VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI
Vás srdečně vítají na
37. JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ
VÝSTAVĚ VÍN
BRNO 1. 3. 2014
www.vinaribrno.cz
Vážení přátelé,
právě uběhl další vinařský rok a my Vám opět předkládáme
v předstihu k posouzení, jak se hrozny a tedy i následně víno našich vinařů
po celý rok vytvářelo a to jak díky počasí v roce 2013, tak i následně při
práci ve sklepě.
V minulém roce byl nástup vegetace o něco pomalejší, než jindy.
Následovalo poměrně veliké ochlazení na navíc bylo více srážek než bychom
očekávali. Bohužel toto mokré jaro vystřídaly pak veliká sucha, což prospívalo
zejména padlí, které se vyskytlo skoro ve všech vinařských polohách a bylo
na vinaři, zda tuto chorobu včas zvládl. Místy bylo nutno bojovat i proti
peronospoře (plísní révové). I když léto nebylo příliš ideální, přece jen byla
sklizeň hroznů docela dobrá, samozřejmě ale výnos byl menší. Na druhou
stranu však minulý ročník nahrával zejména k vytvoření větší aromatické
složky u bílých vín - tato vína mají sice pikantní kyselinku a šťavnatost,
jsou ale velmi příjemná a pitelná. U červených vín bylo nutno ve většině
případů využít pro částečné odkyselení jablečno-mléčnou fermentaci (tedy
odbourání nadbytku kyseliny jablečné).
Daleko horší byl minulý ročník pro vinaře, kteří se každoročně snaží
o výrobu ledových vín. Prakticky až do 12. Ledna 2014 se zimní teplota
nesnížila na zákonem požadovaných -7o C a tak se podařilo jen několika
málo vinařům do této doby udržet hrozny ve zdravém stavu.
A jaké víno tedy u nás ochutnáte?
Mladá bílá vína jsou velice svěží, někdy s výraznější kyselinkou, ale
zato zpravidla s příjemnou aromatičností. U červených vín postřehneme
občas o něco slabší barvu a také méně tříslovin. Naši vinaři ale vytvořili
i letos vína, které uspěly při našem hodnocení a které Vám nyní k posouzení
předkládáme.
Tak tedy: Dobrou chuť, pohodu a hezké zážitky!
Váš
Eduard Postbiegl
Třicátou sedmou jihomoravskou regionální výstavu vín připravil
v součinnosti s předsednictvem a členy sdružení management výstavy ve
složení:
předseda výstavního výboru: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.
členové výstavního výboru:
Prof. Ing. Milan Forejt, CSc., Vladimír Fuchs, Ing. Lubomír Hýbl, Rudolf Kapp,
Mgr. Jiří Lang, Ing. Vítězslav Náplava, doc. Ing. Eduard Postbiegl, Csc., Jaroslav
Roznos, Ing. Jaroslav Sopouch, Jiří Smejkal, Josef Špíšek, František Šťastný.
*****
Hodnocení vzorků se uskutečnilo v sobotu 22. února 2014 na Střední škole
potravinářské, obchodu a služeb v Brně - Černovicích pod vedením komise
znalců ve složení:
Předseda:
Bc. Jaroslav Suský, Velké Pavlovice
Členové: Ing. Pavla Burešová, Praha
Ing. Pavel Chrást, Nové Bránice
RNDr. Miroslav Komárek, CSc., Brno
MUDr. Martin Křístek, Petřvald,
Ing. Stanislav Kříž, Viničné Šumice
Ing. Josef Mach CSc., Brno
Ing. Vojtěch Masařík, Uherské Hradiště
*****
Celkem je vystavováno 728 vzorků vín. Hodnocení 725 vzorků vín (447
bílých, 45 růžových a klaretů, 236 červených) od 254 vinařů provedlo 71
degustátorů v 22 hodnotitelských komisích. Tři vzorky představují vína
presentační.
37. jihomoravská regionální
výstava vín je
podporována a registrována
Vinařským fondem ČR.
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Šampióni 37. jihomoravské regionální výstavy vín
Bílá vína mladá
SAUVIGNON
Sg4
Tasovické vinařství Tasovice
p.s.
2013 91 b.
Bílá vína starší
RYZLINK VLAŠSKÝ
Rv21 Bauman vinařství Velké Bílovice
p.s. 2012 91 b.
Červená vína mladá REGENT
Reg1 Kirinovič Jozef
Štefanová 86, SR
kab.
2013 91 b.
Červená vína starší AGNI
Ag1 Zemánek Martin
Velké Bílovice
v.h.
2012 91b.
Aurelius
Au 6
Chvátal Otakar
Chardonnay
Cha 7 Chvátal Otakar
Müller Thurgau
MT 19 Šoman vinařství
Brno
2006 p.s.
89 b.
Brno
2009 v.b.
87 b.
Dolní Dunajovice
2013 kab.
89 b.
Muškát moravský
MM 11 Golguz Vinárstvo
Hlohovec, SR
2013
D.S.C. 84 b.
Neuburské
Nb 22 Ježek Jiří
Vranovice 525
2001
86 b.
2012
zem. 88 b.
Pálava
Pá 4
Víno Sýkora s.r.o.
Čejkovice
Rulandské bílé
RB 22 Mgr. Kaplan Jan
Chrlice
Rulandské šedé
RŠ 7
Rodinné vinařství KadubcoviLipov 204
Ryzlink rýnský
RR 26 Tománek Petr
Želešice
2012 v.h.
90 b.
2012 v.h.
90 b.
2011
88 b.
Ryzlink vlašský
RV 21 Bauman vinařství
Sauvignon
Sg 4
Tasovické vinařství
Velké Bílovice
2012 p.s.
91 b.
Tasovice
2013 p.s.
91 b.
Cuvée - bílé
SB 3
Vinařství Lahofer
Dobšice
2013
4
MT+MM
88 b.
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Sylvánské zelené
SZ 1
Ing. Střítecký Luděk
Tramín červený
TČ 28 Šťastný Jiří
Veltlínské červené rané
VČR 8 Pavlas Jan
Veltlínské zelené
VZ 44 Ing. Jaroslav Sopouch
Ostatní bílá vína - Lipovina
Lip1
Valenta Vladimír
Rosé - růžová vína a klarety
Ros 7 Chládek Petr
André
An 2
Křížová Eliška, Mgr.
Cabernet Moravia
CM 14 Vinařství Osička
Cabernet Sauvignon
CS 3
Liener Hubert und Brigit
Dornfelder
Dor 3 Pavezka František
Frankovka
Fr 17
Villa Vino Rača a.s.
Modrý Portugal
MP 6 Vinařství Rathouzský
Rulandské modré
RM 13 Suský Marek
Cuvée - červené
SČ 16 Golguz Vinárstvo
Svatovavřinecké
Sv 13 Josef a Milan Špíškovi
Zweigeltrebe
Zw 17 Sklep Blučina
Ostatní červená vína - Agni
Ag 1
Zemánek Martin
Bílovice n. Svit.
2012
zem.
Blučina 605
2009 v.h.
87 b.
Želešice 321
2013
86 b.
Brno
1998
88 b.
Bratislava, SR
2013
Tasovice 108
2013 v.h. An
poloslad.
87 b.
86 b.
90 b.
Viničné Šumice 283 2012 p.s.
86 b.
Velké Bílovice
2009 p.s. barrique
84 b.
Drasenhofen, A
2009
88 b.
Němčany 241
2013 p.s.
86 b.
Bratislava, SR
2012 v.h. suché
87 b.
barrique
Moravské Bránice 2013
86 b.
Velké Pavlovice
2012 p.s.
91 b.
Hlohovec, SR
2012
Brno
2011
90 b.
Blučina
2012
89 b.
Velké Bílovice
2012 v.h.
91 b.
D.S.C.
86 b.
Nejlépe hodnocené zahraniční víno
Regent (Reg1) , r. 2013, kabinet, oceněný 91 body,
Jozef Kirinovič, Štefanová, SR.
5
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Cenu za kolekci nejlépe hodnocených vzorků vín
s průměrným hodnocením 87 bodů
obdrží Ing. Jaroslav Sopouch z Brna.
RR22
VZ44
RV22
VZ46
VZ47
Ryzlink rýnský
Veltlínské zelené
Ryzlink vlašský
Veltlínské zelené
Veltlínské zelené
1994
1998
1988
2000
2002
88 b.
88 b.
87 b.
86 b.
86 b.
Předsednictvo sdružení VINAŘI BRNĚNSKÉ OBLASTI
uděluje cenu
POHÁR JUDr. JOSEFA ŠPÍŠKA
za nejlepší Rulandské modré:
vzorek RM13 p.s. r. 2011 oceněný 91 b.,
Suský Marek, Velké Pavlovice.
Největší kolekci, 20 vzorků vín, dodali
Lenka a Jan Rumanovi z Brna.
Nejstarším vzorkem vína
je Neuburské p.s. z r. 1982
od Josefa Bartla z Chrlic.
Vyhlášení šampiónů výstavy a vítězů odrůd s předáním cen bude probíhat
od 10 hod. v sále Kongresového centra brněnského Výstaviště.
V rámci výstavy bude probíhat autogramiáda a prodej knihy
RNDr.Františka Kratochvíla, DrSc.
1000 a 111 pojmů o víně, révě vinné a vinařství aneb brevíř enofila.
6
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Informace ze statutu výstavy:
• Vzorky vín bez bodového hodnocení (ozn. P) jsou součástí prezentace firem,
výrobců a také vzorky dodané v počtu lahví menším než 3 .
• Dodaná vína s chorobou či vadou nejsou hodnocena (ozn. N).
• Číslo v posledním sloupci je označení hodnotících komisí, jejichž jmenný seznam
je na konci katalogu.
• Diplom obdrží šampióni výstavy, vítězové odrůd a vína oceněná zlatou medailí.
Dále také nejvýše hodnocená vína v odrůdě, tyto však maximálně do 30%
vín z celkového množství soutěžních vzorků v odrůdě (skupině), za podmínky
získání alespoň 80 bodů v soutěžním hodnocení. Pro vyhlášení vítěze odrůdy
je potřebných minimálně 7 vzorků vín. Zlatou medaili získává víno hodnocené
minimálně 86 a více body (označeno * za bodovým ohodnocení)
• Udělení mimořádných cen:
- Pohár JUDr. Josefa Špíška za nejlepší Rulandské modré,
- Cenu za nejlépe hodnocenou kolekci vín
(5 nejlépe hodnocených vzorků od jednoho výrobce s celkově nejvyšším
hodnocením).
• Diplomy šampiónům výstavy, vítězům odrůd a mimořádné při slavnostním
vyhlášení v Kongresovém centru brněnského Výstaviště. Ostaní diplomy bude
možno vyzvednout ihned po vyhlášení vítězů přímo na místě, případně na
valné hromadě sdružení VBO, v Brně na Křenová 67, ve středu 26. března 2014.
Předání diplomů mimo brněnským vystavovatelům garantují svozitelé vzorků.
• Vína oceněná zlatou medailí mohou vinaři pro další distribuci označit
samolepkou s logem zlaté medaile - 37. jihomoravské regionální výstavy vín.
Pořadatel vydá pro oceněné víno na požádání vystavovatele samolepky medailí
v počtu dle množství čísla šarže vína soutěžního vzorku, za cenu stanovenou
Vinaři brněnské oblasti. Kontakty na sdružení v tiráži.
*****
Označení přívlastků vín v katalogu:
Kabinet
kab. Pozdní sběr
p.s.
Výběr z hroznů v.h.
Výběr z bobulí v.b.
Výběr z cibéb v.c.
Ledové víno led.
min. 19° ČSN (tj. 190 g cukru v litru moštu)
min. 21° ČSN (tj. 210 g cukru v litru moštu)
min. 24° ČSN (tj. 240 g cukru v litru moštu)
min. 27° ČSN (tj. 270 g cukru v litru moštu)
min. 32° ČSN (tj. 320 g cukru v litru moštu)
min. 27° ČSN a teplota při sklizni min. -7°C
7
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
BÍLÁ VÍNA
AURELIUS
Au 1
Au 2
Au 3
Au 4
Au 5
Au 6
Au 7
Forejt Milan
Forejt Milan
Janča Jaroslav
Smejkal Jiří
Smejkal Jiří
Chvátal Otakar
Kapp Rudolf
Suchohrdly
Suchohrdly
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
2009
2012
2013
2013
2011
2006
2013
p.s.
p.s.
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
80
82
87 *
83
78
89 *
82
4
4
4
4
4
4
4
Brno
Brno
2011
2012
69
78
12
12
Suchohrdly
2011
82
13
Kalová n/V. SR
Skalica-Hliníky
2013 v.h. poloslad.,
2013
77
53
13
13
Vermut
Vermut
bitter
80
12
82
12
23,5°
79
82
65
80
71
82
12
12
12
12
12
12
12
BIANCA
Bia 1
Bia 2
Čelechovský Fr.
Čelechovský Fr.
BOUVIERŮV HROZEN
Bou 1 Forejt Milan
DĚVÍN
Děv 1 Kožuch Ondrej
Děv 2 Branecký Peter
DEZERTNÍ A KOŘENĚNÁ VÍNA - BÍLÁ
DKB 1 Dlouhý Jan
Holasice
2013
DKB 2 Špíšek J & M
Brno
2012
Brno
Tvarožná 347
Tvarožná-Velatice
Brno
Čejkovice
Tvarožná
2013
2013
2013
2013
2012
2013
Kyjov 75
2013
78
Lechovice 60
2011 v.h.
86 * 12
Suchohrdly
Skalica-Hliníky
Křenovice
Brno
2013
2013
2012
2012 p.s.
77
78
85
81
HIBERNAL
Hib 1
Hib 2
Hib 3
Hib 4
Hib 5
Hib 6
Stejskal Jaroslav
Šemosa Václav ml.
Knos Jiří
Stejskal Jaroslav
Víno Sýkora s.r.o.
Staněk a Klaška
p.s.
p.s.
22°
v.h.
p.s.
CHARDONNAY
Cha 1 Jakša Stanislav
Vinné sklepy
Cha 2
Lechovice, s.r.o.
Cha 3 Rychlík Vladimír
Cha 4 Branecký Peter
Cha 5 Horáček Vladimír
Cha 6 Kadubec František
8
12
12
12
12
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Cha 7 Metelka Stanislav
Kadubcovi Rodinné
Cha 8
vinařství
Cha 9 Smejkal Jiří
Cha 10 Špíšek J & M
Cha 11 Náplava Vítězslav
Cha 12 Papp Dezider
Cha 13 Chudý Víno
Cha 14 Valenta Vladimír
Cha 15 Valenta Vladimír
Cha 16 Kotúček Jozef
Cha 17 Šoman vinařství
Cha 18 Chvátal Otakar
Cha 19 Maděřič Vinařství
Cha 20 Osička Vinařství
Spěvák Rodinné
Cha 21
vinařství
Cha 22 Stejskal Jaroslav
Cha 23 Švéda Vlastimil
Moravany
2013 p.s.
86 * 12
Lipov 204
2011 p.s.
86 * 12
Brno
Brno
Brno
Králová n. V., SR
Vinohrady n. V., SR
Bratislava, SR
Bratislava, SR
Zemianské Sady
Dol. Dunajovice
Brno
Mor. Žižkov 318
Vel. Bílovice
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2009
2012
2013
Vel. Bílovice
2013 p.s.
83
12
Brno
Božice 179
21,5°
2013
2013 p.s.
85
83
12
12
87 *
78
80
5
5
5
76
5
79
5
p.s.
83
82
81
79
such.
80
p.s. polosuch., 80
p.s. such.,
84
polosuch., 78
p.s.
80
v.b.
87 *
p.s.
79
p.s.
84
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
IRSAY OLIVER
IO 1
IO 2
IO 3
Kožuch Ondrej
Kirinovič Jozef
Malík Fedor a syn
Kalová n/V. SR
Štefanová 86, SR
Modra, SR
2013
2013
2013
IO 4
Valenta Vladimír
Bratislava, SR
2013
IO 5
Sing Wine
Vel. Bílovice
2013
Dol. Dunajovice
Vrbovec 274
2013 p.s.
2012 v.h.
Bratislava, SR
2013
Ořechov
Ořechov, Polní 28
Šatov 404
Suchohrdly
Kuchařovice 234
2013
2011
2013
2011
2013 p.s.
such.
such.,
D.S.C.,
such.,
KERNER
Ker 1
Ker 2
Šoman vinařství
Ampelos
81
12
86 * 12
LIPOVINA
Lip 1
Valenta Vladimír
poloslad.,
86 * 13
MÜLLER - THÜRGAU
MT 1
MT 2
MT 3
MT 4
MT 5
Sobotka Josef
Hanzlíček Martin
Znovín Znojmo a.s.
Forejt Milan
Sova Pavel
84
76
82
77
80
4
4
4
4
4
9
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
MT 6
MT 7
MT 8
MT 9
MT 10
MT 11
MT 12
MT 13
MT 14
MT 15
MT 16
MT 17
MT 18
MT 19
MT 20
MT 21
MT 22
MT 23
MT 24
MT 25
MT 26
MT 27
MT 28
MT 29
MT 30
MT 31
MT 32
MT 33
MT 34
MT 35
MT 36
MT 37
MT 38
MT 39
MT 40
MT 41
10
Forejt Vladimír
Chládek Petr
Konyárik Pavel
Pavezka František
Horáček Vladimír
Ředína Jiří
Frola František
Buchta Karel
Dokoupil Petr
Rampula Pavel
Mavín Vinárstvo
Golguz Vinárstvo
Valenta Vladimír
Šoman vinařství
Fraiberg Albin
Němec Jan
Šťastné vinařství
Fuchsovi M. a V.
Rathouzský vinařství
Velkobílovická vína
s.r.o.
Sklep Blučina
Kučerová Jitka
Macháček Pavel
Hrnčířová Miroslava
Pospíšil Libor
Kaplan Jan
Sing Wine
Suchánek Oto
Celnar Vinařství
Kincl Vinný sklep
Sopouch Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Nováčková Eva
Kroupa Marek
Staněk Milan
Mazel Jiří
Suchohrdly 247
Tasovice 108
Hrádek 76
Němčany 241
Křenovice
Dol. Věstonice
Lipov 88
Tvarožná 180
Brno-Obřany
Dol. Dunajovice
Vinosady, SR
Hlohovec, SR
Bratislava, SR
Dol. Dunajovice
Mor. Bránice 372
Mor. Bránice 121
Blučina
N. Bránice
Mor. Bránice
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
79
82
83
kab.
84
82
81
77
75
83
78
such.
84
D.S.C., such. 84
D.S.C., p.sl., 80
kab.
89 *
84
79
p.s.
83
84
79
Vel. Bílovice
2012 p.s.
86 *
5
Blučina
Brno - Komín
Mělčany
Blučina
N. Bránice
Chrlice
Vel. Bílovice
Syrovice 221
Vranovice
Slup
Brno
Brno
Brno
Újezd u Br.
Židlochovice
Brno
2013
2013
21°
2013
2013
2013
2012
2013
2013
zem.
2013
2013 kab.
2012 p.s.
2013
2012
2013
2013
2006 p.s.
82
81
80
84
74
81
86 *
67
84
69
67
80
81
73
78
87 *
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
v.h.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
MT 42
Chateau Lednice
Vinařství
Lednice
2013 kab.
Tasovice 108
Vin. Šumice 255
Brno
Brno
Brno
Hrušovany u Br.
Dambořice 211
Sokolnice 288
Brno
Perná 108
Hlohovec, SR
Bratislava, SR
Zemianské Sady
Klobouky u Br.
Brno
Syrovice 38
Chrlice
Brno
Vel. Bílovice
Vel. Bílovice
Syrovice 169
Vrbice 428
2013
2013
2009
2006
2011
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2013
2012
Vinohrady n. V., SR
2013
Bratislava, SR
2013
Bukovany
Archlebov 368
Kuchařovice 234
Vin. Šumice
Němčany 241
Němčany 241
Rebešovice 32
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2012
86 *
5
MUŠKÁT MORAVSKÝ
MM 1 Chládek Petr
MM 2 Vymazal Alois
MM 3 Rumanovi L+J
MM 4 Rumanovi L+J
MM 5 Rumanovi L+J
MM 6 Kubíček Dušan
MM 7 Divácký Pavel
MM 8 Kratochvil František
MM 9 Stejskal Jaromír
MM 10 Peřina Stanislav
MM 11 Golguz Vinárstvo
MM 12 Valenta Vladimír
MM 13 Kotúček Jozef
MM 14 Nádeníček Miloš
MM 15 Roznos Jaroslav
MM 16 Puttner Petr
MM 17 Kňáva Josef
MM 18 Balaštík Drahomír
MM 19 Osička Vinařství
MM 20 Zemánek Martin
MM 21 Šoustal Milan
MM 22 Syfany vinařství
v.h.
82
83
p.s.
79
p.s.
83
kab.
82
77
77
79
79
kab.
80
D.S.C., p.sl. 84
such.
78
74
76
79
p.s.
80
p.s.
84
p.s.
82
v.h.
81
kab.
78
p.s.
75
p.s.
83
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
such.,
84
13
such.,
81
13
MUŠKÁT - OTTONEL
MO 1 Chudý Víno
MUŠKÁT ŽLUTÝ
MŽ 1
Valenta Vladimír
NEUBURSKÉ
Nb 1
Nb 2
Nb 3
Nb 4
Nb 5
Nb 6
Nb 7
Hlavinka Pavel
Poláček Jaromír
Sova Pavel
Říháček František
Pavezka František
Pavezka František
Bělehrádek Lubomír
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
69
82
86 *
79
71
81
81
3
3
3
3
3
3
3
11
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Nb 8
Nb 9
Nb 10
Nb 11
Nb 12
Nb 13
Nb 14
Nb 15
Nb 16
Nb 17
Nb 18
Nb 19
Nb 20
Nb 21
Nb 22
Nb 23
Kadubec František
Sáček Cyril + syn
Smejkal Jiří
Čanderle Jiří
Strouhal Oldřich
Otáhal Karel
Bartl Josef
Urban Radoslav
Pavlas Jan
Hudec Antonín
Střítecký Zdeněk
Dobrovolný Jan
Havlátovi F+V
Vajbar Libor
Ježek Jiří
Petrovský Antonín
Brno
Brno 13
Brno
Klobouky u Br.
Klobouky u Br. 36
Hustopeče
Chrlice
Hajany 3
Želešice 321
Lovčičky
Šaratice 254
Újezd u Br. 560
Újezd u Br.
Kobylí 509
Vranovice 525
Brno
2007
2013
2013
2013
2013
2013
1982
2013
2013
2009
2012
2013
2013
2012
2001
2005
78
86 *
79
81
66
78
P
77
80
78
81
75
80
67
86 *
67
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Brno
Tasovice 108
Rebešovice 32
Čejkovice
Perná 108
Králová n. V., SR
Dol. Dunajovice
2013
2013 p.s.
2013
zem.
2012
2013 v.h.
2013
2013 v.h.
81
80
84
88 *
87 *
84
88 *
14
14
14
14
14
14
14
Vel. Bílovice
2012 p.s.
78
14
Hustopeče
2013 p.s.
75
14
Vel. Bílovice
2013 p.s.
87 * 14
Slup
Újezd u Br.
Brno
Mor. Bránice
2013 v.h.
2013
22°
2013
2013 kab.
52
82
82
76
Tasovice 261
2013
86 * 13
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
kab.
p.s.
PÁLAVA
Pá 1
Pá 2
Pá 3
Pá 4
Pá 5
Pá 6
Pá 7
Pá 8
Pá 9
Pá 10
Pá 11
Pá 12
Pá 13
Pá 14
Ondruška Vladimír
Chládek Petr
Bělehrádek Lubomír
Víno Sýkora s.r.o.
Peřina Stanislav
Vincze Šefan
Šoman vinařství
Velkobílovická vína
s.r.o.
Otáhal Karel
Spěvák Rodinné
vinařství
Kincl Vinný sklep
Havlátovi F+V
Stejskal Jaroslav
Plaček M.
14
14
14
14
PRACHTRAUBE
Pra 1
12
Kršák Jaroslav
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RULANDSKÉ BÍLÉ
RB 1
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6
RB 7
RB 8
RB 9
RB 10
RB 11
RB 12
RB 13
RB 14
RB 15
RB 16
RB 17
RB 18
RB 19
RB 20
RB 21
RB 22
RB 23
RB 24
RB 25
RB 26
RB 27
RB 28
RB 29
RB 30
Soukal Miloslav
Hadač Jaroslav
Sobotka Josef
Paulíček Stanislav
Strnadovi B. a H.
Vinné sklepy
Lechovice, s.r.o.
Vinařství Lahofer
Horáček Vladimír
Škápik Petr
Frola František
Rozbořil Rudolf
Špíšek J & M
Chudý Víno
Kirinovič Pavel
Hanuš vinařství
Šátek Jan
Roznos Jaroslav
Bauman vinařství
Puttner Vítězslav
Nešpůrek Zdeněk
Chvátal Otakar
Kaplan Jan
Velkobílovická vína
s.r.o.
Spěvák Rodinné
vinařství
Osička Vinařství
Celnar Vinařství
Machala Petr
Pavlas Jan
Chateau Lednice
Vinařství
Liener H. und B.
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Šlapanice
2009
2012 p.s.
2012 v.h.
2013
2011 p.s.
67
75
86 *
83
70
7
7
7
7
7
Lechovice 60
2013 p.s.
86 *
7
Dobšice
Křenovice
Vev. Bitýška
Lipov 88
Bohutice 192
Brno
Vinohrady n. V., SR
Štefanová, SR
Blučina
Uherčice 314
Brno
Vel. Bílovice
Syrovice 311
Dol. Kounice
Brno
Chrlice
2012
2013
2012
2009
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2012
p.s.
v.h.
87 *
76
80
89 *
78
87 *
88 *
77
86 *
82
81
86 *
84
80
83
90 *
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Vel. Bílovice
2012 p.s.
86 *
7
Vel. Bílovice
2013 p.s.
86 *
7
Vel. Bílovice
Vranovice
Dol. Kounice
Želešice 321
2013 p.s.
zem.
2013
2013
2009 p.s.
83
87 *
84
87 *
7
7
7
7
Lednice
2011 p.s.
84
7
Drasenhofen, A
2012
83
7
p.s.
kab.
v.h.
p.s.
p.s.
such.
kab. such.,
v.h.
p.s.
p.s.
p.s.
13
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RULANDSKÉ ŠEDÉ
RŠ 1
RŠ 2
RŠ 3
RŠ 4
RŠ 5
RŠ 6
RŠ 7
RŠ 8
RŠ 9
RŠ 10
RŠ 11
RŠ 12
RŠ 13
RŠ 14
RŠ 15
RŠ 16
RŠ 17
RŠ 18
RŠ 19
RŠ 20
RŠ 21
RŠ 22
RŠ 23
RŠ 24
RŠ 25
RŠ 26
Vinné sklepy
Lechovice, s.r.o.
Rumanovi L+J
Rumanovi L+J
Martinásek Mir.
Kadubec František
Janča Jaroslav
Kadubcovi Rodinné
vinařství
Kučera Michal
Špíšek J & M
Mavín Vinárstvo
Holík Miloš
Beneš Erazmus
Valenta Vladimír
Badin František
Šťastné vinařství
Šátek Jan
Otáhal Karel
Roznos Jaroslav
Kňáva Josef
Macháček Pavel
Rovenius Víno
Zapletal Václav
Spěvák Rodinné
vinařství
Novák Josef
Štěpánek Vinařství
Snídal František
Lechovice 60
2013 p.s.
86 *
9
Brno
Brno
Brno
Brno
2008
2013
2006
2012
2012
p.s.
v.h.
p.s.
p.s.
p.s.
83
88 *
78
77
76
9
9
9
9
9
Lipov 204
2012 v.h.
90 *
9
Sokolnice 288
Brno
Vinosady, SR
Šala, SR
Dlhá n/V. SR
Bratislava, SR
Mor. Bránice 383
Blučina
Uherčice 314
Hustopeče
Brno
Chrlice
Mělčany
Čejkovice
Vel. Bílovice
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2012
1999
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
84
79
86 *
88 *
82
polosuch.,
p.s.
82
81
83
v.h.
85
p.s.
80
p.s.
87 *
p.s.
80
22°
80
v.h.
78
p.s.
89 *
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Vel. Bílovice
2012 p.s.
88 *
9
Borkovany 106
Mutěnice
Brno
2012 p.s.
2013 v.h.
2012 p.s.
88 *
88 *
86 *
9
9
9
Pezinok, SK
Šatov 404
Tasovice 261
Suchohrdly
Brno
Brno
2011
2012
2013
2012
2012
2013
78
79
84
84
79
74
8
8
8
8
8
8
Hostěrádky - Rešov
p.s.
p.s.
v.h. such.,
v.b. poloslad.
RYZLINK RÝNSKÝ
RR 1
RR 2
RR 3
RR 4
RR 5
RR 6
14
Sokol Igor
Znovín Znojmo a.s.
Kršák Jaroslav
Forejt Milan
Strýček Josef
Ondruška Vladimír
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RR 7
RR 8
RR 9
RR 10
RR 11
RR 12
RR 13
RR 14
RR 15
RR 16
RR 17
RR 18
RR 19
RR 20
RR 21
RR 22
RR 23
RR 24
RR 25
RR 26
RR 27
RR 28
RR 29
RR 30
RR 31
RR 32
Vinařství Lahofer
Mlejnek Lubomír
Kubíček Dušan
Kadubcovi Rodinné
vinařství
Kratochvil František
Smejkal Jiří
Cihlář Zdeněk
Stejskal Jaromír
Mavín Vinárstvo
Golguz Vinárstvo
Dudo Miroslav
VVDP Karpaty
Kotúček Jozef
Bauman vinařství
Puttner Vítězslav
Sopouch Jaroslav
Balaštík Drahomír
Prátová Zuzana
Urban Radoslav
Tománek Petr
Stejskal Jaroslav
Zajíc Jarmil
Dratva Jaromír
Mazel Jiří
Mazel Jiří
Švéda Vlastimil
Dobšice
Kuchařovice 300
Hrušovany u Br.
VOC
2012
2012 p.s.
2013
83
77
75
8
8
8
Lipov 204
2012 p.s.
85
8
Sokolnice 288
Brno
Mackovice
Brno
Vinosady, SR
Hlohovec, SR
Modra, SR
Pezinok, SR
Zemianské Sady
Vel. Bílovice
Syrovice 311
Brno
Brno
Josefov 31
Hajany 3
Želešice
Brno
Blučina 586
Židlochovice
Brno
Brno
Božice 179
2012
2013
2013
2012
2013
2009
2013
2013
2013
2012
2013
1994
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2013
2010
2013
2013
76
80
80
79
83
83
83
86 *
73
86 *
86 *
87 *
82
81
85
88 *
85
81
84
88 *
70
84
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Bílovice n. S.
Šatov 404
Znojmo
Suchohrdly 181
Hrádek 76
Hrádek 76
Brno
Drasenhofen, A
Újezd u Br. 490
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2009
80
89 *
79
80
88 *
81
85
80
84
10
10
10
10
10
10
10
10
10
p.s.
p.s.
p.s.
p.s. such.
v.h. such.
v.h.
p.s.
led.
p.s.
p.s.
23°
p.s.
p.s.
p.s.
RYZLINK VLAŠSKÝ
RV 1
RV 2
RV 3
RV 4
RV 5
RV 6
RV 7
RV 8
RV 9
Střítecký Luděk
Znovín Znojmo a.s.
Čírtek Jaromír
Vágner Richard
Konyárik Pavel
Konyárik Pavel
Turčínek Jan
Liener H. und B.
Franz Robert
v.h.
p.s.
p.s.
p.s.
15
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RV 10
RV 11
RV 12
RV 13
RV 14
RV 15
RV 16
RV 17
RV 18
RV 19
RV 20
RV 21
RV 22
RV 23
RV 24
RV 25
RV 26
RV 27
RV 28
RV 29
RV 30
RV 31
RV 32
RV 33
RV 34
RV 35
Škápik Petr
Sláma V. a syn
Dokoupil Petr
Slanina Jan
Rampula Pavel
Zezulčík Miroslav
Peřina Stanislav
Náplava Vítězslav
Vincze Šefan
Golguz Vinárstvo
Chudý Víno
Bauman vinařství
Sopouch Jaroslav
Sing Wine
Zapletal Václav
Fejfar Karel
Štěpánek Vinařství
Sopouch Jaroslav
Stříbrný Jakub
Procházka Robert
Chromý Aleš
Bébar Jan
Bébar Jan
Doležal František
Mazel Jiří
Mazel Jiří
Chateau Lednice
RV 36
Vinařství
Vev. Bitýška
Brno
Brno-Obřany
Obřany
Dol. Dunajovice
Březí
Perná 108
Brno
Králová n. V., SR
Hlohovec, SR
Vinohrady n. V., SR
Vel. Bílovice
Brno
Vel. Bílovice
Vel. Bílovice
Brno
Mutěnice
Brno
Želešice
Brno
Král. Vážany
Král. Vážany
Král. Vážany
Židlochovice
Brno
Brno
2012
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
1988
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2013
2004
2012
kab.
p.s.
Lednice
2012 kab.
86 * 10
Ořechov
Kyjov 75
Bukovany
Tasovice
2013
2013
2013
2013 p.s.
80
79
82
91 *
Lechovice 60
2013
Dobšice
Tasovice 108
2012 v.b.
2013
kab.
p.s.
p.s.
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
73
82
81
78
79
81
87 *
70
86 *
D.S.C., such. 86 *
such.,
84
91 *
87 *
75
84
82
87 *
74
79
80
71
86 *
72
79
69
83
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SAUVIGNON
Sg 1
Sg 2
Sg 3
Sg 4
Sg 5
Sg 6
Sg 7
16
Hadač Jaroslav
Jakša Stanislav
Stix Josef
Tasovické vinařství
Vinné sklepy
Lechovice, s.r.o.
Vinařství Lahofer
Chládek Petr
zem.
11
11
11
11
86 * 11
91 * 11
76
11
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Sg 8
Sg 9
Sg 10
Sg 11
Sg 12
Sg 13
Sg 14
Sg 15
Sg 16
Sg 17
Sg 18
Sg 19
Sg 20
Sg 21
Sg 22
Sg 23
Sg 24
Sg 25
Sg 26
Sg 27
Sg 28
Sg 29
Sg 30
Rychlík Vladimír
Rumanovi L+J
Juránek Miloš
Franz Robert
Kratochvil Václav
Paulík Josef
Špíšek J & M
Kováč Michal
Peřina Stanislav
Sýkora Josef
Sýkora Josef
Kožuch Ondrej
Vincze Šefan
Dudo Miroslav
Hanuš vinařství
Rathouzský vinařství
Syfany vinařství
Chvátal Otakar
Sing Wine
Zapletal Petr
Spěvák Rodinné
vinařství
Soukup Josef
Novák Josef
Suchohrdly
Brno
Brno
Újezd u Br. 490
Dambořice 94
Obřany
Brno
Brno
Perná 108
Brno
Brno
Kalová n/V. SR
Králová n. V., SR
Modra, SR
Blučina
Mor. Bránice
Vrbice 428
Brno
Vel. Bílovice
Vel. Bílovice
2013
2013
2013
2011
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
81
83
56
80
81
72
82
76
90 *
82
83
86 *
82
82
82
74
72
87 *
83
79
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Vel. Bílovice
2013 p.s.
83
11
Dol. Kounice
Borkovany 106
2013
2011 v.h.
82
83
11
11
Židlochovice
2012
81
13
Strážovice
Kyjov
Dobšice
Tasovice 261
Tasovice 108
Brno
Brno
Brno
Brno - Komín
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
77
80
88 *
82
83
75
63
54
78
13
13
13
13
13
13
13
13
13
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
kab.
v.h.
kab.
p.s.
p.s. such.,
v.h.
p.s.
v.b.
p.s.
SIEGER
Sie 1
Veselý Vojtěch
CUVÉE - BÍLÉ
SB 1
SB 2
SB 3
SB 4
SB 5
SB 6
SB 7
SB 8
SB 9
Suchomel Prokop
Tureček Jan
Vinařství Lahofer
Kršák Jaroslav
Chládek Petr
Turčínek Jan
Rumanovi L+J
Juránek Miloš
Reznerová Danuše
MT+MM
MT+Ver
Ch+SZ
fortifik.
RŠ+RV
17
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
SB 10
SB 11
SB 12
SB 13
SB 14
SB 15
SB 16
SB 17
SB 18
SB 19
SB 20
SB 21
SB 22
SB 23
Brzobohatý Frant.
Slanina Jan
Stejskal Jaromír
Effenberger Lad.
Fuchsovi M. a V.
Macík Jaroslav
Chvátal Otakar
Nosek Bohuslav
Horák Jan
Nováček Vojtěch
Střítecký Zdeněk
Veselý Vojtěch
Bratrstvo vinařů
Malík Fedor a syn
Tvarožná 197
Obřany
Brno
Klobouky u Br.
N. Bránice
Dol. Kounice
Brno
Mor. Bránice
Klobouky u Br.
Brno
Šaratice 254
Židlochovice
Dol. Kounice
Modra, SR
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2012
2011
80
77
IR+Schönb. 80
MM+RV
72
79
MT+MM
78
SG+CH
84
78
VZ+SG
64
Au+Hi
83
81
RR+NG
82
77
such.,
81
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Bílovice n. S.
Brno
Blučina
Mutěnice
Dol. Kounice
zem.
2012
1997
2013 p.s.
2013 p.s.
2013 v.h.
87 *
87 *
79
81
78
3
3
3
3
3
Lednice
2012 p.s.
74
3
Brno
2012
85
3
Archlebov 41
Šatov 404
2013 v.h.
2012 v.h.
82
83
6
6
Lechovice 60
2013 p.s.
80
6
Vrbovec 274
Drasenhofen, A
Drasenhofen, A
Brno
Brno
Brno
Rebešovice 32
Brno 13
Lipov 88
2012
2012
2012
2008
2011
2013
2013
2013
2011
87 *
78
79
68
73
64
80
75
82
6
6
6
6
6
6
6
6
6
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
SZ 1
SZ 2
SZ 3
SZ 4
SZ 5
SZ 6
SZ 7
Střítecký Luděk
Kadubec František
Hanuš vinařství
Štěpánek Vinařství
Dvořák Zdeněk
Chateau Lednice
Vinařství
Kuchařová Zdeňka
TRAMÍN ČERVENÝ
TČ 1
TČ 2
Jandora Marek
Znovín Znojmo a.s.
Vinné sklepy
TČ 3
Lechovice, s.r.o.
TČ 4 Ampelos
TČ 5 Biofritzl
TČ 6 Liener H. und B.
TČ 7 Rumanovi L+J
TČ 8 Rumanovi L+J
TČ 9 Rumanovi L+J
TČ 10 Bělehrádek Lub.
TČ 11 Král Ladislav
TČ 12 Frola František
18
p.s.
v.h.
v.h.
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
TČ 13
TČ 14
TČ 15
TČ 16
TČ 17
TČ 18
TČ 19
TČ 20
TČ 21
TČ 22
TČ 23
TČ 24
TČ 25
TČ 26
TČ 27
TČ 28
Kadubcovi Rodinné
vinařství
Zezulčík Miroslav
Špíšek J & M
Stejskal Jaromír
Papp Dezider
Valenta Vladimír
VVDP Karpaty
Hanuš vinařství
Bauman vinařství
Prátová Zuzana
Maděřič Vinařství
Hunkes Jiří
Suchánek Oto
Spěvák Rodinné
vinařství
Chlup Metoděj
Šťastný Jiří
Lipov 204
2012 v.h.
84
6
Březí
Brno
Brno
Králová n. V., SR
Bratislava, SR
Pezinok, SR
Blučina
Vel. Bílovice
Josefov 31
Mor. Žižkov 318
Chrlice
Syrovice 221
2013
2012
2011
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2013
64
83
84
79
79
78
76
87 *
82
82
83
79
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Vel. Bílovice
2013 p.s.
82
6
Želešice
Blučina 605
2013 p.s.
2009 v.h.
77
87 *
6
6
Suchohrdly 247
Vin. Šumice 318
Brno
Brno
Hrušovany u Br. 264
Dol. Kounice
Želešice
Želešice 321
Újezd u Br.
2012
2013 kab.
2012
2009 p.s. surlie
2013
2013
2013
2013
2013 kab.
77
72
67
79
69
56
83
86
81
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ořechov
Ořechov
Pezinok, SK
Brno
Brno
Suchohrdly 247
Tasovice 261
Suchohrdly
2013
2013
2011
2013
2012
2012
2013
2012
N
74
78
82
N
79
74
87 *
1
1
1
1
1
1
1
1
p.s.
v.h.
poloslad.
v.b. poloslad.
v.b.
p.s.
v.h.
v.h.
v.h.
p.s.
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ
VČR 1
VČR 2
VČR 3
VČR 4
VČR 5
VČR 6
VČR 7
VČR 8
VČR 9
Forejt Vladimír
Křížová Růžena
Kuchařová Zdeňka
Rumanovi L+J
Kozák Zdenek
Pilát Ondřej
Chytka Jiří
Pavlas Jan
Kyselka Václav
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
VZ 1
VZ 2
VZ 3
VZ 4
VZ 5
VZ 6
VZ 7
VZ 8
Hanzlíček Martin
Smištík Pavel
Sokol Igor
Jurák Ivo
Jurák Ivo
Forejt Vladimír
Kršák Jaroslav
Forejt Milan
v.h.
p.s.
p.s.
p.s.
19
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
VZ 9
VZ 10
VZ 11
VZ 12
VZ 13
VZ 14
VZ 15
VZ 16
VZ 17
VZ 18
VZ 19
VZ 20
VZ 21
VZ 22
VZ 23
VZ 24
VZ 25
VZ 26
VZ 27
VZ 28
VZ 29
VZ 30
VZ 31
VZ 32
VZ 33
VZ 34
VZ 35
VZ 36
VZ 37
VZ 38
VZ 39
VZ 40
VZ 41
VZ 42
VZ 43
VZ 44
VZ 45
20
Němec Josef
Konyárik Pavel
Konyárik Pavel
Mlejnek Lubomír
Zhoř Vladimír
Stinzl Bio-weingut
Rumanovi L+J
Grepl Oldřich
Grepl Oldřich
Kozák Zdenek
Horáček Vladimír
Martinásek Mir.
Škápik Petr
Král Ladislav
Rozbořil Rudolf
Sláma V. a syN.
Paulík Josef
Zezulčík Miroslav
Musil Pavel
Špíšek J & M
Špíšek J & M
Šich Slavomír
Náplava Vítězslav
Suský Marek
Beneš Erazmus
Vincze Šefan
Strouhal Oldřich
Badin František
Chrást Pavel
Šátek Jan
Sklep Blučina
Otáhal Karel
Roznos Jaroslav
Říháček Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Archlebov 138
Hrádek 76
Hrádek 76
Kuchařovice 300
Brno
Steinebrunn
Brno
Hrušovany u Br.
Hrušovany u Br.
Hrušovany u Br.
Křenovice
Hostěrádky - Rešov
Vev. Bitýška
Jihlava
Bohutice 192
Brno
Obřany
Březí
Rebešovice
Brno
Brno
Žabčice
Brno
Vel. Pavlovice
Dlhá n/V. SR
Králová n. V., SR
Klobouky u Br. 36
Mor. Bránice 383
N. Bránice 31
Uherčice 314
Blučina
Hustopeče
Brno
Dol. Kounice
Brno
Brno
Brno
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2010
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2009
2013
2013
2013
2013
2013
1999
1998
1996
p.s.
p.s.
p.s.
kab.
kab.
kab.
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
zem.
p.s.
p.s. surlie
kab.
kab.
74
76
76
76
77
70
83
71
80
79
85
83
83
N
76
77
78
79
86 *
85
84
82
82
82
71
87 *
76
82
82
76
77
71
76
81
81
88 *
86 *
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
VZ 46
VZ 47
VZ 48
VZ 49
VZ 50
VZ 51
VZ 52
VZ 53
VZ 54
VZ 55
VZ 56
VZ 57
VZ 58
VZ 59
VZ 60
VZ 61
VZ 62
VZ 63
VZ 64
VZ 65
VZ 66
VZ 67
Sopouch Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Švihálek Břetislav
Rovenius Víno
Šusta Radek
Zapletal Petr
Pacas František
Kincl Vinný sklep
Fejfar Karel
Sopouch Jaroslav
Pavlas Jan
Široký Petr
Dobrovolný Jan
Eliášovi A+R
Streit Jan
Sekanina Jan
Berka František
Berka František
Mazel Jiří
Mazel Jiří
Mazel Jiří
Šťastný Jiří
Brno
Brno
Blučina
Čejkovice
Dol. Kounice
Vel. Bílovice
Borkovany
Slup
Brno
Brno
Želešice 321
Babice n/Sv.
Újezd u Br. 560
Újezd u Br.
Újezd u Br.
Rousínov
Židlochovice
Židlochovice
Brno
Brno
Brno
Blučina 605
2000
2002
2013
2012
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2012
2012
2011
2006
2004
2012
2012
Tasovice 108
2013
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
kab.
p.s.
kab.
p.s.
19°
v.h.
p.s.
kab.
p.s.
p.s.
86 *
86 *
78
84
78
78
81
81
84
85
81
77
73
75
80
84
82
82
82
86 *
78
78
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
VERITAS
Ver 1
Chládek Petr
86 * 13
21
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RŮŽOVÁ VÍNA
ROSÉ A KLARETY
Ros 1
Ros 2
Ros 3
Ros 4
Ros 5
Ros 6
Ros 7
Ros 8
Ros 9
Ros 10
Ros 11
Ros 12
Ros 13
Ros 14
Ros 15
Ros 16
Ros 17
Ros 18
Ros 19
Ros 20
Ros 21
Ros 22
Ros 23
Ros 24
Ros 25
Ros 26
Ros 27
Ros 28
Ros 29
Ros 30
Ros 31
Ros 32
Ros 33
Ros 34
22
Branecký Peter
Skalica-Hliníky
Znovín Znojmo a.s. Šatov 404
Strýček Josef
Brno
Forejt Vladimír
Suchohrdly 247
Masarovič Ivan
Suchohrdly 96
Rychlík Vladimír Suchohrdly
Chládek Petr
Tasovice 108
Mlejnek Lubomír Kuchařovice 300
Křížová Růžena
Vin. Šumice 318
Klobouk Bohuslav Hrotovice 165
Rumanovi L+J
Brno
Rumanovi L+J
Brno
Bělehrádek Lub. Rebešovice 32
Ředína Jiří
Dol. Věstonice
Víno Sýkora s.r.o. Čejkovice
Kučera Michal
Sokolnice 288
Rozbořil Rudolf
Bohutice 192
Sataněk & Klaška Tvarožná
Slanina Jan
Obřany
Špíšek J & M
Brno
Kováč Michal
Brno
Blaho Vinárstvo Zeleneč, SR
Vincze Šefan
Králová n. V., SR
Mavín Vinárstvo Vinosady, SR
Golguz Vinárstvo Hlohovec, SR
VVDP Karpaty
Pezinok, SR
Chudý Víno
Vinohrady n. V., SR
Čanderle Jiří
Klobouky u Br.
Valenta Vladimír Bratislava, SR
Nádeníček Miloš Klobouky u Br.
Fuchsovi M. a V. N. Bránice
Syfany vinařství
Vrbice 428
Sklep Blučina
Blučina
Sklep Blučina
Blučina
2013
2013
2012
2011
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
73
81
71
71
80
73
90 *
81
kab. MP
79
Fr
79
FR
p.s.
80
p.s. RM
80
ZW
83
FR
81
FR, zem.
83
kab.
84
p.s. SV
80
ZW+PM
79
CM
79
ZW
81
DOR.
82
Cab-Syr, such.
80
SV
70
v.h. Mer., such.
83
FR+ZW+CS, p.such. 82
CS
86 *
FR., polosuch.,
82
p.s. ZW
76
CS, poloslad.,
79
SV
74
SV
76
p.s. An
75
p.s. ZW
79
An
77
CS
p.s. CS
p.s. SV
SV
kab. SV
SV
v.h. An
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Ros 35 Puttner Miroslav Trboušany 44
Velkobílovická vína
Ros 36
Vel. Bílovice
s.r.o.
Ros 37 Zapletal Václav
Vel. Bílovice
Ros 38 Kincl Vinný sklep Slup
Ros 39 Kapp Rudolf
Brno
Ros 40 Stejskal Jaroslav Brno
Ros 41 Šťastný Jiří
Blučina 605
Ros 42 Chvátal Otakar
Brno
Ros 43 Šoman vinařství Dol. Dunajovice
Ros 44 Knos Jiří
Tvarožná-Velatice
Ros 45 Buchta Karel
Tvarožná 180
2013
FR
78
15
2013
SV, zem.
83
15
2013
2013
2013
2013
2012
2009
2013
2013
2013
FR
kab. SV+ZW
AN
21°
p.s. SV
RM, KLARET
p.s. CS, KLARET
p.s. ZW, KLARET
CS, KLARET
87 *
78
84
86 *
86 *
81
86 *
80
80
9
9
9
9
9
9
9
9
9
23
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
ČERVENÁ VÍNA
AGNI
Ag 1
Zemánek Martin
Vel. Bílovice
2012 v.h.
91 * 22
Brno
Vel. Pavlovice
Šala, SR
Bratislava, SR
Dol. Kounice
2013 p.s.
2011 p.s.
2013
D.S.C.
2011 v.h.
2013
77
80
86 *
86 *
80
22
22
22
22
22
Ořechov
Vin. Šumice 283
Chrlice
Brno
Dol. Věstonice
Bohutice 192
Brno
Brno
Brno
Brno
Zemianské Sady 255
Klobouky u Br.
Brno
2013
2012
2011
2012
2012
2013
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
80
86 *
P
70
77
80
69
83
74
65
80
78
78
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Kuchařovice 300
Borkovany 364
2012
2013
83
80
22
22
Bratislava, SR
2009
79
21
Strážovice
Kyjov, Koliba 2352
Bukovany
Brno
Tvarožná
Obřany
Rebešovice
2012 kab.
2013
2012
2012
2013
2013
2013
80
80
79
81
76
78
84
21
21
21
21
21
21
21
ALIBERNET
Ali 1
Ali 2
Ali 3
Ali 4
Ali 5
Chvátal Otakar
Suský Marek
Holík Miloš
Villa Vino Rača a.s.
Hladký Miloslav
ANDRÉ
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 6
An 7
An 8
An 9
An 10
An 11
An 12
An 13
Hadač Jaroslav
Křížová Eliška
Bělehrádek Stanislav
Kadubec František
Ředína Jiří
Rozbořil Rudolf
Smejkal Jiří
Špíšek J & M
Špíšek J & M
Špíšek J & M
Kotúček Jozef
Horák Jan
Kapp Rudolf
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
BLAUBURGER
Bl 1
Bl 2
Mlejnek Lubomír
Valenta Radek
CABERNET FRANC
CF 1
Valenta Vladimír
such.,
CABERNET MORAVIA
CM 1
CM 2
CM 3
CM 4
CM 5
CM 6
CM 7
Suchomel Prokop
Julínek Stanislav
Pelikán Jiří
Strýček Josef
Sataněk & Klaška
Slanina Jan
Musil Pavel
24
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
CM 8
CM 9
CM 10
CM 11
CM 12
CM 13
CM 14
CM 15
CM 16
CM 17
CM 18
Šátek Jan
Bartl Pavel
Hunkes Bohumil
Syfany vinařství
Osička Vinařství
Osička Vinařství
Osička Vinařství
Milota Radek
Kapp Rudolf
Havlátovi+ Musilovi
Sekanina Jan
Uherčice 314
Blučina
Chrlice
Vrbice 428
Vel. Bílovice
Vel. Bílovice
Vel. Bílovice
Borkovany
Brno
Újezd u B., Rebešovice
Rousínov
2013
2011
2012
2011
2011
2012
2009
2011
2012
2013
2012
Bukovany
Archlebov 395
Drasenhofen, A
Brno
Brno
Kalová n/V. SR
Pezinok, SR
Bratislava, SR
Holasice
Mor. Žižkov 318
2011
2011
2009
2012
2012
2011
2012
2011
2008
2012
p.s.
p.s.
p.s.
p.s. barr.
p.s. barr.
82
77
82
75
77
80
84
84
78
81
74
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
CABERNET SAUVIGNON
CS 1
CS 2
CS 3
CS 4
CS 5
CS 6
CS 7
CS 8
CS 9
CS 10
Hlavinka Pavel
Jarolík Miroslav
Liener H. und B.
Smejkal Jiří
Kováč Michal
Kožuch Ondrej
VVDP Karpaty
Valenta Vladimír
Ticháček Jiří
Maděřič Vinařství
v.h.
p.s.
p.s.
v.b.
p.s.
75
79
barr.
88 *
82
77
85
82
polosuch. 84
77
77
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
barr.,
82
83
84
22
22
22
83
83
86 *
84
76
83
84
84
84
17
17
17
17
17
17
17
17
17
DEZERTNÍ A KOŘENĚNÁ VÍNA - ČERVENÁ
DKČ 1
DKČ 2
DKČ 3
Valenta Vladimír
Valenta Vladimír
Valenta Vladimír
Bratislava, SR
Bratislava, SR
Bratislava, SR
1999
2011
2013
Ořechov
Vin. Šumice 316
Němčany 241
Brno
Vel. Bílovice
Mor. Žižkov 318
Vel. Bílovice
Brno
Dol. Kounice
2013
2013
2013 p.s.
2013
2011 v.h.
2012 p.s.
2012
zem.,
2012
2012
DORNFELDER
Dor 1
Dor 2
Dor 3
Dor 4
Dor 5
Dor 6
Dor 7
Dor 8
Dor 9
25
Smištík Pavel
Železný Jiří
Pavezka František
Náplava Vítězslav
Hřebačka Lumír
Maděřič Vinařství
Zapletal Václav
Procházka Robert
Macík Jaroslav
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Dor 10 Šťastné vinařství
Blučina
2012 p.s.
79
17
Zeleneč, SR
Zeleneč, SR
Bratislava, SR
Modra, SR
2012
such.,
2011
such.,
2012 v.b. such.,
2012 v.b. polosuch
81
84
87 *
84
22
22
22
22
Šlapanice
Kyjov 75
Skalica-Hliníky 4848
Skalica-Hliníky 4848
Brno
Brno 13
Dol. Věstonice
Brno
Brno
Obřany
Obřany
Tvarožná 180
Mackovice
Mackovice
Brno
Štefanová 86, SR
Bratislava, SR
Klobouky u Br.
Nové Bránice 31
Brno
Dol. Kounice
Holasice
Brno
Chrlice
Mor. Bránice
Dol. Kounice
Kobylí 509
2012
2013
2006
2012
2011
2012
2012
2013
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2011
2013
2012
2013
2009
2011
2013
2010
2013
2012
2013
2013
2012
83
72
80
75
76
77
83
81
84
79
71
87 *
67
62
79
82
88 *
86 *
80
80
72
53
84
69
84
79
81
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Kyjov, Koliba 2352
2013
85
22
DUNAJ
Dun 1
Dun 2
Dun 3
Dun 4
Blaho Vinárstvo
Blaho Vinárstvo
Villa Vino Rača a.s.
Dudo Miroslav
FRANKOVKA
Fr 1
Fr 2
Fr 3
Fr 4
Fr 5
Fr 6
Fr 7
Fr 8
Fr 9
Fr 10
Fr 11
Fr 12
Fr 13
Fr 14
Fr 15
Fr 16
Fr 17
Fr 18
Fr 19
Fr 20
Fr 21
Fr 22
Fr 23
Fr 24
Fr 25
Fr 26
Fr 27
Strnadovi B. a H.
Jakša Stanislav
Branecký Peter
Branecká Anna
Rumanovi L+J
Sáček Cyril + syn
Ředína Jiří
Smejkal Jiří
Smejkal Jiří
Paulík Josef
Paulík Josef
Buchta Karel
Cihlář Zdeněk
Cihlář Zdeněk
Špíšek J & M
Kirinovič Jozef
Villa Vino Rača a.s.
Hulák Lubomír
Chrást Pavel
Roznos Jaroslav
Osička Kamil
Ticháček Jiří
Balaštík Drahomír
Bartl Josef
Nosek Bohuslav
Šusta Radek
Vajbar Libor
p.s.
p.s.
p.s.
kab. such.
v.h. such.,
p.s.
p.s.
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
LAUROT
Lau 1
Julínek Stanislav
26
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
MERLOT
Me 1
Me 2
Me 3
Me 4
Šťastné vinařství
Zapletal Petr
Valenta Vladimír
Roznos Jaroslav
Blučina
Vel. Bílovice
Bratislava, SR
Brno
2012 v.h.
2013
2009
such.,
2011 v.h. barr.,
79
77
81
73
22
22
22
22
Ořechov
Němčany 241
Hrušovany u Br. 542
Hrušovany u Br. 542
Tvarožná 180
Mor. Bránice
Dol. Kounice
Brno - Komín
Dol. Kounice
Borkovany 364
Kobylí 509
Brno
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2012 kab.
2013
76
77
72
82
76
85
76
68
68
74
74
67
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Prátová Zuzana
Josefov 31
2013 p.s.
86 * 21
Divácký + Kozák
Dambořice
2012
80
Štefanová 86, SR
Štefanová, SR
2013 kab. such.,
2013 kab. such.,
91 * 22
81
22
Vinohrady n. V., SR
2013
82
21
Sekanina Jan
Rousínov
2011
80
21
Blaho Vinárstvo
Zeleneč, SR
2011
such.,
79
21
Zeleneč, SR
2011
such.,
86*
21
MODRÝ PORTUGAL
MP 1
MP 2
MP 3
MP 4
MP 5
MP 6
MP 7
MP 8
MP 9
MP 10
MP 11
MP 12
Smištík Pavel
Pavezka František
Grepl Oldřich
Grepl Oldřich
Buchta Karel
Rathouzský vinařství
Nešpůrek Zdeněk
Kučerová Jitka
Machala Petr
Valenta Radek
Vajbar Libor
Mazel Jiří
NERONET
Ner 1
NITRA
Nit 1
21
REGENT
Reg 1
Reg 2
Kirinovič Jozef
Kirinovič Pavel
RIMAVA
Rim 1
Chudý Víno
such.,
ROESLER
Roe 1
ROSA
Rsa 1
RUDAVA
Rud 1
27
Blaho Vinárstvo
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
RULANDSKÉ MODRÉ
RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
RM 7
RM 8
RM 9
RM 10
RM 11
RM 12
RM 13
RM 14
RM 15
RM 16
RM 17
RM 18
RM 19
RM 20
RM 21
RM 22
RM 23
RM 24
Julínek Stanislav
Jakša Stanislav
Pelikán Jiří
Vinné sklepy
Lechovice, s.r.o.
Rumanovi L+J
Rumanovi L+J
Rumanovi L+J
Kadubec František
Šemosa Václav ml.
Špíšek J & M
Špíšek J & M
Špíšek J & M
Suský Marek
Blaho Vinárstvo
Šťastné vinařství
Macík Jaroslav
Macháček Pavel
Chvátal Otakar
Hunkes Jiří
Hunkes Bohumil
Váša Radoslav
Jaroš Jaroslav
Jaroš Jaroslav
Vajbar Libor
Kyjov, Koliba 2352
Kyjov 75
Bukovany
2012
2013
2013
78
73
76
Lechovice 60
2011 v.h.
86 * 17
Brno
Brno
Brno
Brno
Tvarožná 347
Brno
Brno
Brno
Vel. Pavlovice
Zeleneč, SR
Blučina
Dol. Kounice
Mělčany
Brno
Chrlice
Chrlice
Újezd u Br.
Židlochovice
Židlochovice
Kobylí 509
2012
2008
2007
2012
2011
2011
2010
2009
2012
2007
2011
2009
2013
2009
2011
2012
2010
2011
2008
2012
72
79
82
81
73
82
80
79
91 *
86 *
78
79
76
75
78
77
79
73
73
83
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Píštěk Antonín
Modrá 153
2013
78
21
Brno, Slepá 28
Kyjov
Skalica-Hliníky 4848
Vin. Šumice 255
Drasenhofen, A
Brno
Brno
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2013
76
79
80
83
82
75
73
22
22
22
22
22
22
22
v.h.
p.s.
v.h.
v.h.
v.h.
v.h.
p.s.
v.h. such.
p.s.
24,2°
23°
p.s.
17
17
17
SEVAR
Sev 1
CUVÉE - ČERVENÉ
SČ 1
SČ 2
SČ 3
SČ 4
SČ 5
SČ 6
SČ 7
Hýbl Lubomír
Tureček Jan
Branecký Peter
Vymazal Alois
Biofritzl
Turčínek Jan
Rumanovi L+J
Dor+CS
SV+FR
28
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
SČ 8
SČ 9
SČ 10
SČ 11
SČ 12
SČ 13
SČ 14
SČ 15
SČ 16
SČ 17
SČ 18
SČ 19
SČ 20
Rumanovi L+J
Kratochvil František
Šemosa Václav ml.
Vinaři ze Tvarožné
Brzobohatý Frant.
Zezulčík Miroslav
Zezulčík Miroslav
Zezulčík Miroslav
Golguz Vinárstvo
Chromý Aleš
Dratva Jaromír
Bratrstvo vinařů
Ježek Jiří
Brno
Sokolnice 288
Tvarožná 347
Tvarožná
Tvarožná 197
Březí
Březí
Březí
Hlohovec, SR
Král. Vážany
Židlochovice
Dol. Kounice
Vranovice 525
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2011
2012
2013
2013
2012
2011
Bukovany
Brno, Slepá 28
Vin. Šumice
Tasovice 108
Vin. Šumice 318
Rebešovice 32
Chrlice
Brno
Dol. Věstonice
Dambořice 170
Brno-Obřany
Tvarožná 180
Brno
Brno
Brno
Vel. Pavlovice
Hlohovec, SR
Bratislava, SR
Klobouky u Br. 36
Mor. Bránice 372
Mor. Bránice 121
Nové Bránice
2012
2013
2013
2013
2011
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2011
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
73
77
74
82
79
ZW+DOR 75
ZW+DOR. 68
ZW+DOR. 70
Ali+Dor.,
86*
D.S.C.
72
SV+ZW 64
71
RM+MER+CS 75
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
18
18
83
63
76
74
78
74
P
87 *
73
barr.
73
78
barr.
78
90 *
barr.
64
78
76
D.S.C., s. 81
such.,
89 *
67
74
78
60
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
SV+MP
PM+CS
SVATOVAVŘINECKÉ
Sv 1
Sv 2
Sv 3
Sv 4
Sv 5
Sv 6
Sv 7
Sv 8
Sv 9
Sv 10
Sv 11
Sv 12
Sv 13
Sv 14
Sv 15
Sv 16
Sv 17
Sv 18
Sv 19
Sv 20
Sv 21
Sv 22
29
Pelikán Jiří
Hýbl Lubomír
Říháček František
Chládek Petr
Křížová Růžena
Bělehrádek Lubomír
Bělehrádek Stanislav
Kadubec František
Ředína Jiří
Kratochvil Viktor
Dokoupil Petr
Buchta Karel
Špíšek J & M
Stejskal Jaromír
Náplava Vítězslav
Suský Marek
Golguz Vinárstvo
Villa Vino Rača a.s.
Strouhal Oldřich
Fraiberg Albin
Němec Jan
Fuchsovi M. a V.
p.s.
p.s.
p.s.
v.h.
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Sv 23
Sv 24
Sv 25
Sv 26
Sv 27
Sv 28
Sv 29
Sv 30
Sv 31
Sv 32
Sv 33
Sv 34
Sv 35
Sv 36
Sv 37
Sv 38
Sv 39
Sv 40
Sv 41
Sv 42
Sv 43
Rathouzský vinařství
Puttner Petr
Kubik Jindřich
Kňáva Josef
Osička Kamil
Dlouhý Jan
Sopouch Jaroslav
Prátová Zuzana
Zmrzlí Jitka a Pavel
Schoř Jaromír
Šoustal Milan
Langr Josef
Kincl Vinný sklep
Sopouch Jaroslav
Sopouch Jaroslav
Hudeček Zdeněk
Dobrovolný Jan
Suchomel Oldřich
Sekanina Jan
Zajíc Jarmil
Petrovský Antonín
Mor. Bránice
Syrovice 38
Dol. Kounice
Chrlice
Dol. Kounice
Holasice
Brno
Josefov 31
Blučina
Nové Bránice 111
Syrovice 169
Borkovany 126
Slup
Brno
Brno
Lovčičky
Újezd u Br. 560
Újezd u Br. 245
Rousínov
Blučina 586
Brno
2011
2013
2013
2011
2013
2011
1997
2012
2013
2013
2011
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2007
Kosovo
Kosovo
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Bílovice n. Sv.
Šatov 404
Vin. Šumice 283
Steinebrunn
Němčany 241
Brno
Brno
zem.
80
77
72
86 *
77
73
77
83
84
79
83
80
74
72
64
76
70
78
80
70
60
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2013
2006
79
80
22
22
2013
2013
2009
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2012
2013
81
77
63
72
80
88 *
89 *
79
83
84
78
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
p.s.
p.s. barr.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
VRANAC
Vra 1
Vra 2
Shehu Ilirjan+Luan
Shehu Ilirjan+Luan
ZWEIGELTREBE
Zw 1
Zw 2
Zw 3
Zw 4
Zw 5
Zw 6
Zw 7
Zw 8
Zw 9
Zw 10
Zw 11
Smištík Pavel
Hadač Jaroslav
Soukal Miloslav
Paulíček Stanislav
Střítecký Luděk
Znovín Znojmo a.s.
Křížová Eliška
Stinzl Bio-weingut
Pavezka František
Juránek Miloš
Janča Jaroslav
zem.
v.h.
p.s.
p.s.
p.s.
kab.
30
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Zw 12
Zw 13
Zw 14
Zw 15
Zw 16
Zw 17
Zw 18
Zw 19
Zw 20
Zw 21
Zw 22
Zw 23
Zw 24
Zw 25
Zw 26
Zw 27
Zw 28
Zw 29
31
Sláma V. a synové
Špíšek J & M
Čanderle Jiří
Nádeníček Miloš
Fraiberg Albin
Sklep Blučina
Sklep Blučina
Puttner Miroslav
Říháček Jaroslav
Šusta Radek
Milota Radek
Zmrzlý Vladimír
Stříbrný Jakub
Masnica Marian
Rozsypal Jaroslav
Doležal František
Flajšinger Jan
Šťastný Jiří
Brno
Brno
Klobouky u Br.
Klobouky u Br.
Mor. Bránice 372
Blučina
Blučina
Trboušany 44
Dol. Kounice
Dol. Kounice
Borkovany
Blučina 218
Želešice
Hajany 43
Lovčičky 22
Židlochovice
Židlochovice
Blučina 605
2012
2011
2012
2013
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2011
2013
2013
2012
2012
2012
2008
2007
kab.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s. barr.
p.s.
barr.
zem.,
80
86 *
83
75
74
89 *
81
86 *
82
65
88 *
83
82
84
86 *
83
78
84
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
37. jihomoravská regionální výstava vín - Brno - 1.3.2014
Hodnotitelské komise - 22. 2. 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bouchner Pavel,Telč
Forejt Martin,Brno
Stejskal Jaromír,Brno
Turčínek Jan ml.,Brno
Macháčková Kristýna, Valtice
Sáček Jiří, Brno
Turčínek Jan st., Brno
Náplava Vítězslav, Brno
Holubová Zdeňka, Vin. Šumice
Oliva Martin, Brno
Švéda Vlastimil, Božice
Mach Josef, Brno
Fuchs Vladimír, Prace
Hloušek Jiří, Brno
Kremláček Ivo, Brno
Buchta Karel, Tvarožná
Mádr David, Brno
Hans Václav, Ivančice
Bouchnerová Jana, Telč
Fejfar Karel st., Brno
Ježek Jiří, Vranovice
Kaplan Jan, Brno
Kutálek Pavel, Brno
Senáši Anita, Ostopovice
Papoušek Jiří, Želešice
Kubišová Hana, Syrovice
Pecinová Svatava, Brno
Burešová Pavla, Praha
Kadubec František, Brno
Oujezdský Miroslav, Humenná
Zeman Zdeněk, Brno
Barák Josef, Opatovice
Páral Vítězslav, Brno
Sýkora Josef, Brno
Mazel Jiří, Brno
Lemonová Monika, Syrovice
Macík Martin, Dol. Kounice
Ženožička Petr, Brno
Roznos Jaroslav, Brno
12. Mojžíšová Marta, Vin. Šumice
Suchomel Prokop, Brno
Masařík Vojtěch, Uh. Hradiště
13. Křivánek Vít, Třešť
Mojžíš Ivan, Vin. Šumice
Kňáva Josef, Brno
14. Fejfar Karel ml., Brno
Strýček Josef, Brno
Švidroň Ladislav, Kyjov
15. Polický Petr, Brno
Ruman Jan, Brno
Pešek František, Brno
16. Němeček Ludvík, Brno
Sáček Cyril, Brno
Eliáš Vladimír, Dol. Dunajovice
17. Florián Miroslav, Újezd u Brna
Špíšek Milan, Brno
Vyskočil Pavel, Silůvky
18. Kapp Rudolf, Brno
Kubík Jindřich, Dol. Kounice
Cihlář Zdeněk, Brno
19. Senáši Petr, Ostopovice
Zmrzlý Zdeněk, Sokolnice
Klen Jan, Brno
20. Kajínková Jiřina, Liberec
Kubík Tomáš, Prštice
Křístek Martin, Petřvald
21. Stárková Hana, Slavkov
Šusta Radek, Dol. Kounice
Komárek Miroslav, Brno
22. Michalík Peter, Brno
Válek Miroslav, Brno
Pořádající sdružení nenese odpovědnost
za nesprávné deklarace vzorků, nesprávné adresy dodavatelů
a vyhražuje si možnost vzniku chyby při sestavě katalogu.
Vydalo sdružení VBO u příležitosti
37. jihomoravské regionální výstavy vín v Brně
Obálka, grafika a sazba: Jiří Lang ([email protected])
Příjem vzorků,
zápis a rozlosování degustátorů
a zpracování výsledků výstavy
zajistil program VINS (www.sklepblucina.cz/vins)
Vinaři brněnské oblasti
tel. 733 539 078
[email protected]
www.vinaribrno.cz
©2014
Download

Katalog_37. výstavy 2014.pdf