Přední světový dodavatel
v oblasti diagnostiky a monitorování
Nově definovaná ventilační technologie
Ventilátory s vysokou účinností pro každý typ léčby jsou
velmi vzácné. Po celá léta byly přístroje používané v
domácnostech značně jiné než přístroje používané v nemocnicích. Přístroj bellavista kombinuje přednosti ověřené,
klasické proporcionální ventilační technologie ventilátorů
ICU a vysoce účinné dmýchací technologie používané
zejména v neinvazivní ventilaci. Přístroj bellavista nabízí
tedy ventilační platformu pro všechny aplikace; pro neinvazivní i invazivní ventilaci, pro děti a dospělé, v domácím i
nemocničním prostředí.
Pohodlná obsluha smart touch
Nová dotyková obrazovka přístroje
bellavista zjednodušuje proces nastavení
a regulace ventilátoru a sledování hodnot
a křivek.
Uživatel po použití přímé nabídky vidí ve
zvoleném poli dostupné úkony, což
zajišťuje rychlý a bezchybný provoz
přístroje.
Přední světový dodavatel v oblasti
diagnostiky a monitorování
Náležité pneumologické vyšetření
potřebuje důkladné diagnózy. Přístroj
bellavista je první ventilátor na světě,
který má všechny potřebné snímače
potřebné pro stanovení spolehlivé diagnózy integrované přímo v přístroji, nebo je
možné je k přístroji připojit. Všechny
relevantní parametry se zobrazují a
zaznamenávají polygraficky. To umožňuje
specialistovi stanovit spolehlivou diagnózu snadno a rychle. ArtefactFinder
pomáhá specialistovi v analyzování a
vyhodnocování trendů.
MaskFit™
WeanVent™
Experti se shodují, že počáteční kontakt
ventilátoru je kriticky důležitý pro stanovení budoucí úspěšné léčby. Jestliže
pacient přijme ventilátor a masku v první
fázi, je velmi pravděpodobné, že po celou
dobu léčby je možné používat neinvazivní
ventilaci. Jestliže neinvazivní ventilace
není možná, důsledkem bývá často
intubace, po níž následuje dlouhodobá
léčba se zvýšeným rizikem komplikací.
Během odvykání od ventilátoru podporuje
přístroj bellavista pacienta pomocí
WeanVent. Během této fáze je pacient
připravován pomocí cílených opatření a
tréninkových programů upravených
zdravotnickým specialistou na míru
konkrétnímu pacientovi. Celý proces
odvykání je podporován multimediálními
funkcemi. Pro účely vyhodnocování a
stanovování diagnózy jsou během léčby
nepřetržitě k dispozici informace o
pacientovi a výsledcích měření běžící v
reálném čase.
MaskFit pomáhá pacientovi a zdravotnickému specialistovi při prvním kontaktu
s přístrojem a maskou. Pomocí navádění a
multimediální podpory je pacient schopen
snadněji, krok za krokem, přizpůsobit se
ventilaci.
Přístroj je vhodný pro každou aplikaci. Přístroj bellavista
1000 je k dispozici ve dvou verzích, aby vyhovoval různým
aplikacím ventilace – verze bellavista 1000 a bellavista
1000e. Každá verze má své unikátní vlastnosti a přednosti.
Řada vlastností je k dispozici zvlášť nebo po prvotním
nákupu.
1000
Oblast aplikace
Rozšířená ventilace v domácím prostředí
Plicní a pneumologické kliniky
Intenzivní, subakutní a přechodná péče
Ventilace
Neinvazivní
Invazivní
Děti
Dospělí
Dýchací okruh s jednou větví
Dýchací okruh se dvěmi větvemi (ext. ventil)
Ventilační režimy
Tlakově řízený
CPAP, P - A/C, PCV, PC – SIMV, PSV
Objemově řízený
V - A/C, VCV, VC – SIMV
Režimy bellavista (beModes)
SingleVent™
DualVent™
Záložní ventilace
DayNight™
MaskFit™
WeanVent™
Manévr
Výdechy
Manuální dech
Expertní manévr
Složené výdechy
Zadržení inspiračního
Zadržení expiračního
Pauza ve ventilaci
1000e
˜
£
˜
£
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
1000
Kyslík
Vstup nízkotlakového kyslíku
Mísení vysokotlakého kyslíku
Proud 100% O2
˜
˜
˜
Monitorování
Standardní parametry
Tlak
Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP
Objem
Vti, Vi tot (MinVol), Vte, Ve tot (MinVol)
Měření času
Rate (f tot), Ti, Te, I:E
Kyslík
FiO2
Expertní monitorování
Objem
Vi spont (MinVol)m, Ve spont (MinVol)
Měření času
f spont, Ti spont, Ti/tot
SBE % Spont/min, % Spont/h, P0.1
RSB Index
(Rychlý mělký dech)
Netěsnost
% Netěsnosti
Křivky a cykly v reálném čase
˜
˜
£
˜
˜
˜
£
˜
£
˜
£
˜
˜
˜
˜
˜
£
˜
£
˜
£
˜
£
˜
Diagnostika
Korelované diagnostické údaje
Kyslíková frakce FiO2
Diagnostická pulzní oximetrie
Diagnostická kapnografie
Diagnostická plicní mechanika
Křivky
Proximálního tlaku, průtoku a objemu
Cykly
P/V, P/F, F/V
Parametry
Rinsp, Cstat, Cdyn, C20/Cdyn, Ve spont (MinVol)
Trendy
Standardní trendy
Trendy v reálném čase
ArtefactFinder™
˜ Součást
dodávky
™ K
imtmedical ag 9470 Buchs Švýcarsko
Almeda
T +41 81 750 66 99 www.bellavista-ventilator.com
Česká republika
1000e
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
£
˜
£
˜
£
˜
£
˜
£
˜
£
˜
˜
˜
˜
˜
™
™
™
™
£
˜
£
˜
£ ˜ ˜
˜
£
˜
£
˜
dispozici na vyžádání £ Součást dodávky ClinicSuiteTM a k dispozici na vyžádání
Sluneční náměstí 11
158 00 Praha 5
T +420 257 222 278
[email protected]
01.10
Download

Přední světový dodavatel v oblasti diagnostiky a