PCB)
Spoljašnji senzor termostata
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
EKRTETS
Solarni komplet
Komplet za povezivanje EKHWP500B (samo
grejanje) za sanitarnu toplu vodu
Komplet za povezivanje EKHWP500B (grejanje
i hlađenje) sanitarnu toplu vodu
Električni pojačivač grejanja
EKSOLHW
EKDVCPLT5H
EKDVCPLT5X
EKBH3S
Digitalni sobni termostat, žični
Digitalni sobni termostat, bežični
Daljinski alarm / status rada / ...
Merenje temperature daljinskim putem, preko bežičnog
sobnog termostata (npr. temperature poda)
Izmenjivač toplote za povezivanje Daikinovog solarnog sistema na EKHWS
Komplet za povezivanje modela EDLQ (samo
grejanje) u kombinaciji sa EKHWP500B
Komplet za povezivanje modela EDLQ (grejanje i
hlađenje) u kombinaciji sa EKHWP500B
Električno dogrevanje vode za rezervoare EKHWP-B
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od
nerđajućeg čelika, 150 l
Zidni nosač za rezervoar od nerđajućeg
čelika zapremine 150 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od
nerđajućeg čelika, 200 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od
nerđajućeg čelika, 200 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od
nerđajućeg čelika, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu od
nerđajućeg čelika, 300 l
Emajlirani rezervoar sanitarnu toplu
vodu, 150 l
Emajlirani rezervoar sanitarnu toplu
vodu, 150 l (zidna montaža)
Emajlirani rezervoar sanitarnu toplu
vodu, 200 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu
vodu, 200 l
Emajlirani rezervoar sanitarnu toplu
vodu, 300 l
Emajlirani rezervoar za sanitarnu toplu
vodu, 300 l
Rezervoar za zsanitarnu toplu vodu
bez pritiska, 500 l
●
●
●
●
●
●
143,–
282,–
150,–
●
●
724,–
Primena kod:
11-16kW
Rezervoari za sanitarnu toplu vodu (mogu se koristiti uz opciju solarnog zagrevanja)
CENA U €
17,–
838,–
546,–
356,–
CENA U €
●
1.219,–
EKWBSWW150
●
315,–
EKHWS200B3V3
●
1.260,–
●
1.260,–
●
1.424,–
●
1.424,–
●
1.017,–
EKHWS150B3V3
Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230 V, visina
900 mm, prečnik 580 mm, masa 37 kg
Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1150 mm, prečnik 580 mm, masa 45 kg
EKHWS200B3Z2 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina
1150 mm, prečnik 580 mm, masa 45 kg
EKHWS300B3V3 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1600 mm, prečnik 580 mm, masa 59 kg
EKHWS300B3Z2 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina
1600 mm, prečnik 580 mm, masa 59 kg
EKHWE150A3V3 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1205 mm, prečnik 545 mm, masa 80 kg
EKHWET150A3V3 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1205 mm, prečnik 545 mm, masa 82 kg
EKHWE200A3V3 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1580 mm, prečnik 545 mm, masa 104 kg
EKHWE200A3Z2 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 2~ 400V, visina
1580 mm, prečnik 545 mm, masa 104 kg
EKHWE300A3V3 Uključuje dodatni grejač snage 3 kW, 1~ 230V, visina
1572 mm, prečnik 660 mm, masa 140 kg
EKHWE300A3Z2 Uključuje dodatni grejačsnage 3 kW, 2~ 400V, visina
1572 mm, prečnik 660 mm, masa 140 kg
EKHWP500B
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu,
bez pritiska, sa solarnom opcijom
15
●
●
1.102,–
1.049,–
●
1.049,–
●
1.185,–
●
1.185,–
●
2.201,–
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
Zamenaza
tradicionalnebojlere
Daikin Altherma visokotemperaturni sistem nudi vam grejanje prostorija i
vode u vašem domaćinstvu. Ovaj sistem savršeno zamenjuje tradicionalne
bojlere i povezuje se na postojeće cevi za vodu. Daikin Altherma
visokotemperaturni sistem je stoga idealno rešenje za renoviranje životnog
prostora. Ovaj split sistem čine spoljašnja i unutrašnja jedinica, a može se opremiti i
solarnim priključkom.
Solarni priključak (opciono)
Rezervoar za
sanitarnu toplu
vodu
Spoljašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
16
Split sistem
Svaki split sistem se sastoji iz spoljašnje i unutrašnje jedinice
Daikin Altherma spoljašnja jedinica poseduje toplotnu pumpu koja crpi toplotu iz okolnog
vazduha, što znači da gotovo 2/3 ukupne korisne toplote potiče iz održivog i besplatnog izvora.
Spoljašnja jedinica crpi toplotu iz vazduha koji se nalazi oko nje. Toplota se prenosi do unutrašnje jedinice putem cevi za
rashladni fluid. Unutrašnja jedinica prima toplotu iz spoljašnje jedinice i dodatno podiže temperaturu, postižući temperaturu
vode i do 80°C za grejanje prostorija pomoću radijatora i tople vode za domaćinstvo. Jedinstveni koncept kaskadnih
kompresora za toplotne pumpe kompanije Daikin (jedan kompresor se nalazi u spoljašnjoj jedinici, a drugi u unutrašnjoj)
omogućava optimalni komfor i pri najnižim spoljašnjim temperaturama, bez potrebe za radom električnog pomoćnog grejača.
Daikin Altherma visokotemperaturni sistem greje i do tri puta efikasnije od tradicionalnog sistema za grejanje na fosilno
gorivo ili električnu energiju. Time ostvarujete niže troškove rada, a i dalje uživate u stabilnom i prijatnom nivou komfora.*
* COP (koeficijent učinka) do 3,08
Rezervoar za grejanje vode u domaćinstvu
Daikin Altherma visokotemperaturni sistem za grejanje vode je idealan za zagrevanje vode u domaćinstvu, bez potrebe za
dodatnim električnim grejačem. Brzo zagrevanje vode istovremeno znači da je moguće koristiti grejače manjeg kapaciteta.
Za prosečnu četvoročlanu porodicu najbolje rešenje je rezervoar standardne veličine. Ukoliko su vam potrebne veće količine
tople vode, na raspolaganju vam je i veći rezervoar.
Predajnici toplote
Solarni priključak
Daikin Atherma visokotemperaturni sistem je
projektovan za rad sa radijatorima koji emituju visoku
temperaturu i koje je moguće nabaviti u različitim
veličinama i formatima koji se uklapaju u enterijer
i odgovaraju potrebama za grejanjem prostorija.
Radijatorima se može upravljati pojedinačno ili putem
centralnog programa za kontrolu grejanja.
Daikin Altherma visokotemperaturni sistem za grejanje
može opciono koristiti solarnu energiju za grejanje vode.
Ukoliko ne postoji neposredna potreba za solarnom
energijom, u namenski rezervoar za toplu vodu (EKHWP)
može da stane velika količina zagrejane vode koja ostaje
topla tokom celog dana za kasniju upotrebu u domaćinstvu
ili za grejanje.
.
17
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
▪▪Tehničke specifikacije
SPOLJAŠNJA JEDINICA
ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1
Snaga grejanja Nom.
Ulazna snaga
Grejanje
Nom.
Koeficijent učinka (COP)
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Masa
Jedinica
Radni opseg
Grejanje
Min.~Maks.
Sanitarna topla voda Min.~Maks.
Refrigerant
Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Nom.
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Nom.
Električno napajanje Naziv/Faza/Frekvencija/Napon
Struja
Preporučeni osigurači
kW
kW
11 1 / 11 2
3,57 1 / 4,40 2
3,08 1 / 2,50 2
14 1 / 14 2
4,66 1 / 5,65 2
3,00 1 / 2,48 2
68
52
69
53
1~/50/220-440
25
mm
kg
°CWB
°CDB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A
ERRQ011AY1
ERRQ014AY1
ERRQ016AY1
16 1 / 16 2
11 1 / 11 2
5,57 1 / 6,65 2
3,57 1 / 4,402
2,88 1 / 2,41 2
3,08 1 / 2,50 2
1.345x900x320
120
-20~20
-20~35
R-410A
4,5
71
68
55
52
14 1 / 14 2
4,66 1 / 5,65 2
3,00 1 / 2,48 2
16 1 / 16 2
5,57 1 / 6,65 2
2,88 1 / 2,41 2
69
53
3~/50/380-415
16
71
55
(1) EW 55ºC; LW 65ºC; Dt 10ºC; mikroklimatski uslovi: 7ºCDB/6ºCWB
(2) EW 70ºC; LW 80ºC; Dt 10ºC; mikroklimatski uslovi: 7ºCDB/6ºCWB
UNUTRAŠNJA JEDINICA – samostojeća
Kućište
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Boja
Materijal
Jedinica
Jedinica
Grejanje
Sanitarna
topla voda
Rashladni fluid
Nivo zvučnog
pritiska
Električno
napajanje
Struja
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
VxŠxD
Prostorija
Vodena strana
Prostorija
Vodena strana
Tip
Punjenje
Nom.
Tihi noćni režim Nivo 1
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
Preporučeni osigurači
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
Hz
V
A
Metalik siva
lim, obojen pre formiranja
705x600x695
144,25
147,25
-20~20
25~80
-20~35
25~80
R-134a
3,2
43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46 43 / 46 45 / 46 46 / 46
40
43
45
40
43
45
40
43
45
40
43
45
V1
Y1
1~
3~
50
220-240
380-415
25
16
18
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
Solarni kolektor
Dimenzije
Masa
Zapremina
Surface
EKSH26P
Jedinica
Jedinica
VxŠxD
Spoljašnja
Otvor
Apsorber
Premaz
Apsorber
Stakleni elementi
Dozvoljeni nagib krova Min.~Maks.
Radni pritisak
Maks.
Temperatura, režim mirovanja Maks.
Toplotni učinak Efikasnost kolektora bez gubitaka, η0
mm
kg
l
m²
m²
m²
°
bar
°C
%
EKSV21P
EKSV26P
1.300x2.000x85
2.000x1.006x85
2.000x1.300x85
42
35
42
2,1
1,3
1,7
2,6
2,01
2,6
2,350
1,79
2,35
2,360
1,8
2,36
Mikro-term (apsorpcija max. 96%, emisija ca. 5% +/-2%)
Rešetka od bakarnih cevi podesivog protoka sa laserski varenom aluminijumskom pločom, završna obrada visokoselektivnim premazom
Jednoslojno sigurnosno staklo, transmisija +/- 92%
15~80
6
200
-
Solarni kolektor
EKSRPS3
Mounting
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
mm
Toplotni učinak Efikasnost kolektora bez gubitaka, η0 %
Upravljanje
Tip
Potrošnja električne energije
W
Senzor
Temperaturni senzor solarnog panela
Senzor rezervoara
Senzor povratnog voda
Senzor izlazne temperature i protoka
Električno napajanje Napon
V
Na stranici
815x230x142
Digitalni regulator razlike u temperaturi sa ekranom za prikaz tekstualnih informacija
2
Pt1000
PTC
PTC
Naponski signal (3,5V DC)
230
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
EKHTS200AC
Kućište
Metalik siva
Galvanizovani čelik (lim, obojen pre formiranja)
2.010x600x695
2.285x600x695
70
78
200
260
Nerđajući čelik (EN 1.4521)
75
1,2
1,5
1
Dupleks čelik l (EN 1.4162)
1,56
7,5
Dimenzije
Masa
Rezervoar
Izmenjivač
toploter
Boja
Materijal
Jedinica
VxŠxD
mm
Jedinica
Prazan
kg
Zapremina vode
l
Materijal
Maksimalna temperatura vode °C
Izolacija
Gubitak toplote kWh/24h
Količina
Materijal od koga su izrađene cevi
Kontaktna površina
m²
Unutrašnja zapremina kalema l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Dimenzije
Masa
Rezervoar
Izmenjivač
toploter
Jedinica
Height
mm
Width
mm
Depth
mm
Jedinica
Prazan
kg
Zapremina vode
l
Maksimalna temperatura vode °C
Izolacija
Gubitak toplote kWh/24h
Sanitarna
Materijal od koga su izrađene cevi
topla voda
Kontaktna površina m²
Unutrašnja zapremina kalema l
Radni pritisak
bar
Prosečna specifična toplotna snaga W/K
Punjenje
Materijal od koga su izrađene cevi
Kontaktna površina m²
Unutrašnja zapremina kalema l
Radni pritisak
bar
Prosečna specifična toplotna snaga W/K
Pomoćno
Materijal od koga su izrađene cevi
solarno
Kontaktna površina m²
grejanje
Unutrašnja zapremina kalema l
Radni pritisak
bar
Prosečna specifična toplotna snaga W/K
EKHTS260AC
EKHWP300B
EKHWP500B
1.640
595
615
59
300
1.640
790
790
93
500
85
1,3
1,4
Nerđajući čelik
5,8
27,9
6
29
6
2.790
2.900
Nerđajući čelik
2,7
13,2
3,8
18,5
3
1.300
1.800
Nerđajući čelik
-
0,5
2,3
3
-
19
280
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
▪▪Cenovnik
Kaskadna tehnologija sistema Daikin Altherma
Daikin Altherma visokotemperaturni (HT) sistem predstavlja najinovativnije
rešenje za vaše projekte renoviranja. Opremljen kaskadnim sistemom sa
dvostrukim inverterom, ovaj sistem može da zagreje vodu i do 80°C radeći
isključivo na termodinamičkom principu, tj. bez dodatnih električnih grejača.
Visok učinak u tri koraka:
1 Spoljašnja
jedinica crpi
toplotu iz okolnog vazduha. Toplota
se prenosi do unutrašnje jedinice
pomoću rashladnog fluida R-410A.
Svoj bojler jednostavno zamenite Daikin Altherma HT sistemom – postojeći
radijatori mogu da ostanu jer ugradnja ovog sistema ne zahteva nikakve
dodatne investicije.
Daikin Altherma visokotemperaturne spoljašnje jedinice
Inverterska toplotna pumpa u split izvedbi nominalne snage od 11 do 16 kW. Nominalna snaga se meri pri A7/W65, ΔT 5 K. Može
se kombinovati samo sa unutrašnjom jedinicom istog kapaciteta i napajanja električnom energijom.
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 11 kW
ERRQ011AV1
Električno napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 14 kW
ERRQ014AV1
Električno napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 16 kW
ERRQ016AV1
Električno napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 11 kW
ERRQ011AY1
Električno napajanje 3~400V
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 14 kW
ERRQ014AY1
Električno napajanje 3~400V
Daikin Altherma HT spoljašnja jedinica, 16 kW
ERRQ016AY1
Električno napajanje 3~400V
Daikin Altherma visokotemperaturne unutrašnje jedinice (samostojeće), grejanje.
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu. Rezervoar za sanitarnu toplu vodu može se postaviti na unutrašnju
jedinicu, ili pored nje (opciono). Može se kombinovati samo sa spoljašnjom jedinicom istog kapaciteta i napajanja električnom energijom.
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 11 kW
EKHBRD011ACV1
Samostojeća jedinica, napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 14 kW
EKHBRD014ACV1
Samostojeća jedinica, napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 16 kW
EKHBRD016ACV1
Samostojeća jedinica, napajanje 1~ 230V
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 11 kW
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 14 kW
Daikin Altherma HT unutrašnja jedinica, 16 kW
EKHBRD011ACY1
EKHBRD014ACY1
EKHBRD016ACY1
Samostojeća jedinica, napajanje 3~ 400V
Samostojeća jedinica, napajanje 3~ 400V
Samostojeća jedinica, napajanje 3~ 400V
CENA U €
3.501,–
4.184,–
4.750,–
4.008,–
4.736,–
5.399,–
CENA U €
5.574,–
5.787,–
5.965,–
5.732,–
5.958,–
6.165,–
▪ Kombinacije
UNUTRAŠNJA
230V
400V
SPOLJAŠNJA JEDINICA
EKHBRD011ACV1
ERRQ011AV1
ERRQ014AV1
ERRQ016AV1
ERRQ011AY1
ERRQ014AY1
ERRQ016AY1
●
–
–
–
–
–
EKHBRD014ACV1
EKHBRD016ACV1
EKHBRD011ACY1
230V
-
●
–
–
–
–
EKHBRD014ACY1
EKHBRD016ACY1
400V
–
–
●
–
–
–
20
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
●
→→ Daikin Altherma visokotemperaturni sistem
Spoljašnja jedinica
Prvi korak
1
Unutrašnja jedinica
Drugi korak
2
Treći korak
3
2 Unutrašnja
jedinica prima
toplotu preko rashladnog fluida R-134a i
dodatno povišava temperaturu.
3
Toplota se pomoću cirkulacije rashladnog
fluida R-134a prenosi na sistem za
protok vode. Zahvaljujući jedinstvenom
konceptu
kaskadnih
kompresora,
temperatura vode može dostići celih
80°C bez korišćenja pomoćnog grejača.
Primena kod:
11-16kW
Opcije i dodatna oprema
Sobni termostat, žični
Sobni termostat, bežični
Digitalna ulazno-izlazna štampana ploča (I/O PCB)
ModBus PCD (uređaj za kontrolu procesa)
Sekvencijski regulator
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
RTD-W
EKCC-W
Spoljašnji senzor termostata
EKRTETS
Štampana ploča za kontrolu potrošnje za
povezivanje sobnog termostata ili pomoćnog
Daljinski korisnički interfejs
Linearni pomoćni grejač 1~, 230V, 6kW
Linearni pomoćni grejač 3~, 400V, 6kW
Opcioni komplet za samostojeći rezervoar
Komplet za povezivanje EKHWP300B za
sanitarnu toplu vodu
Komplet za povezivanje EKHWP500B za
sanitarnu toplu vodu
EKRP1AHT
EKRUAHTB
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKFMAHTB
EKEPHT3H
EKEPHT5H
Digitalni sobni termostat, žični
Digitalni sobni termostat, bežični
Daljinski alarm / status rada / ...
Nadzor i upravljanje ModBus interfejsom
Upravljački komplet zasnovan na master-slave konfiguraciji može
kontrolisati i nadzirati do pet hidrokutija koje se povezuju preko RTD-W
Merenje temperature daljinskim putem, preko bežičnog
sobnog termostata (npr. temperature poda)
Potrebna je ukoliko se EKRTWA ili EKRTR koristi
kao sobni termostat ili pomoćni grejač
Može se koristiti kao dodatni korisnički interfejs (master/slave)
Električni pomoćni grejač, samo za dogrevanje prostorija
Električni pomoćni grejač, samo za dogrevanje prostorija
Potreban je kada se EKHTS rezervoar postavlja pored unutrašnje jedinice
Komplet za povezivanje visokotemperaturnog
sistema u kombinaciji sa EKHWP300B
Komplet za povezivanje visokotemperaturnog
sistema u kombinaciji sa EKHWP500B
Rezervoari za sanitarnu toplu vodu
Rezervoar sanitarnu toplu vodu, nerđajući
čelik, 200 l
Rezervoar zsanitarnu toplu vodu,
nerđajući čelik, 260 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, 500 l
EKHTS200AC
EKHTS260AC
EKHWP300B
EKHWP500B
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, zapremina 200 l, dimenzije: V x Š x D =
1.335x600x695; visina iznosi 2.010 mm u slučaju montaže na unutrašnju jedinicu
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, zapremina 260 l, dimenzije: V x Š x D =
1.610x600x695; visina iznosi 2.285 mm u slučaju montaže na unutrašnju jedinicu
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
21
CENA U €
●
●
●
●
●
1.219,–
●
17,–
●
●
●
●
●
●
149,–
●
449,–
Primena kod:
11-16kW
CENA U €
●
1.702,–
●
●
●
1.921,–
143,–
282,–
150,–
364,–
223,–
660,–
660,–
549,–
285,–
2.026,–
2.201,–
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
NOVO!
Zamena za
gasni kotao
Jedinstvena mogućnost za
grejanje životnog prostora!
Od vlasnika rezidencijalnih objekata se sve više traži da svoje sisteme grejanja, naročito gasne
kotlove, zamene efikasnijim, ekonomičnijim i ekološki prihvatljivijim sistemima koji smanjuju
emisiju CO2 , štede energiju i čuvaju njihov budžet.
Pravo rešenje za to je Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa.
id
Hybrology
n
tech
Za potrebe grejanja prostorija Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa kombinuje
tehnologiju toplotne pumpe vazduh-voda sa tehnologijom
kondenzacije gasa, tako što identifikuje optimalne uslove za ekonomičan rad,
uzimajući u obzir parametre troškova za energiju (električnu energiju, gas), efikasnost
toplotne pumpe i kriterijume toplotnog opterećenja u cilju postizanja i do 35% efikasnijeg
grejanja i značajne uštede troškova.
Za grejanje vode u domaćinstvu Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa omogućava
optimalan rad najefikasnijeg kondenzacijskog gasnog kotla.
Koristi koje ostvarujete
99 Mali operativni troškovi grejanja
prostorija i zagrevanja vode u
domaćinstvu u poređenju sa
tradicionalnim kotlovima
99 Mali investicioni trošak
99 Pruža dovoljno toplote, pravo
rešenje za projekte renoviranja
99 Jednostavna i brza instalacija
22
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
NOVO!
Ako posmatramo prosečne klimatske uslove u Evropi, najveći deo potreba za toplotom pokriva se hibridnim radom i radom
toplotne pumpe, što povećava efikasnost grejanja i do 35%.
Ilustracija prosečnih klimatskih uslova u Evropi
Potrebna
toplotna snaga
kWh/⁰C
1800
Rad na
gas
Hibridni
Rad
Rad toplotne
pumpe
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-70
15
Spoljašnja
temperatura °C
+ 35% efikasnije
(grejanje prostora) u poređenju sa kondenzacijskim kotlom
• Toplotno opterećenje: 14 kW
• 70% toplota generisana radom toplotne pumpe
• 30% toplota generisana radom gasnog kotla
Toplotno opterećenje = snaga sistema za grejanje prostorija potrebna za održavanje prijatne sobne temperature u bilo
kom trenutku. Potrebna toplotna snaga = toplotno opterećenje pomnoženo brojem sati u toku godine kada se javlja dato
toplotno opterećenje.
Rad toplotne pumpe
Toplotna pumpa koja je integrisana u Daikin Altherma sistem hibridne toplotne pumpe predstavlja najbolju dostupnu tehnologiju
za optimizaciju operativnih troškova pri umerenim spoljašnjim temperaturama, dajući koeficijent učinka od 5,041!
(1) grejanje: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
Hibridni rad
Ukoliko je potrebno visoko toplotno opterećenje, odnosno postizanje najbolje efikasnosti u datim uslovima, istovremeno rade i
gasni kotao i toplotna pumpa, ali na najekonomičniji način.
Protok vode se automatski reguliše kako bi se omogućilo smanjenje temperature vode koja iz radijatora dolazi do toplotne pumpe,
čime se postiže maksimalna efikasnost toplotne pumpe.
Momenat prelaska sa rada toplotne pumpe na hibridni rad zavisi od svojstava stambenog objekta, cene energenata i željene sobne
temperature.
Rad na gas
Pri velikim padovima spoljašnje temperature rad u hibridnom režimu nije efikasan. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje
na rad samo pomoću gasa.
23
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
NOVO!
▪▪Tehnička specifikacija
SAMO GREJANJE
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Kućište
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Boja
Materijal
Jedinica
Jedinica
Grejanje
EHYHBH05AV3
EHYHBH08AV32
EHYKOMB33AA3
Бela
Bela - RAL9010
lim, obojen pre formiranja
VxŠxD
mm
kg
Prostorija Min.~Maks. °C
Vodena strana Min.~Maks. °C
Sanitarna topla voda Vodena strana Min.~Maks. °C
Električno napajanje Naziv/Faza/Frekvencija/Napon
Hz/V
902x450x164
30
710x450x240
36
-~15 (1)~80 (1)
40~65
-
31,2
-25~25
25~55
-~V3 / 1~ / 50 / 230
(1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bez rada kotla
SPOLJAŠNJA JEDINICA
EVLQ05CV3
Snaga grejanja
Min.
Nom.
Maks.
Ulazna snaga
Grejanje
Nom.
Koeficijent učinka (COP)
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Masa
Jedinica
Radni opseg
Grejanje
Min.~Maks.
Rashladni fluid Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Nom.
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Nom.
Električno napajanje Naziv/Faza/Frekvencija/Napon
Struja
Preporučeni osigurači
kW
kW
kW
kW
mm
kg
°CWB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A
EVLQ08CV3
1,80 (1) / 1,80 (2)
4,40 (1) / 4,03 (2) / 3,27 (3)
5,12 (1) / 4,90 (2) / 4,81 (3)
0,87 (1) / 1,13 (2) / 1,23 (3)
5,04 (1) / 3,58 (2) / 4,02 (3)
7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)
1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
735x832x307
54
56
-25~25
R-410A
1,45
61
48
1,60
62
49
V3/1~/50/230
20
(1) Uslovi: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C); (2) Uslovi: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C); (3) Uslovi: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C)
GREJANJE & Hlađenje
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Kućište
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Električno
napajanje
Boja
Materijal
Jedinica
Jedinica
Grejanje
EHYHBX08AV3
Bela - 9010
lim, obojen pre formiranja
VxŠxD
Prostorija
Vodena strana
Hlađenje
Prostorija
Vodena strana
Sanitarna topla voda Vodena strana
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
mm
kg
°C
°C
°C
°C
°C
902x450x164
31,2
-25~25
25~55
10~43
5~22
-~V3
Min.
Nom.
Maks.
Snaga hlađenja Min.
Nom.
Ulazna snaga
Grejanje
Nom.
Hlađenje
Nom.
Koeficijent učinka (COP)
EER
Dimenzije
Jedinica
Masa
Jedinica
Radni opseg
Grejanje
Min.~Maks.
Rashladni fluid Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Grejanje
Nom.
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Nom.
Električno napajanje Naziv/Faza/Frekvencija/Napon
Struja
Preporučeni osigurači
710x450x240
36
-~15 (1)~80 (1)
40~65
1~
50
230
Hz
V
SPOLJAŠNJA JEDINICA
Snaga grejanja
EHYKOMB33AA3
Bela
EVLQ08CV3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
1,80 (1) / 1,80 (2)
7,40 (1) / 6,89 (2) / 5,80 (3)
10,02 (1) / 9,53 (2) / 7,68 (3)
2,50 (4) / 2,50 (5)
6,86 (4) / 5,36 (5)
1,66 (1) / 2,01 (2) / 1,64 (3)
2,01 (4) / 2,34 (5)
4,45 (1) / 3,42 (2) / 3,53 (3)
3,41 (4) / 2,29 (5)
735x832x307
56
-25~25
R-410A
1,60
62
49 (3)
V3/1~/50/230
20
mm
kg
°CWB
kg
dBA
dBA
Hz/V
A
(1) Uslovi: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C); (2) Uslovi: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C); (3) Uslovi: Ta DB/WB 2°C/1°C - LWC 35°C (Dt=5°C) (4) Hlađenje: Ta 35°C - LWE 18°C
(DT=5°C); (5) Hlađenje: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
24
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
NOVO!
▪▪Cenovnik
Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa kombinuje tehnologiju toplotne pumpe vazduh–voda sa tehnologijom
kondenzacije gasa, tako što identifikuje optimalne uslove za ekonomičan rad, uzimajući u obzir parametre troškova za
energiju (električnu energiju, gas), efikasnost toplotne pumpe i kriterijume toplotnog opterećenja u cilju postizanja i
do 35% efikasnijeg grejanja i značajne uštede troškova. Imajte u vidu da se kompletan hibridni sistem sastoji od jedne
spoljašnje jedinice, jednog hidro-modula, jednog modula za gasni kotao, korisničkog interfejsa i zaštitnog poklopca.
DAIKIN Altherma hibridna toplotna pumpa - spoljašnje jedinice
Daikin Altherma hibridna spoljašnja jedinica snage 5 kW EVLQ05CV3
Daikin Altherma hibridna spoljašnja jedinica snage 8 kW EVLQ08CV3
CENA U €
1.582,–
2.161,–
Električno napajanje 1 ~ 230 V
Električno napajanje 1 ~ 230 V
Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa – hidro-modul
(Regulator se posebno naručuje!)
Daikin Altherma hibridna unutrašnja jedinica
EHYHBH05AV3
za spoljašnju jedinicu snage 5 kW, samo grejanje
Daikin Altherma hibridna unutrašnja jedinica
EHYHBH08AV32
za spoljašnju jedinicu snage 8 kW, samo grejanje
Daikin Altherma hibridna unutrašnja jedinica za
EHYHBX08AV3
spoljašnju jedinicu snage 8 kW, grejanje i hlađenje
CENA U €
Električno napajanje 1 ~ 230 V; uključuje visokoefikasnu pumpu, ekspanzioni
sud, sklop sigurnosnog ventila, flow guard... itd. (Š x D x V) 450 x 164 x 902
Električno napajanje 1 ~ 230 V; uključuje visokoefikasnu pumpu, ekspanzioni
sud, sklop sigurnosnog ventila, flow guard... itd. (Š x D x V) 450 x 164 x 902
Električno napajanje 1 ~ 230 V; uključuje visokoefikasnu pumpu, ekspanzioni
sud, sklop sigurnosnog ventila, flow guard... itd. (Š x D x V) 450 x 164 x 902
DAIKIN Altherma hibridna toplotna pumpa – kombinovani kondenzacijski gasni kotao*
1.248,–
1.377,–
CENA U €
EHYKOMB33AA3 Kombinovani kondenzacijski gasni kotao sa specijalnim „2 u
1“ izmenjivačem toplote, zagrejanje prostorija i momentalno
zagrevanje vode u domaćinstvu, na prirodni i tečni gas, (Š x D x V)
450 x 240 x 710
*modul gasnog kotla je opremljen standardnim koaksijalnim priključkom za dimni gas, prečnika 60/100.
*gasni kotao je sertifikovan za sledeće sisteme koji koriste dimni gas: C13, C33, C43, C53, C63, C83
Daikin Altherma hibridni sistem
Kombinovani kondenzacijski gasni kotao
7,9 – 31,9 kW (80°C/60°C)
Neophodna dodatna oprema za kompletnu instalaciju
(naručite samo jedan od sedam daljinskih upravljača navedenih u tabeli)
1.215,–
Primena kod:
5kW model 8kW model
2.052,–
CENA U €
EKRUCBL1
EKRUCBL2
EKRUCBL3
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7
EKHY093467
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: FR, NL, DE, IT
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, SV, FI, NO
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, ES, PT, EL
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, RO, PL, TR
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: DE, SI, CZ, SK
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, HR, HU, BG
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, DA, RU, LT
Poklopac kojim se zaklanjaju
priključci za cevi ispod uređaja
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Komplet za propan gas
Komplet ventila
EKHY075787
EKVK1A
Podesivi nosač
Priključak za dimni gas
EKHYMNT1A
EKHY090707
Komplet za povezivanje na dovod tečnog gasa
Ventili za priključke za grejanje prostorija,
zagrevanje vode za domaćinstvo i priključak za
Nosač za lakšu montažu jedinice na zid
Priključak za paralelno povezivanje,
2x80 (C53/C83)
Komplet za koaksijalni priključak, nom.
prečnik cevi DN 60/100 do DN 80/125.
Nosači na koje se postavlja spoljašnja
jedinica (visina 25 cm)
Kabl za preuzimanje podešavanja
za radno okruženje sa računara
Za skupljanje i drenažu
kondenzata tokom hlađenja
Za skupljanje vode prilikom ciklusa odmrzavanja
i njeno uklanjanje putem centralnog otvora.
Grejna traka se instalira u centralni otvor drenažnog
suda radi sprečavanja blokiranja otvora ledom
Rezervoar za zagrevanje sanitarne vode u
domaćinstvu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
Rezervoar za zagrevanje sanitarne vode u
domaćinstvu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
Komplet za povezivanje u kombinaciji sa
EKHWP300B i EKHWP500B
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
23,–
●
●
133,–
●
●
251,–
●
●
141,–
●
●
166,–
●
●
251,–
●
●
2.026,–
●
●
2.201,–
●
●
285,–
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač
Zaštitni poklopac
Opciona dodatna oprema
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
29,–
CENA U €
Komplet za priključak, sa dvostrukim zidom EKHY090717
Nosači za spoljašnju jedinicu (U-profil)
EKFT008CA
Kabl za povezivanje sa računarom
EKPCCAB2
Komplet drenažni sud za unutrašnju
jedinicu
Drenažni sud za spoljašnju jedinicu (bez grejača
drenažnog suda)
Grejna traka za drenažni sud spoljašnje
jedinice
Rezervoar za zagrevanje vode u
domaćinstvu, bez pritiska, 300 l
Rezervoar za zagrevanje vode u
domaćinstvu, bez pritiska, 500 l
Komplet za povezivanje sistema za grejanje
vode u domaćinstvu
EKHYDP
EKDP008C
EKDPH008C
EKHWP300B
EKHWP500B
EKEPHT3H
25
13,–
148,–
on request
20,–
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
▪▪Sistem za eksploataciju dimnog gasa za Daikin Altherma hibridni kotao
Za kombinovanje sa Daikin Altherma hibridnim kondenzacijskim gasnim kotlom kompanija Daikin nudi moćan koaksijalni
sistem za povezivanje na dimni gas, od polipropilena, bele boje. Radi postizanja optimalnog rada, Daikin preporučuje da se
ovaj sistem za eksploataciju dimnog gasa koristi u kombinaciji sa Daikin Altherma sistemom hibridne toplotne pumpe. Ovaj
sistem za eksploataciju dimnog gasa se lako instalira u kombinaciji sa Daikin Altherma hibridnim kondenzacijskim gasnim
kotlom.
Da biste lakše izabrali odgovarajući sistem za eksploataciju dimnog gasa, posetite internet stranicu http://fluegas.daikin.eu/
i upotrebite ponuđenu alatku za selekciju.
C33 TOP
C43
C13
C43
C93 C33S
C33 FLAT
26
→→ Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
C13, C33 koaksijalni 80/125
Naziv
Opis
materijala
EKFGP6837 Krovni terminal PP/
GLV 60/100 AR460
CENA U €
81,–
C13, C33 koaksijalni 80/125
Naziv
Opis
materijala
EKFGP6864 Krovni terminal PP/GLV
80/125 AR300 Ral-9011
CENA U €
96,–
NOVO!
Fleks PP Dn.100 u kombinaciji sa C43
Naziv
Opis
CENA U €
materijala
107,–
EKFGP5497 Vrh dimnjaka PP 100
uključuje cev za dimni gas
EKFGS0518 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 60/100 18°-22°
117,–
EKFGT6300 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 80/125 18°-22°
119,–
EKFGP6316 Adapter, fleks-fiksni
PP 100
49,–
EKFGS0519 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 60/100 23°-27°
117,–
EKFGT6301 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 80/125 23°-27°
122,–
EKFGP6337 Pomoćni držač,
gornji, Inoks Dn.100
23,–
EKFGP7910 Krovni opšiv, za kose krovove
PF 60/100 25°-45°
47,–
EKFGP7909 Krovni opšiv, za kose krovove,
PF 80/125 25°-45° Ral-9011
49,–
EKFGP6346 Nastavak, fleks PP
100 L=10 M
265,–
EKFGS0523 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 60/100 43°-47°
122,–
EKFGT6305 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 80/125 43°-47°
131,–
EKFGP6349 Nastavak, fleks PP
100 L=15 M
399,–
EKFGS0524 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 60/100 48°-52°
128,–
EKFGT6306 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 80/125 48°-52°
133,–
EKFGP6347 Nastavak, fleks PP
100 L=25 M
656,–
EKFGS0525 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 60/100 53°-57°
131,–
EKFGT6307 Krovni opšiv, za kose krovove
Pb/GLV 80/125 53°-57°
143,–
EKFGP6325 Priključak fleksfleks PP 100
44,–
EKFGP1296 Krovni opšiv, za ravne krovove,
aluminijum 60/100 0°-15°
72,–
EKFGP1297 Krovni opšiv, za ravne
krovove Alu 80/125 0°-15°
79,–
EKFGP6940 Krovni opšiv, za ravne krovove,
aluminijum 60/100
34,–
EKFGW5333 Krovni opšiv, za ravne
krovove Alu 80/125
34,–
EKFGP2978 Komplet, horizontalni,
PP/GLV 60/100
52,–
EKFGW6359 Komplet krovni terminal,
PP/ GLV 80/125
91,–
EKFGP2977 Komplet horizontalni,
niskoprofilni PP/GLV 60/100
65,–
EKFGP4801 Nastavak PP/GLV
80/125 x 500 mm
39,–
EKFGP4651 Nastavak PP/GLV
60/100 x 500 mm
34,–
EKFGP4802 Nastavak PP/GLV
80/125 x 10000 mm
42,–
EKFGP4652 Nastavak PP/GLV
60/100 x 1000 mm
39,–
EKFGP4814 Lakat spojnica
PP/GLV 80/125 30°
44,–
EKFGP4664 Lakat spojnica PP/
GLV 60/100 30°
44,–
EKFGP4811 Lakat spojnica
PP/ALU 80/125 45°
34,–
EKFGP4661 Lakat spojnica PP/
GLV 60/100 45°
29,–
EKFGP4810 Lakat spojnica
PP/ALU80/125 90°
34,–
EKFGP4660 Lakat spojnica PP/
GLV 60/100 90°
32,–
EKFGP4820 Lakat spojnica sa kontrolnim
otvorom PP/ ALU 80/125 90° EPDM
86,–
EKFGP4667 Merna „T“ spojnica sa kontrolnim
otvorom Panel PP/GLV 60/100
109,–
EKFGP4481 Zidni nosač / fiksator
Dn.125
13,–
EKFGP4631 Zidni nosač / fiksator
Dn.100
10,–
Flex PP Dn.60-80 C93/C33s
Naziv
Opis
materijala
EKFGP1856 Komplet Flex PP
Dn.60-80
CENA U €
268,–
Multi-Flex PP, Dn.100 i Dn.130, samo C43
Naziv
Opis
CENA U €
materijala
203,–
EKFGP6368 „T” spojnica, Flex 100,
kazan Set za povezivanje 1
Flex PP Dn.130 u kombinaciji sa C43
Naziv
Opis
CENA U €
materijala
156,–
EKFGP5197 Vrh dimnjaka PP 130,
uključuje cev za dimni gas
EKFGP4678 Priključak za
dimnjak, 60/100
52,–
EKFGP6354 Flex 100-60 + pomoćna
lakat spojnica
148,–
EKFGS0252 Adapter, fleksfiksni PP 130
62,–
EKFGP2520 Komplet Flex PP
Dn.80
305,–
EKFGP6215 „T” spojnica, Flex 130,
kazan Set za povezivanje 1
224,–
EKFGP6353 Pomoćni držač,
gornji, Inoks Dn.130
44,–
EKFGP4828 Priključak za
dimnjak, 80/125
52,–
EKFGS0257 Flex 130-60 + pomoćna
lakat spojnia
166,–
EKFGS0250 Nastavak, fleks PP
130 L=30 M
859,–
EKFGP6340 Nastavak, fleks PP
80 L=10 M
218,–
EKFGP4678 Priključak za dimnjak
60/100
52,–
EKFGP6366 Priključak fleksfleks PP 130
65,–
EKFGP6344 Nastavak, fleks PP
80 L=15 M
328,–
EKFGP5461 Nastavak PP
60x500
10,–
EKFGP6341 Nastavak, fleks PP
80 L=25 M
503,–
EKFGP6342 Nastavak, fleks PP
80 L=50 M
937,–
EKFGP6324 Priključak fleksfleks PP 80
39,–
EKFGP6333 Razmaknica PP
80-100
13,–
27
→→ Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
NOVO!
Zaprvuugradnju i zamenu kotlova
Nova mogućnost grejanja prostorija i
vode u domaćinstvu.
Geotermalna energija je besplatan izvor energije za grejanje životnog
prostora i zagrevanje vode za domaćinstvo. Omogućava ogromnu
uštedu troškova, čak i u najhladnijim klimatskim područjima, budući
da je toplota zemljine unutrašnjosti relativno nepromenljiva tokom cele
godine. Kompaktan dizajn unutrašnje jedinice zauzima veoma
malo prostora, što istovremeno omogućava izuzetno jednostavnu i
brzu ugradnju. Nakon puštanja u rad, jednostavne i
intuitivne komande pružaju korisniku potpunu kontrolu nad
sistemom.
Daikin Altherma horizontalna geotermalna toplotna pumpa
Daikin Altherma vertikalna geotermalna toplotna pumpa
28
→→ Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
NOVO!
Visoka sezonska efikasnost, zahvaljujući našoj
tehnologiji inverterske toplotne pumpe
Tehnologija zasnovana na inverterskoj toplotnoj pumpi kompanije Daikin dokazano pruža i za 20% bolju sezonsku
efikasnost u odnosu na tradicionalne geotermalne toplotne pumpe sa funkcijom uključivanja i isključivanja.
• Radni fluid (mešavina vode i antifriza) služi kao medijum za razmenu toplote između zemljišta i toplotne pumpe i
održava se na stabilnoj višoj temperaturi.
• Rad pomoćnog grejača je sveden na minimum.
• Visoka radna efikasnost kompresora postiže se pod delimičnim opterećenjem, tj. bez potrebe za punim radnim
kapacitetom jedinice.
• Na taj način se smanjuju operativni troškovi i brže otplaćuje investicija.
Tokom neprekidnog rada kompresora pod
delimičnim opterećenjem postižu se više
temperature radnog fluida.
Studija slučaja
T (°C)
Rad jedinice sa funkcijom uključi/isključi
Uslovi delimičnog opterećenja – uključi/isključi
Uklj Iskl.
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Uklj
T (°C)
Iskl.
t
Uobičajena primena:
•
•
•
•
Lokacija: Švedska
Projektovana temperatura: -17°C
Toplotno opterećenje: 13 kW
Temperatura isključivanja grejanja: 16°C
Rad Daikin jedinice
Uslovi delimičnog opterećenja – od kontrolom invertera
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Izlazna temperatura fluida (referentna temp. kod toplotne pumpe)
Uklj.
t
Izlazna temperatura fluida (referentna temp. kod toplotne pumpe)
Kada nije potreban puni kapacitet sistema, kompresor radi pod delimičnim opterećenjem. U uslovima delimičnog
opterećenja, tradicionalna geotermalna toplotna pumpa sa funkcijom uključivanja i isključivanja se naizmenično uključuje
i isključuje, zbog čega se temperatura fluida snižava na -4°C prilikom rada jedinice. Inverterska tehnologija kompanije
Daikin omogućava stabilnu izlaznu temperaturu fluida oko 0°C. Povećana stabilnost temperature fluida obezbeđuje višu i
konstantniju temperaturu isparavanja, što za posledicu ima bolju radnu efikasnost.
Snaga (kW)
Manja potreba za radom pomoćnog grejača, zahvaljujući povećanju frekvencije
inverterskog kompresora
BUH*
Potrebna toplotna snaga vašeg
stambenog objekta
Linija toplotnog opterećenja
Tradicionalna jedinica uklj./iskl.
Daikin jedinica
BUH* = pomoćni grejač
Okolna temperatura ( Ta) °C
U poređenju sa tradicionalnim jedinicama sa funkcijom uključivanja i isključivanja, Daikin Altherma geotermalna toplotna
pumpa zahteva mnogo manje rada pomoćnog grejača zahvaljujući pojačanom dejstvu naših inverterskih kompresora, što
ujedno dovodi do manjih operativnih troškova.
29
→→ Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa NOVO!
▪▪Tehnička specifikacija
SAMO GREJANJE
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Snaga grejanja
Min.
Nom.
Maks.
Ulazna snaga
Nom.
Koeficijent učinka (COP)
Kućište
Boja
Materijal
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Masa
Jedinica
Rezervoar
Zapremina vode
Izolacija
Gubitak toplote
Zaštita od korozije
Radni opseg
Prostor za
Min.~Maks.
instalaciju
na strani fluida Min.~Maks.
Vodena strana Min.~Maks.
Grejanje
Sanitarna topla voda Vodena strana Min.~Maks.
Rashladni fluid Tip
Punjenje
Nivo zvučne snage Nom.
Nivo zvučnog pritiska Nom.
Električno
Naziv
napajanje
Faza
Frekvencija
Napon
Struja
Preporučeni osigurači
EGSQH10S18A9W
kW
kW
kW
kW
3,11 (1) / 2,47 (2)
10,2 (1) / 9,29 (2)
13,0 (1) / 11,9 (2)
2,34 (1) / 2,82 (2)
4,35 (1) / 3,29 (2)
Bela
lim, obojen pre formiranja
1.732x600x728
210
180
1,36
Anode
5~30
mm
kg
l
kWh/24h
°C
°C
°C
°C
kg
dBA
dBA
Hz
V
A
-5~20
24~60 (toplotna pumpa) / 65 (toplotna pumpa + pomoćni grejač)
24~60 (toplotna pumpa) / 60 (toplotna pumpa + pomoćni grejač)
R-410A
1,8
46
32
9W
3~
50
400
32
(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
(2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)
30
→→ Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
NOVO!
▪▪Cenovnik
Daikin Altherma geotermalni sistem sa toplotnom pumpom uključuje kompaktnu unutrašnju jedinicu sa potpuno
integrisanim modulom inverterske toplotne pume i rezervoarom za toplu vodu. Kombinuje se sa dubinskim ili plitkim
kolektorom za crpljenje geotermalne energije. Jednostavan je za upotrebu i uključuje pametnu kontrolu sobne
temperature i ekran za prikazivanje potrošnje energije, što vam pomaže da smanjite troškove uz očuvanje visokog nivoa
komfora..
DAIKIN Altherma geotermalna toplotna pumpa
Daikin Altherma geotermalna toplotna
pumpa 10 kW
CENA U €
EGSQH10S18A9W Daikin Altherma, jedinica sa geotermalnom toplotnom pumpom
uključuje rezervoar za grejanje vode u domaćinstvu, 180 l
Neophodna dodatna oprema za kompletnu instalaciju
(naručite samo jedan od sedam upravljača navedenih u tabeli)
Upravljač
Upravljač
Upravljač
Upravljač
Upravljač
Upravljač
Upravljač
EKRUCBL1
EKRUCBL2
EKRUCBL3
EKRUCBL4
EKRUCBL5
EKRUCBL6
EKRUCBL7
CENA U €
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: FR, NL, DE, IT
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, SV, FI, NO
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, ES, PT, EL
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, RO, PL, TR
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: DE, SI, CZ, SK
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, HR, HU, BG
Korisnički interfejs na sledećim jezicima: EN, DA, RU, LT
Opciona dodatna oprema
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
141,–
CENA U €
Digitalna ulazno-izlazna štampana ploča (I/O PCB) EKRP1HBA
Komplet za sipanje radnog fluida
KGSFILL
Štampana ploča za kontrolu potrošnje
EKRP1AHT
Daljinski unutrašnji senzor
Kabl za povezivanje sa računarom
Sobni termostat, žični
Sobni termostat, bežični
Spoljašnji senzor termostata
8.939,–
Daljinski alarm / status rada / ...
Pribor za sipanje radnog fluida i ispiranje voda sa radnim fluidom
Ograničavanje potrošnje električne energije, sa četiri
digitalna ulaza na regulacijskoj hidro-kutiji (hydrobox)
Merenje temperature daljinskim putem, preko korisničkog interfejsa
Kabl za preuzimanje podešavanja za radno okruženje sa računara
Digitalni sobni termostat, žični
Digitalni sobni termostat, bežični
Merenje temperature daljinskim putem, preko bežičnog
sobnog termostata (npr. temperature poda)
KRCS01-1
EKPCCAB2
EKRTWA
EKRTR
EKRTETS
31
150,–
201,–
149,–
82,–
251,–
143,–
282,–
17,–
→→ Daikin Altherma, tip Flex
Efikasna klimatizacija za stambeneobjekte
1
Spoljašnjost
2
Topla voda
3
Grejanje
Hlađenje
Jedna ili više spoljašnjih
jedinica+ nekoliko
unutrašnjih jedinica
2
Spoljašnja jedinica
3
>> modularni sistem
Grejanje/hlađenje
=
1
Unutrašnja instalacija
+
Unutrašnja jedinica
Komercijalnaprimena
Rezervoar za
zagrevanje vode u
domaćinstvu
prilagođena potrebama,
uz toplu vodu kad god je potrebno
Izazovi koji se javljaju u
fitnes centrima:
•
Velike prostorije za vežbanje u
kojima se stvara velika količina
toplote zahtevaju striktnu kontrolu
klimatizacije u svim delovima
prostora
•
U svlačionicama se troši
velika količina tople
vode, koja mora
biti uvek dostupna
klijentima
Rešenje:
•
Daikin Altherma, tip Flex,
koji odlikuje modularni i
fleksibilan pristup.
32
→→ Daikin Altherma, tip Flex
Sistem „3 u 1”
Daikin Altherma sistem tipa Flex greje, hladi i zagreva vodu u domaćinstvu:
• Grejanje: izlazna temperatura vode i do 80°C
• Hlađenje: izlaza temperatura spušta se i do 5°C
• Topla voda: temperatura vode u rezervoaru i do 75°C
Zahvaljujući funkciji rekuperacije toplote, ovaj sistem može zagrejati vodu u rezervoaru do 60°C pomoću toplote koja
se oslobađa prilikom rashlađivanja prostorija..
TEHNOLOGIJA ENERGETSKI EFIKASNE TOPLOTNE PUMPE
U poređenju sa kotlom na lož-ulje, ostvaruje se:
• do 36% niži operativni trošak*
• do 71% manja emisija CO2 *
• do 35% potrošnja primarne energije*
* Podaci dobijeni imajući u vidu prilike u Belgiji: sezonski koeficijent učinka (SCOP) = 3; prosečna cena energenata 2007–2010. godine; faktor emisije CO2 pri
proizvodnji električne energije.
MODULARNI SISTEM
Za potrebe grejanja, hlađenja i zagrevanja vode može se koristiti jedna ili više spoljašnjih jedinica sa inverterskom toplotnom
pumpom. Unutrašnje jedinice snage od 23 do 45 kW crpu toplotu iz spoljašnjeg vazduha, podižu temperaturu do srednje
visokog nivoa i prenose toplotnu energiju do samostalnih unutrašnjih jedinica.
Unutrašnje jedinice dostupne su u nekoliko klasa (6, 9, 11 ,14 i 16 kW ), čime se obezbeđuje optimalna efikasnost. Sa jednom
spoljašnjom jedinicom može se kombinovati do deset unutrašnjih jedinica. Za potrebe većih objekata može se instalirati
više spoljašnjih jedinica.
1 Poslovni prostor/
Cela zgrada
1 Stan
6kW
5kW
9kW
11kW
14kW
16kW
22kW
45kW
20kW
8kW
40kW
Instalirati zasebne spoljašnje
jedinice da bi se postigla veća
snaga (Zaseban sistem:
spoljašnje jedinice nisu
međusobno povezane)
Napomena:
snaga grejanja pri temperaturi
okoline od 7°C; snaga hlađenja
pri temperaturi okoline od35°
1P, 230V
33
3P, 400V
→→ Daikin Altherma, tip Flex
▪▪Tehnička specifikacija
SPOLJAŠNJA JEDINICA
Snaga grejanja
Snaga hlađenja
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Nom.
Nom.
Jedinica
Jedinica
Grejanje
Sanitarna topla voda
Hlađenje
Rashladni fluid Tip
Priključci za cevi Tečnost
Usisna
gas visokog i niskog pritiska
Dužina cevi
kW
kW
VxŠxD
mm
kg
Min.~Maks.
°CWB
Prostorija Min.~Maks. °CDB
Min.~Maks.
°CDB
Spolj. prečnik
Spolj. prečnik
Spolj. prečnik
SJ - UJ Maxs.
Sistem Ekvivalent
Ukupna dužina cevi Sistem Stvarna
Nivo zvučne snage Grejanje
Nom.
Nivo zvučnog pritiska Grejanje
Nom.
Električno napajanje Faza/Napon
mm
mm
mm
m
m
m
dBA
dBA
V
EMRQ8A
EMRQ10A
EMRQ12A
EMRQ14A
EMRQ16A
22,4
20
28
25
33,6
30
1.680x1.300x765
39,2
35
44,8
40
331
339
-15~20
-15~35
10~43
R-410A
9,52
19,1
15,9
19,1
78
58
Uslovi grejanja: Ta = 7°CDB / 6°CWB, srazmera priključaka 100%
Uslovi hlađenja: Ta = 35°CDB, srazmera priključaka 100%
* Snaga nije garantovana na temperaturama od -20°C do -15°C
34
12,7
28,6
22,2
22,2
100
120
300
80
60
3~/380-415
83
62
84
63
→→ Daikin Altherma, tip Flex
UNUTRAŠNJA JEDINICA
Kućište
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Boja
Materijal
Jedinica
Jedinica
Grejanje
Hlađenje
Sanitarna
topla voda
Rashladni fluid
Nivo zvučnog
pritiska
Električno
napajanje
Struja
EKHVMRD50A
VxŠxD
Prostorija
Vodena strana
Prostorija
Vodena strana
Prostorija
Vodena strana
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Tip
Punjenje
Nom.
Tihi noćni režim Nivo 1
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
Preporučeni osigurači
Kućište
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Boja
Materijal
Jedinica
Jedinica
Grejanje
Hlađenje
Sanitarna
topla voda
Rashladni fluid
Nivo zvučnog
pritiska
Električno
napajanje
Struja
92
EKHVMYD80A
120
-15~20
25~80
-~-~-
10~43
5~20
-15~35
45~75
R-134a
2
40 1 / 43 2
42 1 / 43 2
40 1 / 43 2
42 1 / 43 2
38 1
V1
1~
50
220-240
20
Hz
V
A
UNUTRAŠNJA JEDINICA
EKHVMYD50A
Metalik siva
lim, obojen pre formiranja
705x600x695
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
EKHVMRD80A
EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1
VxŠxD
Prostorija
Vodena strana
Prostorija
Vodena strana
Prostorija
Vodena strana
Tip
Punjenje
Nom.
Tihi noćni režim Nivo 1
Naziv
Faza
Frekvencija
Napon
Preporučeni osigurači
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Metalik siva
lim, obojen pre formiranja
705x600x695
mm
kg
°C
°C
°CDB
°C
°CDB
°C
kg
dBA
dBA
144,25
147,25
-20~20
25~80
-~-~-20~35
25~80
R-134a
3,2
43 1 / 46 2
40 1
Hz
V
A
45 1 / 46 2
43 1
V1
1~
46 1 / 46 2
45 1
43 1 / 46 2
40 1
45 1 / 46 2
43 1
Y1
3~
50
220-240
25
(1) Nivoi zvuka mere se pri: EW 55°C; LW 65°C (2) Nivoi zvuka mere se pri: EW 70°C; LW 80°C
35
380-415
16
46 1 / 46 2
45 1
→→ Daikin Altherma, tip Flex
▪▪Cenovnik
Daikin Altherma Flex sistem za rezidencijalnu i komercijalnu primenu
je sistem „3 u 1” koji vam nudi grejanje, hlađenje i zagrevanje vode u
domaćinstvu u jednoj veoma efikasnoj celini.
Daikin Altherma Flex sistem tipično postiže sezonski koeficijent učinka
(COP) od 3, u umerenim klimatskim područjima zapadne i srednje Evrope.
Uz to, Daikin Altherma Flex je modularan sistem koji vam omogućava da, u
zavisnosti od potreba vašeg projekta, kombinujete jednu ili više spoljašnjih
jedinica sa više unutrašnjih jedinica (do deset unutrašnjih jedinica po
spoljašnjoj jedinici).
Daikin Altherma tip Flex, spoljašnje jedinice
Nominalna snaga grejanja meri se pri Ta 7°C, a nominalna snaga hlađenja pri Ta 35°C, srazmera priključaka 100%.
Daikin Altherma Flex, spoljašnja jedinica 8HP
EMRQ8A
Daikin Altherma Flex, spoljašnja jedinica 10HP
EMRQ10A
Daikin Altherma Flex, spoljašnja jedinica 12HP
EMRQ12A
Daikin Altherma Flex, spoljašnja jedinica 14HP
EMRQ14A
Daikin Altherma Flex, spoljašnja jedinica 16HP
EMRQ16A
Spoljašnja jedinica, snaga grejanja 22,4 kW, snaga
hlađenja 20 kW, napajanje 3 ~ 400 V
Spoljašnja jedinica, snaga grejanja 28 kW, snaga
hlađenja 25 kW, napajanje 3 ~ 400 V
Spoljašnja jedinica, snaga grejanja 33,6 kW, snaga
hlađenja 30 kW, napajanje 3 ~ 400 V
Spoljašnja jedinica, snaga grejanja 39,2 kW, snaga
hlađenja 35 kW, napajanje 3 ~ 400 V
Spoljašnja jedinica, snaga grejanja 44,8 kW, snaga
hlađenja 40 kW, napajanje 3 ~ 400 V
Daikin Altherma Flex Type, unutrašnje jedinice (samostojeće) grejanje i hlađenje, i samo grejanje
Sve osnovne hidraulične komponente uključene su u ponudu.
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 5 kW
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 5 kW,
grejanje i hlađenje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 8 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 8 kW,
grejanje i hlađenje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 11 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 14 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 14 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 14 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 14 kW,
samo grejanje
Daikin Altherma Flex unutrašnja jedinica, 16 kW,
samo grejanje
CENA U €
11.280,–
11.957,–
13.085,–
15.792,–
18.048,–
CENA U €
EKHVMRD50A
Napajanje 1~ 230V
5.127,–
EKHVMYD50A
Napajanje 1~ 230V
5.685,–
EKHVMRD80A
Napajanje 1~ 230V
5.295,–
EKHVMYD80A
Napajanje 1~ 230V
5.852,–
EKHBRD011ACV1
Napajanje 1~ 230V
5.574,–
EKHBRD014ACV1
Napajanje 1~ 230V
5.787,–
EKHBRD016ACV1
Napajanje 1~ 230V
5.965,–
EKHBRD011ACY1
Napajanje 3~400V
5.732,–
EKHBRD014ACY1
Napajanje 3~400V
5.958,–
EKHBRD016ACY1
Napajanje 3~400V
6.165,–
36
→→ Daikin Altherma, tip Flex
Primena kod:
11-16kW
Opcije i dodatna oprema
Sobni termostat, žični
Sobni termostat, bežični
Digitalna ulazno-izlazna štampana ploča (I/O PCB)
ModBus interfejs
Sekvencijski regulator
EKRTWA
EKRTR
EKRP1HBA
RTD-W
EKCC-W
Spoljašnji senzor termostata
EKRTETS
Štampana ploča za kontrolu potrošnje za povezivanje EKRP1AHT
sobnog termostata ili pomoćnog grejača
Daljinski korisnički interfejs
EKRUAHTB
Linearni pomoćni grejač 1~, 230 V, 6 kW
Linearni pomoćni grejač 3~, 400 V, 6 kW
Opcioni komplet za samostojeći rezervoar
Opcioni komplet za punjenje
Komplet centralnog drenažnog suda za spoljašnju jedinicu
Komplet za povezivanje sistema za
zagrevanje vode u domaćinstvu EKHWP300B
Komplet za povezivanje sistema za zagrevanje
vode u domaćinstvu EKHWP500BB
EKBUHA6V3
EKBUHA6W1
EKFMAHTB
EKMBIL1
KWC25C450
EKEPHT3H
EKEPHT5H
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu,
nerđajući čelik, 200 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu,
nerđajući čelik, 260 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, 500
EKHTS200AC
EKHTS260AC
EKHWP300B
EKHWP500B
Kompleti grana rashladnog fluida za spoljašnje jedinice
Snaga spoljašnje jedinice, tip (toplotna pumpa - HP)
8 + 10
Cena
€
12 ~ 16
Cena
€
Račve za unutrašnje jedinice
Indeks snage unutrašnje jedinice
< 200
Cena
200 ≤ x < 290
Cena
290 ≤ x < 520
Price
€
€
„Hederi” rashladnih vodova za unutrašnje jedinice
Indeks snage unutrašnje jedinice
<200 and 200 ≤ x < 290
Cena
290 ≤ x < 520
Cena
€
€
1.219,–
●
17,–
●
149,–
●
●
●
●
●
●
●
223,–
660,–
660,–
549,–
157,–
1.347,–
●
449,–
Primena kod:
11-16kW
CENA U €
●
1.702,–
●
●
●
1.921,–
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, zapremina 200 l, dimenzije: V x Š x D =
1335x600x695, visina iznosi 2010 mm u slučaju montaže na unutrašnju jedinicu
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, zapremina 200 l, dimenzije: V x Š x D =
1610x600x695; visina iznosi 2285 mm u slučaju montaže na unutrašnju jedinicu
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, bez pritiska, sa solarnom opcijom
3 cevi
imperijalne merne jedinice
KHRQ23M29T9
149,–
KHRQ23M64T
243,–
imperijalne merne jedinice
KHRQ23M20T
129,–
KHRQ23M29T9
149,–
KHRQ23M64T
243,–
imperijalne merne jedinice
KHRQ22M29T9
135,–
KHRQ22M64T
163,–
metričke merne jedinice
KHRQM23M20T
129,–
KHRQM23M29T
149,–
KHRQM23M64T
243,–
imperijalne merne jedinice
KHRQ22M20T
100,–
KHRQ22M29T9
135,–
KHRQ22M64T
163,–
285,–
2.026,–
2.201,–
metričke merne jedinice
KHRQM23M29H
264,–
KHRQM23M64H
321,–
imperijalne merne jedinice
KHRQ22M29H
188,–
KHRQ22M64H
233,–
metričke merne jedinice
KHRQM22M29T
135,–
KHRQM22M64T
163,–
3 cevi
3 cevi
imperijalne merne jedinice
KHRQ23M29H
264,–
KHRQ23M64H
321,–
143,–
282,–
150,–
364,–
3 cevi
metričke merne jedinice
KHRQM23M29T
149,–
KHRQM23M64T
243,–
3 cevi
€
●
●
●
●
●
Digitalni sobni termostat, žični
Digitalni sobni termostat, bežični
Daljinski alarm / status rada
ModBus interfejs za nadzor i upravljanje
Upravljački komplet zasnovan na master-slave konfiguraciji može
kontrolisati i nadzirati do pet hidro-kutija koje se povezuju preko RTD-W
Merenje temperature daljinskim putem, preko bežičnog
sobnog termostata (npr. temperature poda)
Potrebna je ukoliko se EKRTWA ili EKRTR koristi kao sobni
termostat ili ukoliko je instaliran pomoćni grejač
Može se koristiti kao dodatni korisnički interfejs (master/slave)
uz interfejs koji se dostavlja sa unutrašnjom jedinicom
Električni pomoćni grejač, samo za dogrevanje prostorija
Električni pomoćni grejač, samo za dogrevanje prostorija
Potreban je kada se EKHTS rezervoar postavlja pored unutrašnje jedinice
Opcioni kit za punjenje rezervoara postavljenog na unutrašnju jedinicu
Komplet centralnog drenažnog suda za skupljanje kondenzata nakon odmrzavanja
Komplet za povezivanje visokotemperaturnog
sistema u kombinaciji sa EKHWP300B
Komplet za povezivanje visokotemperaturnog
sistema u kombinaciji sa EKHWP500B
Rezervoari za sanitarnu toplu vodu
CENA U €
metričke merne jedinice
KHRQM22M20T
100,–
KHRQM22M29T
135,–
KHRQM22M64T
163,–
3 cevi
37
metričke merne jedinice
KHRQM22M29H
188,–
KHRQM22M64H
233,–
→→ Konvektor – toplotna pumpa
Konvektor sa toplotnom pumpom
Konvektor sa toplotnom pumpom je jedinica koja može
po potrebi i da greje i da hladi budući da
predstavlja više od običnog ventilo-konvektora.
Uz to, konvektor sa toplotnom pumpom odlikuje veoma
tih rad.
Kada se podno grejanje kombinuje sa ventilo-konvektorima,
niska izlazna temperatura vode, koja se zahteva zbog
efikasnosti, dovoljna je za podno grejanje, ali tada ventilokonvektori moraju da budu prevelikih dimenzija kako bi
oslobodili odgovarajuću količinu toplote pri tako niskim
temperaturama vode. Konvektor sa toplotnom pumpom
predstavlja pravo rešenje za ovaj problem.
Konvektor sa toplotnom pumpom može da emituje
potrebnu količinu toplote pri niskim izlaznim
temperaturama vode, zadržavajući
skromne dimenzije.
Umesto uključivanja i isključivanja izlaznog voda tople
vode pomoću termostata u centralnoj prostoriji, svaki
konvektor sa toplotnom pumpom može se direktno
povezati sa unutrašnjom jedinicom Daikin Altherma koja
predstavlja obaveštajni centar celog sistema. Na taj način
svaka prostorija se greje zasebno i po potrebi, nezavisno od
uslova u ostalim prostorijama.
Konvektor sa toplotnom pumpom sobezbeđuje
uštedu operativnih troškova zahvaljujući
efikasnosti unapređenoj za približno 25% u poređenju sa
sistemom grejanja koji predstavlja kombinaciju podnog
grejanja i običnih ventilo-konvektora. Zahvaljujući „plug and
play” instalaciji, konvektor sa toplotnom pumpom može
jednostavno da se ugradi umesto postojećih predajnika
toplote..
38
→→ Konvektor sa toplotnom pumpom
▪▪Tehnička specifikacija
INDOOR UNITS
Snaga grejanja
Snaga hlađenja
Ukupna snaga Nom.
Ukupna snaga Nom.
Snaga (senzibilna Nom.
toplota)
Ulazna snaga
Grejanje
Nom.
Hlađenje
Nom.
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Masa
Jedinica
Priključci za cevi
Drenaža/Spolj. prečnik/
Ulaz/Izlaz
Nivo zvučnog
Grejanje
Nom.
pritiska
Hlađenje
Nom.
Električno napajanje Faza/Frekvencija/Napon
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
mm/
inch
dBA
dBA
Hz/V
FWXV20A
FWXV15A
2,0
1,7
1,4
1,5
1,2
0,98
0,015
0,015
0,013
0,013
600/700/210
15
18/G 1/2/G 1/2
29
29
19
19
1~/50/60/220-240/220
(1) Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; ulazna temp. vode 7°C, porast temperature vode 5 K.
(2) Grejanje: sobna temperatura 20°CDB, ulazna temperatura vode 45°C, pad temperature vode 5 K.
▪▪Cenovnik
Daikin konvektor sa toplotnom pumpom i funkcijom interlinka predstavlja
još jednu inovaciju za grejanje koja dolazi iz odeljenja za razvoj proizvoda
kompanije Daikin. Elegantan, kompaktan, sa inteligentnim funkcijama i
veoma tihim radom, ovaj konvektor sa toplotnom pumpom je savršeno
rešenje za primenu u niskotemperaturnim sistemima, npr. u kombinaciji sa
podnim grejanjem, za brzo grejanje i rashlađivanje stambenih objekata.
Daikin Altherma konvektor sa toplotnom pumpom
Daikin Altherma konvektor sa
toplotnom pumpom, 1,5 kW
Daikin Altherma konvektor sa
toplotnom pumpom, 2,0 kW
FWXV15A
FWXV20A
CENA U €
Konvektor sa toplotnom pumpom, snaga grejanja 1,5 kW*
i 1,2 kW,** snaga hlađenja 0,3kW***
Konvektor sa toplotnom pumpom, snaga grejanja
2,0 kW* i 1,7kW,** snaga hlađenja 0,4 kW***
Opcije i dodatna oprema
Dvosmerni ventil, komplet
763,–
822,–
CENA U €
EKVKHPC
potreban za primenu za hlađenje i u visokotemperaturnim sistemima, u svim
situacijama kada se temperatura vode može spustiti ispod 18°C, odnosno porasti do 60 i više °C
* temperatura vode na ulazu 45°C, na izlazu 40°C, sobna temperatura 20°C DB – srednja brzina ventilatora
* temperatura vode na ulazu 7°C, na izlazu 12°C, sobna temperatura 27°C DB / 19°C WB – srednja brzina ventilatora
* temperatura vode na ulazu 18°C, na izlazu 23°C, sobna temperatura 27°C DB / 19°C WB – srednja brzina ventilatora
39
96,–
→→ Daikin solarni sistem
Priključakza solarnu energiju
U ponudi kompanije Daikin
nalaze se dva tipa solarnih
sistema, u kombinaciji sa
odgovarajućim toplotnim
pumpama.
1
Sistem bez pritiska
Sistem je napunjen čistom vodom koja se prenosi iz
energetskog rezervoara bez pritiska u svakom trenutku kada
sija sunce. Kada nema sunca, te nije potrebno generisanje
energije, voda se vraća u energetski rezervoar bez pritiska.
2
3
Sistem pod pritiskom
Sistem se puni fluidom za prenos toplote u kome se nalazi
odgovarajuća količina antifriza radi sprečavanja smrzavanja
tokom zime. Zatim se ceo sistem stavlja pod pritisak i
hermetički zatvara.
Komplet za solarnu energiju
1- Solarni kolektor
Komplet za solarnu energiju obezbeđuje prenos
toplotne energije sunca u Daikin Altherma rezervoar
tople vode pomoću spoljašnjeg izmenjivača toplote.
Za razliku od rezervoara sa dva izmenjivača toplote,
ovaj sistem omogućava efikasno zagrevanje celokupne
količine vode u rezervoaru toplotnom energijom
sunca i, po potrebi, radom toplotne pumpe..
2- Solarna stanica sa pumpom
Solarni kolektor
Zahvaljujući visokoselektivnom premazu, ovi kolektori
veoma efikasno pretvaraju kratkotalasne sunčeve zrake u
toplotu. Kolektori se mogu montirati na krovni pokrivač.
Šta vam je potrebno?
•
•
•
•
•
Solarni kolektor
Vodovodna instalacija i solarna stanica sa pumpom
Akumulacioni rezervoar: standardni Daikin Altherma
rezervoar za zagrevanje vode u domaćinstvu
Komplet za solarnu energiju
Grejač za dogrevanje (Daikin Altherma jedinica sa
toplotnom pumpom koja služi i za grejanje stambenog
prostora)
40
3- Komplet za solarnu energiju dostupan je u kombinaciji
sa samostojećim rezervoarom za zagrevanje vode u
domaćinstvu (EKHWS - EKHWE)
→→ Daikin solarni sistem
Solarni kolektor
Solarni kolektori
Posmatrano u proseku tokom godine, sunce
obezbeđuje polovinu energije koja nam je
potrebna za zagrevanje vode u domaćinstvu
do željene temperature. Energetski veoma
efikasni kolektori sa visokoselektivnim
premazom pretvaraju sve kratkotalasne
sunčeve zrake u toplotu. Kolektori se
mogu montirati na krovni pokrivač..
Način rada
Solarni kolektori se pune vodom samo kada
sunce pruža dovoljnu količinu toplote. U
tom slučaju se obe pumpe (u kontrolnoj
jedinici i u crpnoj jedinici) nakratko uključuju
i pune kolektore vodom iz akumulacionog
rezervoara. Nakon punjenja, koje traje
manje od minut, jedna pumpa se isključuje,
a druga obezbeđuje cirkulaciju vode u
sistemu.
Unutrašnja jedinica i
rezervoar za zagrevanje
vode u domaćinstvu
EKHWP: rezervoar za zagrevanje vode u domaćinstvu
Rezervoar za zagrevanje vode u domaćinstvu ima dva dela: gornji deo, koji je uvek vruć – aktivna vodena zona – i
donji deo, koji je hladniji – solarna zona.
1.
U aktivnoj zoni u gornjem delu rezervoara vrši se grejanje vode. Visoka temperatura u ovoj zoni obezbeđuje
dovoljnu količinu tople vode u svako doba.
2. Solarni kolektori rade efikasnije kada kroz njih protiče hladna voda. Stoga se voda koja direktno ulazi u solarne
kolektore prilikom rada u solarnom režimu skladišti u solarnoj zoni rezervoara.
13
2 3
1 4 14
12
6
5
7
10
1. Priključak za hladnu vodu
12.Indikator napunjenosti
2. Priključak za toplu vodu
13.Priključak za grejač za dogrevanje
10
3. Vod za punjenje rezervoara
8
4. Povratni vod za punjenje rezervoara
14.Električni potopljeni grejač za dogrevanje
18
5. Vod za pomoćno grejanje
21
6. Povratni vod za pomoćno grejanje
7. Vod za drenažu iz solarnih kolektora
16
9
8. Akumulacioni rezervoar (dvodelna polipropilenska oplata sa toplotnom i
zolacijom od tvrde PUR pene)
9
24
17
11
20
23
19
15
41
15.Niša za senzor temperature u rezervoaru
16.Izmenjivač toplote za zagrevanje vode u domaćinstvu
17.Izmenjivač toplote punjenja
18.Ulazni vod od solarnog kolektora
9. Nosač za R3 regulator / ručicu
19.Voda u akumulacionom rezervoaru bez pritiska
10.Priključak za sigurnosni prelivni vod
20. Solarna zona
11.Povratni vod za drenažu solarnih kolektora / priključak za punjenje i pražnjenje rezervoara
21. Zona tople vode
→→ Daikin solarni sistem
▪▪Tehnička specifikacija
SOLARNI PRIKLJUČAK
Dimenzije
Masa
Radni opseg
Jedinica
Jedinica
Okolna
temperatura
Nom,
EKSOLHWAV1
VxŠxD
Min,~Maxs,
mm
kg
°C
770x305x270
8
1~35
Nivo zvučnog
dBA
pritiska
Toplotni učinak Efikasnost kolektora bez gubitaka, η0 %
Električno napajanje Faza/Frekvencija/Napon
Hz/V
Električno napajanje koristi
27
1~/50/220-240
Unutrašnja jedinica
Dodatna oprema
EKSR3PA
Montaža
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
mm
Toplotni učinak Efikasnost kolektora bez gubitaka, η0 %
Upravljanje
Tip
Potrošnja električne energije
W
Senzor
Temperaturni senzor solarnog panela
Senzor rezervoara
Senzor povratnog voda
Senzor izlazne temperature i protoka
Električno napajanje Frekvencija/Napon
Hz/V
Zidna
332x230x145
Digitalni regulator razlike u temperaturi sa ekranom za prikaz tekstualnih informacija
2
Pt1000
PTC
PTC
Naponski signal (3,5V DC)
50/230
Solarni kolektor
Dimenzije
Masa
Zapremina
Površina
Jedinica
Jedinica
VxŠxD
Spoljašnja
Otvor
Apsorber
mm
kg
l
m²
m²
m²
Premaz
Apsorber
Stakleni elementi
Dozvoljeni
Min,~Maxs,
°C
nagib krova
Radni pritisak
Maxs,
bar
Temperatura,
Maxs,
°C
režim mirovanja
Toplotni učinak Efikasnost kolektora bez gubitaka, η0 %
Koeficijent gubitka toplote a1 W/m²,K
Temperaturna zavisnost
W/
koeficijenta gubitka toplote a2 m²,K²
Toplotni kapacitet
kJ/K
Korekcioni
Pri upadnom uglu od 50°
koef. padnog
ugla zračenja
Položaj instalacije
Montaža
Senzor
Jedinica
VxŠxD
Tip
Potrošnja električne energije
EKSH26P
1,300x2,000x85
EKSV21P
2,000x1,006x85
42
35
1,7
2,1
1,3
2,601
2,01
2,364
1,795
2,354
1,791
Mikro-term (apsorpcija max. 96%, emisija ca. 5% +/-2%)
Rešetka od bakarnih cevi podesivog protoka sa laserski varenom aluminijumskom pločom, završna obrada visokoselektivnim premazom
Jednoslojno sigurnosno staklo, transmisija +/- 92%
15~80
6
200
Vertikalno
SOLARNI PRIKLJUČAK
Dimenzije
Upravljanje
EKSV26P
2,000x1,300x85
78,7
4,270
78,3
4,25
0,0070
0,0057
6,5
-
0,94
Horizontalno
Vertikalno
EKSRPS3B
mm
Digitalni regulator razlike u temperaturi sa ekranom za prikaz tekstualnih
Na stranici
Pt1000
PTC
PTC
Naponski signal (3,5V DC)
W
Temperaturni senzor solarnog panela
Senzor rezervoara
Senzor povratnog voda
Senzor izlazne temperature i protoka
42
→→ Daikin solarni sistem
▪▪Cenovnik
Za Daikin Altherma LT, HT i Flex jedinice dostupni su solarni sistemi pod pritiskom i bez pritiska. Glavne komponente su
standardni rezervoari kompanije Daikin i rezervoari bez pritiska za sanitarnu toplu vodu u domaćinstvu, u kombinaciji sa
kompletima za solarnu energiju, regulatorima i solarnim panelima za instalaciju na krovu, u krovu i na ravnim krovovima.
Materijal
Solarni panel
Daikin rezervoari sanitarnu toplu
vodu i dodatna oprema
Solarni regulatori i stanice sa
pumpom
Štampana ploča za prioritizaciju
solarnog rada + kabl
Dodatna oprema za instaliranje
solarnih panela
Opis
Cena po jedinici u €
EKSV26P
Veliki vertikalni solarni panel, 2000 x 1300 mm
EKSH26P
Veliki horizontalni solarni panel, 2000 x 1300 mm
EKSV21P
Mali vertikalni solarni panel, 2000 x 1006 mm
EKHWS*
EKHWE*
EKSOLHW
EKHWP300B
EKHWP500B
165070
164102-RTX
156015
156016
162070
162050
162051-RTX
EKSRPS3B
EKSR3PA
EKSRDS1A
164116
EKRP1HBA
164110-RTX
164732
164733
164261-RTX
164262-RTX
164263
164264
162073
162071
162074
162072
162075
162076
EKSRCRP
EKSRCAP
EKSRCP
162037-RTX
162038-RTX
164709
162016-RTX
162035-RTX
162045
162066
162067
162068
164245
162036-RTX
162069
164723
164703-RTX
164704-RTX
162017
162018
162019
162020
164616-RTX
162058
162059
162060
162061
162029-RTX
162052-RTX
Rezervoar od nerđajućeg čelika
Emajlirani rezervoar
Komplet za solarni izmenjivač toplote
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 300 l
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu, 500 l
Komplet sa dva (gravitaciona) nepovratna ventila
FLG - ventil za regulaciju protoka sa indikatorom količine protoka
Termostatski mešni ventil za zaštitu od opekotina
Komplet vijaka od 1 inča za povezivanje sa VTA32
Solarni ekspanzioni sud, 12 l
Solarni ekspanzioni sud, 25 l
Solarni ekspanzioni sud, 35 l
Solarni regulatori za potrebe drenaže
Solarni regulatori za potrebe rada pod pritiskom
Solarna stanica sa pumpom
Senzor protoka za sistem pod pritiskom
Komplet štampane ploče koja isključuje režim zagrevanja vode pomoću toplotne pumpe tokom zagrevanja vode solarnom energijom
Kabl za prioritizaciju solarnog rada / priključni kabl koji isključuje toplotnu pumpu
Cevi za povezivanje solarnog panela i stanice sa pumpom, bez pritiska: 15 m
Cevi za povezivanje solarnog panela i stanice sa pumpom, bez pritiska: 20 m
Produžna cev, 2,5 m, bez pritiska, uključuje i spojnice
Produžna cev, 5 m, bez pritiska, uključuje i spojnice
Produžna cev, 10 m, bez pritiska, uključuje i spojnice
Produžna cev, 8 m, za ulazi vod, bez pritiska
Cev za solarni sistem pod pritiskom, DN16 - 15 m
Priključci za DN16
Cev za solarni sistem pod pritiskom, DN20 - 15 m
Priključci za DN 20
Komplet za povezivanje solarnog sistema pod pritiskom DN 16
Komplet za povezivanje solarnog sistema pod pritiskom DN 20
Komplet priključaka, uključujući crveni crep
Komplet priključaka, uključujući crep od antracita
Komplet priključaka, montaža NA KROVU
Komplet za montažu U KROVU
Komplet za montažu NA RAVNOM KROVU
Dodatni krovni otvor za povezivanje na suprotnoj strani
Komplet za međusobno povezivanje dva solarna panela
Komplet za međusobno povezivanje dva reda kolektora
Komplet za međusobno povezivanje dva reda kolektora
Šina za montažu, za V21
Šina za montažu, za V26P
Šina za montažu, za H26P
Držač priključnih cevi za sistem bez pritiska
Komplet za montažu na krovu, podesive visine, pogodan za korišćenje na crepu
Standardni komplet za montažu na krovu, pogodan za korišćenje na crepu
Komplet za montažu na krovu, pogodan za ravne krovne obloge (npr. šindra)
Komplet za montažu na krovu, pogodan za talasaste krovne ploče
Komplet za montažu na krovu, pogodan za metalne krovove
Osnovni komplet za instalaciju U KROVU, za dva EKSV21P
Produžni komplet za instalaciju U KROVU, za dodatni EKSV21P
Osnovni komplet za instalaciju U KROVU, za dva EKSV26P
Produžni komplet za instalaciju U KROVU, za dodatni EKSV26P
Komplet za uklapanje sa krovnim oblogama od šindre, montaža U KROVU
Osnovni noseći ram za dva 2 EKSV26P, za RAVNE KROVOVE
Dopunski noseći ram za dodatni EKSV26P, za RAVNE KROVOVE
Osnovni noseći ram za jedan EKSH26P, za RAVNE KROVOVE
Dopunski noseći ram za dodatni EKSH26P, za RAVNE KROVOVE
Alat za demontažu
20 litara glikola spremnog za upotrebu, Tmin = -28°C
FLG
VTA32
MAGS12
MAGS25
MAGS35
BSKK
CON15
CON20
CONX25
CONX50
CONX100
CONXV80
CON15P16
CONXP16
CON15P20
CONXP20
CONCP16
CONCP20
RCIP
RCFP
CONFE
FIXVBP
CONRVP
CONLCP
FIXMP100
FIXMP130
FIXMP200
TS
FIXADP
FIXADD
FIXADS
FIXWD
FIXBD
IBV21P
IEV21P
IBV26P
IEV26P
FIXIES
FBV26P
FEV26P
FBH26P
FEH26P
FIXLP
GFL
43
838,–
861,–
730,–
v. stranu 9
v. stranu 9
838,–
2.026,–
2.201,–
14,–
72,–
91,–
36,–
138,–
168,–
259,–
831,–
370,–
550,–
174,–
150,–
21,–
165,–
197,–
103,–
117,–
153,–
132,–
595,–
14,–
736,–
21,–
73,–
106,–
297,–
297,–
214,–
163,–
312,–
96,–
67,–
87,–
132,–
48,–
53,–
72,–
9,–
117,–
23,–
69,–
67,–
80,–
595,–
266,–
635,–
278,–
156,–
714,–
286,–
338,–
220,–
9,–
112,–
→→ Daikin solarni sistem
▪ Tabele sa kombinacijama za „drain back” kolektore
EKSV21P „Drain back”
# broj panela
Materijal
EKSV21P
FIXVBP
FIXMP100
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV21P
IEV21P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCIP
2
3
4
EKSH26P „Drain back”
5
Na
U
Na
U
Na
U
Na
krovu krovu krovu krovu krovu krovu krovu
2
2
3
3
4
4
5
1
1
2
2
3
3
4
2
2
3
3
4
4
5
In
roof
5
4
5
2
0
3
0
4
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
#
Materijal
EKSH21P
FIXVBP
FIXMP200
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
FBH26P
FEH26P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCFP
* : opciono (preporučuje se)
1
2
3
4
5
Na Ravan Na Ravan Na Ravan Na Ravan Na Flat
krovu krov krovu krov krovu krov krovu krov krovu roof
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
4
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
* : opciono (preporučuje se)
EKSV26P „Drain back”
# broj panela
Materijal
EKSV26P
FIXVBP
FIXMP130
FIXADP
FIXADS
FIXWD
FIXDB
IBV26P
IEV26P
FBV26P
FEV26P
EKHWP***B
EKSRPS3B
EKRP1HBA
BSKK
FLG
TS
CON15
EKSRCAP/EKSRCRP
RCIP
RCFP
2
3
4
5
Na
U Ravan Na
U Ravan Na
U Ravan Na
U Ravan
krovu krovu krov krovu krovu krov krovu krovu krov krovu krovu krov
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
2
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
2
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
0
1
3
0
0
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
0
0
0
1
3
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
* : opciono (preporučuje se)
▪ Dodatni artikli za „drain back” koji se koriste prilikom instalacije
Materijal
Opis
Potrebna količina
165070
CONX25
CONX100
CONX50
CONXV80
CONRVP
Nepovratni ventili (gravitacioni)
Preporučuje se po jedan komplet za svaki izmenjivač toplote u rezervoaru, ukoliko se cevi koje vode od izmenjivača toplote ne savijaju na dole kod rezervoara
Produžni kompleti
U zavisnosti od potrebe
Produžna cev sa spojnicama, za ulazni vod, 8 m Potrebna samo ukoliko se izlazna cev koja prelazi preko krova ne može postaviti pored izlaznog priključka solarnog kolektora
Cev za međusobno povezivanje redova kolektora Broj redova – 1; ukloniti jedan FIXVBP po CONRVP
44
→→ Daikin solarni sistem
▪ Tabele sa kombinacijama za sistem pod pritiskom
EKSV26P, pod pritiskom
EKSV21P, pod pritiskom
# broj panela
Materijal
EKSV21P
FIXVBP
FIXMP100
FIXADD
FIXADP
FIXWD
FIXDB
IBV21P
IEV21P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
CON15P20
CONCP20
MAGS12
MAGS25
MAGS35
EKSRCP
GFL
2
3
# broj panela
Materijal
4
Na
U
Na
U
Na
U
krovu krovu krovu krovu krovu krovu
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
4
4
6
0
10
0
12
0
standardni krovni
2
0
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
0
1
0
0
1
3
0
4
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
U zavisnosti od zapremine sistema
0
EKSV26P
FIXVBP
FIXMP130
FIXADD
druge vrste
krovova
FIXADP
FIXWD
FIXDB
IBV26P
IEV26P
FBV26P
FEV26P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
MAGS12
MAGS25
EKSRCP
GFL
1
2
1
1
1
1
1
1*
0
0
1
1
0
0
1
1
1
2
3
Na
U Ravan Na
U Ravan Na
U Ravan
krovu krovu krov krovu krovu krov krovu krovu krov
1
2
2
2
3
3
3
0
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
3
3
3
4
6
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
U zavisnosti od zapremine sistema
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1*
1
1
0
1
1
* : opciono (preporučuje se)
* : opciono (preporučuje se)
EKSH26P Pressurised
# broj panela
Materijal
EKSH21P
FIXVBP
FIXMP200
FIXADD
FIXADP
FIXWD
FIXDB
FBH26P
FEH26P
EKHWS / EKHWE
EKSOLHWAV1
EKSRDS1A
164116
EKSR3PA
FLG
CON15P16
CONCP16
MAGS25
EKSRCP
GFL
1
2
3
Na
Ravan
Na
Ravan
Na
Ravan
krovu krov krovu krov krovu krov
1
1
2
2
3
3
0
0
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
4
0
6
0
10
0
standardni krovni
pokrivač
1
0
0
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1
0
2
0
3
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1*
1*
1*
1*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
U zavisnosti od zapremine sistema
0
druge vrste
krovova
1
2
1
1
1
1
1
1*
1
1
1
1
* : opciono (preporučuje se)
▪ Dodatni artikli koji se koriste prilikom instalacije sistema pod pritiskom
Materijal
Opis
CONLCP
CONXP16
CONXP20
Cev za međusobno povezivanje redova kolektora Broj redova – 1; ukloniti jedan FIXVBP po CONLCP
Međusobno povezivanje dva CON15P16
Potreban je dodatni CON15P16
Međusobno povezivanje dva CON15P20
Potreban je dodatni CON15P20
Potrebna količina
45
standardni krovni
pokrivač
10
0
3
druge vrste
krovova
→→ Beleške
46
→→ Opšti uslovi poslovanja
I. OPŠTE ODREDBE
Isporuka robe i realizacija usluga koje obavljamo podležu isključivo uslovima prodaje i isporuke navedenim u daljem
tekstu, čak i u slučaju kada kupac ima drugačije uslove. Ponuda za zaključenje ugovora od strane kupca koja bi
se zasnivala na njegovim opštim uslovima poslovanja, odnosno uslovima kupovine, važiće samo u slučaju ako su
ti uslovi u skladu sa ovim uslovima isporuke. Prijem robe se u svakom slučaju smatra prihvatanjem naših uslova
prodaje i isporuke. Za svaku izmenu, odnosno modifikaciju kojom se odstupa od naših uslova potreban je naš izričit
pristanak; da bi takve izmene bile pravno valjane moraju biti sačinjene u pisanoj formi. Naši opšti uslovi poslovanja
dostupni su na internet stranici www.daikin-ce.com.
3.
II. PONUDA
Naše ponude nisu obavezujuće i ne mogu se smatrati obećanjem. Podaci o dimenzijama, masi, tehničkim karakteristikama, količinama i rokovima isporuke ne predstavljaju obavezujuće podatke.
VIII. GARANCIJA I ODGOVORNOST
A. Osim ako je drugačije ugovoreno, te isključujući sva dalja potraživanja, odgovorni smo za svaki nedostatak i
odstupanje od garantovanog kvaliteta, kako sledi:
1. Osim ako je drugačije naznačeno u daljem tekstu, garantni rok iznosi 36 meseci od datuma isporuke (predaje
špediteru). Navedeno nema uticaj na primenu člana 924. Građanskog zakonika Austrije.
2. Kupac se može pozivati na garanciju samo ukoliko je oprema instalirana i puštena u rad od strane kompanije
Daikin, odnosno kompanije koju je kompanija Daikin obučila u skladu sa uputstvima za instalaciju kompanije
Daikin, te ukoliko je oprema redovno održavana u skladu sa napomenama o servisiranju kompanije Daikin. Za
rashladne uređaje sa vijačnim kompresorima važi garancija u trajanju od 12 meseci, ukoliko je uređaj pušten
u rad od strane kompanije Daikin. Ukoliko proizvodi nose oznaku „J&E Hall International for Daikin”, garantni
period iznosi 18 meseci. Za proizvode sa oznakom „Rotex” važi opšta garancija u trajanju od 24 meseca,
izuzev sledećih odstupanja: 10 godina, za grejne cevi koje se ugrađuju ispod poda i sistemske ploče, VA-cevi
i rezervoare za lož-ulje tipa „Variosafe”. Za solarne panele, „Variosistem”, rezervoare za lož-ulje tipa „Highcube”
i rezervoare za kišnicu tipa „Variocistern” 5 godina. Za solarnu jedinicu sa toplotnom pumpom (HPSU) i
rezervoare za toplu vodu tipa HYC, SCS i SC 3 godine.
3. U slučaju pokrivenom garancijom, obavezujemo se da po sopstvenom izboru zamenimo ili popravimo stvar sa
nedostacima, odnosno njene delove. Kupac nema pravo da se poziva na garanciju i odgovornost proizvođača
ni po kojem drugom osnovu. Ne refundiraju se troškovi radne snage, troškovi u vezi s vremenom provedenim
na putu, niti drugi troškovi.
4. Neće se prihvatiti garancija/odgovornost ukoliko kupac ne prijavi vidljive nedostatke u obaveštenju sačinjenom
u pisanom obliku u roku od 3 radna dana od isporuke, odnosno odmah nakon otkrivanja ostalih nedostataka.
5. Pored odredaba iz stava 2 i 4, neće se prihvatiti garancija, odnosno odgovornost za nedostatke koji nastanu
neodgovarajućim ili nepravilnim korišćenjem i postupanjem, usled nepridržavanja uslova rada ili uputstava
za održavanje, usled prekomernog korišćenja, odnosno neodgovarajućih radnih prostorija ili zamenskih
materijala.
6. Ukoliko nam se ne pruži potrebno vreme i mogućnost za preduzimanje svih neophodnih mera u skladu sa
garancijom, bićemo oslobođeni odgovornosti po osnovu garancije, odnosno odgovornosti za naknadu štete.
Ukoliko kupac nastavi sa korišćenjem robe sa nedostatkom, garancija i odgovornost se ograničavaju samo na
prvobitni nedostatak. Nećemo naknaditi nikakve troškove opravki koje su izvršene bez naše izričite prethodne
saglasnosti. Ne smatramo se odgovornim za posledice takvih opravki.
7. 7. Garantni period za rezervne delove i druge vidove poboljšanja iznosi 6 meseci od dana isporuke (predaje
špediteru).
8. U slučaju otklanjanja nedostatka, garantni rok ne počinje ponovo da teče za zamenjeni, odnosno popravljeni
deo.
9. Imamo pravo da odbijemo otklanjanje nedostatka dok je kupac u docnji sa isplatom svojih obaveza. Kupac
nema pravo da obustavi plaćanje, čak i u slučaju opravdanog obaveštenja o nedostatku.
10. U slučaju isporuke i ugradnje proizvoda koje je proizvelo treće lice, garancija se ograničava na zahteve u
pogledu garancije koje možemo istaći prema isporučiocu proizvoda trećeg lica. Kupac ne može isticati nikakve
druge zahteve u pogledu garancije, a naročito ne može zahtevati smanjenje cene.
4.
5.
III. PORUČIVANJE, PROMENA PREDMETA ISPORUKE
1. Porudžbine se podnose u pisanom obliku (pismom, faksom ili elektronskom poštom). Smatra se da smo
prihvatili porudžbinu tek nakon što je potvrdimo pismenim putem, odnosno realizacijom same porudžbine.
Svaki ugovor i dogovor postignut usmeno ili telefonskim putem mora se potvrditi u pisanoj formi.
2. Zadržavamo pravo na raskid ugovora čak i nakon prihvatanja porudžbine ukoliko informacije o likvidnosti
kupca do kojih dođemo u međuvremenu ukazuju na to da kupac neće biti u stanju da plati porudžbinu u
celini ili neki njen deo.
3. Nakon prihvatanja porudžbine takođe zadržavamo pravo izmene i poboljšanja usluge, odnosno robe, npr.
u pogledu njenog tipa ili konstrukcije, u meri u kojoj se od kupca može razumno očekivati da takve izmene
i poboljšanja prihvati, a imajući u vidu naše interese (npr. isporuka ekvivalentnog ili naprednijeg uređaja).
Smatra se da su takve izmene i poboljšanja unapred odobreni.
4. Otkaz, odnosno izmena celokupne porudžbine ili njenog dela od strane kupca iziskuje našu pisanu saglasnost
i ovlašćuje nas da od kupca pored naknade za pružene usluge i ostvarene troškove zahtevamo i naknadu
za otkazivanje porudžbine u iznosu od 20% vrednosti porudžbine, a najmanje 250 evra. Za pojedine grupe
proizvoda (npr. multi-spiralni kompresor, vijačni kompresor) važe posebna pravila o otkazu porudžbine, koja
su dostupna na www.daikin-ce.com.
IV. CENE I USLOVI PLAĆANJA
1. Cene su zasnovane na cenovniku koji se povremeno menja i izdaje obično jednom godišnje. Zadržavamo pravo
izmene cena i tokom godine.
2. Cene su navedene u neto iznosu, u koji nisu uključeni nikakvi porezi, dažbine, niti takse; pakovanje je uračunato
u cenu, „franko otpremno skladište”, ukoliko nije drugačije naznačeno. Ne prihvatamo povraćaj pakovanja i
materijala za pakovanje.
3. Nećemo prihvatiti nikakve prigovore na fakture koje primimo po isteku dve nedelje od prijema fakture. Ukoliko
nije drugačije naznačeno, fakture dospevaju za plaćanje u roku od 30 dana od datuma izdavanja fakture; datum
plaćanja je datum prijema uplate. U slučaju docnje u plaćanju, naplaćuje se zatezna kamata u visini od 12%
na godišnjem nivou. U slučaju docnje možemo zahtevati i naplatu svih troškova vezanih za naplatu našeg
potraživanja, uključujući, bez ograničenja, troškove opominjanja i naplate potraživanja.
4. Ukoliko je odobrena prodaja sa obročnim otplatama cene, celokupan iznos dospeva za naplatu ako kupac
dospe u docnju sa samo jednom otplatom.
5. Isporuku možemo usloviti plaćanjem akontacije.
6. Kupac ne može obustaviti plaćanje, niti izvršiti prebijanje pozivajući se na garanciju ili druga potraživanja.
V. ROK ISPORUKE
1. Naznačeni rokovi isporuke nisu obavezujući i navedeni su samo kao referentni rokovi, mada nastojimo da
izvršimo isporuku u naznačenim rokovima. Kupac nema pravo da insistira na poštovanju određenog roka
isporuke. Shodno tome, kašnjenje u isporuci ne daje pravo kupcu da zahteva naknadu štete, niti pravo na raskid
ugovora. Isto važi i ukoliko se rokovi isporuke ne ispoštuju usled više sile, štrajka, ili drugih događaja koje ne
možemo da kontrolišemo.
2. Ni pod kojim uslovima nećemo prihvatiti zahtev kupca za plaćanje penala.
3. Dopuštena je delimična isporuka.
4. Ukoliko naručilac kasni sa plaćanjem za neku prethodnu isporuku, kompanija Daikin može obustaviti isporuku
do plaćanja te prethodne isporuke, bez obaveze da naručiocu naknadi štetu po tom osnovu.
Kupac može izvršiti preprodaju određene stvari pre isplate prodajne cene te stvari samo ukoliko istovremeno
obavesti narednog kupca (krajnjeg kupca) o tome da su prihodi od preprodaje te stvari prethodno ustupljeni.
Kupac može primati ustupljena potraživanja sve dok ispunjava svoje obaveze plaćanja prema nama, u skladu sa
odredbama relevantnog ugovora. Kupac nema pravo da na drugi način raspolaže robom na kojoj je zadržano
pravo svojine (npr. prenos prava na stvarima radi obezbeđenja, davanje stvari u zalogu).
Kupac je dužan da nas odmah obavesti o svakom postupku zaplene i bilo kom drugom vidu opterećenja robe
na kojoj je zadržano pravo svojine, odnosno ustupljenih potraživanja, te da treće lice obavesti da smo zadržali
pravo svojine na toj robi. Sve troškove u vezi s tim snosi kupac.
B. Odgovaramo za naknadu štete samo ako se dokaže da smo postupali sa namerom ili grubom nepažnjom. Ne
smatramo se odgovornim za slučajeve obične nepažnje. Naročito se nećemo smatrati odgovornim za posledičnu
štetu (npr. vreme koje nije provedeno u radu zbog pogrešne isporuke), niti za finansije gubitke, izgubljenu dobit,
neostvarenu uštedu, gubitak interesa i drugu štetu nastalu usled zahteva trećih lica prema kupcu, osim u slučaju
kada se gorenavedeno može pripisati našoj nameri ili gruboj nepažnji. Ukoliko se šteta može pripisati nedostacima
na robi koju isporučujemo, odgovorni smo samo u meri u kojoj je proizvođač, odnosno prethodni isporučilac
odgovoran prema nama. Naša odgovornost ni u kom slučaju ne može prelaziti fakturisanu vrednost robe povodom
koje se javlja naša odgovornost.
VI. PRIJEM ISPORUKE, PRELAZAK RIZIKA, ZAKASNELI PRIJEM
1. Osim ako je drugačije ugovoreno, isporuka se vrši u skladu sa pravilom CIP (Incoterms 2010, „Vozarina i
osiguranje plaćeni do”) do naznačenog odredišta.
2. Po pravilu, isporuka u skladu sa pravilom CIP uključuje minimalno osiguranje robe u transportu. Dodatno
osiguranje robe u transportu se pribavlja samo na izričit zahtev kupca i predstavlja predmet zasebnog ugovora,
a troškove takvog osiguranja snosi kupac.
3. Kupac je dužan da odmah pregleda isporučenu robu koju primi, odnosno koju prima njegov klijent, kako bi se
utvrdila eventualna oštećenja nastala u prevozu, te mora u otpremnici zabeležiti sva oštećenja na pakovanju,
odnosno uređaju, i dužan je da špediteru odbije prijem. Ukoliko kupac tek naknadno ustanovi oštećenje
robe, dužan je da nas odmah obavesti o takvom oštećenju, a najduže u roku od tri dana od dana isporuke; u
protivnom može doći do zastarevanja zahteva prema osiguravajućem društvu.
4. Ukoliko kupac prihvati robu čija isporuka kasni, možemo, nezavisno od drugih prava koja imamo, zahtevati
naplatu robe kao da je isporučena, odnosno raspolagati tom robom na drugi način po isteku određenog
vremenskog roka. Ukoliko na drugi način raspolažemo tom robom, rok isporuke počinje ponovo da teče od
dana prijema kupčevog pisanog zahteva za isporuku te robe.
5. Od kupca možemo zahtevati naknadu svih troškova nastalih usled zakasnelog prijema robe, uključujući, bez
ograničenja, sve troškove skladištenja.
IX. POVRAĆAJ ROBE
1. Roba se može vratiti i zameniti za drugu robu samo uz našu izričitu saglasnost u pisanom obliku. Prihvatamo
povraćaj robe minimalne neto vrednosti € 100,00 i maksimalne neto vrednosti € 50.000,00, uz uslov da roba
nije oštećena i korišćena, da se nalazi u originalnom pakovanju i da je pogodna za dalju prodaju. Konkretno,
nije dopušteno vraćanje uređaja koji su već instalirani (uključujući i rashladne uređaje), uređaja koji su izrađeni
po narudžbini, niti rezervnih delova.
2. Kupac je dužan da popuni obrazac Zahteva za vraćanje robe (“Request for Goods Return”, koji je dostupan
na ekstranet mreži kompanije DENV, http:\\extranet.daikineurope.com) i pošalje ga na naznačeni broj faksa,
odnosno elektronsku adresu, u roku od 10 dana od dana isporuke, jer u protivnom nećemo prihvatiti povraćaj
robe.
3. Troškove prevoza i rizik povraćaja robe do odredišta koje naznačimo snosi kupac.
4. U slučaju povraćaja robe, kupcu se vraća najviše 80% neto kupoprodajne cene. Za svaki uobičajeni povraćaj
robe naplaćuje se naknada za ponovno skladištenje / administrativna naknada u iznosu od 20% od neto cene.
5. Vršimo preged robe prilikom svakog povraćaja. Ukoliko se roba vrati u neodgovarajućem stanju (tj. suprotno
odredbama iz stava 1 ovog člana), imamo pravo da odbijemo povraćaj robe i vratimo je kupcu, za šta
kupac snosi troškove i rizik. Alternativno, imamo pravo da zahtevamo naknadu za ponovno skladištenje /
administrativnu naknadu u iznosu većem od pomenutih 20%.
6. Svako knjižno odobrenje kompenzovaće se isključivo sa budućim isporukama
VII. ZADRŽAVANJE PRAVA SVOJINE
1. Zadržavamo pravo svojine na isporučenoj robi do potpune naplate svih potraživanja nastalih u vezi sa našim
poslovnim odnosom sa kupcem, čak i u slučaju da je plaćena prodajna cena za određenu robu. Ukoliko je
roba nad kojom zadržavamo pravo svojine prerađena, stičemo pravo svojine na novonastaloj stvari, bez ikakve
naknade. Ukoliko dođe do mešanja, prerade, odnosno spajanja isporučene robe sa drugim stvarima, kupac
nam ovim ustupa, srazmerno vrednosti izraženoj na našim fakturama, pravo svojine, odnosno su svojine na
stvari nastaloj spajanjem ili novoj stvari, kako u pogledu poluproizvoda, tako i u pogledu finalnih proizvoda.
2. Kupac ima pravo preprodaje isporučene robe i stvari nastalih obradom, mešanjem ili spajanjem sa našom
robom, isključivo u okviru redovnog poslovanja. Kupac nam ovim ustupa sva potraživanja nastala prema
trećim licima u vezi sa takvom preprodajom, odnosno po bilo kom drugom pravnom osnovu, uključujući i
sporedna prava, radi obezbeđivanja naših budućih potraživanja koja mogu nastati iz našeg poslovnog odnosa.
Kupac je obavezan da zabeleži ustupanje ovih potraživanja u svojim poslovnim knjigama najkasnije u trenutku
preprodaje robe.
X. NADLEŽNOST SUDA, MERODAVNO PRAVO
1. Eventualni sporovi koji nastanu povodom ovog ugovora ili u vezi sa njim rešavaće se isključivo pred sudovima
u Beču.
2. Svi ugovori koje zaključimo i svi sporovi koji nastanu u vezi sa tim ugovorima regulišu se i tumače u skladu
sa pravom Austrije, te se isključuje primena pravila međunarodnog privatnog prava i Konvencije UN o
međunarodnoj prodaji robe
XI. NIŠTAVOST POJEDINIH ODREDABA
Ukoliko neka od odredaba ovih opštih uslova poslovanja, odnosno ugovora zaključenog između nas i kupca, bude
ništava ili nesprovodiva, to se neće odraziti na ostale odredbe ovih uslova, odnosno ugovora. Ništave odredbe će
se zameniti pravno valjanim odredbama koje najbliže odgovaraju nameri ugovornih strana.
Opšti uslovi poslovanja kompanije Daikin dostupni su i na internet stranici http://www.daikin-ce.com
Campus 21, Europaring F12/402 • A-2345 Brunn am Gebirge, Austrija
tel: +43 2236 32557, faks: +43 2236 32557-900, [email protected], www.daikin-ce.com
47
Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
Prirodna
kombinacija
I do 35% veća efikasnost,
u poređenju sa kondenzacijskim kotlovima
Kondenzacijski
gasni kotao,
33 kW
Najekonomičniji
način rada
Hibridna
tehnologija
Grejanje prostora i vode u
domaćinstvu
Ova publikacija je isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja obavezujuću
ponudu kompanije Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH.
Sadržaj ove publikacije sačinjen je prema najboljem znanju i uverenju
kompanije Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Ovim se
ne daje nikakva izričita ili prećutna garancija u pogledu kompletnosti, tačnosti
i pouzdanosti sadržaja, odnosno podesnosti predstavljenih proizvoda i usluga
za određenu upotrebu. Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.
Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH se izričito ograđuje od
odgovornosti za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja
bi nastala u vezi sa korišćenjem, odnosno tumačenjem ove publikacije. Daikin
Europe N.V. je nosilac autorskog i srodnih prava u vezi sa celokupnim sadržajem
ove publikacije.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Montenegro
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: [email protected], www.daikin-ce.com
Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu
sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve agregate za
hlađenje tečnosti (LCP) i ventilator-konvektore (FCU).
Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu:
www.eurovent-certification.com ili na: www.certiflash.
com
Daikin diler:
DACE Heating, cenovnik za 2014. • Copyright Daikin • ECPME14 - Heating Pricelist
Zadržavamo pravo izmene usled eventualnih štamparskih grešaka i promene modela.
Koeficijent učinka
(COP) pri radu
toplotne pumpe:
5.04
Download

Cenovnik