Sestroj si své vlastní
„Planetárium“
UPOZORNĚNÍ!
Pouze pro děti starší 8 let. Přečtěte si a dodržujte prosím návod.
Před započetím hry se seznamte s návodem.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ DOSPĚLÉ OSOBY
VAROVÁNÍ!
– Baterie musí být vloženy dle správné polarity + a – označené na bateriích; jejich nesprávné vložení
by mohlo hru poškodit.
– Nedobíjecí baterie nesmí být znovu nabíjeny.
– Doporučuje se použít pouze baterie stejného druhu nebo baterie doporučené výrobcem.
– Dobíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí být kombinovány
různé druhy baterií nebo baterie nové se starými.
– Nevhazujte baterie do ohně.
– Pro ochranu životního prostředí vybité baterie odevzdejte ve sběrném místě k tomu určeném nebo
je vhoďte do speciálního kontejneru.
– Před dalším dobíjením musí být dobíjecí baterie vyjmuty ze hry.
– Vybité baterie musí být z přístroje vyjmuty.
– Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
Napájení: DC 3V
Baterie: 2x1,5V „AAA“/LR03(nejsou součástí balení)
INSTALACE BATERIÍ
UPOZORNĚNÍ!
• Při všech úkonech při sestrojování částí
hry doporučujeme pomoc dospělé osoby.
• Sestrojení jiné než je uvedeno v návodu
du
může vést k přehřátí baterií a v některých
ých
případech k jejich explozi.
OBSAH BALENÍ
• části planetária
• elektrické části:
elektrický obvod + žárovka
• mapa oblohy
Distributor pro ČR:
ALBI Česká republika a.s.
Thámova 13, Praha 8 – www.albi.cz
www.modernihry.cz
Infolinka: +420 737 221 010
Distribútor pre SR:
ALBI, s.r.o.
Dlhá 88, Žilina – www.albi.sk
VAROVÁNÍ!
Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje
malé části, které by děti mohly spolknout
nebo vdechnout a zadusit se jimi.
Clementoni S.p.A.
Zona Ind.le Fontenoce – 62019 Recanati (MC) Italy
Tel.: +39 071 75811 – Fax: +39 071 7581234
www.clementoni.com
POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
V04430
1 - Vložte nové baterie a ujistěte se, zda póly + a – jsou ve
správné poloze.
2 - Vyndejte baterie, jsou-li vybité.
ÚVOD
Planetárium ti ukáže, jak vypadá obloha v jakémkoliv okamžiku v průběhu roku.
Budeš se moci naučit jména nejzářivějších hvězd, najít je na
obloze a rozpoznat tvary souhvězdí, která jsou výmyslem
lidské fantazie.
Mimo jiné si všimneš, jak málo podobnosti je mezi souhvězdími (skupinami hvězd) a mytologickými a alegorickými
postavami, které k nim byly přiřazeny v průběhu historie
a vývoje lidstva.
mapa oblohy
SESTROJENÍ PŘÍSTROJE:
Sestav všechny elektrické části podle obrázku.
Důležité: všimni si všech odkazů vyznačených na stěnách
planetária a na průhledném disku.
–
+
a) Průhledné víčko, na kterém budou světlem vycházejícím z vnitra
planetária promítány hvězdy,
musí být fixováno zastrčením jazýčků do štěrbin umístěných na
dvou místech na ploše planetária
jako na obrázku.
žárovka
vypínač
d) Na okraji průhledného disku
mapy nebe jsou seřazeny měsíce a dny v roce, jedná se o kruhový kalendář. Mapa obsahuje
hvězdy, které je možné vidět
na severní polokouli. Na mapě
jsou zobrazena souhvězdí se
všemi jejich latinskými názvy:
pro hvězdy jsou jména pouze
hvězd Severka (Polaris), která
je označena jako hvězdička
s vrcholy, Sírius (Psí
hvězda), nejtřpytivější
hvězda na obloze a hvězdokup Plejády (Pleiades).
b) 24 čísel na reliéfu vrchní strany planetária představují hodiny v průběhu dne, tzv. kruhové
hodiny.
c) Mapa oblohy spočívá na ploše
opatřené otvorem elipsovitého
tvaru, která reprezentuje nebeský
horizont a může se považovat za
„okno“ oblohy. Světové strany
na přístroji odpovídají světovým
stranám nebeského horizontu.
e) Písmena na reliéfu S, E, N
a W označují světové strany
jih, východ, sever a západ
potřebné k orientaci.
Jména měsíců nacházející se na mapě oblohy
Leden
Únor
Březen
January February March
+
–
Duben
Květen
April
May
Červen Červenec
June
July
Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
August September October November December
Planetárium tě naučí rozpoznat hvězdy
Návvod k pooužittí
Příklad: představ si, že chceš zjistit, jaké hvězdy a souhvězdí jsou vidět na obloze,
budeš-li pozorovat oblohu směrem k jihu dne 31/3 ve 22 hodin.
1) Otáčej průhledným diskem tak, abys nastavil vybrané datum i hodinu, tato
kombinace se nesmí změnit.
2) V příkladu jsme se rozhodli pozorovat oblohu směrem na jih, nastav proto UPOZORNĚNÍ! Nikdy se nedívej na
slunce bez ochrany očí nebo jinými přístroji.
přístroj tak, abys měl dole před sebou světovou stranu jih.
Jih je označen polohou Slunce v pravé poledne pro severní oblohu.
3) Pomocí vypínače, který je umístěn pod planetáriem, zapni vnitřní žárovku přístroje. Pokud se objeví osvětlená
bleděmodrá plocha, zhasni v místnosti světla.
Pozoruj: na osvětlené ploše dole uprostřed se objeví hvězdyy
a souhvězdí, které se nacházejí na obloze směrem na jih,
obzvláště dobře viditelné je souhvězdí Lva (obr. 1) (Leo na
mapě). V následujících měsících ve stejném čase nebude
souhvězdí Lva již v této pozici, ale posune se na západ, pakk (Obr. 1)
zapadne a nebude na obloze vidět vůbec. V následujících
měsících směrem na jih budou hvězdy vidět v tomto pořadí:
Panna, Váhy, Štír atd., jakoby měly svůj vlastní pohyb, ale
to je jenom zdání.
Hvězdy vycházejí na východě; v kapitole „Jak se mění obloha“
se budeme znovu věnovat tématu pohybu hvězd.
4) A nyní, abychom poznali oblohu směrem na sever (N),
opět 31/3 ve 22 hodin, musíme otočit planetáriem tak,
abychom měli sever dole před námi.
Pozoruj: na osvětlené ploše uprostřed najdi hvězdu
Severku (obr. 2), která se nachází na špičce oje Malého
ého
Vozu. Přímo nad hvězdou Severkou je Velký Vůz (obr. 3))
a na protější straně dole najdeš souhvězdí Kassiopeia
(obr. 4). Tyto hvězdy, které jsou vidět ze severní polokoule nikdy nezapadají za obzor, lze je pozorovat poo
celý rok, jak rotují kolem Severky. Nazývají se cirkumpolární
lá í
hvězdy.
(Obr. 3)
3. BOD
(Obr. 2)
(Obr. 4)
5) Toto pozorování jak objevit a poznat hvězdy v pohledu
na horizont různými směry můžeme opakovat i pro další
světové strany východ a západ, přestože hvězdy v těchto
oblastech oblohy jsou dobře vidět, i když se díváme
směrem na jih a na sever.
4. BOD
Porovnej mapu planetária se skutečnou oblohou
Návood k pouužitíí
1) Jestliže chceš porovnat světlemodrou mapu planetária se skutečnou
oblohou v určitém směru v místě, ve kterém se nacházíš, musíš
nastavit světové strany planetária tak, aby odpovídaly skutečnosti.
Jestliže tvůj pohled směřuje na jih, na planetáriu, které máš před sebou,
musíš číst písmeno S (jih planetária).
Pamatuj: Poloha slunce v poledne určuje jih severní polokoule.
2) Nyní otoč průhledným diskem tak, aby datum i hodina na planetáriu
odpovídaly skutečnosti. Pozor, aby se nezměnila poloha přístroje
(planetária).
Modrá mapa odpovídá obloze v místě, kde provádíš pozorování.
Na obloze najdeš hvězdy a souhvězdí, které jsou označené na
mapě.
Objev mytologické postavy v souhvězdích
K objevení mytologických postav, které byly lidmi přiřazeny k jednotlivým souhvězdím, musíš na víčku planetária rozpoznat
jednotlivé skupiny hvězd, které vytvářejí souhvězdí a najít postavy a jména, která jsou zde dole uvedená. Jsou zde uvedena
všechna souhvězdí zvěrokruhu, souhvězdí Orionu a 3 cirkumpolární souhvězdí severní polokoule.
Pollux
Castor
Antares
Aldebaran
Regulus
Spica
ARIES
Skopec
TAURUS
Býk
GEMINI
Blíženci
CANCER
LEO
Rak
Lev
VIRGO
Panna
LIBRA
Váhy
SCORPIUS
Štír
Betelgeuse
Polaris
Rigel
SAGITTARIUS
Střelec
CAPRICORNUS
Kozoroh
AQUARIUS
Vodnář
PISCES
Ryby
ORION
URSA MINOR
URSA MAJOR
CASSIOPEIA
Orion
Malý
vůz
Velký
vůz
Kassiopeia
Jak se mění obloha
Během roku nejsou na obloze vidět stále stejné hvězdy a souhvězdí. Planeta Země během roku oběhne kolem Slunce, tudíž
i obloha se mění. Je to, jako když jedete v autě nebo ve vlaku a vidíte neustále se měnící krajinu. Díváte-li se ze Země, nebeská
tělesa vycházejí na východě, neboť naše planeta se otáčí kolem své osy od západu k východu. Hvězdy vykazují zdánlivý pohyb
v důsledku pohybů Země. Otáčením průhledného disku s mapou oblohy viditelné ze severní polokoule se promítají změny
na obloze.
Download

PLANETÁRIUM - návod k minisadě (pdf 2,23 MB)