Informace 70
Srpen 2014
Informační
Číslo 71
zpravodaj
Prosinec 2014
Klub karelských medvědích psů a lajek
Upozorňujeme, že kompletní výtisk IZ poštou dostávají jen ti členové, kteří si vyřídili
poštovní odběr zpravodaje, ostatní dostávají poštou pouze obsah zpravodaje a upozornění
na akce, členské známky a případné důležité dokumenty. Dále je možné si k těmto zásilkám
objednat v tiskové formě i nový zápisní řád, bonitační řád či jiné základní dokumenty
klubu, a to i meilem.
OBSAH:
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU KMP A LAJEK ......................................................................2
VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU KLUBU KMPL ............................................................................3
PLÁN AKCÍ KLUBU KMP A LAJEK NA R. 2015 ................................................................................3
VÝSLEDKY BONITACE 2014 .............................................................................................................4
RUSKOEVROPSKÁ LAJKA ..................................................................................................................4
ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA ...................................................................................................................4
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES ..................................................................................................................5
INFORMACE Z KCHH .............................................................................................................................7
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .......................................................................................................................7
VÝSLEDKY VÝSTAV ..............................................................................................................................8
EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 23.10.2014 - 26.10.2014 .............................................................................. 8
INTERDOG BOHEMIA MLADÁ BOLESLAV - 30.8.2014 - 31.8.2014 .................................................... 9
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - 20.9.2014 - 21.9.2014 ................ 10
MVP PRAHA - DOUBLE CACIB - PRAGUE EXPO DOG 1.11.2014 - 2.11.2014 ................................. 10
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ V MLADÉ BOLESLAVI - 19.7.2014 - 20.7.2014 ....................................... 10
MORAVSKOSLEZSKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ BRNO - 27.9.2014 - 28.9.2014............................ 10
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ BRNO - 23.10.2014 - 26.10.2014................................................................... 10
SEZNAM VÝSTAV PRO ROK 2015 ......................................................................................................11
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2015 .............................................................................................12
Z V A D L O N A RADÍKOV 2015 .......................................................................................................13
-1-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Zápis z členské schůze Klubu KMP a lajek
konané v sobotu 6.9.2014 v Kostelních Střímelicích
Zúčastnilo se celkem 20 členů (viz. prezenční listina)
Přítomné přivítal předseda Klubu karelských medvědích psů a lajek pan Tomáš Válek.
1) p. Rambousek informoval o probíhajících volbách
2) Proběhly volby členů výboru, kdo z přítomných neposlal hlasovací lístek poštou, měl
možnost odevzdat lístek přímo na místě.
3) p. Rambousek informoval o tvorbě nových webových stránek klubu a o digitalizaci
klubových dat
4) p. Vokoun chce posílat Zpravodaj v papírové formě. Z ostatních členů nikdo zájem o
papírovou formu Zpravodaje neprojevil – má se za to, že tedy vyhovuje Zpravodaj
v elektronické podobě.
5) Kromě předem přihlášených zvířat byl navíc zbonitován pes plemene západosibiřská
lajka Harry od Horusického rybníka dohlášený na místě.
zapsala Irena Kroupová
**********************************************************************************************
Loučíme se starým rokem, který nám přinesl mnoho krásného.
Se starým rokem se loučíme i se starými internetovými stránkami, které nám ukázaly, že
bez této komunikace s veřejností a poskytováním informací chovatelům to nepůjde.
S rokem 2015 bude zpuštěn nový internetový portál. Doufám, že splní
požadavky, které se od něj očekávají k Vaší plné spokojenosti a možnosti být dostatečně
informováni o chovu u nás i u spolupracujících chovatelských klubů.
Jaroslav Rambousek
-2-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Výsledky voleb do výboru Klubu KMPL
CELKEM bylo ODEVZDÁNO : 43 HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
/ Z 96 ČLENŮ KLUBU s hlasovacím právem/
Počet obdržených hlasů
Jméno
Adresa
42
Dopitová Jitka
Šeříková 16, Prostějov
35
Dostálová Milada Mgr.
Na Letné 47, Olomouc
42
Hanáček Ladislav
Buková 142, Protivanov
42
Hennerové Ivana
Fr. Šafaříka 604, Veltrusy
40
Homolková Zlata
Na požáru 80, Senohraby
42
Koderová Veronika
Raisova 384, Varnsdorf
43
Kroupová Irena
Jažlovická 1313/11, Praha 4
43
Patočka Vladimír
Jižní 217, Nové Hrady,
41
Šafránková Zdenka
Přívory 129, Všetaty
43
Škarda Pavel
Kostelní Střímelice 75,
Kostelec n.Č.Lesy
42
Rambousek Jaroslav
Horušice 89
43
Válek Tomáš ing.
Chlum 65, Volary
3
Leopold Josef
Svatopluka Čecha 136,
Uherský Ostroh
Spočítala a za správnost: Šafránková Zdenka
Plán akcí Klubu KMP a lajek na r. 2015
29.4.2015 – 3.5.2015 - psí soustředění Radíkov 2015
8.5.2015 - Klubová výstava v rámci Pojizerské oblastní výstavy
Mladá Boleslav
KONEC SRPNA – ZAČÁTEK ZÁŘÍ - Letní setkání v Kostelních
Střímelicích + BONITACE v Kostelních Střímelicích
-3-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
VÝSLEDKY BONITACE 2014
Datum bonitace: 6.9.2014 Kostelní Střímelice
Posuzovatel: Karel Hořák
Ruskoevropská lajka
Pes
DONAS Nuo Laiciu..... člp:Z Reg/REL/106/-12/12(RLŠVK RL 710A/12),nar. 10. 4. 2012
Otec: Bimas .............................................Matka: Bela
Chovatel:…Čeikus Darius, Laičiu k., Varémos, Lietuva.
Majitel:… Leopold Josef, Svatopluka Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh
Celkové hodnocení:
Svalnatý typicky lovecký pracovní pes s vynikajícím pohybem a výbornou povahou.
FARGO Bohemia Delikan……...…….nar. 22.2..2013… člp:…ČMKU/REL/107/13
Otec: ARON ze Spravedlnosti…… … Matka: DUFFY Bohemia Delikan…………
Chovatel:…Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel:… Bohuslav Řehák, Návojná 171, 763 32 Nedašov.
Celkové hodnocení:
Celkově velmi pěkný tmavý pes.
FIN Bohemia Delikan…………...……nar. 22.2..2013……člp:…ČMKU/REL/108/13
Otec: ARON ze Spravedlnosti…… Matka: DUFFY Bohemia Delikan………
Chovatel:…Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady.
Majitel:…Doležal René ing., Ke Spravedlnosti 659, 675 51 Jaroměřice n/Rokytnou..
Celkové hodnocení:
Nevyběhaný. Pes ve velmi dobře krmené kondici. Špatné předvedení.
Fena
FLER Bohemia Delikan……….…… nar. 22.2..2013
člp:ČMKU/REL/111/13
Otec: ARON ze Spravedlnosti……… Matka: DUFFY Bohemia Delikan
Chovatel:…Vladimír Patočka, Jižní 217, 373 33 Nové Hrady
Majitel:…Mišovič Erik, Šafaříkova 1310, 676 2 Moravské Budějovice
Celkové hodnocení:
Fenu krýt psem s výrazným kohoutkem a nižší zádí. Krásná hlava.
Západosibiřská lajka
Pes
ARGO z Vlašimských hor…………..nar. 24. 7. 2009………… člp:CMKU/ZSL/583/09
Otec:…Alan Heřmánková stráň......... Matka:…Brita z Letné
Chovatel:…Zdeněk Berka, Mánesova 1669, 258 1 Vlašim..............
Majitel:… Mottl Václav, Strojnická 15, 170 00 Praha 7..
......................./Felbabka 100, 268 01, Felbabka/.................
Celkové hodnocení:
OMLUVEN – NEZÚČASTNIL SE
-4-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
CORO CANE Finsternis………….…nar. 16.3.2011…........… člp:CMKU/ZSL/604/11
Otec:…ALAN z Vlčího doupěte.........Matka:…Carmen od Katova můstku........
Chovatel:…Věra Finsterlová, Hlubčická 31, 794 01 Krnov.
Majitel:…Štefková Dagmar, Ondřejnická 858, 769 11 Frýdlant nad Ostravicí
Celkové hodnocení:
Velmi pěkný pes. Typický samec.
CORRO Finsternis……...……………nar. 16.3.2011……..… člp:CMKU/ZSL/606/11
Otec:…ALAN z Vlčího doupěte.........…Matka:…Carmen od Katova můstku....
Chovatel:…Věra Finsterlová, Hlubčická 31, 794 01 Krnov
Majitel:…Bednařík Tomáš, Karla Uhlíře 28 a, 370 06 České Budějovice
Celkové hodnocení:
Doporučeno krýt pouze feny s tmavým okem. Barva černobílá s pálením.
GERONIMO z Letné...………….......nar. 25. 1. 2013……… člp:CMKU/ZSL/642/13
Otec:…Cir Heřmánková stráň...........…………Matka:…Brixie z Letné
Chovatel:…Dostálová.Milada Mgr., Na Letné 47, 779 00 Olomouc
Majitel:…Kubec Tomáš, Přemyslovců 2017, 440 01 Louny
Celkové hodnocení:
Potřebuje vyspět (do 3 let). Žádné závažné chyby. Potřebuje povahově i tělesně vyspět.
HARRY od Horusického rybníka.......nar. 2. 11. 2009……… člp:CMKU/ZSL/590/09
Otec:…Bony z Maračkova...........…………Matka:…Face od Horusického rybníka
Chovatel:…Činátl Pavel, horušice 87, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Majitel:…Vokoun Pavel, l. máje 67, Uhlířské Janovice
Celkové hodnocení:
Dobře svázaný kompaktní samec, skvělé osvalení a pohyb, neelegantní nesení ocasu.
Fena
DOROTY Finsternis…………………nar. 9. 5. 2012………… člp:CMKU/ZSL/633/12
Otec:…Apis z Prószkowskiego Jaru..……Matka:…Carmen od Katova můstku
Chovatel:…Věra Finsterlová, Hlubčická 31, 794 01 Krnov.
Majitel: .Stankoci Petr MVDr., Dolní 419, 747 69 Pustá Polom
Celkové hodnocení:
Trochu valivý (dusivý) pohyb – pravděpod. důsledek blahobytné kondice.
Karelský medvědí pes
Pes
BIM Čáslavská naděje.......................…nar.: 25. 9. 2010......... člp:CMKU/KMP/654/10
Otec:…Kan Trace Yarpen ……………Matka:…Bessy Ostravická niva
Chovatel:…Rambousek Jaroslav , 285 73 Horušice 89 …
Majitel:….. Rambousek Jaroslav , 285 73 Horušice 89............
Celkové hodnocení:
Mohutný samec. Méně úhlené přední končetiny sebou nesou přestavěnou záď.
-5-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
LANDY Pikimusta….......................…nar.: 15. 8. 2012............ člp:CMKU/KMP/709/12
Otec:… Lucky Bjornehusets…………Matka:…Gima Pikimusta
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Majitel:… Janoušek František, Láz 5, 349 01,Stříbro
Celkové hodnocení:
Elegantní pes s výborným pohybem a skvělým osvalením. Světle hnědé oko.
LUCKY Pikimusta…...........................nar.: 15. 8. 2012............ člp:CMKU/KMP/714/12
Otec:…Lucky Bjornehusets…………Matka:…Gima Pikimusta
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Majitel:… Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Celkové hodnocení:
Silný samec s perfektní povahou. Výraz hlavy ze strany ruší mírný klabonos.
Fena
KAROL Pikimusta…........................nar.: 29. 5. 2011............... člp:CMKU/KMP/679/11
Otec:…Lucky Bjornehusets…………Matka:…Gima Pikimusta
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Majitel:… Levčík Zdeněk, Nádražní 32, 691 06,Velké Pavlovice.
Celkové hodnocení:
Střední fena, dobře stavěná. Výrazné předhrudí, Nepatrně více výživná kondice.
LUSSI Pikimusta…...............................nar.: 15. 8. 2012........... člp:CMKU/KMP/715/12
Otec:… Lucky Bjornehusets…………Matka:…Gima Pikimusta
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Majitel:…Janoštíková Marie, Včelín 446, 768 21 Kvasice
Celkové hodnocení:
Fena s jemnější hlavou, ale dobrou kostrou, trochu klene bedra.
IDA Pikimusta…...............................nar.: 11. 10. 2008........... člp:CMKU/KMP/620/08
Otec:… Lucky Bjornehusets………Matka:…Gima Pikimusta
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov
Majitel:…Lupač Milivoj, Babice nad Svitavou 291, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Celkové hodnocení:
Fena ve více blahobytné kondici, měkčí hřbet a volný ocas. Kulaté oko.
Kompletní přepis bonitačních karet na www stránkách klubu.
Zapsala: Šafránková
-6-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Informace z KCHH
14.9.2014 - Mezinárodní zkoušky BZH (CACT)
V neděli 14.9. proběhly v honitbě Lavičky-Orlík mezinárodní barvářské zkoušky honičů (BZH)
se zadáváním titulu CACT - a to bez účasti plemen KMP a lajek
11.10.2014 - Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT)
V sobotu 11.10. se uskutečnil v Horním Těšově Memoriál Dr. Urbana - zkoušky BZH (CACT) a to bez účasti plemen KMP a lajek
29.-30.11.2014 - Mezinárodní honičské zkoušky HZ (CACIT)
Během víkendu 29.-30.11. se uskutečnily v honitbě Lavičky-Orlík Mezinárodní honičské
zkoušky (CACIT) - a to bez účasti plemen KMP a lajek
Klubové výstavy KCHH
druh
Delegovaní rozhodčí
datum
Claudia Orlandi (USA) - Basset
Hound,
Speciální výstava
honičů
Magdalena Musial (PL) - ostatní
basseti,
9.5.2015
Hana Petrusová (CZ) - hlavní rozhodčí
- honiči sk. 5,
Jan Ryk (PL) - ostatní honiči sk. 6
Jan Ryk (PL) - basseti
Klubová výstava
10.5.2015
Magdalena Musial (PL) - hlavní
rozhodčí - ostatní plemena
Na základě http://www.klubhonicu.com/ připravila Z. Šafránková
Přečetli jsme za Vás
13.11. 2014 Jak to bude s novými pet pasy?
Razítko do psího pasu?
Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani
nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost sice není
-7-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme některé změny, a co se od
nich očekává.
Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince pro
zájmová zvířata, se kterými majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat prakticky stejné
rubriky jako dosud. Hlavní změnou je však toto
Došlo ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele ze tří na dvě, a majitel bude
povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, stvrdit svým podpisem.
První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným číslem mikročipu nebo
tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, aby nebylo možné přepisovat nebo
přelepovat identifikačního čísla zvířete. Tím se zamezí možné záměny identity zvířete a sníží se
tak riziko podvodného jednání.
A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního
lékaře, který pas vystavil.
Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desetikorun, takže majitele zvířat to
příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo falšování, ale
měly by také poskytovat cestujícím větší komfort.
Takže pozor, od 29. 12. 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, že pasy
vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu dokladů, kterou by
musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Výsledky výstav
Evropská výstava psů - 23.10.2014 - 26.10.2014
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES
Kat.
číslo
Kruh
2802
14
2803
14
2804
14
2805
14
2806
14
2807
2808
Třída
třída
otevřená
Jméno
Chov. stanice
Majitel
BinekKasperkowiak
Martyna
Dopitová
Jitka
Rozhodčí
Bennett
Alan
Výborný2,
RCAC
Bennett
Alan
Bennett
Alan
Bennett
Alan
Výborný1, CAC,
RCACIB
Antti
Bear Busters
Lucky
Pikimusta
Maino
Bjornehusets
Niro
z Doliny
Strýčková
Srodkowej Odry Daniela
třída
šampionů
Stage
of Siege
Tsarshadow's
Griffin
Maureen
Bennett
Alan
14
třída
veteránů
I Speak Of
War
Tsarshadow's
Deeley
Dawn E.
Bennett
Alan
14
Třída
štěňat
Alma
Helmikana
Lička Jiří
Bennett
Alan
třída
otevřená
třída
otevřená
třída
otevřená
-8-
Padej Ľubomír
Výsledek
Výborný3
Výborný4
Výborný1, CAC,
CACIB,
Evropský vítěz
Výborný1, BOV,
Evropský vítěz
veteránů , BOB
Velmi nadějný1,
Evropská naděje
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
2809
14
třída
otevřená
Ida
Pikimusta
Lupač
Milivoj
Bennett
Alan
2810
14
třída
otevřená
Karol
Pikimusta
Levčík
Zdeněk
Bennett
Alan
2811
14
Třída
otevřená
Lussi
Pikimusta
Janoštíková
Marie
Bennett
Alan
2812
14
Třída
veteránů
Gima
Pikimusta
Dopitová
Jitka
Bennett
Alan
Chov. stanice
Majitel
Absence
Výborný2,
RCAC, RCACIB
Výborný1, CAC,
CACIB,
Evropský vítěz
Výborný1
RUSKOEVROPSKÁ LAJKA
Kat.
číslo
Kruh
Třída
Jméno
3277
12
třída
otevřená
Amur
3278
12
třída
otevřená
ZH-Yakut
.
Rozhodč
í
Kuznetsov V.
Nagler
Yolanda
András
Balázs Attila
Nagler
Yolanda
.
Výsledek
Výborný1,
CAC,
CACIB,
BOB ,
Evropský
vítěz
Velmi
dobrý2
ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
Kat.čí
Kruh Třída
slo
12
mezitřída
3787
12
Třída
otevřená
3788
12
3789
12
3786
3790
12
třída
pracovní
třída
mladých
Třída
šampionů
Jméno
Chov. stanice
Majitel
Rozhodčí
Výsledek
Geronimo
z Letné
Kubec Tomáš
Nagler
Yolanda
Velmi dobrý1
Figo
W Cieniu
Crobrego
Rani Sauro
Nagler
Yolanda
Kubar
.
Heřmánek
Martin
Eta Carina
Finsternis
Kalina Petr
Kara-Kitáj Igra
Navleč
Yolanda
Nagler
Yolanda
Jancsó Lászlóné
Nagler
+
Yolanda
Julianna
Výborný1,
CAC, CACIB,
BOB ,
Evropský vítěz
Výborný1,
CAC
Absence
Výborný1,
CAC, CACIB,
BOS, Evropský
vítěz
Interdog Bohemia Mladá Boleslav - 30.8.2014 - 31.8.2014
- výsledky nejsou k dispozici
-9-
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích - 20.9.2014 - 21.9.2014
Karelský medvědí pes, skupina FCI V.
------------------------------------------------------------------------------.--------------------------feny/Hündinnen
třída mladých/Jugend
Kruh/Ring: 8
1472
Aika z Krbečkova dvora, CLP/KMP/750,
20.8.2013
výsledky: V1, CAJC, NMJ
feny/Hündinnen
třída otevrená/Ofene
Kruh/Ring: 8
1473
Beryl Czech Anela,
CLP/KMP/701/14,
13.5.2012
výsledky: V1, CAC, CACIB, BOB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Západosibiřská lajka, skupina FCI V.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------feny/Hündinnen
třída mladých/Jugend
Kruh/Ring: 8
1547
Holly z Letné,
CMKU/ZSL/655/13,
14.4.2013
výsledky: V1, CAJC, NMJ, BOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVP Praha - DOUBLE CACIB - Prague Expo Dog 1.11.2014 - 2.11.2014
Karelský medvědí pes,
Kat.číslo Kruh Třída
Jméno
Chov. stanice Majitel
Rozhodčí
Výsledek
1407
36 třída otevřená Blackberry z Modletic
Kňourková Petra Schimpf Otto Velmi dobrý1
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi - 19.7.2014 - 20.7.2014
-
výsledky nejsou k dispozici
Moravskoslezská národní výstava psů Brno - 27.9.2014 - 28.9.2014
-
bez účasti KMP a lajek
Národní výstava psů Brno - 23.10.2014 - 26.10.2014
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES
Kat.číslo Kruh Třída Jméno
Chov. stanice Majitel Rozhodčí Výsledek
třída
Griffin
Výborný1, CAC,
2658
10
State Of Siege Tsarshadow's
Elford Judi
vítězů
Maureen
NV
třída
Deeley
Výborný1, BOV,
2659
10
I Speak Of War Tsarshadow's
Elford Judi
veteránů
Dawn E.
BOB
ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
třída
3162 14
Bari
mladých
Osičina
- 10 -
Šťáva Selbach
Blažej Mona K.
Výborný1, CAJC,
BOJ, BOB
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Třída
mladých
3163
14
Eta Carina
3164
14 mezitřída Al'fa
Finsternis
Račiansky jas
Kalina
Petr
Maj
Robin
Selbach
Mona K.
Selbach
Mona K.
Absence
Výborný1, CAC,
NV, BOS
Seznam výstav PRO ROK 2015
v kategorii Mezinárodní (CACIB)
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno
Brno
7.2.2015
Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno
Brno
8.2.2015
Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích
České Budějovice
Mezinárodní výstava psů Praha
Praha
Mezinárodní výstava psů Litoměřice
Litoměřice
23.5.2015 - 24.5.2015
Intercanis Brno
Brno
27.6.2015 - 28.6.2015
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
29.8.2015 - 30.8.2015
Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích
České Budějovice
Mezinárodní výstava psů Praha
Praha
31.10.2015
Mezinárodní výstava psů Praha
Praha
1.11.2015
25.4.2015 - 26.4.2015
2.5.2015 - 3.5.2015
10.10.2015 - 11.10.2015
v kategorii Národní (CAC)
Hanácká národní výstava psů v Brně
Brno
Národní výstava psů Ostrava
Ostrava
12.4.2014 - 13.4.2014
Národní výstava psů Klatovy
Klatovy
28.6.2014 - 29.6.2014
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Mladá Boleslav
19.7.2014 - 20.7.2014
Moravskoslezská národní výstava psů
Brno
27.9.2014 - 28.9.2014
Národní výstava psů
Brno
23.10.2014 - 26.10.2014
Hanácká národní výstava psů
Brno
3.1.2015 - 4.1.2015
Národní výstava psů Ostrava
Ostrava
11.4.2015 - 12.4.2015
Národní výstava psů Klatovy
Klatovy
20.6.2015 - 21.6.2015
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Mladá Boleslav
18.7.2015 - 19.7.2015
Moravskoslezská národní výstava psů
Brno
19.9.2015 - 20.9.2015
- 11 -
4.1.2014 - 5.1.2014
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
•
SVĚTOVÁ VÝSTAVA 2015 - Miláno, Itálie 11.-14.6.2015
o honiči sk.5 - výstavní den 11.6.2015
o http://www.wds2015.it/index.php?op=lng&lang=en - odkaz na stránky
•
EVROPSKÁ VÝSTAVA 2015 - Lillestrom, Norsko 4.-6.9.2015
o honiči sk.5 - výstavní den neděle 6.9.
o http://www.europeandogshow2015.com/en/ - odkaz na stránky
Plán super výstav v příštích letech:
• Světová výstava Moskva, Rusko, 23.-26.června 2016
• Evropská výstava Brusel, Belgie, 26.-28.srpna 2016
• Světová výstava Quito, Ekvádor, 9.-11.července 2017
• Evropská výstava Kiev, Ukrajina, 24.-27.srpna 2017
• Světová výstava Amsterdam, Nizozemsko, 9.-12.srpna 2018
Členské příspěvky na rok 2015
Upozorňujeme,
ŽE ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA
ZAPLACENY DO 31. 3. 2015.
ROK
2015 (STEJNĚ
JAKO VŽDY)
MAJÍ
BÝT
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK je 350,-Kč. - SLOŽENKA C PŘILOŽENA
v IZ č. 71
Číslo účtu: 43 – 7566990287/0100 – KB
Upozorňujeme, že přehled členů včetně zaplacených členských příspěvků je
zveřejněn na webových stránkách Klubu, rubrika Klub, členská základna.
Zdenka Šafránková, hospodářka klubu
- 12 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
ZVADLO
NA
Radíkov 2015
Dáváme vám všem, naše milá psí rodinko, tímto na vědomí:
Ve dnech 29.4.2015 – 3.5.2015 se bude konat další psí soustředění., proto vás všechny zveme
na soustředění Radíkov 2015.
Areál nám opět poskytne Radíkov v kempu Pod věží. Většina už víte, že to jsou typické táborové
4 – lůžkové chatky velmi jednoduše vybavené. Sociální zázemí je společné, čistě udržované a
v pořádku. Navíc jsem letos domluvila pro lidičky s malými dětmi i ubytování na budově. Cena
by se moc lišit neměla, tuším že 40,-Kč na osobu a noc. Okolí Radíkova může nabídnout ZOO
Svatý Kopeček, jízdárnu s koňmi, možnost koupání v místím rybníku, jízdy na kole a spoustu
turistických tras. Obrovskou výhodou je skutečnost, že budeme mít celý oplocený areál zase jen
pro sebe. V případě špatného počasí máme přislíbenou možnost cvičit v kryté jízdárně.
Poděkování:
Cituji celý text:
„ Velký dík…
Podání ruky se slovy „přijeďte za námi na Radíkov“, zněla slova majitelky chovné stanice
„Z Letné“, Mgr. Dostálové, při loučení se s malou slečnou západosibiřské lajky. Jak silné může
být pouto člověka se psem, napadlo mne. Vezeme si domů štěňátko, které nám už v tomto
okamžiku začíná měnit náš uspěchaný život.
Ani jsem se nenadál a v mailu byla pozvánka na náš první Radíkov. Gréta uvidí své sourozence a
možná i já se něčemu přiučím. Balíme nejnutnější věci na pobyt v přírodě a vyrážíme směr Svatý
Kopeček. Čeká nás několik dnů ve společnosti medvědích psů a lajek.
Chatky bývalého pionýrského tábora poznamenal zub času, sociální zařízení je však čisté a plně
funkční, jak ideální místo pro podobné akce. Milada, Jitka, Tereza, Irena…holky, které budou
s námi trávit následující dny, budou nás učit základní výcvik, chápat a porozumět našim psům.
Mám možnost poznat lidi, kteří jsou na Radíkově již po několikáté. Jsou i takoví, co přijíždějí jen
na odpoledne, jsou z daleka, a přesto váží takový kus cesty. Dny utíkají, blíží se závěr a já vím,
že se budeme chtít s Grétou vrátit…..
Letošní Radíkov 2014 byl náš druhý camp, vzpomněl jsem si na první setkání s Mílou, na pevné
pouto člověka se psem.
Jsem rád, že i v dnešním uspěchané době jsou lidé ochotni udělat něco pro druhé s nadšením a
nezištně.
Velký dík všem!
Psí slečna Gréta, Eva a Svaťa z Bludova.“
Lovecký výcvik – p. Barák:
Nejlepší bude, když výcvik bude probíhat na barvářské zkoušky. Tyto zkoušky jsou další
odrazovou metou ke splnění lesních zk, barvářských zk. honičských zk.atd. Výcviku bych se
- 13 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
zúčastnil po dobu tří dnů. Tyto dny bychom si upřesnili, až bude znám datum začátku kempu a
kolik lidí se přihlásí na výcvik.
Výcvik. Tyto disciplíny musí pes řádně dokončit, aby obstál:
1) Vodění (volně-na řemeni)
2) Odložení (volně na řemeni)
3) Práce před pobarvenou stopou( šoulačka, následování na řemeni-volně)
4) Barva
Každý den, bych připravoval barvu, vezmu sebou morče a škáru, aby psi měli větší chuť, našli se
i jedinci, kteří nejevili o pamlsek na konci stopní dráhy zájem. Každou disciplínu bychom cvičili
dle reakce psa. (dále může procvičovat a utvrzovat v disciplíně majitel psa sám) Dále je potřeba,
aby každý měl lovecké vodítko na normální vodění psa tj, vodítko přes hlavu, nemusí být kožené
+ stopovací vodítko.
Dále máme v plánu zkusit si vyhledávání schovaných lidí a soutěž pro ty, co se psem necvičí –
převážně muži – a jen se nudí. Máte se na co těšit!
Fotografování psů
V rámci tábora Radíkov 2015 Vám ráda vyfotím Vaše psí miláčky. Minulý rok jsem nesměle
obcházela a fotila. Vlastně jsem nevěděla, jestli můžu a jestli o to stojíte.
Tentokrát to pojmu oficiálně a veřejně. Pokud budete mít zájem o portrétní fotografii Vašeho
psa, vyrazíme na krátkou procházku do okolí tábora, kde na focení budeme mít více klidu.
Během jednoho dne mohu se věnovat maximálně 4lidem/psům, cca 30-40min.
Pokud to bude v mých silách, upravím fotografie ještě na táboře a odevzdám je před odjezdem.
Proto si vezměte sebou externí harddisk či flash disk. Pokud to nestihnu, zašlu fotografie přes
úschovnu, tak jako v roce 2014.
Tyto fotografie poskytnu Klubu karelských medvědích psů a lajek Praha, který chystá na
aktualizaci webových stránek a dále bych některé fotografie zveřejnila na mé webové stránce
www.ivanamalikova.com .
Potěší mě, když za odvedenou práci (fotky) přinesete pro naše pejsky malou hračku či pamlsek,
sladkost pro fotografku, pozvání na čaj apod.
Mám zájem o portrétní fotografii psa/feny? ANO
NE
Souhlasím s uveřejněním fotografie se jménem psa, chovné stanice a majitele psa.
Jméno psa/feny:….............................................................………………………………………..
Chovná stanice:………..............................................................…………………………………..
Plemeno:…………….........................................................………………………………………..
Věk psa/feny:………...........................................................……………………………………….
Majitel:…………........................................................…………………………………………….
Email:………….......................................................,………………………………………………
Podpis: ……………………………………………………….
- 14 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Stravování je celodenní v místní restauraci. Je počítáno i s dietami. Pokud budou další zájemci o
nějakou dietu, dejte nám včas vědět. O těch „stálých“ už víme.
Program: soustředění bude zaměřeno převážně na výcvik ovladatelnosti a poslušnosti psa.
Zájemci mohou na konci soustředění složit zkoušky poslušnosti ZOP nebo ZPU1. Mimo jiné nás
čeká opět agility, smečková výchova, socializace, noční hrátky a příprava na výstavu - postoj,
ukázání zubů, běh v kruhu a předvádění včetně měření.. Dalším aktivitám se meze nekladou.
V případě vhodného počasí nás nemine i něco z vodního výcviku.
Doporučená výbava psa: očkovací průkaz, hladký stahovací obojek, vodítko, stopovací šňůra,
náhubek, hračky, pamlsky na odměny při výcviku, kotvící kolík na vodítko, dvě misky – na
granule i na vodu. Misky s granulemi však nenechávejte před chatkou plné nebo nedojedené,
předejdete psím šarvátkám o žrádlo nebo vodu. Pokud máte, vezměte s sebou i přepravku či
výstavní klec. V té si váš pejsek – pokud je zvyklý – nejlépe odpočine.
Cena za celé soustředění včetně ubytování s plnou penzí, místních poplatků atd. činí:
Dospělý + 1 pes:………………………..…2250,-Kč
bez jídla 1 550,Dospělý bez psa……………………..……1950,-Kč
Dítě do 15 let…………………………..….1550,-Kč
bez jídla 950,1 pes navíc……………………………..…....500,-Kč
Doplatek za ubytování na budově……….cca 40,-Kč na osobu a noc
Nevratná záloha 1000,-Kč na osobu.
Příjezd je počítán ve středu 29.4.2015 do 18.hodin. Samozřejmě myslíme i na to, že někteří
z větších dálek přijedou i později a večeře na ně počká do 21.hod. Po této hodině bude již kuchyň
uzavřena.
Vyplněnou přihlášku s ústřižkem složenky (záloha podle počtu osob) zasílejte
na níže uvedené adresy do 31.3.2015.
Doplatek bude vybrán na místě při příjezdu.
Stopa na barvu ....................uveďte počet zájemců z řad vašich psů
Těšíme se na naše setkání – vaše Milada a její psí holky
Jitka a její celá smečka
Jitka Dopitová
Šeříková 16
798 01 Prostějov 9
Mgr. Milada Dostálová
Na Letné 47
779 00 Olomouc
tel.:585 226 137
mob. 777 858 587
e-mail: [email protected]
mob.602 127 104
e-mail: [email protected]
- 15 -
http://sweb.cz/karelajky/
Informace 70
Srpen 2014
Přihláška na soustředění Radíkov 2015
Jméno adresa účastníka………....…………………………………………………………
Tel., mail………………………....………………………………………………………..
Počet dospělých osob…………....………………………………………………………..
Počet dětí………………………...………….....…………………………………………..
Plemeno …………………………...………………………………………………………
Počet psů……………………………...…………….…………………………………………...
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZOP.
Mám / nemám předběžný zájem o složení zkoušky ZPU1.
Za vzniklé škody na majetku či zdraví způsobené mým psem plně odpovídám.
…………………………………….
datum
……………………………………………
podpis
- 16 -
http://sweb.cz/karelajky/
Download

Zpravodaj KMP Č. 71 - Klub karelských medvědích psů a lajek