EUROBETON Plus s.r.o., Železničná 4040, 903 01 Senec
IČO: 35 880 759, IČ DPH: SK2021806347, Tel.: 02/45 92 56 30, 0905 779 263, 0905 657 892
www.eurobeton.sk
[email protected]
Cenník 2014 - Kamenivo, štrkopiesky, zemina
Označenie materiálu
Rozličný materiál
ŠTRKOPIESKY (ťažené kamenivo)
DRVENÉ KAMENIVO
Druh
Cena €/tonu (t) Prepočet t→m³
Frakcia kameniva
(bez DPH)
0/4
12,00
4/8
Cena €/m³
Objem
(bez DPH)
1,65 t →
1m³
19,80
13,00
1,50 t →
1m³
19,50
8/16
13,00
1,40 t →
1m³
18,20
11/22
13,00
1,40 t →
1m³
18,20
16/32
13,00
1,40 t →
1m³
18,20
22/63 resp. 32/63
13,00
1,40 t →
1m³
18,20
0/63
11,00
1,80 t →
1m³
19,80
0/22 (triedený)
6,00
1,70 t →
1m³
10,20
0/22 (netriedený)
3,00
1,80 t →
1m³
5,40
0/4
8,00
1,70 t →
1m³
13,60
4/8
7,00
1,60 t →
1m³
11,20
8/16
7,00
1,60 t →
1m³
11,20
16/22
7,50
1,55 t →
1m³
11,60
22/63
7,50
1,55 t →
1m³
11,60
0/63 (zásypový)
5,00
1,70 t →
1m³
8,50
Drvený betón
5,00
1,60 t →
1m³
8,00
Piesok 0/1
13,00
1,65 t →
1m³
21,50
Zemina - ornica (čierna)
7,70
1,30 t →
1m³
10,00
Zemina - podorničie
5,00
1,30 t →
1m³
6,50
Zásypový materiál
4,00
1,50 t →
1m³
6,00
Asfalt (frézovaný)
8,00
1,80 t →
1m³
14,00
Koeficient
Prepočet voľne sypaného materiálu z tony (t)→m³ podľa koeficientu je orientačný. Kamenivo je vážené
certifikovanou váhou TAMTRON. Ku všetkým cenám v cenníku bude podľa zákona pripočítaná 20% DPH.
Cena €/km
(bez DPH)
Max. nosnosť vozidla
/v tonách (t) resp. m³/
Trojstranný sklápač MAN 6x6
1,50
13t → 10m³
Trojstranný sklápač MERCEDES
0,90
4,5t → 3m³
DOPRAVA
Download

Cenník kameniva 2014