DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA – OKRESNÝ
VÝBOR MYJAVA
Organizačno – technické zabezpečenie
Okresnej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu
V súlade s plnením úloh DPO SR na úseku školenia, výcviku, so Súťažným poriadkom DPO SR
a Súťažným poriadkom hasičského dorastu DPO SR, sa uskutoční okresná súťaž DHZ a hasičského
dorastu.
Okresná súťaž okresu Myjava sa uskutoční dňa 7. júna 2014 (sobota)
v areáli poľovníckej strelnice PADELKY na Turej Lúke.
Prezentácia : 900 – 930 hod.
Štáb súťaže:
1, predseda OV DPO
2, veliteľ súťaže
3, náčelník org. štábu
4, hlavný rozhodca štafeta
5, hlavný roz. pož. útok
6, člen štábu
7, člen štábu
Bc. Macúch Pavol
Michalička Dušan
Ing. Vrbová Anna
Baran Vladimír
Michalička Dušan
Majtán Pavol
Michalička Marian
Krajné
Brezová pod Bradlom
riaditeľka OV DPO Myjava
Babulicov Vrch
Brezová pod Bradlom
Turá Lúka
Jablonka
Prezentácia: od 09:00 do 09:30 hod. u riaditeľky OV DPO, ktorá zároveň odovzdá veliteľovi
stravné lístky.
Disciplíny:
Štafeta 8 x50m :
Hlavný rozhodca:
Baran Vladimír
Časomerač:
Moravec Pavol
Pomocní rozhodcovia:
Babulíc Milan,
Štefík Štefan, Tallo Miroslav, Toráč Vladimír,
Rybnikár Pavol,
Požiarny útok s vodou: Hlavný rozhodca :
Časomerač:
Pomocní rozhodcovia:
Zapisovateľ:
Sčítacia komisia:
Michalička Dušan
Bc. Macúch Pavol
Stančík Jaroslav, Holič Pavol
Nedbálek Karel
Ing. Vrbová Anna, Moravec Pavol, Moravec Pavel,
Odvolacia komisia: Michalička Dušan, riaditeľka OV DPO MY, Macúch Pavol, Majtán Pavol,
hlavný rozhodca disciplíny.
Komentátor:
Ing. Belanský Ján
Ozvučenie Turá Lúka – vysielačky, PC, tlačiareň, panel a stojan na výsledkovú tabuľu
zabezpečí: OV DPO MY + DHZ Krajné - Priestory, stravu a občerstvenie zabezpečí:
DHZ Turá Lúka, Pretlakový ventil-OV DPO Myjava
Ukončenie prijímania prihlášok na súťaž je do 1.6.2014
Naštartovaná mašina – (môže byť). Nádrž sa nebude doplňat.
Ing. Vrbová Anna
riaditeľka OV DPO MY
Michalička Dušan
okresný veliteľ
Download

DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA