Asie – Střední Asie
- pohádkový Orient, minarety a stáda
divokých koní, to vše bývala Střední
Asie, dnes má k pohádce daleko
Vymezení území
Kazachstán
Doplň do mapy pojmy:
-
Černé moře
-
Kaspické moře
-
Aralské jezero
Tádžikistán
-
Ťan-Šan
Kyrgyzstán
-
Pamír
Turkmenistán
Uzbekistán
------------------------------------------------------------------------------------------
Charakteristika
- i tento region tvoří státy bývalého SSSR
- oblast sahá od na západě Kaspického moře k vysokým horám
Altaje, Ťan-Šanu, Pamíru a Hindúkuše na východě
- poloha uvnitř světadílu určuje charakter podnebí: suchá horká
léta a mrazivé zimy
- obyvatelé regionu jsou převážně potomky turkotatarských a
mongolských nájezdníků
- převládající náboženství je islám
- nedostatkem vody trpí zejména kazašské stepi, které byly
rozorány na a přeměněny na lány pšenice
- pěstování: bavlník, tabák, ovoce
Kazachstán
Hlavní město: Astana
- Kazaši byli původně kočovníci
- chov: koně, velbloudi a ovce
- s rozvojem průmyslu, však tento způsob života téměř zanikl
- nerostné suroviny: uhlí, ropy, kovy
Turkmenistán
Hlavní město: Ašchabad
- chudý zemědělský stát
- chov velbloudů a pěstování bavlny
Uzbekistán
Hlavní město: Taškent
- zemědělský stát
- pěstování bavlny, těžba zlata
Tádžikistán
Hlavní město: Dušanbe
- vysokohorský, chudý stát
- pěstování bavlna, tabák, chov ovcí
Kyrgyzstán
Hlavní město: Biškek
- vysokohorský, chudý stát
- pěstování bavlna, tabák, chov ovcí
Zajímavosti:
Buchara
_______________________
_______________________
_______________________
pastevectví
_______________________
_______________________
_______________________
Aralské jezero
_______________________
_______________________
_______________________
Download

Asie – Střední Asie