inteligence v pohybu
POLOHOVACÍ
SYSTÉMY
KOMPONENTY
06
WWW.HIWIN.CZ
POLOHOVACÍ SYSTÉMY
KOMPONENTY
Lineární motory
Torzní motory
3/21
22/27
Odměřovací systémy
Křížová ložiska
28/39
40/42
06
WWW.HIWIN.CZ
Lineární motory
Řada LMS s kovovým jádrem jsou
třífázové vzduchem chlazené motory
vhodné pro běžné aplikace automatizace a manipulace. Pro laserové
skenovací a měřící aplikace je vhodná řada LMC s nekovovým jádrem.
Nová řada motorů LMF, která má
možnost připojení vodního chlazení,
byla koncipována převážně pro obráběcí centra.
06
WWW.HIWIN.CZ
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
1. Lineární motory – konstrukční řady LMF
1.1 Všeobecné informace
HIWIN synchronní motory LMF jsou lineární motory s kovovým jádrem s integrovaným
chladícím okruhem. Přesto se vyznačují velmi vysokou hustotou zatížení. Prostřednictvím
speciálního uspořádání permanentních magnetů mohl být klidový moment zredukován
na minimum. Třífázové motory se skládají v podstatě z primárního dílu (Rotor) s navinutým
svazkem plechů a s vodním chlazením a sekundárního dílu s permanentními magnety (stator).
Kombinací více statorů je možno realizovat dlouhé pojezdové dráhy.
3-fázové
Možnost připojení kapalinového chlazení
UL-certifikace
Vhodné pro napětí meziokruhu do 800V
Možnost dodání s kabelem (1000 mm) nebo motorovou zástrčkou
Teplotní čidla 1 x KTY84 + 1 x (3 PTC v sérii)
Volitelné: Teplotní senzorika (KTY83 + 2 PTC) v sérii
Volitelné: Třída ochrany IP65
Stator s magnetickými drahami zalitými v epoxidové pryskyřici
1.2 Síly primárních dílů (Rotor)
Tabulka 1.1 Síly primárních dílů (Rotor)
LMF01
Rotor
LMF02
LMF03
LMF11
LMF12
LMF13
LMF14
LMF21
LMF22
LMF23
LMF24
LMF31
LMF32
LMF33
LMF34
LMF41
LMF42
LMF43
LMF44
LMF01L LMF02L LMF03L LMF11L LMF12L LMF13L LMF14L LMF21L LMF22L LMF23L LMF24L LMF31L LMF32L LMF33L LMF34L LMF41L LMF42L LMF43L LMF44L
FP [N]
336
672
996
552
1104
1668
FC [N]
113
232
342
187
378
FC (WC) [N]
171
342
512
281
561
FA [N]
570
1140
1710
954
1909
2220
834
1668
2502
3336
1464
2964
4404
5928
561
756
281
842
1135
421
2863
3818
1431
2196
4440
6600
8892
561
842
1135
500
1007
1488
848
1269
1696
744
1507
2233
2013
744
1501
2233
3013
3013
1122
2257
3355
4514
2863
4294
5727
3430
6860
10290
13720
5145
10290
15435
20580
Primární díly s L vinutím dovolují díky malé napěťové konstantě (back EMF) vysoké rychlosti.
FP = Špičková síla po dobu 1 sek.
FA = Magnetická přitažlivá síla mezi primárním dílem a sekundárním dílem
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25°C
FC = Trvalá síla při teplotě cívky motoru 120°C
FC (WC) = Trvalá síla s kapalinovým chlazením, hodnota průtoku 5l/min při teplotě
na přítoku vody 25°C
Diagram zatížení lineárních motorů LMF
Síla [N]
8892
Špičková síla
Trvalá síla (bez chlazení vodou)
Trvalá síla (s chlazením vodou)
8000
6600
6000
5928
4514
4440
4404
4000
3355
3336
2220
2000
1104
996
672
336
0
113 171
LMF01
232 342
LMF02
342
512
LMF03
552
187 281
LMF11
378
561
LMF12
2233
1696
1668
1668
561
842
LMF13
1269
1135
756
834
281 421
LMF14
LMF21
561
848
LMF22
842
1507
1464
1135
500
LMF23
LMF24
744
LMF31
3013
3013
2964
2502
2013
2233
1501
1122
1007
LMF32
2257
2196
1488
744
LMF33
LMF34
LMF41
LMF42
LMF43
LMF44
Typ lineárního motoru
inteligence v pohybu
1.3 Rozměry primárních dílů (Rotor) LMF0, LMF1, LMF2
Všechny údaje v mm
Tabulka 1.2 Rozměry primárních dílů (Rotor) LMF0, LMF1, LMF2
Rotor
LMF01
LMF02
LMF03
LMF11
LMF12
LMF13
LMF14
LMF21
LMF22
LMF23
LMF24
Lf [mm]
150,00
255,00
360,00
150,0
255,0
360,0
465,0
150,0
255,0
360,0
465,0
Wf [mm]
67,00
67,00
67,00
96,0
96,0
96,0
96,0
126,0
126,0
126,0
126,0
Wf1 [mm]
18,50
18,50
18,50
33,0
33,0
33,0
33,0
40,5
40,5
40,5
40,5
Wf2 [mm]
30,00
30,00
30,00
30,0
30,0
30,0
30,0
45,0
45,0
45,0
45,0
Wf3 [mm]
55,00
55,00
55,00
81,5
81,5
81,5
81,5
111,5
111,5
111,5
111,5
Wf4 [mm]
14,40
14,40
14,40
20
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Wf5 [mm]
33,75
33,75
33,75
43
43,0
43,0
43,0
58,0
58,0
58,0
58,0
n
2
4
6
2
4
6
8
2
4
6
8
Hf1 [mm]
15,00
15,00
15,00
18
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
Hf2 [mm]
10,50
10,50
10,50
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
1,50
2,30
3,10
2,4
4,0
5,6
7,6
3,2
5,5
8,0
10,4
Hmotnost [kg]
Výška celého systému viz Kapitola 1.7, strana 9
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
4 / 5
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
1.4 Rozměry primárních dílů (Rotor) LMF3, LMF4
Všechny údaje v mm
Tabulka 1.3 Rozměry primárních dílů (Rotor) LMF3, LMF4
Rotor
LMF31
LMF32
LMF33
LMF34
LMF41
LMF42
LMF43
LMF44
Lf [mm]
221,0
382,0
543,0
704,0
221,0
382,0
543,0
704,0
Wf [mm]
141,0
141,0
141,0
141,0
188,0
188,0
188,0
188,0
Wf1 [mm]
40,5
40,5
40,5
40,5
54,0
54,0
54,0
54,0
Wf2 [mm]
60,0
60,0
60,0
60,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Wf3 [mm]
126,5
126,5
126,5
126,5
173,5
173,5
173,5
173,5
Wf4 [mm]
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Wf5 [mm]
65,5
65,5
65,5
65,5
89,0
89,0
89,0
89,0
n
Hmotnost [kg]
2
4
6
8
2
4
6
8
6,4
11,7
17,3
22,5
9,5
16,2
23,0
29,0
Výška celého systému viz kapitola 1.7, strana 9
inteligence v pohybu
1.5 Elektrické parametry primárních dílů (Rotor)
Tabulka 1.4 Elektrické parametry primárních dílů se standardním vinutím
Rotor
LMF01
LMF02
LMF03
LMF11
LMF12
LMF13
LMF14
LMF21
LMF22
LMF23
LMF24
LMF31
LMF32
LMF33
LMF34
LMF41
LMF42
LMF43
LMF44
IP [Aeff]
7,10
14,20
21,10
6,40
11,90
19,40
25,90
6,50
13,00
19,40
25,90
11,30
22,80
33,90
45,60
11,30
22,80
33,80
45,60
IC [Aeff]
2,40
4,90
7,20
2,20
4,40
6,50
8,80
2,20
4,40
6,50
8,80
3,80
7,70
11,40
15,50
3,80
7,70
11,50
15,50
IC (WC) [Aeff]
3,60
7,20
10,80
3,30
6,50
9,80
13,20
3,30
6,60
9,90
13,20
5,70
11,60
17,20
23,20
5,80
11,60
17,20
23,10
R25 []
9,00
4,40
3,00
12,40
6,20
4,40
3,10
17,20
8,60
5,80
4,30
6,00
3,00
1,90
1,40
7,80
3,90
2,60
2,00
L25 [mH]
39,00
19,30
11,90
60,70
30,40
21,00
15,20
85,60
44,30
29,70
22,60
26,60
23,30
15,60
11,80
67,00
33,50
22,50
17,00
Rth [°C/W]
0,93
0,45
0,31
0,82
0,40
0,26
0,20
0,59
0,29
0,19
0,14
0,54
0,27
0,19
0,14
0,42
0,21
0,14
0,10
Km [N/W]
12,90
18,40
22,30
19,90
28,10
33,40
39,80
25,30
35,80
43,60
50,70
43,30
61,30
77,00
89,70
57,00
80,60
98,70
112,60
Kf [N/Aeff]
47,30
47,30
47,30
85,80
85,80
85,80
85,80
128,70
128,70
128,70
128,70
130,00
130,00
130,00
130,00
195,00
195,00
195,00
195,00
Ku [V/m/s]
27,00
27,00
27,00
49,00
49,00
49,00
49,00
73,50
73,50
73,50
73,50
59,10
59,10
59,10
59,10
88,70
88,70
88,70
88,70
Max. napětí
meziobvodu [V]
800
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25 °C
Tabulka 1.5 Elektrické parametry primárních dílů s L vinutím
Rotor
LMF01L LMF02L LMF03L LMF11L LMF12L LMF13L LMF14L LMF21L LMF22L LMF23L LMF24L LMF31L LMF32L LMF33L LMF34L LMF41L LMF42L LMF43L LMF44L
IP [Aeff]
16,80
33,60
49,80
15,20
30,40
46,00
61,20
15,30
30,70
46,00
61,30
24,80
50,20
74,60
100,50
24,80
50,20
74,60
IC [Aeff]
5,70
11,60
17,10
5,20
10,40
15,50
20,80
5,20
10,30
15,50
20,90
8,50
17,10
25,20
34,10
8,40
17,00
25,20
34,00
IC (WC) [Aeff]
8,60
17,10
25,60
7,70
15,50
23,20
31,30
7,70
15,60
23,30
31,20
12,60
25,50
37,80
51,10
12,70
25,50
37,90
51,00
R25 []
2,10
1,00
0,70
2,90
1,50
1,00
0,70
4,10
2,00
1,40
1,00
1,60
0,80
0,50
0,40
2,10
1,10
0,70
0,50
L25 [mH]
7,00
3,40
2,30
10,80
5,40
3,80
2,70
15,30
7,90
5,30
4,00
5,50
4,80
3,20
2,40
13,80
6,90
4,60
3,50
Rth [°C/W]
0,93
0,45
0,31
0,82
0,40
0,26
0,20
0,59
0,290
0,19
0,14
0,54
0,27
0,19
0,14
0,42
0,21
0,14
0,10
100,50
Km [N/W]
11,10
16,00
19,40
17,30
24,50
29,10
34,60
22,10
31,20
38,00
44,10
37,70
53,40
67,10
78,10
49,60
70,20
86,00
98,00
Kf [N/Aeff]
20,00
20,00
20,00
36,30
36,30
36,30
36,30
54,40
54,40
54,40
54,40
59,00
59,00
59,00
59,00
88,50
88,50
88,50
88,50
Ku [V/m/s]
11,40
11,40
11,40
20,70
20,70
20,70
20,70
31,10
31,10
31,10
31,10
26,80
26,80
26,80
26,80
40,30
40,30
40,30
40,30
Max. napětí
meziobvodu [V]
800
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25 °C
IP =Špičkový proud po dobu 1 sek.
Trvalý proud při teplotě cívky motoru 120 °C
IC = IC (WC) =Trvalý proud s chlazením vodou, hodnota průtoku 5l/min při teplotě vody
na vstupu 25°C
R25 = Odpor vinutí měřeno mezi fázemi
L25 = Indukce vinutí měřeno mezi fázemi
Rth = Km = Kf = Ku = Vmax =
Tepelný odpor
Motorová konstanta
Silová konstanta
Napěťová konstanta
Maximální rychlost při 400 Vac
1.6 Mechanické parametry sekundárních dílů (statory)
Stator s magnetickými drahami zalitými epoxidovou pryskyřicí (Standard)
Stator s přídavnými kryty z nerezové oceli (volitelné)
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
6 / 7
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
1.6.1 Rozměry LMF0, LMF1, LMF2
Ws1
Ws
(2×n)Ø 5,5 THRU;
průchozí;
Ø 10×3,5DP
(LMF2
řada)
(2×n)–Ø5,5
Ø10×3,5DP
(LMF2
Series)
(2×n)Ø 5,5 THRU;
průchozí;
Ø 10×1,5DP
(LMF1
řada)
(2×n)–Ø5,5
Ø10×1,5DP
(LMF1
Series)
(2×n)Ø 4,5 THRU;
průchozí;
Ø 8×2DP
(LMF0
(2×n)–Ø4,5
Ø8×2DP
(LMF0
Series)
Ls2
(n–1)×60
Hs1
Ls
Hs
Všechny údaje v mm
(Ls1)
1.6.2 Rozměry LMF3, LMF4
Ws
Ws1
(2×n)–Ø9THRU;Ø15×6DP
Ls2
Hs1
(n–1)×92
Ls
(Ls1)
Všechny údaje v mm
Hs
Tabulka 1.6 Rozměry sekundárních dílů (Statory)
Stator
LMF0S1 LMF0S2 LMF0S3 LMF1S1 LMF1S2 LMF1S3 LMF2S1 LMF2S2 LMF2S3 LMF3S1 LMF3S2 LMF3S3 LMF4S1 LMF4S2 LMF4S3
Ls [mm]
120,00 180,00 300,00 120,00 180,00 300,00 120,00 180,00 300,00 184,00 276,00 460,00 184,00 276,00 460,00
(Ls1) [mm]
124,87 184,87 304,87 122,77 182,77 302,77 123,09 183,09 303,09 189,60 281,60 465,60 189,03 281,03 465,03
n
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
2
3
5
Ls2 [mm]
31,25
31,25
31,25
30,60
30,60
30,60
30,40
30,40
30,40
49,20
49,20
49,20
48,90
48,90
48,90
Hs [mm]
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
13,80
13,80
13,80
16,50
16,50
16,50
18,50
18,50
18,50
5,90
7,90
7,90
7,90
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
Hs1 [mm]
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
Ws [mm]
58,00
58,00
58,00
88,00
88,00
88,00 118,00 118,00 118,00 134,00 134,00 134,00 180,00 180,00 180,00
Ws1 [mm]
48,00
48,00
48,00
74,00
74,00
74,00 104,00 104,00 104,00 115,00 115,00 115,00 161,00 161,00 161,00
0,50
0,70
1,20
0,70
1,10
1,80
1,20
1,80
3,00
3,00
4,50
7,50
4,10
6,20
10,30
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
Hmotnost [kg]
Vzdálenost pólů [mm]
inteligence v pohybu
1.7 Montážní tolerance
Rotor
Vzduchová mezera*
= 0,9±0,1
Pro zajištění optimální funkce komponentů lineárního motoru musí být při montáži
dodrženy následující tolerance pro okrajové konstrukční díly a pro vzájemné seřízení součástí. Pokud by tolerance nebyly dodrženy, mohlo by dojít k chybné funkci,
výpadku nebo poškození konstrukčních součástí.
Všechny údaje v mm
* s krycím plechem
Rotor
H [mm]
LMF01
LMF02
LMF03
LMF11
LMF12
LMF13
LMF14
LMF21
LMF22
LMF23
LMF24
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
50,5
50,5
50,5
50,5
Rotor
H [mm]
LMF31
LMF32
LMF33
LMF34
LMF41
LMF42
LMF43
LMF44
64,1
64,1
64,1
64,1
66,1
66,1
66,1
66,1
1.8 Objednací kódy pro lineární motory LMF
Rotor
LMF
LMF lineární motor
Stator
01
C
Provedení motoru
(viz Tabulka 1.1,
strana 4)
LMF
bez: Kabelový výstup
C: zástrčkový výstup
1
S
2
E
LMF lineární motor
Šířka statoru
0: vyhovující pro LMF01-LMF03
1: vyhovující pro LMF11-LMF14
2: vyhovující pro LMF21-LMF24
3: vyhovující pro LMF31-LMF34
4: vyhovující pro LMF41-LMF44
Magnetická dráha (Stator) může být na přání dodána se zakrytováním z nerezové
oceli. Max. délka pro jednodílný nerezový kryt činí 3 m.
Délka statoru [mm]
1: 120 pro LMFOHMF24
2: 180 pro LMFOHMF24
3: 300 pro LMFOHMF24
1: 184 pro LMF3HMF44
2: 276 pro LMF3HMF44
3: 460 pro LMF3HMF44
bez: plechový kryt
E: Magnety zalité
v epoxidové pryskyřici
Model statoru
S: Standard
C: dle specifikace zákazníka
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
8 / 9
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
2. Lineární motory - konstrukční řady LMS
2.1 Všeobecné informace
HIWIN synchronní lineární motory LMS vynikají svou velkou hustotou sil a tím jsou
vhodné pro větší zatížení. Třífázové motory sestávají z primárního dílu (Rotor) se
s navinutým svazkem plechů a sekundárního dílu (stator). Kombinací více statorů je
možno realizovat dlouhé pojezdové dráhy.
Síla [N]
Diagram zatížení lineárních motorů LMS
3-fázové
Vysoká posuvová síla
Velmi dobré zrychlení
Nízký klidový moment
Libovolně dlouhý zdvih
Možno více Rotorů na jednom statoru
3000
3000
2400
Špičková síla
Trvalá síla
2000
2040
1500
220
LMS13
950
790
720
650
560
0
1160
1080
1000
580
415
270
260
LMS17
LMS23
LMS27
LMS37
LMS47
LMS57
LMS67
Typ lineárního motoru
2.2 Síly primárních dílů
Tabulka 2.1 Síly primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky LMS13 LMS17 LMS23 LMS27 LMS37 LMS37L LMS47 LMS47L LMS57 LMS57L LMS67 LMS67L
Špičková síla po dobu 1 sek.
Fp
[N]
560
650
720
1080
1500
1500
2040
2040
2400
2400
3000
3000
Trvalá síla (při 120°C)
Fc
[N]
220
260
270
415
580
580
790
790
950
950
1160
1160
Magnetická přitažlivá síla
Fa
[N]
805
1221
1350
2036
2850
2850
4071
4071
4885
4885
5700
5700
Poznámka: hodnoty v tabulce se vztahují na provoz bez nuceného chlazení
Tabulka 2.2 Elektrické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky
LMS13 LMS17 LMS23 LMS27 LMS37 LMS37L LMS47 LMS47L LMS57 LMS57L LMS67 LMS67L
Špičkový proud po dobu 1 sek. Ip
[Aeff]
16,0
13,7
13,7
13,7
13,7
23,7
13,7
23,7
13,7
23,7
13,7
23,7
Trvalý proud (při 120°C)
Ic
[Aeff]
5,0
4,5
4,4
4,3
4,3
8,5
4,2
8,5
4,3
8,5
4,3
8,5
44,0
58,0
61,0
97,0
136,0
68,0
186,0
93,0
223,0
112,0
271,0
136,0
Silová konstanta
Kf
[N/Aeff]
Max. Teplota vinutí
Tmax
[°C]
Elektrická časová konstanta
Ke
[ms]
10,4
10,6
10,5
11,3
11,6
11,0
13,0
12,2
12,4
12.0
12,4
12,6
Odpor*
R25
[]
3,1
4,8
4,6
6,8
8,9
2,1
11,9
2,7
13,8
3,1
15,4
3,4
Indukčnost*
L
[mH]
32,2
50,8
48,4
76,8
103,4
23,1
154,4
33,0
170,8
37,3
190,7
43,0
Vzdálenost pólů
2
[mm]
120
32
Napěťová konstanta
Ku
[Veff/(m/s)]
26,0
31,0
43 ,0
51,0
71,0
36,0
101,0
51,0
121,0
61 ,0 141 ,0
71,0
Motorová konstanta
Km
[N/ W]
20,4
21,6
23,2
30,4
37,2
38,3
44,0
46,2
49,0
51,9
56,4
60,2
Tepelný odpor
Rth
[°C/W]
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Termospínač
Max. napětí meziobvodu
3 x PTC SNM120
[V]
Poznámka: hodnoty v tabulce se vztahují na provoz bez nuceného chlazení
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25 °C
* měřeno mezi fázemi
600
inteligence v pohybu
2.3 Rozměry primárních dílů (Rotor)
Tabulka 2.3 Mechanické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky LMS13 LMS17 LMS23 LMS27 LMS37 LMS37L LMS47 LMS47L LMS57 LMS57L LMS67 LMS67L
Ohybový poloměr kabelu
motoru
Rotor-hmotnost
Mf
[kg]
1,8
2,7
2,7
4,1
5,9
5,9
8,0
8,0
9,4
9,4
10,8
10,8
Výška celého systému
H
[mm]
55,2
57,4
55,2
57,4
57,4
57,4
57,4
57,4
57,4
57,4
57,4
57,4
Rbend
[mm]
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
Poznámka: hodnoty v tabulce se vztahují na provoz bez nuceného chlazení
30 15
20 20
4,7
39
42
5 × 25 = 125
26,5
178
60
(500)
25
12-M6 × 1P × 7DP
17,5
Rozměry lineárního motoru LMS13
2-M3 × 0,5P × 6DP
Všechny údaje v mm
26,5
26,5
26,5
39
39
39
42
42
42
25
60
4,7
6060
4,7
4,7
4,7
20 20
25 27,5
17,5
1517,5
30
80
(500)
2525
15
10 x 25 = 250
5 × 25 = 125 273
5 × 25 = 125
178= 125
5 × 25
178
178
3030 15
15
50
11,5
(500)
(500)
22
12-M6 × 1P × 7DP
12-M6 × 1P × 7DP
202020
20
36
(500)
22-M6x1Px8DP
12-M6 × 1P × 7DP
17,5
Rozměry lineárního motoru LMS17
38
44,2
Všechny údaje v mm
2-M3
x 0,5P
x 6DP
2-M3
×× 0,5P
×× 6DP
2-M3
0,5P
2-M3 × 0,5P × 6DP
Rozměry lineárního motoru LMS23
11,5
26,5
26,5
× 25 = 250
5 × 25 = 10
125
5 × 25 = 125 273
178
178
27,5
25
22
36
2525 27,5
27,5
15
50
8080
5050 1515
4,7
4,7
4,7
80
(500)
8DP
22-M6 × 1P × (500)
(500)
3636 2222
12-M6 × 1P × 7DP
12-M6 × 1P × 7DP
38
2-M3 × 0,5P × 6DP
44,2
2-M3 × 0,5P × 6DP
2-M3 × 0,5P × 6DP
39
39
42
42
Všechny údaje v mm
Rozměry lineárního motoru LMS27
(500)
(500)
(500)
11,5
11,5
11,5
25
25
25 27,5
27,5
25
37,5
38
38
38
44,2
44,2
44,2
10 × 25 = 250
10 × 25 = 250
273
10 ×273
25 = 250
273
80
80
100
50
50 1515
15
70
4,7
4,7
4,7
36
36 2232
22
36
22-M6
8DP
××
1P1P
××
8DP
22-M6
22-M6 × 1P × 8DP
2-M3 × 0,5P × 6DP
2-M3 × 0,5P × 6DP
2-M3 × 0,5P × 6DP
Všechny údaje v mm
polohovací systémy – komponenty
22-M6 × 1P × 8DP
22-M6 × 1P × 8DP
(500)
hiwin
(500)
s.r.o., [email protected],
www.hiwin.cz
4,7
4,7
10 / 11
www.hiwin.cz
(500)
38
10 × 25 = 250
273
11,5
25
50
36
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
80
27,5
15
4,7
22
22-M6 × 1P × 8DP
2-M3 × 0,5P × 6DP
44,2
Rozměry lineárního motoru LMS37 (L)
(500)
37,5
25
38
25
11,5
100
70
36
15
4,7
32
22-M6 × 1P × 8DP
10 × 25 = 250
44,2
2-M3 × 0,5P × 6DP
273
Všechny údaje v mm
25
11,5
11,5
25
25
52,5
25
130
25 2552,5 52,5
130 130
38
10 × 25 = 250
38 2-M3 × 0,5P × 6DP
44,2
38
273 × 25 = 250
10 × 25 10
= 250
273
4,7
4,7
15
15
11,5
4,7
(500)
100
(500)
100 100
15 15
2 × 33 = 66 32
(500)
× 1P × 8DP
1P × 8DP
33-M6 ×33-M6
32 32
2 × 33
2 ×= 33
66 = 66
33-M6 × 1P × 8DP
100
2-M3××6DP
0,5P × 6DP
44,2 2-M3 × 0,5P
44,2
273
Všechny údaje v mm
Rozměry lineárního motoru LMS57 (L)
11,5
11,5
25
11,5
25
25
4,7
38
44,2
38
44,2
10 × 25 = 250
273 × 25 = 250
10 × 25 10
= 250
273
273
4,7
150
62,5
25 2562,5 62,5
150 150
120
15
4,7
25
(500)
15 15
32
(500)
120 120
2 × 43 = 86
(500)
× 1P × 8DP
33-M6 ×33-M6
1P × 8DP
32 32
2 × 43
2 ×= 43
86 = 86
33-M6 × 1P × 8DP
38 2-M3 × 0,5P × 6DP
44,22-M3 × 0,5P
2-M3××6DP
0,5P × 6DP
Všechny údaje v mm
Rozměry lineárního motoru LMS67 (L)
11,5
25
11,5
11,5
25
25
10 × 25 = 250
273 × 25 = 250
10 × 25 10
= 250
273
273
4,7
38
44,2
38
44,2
72,5
4,7
170
170 170
25 25 72,5 72,5
15
4,7
25
(500)
140
(500)
15 15
31
(500)
× 1P × 8DP
44-M6 ×44-M6
1P × 8DP
140 140
3 × 36 = 108
44-M6 × 1P × 8DP
3 × 36
3×
= 108
36 = 108 31 31
100 100
15 15
Rozměry lineárního motoru LMS47 (L)
38 2-M3 × 0,5P × 6DP
2-M3××6DP
0,5P × 6DP
44,22-M3 × 0,5P
Všechny údaje v mm
inteligence v pohybu
2.4 Rozměry sekundárních dílů (statory)
Tabulka 2.4 Mechanické parametry sekundárních dílů (statory)
Symbol
Jednotky
LMS1S
LMS2S
LMS3S
LMS4S
LMS5S
LMS6S
Vlastní hmotnost statoru
Ms
[kg/m]
4,2
6,2
8,2
11,5
13,7
15,9
Šířka statoru
Délka statoru/rozměr N
Ws
[mm]
60,0
80,0
100,0
130,0
150,0
170,0
Ls
[mm]
Rozteč montážních otvorů
As
[mm]
135,0
155,0
128 mm/N= 1, 192 mm/N=2, 320 mm/N=4
45,0
65,0
85,0
115,0
Poznámka: hodnoty v tabulce se vztahují na provoz bez nuceného chlazení
Ø 6,5/průchozí,
Ø11/4 hloubka
Všechny údaje v mm
Forcer
Rotor
2.5 Montážní tolerance lineárních motorů LMS
+0,2
0
Pro zajištění optimální funkce komponentů lineárního motoru musí být při montáži
dodrženy následující tolerance pro okrajové konstrukční díly a pro vzájemné seřízení
součástí. Pokud by tolerance nebyly dodrženy, mohlo by dojít k chybné funkci, výpadku
nebo poškození konstrukčních součástí.
Vzduchová
Luftspalt
mezera*
(0,7 +0,2
0 mm)
(0,7mm)
Celková výška H podle tabulky 2.3, str. 11
Stator
2.6 Objednací kód pro lineární motory LMS
Stator
Rotor
LMS
47
LMS Lineární motor
Provedení motoru
(viz Tabulka 2.1, strana 10)
LMS
1
S
2
Stator pro lineární
motor LMS
Šířka statoru
1: vyhovující pro LMS13 a LMS17
2: vyhovující pro LMS23 a LMS27
3: vyhovující pro LMS37 (L)
4: vyhovující pro LMS47 (L)
5: vyhovující pro LMS57 (L)
6: vyhovující pro LMS67 (L)
Délka statoru [mm]
0: 128 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=2)
1: 192 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=3)
3: 320 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=5)
Model statoru
S: Standard
C: Dle specifikace zákazníka
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
12 / 13
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s nekovovým jádrem
3. Lineární motory - konstrukční řady LMC
3.1 Všeobecné informace
HIWIN synchronní lineární motory LMC jsou určeny pro lehčí aplikace s nízkým
zatížením. Motor se skládá z nekovového primárního dílu (Rotor) s trojfázovým vinutím
a sekundárního dílu (Stator) tvořené permanentními magnety. Díky nekovovému
primárnímu dílu je motor velice lehký a vhodný pro dynamické aplikace.
3-fázové
Extrémně dynamické
Dobrý synchronní chod a vysoká stálost rychlosti
Malá setrvačnost a vysoké zrychlení
Malá konstrukční výška
Žádný klidový moment
Možno více Rotorů na jednom statoru
Síla [N]
3.2 Síly primárních dílů (Rotor)
Diagram zatížení lineárních motorů LMC
800
650
600
520
470
Špičková síla
Trvalá síla
400
400
320
250
220
215
200
180
160
160
125
90
60
55
40
30
0
135
110
85
70
175
160
55
LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4 LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA
Síla [N]
Typ lineárního motoru
1656
1600
1380
1200
Špičková síla
Trvalá síla
1104
987
828
786
800
700
610
591
552
552
460
393
400
205
160
0
368
328
276
262
240
197
184
LMCC7 LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA LMCE4 LMCE6 LMCE8 LMCEA LMCEC
Typ lineárního motoru
inteligence v pohybu
Tabulka 3.1 Síly primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky
LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4 LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA
Špičková síla po dobu 1 sek.
Fp
[N]
96
136
180
208
248
216
292
364
436
512
580
724
Trvalá síla (při 100°C)
Fc
[N]
24
34
45
52
62
54
73
91
109
128
145
181
LMCE8 LMCEA
LMCEC
Symbol Jednotky
LMCC7
LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA
LMCE4
LMCE6
Špičková síla po dobu 1 sek.
Fp
[N]
684
780
524
788
1048
1312
736
1104
1472
1840
2208
Trvalá síla (při 100°C)
Fc
[N]
171
195
131
197
262
328
184
276
368
460
552
Tabulka 3.2 Elektrické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky
LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4 LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Ip
[Aeff]
9,2
8,4
8,4
7,2
7,2
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Trvalý proud (při 100°C)
Ic
[Aeff]
2,3
2,1
2,1
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Silová konstanta
Kf
[N/Aeff]
10,6
15,8
21,2
28,2
33,8
27,2
36,3
45,4
54,5
63,5
72,5
90,6
Max. Teplota vinutí
Tmax
[°C]
Elektrická časová konstanta
Ke
[ms]
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
Odpor*
R25
[]
2,7
4,1
5,4
6,7
8,2
5,4
7,1
9,0
10,7
12,6
14,6
17,9
1,0
1,4
1,9
2,3
2,8
1,9
2,6
3,2
3,8
4,4
5,0
6,2
100
Indukčnost*
L
[mH]
Vzdálenost pólů
2
[mm]
Napěťová konstanta
Ku
[Veff/(m/s)]
5,9
8,8
11,9
14,5
17,4
15,2
20,0
24,8
29,3
34,7
40,0
50,0
Motorová konstanta
Km
[N/ W]
5,2
6,5
7,5
9,1
9,8
9,5
11,2
12,4
13,6
14,7
15,5
17,5
Tepelný odpor
Rth
[°C/W]
2,80
2,21
1,68
1,84
1,50
1,85
1,41
1,11
0,93
0,79
0,68
0,56
32
Termospínač
PTC Spínací bod při 120°C
Max. napětí meziokruhu
[V]
Symbol Jednotky
500
LMCC7
LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA
LMCE4
LMCE6
LMCE8 LMCEA
LMCEC
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Ip
[Aeff]
8,0
8,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
Trvalý proud (při 100°C)
Ic
[Aeff]
2,00
2,00
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
Silová konstanta
Kf
[N/Aeff]
85,4
97,5
40,3
60,6
80,6
100,9
56,6
84,9
113,2
141,5
169,8
Max. Teplota vinutí
Tmax
[°C]
Elektrická časová konstanta
Ke
[ms]
Odpor*
R25
[]
100
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
15,8 0
18,20
4,60
7,10
9,00
11,60
5,60
8,40
11,00
13,80
16,7
Indukčnost*
L
[mH]
5,5
6,3
2,3
3,5
4,7
5,8
2,9
4,4
5,9
7,3
8,8
Vzdálenost pólů
2
[mm]
32
32
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Napěťová konstanta
Ku
[Veff/(m/s)]
45,4
51,9
25,0
38,0
50,0
63,0
35,0
53,0
70,0
88,0
106,0
Motorová konstanta
Km
[N/ W]
17,6
18,7
14,6
17,8
20,0
22,2
19,1
23,4
27,0
30,2
33,2
Tepelný odpor
Rth
[°C/W]
0,63
0,55
0,82
0,53
0,42
0,33
0,68
0,45
0,34
0,27
0,23
Termospínač
Max. napětí meziokruhu
PTC Spínací bod při 120°C
[V]
500
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25°C
* měřeno mezi fázemi
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
14 / 15
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s nekovovým jádrem
3.3 Rozměry primárních dílů (Rotor)
Tabulka 3.3 Mechanické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol Jednotky LMCA2 LMCA3 LMCA4 LMCA5 LMCA6 LMCB3 LMCB4 LMCB5 LMCB6 LMCB7 LMCB8 LMCBA
Ohybový poloměr kabelu motoru Rbend
[mm]
Rotor-hmotnost
Mf
[kg]
Rotor-délka/rozměr N
Lf
[mm]
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
0,15
0,23
0,31
0,38
0,45
66/2
98/3 130/4 162/5 194/6
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
0,29
0,38
0,48
0,58
0,68
0,72
0,88
98/3 130/4 162/5 194/6 226/7 258/8 322/10
Rotor - výška
h
[mm]
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
79,0
79,0
79,0
79,0
79,0
79,0
79,0
Celková výška systému
H
[mm]
74,5
74,5
74,5
74,5
74,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
LMCC8 LMCD4 LMCD6 LMCD8 LMCDA LMCCE4 LMCCE6 LMCCE8 LMCEA
LMCEC
Symbol Jednotky
LMCC7
Ohybový poloměr kabelu motoru Rbend
[mm]
Rotor-hmotnost
Mf
[kg]
0,74
0,76
Rotor-délka/rozměr N
Lf
[mm]
226/7
258/8
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
0,88
1,32
1,76
2,20
260/7 380/10 500/13 620/16
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
1,23
1,84
2,46
3,08
3,70
260/7 380/10 500/13 620/16 740/19
Rotor - výška
h
[mm]
99,0
99,0
87,5
87,5
87,5
87,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
Celková výška systému
H
[mm]
117,5
117,5
105,0
105,0
105,0
105,0
125,0
125,0
125,0
125,0
125,0
3.3.1 Rozměry řady LMCA, LMCB, LMCC
500
N
N
oboustranné
hloubka
N
Všechny údaje v mm
N
hloubka
33,5
16,7
3.3.2 Rozměry řady LMCD, LMCE
8,4
30
10
(n-2) × 40
Stator
Lf
2 × (n-1)-M5 × 0,8P × 6DP
(500)
(n-1) × 40
33,5
6,5
2-M3 × 0,5P × 4DP
4
3,8
Forcer
h
1,2
3,5
n-M4 × 0,7P × 8DP
Všechny údaje v mm
inteligence v pohybu
3.4 Rozměry sekundárních dílů (statory)
Tabulka 3.4 Mechanické parametry sekundárních dílů (statory)
Symbol Jednotky
LMCAS
LMCBS
LMCC
LMCDS
LMCES
7
12
21
16
20
Vlastní hmotnost statoru
Ms
[kg/m]
Výška statoru
Hs
[mm]
60,0
80,0
103,0
86,8
106,8
Šířka statoru
Ws
[mm]
31,2
31,2
35,2
35,5
35,5
Délka statoru/rozměr N
L500
s
[mm]
128mm/N=2, 192mm/N=3, 320mm/N=5
120 mm/N=2, 180 mm/N=3, 300 mm/N=5
N
N
N
N
3.4.1 Rozměry řady LMCA, LMCB, LMCC
33,5
16,7
Ls
2-Ø4/průchozí
30
8,4
Stator
(n-2) x 40
Lf
10
2 x (n-1)-M5 x 0,8P x 6DP
(500)
(n-1) x 40
n-M4 x 0,7P x 8DP
1,2
Forcer
3,8
2-M3 x 0,5P x 4DP
4
Všechny údaje v mm
h
3,5
* LMCASX / LMCBSX
N - Ø 5,5/průchozí, Ø 9,5/8 hloubka, oboustranný
* LMCCSX
N - Ø 6,5/průchozí, Ø 11/10 hloubka, oboustranný
33,5
6,5
3.4.2 Rozměry řady LMCD, LMCE
Ls
(N-1) x 60
35,5
Motor Assembly
35.5
7
30
Hs
N-Ø6,5THRU, Ø11 x 8DP
H
Hs
Stator
Všechny údaje v mm
1.2
Forcer
33.5
1±0.05
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
16 / 17
www.hiwin.cz
500
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s nekovovým jádrem
N
N
N
3.5 Montážní tolerance lineárních motorů LMC
Pro zajištění optimální funkce komponentů lineárního motoru Nmusí být při montáži
dodrženy následující tolerance pro okrajové konstrukční díly a pro vzájemné seřízení
součástí. Pokud by tolerance nebyly dodrženy, mohlo by dojít k chybné funkci, výpadku
nebo poškození konstrukčních součástí.
Stator
1,2
Forcer
Rotor
Všechny údaje v mm
• LMCA, LMCB, LMCD, LMCE : a=1
• LMCC: a=3
• b = 1,0 (LMCA, LMCB, LMCC)
• b = 1,2 (LMCD, LMCE)
3.6 Objednací kód pro lineární motory LMC
Rotor
LM
Stator
CA6
LMC Lineární motor
Provedení motoru
(viz Tabulka 3.1, strana 15)
LMC
A
S
1
Stator pro lineární motor LMC
Výška statoru [mm]
A:60
B:80
C:103
D:86,8
E:106,8
Model statoru
S: Standard
C:Dle specifikace
zákazníka
Délka statoru [mm] LMCA, LMCB, LMCC:
0: 128 (Počet upevňovacích otvorů: = 2)
1: 192 (Počet upevňovacích otvorů: = 3)
3: 320 (Počet upevňovacích otvorů: = 5)
LMCO, LMCE
1: 120 (Počet upevňovacích otvorů: = 2)
B: 180 (Počet upevňovacích otvorů: = 3)
2: 300 (Počet upevňovacích otvorů: = 5)
inteligence v pohybu
4. Lineární motory - konstrukční řady LMSC
4.1 Všeobecné informace
HIWIN synchronní lineární motory LMSC jsou motory s kovovým jádrem s podobnými
vlastnostmi jako motory konstrukční řady LMS. Zvláštním uspořádáním rotoru mezi
dvěma statory se ruší magnetické přitažlivé síly u motorů LMSC. Tím bude odlehčena zejména vodící kolejnice a bude dosaženo vysoké hustoty zatížení u relativně
krátkých pojezdů.
Obzvláště vysoká trvalá síla
Možné chlazení vodou
Kompenzace síly magnetu
Žádný vstup magnetické síly do vodících prvků
Možno více rotorů na jednom statoru
Libovolně dlouhý zdvih
4.2 Síly primárních dílů (rotor)
Tabulka 4.1 Síly primárních dílů (rotor)
Symbol
Jednotky
LMSC7
LMSC7 (WC) 2)
LMSC7L
LMSC7L (WC) 2)
Špičková síla (1s)
Fp
Trvalá síla [při 120°C]
Fc
[N]
3000
3000
3000
3000
[N]
1070
2140
1070
2140
Přitažlivá síla
Fa
[N]
0
0
0
1)
1)
1)
0 1)
Tabulka 4.2 Elektrické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol
Jednotky
LMSC7
LMSC7 (WC) 2)
LMSC7L
LMSC7L (WC) 2)
Špičkový proud (1 s)
Ip
[Aeff]
13,7
13,7
27,3
27,3
Trvalý proud (při 120°C)
Ic
[Aeff]
3,9
7,9
7,9
15,7
Silová konstanta
Kf
[N/Aeff]
271,0
271,0
136,0
136,0
Max. teplota vinutí
Tmax
[°C]
120
Elektrická časová konstanta
Ke
[ms]
10,5
10,5
10,0
10,0
Odpor*
R25
[]
17,8
17,8
4,2
4,2
Indukčnost*
L
[mH]
206,8
206,8
46,2
46,2
Vzdálenost pólů
2
[mm]
32
32
32
32
Napěťová konstanta
Ku
[Veff/(m/s)]
141,0
141,0
71,0
71,0
Motorová konstanta [při 25°C]
Km
[N/ W]
45,7
45,7
47,2
47,2
Tepelný odpor
Rth
[°C/W]
0,17
0,04
0,18
0,05
3
3
Termospínač
PTC Spínací bod při 120 °C
Max. napětí meziokruhu
Počet fází
[V]

600
3
[t]
3
Poznámky: 1) 0 = zrušeno stejnou přitažlivou silou
2) WC = s chlazením vodou, hodnota průtoku 5l/min při teplotě přívodu vody 25°C.
Hodnoty v tabulce platí pro provoz bez nuceného chlazení; výjimka lineární motory označené (WC)
Všechny hodnoty ± 10% při teplotě okolí 25°C
* měřeno mezi fázemi
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
18 / 19
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Lineární motory s kovovým jádrem
4.3 Rozměry primárních dílů (Rotor)
Tabulka 4.3 Mechanické parametry primárních dílů (Rotor)
Symbol
Jednotky
LMT37
LMT37 (WC) 1)
LMT37L
LMT37L (WC) 1)
Ohybový poloměr kabelu motoru
Rbend
[mm]
37,5
37,5
37,5
37,5
Rotor-hmotnost
Mf
[kg]
14,0
14,0
14,0
14,0
Celková výška systému
H
[mm]
131,5
131,5
131,5
131,5
Poznámky: 1) WC = s chlazením vodou
Hodnoty v tabulce platí pro provoz bez nuceného chlazení; výjimka lineární motory označené (WC)
Rozměry rotoru lineárního motoru LMSC
Všechny údaje v mm
4.4 Rozměry sekundárních dílů (Statory)
Tabulka 4.4 Mechanické parametry sekundárních dílů (Statory)
LMS3S0
LMS3S1
LMS3S3
Vlastní hmotnost statoru
Ms
Symbol
[kg/m]
Jednotky
16,4
16,4
16,4
Šířka statoru
Ws
[mm]
100
100
100
Délka statoru/rozměr N
Ls
[mm]
128/1
192/2
320/4
Rozteč montážních otvorů
As
[mm]
85
85
85
Ø 6,5/průchozí,
Ø11/4 hloubka
inteligence v pohybu
4.5 Montážní tolerance lineárních motorů LMSC
Pro zajištění optimální funkce komponentů lineárního motoru musí být při montáži
dodrženy následující tolerance pro okrajové konstrukční díly a pro vzájemné seřízení
součástí. Pokud by tolerance nebyly dodrženy, mohlo by dojít k chybné funkci, výpadku
nebo poškození konstrukčních součástí.
Montáž lineárních motorů LMSC
Připojení chladicí
kapaliny
4.6 Objednací kód pro lineární motory LMSC
Rotor
LMA
Stator
C7
WC
LMS
LMS Lineární motor
Provedení motoru
(viz Tabulka 4.1, strana 19)
3
S
2
Stator pro lineární motor LMS
Chlazení vodou
bez: Standard
WC: s chlazením vodou
Šířka statoru
3: vyhovující pro LMSC7 a LMTC7L
Délka statoru [mm]
0: 128 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=2)
1: 192 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=3)
3: 320 (Počet upevňovacích otvorů: N+ 1=5)
Model statoru
S: Standard
C: Dle specifikace zákazníka
Sendvičovým uspořádáním magnetické dráhy musí být objednávané
množství zdvojnásobeno
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
20 / 21
Torzní motory
Torzní motory jsou převážně vhodné
pro polohovací stoly v automatizaci, kde je požadována vysoká dynamika a přesnost přestavení. Motory
nejsou vhodné pro vysokootáčkové
aplikace. Nová řada torzních motorů
TMRW je koncipována pro obráběcí stroje díky dosahovaným velkým
točivým momentům z důvodu možnosti externího vodního chlazení.
06
WWW.HIWIN.CZ
inteligence v pohybu
5. Torzní motory - konstrukční řada TMR
5.1 Všeobecné informace
Torzní motory konstrukční řady TMR jsou motorové prvky připravené k montáži
a sestávající ze statoru a rotoru. Rotor je proveden jako prstencový prvek. Díky
své vysoké hustotě zatížení umožňují vysoká zrychlení a tím krátké časy cyklu.
Ve většině případů je možno při použití torzního motoru vypustit použití převodového
mechanismu. Vhodná křížová válečková ložiska pro uložení torzního motoru naleznete v kapitole 7, strana 41
5.2 Vlastnosti
Bezkartáčový pohon
Rotor s dutým hřídelem
Bez opotřebení
Vysoká hustota zatížení
Bezúdržbový
5.3 Výhody
Vysoká účinnost
Extrémně dynamický
Nízké údržbové náklady
Kompaktní montážní rozměry
Jednoduchá regulace
5.4 Objednací kód pro torzní motory konstrukční řady TMR
TM
R
Torzní motor
Provedení
R: Komponenty
Vnější průměr [mm]
0: 110
1: 150
3: 200
7: 300
3
4
L
Varianta vinutí
bez: Standardní vinutí
L: pro vysoké otáčky
Výška rotoru [mm]
2: 20
3: 30
4: 40
6: 60
7: 65
8: 80
C: 120
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
22 / 23
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Torzní motory
5.5 Torzní motory konstrukční řady TMR0
Ø110
58,7
Ø40
Ø30
6-M5x0,8Px10DP
5.5.1 Rozměry torzních motorů TMR0
H*
L*
10
8-M4x0,7Px8DP
Stator
Rotor
Ø32
8-M4x0,7Px8DP
Všechny údaje v mm
* viz Tabulka 5.1
Ø40
6-M5x0,8Px10DP
102,9
5.5.2 Mechanické parametry TMR0
Tabulka 5.1 Mechanické parametry TMR0
Špičkový moment po dobu 1 sek.
Trvalý moment (teplota vinutí 120°C)
Klidový moment (teplota vinutí 120°C)
Počet pólů
Moment setrvačnosti prstence rotoru
Hmotnost motoru
Výška statoru
Výška rotoru
Standardní délka kabelu motoru
Symbol
Jednotky
Tp
Tc
Ts
2p
J
Mm
L
H
[Nm]
[Nm]
[Nm]
—
[kgm2]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
Symbol
Jednotky
Ip
Ic
Is
Km
R25
L
Te
Kt
Ku
Rth
[Aeff]
[Aeff]
[Aeff]
[Nm/ W]
[]
[mH]
[ms]
[Nm/Aeff]
[Veff/(rad/s)]
[K/W]
TMR03
8,7
3,5
2,45
10
18 x 10-5
2,6
68,5
32,5
1000
TMR07
17,4
7,0
4,90
10
36 x 10-5
4,3
101,0
65,0
1000
5.5.3 Elektrické parametry TMR0
Tabulka 5.2 Elektrické parametry TMR0
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Trvalý proud (teplota vinutí 120°C)
Klidový proud (teplota vinutí 120°C)
Motorová konstanta
Odpor vinutí*
Indukčnost motoru*
Elektrická časová konstanta
Momentová konstanta
Napěťová konstanta
Tepel. odpor
Termospínač
Max. napětí meziokruhu
Veškeré hodnoty ± 10% při 25°C teplotě okolí
* měřeno mezi fázemi
[V]
TMR03
5,6
2,3
1,61
0,5
7,1
15,2
2,1
1,55
0,82
1,76
PTC; Spínací bod při 120°C
600
TMR07
5,6
2,3
1,61
0,7
12,4
30,4
2,5
3,10
1,70
1,01
600
inteligence v pohybu
5.6 Torzní motory konstrukční řady TMR1
Ø150
Ø142
6-M5x0,8Px10DP
5.6.1 Rozměry torzních motorů TMR1
Ø86
Ø66
Ø55
L*
H*
10
8-M4x0,7Px8DP
Stator
Rotor
Všechny údaje v mm
* viz tabulka 5.3
Ø57
8-M4x0,7Px8DP
Ø66
6-M5x0,8Px10DP
Ø142
5.6.2 Mechanické parametry TMR1
Tabulka 5.3 Mechanické parametry TMR1
Špičkový moment po dobu 1 sek.
Trvalý moment (teplota vinutí 120°C)
Klidový moment (teplota vinutí 120°C)
Počet pólů
Moment setrvačnosti prstence rotoru
Hmotnost motoru
Výška statoru
Výška rotoru
Standardní délka kabelu motoru
Symbol
Jednotky
TMR12
TMR14
TMR16
TMR18
Tp
Tc
Ts
2p
J
Mm
L
H
[Nm]
[Nm]
[Nm]
—
[kgm2]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
14,1
5,6
3,9
22
45 × 10-5
3,1
50,0
20,0
1000
28,1
11,3
7,9
22
88 × 10-5
4,8
70,0
40,0
1000
42,2
16,9
11,8
22
132 × 10-5
6,6
90,0
60,0
1000
56,3
22,5
15,8
22
175 × 10-5
9,5
110,0
80,0
1000
Symbol
Jednotky
Ip
Ic
Is
Km
R25
L
Te
Kt
Ku
Rth
[Aeff]
[Aeff]
[Aeff]
[Nm/ W]
[]
[mH]
[ms]
[Nm/Aeff]
[Veff/(rad/s)]
[K/W]
11,3
4,5
3,2
0,6
2,6
8,2
3,2
1,25
0,60
1,20
[V]
600
5.6.3 Elektrické parametry TMR1
Tabulka 5.4 Elektrické parametry TMR1
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Trvalý proud (teplota vinutí 120°C)
Klidový proud (teplota vinutí 120°C)
Motorová konstanta
Odpor vinutí*
Indukčnost motoru*
Elektrická časová konstanta
Momentová konstanta
Napěťová konstanta
Tepel. odpor
Termospínač
Max. napětí meziokruhu
TMR12
TMR14
11,3
4,5
3,2
1,0
3,9
14,0
3,6
2,50
1,20
0,80
PTC; Spínací bod při 120°C
600
TMR16
TMR18
11,3
4,5
3,2
1,3
5,2
20,0
3,8
3,75
1,80
0,60
11,3
4,5
3,2
1,6
6,5
26,0
4,0
5,00
2,40
0,48
600
600
Veškeré hodnoty ± 10% při 25°C teplotě okolí
* měřeno mezi fázemi
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
24 / 25
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Torzní motory
5.7 Torzní motory konstrukční řady TMR3
Ø 193
Ø 182
Ø 137
Ø 120
Ø 107
8–M6×1P×15
5.7.1 Rozměry torzních motorů TMR3
12–M5×0,8P×15
H*
L*
10
Stator
12–M5×0,8P×15
Všechny údaje v mm
* viz tabulka 5.5
Rotor
Ø 111
8–M6×1P×15
Ø 120
Ø 182
Motorkabel
Kabel
motoru
5.7.2 Mechanické parametry TMR3
Tabulka 5.5 Mechanické parametry TMR3
Špičkový moment po dobu 1 sek.
Trvalý moment (teplota vinutí 120°C)
Klidový moment (teplota vinutí 120°C)
Počet pólů
Moment setrvačnosti prstence rotoru
Hmotnost motoru
Výška statoru
Výška rotoru
Standardní délka kabelu motoru
Symbol
Jednotky
TMR32
TMR34
TMR34L
TMR38
TMR38L
TMR3C
TMR3CL
Tp
Tc
Ts
2p
J
Mm
L
H
[Nm]
[Nm]
[Nm]
—
[kgm2]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
28,1
11,3
7,9
22
0,002
5,7
60,0
20,0
1000
56,3
22,5
15,8
22
0,005
8,2
80,0
40,0
1000
56,0
22,5
15,8
22
0,005
8,2
80,0
40,0
1000
112,5
45,0
31,5
22
0,009
13,2
120,0
80,0
1000
112,0
45,0
31,5
22
0,009
13,2
120,0
80,0
1000
168,8
67,5
47,3
22
0,014
18,1
160,0
120,0
1000
168,0
67,5
47,3
22
0,014
18,1
160,0
120,0
1000
Symbol
Jednotky
TMR32
TMR34
TMR34L
TMR38
TMR38L
TMR3C
TMR3CL
Ip
Ic
Is
Km
R25
L
Te
Kt
Ku
Rth
[Aeff]
[Aeff]
[Aeff]
[Nm/ W]
[]
[mH]
[ms]
[Nm/Aeff]
[Veff/(rad/s)]
[K/W]
8,4
3,4
2,4
1,2
5,3
19,0
3,6
3,33
1,60
1,05
8,4
3,4
2,4
2,0
7,5
34,6
4,6
6,67
3,20
0,74
8,4
3,4
2,4
4,0
16,3
93,0
5,7
20,00
9,60
0,34
16,8
6,8
4,8
4,0
4,1
23,3
5,7
10,00
4,80
0,34
[V]
800
800
800
800
5.7.3 Elektrické parametry TMR3
Tabulka 5.6 Elektrické parametry TMR3
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Trvalý proud (teplota vinutí 120°C)
Klidový proud (teplota vinutí 120°C)
Motorová konstanta
Odpor vinutí*
Indukčnost motoru*
Elektrická časová konstanta
Momentová konstanta
Napěťová konstanta
Tepel. odpor
Termospínač
Max. napětí meziokruhu
Veškeré hodnoty ± 10% při 25°C teplotě okolí
* měřeno mezi fázemi
16,8
8,4
16,8
6,8
3,4
6,8
4,8
2,4
4,8
2,0
3,2
3,2
1,9
11,9
3,0
8,7
63,8
16,0
4,6
5,4
5,4
3,33
13,33
6,67
1,60
6,40
3,20
0,74
0,47
0,47
PTC; Spínací bod při 120°C
800
800
800
inteligence v pohybu
5.8 Torzní motory konstrukční řady TMR7
Ø 291
Ø 280
Ø mind. 234
Ø 190
Ø 175
8–M8×1,25P×15
5.8.1 Rozměry torzních motorů TMR7
18–M5×0,8P×15
Všechny údaje v mm
* viz tabulka 5.7
H*
L*
25
Stator
18–M5×0,8P×15
8–M8 ×1,25P×15
Ø 198
Rotor
Ø 210
Ø 280
Motorkabel
Kabel
motoru
5.8.2 Mechanické parametry TMR7
Tabulka 5.7 Mechanické parametry TMR7
Špičkový moment po dobu 1 sek.
Trvalý moment (teplota vinutí 120°C)
Klidový moment (teplota vinutí 120°C)
Počet pólů
Moment setrvačnosti prstence rotoru
Hmotnost motoru
Výška statoru
Výška rotoru
Standardní délka kabelu motoru
Symbol
Jednotky
Tp
Tc
Ts
2p
J
Mm
L
H
[Nm]
[Nm]
[Nm]
—
[kgm2]
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
Symbol
Jednotky
Ip
Ic
Is
Km
R25
L
Te
Kt
Ku
Rth
[Aeff]
[Aeff]
[Aeff]
[Nm/ W]
[]
[mH]
[ms]
[Nm/Aeff]
[Veff/(rad/s)]
[K/W]
TMR74
TMR74L
TMR76
TMR76L
TMR7C
TMR7CL
136,0
56,3
39,4
44
0,044
11,1
80,0
40,0
3000
136,0
56,3
39,4
44
0,044
11,1
80,0
40,0
3000
200,0
84,4
59,0
44
0,061
15,1
100,0
60,0
3000
200,0
84,4
59,0
44
0,061
15,1
100,0
60,0
3000
400,0
168,8
118,2
44
0,110
26,0
160,0
120,0
3000
400,0
168,8
118,2
44
0,110
26,0
160,0
120,0
3000
TMR74
TMR74L
TMR76
TMR76L
TMR7C
TMR7CL
8,4
3,4
2,4
3,8
12,9
47,8
3,7
16,67
10,80
0,43
16,8
6,8
4,8
3,8
3,2
12,0
3,7
8,33
5,40
0,43
8,4
16,8
3,4
6,8
2,4
4,8
5,0
5,0
17,0
4,3
71,7
17,9
4,2
4,2
25,00
12,50
16,20
8,10
0,33
0,33
PTC; Spínací bod při 120°C
800
800
800
8,4
3,4
2,4
7,6
29,0
143,4
4,9
50,00
32,40
0,19
16,8
6,8
4,8
7,6
7,3
35,9
4,9
25,00
16,20
0,19
800
800
5.8.3 Elektrické parametry TMR7
Tabulka 5.8 Elektrické parametry TMR7
Špičkový proud po dobu 1 sek.
Trvalý proud (teplota vinutí 120°C)
Klidový proud (teplota vinutí 120°C)
Motorová konstanta
Odpor vinutí*
Indukčnost motoru*
Elektrická časová konstanta
Momentová konstanta
Napěťová konstanta
Tepel. odpor
Termospínač
Max. napětí meziokruhu
[V]
800
Veškeré hodnoty ± 10% při 25°C teplotě okolí
* měřeno mezi fázemi
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
26 / 27
Odměřovací
systém
Magnetický inkrementální odměřovací systém je vyráběn ve dvou
variantách výstupního signálu. Pro
aplikace s lineárními motory je nejčastěji používán analogový signál sin/
cos 1Vpp. Druhým typem výstupního
signálu je digitální TTL 5V. Dosahovaná přesnost polohy je do 0,04mm,
opakovatelnost najetí do polohy je
do 0,01mm.
06
WWW.HIWIN.CZ
inteligence v pohybu
6. HIWIN-MAGIC - magnetické systémy odměřování dráhy
Magnetické odměřovací systémy konstrukční řady HIWIN-MAGIC jsou optimalizované
pro odměřování dráhy u lineárních pohybů a přitom zvláště u os lineárních motorů.
Odměřovací systémy sestávají z magnetického měřícího tělesa, nerezového nosného
pásu a superploché snímací jednotky. Robustní plášť s vynikajícím elektrickým
odstíněním a výstupním signálem v reálném čase činí z HIWIN-MAGIC správnou volbu
odměřovacího systému pro náročné aplikace. HIWIN-MAGIC-¬PG má speciální konstrukci, která umožňuje namontovat snímací hlavu přímo na pohyblivý vozík. Měřící
pásek je potom integrován přímo ve vodící kolejnici.
Bezdotykové měření s 1 Vpp nebo digitálním výstupem
Digitální rozlišení až do 0,5 µm
Snímací jednotka a měřící těleso jsou odolné vůči prachu, vlhkosti, oleji a třískám
Snímací jednotka s kovovým tělesem a třídou ochrany IP67
Jednoduché upevnění a seřízení
Výstup signálu v reálném čase
Speciální plášť pro optimalizaci EMV
6.1 Snímací jednotky
6.1.1 Snímací jednotka HIWIN-MAGIC
Optimalizována pro použití s lineárními motory
Oddělený měřící pásek
45
3,5
M3 průchozí (2×)
38 ± 0,1
12
Referenční hranu
snímací hlavy
slícovat s magnetickým
páskem
Připojovací kabel
1
10 ± 0,1
(vzduchová mezera)
Magnetický pásek
vč. krycího pásku
Poloha snímací
elektroniky
1,85 ± 0,15
Směr načítání
0,2 ± 0,1
11,5
14
Ø 5,3
Všechny údaje v mm
Objednací kód pro HIWIN-MAGIC
MAGIC
T
A
M
1500
L
Flexibilní kabel
L: s otevřeným koncem 1)
R: válcový konektor M17 (zástrčka) 2)
S: Sub-D konektor pro displej PMED 3)
Typ odměřovacího
systému
Typ snímací hlavy
Výstupní signál
A: analogový 1 Vpp
0: digitální TTL
Délka kabelu [mm] 1)
Index
M:Multi-Index
S: Jednoduchý Index
Poznámky:
1) u otevřených konců je standardní délka kabelu 5000 mm
2) V yhovující pro flexibilní HIWIN prodlužovací kabel. Viz kapitola 6.3
3) Displej musí být objednán zvlášť
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
28 / 29
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Magnetické odměřovací systémy
6.1.2 Snímací jednotka HIWIN-MAGIC-PG
Optimalizována pro použití s lineárními motory
Magnetický pásek integrován ve vodící kolejnici
Snímací hlavu lze namontovat na vozík lineárního vedení velikostí HG-20 a HG-25
Objednací kód lineární vedení vč. odměřovacího systému MAGIC-PG
PG
H
W
20
C
A
1
/2
T
1600
ZA
H
Třída přesnosti: H
PG: PG-konstrukční řada
Označení předepnutí: ZO, ZA, ZB
H: zakládá se na konstrukční řadě HG
Délka profilové kolejnice [mm]
w: přírubový pojezdový vozík
H: vysoký blokový pojezdový vozík
L: nízký blokový pojezdový vozík
Upevnění profilové kolejnice:
R: shora
T: zespoda
Velikost 20, 25 6)
Pojezdový vozík
na osu
Třída zatížení:
C: těžké zatížení
H: Super-těžké zatížení
Celkový počet pojezdových vozíků se senzorem
pro všechny osy
Upevnění pojezdového vozíku:
A: shora
C: shora a zespoda
Objednací kód pokračování
1
/2
KK
E2
M
A
M
2500
L
Počet kolejnic s měřícím
systémem
Délka kabelu [mm] 3)
Kolejnice na osu 1)
Flexibilní kabel
L: s otevřeným koncem 3)
R: válcový konektor M17 (zástrčka) 4)
S: Sub-D konektor pro displej PMED 5)
Index:
M: Multi-Index
S: jednoduchý Index
Protiprachová ochrana
SS, ZZ, DD, KK, SW, ZWX 2)
bez: Standard
E2: s olejovou mazací jednotkou E2
Typ odměřovacího systému
M: MAGIC
Výstupní signál
A: analogový 1Vpp
0: digitální TTL
Poznámky:
1) číslo 2 je také údaj o množství, tzn. Jeden kus výše popsaného zboží sestává z páru kolejnic. U jednotlivých profilových kolejnic není uveden počet.
2) Bez údaje bude pojezdový vozík dodán se standardní ochranou proti prachu (Standardní koncové těsnění a spodní těsnící lišta)
3) U otevřených konců je standardní délka kabelu 5000 mm.
4) Vyhovující pro flexibilní prodlužovací kabel HIWIN. Viz kapitola 6.3
5) Displej musí být objednán zvlášť.
6) Není stejná konstrukce se standardní kolejnicí HGR25R bez drážky. Montážní šrouby M5 místo M6
inteligence v pohybu
Objednací kód pro snímací hlavu MAGIC-PG
MAGIC
PG
H
20
A
M
2500
L
Typ odměřovacího systému
Délka kabelu 1)
Typ snímací hlavy
Index:
M: Multi-Index
S: jednoduchý Index
H: založeno na konstrukční
řadě HG
velikost
Flexibilní kabel
L: s otevřeným koncem 1)
R: válcový konektor M17 (zástrčka) 2)
S: Sub-D konektor pro displej PMED 3)
Výstupní signál
A: analogový 1Vpp
0: digitální TTL
Poznámky:
1) U otevřených konců je standardní délka kabelu 5000 mm
2) Vyhovující pro flexibilní prodlužovací kabel HIWIN. Viz kapitola 6.3
3) Displej musí být objednán zvlášť
6.1.3 technická data odměřovacího systému HIWIN MAGIC a HIWIN MAGIC-PG
Typ
1 Vpp (analogový)
TTL (digitální)
Elektrické vlastnosti
Specifikace výstupního signálu
Rozlišení
Přesnost opakování obousměrná
sin/cos, 1 Vpp
Kvadratický signál dle RS 422
nekonečné, perioda signálu 1 mm
1 µm
0,01 mm
0,01 mm
Absolutní přesnost
Viz třída přesnosti magnetického pásku (Tabulka 6.3)
Referenční signál 1)
Viz tabulka 6.6
Provozní napětí
Spotřeba proudu
Max. rychlost měření
Třída odrušení
5V±5%
5V±5%
typ. 35 mA, max. 70 mA
typ. 70 mA, max. 120 mA
10 m/s
1 m/s
3, dle IEC 801
Mechanické vlastnosti
Materiál tělesa
Rozměry snímací hlavy MAGIC
Délka kabelu
Vysoce kvalitní hliníková slitina, těleso senzoru z nerezové oceli
D × Š × V: 45mm × 12mm × 14mm
5m
2)
Min. ohybový poloměr kabelu
40mm
40 mm
Třída ochrany
IP67
IP67
Provozní teploty
0 °C až +50 °C
Hmotnost snímací hlavy MAGIC
80 g
80 g
Hmotnost snímací hlavy MAGIC-PG
80 g
80 g
MAGIC-PG vyhovující pro pojezdový vozík
Typ HG20 a HG25
1) Použitelné s přibližovacím spínačem (viz kapitola 6.8)
2) Pro použití ve vlečných řetězech doporučujeme použití našeho flexibilního kabelu enkodéru s jednostranně předmontovaným válcovým konektorem M17 (zásuvka),
vyhovující volitelnému válcovému konektoru M17 (zástrčka) snímací hlavy. Otázky k tomuto tématu Vám rád zodpoví Váš technik HIWIN.
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
30 / 31
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Magnetické odměřovací systémy
L
6.2 Rozměry HIWIN MAGIC-PG
L1
B
Rozměr [mm]
B1
1. Vozík se snímací jednotkou
HG_20CA
HG_20HA
HG_25CA
HG_25HA
L
116,5
131,2
121,0
141,6
L1
39,0
39,0
37,0
37,0
B1
43,0
43,0
46,4
46,4
D
H
h
2.Kolejnice s drážkou, montáž shora
W
d
L
E1
Konstr. řada/
velikost
P
E2
d
[mm]
D
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P Max. délka
[mm]
[mm]
HGR20R G1
6,0
9,5
8,5
17,5
20,0
60,0
HGR25R G1_C
6,0
9,5
8,5
22,0
23,0
60,0
Max. délka
E 1 = E2 [mm]
E 1/2 min
[mm]
E 1/2 max
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2500
2500
7
53
2,3
2500
2500
7
53
3,2
L
3. Kolejnice s drážkou, montáž zespoda
P
E2
h
H
E1
S
Konstr. řada/
velikost
s
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W
P
[mm]
Max. délka
Max. délka
[mm] E 1 = E2 [mm]
E 1/2 min
[mm]
E 1/2 max
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
HGR20T G1
M6
10,0
17,5
20,0
60,0
2500
2500
7
53
2,21
HGR25T G1
M6
12,0
22,0
23,0
60,0
2500
2500
8
52
3,23
inteligence v pohybu
6.3 Připojení analogové a digitální varianty
Uspořádání kabelů (u analogové a digitální varianty)
Pokud je použit vysoce kvalitní, 8 žilový kabel vhodný k vlečení, vždy v párech invertovat V1 +, V1-; V2+, V2- a V0+, V0- (resp. A, Á; B, ´B a Z, Ź u digitálních variant).
Pro použití ve vlečných řetězcích doporučujeme použít náš flexibilní kabel enkodéru
s jednostranně předmontovaným válcovým konektorem M17 (zásuvka), vyhovující pro
volitelný válcový konektor M17 (zástrčka) snímací hlavy. Otázky k tomuto tématu
Vám rád zodpoví Váš technik HIWIN.
6.4 Formáty a výstupy analogové varianty sin/cos 1 Vpp
Formát signálu sinus/cosinus výstupu 1 Vpp
Doporučené zapojení uspořádání elektroniky u výstupu sinus/cosinus 1 Vpp
napětí [V]
Elektrické signály podle rozdílového vstupu sekvenční elektroniky. Rozhraní
HIWIN‑MAGIC-PG sinus/cosinus 1 Vpp se orientuje důsledně na specifikaci Siemens.
Délka periody sinusového výstupního signálu činí 1 mm. Délka periody referenčního
signálu činí 1 mm.
sin = V2
V1+V1+ V1+
V2+V2+ V2+
V1–V1– V1–
V2–V2– V2–
cos = V1
V1-Kanal
V1-Kanal
V1-Kanal
V0+V0+ V0+
V2-Kanal
V2-Kanal
V2-Kanal
V0–V0– V0–
Referenční kanál
Výstupní signály uvnitř periody měřícího modulu (1000 µm) ve stupních (360°= 1000 µm)
6.5 Formáty a výstupy digitální varianty TTL
Digitální TTL výstup
Doporučené zapojení uspořádání elektroniky u digitálního TTL výstupu
Signály na kanálu A a kanálu B fázově posunuty o 90
[dle RS422-specifikace podle DIN 66259)
Doporučená odporová zátěž Z = 120 Ω
Výstupní signály: A, Ā a B, ´B a Z, Ż
Jednotlivý referenční impuls (volitelné)
Definice minimální délky impulzu (volitelné)
A-Signál
B-Signál
A-Kanál
B-Kanál
Z-Signál
(referenční signál)
Referenční kanál
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
32 / 33
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Magnetické odměřovací systémy
6.6 Magnetická páska
Tabulka 6.3 Technická data magnetické pásky
Objednací kód
(xxxx = délka [mm])
Třída přesnosti 1)
Koeficient délkové roztažnosti
Perioda
Tloušťka
Samotný magnetický pásek
S nerezovým krycím páskem
Vč. Lepicího pásku
Šířka
Maximální délka
Magnetická remanence
Délka pólu (vzdálenost již. a sev. pólu)
Jednotlivé referenční značky
Materiál
Hmotnost
(A)
8-08-0028-xxxx
(vč. nerezového krycího pásku)
Nerezový krycí pásek
± 20 µm/m
11,5 × 10-6 K-1
1 mm
—
1,70 ± 0,10 mm
1,85 ± 0,15 mm
—
—
cca. 0,15 mm
10 mm
40 m
—
—
—
Nerezová ocel, lepicí pásek
—
10,05 ± 0,10 mm
40 m
> 240 mT
1 mm
volitelné
Elastomere, Nitril und EPDM
70 g/m
(B)
A - samostatný magnetický pásek bez krycí pásky, B - Magnetický pásek integrovaný v kolejnici s krycím páskem z ušlechtilé oceli
—
inteligence v pohybu
6.7 Displej PMED
6.7.1 Všeobecné informace
Displej PMED nabízí ve spojení s odměřovacím systémem HIWIN MAGIC nebo HIWIN
MAGIC-PG možnost zobrazit aktuální polohu snímací hlavy. Navíc disponuje displej
4 reléovými výstupy a rozhraním RS-232.
6.7.2 Vlastnosti
8-místný LED displej
Pro analogový a digitální vstupní signál
Jednoduché ovládání
Kompaktní a robustní design
Snadná montáž
6.7.3 Funkce
Pružné nastavení nulového bodu,
Automatické nastavení nulového bodu do středu pojezdové dráhy
Absolutní a relativní početní funkce
Jednotky v mm/palcích
4 přepínatelné reléové výstupy
RS-232 rozhraní (volitelné)
6.7.4 Technická data
Displej
8 místný LED displej
Rozlišení
1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm
Vstupní signál
analogový: SIN/COS 1 Vpp
digitální: 5V RS422/TTL
Vstupní frekvence
analogová: 2 kHz
digitální: 0,5 MHz
Spotřeba proudu
DC 5V±5%/1lA
Spínací výkon relé
DC 24V/2A
Provozní teplota
0 °C až 50°C
Skladovací teplota
-5°C až 70 °C
Třída ochrany
IP43
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
34 / 35
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Magnetické odměřovací systémy
6.7.5 Objednací kódy
PMED
H1
1
00
1
Display PMED
Typ:
H1-Display
Provedení:
00: Pro HIWIN MAGIC;
1 mm perioda;
analog/digitál
0: Standard (4 reléové výstupy)
1: 4 reléové výstupy a
rozhraní RS- 232
Počet os
1: 1 osa
43.8
6.7.6 Rozměry
120
107
82.1
77.4
15±0.1
32.8
102.3
4-M3x0.5
inteligence v pohybu
6.7.7 Vstupy a výstupy
1 2 3 4 5 6 7 8
I/0 2
I/0 1 RS232
Signal
87 6 5 4 3 2 1
+5V
6.7.7.1 Konektor vstupního signálu (HD D-Sub, 15-pinový)
5
10
15
4
9
14
3
8
13
2
7
1
6
12
11
Tabulka 6.4 obsazení konektoru vstupního signálu
Pin-č.
Signál
Pin-č.
Signál
Pin-č.
Signál
1
+5V
6
FG [těleso stínítka)
11
A+ (analogový)
2
GND
7
Z+ (referenční dráha)
12
A-(analogový)
3
A+ (Digital)
8
Z - (referenční dráha)
13
B+ (analogový)
4
B+ (Digital)
9
A-(digitální)
14
B-(analogový)
5
neobsazeno
10
B-(digitální)
15
neobsazeno
6.7.7.2 Konektor výstupů relé
Tabulka 6.5 Obsazení konektoru výstupů relé
Reléový výstup I/01
Pin-č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Reléový výstup I/02
Signál
neobsazeno
neobsazeno
Relé 0 (kanál 0)
Relé 1 (kanál 1)
Pin-č.
Signál
1
2
3
4
5
6
7
8
neobsazeno
neobsazeno
Relé 2 (kanál 2)
Relé 3 (kanál 3)
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
36 / 37
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Magnetické odměřovací systémy
6.8 Referenční spínač
Snímací hlava MAGIC resp. MAGIC-PG vydává periodický referenční signál. (srv.
tabulka 6.6). Tento signál může být použit jako spouštěcí signál pro referenční spínač
(„vačkový spínač“), který může být umístěn libovolně v pojezdové dráze.
HIWIN nabízí takový referenční spínač jako volitelné příslušenství.
1 = ukazatel stavu spínače
Tabulka 6.6 Technická data referenčního spínače
Indukční
Vzdálenost sepnutí
2mm
Korekční faktor V2A I mosaz I Al
0,73 / 0,49 / 0,39
Druh vestavění
lícující
Spínací hystereze
< 15%
Elektrická
Napájecí napětí
10 .. .30V DC
Spotřeba proudu (Ub = 24 V)
< 6mA
Spínací frekvence
1500 Hz
Teplotní odchylka
< 10%
Rozsah teplot
-25 ... 80°C
Pokles napětí spínací výstup
< 2,5V
Spínací proud
100 mA
Zbytkový proud spínací výstup
< 100 µA
Odolný vůči zkratu
ano
Odolný vůči přepólování
ano
Odolný vůči přetížení
ano
Mechanické
Materiál tělesa
plast
Plně zalitý
ja
Třída ochrany
IP 67
Druh připojení
Kabel
Délka kabelu
2 m, 4 m
Ochranná izolace, domezovací napětí
50 V
inteligence v pohybu
Schéma zapojení volitelného referenčního spínače
Vysvětlivky symbolů
napájecí napětí „“
 napájecí napětí „0V“
A spínací výstup / rozpínač (NC)
Barvy vodičů
BNhnědá
BKčerná
BUmodrá
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
38 / 39
Křížová ložiska
HIWIN křížová válečková ložiska jsou
svými vlastnostmi optimální pro použití v rotačních stolech. Speciálním
uspořádáním válečků zachycují tato
ložiska jedním místemuložení axiální síly z obou směrů, jakož i radiální
síly, zatížení momentu zvratu a libovolné kombinace zatížení. Druhé
místo uložení není přitom ve většině
případů nutné.
06
WWW.HIWIN.CZ
inteligence v pohybu
7. HIWIN Křížová válečková ložiska
7.1 Všeobecné informace
HIWIN křížová válečková ložiska jsou svými vlastnostmi optimální pro použití
v rotačních stolech. Speciálním uspořádáním válečků zachycují tato ložiska jedním
místem uložení axiální síly z obou směrů, jakož i radiální síly, zatížení momentu zvratu
a libovolné kombinace zatížení. Druhé místo uložení není přitom ve většině případů
nutné. Tím je možno uspořit prostor instalace i náklady. HIWIN křížová válečková
ložiska jsou velice tuhá, mají vysokou přesnost chodu a jsou dodávána předepnutá.
předepnutá
vysoká tuhost
čelní házení cca. 0,01 mm
utěsnění kluzným těsněním (proti ztrátě maziva)
7.2 Nosnosti křížových válečkových ložisek
Výrobní číslo
Vnější průměr
Vnitřní průměr
[mm]
[mm]
Nosnost
dynamická
radiální [kN]
statická
axiální [kN]
radiální [kN]
axiální [kN]
8-18-0009
200
100
52,8
55,8
81,8
190,8
8-18-0012
300
160
69,4
73,0
138,0
319,6
7.3 Montážní tolerance křížových válečkových ložisek
Křížová válečková ložiska jsou schopna vysokého zatížení a mohou zachytit radiální,
axiální síly a také zatížení momentu zvratu. Pro optimální využití těchto vlastností
musí být dodrženy následující montážní tolerance pro připojovací konstrukci.
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
40 / 41
www.hiwin.cz
Technika elektrických pohonů
Křížová ložiska
7.4 Rozměry křížových válečkových ložisek
7.4.1 Rozměry produktu 8-18-0009
7.4.2 Rozměry produktu 8-18-0012
inteligence v pohybu
LINEÁRNÍ
MOTORY
Poznámky:
TORZNÍ
MOTORY
ODMĚŘOVACÍ
SYSTÉMY
křížová
ložiska
polohovací systémy – komponenty
hiwin s.r.o., [email protected], www.hiwin.cz
42 / 43
inteligence v pohybu
INTELIGENCE V POHYBU
INTELIGENCE V POHYBU
LINEÁRNÍ
VEDENÍ
INTELIGENCE V POHYBU
KULIČKOVÉ
ŠROUBY
HIWIN s.r.o.
INTELIGENCE V POHYBU
KULIČKOVÁ
POUZDRA
A VODÍCÍ TYČE
POLOHOVACÍ
SYSTÉMY
LINEÁRNÍ MODULY KK
HIWIN S.R.O.
MEDKOVA 888/11
627 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 548 528 238
FAX.: +420 548 220 223
EMAIL: [email protected]
WWW.HIWIN.CZ
01
02
WWW.HIWIN.CZ
INTELIGENCE V POHYBU
HIWIN S.R.O.
MLÁDEŽNÍCKA 2101
01701 POVÁŽSKÁ BYSTRICA
SLOVENSKO
TEL.: +421 424 434 777
FAX.: +421 424 262 306
EMAIL: [email protected]
WWW.HIWIN.SK
WWW.HIWIN.CZ
INTELIGENCE V POHYBU
INTELIGENCE V POHYBU
POLOHOVACÍ
SYSTÉMY
POLOHOVACÍ
SYSTÉMY
LINEÁRNÍ OSY
KOMPONENTY
ROTAČNÍ STOLY
WWW.HIWIN.CZ
06
WWW.HIWIN.CZ
WWW.HIWIN.CZ
WWW.HIWIN.CZ
POLOHOVACÍ
SYSTÉMY
05
04
03
HIWIN s.r.o.
INTELIGENCE V POHYBU
ELEKTRICKÉ
ZVEDACÍ
VÁLCE
07
WWW.HIWIN.CZ
Medkova 888/11
627 00 Brno
Česká Republika
Tel.: +420 548 528 238
Fax.: +420 548 220 223
Email: [email protected]
www.hiwin.CZ
08
WWW.HIWIN.CZ
Mládežnícka 2101
01701 Povážská Bystrica
Slovensko
Tel.: +421 424 434 777
Fax.: +421 424 262 306
Email: [email protected]
www.hiwin.sk
Download

polohovací systÉMy