VY_52_INOVACE_08
Anotace
Materiál obsahuje pracovní list, ve kterém žáci určují tisíciletí a století, orientují se na časové ose před naším
letopočtem a našeho letopočtu. Určují do kterého století patří určité datum.
Autor
Mgr. Dana Walterová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Žáci se umí orientovat na časové ose.
žádné
Počátek letopočtu, před naším letopočtem, našeho letopočtu, tisiciletí, století
Druh učebního materiálu
Pracovní list
Druh interaktivity
interaktivita
Cílová skupina
žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina
9 - 11 let
Časová osa
Před naším letopočtem (před Kristem)
Našeho letopočtu (po Kristu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
1400 1500 1600 1700 1800 1900
2000 2100
1. jakou důležitou událost si lidé určili jako počátek letopočtu?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
2.
Před naším letopočtem (před Kristem)
Našeho letopočtu (po Kristu)
0
100
a) červeně vyznač bod nula – počátek letopočtu
b) zeleně vyznač letopočet před Kristem
c) modře vyznač letopočet po Kristu
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
3.
Před naším letopočtem (před Kristem)
Našeho letopočtu (po Kristu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
a) vyznač žlutě první tisíciletí n.lp.
b) vyznač modře druhé tisíciletí n.lp.
c) červeně na časové ose vyznač století, které patří do 3. tisíciletí
4.
Před naším letopočtem (před Kristem)
0
100
200
Našeho letopočtu (po Kristu)
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
1400 1500 1600 1700
1800 1900 2000 2100
a) žlutě vyznač století, ve kterém teď žijeme¨- které je to století? _______________
b) připiš století k letopočtům: 2003 - _________
x
století vyznač křížkem na časové ose
1876 - ________
x
1483 - ________
x
1212 - ____________
x
1986 - ________ 958 - ________
x
x
Řešení:
1. jakou důležitou událost si lidé určili jako počátek letopočtu? Narození Krista
2.
Před naším letopočtem (před Kristem)
x
Našeho letopočtu (po Kristu)
0
x
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
x
x
x
x
Našeho letopočtu (po Kristu)
x x x x x x x
100
200
300
400
500
1400 1500
1600 1700 1800 1900 2000 2100
a) červeně vyznač bod nula – počátek letopočtu
b) zeleně vyznač letopočet před Kristem
c) modře vyznač letopočet po Kristu
3.
Před naším letopočtem (před Kristem)
0
a) vyznač žlutě první tisíciletí n.lp.
b) vyznač modře druhé tisíciletí n.lp.
c) červeně na časové ose vyznač století, které patří do 3. tisíciletí
600
700
800
900
1000
x
x
1100 1200 1300
x
x
x
x
x
x
x
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
x
2100
4.
Před naším letopočtem (před Kristem)
Našeho letopočtu (po Kristu)
x
0
100
200
300
400
500
600
700
800
x
x
x
x x
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
a) žlutě vyznač století, ve kterém teď žijeme¨- které je to století? ____21.____
b) připiš století k letopočtům: 2003 - _21._
x
vyznač křížkem přibližně rok na časové ose
1876 - ___19.___
x
1483 - ___15.___
x
1212 - ___13._____
x
1986 - __20.__ 958 - __10.___
x
x
Download

Časová osa