Elektronický tlakový spínač
TSE
HC 9203
3/2010
pmax do 400 bar
q
q
q
Elektronický tlakový spínač TSE
• Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení
nastavených hodnot tlaku
• Membrána z nerezové oceli a piezoelektrický snímač
• Kompaktní provedení v odolném pouzdře
• Materiál těsnění FKM (fluorelastomery)
Elektronický tlakový spínač TSE-N
• Pouzdro elektroniky lze natáčet v rozmezí 320°
• Těleso snímače je vyrobeno z oceli, pouzdro elektroniky
z polyamidu PA6.
Provedení:
- Jeden spínaný výstup s nastavitelnou hysterezí
- Dva spínané výstupy (s hysterezí přibližně 15%)
Elektronický tlakový spínač TSE-D
• Těleso snímače je vyrobeno z nerezové oceli, pouzdro elektroniky je odlito
ze slitiny hliníku
• Displej pro průběžné zobrazování hodnoty měřeného tlaku
• Výběr jednotek pro zobrazovanou hodnotu tlaku
• Programování (výběr funkce, nastavení časového zpoždění, apod.)
• Možnost nastavení časového zpoždění pro sepnutí / rozepnutí kontaktů
• Možnost uzamknutí ovládacích tlačítek
Provedení:
- Jeden spínaný výstup s nastavitelnou hysterezí a jeden analogový výstup
s nastavitelnými mezními hodnotami rozsahu měření
- Dva spínané výstupy s nastavitelnou hysterezí
Popis konstrukce a funkce
Digitální tlakový spínač slouží pro monitorování tlaku
v hydraulickém nebo pneumatickém obvodu a k sepnutí
signalizace při dosažení nastavené hodnoty tlaku.
Měřícím členem je membrána z nerezového plechu.
Průhyb membrány, způsobený tlakem pracovní tekutiny,
působí
deformaci
piezoelektrického
snímače.
Deformace křemíkové destičky vyvolává vytváření
polarizovaného náboje (piezoelektrický jev). Vzniklé
napětí na snímači je tak úměrné velikosti působícího
tlaku.
Provedení spínače TSE-D má navíc digitální ukazatel
okamžité hodnoty tlaku v obvodu.
Typový klíč
TSE -
-
-
400
*jiný rozsah tlaků podle přání
Tlakový spínač
1
Provedení
bez displeje
s displejem
Tlakový stupeň
rozsah tlaků 0-400 bar*
2
N
D
Spínací výstup
1 spínací výstup
- TSE-N - 1 výstup s nastavit. hysterezí
- TSE-D - 1 spínaný a 1 analogový výstup
2 spínací výstupy
- TSE-N - 2 výstupy s 15% hysterezí
- TSE-D - 2 výstupy s nastvit. hysterezí
1
HC 9203
Základní parametry
Provedení spínače
N
D
Připojovací závit
G1/4
Měřící rozsah
bar
0 - 400
Tlaková kapalina
Minerální olej (HL, HLP) podle DIN 51524
Rozsah provozních teplot okolí
°C
-10... +70
Rozah provozní teploty kapaliny
°C
-25... +100
Rozah provozní teploty ekektroniky
°C
-25... +80
-10... +70
Stupeň elektrického krytí podle EN 60529
IP 65
Stupeň ochrany
III
Chyba měření vlivem teploty
± 0,2 % z celkového rozsahu / 10K
Opakovatelnost měření
%
+/- 1 z celkového rozsahu
+/- 0,1 z celkového rozsahu
Hmotnost
g
ca. 150
ca. 200
Elektrické parametry
Napájecí napětí
V DC
15 ... 32
Konektor elektrického napájení
4- pólový konektor, M12x1
Spínací kontakt (PNP tranzistor)
Nastavitelné zpoždění sepnutí / rozepnutí kontaktů
max. 200 mA, 100Hz
max. 500 mA, 100Hz
---
0,0 .... 9,9
s
-1
Frekvence měření
Analogový výstup
Proudový výstup
Přípustné zatížení
Vliv zátěže
Takt aktualizace
Výstup napětí
Max. proudové zatížení
Nastavitelný rozsah
s
200
mA
mA
4 ...20
max. RI = (Ub-12V) / 20mA
RI = 600 Ohm při Ub = 24 V DC
0,3% / 100W
5
0 ... 10
max. 10
25 .... 100 v rozsahu měření
ms
V DC
mA
%
3-znakový LED červený,
výška znaků 10 mm
Displej
Napájení
mA
Maximální úroveň vibrací
50 (bez zátěže)
10g / 20 - 200Hz
Maximální úroveň rázů
100 g / 11 ms
Schéma elektrického zapojení TSE-N
1 spínací výstup
1
4
2
4-pólový konektor
2 spínací výstupy
15-32 V
+Ub
0,2 A max
1
+Ub
4 0,2
2
SP1
M12 x1
A max
0,2 A max
SP1
SP2
3
0V
3
0V
1- hnědá
2- bílá
3- modrá
4- černá
2
HC 9203
Rozměrový náčrt
rozměry v mm
T1
12
Æ24
LED
M12x1
T2
G1/4
Æ18,9
6HR 24
těsnění DIN 3869
11
14
42
100
Programování tlakového spínače TSE-N
a) Spínač s jednou nastavitelnou hodnotou tlaku pro sepnutí a nastavitelnou hysterezí
Aktivace programování
Stiskněte obě tlačítka (T1, T2) po dobu 4
sekundy.
LED bliká střídavě červeně a zeleně
po dobu 12 s, kdy lze nastavit
potřebnou hodnotu.
Potom se vrací spínač do základního
režimu a LED svítí zeleně.
Nastavení hodnoty tlaku pro sepnutí
kontaktů (SP)
Stiskněte tlačítko T1 po dobu 4 sekundy.
LED svítí 4 s červeně.
Tlakový spínač přejímá aktuální hodnotu
tlaku v obvodu.
LED třikrát červeně blikne, poté je
nová hodnota uložena do paměti.
LED potom svítí zeleně.
Nastavení hodnoty tlaku pro rozepnutí Stiskněte tlačítko T2 po dobu 4 sekundy.
kontaktů (RS)
Tlakový spínač přejímá aktuální hodnotu
tlaku v obvodu.
LED svítí 4 s zeleně.
Zrušení nastavené hodnoty tlaku pro
sepnutí kontaktů (SP)
Připojte tlakový spínač ke zdroji
elektrického napájení při stisknutém tlačítku
T1.
Stiskněte tlačítka T1 a T2 po dobu 4
sekundy.
LED bliká 12 s v poměru červená –
zelená 1:3.
LED potom svítí zeleně
Zrušení nastavené hodnoty tlaku pro
rozepnutí kontaktů (RS)
Připojte tlakový spínač ke zdroji
elektrického napájení při stisknutém tlačítku
T2.
Stiskněte tlačítka T1 a T2 po dobu 4
sekundy.
LED bliká 12 s v poměru zelená červená 1:3.
LED potom svítí zeleně
Chybové hlášení
LED třikrát zeleně blikne, poté je nová
hodnota uložena do paměti.
LED potom svítí zeleně.
LED bliká střídavě zeleně a červeně
Poznámka:
Připojení elektrického napájení je indikováno zeleně svítící LED. Sepnutí kontaktů není vizuálně indikováno.
- pro funkci sepnutí při stoupajícím tlaku se volí SP > RS
- pro funkci sepnutí při klesajícím tlaku se volí SP < RS
3
HC 9203
Programování tlakového spínače TSE-N
b) Spínač se dvěma nastavitelnými hodnotami tlaku pro sepnutí
Aktivace programování
Stiskněte obě tlačítka (T1, T2) po dobu 4
sekundy.
LED bliká střídavě červeně a zeleně
po dobu 12 s, kdy lze nastavit
potřebnou hodnotu.
Potom se vrací spínač do základního
režimu a LED svítí zeleně.
Nastavení 1. hodnoty tlaku pro sepnutí
kontaktů (SP1)
Stiskněte tlačítko T1 po dobu 4 sekundy.
LED svítí 4 s červeně.
Tlakový spínač přejímá aktuální hodnotu
tlaku v obvodu.
LED třikrát červeně blikne, poté je
nová hodnota uložena do paměti.
LED potom svítí zeleně.
Stiskněte tlačítko T2 po dobu 4 sekundy.
LED svítí 4 s zeleně.
Tlakový spínač přejímá aktuální hodnotu
tlaku v obvodu.
LED třikrát zeleně blikne, poté je nová
hodnota uložena do paměti.
LED potom svítí zeleně.
Zrušení 1. nastavené hodnoty tlaku
pro sepnutí (SP1)
Připojte tlakový spínač ke zdroji
elektrického napájení při stisknutém
tlačítku T1.
Stiskněte tlačítka T1 a T2 po dobu 4
sekundy.
LED bliká 12 s v poměru červená –
zelená 1:3.
LED potom svítí zeleně
Zrušení 2. nastavené hodnoty tlaku
pro sepnutí (SP2)
Připojte tlakový spínač ke zdroji
elektrického napájení při stisknutém
tlačítku T2.
Stiskněte tlačítka T1 a T2 po dobu 4
sekundy.
LED bliká 12 s v poměru zelená červená 1:3.
LED potom svítí zeleně
Nastavení 2. hodnoty tlaku pro
sepnutí kontaktů (SP2)
Chybové hlášení
LED bliká střídavě zeleně a červeně
Poznámka:
Hystereze pro rozepnutí kontaktů 15%, použita funkce sepnutí při stoupajícím tlaku.
Objednací číslo
Rozsah tlaků
0 ... 400 bar
1 spínací výstup s nastavitelnou hysterezí
27878300
2 spínací výstupy s 15% hysterezí
27940400
Příslušenství
Popis
4
Objednací číslo
Konektorová nástrčka M12x1, 4-pólová, se šroubovými svorkami, úhlová
27940900
Konektorová nástrčka M12x1, 4-pólová, se šroubovými svorkami, rovná
27940800
HC 9203
Schéma elektrického zapojení TSE-D
4-pólový konektor
1 spínací výstup
1
4
2 spínací výstupy
15-32 V
+Ub
+Ub
4 0,5 A max
0,5 A max
2
M12 x1
1
SP1
2
0,5 A max SP1
SP2
Rozměrový náčrt
3
0V
1- hnědá
2- bílá
3- modrá
4- černá
rozměry v mm
těsnění DIN 3869
LED: Al - (žlutá) - chybová hlášení
S1 - (zelená) - spínání hodnoty 1
S2 - (zelená) - spínání hodnoty 2
M12x1
bar
G1/4
16,7
6HR36
0V
Æ35
3
12
118
12
Programování tlakového spínače TSE-D
1
Vstup do nabídky
Po zapnutí elektrického napájení stiskněte tlačítko M pro vstup do
nabídky parametrů a funkcí.
2
Změna dialogového okna
Vyhledejte požadovanou funkci / nastavení parametrů pomocí tlačítek
se šipkami. (Zobrazované kódy funkcí najdete v tabulce 2.)
3
Aktivace dialogového okna pro nastavení
hodnoty nebo zvolení funkce
Aktivujte vybrané dialogové okno stisknutím tlačítka M pro provedení
požadované změny hodnoty nebo funkce.
4
Nastavení hodnoty
Zvolte jednotlivé číslice pomocí tlačítka M (aktivní pozice bliká).
Nastavte pomocí tlačítek se šipkami numerickou hodnotu a potvrte ji
tlačítkem M.
Je-li nastavená hodnota mimo povolený rozsah, vrátí se systém
k předchozí hodnotě.
5
Nastavení funkce
Vyberte funkci (např. jednotku měřených hodnot) pomocí tlačítek se
šipkami a potvrte výběr tlačítkem M.
6
Aktivace zámku tlačítek
Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami na 5s. Během této doby se
hodnota na displeji nesmí změnit. Po aktivaci zámku se objeví na
displeji "Lu0".
7
Zámek je aktivní
Hodnota nebo funkce je zobrazena na displeji, ale nelze ji změnit. Na
displeji se zobrazí nápis „LOK“ při pokusu o změnu.
8
Deaktivace zámku tlačítek
Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami na 5s. Během této doby se
hodnota na displeji nesmí změnit. Po deaktivaci zámku se objeví na
displeji „Lu2“.
9
Ukončení programování
Stiskněte na 5s tlačítko M. Spínač se vrátí do režimu měření.
10
Automatický návrat do režimu měření
Po dvou minutách od posledního nastavení se spínač automaticky vrací
do režimu měření. Nepotvrzené změny budou ignorovány.
5
HC 9203
Přehled položek nabídky
Symbol
Hodnota
Popis funkce
0 …. 400
Displej zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu tlaku
ACt
Po stisknutí tlačítka M signalizuje spínač vstup do nabídky a možnost nového nastavení –
aktualizace. Nyní se můžete pomocí tlačítek se šipkami pohybovat v nabídce.
SI
Výběr jednotky pro zobrazované hodnoty
nbr = mbar
PSH = PSI x 10
bor = bar
PS I = PSI
hPo = hPa
nPo = MPa
Und
Zobrazování jednotky na displeji
on = zobrazování je aktivováno (jednotka se zobrazuje po 30 vteřinách)
oFF = zobrazování jednotky je vypnuto
SP I
Výběr funkce spínače
u In = technologie oken
Kontakty SP1 jsou sepnuté v intervalu nastavených hodnot ON1 – OF1, při nastavení funkce
HFS, nebo jsou v tomto intervalu vypnuté, při nastavení funkce LFS.
Std = standardní vyhodnocení
Při nárůstu tlaku v obvodu kontakty SP1 sepnou při dosažení nastavené hodnoty ON1 a
rozepnou při poklesu tlaku na nastavenou hodnotu OF1, při nastavení funkce HFS. Při
nastavení funkce LFS jsou kontakty SP1 sepnuté až do dosažení hodnoty ON1, kdy rozpínají.
Při poklesu tlaku na hodnotu OF1 opět sepnou.
Err = chybný výstup (vyřazení kontaktů z činnosti)
on I
0 …XXX
Nastavení hodnoty tlaku pro sepnutí kontaktu SP1
OF I
0 …XXX
Nastavení hodnoty tlaku pro rozepnutí kontaktu SP1
dS I
0.0 s ….9.9 s
Nastavení časového zpoždění sepnutí kontaktu SP1 v sekundách po dosažení nastavené
hodnoty tlaku
dr I
0.0 s ….9.9 s
Nastavení časového zpoždění rozepnutí kontaktu SP1 v sekundách po dosažení nastavené
hodnoty tlaku
Záměna funkce výstupu SP1 spínače
HFS ( high-level-fail-save) – kontakt SP1 sepne po dosažení horní mezní hodnoty tlaku
LFS (low-level-fail –save) – kontakt SP1 sepne po poklesu tlaku na dolní mezní hodnotu
lu I
Poznámka:
Po změně nastavení jednotek z PSI na bary a obráceně je nutné znovu nastavit hodnoty pro sepnutí a rozepnutí kontaktů.
Pouze pro modely se dvěma spínacími kontakty
Výběr funkce spínače
u In = technologie oken
Kontakty SP2 jsou sepnuté v intervalu nastavených hodnot ON2 – OF2, při nastavení funkce
HFS, nebo jsou v tomto intervalu vypnuté, při nastavení funkce LFS.
Std = standardní vyhodnocení
Při nárůstu tlaku v obvodu kontakty SP2 sepnou při dosažení nastavené hodnoty ON2 a
rozepnou při poklesu tlaku na nastavenou hodnotu OF2, při nastavení funkce HFS. Při
nastavení funkce LFS jsou kontakty SP2 sepnuté až do dosažení hodnoty ON2, kdy rozpínají.
Při poklesu tlaku na hodnotu OF2 opět sepnou.
Err = chybný výstup (vyřazení kontaktů z činnosti)
SP 2
on 2
0 …XXX
Nastavení hodnoty tlaku pro sepnutí kontaktu SP2
OF 2
0 …XXX
Nastavení hodnoty tlaku pro rozepnutí kontaktu SP2
dS 2
0.0 s ….9.9 s
Nastavení časového zpoždění sepnutí kontaktu SP2 v sekundách po dosažení nastavené
hodnoty tlaku
dr 2
0.0 s ….9.9 s
Nastavení časového zpoždění rozepnutí kontaktu SP2 v sekundách po dosažení nastavené
hodnoty tlaku
lu 2
6
Záměna funkce výstupu SP2 spínače
HFS ( high-level-fail-save) – kontakt SP2 sepne po dosažení horní mezní hodnoty tlaku
LFS (low-level-fail –save) – kontakt SP2 sepne po poklesu tlaku na dolní mezní hodnotu
HC 9203
Pouze pro modely s analogovým výstupem
A02
0 …XXX
Zadání rozsahu analogového výstupu - počáteční hodnoty (např. 0 bar = 4 mA)
R0F
0 …XXX
Zadání rozsahu analogového výstupu – konečné hodnoty (např.400 bar = 20 mA)
(Poklesne-li tlak pod 25% měřícího rozsahu, analogový výstup se odpojí.)
nAH
0 …XXX
Zobrazení největší hodnoty "Max" (maximálně 125% rozsahu)
CLr
Smazání uložené maximální hodnoty
NO = nesmazat
YES = potvrzení smazání
Err
Chybová hlášení
OH = žádná chyba
nAH = překročen rozsah měření v kladném směru
n In = překročen rozsah měření v záporném směru
SEn = chyba snímače
SP I = chyba spínaného výstupu 1
SP2 = chyba spínaného výstupu 2
dAt = datová chyba
PrC = chyba programu
CAL = chyba kalibrace
Ono = chyba analogového výstupu
Poznámka:
Po změně nastavení jednotek z PSI na bary a obráceně je nutné znovu nastavit hodnoty pro sepnutí a rozepnutí kontaktů.
Objednací číslo
Rozsah tlakú
0 ... 400 bar
1 spínací výstup a 1 analogový výstup 4 ... 20mA
27878600
2 spínací výstupy
27878500
Příslušenství
Popis
Objednací číslo
Adaptér G1/4 s vnějším závitem G1/4 pro optimální nasměrování tlakového spínače
27885100
Konektorová nástrčka M12x1,4-pólová, se šroubovými svorkami, úhlová
27940900
Konektorová nástrčka M12x1,4-pólová, se šroubovými svorkami, rovná
27940800
7
HC 9203
Záměna funkce výstupu
Standardní vyhodnocení pro kontakty SP1 A SP2
Funkce výstupu HFS
Funkce výstupu LFS
ON - 100 bar
ON - 100 bar
OFF - 80 bar
OFF - 80 bar
Funkce oken pro kontakty SP1 A SP2
Funkce výstupu LFS
Funkce výstupu HFS
ON - 100 bar
ON - 100 bar
OFF - 80 bar
OFF - 80 bar
Sepnuté kontakty spínače
Rozepnuté kontakty spínače
Upozornění
Ÿ Spínač nesmí být instalován na zařízení, u kterého tlak pracovní tekutiny překračuje maximální dovolený tlak spínače,
uvedený na štítku. Rovněž nesmí být překročen povolený rozsah teplot.
Ÿ Hodnoty elektrického napájení snímače musí odpovídat specifikaci uvedené v katalogu.
Ÿ Při přepravě a manipulaci musí být spínač chráněn proti nadměrným vibracím a rázům, které mohou vést k poškození
vnitřních dílců a chybné funkci.
Ÿ Je zakázáno použít poškozený spínač nebo jej připojit k elektrickému zdroji napájení poškozeným kabelem.
Ÿ Instalaci smí provést pouze v potřebném rozsahu proškolená osoba.
Ÿ Spínač je možné namontovat nebo demontovat pouze odpojený od zdroje elektrického napájení na vypnuté zařízení (bez
tlaku).
Ÿ K dotažení spínače použijte šestihran rozměru 24 / 36, utahovací moment 45 Nm.
Ÿ Povrch spínače může být zahřát pracovní tekutinou na vyšší teplotu.
Ÿ Spínač nelze použít jako bezpečnostní prvek v tlakových obvodech ve smyslu směrnice DGR 97/23/EC.
Ÿ Tlakový spínač nepatří do komunálního odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s regionálními předpisy pro likvidaci
výrobků s elektronickými součástkami.
• Obalovou fólii lze recyklovat.
• Ochranný kryt lze vrátit výrobci.
• Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
ARGO-HYTOS s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
Tel.: +420-499-403111, Fax: +420-499-403421
E-Mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
8
Změny vyhrazeny!
Download

Popis konstrukce a funkce Typový klíč TSE - - - - ARGO