HP-1V HEADPHONES
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VERTU
SLUCHÁTKA HP-1V
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1.0
Čeština
1
2
Čeština
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K UZAVŘENÝM (OVER-EAR) SLUCHÁTKŮM HP-1V VERTU
Děkujeme, že jste si zakoupili uzavřená (over-ear) sluchátka HP-1V společnosti Vertu. Sluchátka HP-1V jsou určena k zajištění
křišťálově čistého zvuku jak při poslechu zvukového záznamu, tak u telefonních hovorů, a jsou naprosto pohodlná bez ohledu na to,
jak dlouho je nosíte. Sluchátka můžete používat s telefony Vertu, které využívají operační systém Android™ a s náhlavní soupravou
se zvukovým konektorem 3,5 mm.
Čeština
3
OBSAH BALENÍ
• Sluchátka HP-1V
• Stereofonní konektor 2,5 mm - 3,5 mm
• Stereofonní konektor 2,5 mm - 3,5 mm s třítlačítkovým vnitřním ovládacím modulem
• Konektorový adaptér 3,5 mm - ¼ palce
• Dvoukolíkový adaptér do letadla
• Uživatelská příručka
• Pouzdro
4
Čeština
SLUCHÁTKA
1
Nastavitelný hlavový most
2
Odnímatelné špunty do uší
3
Konektorová zdířka 2,5 mm
1
2
3
Čeština
5
PŘIPOJENÍ STEREOFONNÍHO KONEKTORU 2,5 MM - 3,5 MM
1
3
2
6
Čeština
5
4
Čeština
7
JAK POUŽÍVAT ADAPTÉR
Konektorový adaptér 3,5 mm - ¼ palce
8
Čeština
Dvoukolíkový adaptér do letadla
JAK POUŽÍVAT TŘÍTLAČÍTKOVÝ VNITŘNÍ
OVLÁDACÍ MODUL
Při volání nebo poslechu hudby můžete využít vnitřní ovládací
kabel. Vnitřní ovladače a mikrofony jsou podporovány telefony
Vertu, které používají operační systém Android™.
Poznámka: Vertu Ti nepodporuje ovládací tlačítka.
1
Multifunkční tlačítko

1 stisknutí

2 stisknutí

3 stisknutí
1
Čeština
9
NASTAVENÍ SLUCHÁTEK
10
Čeština
PÉČE O S OUČÁSTI SLUCHÁTEK HP-1V
Doporučujeme:
Nedoporučujeme:
• udržovat všechny součásti v suchu a zabránit kontaktu s
• používat a uchovávat součásti v horkém nebo chladném
• čistit součásti měkkou látkou.
• upustit součásti na zem nebo s nimi klepat či třást.
prachem a nečistotami.
prostředí.
• používat k čištění součástí nešetrné či brusné chemické
látky, čisticí prostředky nebo silná rozpouštědla.
• nanášet na součásti barviva/nátěry.
Čeština
11
CHRAŇTE SVŮJ SLUCH
• Abyste zamezili možnému poškození sluchu,
neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.
• Před výměnou zdroje nebo zastrčením konektoru
vždy ztlumte hlasitost svého zvukového zařízení.
BEZPEČNOST
• Při používání sluchátek HP-V1 může být ovlivněna vaše
schopnost slyšet vnější zvuky. Nepoužívejte sluchátka
HP‑V1 na místech, kde by to mohlo ohrozit vaši bezpečnost.
• Mezi sluchátkem a srdečním stimulátorem musí být
vzdálenost nejméně 10 cm.
• Konektor nezasunujte do elektrické zásuvky.
• Dohlížejte na děti, pokud používají tento přístroj, neboť to
není hračka.
• Při manipulaci s tímto přístrojem buďte opatrní, protože může
mít ostré hrany.
12
Čeština
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost Vertu, prohlašujeme na vlastní
odpovědnost, že tento produkt, uzavřená sluchátka
typu HP-1V, splňují požadavky směrnice Rady
1999/5/ES. Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na
adrese http://www.vertu.com.
NIKL
Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.
PROHLÁŠENÍ RoHS
Tento produkt neobsahuje žádnou z látek uvedenou ve
směrnici RoHS (Omezené používání nebezpečných látek) EU
č. 2011/65/EU.
Čeština
13
OZNÁMENÍ O RECYKLACI V EU
Výrobek Vertu vyhovuje požadavkům směrnice ES pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Taková shoda je označena přidáním symbolu přeškrtnutého
odpadního kontejneru na výrobek v příslušných případech.
Tento symbol znamená, že výrobek byl uveden na trh
po zavedení legislativy upravující zacházení
s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením
(OEEZ), a že spotřebitel nesmí výrobek likvidovat jako
běžný domovní odpad nebo netříděný komunální odpad, ale je
nutné jej příslušným způsobem recyklovat. Veškeré informace
o evropské směrnici OEEZ jsou k dispozici na adrese
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.
14
Čeština
Pokud požadujete, aby společnost Vertu výrobek po skončení
doby jeho životnosti recyklovala, odevzdejte výrobek na místo,
kde jste jej zakoupili (znáte-li ho), nebo jej vraťte na ústředí
společnosti Vertu. Pokud zakoupíte náhradní výrobek od jiného
dodavatele, je nový dodavatel povinen přijmout originální
výrobek a zajistit jeho správnou recyklaci.
PROHLÁŠ ENÍ O SHODĚ S FCC
ZÁRUKA
Tento výrobek splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz
podléhá následujícím dvěma podmínkám: (i) Tento výrobek
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (ii) tento výrobek musí
odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně takového, které může
způsobit nežádoucí fungování přístroje.
Společnost Vertu poskytuje na tento výrobek záruční dobu 12
měsíců. Bližší informace najdete v textu místní záruky Vertu
online na adrese www.vertu.com.
Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě
ICES‑003.
Copyright © 2014 Vertu Corporation Ltd. Všechna práva
vyhrazena.
Vertu a logo V jsou zapsané ochranné známky. Společnost
Vertu dodržuje zásadu nepřetržitého vývoje. Z tohoto důvodu
si společnost Vertu vyhrazuje právo na provádění změn
a zdokonalování jakýchkoli výrobků uvedených v tomto
dokumentu bez předchozího upozornění. Nejnovější informace
ohledně služeb a podpory v místě svého bydliště najdete na
stránce www.vertu.com.
Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc.
Výrobky/názvy třetí strany mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
Čeština
15
16
Čeština
vertu.com
Download

HP-1V HEADPHONES