D-76317-2013
Rozhodnutí pro budoucnost
DRÄGER EVITA
INFINITY V500
2|
Jak můžeme zajistit,
D-76325-2013
připraveni
i v budoucnu?
D-76319-2013
abychom byli
Rozhodnutí pro vysoce kvalitní ventilační terapii.
D-76300-2013
Neexistuje žádná univerzální metoda, která by řešila
jeden z nejkritičtějších problémů, jaké se dnes na JIP
vyskytují. Zkrácení doby, po kterou je pacient ventilován, je klíčovou záležitostí. Prostřednictvím standardních plánů léčby je nutno udržovat trvale vysokou úroveň
kvality ventilační terapie.
Každý den se setkáváte s novými pacienty a musíte
se vypořádat s novými problémy. Když vyhodnocujete
stav pacienta, abyste mohli stanovit diagnózu a přijmout
správné rozhodnutí ohledně léčby, počítá se každá
minuta.
Je-li pacient stabilizován, kdy nastává ten správný
okamžik pro zahájení odvykání? Lékaři na klinikách vědí,
že odvykání od mechanické ventilace může trvat
i poměrně dlouho. Jak to udělat, aby proběhlo co možno
nejrychleji?
D-76367-2013
D-76339-2013
D-76330-2013
|3
STANDARD EVITA
Přístroje Evita Vám pomáhají už více než 25 let a
vyznačují se následujícími vlastnostmi:
–– vysoká jakost
–– konfigurovatelnost a modernizovatelnost
–– školení a servisní služby na vynikající úrovni
Abyste mohli řešit své každodenní problémy dnes
i v budoucnu, potřebujete ta nejmodernější řešení.
Ventilátor Evita V500 nabízí nejnovější technologie
a je synonymem pro ventilaci o vysokém výkonu.
4|
Kompletní sada
nástrojů pro
terapii
NÁSTROJE PRO VAŠI VENTILAČNÍ TERAPII
–– Nástroje pro diagnostiku plic, jako je manévr Low Flow (modulační body)
–– Trendové parametry oživování dech od dechu (např. PEEP, EIP, VT, Cdyn)
–– Nástroje pro oživování (např. lnspiration Hold, QuickSet, PressureLink)
–– PC-APRV s funkcí AutoRelease
–– Volumetrické monitorování CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)
–– Parametry odvykání (např. RSBi, P0.1, NIF)
–– Automatické odvykání pomocí SmartCare/PS®
–– Proměnná tlaková podpora, Proporcionální tlaková podpora, Automatická
kompenzace kanyly
–– Grafické zobrazování odporu dýchacích cest a kompliance plic pomocí funkce
Smart Pulmonary View
–– Koncepce „Prostoru pro dýchání“ (AutoFlow®, BIPAP, VG)
–– Použitelné i pro ventilaci novorozenců (nejmenší: dechový objem: 2 ml)
FUNKCE PRO PODPORU PRACOVNÍCH POSTUPŮ
–– Neinvazivní ventilace ve všech režimech a pro všechny kategorie pacientů
–– Terapie O2 umožňuje aplikace s konstantním průtokem kyslíku
–– Flexibilní konfigurace obrazovek: 6 různých obrazovek pro každého pacienta
vztahujících se k individuální terapii
–– Kompletní záznam všech dat pacienta, alarmů a trendů
–– Export dat prostřednictvím rozhraní USB
–– Funkce kontextové nápovědy a on-line návod k použití pro ventilační režimy,
alarmy a funkce přístroje
–– Funkce RFID, např. pro monitorování intervalů výměny a pro přenášení
nastavení parametrů ventilace
D-76108-2013
|5
6|
Sofistikovaná
Neinvazivní ventilace
podpora pro
každou fázi léčby.
Prevence
Invazivní ventilace
Zotavení
Stabilizace
Odvykání
Přístroj Evita V500 firmy Dräger Vás bude doprovázet po všech cestách respirační terapie
a bude Vám poskytovat vysokou úroveň podpory při léčbě i rozhodování – pro řešení
každodenních problémů dnes i zítra.
PREVENCE
ODVYKÁNÍ
–– Neinvazivní ventilace s citlivým nádechovým
spouštěním a s vypínáním cyklu na konci výdechu,
aby se zlepšila synchronizace pacienta a přístroje
–– Funkce SmartCare/PS jako automatické programové
vybavení pro odvykání založené na znalostech
zkracuje délku pobytu na JIP
–– Mezní hodnoty funkce SmartCare/PS nastavitelné
v konfiguraci umožňují přizpůsobení situaci pacienta
–– Komplexní monitorovací funkce pro sledování
postupu odvykání
–– Proměnná tlaková podpora umožňuje zvýšit
přirozenou variabilitu dechového objemu
STABILIZACE
–– Analýza statických plicních charakteristik při nízkém
průtoku za účelem optimalizace parametrů ventilace
–– Funkce QuickSet a PressureLink umožňují
usnadnit v zásadě jakoukoli oživovací proceduru
–– Funkce AutoRelease v režimu PC-APRV stabilizuje
koncový výdechový plicní objem
Non-invasive ventilation
Invasive ventilation
Prevent
ZOTAVENÍ
–– Terapie O2 pomáhá při zotavování po extubaci Recover
a neinvazivní ventilaci Wean
Stabilize
|7
Přeprava
D-43483-2012
GS500, PS500, TRANSPORTNÍ ZÁSOBOVACÍ JEDNOTKA (TSU), PŘIPOJENÍ K LŮŽKU
Flexibilní použití téměř kdekoli v rámci nemocničního zařízení po dobu až šest hodin
nezávislé ventilace díky externímu zásobování plynem a energií. Transportní zásobovací
jednotka pro dvě láhve s plynem a zařízení pro připojení k lůžku usnadňují přepravu
pacientů.
Příslušenství
MT-2099-2007
PŘÍSLUŠENSTVÍ INFINITY ID
Komponenty příslušenství Infinity® ID zjednodušují použití a optimalizují pracovní postupy:
Funkce RFID detekují nesprávná připojení a propojené systémy a mohou importovat
nastavení parametrů ventilace, pokud jsou připojeny k ventilátoru. Je možné monitorovat
intervaly výměny příslušenství.
Školení
D-76030-2013
ŠKOLICÍ PROGRAM PRO PRODUKT EVITA V500
Firma Dräger Vám pomáhá při každodenní práci v nemocnici také pomocí nových
školicích programů. Naše interaktivní školicí programy poskytují nejen užitečné
informace o našich produktech, ale také praktické instrukce o intuitivním systému
obsluhy a o používání příslušného přístroje.
Servis
D-32436-2011
DRÄGERSERVICE – PROTOŽE JAKOST SE POČÍTÁ
Ať už jsou Vaše požadavky jakékoli, můžeme nabídnout servisní smlouvu, která Vám
bude dokonale vyhovovat: od služeb pokrývajících pouze prohlídky, přes preventivní
údržbu až po kompletní spektrum servisních služeb. Máme řešení pro Vaše individuální
potřeby.
Pokud budete potřebovat další informace a soubory ke stažení,
navštivte stránky www.draeger.com
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com
ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Na Záhonech 884/27
141 00 Praha 4
Tel.: + 420 272 760 141
Fax: + 420 272 769 242
[email protected]
Výrobce:
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
Systém řízení jakosti ve firmě
Dräger Medical GmbH je certifikován
podle norem ISO 13485, ISO 9001 a
Přílohy II.3 směrnice Rady 93/42/EHS
(zdravotnické prostředky).
90 68 063 | 06.13-1 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Na bezchlorově běleném - ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2013 Drägerwerk AG & Co. KGaA
ÚSTŘEDÍ
Download

Evita Infinity® V500 Ventilator