Předmět
Třída
Autor
Anotace
Matematika - aritmetika
5.
Dagmar Šnajdarová
Pracovní list k procvičení písemného dělení dvojciferným dělitelem a procvičení
početních operací s přirozenými čísly. Umožňuje žákům samostatnou kontrolu.
Obsahuje 1 list k vypracování pro žáky a 1 list řešení.
Provádí písemné dělení dvojciferným dělitelem. Provádí početní operace v oboru
přirozených čísel
Očekávaný
výstup
Použitý zdroj invence autora
1. Vypočítej příklady a proveď zkoušku. Zkontroluj si zbytky pomocí tabulky.
95 899 : 17 =
62
23
638 243 : 69 =
2
30
3 027 180 : 48 =
915 728 : 81 =
2. Zbytky seřaď od největšího po nejmenší.
3. Proveď součin největšího a nejmenšího zbytku.
Řešení:
1. Vypočítej příklady a proveď zkoušku. Zkontroluj si zbytky pomocí tabulky.
95 899 : 17 = 5641 zb.2
62
23
638 243 : 69 = 9249 zb.62
2
30
3 027 180 : 48 = 63066 zb.30
915 728 : 81 = 11305 zb.23
2. Zbytky seřaď od největšího po nejmenší. 62, 30, 23, 2
3. Proveď součin největšího a nejmenšího zbytku. 62 . 2 = 124
Download

Dělení dvojciferným dělitelem