LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 1
Septembar 2014.
NAVOJNA VRETENA
i
NAVRTKE SA KUGLICAMA
Oznaka
ds x P
R16x05
R16x10
R16x16
R20x05
R20x10
R20x20
R25x05
R25x10
R25x25
R32x05
R32x10
R32x20
R32x32
R40x05
R40x10
R40x20
R40x40
R50x05
R50x10
R50x20
R50x40
R63x10


D
D1 D2 D3 Tip
L
L1 L2 L3
S
B
dk
Cdyn
(N)
Cstat
(N)
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
40
40
40
44
44
44
48
48
48
62
62
62
62
70
70
70
70
85
85
85
85
95
12.8
12.9
12.9
16.9
17.3
17.0
22.3
21.8
22.0
29.1
28.6
28.7
28.7
36.7
32.9
32.9
32.9
46.8
44.9
45.5
45.0
58.0
7320
9100
9100
13400
10000
6800
14900
15900
7500
23900
31500
17000
11600
25900
45000
34850
23000
28300
74500
62000
39000
61920
12470
19300
19300
32740
23500
15300
41500
40400
19300
81900
80100
48500
31800
100600
123000
90000
58400
127200
250000
208000
123000
214090
g6
28
28
28
36
36
36
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
75
75
75
75
90
48
48
48
58
58
58
62
62
62
80
80
80
80
93
93
93
93
110
110
110
110
125
38
38
38
47
47
47
51
51
51
65
65
65
65
78
78
78
78
93
93
93
93
108
5.5
5.5
5.5
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
6.6
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
45
61
40
48
57
43
61
70
48
78
88
88
50
70
88
102
50
90
132
149
120
10
10
12
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
18
18
18
10
10
20
10
10
10
12
16
16
12
16
16
20
10
16
16
16
10
20
25
45
16
5
5
6
5
5
5
5
5
5
6
6
7
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
Navrtka
(€/kom)
Vreteno
(€/m)
87.22
100.00
129.12
90.00
140.00
161.11
95.56
98.89
177.78
124.44
124.44
191.11
191.11
140.96
137.92
205.44
226.40
191.13
222.22
302.24
278.72
301.12
40.00
42.22
46.19
52.22
54.44
60.00
58.33
69.44
82.78
75.56
86.67
117.78
117.78
101.57
130.46
129.91
120.49
149.20
183.33
179.09
203.14
306.34
Maksimalna
dužina
vretena
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
3000 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
4500 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
Navoj je izrađen postupkom valjanja. Površinska tvrdoća je 60 HRC. Levi navoj može iz uvoza.
Vretena sečemo na zbirnu dužinu svih poručenih komada istog prečnika i koraka.
MINIJATURNA navojna vretena
Oznaka
ds
P
SE08x2.5 7.8 2.5
SE12x04 12 4
D -0.2
17.5
25.5
D1
L -0.5 L1
dk
M15x1 23.5 7.5
M20x1 34 10
6.1
9.5
WWW.HIWIN.DE
***
Cdyn (N) Cstat (N)
1200
3000
WWW.HIWIN.DE
Navrtka
Vreteno
Maksimalna
dužina vretena
3360 86.67 (€/kom) 70.56 (€/m) 800 mm
5700 88.89 (€/kom) 61.11 (€/m) 1500 mm
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 2
Septembar 2014.
KUĆIŠTA ZA NAVRTKE
Oznaka
L
GDF-16
GDF-20
GDF-25
GDF-32
86
94
108
112
L1 L2 L3
H
52
52
65
65
58
64
72
82
52
60
66
72
68
77
88
92
H1 H2 H3 H4 H5 D D1 LP B B1 S1
JS7
H8
H12
32
34
39
42
22 7
22 7
27 10
27 10
15
17
19
19
15
15
18
18
28
36
40
50
38
47
51
65
10
16
16
16
37
42
46
49
S2
23 8.4 M10
25 8.4 M10
29 10.5 M12
29 10.5 M12
S3
G
T
7.7
7.7
9.7
9.7
M5
M6
M6
M8
12
15
15
20
CENA
(€/kom)
19.00
20.00
22.00
24.00
KUĆIŠTA ZA LEŽAJE
Oznaka
BH-16
BH-20
BH-25
BH-32
L
86
94
108
112
L1 L2 L3
H
52
52
65
65
58
64
72
82
52
60
66
72
68
77
88
92
H1 H2 H3 H4 H5 D D1 LP B B1 S1
JS7
H12
32
34
39
42
22 7
22 7
27 10
27 10
15
17
19
19
15
15
18
18
(10)
(10)
(10)
(10)
-
-
37
42
46
49
S2
23 8.4 M10
25 8.4 M10
29 10.5 M12
29 10.5 M12
S3 G T
7.7
7.7
9.7
9.7
-
CENA
(€/kom)
-
14.00
15.00
16.00
18.00
NAPOMENA: Sva kućišta za ležaje imaju inicijalno izbušenu manju rupu, koju zavisno od spoljnog
prečnika ležaja koji se ugrađuju treba obraditi na odgovarajuću meru.
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 3
Septembar 2014.
PROFILISANE VOĐICE (tipa ŠINA sa KOLICIMA)
HGW
HGH
HGH
Model
HGH15CA
HGH20CA
HGH25CA
HGH30CA
HGH35CA
HGH45CA
HGH55CA
HGH65CA
Model
HGH15CA
HGH20CA
HGH25CA
HGH30CA
HGH35CA
HGH45CA
HGH55CA
HGH65CA


H H1
28
30
40
45
55
70
80
90
4.3
4.6
5.5
6
7.5
9.5
13
15
N
W
B
B1
C
L1
L
G
Mxl
T
H2
9.5
12
12.5
16
18
20.5
23.5
31.5
34
44
48
60
70
86
100
126
26
32
35
40
50
60
75
76
4
6
6.5
10
10
13
12.5
25
26
36
35
40
50
60
75
70
39.4
50.5
58
70
80
97
117.7
144.2
61.4
77.5
83
97.4
112.4
138
165.7
198.2
5.3
12
12
12
12
12.9
12.9
12.9
M4x5
M5x6
M6x8
M8x10
M8x12
M10x17
M12x18
M16x20
6
8
8
8.5
10.2
16
17.5
25
8.5
6
10
9.5
16
18.5
22
15
Dinamička
nosivost
Cdyn (N)
11380
17750
26480
38740
49520
77570
114440
163630
Statička
nosivost
C0 (N)
25310
37840
56190
83060
102870
155930
227810
324710
Statički
moment
M0 (Nm)
170
380
640
1060
1730
3010
5660
10020
Statički
moment
Mx (Nm)
150
270
510
850
1200
2350
4060
6440
Statički
moment
MY (Nm)
150
270
510
850
1200
2350
4060
6440
H3 WR HR
9.5
7
13
13.8
19.6
30.5
29
15
h
d
P
E
15 15 7.5 5.3 4.5 60 20
20 17.5 9.5 8.5 6 60 20
23 22 11 9 7 60 20
28 26 14 12 9 80 20
34 29 14 12 9 80 20
45 38 20 17 14 105 22.5
53 44 23 20 16 120 30
63 53 26 22 18 150 35
Masa
Masa šine
kolica (kg)
(kg/m)
0.18
0.38
0.67
1.14
1.88
3.54
5.38
7.00
D
1.45
2.21
3.21
4.47
6.3
10.41
15.08
21.18
Kolica
(€/kom)
Šina
(€/m)
27.53
33.89
42.17
49.14
60.59
80.80
128.48
179.36
45.44
53.67
64.22
79.56
89.11
140.75
203.92
286.16
Maksimalna dužina šina je Lmax=4000 mm
Šine sečemo na zbirnu dužinu svih poručenih komada iste dimenzije.
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
Zavrtanj
za šinu
M4x16
M5x16
M6x20
M8x25
M8x25
M12x35
M14x45
M16x50
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 4
Septembar 2014.
HGW
Model
H
H1
HGW15CC
HGW20CC
HGW25CC
HGW30CC
HGW35CC
HGW45CC
HGW55CC
HGW65CC
24
30
36
42
48
60
70
90
4.3
4.6
5.5
6
7.5
9.5
13
15
Model
HGW15CC
HGW20CC
HGW25CC
HGW30CC
HGW35CC
HGW45CC
HGW55CC
HGW65CC


N
W
B
B1 C
16 47 38
21.5 63 53
23.5 70 57
31 90 72
33 100 82
37.5 120 100
43.5 140 116
53.5 170 142
Dinamička
nosivost
Cdyn (N)
11380
17750
26480
38740
49520
77570
114440
163630
L1
L
G
4,5 30 39.4 61.4 5.3
5 40 50.5 77.5 12
6.5 45 58
83 12
9 52 70 97.4 12
9 62 80 112.4 12
10 80 97 138 12.9
12 95 117.7 165.7 12.9
14 110 144.2 198.2 12.9
Statička
nosivost
C0 (N)
25310
37840
56190
83060
102870
155930
227810
324710
Statički
moment
M0 (Nm)
170
380
640
1060
1730
3010
5660
10020
Statički
moment
Mx (Nm)
150
270
510
850
1200
2350
4060
6440
M
M5
M6
M8
M10
M10
M12
M14
M16
T
T1
T2
6 8.9
8 10
8 14
8.5 16
10.1 18
15.1 22
17.5 26.5
25 37.5
Statički
moment
MY (Nm)
150
270
510
850
1200
2350
4060
6440
H2 H3 WR HR
6.95
9.5
10
10
13
15
17
23
4.5
6
6
6.5
9
8.5
12
15
5.5
7
9
10.8
12.6
20.5
19
15
h
15 15 7.5 5.3
20 17.5 9.5 8.5
23 22 11 9
28 26 14 12
34 29 14 12
45 38 20 17
53 44 23 20
63 53 26 22
Masa
Masa šine
kolica (kg)
(kg/m)
0.17
0.51
0.78
1.42
2.03
3.54
5.38
9.17
D
1.45
2.21
3.21
4.47
6.3
10.41
15.08
21.18
Zavrtanj
za šinu
4.5 60 20 M4x16
6 60 20 M5x16
7 60 20 M6x20
9 80 20 M8x25
9 80 20 M8x25
14 105 22.5 M12x35
16 120 30 M14x45
18 150 35 M16x50
d
P
E
Kolica
(€/kom)
Šina
(€/m)
29.41
36.49
45.08
53.02
65.25
85.41
133.92
187.04
45.44
53.67
64.22
79.56
89.11
140.75
203.92
286.16
Maksimalna dužina šina je Lmax=4000 mm
Šine sečemo na zbirnu dužinu svih poručenih
komada iste dimenzije.
MINIJATURNE profilisane vođice
MGN
Model
H
H1
N
W
B
MGN 07C 8 1.5 5 17 12
MGN 09C 10 2 5.5 20 15
MGN 12C 13 3 7.5 27 20
MGN 15C 16 4 8.5 32 25
Model
2.5
2.5
3.5
3.5
Statička
nosivost
C0 (N)
1270
2600
4000
5700
8
10
15
20
L1
L
G
13.5
18.9
21.7
26.7
22.5 28.9 34.7 42.1 4.5
Statički
moment
M0 (Nm)
4.8
12
26
46
Statički
moment
Mx (Nm)
2.9
7.5
14
22
Gn
Mxl
P
E
ø0.8 M2x2.5 1.5 7 4.8 4.2 2.3 2.4 15
ø0.8 M3x3 1.8 9 6.5 6 3.5 3.5 20
ø0.8 M3x3.5 2.5 12 8 6 4.5 3.5 25
M3
M3x4 3 15 10 6 4.5 3.5 40
*
*
*
*
Statički
moment
MY (Nm)
2.9
7.5
14
59
H2 WR HR
Masa
kolica
(kg)
0.010
0.016
0.034
0.059
D
Masa
šine
(kg/m)
0.22
0.38
0.65
1.06
h
d
Kolica
(€/kom)
22.18
23.27
24.36
29.09
Lmax=600 mm (za MGN 07). Lmax=1200 mm (za MGN 09 i 12). Lmax=2000 mm (za MGN 15).
MGN 07C
MGN 09C
MGN 12C
MGN 15C

Dinamička
nosivost
Cdyn (N)
1000
1900
2900
4700
B1 C
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
Zavrtanj
za šinu
M2x6
M3x8
M3x8
M3x10
Šina
(€/m)
112.73
111.82
133.64
144.55
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 5
Septembar 2014.
WEW
WEH
WEH
4 x Mxl za WEH17 i WEH21
6 x Mxl za WEH27 i WEH35
Model
WEH17CA
WEH21CA
WEH27CA
WEH35CA
Model
WEH17CA
WEH21CA
WEH27CA
WEH35CA


H H1
17
21
27
35
2.5
3.0
4.0
4.0
N
W
B
B1
C
L1
8.5
8.5
10.0
15.5
50
54
62
100
29
31
46
76
10.5
11.5
8.0
12.0
15
19
32
50
35.0
41.7
51.8
77.6
Dinamička
nosivost
Cdyn (N)
5230
7210
12400
29800
Statička
nosivost
C0 (N)
9640
13700
21600
49400
Statički
moment
Mx (Nm)
150
230
420
1480
L
K1
50.6
59.0 14.68
72.8 14.15
102.6 18.35
Statički
moment
My (Nm)
62
100
170
670
K2
G
3.10
3.65
3.50
5.25
4.9
12
12
12
Statički
moment
Mz (Nm)
62
100
170
670
Mxl
T
H2
H3 WR WB HR D
4xM4x5 6
4xM5x6 8
6xM6x6 10
6xM8x8 13
4.0
4.5
6.0
8.0
3.0
4.2
5.0
6.5
33
37
42
69
18
22
24
40
Masa
Masa šine Zavrtanj
kolica (kg)
(kg/m)
za šinu
0.12
0.20
0.35
1.10
2.20
3.00
4.70
9.70
M4x12
M4x12
M4x16
M6x20
9.3
11
15
19
7.5
7.5
7.5
11
h
d
P
E
5.3
5.3
5.3
9.0
4.5
4.5
4.5
7.0
40
50
60
80
*
*
*
*
Kolica
(€/kom)
Šina
(€/m)
58.08
59.84
61.44
95.04
110.80
133.44
159.24
226.96
Maksimalna dužina šina je Lmax=4000 mm
Šine sečemo na zbirnu dužinu svih poručenih komada iste dimenzije.
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 6
Septembar 2014.
WEW
Model
WEW17CC
WEW21CC
WEW27CC
WEW35CC
Model
WEW17CC
WEW21CC
WEW27CC
WEW35CC


H H1
17
21
27
35
2.5
3.0
4.0
4.0
N
13.5
15.5
19.0
25.5
Dinamička
nosivost
Cdyn (N)
5230
7210
12400
29800
W
B
60 53
68 60
80 70
120 107
Statička
nosivost
C0 (N)
9640
13700
21600
49400
B1
C
L1
3.5
4.0
5.0
6.5
26
29
40
60
35.0
41.7
51.8
77.6
Statički
moment
Mx (Nm)
150
230
420
1480
L
K1
50.6
59.0 9.68
72.8 10.15
102.6 13.35
Statički
moment
My (Nm)
62
100
170
670
K2
G
M
T
T1
H2
H3 WR WB HR D
3.10
3.65
3.50
5.25
4.9
12
12
12
M4
M5
M6
M8
5.3
7.3
8.0
11.2
6
8
10
14
4.0
4.5
6.0
8.0
3.0
4.2
5.0
6.5
Statički
moment
Mz (Nm)
62
100
170
670
33
37
42
69
18
22
24
40
Masa
Masa šine Zavrtanj
kolica (kg)
(kg/m)
za šinu
0.13
0.23
0.43
1.26
2.20
3.00
4.70
9.70
M4x12
M4x12
M4x16
M6x20
9.3
11
15
19
7.5
7.5
7.5
11
h
d
P
E
5.3
5.3
5.3
9.0
4.5
4.5
4.5
7.0
40
50
60
80
*
*
*
*
Kolica
(€/kom)
Šina
(€/m)
65.28
67.20
69.44
107.36
110.80
133.44
159.24
226.96
Maksimalna dužina šina je Lmax=4000 mm
Šine sečemo na zbirnu dužinu svih poručenih komada iste dimenzije.
VAŽNA NAPOMENA:
Proizvode iz naše ponude koje je potrebno da sečemo na određenu
dužinu (navojna vretena, šine i vođice), sečemo isključivo na
ZBIRNU dužinu svih poručenih komada iste dimenzije.
Na primer ako Vam je potrebno navojno vreteno R16x10 u komadima
od 300 mm, 500 mm i 700 mm potrebno je da ga tako i poručite i u
slučaju da imamo takve komade na stanju poslaćemo tako kako ste
tražili. U slučaju da nemamo odgovarajuće komade biće Vam isporučen
jedan komad zbirne dužine 300+500+700mm=1500 mm.
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 7
Septembar 2014.
ZUPČASTE LETVE
hp
he x S
(mm) (mmxmm)
1
14
15 x 15
1.5
15.5
17 x 17
2
18
20 x 20
Materijal C40 UNI 7845.
Modul
Lr max
(mm)
2000
2000
2000
Cena
€/m
20.00
25.00
35.00
Nastavljanje zupčaste letve
Zupčaste letve imaju dužinu od 2000 mm (a prodajemo ih samo na dužinu 1000 mm ili
2000 mm). Na stanju držimo zupčaste letve sa modulom 1, 1.5 i 2. Veće module možemo
obezbediti iz uvoza.
ZUPČANICI
h
(mm)
1
15
15
1
20
15
1
30
15
1.5
15
17
1.5
20
17
1.5
30
17
2
15
20
2
20
20
2
30
20
Materijal C43 UNI 7847.
Modul
Z
H
(mm)
25
25
25
30
30
30
35
35
35
De
(mm)
17
22
32
25.5
33
48
34
44
64
Dp
(mm)
15
20
30
22.5
30
45
30
40
60
d
(mm)
12
16
20
18
25
30
24
30
40
D
(mm)
6
8
8
8
8
12
10
10
14
Cena
€/kom
2.00
3.00
4.00
3.00
5.00
7.00
5.00
8.00
11.00
Na stanju držimo asortiman zupčanika dat u tabeli. U slučaju potrebe iz uvoza možemo
obezbediti širok asortiman zupčanika (sa brojem zuba od 12 do 70).
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 8
Septembar 2014.
LINEARNI LEŽAJI
Tip
KH (pun krug)
Oznaka
KH 0824
KH 1026
KH 1228
KH 1428
KH 1630
KH 2030
KH 2540
KH 3050
KH 4060
KH 5070
Tip
KB (pun krug)
Oznaka
KB 0825
KB 1029
KB 1232
KB 1636
KB 2045
KB 2558
KB 3068
KB 4080
KB 50100
Tip
KBL (dugi)
Oznaka
KBL 08
KBL 10
KBL 12
KBL 16
KBL 20
KBL 25
KBL 30
KBL 40
KBL 50
Tip
KBS (usko rasečen)
Oznaka
KBS 0825
KBS 1029
KBS 1232
KBS 1636
KBS 2045
KBS 2558
KBS 3068
KBS 4080
KBS 50100
Tip
KBO (široko rasečen)
Oznaka
KBO 0825
KBO 1029
KBO 1232
KBO 1636
KBO 2045
KBO 2558
KBO 3068
KBO 4080
KBO 50100
WWW.HIWIN.DE
***
KH
d
D
B
mm
mm
mm
€/kom
8
10
12
14
16
20
25
30
40
50
15
17
19
21
24
28
35
40
52
62
24
26
28
28
30
30
40
50
60
70
3.33
3.90
3.90
3.90
3.90
4.44
5.00
6.67
12.22
24.44
KB
d
D
B
mm
mm
mm
€/kom
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
25
29
32
36
45
58
68
80
100
3.33
3.33
3.90
3.90
4.44
5.00
6.67
12.22
24.44
d
D
B
mm
mm
mm
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
46
55
61
68
80
112
123
151
192
d
D
B
mm
mm
mm
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
25
29
32
36
45
58
68
80
100
KBL
€/kom
5.73
6.36
7.27
8.18
10.91
13.27
17.00
31.82
55.55
KBS
€/kom
3.55
3.64
3.64
4.55
6.36
8.18
10.18
17.73
32.09
KBO
d
D
B
mm
mm
mm
€/kom
8
10
12
16
20
25
30
40
50
16
19
22
26
32
40
47
62
75
25
29
32
36
45
58
68
80
100
3.90
4.44
4.44
5.00
5.56
7.22
13.33
31.11
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
Tip
KBF (sa flanšom)
Oznaka
strana 9
Septembar 2014.
d
D
B
D1
H
Ø
d1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
KBF
€/kom
KBF 0825
4.70
8
16
25
32
5
24 3.5
KBF 1029
5.40
10
19
29
40
6
29 4.5
KBF 1232
5.60
12
22
32
42
6
32 4.5
KBF 1636
6.60
16
26
36
46
6
36 4.5
KBF 2045
7.50
20
32
45
54
8
43 5.5
KBF 2558
9.20
25
40
58
62
8
51 5.5
KBF 3068
11.60
30
47
68
76
10
62 6.6
KBF 4080
20.80
40
62
80
98
13
80
9
KBF 50100
36.40
50
75
100
112
13
94
9
D1=prečnik flanše, H=debljina flanše, d1=prečnik rupa na flanši,
Ø=prečnik podeonog kruga rupa na flanši
Tip
KBFL (sa flanšom dugi)
Oznaka
d
D
B
D1
H
Ø
d1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
KBFL
€/kom
KBFL 08
8
16
46
32
5
24 3.5
KBFL 10
10
19
55
40
6
29 4.5
KBFL 12
12
22
61
42
6
32 4.5
KBFL 16
16
26
68
46
6
36 4.5
KBFL 20
20
32
80
54
8
43 5.5
KBFL 25
25
40
112
62
8
51 5.5
KBFL 30
30
47
123
76
10
62 6.6
KBFL 40
40
62
151
98
13
80
9
KBFL 50
50
75
192
112
13
94
9
D1=prečnik flanše, H=debljina flanše, d1=prečnik rupa na flanši,
Ø=prečnik podeonog kruga rupa na flanši
8.00
9.09
9.82
11.55
15.45
20.45
26.09
46.36
80.91
LINEARNI LEŽAJI SA KUĆIŠTEM
Tip LKBA
Tip LKBA
Oznaka
LKBA 08
LKBA 10
LKBA 12
LKBA 16
LKBA 20
LKBA 25
LKBA 30
LKBA 40
LKBA 50
ød
W
F
L
h
E
G
T
B
C
K
S1
S2
l
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
8
10
12
16
20
25
30
40
50
34
40
44
50
54
76
78
102
122
22
26
30
38.5
41
51.5
59.5
78
102
30
35
39
44
53
67
76
90
110
11
13
15
19
21
26
30
40
52
17
20
22
25
27
38
39
51
61
18
21
24.5
32.5
35
42
49
62
80
6
8
8
9
11
12
15
20
25
24
28
33
36
40
54
58
80
100
18
21
26
34
40
50
58
60
80
5
6
5.5
7
7
11
10
11
11
M4
M5
M5
M5
M6
M8
M8
M10
M10
3.4
4.3
4.3
4.3
5.2
7
7
8.7
8.7
8
12
12
12
12
18
18
25
25
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LKBA
(€/kom)
6.67
6.67
7.78
7.78
8.90
10.00
13.33
24.44
48.90
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 10
Septembar 2014.
Tip LKBAL (dugo kućište)
Oznaka
Tip LKBAL
L
C
(mm)
(mm)
LKBAL
(€/kom)
LKBAL 08
15.45
58
42
LKBAL 10
15.73
68
46
LKBAL 12
16.45
77
64
LKBAL 16
21.64
89
79
LKBAL 20 100
23.64
90
LKBAL 25 136 119
39.09
LKBAL 30 154 132
45.55
LKBAL 40 180 150
84.55
LKBAL 50 230 200
135.45
Razlika između ovog tipa i tipa
LKBA je u dužini. Ovaj tip je
približno duplo duži i ima u
jednom kućištu ugrađena dva
ležaja.
Sve ostale dimenzije za ovaj tip
linearnog ležaja sa kućištem su
iste kao kod tipa LKBA (pogledati
tabelu na prethodnoj strani).
Tip LKBAS (usko rasečeni i kućište i ležaj)
Oznaka
Tip LKBAS
WWW.HIWIN.DE
h1
(mm)
LKBAS
(€/kom)
LKBAS 08
8.36
1.5
LKBAS 10
8.45
1.5
LKBAS 12
8.91
1.5
LKBAS 16
10.91
2
LKBAS 20
13.00
2
LKBAS 25
19.64
2
LKBAS 30
26.09
2
LKBAS 40
43.64
2
LKBAS 50
77.27
2
Razlika između ovog tipa i tipa
LKBA je u tome što su kod ovog
tipa i kućište i ležaj usko rasečeni
pa je moguće pritezanjem
regulisati zazor između ležaja i
vođice.
Sve ostale dimenzije za ovaj tip
linearnog ležaja sa kućištem su
iste kao kod tipa LKBA (pogledati
tabelu na prethodnoj strani).
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 11
Septembar 2014.
Tip LKBE
Tip LKBE
Oznaka
ød
W
F
L
h
E
T
h1
θ
B
C
S
l
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
LKBE 10
LKBE 12
LKBE 16
LKBE 20
LKBE 25
LKBE 30
LKBE 40
10
12
16
20
25
30
40
36
40
45
48
60
70
90
24
27.6
33
39
47
56
72
32
39
45
50
65
70
90
15
17
20
23
27
33
42
18
20
22.5
24
30
35
45
7
8
9
11
14
15
20
6
8.5
10
10
11.5
14
19
80°
80°
80°
60°
60°
60°
60°
25
28
32
35
40
50
65
20
26
30
35
40
50
65
M5
M5
M5
M6
M6
M8
M10
10
10
10
12
12
18
20
LKBE
(€/kom)
7.78
8.90
8.90
10.00
11.11
14.44
26.67
VOĐICE ZA LINEARNE LEŽAJE
Cene vođica za linearne ležaje (€ /m)
Prečnik
ø8
ø10 ø12 ø14 ø16
€/m
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
ø20
ø25
ø30
ø35
ø40
ø45
ø50
14.44
17.78
24.44
34.44
38.90
55.56
60.00
Dužine vođica su 3000 mm, a za prečnike ø30, ø40 i ø50 dužina je 6000 mm. Po potrebi
vođice sečemo, ali isključivo na zbirnu dužinu za jedan prečnik (saberu se dužine svih
komada istog prečnika). Vođice su indukciono kaljene i brušene, površinske tvrdoće 63 HRC.
NOSAČI ZA VOĐICE
Tip LSA
Cene aluminijumskih nosača za vođice (€ /kom).
ø8
Prečnik
ø10 ø12 ø14 ø16 ø20
ø25
1 kom = 600 mm
ø30 ø35 ø40 ø45
W (mm)
32
34
40
45
55
60
75
F (mm)
13.5
15
17.8 17.7
21
22.8
29.4
H (mm)
18
20.46
25
27
33
37
48
E (mm)
16
17
20
22.5
27.5
30
37.5
T (mm)
4
4.5
5
5
6
7
9
K (mm)
8.9
9.8
11.7
10
12
13
17
J (mm)
12.4
15
18.5
19
21.5
26.5
38
h1 (mm)
4.7
6
8
8
8
10.3
15.5
80°
80°
80°
50°
50°
50°
50°
θ (°)
B (mm)
22
25
30
30
35
40
55
N (mm)
50
100
100
100
100
100
150
P (mm)
100
200
200
200
200
200
300
S1 (mm) 4.5
4.5
5.5
5.5
6.5
6.5
9
S2 (mm) M4
M4
M5
M6
M6
M8
M8
€/kom
9.44 9.44
9.44 10.56 13.33 16.67
22.22
Svi aluminijumski nosači su dužine 600 mm i ne može se kupiti manja dužina.
Nosač na sebi nema namontiranu vođicu i vođice se kupuju posebno (vođiice nemaju
izbušene rupe za montažu i te rupe se buše naknadno - detaljnija informacija na upit).
N (mm) = rastojanje od početka profila do prve rupe.
P (mm) = rastojanje između dve susedne rupe.
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
ø50
-
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 12
OSLONCI ZA VOĐICE
Cene oslonaca za vođice (€ /kom).
Za prečnik
ø8
ø 10 ø 12
Septembar 2014.
Tip LSK
ø 14
ø 16
ø 20
ø 25
ø 30
ø 35
ø 40
ø 45
ø 50
W (mm)
F (mm)
L (mm)
h (mm)
E (mm)
G (mm)
P (mm)
B (mm)
S (mm)
42
37.5
14
20
21
6
18
32
5.5
42
37.5
14
20
21
6
18
32
5.5
42
37.5
14
23
21
6
20
32
5.5
-
48
44
16
27
24
8
25
38
5.5
60
51
20
31
30
10
30
45
6.6
70
60
24
35
35
12
38
56
6.6
84
70
28
42
42
12
44
64
9
-
114
96
36
60
57
15
60
90
11
-
126
120
40
70
63
18
74
100
14
€/kom
1.78
1.90
2.00
-
2.22
2.78
3.33
5.00
-
9.44
-
17.78
Tip LSHF
Cene oslonaca za vođice (€ /kom).
Za prečnik
ø8
ø 10 ø 12
ø 14
ø 16
ø 20
ø 25
ø 30
ø 35
ø 40
ø 45
ø 50
W (mm)
F (mm)
L (mm)
T (mm)
G (mm)
B (mm)
S (mm)
-
43
24
10
5
20
32
5.5
47
28
13
7
25
36
5.5
-
50
31
16
8
28
40
5.5
60
37
20
8
34
48
7
70
42
25
10
40
56
7
80
50
30
12
46
64
9
-
102
67
40
16
56
80
12
-
122
83
50
19
70
96
14
€/kom
-
1.78
2.00
-
2.56
3.11
4.00
5.22
-
7.89
-
12.78
Oznaka
KR 16
KR 19
KR 22
KR 26
KR 30
KR 32
KR 35
KR 40
KR 47
KR 52
KR 62
KR 72
KR 80
TOČKIĆI
WWW.HIWIN.DE
***
D (mm)
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
WWW.HIWIN.DE
d1 (mm)
6
8
10
10
12
12
16
18
20
20
24
24
30
***
B (mm)
28
32
36
36
40
40
52
58
66
66
80
80
100
Cena (€ /kom)
3.33
3.90
4.44
5.56
5.56
6.67
7.78
10.00
11.11
13.33
18.85
22.18
29.23
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 13
Septembar 2014.
IGLIČASTE STAZE
Tip FF - ZW
dvoredna staza
Tip FF
jednoredna staza
Oznaka
FF 2010
FF 2515
FF 3020
FF 3525
Dw
(mm)
2
2.5
3
3.5
A1
(mm)
10
15
20
25
le
(mm)
32
45
60
75
Cena
€ /kom
na upit
na upit
na upit
na upit
Oznaka
FF 2025 ZW
FF 2535 ZW
FF 3045 ZW
FF 3555 ZW
Dw
(mm)
2
2.5
3
3.5
A1
(mm)
25
35
45
55
le
(mm)
32
45
60
75
Cena
€ /kom
na upit
na upit
na upit
na upit
VOĐICA ENERGETSKOG KABLA - "ŠLEPKABL"
Plastična vođica energetskog kabla
("šlepkabl") pravougaonog poprečnog
preseka dimenzija:
VEĆA 32 x 47 mm (unutrašnje mere)
40 x 60 mm (spoljašnje mere)
MANJA 22 x 43 mm (unutrašnje mere)
25 x 50 mm (spoljašnje mere)
MINI
20 x 21 mm (unutrašnje mere)
25 x 30 mm (spoljašnje mere)
Cena: 10.00 €/m
SKF MASTI
SKF kao proizvođač masti, za aplikacije u oblasti linearnih tehnologija, preporučuje,
zavisno od radnih uslova, korišćenje sledećih masti:
SKF mast
Opis/namena
LGMT 2
Mast za standardne industrijske namene
Mast za primenu u normalnim radnim uslovima: normalne radne
brzine, opterećenja i temperature.
LGWA 2
Mast za velika radna opterećenja i širok temperaturni opseg
Temperaturni opseg od -20 ºC do +140 ºC, sa kratkotrajnim
skokovima do +220 ºC. Pogodna za velika opterećenja.
Pogodna za primenu u vlažnim uslovima.
Mast visokih performansi (poliurea), za širok temperaturni
opseg od -40 ºC do +150 ºC. Mast vrhunskog kvaliteta
pogodna za velike brzine i povišene temperature. Pogodna
za startovanje na niskim temperaturama pri čemu ima
ekstremno dug radni vek na povišenim temperaturama.
LGHP 2
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
***
35 g
200 g
420 ml
1 kg
35 g
200 g
420 ml
1 kg
420 ml
1 kg
Cena
€/kom
2.00
5.50
6.00
10.00
2.50
5.50
8.00
16.00
11.00
23.00
WWW.HIWIN.DE
LINEARNE TEHNOLOGIJE
strana 14
Septembar 2014.
Oznaka
SPOJNICE - SKF proizvodnje
035
050
070
075
090
095
100
110
150
190
225
øB
øBmax
Rupa Rupa
izbuš.
max.
3
6.3
6
9
9
9
12
15
15
19
19
9.5
14.0
19.0
24.0
24.0
28.0
35.0
42.0
48.0
55.0
60.0
L
E
øH
G
M
Masa
M0
Max.
brzina
Metalni
deo
Gumeni
deo
Komplet
spojnica
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Nm
o/min
EUR
EUR
EUR
20.6
44.0
51.0
54.0
54.0
64.0
89.0
108
115
133
153
6.7
16
19
21
21
25
35
43
45
54
64
15.9
27.5
35.0
44.5
54.0
54.0
65.0
84.0
96.0
102
108
9.5
9.0
8.7
11
11
19
22
22
29
M6
M6
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M12
0.022
0.141
0.282
0.492
0.755
0.865
1.71
3.73
4.61
7.41
10.44
3.51
5.77
11.9
19.2
25.8
55.4
105
150
200
280
31000
18000
14000
11000
9000
9000
7000
5000
4000
3600
3600
2.50
2.84
3.20
4.16
5.70
6.58
9.52
15.12
19.42
24.94
31.50
1.74
1.92
2.02
2.58
3.04
3.04
4.36
4.90
8.42
9.04
11.90
6.74
7.60
8.42
10.90
14.44
16.20
23.40
35.14
47.26
58.92
74.90
* Spojnice su čelične i svaka spojnica se sastoji iz dva metalna dela između kojih se
nalazi gumena "zvezda". Znači da je za jednu kompletnu spojnicu potrebno kupiti DVA
metalna i JEDAN gumeni deo. Metalni i gumeni delovi se prodaju i posebno u slučaju
potrebe naknadnog remonta spojnice.
* Sve spojnice imaju inicijalno izbušenu rupu øB koja se naknadno po potrebi može
proširiti do maksimalne mere øBmax.
* Veće spojnice imaju po obimu metalnog dela izbušene rupe (jednu ili dve rupe)
sa urezanim navojem M tako da se zavrtnjima mogu učvrstiti za osovinu.
VAŽNA NAPOMENA:
* SVE cene u cenovniku date su u EVRIMA BEZ PDV-a.
LAGERTON d.o.o. - Niš
tel/fax: 018/576-423
tel/fax: 018/576-362
mobtel: 063/77-11-440
WWW.HIWIN.DE
***
Ivana Gorana Kovačića 24 C
[email protected]
www.lagerton.com
WWW.HIWIN.DE
***
WWW.HIWIN.DE
Download

LINEARNE TEHNOLOGIJE