Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.3349
Název projektu
I nejvyšší věž byla začata od základů
(zkráceně NV)
Klíčová aktivita
III/2
Sada č. 6
IDENTIFIKÁTOR: VY_32_INOVACE_SADA_6_Z, č. 49
Klíčová aktivita
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Tematický okruh
Téma
Období tvorby VM
Ročník
Autor
Anotace o možnosti využití VM
Ověření (dle TK)
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Člověk a příroda
Zeměpis
Asijské regiony
Střední Asie
2011-2013
8.
PhDr. Renata Kubická
DUM slouží k procvičování učiva - polohy regionu, základních přírodních,
hospodářských, společenských a kulturních poměrů
14.9.2012
Střední Asie
Doplňte názvy států střední Asie
1) KAZACH
. . . . STÁN
2) U ZBEKI
. . . . .STÁN
3) T URKMENI
. . . . . . . STÁN
4) KYRGY
. . . . ZSTÁN
5) T ÁDŽIKI
. . . . . .STÁN
a) Astana
e) Taškent
d) Ašchabad
c) Biškek
b) Dušanbe
Přiřaďte k nim hlavní města:
a) Astana, b) Dušanbe, c) Biškek, d) Ašchabad, e) Taškent
PRACOVNÍ LIST 1: Doplňte názvy států a hlavních měst do mapky.
1.
Kazachstán
Astana
5. Kyrgyzstán
3. Uzbekistán
Biškek
Taškent
2. Turkmenistán
Ašchabad
4.
Tádžikistán
Dušanbe
Pracovní list 2
Doplňte zeměpisné názvy
Altaj
12. pohoří
11. jezero Balkaš
Aralské
2. jezero
3.řeka Syrdarja
Kaspické
1. moře
5. řeka
Amudarja
Ferganská
8. kotlina
Vyberte správné charakteristiky, opravte
nesprávné.
Pracovní list 3
1. Před rokem 1991 patřily státy střední Asie k Sovětskému
svazu.
2. Většina oblasti se nachází v tropickém podnebném pásu.
3. Díky poloze uvnitř světadílu a velké vzdálenosti od všech
oceánů trpí tato oblast nedostatkem vláhy.
4. Na severu se rozkládají pouště a polopouště na jihu stepi.
5. Zemědělství je závislé na umělém zavlažování z řek.
6. K úrodným oblastem patří i podhorské kotliny.
7. Nejrozšířenější plodinou je bavlník.
8. Oblast je chudá na rudy železa, mědi, rtuti, černého uhlí.
9. Pro oblast je typický těžební, hutnický, potravinářský a textilní
průmysl.
10. Ferganská kotlina má nejmenší hustotu zalidnění.
11. Většina obyvatelstva vyznává křesťanství.
12. Kromě Tádžiků jsou všechny národy jazykově blízké Turkům.
13. Životní úroveň je velmi vysoká.
Přiřaďte vysvětlení k pojmům
Pracovní list 4
1. celina
2. perzián
3. jurta
4. islám
5. hedvábná stezka
6. Bajkonur
7. Buchara
8. Samarkand
9. Karakumský kanál
10. kumys
a) přenosné obydlí pastevců
b) stará obchodní cesta spojující Čínu s Blízkým východem,Samarkand
c) památka UNESCO v Uzbekistánu
d) památka UNESCO v Uzbekistánu
e) nejdelší zavlažovací kanál na světě (1 200km)
f) náboženství vyznávající Alláha
g) ruský název pro stepní půdu
h) kožešina jehňat karakulských ovcí
i) raketodrom v Kazachstánu, pronajímán Rusům
j) alkoholický nápoj z kvašeného kobylího mléka
Poznáte, co je zobrazeno na obrázku?
1. jurta
2. Buchara
3. hedvábná stezka
4. islám
5. Samarkand
7. step
6. Aralské jezero
8. Astana
9. kumys
10. bavlník
11. Bajkonur
12. karakulská ovce
13. koberec z Turkmenistánu
15.
1973
Aralské jezero
2004
14. perzián
Správné odpovědi:
• přítoky Syrdarja a Amudarja
a) zvyšuje se slanost vody
b) organismy, žijící ve vodách jezera, vyhynuly
c) obnažené dno je pokryté vrstvou soli, je tedy bez užitku
d) okolní půdy jsou znehodnocené solí, která je roznášena
větrem, vzniká poušť
e) rybáři přišli o práci, lidé v důsledku nadměrného výskytu soli
(solné mlhy) trpí zdravotními problémy
Přiřaďte k státům charakteristiku
Pracovní list 5
1) Kazachstán
a) vysoké hory, příbuzní Íránci, perzián,
zpracování hedvábí
2) Uzbekistán
3) Turkmenistán
4) Kyrgyzstán
b) Karakumský kanál, bavlník, hedvábí,
koberce
c) vysoké hory, perzián, hedvábnictví
d) stepi, pšenice, chov ovcí, Karaganda- těžba
5) Tádžikistán
černého uhlí, Rusové
e) Aralské jezero, památky UNESCO, bavlník
Taškent
Pracovní list 6
. .
2. A
. M.
3. P
. A.
4. S
. K.
5. B
. A.
1.
K A
R
U
S
O
V
É
Doplňte křížovku
. . . .
Kazachstánu tvoří (viz. tajenka):
D
. .A .R .J .A 1. Poušť v Turkmenistánu
(v překladu ,,černý písek“)
T. E. V
E
C
. . . 2. Řeka ústící do Aralského jezera od
.P .O .V .É jihu
3. Chovatel ovcí a koz
.L N. A.
4. Maso z ovcí a koz
A K U M
Více než 1/3 obyvatelstva
5. Hlavní plodina středoasijských
států
Vyškrtněte plodiny a zvířata, která nejsou
typická pro středoasijské zemědělství
• rýže, pšenice, kakao, bavlník, káva, citrusy, brambory
• velbloudi, vepři, ovce, kozy, lamy
Pracovní list 7
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-04-09].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAAR V. (2000): Pracovní sešit k učebnici zeměpisu Zeměpis světadílů, oceánů a
Ruska. Praha, Fortuna, 25 s.
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:X_mark.svg
http://www.oandd.cz/data/obrazky/galerie/grafika/male/fajfka.jpg
http://www.xtrem-bikes.cz/K42.jpg
http://th01.deviantart.net/fs21/300W/i/2007/308/1/5/Red_Veil_by_exuberante.j
pg
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Maps/SilkRoad1.jpg
http://www.johndarm.clara.net/silkroute/miriarab.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Soyuz_TMA5_launch.jpg/200px-Soyuz_TMA-5_launch.jpg
http://www.visituzbekistan.com/uzbekistan/images/gallery/samarkand_ulugbek_madrasah.jpg
http://www.stajniatrot.pl/images/oprac/kumys1.jpg
http://www.bellacotton.cz/pg/cze_bella_cotton/content/Folder.2007-0529.2309/Image.2007-06-28.0640
http://www.zookosice.sk/foto_zvierata/129.jpg
http://www.stormchaser.ca/Environmental_Disasters/Aral%20Sea/Aral_Sea_12.JP
G
http://www.alterra.cz/gallery/gal/Kazachstan/step/step_5.jpg
http://altaynews.kz/uploads/posts/2012-07/1341574856_1327642430_astana.jpg
•
•
http://www.azizmohammadi.com/res/catalogue/m-asmalyk-asia-centrale.jpg
http://www.sevalplus.cz/cz/sites/default/files/imagecache/product_full/products/
965_3.jpg
• http://static.guim.co.uk/sysimages/Environment/Pix/pictures/2008/08/01/AralSea460.jpg
(staženo dne 10. a 11.9.2012)
Download

VY_32_INOVACE_SADA_6_Z, --. 49 - St-iedn