IT network
IT network
BİL­Gİ TEK­NO­LO­Jİ­LE­Rİ DER­Gİ­Sİ
“Teknoloji, uzun mesafeli koşulardaki
tavşan atlet gibidir;
tempoya ayak uydurmalısınız…”
advertorial
Gülcan GÜÇLÜ
Multinet Sistem Yönetimi Müdürü
Gülcan Hanım, kısaca sizi ve
kurumunuzu tanıyabilir miyiz?
Kurumunuzun teknolojik yaklaşımı
hakkında bilgi verir misiniz?
Biriminizde İş Zekası aracı seçerken
aradığınız özellikler nelerdi? QlikView
ürününe karar verme sürecinizden
bahsedebilir misiniz?
Proje Yöneticisi, Database Admin ve Raporlama Uzmanı
kimlikleri ile başladığım iş hayatında başarılı birçok ERP,
MRP ve OLAP projelerinde yer aldım. 2007 yılı itibariyle
Multinet’te Database Admin ve Helpdesk Yöneticisi
olarak başladığım görevimi halen Sistem Yönetimi
Müdürü olarak sürdürmekteyim.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Dünya’da ve Türkiye’de
“Akıllı Kart Teknolojisi”ni kurumsal harcamalar ve
maaş dışı ödemeler alanında kullanan ilk şirket olarak,
1999 yıllından itibaren hizmet veren bir kuruluştur.
Yemekten konaklamaya, araç kiralamadan akaryakıt
harcamalarına kadar birçok alanda geniş üye ağımız ile
müşterilerimizin ve çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor
ve bu ihtiyaçların karşılanmasındaki harcamaların
takibini kolaylaştırıyoruz.
Multinet 2010 yılında çok uluslu bir yapının parçası
olmasıyla birlikte, son derece güçlü adımlar atmış
ve paydaşlarına her alanda destek olmak adına yeni
çözümler sunan bir şirket haline gelmiştir. Bu kapsamda
Multinet olarak bünyemize kattığımız Parantez, Osap,
İpara iştirakleri ile kurumsal ve bireysel çözümler
geliştirip sunmaktayız.
Kurum olarak internet ve mobil uygulamaların, kurumsal
ve bireysel müşteriler için öneminin farkındayız ve
teknoloji konusundaki vizyonumuzu da hep bu dünyada
var olmak üzere oluşturuyoruz. Özelikle son dönemde
yaptığımız çok sayıda teknolojik atılımlara her gün bir
yenisini ekleyerek, mobil ürün ve çözümlerimizle tüm
paydaşlarımıza uçtan uca dokunarak hizmet veriyoruz.
Aslında burada da bizi yönlendiren dinamikler, İş Zekası
uygulamasını ihtiyaç haline getirenler ile aynı. Konuyu
aklımızda biraz daha iyi canlandırmak için şu şekilde
tasvir edebiliriz. Teknoloji, uzun mesafeli koşulardaki
tavşan atletler gibi, her zaman en hızlı ve en önde ilerleyen
unsur olarak bu yarışı domine ediyor. Bu yarışın kazananı
olmak için de yapılacak tek şey mümkün olduğunca bu
tavşan atletin temposuna ayak uydurabilmektir.
Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken, İş Zekâsı uygulamanızın
verileri yavaş işlemesi düşünülemez, dolayısı ile hız
QlikView’i seçmemizde en büyük etken oldu. Dağınık
ve farklı yapılardaki yıllar boyunca saklanmış verilerin
herhangi bir İş Zekası uygulamasına entegre edilmesi
süreç olarak her zaman hızı düşürecek bir unsurdur.
QlikView’in çok büyük veri kümelerini saniyeler bazında
işlemeye izin veren patentli bellek-içi veri tabanı yapısı,
raporlama, analiz, veri entegrasyonu, yönetim kokpitleri
gibi konuların tümünü tek bir ürün içinde birleştirebilmiş
olması ve esnek yapısı ile tüm ihtiyaçlarımıza çok hızlı
çözüm üretmesi, bu bağlamda bize hız kattı.
Bir diğer konu da tabi ki erişilebilirlik. Biz her ne kadar
raporlar, grafikler, dashboard’lar oluştursak da, bunlar
son kullanıcılar ve karar alıcılar için ulaşılabilir olmadığı
sürece bir anlam ifade etmiyor. Özellikle bizimki gibi
yoğun olarak saha faaliyetleri sürdüren mobil bir ekibiniz
varsa, bu raporların internetin olduğu her ortamda
görüntülenebiliyor olması sahadaki personelin hayatını
iyiden iyiye kolaylaştırıyor.
Özetle; QlikView ürünün kullanım kolaylığı, uygulamanın
kolayca uyarlanabilir olması, internet ve mobil cihazlarda
kullanabiliyor olmamız tercih sırasında bizi yönlendiren
unsurları olmuştur.
Bahsettiğiniz teknolojik yaklaşımlar
kapsamında İş Zekâsının yeri ve önemi
sizce nedir? Kurumunuzu bir İş Zekâsı
aracı kullanmaya yönelten sorunlar
nelerdi?
Teknolojinin sürekli gelişmesi ile şirketlerin bu teknolojiyi kullanma zorunlulukları her geçen gün
artmakta. Gelişen bu teknolojilere ayak uydurmak, son teknolojiyi yakalamak adına yatırımlarını
süreklilik haline getiren Multinet’te gelişime ayak uydurmaya çalışan firmalardan birisi. İş Zekası’nın
bir kurum adına ne kadar önemli olduğunun yaşanan problemler sonucunda ortaya çıktığını söyleyen
Multinet Sistem Yönetimi Müdürü Gülcan Hanım, teknolojinin uzun mesafeli koşularda koşuyu
domine eden tavşan atletler gibi olduğunu, kurumların da bu yarışı kazanabilmeleri için yapılacak
tek şeyin mümkün olduğunca bu tavşan atletin temposuna ayak uydurmaları gerektiğini söyledi. İş
Zekası alanında tercihlerinin QlikView oluşunun nedenini de en başta sistemin hızı olduğunu belirten
Gülcan Hanım, genel olarak baktığımızda da QlikView’in tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren yapısı ve
erişilebilirliği tercih sebebimizin diğer etkenleri oldu…
7
BİL­Gİ TEK­NO­LO­Jİ­LE­Rİ DER­Gİ­Sİ
Tüm bu hedeflere ulaşabilmek ve bu oyunda sahnede
kalabilmek için verilecek kararlar stratejik bir önem arz
ediyor. Teknolojinin sınır tanımadığı dünyada ise artık
kararların çok hızlı alınabiliyor olması gerekiyor. Günlerce
süren analizler ve toplantılar yapmanın karar alma
sürecinde bizi yavaşlatacağının farkındayız ve bu amaçla
güncel verinin sürekli olarak işlenerek anlamlı birer bilgi
haline getirilip anbean karar alıcıların ulaşabileceği
bir ortamda bulundurulması gerektiğini biliyoruz. Bu
farkındalık da, bir İş Zekası uygulamasının varlığını
zorunlu hale getiriyor. Özetle şirket faaliyetlerinde, hızlı
ve etkin karar sağlayan bilgilere kısa sürede erişim
ihtiyacı ile verimlilik hesaplamalarında ve maliyetlerde
optimizasyon yapılabilmesi için geniş resmi görebilme
hedefiyle bir İş Zekası platformu arayışımız oluştu.
QlikView ile gerçekleştirmiş olduğunuz
proje hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu proje sonucunda ortaya çıkan
kazanımlar nelerdir?
Bilgi Teknolojileri bünyesinde başlattığımız projede
hedef; sağlıklı raporlar oluşturmak ve bu yetkinliği tüm iş
birimlerine yayarak, departmanların kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri
raporları
tasarlatabilmekti.
Şu anki sürece baktığımızda hemen hemen her
departmanda QlikView üzerinde rapor geliştirebilen
çalışma arkadaşlarına sahibiz. Bu da hedef noktasına
ulaştığımızın kanıtı diye düşünüyorum.
Günümüzde eldeki verileri doğru işleyebilme ve sağlıklı
analizler yapıyor olabilmek, sizi rakiplerinizden bir
adım öne çıkarıyor. Bu düşünceyle ilk olarak satış
raporlarımızı hem yönetimimizin hem de sahadaki
satış ekibimizin doğru ve dinamik bir şekilde takip
edebileceği şekilde hazırladık. Daha öncesinde manuel ve
8
IT network
advertorial
BİL­Gİ TEK­NO­LO­Jİ­LE­Rİ DER­Gİ­Sİ
hata yapabilme olasılığının fazla olduğu durumu aşarak,
veriye ve sisteme olan güvenilirliği arttırdık. Özelikle veri
ambarı, raporlama, veri analizi süreçlerinde çalışanların
karşılaştığı en can alıcı cümle “bu rapor yanlış” ifadesidir.
Günlerce üzerinde çalıştığınız uygulamanın veya
hazırladığınız raporun bir anda değersizleşmesi bu
konudaki birçok uzman arkadaşımızın iş hayatında
yaşadığı büyük sıkıntılardan biridir. Devreye aldığınız
bir uygulamanın kullanım kitlesinin geniş olması, proje
sahiplerinin bir kazanımıdır. Öte yandan kullanıcıların
ve iş geliştirenlerin ihtiyaçlarına cevap veren bir çözümün
ellerinin altında olmasının da şirketlerin kazanımı
olduğunu düşünüyorum. Özellikle sahadaki satış ekibimiz
bu projeyle hem aktif olarak satış bilgilerine erişmiş
olup, hem de bu bilgiler doğrultusunda satış yöntemleri
geliştirebilme imkânına sahip oldular. Öte yandan idari
ve karar destek birimleri için QlikView ile birlikte klasik
analizlerin yanında daha farklı analiz seçenekleri sunduk.
Böylece farklı açılardan elde ettikleri çıktılar neticesinde
hedefe uygun satış stratejileri geliştirebilmelerinde
QlikView’de hazırladığımız raporlarımız önemli rol
oynamıştır diyebiliriz. Böylece projeden faydalanan
herkes için memnuniyet yarattık.
Gelecekte QlikView ile planlanan farklı
projeleriniz var mı?
Bizim için QlikView başlangıcı ve bitişi olan bir proje
kapsamında değil. Biz büyüyoruz, ihtiyaçlarımız da
9
büyüyor, bu bağlamda raporlama ve analiz ihtiyacı
yaşamaya devam ediyoruz. Şu an için Multinet’in
her birimine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz; tüm
paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve iştiraklerimiz
bünyesinde daha büyük bir kullanıcı portföyüne çözüm
sağlayıp, destek olmak.
QlikView Türkiye ile nasıl bir sinerji
oluşturdunuz, proje uygulama
aşamasındaki deneyimlerinizden
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle bizi sizinle buluşturan QlikView Türkiye’nin
Çözüm Ortağı BI Strategy’e ve kısa zamanda başarılı bir
proje çıkartmamızı sağlayan ekip arkadaşlarına teşekkür
etmek istiyorum. Bu projede, ilk günden beri kendimizi bir
takımın parçası gibi hissettiğimizi söyleyebilirim. Sadece
teknik olarak değil, meşakkatli bir süreç yönetiminin
desteğini de arkamızda hissettik. Verilerin hazırlanması,
QlikView’e aktarılması, dokümanlarımızın tasarlanma
aşamaları,
son
kullanıcıların
alışkanlıklarının
değiştirilmesi gerekliliği ve sistemin yeni baştan
kuruluyor olması gibi gerçekten çok zor süreçleri beraber
başarı ile tamamladık. Hem Multinet hem de QlikView
ekibi için kalabalık bir organizasyonda ve süreçlerin
dinamik bir yapıya sahip olduğu bu ortamda, başarılı bir
çıktı ile gülen yüzleri görmek kadar güzel bir deneyimin
göz ardı edilemez bir başarı olduğunu düşünüyorum.
Download

Konferans Salonu - Bilecik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire