5. Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou v Skalici
Vážení priatelia, milovníci vínneho moku, milí hostia!
Piatu celoslovenskú výstavu vín už možno považovať za jubilejnú a sme radi,
že Skalica opäť dostala dôveru usporiadať toto významné celoslovenské podujatie
s účasťou zahraničných vystavovateľov. Komplex františkánskeho kláštora sa stal na
dva dni magickým miestom, kde sa prejaví sila príťažlivosti, akú v sebe skrýva práve
nápoj kráľov, akým víno nesporne je. Zároveň je však i mokom zasľúbeným
a zaslúženým pre všetkých tých, ktorí ho v pote tvári dopestujú, starajú sa oň
a ponúkajú ho ostatným záujemcom a milovníkom tohto ušľachtilého starobylého
nápoja. O vzniku vína či vínnej révy existuje veľké množstvo legiend a mýtov.
Pripomeňme si aspoň jednu z povestí, podľa ktorej mocného boha Dionýza prepadli
uprostred jednej z nevinných zábav Titáni, nepriatelia olympských bohov, zaživa ho
roztrhali a kusy jeho tela rozhodili do širokého okolia. Lenže Aténa, bohyňa múdrosti,
našla jeho ešte pulzujúce srdce, dvihla ho zo zeme a zahrabala do pôdy. Zo srdca
vyrástol ker vínnej révy, ktorý nikdy nevyhynul. Možno táto legenda vyznieva dosť
drasticky, no dôležité miesto v nej má práve srdce – to Dionýzovo srdce dodnes
symbolizuje vinohradnícke srdce, ktoré je tak prepotrebné mať pri pestovaní viniča
a výrobe vína. A práve počas týchto dvoch dní výstavy sa môžu návštevníci
i vystavovatelia presvedčiť o tom, že svoje vzorky bielych, červených, ružových,
ľadových, slamových, hrozienkových či inak vypestovaných odrôd vína ponúkajú
ľudia so širokým horúcim srdcom na správnom mieste. K tejto prvoradej vlastnosti,
ktorá by nemala chýbať žiadnemu vinohradníkovi či vinárovi, ešte treba pridať
pracovitosť, trpezlivosť, vytrvalosť a aj pokoru, pretože nad vínom nemá prvoradú
moc človek, hoci sa to tak často zdá a javí, ale má ju matka príroda. V posledných
rokoch nám to čoraz nástojčivejšie pripomína... Ale nemožno nespomenúť ani ďalšiu
vlastnosť pestovateľov vína – odvahu vykročiť na nové chodníčky, za vyšľachtením
a pestovaním nových odrôd. Práve takéto výstavy s veľkým počtom vzoriek ukazujú
aj to, ako sa rozšíril vejár pestovaných odrôd viniča nielen u nás, ale i v ďalších
krajinách, z ktorých máme možnosť ochutnať ponúkané vína nových značiek.
K dobrému vínu patrí aj vhodná reč, priateľské slovo, dobrá rada od odborníka. To
však nie je všetko, s čím sa návštevník nášho významného medzinárodného
podujatia môže stretnúť – k dobrému vínu patrí aj dobré sústo, dobrý zájedok.
A Skalica môže ponúknuť k vínu jedinečnú špecialitu - skalický trdelník. Aj jeho chuť
môže umocniť zážitok z ochutnávky tekutého zlata či rubínu. Toto všetko a aj všeličo
iné návštevníkom organizátori môžu ponúknuť k spokojnosti všetkých. Určite poteší
i to, že nebudú chýbať tóny ľudovej hudby, ktorá k sviatku vína, akým táto výstava
nesporne je, neodmysliteľne patrí. A tak vám všetkým želáme pri ochutnávaní vínka
ostrý zrak, ktorý ako prvý zhodnotí zvolenú vzorku, potom dobrý čuch, ktorý v nej
nájde ukrytú dávku slnečných lúčov, príslušnú vôňu, spätú s tou ktorou sortou, ako aj
prímes potu a tiež nezameniteľný vplyv pôdy, v ktorej réva vyrastá, a potom už príde
na rad chuť, aby sa dal získať ten najlepší pocit zo samotnej ochutnávky.
Vitajte teda
najlepšie!
u nás v Skalici a cíťte sa pri svojej ceste za dobrým vínom čo
Organizačný výbor
Vážený návštevníci!
Dovoľte nám, aby sme Vás opäť privítali na už tradičnej Celoslovenskej
výstave vín s medzinárodnou účasťou tu u nás v Skalici, ktorá sa koná s podporou
slobodného kráľovského mesta Skalica, našich sponzorov, priateľov tohto
kráľovského moku – vína a ostatných priaznivcov Občianskeho združenia Vínna
cesta Záhorie spolu s Republikovým výborom Slovenského zväzu záhradkárov.
Sme veľmi potešení, že sa opäť stretávame pri prechutnaní najlepších
Slovenských vín a vín z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Ukrajiny, ktoré ich
výrobcovia na našu súťaž dodali. V tomto roku sa na tejto výstave zišlo 1246 vzoriek
vín, ktoré sa uchádzajú o tie najvyššie ocenenia. Výsledky tejto súťaže poukazujú na
pozitívny trend rastu kvality Slovenských a zahraničných vín, na zvyšujúci sa podiel
Slovenských výrobcov vína na našom trhu ako aj zvyšujúce sa nároky našich
spotrebiteľov na kvalitu konzumovaného vína.
Výstavný výbor, na základe zozbieraných vzoriek, doplnil túto výstavu
o kategóriu č. 8 – Ovocné vína. Veríme, že Vás týchto niekoľko vzoriek zaujme
a dokážeme ohodnotiť aj prácu týchto ovocinárov, ktorí časť svojej produkcie
premieňajú na ovocné víno.
V tomto ročníku sú hlavné ceny zamerané na jednotlivé kategórie vín, Cenu
primátora mesta Skalica a Cenu ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, ktorý nad touto výstavou prevzal záštitu. Rovnako ako
v predchádzajúcich ročníkoch sú ocenené víťazné vína jednotlivých odrôd, ktoré boli
v kategórii suchých a polosuchých vín obsadené aspoň dvadsiatimi vzorkami vín.
Zlatá medaila sa udeľuje vzorke vín, ktorá získala viac ako 88 bodov vrátane.
Strieborná medaila sa udeľuje vzorke vín, ktorá získala 83 až 87,99 bodov vrátane.
Bronzová medaila sa udeľuje vzorke vín, ktorá získala 76 až 82,99 bodov vrátane.
Záverom Vám chceme popriať príjemný pobyt na tejto výstave, veľa pekných
zážitkov, ochutnaných vzoriek a spokojných chvíľ. Tešíme sa, že naša náročná práca
spojená s prípravou takéhoto podujatia sa stretáva s tak veľkým záujmom
návštevníkov a milovníkov dobrého vína. Preto si na záver poprajme spoločné „ Na
zdravie!“
Organizačný výbor
Organizačný výbor výstavy:
Ing. Ľudovít Bránecký, predseda
Ing. Michal Srholec, podpredseda
p. Luboš Horák, člen
p. Peter Kopeček, člen
p. František Salajka, člen
Hlavná degustačná komisia:
Ing. Štefan Ailer, PhD., predseda
Ing. Ľudovít Bránecký
p. Kamil Červenka
Ing. Ján Gajda ml.
p. Alojz Masaryk
p. Ladislav Nemčovský
Hodnotenie vín bolo vykonané 100 bodovým systémom, podľa
medzinárodnej únie enológov ( OIV ).
Zlatá medaila
Strieborná medaila
Bronzová medaila
od
88 bodov
83 - 87,99 bodov
76 - 82,99 bodov
Víťaz kategórie bol vyhlásený v siedmich kategóriach.
Víťaz odrody bol vyhodnotený v odrodách, ktoré boli obsadené
viac ako dvadsiatimi vzorkami vín.
Hlavná degustačná komisia vyhodnotila súťaž vín o cenu
primátora mesta Skalica v kategórii vín Frankovka modrá a
Skalický rubín z najvyššie hodnotenej Frankovky modrej a
Skalického rubínu pochádzajúcich zo Skalickej vinohradníckej
oblasti.
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky bola udelená vystavovateľovi za kolekciu piatich
najvyššie hodnotených vín.
Prehľad získaných ocenení a odmien.
Šampión bielych vín suchých
493 WINTERBERG, s.r.o., Skalica
(kategória 1)
Sauvignon 2013 nz
94,50
Šampión bielych vín polosuchých
317 Peter Podola - Vinotéka, Kopčany
(kategória 2)
Rizling rýnsky 2013 vh
93,00
Šampión bielych vín polosladkých
657 Vinařství Brázdová Pavla, Lužice ( CZ )
(kategória 3)
Johanniter (OBO) 2013 nz
92,33
Šampión bielych vín sladkých
467 Oldřich Drápal, Brno ( CZ )
(kategória 4)
Rizling vlašský 2011 sv
93,00
Šampión ružových vín
756 Vinárske závody Topolčianky, s.r.o.,
(kategória 5)
Rose ( CS ) 2013 nz
89,66
Šampión červených vín
814 Pivnica Tibava s.r.o., Tibava 210
(kategória 6)
Alibernet 2012 nz
94,50
(kategória 8)
Ríbezľové 2013
93,00
Šampión ovocných vín
1266 Ovocinár Skalica, s.r.o., Skalica
Cena primátora mesta Skalica
1224 Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Skalica
Skalický rubín 2013 nz
87,00
Cena ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Woditschka Rudi Exclusiv Weine, Hauptstraße 131, Herrnbaumgarten, A
Víťaz odrody
23
49
140
173
246
262
366
445
493
531
588
756
814
848
883
931
969
1115
1157
1160
1230
Peter Zelenka, Skalica
Štefan Hermanský, Zeleneč 601
Marián Spevár, Hlohovec
Vinařství Klásek, Petrov 73, CZ
Vysoké pole, s.r.o., Skalica
Dušan Bohuš, Opoj 285
GOLGUZ Vinársvo, Hlohovec
WEINHOR GINDL, Pilichsdorf, A
WINTERBERG, s.r.o., Skalica
René Čmarada, Skalica
Pavol Hrčka, Križovany n/D
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.,
Pivnica Tibava s.r.o., Tibava 210
Vinařství Lůbalovi, Kobylí, CZ
MOVINO, spol.s r.o., Veľký Krtíš
Víno Sýkora, s.r.o., Čejkovice, CZ
Stanislav Filip, Skalica
CHATEAU KRAKOVANY, Bratislava
Vysoké pole, s.r.o., Skalica
BIO Weinbau Killmeyer, Raggendorf, A
Jiřina Bučková, Sudoměřice 355, CZ
Devín
Chardonay
Müller Thurgau
Pálava
Rulandské biele
Rizling rýnsky
Rulandské šedé
Rizling vlašský
Sauvignon
Tramín červený
Veltlínske zelené
Rose (CS)
Alibernet
André
Cabernet Sauvignion
Dornfelder
Frankovka modrá
Rulandské modré
Svätovavrinecké
Zweigeltrebe
Stará hora (ZVČ)
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2011
nz
nz
nz
vh
vh
nz
vh
90,00
94,00
88,00
91,00
92,50
94,00
92,00
92,00
nz 94,50
bv 91,33
kab 93,00
nz 89,66
nz 94,00
nz 90,00
vh 91,00
nz 91,00
kab 92,00
vh 93,00
91,00
91,00
nz 89,67
Aurélius - polosuchý
1 Kubeš Zdeněk, Hodonínska 99, Dubňany CZ
2 Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
2013 nz
2013 nz
84,66
88,33 *
Aurélius - polosladký
3 Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
2013 nz
86,00
Aurélius - sladký
4 Vojvoda Ján, V. Trávniky 13, Skalica
2011 lv
75,00
Bouvierovo hrozno
5 Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
2013 nz
84,33
Bouvierovo hrozno - polosladké
6 Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
2009 bv
80,50
Bouvierovo hrozno - sladké
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
7 Skalica
2012 vh
80,00
2012 vh
2011
2013 nz
85,66
81,33
85,66
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
84,66
82,00
79,66
77,66
86,00
88,00 *
84,66
79,66
86,33
78,00
83,00
86,33
90,00 VO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Devín
Baran Marián, Hlboká 6, Cífer
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Janík Tomáš, Záhumní 110, Milotice CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Pokojný Jozef Ing., Baltská 7, Bratislava
Spevár Marián, Nálepkova 6, Hlohovec
Šimonovič Daniel Ing., Bratislavská 22, Modra
Tátoš Peter Mgr., 355 Veľká Paka
Urík Ladislav, Hollého 15, Skalica
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., Topoľčianky
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
Devín - polosuché
vh
vh
vh
kab
vh
vh
nz
vh
vh
vh
nz
24
25
26
27
Sekera Jaroslav, Trnava
Varga Gábor, Petöfiho 81, Kráľovský Chlmec
Vinařství Výmola, 562 Mikulčice CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
2013 nz
2013
2013
2013 nz
80,00
83,66
89,33 *
86,33
Devín - polosladké
28 Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
29 VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
2012 vh
2013 vh
82,00
88,66 *
2013 kab
2013 nz
86,00
86,00
32
33
Hibernal
Běhula Leoš, 552 Milotice CZ
Machlica Peter, Nešporova 36, Skalica
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
2013
2012
86,00
82,00
34
35
36
37
Hibernal - polosuché
Čavojský Otmar MUDr., Svätoplukova 24, Skalica
Janulík Jiří, 16 Kostice CZ
Vinařství Jan Cícha, 360 Blatnice pod. Sv. Ant. CZ
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1 Čejkovice CZ
2013
2013
2013
2013
vh
nz
nz
nz
84,00
91,00 *
92,00 *
88,00 *
38
39
40
41
Hibernal - polosladké
Janulík Jiří, 16 Kostice CZ
Melchrt Drahoslav, Příční 693, Prušánky CZ
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Příkazky Vojtěch, 397 Ratíškovice CZ
2013
2013
2013
2013
vh
nz
nz
vh
89,00 *
84,60
82,30
84,00
30
31
Hibernal - sladké
42 Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Chardonay
Andor Vojtech Ing., 42 Veľký Grob
Bartal Rudolf, 68 Prietržka
Bohuš Dušan, 285 Opoj
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Danačík Josef, 168 Milotice CZ
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
Hermanský Štefan, 601 Zeleneč
Hránek Vladimír, Predmestie 5, Skalica
Hrušecký Oto, 597 Kopčany
2013 bv
85,00
2013
2000
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
80,00
87,00
82,00
70,00
88,00 *
91,00 *
94,00 VO
83,00
61,00
nz
nz
nz
vh
nz
kab
nz
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Juráček Rastislav, 53 Prietržka
Koštuřík Richard, 350 Petrov CZ
Kundrata Libor, 557 Milotice CZ
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Masaryk Anton, 99 Radimov
Nešpor Jaroslav, 474 Moravská Nová Ves CZ
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Polehňa František, 408 Blatnica pod sv. Ant. CZ
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šmahel Daniel Ing., Veľký Grob
Šmahel Viliam, 146 Veľký Grob
Vinařství Bzenec , Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
Vrzala Marián, Hviezdoslavova 35, Maňa
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Weinbauernhof Vogl , Hauptstraße 46
Raggendorf A
WEINGUT GIRSCH, Hauptstasse 66,
Hauskirchen A
Weingut Gmeinböck , Wilhelms. 45, Poysdorf A
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
Loideslhal A
Chardonay - polosuché
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Filip Stanislav, Suchý riadok 14, Skalica
Fryšták František, 603 Boršice CZ
Greč Viktor Ing., 258 Radošovce
Makudera František Ing., 654 Prušánky CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Tokoš Ivan, Radimov
Tokoš Vladimír, Skalica
Vinařství Lůbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice CZ
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2003
2011
2013
2013
2013
2013
2012
kab
89,00 *
86,00
78,00
83,00
82,00
74,00
82,00
88,00 *
73,00
80,00
76,00
89,00 *
84,00
79,00
83,00
81,00
77,00
74,00
nz
vh
nz
vh
nz
nz
vh
nz
vh
vh
nz
2012
bio
72,00
2013
2012
2013 nz
79,00
80,00
83,00
2013
78,00
2012
2012
2013
2009
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
vh
nz
nz
nz
vh
nz
nz
kab
nz
nz
bar
87,00
79,00
84,00
78,00
73,00
72,00
84,00
72,00
80,00
75,00
70,00
91,00 *
87
88
89
90
91
92
Chardonay - polosladké
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Juráček Rastislav, 53 Prietržka
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Riha + Hajdin V. ml., Bratislavská 99, Kopčany
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Kněží hora, Pod Kněží horou, Bzenec
CZ
Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Weingut Gmeinböck, Wilhelmsd. 45, Poysdorf A
2012 nz
2012 vh
bar
83,30
74,60
2006 bv
2013 vh
2013 vh
2013
71,30
80,00
70,30
83,00
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2012
86,00
91,00 *
80,60
81,00
2011 lv
2013
72,00
85,30
2013
75,33
2013
2013 kab
2013
2013
2013
80,66
85,39
88,33 *
82,67
77,67
Irsai Oliver - polosuché
104 Bartošek Jozef, Skalica
2013
88,03 *
Irsai Oliver - polosladké
105 Klena Jaroslav, 314 Štefanov
106 Urík Ladislav, Hollého 15, Skalica
2013 kab
2013 vh
80,00
78,00
2013
2013
2013
2013
2012
2013
83,00
78,00
90,00 *
79,00
76,00
83,00
93
94
95
96
Chardonay - sladké
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
97 Loideslhal A
155 Weingut Gmeinböck, Wilhelmsd. 45, Poysdorf A
98
99
100
101
102
103
107
108
109
110
111
112
Irsai Oliver
Juráček Peter, 61 Prietržka
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Šambaza , s.r.o., Šamorín
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Muškát Moravský
Barčák Peter, Madunice
Buček Ján, 482 Štefanov
Cukr Zdeněk, 666 Boršice CZ
Janeček Václav, Duklianska 14, Skalica
Kalivoda Vladimír, Železničná 51, Bernolákovo
Lisický Alexander, 596 Horné Orešany
kab
kab
nz
kab
nz
113 Martinek Josef, 37 Petrov CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
114 Skalica
115 Nemčovská Marta, Meňhartka 39, Skalica
116 Pokojný Jozef Ing., Baltská 7, Bratislava
117 Rybecký Ferdinand ml., 140 Smrdáky
118 Šeďa Miloš, 285 Milotice CZ
119 Víno Horvát, Skalica
120 VÍNO KANICH, Pezinská 42, Vínosady
121 Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
122 WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
123 Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
2012
76,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
76,00
75,00
83,00
85,00
83,00
88,00 *
83,00
85,00
85,00
75,00
*
Muškát Moravský - polosuché
124 Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany 2013 nz
125 Spevár Marián, Nálepkova 6, Hlohovec
2013 nz
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
2013
126 Herrnbaumgarten A
90,00
87,00
89,00 *
Muškát Moravský polosladké
127 Matyáš Dušan Ing., 340 Radějov CZ
2013 nz
82,00
Muškát Moravský - sladké
128 Wine Fiero, 304 Kmeťovo
2011 sv
84,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
73,66
79,33
83,33
85,66
82,33
87,00
74,00
83,66
79,00
84,00
74,00
88,00 VO
69,00
73,66
84,66
84,00
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Müller Thurgau
Barčák Peter, Madunice
Březovský Jan, 459 Petrov CZ
Gergel Ján, Pelíškova 33, Skalica
Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Kudláč Pavel, 190 Koválov
Maixnerová Ilona, Mutěnice CZ
Pernica Zdeněk, 200 Boršice CZ
Pethö Andrej, Novomeského 46, Pezinok
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Solymosi János, Pápa H
Spevár Marián, Nálepkova 6, Hlohovec
Szarka Ferenc, Pápa - Tapolcafő H
Vach František, 204 Koválov
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
VÍNO VALAŠTIAK, Novomeského 7, Pezinok
kab
kab
kab
kab
nz
kab
kab
145 Vrba Miroslav, 41 Šatov CZ
146 Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
2013
2013
82,00
78,66
2012 nz
2013 kab
79,00
81,33
2013
86,00
2013 nz
85,00
2013 nz
85,33
Müller Thurgau - polosladké
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
152 Bílovce CZ
2013
83,00
Muškát žltý
153 Varga Gábor, Petöfiho 81, Kráľovský Chlmec
2013
79,66
Muškát žltý - polosuché
154 Sekera Jaroslav, Trnava
2013 nz
64,00
2011
2010
2013 nz
75,33
84,00
81,66
2013 nz
2011 nz
2013
78,00
83,66
85,33
2013
2013 kab
2012 nz
80,33
85,00
78,66
2013 vh
82,20
2013 nz
83,30
147
148
149
150
151
156
157
158
159
160
161
Müller Thurgau - polosuché
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
Karlík Aleš, 164 Hovorany CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
VILLA VINO RAČA, a.s. Pri Vinohradoch 2,
Bratislava
Vinařství Vacenovský, U zd. stř. 1539, Dubňany
CZ
Neuburské
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
J + R Ostrézí, J. Wolkra 963, Bzenec CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
Vodák Petr, 575 Milotice CZ
Neuburské - polosuché
162 Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
163 Karlík Aleš, 164 Hovorany CZ
164 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Neuburské - polosladké
165 Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Vinařství Vacenovský, U zd. stř. 1539, Dubňany
166 CZ
Noria
167 Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
2013 nz
89,33 *
Noria - polosladké
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
168 Skalica
169 Vinařství Fasora a synové, 203 Hovorany CZ
2013 nz
2013
87,60
86,60
2013
2013
2013
2013
2013
2013
85,00
76,00
83,00
91,00 VO
87,00
82,00
170
171
172
173
174
175
Pálava
Danačík Josef, 168 Milotice CZ
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Vinařství Klásek , 73 Petrov CZ
Vinařství Prath , Horní 31, Josefov CZ
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Pálava - polosuché
176 Hatala Jozef, Masarykova 570, Kopčany
Vinařství Kněží hora, Pod Kněží horou, Bzenec
177 CZ
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Pálava - polosladké
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Macháček Luděk, Nádražní 1181, Strážnice CZ
Macháček Luděk, Nádražní 1181, Strážnice CZ
Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Vinařství Výmola, 562 MIkulčice CZ
Pesecká Leanka
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Hlúch Miroslav, Záhradná 1, Skalica
Kováčik František, Šoporňa
Machlica Peter, Nešporova 36, Skalica
Miklošík Peter Ing., Kúpeľná 709, Šintava
Pethö Ladislav, Školská 6, Báhoň
Psár Vladimír, Petroveská 189, Gbely
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Sojka Miroslav, Hliníkova 72, Vráble
Varga Zoltán, Tešedíkovo
vh
nz
vh
vh
nz
2013 vh
85,00
2013 vh
90,00 *
2012
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
79,60
87,00
88,00 *
85,60
84,60
80,30
81,30
88,60 *
vh
vh
vh
vh
vh
vh
vh
bv
2013
2013
2013
2013 nz
2013 nz
2011
2013 nz
85,00
81,00
83,00
82,00
79,00
83,00
80,00
2013 Fet. Regala
2013 kab
2013
81,00
84,00
81,00
196 VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
197 VÍNO KANICH, Pezinská 42, Vínosady
198 VÍNO VALAŠTIAK, Novomeského 7, Pezinok
2013 nz
2013 nz
2013 kab
Pesecká Leanka - polosuché
199 Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
200 Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
201 VÍNO KANICH, Pezinská 4,2 Vínosady
2013 nz
2013 vh
2013 nz
Pesecká Leanka - polosladké
202 Bratia Číčkovci, 1. mája 20, Modra
203 Frič Augustín, Kráľovské údolie 16, Bratislava
2013 nz
2013
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Rulandské biele
Brezovský Rastislav, Petroveská 193, Gbely
Cukr Josef, 691 Boršice CZ
Gergel Ivan, 70 Prietržka
Greč Viktor Ing., 258 Radošovce
Horváth Peter MUDr., Križovany n/D
Chaloupka Igor JUDr., Vysoké Pole Skalica
Juraščík Zdenko, Skalica
Káčerek Stanislav, 427 Petrov CZ
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Kusý Miloš, Križovany n/D
Lisický Alexander, 596 Horné Orešany
Macalík Stanislav, 435 Petrov CZ
Machlica Pete, Nešporova 36, Skalica
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Měštánek Vladimí , Boršice CZ
Miklošík Peter Ing., Kúpeľná 709, Šintava
Pavlík Ján, Bernolákova 44, Skalica
Pethö Andre , Novomeského 46, Pezinok
Pethö Ladislav, Školská 6, Báhoň
Pokojný Jozef Ing., Baltská 7, Bratislava
ROD Skalica a.s., 9 Mokrý Háj
Svoboda Miroslav, 411 Petrov CZ
Sýkora Miroslav, 310 Petrov CZ
Šmahel Viliam, 146 Veľký Grob
Štvrtecký Milan, 294 Brodské
Tesař Jan, 392 Petrov CZ
Uherek Jiří, Dolní Bojanovice CZ
2012
2007
2012
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2013
1999
2013
2013
2012
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
nz
nz
vh
nz
nz
nz
nz
nz
nz
nz
vh
vh
nz
kab
kab
nz
bv
kab
nz
F. R.
F. R.
88,00 *
86,00
89,00 *
80,00
84,00
81,00
F. R.
83,33
79,33
74,00
88,00
91,00
86,00
91,00
72,00
87,00
90,00
84,00
87,00
85,00
84,00
89,00
85,00
90,00
71,00
90,00
87,00
87,00
71,00
74,00
77,00
87,00
77,00
88,00
88,00
87,00
*
*
*
*
*
*
*
*
*
231
232
233
234
Varga Rober , Tešedíkovo
Vašečka Jozef, 82 Prietržka
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vince Mikolai Ing., Veľký Meder
2013
2013 nz
2013
2012
77,00
88,00 *
84,00
79,00
2013
2012
2013
2013
2013
nz
kab
nz
nz
nz
92,00 *
85,00
90,00 *
86,00
91,00 *
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2013
kab
vh
nz
90,00 *
92,00 *
86,00
86,00
78,00
86,00
92,50 VO
247
Rulandské biele - polosuché
Bratia Číčkovci, 1. mája 20, Modra
Hečko Ľubomír Ing., Ružindol
Helešic Zdeněk, 934 Rohatec CZ
Kuba Martin, Staré Hory, Skalica
Kudláč Peter, 375 Radošovce
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
Častá
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
Smák František, 199 Vlčkovce
Sovič Radim, Horská 6, Skalica
Škvarka Ján Ing., Trakovice
Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
Rulandské biele - polosladké
Bratia Číčkovci, 1. mája 20, Modra
Brúsil Jozef, 251 Štefanov
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Riha + Hajdin V. ml., Bratislavská 99, Kopčany
Štefunko Miroslav Ing., Hliníkova 1668/55, Vráble
Švec Ľubomír, 70 Koválovec
Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
2013
2013
2013
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
258
259
260
261
262
263
264
Rizling rýnsky
Beňa Štefan, 328 Petrova Ves
Blaha Pavel, Dubňany CZ
Blažek Zdeno, D. Rapanta 8, Holíč
Blažek Zdeno , D. Rapanta 8, Holíč
Bohuš Dušan, 285 Opoj
Cáfal Ján, 160 Radošovce
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
2013 kab
2012
2010
2011
2013 nz
2008 kab
2012
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
vh
2013
89,00 *
vh
nz
vh
vh
nz
vh
nz
vh
vh
vh
85,33
80,66
80,66
82,33
87,66
83,33
82,33
90,66 *
79,66
86,66
89,00 *
60,00
71,00
75,00
94,00 VO
88,00 *
78,00
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Formánek Štefan, Vinohradnícka 33, Skalica
Garai Ján Ing., Veľký Meder
Gavlík František, 143 Mokrý Háj
Gottwald Petr, 418 Boršice CZ
Gottwald Vladimír, 636 Boršice CZ
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
Hindický Martin Ing., Šurany
Hrušecký Oto, 597 Kopčany
Káčerek Stanislav, 427 Petrov CZ
Kadlečík František Ing., Madvova 17, Skalica
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Koštuřík Richard, 350 Petrov CZ
Koža Josef Ing., 718 Mutěnice CZ
Koža Josef ml. Ing., Bratislava
Kundrata Libor, 557 Milotice CZ
Macko Pavol, Sládkovičova 7, Modra
Macháček Jan, 457 Petrov CZ
Maixner Tomáš, Mutěnice CZ
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Mezei Ján, D. Virgoviča 29, Pezinok
Pálka Petr Mgr., 718 Mutěnice CZ
Pethö Andrej, Novomeského 46, Pezinok
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Schwanzer Adolf, Kozmonautov 10, Svätý Jur
Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
Stoiber Christian, Lundenburgerstraße 92,
Bullendorf A
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Šulan Pavol, 44 Ružindol
Tomanovský Pavel Ing., 465 Petrov CZ
Uher Jaroslav, Veľký Grob
Urbánek Josef, 257 Petrov CZ
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o , 607 Mikulčice CZ
Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ
2013
2013
2013
2008
2013
2007
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
kab
vh
nz
nz
nz
nz
kab
nz
nz
nz
vh
nz
vh
vh
botr.
86,00
77,00
80,00
90,00
88,00
89,00
86,00
83,00
74,00
82,00
83,00
80,00
84,00
85,00
85,00
88,00
74,00
86,00
77,00
86,00
91,00
*
*
*
*
*
2013 vh
2013
2013
2013
89,00 *
79,00
81,00
81,00
2013 kab
2013 nz
2013 kab
90,00 *
90,00 *
79,00
2013
2013
2012
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
78,00
85,00
83,00
91,00 *
84,00
78,00
83,00
85,00
80,00
89,00 *
92,00 *
nz
kab
kab
nz
nz
304
305
306
307
308
Vinařství Otřísal, Hustopeče CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
VÍNO VALAŠTIAK, Novomeského 7, Pezinok
Weinbauernhof Vogl, Hauptstraße 46, Raggendorf
309 A
310 Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
311 Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Rizling rýnsky - polosuché
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
Helešic Zdeněk, 934 Rohatec CZ
Kalmár Gyula, Veľký Meder
Kovács Július, 1075 Mužla
Melchrt Drahoslav, Příční 693, Prušánky CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Púčik Vladimír, 417 Ružindol
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Rybecký Ferdinand, 140 Smrdáky
Sojka Miroslav, Hliníkova 72, Vráble
V-V-D-P Karpaty, Limbašská 2, Pezinok
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
Loideslhal A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Rizling rýnsky - polosladké
Ehrlich Martin, 182 Milotice CZ
Frič Augustín, Kráľovské údolie 16, Bratislava
Klena Jaroslav, 314 Štefanov
Pavelka Milan, 136 Milovice CZ
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Vaše víno s.r.o., Na Vyhlídce 27, Davle CZ
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
2012
2012
2013
2013
2013
nz
nz
vh
vh
nz
2012
2012 vh
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
nz
nz
nz
vh
nz
79,00
86,00
86,00
88,00 *
80,00
bio
83,00
83,00
80,00
86,00
91,00 *
84,00
78,00
83,00
93,00 ŠK 2
84,00
75,00
2012 nz
2013
2013 nz
2013
92,00 *
89,00 *
88,00 *
75,00
2012
75,00
2012
91,00 *
2013
80,00
2013 nz
2013
2012 nz
2013 nz
86,00
76,66
81,66
86,00
2013
2012
2013
2013
2013
86,33
81,66
89,00 *
89,00 *
84,66
vh
nz
nz
vh
vh
336
337
338
339
Rizling rýnsky - sladké
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
V-V-D-P Karpaty, Limbašská 2, Pezinok
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
363
364
365
Rulandské šedé
Běhula Leoš, 552 Milotice CZ
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Csémi Ladislav, Veľký Meder
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
Hermanský Štefan, 601 Zeleneč
Jureňa Ferdinand, 1240 Gbely
Masaryk Felix, Radimov
Masaryk Stanislav, 292 Gbely
Matějka Miloslav, Predmestie 89, Skalica
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
Častá
Podrazil František, 123 Petrov CZ
ROD Skalica a.s., 9 Mokrý Háj
Szekeres Szilveszter, Tešedíkovo
Šimonovič Daniel Ing., Bratislavská 22, Modra
Šmahel Viliam, 146 Veľký Grob
Vašečka Jozef, 82 Prietržka
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství Klásek, 73 Petrov CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Vinařství Vacenovský, U zd.stř. 1539, Dubňany
CZ
Vranka Libor, 704 Boršice CZ
Wine Fiero, 304 Kmeťovo
366
367
368
369
Rulandské šedé - polosuché
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
Hatala Jozef , Masarykova 570,m Kopčany
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
2003
2008
2012
2013
sv
cv
lv
vh
85,60
90,00 *
86,30
88,00 *
2013
2011
2013
2012
2011
2013
2013
2012
2013
2012
2012
2013
kab
vh
84,66
84,00
82,66
83,66
80,33
80,33
86,00
73,33
85,33
84,00
78,66
80,33
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2013
vh
nz
nz
nz
vh
nz
nz
nz
nz
vh
nz
nz
90,00 *
85,00
80,66
84,00
80,33
67,30
81,00
84,66
2013 nz
2013 nz
2012 nz
85,33
88,33 *
85,33
2013 nz
2008 nz
2013 vh
83,66
89,33 *
86,00
2013
2013
2013
2012
92,00 VO
81,00
88,66 *
80,00
vh
vh
vh
vh
370 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
371 Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
372
373
374
375
376
377
378
379
380
Rulandské šedé - polosladké
Matyáš Dušan Ing., 340 Radějov CZ
MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš
Neoklas a.s., 700 Šardice CZ
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství Výmola, 562 Mikulčice CZ
VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 1,5 Holíč
Rulandské šedé - sladké
381 Drápal Oldřich, KlOBOuček 587/43, Brno CZ
382 Ehrlich Martin, 182 Milotice CZ
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
Rizling vlašský
Andor Miloslav, 154 Veľký Grob
Bacigál Ľudovít, Veľký Grob
Barčák Peter, Madunice
Bavúz Jozef, Šintava
Bellay Jozef, 115 Prietržka
BIO Weinbau Killmeyer, RitterZoppel st. 1,
Raggendorf A
Bránecká Anna, Hliníky 4848, Skalica
Buchtík Zdeněk Ing., 559 Boršice CZ
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Gálik Viliam, 316 Veľký Grob
Horák Petr, 42 Petrov CZ
Hudec Peter Ing., V. J. Gajdoša 22, Maňa
Hudeček Josef, 11 Petrov CZ
Chocholáček Igor, 93 Radimov
J + R Ostrézí, J. Wolkra 963, Bzenec CZ
Janeček Václav, Duklianska 14, Skalica
Józsa Mikulás, Veľký Meder
Jureňa Ferdinand, 1240 Gbely
Kalmár Gyula, Veľký Meder
2013
2013 vh
80,00
85,66
2011 nz
2013 bv
2013 vh
81,00
83,00
84,66
2013 vh
83,66
2012 nz
2013 nz
84,00
85,66
2013 nz
2013 vh
2013 vh
85,00
79,66
89,00 *
2011 sv
2013 vh
90,50 *
82,30
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013
2013
75,00
84,66
83,33
73,00
80,66
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2011
2013
2012
2013
2013
2009
2013
88,66 *
74,00
89,66 *
85,66
75,33
84,66
75,00
87,00
82,00
85,33
86,33
75,66
86,66
85,50
Ries. sel.
nz
kab
nz
kab
nz
nz
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
Macko Pavo , Sládkovičova 7 Modra
Maixner Pavel JUDr., Mutěnice CZ
Maixnerová Ilona, Mutěnice CZ
Mandák Károly, Veľký Meder
Martinek Stanislav, 191 Petrov CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Németh Jozef, Maňa
Novák Ján, 39 Prietržka
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Obrtlík Karel RNDr., 345 Petrov CZ
Palacka Juraj, Veľká Maňa
Pálková Renáta, 141 Hluchov CZ
Pavlík Ján, Bernolákova 44 Skalica
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
Častá
Pethö Ladislav, Školská 6, Báhoň
Pokojný Jozef Ing., Baltská 7, Bratislava
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Sklep u Ševčíkú, Rovná 302, Mutěnice CZ
Somogyi Roland, Tešedíkovo
Spevár Marián, Nálepkova 6, Hlohovec
Stoiber Christian, Lundenburgerstraße 92,
Bullendorf A
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šeďa Miloš, 285 Milotice CZ
Šimonovič Daniel Ing., Bratislavská 22, Modra
Šmahel Daniel Ing., Veľký Grob
Šmahel Miloš, 148 Veľký Grob
Šmahel Viliam, 146 Veľký Grob
Šulan Pavo , 44 Ružindol
Takácsi Kálmán, Pápa H
Triticum, s.r.o., Hliníkova 373, Vráble
Trstiansky Peter, Podjavorinskej 11, Maňa
Uher Jaroslav, Veľký Grob
Vaško Pavel, Slnečná 28, Skalica
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinařství Otřísal, Hustopeče CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice CZ
Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
2012 nz
2013
2013
2013
2012
76,33
75,00
81,66
91,00 *
82,66
2013
2013
2012 kab
2013 nz
2010
2013
2013
2006 kab
87,00
68,00
82,66
76,00
73,66
76,33
56,00
77,00
2013 nz
2013
2013 kab
2011
2012
2013
2013
2013 nz
88,00 *
83,50
78,50
80,60
81,00
91,00 *
82,50
83,66
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2009
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2010
79,60
86,66
85,33
86,66
82,00
85,00
73,33
84,00
72,00
75,00
80,00
80,60
78,66
80,50
86,00
82,33
90,00 *
85,33
vh
nz
nz
nz
kab
kab
nz
nz
nz
441 Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
442 Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
443 VÍNO VALAŠTIAK, Novomeského 7, Pezinok
WEINGUT GIRSCH, Hauptstasse 66,
444 Hauskirchen A
445 WEINHOR GINDL, Wiener str. 1, Pillichsdorf A
446 WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
447 Loideslhal A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
448 Herrnbaumgarten A
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
Rizling vlašský - polosuché
Beneš Erazmus, Dlhá nad Váhom
Hečko Ľubomír Ing., Ružindol
Horňák Ladislav, 653 Mužla
J.&A. Staringer, Hauptstasse 17, Stillfried A
Konevalik Francisc, Pod hájkom 4, Skalica
Nagy Juraj, Veľký Meder
Neoklas a.s., 700 Šardice CZ
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
Štepanovský Ernest, 122 Dubovce
Vaše víno s.r.o., Na Vyhlídce 27, Davle CZ
Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
ZO SZZ Vlčkovce, Vlčkovce
ZO SZZ Vlčkovce, Vlčkovce
466
Rizling vlašský - polosladké
MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš
Pavelka Milan, 136 Milovice CZ
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Vinařství Vacenovský, U zd.stř. 1539, Dubňany
CZ
467
468
469
470
Rizling vlašský - sladké
Drápal Oldřich, Klobouček 587/43, Brno CZ
LIVI, spol. s r.o., Nádražní 835, Dubňany CZ
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., Topoľčianky
VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
463
464
465
2013 nz
2012 vh
2013 nz
81,30
85,66
73,60
2013
2013
2013
85,50
92,00 VO
85,00
2013
84,00
2013
90,00 *
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
84,00
80,50
81,00
87,00
78,66
80,33
83,00
80,66
91,00 *
81,00
84,00
85,00
87,00
87,33
kab
Rizling bio
nz
nz
nz
kab
nz
nz
kab
nz
2013 bv
2013 nz
86,00
85,00
2013 vh
89,00 *
2013 nz
85,00
2011
2007
2013
2013
93,00 ŠK 4
81,00
85,60
81,50
sv
lv
bv
vh
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
Sauvignon
Bartal Rudolf, 68 Prietržka
Běhula Leoš, 552 Milotice CZ
Blažek Zdeno, D. Rapanta 8, Holíč
Černý Vladimír, Clementisa 4, Skalica
Čmarada René, Čulenova 58, Skalica
Heger Marián, Horné Orešany
Horváth Peter MUDr., Križovany n/D
CHATEAU KRAKOVANY, Saratovská 13,
Bratislava
J.&A. Staringer, Hauptstasse 17, Stillfried A
Jokaay Silvester, 13 Horný Ohaj
Klčo Miroslav, Šoporňa
Maixner Pavel JUDr., Mutěnice CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
Szabó Ladislav, Domovina 27, Maňa
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Špaček Ján Ing., SNP 1, Skalica
Tátoš Peter Mgr., 355 Veľká Paka
Vinařství Lůbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ
Víno Horváth, Skalica
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
Sauvignon - polosuché
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Triticum, s.r.o., Hliníkova 373, Vráble
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Vinařství Vacenovský, U zd.stř.1539, Dubňany CZ
Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Weingut Gmeinböck, Wilhelmsd. 45, Poysdorf A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
2005
2013
2009
2013
2013
2013
2013
nz
kab
kab
vh
nz
nz
88,00 *
83,00
82,00
79,00
82,00
80,00
82,00
2013 nz
2013 SA blanc
2013 kab
2013
2013
80,00
85,00
82,00
78,00
70,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
83,00
82,00
85,00
59,00
84,00
77,00
83,00
86,00
87,00
83,00
94,50 ŠK 1
85,00
nz
nz
nz
nz
vh
nz
nz
nz
bv
2012 nz
2013 nz
2012 nz
88,00 *
88,00 *
83,00
2012
2013
2012
2013
2011
2013
2013
86,00
85,00
87,00
82,00
87,00
81,00
80,00
2013
nz
nz, SA blanc
nz
nz
nz
vh
89,00 *
506
507
508
509
510
511
512
513
Sauvignon - polosladké
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Vaše víno s.r.o., Na Vyhlídce 27, Davle CZ
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
nz
nz
vh
nz
vh
nz
vh
83,66
77,66
86,33
81,00
86,33
81,66
89,66 *
77,66
Sauvignon - sladké
514 Kekeli Jozef, Radimov
2011 bv
78,00
Semilon
515 Buček Ladislav Ing., 254 Štefanov
516 Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
2011 nz
2013
79,30
85,00
Semilon polosuché
517 Triticum, s.r.o., Hliníkova 373, Vráble
2013 kab
78,33
518
519
520
521
522
523
524
Silvánske zelené
Macko Pavol, Sládkovičova 7, Modra
Obrtlík Pavel MUDr., 345 Petrov CZ
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Šeďa Miloš, 285 Milotice CZ
Uher Jaroslav, Veľký Grob
Vinařství Bzenec , Zámecká 17, Bzenec CZ
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
80,33
81,00
81,00
89,00 *
81,66
80,66
85,00
525
526
527
528
Silvánske zelené - polosuché
Drahoš Miroslav Ing., Ružindol
Fryšták František, 603 Boršice CZ
Příkazky Vojtěch, 397 Ratíškovice CZ
Skrášek Pavel, 313 Perná CZ
2013
2009 nz
2011 nz
2012 nz
84,33
79,33
87,00
86,33
2013 nz
2013 vh
83,00
80,00
Silvánske zelené - polosladké
529 Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
530 VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
Tramín červený
nz
kab
kab
nz
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
Čmarada René, Čulenova 58, Skalica
Gavlík František, 143 Mokrý Háj
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
CHATEAU KRAKOVANY, Saratovská 13,
Bratislava
Križánek Jozef, Radimov
Kundrata Libor, 557 Milotice CZ
Lacko Roman, Radimov
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Matějka Miloslav, Predmestie 89, Skalica
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Slováček Jiří, 1116 Bzenec CZ
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šulan Pavol, 44 Ružindol
Takácz Július, Mužla
Vašečka Jozef, 82 Prietržka
Tramín červený - polosuché
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Greč Viktor Ing., 258 Radošovce
Hatala Jozef, Masarykova 570, Kopčany
Karlík Aleš, 164 Hovorany CZ
Kuba Pavol, 33 Koválov
Kubík Joze , 209 Koválov
Machlica Peter, Nešporova 36, Skalica
Makudera František Ing., 654 Prušánky CZ
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
Častá
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Tramín červený - polosladké
Bende Vojtech, Tešedíkovo
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Fryšták František, 603 Boršice CZ
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., Topoľčianky
2011 bv
2007 nz
2010
2012 nz
91,33 VO
76,67
56,00
87,00
2013
2013
2012
2013
bv
nz
nz
bv
86,33
80,00
88,33 *
82,00
2013 vh
2012 nz
2012 vh
88,00 *
81,67
83,67
2013
2012
2013
2009
2013
2009
vh
nz
vh
vh
nz
85,64
78,31
83,67
88,61 *
79,67
79,67
2013
2012
2007
2013
2012
2013
2013
2013
nz
vh
vh
nz
vh
nz
nz
nz
79,33
81,33
82,00
80,33
82,76
81,67
85,33
88,01 *
2013 nz
2013 vh
84,00
89,33 *
2011
91,33 *
2013
2012 nz
2009 nz
76,00
79,00
84,66
2012 vh
2013 nz
86,00
80,66
564
565
566
567
568
569
570
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Lůbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
Víno Horváth, Skalica
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
Tramín červený - sladké
VILLA VINO RAČA, a.s., Pri Vinohradoch 2,
571 Bratislava
Vinařství Vacenovský, U zd.střediska 1539,
572 Dubňany CZ
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
Veltlínske zelené
Barčák Peter, Madunice
Bartal Rudolf, 68 Prietržka
Bavúz Jozef, Šintava
Caletka Peter Ing., Pelíškova 18, Skalica
Cigánek František, 171 Sudoměřice CZ
Čermák Peter Ing., Špety 102, Skalica
Dubecký Miroslav, Lúčky 3, Skalica
Földes Juraj, Veľký Meder
Garai Ján Ing., Veľký Meder
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Greč Viktor Mgr., 258 Radošovce
Hindický Pavol, Šurany
Hlúch Miroslav, Záhradná 1, Skalica
Hofer Rudolf, Neubaugasse 13-15, Auersthal A
Horák Petr, 42 Petrov CZ
Hrčka Pavol, Križovany n/D
CHATEAU KRAKOVANY, Saratovská 13,
Bratislava
Ivičič Pavol, Dr. Valacha 25, Skalica
J.&A. Staringer, Hauptstasse 17, Stillfried A
Javorský Štefan Ing., Dr. Valacha 28, Skalica
Keračík Ľubomír, Hurbanova 810, Jablonica
Kovalovský Bohdan, Mládeže 647, Gbely
Kovárik Jozef, Mazúrova 1, Skalica
Koža Josef Ing., 718 Mutěnice CZ
Križánek Milan, Radimov
Kubík Albúz, Pekná 440, Pusté Úľany
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
79,66
76,66
84,66
80,33
89,00 *
83,66
81,00
nz
nz
vh
vh
vh
vh
2013 lv
79,00
2012 vh
81,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
nz
82,00
70,00
60,00
82,00
78,00
65,00
73,00
74,00
75,00
82,00
84,00
84,00
86,00
85,00
88,00 *
93,00 VO
2013
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2013
nz
kab
vh
kab
kab
kab
bio
kab
nz
kab
89,00 *
84,00
80,00
79,00
78,00
72,00
68,00
76,00
83,00
85,00
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
Macko Pavol, Sládkovičova 7, Modra
Macháček Jan, 457 Petrov CZ
Maixner Tomáš, Mutěnice CZ
Maixner Pavel JUDr., Mutěnice CZ
Malý Václav , Slunečná 10, Hodonín CZ
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Pálka Petr Mgr., 718 Mutěnice CZ
Pálka Radovan ml. Mgr., 141 Hluchov CZ
Pavlík Ján, Bernolákova 44, Skalica
Polášek Zbyněk, 270 Milotice CZ
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Ružička Vladimír, 1432 Gbely
Rybecký Ferdinand, 140 Smrdáky
Stoiber Christian, Lundenburgerstraße 92,
Bullendorf A
Šmahel Daniel Ing., Veľký Grob
Štvrtecký Milan, 294 Brodské
Triticum, s.r.o., Hliníkova 373, Vráble
Trstiansky Peter, Podjavorinskej 11, Maňa
Uher Jaroslav, Veľký Grob
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinárstvo Kopeček, s.r.o , Predmestie 56, Skalica
Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
Vinařství Klásek, 73 Petrov CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice CZ
Víno Horváth, Skalica
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
Víno Sýkora, s.r.o. , Přihon 1, Čejkovice CZ
Vrba Miroslav, 41 Šatov CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Weinbauernhof Vogl, Hauptstraße 46, Raggendorf
A
WEINGUT FLECKL, Hauptstasse 30, Waidendorf
A
WEINGUT GIRSCH, Hauptstasse 66,
Hauskirchen A
WEINGUT GIRSCH, Hauptstasse 66,
Hauskirchen A
Weingut Gmeinböck, Wilhelmsd. 45, Poysdorf A
WEINHOR GINDL, Wiener str. 1, Pillichsdorf A
2013 nz
2013
2013
2013
2013
2013 nz
2013
2013
1997
2013 nz
84,00
82,00
85,00
79,00
86,00
87,00
78,00
74,00
85,00
77,00
2013 nz
87,00
2012 nz
2013
2013
82,00
86,00
88,00 *
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
86,00
86,00
83,00
82,00
80,00
81,00
83,00
80,00
83,00
68,00
89,00 *
86,00
86,00
89,00 *
86,00
89,00 *
2013
kab
nz
kab
nz
nz
nz
nz
bio
86,00
2013
86,00
2013
84,00
2013
2013
2013
DAC
DAC Clasico
90,00 *
85,00
81,00
635 WEINHOR GINDL, Wiener str. 1, Pillichsdorf A
636 WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
637 Loideslhal A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
638 Herrnbaumgarten A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
639 Herrnbaumgarten A
640 Žitný Dušan, Pri vinohradoch 194, Bratislava
641
642
643
644
645
646
647
648
649
Veltlínske zelené - polosuché
Beneš Erazmus, Dlhá nad Váhom
J.&A. Staringer, Hauptstasse 17, Stillfried A
Kocák Leoš, Radimov
Ott Petr, Palackého 1597, Dubňany CZ
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
Vinařství Vacenovský, U zd.stř. 1539, Dubňany
CZ
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Veltlínske zelené - polosladké
650 Frič Augustín, Kráľovské údolie 16, Bratislava
651 Matyáš Dušan Ing., 340 Radějov CZ
653
654
655
656
661
663
665
2013 DAC Clasico
2013 nz
92,00 *
91,00 *
2013
80,00
2012
81,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
DAC
DAC
nz
kab
kab
nz
81,00
69,00
77,00
88,50 *
72,00
86,00
83,00
84,00
85,00
2013 nz
77,00
2013
88,00 *
2013
2013 nz
80,66
89,00 *
Ostatné biele odrody
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Breslava 2013 nz
Vince Mikolai Ing., Veľký Meder
Cserszegi füszeres 2013
Janulík Jiří, 16 Kostice CZ
Freiminer 2013 nz
Varga Gábor, Petöfiho 81, Kráľovský Chlmec
Furmint 2013
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, Skalica
Milia 2013 vh
Šimonovič Daniel Ing., Bratislavská 22, Modra
Muškát Ottonel 2013
Szekeres Szilveszter, Tešedíkovo
Nektár 2013
82,00
83,00
74,00
75,00
84,00
80,00
80,00
666 BIO Weinbau Killmeyer, RitterZoppel st. 1, Raggendorf A
Primus Trilogie 2013
667 Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
Rulenka 2011 vh
669 Krasles, s.r.o., 37 Pila
Silvánske červené 2013
670 Brázdil Karel, 337 Boršice CZ
Solaris 2013 vh
671 Urbánek Josef, 257 Petrov CZ
Veltlínske červené skoré 2013
672 Horváth Endre, Pápa - Tapolcafő H
Zenit 2013
673 Salajka František, Clementisa 44, Skalica
Zenit 2013
84,00
74,00
75,00
85,00
79,00
80,00
80,00
Ostatné biele odrody - polosuché
652 Krutý Jozef, 89 Dubovce
Bianca 2013 kab
82,00
658 V-V-D-P Karpaty, Limbašská 2, Pezinok
Kerner 2013
664 Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ
Muškát Ottonel 2013 nz
668 Vinařství Fasora a synové, 203 Hovorany CZ
Schoeurebe 2013
80,00
Ostatné biele odrody - polosladké
657 Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Johanniter 2013 nz
659 Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Kerner 2013 vh
92,33 ŠK 3
Ostatné biele odrody - sladké
660 Ander Štefan MUDr., Ľ. Kossutha 69, Kráľovský Chlmec
Lipovina 2010
662 Salajka František, Clementisa 44, Skalica
Milia 2009 vh
83,00
Značkové víno biele - polosuché
674 Môj Bar - Žikavská Barbora, Dobrovičova 13, Bratislava
Naše Biele 2013
675 Vinařství Jan Cícha, 360 Blatnice pod. Sv. Ant. CZ
87,00
85,00
81,66
73,00
85,33
Blatnický Roháč 2013 nz
80,00
Značkové víno biele - polosladké
676 VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, Skalica
Tré Ondré 2012 nz
80,66
Zmes biela určená
Ander Štefan MUDr., Ľ. Kossutha 69, Kráľovský
677 Chlmec
678 Mikulková Irena, Pelíškova 30, Skalica
2013 R+Orémus
2012 RR+TČ
86,00
63,00
Zmes biela určená - polosuchá
679 Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
680 Martinusík Ľubomír, Záhradná 9, Skalica
2013 SA+VZ
2013 VZ+RB
88,33 *
89,00 *
Zmes biela určená - polosladká
681 Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
2012 RR+RV
80,66
Zmes biela
Blaha Pavel, Dubňany CZ
Farkas Tibor, Pápa H
Janeček Václav, Duklianska 14, Skalica
Koža Josef ml. Ing., Bratislava
Machlica Peter, Nešporova 36, Skalica
Pálka Jiří Ing., 66 Česká Třebová CZ
Vaško František Ing., 366 Križovany n/D
2012
2013 Cuvee bar
2013 nz
2013
2013 nz
2013
2013
77,33
79,00
89,00 *
79,00
83,66
75,66
85,00
2013
2013
2013
73,00
70,33
71,66
682
683
684
685
686
687
688
Zmes biela - polosuchá
689 Drgoň Augustín, Trakovice
690 Maixnerová Ilona, Mutěnice CZ
691 Maixnerová Veronika, Mutěnice CZ
700
701
702
703
704
705
Ružové víno - Rosé (bez rozdielu zvyškového cukru)
Baráková Tatiana, Pelíškova, Skalica
2013
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
2013 nz
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
2013
Bratia Číčkovci, 1. mája 20, Modra
2013 vh
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
2012 kab
Csémi Ladislav, Veľký Meder
2013
FM
NI
CS
CS
CM
AL
80,00
85,00
73,00
84,00
88,00 *
76,00
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Černý Vladimír, Clementisa 4, Skalica
Doložílek Radek, 494 Boršice CZ
Ehrlich Martin, 182 Milotice CZ
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
Hlúch Miroslav, Záhradná 1, Skalica
Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
Horák Petr, 42 Petrov CZ
Hránek Vladimír, Predmestie 5, Skalica
Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
Chaloupka Igor JUDr., Vysoké Pole, Skalica
CHATEAU KRAKOVANY, Saratovská 13,
Bratislava
J.&A. Staringer, Hauptstasse 17, Stillfried A
Janota Miroslav Ing., Ružová, Skalica
Jurica Pavol, 287 Kostolište
Klena Jaroslav, 314 Štefanov
Kovács Július, 1075 Mužla
Krasles, s.r.o., 37 Pila
Kuba Pavol, 33 Koválov
Kubík Jozef, 209 Koválov
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Melchrt Drahoslav, Příční 693, Prušánky CZ
Morong František, Pod Hájkom 3, Skalica
Nagy Juraj, Veľký Meder
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Novotný Petr, Okružní 756, Čejkovice CZ
Ondrejkovič Milan, 82 Smrdáky
Pálka Radovan Mgr., 141 Hluchov CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Pethö Andrej, Novomeského 46, Pezinok
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
ROD Skalica a.s., 9 Mokrý Háj
ROD Skalica a.s., 9 Mokrý Háj
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
Ves
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
nz
CM
nz FM
nz CS
Elizabeth
kab FM
nz FM
nz FM
FM
FM
ZW
nz AN
76,00
79,00
79,00
89,00 *
79,00
85,00
80,00
74,00
74,00
85,00
79,00
88,00 *
74,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
nz CS
CS bio
vh FM
FM
nz CS
nz FM
FM + SV
FM
FM
vh ME
nz CS
85,00
82,00
73,00
79,00
82,00
82,00
77,00
79,00
78,00
89,00 *
84,00
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
Rubín
kab ZW
vh CS
FM
vh RM
nz FM
nz AN
87,00
82,00
79,00
71,00
85,00
73,00
79,00
72,00
79,00
76,00
78,00
82,33
82,60
84,00
2013 kab RM
82,00
vh
kab
FM
FM
FM Claret
SV
vh
nz
CS Claret
ME+ZW
Charvat č.
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Šambaza , s.r.o., Šamorín
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šimonovič Daniel Ing., Bratislavská 22, Modra
Švec Ľubomír, 70 Koválovec
Tátoš Peter Mgr., 355 Veľká Paka
Tokoš Ján, Pod Hájkom 5, Skalica
Triticum, s.r.o., Hliníkova 373, Vráble
Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
Vaško Pave, Slnečná 28, Skalica
VILLA VINO RAČA, a.s., Pri Vinohradoch 2,
Bratislava
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., Topoľčianky
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ
Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ
Masaryk Anton, 99 Radimov
Vinařství Vacenovský, U zd.střediska 1539,
Dubňany CZ
VÍNO TUREČEK, s. r. o., Jednoradová 15, Holíč
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
VÍNO KANICH, Pezinská 42, Vínosady
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
Vrba Miroslav, 41 Šatov CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
WEINGUT FLECKL, Hauptstasse 30, Waidendorf
A
Wine Fiero, 304 Kmeťovo
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
WINTERBERG, s.r.o., Predmestie 1559, Skalica
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
kab
kab
nz
kab
kab
ZW
CS
FM
FM
SV
FM
CS
FM
FM
2013 nz FM
2013 nz CS
2013
Syral
2013 CS Dorsa
2013 Cuvee
ZW
2010
Claret
2011 vh RM
2013
ME
2013
RM
77,00
85,66
84,33
82,33
85,66
87,00
76,00
80,00
86,33
65,00
80,00
89,66 ŠK 5
88,66 *
86,33
79,66
79,00
84,66
82,66
86,66
2013
CS
89,00 *
2013
2013 nz
2013 nz
2013
ZW
86,66
82,66
82,33
77,66
RM Claret
RM
ZW
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
nz
vh
vh
nz
nz
vh
AN
RM
CS
FM
CS
ME
RM
nz
FM
2013
2013
2013
2013
ZW+ME
nz CS
nz FM
nz CS
83,00
88,66 *
89,00 *
82,66
84,66
80,00
79,00
81,66
88,33 *
86,66
85,33
84,00
84,33
782
783
784
785
786
Winzerhof - Berthold Leo, Mühlgasse 20,
Loideslhal A
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
Žitný Dušan, Pri vinohradoch 194, Bratislava
2013
ZW
83,66
2013
ZW
2013 nz ZW
2013 Madam cuve
2013
FM
85,66
88,00 *
79,00
83,00
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2009
2013
2012
2013
81,00
84,00
79,00
83,00
83,00
77,00
85,00
82,00
85,00
83,00
Červené víno (bez rozdielu zvyškového cukru)
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
Alibernet
Barčák Peter, Madunice
Bartal Rudolf, 68 Prietržka
Caletka Peter Ing., Pelíškova 18, Skalica
Hatala Jozef, Masarykova 570, Kopčany
Chaloupka Igor JUDr., Vysoké Pole, Skalica
Chocholáček Igor, 93 Radimov
Janík Augustín, Záhumní 110, Milotice CZ
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Lengyel František, Gazdovský Rad 27, Šamorín
Maixnerová Ilona, Mutěnice CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Mikulka Ján, Pelíškova 30, Skalica
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Schwanzer Adolf, Kozmonautov 10, Svätý Jur
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Šimonovič Dušan Ing., Gagarinova 301/1, Nová
Dubnica
Tománek Alois Ing., 671 Boršice CZ
Vach František, 204 Koválov
Valent Miroslav, Lúky 1130/50, Vráble
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o., pr. Valtice, CZ
Víno Rajníc, Hrnčiarska 8, Pezinok
kab
nz
nz
nz
kab
2013 nz
85,00
2011
2013
2012 vh
2012 nz
88,00 *
82,00
88,00 *
94,50 ŠK 6
2011 nz
2013
2009
90,00 *
83,00
80,00
2011
2012 vh
2011
2013
2012 nz
2011 nz
88,00 *
77,00
88,00 *
80,00
77,00
83,00
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
André
Blažek Zdeno, D. Rapanta 8, Holíč
Bureš Ľudovít, Blahová 12, Skalica
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Gavalec Jozef, Šoporňa
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Hartman Jiří, Dubňany CZ
Janota Michal, Clementisa 46, Skalica
Jurkovič Marián, 157 Prietržka
Kadlečík František Ing., Madvova 17, Skalica
Klabzuba Miroslav, Skalica
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Konevalik Francisc, Pod hájkom 4, Skalica
Kundrata Libor, 260 Milotice CZ
Lisický Alexander, 596 Horné Orešany
Macháček Martin, Gorkého 8, Skalica
Maixner Tomáš, Mutěnice CZ
Maixner Pavel JUDr., Mutěnice CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Nemčovský Ladislav, Meňhartka 39, Skalica
Okánik František, Pod hájkom 31, Skalica
Pálka Radovan ml. Mgr., 141 Hluchov CZ
Štepanovský Ernest , 122 Dubovce
Tomík Pavol, Hollého 24, Skalica
Trnka Ján, Nešporova 6, Skalica
Vinařství Lůbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
VÍNO KANICH, Pezinská 42, Vínosady
Vrzala Marián, Hviezdoslavova 35, Maňa
ZO SZZ Ružindol, Ružindol
852
853
854
855
856
857
858
859
860
Cabernet Morávia
Bacigál Ľudovít, Veľký Grob
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
Brezovská Eva, Petroveská 193, Gbely
Brezovský Zoltán, Naftárska 925, Gbely
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Jurica Pavol, 287 Kostolište
Koštuřík Richard, 350 Petrov CZ
Kubeš Jan, Hodonínska 99, Dubňany CZ
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
2011
2013
2013
2012
2011
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2013
2013
2011
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2013
kab
nz
kab
nz
kab
nz
nz
kab
nz
kab
nz
kab
kab
kab
81,00
82,00
84,00
81,00
81,00
79,00
82,00
84,00
85,00
70,00
86,00
85,00
79,00
85,00
82,00
76,00
77,00
85,00
85,00
84,00
79,00
79,00
84,00
80,00
90,00 VO
82,00
69,00
82,00
75,00
85,00
60,00
60,00
85,00
84,00
72,00
88,00 *
86,00
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
Melchrt Drahoslav, Příční 693, Prušánky CZ
Pavelka Milan, 136 Milovice CZ
Slováček František, 1079 Bzenec CZ
Svoboda Jan, 408 Petrov CZ
Tesař Jan, 392 Petrov CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
Cabernet Sauvignon
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Danačík Josef, 168 Milotice CZ
Frič Augustín, Kráľovské údolie 16, Bratislava
Hečko Ľubomír Ing., Ružindol
Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
Chaloupka Igor JUDr., Vysoké Pole, Skalica
Janek Ivan Ing., Pomlejská 90, Šamorín
Janík Tomáš, Záhumní 110, Milotice CZ
Juríčková Martina, Clementisa 29, Skalica
Kiss Ermő, Pápa - Tapolcafő H
Kováčik František, Šoporňa
Kundrata Libor, 260 Milotice CZ
Makudera František Ing., 654 Prušánky CZ
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Mikič Ľuboš, Radimov
MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš
Okánik Josef, 37 Tvarožná Lhota CZ
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
Častá
Petrovič Vladimír, Hliníky 4812, Skalica
Pokojný Jozef Ing., Baltská 7, Bratislava
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
Stoiber Christian, Lundenburgerstraße 92,
Bullendorf A
Sulan Juraj, Zákostolská 28, Maňa
Tátoš Peter Mgr., 355 Veľká Paka
Tománek Alois Ing., 671 Boršice CZ
Vaško František Ing., 366 Križovany n/D
Veselý Miroslav, Záhradná 5, Skalica
Veselý Miroslav, Záhradná 5, Skalica
Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
2013 nz
2012
2012
2012
2013
2013
2013
81,00
79,00
86,00
83,00
86,00
82,00
83,00
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2009
2013
2013
2011
2013
2011
nz
vh
81,00
82,00
71,00
78,00
85,00
82,00
86,00
88,00 *
77,00
82,00
87,00
86,00
86,00
2013
2009
2013
2012
vh
nz
vh
nz
88,00 *
87,00
91,00 VO
84,00
2013
2008
2012
2011
nz
nz
kab
bv
88,00 *
86,00
79,00
87,00
nz
vh
vh
nz
nz
90,00
88,00
85,00
83,00
85,00
88,00
88,00
87,00
81,00
2011
2011
2013
2012
2011
2011
2013
2012
2013
kab
nz
vh
*
*
*
*
898 Vinařství NECHORY, 218 Prušánky - Nechory CZ 2012 nz
899 VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
2012 vh
900 V-V-D-P Karpaty, Limbašská 2, Pezinok
2013 nz
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
Dornfelder
Drahoš Ján, Horné Orešany
Drahoš Miroslav Ing., Ružindol
Filip Stanislav, Suchý riadok 14, Skalica
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
GOLGUZ Vinárstvo, Duklianska 21, Hlohovec
Hartman Jiří, Dubňany CZ
Horenský Peter, Jarná 25, Cífer
HORENT, Zlatnícka 18, Skalica
Juriga Jozef, 170 Radimov
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Klčo Miroslav, Šoporňa
Krasles, s.r.o., 37 Pila
Kubík Albúz, Pekná 440, Pusté Úľany
Lisický Ján, Horné Orešany
Lisinovič Peter, Mlynská 24, Báhoň
Mezei Ján, D. Virgoviča 29, Pezinok
Novák Marko Ing., CSc, 361 Horné Orešany
Okánik Josef, 37 Tvarožná Lhota CZ
Ott Petr, Palackého 1597, Dubňany CZ
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Rybecký Ferdinand, 140 Smrdáky
Salajka František, Clementisa 44, Skalica
Sovič Radim, Horská 6, Skalica
Tátoš Peter Mgr., 355 Veľká Paka
Tokoš Vladimír, Skalica
Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
Vinařství Fasora a synové, 203 Hovorany CZ
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké
Bílovce CZ
Vinařství Lůbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
Vinařství Maláník-Osička s.r.o., 261 MIkulčice CZ
Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
Dunaj
932 Hatala Jozef, Masarykova 570, Kopčany
933 Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
2012
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2012
2013
nz
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
nz
vh
87,00
87,00
87,00
bar
80,00
88,00 *
59,00
86,00
81,00
78,00
60,00
76,00
73,00
75,00
61,00
81,00
76,00
87,00
78,00
79,00
82,00
90,00 *
89,00 *
bar
86,00
85,00
69,00
77,00
88,00 *
87,00
63,00
86,00
nz
Cuvee
Cuvee
nz
nz
nz
kab
nz
nz
nz
nz
2013
2013 nz
2013
2013 nz
84,00
84,00
83,00
91,00 VO
2013 vh
2011 vh
86,00
84,33
934 Kalivoda Vladimír, Železničná 51, Bernolákovo
935 Lengyel František, Gazdovský Rad 27, Šamorín
936 Macháček Peter, Malého 3, Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
937 Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
938 Skalica
Pegas - Peter Gáži a syn s.r.o., Hlavná 164/57,
939 Častá
940 Příkazky Vojtěch, 397 Ratíškovice CZ
941 Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
942 Smák František, 199 Vlčkovce
943 Tokoš Ján, Pod Hájkom 5, Skalica
944 Vašečka Jozef, 82 Prietržka
945 Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
946 Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
947 Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
Frankovka modrá
Abrman Vincent, Žitavská 6, Maňa
Bánovský Antonín, 546 Boršice CZ
Baráková Tatiana, Pelíškova, Skalica
Běhal Stanislav, Vinohradnícka 41, Skalica
Běhal Stanislav, Vinohradnícka 41, Skalica
Bellay Jozef, 115 Prietržka
Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Buraj Emil, Vinohradnícka 49, Skalica
Bureš Ľudovít, Blahová 12, Skalica
Bureš Ľudovít, Blahová 12, Skalica
Caletka Peter Ing., Pelíškova 18, Skalica
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Drápal Oldřich, Klobouček 587/43, Brno CZ
Dubecký Miroslav, Lúčky 3, Skalica
Durník Vladimír, Boršice CZ
Fatěna Jaroslav, Slunečná 4, Hodonín CZ
Filip Stanislav, Suchý riadok 14, Skalica
Formánek Štefan, Vinohradnícka 33, Skalica
2012
2012 nz
2012 kab
82,00
85,66
88,00 *
2013 vh
89,00 *
2012 bv
91,00 *
2013
2011
2013
2013
2012
2011
2012
2011
2012
84,66
83,33
82,00
76,00
81,00
87,00
82,00
88,33 *
85,66
2013
2013
2012
2013
2012
2012
2013
2007
2011
2012
2011
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2011
2013
2008
2012
2013
2009
kab
vh
vh
vh
vh
vh
vh
nz
nz
nz
nz
sv
nz
kab
nz
Lampart
71,00
86,00
85,00
76,00
80,00
85,00
86,00
75,00
80,00
87,00
89,00 *
86,00
84,00
78,00
75,00
86,00
84,00
91,00 *
72,00
83,00
80,00
92,00 VO
87,00
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
Formánek Štefan, Vinohradnícka 33, Skalica
Garai Ján Ing., Veľký Meder
Gergel Ivan, 70 Prietržka
Hazlinger Marián, Skalica
Hlúch Miroslav, Záhradná 1, Skalica
Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
Horský Peter, Zlatnícka 18, Skalica
Hránek Vladimír, Predmestie 5, Skalica
Hudec Peter Ing., V. J. Gajdoša 22, Maňa
Hurban Igor, Skalica
Ilčík Jiří Ing., U zd.stř. 1540, Dubňany CZ
Ivičič Pavol, Dr. Valacha 25, Skalica
Janeček Václav, Duklianska 14, Skalica
Janek Ivan Ing., Pomlejská 90, Šamorín
Juráček Rastislav, 53 Prietržka
Juraščík Zdenko, Skalica
Juríček Stanislav, Skalica
Kadlečík František Ing., Madvova 17, Skalica
Keračík Ľubomír, Hurbanova 810, Jablonica
Kolínek Kamil, Dr. Valacha, 38 Skalica
Konevalik Francisc, Pod hájkom 4, Skalica
Košutovi Marek a Michal, Dolní 170, Mor. Nová
Ves CZ
Košutovi Marek a Michal, Dolní 170, Mor. Nová
Ves CZ
Kovárik Štefan, Gbely
Krídl Ján, Pod Hájkom 16, Skalica
Krušina Patrik, Suchý riadok, Skalica
Kuba Martin, Staré Hory, Skalica
Kubeš Karel, Hodonínska 99, Dubňany CZ
Kubiš Pavol, Skalica
Macko Pavol, Hodonínska 15, Skalica
Macháček Peter, Malého 3, Skalica
Machálek Stanislav, Pelíškova 35, Skalica
Machálek Vladimír, Dr. Valacha 10, Skalica
Martinusík Ľubomír, Záhradná 9, Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
Masaryk Anton, 99 Radimov
2013
2012
2010
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2013
2013
2013
2013
2011
2013
2013
nz
vh
vh
Lampart
nz
nz
kab
kab
vh
nz
kab
83,00
75,00
85,00
66,00
69,00
86,00
90,00 *
80,00
76,00
85,00
76,00
83,00
80,00
88,00 *
82,00
73,00
69,00
82,00
79,00
80,00
86,00
2012 nz
82,00
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2013
2013
83,00
81,00
73,00
88,00 *
77,00
82,00
79,00
87,00
82,00
70,00
83,00
80,00
nz
kab
kab
nz
kab
2012 vh
80,00
2013 Skalická
2008 nz
2013
85,00
82,00
81,00
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
Matějka Miloslav, Predmestie 89, Skalica
Mikulka Ján, Pelíškova 30, Skalica
Mikuš Miroslav, Meňhartka 12, Skalica
Morong František, Pod Hájkom 3, Skalica
MOVINO s.r.o., Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš
Nemčovský Ladislav, Meňhartka 39, Skalica
Nemčovský Michal, Mokré hory, Skalica
Okánik František, Pod hájkom 31, Skalica
Okánik Josef, 37 Tvarožná Lhota CZ
Pagáč Juraj ml., Skalica
Pavlík Ján, Bernolákova 44, Skalica
Pavlík Lukáš, Mutěnice CZ
Peter Podola - Vinotéka, Sasinkova 403, Kopčany
Petrovič Vladimír, Hliníky 4812, Skalica
Poláček Ján, Skalica
Polakovič Rudolf, Hviezdoslavova 9, Skalica
Psár Vladimír, Petroveská 189, Gbely
Rapant Ivan, Záhradná 12, Skalica
Riha Ferdinand, Bratislavská 99, Kopčany
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Skoták Peter, Hollého 24, Skalica
Solymosi János, Pápa H
SvOBOda Miroslav, 411 Petrov CZ
Šambaza , s.r.o., Šamorín
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Šimonovič Dušan Ing., Gagarinova 301/1, Nová
Dubnica
Špaček Ján Ing., SNP 1, Skalica
Špaček Ján Ing., SNP 1, Skalica
Tokoš Ján, Pod Hájkom 5, Skalica
Tomík Pavol, Hollého 24, Skalica
Trnka Ján, Nešporova 6, Skalica
Vach František, 204 Koválov
Vach Jozef, 36 Koválov
Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
Valo Pavol, L. Svobodu 10, Skalica
Valo Pavo , L. Svobodu 10, Skalica
Vaše víno s.r.o., Na Vyhlídce 27, Davle CZ
Vaško Pavel, Slnečná 28, Skalica
VILLA VINO RAČA, a.s., Pri Vinohradoch 2,
Bratislava
VILLA VINO RAČA, a.s., Pri Vinohradoch 2,
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2011
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2013
nz
kab
kab
vh
nz
nz
nz
vh
nz
kab
kab
nz
nz
nz
nz
nz
kab
nz
kab
nz
nz
nz
nz I.
nz II.
kab
2013 Račianska
2012 vh
80,00
78,00
85,00
84,00
84,00
90,00 *
85,00
80,00
89,00 *
75,00
84,00
70,00
75,00
79,00
89,00 *
80,00
83,00
81,00
86,00
73,00
85,00
77,33
76,00
81,33
85,66
89,00
87,00
74,00
80,33
86,33
89,66
86,00
82,00
91,00
85,00
83,00
84,00
90,00
*
*
*
*
83,00
88,00 *
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
Bratislava
VILLA VINO RAČA, a.s., Pri Vinohradoch 2,
Bratislava
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., Topoľčianky
Vinárstvo Kopeček , s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
Kalenda David, Dr. Valacha 50, Skalica
Vinařství Brázdová Pavla, Ploštiny 8, Lužice CZ
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Flajšinger, Židlochovice CZ
Vinařství Kněží hora, Pod Kněží horou, Bzenec
CZ
Vinařství Vacenovský, U zd.střediska 1539,
Dubňany CZ
Vinařství Vacenovský, U zd.střediska 1539,
Dubňany CZ
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno Horváth, Skalica
Vríčan Radim, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
Zelenka Peter, Koreszkova 49, Skalica
Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
Žitný Dušan, Pri vinohradoch 194, Bratislava
Žmolík Jiří, 10 Boršice CZ
Merlot
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Hrušecký Oto, 597 Kopčany
Jurkovič Marián, 157 Prietržka
Malík Peter Ing., Partizánska 49, Šurany
Varga Robert, Tešedíkovo
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
Vinařství Fasora a synové, 203 Hovorany CZ
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
Herrnbaumgarten A
Modrý Portugal
1080 Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2011
2012
Tereziánska
nz
nz
bar
nz
84,00
83,00
85,00
83,00
85,00
82,00
89,33 *
64,00
2012 nz
81,30
2012 nz
70,00
2013
2012
2009
2013
2013
2000
2013
2013
2011
2009
2012
2013
nz
vh
vh
80,60
77,00
86,00
88,00 *
84,00
88,00 *
83,00
86,00
85,30
79,00
81,66
76,00
2012
2009
2012
2012
2012
2012
2012
2012
vh
vh
nz
bar
vh
bar
vh
nz
bar
87,00
83,00
83,00
85,00
89,00 *
87,00
85,00
88,00 *
bar
87,00
nz
nz
nz
nz
2005
2012 nz
90,00 *
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
Drahoš Ján, Horné Orešany
Gálik Viliam, 316 Veľký Grob
Juriga Radoslav, Radimov
Koža Josef Ing., 718 Mutěnice CZ
Koža Josef ml. Ing., Bratislava
Lisický Alexander, 596 Horné Orešany
Lisický Alexander, 596 Horné Orešany
Macalík Stanislav, 435 Petrov CZ
Nádaský Dušan, Horné Orešany
Pálka Petr Mgr., 718 Mutěnice CZ
Pivnica Tibava s.r.o., 210 Tibava
Svoboda Miroslav, 411 Petrov CZ
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinařství Bzenec, Zámecká 17, Bzenec CZ
Vinařství Otřísal, Hustopeče CZ
Víno DIOUS s.r.o., 239 Horné Orešany
Víno Horváth, Skalica
Woditschka Rudi Exclusiv Weine,
1098 Herrnbaumgarten A
1102
1103
1104
Neronet
Ander Štefan MUDr., Ľ. Kossutha 69, Kráľovský
Chlmec
Beňa Štefan, 328 Petrova Ves
Macko Pavol, Sládkovičova 7 Modra
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Šambaza, s.r.o., Šamorín
VÍNO KANICH, Pezinská 42, Vínosady
1105
1106
1107
1108
1109
1110
Nitria
Beňa Štefan, 328 Petrova Ves
Janča Martin, 404 Petrov CZ
Lengyel František, Gazdovský Rad 27 Šamorín
Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
Salajka František, Clementisa 44, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
1099
1100
1101
Rulandské modré
1111 Bernátek Tomáš Ing., Slunečná 15, Hodonín CZ
1112 Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
1113 Horváth Peter MUDr., Križovany n/D
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2011
2012
2013
nz
nz
nz
nz
nz
bar
nz
vh
77,33
75,00
82,83
80,66
80,66
84,66
88,00
88,66
83,00
81,30
84,33
85,33
86,00
89,00
86,33
84,33
88,12
*
*
*
*
2009
90,00 *
2012
2013
2012 nz
82,00
83,00
83,00
2012 nz
2010
2012
89,00 *
85,00
88,00 *
2012
2012
2012
2011
2006
2013
86,00
81,00
75,00
83,00
81,00
83,00
vh
nz
vh
vh
nz
2011 vh
2012 vh
2012 vh
80,00
84,00
88,00 *
1114 Hurban Igor, Skalica
CHATEAU KRAKOVANY, Saratovská 13,
1115 Bratislava
1116 Káčerek Stanislav, 427 Petrov CZ
1117 Malý Václav, Slunečná 10, Hodonín CZ
1118 Nemčovský Ladislav, Meňhartka 39, Skalica
1119 Obrtlík Pavel MUDr., 345 Petrov CZ
1120 Petrovič Vladimír, Hliníky 4812, Skalica
Rodinné vinárstvo Ďurík, 222 Opatovská Nová
1121 Ves
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
1122 CZ
1123 Sýkora Miroslav, 310 Petrov CZ
1124 Takácsi Kálmán, Pápa H
1125 Tománek Alois Ing., 671 Boršice CZ
1126 Urbánek Josef, 257 Petrov CZ
1127 Valent Miroslav, Lúky 1130/50 Vráble
1128 Valent Miroslav, Lúky 1130/50 Vráble
1129 Valent Miroslav, Lúky 1130/50 Vráble
1130 Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
1131 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
1132 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice, CZ
1133 Vinařství Prath, Horní 31, Josefov CZ
1134 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
1135 Víno Sýkora, s.r.o., Přihon 1, Čejkovice CZ
1136 VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
Svätovavrinecké
Bratia Číčkovci, 1. mája 2, Modra
Brázdil Karel, 337 Boršice CZ
DOBOš Milan, Severná 42, Cífer
Hatala Jozef, Masarykova 570, Kopčany
Hrčka Pavol, Križovany n/D
Korytár Marek Ing., Horné Orešany
Krušina Patrik, Suchý riadok, Skalica
Maixner Pavel JUDr., Mutěnice CZ
Nagy Juraj, Veľký Meder
Nemčovská Heidrun, Mokré hory, Skalica
Nemčovský Michal, Mokré hory, Skalica
Riha + Hajdin V. ml., Bratislavská 99, Kopčany
Richter Ľuboš, Hlohovec
Spevár Marián, Nálepkova 6, Hlohovec
2013 vh
83,00
2012
2012
2011
2013
2009
2008
93,00 VO
78,00
87,00
75,00
91,00 *
82,00
vh
vh
nz
nz
2011 vh
88,00 *
2012
2012
2013
2011
2013
2013
2012
2011
2008
2013
2012
2012
2010
2013
2011
85,00
89,00
84,00
92,00
77,00
78,00
74,00
84,00
74,00
83,00
89,00
87,00
90,00
76,00
87,00
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2013
2013
2013
2013
2013
vh
Blauburger
Blauburger
vh
nz
nz
nz
vh
nz
vh
nz
vh
vh
nz
nz
nz
kab
kab
kab
*
*
*
*
84,00
85,00
78,00
85,00
75,00
80,00
83,00
70,00
78,00
88,00 *
88,00 *
72,00
82,00
83,00
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Škvarka Ján Ing., Trakovice
Šottník Jozef, 302 Ružindol
Uher Jaroslav, Veľký Grob
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinařství Velké Bílovice, s.r.o., Velké Bílovice CZ
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Woditschka Rudi ExclusivWeine,
1158 Herrnbaumgarten A
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
Zweigeltrebe
Běhal Milan, Vajanského 7, Skalica
BIO Weinbau Killmeyer, RitterZoppel st. 1
Raggendorf A
Blaha Pavel, Dubňany CZ
Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Cingel Pavol, Hodonínska 23, Skalica
Čavojský Otmar MVDr., Svätoplukova 24, Skalica
Drápal Oldřich, Klobouček 587/43, Brno CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice,
Brno CZ
Gergel Ján, Pelíškova 33, Skalica
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Gerle Jiří MUDr., Praha CZ
Hránek Vladimír, Predmestie 5, Skalica
Hudeček Josef, 11 Petrov CZ
Križan Štefan, Santovka
Kuba Martin, Staré Hory, Skalica
Lisinovič Peter, Mlynská 24, Báhoň
Machálek Stanislav, Pelíškova 35, Skalica
Matějka Miloslav, Predmestie 89, Skalica
Matyáš Dušan Ing., 340 Radějov CZ
Nemčovský Ladislav, Meňhartka 39, Skalica
Novotný F&L, Havraníky 16, Znojmo CZ
Polehňa František, 408 Blatnica pod sv. Ant. CZ
Rodinné vinařství Chytil, Nádražní 835, Dubňany
CZ
Somogyi Tibor, Sümeg H
Stoiber Christian, Lundenburgerstraße 92,
Bullendorf A
Šambaza, s.r.o., Šamorín
Šimonovič Dušan Ing., Gagarinova 301/1, Nová
Dubnica
2013
2012
2013
2010 kab
2013
2010 nz
2013
83,00
76,00
90,00 *
74,00
85,00
88,00 *
91,00 VO
2009
88,00 *
2012
88,00 *
2011
2012
2012 vh
2011
2010
2011 sv
91,00 VO
72,00
87,00
83,00
81,00
89,00 *
2011
2013
2012
2008
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
lv
kab
kab
nz
kab
kab
kab
nz
nz
kab
nz
90,00 *
86,00
76,00
80,00
80,00
89,00 *
81,00
74,00
85,00
84,50
86,00
90,00 *
86,00
86,00
81,00
2012 nz
2013
87,50
75,00
2011
2012
83,00
90,00 *
2012 kab
83,00
1187
1188
1189
1190
1191
Šural Petr, 374 Petrov CZ
Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o., 607 Mikulčice CZ
VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice, CZ
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
VITIS s.r.o., Masarykova 1698, Strážnice CZ
WEINGUT GIRSCH, Hauptstasse 66,
1192 Hauskirchen A
Woditschka Rudi Exclusiv Weine,
1193 Herrnbaumgarten A
Woditschka Rudi Exclusiv Weine,
1194 Herrnbaumgarten A
2013
2013
2011 lv
2009 nz
2011 vh
85,50
82,00
87,00
84,00
87,00
2013
84,50
2009
bar
2009
86,00
85,00
Ostatné červené odrody
1195 Kuba Pavol, 33 Koválov
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
Cabernet Franc 2009
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Cabeernet Dorsa 2012
Masaryk Alojz, Korezskova 22, Skalica
Hron 2013
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Rimava 2013
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, Skalica
Rosa 2011
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Rudava 2011
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
Saperavi severnij 2013
Vinařství Kachyňa s.r.o., Na Aleji 993, Velké Bílovce CZ
Sevar 2013
Vinárstvo Blaho, Hlavná 40, Zeleneč
Syral 2009
Salajka František, Clementisa 44, Skalica
Váh 2011
Značkové víno červené
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, Skalica
ENEM 2013
Žáčková Soňa, Masarykova 601, Kutná Hora CZ
Koudelník cuvee 2011
Môj Bar - Žikavská Barbora, Dobrovičova 13, Bratislava
Naše Červené 2013
Bor Becse, Mužla
nz
82,00
86,00
bv
93,00 *
vh
83,00
vh
90,00 *
84,00
81,00
82,00
86,00
nz
75,00
83,67
84,67
81,00
Rézi kék 2013
1209 VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A, Skalica
Sami Máme Málo 2013
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
Značkové víno červené - Skalický rubín
Bránecký Peter, Hliníky 4848, Skalica
Gergel Ivan, 70 Prietržka
Horák Ľuboš, Hodonínska 8, Skalica
Macko Pavol, Hodonínska 15, Skalica
VÍNO-MASARYK, s.r.o., Sasinkova 2333/18A,
Skalica
Matějka Miloslav, Predmestie 89, Skalica
Nemčovský Simon, Meňhartka 39, Skalica
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
Šátek Ľubor Mgr., Clementisa 37, Skalica
Tokoš Vladimír, Skalica
Ujhelyi Igor Ing., Jurkovičova 31, Skalica
Ujhelyi Igor Ing., Jurkovičova 31, Skalica
Ulrich Heinz, Skalica
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
Vinárstvo Srholec, Dr. Valacha 50, Skalica
VÍNO TUREČEK, s.r.o., Jednoradová 15, Holíč
Víno Horváth, Skalica
Vysoké Pole, s.r.o., Obrancov mieru 13, Skalica
85,67
84,67
2013
2013
2012
2011
63,33
75,33
80,33
84,33
2011
2013
2013
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013 nz
2011 nz
2012
2012 nz
2013
2013
86,33
82,67
83,67
83,00
76,33
83,00
83,33
75,33
68,67
86,67
87,00 CPMS
81,00
81,33
82,67
81,33
86,33
1230 Bučková Jiřina, 355 Sudoměřice CZ
Stará hora 2011 nz
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
Zmes červená určená
Heger Marián, Horné Orešany
Hrdina & dcera, Široká 867, Velké Bílovice CZ
Janek Ivan Ing., Pomlejská 90, Šamorín
Janek Ivan Ing., Pomlejská 90, Šamorín
Klamo Peter, 83 Jabloňová
Matyáš Dušan Ing., 340 Radějov CZ
Trstiansky Pavel, Podjavorinskej 11, Maňa
Vinařství Lúbalovi, Zahrady 685, Kobylí CZ
Zmes červená
2012
2011
2012
2011
2012
2013
2013
2013
nz
89,67 VO
CS+AN
ZW+FM+MP+DO
vh
vh
nz
nz
CS-ME
CS-DU
FM+AN
MExRub
SV+DO
nz
FM+MP
84,00
85,00
84,00
89,00 *
82,00
89,00 *
79,00
85,00
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
Maixnerová Lucie, Mutěnice CZ
Pálka Jiří Ing., 66 Česká Třebová CZ
Pálka Radovan Mgr., 141 Hluchov CZ
Polozov Jurij Prof. Ing. DrSc., Antracit U
Štvrtecký Milan, 294 Brodské
Šula Ján MUDr., 287 Kostolište (Sardínia)
Vinárstvo Kopeček, s.r.o., Predmestie 56, Skalica
WEINHOR GINDL, Wiener str. 1, Pillichsdorf A
Woditschka Rudi Exclusiv Weine,
1247 Herrnbaumgarten A
Likérové vína
1250 Masaryk Izidor, Radimov
1251 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít, Skalica
2013
2013
2013
2013
2013
2008
2013
2012
nz
Cuvee
Cuvee
Classico
82,33
78,00
80,33
83,00
60,33
69,33
87,33
91,00 *
2006 Cuvee bar
90,00 *
2011
2009
75,00
77,60
2013
91,00 *
2013
92,00 *
2013
81,00
2014
90,50 *
2013 Medové
75,00
2013
93,00 ŠK 8
2013
91,50 *
2014
92,50 *
2013
77,00
2013
82,00
Ovocné vína
1261 Barčák Peter, Madunice
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Višňové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Baza čierna
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Broskyňové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Jablkové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Lipový kvet
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Čierne ríbezle + Josta
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Červené + čierne ríbezle
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Šípkové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Višňové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Višňové
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
Višňové 2013
Ovocinár Skalica, s.r.o., Samoty 5055, Skalica
Višňové 2013
Satko Eduard, Rázusova 28, Pezinok
Arónia 2012
Satko Eduard, Rázusova 28, Pezinok
Čierna líška 2012
Satko Eduard, Rázusova 28, Pezinok
Čierna líška 2012
Vinárstvo Pavel Kúkel, Kremeľská 79, Bratislava - Devín
Čierne ríbezle 2012
Vinárstvo Pavel Kúkel, Kremeľská 79, Bratislava - Devín
Čierne ríbezle 2012
Vinárstvo Pavel Kúkel, Kremeľská 79, Bratislava - Devín
Čierne ríbezle 2013
Vinárstvo Pavel Kúkel, Kremeľská 79, Bratislava - Devín
Čierne a červené ríbezle 2013
bar
88,00 *
bar
90,00 *
78,00
88,00 *
bar
83,00
bar
79,00
78,00
91,00 *
77,00
Zoznam podľa vystavovateľov
Rakúsko ( A )
Auersthal
586 Hofer Rudolf
1 VZ
2013 kab 85,00
Bullendorf
293 Stoiber Christian
423 Stoiber Christian
613 Stoiber Christian
889 Stoiber Christian
1184 Stoiber Christian
1
1
1
6
6
RR
RV
VZ
CS
ZW
2013
2013
2013
2011
2011
78,00
79,60
86,00
90,00 *
83,00
Hauskirchen
71 WEINGUT GIRSCH
444 WEINGUT GIRSCH
631 WEINGUT GIRSCH
632 WEINGUT GIRSCH
1192 WEINGUT GIRSCH
1
1
1
1
6
CH
RV
VZ
VZ DAC
ZW
2013
2013
2013
2013
2013
79,00
85,50
84,00
90,00 *
84,50
Herrnbaumgarten
1098 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
1193 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
1194 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
1247 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
86 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
126 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
247 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
325 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
326 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
448 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
505 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
558 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
638 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
639 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
649 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
783 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
1079 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
1158 Woditschka Rudi Exclusiv Weine
6
6
6
6
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
5
6
6
MP
ZW bar
ZW
ZČ Cuvee bar
CH
MM
RB
RR
RR
RV
SA
TČ
VZ
VZ DAC
VZ
Rose ZW
MER bar
SV
2009
2009
2009
2006
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2011
2012
2013
2013
2013
2005
2009
90,00 *
86,00
85,00
90,00 *
91,00 *
89,00 *
89,00 *
91,00 *
80,00
90,00 *
89,00 *
91,33 *
81,00
81,00
88,00 *
85,66
87,00
88,00 *
2013
78,00
Loideslhal
74 Winzerhof - Berthold Leo
1 CH
97 Winzerhof - Berthold Leo
324 Winzerhof - Berthold Leo
447 Winzerhof - Berthold Leo
637 Winzerhof - Berthold Leo
782 Winzerhof - Berthold Leo
4
2
1
1
5
CH
RR
RV
VZ
Rose ZW
2011 lv
2012
2013
2013
2013
72,00
75,00
84,00
80,00
83,66
1
1
1
6
RV
VZ DAC
VZ DAC Clasico
ZČ Classico
2013
2013
2013
2012
92,00 VO
81,00
92,00 *
91,00 *
1
3
4
2
1
CH
CH
CH
SA
VZ
2012
2012
2013
2013
2013
80,00
81,00
85,30
80,00
85,00
1 RV Riesling selektion
1 Primus Trilogie
6 ZW
2012
2013
2011
88,66 *
84,00
91,00 VO
Raggendorf
70 Weinbauernhof Vogl
309 Weinbauernhof Vogl
629 Weinbauernhof Vogl
1 CH bio
1 RR bio
1 VZ bio
2012
2012
2013
72,00
83,00
86,00
Stillfried
452 J.&A. Staringer
479 J.&A. Staringer
591 J.&A. Staringer
642 J.&A. Staringer
720 J.&A. Staringer
2
1
1
2
5
RV bio
SA blanc bio
VZ bio
VZ DAC
Rose CS bio
2013
2013
2013
2013
2013
87,00
85,00
80,00
88,50 *
82,00
Waidendorf
630 WEINGUT FLECKL
778 WEINGUT FLECKL
1 VZ
5 Rose ZW+MER
2013
2013
86,00
86,66
1 CH
2013
88,00 *
Pillichsdorf
445 WEINHOR GINDL
634 WEINHOR GINDL
635 WEINHOR GINDL
1246 WEINHOR GINDL
Poysdorf
72 Weingut Gmeinböck
96 Weingut Gmeinböck
155 Weingut Gmeinböck
504 Weingut Gmeinböck
633 Weingut Gmeinböck
Raggendorf
388 BIO Weinbau Killmeyer
666 BIO Weinbau Killmeyer
1160 BIO Weinbau Killmeyer
Česká republika ( CZ )
Blatnica pod sv. Antoníčkem
59 Polehňa František
1181 Polehňa František
36 Vinařství Jan Cícha
675 Vinařství Jan Cícha
6 ZW
2 HIB
2 Blatnický Roháč
2013 nz
2013 nz
2013 nz
81,00
92,00 *
80,00
Boršice
949 Bánovský Antonín
670 Brázdil Karel
1138 Brázdil Karel
390 Buchtík Zdeněk Ing.
205 Cukr Josef
109 Cukr Zdeněk
708 Doložílek Radek
967 Durník Vladimír
78 Fryšták František
526 Fryšták František
561 Fryšták František
269 Gottwald Petr
270 Gottwald Vladimír
218 Měštánek Vladimír
136 Pernica Zdeněk
819 Tománek Alois Ing.
1125 Tománek Alois Ing.
892 Tománek Alois Ing.
364 Vranka Libor
1070 Žmolík Jiří
6
1
6
1
1
1
5
6
2
2
3
1
1
1
1
6
6
6
1
6
FM
Solaris
SV
RV
RB
MM
Rose CM
FM
CH
SZ
TČ
RR
RR
RB
MT
AL
RM
CS
RŠ
FM
2013 nz
2013 vh
2012 nz
2013 nz
2007 nz
2013 nz
2013
2008 nz
2009 nz
2009 nz
2009 nz
2013 nz
2007 nz
2011 vh
2013
2012 vh
2011 vh
2012 vh
2008 nz
2013
86,00
85,00
85,00
89,66 *
88,00 *
90,00
79,00
83,00
78,00
79,33
84,66
88,00 *
89,00 *
90,00 *
83,66
77,00
92,00 *
83,00
89,33 *
76,00
Brno
381 Drápal Oldřich
467 Drápal Oldřich
965 Drápal Oldřich
1165 Drápal Oldřich
85 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
164 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
184 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
305 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
362 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
439 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
500 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
623 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
822 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
1132 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
1166 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
1189 VINAŘSTVÍ POD ZÁMKEM, s.r.o. pr. Valtice
4
4
6
6
2
2
3
1
1
1
2
1
6
6
6
6
RŠ
RV
FM
ZW
CH
NB
PA
RR
RŠ
RV
SA
VZ
AL
RM
ZW
ZW
2011 sv
2011 sv
2011 sv
2011 sv
2013 nz
2012 nz
2013 vh
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2011 lv
2011 lv
90,50 *
93,00 ŠK 4
91,00 *
89,00 *
70,00
78,66
81,30
86,00
85,33
90,00 *
87,00
89,00 *
77,00
89,00 *
90,00 *
87,00
Bzenec
158 J + R Ostrézí
397 J + R Ostrézí
863 Slováček František
543 Slováček Jiří
63 Vinařství Bzenec
300 Vinařství Bzenec
337 Vinařství Bzenec
359 Vinařství Bzenec
523 Vinařství Bzenec
760 Vinařství Bzenec
761 Vinařství Bzenec
1055 Vinařství Bzenec
1094 Vinařství Bzenec
93 Vinařství Kněží hora
177 Vinařství Kněží hora
1057 Vinařství Kněží hora
1
1
6
1
1
1
4
1
1
5
5
6
6
3
2
6
NB
RV
CM
TČ
CH
RR
RR
RŠ
SZ
Rose ZW Claret
Rose RM
FM
MP bar
CH
PA
FM
2013 nz
2012 nz
2012
2012 nz
2003 vh
2013 kab
2008 cv
2013
2013
2010
2011 vh
2011
2012
2013 vh
2013 vh
2012 nz
81,66
85,33
86,00
78,31
89,00 *
85,00
90,00 *
84,66
80,66
79,00
84,66
89,33 *
89,00 *
86,00
90,00 *
81,30
Čejkovice
40 Novotný Petr
90 Novotný Petr
165 Novotný Petr
250 Novotný Petr
507 Novotný Petr
529 Novotný Petr
659 Novotný Petr
734 Novotný Petr
735 Novotný Petr
22 Víno Sýkora, s.r.o.
37 Víno Sýkora, s.r.o.
95 Víno Sýkora, s.r.o.
103 Víno Sýkora, s.r.o.
175 Víno Sýkora, s.r.o.
256 Víno Sýkora, s.r.o.
371 Víno Sýkora, s.r.o.
512 Víno Sýkora, s.r.o.
568 Víno Sýkora, s.r.o.
626 Víno Sýkora, s.r.o.
931 Víno Sýkora, s.r.o.
1135 Víno Sýkora, s.r.o.
3
3
3
3
3
3
3
5
5
1
2
3
1
1
3
2
3
3
1
6
6
HIB
CH
NB
RB
SA
SZ
Kerner
Rose CS Claret
Rose ME+ZW
DE
HIB
CH
IO
PA
RB
RŠ
SA
TČ
VZ
DO
RM
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013
2013 nz
2013 nz
2013
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 vh
82,30
80,00
82,20
80,66
77,66
83,00
81,66
85,00
73,00
86,33
88,00 *
80,60
77,67
82,00
79,66
85,66
89,66 *
89,00 *
89,00 *
91,00 VO
76,00
Česká Třebová
687 Pálka Jiří Ing.
1240 Pálka Jiří Ing.
1 ZB
6 ZČ
2013
2013
75,66
78,00
Davle
332 Vaše víno s.r.o.
459 Vaše víno s.r.o.
509 Vaše víno s.r.o.
1045 Vaše víno s.r.o.
Dolní Bojanovice
230 Uherek Jiří
Dubňany
259 Blaha Pavel
682 Blaha Pavel
1161 Blaha Pavel
829 Hartman Jiří
906 Hartman Jiří
981 Ilčík Jiří Ing.
860 Kubeš Jan
998 Kubeš Karel
1 Kubeš Zdeněk
468 LIVI, spol. s r. o.
644 Ott Petr
919 Ott Petr
320 Rodinné vinařství Chytil
375 Rodinné vinařství Chytil
376 Rodinné vinařství Chytil
498 Rodinné vinařství Chytil
562 Rodinné vinařství Chytil
610 Rodinné vinařství Chytil
815 Rodinné vinařství Chytil
920 Rodinné vinařství Chytil
1102 Rodinné vinařství Chytil
1122 Rodinné vinařství Chytil
1182 Rodinné vinařství Chytil
151 Vinařství Vacenovský
166 Vinařství Vacenovský
363 Vinařství Vacenovský
466 Vinařství Vacenovský
501 Vinařství Vacenovský
572 Vinařství Vacenovský
648 Vinařství Vacenovský
769 Vinařství Vacenovský
1058 Vinařství Vacenovský
1059 Vinařství Vacenovský
3
2
3
6
RR
RV
SA
FM
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2012
81,66
84,00
81,00
84,00
1 RB
2013 nz
87,00
1
1
6
6
6
6
6
6
2
4
2
6
2
3
3
2
3
1
6
6
6
6
6
2
3
1
3
2
4
2
5
6
6
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012 kab
2013 nz
2007 lv
2013 nz
2013
2012 nz
2013 vh
2012 nz
2012 nz
2012 vh
2012 nz
2011 nz
2012 nz
2012 nz
2012 vh
2012 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2012 vh
2013 nz
2013 nz
2012 nz
2013 nz
60,00
77,33
72,00
79,00
78,00
76,00
86,00
82,00
84,66
81,00
86,00
89,00 *
92,00 *
83,66
84,00
86,00
86,00
82,00
90,00 *
86,00
89,00 *
85,00
87,50
85,33
83,30
83,66
85,00
82,00
81,00
77,00
83,00
70,00
80,60
RR
ZB
ZW
AN
DO
FM
CM
FM
AU
RV
VZ
DO bar
RR
RŠ
RŠ
SA
TČ
VZ
AL
DO
NE
RM
ZW
MT
NB
RŠ
RV
SA
TČ
VZ
Rose AN
FM
FM
Hluchov
737 Pálka Radovan Mgr.
1241 Pálka Radovan Mgr.
606 Pálka Radovan ml. Mgr.
844 Pálka Radovan ml. Mgr.
413 Pálková Renáta
5
6
1
6
1
Rose Char.červený
ZČ
VZ
AN
RV
2013
2013
2013
2013
2013
72,00
80,33
74,00
79,00
56,00
Hodonín
147 Bernátek Tomáš Ing.
312 Bernátek Tomáš Ing.
506 Bernátek Tomáš Ing.
701 Bernátek Tomáš Ing.
853 Bernátek Tomáš Ing.
954 Bernátek Tomáš Ing.
1111 Bernátek Tomáš Ing.
968 Fatěna Jaroslav
603 Malý Václav
1117 Malý Václav
2
2
3
5
6
6
6
6
1
6
MT
RR
SA
Rose Nitra
CM
FM
RM
FM
VZ
RM
2012 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2011 vh
2012
2013
2011 vh
79,00
86,00
83,66
85,00
85,00
86,00
80,00
80,00
86,00
87,00
Hovorany
148 Karlík Aleš
163 Karlík Aleš
551 Karlík Aleš
169 Vinařství Fasora a synové
668 Vinařství Fasora a synové
927 Vinařství Fasora a synové
1078 Vinařství Fasora a synové
2
2
2
3
2
6
6
MT
NB
TČ
Noria
Schoeurebe
DO bar
MER bar
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2013
2013
2012
2012 nz
81,33
85,00
80,33
86,60
85,00
86,00
88,00 *
Hustopeče
304 Vinařství Otřísal
438 Vinařství Otřísal
1095 Vinařství Otřísal
1 RR
1 RV
6 MP
2012 nz
2012 nz
2011 nz
79,00
82,33
86,33
Josefov
42 Vinařství Prath
174 Vinařství Prath
254 Vinařství Prath
334 Vinařství Prath
460 Vinařství Prath
566 Vinařství Prath
647 Vinařství Prath
1133 Vinařství Prath
4
1
3
3
2
3
2
6
2013 bv
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2012 vh
85,00
87,00
82,33
89,00 *
85,00
84,66
85,00
87,00
HIB
PA
RB
RR
RV
TČ
VZ
RM
Kobylí
84 Vinařství Lúbalovi
490 Vinařství Lúbalovi
565 Vinařství Lúbalovi
848 Vinařství Lúbalovi
929 Vinařství Lúbalovi
1238 Vinařství Lúbalovi
CH
SA
TČ
AN
DO
FM + MP
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
75,00
86,00
76,66
90,00 VO
84,00
85,00
2 HIB
3 HIB
1 Freiminer
2013 nz
2013 vh
2013 nz
91,00 *
89,00 *
74,00
Kutná Hora
33 Žáčková Soňa
123 Žáčková Soňa
311 Žáčková Soňa
785 Žáčková Soňa
1068 Žáčková Soňa
1206 Žáčková Soňa
1
1
1
5
6
6
HIB
MM
RR
Rose Madame c.
FM
Koudelník cuvee
2012
2012
2012
2013
2009 nz
2011
82,00
75,00
80,00
79,00
79,00
84,67
Lužice
182 Vinařství Brázdová Pavla
333 Vinařství Brázdová Pavla
377 Vinařství Brázdová Pavla
510 Vinařství Brázdová Pavla
646 Vinařství Brázdová Pavla
657 Vinařství Brázdová Pavla
1054 Vinařství Brázdová Pavla
3
3
3
3
2
3
6
PA
RR
RŠ
SA
VZ
Johanniter
FM
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 vh
2013 kab
2013 nz
2013 nz
84,60
89,00 *
85,66
86,33
84,00
92,33 ŠK 3
82,00
Mikulčice
92 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
301 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
370 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
511 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
564 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
762 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
763 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
866 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
897 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
1077 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
1131 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
1188 Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o.
2 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
3
1
2
3
3
5
5
6
6
6
6
6
2
CH
RR
RŠ
SA
TČ
Rose ME
Rose RM
CM
CS
MER
RM
ZW
AU
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012 vh
2013
2013
2013 nz
83,00
80,00
80,00
81,66
79,66
82,66
86,66
82,00
81,00
85,00
83,00
82,00
88,33 *
Kostice
35 Janulík Jiří
38 Janulík Jiří
655 Janulík Jiří
2
1
3
6
6
6
94 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
183 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
302 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
867 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
930 Vinařství Maláník-Osička s.r.o.
26 Vinařství Výmola
185 Vinařství Výmola
379 Vinařství Výmola
3
3
1
6
6
2
3
3
CH
PA
RR
CM
DO
DE
PA
RŠ
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2013
2013
2013
2013 bv
2013 vh
91,00 *
80,30
89,00 *
83,00
83,00
89,33 *
88,60 *
79,66
Milotice
30 Běhula Leoš
340 Běhula Leoš
472 Běhula Leoš
47 Danačík Josef
170 Danačík Josef
869 Danačík Josef
327 Ehrlich Martin
382 Ehrlich Martin
709 Ehrlich Martin
806 Janík Augustín
10 Janík Tomáš
875 Janík Tomáš
54 Kundrata Libor
280 Kundrata Libor
537 Kundrata Libor
836 Kundrata Libor
879 Kundrata Libor
608 Polášek Zbyněk
118 Šeďa Miloš
425 Šeďa Miloš
521 Šeďa Miloš
161 Vodák Petr
330 Pavelka Milan
464 Pavelka Milan
862 Pavelka Milan
1
1
1
1
1
6
3
4
5
6
1
6
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
3
3
6
HIB
RŠ
SA
CH
PA
CS
RR
RŠ
Rose FM
AL
DE
CS
CH
RR
TČ
AN
CS
VZ
MM
RV
SZ
NB
RR
RV
CM
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2009
2013 nz
2009
2013 nz
2013 vh
2012 nz
2013
2013
2013 nz
2013
2013
2013
2013
2013 nz
2013 nz
2012
86,00
84,66
83,00
88,00 *
85,00
82,00
86,00
82,30
89,00 *
85,00
85,66
88,00 *
78,00
88,00 *
88,33 *
79,00
86,00
77,00
83,00
85,33
89,00 *
85,33
86,00
85,00
79,00
Moravská Nová Ves
992 Košutovi Marek a Michal
993 Košutovi Marek a Michal
57 Nešpor Jaroslav
6 FM
6 FM
1 CH
2012 nz
2013 nz
2013 nz
82,00
83,00
74,00
Mutěnice
278 Koža Josef Ing.
596 Koža Josef Ing.
1 RR
1 VZ
2013
2013
85,00
76,00
1084 Koža Josef Ing.
403 Maixner Pavel JUDr.
482 Maixner Pavel JUDr.
602 Maixner Pavel JUDr.
840 Maixner Pavel JUDr.
1144 Maixner Pavel JUDr.
283 Maixner Tomáš
601 Maixner Tomáš
839 Maixner Tomáš
135 Maixnerová Ilona
404 Maixnerová Ilona
690 Maixnerová Ilona
809 Maixnerová Ilona
1239 Maixnerová Lucie
691 Maixnerová Veronika
288 Pálka Petr Mgr.
605 Pálka Petr Mgr.
1090 Pálka Petr Mgr.
1020 Pavlík Lukáš
420 Sklep u Ševčíkú
Perná
3 Skrášek
181 Skrášek
292 Skrášek
457 Skrášek
485 Skrášek
528 Skrášek
Pavel
Pavel
Pavel
Pavel
Pavel
Pavel
130 Březovský Jan
393 Horák Petr
587 Horák Petr
715 Horák Petr
395 Hudeček Josef
1171 Hudeček Josef
1106 Janča Martin
211 Káčerek Stanislav
274 Káčerek Stanislav
1116 Káčerek Stanislav
53 Koštuřík Richard
277 Koštuřík Richard
859 Koštuřík Richard
215 Macalík Stanislav
6
1
1
1
6
6
1
1
6
1
1
2
6
6
2
1
1
6
6
1
MP
RV
SA
VZ
AN
SV
RR
VZ
AN
MT
RV
ZB
AL
ZČ
ZB
RR
VZ
MP
FM
RV
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
80,66
75,00
70,00
79,00
77,00
70,00
77,00
85,00
76,00
74,00
81,66
70,33
83,00
82,33
71,66
81,00
78,00
81,30
70,00
91,00 *
3
3
1
2
1
2
AU
PA
RR
RV
SA
SZ
2013 nz
2013 vh
2013 kab
2012 nz
2013 nz
2012 nz
86,00
85,60
79,00
91,00 *
85,00
86,33
1
1
1
5
1
6
6
1
1
6
1
1
6
1
MT
RV
VZ
Rose FM
RV
ZW
NI
RB
RR
RM
CH
RR
CM
RB
2013
2013
2013
2013
2011 nz
2013 nz
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2013
79,33
84,66
88,00 *
85,00
87,00
89,00 *
81,00
90,00 *
82,00
78,00
86,00
84,00
88,00 *
84,00
1088 Macalík Stanislav
282 Macháček Jan
600 Macháček Jan
113 Martinek Josef
406 Martinek Stanislav
411 Obrtlík Karel RNDr.
519 Obrtlík Pavel MUDr.
1119 Obrtlík Pavel MUDr.
353 Podrazil František
864 SvOBOda Jan
225 Svoboda Miroslav
1031 SvOBOda Miroslav
1092 Svoboda Miroslav
226 Sýkora Miroslav
1123 Sýkora Miroslav
1187 Šural Petr
229 Tesař Jan
865 Tesař Jan
297 Tomanovský Pavel Ing.
299 Urbánek Josef
671 Urbánek Josef
1126 Urbánek Josef
173 Vinařství Klásek
361 Vinařství Klásek
622 Vinařství Klásek
6
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
6
6
1
6
6
1
6
1
1
1
6
1
1
1
MP
RR
VZ
MM
RV
RV
SZ
RM
RŠ
CM
RB
FM
MP
RB
Blauburger
ZW
RB
CM
RR
RR
VČS
RM
PA
RŠ
VZ
2012
2012
2013
2012
2012
2010
2012
2009
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 vh
2013 nz
2013 nz
88,66 *
86,00
82,00
76,00
82,66
73,66
81,00
91,00 *
85,00
83,00
77,00
76,00
85,33
87,00
89,00 *
85,50
88,00 *
86,00
84,00
83,00
79,00
77,00
91,00 VO
88,33 *
68,00
Praha
156 Gerle Jiří MUDr.
157 Gerle Jiří MUDr.
533 Gerle Jiří MUDr.
582 Gerle Jiří MUDr.
828 Gerle Jiří MUDr.
1168 Gerle Jiří MUDr.
1169 Gerle Jiří MUDr.
1
1
1
1
6
6
6
NB
NB
TČ
VZ
AN
ZW
ZW
2011
2010
2010
2013
2011
2012
2008
75,33
84,00
56,00
82,00
81,00
76,00
80,00
2
2
6
3
2
5
6
CH
TČ
CS
HIB
RR
Rose FM
CM
2013 nz
2013 nz
2011
2013 nz
2013 nz
2013 vh
2013 nz
72,00
88,01 *
86,00
84,60
83,00
82,00
81,00
Prušánky
80 Makudera František Ing.
555 Makudera František Ing.
880 Makudera František Ing.
39 Melchrt Drahoslav
316 Melchrt Drahoslav
731 Melchrt Drahoslav
861 Melchrt Drahoslav
Prušánky - Nechory
303 Vinařství NECHORY
491 Vinařství NECHORY
664 Vinařství NECHORY
766 Vinařství NECHORY
767 Vinařství NECHORY
898 Vinařství NECHORY
Radějov
127 Matyáš Dušan Ing.
372 Matyáš Dušan Ing.
651 Matyáš Dušan Ing.
1178 Matyáš Dušan Ing.
1236 Matyáš Dušan Ing.
1
1
2
5
5
6
RR
SA
Muškát Ottonel
Rose RM Cl.
Rose RM
CS
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2012 nz
92,00 *
87,00
80,00
82,66
82,33
87,00
3
3
3
6
6
MM
RŠ
VZ
ZW
Merlot x Rubinet
2013 nz
2011 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
82,00
81,00
89,00 *
90,00 *
89,00 *
Ratíškovice
41 Příkazky Vojtěch
527 Příkazky Vojtěch
940 Příkazky Vojtěch
3 HIB
2 SZ
6 DU
2013 vh
2011 nz
2011 vh
84,00
87,00
83,33
Rohatec
237 Helešic Zdeněk
313 Helešic Zdeněk
2 RB
2 RR
2013 nz
2012 nz
90,00 *
91,00 *
Strážnice
179 Macháček Luděk
180 Macháček Luděk
257 VITIS s.r.o.
513 VITIS s.r.o.
524 VITIS s.r.o.
775 VITIS s.r.o.
1136 VITIS s.r.o.
1190 VITIS s.r.o.
1191 VITIS s.r.o.
3
3
3
3
1
5
6
6
6
PA
PA
RB
SA
SZ
Rose RM
RM
ZW
ZW
2013 vh
2011 vh
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2011 vh
2009 nz
2011 vh
87,00
88,00 *
86,66
77,66
85,00
79,00
87,00
84,00
87,00
Sudoměřice
75 Bučková Jiřina
76 Bučková Jiřina
178 Bučková Jiřina
341 Bučková Jiřina
495 Bučková Jiřina
560 Bučková Jiřina
704 Bučková Jiřina
868 Bučková Jiřina
2
2
3
1
2
3
5
6
CH bar
CH
PA
RŠ
SA
TČ
Rose CM
CS
2012 vh
2012 nz
2012 vh
2011 vh
2012 nz
2012 nz
2012 kab
2012 nz
87,00
79,00
79,60
84,00
88,00 *
79,00
88,00 *
81,00
958 Bučková Jiřina
1071 Bučková Jiřina
1072 Bučková Jiřina
1080 Bučková Jiřina
1112 Bučková Jiřina
1162 Bučková Jiřina
1230 Bučková Jiřina
577 Cigánek František
6
6
6
6
6
6
6
1
FM
MER
MER bar
MP
RM
ZW
Stará hora
VZ
2011 nz
2012 vh
2009 vh
2012 nz
2012 vh
2012 vh
2011 nz
2013
89,00 *
87,00
83,00
90,00 *
84,00
87,00
89,67 VO
78,00
Šardice
374 Neoklas a.s.
455 Neoklas a.s.
3 RŠ
2 RV
2013 vh
2013
84,66
83,00
Šatov
145 Vrba Miroslav
627 Vrba Miroslav
776 Vrba Miroslav
1 MT
1 VZ
5 Rose
2013
2013
2013
82,00
86,00
81,66
Tvarožná Lhota
884 Okánik Josef
918 Okánik Josef
1017 Okánik Josef
6 CS
6 DO
6 FM
2012 nz
2012 nz
2012 nz
84,00
90,00 *
89,00 *
Velké Bílovce
152 Vinařství Kachyňa s.r.o.
159 Vinařství Kachyňa s.r.o.
360 Vinařství Kachyňa s.r.o.
378 Vinařství Kachyňa s.r.o.
764 Vinařství Kachyňa s.r.o.
765 Vinařství Kachyňa s.r.o.
928 Vinařství Kachyňa s.r.o.
1202 Vinařství Kachyňa s.r.o.
132 Hrdina & dcera
162 Hrdina & dcera
679 Hrdina & dcera
681 Hrdina & dcera
717 Hrdina & dcera
1232 Hrdina & dcera
64 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
160 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
440 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
502 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
1134 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
1156 Vinařství Velké Bílovice, s.r.o.
3
1
1
3
5
5
6
6
1
2
2
3
5
6
1
1
1
2
6
6
2013
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2011 nz
2011 nz
2010 nz
2011 nz
2010 nz
2010 nz
83,00
78,00
85,33
85,00
89,00 *
86,66
84,00
82,00
85,66
80,33
88,33 *
80,66
88,00 *
85,00
84,00
83,66
85,33
87,00
90,00 *
88,00 *
MT
NB
RŠ
RŠ
Rose CS
Rose ZW
DO
Sevar
MT
NB
SA+VZ
RR+RV
Rose ZW
ZW+FM+MP+DO
CH
NB
RV
SA
RM
SV
Znojmo
58 Novotný F&L
100 Novotný F&L
351 Novotný F&L
410 Novotný F&L
604 Novotný F&L
1180 Novotný F&L
1
1
1
1
1
6
Židlochovice
1056 Vinařství Flajšinger
CH
IO
RŠ
RV
VZ
ZW
2013 vh
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 kab
82,00
85,39
80,33
76,00
87,00
86,00
6 FM
2012
64,00
1
6
1
6
1
2013
2013
2013
2013
2013
74,00
77,33
72,00
84,00
79,00
1 Zenit
6 CS
1 MT
2013
2013
2013
80,00
82,00
69,00
6 ZW
2013
75,00
6 ZČ
2013
83,00
6
6
1
1
1
2013
2013 kab
2011
2013
2013
78,00
85,00
83,00
87,00
83,50
Maďarsko ( H )
Pápa
139 Solymosi János
1030 Solymosi János
431 Takácsi Kálmán
1124 Takácsi Kálmán
683 Farkas Tibor
Pápa - Tapolcafő
672 Horváth Endre
877 Kiss Ermő
141 Szarka Ferenc
Sümeg
1183 Somogyi Tibor
MT
FM
RV
Blauburger
Cuvee Barique
Ukrajina ( UA )
Antracit
1242 Polozov Jurij Prof. Ing. DrSc.
Slovenská republika ( SK )
Báhoň
915 Lisinovič Peter
1174 Lisinovič Peter
191 Pethö Ladislav
222 Pethö Ladislav
416 Pethö Ladislav
Bernolákovo
DO
ZW
PL
RB
RV
111 Kalivoda Vladimír
934 Kalivoda Vladimír
1 MM
6 DU
2012
2012
76,00
82,00
Bratislava
478 CHATEAU KRAKOVANY
535 CHATEAU KRAKOVANY
589 CHATEAU KRAKOVANY
719 CHATEAU KRAKOVANY
1115 CHATEAU KRAKOVANY
279 Koža Josef ml. Ing.
685 Koža Josef ml. Ing.
1085 Koža Josef ml. Ing.
674 Môj Bar - Žikavská Barbora
1207 Môj Bar - Žikavská Barbora
14 Pokojný Jozef Ing.
116 Pokojný Jozef Ing.
223 Pokojný Jozef Ing.
417 Pokojný Jozef Ing.
887 Pokojný Jozef Ing.
150 VILLA VINO RAČA, a.s.
571 VILLA VINO RAČA, a.s.
755 VILLA VINO RAČA, a.s.
1047 VILLA VINO RAČA, a.s.
1048 VILLA VINO RAČA, a.s.
1049 VILLA VINO RAČA, a.s.
640 Žitný Dušan
786 Žitný Dušan
1069 Žitný Dušan
203 Frič Augustín
328 Frič Augustín
650 Frič Augustín
870 Frič Augustín
1276 Vinárstvo Pavel Kúkel
1277 Vinárstvo Pavel Kúkel
1278 Vinárstvo Pavel Kúkel
1279 Vinárstvo Pavel Kúkel
1
1
1
5
6
1
1
6
2
6
1
1
1
1
6
2
4
5
6
6
6
1
5
6
3
3
3
6
8
8
8
8
2013 nz
2013 bv
2013 nz
2013 nz
2012 vh
2013
2013
2013
2013
2013
2013 kab
2013
2012 kab
2013 kab
2012 kab
2013 nz
2013 lv
2013 nz
2013
2012 vh
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
80,00
86,33
89,00 *
85,00
93,00 VO
85,00
79,00
80,66
85,33
81,00
77,66
83,00
71,00
78,50
79,00
85,00
79,00
80,00
83,00
88,00 *
84,00
69,00
83,00
81,66
79,33
76,66
80,66
71,00
79,00
78,00
91,00 *
77,00
Brodské
228 Štvrtecký Milan
615 Štvrtecký Milan
1243 Štvrtecký Milan
1 RB
1 VZ
6 ZČ
2013 kab 88,00 *
2013 kab 83,00
2013 nz 60,33
1 DE
2012 vh
Cífer
8 Baran Marián
SA
TČ
VZ
Rose CS
RM
RR
ZB
MP
Naše Biele
Naše Červené
DE
MM
RB
RV
CS
MT
TČ
Rose FM
FM Račianska
FM
FM Tereziánska
VZ
Rose FM
FM
PL
RR
VZ
CS
Čierna ribezla bar
Čierna ribezla
Čierna ribezla
Čierna+čer. ribezla
85,66
1139 DOBOš Milan
907 Horenský Peter
6 SV
6 DO
2013 nz
2013 nz
78,00
60,00
Častá
240 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
352 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
415 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
556 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
885 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
939 Pegas - Peter Gáži a syn, s.r.o.
2
1
1
2
6
6
2013 kab
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 kab
90,00 *
90,00 *
88,00 *
84,00
88,00 *
84,66
Dlhá nad Váhom
449 Beneš Erazmus
641 Beneš Erazmus
2 RV
2 VZ
2013
2013
84,00
77,00
Dubovce
652 Krutý Jozef
458 Štepanovský Ernest
845 Štepanovský Ernest
2 Bianca
2 RV
6 AN
2013 kab 82,00
2012 kab 81,00
2012
79,00
Gbely
854 Brezovská Eva
204 Brezovský Rastislav
855 Brezovský Zoltán
347 Jureňa Ferdinand
400 Jureňa Ferdinand
594 Kovalovský Bohdan
994 Kovárik Štefan
349 Masaryk Stanislav
192 Psár Vladimír
1025 Psár Vladimír
611 Ružička Vladimír
6
1
6
1
1
1
6
1
1
6
1
CM
RB
CM
RŠ
RV
VZ
FM
RŠ
PL
FM
VZ
2013 kab
2012 nz
2013 kab
2012 nz
2009
2012
2013
2012
2013 nz
2012 nz
2013
60,00
74,00
60,00
73,33
86,66
72,00
81,00
84,00
80,00
83,00
86,00
Hlohovec
48 GOLGUZ Vinárstvo
366 GOLGUZ Vinárstvo
710 GOLGUZ Vinárstvo
711 GOLGUZ Vinárstvo
904 GOLGUZ Vinárstvo
905 GOLGUZ Vinárstvo
1149 Richter Ľuboš
15 Spevár Marián
125 Spevár Marián
140 Spevár Marián
1
2
5
5
6
6
6
1
2
1
CH
RŠ
Rose CS
Rose Elizabeth
DO Cuvee
DO Cuvee
SV
DE
MM
MT
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013
2012
2013
2013
2013 vh
2013 nz
2013 nz
91,00 *
92,00 VO
79,00
85,00
86,00
81,00
82,00
86,00
87,00 *
88,00 VO
RB
RŠ
RV
TČ
CS
DU
422 Spevár Marián
1150 Spevár Marián
1 RV
6 SV
2013 nz
2013
83,66
83,00
Holíč
260 Blažek Zdeno
261 Blažek Zdeno
473 Blažek Zdeno
824 Blažek Zdeno
29 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
196 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
255 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
380 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
470 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
530 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
770 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
899 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
1227 VÍNO TUREČEK, s.r.o.
1
1
1
6
3
1
3
3
4
3
5
6
6
RR
RR
SA
AN
DE
PL Fet. Regala
RB
RŠ
RV
SZ
Rose RM
CS
Skalický rubín
2010
2011
2009
2011
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2012 vh
2012 nz
71,00
75,00
82,00
81,00
88,66 *
88,00 *
90,66 *
89,00 *
81,50
80,00
88,66 *
87,00
82,67
Horné Orešany
901 Drahoš Ján
1081 Drahoš Ján
476 Heger Marián
1231 Heger Marián
1142 Korytár Marek Ing.
112 Lisický Alexander
214 Lisický Alexander
837 Lisický Alexander
1086 Lisický Alexander
1087 Lisický Alexander
914 Lisický Ján
1089 Nádaský Dušan
917 Novák Marko Ing. , CSc
20 Víno DIOUS s.r.o.
65 Víno DIOUS s.r.o.
306 Víno DIOUS s.r.o.
441 Víno DIOUS s.r.o.
503 Víno DIOUS s.r.o.
771 Víno DIOUS s.r.o.
1060 Víno DIOUS s.r.o.
1061 Víno DIOUS s.r.o.
1096 Víno DIOUS s.r.o.
6
6
1
6
6
1
1
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
2
5
6
6
6
DO
MP
SA
CS + AN
SV
MM
RB
AN
MP
MP
DO
MP
DO
DE
CH
RR
RV
SA
Rose CS
FM
FM
MP
2012 nz
2013 nz
2013 nz
2012 nz
2013
2013 nz
2013 nz
2012 nz
2012 nz
2013 nz
2013
2013
2013
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2012 vh
2009 vh
2012 vh
80,00
77,33
80,00
84,00
80,00
83,00
85,00
85,00
84,66
88,00 *
87,00
83,00
82,00
78,00
79,00
86,00
81,30
81,00
89,00 *
77,00
86,00
84,33
Horný Ohaj
480 Jokaay Silvester
1 SA
2013 kab 82,00
Jablonica
593 Keračík Ľubomír
989 Keračík Ľubomír
133 Klamo Peter
212 Klamo Peter
276 Klamo Peter
807 Klamo Peter
834 Klamo Peter
910 Klamo Peter
1235 Klamo Peter
Kmeťovo
128 Wine Fiero
365 Wine Fiero
779 Wine Fiero
Kopčany
176 Hatala Jozef
367 Hatala Jozef
550 Hatala Jozef
803 Hatala Jozef
932 Hatala Jozef
1140 Hatala Jozef
51 Hrušecký Oto
273 Hrušecký Oto
1073 Hrušecký Oto
12 Peter Podola - Vinotéka
81 Peter Podola - Vinotéka
101 Peter Podola - Vinotéka
124 Peter Podola - Vinotéka
317 Peter Podola - Vinotéka
484 Peter Podola - Vinotéka
508 Peter Podola - Vinotéka
557 Peter Podola - Vinotéka
653 Peter Podola - Vinotéka
738 Peter Podola - Vinotéka
739 Peter Podola - Vinotéka
813 Peter Podola - Vinotéka
1021 Peter Podola - Vinotéka
91 Riha + Hajdin V. ml.
251 Riha + Hajdin V. ml.
1148 Riha + Hajdin V. ml.
28 Riha Ferdinand
1
6
1
1
1
6
6
6
6
VZ
FM
MT
RB
RR
AL
AN
DO
FM + AN
2011
2011
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2012 nz
2013 nz
2012 nz
78,00
79,00
82,33
84,00
80,00
82,00
86,00
75,00
82,00
4 MM
1 RŠ
5 Rose CS
2011 sv
2013 vh
2013 nz
84,00
86,00
85,33
2
2
2
6
6
6
1
1
6
1
2
1
2
2
1
3
2
1
5
5
6
6
3
3
6
3
2013 vh
2013 vh
2007 vh
2012 nz
2013 vh
2013 nz
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2013 vh
2013 nz
2013
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 kab
2013 vh
2012 vh
2012 vh
2013 vh
2007 vh
2013 kab
2012 vh
85,00
81,00
82,00
83,00
86,00
85,00
61,00
74,00
83,00
82,00
84,00
88,33 *
90,00 *
93,00 ŠK 2
82,00
86,33
89,33 *
82,00
79,00
76,00
88,00 *
75,00
70,30
82,33
72,00
82,00
PA
RŠ
TČ
AL
DU
SV
CH
RR
MER
DE
CH
IO
MM
RR
SA
SA
TČ
Breslava
Rose ZW
Rose CS
AL
FM
CH
RB
SV
DE
199 Riha Ferdinand
241 Riha Ferdinand
319 Riha Ferdinand
497 Riha Ferdinand
645 Riha Ferdinand
888 Riha Ferdinand
941 Riha Ferdinand
1027 Riha Ferdinand
722 Jurica Pavol
858 Jurica Pavol
2
2
2
2
2
6
6
6
5
6
Kostolište (Sardínia)
1244 Šula Ján MUDr.
PL
RB
RR
SA
VZ
CS
DU
FM
Rose FM
CM
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2012 nz
2013 kab
2011 bv
2013 vh
2012 nz
2013
2012
80,00
92,00 *
75,00
83,00
83,00
87,00
82,00
86,00
79,00
72,00
6 Cuvee
2008
69,33
Koválov
552 Kuba Pavol
726 Kuba Pavol
1195 Kuba Pavol
553 Kubík Jozef
727 Kubík Jozef
134 Kudláč Pavel
142 Vach František
820 Vach František
1040 Vach František
1041 Vach Jozef
253 Švec Ľubomír
749 Švec Ľubomír
2
5
6
2
5
1
1
6
6
6
3
5
TČ
Rose FM
Cabernet Franc
TČ
Rose FM
MT
MT
AL
FM
FM
RB
Rose FM
2012 vh
2013
2009 nz
2013 nz
2013
2013 kab
2013 kab
2011
2012 nz
2013 nz
2013 vh
2013 kab
82,76
79,00
82,00
81,67
78,00
87,00
73,66 *
88,00 *
86,00
82,00
83,33
85,66
Kráľovský Chlmec
660 Ander Štefan MUDr.
677 Ander Štefan MUDr.
1099 Ander Štefan MUDr.
25 Varga Gábor
153 Varga Gábor
656 Varga Gábor
4
1
6
2
1
1
Lipovina
R + Orémus
NE
DE
MŽ
Furmint
2010
2013
2012
2013
2013
2013
83,00
86,00
82,00
83,66
79,66
75,00
Križovany n/D
208 Horváth Peter MUDr.
477 Horváth Peter MUDr.
1113 Horváth Peter MUDr.
588 Hrčka Pavol
1141 Hrčka Pavol
213 Kusý Miloš
688 Vaško František Ing.
1
1
6
1
6
1
1
RB
SA
RM
VZ
SV
RB
ZB
2013 nz
2013 nz
2012 vh
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2013
91,00 *
82,00
88,00 *
93,00 VO
75,00
87,00
85,00
893 Vaško František Ing.
6 CS
2011 vh
85,00
Madunice
107 Barčák Peter
129 Barčák Peter
385 Barčák Peter
573 Barčák Peter
800 Barčák Peter
1261 Barčák Peter
1
1
1
1
6
8
MM
MT
RV
VZ
AL
Višňové
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2012 kab
2013
83,00
73,66
83,33
82,00
81,00
91,00 *
Maňa
948 Abrman Vincent
394 Hudec Peter Ing.
979 Hudec Peter Ing.
408 Németh Jozef
890 Sulan Juraj
486 Szabó Ladislav
1237 Trstiansky Pavel
433 Trstiansky Peter
617 Trstiansky Peter
67 Vrzala Marián
850 Vrzala Marián
202 Bratia Číčkovci
6
1
6
1
6
1
6
1
1
1
6
3
FM
RV
FM 0
RV
CS
SA
SV + DO
RV
VZ
CH
AN
PL Fet. Regala
2013
2013 kab
2013 nz
2013
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013 nz
71,00
75,00
76,00
68,00
88,00 *
59,00
79,00
80,00
80,00
81,00
69,00
83,33
Modra
235 Bratia Číčkovci
248 Bratia Číčkovci
703 Bratia Číčkovci
1137 Bratia Číčkovci
281 Macko Pavol
402 Macko Pavol
518 Macko Pavol
599 Macko Pavol
1101 Macko Pavol
16 Šimonovič Daniel Ing.
356 Šimonovič Daniel Ing.
426 Šimonovič Daniel Ing.
663 Šimonovič Daniel Ing.
748 Šimonovič Daniel Ing.
2
3
5
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
5
RB
RB
Rose CS
SV
RR
RV
SZ
VZ
NE
DE
RŠ
RV
Muškát Ottonel
Rose FM
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2013 nz
2012 nz
2012 vh
2012 vh
2013 nz
2013
2013
92,00 *
85,33
84,00
84,00
74,00
76,33
80,33
84,00
83,00
88,00 *
80,33
86,66
80,00
82,33
2008 nz
2007 nz
2013 nz
90,00 *
76,67
74,00
Mokrý Háj
268 Gavlík František
532 Gavlík František
224 ROD Skalica a.s.
1 RR
1 TČ
1 RB
354 ROD Skalica a.s.
742 ROD Skalica a.s.
743 ROD Skalica a.s.
1 RŠ
5 Rose FM
5 Rose AN
2013 nz
2012 nz
2013 nz
80,66
82,60
84,00
Mužla
1208 Bor Becse
451 Horňák Ladislav
315 Kovács Július
724 Kovács Július
546 Takácz Július
6
2
2
5
1
2013
2013
2013
2013 nz
2013
85,67
81,00
78,00
82,00
79,67
Nová Dubnica
818 Šimonovič Dušan Ing.
1034 Šimonovič Dušan Ing.
1186 Šimonovič Dušan Ing.
6 AL
6 FM
6 ZW
2011
88,00 *
2013
89,00 *
2012 kab 83,00
Opatovská Nová Ves
32 Rodinné vinárstvo Ďurík
193 Rodinné vinárstvo Ďurík
290 Rodinné vinárstvo Ďurík
331 Rodinné vinárstvo Ďurík
465 Rodinné vinárstvo Ďurík
542 Rodinné vinárstvo Ďurík
609 Rodinné vinárstvo Ďurík
744 Rodinné vinárstvo Ďurík
1121 Rodinné vinárstvo Ďurík
1
1
1
3
3
1
1
5
6
2013
2013
2013 kab
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 kab
2011 vh
86,00
81,00
90,00 *
86,33
89,00 *
85,64
87,00
82,00
88,00 *
1 CH
1 RR
2013 nz
2013 nz
82,00
94,00 VO
Petrova Ves
258 Beňa Štefan
1100 Beňa Štefan
1105 Beňa Štefan
1 RR
6 NE
6 NI
2013 kab 89,00 *
2013
83,00
2012 vh 86,00
Pezinok
287 Mezei Ján
916 Mezei Ján
137 Pethö Andrej
221 Pethö Andrej
289 Pethö Andrej
740 Pethö Andrej
1273 Satko Eduard
1
6
1
1
1
5
8
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
Opoj
45 Bohuš Dušan
262 Bohuš Dušan
Rézi kék
RV
RR
Rose FM
TČ
HIB
PL Fet. Regala
RR
RR
RV
TČ
VZ
Rose RM
RM
RR
DO
MT
RB
RR
Rose FM
Arónia
79,00
79,00
79,00
87,00
81,00
78,00
78,00
1274 Satko Eduard
1275 Satko Eduard
5 Víno Rajníc
21 Víno Rajníc
66 Víno Rajníc
307 Víno Rajníc
442 Víno Rajníc
625 Víno Rajníc
773 Víno Rajníc
774 Víno Rajníc
823 Víno Rajníc
144 VÍNO VALAŠTIAK
198 VÍNO VALAŠTIAK
308 VÍNO VALAŠTIAK
443 VÍNO VALAŠTIAK
323 V-V-D-P Karpaty
338 V-V-D-P Karpaty
658 V-V-D-P Karpaty
900 V-V-D-P Karpaty
Pila
669 Krasles, s.r.o.
725 Krasles, s.r.o.
912 Krasles, s.r.o.
Prietržka
44 Bartal Rudolf
471 Bartal Rudolf
574 Bartal Rudolf
801 Bartal Rudolf
387 Bellay Jozef
953 Bellay Jozef
206 Gergel Ivan
973 Gergel Ivan
1211 Gergel Ivan
98 Juráček Peter
52 Juráček Rastislav
88 Juráček Rastislav
985 Juráček Rastislav
831 Jurkovič Marián
1074 Jurkovič Marián
409 Novák Ján
232 Vašečka Jozef
358 Vašečka Jozef
8
8
1
1
1
1
1
1
5
5
6
1
1
1
1
2
4
2
6
Černá liška
Černá liška bar
BH
DE
CH
RR
RV
VZ
Rose CS
Rose Merlot
AL
MT
PL Fet. Regala
RR
RV
RR
RR
Kerner
CS
2012
2012
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2012 vh
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2011 nz
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2013
2012 lv
2013
2013 nz
88,00 *
83,00
84,33
83,00
83,00
88,00 *
85,66
86,00
84,66
80,00
83,00
84,00 *
89,00 *
80,00
73,60
75,00
86,30
87,00
87,00
1 Silvánske červené
5 Rose FM + SV
6 DO
2013
75,00
2013
77,00
2013 kab 81,00
1
1
1
6
1
6
1
6
6
1
1
3
6
6
6
1
1
1
2000 nz
2005 nz
2013
2012
2013
2012
2012 vh
2010 vh
2013
2013
2013 kab
2012 vh
2013 nz
2013
2012
2012 kab
2013 nz
2011 nz
CH
SA
VZ
AL
RV
FM
RB
FM
Skalický rubín
IO
CH
CH
FM
AN
MER
RV
RB
RŠ
87,00
88,00 *
70,00
84,00
80,66
85,00
91,00 *
85,00
75,33
75,33 *
89,00 *
74,60
82,00
84,00
85,00
82,66
88,00 *
81,00
547 Vašečka Jozef
944 Vašečka Jozef
1 TČ
6 DU
2009 nz
2011 vh
79,67
87,00
Pusté Úľany
598 Kubík Albúz
913 Kubík Albúz
1 VZ
6 DO
2013 kab 85,00
2012 nz 76,00
Radimov
396 Chocholáček Igor
805 Chocholáček Igor
909 Juriga Jozef
1083 Juriga Radoslav
514 Kekeli Jozef
643 Kocák Leoš
536 Križánek Jozef
597 Križánek Milan
538 Lacko Roman
56 Masaryk Anton
768 Masaryk Anton
1008 Masaryk Anton
348 Masaryk Felix
1250 Masaryk Izidor
882 Mikič Ľuboš
82 Tokoš Ivan
1
6
6
6
4
2
1
1
1
1
5
6
1
7
6
2
RV
AL
DO
MP
SA
VZ
TČ
VZ
TČ
CH
Rose ZW
FM
RŠ
Portské
CS
CH
2013 kab
2012
2013 nz
2013 nz
2011 bv
2013
2013 nz
2013 nz
2013 bv
2011
2013
2013
2013
2011
2009 nz
2013
82,00
77,00
73,00
82,83
78,00
72,00
80,00
83,00
82,00
82,00
77,66
81,00
85,33
75,00
87,00
72,00
Radošovce
263 Cáfal Ján
79 Greč Viktor Ing.
207 Greč Viktor Ing.
549 Greč Viktor Ing.
271 Greč Viktor Mgr.
343 Greč Viktor Mgr.
344 Greč Viktor Mgr.
345 Greč Viktor Mgr.
534 Greč Viktor Mgr.
583 Greč Viktor Mgr.
239 Kudláč Peter
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
RR
CH
RB
TČ
RR
RŠ
RŠ
RŠ
TČ
VZ
RB
2008 kab
2012 vh
2013 nz
2012 vh
2013 nz
2012 nz
2011 nz
2013 nz
2012 nz
2013
2013 nz
88,00 *
73,00
86,00
81,33
86,00
83,66
80,33
80,33
87,00
84,00
91,00 *
Ružindol
525 Drahoš Miroslav Ing.
902 Drahoš Miroslav Ing.
236 Hečko Ľubomír Ing.
450 Hečko Ľubomír Ing.
871 Hečko Ľubomír Ing.
2
6
2
2
6
SZ
DO
RB
RV
CS
2013
2013
2012 kab
2013 kab
2013 kab
84,33
88,00 *
85,00
80,50
78,00
318 Púčik Vladimír
1153 Šottník Jozef
296 Šulan Pavol
430 Šulan Pavol
545 Šulan Pavol
851 ZO SZZ Ružindol
1172 Križan Štefan
2
6
1
1
1
6
6
RR
SV
RR
RV
TČ
AN
ZW
2012
2013
2009
2009
2009 vh
2013 kab
2013
84,00
90,00 *
91,00 *
84,00
88,61 *
82,00
81,00
Skalica
700 Baráková Tatiana
950 Baráková Tatiana
104 Bartošek Jozef
1159 Běhal Milan
951 Běhal Stanislav
952 Běhal Stanislav
389 Bránecká Anna
9 Bránecký Peter
46 Bránecký Peter
702 Bránecký Peter
955 Bránecký Peter
956 Bránecký Peter
957 Bránecký Peter
1210 Bránecký Peter
959 Buraj Emil
825 Bureš Ľudovít
960 Bureš Ľudovít
961 Bureš Ľudovít
576 Caletka Peter Ing.
802 Caletka Peter Ing.
962 Caletka Peter Ing.
264 Cingel Pavol
265 Cingel Pavol
391 Cingel Pavol
826 Cingel Pavol
856 Cingel Pavol
963 Cingel Pavol
1163 Cingel Pavol
34 Čavojský Otmar MUDr.
87 Čavojský Otmar MVDr.
186 Čavojský Otmar MVDr.
548 Čavojský Otmar MVDr.
706 Čavojský Otmar MVDr.
857 Čavojský Otmar MVDr.
964 Čavojský Otmar MVDr.
5
6
2
6
6
6
1
1
1
5
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
6
1
1
1
6
6
6
6
2
3
1
2
5
6
6
Rose FM
FM
IO
ZW
FM
FM
RV
DE
CH
Rose CS
FM
FM
FM
Skalický rubín
FM
AN
FM
FM
VZ
AL
FM
RR
RR
RV
AN
CM
FM
ZW
HIB
CH bar
PL
TČ
Rose Rubín
CM
FM
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2011
2013
2013
2007
2011
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2011
2013 vh
2012 nz
2013
2013 nz
2013 nz
2012 kab
2012 nz
80,00
85,00
88,03 *
88,00 *
76,00
80,00
74,00
81,33
70,00
73,00
75,00
80,00
87,00
63,33
86,00
82,00
84,00
78,00
82,00
79,00
75,00
78,00
86,00
85,66
84,00
85,00
86,00
83,00
84,00
83,30
85,00
79,33
76,00
84,00
84,00
1164 Čavojský Otmar MVDr.
578 Čermák Peter Ing.
474 Černý Vladimír
707 Černý Vladimír
475 Čmarada René
531 Čmarada René
579 Dubecký Miroslav
966 Dubecký Miroslav
77 Filip Stanislav
903 Filip Stanislav
969 Filip Stanislav
266 Formánek Štefan
970 Formánek Štefan
971 Formánek Štefan
131 Gergel Ján
1167 Gergel Ján
974 Hazlinger Marián
187 Hlúch Miroslav
585 Hlúch Miroslav
712 Hlúch Miroslav
975 Hlúch Miroslav
713 Horák Ľuboš
714 Horák Ľuboš
872 Horák Ľuboš
933 Horák Ľuboš
976 Horák Ľuboš
1212 Horák Ľuboš
908 HORENT
977 Horský Peter
50 Hránek Vladimír
716 Hránek Vladimír
978 Hránek Vladimír
1170 Hránek Vladimír
980 Hurban Igor
1114 Hurban Igor
209 Chaloupka Igor JUDr.
718 Chaloupka Igor JUDr.
804 Chaloupka Igor JUDr.
873 Chaloupka Igor JUDr.
590 Ivičič Pavol
982 Ivičič Pavol
110 Janeček Václav
398 Janeček Václav
684 Janeček Václav
6
1
1
5
1
1
1
6
2
6
6
1
6
6
1
6
6
1
1
5
6
5
5
6
6
6
6
6
6
1
5
6
6
6
6
1
5
6
6
1
6
1
1
1
ZW
VZ
SA
Rose
SA
TČ
VZ
FM
CH
DO
FM
RR
FM Lampart
FM Lampart
MT
ZW
FM
PL
VZ
Rose FM
FM
Rose FM
Rose FM
CS
DU
FM
Skalický rubín
DO
FM
CH
Rose FM
FM
ZW
FM
RM
RB
Rose AN
AL
CS
VZ
FM
MM
RV
ZB
2010
2013
2013 kab
2013
2013 vh
2011 bv
2013
2013
2013 nz
2012 nz
2013 kab
2013 kab
2009 nz
2013 nz
2013 kab
2013 kab
2013
2013
2013
2013 kab
2013
2012 nz
2013 nz
2012
2011 vh
2013
2012
2013
2013
2013 kab
2013
2013
2013 kab
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013 nz
2013 nz
81,00
65,00
79,00
79,00
82,00
91,33 VO
73,00
72,00
84,00
59,00
92,00 VO
77,00
87,00
83,00
83,33
86,00
66,00
81,00
86,00
80,00
69,00
74,00
74,00
85,00
84,33
86,00
80,33
76,00
90,00 *
83,00
79,00
80,00
80,00
85,00
83,00
72,00
74,00
83,00
82,00
84,00
83,00
79,00
86,33
89,00 *
983 Janeček Václav
830 Janota Michal
721 Janota Miroslav Ing.
592 Javorský Štefan Ing.
210 Juraščík Zdenko
986 Juraščík Zdenko
987 Juríček Stanislav
876 Juríčková Martina
275 Kadlečík František Ing.
832 Kadlečík František Ing.
988 Kadlečík František Ing.
1053 Kalenda David
833 Klabzuba Miroslav
990 Kolínek Kamil
453 Konevalik Francisc
835 Konevalik Francisc
991 Konevalik Francisc
595 Kovárik Jozef
995 Krídl Ján
996 Krušina Patrik
1143 Krušina Patrik
238 Kuba Martin
997 Kuba Martin
1173 Kuba Martin
999 Kubiš Pavol
1000 Macko Pavol
1213 Macko Pavol
838 Macháček Martin
936 Macháček Peter
1001 Macháček Peter
1002 Machálek Stanislav
1175 Machálek Stanislav
1003 Machálek Vladimír
31 Machlica Peter
189 Machlica Peter
216 Machlica Peter
554 Machlica Peter
686 Machlica Peter
680 Martinusík Ľubomír
1004 Martinusík Ľubomír
6 Masaryk Alojz
516 Masaryk Alojz
667 Masaryk Alojz
1007 Masaryk Alojz
6
6
5
1
1
6
6
6
1
6
6
6
6
6
2
6
6
1
6
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
2
1
2
6
3
1
1
6
FM
AN
Rose FM
VZ
RB
FM
FM
CS
RR
AN
FM
FM
AN
FM
RV
AN
FM
VZ
FM
FM
SV
RB
FM
ZW
FM
FM
Skalický rubín
AN
DU
FM
FM
ZW
FM
HIB
PL
RB
TČ
ZB
VZ+RB
FM
BH
SE
Rulenka
FM
2013 kab
2013 kab
2013 vh
2013
2011
2013
2013
2013
2013 nz
2013
2013
2013
2012
2013
2013 nz
2012 kab
2013 kab
2013 kab
2013
2012
2013
2013 nz
2013 kab
2013 kab
2013
2011 nz
2011
2012 kab
2012 kab
2013 kab
2013
2013
2013
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013
2013
2009 bv
2013
2011 vh
2008 nz
80,00
82,00
73,00
79,00
87,00
73,00
69,00
77,00
83,00
85,00
82,00
85,00
70,00
80,00
78,66
85,00
86,00
68,00
73,00
88,00 *
83,00
86,00
77,00
74,00
79,00
87,00
84,33
82,00
88,00 *
82,00
70,00
84,50
83,00
86,00
82,00
89,00 *
85,33
83,66
89,00 *
80,00
80,50
85,00
74,00
82,00
1108 Masaryk Alojz
1197 Masaryk Alojz
350 Matějka Miloslav
540 Matějka Miloslav
1009 Matějka Miloslav
1177 Matějka Miloslav
1215 Matějka Miloslav
812 Mikulka Ján
1010 Mikulka Ján
678 Mikulková Irena
1011 Mikuš Miroslav
732 Morong František
1012 Morong František
1146 Nemčovská Heidrun
115 Nemčovská Marta
842 Nemčovský Ladislav
1014 Nemčovský Ladislav
1118 Nemčovský Ladislav
1179 Nemčovský Ladislav
1015 Nemčovský Michal
1147 Nemčovský Michal
1216 Nemčovský Simon
843 Okánik František
1016 Okánik František
1262 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1263 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1264 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1265 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1266 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1267 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1268 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1269 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1270 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1271 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1272 Ovocinár Skalica, s.r.o.
1018 Pagáč ml. Juraj
220 Pavlík Ján
414 Pavlík Ján
607 Pavlík Ján
1019 Pavlík Ján
886 Petrovič Vladimír
1022 Petrovič Vladimír
1120 Petrovič Vladimír
1023 Poláček Ján
6
6
1
1
6
6
6
6
6
1
6
5
6
6
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
1
1
1
6
6
6
6
6
NI
Hron
RŠ
TČ
FM
ZW
Skalický rubín
AL
FM
RR+TČ
FM
Rose FM Claret
FM
SV
MM
AN
FM
RM
ZW
FM
SV
Skalický rubín
AN
FM
Baza čierna
Broskyňové
Jablkové
Lipový kvet Medové
Čierna rib. + Josta
Čierna a čer. Ribezla
Šípkové
Višňové
Višňové
Višňové bar
Višňové bar
FM
RB
RV
VZ
FM
CS
FM
RM
FM
2011 vh
2013 bv
2012 nz
2012 nz
2012 nz
2013 kab
2013
2013
2013
2012
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013
2013
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2012
1999 kab
2006 kab
1997
2013 nz
2008 nz
2013 nz
2008 nz
2012 kab
83,00
93,00 *
78,66
81,67
80,00
86,00
82,67
82,00
78,00
63,00
85,00
79,00
84,00
88,00 *
75,00
85,00
90,00 *
75,00
86,00
85,00
88,00 *
83,67
84,00
80,00
92,00 *
81,00
90,50 *
75,00
93,00 ŠK 8
91,50 *
92,50 *
77,00
82,00
88,00 *
90,00 *
75,00
90,00 *
77,00
85,00
84,00
86,00
79,00
82,00
89,00 *
1024 Polakovič Rudolf
1026 Rapant Ivan
662 Salajka František
673 Salajka František
922 Salajka František
1109 Salajka František
1204 Salajka František
138 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
369 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
418 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
419 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
456 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
745 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
1028 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
1217 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
1218 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
1251 SKALMEX, s.r.o. - Bránecký Ľudovít
1029 Skoták Peter
243 Sovič Radim
923 Sovič Radim
172 Šátek Ľubor Mgr.
295 Šátek Ľubor Mgr.
817 Šátek Ľubor Mgr.
1033 Šátek Ľubor Mgr.
1151 Šátek Ľubor Mgr.
1219 Šátek Ľubor Mgr.
488 Špaček Ján Ing.
1035 Špaček Ján Ing.
1036 Špaček Ján Ing.
751 Tokoš Ján
943 Tokoš Ján
1037 Tokoš Ján
83 Tokoš Vladimír
925 Tokoš Vladimír
1220 Tokoš Vladimír
846 Tomík Pavol
1038 Tomík Pavol
847 Trnka Ján
1039 Trnka Ján
1221 Ujhelyi Igor Ing.
1222 Ujhelyi Igor Ing.
1223 Ulrich Heinz
18 Urík Ladislav
106 Urík Ladislav
6
6
4
1
6
6
6
1
2
1
1
2
5
6
6
6
7
6
2
6
1
1
6
6
6
6
1
6
6
5
6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
3
FM
FM
Milia
Zenit
DO
NI
Váh
MT
RŠ
RV
RV
RV
Rose
FM
Skalický rubín
Skalický rubín
Skalické likérové
FM
RB
DO
PA
RR
AL
FM
SV
Skalický rubín
SA
FM
FM
Rose FM
DU
FM
CH
DO
Skalický rubín
AN
FM
AN
FM
Skalický rubín
Skalický rubín
Skalický rubín
DE
IO
2013 kab
2013
2009 vh
2013
2012
2006 vh
2011 nz
2013
2012 vh
2011
2012
2013 nz
2013
2012
2011
2012
2009
2012 nz
2011
2012
2013
2012
2009
2013
2013
2012
2013 vh
2013 nz
2011 nz
2013 kab
2012 vh
2013 kab
2013 kab
2013
2012
2013 nz
2013 nz
2012 kab
2012 kab
2012
2013
2013
2013 vh
2013 vh
80,00
81,00
73,00
80,00
69,00
81,00
75,00
84,00
80,00
80,60
81,00
80,66
77,00
73,00
83,00
76,33
77,60
85,00
86,00
77,00
83,00
83,00
80,00
85,66
83,00
83,00
77,00
87,00
74,00
76,00
81,00
80,33
80,00
87,00
83,33
84,00
86,33
80,00
89,66 *
75,33
68,67
86,67
79,66
78,00
200 Valo Pavol
245 Valo Pavol
753 Valo Pavol
926 Valo Pavol
1042 Valo Pavol
1043 Valo Pavol
1044 Valo Pavol
435 Vaško Pavel
754 Vaško Pavel
1046 Vaško Pavel
894 Veselý Miroslav
895 Veselý Miroslav
1051 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
143 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
233 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
437 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
619 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
620 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
759 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
1093 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
1155 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
1224 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
1225 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
1245 Vinárstvo Kopeček, s.r.o.
621 Vinárstvo Srholec
896 Vinárstvo Srholec
947 Vinárstvo Srholec
1052 Vinárstvo Srholec
1226 Vinárstvo Srholec
119 Víno Horváth
492 Víno Horváth
567 Víno Horváth
624 Víno Horváth
1062 Víno Horváth
1097 Víno Horváth
1228 Víno Horváth
7 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
11 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
89 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
99 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
114 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
149 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
168 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
286 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
2
2
5
6
6
6
6
1
5
6
6
6
6
1
1
1
1
1
5
6
6
6
6
6
1
6
6
6
6
1
1
3
1
6
6
6
4
1
3
1
1
2
3
1
PL
RB
Rose FM
DO
FM
FM I.
FM II.
RV
Rose FM
FM
CS
CS
FM
MT
RB
RV
VZ
VZ
Rose Cuvee
MP
SV
Skalický rubín
Skalický rubín
Cuvee
VZ
CS
DU
FM bar
Skalický rubín
MM
SA
TČ
VZ
FM
MP
Skalický rubín
BH
DE
CH
IO
MM
MT
Noria
RR
2013 vh
2013
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2012 nz
2012 nz
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2011 nz
2013 nz
2013 nz
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013 nz
2011 nz
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013 vh
2013
2013
2013
2013
2012 vh
2013 vh
2006 bv
2013
2013
2013
2013 nz
2013 vh
84,00
86,00
86,33
63,00
91,00 *
85,00
83,00
78,66
65,00
90,00 *
88,00 *
88,00 *
85,00
84,66
84,00
86,00
83,00
80,00
79,66
86,00
85,00
87,00 CPMS
81,00
87,33
83,00
87,00
85,66
83,00
81,33
88,00
83,00
80,33
86,00
88,00 *
88,12 *
81,33
80,00
84,66
71,30
80,66
76,00
86,00
87,60
89,00 *
407 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
483 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
539 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
661 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
676 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
730 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
810 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
811 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
841 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
881 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
937 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
938 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1005 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1006 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1199 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1205 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1209 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
1214 VÍNO-MASARYK, s.r.o.
4 Vojvoda Ján
1063 Vríčan Radim
27 Vysoké Pole, s.r.o
68 Vysoké Pole, s.r.o
69 Vysoké Pole, s.r.o
121 Vysoké Pole, s.r.o
146 Vysoké Pole, s.r.o
246 Vysoké Pole, s.r.o
335 Vysoké Pole, s.r.o
569 Vysoké Pole, s.r.o
628 Vysoké Pole, s.r.o
777 Vysoké Pole, s.r.o
1064 Vysoké Pole, s.r.o
1065 Vysoké Pole, s.r.o
1110 Vysoké Pole, s.r.o
1157 Vysoké Pole, s.r.o
1198 Vysoké Pole, s.r.o
1201 Vysoké Pole, s.r.o
1229 Vysoké Pole, s.r.o
73 WINTERBERG, s.r.o.
122 WINTERBERG, s.r.o.
339 WINTERBERG, s.r.o.
446 WINTERBERG, s.r.o.
493 WINTERBERG, s.r.o.
570 WINTERBERG, s.r.o.
636 WINTERBERG, s.r.o.
1
1
1
1
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
2
1
1
1
1
2
3
3
1
5
6
6
6
6
6
6
6
1
1
4
1
1
3
1
RV
SA
TČ
Milia
Tré Ondré
Rose FM
AL
AL
AN
CS
DU
DU
FM
FM Skalická
Rosa
ENEM
Sami Máme Málo
Skalický rubín
AU
FM
DE
CH
CH
MM
MT
RB
RR
TČ
VZ
Rose FM
FM
FM
NI
SV
Rimava
Saperavi severnij
Skalický rubín
CH
MM
RR
RV
SA
TČ
VZ
2013
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2012 nz
2013
2013 nz
2011
2011 nz
2013 vh
2013 vh
2012 bv
2012 vh
2013
2011 vh
2013
2013
2011
2011 lv
2013
2013 nz
2013 nz
2012
2013
2013
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013
2013 nz
2000
2013 nz
2013 nz
2013
2013 vh
2013
2013
2013 nz
2013
2013 vh
2013
2013 nz
2013 vh
2013 nz
87,00
83,00
88,00 *
84,00
80,66
87,00
85,00
88,00 *
85,00
88,00 *
89,00 *
91,00 *
80,00
85,00
90,00 *
83,67
84,67
86,33
75,00
84,00
86,33
77,00
74,00
85,00
78,66 *
92,50 VO
84,66
83,66
89,00 *
88,33 *
88,00 *
83,00
83,00
91,00 VO
83,00
81,00
86,33
83,00
85,00 *
88,00 *
85,00
94,50 ŠK 1
81,00
91,00 *
780 WINTERBERG, s.r.o.
781 WINTERBERG, s.r.o.
23 Zelenka Peter
310 Zelenka Peter
494 Zelenka Peter
784 Zelenka Peter
1066 Zelenka Peter
1067 Zelenka Peter
5
5
1
1
1
5
6
6
Rose FM
Rose CS
DE
RR
SA
Rose ZW
FM
FM
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2012 vh
2012 bv
2013 nz
2013 nz
2011 nz
84,00
84,33
90,00 VO
83,00
85,00
88,00 *
86,00
85,30
Smrdáky
736 Ondrejkovič Milan
321 Rybecký Ferdinand
612 Rybecký Ferdinand
921 Rybecký Ferdinand
117 Rybecký Ferdinand ml.
5
2
1
6
1
Rose
RR
VZ
DO
MM
2013
2013
2013
2012 vh
2013
79,00
89,00 *
88,00 *
85,00
85,00 *
Svätý Jur
291 Schwanzer Adolf
816 Schwanzer Adolf
1 RR
6 AL
2013 nz
2013
90,00 *
83,00
6
6
6
6
6
6
6
1
5
5
6
1
1
4
1
1
1
6
6
2011 vh
2006 vh
2012 vh
2011 vh
2012 kab
2012 nz
2012 nz
2013
2012
2013
2012
2013 nz
2013 nz
2003 sv
2011 vh
2013 nz
2013 vh
2010
2012
86,00
88,00 *
84,00
89,00 *
85,00
85,66
75,00
82,67
85,66
84,33
81,33
73,00
85,00
85,60
86,66
84,00
83,67
85,00
90,00 *
2013
2013
73,00
60,00
Šamorín
874 Janek Ivan Ing.
984 Janek Ivan Ing.
1233 Janek Ivan Ing.
1234 Janek Ivan Ing.
808 Lengyel František
935 Lengyel František
1107 Lengyel František
102 Šambaza, s.r.o.
746 Šambaza, s.r.o.
747 Šambaza, s.r.o.
1032 Šambaza, s.r.o.
60 Šambaza, s.r.o.
294 Šambaza, s.r.o.
336 Šambaza, s.r.o.
424 Šambaza, s.r.o.
487 Šambaza, s.r.o.
544 Šambaza, s.r.o.
1103 Šambaza, s.r.o.
1185 Šambaza, s.r.o.
Šintava
386 Bavúz Jozef
575 Bavúz Jozef
CS
FM
CS-Merlot
CS-DU
AL
DU
NI
IO
Rose ZW
Rose CS
FM
CH
RR
RR
RV
SA
TČ
NE
ZW
1 RV
1 VZ
190 Miklošík Peter Ing.
219 Miklošík Peter Ing.
1 PL
1 RB
2013 nz
2013 nz
79,00
71,00
Šoporňa
827 Gavalec Jozef
481 Klčo Miroslav
911 Klčo Miroslav
188 Kováčik František
878 Kováčik František
249 Brúsil Jozef
108 Buček Ján
515 Buček Ladislav Ing.
105 Klena Jaroslav
329 Klena Jaroslav
723 Klena Jaroslav
6
1
6
1
6
3
1
1
3
3
5
AN
SA
DO
PL
CS
RB
MM
SE
IO
RR
Rose CS
2012
2013
2013
2013
2011
2013 nz
2013 kab
2011 nz
2013 kab
2012 nz
2013 nz
81,00
78,00
61,00
83,00
87,00
80,66
78,00
79,30
80,00
81,66
82,00
Šurany
272 Hindický Martin Ing.
584 Hindický Pavol
55 Malík Peter Ing.
167 Malík Peter Ing.
217 Malík Peter Ing.
284 Malík Peter Ing.
285 Malík Peter Ing.
368 Malík Peter Ing.
496 Malík Peter Ing.
728 Malík Peter Ing.
729 Malík Peter Ing.
1075 Malík Peter Ing.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
6
RR
VZ
CH
Noria
RB
RR bot
RR
RŠ
SA
Rose MER
Rose CS
MER bar
2013 kab
2013 kab
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 vh
2013 nz
2013 vh
2013 nz
2012 vh
83,00
84,00
83,00
89,33 *
85,00
86,00
91,00 *
88,66 *
88,00 *
89,00 *
84,00
89,00 *
Tešedíkovo
559 Bende Vojtech
421 Somogyi Roland
355 Szekeres Szilveszter
665 Szekeres Szilveszter
231 Varga Robert
1076 Varga Robert
195 Varga Zoltán
3
1
1
1
1
6
1
TČ
RV
RŠ
Nektár
RB
MER
PL
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
76,00
82,50
84,00
80,00
77,00
87,00
81,00
Tibava
13 Pivnica Tibava s.r.o.
171 Pivnica Tibava s.r.o.
520 Pivnica Tibava s.r.o.
541 Pivnica Tibava s.r.o.
1
1
1
1
DE
PA
SZ
TČ
2013 vh
2013 nz
2013 kab
2012 vh
79,66
76,00
81,00
83,67
741 Pivnica Tibava s.r.o.
814 Pivnica Tibava s.r.o.
1091 Pivnica Tibava s.r.o.
5 Rose RM
6 AL
6 MP
2013 vh
2012 nz
2013 nz
82,33
94,50 ŠK 6
84,33
19 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
469 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
563 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
756 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
1050 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
1
4
3
5
6
2013
2013 bv
2013 nz
2013 nz
2012 nz
86,33
85,60
80,66
89,66 ŠK 5
83,00
Trakovice
689 Drgoň Augustín
244 Škvarka Ján Ing.
1152 Škvarka Ján Ing.
2 ZB
2 RB
6 SV
2013
2013
2012
73,00
78,00
76,00
Trnava
24 Sekera Jaroslav
154 Sekera Jaroslav
2 DE
2 MŽ
2013 nz
2013 nz
80,00
64,00
Veľká Maňa
412 Palacka Juraj
1 RV
2013
76,33
Veľká Paka
17 Tátoš Peter Mgr.
489 Tátoš Peter Mgr.
750 Tátoš Peter Mgr.
891 Tátoš Peter Mgr.
924 Tátoš Peter Mgr.
1
1
5
6
6
DE
SA
Rose SV
CS
DO
2013 nz
2013
2013
2013 nz
2013 nz
84,66
83,00
87,00
85,00
88,00 *
Veľký Grob
383 Andor Miloslav
43 Andor Vojtech Ing.
384 Bacigál Ľudovít
852 Bacigál Ľudovít
392 Gálik Viliam
1082 Gálik Viliam
61 Šmahel Daniel Ing.
427 Šmahel Daniel Ing.
614 Šmahel Daniel Ing.
428 Šmahel Miloš
62 Šmahel Viliam
227 Šmahel Viliam
357 Šmahel Viliam
1
1
1
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
RV
CH
RV
CM
RV
MP
CH
RV
VZ
RV
CH
RB
RŠ
2013 kab
2013
2013 kab
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013 nz
2013 bv
2013 nz
75,00
80,00
84,66
75,00
75,33
75,00
80,00
82,00
86,00
85,00
76,00
77,00
67,30
DE
RV
TČ
Rose CS
FM
429 Šmahel Viliam
298 Uher Jaroslav
434 Uher Jaroslav
522 Uher Jaroslav
618 Uher Jaroslav
1154 Uher Jaroslav
1
1
1
1
1
6
RV
RR
RV
SZ
VZ
SV
2013 nz
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2013 kab
2010 kab
73,33
78,00
80,60
81,66
81,00
74,00
Veľký Krtíš
373 MOVINO s.r.o.
463 MOVINO s.r.o.
883 MOVINO s.r.o.
1013 MOVINO s.r.o.
3
3
6
6
RŠ
RV
CS
FM
2013 bv
2013 bv
2013 vh
2013 vh
83,00
86,00
91,00 VO
84,00
Veľký Meder
342 Csémi Ladislav
705 Csémi Ladislav
580 Földes Juraj
267 Garai Ján Ing.
581 Garai Ján Ing.
972 Garai Ján Ing.
399 Józsa Mikulás
314 Kalmár Gyula
401 Kalmár Gyula
405 Mandák Károly
454 Nagy Juraj
733 Nagy Juraj
1145 Nagy Juraj
234 Vince Mikolai Ing.
654 Vince Mikolai Ing.
1
5
1
1
1
6
1
2
1
1
2
5
6
1
1
RŠ
Rose AL
VZ
RR
VZ
FM
RV
RR
RV
RV
RV
Rose SV
SV
RB
Cserszegi füszeres
2013
2013
2013
2013 vh
2013 vh
2012 vh
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006
2012
2013
82,66
76,00
74,00
80,00
75,00
75,00
75,66
84,00
85,50
91,00 *
80,33
71,00
78,00
79,00
83,00
Vínosady
120 VÍNO KANICH
197 VÍNO KANICH
201 VÍNO KANICH
772 VÍNO KANICH
849 VÍNO KANICH
1104 VÍNO KANICH
1
1
2
5
6
6
MM
PL
PL
Rose FM
AN
NE
2013
2013 nz
2013 nz
2013
2013
2012
83,00
86,00
81,00
82,66
82,00
88,00 *
2
6
2
2
RB
DU
RV
RV
2013 nz
2013 vh
2013 kab
2013 nz
86,00
76,00
87,00
87,33
Vlčkovce
242 Smák František
942 Smák František
461 ZO SZZ Vlčkovce
462 ZO SZZ Vlčkovce
Vráble
194 Sojka Miroslav
322 Sojka Miroslav
252 Štefunko Miroslav Ing.
432 Triticum, s.r.o.
499 Triticum, s.r.o.
517 Triticum, s.r.o.
616 Triticum, s.r.o.
752 Triticum, s.r.o.
821 Valent Miroslav
1127 Valent Miroslav
1128 Valent Miroslav
1129 Valent Miroslav
1
2
3
1
2
2
1
5
6
6
6
6
PL
RR
RB
RV
SA blanc
SE
VZ
Rose CS
AL
RM
RM
RM
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 nz
2013 kab
2013 nz
2013 nz
2013
2013 nz
2012 nz
2011 nz
84,00
88,00 *
87,66
75,00
85,00
78,33
82,00
80,00
80,00
78,00
74,00
84,00
Zeleneč
49 Hermanský Štefan
346 Hermanský Štefan
436 Vinárstvo Blaho
757 Vinárstvo Blaho
758 Vinárstvo Blaho
945 Vinárstvo Blaho
946 Vinárstvo Blaho
1130 Vinárstvo Blaho
1196 Vinárstvo Blaho
1200 Vinárstvo Blaho
1203 Vinárstvo Blaho
1
1
1
5
5
6
6
6
6
6
6
CH
RŠ
RV
Rose Syral
Rose CS Dorsa
DU
DU
RM
Cabeernet Dorsa
Rudava
Syral
2013 nz
2013 vh
2013
2013
2013
2012
2011 vh
2008 vh
2012
2011
2009
94,00 VO
86,00
80,50
88,66 *
86,33
82,00
88,33 *
74,00
86,00
84,00
86,00
Download

5. Celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou v