35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Informace
*
Vzorky bez bodového hodnocení jsou sou ástí prezentace firem, výrobc
a také vzorky
dodané v po tu lahví menším než 3.
*
íslo v posledním sloupci je ozna ení hodnotících komisí, jejichž seznam je na konci
katalogu.
*
Diplom obdrží šampióni výstavy, vít zové odr d, vína ocen ná zlatou medailí a nejvýše
hodnocené vína. Maximáln
však 30 % vín z celkového množství sout žních vzork
v odr d -skupin . Tyto vzorky jsou za bodovým hodnocením ozna eny hv zdi kou (* ).
Pro vyhlášení vít ze odr dy je pot ebných minimáln 7 vzork vín. Zlatou medaili získává
víno hodnocené minimáln 86 body a více (ozna ení dv ma hv zdi kami (**).
*
Na výstav budou ud leny tyto mimo ádné ceny:
Pohár JUDr. Josefa Špíška za nejlepší Rulandské modré,
Cenu za nejvýše hodnocené zahrani ní víno,
Cenu za kolekci p ti nejlépe hodnocených vín od jednoho výrobce
* Diplomy šampión m výstavy, vít z m odr d a mimo ádné ceny budou p edány
p i ve ejném vyhlášení na výstav . Ostatní diplomy budou p edány na
lenské
sch zi sdružení VBO v klubu Univerzity obrany na Šumavské ulici v Brn , ve st edu
dne 21. b ezna 2012. P edání diplom
mimo brn nským vystavovatel m garantují
svozitelé vzork .
7
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 26
A 27
A 28
A 29
A 30
A 31
A 32
A 33
Ryzlink rýnský
Balaštík Drahomír, Dr.
Lukeštík Ivo
Forejt Milan, Ing.
Forejt Milan, Ing.
Vinné sklepy LECHOVICE
Strý ek Josef
Prátová Zuzana
H eba ka Lumír
Frola František
Špíšek Josef & Milan
Puttner Vít zslav,Ing.
Mikulanec Radek
Musil Pavel
Kubí ek Dušan
Fabikovi Václav
Artim Josef
Lacka Josef & Petr
Pospíšil Pavel
Cihlá Zden k
Vina ství KUBÍK
Mádl Stanislav
Ondruška Vladimír
Charvát Stanislav
Novák Josef
Ju i ková Zdenka,Ing
Žit ák Vladislav
Náplava Vít zslav,Ing.
Vina ství POPELA
Chlup Metod j
SPIELBERG CZ s.r.o.
Jakša Stanislav
Havlát František
Sekanina Jan
RR
Brno
kabinet
84 *
Božice 376
výb r
74
Suchohrdly, Údolní 366
'10 74
Suchohrdly, Údolní 366
'08 77
Lechovice 60
p.s.
76
Brno
p.s.
82 *
Josefov 31
p.s.
87 **
V. Bílovice
výb r
67
Lipov 88
p.s.
76
Brno
p.s.
'09 75
Syrovice 311
76
Dolní Kounice
p.s.
78
Rebešovice
76
Hrušovany u Br., Sídlišt 530/1
72
V. Bílovice, Fabián 1183
výb r
83 *
Šatov 90
p.s.
'09 71
Brno,Chrlice
p.s.
83 *
Hrušovany 389
75
Mackovice
81
V. Bílovice, Ve Dvo e 671
p.s.
86 **
V. Bílovice, Záhumní 1252
p.s.
86 **
Brno
77
Klobouky 807
p.s.
82 *
Borkovany 106
p.s.
'10 86 **
Nížkovice 48
p.s.
83 *
Brno
p.s.
'09 77
Brno, Brigádnická 60
79
výb r, polosladké 82 *
Perná 262
Želešice
82 *
Archlebov 406
p.s.
83 *
Kyjov 75
79
Újezd u Brna
'10 76
Královopolské Vážany 130
78
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
A
A 34
A 35
A 36
A 37
A 38
A 39
A 40
A 41
A 42
Ryzlink rýnský
Kone ný Ladislav
Kocsis František
Vígh Ladislav, Ing
Vincze Štefan
Kožuch O.
DUDO Miroslav
Sopouch Jaroslav, Ing.
Mazel Ji í
Mazel Ji í
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
B 13
B 14
B 15
B 16
B 17
B 18
B 19
B 20
B 21
B 22
Müller Thurgau
Tlapák Petr
Vinné sklepy LECHOVICE
Kubiš Jaromír, Ing.
Forejt Milan, Ing.
Prátová Zuzana
Forejt Milan, Ing.
Uherek Ji í
Uherek Ji í
Hudec Antonín
Frola František
Sá ek Cyril a syn
Vina ství JAN PLA EK
Puttner Petr
Vina ství RATHOUZSKÝ
Vina ství ŠUFEISL
Machá ek Pavel
Smejkal Ji í
Horá ek Vladimír, Ing.
Syfany spol. s r.o.
Kaplan Jan,Mgr.
Pavezka František
K ížan Karel, Ing.
pokra ování
Brno-Bohunice
Slovensko, Neded 144
Slovensko, Neded
Slovensko, Krá ová n. V.
Slovensko, Krá ová n. V.
Modra, Poto ná 1
Brno, Sta kova 8b
Brno, Elplova 8
Brno, Elplova 8
Suchohrdly 221
Lechovice 60
'10
výb r
'94
p.s.
p.s.
'10
p.s. polosl. '10
Suchohrdly, Brn nská 225
Suchohrdly, Údolní 366
p.s.
'09
Josefov 31
výb r
Suchohrdly, Údolní 366
Brno, Merhautova 77
polosuché.
Brno, Merhautova 77
polosuché. '10
Lov i ky 8
Lipov 88
p.s.
Brno 13
p.s.
Moravské Bránice 39
zemské
Syrovice 38
Moravské Bránice
Oslavany
M l any 45
Brno
K enovice, Svárovská 31
Vrbice 428
Chrlice
Slavkov,N m any 241
p.s.
Brno, Nopova 73
'10
9
RR
77
79
80
77
75
86 **
70
71
80
2
2
2
1
1
1
1
1
1
MT
70
86 **
78
79
87 **
74
79
72
57
80
71
83 *
80
77
82 *
84 *
80
80
74
84 *
87 **
75
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
B
Müller Thurgau
B 23 Mádl Stanislav
pokra ování
V. Bílovice, Záhumní 1252
MT
p.s.
'10
90 *** 6
B 24 VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA s.r.o V. Bílovice, Žižkovská1374
kabinet
'10
83 *
6
B 25 St ítecký Zden k
Šaratice 254
kabinet
75
6
B 26 Smejkal Ladislav, Ing.
O echov
82 *
6
B 27 Stejskal Jaromír, MVDr.
Brno
p.s.
81 *
6
B 28 ZD N m i ky
N m i ky
p.s. polosu.
79
6
B 29 B lehrad Jaroslav
Želešice 216
80
6
B 30 Polá ek Jaromír
Archlebov 368
78
6
B 31 Fuchsovi Vladimír a Marie Nové Bránice
81 *
6
B 32 Váša Radoslav
Újezd u Brna, Sušilova 92
79
6
B 33 Procházka Robert
Brno, ernovi ky 11
75
6
B 34 Š astný František
Blu ina 483
83 *
6
B 35 Bébar Jan
Královopolské Vážany 15
78
6
87 **
6
81 *
6
80
6
B 36
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
Rajhrad, Š efánikova 69
B 37 Buchta Karel
Tvarožná 180
B 38 Mazel Ji í
Brno,Elplova 8
B301 B lehrádek Stanislav
Chrlice 25
B302 VINCOOP MIKULOV
Mikulov, Brn nská 32
'06
'08
p.s.
p.s.
present
p.s.
C
Aurelius
C1
Forejt Milan, Ing.
Suchohrdly, Údolní 366
p.s.
C2
Forejt Milan, Ing.
Suchohrdly, Údolní 366
p.s.
C3
Smejkal Ji í
Brno
výb r
C4
Smejkal Ji í
Brno
výb r
C5
Smejkal Ji í
Brno
výb r
C6
Hunkes Bohumil, MVDr.
Chrlice 716
C7
Strnad Bohumír
Sivice
C8
ZD Sedlec
Sedlec u Mikulova
C9
Jan a Jaromír
Brno 13
C 10 Vina ství POPELA
'06
present
Au
78
8
'08
83 *
8
'02
71
8
82 *
8
77
8
p.s.
80
8
p.s.
52
8
výb r
84 *
8
83 *
8
79
8
p.s.
Perná 262
10
výb r, polosl.
'07
'09
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Sylvánské zelené
E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
Veltlínské ervené rané
Macík Jaroslav
Hladký Miloslav
Forejt Vladimír
Vina ství RATHOUZSKÝ
Ruman Jan
Šenky ík Václav
Vinný sklep KINCL
Dobrovolný Jan
Zmrzlý Vladimír
F
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F 10
F 11
F 12
F 13
Veltlínské zelené
Otáhal Karel,Ing.
ihá ek František
Tlapák Petr
Forejt Vladimír
Kršák Jaroslav
Kršák Jaroslav
Forejt Milan, Ing.
Forejt Milan, Ing.
Komínek Kv toslav
Konyárik Pavel
Kratochvil Viktor
Uherek Ji í
Špíšek Josef & Milan
Vinné sklepy LECHOVICE
Kadubcová Lenka, Ing.
Machala Petr
St ítecký Lud k, Ing.
Vina ství POPELA
Vina ství HANUŠ
FEDOR MALÍK & SYN.
Lechovice 60
Lipov 204
Dolní Kounice
Brno, Mathonova 76
Perná 262
Blu ina 40
p.s.
p.s. polosl. '10
zemské
p.s. polosl.
p.s.
Modra, Kalin iakova 21
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Suchohrdly, Údolní 247
Moravské Bránice
Brno,Bzenecká 4
Heršpice 20
Slup
Újezd u Brna 560
Blu ina 509
Hustope e, Vina ská 42
Vini né Šumice 151
Suchohrdly 221
Suchohrdly, Údolní 247
Tasovice 261
Tasovice 261
Suchohrdly, Údolní 366
Suchohrdly, Údolní 366
Suchohrdly 211
Hrádek 76
Dambo ice 170
Brno, Merhautova 77
Brno
11
'10
p.s.
p.s.
'08
výb r
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
'06
1.
2.
'07
'10
kabinet
polosu.
p.s.
'09
SZ
79
84 *
79
80 *
86 **
75
77
10
10
10
10
10
10
10
V R
75
81 *
82 *
83 *
81 *
82 *
78
81 *
77
2
2
2
2
2
2
2
2
2
VZ
68
74
67
78
79
73
82 *
80
85 *
80
77
77
82 *
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
F
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19
F 20
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 27
F 28
F 29
F 30
F 31
F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
F 37
F 38
F 39
F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
Veltlínské zelené
Soukup Josef
Machala Petr
Musil Pavel
Zapletal Petr
VINA STVÍ KACHY A
Syfany spol. s r.o.
Ruman Jan
K ížan Karel, Ing.
Mádl Stanislav
Vina ství ZAPLETAL
Ku erová Jitka
Strouhal Old ich
Roznos Jaroslav
VINCOOP MIKULOV
Weinbau Hubert Liener
Horák Jan
Stejskal Jaromír, MVDr.
Špíšek Josef & Milan
Špíšek Josef & Milan
Vinný sklep KINCL
Kinclová Eliška
Kincl Michal
Kincl Bohuslav
Náplava Vít zslav,Ing.
Vina ství POPELA
St íbrný Zden k, Ing.
Hýbl Lubomír, Ing.
N mec Miroslav
Stan k M.
Š astný Ji í
N mec Tomáš
Kyselka Václav
Eliášovi A. + R.
pokra ování
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Rebešovice
V. Bílovice, Svárov 118
polosu.
V. Bílovice
zemské
Vrbice 428
p.s.
Brno, Bzenecká 4
p.s.
Brno, Nopova 73
'09
V. Bílovice, Záhumní
p.s.
1252
V. Bílovice, Revolu ní 865 p.s. polosuché
Brno, Komín
Klobouky u Brna 36
p.s.
Brno
p.s.
Mikulov, Brn nská 32
Rakousko, Drasenhofen 357
DAC
'10
Klobouky u B., Brn nská 6
Brno
Brno
p.s.
'09
Brno
'09
Slup
p.s.
Slup
p.s.
Slup
p.s.
Slup
p.s.
'10
Brno, Brigádnická 60
p.s. polosladké
Perná 262
Želešice
Brno, Slepá 28
Archlebov 402
Židlochovice
'07
Blu ina 605
'10
Archlebov 138
Újezd u Brna
'10
Újezd u Brna
12
VZ
80
77
61
78
77
78
68
83 *
85 *
81
67
79
82 *
82 *
86 **
82 *
80
86 **
84 *
87 **
78
81
72
76
86 **
79
79
83 *
69
82 *
79
79
78
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
pokra ování
F
F 47
F 48
F 49
F 50
F 51
F 52
F 53
F 54
F 55
F 56
F 57
F 58
F 59
F 60
F 61
F 62
F 63
F 64
Veltlínské zelené
Janko Jaroslav, JUDr.,Ing.
Fadrný Josef
Chromý Aleš, MUDr.
Petrus František
Dvorník Petr
Buchta Karel
Jurák Ivo
Rozbo il Rudolf
Vincze Štefan
Sopouch Jaroslav, Ing.
Sopouch Jaroslav, Ing.
Sopouch Jaroslav, Ing.
Sopouch Jaroslav, Ing.
Sopouch Jaroslav,Ing.
Mazel Ji í
Mazel Ji í
Mazel Ji í
Kincl Karel
Židlochovice
Židlochovice
Tvarožná 180
Strážovice-Kamence
Bohutice 192
Slovensko, Krá ová n. V.
Brno, Sta kova 8b
Brno, Sta kova 8b
Brno, Sta kova 8b
Brno, Sta kova 8b
Brno, Sta kova 8b
Brno, Elplova 8
Brno, Elplova 8
Brno, Elplova 8
Miroslav
VZ
84 *
77
83 *
82 *
81
82 *
73
65
82 *
81
89 **
82 *
80
88 **
83 *
81
81
75
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
G
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G 10
G 11
G 12
G 13
Muškát moravský
Mlejnek Lubomír, Bc.
Latr František
Šmíd Pavel
Divácký Pavel
Urbánek Josef
Vina ství ŠUFEISL
Horá ek Vladimír, Ing.
SYFANY spol. s r.o.
Ruman Jan
Ruman Jan
Jochman Jarmil
Rodinné vina ství SEDLÁK
Charvát Stanislav
MM
Kucha ovice 300
kabinet
67
Tasovice 260
70
Horní Dunajovice
kabinet
77 *
Dambo ice 211
72
Petrov 257
'10 72
Oslavany
p.s.
69
K enovice, Svárovská 31
'10 69
Vrbice 428
66
Brno, Bzenecká 4
'07 77 *
Brno, Bzenecká 4
kabinet
75
Opatovice 267
82 *
V. Bílovice, Svárov 14
kab.polosu.
87 **
Klobouky 807
kabinet
67
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Újezd u Brna
Židlochovice
Královopolské Vážany 185
13
p.s.
'10
'06
kabinet
'10
'09
p.s.
p.s.
p.s.
kabinet
kabinet
p.s.
p.s.
kabinet
'02
'98
'99
'96
'00
'04
'06
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
G
G 14
G 15
G 16
G 17
G 18
G 19
G 20
Muškát moravský
Stejskal Jaroslav, Ing.
Vinný sklep KINCL
Vina ství POPELA
Vina ský d m KOBERN
Vina ství HANUŠ
Špíšek Josef & Milan
Mazel Ji í
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14
H 15
H 16
H 17
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 23
H 24
Rulandské bílé
Vina ství u K Í
Frola František
Urbánek Josef
Veselý Radek
Bukovský Zd.
Kaplan Jan, Mgr.
Ruman Jan
pokra ování
MM
Brno, Bubení kova 46
p.s.
86 ** 13
Slup
p.s.
64 13
Perná 262
p.s. polosl.
82 * 13
Dub any,Hodonínská 306 kabinet
71 13
Blu ina 40
p.s.
84 * 13
Brno
'09 76 13
Brno,Elplova 8
kabinet '09 61 13
Vini né Šumice 318
Lipov 88
Petrov 257
Moravský Žižkov
P ítluky
Chrlice
Brno, Bzenecká 4
Rodiné vina ství SP VÁK Milan V. Bílovice,1376
Vina ství ZAPLETAL
V. Bílovice, Revolu ní 865
Mad i Ludvík
Moravský Žižkov 318
B lehrádek Lubomír
Rebešovice 32
Charvát Jaroslav
Klobouky 834
Novák Josef
Borkovany 106
Veverská Bítýška, Dlouhá 654
Škápik Petr,Ing.
Žit ák Vladislav
Brno
Vina ství KERN
B ezí, Sklepní 546
VÍNO MARCIN ÁK
Mikulov, Vina ská 6
Hýbl Lubomír, Ing.
Brno, Slepá 28
Havlát František
Újezd u Brna
Kubeš Stanislav, Ing.
Blu ina 360
Zmrzlí Jitka a Pavel
Blu ina 519
Špíšek Josef & Milan
Brno
Kocsis František
Slovensko, Neded 144
Sláma Vladimír, Ing. a synové Sob šice, Út chovská 5
14
zemské
výb r
p.s.
p.s.
p.s.
výb r
p.s. surlie
p.s. polosl.
p.s. polosu.
p.s. polosu.
p.s.
výb r
výb r
p.s.
p.s.
výb r
p.s. polosu.
'09
'06
'10
'08
'09
'10
p.s.
p.s.
výb r
'09
výb r
'09
RB
75
85 *
74
78
77
88 **
86 **
83
77
79
74
87 **
85 *
87 **
75
86 **
78
66
79
80
85 *
78
79
77
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
I
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I 10
I 11
I 12
I 13
I 14
I 15
I 16
I 17
I 18
I 19
I 20
I 21
I 22
I 23
I 24
I 25
I 26
I 27
I 28
I 29
I 30
I 31
I 32
I 33
Rulandské šedé
Vina ství u K Í
Mlejnek Lubomír, Bc.
Chvátal Otakar
Kadubcová Lenka, Ing.
Kucha ová Zdenka
N mec Jan
Simon Jan
Machá ek Pavel
Vina ství OSI KA
Van k Petr
Bartl Josef
Hunkes Ji í, Ing.
Grepl Old ich
Martinásek Miroslav
Mádl Stanislav
Vini né Šumice 318
zemské
Kucha ovice 300
kabinet
Brno
p.s.
Lipov 204
p.s. polosu.
Brno
Moravské Bránice 121
Moravské Bránice 235
M l any 45
V. Bílovice, Simering 388
p.s.
V.Bílovice, Pionýrská 978
Chrlice, P kná 24
p.s.
Brno, Chrlice 196
Hrušovany u Brna
Host rádky-Rešov 8
p.s.
V. Bílovice, Záhumní 1252
p.s.
Rodiné vina ství SP VÁK Milan V. Bílovice,1376
p.s. polosl.
Ku erová Jitka
Brno, Komín
Vina ství KONE NÝ
ejkovice
výb r
HRABAL, s.r.o.
V. Bílovice, Svárov 328
p.s.
Špíšek Josef & Milan
Brno
p.s.
Špíšek Josef & Milan
Brno
p.s.
Ju i ka Ji í,ing.
Nížkovice 48
výb r
Vinný sklep KINCL
Slup
výb r
K áva Josef, Ing.
Chrlice
p.s.
B lehrádek Ladislav
Brno, Vychodilova 16
p.s.
Veverská Bítýška, Dlouhá 654
Škápik Petr, Ing.
p.s.
Jan a Jaromír
Brno 13
kabinet
Vina ství POPELA
Perná 262
výb r, slad.
VÍNO MARCIN ÁK
Mikulov, Vina ská 6
p.s.
Kapp Rudolf
Brno
p.s.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ
Rajhrad, Š efánikova 69
p.s.
Papp Dezider, Ing.
Slovensko, Krá ová n. V.
Mazel Ji í
Brno, Elplova 8
kabinet
15
'08
'10
'09
'08
'09
'06
'10
'10
'09
'07
'09
'09
'08
'10
'10
RŠ
62
75
73
83 *
80 *
77 *
68
78 *
84 *
67
71
72
75
80 *
77 *
77 *
74
79 *
75
72
77 *
86 **
76
81 *
71
77 *
70
73
73
72
76
76
67
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
J
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J 10
J 11
J 12
J 13
J 14
J 15
J 16
J301
Tramín ervený
Otáhal Karel, Ing.
Horá ek Vladimír, Ing.
Van k Petr
Ruman Jan
Vina ství OSI KA
Stárková Hana
anderle Ji í, MVDr.,CSc.
Stejskal Jaroslav, Ing.
Š astný Ji í
Vina ství HANUŠ
Š astný František
Paulík Josef
K
Pálava
K1
Lukeštík Ivo
Božice 376
K2
Chládek Petr
Tasovice 108
výb r
76
14
K3
Kadubec František, Ing.
Brno
výb r
83
14
K4
B lehrádek Lubomír
Rebešovice 32
p.s.
86 ** 14
K5
Horák Milan
Velké N m ice
výb r
84 * 14
K6
St ítecký Zden k
Šaratice 254
výb r
80
14
K7
Hulák Lubomír
Klobouky u Brna 649
65
14
K8
Vinný sklep KINCL
Slup
K9
Vina ství POPELA
Perná 262
výb r, sladké
78
14
K 10 ZD N m i ky
N m i ky
výb r, polosl.
83
14
K 11 Krej í Milan
Strachotín, Osvobození 84
p.s.
61
14
K 12 Paulík Josef
Brno, Ob any
K 13 Mazel Ji í
Brno, Elplova 8
Hustope e,Vina ská 42
p.s.
K enovice, Svárovská 31
V. Bílovice,Pionýrská 978 zemské
Brno, Bzenecká 4
výb r
'06
V. Bílovice, Simering 388 p.s. polosl. '08
Slavkov, Bu ovická 156
p.s.
Klobouky u Brna
p.s.
'10
Brno, Bubení kova 46
p.s.
Blu ina 605
výb r
'09
Blu ina 40
Blu ina 483
výb r
'09
Brno, Ob any
p.s.
'09
VÍNNA PIVNICA Chudý M.,Ing. Vinohrady n. Váhom
výb r, polosl.
VLADIMÍR VALENTA
Bratislava, Príjazdná 11
polosu. '09
ZD Vajnory
Bratislava, Hospodárska 9
p.s.
'10
Kincl Karel
Miroslav
výb r
VINCOOP MIKULOV
Mikulov, Brn nská 32
výb r
T
82
69
84 *
86 **
78
78
72
87 **
86 **
76
63
85 *
83
76
83
86 **
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
present
Pa
p.s.
'10
výb r
16
87 ** 14
84 * 14
výb r
'05
85 * 14
p.s.
'10
67
14
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L 10
L 11
L 12
L 13
L 14
L 15
L 16
L 17
L 18
L 19
L 20
L 21
L 22
L 23
L 24
L 25
Bílá révová vína
Chvátal Otakar
Kratochvil František
Šebesta František
Kubí ek Jaroslav, Ing.
Ruman Jan
Ruman Jan
Jochman Jarmil
Reznerová Danuše
M
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Sauvignon
Vyšinka Josef
Chvátal Otakar
Juránek Miloš
Chládek Petr
Šmíd Pavel
Vinné sklepy LECHOVICE
Brno
Sokolnice 288
Lov i ky 122
Brno
Klobouky u Br.,Brn nská 6
Nížkovice 48
Kyjov, N t ická 2042
Kyjov, Boršovská 2210
Kyjov, N t ická 2042
Nové Bránice
Nové Bránice
T +Pá
Újezd u Brna 889
VZ+Nb
Blu ina 40
VZ+RR
Brno,Bohunice
p.s. Cha+RŠ+Hib
Brno-Bohunice
Nosislav 428
p.s.
Sob šice, Út chovská 5 kab. RR+RV '10
kab. Cha+MT '10
Brno, Elplova 8
76
85 *
69
74
76
72
79 *
71
83 *
80 *
79 *
80 *
77
76
78
79 *
75
80 *
76
80 *
81 *
76
78
75
67
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Tasovice 311
Brno
Brno
Tasovice 108
Horní Dunajovice
Lechovice 60
Sg
79
83 *
77
81 *
81 *
79
7
7
7
7
7
7
Hrušovany u Br., Žižkova 540
Brno, Bzenecká 4
Brno, Bzenecká 4
Opatovice 267
Sláma Vladimír, Ing. a synové
Mazel Ji í
V R+T +MM
RB+Pá
'08
Brno - Komín, Ulrychova 10
Weinhof z. Biofritzl F. und H. Strebl Rakousko, Drasenhofen 86
Horák Jan
Stejskal Jaromír, MVDr.
Horák Jan
Ju i ka Ji í, Ing.
Ture ek Jan
Kundrata Jan
Ture ek Jan
Fuchsovi Vladimír a Marie
Fuchsovi Vladimír a Marie
Formánek Evžen
Vina ství HANUŠ
Bohunický obecní vinohrad
Kone ný Ladislav
Vina ství KAREL VÁLKA
p.s. Au+RR '10
Kab.Sg+RB '09
RB+VZ
Klobouky u Brna, Brn nská 6
17
bio, polosu '10
MT+Nb
MT+Iza
Sg+RV
MM+MT
RR+Pá
p.s.
p.s.
p.s.
výb r
p.s.
'08
'10
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
M
Sauvignon
pokra ování
M7
Prátová Zuzana
Josefov 31
M8
Šebesta František
Lov i ky 122
p.s.
M9
Šebesta František
Lov i ky 122
výb r
M 10 H eba ka Lumír
V.Bílovice
výb r
M 11 SKLEP BLU INA, o.s.
Blu ina
M 12 Soukup Josef
Dolní Kounice
M 13 Zapletal Petr
V. Bílovice, Svárov 118
M 14 Bukovský Zd.
P ítluky
M 15 Franz Robert
Sg
výb r
77
7
'06
79
7
'10
85 *
7
84 *
7
81 *
7
78
7
polosladké
79
7
výb r
74
7
Újezd u Brna 490
p.s.
80
7
M 16 Skoupil Petr
V. Bílovice 450
p.s.
87 **
7
M 17 Vina ství ZAPLETAL
V. Bílovice, Revolu ní 865
p.s.
82 *
7
M 18 Mad i Ludvík
Moravský Žižkov 318
83 *
7
M 19 ZD Sedlec
Sedlec u Mikulova
výb r
73
7
M 20 Charvát Stanislav
Klobouky 807
p.s.
79
7
M 21 Novák Josef
Borkovany 106
výb r
78
7
M 22 Špíšek Josef & Milan
Brno
81 *
7
M 23 Vina ství KERN
B ezí,Sklepní 546
83 *
7
M 24 Vina ství POPELA
Perná 262
79
7
M 25 Pavlas Jan
Želešice 321
p.s.
79
7
M 26 Pavlas Jan
Želešice 321
p.s.
78
7
M 27 Slanina Jan
Brno,Ob any
p.s.
72
7
M 28 Suchomel Prokop,Ing.
Strážovice 176
výb r
73
7
M 29 Jakša Stanislav
Kyjov 75
63
7
M 30 Sýkora Josef
Brno, Libušino úd. 42
p.s.
79
7
M 31 Vina ství ŠOMAN
Dolní Dunajovice
p.s.
83 *
7
M 32 Špíšek Josef & Milan
Brno
84 *
7
M 33 Kocsis František
Slovensko, Neded 144
77
7
M 34 Papp Dezider, Ing.
Slovensko, Krá ová n. V.
76
7
M 35 Demko Ján
Slovensko, Neded 1152
78
7
M 36 Mazel Ji í
Brno, Elplova 8
80
7
'10
p.s. polosl. '10
'09
výb r
výb r, polosl.
'10
'09
®
18
p.s.
'10
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
N
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
Ryzlink vlašský
Tomeš Radovan, Ing.
Vina ství J. MACÍK
Forejt Vladimír
Chládek Petr
Konyárik Pavel
Konyárik Pavel
Strý ek Josef
H eba ka Lumír
SKLEP BLU INA, o.s.
Van k Petr
St ítecký Lud k, Ing.
St ítecký Lud k, Ing.
Franz Robert
Vina ství NOVOSEDLY
Tetur Tomáš
B lehrádek Lubomír
Nádení ek Miloš
Roznos Jaroslav
Tur ínek Jan
Vinný sklep KINCL
K áva Josef, Ing.
Vina ství POPELA
ZD N m i ky
Chytka Ji í
Dokoupil Petr
elechovský František
Vina ský d m KOBERN
Krej í Milan
Vina ství KAREL VÁLKA
Hauslar Josef
Kubí ek René
Vina ství ŠOMAN
Rampula Pavel
Hustope e, Mírová 8
p.s.
p.s. zemské
Dolní Kounice
Suchohrdly, Údolní 247
Tasovice 108
Hrádek 76
Hrádek 76
kabinet
Brno
V.Bílovice
výb r
Blu ina
p.s.
V. Bílovice, Pionýrská 978 zemské
Brno, Mathonova 76
zemské
Brno, Mathonova 76
Újezd u Brna 490
p.s.
Novosedly
p.s.
Velké Bílovice
Rebešovice 32
kabinet
Klobouky u Brna, Úzká 10
Brno
Brno
p.s.
Slup
p.s.
Chrlice
p.s. surlie
Perná 262
p.s. polosl..
N m i ky
p.s.
Želešice, 24. dubna 243
Brno, Ob any
Brno
p.s.
Dub any, Hodonínská 306 p.s. polosu.
Strachotín, Osvobození 84
p.s.
Nosislav 428
Židlochovice
Židlochovice
Dolní Dunajovice
výb r
Dolní Dunajovice
p.s.
19
'09
'10
'09
'09
'10
'10
'10
'10
'10
'10
'09
RV
82 *
78
76
81 *
79
82 *
69
74
81 *
77
80
74
78
71
76
82 *
71
81 *
79
89 **
80
89 **
70
76
77
61
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
nehod. 5
54
5
73
5
83 * 5
73
5
91 *** 5
81 * 5
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
N
N 34
N 35
N 36
N 37
N 38
N 39
N 40
Ryzlink vlašský
Vígh Ladislav,Ing
Kotú ek Jozef, Ing.
O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O 10
O 11
O 12
O 13
O 14
O 15
O 16
O 17
O 18
O 19
O 20
O 21
O 22
O 23
O 24
Neuburské
Hladký Miloslav
Balaštík Drahomír, Dr.
Hudec Antonín
Kratochvil František
Král Ladislav
Kadubec František, Ing.
Kubík Jind ich
Badin František
Smejkal Ji í
Veselý Radek
Horá ek Vladimír, Ing.
otek Vladimír
Ruman Jan
Ruman Jan
Pavezka František
Pavezka František
Rodinné vina ství SEDLÁK
Tetur Vladimír
Mádlová Hana
B lehrádek Lubomír
Ku erová Jitka
Ku erová Jitka
St ítecký Zden k
Sobotka Josef, Ing.
pokra ování
Neded, Slovensko,
Zemianske Sady 255
VÍNNA PIVNICA Chudý M.,Ing. Vinohrady n. Váhom
VÍNO HELEN
Slovensko, Neded
Podstránská Ivana, Ing.
Brno, Kroftova 39
Fejfar Karel
Brno, Nejedlého 24
Mazel Ji í
Brno, Elplova 8
Dolní Kounice
Brno
Lov i ky 8
Sokolnice 288
Brno, Slezákova 16
Brno
p.s. polosu.
kab. polosu
kab. polosu.
'04
p.s.
p.s.
p.s.
kabinet
'10
'10
Dolní Kounice, Ivan ická 24
Moravské Bránice 383
Brno
p.s.
Moravský Žižkov
'10
K enovice, Svárovská 31
Kobylí 210
p.s.
Brno, Bzenecká 4
p.s.
'07
Brno, Bzenecká 4
p.s.
Slavkov, N m any 241
'10
N m any 241
p.s.
V.Bílovice,Svárov 14
kabinet
V. Bílovice, Záhumní 1277 polosladké
V. Bílovice, Na Aleji 148
kabinet
Rebešovice 32
p.s.
Brno, Komín
Brno, Komín
'08
Šaratice 254
kabinet
O echov
'07
20
RV
73
76
81 *
79
76
85 *
83 *
5
5
5
5
5
5
5
Ng
76
79
80 *
75
73
81 *
81 *
75
82 *
86 **
72
77
78
76
76
82 *
78
82 *
76
80 *
79
55
77
80 *
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
pokra ování
O
O 25
O 26
O 27
O 28
O 29
O 30
O 31
O 32
O 33
O 34
O 35
O 36
O 37
O 38
O 39
O 40
O 41
O 42
O 43
Neuburské
anderle Ji í, Ing.
anderle Ji í, MVDr.,CSc.
VINA STVÍ Pavel Lebloch
Ková Michal, Ing.
Špíšek Josef & Milan
B lehrádek Ladislav
Ježek Ji í
Urban Radoslav
Pavlas Jan
Dobrovolný Jan
Horá ek Lubomír
Hlavinka Pavel
Polá ek Jaromír
Suchomel Old ich
Sýkora Josef
Vina ství ŠOMAN
Buchta Karel
Hlavá Kamil
Fejfar Karel
Brno
Klobouky u Brna
Velké Bílovice
Brno, B ezová 9
Brno
Brno, Vychodilova 16
Vranovice 525
Hajany 3
Želešice 321
Újezd u Brna 560
Bukovany
Bukovany
Archlebov 368
Újezd u Brna 245
Brno, Libušino úd. 42
Dolní Dunajovice
Tvarožná 180
Brno, Ob any
Brno, Nejedlého 24
Ng
73
82 *
81 *
85 *
70
72
75
81 *
75
71
70
84 *
80 *
74
77
84 *
78
61
80 *
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Irsai Oliver
Kadubec František, Ing.
Vina ství ZAPLETAL
Ková Michal, Ing.
ZD N m i ky
VÍNO HELEN
ZD Vajnory
IO
Brno
76 *
zemské, polosu 74
V. Bílovice, Revolu ní 865
Brno,B ezová 9
p.s.
73
N m i ky
p.s. polosl.
77 *
Slovensko, Neded
73
Bratislava, Hospodárska 9
84 *
13
13
13
13
13
13
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Chardonnay
Chvátal Otakar
Lukeštík Ivo
Chvátal Otakar
Vinné sklepy LECHOVICE
Ch
a
63
75
75
76 *
12
12
12
12
Brno
Božice 376
Brno
Lechovice 60
21
p.s.
kabinet
zemské
p.s.
p.s.
p.s.
'10
'09
'09
'09
'08
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
kabinet
p.s.
p.s. polosu.
'10
p.s.
výb r, polosl. '09
p.s. polosl. '10
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Q
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q 10
Q 11
Q 12
Q 13
Q 14
Q 15
Q 16
Q 17
Q 18
Q 19
Q 20
Q 21
Q 22
Q 23
Q 24
Q 25
Q 26
Q 27
Q 28
Q 29
Q 30
Q 31
Q 32
Q 33
Q 34
Q 35
Q 36
Q 37
Q 38
Q 39
Chardonnay
Vinné sklepy LECHOVICE
Prátová Zuzana
Šebesta František
Sá ek Cyril a syn
Kadubec František, Ing.
Špíšek Josef & Milan
Vina ství JAN PLA EK
Mikulanec Radek
Soukup Josef
Koblížek Jaroslav
Smejkal Ji í
Van k Petr
Šenky ík Václav
Martinásek Miroslav
Vina ství NOVOSEDLY
pokra ování
Lechovice 60
p.s.
Josefov 31
p.s.
Lov i ky 122
p.s.
'06
Brno 13
kabinet '09
Brno
p.s.
Brno
p.s.
Moravské Bránice 39
zemské '10
Dolní Kounice
výb r
Dolní Kounice
Rosice, Trávníky 130
Brno
výb r
V. Bílovice, Pionýrská 978
zemské
Heršpice 20
Host rádky-Rešov 8
p.s.
Novosedly
p.s.
'10
Rodiné vina ství SP VÁK Milan V. Bílovice 1376
p.s. polosl. '10
VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA s.r.o V. Bílovice, Žižkovská 1374
p.s.
'10
Mad i Ludvík
Moravský Žižkov 318
p.s. polosl. '10
Vina ství KUBÍK
V. Bílovice, Ve Dvo e 671
p.s.
Hulák Lubomír
Klobouky u Brna 649
Strouhal Old ich
Klobouky u Brna 36
p.s.
HRABAL, s.r.o.
V. Bílovice, Svárov 328
p.s. polosu. '10
Stejskal Jaromír, MVDr.
Brno
p.s.
Stejskal Jaroslav, Ing.
Brno, Bubení kova 46
p.s.
Vina ství KERN
B ezí,Sklepní 546
výb r
Vina ství POPELA
Perná 262
výb r, sladké
Vina ský d m KOBERN
Dub any,Hodonínská 306 p.s. polosl.
Hustope e u Br., Herbenova 43 zemské '10
Vinný sklep U VRB
Rozbo il Rudolf
Bohutice 192
kabinet '10
VÍNNA PIVNICA Chudý M.,Ing. Vinohrady n. Váhom
p.s.
VÍNO HELEN
Slovensko, Neded
Vinárstvo KOTÚ EK
Zemianske Sady 255
výb r
'09
VLADIMÍR VALENTA
Bratislava, Príjazdná 11
'10
DUDO Miroslav
Modra, Poto ná 1
p.s.
Mazel Ji í
Brno, Elplova 8
p.s.
'10
22
Ch
a*
78
72
86 **
66
76 *
74
80 *
82 *
63
80 *
70
63
68
64
64
76 *
73
75
90 **
53
65
67
71
82 *
64
74
67
67
61
75
79 *
74
73
74
69
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
RR
Ostatní bílá odr dová a známková vína
RR
Bianca
RR 1
Bi
elechovský František
Brno
RR17 Stejskal Jaromír, MVDr.
Brno
RR19 Kapp Rudolf
Brno
RR
15
84 * 15
80
15
BH
Suchohrdly, Údolní 366
82
15
Brno
Ch
o
78
15
Chorvat
RR 3 Chvátal Otakar
RR
p.s.
Bouvier v hrozen
RR 8 Forejt Milan, Ing.
RR
79
p.s.
'09
D vín
De
RR 2 Branecký Peter
Skalica - Hliníky
výb r
85 * 15
RR 4 Lukeštík Ivo
Božice 376
výb r
84 * 15
RR10 Lukeš Libor
Rakvice, Nádražní 572
bobul.
86 ** 15
RR11
Rodinné vina ství SP VÁK Milan
Velké Bílovice 1376
p.s. polosu. '10
RR16 Polach František
Velké Bílovice
RR22 Kožuch O.
Krá ová n. Váhom
bobul.
RR25 Vinárstvo KOTÚ EK
Zemianske Sady 255
bobul.
RR
87 ** 15
84 * 15
'09
Hibernal
80
15
77
15
Hi
RR 9 Fabikovi Václav
V. Bílovice, Fabián 1183
výb r
84 * 15
RR12 Skoupil Petr
V. Bílovice, ejkovská 450
p.s.
84 * 15
RR14 Horák Milan
Velké N m ice
výb r
87 ** 15
výb r
86 ** 15
RR15 Vina ství KONE NÝ
RR
Jurigov Ausbruch
RR
29
ZD Vajnory
ejkovice
Bratislava, Hospodárska 9 známkové '08
23
80
15
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
RR Muškát Ottonel
RR13 Mádl Stanislav
RR18 Pavlas Jan
RR20 Vígh Ladislav, Ing
RR23 VÍNNA PIVNICA Chudý M., Ing.
RR24 Vladimír Valenta
RR28 Sopouch Jaroslav, Ing.
RR Pesecká Leánka
RR21 Kožuch O.
RR26 Szocs Géza
RR27 Szarka Ladislav
V. Bílovice, Záhumní 1252
Želešice 321
Slovensko, Neded
Vinohrady n. Váhom
Bratislava, Príjazdná 11
Brno, Sta kova 8b
p.s.
MO
77
80
78
79
'09 77
'87 88 **
15
15
15
15
15
15
PL
76
77
75
15
15
15
Tasovice 261
Tasovice 261
Pra
'10 70
68
15
15
RR Veritas
RR 5 Chládek Petr
Tasovice 108
Ver
80
15
RS Rosé
RS 1 Branecký Peter
RS 2 ihá ek František
RS 3 Vina ství u K Í
RS 4 Chvátal Otakar
RS 5 Strý ek Josef
RS 6 Prátová Zuzana
RS 7 Kadubcová Lenka, Ing.
RS 8 Vina ství JAN PLA EK
RS 9 N mec Jan
RS10 Šusta Radek
RS11 Vina ství ŠUFEISL
RS12 ihá ek Jaroslav
RS13 Veselý Radek
Skalica - Hliníky
Vini né Šumice 151
Vini né Šumice 318
Brno
Brno
Josefov 31
Lipov 204
Moravské Bránice 39
Moravské Bránice 121
Dolní Kounice
Oslavany
Dolní Kounice
Moravský Žižkov
RR Prachtraube
RR 6 Kršák Jaroslav
RR 7 Kršák Jaroslav
Slovensko, Krá ová n. V.
Slovensko, Ša a
Slovensko,Tešedíkovo
24
výb r
CS
'10
zemské SV
p.s. RM '09
výb r ZW
výb r CS
p.s. Me,polos '10
Zemské, Sv
Fr
Fr
p.s. Sv
Zw
'10
57
78
74
79
85 *
76
81 *
84 *
70
74
77
86 **
75
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
RS
Rosé
RS 14 otek Vladimír
RS 15 Vina ství OSI KA
RS 16 Vina ství OSI KA
RS 17 SYFANY spol. s r.o.
RS 18 VINA STVÍ KACHY A
RS 19 Rodinné vina ství SEDLÁK
RS 20 Mádlová Hana
RS 21 VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA
RS 22 s.r.o
Strnad Bohumír
RS 23 Ku erová Jitka
RS 24 Ku era Petr
RS 25 ezá ovi H.+O.
RS 26 Strouhal Old ich
RS 27 ZD Sedlec
RS 28 anderle Ji í, MVDr.,CSc.
RS 29 VINA STVÍ Pavel Lebloch
RS 30 Špíšek Josef & Milan
RS 31 Stejskal Jaroslav, Ing.
RS 32 Náplava Vít zslav, Ing.
RS 33 Vina ství POPELA
RS 34 Vina ství VOLA ÍK
RS 35 Vina ství VOLA ÍK
RS 36 VÍNO MARCIN ÁK
RS 37 VÍNO MARCIN ÁK
RS 38 Pavlas Jan
RS 39 Slanina Jan
RS 40 SPIELBERG CZ S.R.O.
RS 41 Horá ek Lubomír
RS 42 Hlavinka Pavel
RS 43 Zmrzlý Vladimír
RS 44 Š astný František
RS 45 Vina ství KAREL VÁLKA
RS 46 Buchta Karel
pokra ování
Kobylí 210
p.s. Sv
V. Bílovice, Simering 388
p.s. Fr
V. Bílovice, Simering 388 p.s. RM,
Vrbice 428
Sv
zemské,Zw,polosl
V. Bílovice
V. Bílovice, Svárov 14
p.s. Zw,
polosuFr '10
V. Bílovice, Na Aleji 148 Kabinet,
V. Bílovice, Žižkovská 1253 kabinet Zw '10
Sivice
'09
Brno, Komín
MP
'10
p.s. Chorvat, polosl
Brno-Jundrov, Juranka
Brno
'10
Klobouky u Brna 36
p.s. Zw
Sedlec u Mikulova
p.s. CS
Klobouky u Brna
An
Velké Bílovice
zemské Fr
Brno
Zw, klaret
Brno, Bubení kova 46
kabinet Fr
Brno, Brigádnická 60
Zw
Perná 262
p.s. Fr
polosla
Mikulov, Husova 318/36
p.s.
CM
polosla
Mikulov, Husova 318/36
p.s. Fr
polosla
Mikulov, Vina ská 6
p.s.
ZW '10
Mikulov, Vina ská 6
p.s. Sv '10
polosu
Želešice 321
p.s. Fr
Brno, Ob any
p.s. CM
Archlebov 406
p.s. Zw
Bukovany
kabinet Fr
Bukovany
p.s. Zw
Blu ina 509
výb r RM
Blu ina 483
p.s. RM
Nosislav 428
p.s. Fr
Tvarožná 180
Zw
25
80
81 *
87 **
62
83 *
86 **
81 *
68
60
55
63
64
80
80
76
79
79
75
67
86 **
83 *
83 *
88 **
83 *
78
81 *
79
67
68
78
70
82 *
76
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
RS
Rosé
RS 47 Kone ný Ladislav
RS 48 Loskot Roman, Ing.
RS 49 Špíšek Josef & Milan
RS 50 VÍNO HELEN
RS 51 Szarka Ladislav
S
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
Modrý Portugal
Chvátal Otakar
Prátová Zuzana
Kadubec František, Ing.
SKLEP BLU INA, o.s.
Nešp rek Zden k
Vina ství RATHOUZSKÝ
Vina ství ŠUFEISL
Freiberg Pavel
Badin František
Pavezka František
Skoupil Petr
Mad i Ludvík
Smejkal Ladislav, Ing.
Novák Josef
Dobrovolný Jan
Buchta Karel
Podstránská Ivana, Ing.
T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Svatovav inecké
Osi ka Kamil
Tomeš Radovan, Ing.
Sk i ka Stanislav
Hladký Miloslav
Železný Ji í
Vina ství u K Í
Br ák Ji í
pokra ování
Brno-Bohunice
Nosislav
Brno
Slovensko, Neded
Slovensko,Tešedíkovo
MP
p.s. Sv
Fr
CF
Fr
Brno
Josefov 31
Brno
Blu ina
Dolní kounice
Moravské Bránice
Oslavany
p.s.
Moravské Bránice 57
Moravské Bránice 383
Slavkov, N m any 241
p.s.
V. Bílovice, ejkovská 450
p.s.
Moravský Žižkov 318
p.s.
O echov
Borkovany 106
p.s.
Újezd u Brna 560
Tvarožná 180
Brno, Kroftova 39
polosuché
Dolní Kounice, Antonínská 2
Hustope e, Mírová 8
Brno, Malostranská 49
Dolní Kounice
Vini né Šumice 316
Vini né Šumice 318
Tasovice 328
26
p.s.
zemské
'10
'09
'10
'02
'09
'10
'09
49
80
72
82 *
77
17
17
16
16
16
MP
79
77
78
79
80 *
84 *
80 *
76
87 **
79
83 *
85 *
80 *
71
88 **
71
72
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Sv
78
74
75
81
84 *
83 *
74
19
19
19
19
19
19
19
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
T
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
T 17
T 18
T 19
T 20
T 21
T 22
T 23
T 24
T 25
T 26
T 27
T 28
T 29
T 30
T 31
T 32
T 33
T 34
T 35
T 36
T 37
T 38
T301
Svatovav inecké
Vyšinka Josef
Jaša Josef
Chvátal Otakar
Forejt Vladimír
Konyárik Pavel
Bubla Václav
Kadubec František, Ing.
Puttner Vít zslav, Ing.
Mikulanec Radek
Kubík Jind ich
Vina ství OSI KA
Ruman Jan
Ruman Jan
Ondruška Vladimír
Zho Vladimír
Valenta Radek, Mgr.
Langr Josef
Vinný sklep KINCL
K áva Josef, Ing.
Pavlas Jan
Slanina Jan
Jaroš Jaroslav
Jaroš Jaroslav
Ture ek Jan
Fuchsovi Vladimír a Marie
Suchomel Old ich
Jaborník Josef
Krej í Milan
Bébar Jan
Buchta Karel
Sopouch Jaroslav, Ing.
B lehrádek Stanislav
pokra ování
Tasovice 311
Suchohrdly 1
Brno
Suchohrdly, Údolní 247
Hrádek 76
Lov i ky 119
Brno
Syrovice 311
Dolní Kounice
barrique '02
p.s.
Dolní Kounice, Ivan ická 24
V. Bílovice, Simering 388
Brno, Bzenecká 4
Brno, Bzenecká 4
Brno
Brno
Borkovany 364
Borkovany 126
Slup
Chrlice
Želešice 321
Brno, Ob any
Židlochovice
Židlochovice
Kyjov, N t ická 2042
Nové Bránice
Újezd u Brna 245
Blu ina
Strachotín, Osvobození 84
Královopolské Vážany 15
Tvarožná 180
Brno, Sta kova 8b
Chrlice 25
27
p.s.
'06
p.s.
p.s.
'10
p.s.
'09
barrique
p.s.
p.s.
'09
'08
'08
p.s.
'97
Sv
75
76
83 *
72
84 *
74
79
83 *
85 *
88 **
84 *
65
67
83 *
87 **
81
86 **
81
84 *
87 **
78
81
84 *
83 *
83 *
83 *
84 *
76
82
86 **
83 *
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
present
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
U
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U 10
U 11
U 12
U 13
U 14
U 15
U 16
André
K ížová Eliška, Mgr.
Chládek Petr
Strý ek Josef
Rozsypal Jaroslav
Sá ek Cyril a syn
Kadubec František, Ing.
SKLEP BLU INA, o.s.
Vina ství JAN PLA EK
Smejkal Ji í
Tur ínek Jan
Špíšek Josef & Milan
Špíšek Josef & Milan
Urban Radoslav
Kapp Rudolf
Š astný František
Špíšek Josef & Milan
V
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
Zweigeltrebe
K ížová Eliška, Mgr.
Vymazal Alois
Mlejnek Lubomír, Bc.
Klíma B. - Kratochvíl L.
Juránek Miloš
Latr František
Konyárik Pavel
Hude ek Zden k
N mec Jan
Korber Petr
Vina ství RATHOUZSKÝ
Puttner Miroslav, Ing.
Kubí ek Dušan
Bukovský Zd.
Grepl Old ich
Vini né Šumice 283
Tasovice 108
Brno
Lov i ky 22
Brno 13
Brno
Blu ina
Moravské Bránice 39
Brno
Brno
Brno
Brno
Hajany 3
Brno
Blu ina 483
Brno
Vini né Šumice 283
Vini né Šumice 255
Kucha ovice 300
Dolní V stonice
Brno
Tasovice 260
Hrádek 76
Lov i ky, ZS
Moravské Bránice 121
Dolní Kounice
Moravské Bránice
Trboušany 44
p.s.
'10
p.s.
zemské
28
'08
'10
'10
p.s.
'09
'08
'09
p.s.
'07
p.s.
p.s.
kabinet
p.s.
p.s.
'10
'09
'09
p.s.
Hrušovany u Br., Sídlišt 1
P ítluky
Hrušovany u Brna
'10
p.s.
An
90 *** 23
83 23
79 23
82 23
78 23
84 23
84 23
86 ** 23
86 ** 23
73 23
87 ** 23
87 ** 23
84 23
82 23
83 23
87 ** 23
Zw
86 **
71
81 *
78
81 *
77
75
71
72
78
84 *
83 *
76
80 *
69
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
V
V 16
V 17
V 18
V 19
V 20
V 21
V 22
V 23
V 24
V 25
V 26
V 27
V 28
V 29
V 30
V 31
V 32
V301
Zweigeltrebe
Pavezka František
Vina ství NOVOSEDLY
St ítecký Lud k, Ing.
St ítecký Lud k, Ing.
Nádení ek Miloš
anderle Ji í, MVDr.,CSc.
Bio Weingut Stinzl
Valenta Radek, Mgr.
Špíšek Josef & Milan
Jan a Jaromír
Vina ství KERN
Peterka Miloslav
Kapp Rudolf
W
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W 10
W 11
W 12
W 13
Rulandské modré
Chvátal Otakar
Chvátal Otakar
Šebesta František
Rozsypal Jaroslav
Urbánek Martin
Špíšek Josef & Milan
Machá ek Pavel
Hunkes Ji í,Ing.
Ruman Jan
Ruman Jan
Tetur Vladimír
Vina ství NOVOSEDLY
Strouhal Old ich
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
Rampula Pavel
Kožuch O.
Sláma Vladimír, Ing. a
synové
VINCOOP MIKULOV
pokra ování
Slavkov, N m any 241
Novosedly
Brno, Mathonova 76
Brno, Mathonova 76
Klobouky u Brna, Úzká 10
Klobouky u Brna
Rakousko, Steinebrunn 115
Borkovany 364
Brno
Brno 13
B ezí, Sklepní 546
Želešice 236
Brno
Rajhrad, Š efánikova 69
Dolní Dunajovice
Slovensko, Krá ová n. V.
Sob šice, Út chovská 5
Mikulov,Brn nská 32
Brno
Brno
Lov i ky 122
Lov i ky 22
Petrov 257
Brno
M l any 45
Brno, Chrlice 196
Brno, Bzenecká 4
Brno, Bzenecká 4
Velké Bílovice 1277
Novosedly
Klobouky u Brna 36
29
p.s.
p.s.
'10
barrique '10
barrique
biovíno
p.s.
'09
p.s.
p.s.
'09
p.s.
p.s.
p.s.
'10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
present
'09
'07
p.s.
p.s.
kab.
'10
barrique
p.s.
Zw
80 *
80 *
82 *
81 *
71
75
66
78
78
50
88 **
78
82 *
79
74
77
79
'08
'10
výb r
'05
'08
p.s. klaret '10
p.s.
'10
'10
RM
77
80
80
84 *
71
80
76
76
86 **
77
82 *
79
70
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
W
W 14
W 15
W 16
W 17
W 18
W 19
W 20
W 21
W 22
W 23
W 24
W 25
W 26
Rulandské modré
Ková Michal, Ing.
Špíšek Josef & Milan
Stejskal Jaroslav, Ing.
Julínek Stanislav
Jakša Stanislav
Váša Radoslav
Vinný sklep U VRB
Š astný František
Loskot Roman, Ing.
Rozbo il Rudolf
ZD Vajnory
Vinárstvo BLAHO Igor
Mazel Ji í
X
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X 10
X 11
X 12
X 13
X 14
X 15
X 16
X 17
X 18
Frankovka
Osi ka Kamil
St echa Martin
a o Václav
Vina ství J. MACÍK
Hladký Miloslav
Balaštík Drahomír, Dr.
Branecký Peter
Branecká Anna
Chvátal Otakar
Latr František
H eba ka Lumír
Puttner Vít zslav, Ing.
N mec Jan
Korber Petr
Nešp rek Zden k
Šusta Radek
Puttner Miroslav, Ing.
Freiberg Pavel
pokra ování
'06
'08
'10
RM
76
83 *
81 *
72
64
77
87 **
74
81 *
81 *
77
81 *
76
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Dolní Kounice, Antonínská 2
Dolní Kounice
Dolní Kounice
Dolní Kounice
p.s. zemské
Dolní Kounice
p.s.
Brno
kabinet
Skalica - Hliníky
p.s.
Skalica - Hliníky
p.s.
'09
Brno
Tasovice 260
Velké Bílovice
výb r
Syrovice 311
p.s.
Moravské Bránice 121
'09
Dolní Kounice
'09
Dolní kounice
Dolní Kounice
Trboušany 44
p.s.
Moravské Bránice 57
Fr
74
80
76
87 **
73
68
76
64
72
84 *
75
84 *
82 *
72
71
82 *
67
75
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Brno, B ezová 9
Brno
Brno, Bubení kova 46
Kyjov, Koliba 2352
Kyjov 75
Újezd u Brna, Sušilova 92
Hustope e u Br.,Herbenova 43
Blu ina 483
Nosislav
Bohutice 192
Bratislava, Hospodárska 9
Zelene , Hlavná 40
Brno, Elplova 8
30
p.s.
'09
'09
p.s.
výb r
výb r
p.s.
p.s.
p.s.
p.s.
výb r
p.s.
'09
'09
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
X
X 19
X 20
X 21
X 22
X 23
X 24
X 25
X 26
X 27
X 28
X 29
X 30
X 31
X 32
X 33
X 34
X 35
X 36
X 37
X 38
X 39
X 40
X 41
X 42
X 43
X 44
X 45
X 46
X 47
X 48
X 49
X 50
X 51
X 52
Frankovka
Simon Jan
Badin František
Koblížek Jaroslav
Smejkal Ji í
otek Vladimír
Van k Petr
Bartl Josef
Ruman Jan
Ruman Jan
Ruman Jan
Cihlá Zden k
Cihlá Zden k
VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA
s.r.o
Skoupil Petr
Tetur Tomáš
Roznos Jaroslav
Roznos Jaroslav
Stejskal Jaroslav, Ing.
K áva Josef, Ing.
Náplava Vít zslav, Ing.
Š astný Ji í
Jakša Stanislav
Bartl Pavel
Šotnar Jan
Dratva Jaromír
Sekanina Jan
Špíšek Josef & Milan
Paulík Josef
Rozbo il Rudolf
Korber Jaroslav
FEDOR MALÍK & SYN.
Sláma Vladimír Ing. a
synové
Chrást Pavel, Ing.
Chrást Pavel, Ing.
pokra ování
Moravské Bránice 235
Moravské Bránice 383
'10
Rosice,Trávníky 130
'10
Brno
Kobylí 210
p.s.
V. Bílovice, Pionýrská 978
zemské
Chrlice,P kná 24
p.s.
'09
Brno, Bzenecká 4
'97
Brno, Bzenecká 4
kabinet
Brno, Bzenecká 4
'94
Mackovice
Mackovice
'09
V. Bílovice, Žižkovská 1374 p.s. klaret,polos '10
V. Bílovice, ejkovská 450
p.s.
V. Bílovice
'09
Brno
Brno
'09
Brno, Bubení kova 46
p.s.
p.s. barrique '09
Chrlice
Brno, Brigádnická 60
Blu ina 605
'07
Kyjov 75
Blu ina 98
Židlochovice
'08
Židlochovice
'09
Královopolské Vážany 130
Brno
Brno,Ob any
Bohutice 192
Trboušany 22
Modra, Kalin iakova 21
Sob šice, Út chovská 5
Nové Bránice 31
Nové Bránice 31
31
'07
'06
p.s.
'10
p.s.
p.s.
p.s.
'08
'06
Fr
62
77
75
63
82 *
76
85 *
71
67
66
76
89 **
58
79
77
70
79
77
86 **
80
80
74
81
83 *
84 *
88 **
84 *
86 **
78
84 *
83 *
79
86 **
88 **
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Y
ervená révová vína
Y1
Scho Jaromír
Nové Bránice 111
SV+Fr
75
25
Y2
Branecká Anna
Skalica - Hliníky
Skalický rubín
75
25
Y3
Kratochvil František
Sokolnice 288
MP+Sv
'10
63
25
Y4
Korber Petr
Dolní Kounice
Zw+Fr
'09
83 * 25
Y5
Kubí ek Jaroslav, Ing.
Hrušovany u Br., Žižkova 540
Zw+Sv
Y6
otek Vladimír
Kobylí 210
Y7
Dujsík Jaroslav
Hrušovany 457
Y8
Ruman Jan
Brno,Bzenecká 4
Y9
Ruman Jan
Brno,Bzenecká 4
Y 10 St ítecký Zden k
Šaratice 254
Y 11
Brno
ezá ovi H.+O.
76
25
výb r, CS+Me
78 * 25
Fr+MP
78 * 25
74
Zw+Fr
'07
p.s. Zw+CM
An+Me
25
78 * 25
79 * 25
'09
60
25
Y 12 Zemánek František
V. Bílovice, Záhumní 1088 p.s. CS+Me '06
Y 13 Ježek Ji í
Vranovice 525
Y 14 Ture ek Jan
Kyjov, N t ická 2042
Y 15 Ture ek Jan
Kyjov, N t ická 2042
Y 16 Hýbl Lubomír, Ing.
Brno, Slepá 28
Y 17 Berka František
Židlochovice
Y 18 Kundrata Jan
Kyjov, Boršovská 2210
57
Y 19 Š astný Ji í
Blu ina 605
78 * 25
Y 20 Pelikán Pavel
Strážovice 163
78 * 25
Y 21 Maša Jan
Židlochovice
Fr+RM
Y 22 Sekanina Jan
Královopolské Vážany 130
Zw+Ali
78 * 25
Y 23 Hlavá ek Miroslav
Nosislav, Masarykova 402
CS+Sv
75
Y 24 Kocsis František
Slovensko, Neded 144
Y 25 Demko Ján
Slovensko, Neded 1152
CS+Fr
barique
CS+Fr
Y 26 Demko Ján
Slovensko, Neded 1152
CS+Fr
Y 27 Chrást Pavel, Ing.
Nové Bránice 31
32
86 ** 25
p.s.RM+CS+Me '09
77
25
'02
76
25
74
25
Fr+Sv
Sv+RM
p.s. FR+Sv+RM
78 * 25
'09
'09
78 * 25
71
25
25
25
'09
83 * 25
'10
84 * 25
77
'09
25
83 * 25
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Z
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z 10
Z 11
Z 12
Z 13
Z 14
Z 15
Z 16
Z 17
Z 18
Z 19
Z 20
Z 21
Z 22
Z 23
Z 24
Cabernet Moravia
Jaša Josef
Chvátal Otakar
Mikulanec Radek
Koblížek Jaroslav
Koblížek Old ich
Koblížek Old ich
Barák Josef
Lacka Josef & Petr
Hunkes Bohumil, MVDr.
Jochman Jarmil
Rodinné vina ství SEDLÁK
Vina ství OSI KA
VINA STVÍ KACHY A
Vina ství KONE NÝ
HRABAL, s.r.o.
Milota Radek
Milota Radek
Pavlas Jan
Slanina Jan
Dokoupil Petr
Suchomel Prokop, Ing.
Julínek Stanislav
echová Jitka
Vina ství KAREL VÁLKA
ZA
ZA 1
ZA 2
ZA 3
ZA 4
ZA 5
ZA 6
Cabernet Sauvignon
Prátová Zuzana
Komínek Kv toslav
Koukal Otto
Mad i Ludvík
Horák Milan
Hlavá ek Miroslav
Suchohrdly 1
Brno
Dolní Kounice
Rosice, Trávníky 130
Moravské Bránice 242
Moravské Bránice 242
Opatovice 320
Brno,Chrlice
Chrlice 716
Opatovice 267
V. Bílovice, Svárov 14
V. Bílovice, Simering 388
V. Bílovice
ejkovice
V. Bílovice, Svárov 328
Borkovany 296
Borkovany 296
Želešice 321
Brno, Ob any
Brno, Ob any
Strážovice 176
Kyjov, Koliba 2352
Sivice
Nosislav 428
Josefov 31
Suchohrdly 211
Chrlice
Moravský Žižkov 318
Velké N m ice
Nosislav, Masarykova 402
33
p.s.
'10
'05
'09
'10
'08
'08
p.s.
'10
p.s. barrique '03
zemské '10
p.s.
p.s.
'09
'09
p.s.
'10
kabinet
p.s. barrique '09
výb r
p.s.
výb r
p.s.
'09
'09
CM
72
83 *
77
78
77
79
77
70
81 *
79
82 *
88 **
82 *
81 *
81 *
78
78
79
75
79
78
76
75
82 *
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
CS
86 **
77
79 *
78
66
72
24
24
24
24
24
24
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
ZA
Cabernet Sauvignon
pokra ování
CS
ZA 7 Weinbau Hubert Liener
Rakousko, Drasenhofen 357 barrique '05
76
ZA 8 Kožuch O.
Slovensko, Krá ová n. V.
79 * 24
ZA 9 Vinárstvo BLAHO Igor
Zelene , Hlavná 40
ZA 10 VLADIMÍR VALENTA
Bratislava, Príjazdná 11
ZA 11 Szocs Géza
Slovensko, Ša a
ZA 12 Meszáros Štefan
Slovensko, Neded 364
ZB
ZB 1
výb r
'08
77
'09
79 * 24
barrique '10
79 * 24
'09
80 * 24
Dornfelder
ihá ek František
24
24
Df
Vini né Šumice 151
73
ZB 2 Vyšinka Josef
Tasovice 311
84 * 22
ZB 3 Prátová Zuzana
Josefov 31
78
ZB 4 H eba ka Lumír
Velké Bílovice
ZB 5 Pavezka František
Slavkov, N m any 241
ZB 6 VINA STVÍ KACHY A
Velké Bílovice
ZB 7 Mad i Ludvík
Moravský Žižkov 318
ZB 8 Horák Milan
Velké N m ice
74
22
ZB 9 Barák Josef
Opatovice
79
22
ZB 10 Charvát Stanislav
Klobouky 807
77
22
ZB 11 Pacas František
Borkovany 34
81
22
ZB 12 Náplava Vít zslav, Ing.
Brno, Brigádnická 60
83 * 22
ZB 13 Kubeš Bronislav
Blu ina 360
57
22
ZB 14 Procházka Robert
Brno, ernovi ky 11
82
22
ZB 15 Š astný František
Blu ina 483
Fortifikované bílé
ZX 2 Ruman Jan
výb r
'10
p.s.
22
87 ** 22
83 * 22
zemské
p.s.
22
78
'10
p.s.
'09
p.s.
22
84 * 22
89 *** 22
ZX
Ko en né ervené
ZX 1 Zho Vladimír
Brno, Bzenecká 4
'03
59
26
ZX
Brno
79 * 26
34
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
ZZ
Ostatní ervená odr dová a známková vína
ZZ Agni
ZZ 14 Zemánek Martin
ZZ Alibernet
ZZ 8 Sobotka Josef,Ing.
ZZ 11 Vina ství KONE NÝ
ZZ 18 Vina ský d m KOBERN
ZZ 21 Vinárstvo HOLÍK Miloš
ZZ 22 Vinárstvo BLAHO Igor
ZZ Blauburger
ZZ 1 K ížová Eliška, Mgr.
ZZ 2 Mlejnek Lubomír, Bc.
ZZ 6 Lukeš Libor
ZZ 16 Špíšek Josef & Milan
ZZ Laurot
ZZ 17 Julínek Stanislav
ZZ Merlot
ZZ 3 Chvátal Otakar
ZZ 5 Kadubcová Lenka, Ing.
ZZ 9 ezá ovi H.+O.
ZZ 13 Roznos Jaroslav
ZZ 15 Weinhof z. Biofritzl F. und H. Strebl
ZZ 25 VLADIMÍR VALENTA
ZZ 26 Papp Dezider, Ing.
Velké.Bílovice
O echov
ejkovice
Dub any, Hodonínská 306
Ša a, Letná 4,
Zelene , Hlavná 40
Vini né Šumice 283
Kucha ovice 300
Rakvice,Nádražní 572
Brno
Kyjov, Koliba 2352
Brno
Lipov 204
Brno
Brno
Rakousko, Drasenhofen 86
Bratislava, Príjazdná 11
Slovensko, Krá ová n. V.
ZZ Neronet
ZZ 12 HRABAL, s.r.o.
V.Bílovice, Svárov 328
ZZ 20 RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. Rajhrad, Š efánikova 69
35
p.s.
'10
p.s.
zemské
'10
kabinet
'08
p.s.
kabinet
'09
'09
biovíno
'07
'07
'09
'09
'09
'09
p.s.
At
78
86 **
84
82
86 **
26
26
26
26
26
Bg
86 **
82
81
81
26
26
26
26
Lr
87 ** 26
p.s.
p.s.
kabinet
Ag
86 ** 26
Me
82
87 **
78
74
88 **
86 **
81
26
26
26
26
26
26
26
Nt
81
77
26
26
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
ZZ
Ostatní ervená odr dová a známková vína
ZZ Nitra
ZZ 4 Divácký + Kozák
ZZ 7 St ítecký Lud k, Ing.
ZZ Regent
ZZ 10 ezá ovi H.+O.
ZZ 19 Š astný František
ZZ Syrah
ZZ 24 VLADIMÍR VALENTA
ZZ Váh
ZZ 23 Vinárstvo BLAHO Igor
Dambo ice
Brno, Mathonova 76
Brno
Blu ina 483
Bratislava, Príjazdná 11
Zelene , Hlavná 40
pokra ování
Nit
84
78
barrique
'09
výb r
26
26
Re
g 26
83
86 ** 26
'09
Sy
86 ** 26
'09
Va
86 ** 26
35. jihomoravská regionální výstava vín s mezinárodní ú astí a p ehlídkou vín je
podporována a registrována Vina ským fondem R.
36
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
VINA I BRN NSKÉ OBLASTI
sdružení vina , www.vinobrno.eu
Samostatný právní subjekt Vina i brn nské oblasti je dobrovolné,
nepolitické, nevýd le né odborné sdružení vinohradník a vina , ale i
zájemc a p íznivc této innosti. Naším lenem se m že stát každý, kdo
dosáhl 18 let a sympatizuje s naší inností. Dle stanov sdružení se sta í
pouze p ihlásit, zaplatit lenský p ísp vek 100,- K za rok a dodat dva
vzorky vína na naši a jeden vzorek na jinou výstavu.
lenství je
dobrovolné, je pouze podmín no placením lenských p ísp vk a dodáním
výše uvedených vzork (nebo jejich finan ním nahrazením), a umož uje
svobodné rozhodnutí o jeho p ípadném ukon ení.
V našem sdružení nejsou jen vina i p sobící v okolí Brna, ale i vina i,
vinohradníci a jejich p íznivci ze všech vina ských region .
Každý m síc po ádáme lenské besedy zpravidla v klubu University
obrany na Šumavské ulici
.4. Termíny besed bývají up esn ny
v samostatném p lro ním programu na webových stránkách sdružení.
Za átky lenských besed jsou v 16.30 hodin. Sou ástí lenské besedy je
odborná p ednáška na aktuální téma z oblasti p stování nebo ochrany révy
vinné, nebo z oblasti zpracování hrozn , výroby a školení vín. Na lenských
besedách jsou poskytovány i aktuální informace o innosti sdružení a
o vývoji v legislativ vina ství. Po skon ení p ednášky následuje degustace
a porovnávání p inesených vín.
P edsednictvo sdružení zasedá zpravidla v pond lí p ed lenskou
besedou v klubovn sdružení na Jugoslávské ulici . 80 od 18.00 hodin,
tel. 733 539 078.
Po átkem každého roku po ádáme školení degustátor pro bílá a ervená
vína a každý rok po ádáme n kolik zájezd
s odbornou vina skou
tematikou. Tyto zájezdy bývají velmi zajímavé a pou né.
Na záv r je nutno p ipomenout i tradi ní po ádání našich výstav vín. Ta
dnešní, v po adí t icátá pátá, je po ádána v atraktivních prostorách Kulturního
centra STADION v Brn . Za p ípadné p ipomínky, rady a p edevším pomoc vám
p edem d kujeme. A máte-li n kdo zájem o lenství v naší organizaci a cht li
byste se podílet na její innosti, máte možnost se p ihlásit na kterékoliv naší
akci. Aktuální informace o innosti našeho sdružení jsou na webových
stránkách www.vinobrno.eu
Za p edsednictvo VBO p edseda Ing. Jaroslav Sopouch, v. r.
37
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Hodnotitelské komise, 11.2.2012
Prátová Zuzana, Josefov 31
Prát Eduard, Josefov 31
1.
2.
Ju i ka Ji í, Nížkovice
Mojžíš Ivan, Vini né Šumice
11.
Rovenský Michal, ejkovice
Váša Radoslav, Újezd u Brna
Belaník Petr, Praha
Jakubcová Anita, St elice
Buchta Karel, Tvarožná
Tur ínek Jan ml., Brno
Zmrzlý Zden k, Sokolnice
12.
Náplava Vít zslav, Ing., Brno
3.
Ježek Ji í, Ing. Vranovice
Zemánková Vladimíra, Heršpice
Stan k Pavel, Mor. Krumlov
Ku erová Jitka, Brno
13.
Hoda Roman, Ing., Brno Komín
4.
Bogarová Dominika, Uh.Brod
Stejskal Jaromír, MVDr., Brno
14.
Mazálková Petra, Drnovice
Fuchs Vladimír, Brno
15.
K ivová Tereza, Uh. Hradišt
Studený František, Blu ina
16.
Luža Zbyn k, Vyškov
Válek Miroslav, Brno
17.
18.
Zemánek Rudolf, Heršpice
Š astný Ji í, Blu ina
Bouchner Pavel, Ing., Tel
Kotulán B etislav, Brno
Strý ek Josef, Brno
19.
Kope ek Zbyn k, Dub any
10.
Jakubcová Ji ina, St elice
Mojžíšová Marta, Vini né Šumice
Lejska Miroslav, Újezd u Brna
Oliva Martin, PhDr., Brno
Fejfar Karel, Brno
Lukl František, Ing., Kyjov
9.
N me ek Ludvík, Brno
Kapp Rudolf, Brno
Horáková Zuzana, Ing., Opava
Kaplan Jan, Mgr., Brno Tu any
8.
Sá ek Cyril, Brno
Holubová Zdenka, Vini né Šumice
Chromý Aleš, MUDr., Král. Vážany
Suchomel Prokop, Ing. Brno
7.
Uherek Ji í, Brno
Sekanina Jan, Královopolské Vážany
Hron Josef, Ing., Uh. Hradišt
Mach Josef, Ing., CSc., Brno
6.
Tur ínek Jan st., Brno
Mazel Ji í, Brno
Kadubec František, Ing., Brno
Chrást Pavel, Ing., Nové Bránice
5.
Machová Radka, Zlín
Cába Dalibor, Ku im
Zemánek Radim, Heršpice
Jašek Petr, Brno
Hans Václav, Ivan ice
Mizeriková Kate ina, Hradec Králové
Kova ík Kamil, Brno
20.
38
Klement Ond ej, Klobouky u Brna
Špíšek Milan, Brno
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Hodnotitelské komise, 11.2.2012
Suchomel Old ich, Újezd u Brna
21.
Anetová Katarína, Tren ianská Teplá
Ženoži ka Petr, Rosice
Barák Josef, Opatovice
22.
Hladký Miloslav, Dolní Kounice
Ruman Jan, Brno
Bebar Jan, Královopolské Vážany
23.
Kubík Jind ich, Dolní Kounice
Franta Rostislav, Vojkovice
Komárek Miroslav, RNDr.,CSc., Brno
24.
Jandl Jaroslav, Brno
Roznos Jaroslav, Brno
Klen Jan, Ing., Brno
25.
Hašek Martin, Brno
Klú iková Martina, Modra
Š asný František, Blu ina
26.
Florian Miroslav, Újezd u Brna
Senáši Petr, Ostopovice
39
35. jihomoravská regionální výstava vín v Brn , 2012
Poznámky:

Po ádající sdružení nenese odpov dnost za p ípadné nesprávné deklarace vzork
nesprávné adresy dodavatel .
Program OCHTLÍK 3TM - 3X projekt , Ing. Bohumír Strnad, PhD., ®
P íprava dat v programu Ochtlík 3: Vladimír Fuchs, Mgr. Ji í Lang
Sestavil: prof. Milan Forejt, tel. 605 059 369, [email protected]
Obálku katalogu zpracovali Mgr. Ji í Lang a Miroslava Beránková
Mediální komunikace:
Mgr. Bo ivoj Drábek, tel. 602 114 221, [email protected]
Tiskárna DALTISK s.r.o., Brno Horní Heršpice
40
a
Download

Katalog 35. výstavy-2012.pdf