PÁSOVÉ PILY
PEGAS 235x315 A-CNC-F
TYP
V.Č
SPECIFIKACE
PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs. armády 322, 683 01 Slavkov u Brna, tel./fax: 00420 544 221 125
E-mail: [email protected], www.pegas-gonda.cz
0. OBSAH
0.
1.
2.
OBSAH ......................................................................................................................................................2
ÚVOD.........................................................................................................................................................4
POPIS STROJE.........................................................................................................................................4
2.1
URČENÍ PILY....................................................................................................................................4
2.2
STANDARDNÍ VYBAVENÍ................................................................................................................4
2.3
PŘÍSLUŠENSTVÍ..............................................................................................................................5
2.4
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK ...................................................................................................5
3.
ECHNICKÁ DATA......................................................................................................................................5
3.1
ZAMÝŠLENÉ A NEVHODNÉ POUŽITÍ ............................................................................................5
3.2
HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY................................................................................................5
4.
HLAVNÍ ČÁSTI A FUNKCE .......................................................................................................................6
5.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY....................................................................................................................8
5.1
6.1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI.........................................................................................................8
5.2
PŘEHLED MOŽNÝCH OHROŽENÍ PŘI PRÁCI SE STROJEM.......................................................9
5.2.1 MECHANICKÉ OHROŽENÍ..........................................................................................................9
5.2.2 ELEKTRICKÉ OHROŽENÍ ...........................................................................................................9
5.3
POŽÁRNÍ OCHRANA .......................................................................................................................9
5.4
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................10
5.5
JE ZAKÁZÁNO!...............................................................................................................................10
5.6
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI- 235x315 A-CNC-F.............................................................................11
5.7
POPIS PIKTOGRAMÚ ....................................................................................................................12
6.
PŘEDPISY PRO PŘEPRAVU .................................................................................................................13
7.
PŘEDPISY PRO SKLADOVÁNÍ..............................................................................................................13
8.
USTAVENÍ A FIXACE STROJE ..............................................................................................................13
8.1
KONTROLA PILY............................................................................................................................13
8.2
USTAVENÍ A PŘIPOJENÍ STROJE ...............................................................................................14
8.3
ZPŮSOB FIXOVÁNÍ K PODLAZE ..................................................................................................15
8.4
PŘIPOJENÍ STROJE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ ...............................................................................16
9.
POPIS ELEKTROPANELU......................................................................................................................17
9.1
OVLADACÍ TERMINÁL PEGAS CNC1 ..........................................................................................17
9.2
AKTIVACE SYSTÉMU ....................................................................................................................17
9.3
POPIS OVLADACÍHO TERMINÁLU...............................................................................................18
9.4
POLOAUTOMATICKÝ CYKLUS.....................................................................................................20
9.5
AUTOMATICKY CYKLUS..............................................................................................................20
9.6
PARAMETRY UŽIVATELE ............................................................................................................22
9.7
TEST VSTUPÚ A VÝSTUPÚ ..........................................................................................................23
9.8
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ : ....................................................................................................................23
10.
PODAVAČ ...........................................................................................................................................24
11.
HYDRAULICKÁ CENTRÁLA...............................................................................................................24
12.
INFORMACE O PILOVÉM PÁSU .......................................................................................................25
12.1
MAZÁNÍ PILOVÉHO PÁSU ............................................................................................................25
12.2
NAPNUTÍ PÁSU..............................................................................................................................25
12.3
VÝMĚNA PÁSU ..............................................................................................................................26
12.4
VODÍTKA PILOVÉHO PÁSU ..........................................................................................................26
12.5
ČISTÍCÍ KARTÁČ PILOVÉHO PÁSU .............................................................................................26
13.
11.5 VOLBA PILOVÉHO PÁSU ..........................................................................................................27
13.1.1
Volba velikosti zubů pilového pásu pro řezání plného materiálu ...........................................28
13.1.2
Volba velikosti zubů pilového pásu pro řezání profilů ............................................................28
13.1.3
ZAJÍŽDĚNÍ PILOVÉHO PÁSU- při nasazení nového pásu na pilu........................................28
13.1.4
SPRÁVNÉ UPNUTÍ MATERIÁLU ..........................................................................................29
13.1.5
RYCHLOST POHYBU RAMENE PŘI ŘEZÁNÍ......................................................................29
13.2
DOPORUČENÍ ŘEZNÝCH RYCHLOSTÍ A ZPŮSOBU CHLAZENÍ...............................................30
14.
PŘÍPRAVA PŘED ŘEZÁNÍM ..............................................................................................................31
14.1
ÚHLOVÉ ŘEZY...............................................................................................................................31
14.2
POLOHA PŘEDNÍHO VODÍTKA ....................................................................................................31
14.3
NASTAVENÍ SVĚRÁKU..................................................................................................................31
14.4
NASTAVENÍ PRACOVNÍ POLOHY................................................................................................31
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-2-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
14.5
ŘEZÁNÍ ...........................................................................................................................................32
14.5.1
MANIPULACE S MATERIÁLEM ............................................................................................32
15.
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK......................................................................................................32
16.
ÚDRŽBA A OPRAVY ..........................................................................................................................33
16.1
ZNEČIŠTĚNÍ FILTRU HYDRAULICKÉ CENTRÁLY ......................................................................33
16.2
KONTROLA MAZIVA ......................................................................................................................33
16.3
INTERVALY VÝMĚN NÁPLNÍ ........................................................................................................34
16.3.1
DOPORUČENÉ NÁPLNĚ ......................................................................................................34
16.4
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ – STROJ ..............................................................................................................34
17.
SERVISNÍ POKYNY............................................................................................................................35
17.1
NASTAVENÍ TLAKÚ HYDRAULICKÉ CENTRÁLY: .......................................................................35
17.2
TLAKY NASTAVENÍ .......................................................................................................................35
17.3
NASTAVENÍ RYCHLOSTI PODAVAČE .........................................................................................35
DIAGNOSTIKA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PEGAS CNC ............................................35
14.4.1 Nastavení režimu Diagnostika V/V: ..............................................................................................35
14. 2.2 Popis displeje:..............................................................................................................................36
17.3.1
Vstupy:....................................................................................................................................36
17.3.2
Výstupy:..................................................................................................................................36
17.3.3
PROGRAMOVÁNÍ PANELU SAW MICRO CNC ...................................................................36
17.3.4
NASTAVOVANÉ HODNOTY PANELU SAW MICRO CNC...................................................37
18.
LIKVIDACE STROJE...........................................................................................................................39
19.
ZÁVĚR.................................................................................................................................................39
20.
ELEKTROSCHEMA ............................................................................................................................40
20.1
DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ ..........................................................................................................40
20.2
SCHEMATICKÉ SYMBLOY (235 CNC-V3)....................................................................................40
21.
SCHÉMA HYDROCENTRÁLY............................................................................................................42
22.
NÁHRADNÍ DÍLY.................................................................................................................................43
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-3-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
1. ÚVOD
Tento návod byl zpracován v souladu s požadavky normy 98/37/EEC a jejími následnými doplňky.
Je velice důležité, aby byla obsluha stroje s obsahem návodu řádně seznámena a návod byl vždy obsluze k
dispozici.
2. POPIS STROJE
PEGAS 235x315 A-CNC-F je vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s
podáváním materiálu, vhodná pro dělení ocelí / včetně nástrojových ocelí a nerez oceli / , neželezných a
lehkých kovů. Pásová pila má robustní konstrukci. Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla
zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Svěrák je vyroben z litiny a čelisti zajišťují bezpečné řezání
materiálu. Doraz umožňuje nastavit požadovanou délku a přesnou úroveň výkonu pro opakované řezání.
Rameno je pevně připojeno k převodovce uložené na motoru a k základně kloubem, který umožňuje
nastavení 60° doprava. Základna pily je vybavena chlazením.
Elektromechanické zařízení pro kontrolu napětí pásu s koncovým spínačem chrání pás od nedostatečného
napětí a mimoto umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky. Hlavní vypínač je umístěn na čelním panelu.
Ten je také vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma pro její zpuštění. Dále je
zde umístěn regulátor posuvu a další tlačítka možných posuvů pily, které jsou potřebné pro ovládání nástroje
„SAW MICRO“. Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí
emulzí. Součástí dodávky pily je sada nářadí.
2.1 URČENÍ PILY
Pila PEGAS 235x315 A-CNC-F je určena pro normální pracovní prostředí.
Pila je navržena a vyrobena k řezání plného kovového materiálu v souladu s instrukcemi, které jsou
obsaženy v tomto návodu. Řezání jiných materiálů není přípustné.
Řezání není dovoleno, jestliže nebyl materiál správně upnut ve svěráku.
Za účelem správné funkčnosti pily a bezpečnosti obsluhy nesmí být za žádných okolností pozměněny
konstrukční vlastnosti pily , rozměry pilového pásu a instrukce uvedené v tomto manuálu.
Elektrické zařízení pásové pily je určeno pro připojení k elektrické síti 3/PE/N∼230/400 V, 50Hz.
Elektrické zařízení stroje je určeno pro práci v prostředí definovaném ČSN 33 2000-3 s následujícími
vnějšími vlivy:
AB4- teplota okolního vzduchu +5 až +40°C s relativní vlhkostí až 95°%
AD3- výskyt vody zanedbatelný
AE4- lehká prašnost
BA4- se zařízením pracují pouze poučené osoby
Pásová pila nezpůsobuje svým provozem nadměrné vysokofrekvenční elektromagnetické rušení. Pro
pásovou pilu nejsou stanovena žádná omezení pro práci z hlediska vnějších elektromagnetických vlivů.
Předpokládá se, že pila bude pracovat v elektromagnetickém prostředí, které odpovídá obecně platným
požadavkům definovaným ČSN EN 61000-6-4.
Mezi stanovené podmínky určení pásové pily patří také dodržování pokynů a postupů pro instalaci, provoz,
údržbu a čištění uvedených v následujících kapitolách tohoto návodu k použití.
UPOZORNĚNÍ: Při použití pásové pily k jiným účelům a za jiných podmínek nenese výrobce (dodavatel)
odpovědnost za případně vzniklé škody, veškerá odpovědnost přechází na uživatele!
2.2 STANDARDNÍ VYBAVENÍ
•
•
•
•
•
třífázový elektromotor s frekvenčním měničem
šneková převodovka
podstavec se zásobníkem třísek
chlazení
hydraulická jednotka
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-4-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
koncový spínač napnutí pásu a otevření krytu
digitální indikace nastavení pracovní polohy
vedení pásu ve tvrdokovových destičkách
hydraulický svěrák
tepelná ochrana přetížení
motoru proudový jistič
ovládání 24 V
čistící kartáč pásu
2.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
sada klíčů pro běžnou obsluhu stroje
stavitelný doraz
1 pilový pás
návod k obsluze v českém jazyku
elektrorevize stroje
2.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
•
•
•
•
•
válečkové dráhy a válečkové dráhy s odměřováním
mazací aplikátor MINI LUBE
řezné oleje
hydraulický horní přítlak pro řezání ve svazích
pilové pásy
3. ECHNICKÁ DATA
3.1 ZAMÝŠLENÉ A NEVHODNÉ POUŽITÍ
Pila PEGAS 235x315 A-CNC-F je navržena a vyrobena k řezání tyčí, konstrukčních ocelí a ocelových trubek
v souladu s instrukcemi, které jsou obsaženy v tomto návodu.
Řezání jiných materiálů není přípustné, pokud:
-výše zmíněná doporučení by nebyla dodržena
-pila by mohla být poškozena
-zdraví a bezpečnost obsluhy by bylo ohroženo.
Řezání není dovoleno, jestliže nebyl materiál prvně uchycen do svěráku.
3.2 HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Za účelem správné funkčnosti pily a bezpečnosti obsluhy by neměly být následující údaje za žádných
okolností pozměněny.
Stupeň ochrany krytem IP44
Pás:
2825 x 27 x 0,9 mm
1,2 mm
Šířka řezu:
20 - 100 m/min
Rychlost pásu:
400 V, 50 Hz
Elektrické zapojení
Příkon hlavního motoru:
1,8 kW
Celkový příkon stroje:
3 kW
780 kg
Hmotnost pily:
2,15 x 2,15 x 1,40 m
Přepravní rozměry: *
*výškové rozměry nepočítají s výškou prokladacích materiálů potřebných pro transport.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-5-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
PRŮŘEZ
0°
45°vpravo
60°vpravo
svazek
235
210
135
210
160
100
300 x 170
190 x 150
115 x 125
200 x 100
Škodlivé emise- hlučnost stroje:
Deklarovaná časově průměrovaná emisní hladina akustického tlaku A na pracovním místě: LpAeg,T = 68+5
[ dB ], (měřeno podle ČSN EN ISO 11 202- pracovní režim, naprázdno podle ČSN en 13898)
LpAeg,T = 78+5 [ dB ], měřeno podle ČSN EN ISO 11 202- pracovní režim- řezání nízkolegované oceli
podleČSN EN 13898
UPOZORNĚNÍ: Výrobce a dodavatel stroje si vyhrazuje právo provádět technické změny na svých
výrobcích a změny v návodu k použití bez předchozích upozornění.
Pásová pila PEGAS typ 235x315 A-CNC-F je výrobek, který svými vlastnostmi odpovídá požadavkům
technických předpisů, které se na něj vztahují, zejména NV č. 17/2003 Sb., NV č. 18/2003 Sb. a NV č.
24/2003 Sb. Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě ve smyslu ♣ 13, zákona 22/1997 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a může být volně uváděn na trh v zemích EU.
4. HLAVNÍ ČÁSTI A FUNKCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Podstavec pily.
Rameno pily.
Hydraulicky ovládaný svěrák upínání materiálu.
Točna pily. Nese rameno a umožňuje jeho natáčení pro úhlové řezy do +45°, +600.
Klička aretace točny. Po povolení možno natáčet rameno.
Vodítka. Vedou pás do přesného řezu. Obsahují 5 vyměnitelných destiček. Přes vodítka protéká chladící
a mazací emulze.
Kryt kladky a pásu. Při výměně pásu odklopit tento kryt.
Ovládací panel
Napínání pásu.
Hydraulický válec pohybu ramene.
Hydraulická jednotka..
Podávací část pily. Hydraulicky ovládaný svěrák provádí podání materiálu do řezu.
Třífázový elektromotor.
Regulace rychlosti řezu.
Kabel k připojení stroje na síť.
Nastavitelné dorazy pracovních poloh pohybu ramene pily.
Elektroinstalace s řídícím procesorem.
Zásobník na třísky.
Podávací část pily. Hydraulicky ovládaný svěrák provádí podání materiálu do řezu.
čistící kartáček
skluz pro odříznutý materiál (příslušenství)
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-6-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-7-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
PRACUJTE VŽDY POZORNĚ, OBEZŘETNĚ, VYVARUJTE SE VŠECH NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ!
5.1 6.1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
Tento stroj je zkonstruován pro řezání ocelí. Snadno Vás může zranit, proto pracujte opatrně.
1. Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy.
2. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu k obsluze.
3. Užívejte vždy ochranné rukavice a brýle.
4. Noste těsně přiléhající oděv.
5. Noste pevnou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
6. Návod k obsluze mějte uložen vždy v blízkosti pily.
7. Používejte pilu jen tehdy, je-li v bezvadném stavu.
8. Používejte pilu jen tehdy, jsou-li všechna ochranná zařízení pily na svém místě a funkční, žádné
ochranné zařízení se nesmí odstranit nebo vyřadit z provozu.
9. Přesvědčte se, zda je pila správně nainstalována a zda je v pořádku zapojení pily do el. sítě (smí
provést pouze osoba s kvalifikací dle platných předpisů a norem).
10. Kontrolu a opravu el. instalace může provádět jen oprávněná osoba s kvalifikací dle platných
předpisů a norem.
11. Nikdy nespouštějte stroj, dokud nejsou všechny kryty zavřeny a zajištěny.
12. Udržujte bezpečnou vzdálenost od všech pohybujících se dílů / pás, motor, napínací kladky, čistící
kartáč /.
13. Udržujte pilu v čistotě.
14. Pracovní prostor a okolí pily nezaplňujte nářadím a nepotřebnými předměty
15. Po ukončení práce vypne obsluha hlavní vypínač a vytáhne vidlici ze zásuvky.
16. Při řešení problémů s pilou se řiďte návodem k obsluze, nebo volejte naši servisní službu.
17. Při manipulaci s pilovým pásem nebo kotoučem a při provádění údržby odpojte stroj od přívodu el.
proudu: vypněte hlavní vypínač a vytáhněte vidlici ze zásuvky.
18. Při pohybu pásu nesmí být žádná část těla v blízkosti zóny řezání.
19. Při jakékoliv havárii zmáčkněte okamžitě tlačítko CENTRALSTOP .
20. Během chodu pily nesmí být s ostatními částmi manipulováno.
21. Používejte pouze doporučené pásy, kotouče.
22. Dlouhé tyče podepřete před i za pilou.
23. Je zakázáno řezat materiál, který svými rozměry a vlastnostmi neodpovídá řezné kapacitě pily.
24. Při řezání zvláště krátkých kusů dejte pozor na správný odběr nařezaných kusů.
25. Nikdy nevkládejte řezaný materiál do stroje, pokud je pila v chodu.
26. Před započetím řezného cyklu musí provést pracovník 1 cyklus "naprázdno"- bez materiálu pro
ověření správného nastavení pily.
27. Kontrolujte správné chování pily, občas vyzkoušejte její chod při maximálních zadaných hodnotách (
rychl. pásu nebo kotouče, vel. přítlaku do řezu, max. krok podání materiálu,... )
28. Zkontrolujte, zda je správně nastavena poloha čelisti svěráku před rychloupnutím
( vůle 1 - 5 mm ), zda je materiál správně upnut.
29. Provozovatel je povinnen zajistit při práci se strojem dodržování obecně platných bezpečnostních
předpisů ve smyslu § 133, Zákoníku práce.
30. Provozovatel je povinen před uvedením stroje do provozu stanovit kompetence osob pro montáž a
demontáž, uvedení do provozu, obsluhu, čištění a pravidelnou údržbu tak, aby byla zajištěna
především bezpečnost osob a majetku.
31. Samostatně mohou činnosti na stroji provádět jen pracovníci tělesně a duševně způsobilí, starší 18 ti
let, prokazatelně zaškoleni pro příslušný druh práce a seznámeni s návodem k použití, který musí
být uložen na obsluze přístupném místě.
32. Pro případné úrazy, vzniklé při používání stroje, je povinností provozovatele umístit na pracovišti
lékárničku obsahující vybavení podle příslušných předpisů a její obsah po použití doplňovat.
33. Provozovatel je povinen zajistit bezpečné provozování stroje, a zajistit provádění pravidelné údržby
a čištění.
34. Provozovatel je povinen učinit taková opatření, aby byl zamezen přístup osob na pracovní místa
určená pro obsluhu, údržbu a čištění stroje, nepovolaným osobám a dětem
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-8-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
35. Stroj je možné používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilý, v souladu s podmínkami
stanovenými výrobcem a který svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá
předpisům k zajištění bezpečnosti.
36. Před uvedením stroje do provozu, dále v pravidelných časových intervalech a po změnách na stroji
je povinností obsluhy provést kontrolu správné funkce stroje.
37. Obsluha je povinna provádět vizuální kontrolu stroje a jeho základní ošetření.
38. Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce a které není
schopna odstranit, nesmí stroj používat a závadu musí ihned ohlásit provozovateli.
39. Pokud není stroj z jakéhokoliv důvodu používán, musí být jeho elektrické zařízení odpojeno od
elektrické sítě, vypnutím hlavního vypínače.
40. Bezpečnostní značky, symboly a nápisy na stroji je nutné udržovat v čitelném stavu. Při jejich
poškození či nečitelnosti je provozovatel povinen obnovit jejich stav v souladu s původním
provedením.
41. Provozovatel je povinnen učinit taková opatření, aby stroj nemohla obsluhovat žádná neoprávněná
osoba.
5.2 PŘEHLED MOŽNÝCH OHROŽENÍ PŘI PRÁCI SE STROJEM
Přes to, že je pásová pila vyrobena s respektováním požadavků technických předpisů v oblasti bezpečnosti,
není možné technickým provedením tohoto výrobku vyloučit veškerá rizika, která mohou nastat zejména při
jejím neopatrném používání.
Stroj je nutné používat s vědomím, možnosti vzniku následujících ohrožení:
5.2.1 MECHANICKÉ OHROŽENÍ
• Nebezpečí pohmoždění prstů, ruky, případně i nohy při demontáži částí stroje.
• Nebezpečí poranění způsobené pádem demontovaných částí stroje při údržbě a opravách nebo při
jejich neopatrném přemísťování.
• Nebezpečí poranění způsobené pohybujícími se částmi stroje při odstranění ochranných krytů.
• Nebezpečí poranění způsobené pohybujícími se částmi při chodu stroje při zakázaném přibližování
k pracovnímu ústrojí pily.
• Nebezpečí poranění způsobené pádem stroje při nevhodné manipulaci se strojem při jeho
přemísťování nebo dopravě.
• Nebezpečí zakopnutí nebo uklouznutí způsobené pohyblivým přívodem stroje ležícím na zemi.
5.2.2 ELEKTRICKÉ OHROŽENÍ
• Nebezpečí při přímém nebo nepřímém dotyku s částmi určenými pro vedení elektrického proudu
(živé části), při odstranění krytů elektrických zařízení nebo při poškození izolačních částí.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku s neživými částmi stroje, při poruše na jeho
elektrickém zařízení, při nedodržení požadavků uvedených v bodu 4.3 a 5.3 tohoto návodu k použití.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobené poškozenými částmi elektrického zařízení
(ovládače, prvky řídících obvodů).
5.3 POŽÁRNÍ OCHRANA
•
•
•
•
POZOR! Při požáru mohou vznikat hořením částí z umělých hmot škodlivé emise, proto je nutné se
řídit obecně platnými požárními předpisy.
Stroj se nevybavuje hasícími přístroji, proto je provozovatel povinen zabezpečit objekt, kde je stroj
provozován, vhodnými hasebními prostředky schváleného typu, v odpovídajícím množství,
umístěnými na viditelném místě, chráněnými proti poškození a zneužití, s pravidelnými kontrolami a
obsluha musí být seznámena s jejich používáním ve smyslu Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění jeho
změn a doplňků a ve smyslu prováděcích vyhlášek.
Elektrické zařízení se nesmí hasit vodou! V objektu musí být hasicí přístroj práškový, sněhový nebo
halonový a obsluha musí být seznámena s jejich používáním. Pokud bude u zařízení hasicí přístroj
vodní nebo pěnový, lze jej při požáru použít až po vypnutí elektrického proudu!
Povrch krytů elektrického zařízení a povrchy zařízení, u kterých se předpokládá jejich oteplování,
(povrchy elektromotorů), je nutné pravidelně čistit od usazeného prachu i jiných nečistot tak, aby
nebyla snižována účinnost povrchového chlazení elektromotorů.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
-9-
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
5.4 ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
•
•
•
•
•
•
•
Práce na elektrickém zařízení ve smyslu ČSN 34 3100, mohou provádět pouze pracovníci s
odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a
seznámení se zařízením v potřebném rozsahu.
Elektrické zařízení stroje je provedeno podle požadavků platných předpisů a technických norem,
které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN EN 60 204-1 a předpisů souvisejících.
Elektrické zařízení stroje se připojuje k elektrické síti 3/PE/A ~ 230/400 V, 50 Hz pomocí pohyblivého
přívodu jedním koncem pevně připojeným k hlavním připojovacím svorkám stroje a druhým koncem
volným, pro připojení odpovídající třífázové pětikolové vidlice nebo pro pevné připojení na příslušný
obvod pevného rozvodu objektu, ve kterém bude pila pracovat
Obvod pro připojení prosévačky na elektrickou síť musí být proveden podle požadavků platných
předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3,
ČSN 33 2180,
část
6,
ČSN
332000-5-51
kap. 512, ČSN 332000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících. Ochrana před úrazem elektrickým
proudem musí být provedena podle požadavků ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od
zdroje.
Pohyblivých přívod pro připojení elektrického zařízení stroje nesmí ležet na zemi bez řádné ochrany
proti mechanickému poškození!
První připojení elektrických obvodů stroje na síť pomocí pohyblivého přívodu smí provést pouze
pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, který po připojení musí ověřit správné funkce
elektrického zařízení stroje, včetně funkce ochran a bezpečnostního vypínání a blokování.
Podle ustanovení § 134a, zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je
povinností provozovatele stroje, ve stanovených lhůtách, zajistit provádění pravidelných revizí
elektrického zařízení, ve smyslu ČSN 33 1500 čl. 3.1 a 3.6.
5.5 JE ZAKÁZÁNO!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapínat hlavní vypínač elektrické zařízení stroje, je-li demontováno nebo poškozeno některé
ochranné zařízení (kryty elektrického zařízení, kryty nebezpečných mechanických částí)!
Vytahovat vidlici pohyblivého přívodu ze síťové zásuvky tahem za vodič!
Odstraňovat bezpečnostní kryty za chodu stroje a vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a
pojistné zařízení!
Přibližovat se po spuštění stroje na dosah k jeho pohybujícím se částem!
Provádět jakékoliv zásahy do konstrukce stroje!
Seřizovat stroj za chodu!
Provádět údržbu, čištění a opravy, není li zajištěn vypnutý stav elektrických obvodů stroje!
Zasahovat do pracovního prostoru pásové pily jakýmkoliv nářadím, nástrojem, nebo rukou pokud je
pilový pás v chodu.
Ponechávat stroj zapnutý bez přítomnosti obsluhy!!!
Při řezání svazků doporučujeme svařit konce tyčí svazku k sobě. Pokud budete svařovat, je
bezpodmínečně nutné přerušit hlavní přívod 400 V k pile ( rozpojit vidlici a zásuvku – nestačí
vypnout hlavní vypinač ). Pokud to neuděláte, riskujete zničení elektronických součástek
v ovladacím terminálu .
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 10 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
5.6 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI- 235x315 A-CNC-F
• Pila PEGAS 235x315 A-CNC-F má součásti, které se otáčejí a pohybují, tudíž Vás mohou zranit. Proto je
nutné, aby pracoviště ovládal pouze jeden pracovník, který nesmí dopustit, aby se na jeho pracovišti (okolí
pily ) pohybovala jiná osoba.
• Je nutné, aby provozovatel pily zamezil vstup do pracovního prostoru pily jiným osobám, než obsluze
pily.
• Pokud je nutné, aby se v okolí pily pohybovali další pracovníci, je třeba tuto věc prodiskutovat s firmou
Pegas-Gonda ( např. laserové ochranné bariéry nebo ochranné ploty ) .
• Před tím, než budete nastavovat nebo seřizovat části pily, je bezpodmínečně nutné vypnout hlavní vypínač
pily a zamezit ostatním osobám možnost pilu spustit ( hl. vypínač zamkněte visacím zámkem ).
OKOLÍ PILY- obrysová křivka opisující půdorys stroje s odsazením 1 metr
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 11 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
5.7 POPIS PIKTOGRAMÚ
UPÍNÁNÍ MATERIÁLU VE SVĚRÁKU
- při upínání materiálu nesmí obsluha ani jiná osoba manipulovat v
blízkosti čelistí svěráku
- po manipulaci s posuvnou čelistí zkontrolujte správné upnutí
materiálu
SMĚR POHYBU PILOVÉHO PÁSU PŘI ŘEZU
- při zapojení pily do el. sítě dbejte na správný směr pohybu pilového
pásu
- při výměně pásu dbejte na správnou orientaci zubů pilového pásu
POZOR PŘI ŘEZÁNÍ
- při řezání dbejte zvýšené opatrnosti
- při výměně nebo napínání dbejte zvýšené opatrnosti
- v okolí pracoviště se nesmí při řezání pohybovat kromě obsluhy
žádná osoba.
NAPÍNÁNÍ PILOVÉHO PÁSU
- šipka Vás ( při zavřeném krytu ) nasměruje na šroub, který pohybuje
s napínací kladkou
PŘÍVODNÍ KABEL ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ PILY
ELEKTROINSTALACE PILY
- do elektroinstalace pod takto označeným štítkem smí zasáhnout
pouze servisní technik firmy Pegas - Gonda nebo osoba s kvalifikací
dle platných předpisů a norem
( pozor na dodržení všech bodů Záručních podmínek )
POHYBUJÍCÍ SE SOUČÁST PILY
- při chodu stroje nebo při manipulaci s takto označenými díly pily
dbejte zvýšené opatrnosti.
ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ ORIENTACI OVLADAČE
- MAX - nejvyšší hodnota ( rychlost, síla, tlak )
- MIN - nejnižší hodnota
PRACUJTE POUZE S OCHRANOU ZRAKU
pracovní brýle - obličejový štít
- při manipulaci s pilovým pásem
- při manipulaci s řezaným materiálem
- při manipulaci s oplachovací pistolí (řezná emulze)
- při řezání
PRACUJTE POUZE S OCHRANNÝMI RUKAVICEMI
- při manipulaci s pilovým pásem
- při manipulaci s řezaným materiálem
- při řezání
ŘIĎTE SE INSTRUKCEMI UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODU K
OBSLUZE
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 12 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
6. PŘEDPISY PRO PŘEPRAVU
Pro manipulaci se strojem použijte nízkozdvižný nebo vysokozdvižný vozík. S nímž smí manipulovat pouze
osoba s kvalifikací dle platných předpisů a norem.
Při přepravě musí být pila látkovými úvazy pevně ukotvena k ložné ploše vozidla. Všechny volné díly musí
být pečlivě upevněny ke stroji. Rameno pily musí být zafixováno ke svěrákové části ( látkový úvaz, pružná
folie nebo fixační přípravky ).
Za bezpečnou přepravu pily k uživateli ručí dopravce.
7. PŘEDPISY PRO SKLADOVÁNÍ
Při skladování pil musí být elektropanel a hlavní motor zakryt obalem (stretchfólií). Všechny obrobené a
nenalakované plochy musí být řádně nakonzervovány.
Skladujte při teplotách od 0 do +40 ˚C.
8. USTAVENÍ A FIXACE STROJE
8.1 KONTROLA PILY
Ujistěte se, že pila nebyla poškozena během přepravy a její manipulace. Jestliže jsou na pile objevena
nějaká poškození, okamžitě kontaktujte firmu PEGAS-GONDA.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 13 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
8.2 USTAVENÍ A PŘIPOJENÍ STROJE
• Před postavením stroje zjistěte nosnost podlahy (minimálně hmotnost pily + hmotnost přídavných zařízení
+ maximální hmotnost materiálu). Jestliže únosnost podlahy neodpovídá požadavkům, musí se pro stroj
připravit potřebný základ.
• Důkladně proměřte rovinnost podlahy. Je nutné zajistit podlahu s rovinností +/- 1mm / 1 čtvereční metr.
Zejména při usazování pily s dlouhou válečkovou tratí je proměření nebo výroba podlahy před vlastním
usazením velmi důležitá.
• Při usazení stroje je třeba dbát na to, aby okolo stroje byl dostatek místa pro obsluhu, opravy a údržbářské
práce a pro přísun materiálu. Zajistěte také potřebný prostor pro manipulaci a nařezaný materiál.
• Ustavení stroje proveďte dle přiloženého schématu. Pila musí být ustanovena tak, aby plocha svěráku i
válečkové dráhy byly v jedné rovině. Přesnost pily a drah je přímo úměrná přesnosti řezání.
• Ustavte pilu tak, aby střed podstavce ležel na podlaze ( viz. obrázek ). To Vám umožní seřídit pomocí
stavěcích šroubů 4 rohy podstavce do ideální rovnoběžnosti.
• Podložte plochu podstavce vedle stavěcího šroubu klíny nebo plechy potřebné tloušťky tak, aby hmotnost
pily a řezaného mateiálu byla přenášena těmito klíny ( podložkami ) a ne stavěcími šrouby. Jakmile bude
pila ležet na klínech ( podložkách ), navrtejte otvory pro kotvy a pilu pomocí kotev zafixujte.( podstavec
pily nesmí být silou kotev deformován, proto před dotažením kotev důkladně zkontrolujte kvalitu usazení
pily na podlahu ).
• Jakmile je pila ustavena a případně její poloha zajištěna, můžete demontovat fixační součásti nutné pro
převoz pily ( žlutá barva ).
• Při montáži válečkových drah je velmi důležité správné vyrovnání a seřízení s horizontální rovinou pily (
plocha definovaná tečnami podpěrných válců ).
• Pokud nebudou dráhy vyrovnány s pilou, bude docházet k podřezávání materiálu, pila nedosáhne
maximální životnosti pásu a bude třeba několikanásobmě vyšší síla potřebná k manipulaci s materiálem (
sníží se životnost čelistí svěráku i hydraulických válců ), rapidně se sníží přesnost podávání materiálu.
Obr.-9.1 ustavení drah
Obr.9.2 ustavení k podlaze
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 14 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
Obr.235-9.3 zástavbové rozměry
8.3 ZPŮSOB FIXOVÁNÍ K PODLAZE
1
2
Obr.235-9.4
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 15 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
8.4 PŘIPOJENÍ STROJE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Jakoukoli práci na elektrickém zařízení stroje smí provádět pouze osoba s kvalifikací dle platných
předpisů a norem.
Pila je vybavena přívodním kabelem. Po zapojení síťové 5-ti kolíkové vidlice 400V/32A a připojením do
zásuvky 400V je stroj připraven k provozu. Vidlice není součástí dodávky.
Správné zapojení fází poznáte na tlakoměru hydraulické centrály- tlak ukazuje 40-70 bar.
Elektrické
zařízení
stroje
je
určeno
pro
připojení
k třífázové
elektrické
síti
3/PE+N ~ 400/230 V, 50 Hz pomocí pohyblivého přívodu jedním koncem pevně připojeným k hlavním
připojovacím svorkám stroje a druhým koncem volným, pro připojení odpovídající třífázové pětikolové vidlice
nebo pro pevné připojení na příslušný obvod pevného rozvodu objektu, ve kterém bude pila pracovat.
Označení vodičů a svorek:
Svorky U, V, W - krajní (fázové) vodiče označené černou, případně hnědou barvou.
Svorka N - střední vodič označený světle modrou barvou.
Svorka PE - ochranný, uzemněný vodič označený kombinací barev zelená/žlutá.
U kombinované sítě TNC, kde je střední a ochranný vodič společný, připojte střední, světle modrý vodič
přívodu stroje společně s vodičem ochranným označeným kombinací barev zelená/žlutá na svorku obvodu
označenou PEN.
Obvod zásuvky určené pro připojení pily, případně obvod místa připojení pily, musí být proveden podle
požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení vztahují, zejména
ČSN EN 60 204-1, ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51
kap. 512, ČSN 33 2000-5-54 kap. 543 a předpisů souvisejících.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je u stroje provedena podle požadavků ČSN 33 2000-4-41, oddíl
413.1.3, samočinným odpojením od zdroje.
Provedení ochrany neživých částí stroje před úrazem elektrickým proudem odpovídá požadavkům
ČSN 33 200-4-41 a ČSN 33 2000-7-705.
Doporučujeme připojit stroj na obvod, který je vybaven proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA,
čímž bude základní ochrana před úrazem elektrickým proudem zvýšena.
Provedení a použití ochranných vodičů musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54.
POZOR: První připojení elektrických obvodů stroje na síť smí provést pouze pracovník s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. který je seznámení se
zařízením v potřebném rozsahu a který po připojení musí ověřit správné funkce elektrického zařízení, včetně
funkce ochran a bezpečnostního vypínání a blokování!
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 16 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
9. POPIS ELEKTROPANELU
1.
2.
3.
4.
Hlavní vypínač pily
Ovládací panel PEGAS CNC1
Tabulka pro volbu pilového pásu
Ovladač škrtícího ventilu hydrauliky- regulace rychlosti pohybu ramene do řezu 0- min, 10- max.
rychlost
5. Displej zátěžového ampermetru. Indikuje nárust zatížení pohonu ( a tím i pilového pásu ) při řezu.
Nepřímá pomůcka při nastavení rychlosti pohybu ramene do řezu
6. CentralStop - tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ PILY- zastaví řídící obvody pily- tím všechny pohyby, pila
zůstává pod napětím.
7. Ovladací potenciometr frekvenčního měniče, který řídí rychlost pohybu pilového pásu
9.1 OVLADACÍ TERMINÁL PEGAS CNC1
Systém PEGAS CNC1
je navržen pro ovládání automatických pásových a kotoučových pil a k
programování 9 řezných programů ( nastavení délky a počtu kusů ).
parametry
Systém zdroje
Uchování dat
10 vstupů
10 výstupů
1 kódovací kanál
Rozměry
Způsob připojení
Spojení
Popis
18V NEBO 24V (solenoidní ventily)
EEPROM pro údržbu “Nastavená data”
PNP –12V s vnitřním napájecím zdrojem
n.o. relé 10A 24Vac/24Vdc
pro napájení inkrementálního snímače polohy podavače
332x217 mm
Připojení na horní desku elektropanelu 6 šrouby
Fénický typ konektorů se šroubovým upínáním
9.2 AKTIVACE SYSTÉMU
Po zapnutí hlavního vypínače pily se na několik sekund objeví na velkém displeji nápis “AUTO”. Rovněž
když zapínáte pilu poprvé nebo když je systém nový nebo poté, co se objevily chyby. Na velkém displeji se
objeví chybové hlášení (kód ). Odkazujeme na tabulku chyb, která je součástí tohoto manuálu.
Vymazání chybového hlášení - zmáčknutí tlačítka
PEGAS 235x315 A-CNC-F
STOP.
- 17 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
POZOR: Pokaždé po zapnutí hlavního vypínače pily se na malém displeji objeví písmeno
,
které znamená, že systém vyžaduje kalibraci polohy podavače (nastavení nulového bodu). Pro
aktivaci procesu nastavení nulového bodu současně zmáčkněte tlačítka
START+ START.
Spustí se hydraulická centrála a podavač se pohybuje doprava (
k pilovému pásu ). Po najetí na nulový bod se zastaví. Pila je připravena.
Pozor- pila se rozjede se současným otevřením obou svěráků. Pokud máte založený materiál, může
dojít k jeho nežádoucímu pohybu.
Této situaci zabráníte následujícím krokem:
Zmačkněte
STOP tlačítko, čímž potvrdíte, že kalibrace se provede při prvním podání. Svěráky
zůstanou zavřeny a stačí spustit hydraulickou centrálu tlačítkem
9.3 POPIS OVLADACÍHO TERMINÁLU
1 – informační pole
2 – malý displej
3 – velký displej
4 – ovládací pole
5 – tlačítko pro přepínání
automatického a poloautomatického
režimu pily.
1. INFORMAČNÍ POLE
Informativní část ovládacího panelu slouží k indikaci nastaveného
parametru. Pro výběr požadovaného políčka zmáčkněte tlačítko
MODE , aktivní políčko je to, u kterého svítí červená dioda.
Hodnota vybraného parametru se objeví na velkém displeji (3).
Stav pilového pásu Pokud bliká dioda, pás není správně napnutý nebo je
prasklý
Okamžitá poloha
Informuje o aktuální poloze podavače
podavače v mm
Počítadlo kusů /
Zobrazuje počet řezů v poloautomatickém režimu, v
řezů
automatickém režimu zobrazuje počet zbývajících
kusů
Délka řezaného
Zobrazuje zvolenou délku řezaného
materiálu (v mm)
materiálu.
2. MALÝ DISPLEJ
Displej vypnutý
PEGAS 235x315 A-CNC-F
Pila v poloautomatickém režimu
- 18 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
Číslo od 1 do 9
Pilu je nastavená na automatický režim, zobrazené
číslo znázorňuje nastavený řádek programu.
5. PŘEPÍNÁNÍ AUTOMATICKÉHO A POLOAUTOMATICKÉHO REŽIMU
Displej ukazuje hlášení: Automat/Poloautomat.
Přepínání automatického a poloautomatického režimu
pomocí tlačítka (5):
4. OVLÁDACÍ POLE- slouží též jako ČÍSELNÁ KLÁVESNICE
PROG
ENTER
START
STOP
GTO
TOL
Předvolba programu: Umožňuje vybrat požadovaný řádek programu. Pokaždé, když
je klávesa zmáčknutá, přepne se na další řádek. Po dosažení čísla 9 se začne znovu
od 1.
Tlačítko použitelné jen v automatickém cyklu
Potvrzení zadanýchh hodnot.. (Viz automatický režim)
START : umožní start cyklu. Jestliže je nastaven poloautomatický cyklus, bude
proveden jeden řez, pokud je nastaven automatický cyklus bude spuštěn program. Z
bezpečnostního důvodu je nutné současně stisknout obě tlačítka START.
Stop cyklu – umožní přerušit poloautomatický cyklus v kterémkoliv okamžíku V
automatickém režimu je možné zmačknout tlač. START a pokračovat v cyklu. Pokud je
rameno v řezu, doporučujeme po zmačknutí STOP vyjet s ramenem o kousek výš (
tlač. Č.9 ) .
Přesun podavače na polohu: Zmáčknutí GTO, pomocí číselné klávesnice napište
hodnotu, na kterou chcete najet s podavačem ( tl. STOP- smazání hodnoty ). Po
současném zmačknutí START + START najíždí podavač na zadanou polohu. Slouží
např. k ručnímu podání požadované délky.
Zobrazení setin délky polohy podavače ( této přesnosti ale pásová pila nedosahuje)
.
Hydraulická jednotka: zapnutí a
vypnutí
- číselná hodnota 0
Neaktivní funkce
- číselná hodnota
desetinná čárka
Zavření hlavního svěráku.
- ovládání krátkozdvihového hydr.
válce. Předvolba polohy čelistimanuálně
- číselná hodnota 1
Zavření svěráku podavače.
- ovládání krátkozdvihového hydr.
válce. Předvolba polohy čelistimanuálně
- číselná hodnota 4
Pohyb ramene dolůRychlost je závislá na poloze škrtícího
ventilu 4.4
- číselná hodnota 6
Otevření hlavního svěráku.
- ovládání krátkozdvihového hydr.
válce. Předvolba polohy čelistimanuálně
- číselná hodnota 2
Otevření svěráku podavače.
- ovládání krátkozdvihového hydr.
válce. Předvolba polohy čelistimanuálně
- číselná hodnota 5
Pohyb ramene nahoru.
Nad horní limitní polohu pouze
současným zmačknutím tl. 5.1
- číselná hodnota 9
Pohyb podavače doleva.
Po rozjetí podavače pomalejší rychlostí
se automaticky rychlost zvýší
- číselná hodnota 7
Pohyb podavače doprava.
Po rozjetí podavače pomalejší rychlost
se automaticky rychlost zvýší
- číselná hodnota 8
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 19 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
9.4 POLOAUTOMATICKÝ CYKLUS
POČITADLO
ŘEZÚ
Svítí červeně dioda ( pomocí tlač. MODE ),na velkém displeji je
možné:
- sledovat počet řezů - hodnota se zvyšuje
- nastavit počet řezů – hodnota se snižuje do
Nastavení SESTUPNEHO REŽIMU počtu řezů:
1
2
3
zmáčkněte ENTER
zadejte pomocí číselné klávesnice požadovaný počet řezů.
Potvrďte zmačknutím tl. ENTER.
Př.: ENTER + 250 + ENTER -zadaný počet řezů se bude po každém řezu snižovat ( od 250 do 0).
Nastavení VZESTUPNEHO REŽIMU počtu řezů:
1
2
3
zmáčkněte ENTER
pak 0
znovu ENTER
Př.: ENTER + 0 + ENTER -počitadlo počítá vzestupně počet řezů.
9.5 AUTOMATICKY CYKLUS
1. VYMAZÁNÍ VŠECH ŘÁDKÚ PROGRAMU :
Stačí zmáčknout současně tlačítka
SHIFT+PROG.
Pro potvrzení smazání všech programů stiskněte START
Na velkém displeji se objeví
+ START.
2. NASTAVENÍ PROGRAMU:
Před zadáním nového úkolu vyberte číslo programovacího řádku, do kterého chcete zadat úkol.
Mačkejte tlačítko PROG tolikrát, kolikrát je potřeba, číslo řádku je zobrazeno na malém displeji.
3. NASTAVENÍ DÉLKY řezaného materiálu a POČTU KUSÚ
Délka je limitována minimem 3 mm a maximem 3200 mm. Je-li hodnota délky mimo tento rozsah, na
velkém displeji se objeví chybové hlášení a délka není přijata do zadání.
Od délky 999,9 mm již není možné zadat desetinné místo.
POZOR:
pokud zadáte kratší délku než 3mm, nebo nezadáte jeden z parametrů DÉKLA /
POČET KUSÚ, a zmáčknete tlačítka START + START, vypne se displej a pila není schopna
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 20 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
pracovat. Je třeba vypnout a zapnout pilu hlavním vypinačem a postup zopakovat s
korektním nastavením délky a počtu kusů.
1
Zmáčkněte : ENTER
bliká dioda, na malém displeji bliká číslo řádku, bliká červená LED
2
Pomocí číselné klávesnice nastavte hodnotu délky řezaného materiálu
v mm (včetně desetinného místa ).
3
Potvrďte klávesnicí
bliká dioda.
4
ENTER
Pomocí číselné klávesnice nastavte hodnotu požadovaného
počtu kusů ( objeví se na displeji ).
5
Potvrďte klávesnicí
ENTER .
(svítí dioda), číslo řádku přestane blikat, Váš první požadavek je
naprogramován.
Pro zadání dalšího řádku zmačkněte PROG , jste na dalším
řádku, na malém displeji je uvedena cifra o 1 vyšší, opakujte
postup.
6
4. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU:
1
Vyberte požadovaný řádek se zadaným úkolem (délka a počet kusů)
zmáčknutím tlačítka PROG tolikrát, kolikrát je potřeba, na displeji se
objevuje délka nebo počet kusů, podle toho, které políčko si tlačítkem
MODE navolíte
(
nebo
).
2
Spusťte automatický cyklus pily současným zmáčknutím tlačítek
3
Pila začne řezat,
• pokud je rameno v horní pracovní poloze
• pokud je v podavači materiál
• pokud je zapnutá hydraulická centrála.
Pila řeže material, po doříznutí vyjede nad horní prac. polohu, otevře se
hlavní svěrák, podavač podává material, upíná hlavní svěrák, pila řeže,
podavač se v průběhu řezání vrací do levé pozice, pila dořeže, podavač
upíná material, podává materiál do řezu, atd…
Na malém displeji bliká značka automatického cyklu, na velkém displeji je
uveden počet kusů, které má pila ještě řezat.
4
5
START + START.
Tento základní průběh automatického cyklu si můžete do jisté miry sami upravit a optimalizovat
nastavením PARAMETRÚ.
5. NASTAVENÍ POČITADLA ŘEZÚ:
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 21 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
Pro nastavení počitadla řezů tak, aby počítalo všechny řádky programu, zmáčkněte SHIFT + ENTER, na
displeji se objeví
.
Potvrďte zmáčknutím tlačítek START + START.
9.6 PARAMETRY UŽIVATELE
Přístup do tohoto menu získáte současným zmáčknutím tlačítek SHIFT + MODE, po dobu cca 3
sekund. Vypne se hydraulická centrála.
Přístup je aktivován zobrazením
na malém displeji. Parametry jsou uvedeny na velkém displeji.
První cifra je číslo řádku,
Další tři cifry- hodnota parametru.
Mezi řádky listuji mačkáním tlačítka MODE, parametry měním pomocí
a
tlačítek
1
2
3
4
r.x.xx
1.100
2.100
3.YES
4.nO
5
6
5.YES
6.nO
7
7.YES
.
Verze software
Časová prodleva otevření svěráku ( 200 – s horním přítlakem)
Časová prodleva zavření svěráku ( 200 – s horním přítlakem)
Svěrák se neotevře v dolní poloze ramene
YES - pás se zastaví v horní poloze
nO - pás jede trvale
off – pás se vypíná v dolní poloze
Rameno po skončení cyklu zůstává v dolní poloze
Rameno začíná řezat a současně se pohybuje podavač do zadní
polohy.
YES- podavač se pohybuje dozadu až po dokončení řezu
NO: 1 zadání 9 programů ( po nařezání zvoleného řádku se pila
zastaví, podavač se nevrátí do levé polohy, zůstává zavřený, jede
hydraulická centrála.)
YES: 1program 9 zadánípila automaticky přechází na následující zadání, aniž by se
zastavila. Optimální pro řezání různých délek z jedné tyče, optimální
využití celé tyče…
Pro uložení změny parametrů zmačkněte současně START
+ START, zmačknutím tlačítka
STOP opustíte menu bez uložení případných změn.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 22 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
9.7 TEST VSTUPÚ A VÝSTUPÚ
Používá se pro ověření správné funkce ovl. Panelu co se týče výstupů a správné funkce mikrospinačů,
snímačů a čidel co se týče vstupů.
POZOR: jedná se o servisní rozhraní, které je pro nekvalifikovanou osobu velmi nebezpečné. Pro
obsluhu stroje je zakázáno v tomto menu provádět jakékoli další operace. Je nutné provést okamžitý
návrat zpět do uživatelského režimu stroje – je třeba vypnout a zapnout hlavní vypinač pily.
Zmačkněte SHIFT
+ MODE, na displeji se objeví verze softwaru.
Nyní zmačkněte SHIFT +
výstupů.
. Za několik sekund se objeví na velkém displeji zobrazení vstupů a
Pro návrat zpět do uživatelského režimu stroje je třeba vypnout a zapnout hlavní vypinač pily.
9.8 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ :
Pila signalizuje jakoukoliv chybu na 4 číselném displeji podle podmínek nebezpečí nebo stavu pily.
Chybové hlášení smažte tlačítkem STOP
Kód
Příčina
Popis
E001
vstup
Zmáčknutý central stop
E002
vstup
Tepelná ochrana hlavního motoru
E003
vstup
Tepelná ochrana motoru čerpadla hydrauliky
E007
vstup
Přetržený nebo málo napnutý pás
E008
vstup
Otevřený kryt
E009
Logický obvod
Zapněte si hydraulickou centrálu
E014
vstup
Rameno v dolní poloze
E015
vstup
Rameno v horní poloze
E016
vstup
Snímač ramene
E026
Počítadlo
Podavač není ve výchozí pozici
E027
Logický obvod
Automatické počítadlo kusů nastaveno na 0
E028
Logický obvod
Konec tyče
E029
vstup
Podavač je už v pravé poloze
E030
vstup
Podavač je už v levé poloze
E031
Logický obvod
Krajní polohy pohybu podavače
E032
Logický obvod
Je sepnutý spínač horní i dolní polohy zároveň
E033
Logický obvod
Podavačem nelze pohybovat, je nutné alespoň jeden ze svěráků otevřít
E043
Logický obvod
Hodnota nastavena na 0.
E081
Logický obvod
Chyba pozice. Mimo hodnotu tolerance
E087
Hlášení
Konec cyklu (malá hodnota v parametru p18)
Př.
znamená vypnutou hydraulickou centrálu.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 23 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
10. PODAVAČ
1- pevná čelist podavače
2- pohyblivá čelist podavače
3- posuvný podpěrný váleček
1- koncový spínač krajní polohy
2- koncový spínač konec tyče (pro řezání musí být
vypnut)
3- enkodér pro snímámí polohy podavače
4- vodící tyč s magnetickou páskou
5- seřizovací šroub vodící tyče
11. HYDRAULICKÁ CENTRÁLA
1 – zásobník hydraulického oleje
2 – elektromotor hydraulické jednotky
3 – manometr tlaku hlavního hydraulického okruhu
4 – regulační šroub nastavení tlaku
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 24 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
12. INFORMACE O PILOVÉM PÁSU
12.1 MAZÁNÍ PILOVÉHO PÁSU
Používejte pouze řezné kapaliny dodávané firmou PEGAS – GONDA, v doporučených mísících poměrech.
Dejte pozor na správné umístění zásobníku na třísky , nádrže na emulzi nebo nádoby bezodpadního mazacího
systému ( aplikátoru ).
Při zacházení s řeznou kapalinou ( řeznou emulzí ) noste nepropustné ochranné rukavice. Noste ochranné
brýle, při vniknutí řezné kapaliny ( emulze ) do očí může dojít k poškození zraku.
Při míchání řezné emulze vždy nalévejte koncentrát do vody za současného míchání.
Všechny potřebné informace jsou uvedeny přímo na nádobě od koncentrátu, nebo v průvodních dokladech.
12.2 NAPNUTÍ PÁSU
Pás je správně napnut v okamžiku, kdy se kontrolka napnutí pásu na ovládacím
panelu nebliká, nebo nesvítí červeně. Pokud bliká dioda, pás není správně
napnutý nebo je prasklý Napínání pásu se provádí utahováním napínacího
šroubu v přední části ramene pily.
Pás se musí po zapnutí pily pohybovat ve směru šipky.
Přední kladka je seřízena z výroby. Je-li nutné
přeseřízení její polohy, je toto možné provést
pomocí stavěcích šroubů a matic pos. 4.
1.
2.
3.
4.
rameno pily
deska napínání pásu
napínací kolečko
stavěcí šrouby pro seřízení správné polohy
hnané kladky
5. napínací šroub pásu – napínání se provádí
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 25 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
12.3 VÝMĚNA PÁSU
Při výměně pil. pásu je bezpodmínečně nutné vypnout sroj z hlavního přívodu el. proudu, pilu znovu
zapnout až po nasazení nového pásu a zavření krytu kladek a pásu.
1. Točnu pily nastavte do polohy 0°, rameno pily do horní polohy, přepněte hlavní vypinač pily do polohy 0,
vytáhněte vidlici ze zásuvky.
2. Dbejte na to, aby vodítka pásu byla co nejblíže u sebe ( povolením kličky posuňte nosnou tyč s vodítkem co
nejdále od napínací kladky ). Poté povolte napínací šroub.
3. Po odklopení krytu pásu sundejte pás z kladek a potom vysuňte z vodítek.
4. Vždy zkontrolujte stav kladek a vodítek, všechny součásti přicházející do kontaktu s pásem je třeba vždy
pečlivě vyčistit.
5. Nový pás nejprve nasuňte do vodítek, a potom nasaďte na kladky. Pás přitlačte hřbetem na osazení kladek
a lehce dopněte. Zkontrolujte, zda je pás ve správné poloze vůči osazení kladek č. 4 ,zda je správě zasunut
ve vodítkách a dále zkontrolujte polohu hřbetu pásu vzhledem k vodícímu ložisku.
6. Zavřete kryty pásu. Zastrčte vidlici do zásuvky, přepněte hlavní vypínač pily do polohy 1.
7. Začněte utahovat napínací šroub. Pás je správně napnut v okamžiku, kdy kontrolka napnutí pásu přestane
svítit červeně.
12.4 VODÍTKA PILOVÉHO PÁSU
Vodítka jsou seřízena z výroby. V případě nutnosti přeseřízení doporučujeme objednat servis firmy PEGASGONDA s.r.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
těleso vodítka
excentrický čep ložiska vodítka
x
upevňovací šrouby vodítka
upevňovací šroub vidiové desky – společně s odtlačovacími šrouby slouží k seřízení vodítka
kohout emulze
kryt pásu
pilový pás
ložisko vodítka
Při řezání se snažte nastavit držák předního posuvného vodítka co nejblíže k řezanému materiálu.
Vodítka jsou seřízena z výroby. V případě nutnosti přeseřízení doporučujeme objednat servis firmy PEGASGONDA s.r.o.
12.5 ČISTÍCÍ KARTÁČ PILOVÉHO PÁSU
Správná funkce čistícího kartáče je velmi důležitý faktor při dosažení co nejvyšší životnosti pilového pásu. Břity
zubů, které přicházejí do řezaného materiálu, musí být čisté ( bez třísek ). Proto pravidelně kontrolujte stav
čistícího kartáče a jeho pozici vůči zubům pilového pásu.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 26 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
SPRÁVNĚ
ŠPATNĚ
ŠPATNĚ
13. 11.5 VOLBA PILOVÉHO PÁSU
Existuje přímá vazba mezi správnou volbou pásu a ideálním výkonem pily.
Firma PEGAS - GONDA se také zabývá výrobou a prodejem pilových pásů
na kov.
Dodáváme pásy bimetalové konstrukce. Pro svařování pásů používáme metráž
od renomovaných výrobců. Těmito pásy je možno řezat ocel, nástrojovou ocel,
nerezovou ocel, litiny, barevné kovy, plastické hmoty.
Nosnou částí pásu je vysoce kvalitní pružinová ocel, břity zubů jsou z oceli HSS
( 3 základní typy- M 42 M51a M 71 ).
M 42 PROFI – univerzální bimetalový pás M 42. Zuby
vyrobeny z legované rychlořezné oceli s 8% kobaltu a 10%
molybdenu. Určeno pro dělení konstrukčních až středně
legovaných ocelí včetně nerezi.
M 51 SUPER – Bimetalový pás M51. Zuby vyrobeny
z legované rychlořezné oceli s 10% wolframu a 10%
kobaltu. Určeno pro dělení vysoce legovaných materiálů a
speciálních nerezí.
M71 MEGA- Bimetalový pás M71. Broušené zuby
s extrémně pozitivním úhlem čela vyrobené z legované
rychlořezné oceli. Legující prvky wolfram, kobalt, molybden.
Určeno pro dělení exotických a obtížně obrobitelných
materiálů, CrNi, kontislitky….
ZUBY pilového pásu
KONSTANTNÍ - vzdálenost břitů zubů je konstantní
VARIABILNÍ - střídají se menší a větší zuby. Pás má širší rozsah použití,
eliminuje vibrace při řezání, umožňuje lepší odběr třísky, dosahuje
lepšího povrchu řezu a vyšší životnosti.
Technici firmy PEGAS - GONDA
jsou připraveni Vám s volbou
správného pásu pomoci.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 27 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
13.1.1 Volba velikosti zubů pilového pásu pro řezání plného materiálu
D, A
[mm]
- 30
20 - 50
25 – 60
35 – 80
50 – 100
80 – 150
120 – 350
10/14
8/12
6/10
5/8
4/6
3/4
2/3
13.1.2 Volba velikosti zubů pilového pásu pro řezání profilů
S
[mm]
0,8
1
2
5
6
8
10
12
15
20
30
20
40
10/14
10/14
10/14
8/12
8/12
10/14
10/14
8/12
8/12
8/12
6/10
6/10
5/8
60
100
D, A [mm]
10/14
10/14
8/12
8/12
8/12
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
5/8
5/8
5/8
4/6
4/6
3/4
3/4
200
300
6/10
6/10
5/8
5/8
5/8
4/6
4/6
3/4
3/4
2/3
5/8
5/8
4/6
4/6
4/6
3/4
3/4
3/4
2/3
Zjednodušená tabulka pro volbu pásu- je též nalepena na pile.
UPOZORNĚNÍ: Poloha materiálu v čelistech svěráku má velký vliv na volbu velikosti zubů pilového pásu
13.1.3 ZAJÍŽDĚNÍ PILOVÉHO PÁSU- při nasazení nového pásu na pilu
Je nutné pro dosažení maximální životnosti pásu. Zaběhnutím pásu zamezíte
odlamování mikroúlomků břitů , které poškodí další zuby a zvýší zatížení pásu.
Pás necháme běžet cca 30 s naprázdno se spuštěným čerpadlem řezné
emulze ( správné mazání pásu ). Záběh provádějte pokud možno na lehce
obrobitelném materiálu minimální rychlostí pohybu ramene do řezu. Po cca 30
minutách zvyšujte plynule rychlost posuvu.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 28 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
13.1.4 SPRÁVNÉ UPNUTÍ MATERIÁLU
Upnutí materiálu ovlivní přesnost řezu i životnost pásu.
13.1.5 RYCHLOST POHYBU RAMENE PŘI ŘEZÁNÍ
Při nastavování správné rychlosti pohybu ramene do řezu vám může pomoci tvar třísek:
a) tenké nebo rozkouskované třísky - zvyšte velikost rychlosti pohybu ramene do řezu nebo snižte rychlost
pásu
b) - tlusté nebo modré třísky - snižte velikost rychlosti pohybu ramene do řezu,zkontrolujte stav řezné
emulze.
- příliš zatočené třísky - zahlcené mezizubové mezery, použijte pás s většími zuby, snižte velikost
rychlosti pohybu ramene do řezU nebo zvyšte rychlost pásu.
c) spirálovité třísky - správně nastavené parametry.
Pozn.: Příliš velká rychlost pohybu ramene do řezu se projeví chvěním stroje a zvýšenou hlučností.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 29 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
13.2 DOPORUČENÍ ŘEZNÝCH RYCHLOSTÍ A ZPŮSOBU CHLAZENÍ
Materiál
Stavební ocel
11301-11420
12010-12020
Cementační ocel
11500-11600
12020-12060
Ocel žíhaná
Autom. ocel
11107-11110
Zušlechtěná ocel
19063-19083
15142, 16142
Ložisková ocel
14100, 15220
Pružinová ocel
13250,14260,15260
Nelegovaná ocel
Legovaná ocel
19422,19452,19721
19740
Rychlořezná ocel
19802-19860
Ocel na ventily
17115
Žáruvzdorná
ocel
17253-17255
Kyselinovzdorná
ocel
Litá litina
Litina
Slitiny niklu
Slitiny hliníku
Bronz - zinek
Al-bronz
Červený bronz
Mosaz
Označení
DIN
St 35 - St 44
St 50 - St 70
Číslo
materiálu
1.0308-0077
1.0050-0060
Rychlost pásu
m/min
70-100
50-70
emulze
1:10
1:20
C 10 - C 15
14 NiCr 14
21 NiCrMo 2
16 MnCr 5
34 CrAl 6
35 CrAl Ni 7
9 S 20
1.0301-0401
1.5752
1.6523
1.7131
1.8504
1.8550
1.0711
80-100
40-50
45-55
50-60
20-35
20-35
70-120
1:10
1:10
1:10
1:10
1:20
1:20
1:10
C 35 - C 45
41 Cr 4
40 Mn 4
42 CrMo 4
36 NiCr 6
24 NiCr 14
100 Cr 6
105 Cr 4
100 CrMo 6
65 Si 7
50 CrV 4
C 80 W 1
C 125 W1
C 105 W2
105 Cr 5
x 210 Cr 12
x 40 Cr Mo V 51
x 210 Cr W 12
x 165 CrMoV 12
56 NiCrMoV 7
100 CrMo 5
x 32 CrMoV 33
S 6-5-2
S 6-5-2-5
S 18-0-1
S 18-1-2-10
x 45 CrSi 93
x 45 CrNiW 189
CrNi 2520
x 20 CrMoV 211
x 5 NiCrTi 2615
x 10 CrAl 7
x 15 CrNiSi 25/20
x 10 CrSi 6
x 5 CrNi 189
x 10 CrNiMoT 1810
x 10 Cr 13
x 5 CrNiMo 1810
GS - 38
GS - 60
GG - 15
GG - 30
GTW - 40
GTS - 65
NiMoNic 80A
NiMoNic PE16
Hastelloy - X
Hastelloy - F
Incoloy 901
Inconel 722
Al 99.5
AlMg 3
CuSn 6
G - CuSn 10
CuAl 8
CuAl 8 Fe 38
G-CuSn 10 Zn
G-CuSn 5 Zn Pb
CuZn 10
CuZn 31 Si
1.0501-0503
1.7035
1.5038
1.7225
1.5710
1.5754
1.3505
1.3503
1.3520
1.0906
1.8159
1.1525
1.1560
1.1645
1.2060
1.2080
1.2344
1.2436
1.2601
1.2714
1.2303
1.2365
1.3343
1.3243
1.3355
1.3265
1.4718
1.4873
1.4843
1.4922
1.4980
1.4713
1.4841
1.4712
1.4301
1.4571
1.4006
1.4401
1.0416
1.0553
0.6015
0.6030
0.8040
0.8165
2.4631
60-70
40-60
60-70
50-65
50-65
40-60
35-50
50-65
40-50
45-60
45-60
40-55
40-55
40-50
50-60
30-40
30-40
20-35
20-35
40-50
30-45
45-60
35-45
35-45
35-45
35-45
30-40
20-30
25-40
15-25
15-25
20-30
15-25
15-25
30-40
30-40
25-35
25-35
40-60
40-60
50-70
50-70
50-70
50-70
10-20
10-20
10-20
10-20
10-25
10-25
80-800
100-700
70-100
70-100
50-70
40-50
70-100
70-100
100-460
100-300
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:20
1:20
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:50
1:50
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:50
1:50
1:30
1:20
1:50
1:50
1:50
1:50
PEGAS 235x315 A-CNC-F
2.4972
2.4665
2.4640
3.0255
3.3535
2.1020
2.1050
2.0920
2.0920.60
2.1086.01
2.1096.01
2.0230
2.0490
- 30 -
Chlazení
řezný olej
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
14. PŘÍPRAVA PŘED ŘEZÁNÍM
14.1 ÚHLOVÉ ŘEZY
Pro řezání úhlových řezů proveďte následující: povolte páku A a nastavte požadovaný úhel otočením ramene.
Upozornění: úhlové řezy do 60° provádějte jen v poloautomatu, v automatickém režimu jen do 45°.
14.2 POLOHA PŘEDNÍHO VODÍTKA
Snažte se přiblížit přední vodítko co nejblíže řezanému materiálu. Klička č.B.
14.3 NASTAVENÍ SVĚRÁKU
Kolečkem C nastavte vzdálenost mezi materiálem a čelistí na vzdálenost cca 5 mm. Nastavení provádějte při
hydraulicky otevřeném svěráku.
14.4 NASTAVENÍ PRACOVNÍ POLOHY
A) Horní poloha
Tlačítkem pro zvednutí nebo spuštění ramene nastavte
požadovanou horní pracovní polohu. V této poloze nastavte
polohu vačky č.3 tak, aby sepnul mikrospínač č.2. Sjeďte
ramenem z této pracovní polohy dolů a pohybem nahoru
zkontrolujte nastavenou výšku. Do této polohy bude vyjíždět
rameno po skončení cyklu.
B ) Dolní poloha
Tlačítkem pro spuštění nebo zvednutí ramene nastavte
požadovanou dolní pracovní polohu. Pohybujte krajní
vačkou tak, aby sepnul mikrospínač č.1.
C) Kontrola pracovních poloh
Proveďte jeden zkušební cyklus v poloautomatu pro ověření správnosti nastavení poloh.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 31 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
14.5 ŘEZÁNÍ
Programování 9 různých zadání. Program obsahuje počet kusů a délku. Vícenásobné podání kalkuluje
procesor automaticky. Možno volit různé režimy řezu a možnost automatické změny délek mezi zadanými
programy. Po zmáčknutí tlačítka star, pila automaticky upne materiál. Rameno jde do řezu, po odřezání
materiálu vyjede do horní polohy. Svěrák se uvolní, podavač posune materiál na požadovanou délku a celý
cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá a odebírá řezaný materiál.
14.5.1 MANIPULACE S MATERIÁLEM
MANIPULACI S ŘEZANÝM I ODŘÍZNUTÝM MATERIÁLEM JE TŘEBA PROVÁDĚT POMOCÍ JEŘÁBU A
LÁTKOVÝCH ÚVAZÚ, tak, aby nedošlo k zničení podstavce pily ( válce, uložení v ložiskových domcích,
podstavec).
Dbejte zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem.
Pokud dojde k zničení součástí vlivem nesprávné manipulace, nebude možné akceptovat záruční podmínky.
POZOR:
V případě že je součástí dráhy odměřování, je zakázáno pohybovat materiálám pomocí magnetu, nebo
pracovat s magnetem v blízkosti magnetického odměřování. Magnetická páska odměřování změní
magnetismus – tím dojte k jejímu zničení. V takovémto případě není možné brát zřetel na reklamaci!!!
15. PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK
235-RTS-A
regulace tlaku svěráku - obsahuje sadu 2 kusů
RDP-A 700/290
vstupní propojovací válečková dráha, délka 700 mm, šířka 290 mm
RD 1000/290
dráha těžká, délka 1000 mm, šířka 290 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha a konzola
RD 2000/290
dráha těžká délka 2000 mm, šířka 290 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha a konzola
RB 200
boční opěrný váleček 200 mm , montovaný k vaně dráhy RD
RBS 200/290
boční stavitelný váleček pro upnutí svazku. Pracuje pouze s RB
RHS 290
horizontálně stavitelný váleček, šířka 290 mm
OZ1000
mechanické odměřování s metrem OZ 1000 mm, (pro dráhu RD)
OZ 2000
mechanické odměřování s metrem OZ 2000 mm, (pro dráhu RD)
OZ 3000
mechanické odměřování s metrem OZ 3000 mm, (pro dráhu RD)
OZ 4000
mechanické odměřování s metrem OZ 4000 mm, (pro dráhu RD)
OZ 6000
mechanické odměřování s metrem OZ 6000 mm, (pro dráhu RD)
OZ 0000
přídavný pohyblivý doraz pro OZ
235-HP-A
hydraulické horní upínání . Pomocí hydraulického válce spojeného s válci svěráků utáhne polotovar ve
vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.
MINI LUBE
bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů,
nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar
235-BANDM42
pilový pás 2825x27x0,9 M42-PROFI
235-BANDM51
pilový pás 2825x27x0,9 M51-SUPER
235-BANDM42SET
sada 30 ks pásů
235-BANDM51SET
sada 20 ks pásů
235-QPARTS
sada spotřebních n.d.- vodící destičky, ložiska,10 ks čistící kartáč
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 32 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
16. ÚDRŽBA A OPRAVY
DENNĚ:
vynášet špóny z pily ( - zásobník ), doplňovat emulzi nebo řeznou kapalinu, kontrolovat správný poměr ředění.
Kontrolovat stav pásu, popř. měnit pásy.
TÝDNĚ:
Pokud z pily nevytéká hydraulický, nebo převodový olej, řiďte se pokyny pro výměnu náplní. V opačném případě
objednejte servis Pegas.
Vyčistit a promazat všechny pohyblivé části a vodící plochy.
Dbát na čistotu mikrospínačů.
16.1 ZNEČIŠTĚNÍ FILTRU HYDRAULICKÉ CENTRÁLY
Ukazatel znečištění filtru hydr. oleje
u hydraulické centrály (červené pole).
V případě, že ručička ukazatele znečištění ukazuje v červeném poli,
sundejte červené víko a vyčistěte filtr, případně vyměňte olejovou
náplň.
16.2 KONTROLA MAZIVA
popis pozice
nutné činnosti
interval kontroly
maziva
interval výměny
maziva
základny obou čelistí svěrákuuložení broušených tyčí
plastické mazivo do základny, čistit tyče
a pístní tyč hydraulického válce
týdně
---
lineární vedení ramene
plastické mazivo do vozíků, čistit
kolejnice a stírací manžety
týdně
---
olejoznak a filtr na nádrži
hydraulické centrály
kontrola hladiny, dolévat olej
týdně
3 roky
řetězový převod mezi
poháněnými válci
kontrola prověšení řetězu, mazat
sprejem
týdně
---
posuvná deska napína cího
mechanismu pásu
plastické mazivo do uložení, čistit
uložení
měsíčně
---
náboj napínací kladky- uložení
hřídele
plastiské mazivo do ložisek
měsíčně
---
lineární vedení posuvného
nosníku vodítka
plastické mazivo do vozíků, čistit
kolejnice a stírací manžety
týdně
--
vodítko
čistit vodící plochy a komplet. vodítko od
třísek a usazenin
týdně
při výměně
pilového pásu
množství řezné emulze
kontrola hladiny, dolévat olej
denně
1 rok
obrobené plochy pily bez
povrchové úpravy
čistit plochy , mazat proti korozi
týdně
----
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 33 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
16.3 INTERVALY VÝMĚN NÁPLNÍ
Hydraulický olej
Řezná emulze
3 roky
1 rok
16.3.1 DOPORUČENÉ NÁPLNĚ
Hydraulický olej:
Převodový olej
Emulzní olej:
Plastické mazivo:
Olej pro MINI-LUBE:
16.4
OMV HYDRAL 32
OMV UNIGEAR 75 W-90
UNIMET ASF 192
OMV SIGNUM M 283
OMV HYCUT SE 12
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ – STROJ
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
elektrický motor nepracuje
3
4
5
9
motor hydraulického okruhu nepracuje
1
2
3
4
elektrický panel nesvítí
6
7
8
9
chlazení je nedostatečné
18
19
20
21
řezaný kus se hýbe nebo deformuje
22
23
1
zástrčka není v zásuvce
2
hlavní vypínač je vypnutý
3
motor shořel nebo je poničený
4
čl. zdroj není správný
5
převodovka je zablokovaná – silonová spojka, kola převodovky, uložení hřídele
6
pojistky na primárním napěťovém okruhu
7
pojistky na ovládacím panelu
8
transformátor je poničen nebo vyhořel
9
spojení přívodového vodiče
18
poškozené hydraulické ventily
19
filtry řezné emulse se musí vyčistit nebo vyměnit
20
nepracuje čerpadlo emulse
21
nádrž je prázdná nebo špinavá
22
nadměrný pohyb ramene do řezu
23
svěrák není dostatečně uzavřen, materiál není řádně upevněn
24
tlačítkem LUBRICANT OFF je vypnuto čerpadlo emulse
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 34 -
5
9
17
24
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
17. SERVISNÍ POKYNY
Tlaky jsou nastaveny z výroby – důrazně doporučujeme neměnit! Případné seřízení přenechejte servisní
kontrole
17.1 NASTAVENÍ TLAKÚ HYDRAULICKÉ CENTRÁLY:
1.
2.
3.
hlavní tlak – nastaven na 60 bar, není třeba měnit.
tlak napínání pilovho pásu- dle tenzomentru (viz tab. 10.3.2)
tlak čelisti hlavního svěráku, lak čelisti svěráku podavače – regulujte podle velikosti a hmotnosti materiálu,
čím menší tlak, tím vyšší životnost mechanických součástí svěráku.
17.2 TLAKY NASTAVENÍ
stroj
Pilový pás
NAPNUTÍ PÁSU
HL. TLAK
(tenzometr)
235 SHI, GHI, GH, MAN
235 A-CNC, A-NC
295 SHI, GHI, GH, MAN
300 SHI, GHI
300 A-CNC, A-NC
350 SHI
350 A-CNC
350 HERKULES
440
27x0,9
27x0,9
27x0,9
27x0,9
27x0,9
34x1,1
34x1,1
34x1,1
34x1,1
N/mm2/10
11-12
11-12
14-15
19-20
19-20
22-23
22-23
22-23
24-25
KGS/cm2
1,1
1,1
1,4
1,9
1,9
2,2
2,2
2,2
2,4
(bar)
15
18
20
20
20
20
25
40
40
17.3 NASTAVENÍ RYCHLOSTI PODAVAČE
1. Po uvolnění pojistné matice nastavíme imbusovým šroubem rychlost pomalého pohybu podavače
DIAGNOSTIKA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PEGAS CNC .
14.4.1 Nastavení režimu Diagnostika V/V:
1.1) stiskněte společně SHIFT + MODE na dobu cca 3 sec.
1.2) poté stiskněte společně SHIFT + levé tlačítko START
1.3) Dále stiskněte společně SHIFT +
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 35 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
1.4) Na levém displeji se rozsvítil znak diagnostiky vstupů:
1.5) Pomocí MODE je možné se přepnout na režim Diagnostika výstupů:
Diagnostics of outputs
and two other regimes.
14. 2.2 Popis displeje:
V režimu Diagnostika vstupů / výstupů se na displeji
zobrazují půlsegmenty těch příslušných vstupů (
výstupů), které jsou aktivní.
Pozn.
V režimu Diagnostika výstupů je možné aktivovat
libovolný z výstupů tak, že stiskneme klávesu
s příslušným číslem. Stejnou klávesou se výstup zase
vypne.
17.3.1 Vstupy:
1-nouzové zastavení
2-podávač – konec tyče
3-horní poloha
4-dolní poloha
5-pravá poloha podávače
6-nevyužitý
7-napnutí pásu
8-kryt
9-hydraulika
10-pás
17.3.2 Výstupy:
1-otevřít podávací svěrák
2-otevřít pevný svěrák
3-hydraulika
4-podávač od pevného svěráku rychle
5-podávač k pevnému svěráku
6-rameno dolů
7-podávač od hlavního svěráku
8-podávač rychle k hlavnímu svěráku
9-rameno nahoru
10-pás
Pozn.
Čísla V/V jsou identická s číslama na klávesnici.
5. Z diagnostického režimu se dostamene zpět stiskem SHIFT +
.
17.3.3 PROGRAMOVÁNÍ PANELU SAW MICRO CNC
Přístup do programovacího menu je současným stiskem tlačítek:
Poté stejným způsobem stiskněte:
Přístup je signalizován zobrazením:
Mezi parametry se listuje stiskáním tlačítka:
Ke změně parametrů použijte číselnou klávesnici panelu.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 36 -
SHIFT
SHIFT
P
MODE
0
+
+
MODE
START LEVÝ
až
9
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
17.3.4 NASTAVOVANÉ HODNOTY PANELU SAW MICRO CNC
p1
0,8
VELIKOST TOLERANCE
VELIKOST MINIMÁLNÍHO
PODÁNÍ
VELIKOST MAX.KUSU NA 1
p3 500
PODÁNÍ
VELIKOST NÁSOBNÉHO
p4 505
PODÁNÍ
VELIKOST NULOVÁNÍ
p5 0
VELIKOST STOUPÁNÍ
p6 0
DÉLKA ZPOMALENÍ VLEVO
p7 10
DÉLKA ZPOMALENÍ VPRAVO
p8 10
DÉLKA ZRYCHLENÍ VLEVO
p9 1
DÉLKA ZRYCHLENÍ VPRAVO
p10 1
ODSTAVENÍ HYDRAULIKY
p11 0,1
VLEVO
ODSTAVENÍ HYDRAULIKY
p12 0,15
VPRAVO
VELIKOST PROŘEZU
p13 1,4
NÁSTROJE
p2
3
p14 20
KROK ENKODERU
p15 100
DRUH ENKODERU
p16 20
p17 40
p18 30
p19 100
p20 5
p21 10
p22 50
p23 50
p24 50
ČASOVÁ PRODLEVA RAMENE
DOLŮ
ČASOVÁ PRODLEVA RAMENE
NAHORU
MAXIMÁLNÍ DOBA ŘEZU
MAXIMÁLNÍ DOBA NÁBĚHU
MOTORU
ČAS ODSTAVENÍ HYDRAULIKY
MAXIMÁLNÍ DOBA STARTU
PODÁNÍ
PRODLEVA ODJEZDU
PODAVAČE Z 0
PRODLEVA DOBY STARTU
PODÁNÍ
PRODLEVA PODAVAČE V
PEVNÉ POZICI
p25 1
AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ
p26 0
-
p27 0
-
p28 5
ZPŮSOB POZICOVÁNÍ
PEGAS 235x315 A-CNC-F
0´=ignoruje odchylku podavače od skutečně zadané
hodnoty. Při najetí na pevný doraz a kontaktu s nulovým
bodem neprobíhá nulování pozice na zadanou hodnotu
prořezu, ale zůstává hodnota aktuální, od které se začné
odměřovat. Následkem je zmenšování či zvětšování
hodnoty. Hodnota 0,1 a více udává povolenou odchylku
od zadaného rozměru. Po jejím překročení se zastaví
cyklus a hlásí E00081
Číselná hodnota minimálního kusu. Menší kus nelze
zadat.
Max. déla pro 1 podání. Od této hodnoty začne systém
vyhodnocovat, zda má zvolit několikanásobné podání.
Mezní hodnota pro násobné podání
Pro rotační enkoder
Pro rotační enkoder
Při dosažení hodnoty L-10 přepne na pomaloposuv
Při hodnotě 10 - prořez zapne na pomaloposuv
Při hodnotě L-1 přepne z pomaloposuvu na rychloposuv
Při rozjezdu po ujetí 1mn zrychlí na rychloposuv.
Při dojezdu na zvolenou délku a dosažení hodnoty L-0,1
vypíná hydrauliku a dojíždí.
Setrvačností na 0
Skutečná velikost prořezu
Typizovaný údaj, reálný posuv tělesa podavače, posuv
podavače na 1 otáčku rotačního snímače
Typizovaný údaj, počet impulzú snímače na ujetí dráhy z
p14
20=0,2s po startu cyklu upínají svěráky, startuje motor a
s prodlevou startuje rameno.
40=0,4s po dokončení řezu zůstává rameno v dolní
poloze.
30=30min po překročení tohoto času se pila vypne
10=1s doba pro náběh výkonu motoru
5=5min nepracuje li pila po tuto dobu, vypne se
hydraulika.
10=10min nedojde li po této době po dokončení
programu k pohybu podavače, pila se vypne
Po Startu cyklu 0,5s podavač čeká a poté se rozjíždí
Po Startu cyklu 0,5s podavač čeká a poté se rozjíždí
Po Startu cyklu 0,5s podavač čeká a poté se rozjíždí
1=ANO, 0=NE :Při každém nájezdu na 0 se stroj nastaví
do hod. prořezu, nebo zůstává v naměřené hodnotě.
možnost použít nouzové zastavení při pomaloposuvu
podávače během cyklu. U SAWm-ABF musí být p26 = 2
p28 = 0: podávač dojede na pozici a zavře se. P28 = 5:
podávač přejede pozici o 5mm a v otevřeném stavu
- 37 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
čeká na konec řezu. Pak si najede pomaloposuvem na
pozici, zavře se a podá.
p29 0
p30 0
-
K ukončení a uložení parametrů stiskněte :
Nebo :
PEGAS 235x315 A-CNC-F
START
STOP
- 38 -
+
START
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
18. LIKVIDACE STROJE
Po uplynutí doby životnosti stroje nebo v okamžiku, kdy by jeho oprava byla neekonomická se provede
celková demontáž stroje.
Při demontáži stroje je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy pro bezpečné provedení
všech prací. Podle místních podmínek stanoví postupy pro bezpečnou demontáž stroje provozovatel.
Po celkové demontáži stroje se likvidují její kovové části tak, že se roztřídí podle druhu kovů a nabídnou
k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotmých surovin.
Části z plastických hmot a pryže (části elektrického zařízení, apod.), které nepodléhají přirozenému
rozpadu se roztřídí a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem těchto druhotných surovin.
POZOR: S ohledem na ochranu životního prostředí je zakázáno likvidovat části z plastických hmot a pryže
spalováním!!!
19. ZÁVĚR
Při jakýchkoliv problémech využijte konzultační a poradenskou činnost firmy PEGAS - GONDA s.r.o. , volejte
telefon 544 221 125.
Pro celkové seřízení stroje a kontrolu objednejte jednou za rok servis PEGAS.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CERTIFIKÁT STÁTNÍ ZKUŠEBNY JSOU K DISPOZICI VE FIRMĚ PEGAS GONDA s.r.o.
Firma PEGAS - GONDA s.r.o. prohlašuje, že pila neobsahuje žádné jednofázové spotřebiče, které by
vyžadovaly připojení středního ochranného vodiče ( ozn. světlemodrou barvou ) a ani nejsou vybaveny svorkou
pro toto propojení. Při použití pětižilového přívodního kabelu by zůstal tento vodič nezapojen.
PŘEJEME MNOHO KUSŮ KVALITNĚ NAŘEZANÉHO MATERIÁLU.
Firma PEGAS - GONDA s.r.o.
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 39 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
20. ELEKTROSCHEMA
20.1 DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ
FUNKČNÍ BLOKY NA DESCE A5:
- pojistka FU3 pro jištění obvodů 24V (ventily, stykače)
- výkonný usměrňovač 24V
- signalizace zapnutých vstupů:
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4
-
LED1
LED2
LED3
LED4
signalizace zapnutých výstupů:
A5.13
A5.14
A5.15
A5.16
-
podávač vlevo pomalu
podavač vpravo pomalu
Podavač vlevo rychle
Podavač vpravo rychle
LED6
LED5
LED8
LED7
Vlevo pomalu – Y5
Vpravo pomalu - Y6
Odemknout pohyby podavače – Y7
Rychloposuv – Y8
řízení stykačů KM1 a KM2
relé KA1 spíná KM1 (pás)
relé KA2 spíná KM2 (hydraulika)
20.2 SCHEMATICKÉ SYMBLOY (235 CNC-V3)
Symbol:
SA1
Q1
X1
X2
A1
TR1
A5
A7
A8
A9
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5
SQ6
BQ3
Y1
Y2
Y3A
Y4A
Funkce:
tlačítko nouzového zastavení stroje
hlavní vypínač
hlavní svorkovnice
pomocná svorkovnice
řídicí jednotka
transformátor
pomocná deska ploš. spojů - pojistka
FU3 (φ5x20mmT4A) + usměrňovač +
přizpůsobovací obvody k hydraulice
přizpůsobovací obvod k ampérmetru
LCD ampérmetr
frekvenční měnič
bezpečnostní spínač - kryt pásu
bezpečnostní spínač - napnutí pásu
horní poloha
dolní poloha
pravá poloha podávače
podávací svěrák - konec tyče
inkrementální snímač - poloha
podávače
rameno dolů pomalu
rameno nahoru
otevřít hlavní svěrák
otevřít podávací svěrák
PEGAS 235x315 A-CNC-F
Typ:
Telemecanique ZB5AS844+ZB5AZ009+ZBE102
OBZOR VS10 1103 A8
RSA4DIN
svorkovnice EKL 1,5
CEB SAW MICRO
ELEKTROKOV ZNOJMO JOC E5050-593
deska plošných spojů PEGAS A5
MAXPRO ADAPTER PM UNI v.1
PM 438/428 9VDC / 0-200mV
YASKAVA CIMR J7AC41P2 / 42P2
PIZZATO MS32
PIZZATO FR 515
PIZZATO FR 501
PIZZATO FR 501
PIZZATO FA4115-3DN
PIZZATO FA4115-3DN
ELGO LMIX2-000-08.0-1-00
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
- 40 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
Y5
Y6
Y7
Y8
KM1
KM2
QF2
QF3
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
U1
ZB1
ZB2
ZB3
ZB4
VD1-VD8
pohyb podávače vlevo pomalu
pohyb podávače vpravo pomalu
odemknout pohyby podávače
zapnout rychloposuv podávače
stykač - spínání M1 a M2
stykač - spínání M3
tepelné relé M3
pojistka -TR1.prim.0V
pojistka -TR1.prim.400V
pojistka -TR1.sec.24V
pojistka -TR1.sec.18V
pojistka -TR1.sec.9V
usměrňovač k LCD ampérmetru
odrušovací filtr u A9
odrušovací filtr u Q1
odrušovací filtr u KM1
odrušovací filtr u QF2
ochranná dioda u ventilu
M1
M2
M3
pás
emulze
hydraulika
PEGAS 235x315 A-CNC-F
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
COIL: HYTOS 941/1007 0304/01 24VDC/0,92A
COIL: HYTOS 936-0026 0408/01 24VDC/1,16A
COIL: HYTOS 936-0026 0408/01 24VDC/1,16A
Telemecanique LC1K0910B7
Telemecanique LC1K0910B7
Telemecanique LRD06
Schrack 3x10A / B
φ6,3x32mmT1A
φ6,3x32mmT1A
φ5x20mmT4A
φ5x20mmT4A
φ5x20mmT160mA
50V / 1A
ELEKTROPOHONY PFI 3020-E
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
MURR ELEKTRONIK 236082 3x575V/5,5kW
5402 50V/2A
LENZE 1,25 / 1,5kW (235 CNC) nebo 1,5 / 2kW
(300 CNC)
SACEMI 400V / 0,05kW
EP:MA AC71-14F35-4A
- 41 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
21. SCHÉMA HYDROCENTRÁLY
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 42 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
22. NÁHRADNÍ DÍLY
PEGAS 235x315 A-CNC-F
- 43 -
tel.- fax : +420 544221125, www.pegas-gonda.cz
Download

PÁSOVÉ PILY - Pegas Gonda