Technologie
Vstřikovací lisy Engel:
50T.(2x)
80T.
120T. (3x)
150T. 2K
220T.
300T.
300T. 2K
400T. včetně GID.
400T. 2K
400T. 2K e-motion
500T.
700T. včetně GID
1100 T.
1700T.
2300T. včetně GID
Zajištění kvality
Materiál:
PP, PS, ABS, PMMA, POM,
PA6, PA66, PUR, PES, CoPC,
TPE, PC, PA + ABS,
PA ASA, PC ASA, PC ABS, PP/
PE,
PP GF 30,
PA 66 GB 40,
PA6 25%GF,
PP/PE T15,
PP T20, ABS,
PP EPDM T20, PA6/66 GF30
a další
Laboratorní testy
- spalovací komora pro provádění testů hořlavosti
dle mezinárodních norem pro automobilový
průmysl,
- spektofotometr,
- analyzátor vlhkosti,
- zařízení pro stanovení indexu taveniny protlačovací plastometr MP 600,
Interně zajišťujeme:
Montáž – pomocí přípravků
Svařování
Opěňování – zařízení firmy
CeraCon
Externě zajišťujeme:
Lakování
Laserový potisk
Součástí pracovišť je odebírací
pás.
- koloristická skříň SpectraLight,
- leskoměr Multi gloss 268,
- laboratorní zařízení pro simulaci klimatických
podmínek,
- komora pro Xenontest
3D měření
- 3D měřící zařízení ZEISS ACCURA II 10
Jednatel
Projekt
Obchod
Výroba
Údržba
- Vývoj
- Nástroje + přípravky + přístroje
- P-FLOW, K-Plan, FMEA, IMDS
- EMPB
- Změnové řízení
- Koordinace projektů
- Akvizice nových zákazníků
- Poptávka a nabídka
- Smluvní dokumentace
- Změnové řízení
- Příprava materiálu + balení
- Výroba, montáž, opěňování,
svařování
- Balení
- Proces optimalizace
- Údržba
- Údržba nástrojů
- Údržba strojů
- Správa budov
Představitel vedení pro systém
managementu jakosti
Projekt
Obchod
Výroba
Údržba
Logistika
Kvalita
Controlling
Vedoucí
projektový
manažer
Obchodní
manažer
Vedoucí
výroby
Vedoucí
údržby
Vedoucí
logistiky
Manažer
kvality
Vedoucí
manažer
Údržbář
Vedoucí skladu
příjmu a odpadového
hospodářství
Projektový
manažer
Asistent/ka
projektového
manažera
Asistent/ka
obchodního
manažera
Asistent/ka
vedocího
výroby
Seřizovač
Vedoucí
seřizovač
směny
Technolog
Junior
Manipulant
výroby
Vedoucí
skladu
expedice
Referentka
logistiky
Specialista
controllingu
Asistentka
plánovače
výroby
Směnový
mistr
výroby
Technolog
senior
Plánovač
výroby
Operátor
výroby
Operátor
montáže
Administrativní
pracovnice
skladu
Administrativní
pracovnice
skladu
Logistika
Kvalita
Controlling
- Obalové hospodářství
- Řízení obalů
- Odvolávky
- Expedice
- Sklad, FiFo
- Dodavatelé
- Certifikace
- Kontrola
- Spolupráce s externí laboratoří
- Bezpečnostní opatření
- Vnitřní audity
- Účetnictví
- Daně
- CASH FLOW
- Leasing
Personalista
Manipulant
skladu
Referent
odpadového
hospodářství
Mzdová
účetní
Manipulant
Pracovník pro
zajištění bezpečn.
a ostrahy objektu
Manipulant
skladu
Zástupce
vedoucího
skladu
Mistr
skladu
Technik pro
zajištění
kvality
Technik
kvality
3D
technik
Technik
vstupní
kontroly
Asistentka
kvality
Směnová
kontrolorka
Kontrolorka
kvality
Řízení organizace
1
- plán podnikání
- controlling
- odpovědnosti a pravomoci
- právní požadavky
- trvalé zlepšování
2
Obchodní činnost
3
4
5
6
7
Logistika
8
- vyřizování objednávek /
odvolávek
- dispozice a příjemka dodávek
- skladové hospodářství
- obalové hospodářství
- optimalizace skladových zásob
- zamezení poruchovosti v
procesech
zásobování a distribuce
9
Řízení projektů
- analýza rizik obchodních
případů
- přezkoumání proveditelnosti
- tvorba cenových kalkulací
a nabídek
- výběr dodavatelů
- smluvní vztahy s odběrateli
a dodavateli
- marketingová činnost
- přezkoumání proveditelnosti
- návrh, vývoj produktu
- návrh + zajištění procesu
- optimalizace a uvolnění výrobku
a procesu
- změnové řízení
- hodnocení dodavatelů nástrojů
Řízení kvality
Výroba
- přezkoumání SM
- řízení dokumentace
- řízení záznamů
- interní audity
- environmentální aspekty
- preventivní a nápravná opatření
- řešení problémů
- plánování výroby
- příprava výroby
- lisování
- montáž
- svařování
- opěnování
Management nástrojů,
infrastruktura
Kontrola produktů
- měření vzorků
- mezioperační kontroly
- externí zkoušky
- řízení neshodného produktu
- evidence měřidel
- kalibrace měřidel
Řízení lidských zdrojů
- personální agenda
- plánování a realizace plánu
školení
- hodnocení zaměstnanců
- motivace zaměstnanců
- evidence a oběh speciálních
nástrojů
- údržba speciálních nástrojů
- plánování výrobních zařízení
- údržba výrobních zařízení
- informační technologie
- správa a údržba budov
Download

Firemní prezentace (PDF)