Rusko
státní zřízení
přírodní poměry
Mgr. Lenka Razáková
státní vlajka a státní znak
S pomocí mapy vyjmenuj a ukaž státy sousedící s Ruskem.
Vyjmenuj a ukaž oceány omývající Rusko.
Na jakých dvou kontinentech se Rusko rozkládá,
co tvoří předěl mezi nimi?
Ruská federace – federativní stát v čele s prezidentem
- největší stát planety 17,07,mil.km2
- sahá od Finského zálivu Baltského moře na západě
až k Tichému oceánu na východě
Povrch
- nížiny tvoří 75% území - Východoevropská nížina
- Západosibiřská rovina
- Středosibiřská vysočina
- Centrální Jakutská nížina
Pohoří
- Kavkaz – nejvyšší hora Ruska -Elbrus 5642m n.m.
- Altaj
- na Kamčatce
sopečné pohoří s činnými sopkami
Ključevskaja 4 750 m n.m. nejaktivnější
sopka planety
pohoří Ural dělí Rusko na část evropskou a asijskou
Rusko má obrovské nerostné bohatství
- ropa a zemní plyn - Západosibiřská rovina ...
ropovody dopravují ropu do ČR a západní Evropy
- uhlí – Sibiř
- železná ruda – Kursk
- zlato a diamanty - Jakutsko
Podnebí
- vnitrozemské severního mírného teplotního pásu
- severní část – studený pás až – 77,8 oC
- u Černého moře – subtropické
- na Dálném východě – monzunové
- 60% dlouhodobě zmrzlé půdy
Vodstvo
- úmoří SLO – Ob, Irtyš, Jenisej, Lena, Kolyma
- úmoří Kaspického moře – nejdelší řeka Evropy - Volha
Kaspické moře
největší slané jezero světa
Jezero Bajkal
Nejhlubší jezero planety - 1620m
Aralské jezero
velmi rychle
vysychá
Půdy a rostlinstvo
od severu k jihu - pustiny a tundry
- tajga
- smíšené a listnaté lesy
- stepi
- polopouště a pouště
tajga
step
Obrazový materiál použit z :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aralsk%C3%A9_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaspick%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klju%C4%8Devskaja
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ural
Download

státní zřízení a přírodní podmínky