CENÍK
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Uložení stavebních odpadů - recyklační dvůr IMOS Tečovice
Stavební sutˇ- kusovitost do 500 mm bez příměsí
- beton
170101
170,- Kč/t
- cihla
170102
170,- Kč/t
- asfalt bez dehtu
170302
295,- Kč/t
- frézovaný asfalt bez dehtu
170302
40,- Kč/t
- směsný stavební a demoliční odpad ( příměsi 10-50% )
170904
1150,- Kč/t
*
Příplatky
- kusovitost nad 500 mm
250,- Kč/t
- příměsi (dřevo,plast,papír,lepenka,kovy) do 5%
150,- Kč/t
- příměsi (dřevo,plast,papír,lepenka,kovy) do 10%
230,- Kč/t
* neúčtuje se případný příplatek za kusovitost nad 500mm
Při jednorázových návozech suti nad 300t možnost dohodnutí individuálních cen.
Prodej recyklovaných materiálů
- Recyklát tříděný
- frakce 0 - 22 mm
- frakce 22 - 70 mm
110,- Kč/t
120,- Kč/t
Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev
komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Obecně slouží jako náhrada klasického kameniva.
V ceně není započteno : -DPH
kontakt
mobil
e-mail
TELEFON
577 197 111
577 197 129
: David Nedbálek
: 606 720 863
: [email protected]
FAX
577 197 130
577 197 112
INTERNET
http://www.imos.cz
[email protected]
577 197 129
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Zlín, expozitura Malenovice
č.ú.: 27-3961890237/0100
IČ
DIČ
26949628
CZ26949628
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 47119
Download

CENÍK - IMOS group sro