Pracovní list – Amerika – 2. ročník a sexta
Celá Amerika je v pořadí rozlohy mezi kontinenty na .... místě, V
Které z moří kolem Ameriky je nejhlubší? S kolika metry?
pořadí počtu obyvatel je …..........
Jaký je kontinentální šířkový rozdíl Ameriky?
Který ze států USA má změřena teplotní
Jak daleko je nejkratší vzdušnou čarou do:
Evropy
Afriky
maxima
minima
Asie
Druhým největším ostrovem je?
Doplň klimatické pásy ke státům (R – T – S – M, možno i dva)
Největším ostrovem J.Ameriky je:
Kuba
Illinois
Britská Kolumbie
Geologickým základem jsou štíty
Panama
Argentina
Chile
a)
Odkud je klimadiagram?
b)
Kdy dochází k oddělení Ameriky od Evropy a Afriky
Washington, Buenos Aires,
San Andreas je:
Manaus, Mexico City
Nejvyšší vrcholy Kordiler:
Grassland je v podstatě:
USA
Kanada
Mexiko
Peru
Jak jinak se tento krajinný typ
Chile
Argentina
jmenuje?
Který je nejvyšší na celém kontinentě?
Kde je nejnižší místo kontinentu?
Hurikány ohrožují hlavně:
Zařaď činné sopky do států:
Mt.St Helens
Cotopaxi
Zjisti jméno některých velkých
Popocatepetl
SanPedro
hurikánů:
Odkud je snímek „svědecké“ hory?
Atrakcí uvedených NP je
Jak se říká „stolovým“ horám ve
Yellowstone
Everglades
Venezuele?
Yosemite
Sequoia
Galapágos
Devils Tower
Pramenný zdroj:
Odkud jsou snímky?
Mississippi
Amazonky
Nejdelší tok měří: …... km
Co je na tabulce „divného“?
Na obrázku jsou útvary z:
Najdi „slavnou“ bifurkaci v Jižní Americe:
Největší energetickou řekou:
Severní A.:
Jižní A.:
Vodopády – řeky:
Niagara
Iguazu
Salto Angel
Yosemite
Které z nich jsou nejvyšší?
NP Yosemite je ve státě (USA)
Velký kaňon je na řece:
Kde žijí?
Které z jezer je slané (podtrhni):
Velké Medvědí, Poopó, Huron, Mirim, Salt Lake, Salar de Uyni
Které z jezer nejsou ledovcového původu, podtrhni:
Otročí, Salt Lake, Superior, Titicaca, Maracaibo, Winnipeg
Vyhledej cestu z Hořejšího jezera do Atlantiku:
Za evropského objevitele Ameriky se obecně označuje:
Kde se setkáme s následujícím dopr. prostředky?
ale byli to:
Kdy k oběma objevům došlo?
Co se v Americe stalo v roce 1776
Hlavními kolonizátory byli
Brazílie
Mexiko
Québec
Surinam
Největší zemí je rozlohou:
V jaké dopravě vynikají:
počtem obyvatel:
Panama
Atlanta
Peru
Cunnard Cruise Lines
Kde působí NAFTA:
Mercosur
Najdi největší město – i s počtem obyvatel:
Doplň čísla k ložiskům surovin:
uhlí
USA
Kanady
ropa
Brazílie
Argentiny
bauxit
Jaká je nejrychleji rostoucí etnikum USA?
olovnatozinkové rudy
měděná ruda
Čím je známý Québec?
Kdo je to:
Označ kroužkem do mapy tři
mestic
Inuita
oblasti s největším
zambo
Kečua
energetickým využitím řek.
Kdo žije ve favelách?
Vyznač křížkem do mapy oblast
Co je to „downtown“?
Silicon Valley
Jak se domluvíme?
V jaké branži podniká?
Cuba
Jamaica
Montreal
Rio de Janeiro
Surinam
Exxon Mobile
IBM
Vancouver
GM
Delta
Co je na snímcích?
JP Morgan Stanley
Oracle
Komu patří loga firem – název společnosti?
Největší americkou firmou je
Uveď příklad „daňových rájů“ Ameriky:
„Ordem e progresso“ patří:
Připiš typický vývozní artikl:
Chile
(hledej ve vlajkách – Co to znamená?)
Kostarika
Kanada
Venezuela
Argentina
Brazílie
Kde byly poslední OH, kde bude velký sportovní podnik v roce
2014?
Kdo je v Americe největším producentem:
obilí
mléka
masa
kávy
Kdo je na snímcích?
Co je na obrázku?
Ve které zemi se vyrábějí nekvalitnější
výrobky z této suroviny?
© 2011 GFXŠ Liberec, Pavel Taibr
Download

Pracovní list – AFRIKA – 2