Základní škola a Mateřská škola Žirovnice
Autor: Mgr. Pavel Masopust
Vytvořeno: říjen 2011
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: fyzika, chemie
Název: VY_32_INOVACE_5.1.19_skupenství
Téma: Kapalnění - příklady
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204
1. Vypočítejte teplo nutné ke zkapalnění 10 kg toluenu teploty 111 °C.
(Zapiš zadání a příklad vypočítej. Potřebné hodnoty vyhledej v MFCHT.)
m = 10 kg
tk = 111 C
lk = 3
Zadání
Lk = ?
____________________
Lk = m . lk = 10 kg . 3
Řešení
Toluenu musíme odebrat teplo 1670 kJ.
2. Jaké teplo musíme odebrat 10 kg vodní páry o teplotě 150 C,
aby zkapalnila?
(Zapiš zadání a příklad vypočítej. Potřebné hodnoty vyhledej v MFCHT.)
m = 10 kg
t = 150 C
tv = 100 C
cP = 1,95
Zadání
lk = 2 260
Q=?
1. Teplo potřebné k ochlazení vodní páry ze 150 C na teplotu kapalnění (100 C)
Q1 = m . cP . (t – tv) = 10 . 1,95 . (150 – 100) = 975 kJ
2. Teplo potřebné ke zkapalnění páry (skupenské teplo kapalnění)
Lk = m . lk = 10 . 2 260 = 22 600Řešení
kJ
3. Teplo celkem Q = Q1 + Lk = 975 + 22 600 = 23 600 kJ.
Vodní páře musíme odebrat teplo 23 600 kJ.
3. Jaké teplo odevzdá 10 kg plynného acetylenu teploty 20 C, aby zkapalnil?
m = 10 kg
t1 = 20 °C
tk = - 84 °C
c = 1,68
lk = 6
Zadání
Q=?
1. Teplo potřebné k ochlazení acetylenu z 20 C na teplotu kapalnění:
Q1 = m . c . (t1 – tk) = 10 . 1,68 . (20 – [- 84]) = 1 750 kJ
2. Skupenské teplo kapalnění: Lk = m . lk = 10 . 687 = 6 870 kJ
3. Celkové teplo Q = Q1 + Lk = 1 Řešení
750 kJ + 6 870 kJ = 8 620 kJ
Acetylenu musíme odebrat teplo 8 620 kJ.
Anotace:
Materiál je určen pro vyučování fyziky v 9. ročníku, tematický celek Změny skupenství
jako zadání pro samostatnou práci žáků při řešení početních úloh vztahujících se ke
kapalnění plynů.
Žák si upevní dovednost vyhledávání tepelných konstant různých látek ve fyzikálních
tabulkách (teplota varu, měrné skupenské teplo varu, měrná tepelná kapacita) a použití
vztahů pro výpočet dodaného nebo odebraného tepla při kapalnění plynných látek
a skupenského tepla kapalnění.
Po vyřešení příkladů mají žáci možnost kontroly správnosti odsunutím zakrývacího
obrazce.
Download

Prezentace aplikace PowerPoint