MG IV/2-1A/36
3. čtvrtletní práce 6. roč.
A
1) Zapiš ano – ne: a) číslo 58 je dělitelné číslem 6:
b) číslo 5 je dělitelem čísla 65:
c) číslo 324 je násobkem čísla 2:
2) Urči nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele
čísel 36 a 15.
3) Převeď na jednotky uvedené v závorce:
0,6 dm²=
( cm²) 0,6 dm³=
( cm³) 25 000cm³=
3 462 cm²=
(m²) 3 462 cm³=
(m³) 2m³=
(hl)
(l)
4) Vypočítej povrch krychle o hraně dlouhé 0,7 dm. Narýsuj krychli
ve volném rovnoběžném promítání.
5) K uskladnění sena pro jednoho koně na jeden rok je třeba 80 m³
prostoru. Stodola má délku 20m, šířku 6,5m a výšku 7m. Pro kolik
koní bude uskladněné seno stačit na 1 rok?
MG IV/2-1A/36
3. čtvrtletní práce 6. roč.
B
1) Zapiš ano – ne: a) číslo 56 je dělitelné číslem 6:
b) číslo 3 je dělitelem čísla 69:
c) číslo 320 je násobkem čísla 5:
2) Urči nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele
čísel 24 a 18.
3) Převeď na jednotky uvedené v závorce:
0,6 m²=
( dm²) 0,6 cm³=
( mm³) 2500cm³=
3 462 mm²=
(dm²) 462 cm³=
(m³) 20m³=
(hl)
(l)
6) Vypočítej povrch krychle o hraně dlouhé 0,6 dm. Narýsuj krychli
ve volném rovnoběžném promítání.
5) K uskladnění sena pro jednoho koně na jeden rok je třeba 80 m³
prostoru. Stodola má délku 20m, šířku 7,5m a výšku 6m. Pro kolik
koní bude uskladněné seno stačit na 1 rok?
MG IV/2-1A/36
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
žáků základních škol
Číslo šablony
Název šablony
Vzdělávací oblast dle RVP
Vzdělávací okruh dle RVP
Tematická oblast
Ročník
Cíl hodiny
Klíčové kompetence
Čas
Pomůcky
MG IV/2 – 1A/36
Čtvrtletní písemná práce
Matematika a její aplikace
Matematika
Přirozená čísla a des. čísla
6.
Ověření získaných vědomostí
Kompetence k učení
40 min.
Psací potřeby
MG IV/2-1A/36
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
žáků základních škol
Číslo šablony
Název šablony
Vzdělávací oblast dle RVP
Vzdělávací okruh dle RVP
Tematická oblast
Ročník
Cíl hodiny
Klíčové kompetence
Čas
Pomůcky
MG IV/2 – 1A/
Matematika a její aplikace
Matematika
Racionální čísla
6.
Žák
Kompetence k učení, k řešení problému
10min.
Psací potřeby
MG IV/2-1A/36
Download

36 Čtvrtletní písemná práce