PM- Harita ve Mobil Yazılım
GOLIVE ENERJIC
Saha Yönetimi Uygulaması
GOLIVE ENERJIC Saha yönetim uygulaması SAP PM
ile tamamen entegre olan ve güncel teknolojinin tüm olanaklarını kesintisiz iletişim sağlamak için kullanan kullanıcı
dostu bir uygulamadır , bu uygulama sadece bir mobil
yazılımdan ibaret değil ondan çok daha fazlasıdır, artı
olarak sahada ki ekiplerin yönetildiği ve anlık olarak takip edildiği Google Map üzerinde çalışan bir dispatcher
uygulamasıdır , hangi sektörden olursanız olun bu uygulama sayesinde sahadaki ekiplerinizi ve ekiplerin sahadaki
aktivitelerini anlık olarak kolaylıkla takip edebilir, sağ tuşu
ile kolayca ekiplere iş atayabilir , harita üzerinde iş emrinin
yerini ve durumunu takip edebilirsiniz . İşte her şey bu kadar sade ,bu kadar kolay ve takip edilebilir, bunun için de
sahada ekiplerinizden veri girmesini istemeye gerek yok.
Bu kısmı yazılımımıza bırakın. Size sadece işi yönetmek
kalsın.
GOLIVE olarak sadece mobil yazılımı ve Google Map
dispatcher ekranını değil, sahadaki süreçlerinizi tekrar
SAP üzerinde tasarlamayı ve onları tecrübelerimizle harmanlayarak çok daha iyi duruma getirmeyi istiyoruz. Bizim
çözümümüz kavramsaldan başlayıp, sahadaki aktivitelerin raporlandığı BW/BO raporlarına kadar giden tüm adımları kapsamaktadır.
En baştan en sona kadar sorunsuz çalışan bir çözüm
için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek ve
şu an Türkiye’de müşterilerimiz tarafından kullanılan bu
çözümümüzün yapabildiklerine şahit olmaktır.
1 ) Sipariş Detay Ekranı
2) Bildirim Detay Ekranı
a) Durum: Ekiplerin anlık olarak iş emri ile ilgili hangi aşamada oldukları bu alanın seçilmesiyle takip edilir, bu alandaki bazı değerlere göre çeşitli algoritmalar belirlenmiştir,
kontroller konulmuştur, kullanıcı sadece sistem tarafından
belirlenen durumlar içinden seçim yapılabilir..
Burada sistemde oluşturulan taleple ilgili tüm detaylara
ulaşmak mümkündür.
Örneğin: İlk aşamada işi ön kabul, kabul yapılabilir ya da
red edebilirsiniz.
• İş emri kabul olana kadar kullanıcı herhangi bir işlem
yapamıyor, kabul edildikten sonra SAP kısmında ilgili iş
emrine ekipteki kişilerin bilgileri, araç plakası gibi bilgiler
otomatik olarak atanıyor ve böylece o iş ile ilgili ekip&araç
bilgileri kayıt altına alınıyor.
• Her durum değişikliği kullanıcının koordinat bilgileri ve
durumu seçtiği saat ile birlikte SAP’de kayıt altına
alınıyor,böylece iş emrinin tarihçesi ve gelişimi kolayca takip edilebiliniyor,buradaki
verilere göre otomatik hesaplamalar
yapılabiliniyor.
• İstenirse ekip; işi bekletmeye
alabilir ya da devrederek
dasphera yönlendirir.
• Belli durum değişikliklerinde kullanıcıya sorular sorarak,sürecin bu cevaba göre
yönlendirilmesi yapılabiliniyor, bu cevaplar da iş emri
ile ilişkilendirilip, kayıt altına
alınabiliniyor.
Mesela çalışmaya başladım
dendiğinde enerji olup olmadığı soruluyor.
PM - Harita ve Mobil Yazılım
Bizim çözümümüz, Windows 8 tabanlı bir yazılım olup online ve offline çalışabilen tablet ve Windows 8 notebooklarda rahatlıkla kullanılabilir.
Şuan ki teknolojinin en güncel çözümleri olan Windows
8 ve Windows Azure platformunu kullanmaktadır. User
Friendly (Kullanıcı dostu) yapısı
Neden Windows Azure ?
Ekibe iş atandığı an tablet veya bilgisayara anlık olarak
bildirim gider. Ve kullanıcı bilgilendirilir. (Bahsettiğimiz kullanıcıya bildirip gelip- bildirim ekranı kaybolduktan sonra
iş emri , kabul bekleyen sekmesinin içine gelir.( Diğer yazılımlarda ise iş emri atandıktan sonra bu adımı manuel
kullanıcı tarafından yapılması gerekmektedir. )
Bu bildirimlerde otomatik müdahale yapısı bir çok noktada otomatik olarak müdahale etme olanağı sağladığı için
kullanıcının da iş emri atayanın da hayatını kolaylaştırmaktadır.
Örneğin : Offline ‘dan online moda geçince otomatik tüm
veriler SAP sistemine yollanmaktadır.
Log-in ekranı : Ekip veya personel olarak sisteme log-in
olabilir.
Ana Ekran: Bu ekranda sipariş , bildirim ve hata loglarına
kolaylıkla ulaşılabiliniyor.
İşler bizim tarafımızdan belirlenen kriterlere göre gruplu
geliyor , kullanıcı isterse bu işleri kendi içinde sıralayabiliyor.
b) Operasyonlar : Sistemde tanımlı olan bakım talimatları veya
iş emri adımları operasyonlar yapısı
altında kolaylıkla yönetilebilir. Ve operasyonlar bazında teyiz süreci manuel ya
da otomatik yapılabilir.
–Onarım Siparişi : Operasyonlar içinde daha sonra yapılması gereken işler ile ilgili operasyonlar seçilip,onarım siparişi oluşturulur. Butonuna basılır daha sonra sistemde yeni bir sipariş otomatik olarak oluşturulur.
c) Malzeme Sorgula : Bu adım ile ekipler kendi yetkileri
dahilinde malzemeleri rezerv edebilir,tüketebilir ya da online stok sorgu yapabilirler.
Sorgula butonuna basıldığı an online stoklar sistemden
çekilir.
d) Malzeme Rezerv: Online stok hareketi olduğu için ekip
depodaki bir malzemeyi rezerv edebilir,böylece başka
ekip o malzemeyi kullanamaz ya da depodan alamaz.
Rezerv edilen veya tüketilen malzeme ile ilgili yeni bir işlem
yapılacak ise ( yeni malzeme ekleme , malzeme azaltma –
silme vb. ) malzeme listesi ekranı kullanılabilir. + veya butonları ile değerler değiştirebilir.
Arızanın detaylarını tuttuğumuz bildirim ekranı konusunda
biraz da bilgi vermek istiyorum.
Örneğin: Kullanıcının arıza ile ilgili ulaşabileceği bilgileri
gösterebilir. ( Adres, Arıza tipi , açıklama varsa teknik
nesne)
Çift kademeli drop down yapısı ile alan içerikleri rahatlıkla
görüntülenebilir. İstenilen veriye ulaşmak için alanlar birbiri
ile ilişkilendirilir.
Örneğin: 6 seviyeli bir teknik birim hiyerarşisi kolaylıkla
seçilebilir.
Sadece drop down’larla değil metine göre de ( içinde arama kriteri geçen her içeriği ) listeleme yapabiliyor. Böylece
ilgili değere kolaylıkla ulaşılabiliyor.
İş emri türü bazında bazı alanların ekranda gözüküp – gözükmediği kolaylıkla sağlanıyor.
SAP’ta karşılığı olmayan fakat sürecinizden dolayı ihtiyacınız olan ek ekranlarında kolaylıkla tasarımı yapılıp SAP ‘ın
iş emri ile ilişkilendiriliyor.
e) Entegrasyon: Yazılım sadece SAP ile entegre değil her
hangi bir SAP olmayan yazılım ile de kolaylıkla entegre
olabilir.
Örneğin: Tredaş’ın sayaç süreçleri (Kesme- Açma-Sökme-Takma) Abonenet ile entegre olacak şekilde çalışmaktadır.
f) Çıktı Alınması: Yazılımdan istenirse kolaylıkla çıktı alınabilir. Bu çıktı alanları tabletteki alanlar için de kullanılabilir.
g) Yeni Sipariş : Ekip isterse kendine , isterse ataması için
dispacther’a yetkisi dahilinde iş emirlerini yaratabilir.
Proje kapsamında neler var ?
• Kavramsal tasarım
•Ana veri dosyalarının formatlarının oluşturulması ve
sap’ye toplu yüklenmesi
• SAP uyarlamaları
• Harita ekranın SAP ve BSP kodlaması ve kavramsaldaki
süreçlere göre düzenlenmesi
• Mobil yazılımın hem SAP hem Windows8 kodlaması ve
kavramsaldaki süreçlere göre düzenlenmesi
• Kullanıcı eğitim dokümanları
• Anahtar kullanıcı eğitimleri
GOLIVE HAKKINDA
GoLive IT, danışmanlık ve teknoloji anlamında bütünleşik, ana faaliyet alanı olarak
SAP uygulama ve yazılım danışmanlığı konusunda faaliyet gösteren bir teknoloji
firmasıdır. Sektör bilgisiyle müşterilere somut anlamda ölçülebilir ve önemli değerler katmak amacıyla kurulan firmamız, rekabete güvenerek müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak için esnek çözümler tasarlamaktadır.
Golive danışmanlık; en iyi uygulamaları, çözüm sağlayıcıları ve kritik başarı faktörlerini optimum zamanda belirlemeyi hedeflemektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok
başarılı projeye imza atmış SAP çözümleri konusunda sektörde kendine haklı bir
yer edinmiştir.
Barbaros Mah. Tophanelioğlu Cad. Sırma Perde Sk. Özyurt Sit.
A Blok 20 D:27 Üsküdar / İSTANBUL
T: +90 216 325 51 11 F: +90 216 325 51 11
www.golive.com.tr
Download

PM- Harita ve Mobil Yazılım