Pracovní list – Asie – 2. ročník a sexta
Asie je v pořadí rozlohy mezi kontinenty na .... místě, má … krát
víc obyvatel než Evropa.
Kde vede hranice s Evropou mezi Uralem a Černým mořem?
Jaký je kontinentální délkový rozdíl Asie?
Největším ostrovem je:
Největším poloostrovem je:
Geologickým základem jsou štíty a tabule:
a)
b)
c)
d)
Nejvyšší vrcholy:
Himálaj
Karákóram
Pamír
Ťan Šan
Kavkaz
Elborz
Kde je nejnižší místo kontinentu?
Zařaď činné sopky do států:
Ključevskaja
Pinatubo
Odkud je snímek „národní“
Zakresli do mapy čísly:
hory?
1 – Tři soutěsky
2 – Ojmjakon
3 – Ararat
4 – Mrtvé jezero
5 – Krakatoa
6 – místo posledního
Pramenný zdroj:
velkého zemětřesení
Jeniseje
Odkud jsou snímky?
Amuru
Nejdelší tok …............................měří: …... km
Příklad „energetické řeky“:
Ruska
Číny
Které z jezer je slané (podtrhni):
Bajkal, Kaspické, Aralské, Issyk Kul, Balchaš
Které z jezer jsou reliktní:
Bajkal, Kaspické, Aralské, Issyk Kul
Které z moří kolem Asie je nejhlubší? S kolika metry?
Který ze států má změřena teplotní
Co významného je v NP
maxima
Sagarmatha
minima
Uveď dva endemity (mimo pandy a orangutana):
Kronockij
max.srážek
Doplň klimatické pásy ke státům
Kde žijí (stát)?
(R – T – S – M, možno i dva)
Jemen
Japonsko
Kazachstán
Odkud je klimadiagram?
Singapore, Japonsko, Saúdská
Arábie, Rusko
Kam vane letní monzun v Indii?
Typický stepní stát Asie
pralesní
Tajfuny ohrožují hlavně (podtrhni):
Turecko, Taiwan, Vietnam, Filipíny
Tváří které organizace je panda?
Co se v Asii stalo 6. a 9.8.1945?
Kde (a z čeho) se vyrábí peršan a perzián?
Kde?
Hlavními kolonizátory byli
Kde se setkáme s následujícím dopravními prostředky?
Indie
Střední Asie
Filipín
JV Asie
Největší zemí rozlohou:
Kde působí APEC
ASEAN
Která asijská země je politicky v Evropě?
Doplň čísla k ložiskům surovin:
uhlí
ropa
rudy
V jaké dopravě vynikají:
Japonsko
Sibiř
Kde se „pohybuje“:
rikša
tuktuk
šinkanzen
jeepney
Najdi největší město – i s počtem obyvatel:
Čína
Turecko
Indie
Sibiř
Kde byla poslední světová výstava?
Kde žije:
Paštun
Sikh
Ujgur
Burjat
Jak se domluvíme (úřední jazyk)?
Označ křížkem do mapy oblast
Izrael
Írán
Co je na snímcích?
V jaké branži podniká?
Petro China
Mittal
Nissan
Canon
Hyunday
Samsung
Citizen
ASUS
Komu patří loga firem – název společnosti?
Kolik měří nejvyšší
budova světa a kde stojí?
Největší japonskou firmou je
Kde byly v Asii poslední letní …...................
Uveď příklad „daňových rájů“ Asie:
a zimní OH …............................ jaká velká sportovní akce budev
Asii letos? …..........................................
Připiš typický vývozní artikl:
Srí Lanka
Kuwait
Taiwan
Sibiř
Kdo je na snímcích?
Kdo je v Asii největším producentem:
ropy
uhlí
obilí
aut
kaučuku
kávy
Co je na obrázku?
© 2011 GFXŠ Liberec, Pavel Taibr
Download

Pracovní list – AFRIKA – 2