KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM
ZÁKLADNÍ SORTIMENT PRO ENERGETIKU
katalog
A
B
Obsah
1. Žlaby kabelové .........................................................................4
Žlab kabelový STANDARD ........................................................................ 4
Krytka žlabu přechodová ......................................................................... 5
Přepážka žlabu ........................................................................................ 5
Ochranné krytky pro žlaby ........................................................................ 5
2. Žebříky kabelové .....................................................................6
Žebřík kabelový STANDARD ..................................................................... 6
Žebřík kabelový STANDARD (příčky 150 mm) ............................................ 7
Přepážka žebříku ..................................................................................... 8
Krytky ochranné žebříků STANDARD ......................................................... 8
3. Spojky UNI ................................................................................9
Spojka UNI přímá .................................................................................... 9
Spojka UNI STANDARD ............................................................................ 9
Spojka UNI úhlová ................................................................................... 9
Spojka UNI kloubová ............................................................................. 10
Spojka UNI úhlová dlouhá ..................................................................... 10
Redukce UNI ........................................................................................ 11
4. Tvarové prvky UNI ................................................................. 12
Koleno UNI 45° .................................................................................... 12
Oblouk UNI 45° .................................................................................... 12
Koleno UNI 90° .................................................................................... 13
Oblouk UNI 90° .................................................................................... 13
T-kus UNI plný ....................................................................................... 14
T-kus UNI příčkový ................................................................................. 14
Kříž UNI plný.......................................................................................... 15
Kříž UNI příčkový ................................................................................... 15
Koleno UNI vertikální vnitřní ................................................................... 16
Koleno UNI vertikální vnější ................................................................... 16
Oblouk UNI vertikální segmentový .......................................................... 17
T-kus žlabu bočnicový ............................................................................ 17
5. Víka UNI ................................................................................ 18
Držák víka UNI ....................................................................................... 18
Víko UNI přímé ...................................................................................... 18
Víko UNI kolena 45° ............................................................................. 19
Víko UNI oblouku 45° ........................................................................... 19
Víko UNI kolena 90° ............................................................................. 20
Víko UNI oblouku 90° ........................................................................... 20
Víko UNI T-kusu plného .......................................................................... 21
Víko UNI T-kusu příčkového .................................................................... 21
Víko UNI kříže plného ............................................................................. 22
Víko UNI kříže příčkového....................................................................... 22
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní ...................................................... 23
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (pro prvek s výškou 65mm) ............. 23
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (pro prvek s výškou 115mm) ........... 24
Víko UNI T-kusu bočnicového ................................................................. 24
Copyright © SOLACE a.s. 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena.
2
6. Výložníky................................................................................ 25
Výložník STANDARD ............................................................................... 25
Výložník UNIVERZAL............................................................................... 26
Výložník UNIVERZAL zesílený .................................................................. 27
Vzpěra výložníku UNIVERZAL .................................................................. 28
Hlavice pro vzpěru stavitelnou ............................................................... 28
Hlavice polohovatelného výložníku ......................................................... 29
Krytka C profilů...................................................................................... 29
7. Závěsy .................................................................................... 30
Závěs STANDARD .................................................................................. 30
Závěs UNIVERZAL jednoduchý................................................................ 31
Závěs UNIVERZAL dvojitý ....................................................................... 33
Závěs UNIVERZAL trojitý ......................................................................... 34
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - Typ A, Typ B ....................... 35
8. Trasy stoupací ....................................................................... 36
Profil C 50x25x2 ................................................................................... 36
Profil C 50x20 combi ............................................................................. 36
Příchytka MB ......................................................................................... 37
Výložník UNIVERZAL 2H ......................................................................... 38
Nosník UNIVERZAL 2H ........................................................................... 39
9. Profily..................................................................................... 40
Profil UNIVERZAL C 50x50 ..................................................................... 40
Spojka profilů UNIVERZAL C (pár) ........................................................... 41
Profil UNIVERZAL 2C 50x100 ................................................................. 41
Profil UNIVERZAL C 50x25 ..................................................................... 41
Profil U 50x50 ....................................................................................... 42
Profil L 50x50........................................................................................ 42
Profil L 45x45........................................................................................ 42
Profil L 53x53........................................................................................ 43
Profil S 50x100 ..................................................................................... 43
Úhelník mini 55x55 ............................................................................... 44
Úhelník univerzální 50x100 ................................................................... 44
10. Hlavice................................................................................. 45
Hlavice stavitelná 150x60 ..................................................................... 45
Hlavice stavitelná 150x150 ................................................................... 45
Hlavice 200x150................................................................................... 45
Hlavice montážní pro uchycení C profilu ................................................. 46
Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu ............................................... 46
Deska montážní pro uchycení C profilu ................................................... 47
Deska montážní pro uchycení 2C profilu................................................. 47
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
11. Drátěný program ................................................................ 48
Žlab drátěný .......................................................................................... 48
Spojka žlabu drátěného......................................................................... 48
Pojistky žlabu drátěného........................................................................ 48
Výložník pro žlab drátěný ....................................................................... 49
Profil pro žlab drátěný ............................................................................ 49
Úhelník pro žlab drátěný ........................................................................ 50
Deska přístrojová pro žlab drátěný ......................................................... 50
12. Trubky ocelové .................................................................... 51
Trubky bezzávitové ................................................................................. 51
Spojky trubek bezzávitových .................................................................. 51
Kolena bezzávitová ................................................................................ 51
Vývodka vnější (pro trubky bezzávitové a trubky s metrickým závitem) ...... 51
Trubky závitové (s metrickým závitem) .................................................... 52
Spojky trubek závitových (s metrickým závitem) ...................................... 52
Kolena závitová (s metrickým závitem) ................................................... 52
Příchytka trubky .................................................................................... 52
Trubky závitové (s pancéřovým závitem).................................................. 53
Spojky trubek závitových (s pancéřovým závitem) ................................... 53
Kolena závitová (s pancéřovým závitem) ................................................. 53
Vývodka vnější ( pro trubky s pancéřovým závitem) ................................. 53
13. Kotvení ................................................................................ 54
Kotvení do betonu a železobetonu ................................................... 54
Kotva natloukací ................................................................................... 54
Kotva průvlaková ................................................................................... 54
Kotva klínová ........................................................................................ 54
Závitové hřeby (nastřelovací).................................................................. 55
Kotvení do pórovitých materiálů ...................................................... 55
Závitová tyč ........................................................................................... 55
Podložka velká ...................................................................................... 55
Matice šestihranná................................................................................ 55
Matice spojovací ................................................................................... 55
Kotvení do lehkých materiálů .......................................................... 55
Kotva do plechu .................................................................................... 55
Kotva do sádrokartonu .......................................................................... 55
Vrut do sádrokartonu............................................................................. 55
Kotvení k ocelové konstrukci........................................................... 56
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli (nastřelovací) .................................... 56
Spojovací sady C profil - I profil .............................................................. 56
I-úchyt .................................................................................................. 56
T-úchyt .................................................................................................. 57
Rozpěrný nosník .................................................................................... 57
Příchytka přivařovací ............................................................................. 57
14. Příslušenství ....................................................................... 58
Příchytka kabelová KPC1 ....................................................................... 58
Příchytka kabelová KP ........................................................................... 58
Příchytka kabelová ESM se závitem M6 .................................................. 59
Příslušenství k ukotvení příchytek ESM a SAS ......................................... 59
Krytka ochranná profilů C ...................................................................... 60
Krytka podélná profilu C ........................................................................ 60
Krytka ochranná žebříku STANDARD ...................................................... 60
Krytka hran ........................................................................................... 60
Průchodka žlabu kabelového ................................................................. 60
Páska stahovací .................................................................................... 61
Zinkový spray ........................................................................................ 61
Krabice elektroinstalační ....................................................................... 61
Deska přístrojová .................................................................................. 61
15. Odlehčovač tahu (WUM) .................................................... 62
Odlehčovač tahu (WUM) s příslušenstvím ............................................... 62
Příchytka kabelová pro WUM ................................................................. 62
16. Spojovací materiál a šroubové sady ............................64-66
Pokyny pro provoz a údržbu KNS SOLACE. .............................. 67
Klasifikace standardní a nadstandardní technické pomoci
společnosti SOLACE a.s.. ......................................................... 67
Zásady manipulace a skladování KNS SOLACE. .................... 68
Značení povrchových úprav dílů KNS SOLACE. ...................... 69
Rejstřík objednacích čísel................................................... 70-74
Veškeré díly v tomto katalogu uvedené vyrobené z oceli a chráněné žárovým zinkováním provedeným dle ČSN EN ISO 1461 jsou
použitelné do prostředí se stupněm korozní agresivity C4 dle ČNS EN ISO 14713-1.
Hmotnosti uvedené v katalogu jsou orientační s možnou odchylkou ± 10%.
VERZE 1.0
3
1. Žlaby kabelové
1. ŽLABY KABELOVÉ
•
Kabelové žlaby STANDARD vyráběné firmou SOLACE a.s. jsou primárně navrženy pro uložení sdělovacích kabelů. Tyto kabely přenášejí zpravidla malé
výkony a nejsou tedy za provozu tepelně příliš namáhány. Správná funkčnost těchto kabelů je však ovlivňována okolním elektromagnetickým polem,
z tohoto důvodu jsou žlaby STANDARD navrženy jen s minimálním technologicky nezbytným děrováním. Při použití žlabů STANDARD pro uložení silových
kabelů je nutno brát ohled na nižší chladící schopnost.
Dodávány jsou ve standardní délce 3000 mm s výškou bočnic 65 mm nebo 115 mm. Vyrábí se z ocelového plechu tl. 1 nebo 1,25 mm pozinkovaného
sendzimiricky nebo žárově ponorem. Jinou povrchovou úpravu je nutno projednat před objednáním.
Pro ochranu kabelů při přechodu spoje na dně žlabů doporučujeme použít krytku žlabu přechodovou.
•
•
ŽLAB KABELOVÝ STANDARD
Žlab kabelový STANDARD může být použit pro uložení všech typů kabelů. Kabely ve žlabu
musí být uloženy rovnoměrně po celé šířce žlabu. Nerovnoměrné zatížení může vést k
nežádoucímu torznímu namáhání žlabu.
57x57
7x57
7x32
300
Čtvercové otvory 57x57 ve dně žlabu slouží pro odbočení kabelů. Hrany díry je nutno
chránit Průchodkou kabelového žlabu (O.Č. 5-8901-05005000). Oválné otvory7x57 s
roztečí 75 mm kolmé k ose žlabu slouží k upevnění Přepážky žlabu (viz str. 5).
0
7x25
Žlaby jsou dodávány s výškou bočnice 65 nebo 115 mm v délce 3000 mm. Při nutnosti
žlaby na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou
barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
50
50
B
25
Oválné otvory 7x32 ve dně slouží pro upevnění žlabu k výložníku.
Příčné prolisy u žlabů šířky 400-600 mm zvyšují tuhost dna žlabu a zmenšují deformace
při žárovém zinkování.
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žlabů pomocí spojek UNI.
Pro upevnění žlabu k Výložníku STANDARD (viz str. 25) slouží Šroub vratový M6x12
s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200).
8-6305-00601200
4-6502-00000000
Pro upevnění žlabu k Výložníku UNIVERZAL (viz str. 26) slouží nerezová
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL (O.Č. 4-6502-00000000).
ZÁTĚŽOVÝ GRAF ŽLABŮ KABELOVÝCH STANDARD
Legenda grafu:
65 mm - Tl. 1,25mm
65 mm - Tl. 1,00 mm
115 mm - Tl. 1,25mm
115 mm - Tl. 1,00 mm
4
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-0102-10006510
3-0102-10006510
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
65
100
1,00
2,05
2-0102-20006510
3-0102-20006510
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
65
200
1,00
2,71
2-0102-30006510
3-0102-30006510
Žlab kabelový STANDARD 300x65x1
65
300
1,00
3,48
2-0102-40006512
3-0102-40006512
Žlab kabelový STANDARD 400x65x1,2
65
400
1,25
5,59
2-0102-50006512
3-0102-50006512
Žlab kabelový STANDARD 500x65x1,2
65
500
1,25
6,82
2-0102-60006512
3-0102-60006512
Žlab kabelový STANDARD 600x65x1,2
65
600
1,25
7,75
2-0102-10011510
3-0102-10011510
Žlab kabelový STANDARD 100x115x1
115
100
1,00
3,32
3,98
2-0102-20011510
3-0102-20011510
Žlab kabelový STANDARD 200x115x1
115
200
1,00
2-0102-30011510
3-0102-30011510
Žlab kabelový STANDARD 300x115x1
115
300
1,00
4,76
2-0102-40011512
3-0102-40011512
Žlab kabelový STANDARD 400x115x1,2
115
400
1,25
6,86
2-0102-50011512
3-0102-50011512
Žlab kabelový STANDARD 500x115x1,2
115
500
1,25
8,10
2-0102-60011512
3-0102-60011512
Žlab kabelový STANDARD 600x115x1,2
115
600
1,25
9,02
KRYTKA ŽLABU PŘECHODOVÁ
Krytka žlabu přechodová slouží pro překrytí spojů žlabů, čímž chrání kabely proti poškození na hranách
žlabů. Krytka se připevňuje čtyřmi nebo šesti (v závislosti na šířce žlabu) Šrouby vratovými M6x12 s maticí
límcovou (O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
7x25
B
100
PŘEPÁŽKA ŽLABU
H
25
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0295-10000015
3-0295-10000015
Krytka žlabu přechodová 100
2-0295-20000015
3-0295-20000015
2-0295-30000015
3-0295-30000015
2-0295-40000015
2-0295-50000015
2-0295-60000015
Šířka
B [mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
75
1,50
0,09
Krytka žlabu přechodová 200
175
1,50
0,21
Krytka žlabu přechodová 300
275
1,50
0,34
3-0295-40000015
Krytka žlabu přechodová 400
375
1,50
0,46
3-0295-50000015
Krytka žlabu přechodová 500
475
1,50
0,57
3-0295-60000015
Krytka žlabu přechodová 600
575
1,50
0,70
Přepážka žlabu 65 a Přepážka žlabu 115 slouží k separaci kabelů uvnitř žlabu.
7x25
50
Objednací číslo
Sendzimir zinek
19,5
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
K připevnění přepážky ke žlabu se používají čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0298-00006508
3-0298-00006508
2-0298-00011508
3-0298-00011508
Hmotnost
[kg/m]
Přepážka žlabu 65
54
0,80
0,60
Přepážka žlabu 115
104
0,80
1,05
OCHRANNÉ KRYTKY PRO ŽLABY
Krytka hran je vyrobena z bezhalogenového plastu. Slouží jako ochrana kabelu při přechodu ostré hrany a
současně jako ochrana před poraněním. Dodává se na délku v metrech.
Průchodka žlabu kabelového chrání kabely odbočující čtvercovými otvory ve dně Žlabu kabelového Standard.
Objednací
číslo
Název
5-0296-00000000
Krytka hran
5-8901-05005000
Průchodka žlabu kabelového
VERZE 1.0
5
2. Žebříky kabelové
2. ŽEBŘÍKY KABELOVÉ
•
Kabelové žebříky STANDARD slouží pro uložení a nesení všech druhů kabelů. Dodávány jsou ve standardní délce 3000 mm s výškou
bočnic 65 mm nebo 115 mm. Vyrábí se z ocelového plechu tl. 1,5 mm pozinkovaného sendzimiricky nebo žárově ponorem. Jinou povrchovou úpravu je
nutno projednat před objednáním.
Standardní rozteč příček je 300 a 150 mm, je možné dodat i žebříky s roztečí příček 450 nebo 600 mm.
Kabely v žebříku musí být uloženy rovnoměrně po celé šířce žebříku. Nerovnoměrné zatížení může vést k nežádoucímu torznímu namáhání žebříku.
•
•
ŽEBŘÍK KABELOVÝ STANDARD
30
Žebřík kabelový STANDARD se používá pro uložení a vedení všech typů kabelů v trasách
vodorovných, šikmých i stoupacích. Pro pevné a spolehlivé uchycení kabelů v trasách svislých
a šikmých se používají kabelové příchytky typ KPC1 (viz str. 58).
0
Předností žebříků kabelových je možnost zajištění dobrého chlazení uložených kabelů.
0
15
Rozteč příček je 300 mm.
0
15
0
0
15
300
H
75
50
50
B
25
Při nutnosti žebříky na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žebříků pomocí spojek UNI.
Oválné otvory 11x25 ve spodním lemu bočnice slouží pro přímé upevnění žebříku na stěnu
nebo strop pomocí Kotev průvlakových M10 (viz str. 54).
Pro upevnění žebříku k Výložníku STANDARD (viz str. 25) slouží Spojka žebřík - výložník
STANDARD (O.Č. 4-6503-00000000).
Pro upevnění žebříku k Výložníku UNIVERZAL (viz str. 26) slouží Spojka žebřík - výložník
UNIVERZAL (O.Č. 4-6504-00000000 ).
Profil bočnice
4-6504-00000000
16
1
1,5
15
4-6503-00000000
Profil příčky
30
26
6
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-1102-20006515
3-1102-20006515
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
65
200
1,50
2,82
2-1102-30006515
3-1102-30006515
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
65
300
1,50
3,04
2-1102-40006515
3-1102-40006515
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
65
400
1,50
3,24
2-1102-50006515
3-1102-50006515
Žebřík kabelový STANDARD 500x65x1,5
65
500
1,50
3,55
2-1102-60006515
3-1102-60006515
Žebřík kabelový STANDARD 600x65x1,5
65
600
1,50
3,82
2-1102-20011515
3-1102-20011515
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5
115
200
1,50
4,06
2-1102-30011515
3-1102-30011515
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5
115
300
1,50
4,30
2-1102-40011515
3-1102-40011515
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5
115
400
1,50
4,55
2-1102-50011515
3-1102-50011515
Žebřík kabelový STANDARD 500x115x1,5
115
500
1,50
4,80
2-1102-60011515
3-1102-60011515
Žebřík kabelový STANDARD 600x115x1,5
115
600
1,50
5,03
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Zátěžový graf žebříků kabelových STANDARD
Legenda grafu:
65 mm
115 mm
ŽEBŘÍK KABELOVÝ STANDARD (PŘÍČKY 150 MM)
0
15
Žebřík kabelový STANDARD (příčky 150 mm) se používá pro uložení a vedení všech typů
kabelů v trasách vodorovných, šikmých i stoupacích. Pro pevné a spolehlivé uchycení kabelů
v trasách svislých a šikmých se používají kabelové příchytky typ KPC1 (viz str. 58).
0
15
Předností žebříků kabelových je možnost zajištění dobrého chlazení uložených kabelů.
0
15
0
15
H
0
15
300
75
0
50
50
Standardní rozteč příček je 150 mm.
Při nutnosti žebříky na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
B
25
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1103-20006515
3-1103-20006515
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5 (příčky 150 mm)
Výška bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
65
200
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
Hmotnost
[kg/m]
3,18
2-1103-30006515
3-1103-30006515
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
300
1,50
3,58
2-1103-40006515
3-1103-40006515
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
400
1,50
3,96
2-1103-50006515
3-1103-50006515
Žebřík kabelový STANDARD 500x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
500
1,50
4,45
2-1103-60006515
3-1103-60006515
Žebřík kabelový STANDARD 600x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
600
1,50
4,90
2-1103-20011515
3-1103-20011515
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
200
1,50
4,42
2-1103-30011515
3-1103-30011515
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
300
1,50
4,84
2-1103-40011515
3-1103-40011515
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
400
1,50
5,27
2-1103-50011515
3-1103-50011515
Žebřík kabelový STANDARD 500x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
500
1,50
5,70
2-1103-60011515
3-1103-60011515
Žebřík kabelový STANDARD 600x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
600
1,50
6,11
VERZE 1.0
7
2. Žebříky kabelové
PŘEPÁŽKA ŽEBŘÍKU
7x25
Přepážka žebříku 65 a Přepážka žebříku 115 slouží k separaci kabelů uvnitř žebříku.
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
0
15
H
K připevnění přepážky k žebříku se používají čtyři nerezové Spojky žebřík - přepážka
(O.Č. 4-6505-00000000), tyto spojky nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
19,5
Objednací číslo
Sendzimir zinek
4-6505-00000000
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-1298-00006508
3-1298-00006508
Přepážka žebříku 65
40
0,80
0,72
2-1298-00011508
3-1298-00011508
Přepážka žebříku 115
90
0,80
1,18
KRYTKY OCHRANNÉ ŽEBŘÍKŮ STANDARD
Krytky ochranné žebříku STANDARD jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu žluté barvy, slouží jako
ochrana před poraněním.
Levá
8
Pravá
Objednací
číslo
Název
5-1196-00006500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 65 Levá
5-1197-00006500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 65 Pravá
5-1196-00011500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 115 Levá
5-1197-00011500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 115 Pravá
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
3. Spojky
3. SPOJKY UNI
Spojky UNI se používají pro spojení žlabů a žebříků a pro připojení tvarových prvků.
SPOJKA UNI PŘÍMÁ
Spojka UNI přímá slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru. Spojka může být montována dovnitř i vně
žlabů a žebříků. Spojka je určena pro málo zatížené trasy (orientačně do 25 kg/m).
Spojka UNI přímá 65x1,5. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
7x25
25
50
50
20 0
Spojka UNI přímá 115x1,5. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
H
50
25
SPOJKA UNI STANDARD
17
50
185
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0221-00006515
3-0221-00006515
2-0221-00011515
3-0221-00011515
Hmotnost
[kg/ks]
Spojka UNI přímá 65x1,5
50
1,50
0,10
Spojka UNI přímá 115x1,5
100
1,50
0,21
Spojka UNI STANDARD slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru. Spojka může být montována dovnitř i
vně žlabů a vně žebříků. Spojka je určena pro střední a vysoké zatížení trasy (orientačně nad 25 kg/m).
5 0, 5
17
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0225-00006515
3-0225-00006515
2-0225-00011515
3-0225-00011515
Hmotnost
[kg/ks]
Spojka UNI STANDARD 65x1,5
45
1,50
0,13
Spojka UNI STANDARD 115x1,5
95
1,50
0,25
Spojka UNI úhlová 65x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka může být upravována pouze ohýbáním v místech k tomu určených, spojka nesmí být upravována
řezáním či vrtáním.
7x17
140
H
Spojka UNI úhlová 115x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka může být upravována pouze ohýbáním v místech k tomu určených, spojka nesmí být upravována
řezáním či vrtáním.
16
140
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Spojka UNI úhlová slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru nebo při malých změnách
v horizontálním směru. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a vně žebříků.
16,6
280
Název
Spojka UNI STANDARD 115x1,5. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
H
SPOJKA UNI ÚHLOVÁ
8,8
Objednací číslo
Žárový zinek
Spojka UNI STANDARD 65x1,5. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
7x17
5 0, 5
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0222-00006520
3-0222-00006520
2-0222-00011520
3-0222-00011520
Hmotnost
[kg/ks]
Spojka UNI úhlová 65x2
45
2,00
0,22
Spojka UNI úhlová 115x2
95
2,00
0,45
VERZE 1.0
9
3. Spojky
SPOJKA UNI KLOUBOVÁ
Spojka UNI kloubová slouží pro pevné a spolehlivé spojení prvků při vertikální odchylce od horizontální roviny,
při přechodu do trasy stoupací nebo šikmé. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a vně žebříků.
7x17
Spojka UNI kloubová 65x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
155
Spojka UNI kloubová 115x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka nesmí být žádným způsobem upravována.
H
33,
2
16,6
8
18
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0223-00006520
3-0223-00006520
Spojka UNI kloubová 65x2
53
2,00
0,24
2-0223-00011520
3-0223-00011520
Spojka UNI kloubová 115x2
103
2,00
0,50
SPOJKA UNI ÚHLOVÁ DLOUHÁ
22
Spojka UNI úhlová dlouhá slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru, při změnách směru nebo pro
vytváření jednoduchých armatur. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a vně žebříků.
16,6
7x17
9
16
Spojka UNI úhlová dlouhá 65x2. K montáži je třeba osm Šroubů vratových M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
,3
7 0
5, 6 3
14
Spojka UNI úhlová dlouhá 115x2. K montáži je třeba osm Šroubů vratových M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
5
14
,7
9
16
,3
Příklad možného použití:
10
H
Objednací číslo
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0224-00006520
3-0224-00006520
Spojka UNI úhlová dlouhá 65x2
45
2,00
0,52
2-0224-00011520
3-0224-00011520
Spojka UNI úhlová dlouhá 115x2
95
2,00
1,00
16 Sendzimir zinek
Výška H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
REDUKCE UNI
Redukce UNI se používají při změně šířky trasy. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a žebříků.
44
B
Redukce UNI 65 mm. K montáži jsou třeba dva Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Redukce nesmí být žádným způsobem upravována.
44
7x25
H
Redukce UNI 115 mm. K montáži jsou třeba dva Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Redukce nesmí být žádným způsobem upravována.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Příklad možného použití:
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H
[mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0220-05006510
3-0220-05006510
Redukce UNI 50x65
54
50
1,00
0,06
2-0220-10006510
3-0220-10006510
Redukce UNI 100x65
54
100
1,00
0,08
2-0220-20006510
3-0220-20006510
Redukce UNI 200x65
54
200
1,00
0,13
2-0220-30006510
3-0220-30006510
Redukce UNI 300x65
54
300
1,00
0,17
2-0220-05011510
3-0220-05011510
Redukce UNI 50x115
104
50
1,00
0,11
2-0220-10011510
3-0220-10011510
Redukce UNI 100x115
104
100
1,00
0,16
2-0220-20011510
3-0220-20011510
Redukce UNI 200x115
104
200
1,00
0,25
2-0220-30011510
3-0220-30011510
Redukce UNI 300x115
104
300
1,00
0,35
VERZE 1.0
11
4. Tvarové prvky
4. TVAROVÉ PRVKY UNI
Všechny tvarové prvky UNI s výjimkou T-kusu bočnicového je možné použít do tras tvořených jak žlaby Standard, tak žebříky Standard.
KOLENO UNI 45°
Koleno UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke zvětšení poloměru ohybu trasy pro
dodržení předepsaného poloměru ohybu kabelů.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
A
H
B
7x17
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
100
182
200
224
300
265
400
306
500
348
600
390
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0501-10006510
3-0501-10006510 Koleno UNI 45° 100x65
65
100
1,00
0,62
2-0501-20006510
3-0501-20006510 Koleno UNI 45° 200x65
65
200
1,00
0,97
2-0501-30006510
3-0501-30006510 Koleno UNI 45° 300x65
65
300
1,00
1,46
2-0501-40006512
3-0501-40006512 Koleno UNI 45° 400x65
65
400
1,25
2,22
2-0501-50006512
3-0501-50006512 Koleno UNI 45° 500x65
65
500
1,25
2,93
2-0501-60006512
3-0501-60006512 Koleno UNI 45° 600x65
65
600
1,25
3,56
0,97
2-0501-10011510
3-0501-10011510
Koleno UNI 45° 100x115
115
100
1,00
2-0501-20011510
3-0501-20011510
Koleno UNI 45° 200x115
115
200
1,00
1,24
2-0501-30011510
3-0501-30011510
Koleno UNI 45° 300x115
115
300
1,00
1,77
2-0501-40011512
3-0501-40011512
Koleno UNI 45° 400x115
115
400
1,25
2,63
2-0501-50011512
3-0501-50011512
Koleno UNI 45° 500x115
115
500
1,25
3,38
2-0501-60011512
3-0501-60011512
Koleno UNI 45° 600x115
115
600
1,25
4,02
OBLOUK UNI 45°
Oblouk UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke zvětšení poloměru ohybu trasy pro
dodržení předepsaného poloměru ohybu kabelů.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
C
Poloměr R=700 mm.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
7x25
11x29
R
B
Šířka B
[mm]
12
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
200
630
400
300
700
500
400
770
600
500
840
700
600
910
800
H
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1501-20006515
3-1501-20006515
Oblouk UNI 45° 200x65
65
200
1,50
2,10
2-1501-30006515
3-1501-30006515
Oblouk UNI 45° 300x65
65
300
1,50
2,73
2-1501-40006515
3-1501-40006515
Oblouk UNI 45° 400x65
65
400
1,50
3,32
2-1501-50006515
3-1501-50006515
Oblouk UNI 45° 500x65
65
500
1,50
3,92
2-1501-60006515
3-1501-60006515
Oblouk UNI 45° 600x65
65
600
1,50
4,51
2-1501-20011515
3-1501-20011515
Oblouk UNI 45° 200x115
115
200
1,50
3,10
2-1501-30011515
3-1501-30011515
Oblouk UNI 45° 300x115
115
300
1,50
3,73
4,33
2-1501-40011515
3-1501-40011515
Oblouk UNI 45° 400x115
115
400
1,50
2-1501-50011515
3-1501-50011515
Oblouk UNI 45° 500x115
115
500
1,50
4,94
2-1501-60011515
3-1501-60011515
Oblouk UNI 45° 600x115
115
600
1,50
5,52
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
KOLENO UNI 90°
Koleno UNI 90° slouží ke změnám směru trasy.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
Poloměr R=100 mm.
A
H
7x17
R
Šířka B
[mm]
B
Rozměr A
[mm]
100
300
200
400
300
500
400
600
500
700
600
800
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0401-10006510
3-0401-10006510 Koleno UNI 90° 100x65
2-0401-20006510
3-0401-20006510 Koleno UNI 90° 200x65
2-0401-30006510
2-0401-40006512
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
65
100
1,00
1,24
65
200
1,00
1,94
3-0401-30006510 Koleno UNI 90° 300x65
65
300
1,00
2,91
3-0401-40006512 Koleno UNI 90° 400x65
65
400
1,25
4,44
2-0401-50006512
3-0401-50006512 Koleno UNI 90° 500x65
65
500
1,25
5,86
2-0401-60006512
3-0401-60006512 Koleno UNI 90° 600x65
65
600
1,25
7,12
2-0401-10011510
3-0401-10011510
Koleno UNI 90° 100x115
115
100
1,00
1,75
2-0401-20011510
3-0401-20011510
Koleno UNI 90° 200x115
115
200
1,00
2,47
2-0401-30011510
3-0401-30011510
Koleno UNI 90° 300x115
115
300
1,00
3,54
2-0401-40011512
3-0401-40011512
Koleno UNI 90° 400x115
115
400
1,25
5,25
2-0401-50011512
3-0401-50011512
Koleno UNI 90° 500x115
115
500
1,25
6,75
2-0401-60011512
3-0401-60011512
Koleno UNI 90° 600x115
115
600
1,25
8,04
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
OBLOUK UNI 90°
Oblouk UNI 90° slouží ke změnám směru trasy.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
Poloměr R=600 mm.
A
7x29
H
R
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
200
800
300
900
400
1000
500
1100
600
1200
7x25
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Hmotnost
[kg/ks]
2-1401-20006515
3-1401-20006515 Oblouk UNI 90° 200x65
65
200
1,50
2-1401-30006515
3-1401-30006515 Oblouk UNI 90° 300x65
65
300
1,50
4,14
2-1401-40006515
3-1401-40006515 Oblouk UNI 90° 400x65
65
400
1,50
4,72
2-1401-50006515
3-1401-50006515 Oblouk UNI 90° 500x65
65
500
1,50
5,43
2-1401-60006515
3-1401-60006515 Oblouk UNI 90° 600x65
65
600
1,50
6,02
2-1401-20011515
3-1401-20011515
Oblouk UNI 90° 200x115
115
200
1,50
4,61
2-1401-30011515
3-1401-30011515
Oblouk UNI 90° 300x115
115
300
1,50
5,14
2-1401-40011515
3-1401-40011515
Oblouk UNI 90° 400x115
115
400
1,50
5,74
2-1401-50011515
3-1401-50011515
Oblouk UNI 90° 500x115
115
500
1,50
6,45
2-1401-60011515
3-1401-60011515
Oblouk UNI 90° 600x115
115
600
1,50
7,02
3,61
VERZE 1.0
13
4. Tvarové prvky
T-KUS UNI PLNÝ
T-kus UNI plný slouží pro rozdvojení trasy.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
Poloměr R=100 mm.
C
H
R
Šířka B
[mm]
B
7x17
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0601-10006510
3-0601-10006510
2-0601-20006510
2-0601-30006510
Hmotnost
[kg/ks]
T-kus UNI plný 100x65
65
100
1,00
1,75
3-0601-20006510
T-kus UNI plný 200x65
65
200
1,00
2,49
3-0601-30006510
T-kus UNI plný 300x65
65
300
1,00
3,58
2-0601-40006512
3-0601-40006512
T-kus UNI plný 400x65
65
400
1,25
6,07
2-0601-50006512
3-0601-50006512
T-kus UNI plný 500x65
65
500
1,25
7,89
2-0601-60006512
3-0601-60006512
T-kus UNI plný 600x65
65
600
1,25
9,44
2-0601-10011510
3-0601-10011510
T-kus UNI plný 100x115
115
100
1,00
2,07
100
500
300
2-0601-20011510
3-0601-20011510
T-kus UNI plný 200x115
115
200
1,00
3,10
200
600
400
2-0601-30011510
3-0601-30011510
T-kus UNI plný 300x115
115
300
1,00
4,24
300
700
500
2-0601-40011512
3-0601-40011512
T-kus UNI plný 400x115
115
400
1,25
6,83
400
800
600
500
900
700
2-0601-50011512
3-0601-50011512
T-kus UNI plný 500x115
115
500
1,25
8,82
600
1000
800
2-0601-60011512
3-0601-60011512
T-kus UNI plný 600x115
115
600
1,25
10,23
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
T-KUS UNI PŘÍČKOVÝ
T-kus UNI příčkový slouží pro rozdvojení trasy.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
C
A
11x29
H
7x25
Šířka B
[mm]
14
Rozměr A
[mm]
B
Rozměr C
[mm]
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1601-20006515
3-1601-20006515
T-kus UNI příčkový 200x65
65
200
1,50
6,04
2-1601-30006515
3-1601-30006515
T-kus UNI příčkový 300x65
65
300
1,50
7,40
2-1601-40006515
3-1601-40006515
T-kus UNI příčkový 400x65
65
400
1,50
8,45
2-1601-50006515
3-1601-50006515
T-kus UNI příčkový 500x65
65
500
1,50
9,15
2-1601-60006515
3-1601-60006515
T-kus UNI příčkový 600x65
65
600
1,50
9,92
11,99
2-1601-20011515
3-1601-20011515
T-kus UNI příčkový 200x115
115
200
1,50
200
1400
800
2-1601-30011515
3-1601-30011515
T-kus UNI příčkový 300x115
115
300
1,50
12,76
300
1500
900
400
1600
1000
2-1601-40011515
3-1601-40011515
T-kus UNI příčkový 400x115
115
400
1,50
13,75
500
1700
1100
2-1601-50011515
3-1601-50011515
T-kus UNI příčkový 500x115
115
500
1,50
14,85
600
1800
1200
2-1601-60011515
3-1601-60011515
T-kus UNI příčkový 600x115
115
600
1,50
15,51
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
KŘÍŽ UNI PLNÝ
Kříž UNI plný se používá při křížení tras nebo pro rozdělení trasy.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
A
7x17
H
B
R
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Poloměr R=100 mm.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0701-10006510
3-0701-10006510
Kříž UNI plný 100x65
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
65
100
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
2,40
2-0701-20006510
3-0701-20006510
Kříž UNI plný 200x65
65
200
1,00
3,10
2-0701-30006510
3-0701-30006510
Kříž UNI plný 300x65
65
300
1,00
4,32
2-0701-40006512
3-0701-40006512
Kříž UNI plný 400x65
65
400
1,25
7,14
2-0701-50006512
3-0701-50006512
Kříž UNI plný 500x65
65
500
1,25
9,09
2-0701-60006512
3-0701-60006512
Kříž UNI plný 600x65
65
600
1,25
10,61
2-0701-10011510
3-0701-10011510
KřížUNI plný 100x115
115
100
1,00
3,00
100
500
2-0701-20011510
3-0701-20011510
Kříž UNI plný 200x115
115
200
1,00
3,80
200
600
2-0701-30011510
3-0701-30011510
Kříž UNI plný 300x115
115
300
1,00
5,01
300
700
2-0701-40011512
3-0701-40011512
Kříž UNI plný 400x115
115
400
1,25
8,01
400
800
500
900
2-0701-50011512
3-0701-50011512
Kříž UNI plný 500x115
115
500
1,25
9,96
600
1000
2-0701-60011512
3-0701-60011512
Kříž UNI plný 600x115
115
600
1,25
11,31
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
KŘÍŽ UNI PŘÍČKOVÝ
Kříž UNI příčkový se používá při křížení tras nebo pro rozdělení trasy.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
A
A
11x29
H
7x25
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1701-20006515
3-1701-20006515
Kříž UNI příčkový 200x65
65
200
1,50
2-1701-30006515
3-1701-30006515
Kříž UNI příčkový 300x65
65
300
1,50
9,79
2-1701-40006515
3-1701-40006515
Kříž UNI příčkový 400x65
65
400
1,50
10,78
9,02
2-1701-50006515
3-1701-50006515
Kříž UNI příčkový 500x65
65
500
1,50
11,88
2-1701-60006515
3-1701-60006515
Kříž UNI příčkový 600x65
65
600
1,50
12,54
Rozměr A
[mm]
2-1701-20011515
3-1701-20011515
Kříž UNI příčkový 200x115
115
200
1,50
11,00
200
1400
2-1701-30011515
3-1701-30011515
Kříž UNI příčkový 300x115
115
300
1,50
11,77
300
1500
400
1600
2-1701-40011515
3-1701-40011515
Kříž UNI příčkový 400x115
115
400
1,50
12,76
500
1700
2-1701-50011515
3-1701-50011515
Kříž UNI příčkový 500x115
115
500
1,50
13,86
600
1800
2-1701-60011515
3-1701-60011515
Kříž UNI příčkový 600x115
115
600
1,50
14,52
Šířka B
[mm]
VERZE 1.0
15
4. Tvarové prvky
KOLENO UNI VERTIKÁLNÍ VNITŘNÍ
Koleno UNI vertikální vnitřní slouží pro přechod trasy vodorovné do trasy stoupací.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
Poloměr R=100+H mm.
R
B
H
7x20
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0411-10006510
3-0411-10006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 100x65
65
100
1,00
0,74
2-0411-20006510
3-0411-20006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 200x65
65
200
1,00
1,19
2-0411-30006510
3-0411-30006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 300x65
65
300
1,00
1,58
2-0411-40006510
3-0411-40006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 400x65
65
400
1,00
1,97
2-0411-50006512
3-0411-50006512
Koleno UNI vertikální vnitřní 500x65
65
500
1,25
2,35
2-0411-60006512
3-0411-60006512
Koleno UNI vertikální vnitřní 600x65
65
600
1,25
3,07
2-0411-10011510
3-0411-10011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 100x115
115
100
1,00
0,99
2-0411-20011510
3-0411-20011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 200x115
115
200
1,00
1,64
2-0411-30011510
3-0411-30011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 300x115
115
300
1,00
2,13
2-0411-40011510
3-0411-40011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 400x115
115
400
1,00
2,52
2-0411-50011512
3-0411-50011512
Koleno UNI vertikální vnitřní 500x115
115
500
1,25
3,05
2-0411-60011512
3-0411-60011512
Koleno UNI vertikální vnitřní 600x115
115
600
1,25
3,93
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
KOLENO UNI VERTIKÁLNÍ VNĚJŠÍ
Koleno žlabu vertikální vnější slouží pro přechod trasy stoupací do trasy vodorovné.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojky UNI.
Poloměr R=100 mm.
B
R
7x20
H
16
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0412-10006510
3-0412-10006510
Koleno UNI vertikální vnější 100x65
Výška
bočnice
H [mm]
65
100
1,00
0,61
2-0412-20006510
3-0412-20006510
Koleno UNI vertikální vnější 200x65
65
200
1,00
0,95
2-0412-30006510
3-0412-30006510
Koleno UNI vertikální vnější 300x65
65
300
1,00
1,25
2-0412-40006512
3-0412-40006512
Koleno UNI vertikální vnější 400x65
65
400
1,25
1,55
2-0412-50006512
3-0412-50006512
Koleno UNI vertikální vnější 500x65
65
500
1,25
1,83
2-0412-60006512
3-0412-60006512
Koleno UNI vertikální vnější 600x65
65
600
1,25
2,49
2-0412-10011510
3-0412-10011510
Koleno UNI vertikální vnější 100x115
115
100
1,00
0,81
2-0412-20011510
3-0412-20011510
Koleno UNI vertikální vnější 200x115
115
200
1,00
1,15
2-0412-30011510
3-0412-30011510
Koleno UNI vertikální vnější 300x115
115
300
1,00
1,53
2-0412-40011512
3-0412-40011512
Koleno UNI vertikální vnější 400x115
115
400
1,25
1,83
2-0412-50011512
3-0412-50011512
Koleno UNI vertikální vnější 500x115
115
500
1,25
2,12
2-0412-60011512
3-0412-60011512
Koleno UNI vertikální vnější 600x115
115
600
1,25
2,77
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
OBLOUK UNI VERTIKÁLNÍ SEGMENTOVÝ
Oblouk UNI vertikální segmentový slouží pro přechod trasy stoupací do trasy vodorovné při potřebě většího
poloměru.
Je vyroben ze segmentů žebříku a spojek UNI kloubových, dodává se již sestavený.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
B
H
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1413-20006515
3-1413-20006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 200x65
65
200
1,50
2,56
2-1413-30006515
3-1413-30006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 300x65
65
300
1,50
2,65
2-1413-40006515
3-1413-40006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 400x65
65
400
1,50
2,73
2-1413-50006515
3-1413-50006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 500x65
65
500
1,50
2,86
2-1413-60006515
3-1413-60006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 600x65
65
600
1,50
2,96
2-1413-20011515
3-1413-20011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 200x115
115
200
1,50
4,60
2-1413-30011515
3-1413-30011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 300x115
115
300
1,50
4,72
2-1413-40011515
3-1413-40011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 400x115
115
400
1,50
4,82
2-1413-50011515
3-1413-50011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 500x115
115
500
1,50
4,92
2-1413-60011515
3-1413-60011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 600x115
115
600
1,50
5,12
T-KUS ŽLABU BOČNICOVÝ
A
C
T-kus žlabu bočnicový slouží pro dodatečné rozdvojení namontované trasy nebo při odbočení menšího počtu
kabelů.
Montáž se provádí vystřižením příslušné délky bočnice žlabu a připevněním T-kusu bočnicového pomocí Spojky
UNI úhlové nebo Spojky UNI přímé (viz. str. 9). Střižné hrany je nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou
barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
B
H
7x17
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
100
500
240
200
600
240
300
700
240
400
800
240
500
900
240
600
1000
240
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0610-10006510
3-0610-10006510
T-kus žlabu bočnicový 100x65
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
65
100
1,00
1,13
2-0610-20006510
3-0610-20006510
T-kus žlabu bočnicový 200x65
65
200
1,00
1,20
2-0610-30006510
3-0610-30006510
T-kus žlabu bočnicový 300x65
65
300
1,00
1,42
2-0610-40006512
3-0610-40006512
T-kus žlabu bočnicový 400x65
65
400
1,25
1,64
2-0610-50006512
3-0610-50006512
T-kus žlabu bočnicový 500x65
65
500
1,25
1,86
2-0610-60006512
3-0610-60006512
T-kus žlabu bočnicový 600x65
65
600
1,25
2,38
2-0610-10011510
3-0610-10011510
T-kus žlabu bočnicový 100x115
115
100
1,00
1,13
2-0610-20011510
3-0610-20011510
T-kus žlabu bočnicový 200x115
115
200
1,00
1,55
2-0610-30011510
3-0610-30011510
T-kus žlabu bočnicový 300x115
115
300
1,00
1,77
2-0610-40011512
3-0610-40011512
T-kus žlabu bočnicový 400x115
115
400
1,25
1,99
2-0610-50011512
3-0610-50011512
T-kus žlabu bočnicový 500x115
115
500
1,25
2,20
2-0610-60011512
3-0610-60011512
T-kus žlabu bočnicový 600x115
115
600
1,25
2,73
VERZE 1.0
17
5. Víka UNI
5. VÍKA UNI
•
•
•
Víka pro žlaby i žebříky jsou stejná. Vyrábí se z plechů v tloušťkách 1 a 1,25 mm.
Tloušťka použitého plechu je volena tak, aby s ohledem na rozměry a tvar víka byla zachována dostatečná tuhost víka.
Pro upevnění víka se používají držáky víka. U vík žlabů a žebříků doporučujeme použít minimálně čtyři držáky, u vík tvarových prvků s ohledem na velikost
a tvar tři až čtyři držáky.
DRŽÁK VÍKA UNI
28
Držák víka UNI slouží pro spolehlivé připevnění víka žlabu, žebříku a tvarových prvků. Vyrábí se z nerezového
nebo ocelového plechu tloušťky 1 mm. Pro připevnění se používá jeden Šroub vratový M6x12 s maticí
límcovou (O.Č. 8-6305-00601200), tento šroub není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
U vík žlabů a žebříků doporučujeme použít minimálně čtyři držáky, u vík tvarových prvků s ohledem na
velikost a tvar dva až čtyři držáky.
H
20
7x15
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Nerez
Název
Výška
H [mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1090-00006510
4-1090-00006510
Držák víka UNI 65
60
1,00
0,02
2-1090-00011510
4-1090-00011510
Držák víka UNI 115
110
1,00
0,03
VÍKO UNI PŘÍMÉ
Víko UNI přímé se používá pro zakrytí žlabů Standard a žebříků Standard s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Víka se vyrábí v délce 3000 mm. Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík žlabů a žebříků
doporučujeme použít minimálně čtyři držáky.
H
B
18
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-1051-10001110
3-1051-10001110
Víko UNI přímé 100
100
11
1,00
0,85
2-1051-20001110
2-1051-30001110
3-1051-20001110
Víko UNI přímé 200
3-1051-30001110
Víko UNI přímé 300
200
11
1,00
1,55
300
11
1,00
2,76
2-1051-40001410
3-1051-40001410
Víko UNI přímé 400
400
14
1,00
3,68
2-1051-50001410
2-1051-60001412
3-1051-50001410
Víko UNI přímé 500
500
14
1,00
4,54
3-1051-60001412
Víko UNI přímé 600
600
14
1,25
6,62
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
VÍKO UNI KOLENA 45°
Víko UNI kolena 45° se používá pro zakrytí kolena UNI 45°s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík kolena UNI doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1057-10001210
3-1057-10001210
Víko UNI kolena 45° 100
100
12
1,00
0,28
2-1057-20001210
3-1057-20001210
Víko UNI kolena 45° 200
200
12
1,00
0,61
2-1057-30001210
3-1057-30001210
Víko UNI kolena 45° 300
300
12
1,00
1,28
2-1057-40001510
3-1057-40001510
Víko UNI kolena 45° 400
400
15
1,00
1,67
2-1057-50001510
3-1057-50001510
Víko UNI kolena 45° 500
500
15
1,00
2,31
2-1057-60001510
3-1057-60001510
Víko UNI kolena 45° 600
600
15
1,00
3,04
VÍKO UNI OBLOUKU 45°
Víko UNI oblouku 45° se používá pro zakrytí oblouku UNI 45° s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík oblouku UNI doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-2007-20001210
3-2007-20001210
Víko UNI oblouku 45° 200
200
12
1,00
0,97
2-2007-30001210
3-2007-30001210
Víko UNI oblouku 45° 300
300
12
1,00
2,04
2-2007-40001510
3-2007-40001510
Víko UNI oblouku 45° 400
400
15
1,00
3,41
2-2007-50001510
3-2007-50001510
Víko UNI oblouku 45° 500
500
15
1,00
4,22
2-2007-60001510
3-2007-60001510
Víko UNI oblouku 45° 600
600
15
1,00
6,25
VERZE 1.0
19
5. Víka UNI
VÍKO UNI KOLENA 90°
Víko UNI kolena 90° se používá pro zakrytí kolena UNI 90° s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík kolena UNI doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-1052-10001210
3-1052-10001210
Víko UNI kolena 90° 100
100
12
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
0,47
2-1052-20001210
3-1052-20001210
Víko UNI kolena 90° 200
200
12
1,00
1,01
2-1052-30001210
3-1052-30001210
Víko UNI kolena 90° 300
300
12
1,00
2,13
2-1052-40001510
3-1052-40001510
Víko UNI kolena 90° 400
400
15
1,00
2,79
2-1052-50001510
3-1052-50001510
Víko UNI kolena 90° 500
500
15
1,00
3,85
2-1052-60001510
3-1052-60001510
Víko UNI kolena 90° 600
600
15
1,00
5,06
VÍKO UNI OBLOUKU 90°
Víko UNI oblouku 90° se používá pro zakrytí oblouku UNI 90° s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík oblouku UNI doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
20
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-2002-20001210
3-2002-20001210
Víko UNI oblouku 90° 200
200
12
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
2,00
2-2002-30001210
3-2002-30001210
Víko UNI oblouku 90° 300
300
12
1,00
3,50
2-2002-40001510
3-2002-40001510
Víko UNI oblouku 90° 400
400
15
1,00
5,30
2-2002-50001510
3-2002-50001510
Víko UNI oblouku 90° 500
500
15
1,00
7,00
2-2002-60001510
3-2002-60001510
Víko UNI oblouku 90° 600
600
15
1,00
9,00
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
VÍKO UNI T-KUSU PLNÉHO
Víko UNI T-kusu plného se používá pro zakrytí T- kusu plného s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík T- kusu plného doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
2-1062-10001210
3-1062-10001210
Víko UNI T-kusu plného 100
100
12
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1,00
0,65
2-1062-20001210
3-1062-20001210
Víko UNI T-kusu plného 200
200
12
1,00
1,33
2-1062-30001210
3-1062-30001210
Víko UNI T-kusu plného 300
300
12
1,00
2,70
2-1062-40001510
3-1062-40001510
Víko UNI T-kusu plného 400
400
15
1,00
3,95
2-1062-50001510
3-1062-50001510
Víko UNI T-kusu plného 500
500
15
1,00
5,36
2-1062-60001510
3-1062-60001510
Víko UNI T-kusu plného 600
600
15
1,00
6,96
VÍKO UNI T-KUSU PŘÍČKOVÉHO
Víko UNI T-kusu příčkového se používá pro zakrytí T- kusu příčkového s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík T- kusu příčkového doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-2012-20001210
3-2012-20001210
Víko UNI T-kusu příčkového 200
200
12
2-2012-30001210
3-2012-30001210
Víko UNI T-kusu příčkového 300
300
12
1,00
5,50
2-2012-40001510
3-2012-40001510
Víko UNI T-kusu příčkového 400
400
15
1,00
9,00
1,00
3,00
2-2012-50001510
3-2012-50001510
Víko UNI T-kusu příčkového 500
500
15
1,00
12,00
2-2012-60001510
3-2012-60001510
Víko UNI T-kusu příčkového 600
600
15
1,00
15,00
VERZE 1.0
21
5. Víka UNI
VÍKO UNI KŘÍŽE PLNÉHO
Víko UNI kříže plného se používá pro zakrytí Kříže UNI plného s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík Kříže UNI plného doporučujeme použít čtyři držáky.
H
B
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1015-10001210
3-1015-10001210
Víko UNI kříže plného 100
100
12
1,00
2-1015-20001210
3-1015-20001210
Víko UNI kříže plného 200
200
12
1,00
1,64
2-1015-30001210
3-1015-30001210
Víko UNI kříže plného 300
300
12
1,00
3,26
2-1015-40001510
3-1015-40001510
Víko UNI kříže plného 400
400
15
1,00
4,68
2-1015-50001510
3-1015-50001510
Víko UNI kříže plného 500
500
15
1,00
6,27
2-1015-60001510
3-1015-60001510
Víko UNI kříže plného 600
600
15
1,00
7,30
0,82
VÍKO UNI KŘÍŽE PŘÍČKOVÉHO
Víko UNI kříže příčkového se používá pro zakrytí Kříže UNI příčkového s výškou bočnice 65 i 115 mm. Pro
upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík Kříže UNI příčkového doporučujeme použít čtyři držáky.
B
H
22
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-2015-20001210
3-2015-20001210
Víko UNI kříže příčkového 200
200
12
1,00
4,00
2-2015-30001210
3-2015-30001210
Víko UNI kříže příčkového 300
300
12
1,00
7,00
2-2015-40001510
3-2015-40001510
Víko UNI kříže příčkového 400
400
15
1,00
11,00
2-2015-50001510
3-2015-50001510
Víko UNI kříže příčkového 500
500
15
1,00
15,00
2-2015-60001510
3-2015-60001510
Víko UNI kříže příčkového 600
600
15
1,00
18,00
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
VÍKO UNI PRO KOLENO VERTIKÁLNÍ VNITŘNÍ
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní se používá pro zakrytí Kolena vertikálního vnitřního s výškou bočnice 65 i
115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík Kolena vertikálního vnitřního doporučujeme použít v závislosti na velikosti Kolena vertikálního vnitřního dva nebo čtyři držáky.
B
H
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1070-10001210
3-1070-10001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 100
100
12
1,00
0,29
2-1070-20001210
3-1070-20001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 200
200
12
1,00
0,53
2-1070-30001210
3-1070-30001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 300
300
12
1,00
0,95
2-1070-40001510
3-1070-40001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 400
400
15
1,00
1,26
2-1070-50001510
3-1070-50001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 500
500
15
1,00
1,55
2-1070-60001510
3-1070-60001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnitřní 600
600
15
1,00
1,85
B
VÍKO UNI PRO KOLENO VERTIKÁLNÍ VNĚJŠÍ (PRO PRVEK S VÝŠKOU 65 mm)
H
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (pro prvek s výškou 65 mm) se používá pro zakrytí Kolena vertikálního
vnějšího s výškou bočnice 65 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík Kolena vertikálního vnějšího doporučujeme použít v závislosti
na velikosti Kolena vertikálního vnějšího dva nebo čtyři držáky.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-1073-10001210
3-1073-10001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 100
100
12
1,00
0,39
2-1073-20001210
3-1073-20001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 200
200
12
1,00
0,70
2-1073-30001210
3-1073-30001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 300
300
12
1,00
1,01
2-1073-40001510
3-1073-40001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 400
400
15
1,00
1,68
2-1073-50001510
3-1073-50001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 500
500
15
1,00
2,07
2-1073-60001510
3-1073-60001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (65) 600
600
15
1,00
2,52
VERZE 1.0
Hmotnost
[kg/ks]
23
5. Víka UNI
VÍKO UNI PRO KOLENO VERTIKÁLNÍ VNĚJŠÍ (PRO PRVEK S VÝŠKOU 115 mm)
B
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (pro prvek s výškou 115 mm) se používá pro zakrytí Kolena vertikálního
vnějšího s výškou bočnice 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík Kolena vertikálního vnějšího doporučujeme použít
v závislosti na velikosti Kolena vertikálního vnějšího dva nebo čtyři držáky.
H
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1075-10001210
3-1075-10001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 100
100
12
1,00
0,52
2-1075-20001210
3-1075-20001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 200
200
12
1,00
0,83
2-1075-30001210
3-1075-30001210
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 300
300
12
1,00
1,51
2-1075-40001510
3-1075-40001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 400
400
15
1,00
1,99
2-1075-50001510
3-1075-50001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 500
500
15
1,00
2,46
2-1075-60001510
3-1075-60001510
Víko UNI pro koleno vertikální vnější (115) 600
600
15
1,00
2,92
VÍKO UNI T-KUSU BOČNICOVÉHO
Víko UNI T-kusu bočnicového se používá pro zakrytí T- kusu bočnicového s výškou bočnice 65 i 115 mm.
Pro upevnění víka se používají držáky víka UNI. U vík T- kusu bočnicového doporučujeme použít dva držáky.
H
B
24
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B
[mm]
Výška
H
[mm]
2-1061-10001210
3-1061-10001210
2-1061-20001210
3-1061-20001210
2-1061-30001210
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
Víko UNI T-kusu bočnicového 100
100
Víko UNI T-kusu bočnicového 200
200
12
1,00
0,31
12
1,00
0,47
3-1061-30001210
Víko UNI T-kusu bočnicového 300
300
12
1,00
0,80
2-1061-40001510 3-1061-40001510
Víko UNI T-kusu bočnicového 400
400
15
1,00
1,02
2-1061-50001510 3-1061-50001510
Víko UNI T-kusu bočnicového 500
500
15
1,00
1,23
2-1061-60001510 3-1061-60001510
Víko UNI T-kusu bočnicového 600
600
15
1,00
1,43
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
6. Výložníky
6. VÝLOŽNÍKY
Pro pevné a spolehlivé uložení žlabů a žebříků slouží výložníky. KNS SOLACE upřednostňuje řešení nevyžadující žádné pomocné zpevňující elementy, například
závitové tyče nebo nosníky typu hrazda.
VÝLOŽNÍK STANDARD
Výložník Standard je koncipován jako nosník stálé pevnosti (tzn., že v každém průřezu výložníku je
konstantní napětí).
45
Výložník STANDARD je vyroben z plechu o tloušťce 2 mm a příruby o tloušťce 4 mm.
L
C
15 35
5 35
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky STANDARD nelze použít
do šikmých tras.
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používá jedna průvlaková kotva M10 (viz str. 54) v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi, nebo použít jiné metody kotvení, například
chemické kotvy. Při kotvení na ocelovou konstrukci je možné použít X-BT závitové hřeby z nerezové oceli
(viz str. 56).
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit Profil
UNIVERZAL C 50x25 (viz str. 41) vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí Šroubu
M10 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Při upevnění ke stropnímu nosníku je možné využít Šroub M10 x25s ozubenou hlavou, maticí a
podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít čtvercové otvory 21x21 mm a výložník přišroubovat
pomocí Matice kladívkové M10 (O.Č. 4-6104-01000000) a Šroubu M10x25 se šestihrannou hlavou
(O.Č. 4-6002-01002500), a nebo využít oválné otvory 11x16,5 a k přišroubování výložníku použít Šroub
vratový M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
4-6850-01002400
3-6510-01002500
4-6103-01000000
+
4-6002-01002500
4-6104-01000000
+
4-6002-01002500
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
1-3101-00010020
3-3101-00010020
Výložník STANDARD 100
4-6004-01002500
Jmenovitá
délka [mm]
100
3-6306-01002500
Délka L
[mm]
Výška C
[mm]
130
3-6701-010xxx00
Nosnost F
[N]
56
4800
Hmotnost
[kg/ks]
0,18
1-3101-00020020
3-3101-00020020
Výložník STANDARD 200
200
230
68
4200
0,35
1-3101-00030020
3-3101-00030020
Výložník STANDARD 300
300
330
80
3700
0,50
1-3101-00040020
3-3101-00040020
Výložník STANDARD 400
400
430
92
3500
0,68
1-3101-00050020
3-3101-00050020
Výložník STANDARD 500
500
530
105
3500
0,95
1-3101-00060020
3-3101-00060020
Výložník STANDARD 600
600
630
117
3500
1,11
VERZE 1.0
25
6. Výložníky
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL
Výložník UNIVERZAL je vyroben z C-profilu UNIVERZAL z plechu o tloušťce 2,5 mm a příruby ze stejného
materiálu.
170
L
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používají vždy dvě průvlakové kotvy M10 (viz str. 54) v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi, nebo použít jiné metody kotvení, například
chemické kotvy. Při kotvení na ocelovou konstrukci je možné použít X-BT závitové hřeby z nerezové oceli
(viz str. 56).
21x 21
11x16,5
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit
Profil UNIVERZAL C 50x25 (viz str. 41) vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí
dvou Šroubů M10 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
50
50
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky UNIVERZAL lze použít do
všech konfigurací tras.
Při kotvení ke stropnímu nosníku je možné využít ke kotvení dvou Šroubů M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít čtvercové otvory 21x21 mm a výložník
přišroubovat pomocí dvou Matic kladívkových M10 (O.Č. 4-6104-01000000) a Šroubů M10x25 se
šestihrannou hlavou (O.Č. 4-6002-01002500), nebo využít oválných otvorů 11x16,5 a k přišroubování
výložníku použít dva Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
4-6850-01002400
3-6510-01002500
4-6103-01000000
+
4-6002-01002500
4-6104-01000000
+
4-6002-01002500
4-6004-01002500
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Jmenovitá
délka [mm]
1-3102-00020025
3-3102-00020025
Výložník UNIVERZAL 200
200
1-3102-00030025
3-3102-00030025
Výložník UNIVERZAL 300
1-3102-00040025
3-3102-00040025
Výložník UNIVERZAL 400
1-3102-00050025
3-3102-00050025
1-3102-00060025
1-3102-00070025
3-6306-01002500
Délka (L)
[mm]
3-6701-010xxx00
Nosnost F
bez vzpěry
[N]
Nosnost F
se vzpěrou
[N]
Hmotnost
[kg/ks]
250
8800
---
0,81
300
350
6400
---
1,08
400
450
5000
10000
1,36
Výložník UNIVERZAL 500
500
550
4000
10000
1,68
3-3102-00060025
Výložník UNIVERZAL 600
600
650
3300
7500
1,93
3-3102-00070025
Výložník UNIVERZAL 700
700
700
2500
6500
2,08
1-3102-00080025
3-3102-00080025
Výložník UNIVERZAL 800
800
800
2000
5000
2,49
1-3102-00100025
3-3102-00100025
Výložník UNIVERZAL 1000
1000
1000
1750
3300
3,07
1-3102-00150025
3-3102-00150025
Výložník UNIVERZAL 1500
1500
1500
1250
1800
4,47
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
26
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL ZESÍLENÝ
Výložník UNIVERZAL zesílený je vyroben z C-profilu UNIVERZAL z plechu o tloušťce 2,5 mm a zesílené
prodloužené příruby ze stejného materiálu.
55
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky lze použít do všech
konfigurací tras.
200
L
11 x 16,5
50
21 x 21
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používají vždy dvě průvlakové kotvy M10 (viz str. 54) v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi, nebo použít jiné metody kotvení, například
chemické kotvy.Při kotvení na ocelovou konstrukci je možné použít X-BT závitové hřeby z nerezové oceli
(viz str. 56).
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit
Profil UNIVERZAL C 50x25 (viz str. 41) vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí
dvou Šroubů M10 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Při kotvení ke stropnímu nosníku je možné využít ke kotvení dvou Šroubů M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít čtvercové otvory 21x21 mm a výložník
přišroubovat pomocí dvou Matic kladívkových M10 (O.Č. 4-6104-01000000) a Šroubů M10x25 se
šestihrannou hlavou (O.Č. 4-6002-01002500), nebo využít oválných otvorů 11x16,5 a k přišroubování
výložníku použít dva Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
4-6850-01002400
3-6510-01002500
4-6103-01000000
+
4-6002-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3103-00020025
Výložník UNIVERZAL zesílený 200
4-6104-01000000
+
4-6002-01002500
4-6004-01002500
Jmenovitá
délka [mm]
200
3-6306-01002500
Délka (L)
[mm]
Nosnost F
[N]
3-6701-010xxx00
Hmotnost
[kg/ks]
250
11000
1,70
3-3103-00030025
Výložník UNIVERZAL zesílený 300
300
350
10000
1,92
3-3103-00040025
Výložník UNIVERZAL zesílený 400
400
450
8500
2,14
3-3103-00050025
Výložník UNIVERZAL zesílený 500
500
550
6750
2,47
3-3103-00060025
Výložník UNIVERZAL zesílený 600
600
650
5750
2,69
3-3103-00070025
Výložník UNIVERZAL zesílený 700
700
700
5000
2,91
VERZE 1.0
27
6. Výložníky
VZPĚRA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
200
Pro zvýšení únosnosti výložníku UNIVERZAL je možné použít vzpěry. Vzpěry se vyrábí ve dvou velikostech
200x200 a 200x400 mm. Ke spodní straně výložníku se vzpěra upevňuje pomocí Šroubu vratového
M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500), k stropnímu závěsu pomocí Šroubu M10x25
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500). Vzpěra je vyrobena z Profilu
UNIVERZAL C 50x25 a dvou přírub.
20 0
3-6510-01002500
3-6306-01002500
400
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3140-00020025
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
200
0,60
3-3140-00040025
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 400
400
1,09
HLAVICE PRO VZPĚRU STAVITELNOU
50
200
0
15
100
40
Hlavice pro vzpěru stavitelnou slouží pro sestavení vzpěry libovolné délky v místech, kde je třeba použít
nestandardní řešení.
Stavitelná vzpěra se skládá ze dvou hlavic a profilu UNIVERZAL C 50x50 v potřebné délce. S profilem je
hlavice spojena pomocí Šroubu vratového M10x25 s podložkou a maticí. Vzpěra se upevní ke spodní
straně výložníku pomocí stejného šroubu. Ukotvení druhého konce vzpěry ve vertikální rovině je možné
ke stěně pomocí Kotvy průvlakové, nebo k Profilu UNIVERZAL C pomocí Šroubu M10x25 s ozubenou
hlavou maticí a podložkou.
Profil UNIVERZAL C a šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
11
27
44
3-6510-01002500
28
3-6306-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3141-00000030
Hlavice pro vzpěru stavitelnou
Hmotnost
[kg/ks]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
HLAVICE POLOHOVATELNÉHO VÝLOŽNÍKU
Hlavice slouží pro sestavení výložníku s možnou odchylkou od roviny až 30°. K hlavici se připevní Profil
UNIVERZAL C 50x50 potřebné délky (dle šířky zamýšlené trasy), profil se připevní k hlavici pomocí
Šroubů vratových M10x25 s podložkou a maticí. Připevnění sestaveného výložníku viz. str. 26.
Profil UNIVERZAL C a šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
50
204
+30°
-30
°
208
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
1-3131-00000025
3-3131-00000025
Hlavice polohovatelného výložníku
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
200
1,45
KRYTKA C PROFILŮ
Krytky C profilů jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu žluté barvy, slouží jako ochrana před poraněním.
Objednací
číslo
Název
5-3510-05005000
Krytka ochranná profilu C 50x50 a profilu U 50x50
VERZE 1.0
29
7. Závěsy
7. ZÁVĚSY
ZÁVĚS STANDARD
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
150
150
Stropní závěs STANDARD je vyroben z profilu U 50x50 s tloušťkou plechu 2,5 mm a příruby o tloušťce
4 mm.
Výložníky je možno připevňovat na plnou stranu U profilu pomocí Šroubu vratového M10x25 s
podložkou a maticí. Připevňovat výložník k bočním plochám U profilu závěsu je nepřípustné.
11x30
L
12x35
50
25
50
50
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
1-3301-00020025
3-3301-00020025
Závěs STANDARD 200
1-3301-00030025
3-3301-00030025
1-3301-00040025
3-3301-00040025
1-3301-00050025
1-3301-00060025
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
200
1,05
Závěs STANDARD 300
300
1,35
Závěs STANDARD 400
400
1,55
3-3301-00050025
Závěs STANDARD 500
500
1,70
3-3301-00060025
Závěs STANDARD 600
600
2,00
1-3301-00070025
3-3301-00070025
Závěs STANDARD 700
700
2,30
1-3301-00080025
3-3301-00080025
Závěs STANDARD 800
800
2,65
1-3301-00100025
3-3301-00100025
Závěs STANDARD 1000
1000
3,20
1-3301-00120025
3-3301-00120025
Závěs STANDARD 1200
1200
3,90
1-3301-00150025
3-3301-00150025
Závěs STANDARD 1500
1500
4,55
1-3301-00200025
3-3301-00200025
Závěs STANDARD 2000
2000
5,70
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
30
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
ZÁVĚS UNIVERZAL JEDNODUCHÝ
50
0
15
50
50
50
150
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových
kotev. Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno. Při kotvení na ocelovou
konstrukci je možné použít X-BT závitové hřeby z nerezové oceli (viz str. 56). Je nepřípustné použít
závitové hřeby do tras nerovnoměrně zatížených a tras šikmých. U všech spojů provedených pomocí
závitových hřebů je nutné provést kontrolní výpočet!
L
Stropní závěsy jsou vyrobeny z Profilu UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm a ohraněné příruby
z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno nebo jinak
poškozováno. Otevřená strana C-profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu
připevněných výložníků.
50
50
Existují modifikace stropních závěsů používající stavitelné hlavice, které umožňují uchycení na šikmé
stropy (viz str. 45).
Výložníky je možno připevňovat na otevřenou stranu C-profilu a stranu protilehlou. Připevnění výložníku
na boční strany je zakázáno. Způsob připevnění výložníků ke stropnímu závěsu je popsán na
straně 25 a 26.
Doporučujeme oboustranné rovnoměrné zatížení stropních závěsů, jednostranné nebo nerovnoměrné
zatížení má za následek přídavná zatížení, které zvyšuje mechanické namáhání stropních závěsů.
Jednoduché stropní závěsy jsou nevhodné pro použití v šikmých trasách.
3-6701-010xxx00
4-6850-01002400
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3302-00020025
3-3302-00020025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
200
1,09
1-3302-00030025
3-3302-00030025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
300
1,35
1-3302-00040025
3-3302-00040025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
400
1,67
1-3302-00050025
3-3302-00050025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
500
1,96
1-3302-00060025
3-3302-00060025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
600
2,22
1-3302-00070025
3-3302-00070025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
700
2,48
1-3302-00080025
3-3302-00080025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
800
2,81
1-3302-00090025
3-3302-00090025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
900
3,16
1-3302-00100025
3-3302-00100025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
1000
3,41
1-3302-00120025
3-3302-00120025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
1200
3,95
1-3302-00150025
3-3302-00150025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
1500
4,79
1-3302-00200025
3-3302-00200025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
2000
6,19
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
Užití stropních závěsů jednostranných je striktně regulováno. Omezení je možno shrnout takto:
1. Stropní závěs jednostranný může být zatížený maximálně čtyřmi vrstvami nosného media.
2. Jednoduchý závěs jednostranný může být použit pro maximální rozteč závěsů 2000 mm.
3. Jednoduchý závěs jednostranný může být při rozteči závěsů větší než 1250 mm zatížen nosnými medii o maximální šířce 300 mm.
4. Dvojitý závěs jednostranný je použitelný pro nosná media 100 až 600 mm při rozteči závěsů maximálně 6000 mm.
Pro kontrolu jednostranně zatížených závěsů se používají následující grafy. Kontroluje se zda nebyla překročena hodnota vybočení,
která nesmí být větší než jedno procento činné délky závěsu.
VERZE 1.0
31
7. Závěsy
JEDNODUCHÝ ZÁVĚS JEDNOSTRANNÝ PRO TRASY 100, 200, 300 MM
Trasa
Šířka x výška
Koeficient
vybočení
100 x 65
100 x 115
0,11
0,20
200 x 65
200 x 115
0,44
0,83
300 x 65
300 x 115
1,00
1,923
Příklad: Máme kabelovou trasu tvořenou třemi trasami žlabů o šířce 200 mm s výškou bočnice 65 mm při rozteči výložníků 2 metry a délce závěsu 1500 mm.
Výpočet: Z grafu odečteme hodnotu vybočení 13,6 mm, kterou pomocí opravného koeficientu přepočítáme na hodnotu efektivního
vybočení: 13,6 x 0,44 = 5,984 mm.
Závěr:
Hodnota efektivního vybočení nesmí přesáhnout hodnotu jednoho procenta činné délky závěsu.
Jedno procento délky závěsu je 1500 x 0,01 = 15 mm. Hodnota efektivního vybočení je 5,984 mm, z čehož plyne, že podmínka bezpečnosti je splněna.
JEDNODUCHÝ ZÁVĚS JEDNOSTRANNÝ PRO TRASY 400 - 600 MM
32
Trasa
Šířka x výška
Koeficient
vybočení
400 x 65
400 x 115
1,00
1,80
500 x 65
500 x 115
3,31
7,03
600 x 65
600 x 115
4,93
10,87
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
ZÁVĚS UNIVERZAL DVOJITÝ
75
75
50
L
0
15 50
0
50
20
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
Závěs Univerzal dvojitý je svou robustní konstrukcí předurčen pro trasy s velkým zatížením.
Stropní závěsy jsou vyrobeny ze dvou k sobě svařených Profilů UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm
a ohraněné příruby z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno
nebo jinak poškozováno.
Otevřené strany C-profilu jsou opatřeny ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu připevněných
výložníků.
Výložníky je možno připevňovat na otevřené strany C-profilů. Připevnění výložníku na boční strany je
zakázáno. Způsob připevnění výložníků ke stropnímu závěsu je popsán na straně 25 a 26.
Doporučujeme oboustranné rovnoměrné zatížení stropních závěsů, jednostranné nebo nerovnoměrné
zatížení má za následek přídavná zatížení, která zvyšuje mechanické namáhání stropních závěsů. Dvojité
stropní závěsy jsou vhodné pro použití v šikmých trasách.
100
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3303-00100025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1000
1000
6,10
3-3303-00120025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1200
1200
7,35
3-3303-00150025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1500
1500
9,18
3-3303-00200025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 2000
2000
12,24
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
DVOJITÝ ZÁVĚS JEDNOSTRANNÝ PRO TRASY 200 - 600 MM
Trasa
Šířka x výška
Koeficient
vybočení
200 x 65
200 x 115
1,00
1,00
300 x 65
300 x 115
1,00
1,00
400 x 65
400 x 115
1,00
1,90
500 x 65
500 x 115
1,58
3,04
600 x 65
600 x 115
2,30
4,48
VERZE 1.0
33
7. Závěsy
ZÁVĚS UNIVERZAL TROJITÝ
30 x 13
20 0
75
75
100
150
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
Stropní závěsy jsou vyrobeny z Profilu UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm a ohraněné příruby
z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno nebo jinak
poškozováno. Otevřená strana C-profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu
připevněných výložníků.
Výložníky je možno připevňovat na otevřenou stranu C-profilu. Způsob připevnění výložníků ke stropnímu
závěsu je popsán na straně 25 a 26.
L
Doporučujeme oboustranné rovnoměrné zatížení stropních závěsů, jednostranné nebo nerovnoměrné
zatížení má za následek přídavná zatížení, která zvyšují mechanické namáhání stropních závěsů.
50
22
50
25
100
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3304-00080025
Závěs UNIVERZAL trojitý 800
800
7,01
3-3304-00100025
Závěs UNIVERZAL trojitý 1000
1000
8,71
3-3304-00120025
Závěs UNIVERZAL trojitý 1200
1200
9,71
3-3304-00150025
Závěs UNIVERZAL trojitý 1500
1500
11,77
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
34
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
ZÁVĚS UNIVERZAL TROJITÝ S VYSOKOU NOSNOSTÍ
30 x 13
TYP A
75
75
75
35
0
75
15
100 0
Stropní závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností je primárně určen k ukotvení kabelových tras
jednostranných ke stropním nosníkům OK pomocí až pěti kusů Spojovací sady C profil - I profil M10
(O.Č. 3-6532-01006500) viz str. 56.
Stropní závěsy jsou vyrobeny z Profilu UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm a ohraněné příruby
z plechu o tloušťce 10 mm. Otevřená strana C-profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které
zabraňuje skluzu připevněných výložníků.
25
50
5
10 0
0
25
L
Výložníky je možno připevňovat na otevřenou stranu C-profilu. Způsob připevnění výložníků ke stropnímu
závěsu je popsán na straně 25 a 26.
3-6701-010xxx00
30 x 13
TYP B
75
75 350
75
75
188
133 55
55
TYP A
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3305-00100025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ A 1000
3-3305-00150025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ A 1500
1500
16,75
3-3305-00200025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ A 2000
2000
19,75
1000
13,75
TYP B
100
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3306-00100025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ B 1000
1000
13,25
3-3306-00150025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ B 1500
1500
16,25
3-3306-00200025
Závěs UNIVERZAL trojitý s vysokou nosností - typ B 2000
2000
19,25
50
25
50
25
Objednací číslo
Žárový zinek
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
VERZE 1.0
35
8. Trasy stoupací
8. TRASY STOUPACÍ
PROFIL C 50x25x2
Profil C 50x25x2 slouží k montáži jednoduchých stoupacích vedení. Pro upevnění profilu na stěnu
slouží dva otvory o šířce 12 mm na kraji zadní stěny. Kabely se k Profilu C připevňují pomocí kabelových
příchytek typu KP (viz str. 58).
L
50
Objednací číslo
Žárový zinek
25
3-6701-00808000
Název
Jmenovitá délka
[mm]
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3431-00020020
Profil C 50x25x2 200
200
190
0,37
3-3431-00030020
Profil C 50x25x2 300
300
290
0,58
3-3431-00040020
Profil C 50x25x2 400
400
390
0,77
3-3431-00050020
Profil C 50x25x2 500
500
490
0,93
3-3431-00060020
Profil C 50x25x2 600
600
590
1,13
3-3431-00080020
Profil C 50x25x2 800
800
790
1,49
3-3431-00100020
Profil C 50x25x2 1000
1000
990
1,85
4-6850-00801500
2-5001-0000xx00
PROFIL C 50x20 COMBI
Profil C 50x20 combi slouží k montáži jednoduchých stoupacích vedení. Pro upevnění profilu na stěnu
slouží otvory o šířce 12x35 mm v zadní stěně. Kabely se k Profilu C připevňují pomocí kabelových
příchytek typu KP (viz str. 58), nebo pomocí pásky stahovací (viz str. 61)
50
L
12x35
20
3-6701-00808000
36
4-6850-00801500
Objednací číslo
Nerez
Název
Jmenovitá délka
[mm]
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
4-3432-00020020
Profil C 50x20 combi 200
200
190
0,23
4-3432-00030020
Profil C 50x20 combi 300
300
290
0,34
4-3432-00040020
Profil C 50x20 combi 400
400
390
0,45
4-3432-00050020
Profil C 50x20 combi 500
500
490
0,57
4-3432-00060020
Profil C 50x20 combi 600
600
590
0,67
4-3432-00080020
Profil C 50x20 combi 800
800
790
0,90
4-3432-00100020
Profil C 50x20 combi 1000
1000
990
1,12
2-5001-0000xx00
4-5099-26000800
4-5099-34001000
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Klasický způsob montáže stoupacích vedení používá jako nosnou konstrukci žebříky. Na zeď se žebříky
připevňují pomocí kotev a otvorů na spodním lemu bočnice. Pro lepší cirkulaci chladícího vzduchu kolem
kabelů doporučujeme na zeď přikotvit profil UNIVERZAL C 50x25 a žebřík k němu připevnit pomocí
Spojky žebřík - výložník UNIVERZAL (O.Č. 4-6504-00000000).
PŘÍCHYTKA MB
30
80
32
12
50
10
25
20
Příchytka MB je lehčí variantou předešlého příkladu uchycení žebříku na profil UNIVERZAL C 50x25.
Příchytka se na stěnu připevní pomocí Kotvy průvlakové a žebřík následně přes otvory 11x25 mm ve
spodním lemu bočnice s použitím Šroubu vratového M10x25 s podložkou a maticí.
Šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
4
11 mm
Objednací číslo
Nerez
Název
4-6810-00000000
Příchytka MB
Hmotnost
[kg/ks]
0,11
VERZE 1.0
37
8. Trasy stoupací
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL 2H
L
170
Pro montáž stoupacího vedení orientovaného kolmo ke kotevní stěně se používá Výložník UNIVERZAL 2H.
Tento výložník lze připevnit přímo na kotevní stěnu pomocí dvou kotev průvlakových.
Doporučujeme na kotevní stěnu připevnit Profil UNIVERZAL C 50x25 a Výložník UNIVERZAL 2H k němu
přišroubovat pomocí dvou Šroubů M10 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
(O.Č. 3-6510-01002500).
Žebřík se k Výložníku UNIVERZAL 2H připevňuje pomocí Spojky žebřík - výložník UNIVERZAL
(O.Č. 4-6504-00000000). Žebřík lze montovat z jedné nebo obou stran výložníku UNIVERZAL 2H.
50
Kabely se k příčkám žebříku připevňují pomocí Kabelových příchytek KPC1 (viz str. 58)
25 2
5
3-6510-01002500
4-6504-00000000
3-6701-010xxx00
Jmenovitá
délka [mm]
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3121-00030025
Výložník UNIVERZAL 2H 300
300
350
1,63
3-3121-00040025
Výložník UNIVERZAL 2H 400
400
450
2,10
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3121-00050025
Výložník UNIVERZAL 2H 500
500
550
2,58
3-3121-00060025
Výložník UNIVERZAL 2H 600
600
650
3,05
3-3121-00070025
Výložník UNIVERZAL 2H 700
700
750
3,53
PŘÍKLAD STOUPACÍ TRASY S VÝLOŽNÍKEM UNIVERZAL 2H
Legenda:
1 - Kotva průvlaková (str. 54)
2 - Výložník UNIVERZAL 2H
3 - Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL (str. 64)
4 - Žebřík kabelový STANDARD (str. 6)
5 - Příchytka kabelová KPC1 (str. 58)
38
4-6850-01002400
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
NOSNÍK UNIVERZAL 2H
Pro montáž stoupacího vedení kotveného pouze k podlaze a do stropu se používá Nosník UNIVERZAL 2H.
L
170
Tento nosník se upevňuje mezi dva sloupy tvořené Profilem UNIVERZAL 2C 50x100 pomocí Šroubů M10
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Žebřík se k Nosníku UNIVERZAL 2H připevňuje pomocí Spojky žebřík - výložník UNIVERZAL
(O.Č. 4-6504-00000000). Žebřík lze montovat z jedné nebo obou stran Nosníku UNIVERZAL 2H.
Kabely se k příčkám žebříku připevňují pomocí Kabelových příchytek KPC1 (viz str. 58).
50
3-6510-01002500
4-6504-00000000
3-6701-010xxx00
Jmenovitá
délka [mm]
4-6850-01002400
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3122-00040025
Nosník UNIVERZAL 2H 400
400
400
2,08
3-3122-00050025
Nosník UNIVERZAL 2H 500
500
500
2,55
3-3122-00060025
Nosník UNIVERZAL 2H 600
600
600
3,03
3-3122-00070025
Nosník UNIVERZAL 2H 700
700
700
3,50
PŘÍKLAD STOUPACÍ TRASY S NOSNÍKEM UNIVERZAL 2H
Legenda:
1 - Profil UNIVERZAL 2C 50x100 (str. 41)
2 - Nosník UNIVERZAL 2H
3 - Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL (str. 64)
4 - Žebřík kabelový STANDARD (str. 6)
5 - Příchytka kabelová KPC1 (str. 58)
6 - Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (str. 64)
VERZE 1.0
39
9. Profily
9. PROFILY
PROFIL UNIVERZAL C 50x50
50
50
25 25 25
Profil UNIVERZAL C 50x50 je základním stavebním prvkem pro montáž pomocných konstrukcí.
Profil je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany
chránit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
Otevřená strana profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu upevněných dílů.
K otevřené straně se připevňují další díly pomocí Matice ozubené M10 (O.Č. 4-6103-01000000)
a Šroubu M10x25 se šestihrannou hlavou (O.Č. 4-6002-01002500) nebo pomocí Šroubu M10x25
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
L
Pro připevnění dalších dílů je možné použít i čtvercové otvory:
Matice kladívková M10 (O.Č. 4-6104-01000000) se Šroubem M10x25 se šestihrannou hlavou
(O.Č. 4-6002-01002500) nebo Šroub M10x25 s kladívkovou hlavou (O.Č. 4-6004-01002500)
s Maticí šestihrannou M10 (O.Č. 4-6101-01000000),
nebo otvory oválné kde používáme Šroub vratový M10x25 s maticí límcovou (O.Č. 3-6305-01002500).
22
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3402-00020025
3-3402-00020025
Profil UNIVERZAL C 50x50 200
200
0,54
1-3402-00030025
3-3402-00030025
Profil UNIVERZAL C 50x50 300
300
0,82
1-3402-00040025
3-3402-00040025
Profil UNIVERZAL C 50x50 400
400
1,10
1-3402-00050025
3-3402-00050025
Profil UNIVERZAL C 50x50 500
500
1,40
1-3402-00080025
3-3402-00080025
Profil UNIVERZAL C 50x50 800
800
2,25
1-3402-00100025
3-3402-00100025
Profil UNIVERZAL C 50x50 1000
1000
2,77
1-3402-00120025
3-3402-00120025
Profil UNIVERZAL C 50x50 1200
1200
3,39
1-3402-00150025
3-3402-00150025
Profil UNIVERZAL C 50x50 1500
1500
4,18
1-3402-00200025
3-3402-00200025
Profil UNIVERZAL C 50x50 2000
2000
5,59
1-3402-00300025
3-3402-00300025
Profil UNIVERZAL C 50x50 3000
3000
8,32
1-3402-00600025
3-3402-00600025
Profil UNIVERZAL C 50x50 6000
6000
16,64
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
4-6850-00801500
3-6510-01002500
40
4-6103-01000000
+
4-6002-01002500
4-6104-01000000
+
4-6002-01002500
4-6004-01002500
3-6306-01002500
3-6701-008xxx00
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
SPOJKA PROFILŮ UNIVERZAL C (PÁR)
Spojka profilů UNIVERZAL C slouží pro pevné a bezpečné spojení profilů UNIVERZAL. Spojka je
vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm.
Pro bezpečnou montáž jsou třeba čtyři Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí
(O.Č. 3-6306-01002500), které musí být ve spoji použity. Tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je
nutno je objednat zvlášť.
Jiný způsob spojování profilů UNIVERZAL je nepřípustný.
Spojky nesmí být žádným způsobem upravovány.
3-6306-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
3-3501-00000030
Spojka profilů UNIVERZAL C
Hmotnost
[kg/ks]
200
0,38
PROFIL UNIVERZAL 2C 50x100
Profil UNIVERZAL 2C 50x100 se skládá ze dvou svařených nebo sešroubovaných Profilů UNIVERZAL C
50x50, svojí robustní konstrukcí je předurčen pro montáž stropních závěsů a stojin v nejvíce namáhaných kabelových trasách. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
1-3403-00300025
3-3403-00300025
Profil UNIVERZAL 2C 50x100 3000
3000
5,60
1-3403-00600025
3-3403-00600025
Profil UNIVERZAL 2C 50x100 6000
6000
5,60
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
PROFIL UNIVERZAL C 50x25
Profil UNIVERZAL C 50x25 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm.
Používá se obdobně jako Profil UNIVERZAL C 50x50 coby stavební prvek pro montáž pomocných
konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
3-6306-01002500
3-6510-01002500
4-6850-00801500
3-6701-008xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3401-00020025
3-3401-00020025
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
200
0,43
1-3401-00030025
3-3401-00030025
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
300
0,65
1-3401-00040025
3-3401-00040025
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
400
0,87
1-3401-00050025
3-3401-00050025
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
500
1,09
1-3401-00080025
3-3401-00080025
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
800
1,75
1-3401-00100025
3-3401-00100025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
1000
2,13
1-3401-00120025
3-3401-00120025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
1200
2,56
1-3401-00150025
3-3401-00150025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
1500
3,22
1-3401-00200025
3-3401-00200025
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
2000
4,26
1-3401-00300025
3-3401-00300025
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
3000
6,39
1-3401-00600025
3-3401-00600025
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
6000
12,78
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
VERZE 1.0
41
9. Profily
PROFIL U 50x50
Profil U 50x50 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Používá se jako stavební prvek pro montáž
pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
50
50
25
L
50
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
3-3412-00300025
Profil U 50x50 3000
3000
2,42
3-3412-00600025
Profil U 50x50 6000
6000
2,42
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
PROFIL L 50x50
Profil L 50x50 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Používá se jako stavební prvek pro montáž
pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
L
50
25
50
50
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
3-3421-00100025
Profil L 50x50 1000
1000
1,93
3-3421-00300025
Profil L 50x50 3000
3000
1,93
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
PROFIL L 45x45
Profil L 45x45 je vyroben z plechu o tloušťce 5 mm. Používá se jako stavební prvek pro montáž
pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
45
30
20
80
45
5
9
0/
300
600
0
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
3-3423-00300050
Profil L 45x45 3000
3000
2,92
3-3423-00600050
Profil L 45x45 6000
6000
2,92
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
42
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
PROFIL L 53X53
15
15
7x35
7
35
35
53
B
10
7x35
Profil L 53x53 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Používá se jako stavební prvek pro montáž
pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
53
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
3-3422-00010025
Profil L 53x53 100
100
0,80
3-3422-00020025
Profil L 53x53 200
200
0,37
3-3422-00030025
Profil L 53x53 300
300
0,61
3-3422-00040025
Profil L 53x53 400
400
0,73
3-3422-00050025
Profil L 53x53 500
500
0,92
3-3422-00060025
Profil L 53x53 600
600
1,14
PROFIL S 50X100
91,5
2,5
Profil S 50x100 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Používá se jako stavební prvek pro montáž
pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo
nástřikem Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000). Na zvláštní objednávku lze dodat i v jiných než
standardních délkách.
Tyto profily je možné do sebe zasunovat, lze tedy vytvořit teleskopické spojení.
50
L
52 ,
5
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
3-3424-00300025
Profil S 50x100 3000
Hmotnost
[kg/m]
3000
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
VERZE 1.0
43
9. Profily
ÚHELNÍK MINI 55x55
Úhelník mini 55x55 je vyroben z plechu o tloušťce 5 mm. Používá se pro spojování všech dodávaných
profilů.
38
55
55
Spojovací šrouby je nutno volit podle typu spojovaných profilů. Nejčastěji se používá Šroub vratový
M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500) a Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí
a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
12x25
3-6306-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3503-05505550
Úhelník mini 55x55
Velikost
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
55x55
0,13
3-6510-01002500
ÚHELNÍK UNIVERZÁLNÍ 50x100
50
25
25
100
Úhelník univerzální 50x100 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm. Používá se pro spojování všech
dodávaných profilů.
25
50
Spojovací šrouby je nutno volit podle typu spojovaných profilů. Nejčastěji se používá Šroub vratový
M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500) a Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a
podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
3-6306-01002500
44
3-6510-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3502-00000030
Úhelník univerzální 50x100
Velikost
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
50x100
0,17
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
10. Hlavice
10. HLAVICE
HLAVICE STAVITELNÁ 150x60
,5
143
57
100
128
13x30
3-6310-01007000
3-6701-010xxx00
Hlavice stavitelná 150x60 je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Hlavice slouží pro montáž jednoduchých stropních nosníků na šikmé stropy. Soustava děr v bočnicích
umožňuje nastavit závěs svisle nebo pod úhlem 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° a 67,5°.
Profil UNIVERZAL C 50x50 (viz str. 40) nebo profil U 50x50 (viz str. 42) se k hlavici připevňuje pomocí
dvou Šroubů M10x70 s maticí a distancí (O.Č. 3-6310-01007000), tyto šrouby nejsou součástí
dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Hlavice se nesmí žádným způsobem upravovat.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3801-15006030
Hlavice stavitelná 150x60
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
150x60
4-6850-01002400
150
50
50
Hlavice stavitelná 150x150 je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Skládá se ze čtvercové ohraněné příruby a přivařených bočnic s otvory.
Hlavice slouží pro montáž jednoduchých stropních nosníků na šikmé stropy. Soustava děr v bočnicích
umožňuje nastavit závěs svisle nebo pod úhlem 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° a 67,5°.
Profil UNIVERZAL C 50x50 (viz str. 40) se k hlavici připevňuje pomocí dvou Šroubů M10x70 s maticí a
distancí (O.Č. 3-6310-01007000), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Hlavice se nesmí žádným způsobem upravovat.
185
1
50 50
50
HLAVICE STAVITELNÁ 150x150
3-6310-01007000
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3801-15015030
Hlavice stavitelná 150x150
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
150x150
1,54
4-6850-01002400
75
20 0
75
Hlavice 200x150 je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Skládá se z obdélníkové ohraněné příruby a přivařených bočnic se čtyřmi otvory.
Hlavice slouží pro montáž dvojitých stropních nosníků a podobných konstrukcí.
Profil UNIVERZAL 2C 50x100 (viz str. 41) se k hlavici připevňuje pomocí čtyř Šroubů M10x70 s maticí a
distancí (O.Č. 3-6310-01007000), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Hlavice se nesmí žádným způsobem upravovat.
123
1
50 50
50
HLAVICE 200x150
3-6310-01007000
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3802-20015030
Hlavice 200x150
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
200x150
1,59
4-6850-01002400
VERZE 1.0
45
10. Hlavice
HLAVICE MONTÁŽNÍ PRO UCHYCENÍ C PROFILU
Hlavice montážní pro uchycení C profilu slouží pro montáž sloupů tvořených Profilem UNIVERZAL C
50x50 (viz str. 40) opřených na podlaze a stropě, nebo nosníků ukotvených do zdi.
100
50
15
0
50
Skládá se ze čtvercové ohraněné příruby, přivařeného plechového úhelníku a dvou závitových tyčí ohnutých
do pravého úhlu, vybavených podložkami a maticemi.
50
50
150
Hlavice je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Žádný díl hlavice nesmí být žádným způsobem upravován.
Hlavice nesmí být použita pro montáž stropních závěsů.
Ke kotevní podložce se hlavice připevňuje pomocí ocelových kotev průvlakových (viz str. 54).
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3803-15015030
Hlavice montážní pro uchycení C profilu
150x150
1,07
4-6850-01002400
HLAVICE MONTÁŽNÍ PRO UCHYCENÍ 2C PROFILU
Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu slouží pro montáž sloupů tvořených Profilem UNIVERZAL 2C
50x100 (viz str. 41) opřených na podlaze a stropě, nebo nosníků ukotvených do zdi.
100
15
0
75
50
Skládá se z obdélníkové ohraněné příruby, přivařeného plechového úhelníku a dvou závitových tyčí ohnutých
do pravého úhlu, vybavených podložkami a maticemi.
50
75
20 0
Hlavice je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Žádný díl hlavice nesmí být žádným způsobem upravován.
Hlavice nesmí být použita pro montáž stropních závěsů.
Ke kotevní podložce se hlavice připevňuje pomocí ocelových kotev průvlakových (viz str. 54).
3-6701-010xxx00
46
4-6850-01002400
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3804-20015030
Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu
200x150
1,42
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
DESKA MONTÁŽNÍ PRO UCHYCENÍ C PROFILU
Deska montážní pro uchycení C profilu slouží pro připevnění Profilu UNIVERZAL C 50x50 (viz str. 40) ke
stěně.
5500
50
50
150
5
15 0
0
Hlavice je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
Skládá se z čtvercové ohraněné příruby, čtyř přivařených šroubů vybavených podložkami a maticemi
a z protipříruby.
Žádný díl hlavice nesmí být žádným způsobem upravován.
Ke kotevní podložce se hlavice připevňuje pomocí ocelových kotev průvlakových (viz str. 54).
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3805-15015030
Deska montážní pro uchycení C profilu
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
150x150
0,98
4-6850-01002400
DESKA MONTÁŽNÍ PRO UCHYCENÍ 2C PROFILU
Deska montážní pro uchycení 2C profilu slouží pro připevnění Profilu UNIVERZAL 2C 50x100
(viz str. 41) ke stěně.
Hlavice je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 3 mm.
5
15 0
0
75
50
75
20 0
Skládá se z obdélníkové ohraněné příruby, čtyř přivařených šroubů vybavených podložkami a maticemi
a z protipříruby.
Žádný díl hlavice nesmí být žádným způsobem upravován.
Ke kotevní podložce se hlavice připevňuje pomocí ocelových kotev průvlakových (viz str. 54).
3-6701-010xxx00
4-6850-01002400
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-3806-20015030
Deska montážní pro uchycení 2C profilu
Rozměry
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
200x150
1,38
VERZE 1.0
47
11. Drátěný program
11. DRÁTĚNÝ PROGRAM
ŽLAB DRÁTĚNÝ
Žlab drátěný je možné použít pro uložení všech typů kabelů. Vyrábí se z ocelového drátu tloušťky 4 mm
(na objednávku je možný průměr drátu 5 mm) a v délce 3 metry
Úprava žlabů drátěných a výroba tvarových prvků je možná při dodržení postupu předepsaných úprav (viz
montážní manuál).
Pro ošetření střižných hran musí být použit spray zinkový (O.Č. 9-9001-40000000).
V tabulce je uveden doporučený počet spojek pro jeden spoj, tyto spojky nejsou součástí dodávky a je
nutno je objednat zvlášť.
H
50
B
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice H
[mm]
Šířka B
[mm]
Počet
spojek
[ks]
Tloušťka
drátu
[mm]
1-2100-05005040
3-2100-05005040
Žlab drátěný 50x50
50
50
3
4,00
1-2100-10005040
3-2100-10005040
Žlab drátěný 100x50
50
100
3
4,00
1-2100-20005040
3-2100-20005040
Žlab drátěný 200x50
50
200
3
4,00
1-2100-30005040
3-2100-30005040
Žlab drátěný 300x50
50
300
4
4,00
1-2100-40005040
3-2100-40005040
Žlab drátěný 400x50
50
400
4
4,00
1-2100-50005040
3-2100-50005040
Žlab drátěný 500x50
50
500
4
4,00
1-2100-10010040
3-2100-10010040
Žlab drátěný 100x100
100
100
3
4,00
1-2100-20010040
3-2100-20010040
Žlab drátěný 200x100
100
200
3
4,00
1-2100-30010040
3-2100-30010040
Žlab drátěný 300x100
100
300
4
4,00
1-2100-40010040
3-2100-40010040
Žlab drátěný 400x100
100
400
4
4,00
1-2100-50010040
3-2100-50010040
Žlab drátěný 500x100
100
500
4
4,00
Na přání je možná povrchová úprava práškovou barvou v provedení RAL
SPOJKA ŽLABU DRÁTĚNÉHO
Spojka žlabu drátěného se skládá ze dvou částí vyrobených z nerezového plechu o tloušťce 1,5 mm a
šroubu vratového M6x12 s maticí límcovou.
Pro bezpečné spojení drátěných žlabů je třeba dodržet předepsaný počet spojek rozmístěných jak na
bočnicích, tak na dně žlabu.
Objednací číslo
Nerez
Název
4-2101-00000000
Spojka žlabu drátěného
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
POJISTKY ŽLABU DRÁTĚNÉHO
46
26
26
7x30
8-6305-00601200
48
7x51
71
Pojistka jednoduchá a pojistka dvojitá je vyrobena z nerezového plechu o tloušťce 2 mm. Slouží
k zajištění drátěného žlabu a jeho příslušenství.
Pro její upevnění se používá Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200), tento
šroub není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
Objednací číslo
Nerez
Název
Tloušťka materiálu
[mm]
4-2110-00000000
Pojistka jednoduchá
2,00
4-2111-00000000
Pojistka dvojitá
2,00
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
VÝLOŽNÍK PRO ŽLAB DRÁTĚNÝ
Výložník pro žlab drátěný je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2 mm a s přírubou o tloušťce 4 mm
s povrchovou úpravou žárovým zinkováním (na přání je možná povrchová úprava práškovou barvou v
provedení RAL).
Použití je možné jak v horizontální poloze (jako výložník přikotvený na stěnu), tak ve vertikální poloze (jako
závěs přikotvený ke stropu).
11x25
150
L
28
11x30
7x30
44
Pro připevnění slouží dva oválné otvory o rozměru 11x30 mm. Ke kotvení na stěnu nebo strop slouží kotvy
průvlakové, pro připevnění k nosnému profilu UNIVERZAL C slouží šroub M10x25 s ozubenou hlavou
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500), který se použije na otevřené straně C profilu, nebo šroub
vratový M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500), který slouží k upevnění do oválného
otvoru v C profilu.
Drátěný žlab se připevní zaklesnutím drátu do ozubení výložníku a následným zajištěním pojistkou
jednoduchou nebo pojistkou dvojitou. K tomuto zajištění slouží otvory 7x30 mm v bočních stranách
ozubeného profilu s použitím Šroubu vratového M6x12 s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200),
tento šroub není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
3-6701-010xxx00
4-6850-01002400
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-2115-00005020
Výložník pro žlab drátěný 50
3-2115-00010020
Výložník pro žlab drátěný 100
3-2115-00020020
Výložník pro žlab drátěný 200
3-2115-00030020
Výložník pro žlab drátěný 300
3-2115-00040020
Výložník pro žlab drátěný 400
3-2115-00050020
Výložník pro žlab drátěný 500
3-6510-01002500
Jmenovitá délka
[mm]
Délka L
[mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
50
100
2,00
100
150
2,00
200
250
2,00
300
350
2,00
400
450
2,00
500
550
2,00
3-6306-01002500
PROFIL PRO ŽLAB DRÁTĚNÝ
Profil pro žlab drátěný je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním (na přání je možná povrchová úprava práškovou barvou v provedení RAL).
Slouží pro zavěšení drátěných žlabů přímo na stěnu za dráty bočnice žlabu. Tento způsob zavěšení je
možný pro žlaby do šířky 200 mm při menším zatížení. Pro žlaby větší šířky s větším zatížením je třeba
použít výložník pro žlab drátěný.
L
9x30
28
7x30
44
Na stěnu se profil přikotví otvory o rozměru 9x30 mm na zadní stěně profilu s použitím kotev
průvlakových M8.
Drátěný žlab se zavěsí za bočnici na ozubení profilu a zajistí se pojistkou jednoduchou nebo pojistkou
dvojitou. K tomuto zajištění slouží otvory 7x30 mm v bočních stranách profilu s použitím Šroubu
vratového M6x12 s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200) tento šroub není součástí dodávky a je
nutno jej objednat zvlášť.
Objednací číslo
Žárový zinek
3-6701-00808000
4-6850-00801500
Název
Jmenovitá délka
[mm]
Délka L
[mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
3-2116-00010020
Profil pro žlab drátěný 100
100
100
2,00
3-2116-00015020
Profil pro žlab drátěný 150
150
150
2,00
3-2116-00025020
Profil pro žlab drátěný 250
250
250
2,00
3-2116-00035020
Profil pro žlab drátěný 350
350
350
2,00
3-2116-00045020
Profil pro žlab drátěný 450
450
450
2,00
3-2116-00055020
Profil pro žlab drátěný 550
550
550
2,00
3-2116-00300020
Profil pro žlab drátěný 3000
3000
3000
2,00
VERZE 1.0
49
ÚHELNÍK PRO ŽLAB DRÁTĚNÝ
9x30
9x30
28
100
28
3-6701-00808000
4-6850-00801500
Úhelník pro žlab drátěný je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním. Použití je obdobné jako u profilu pro žlab drátěný. Na stěnu se profil přikotví otvory o
rozměru 9x30 mm na zadní stěně úhelníku s použitím kotev průvlakových M8. Další možné využití je při
vertikálním umístění drátěného žlabu na stěnu, kdy se dvěma úhelníky přikotví ke stěně tak, že je nesen
jedním úhelníkem na každé straně dna (viz obr.).
Žlab se zajistí pojistkou jednoduchou nebo pojistkou dvojitou. K tomuto zajištění slouží otvory 7x30 mm
v bočních stranách úhelníku s použitím Šroubu vratového M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tento šroub není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
3-2117-00010020
Úhelník pro žlab drátěný - Levý
100
2,00
3-2118-00010020
Úhelník pro žlab drátěný - Pravý
100
2,00
Příklad možného použití:
Levý
Pravý
DESKA PŘÍSTROJOVÁ PRO ŽLAB DRÁTĚNÝ
28
7x30
7x16
Deska přístrojová 125x100 pro žlab drátěný je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 2 mm s
povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Ø 22
7x37
100
125
50
Slouží pro snadné upevnění elektroinstalačních krabic, vypínačů, apod. na bočnici drátěného žlabu.
Přístrojovou desku je nutné zajistit pojistkou jednoduchou nebo pojistkou dvojitou. K tomuto zajištění
slouží otvory 7x30 mm v bočních stranách desky s použitím Šroubu vratového M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tento šroub není součástí dodávky a je nutno jej objednat zvlášť.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-2105-12510020
Deska přístrojová 125x100 pro žlab drátěný
Tloušťka materiálu
[mm]
2,00
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
12. Trubky ocelové
12. TRUBKY OCELOVÉ
TRUBKY INSTALAČNÍ BEZZÁVITOVÉ
3000
Objednací číslo
Žárový zinek
D
Název
Průměr vnější D
[mm]
Průměr vnitřní
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
3-7001-01600000
Trubka bezzávitová φ 16
16
12,6
1,50
3-7001-02000000
Trubka bezzávitová φ 20
20
16,6
2,30
3-7001-02500000
Trubka bezzávitová φ 25
25
21,2
3,00
3-7001-03200000
Trubka bezzávitová φ 32
32
28,2
3,80
3-7001-04000000
Trubka bezzávitová φ 40
40
36,2
5,00
3-7001-05000000
Trubka bezzávitová φ 50
50
46,2
6,00
3-7001-06300000
Trubka bezzávitová φ 63
63
58,8
8,50
SPOJKY TRUBEK BEZZÁVITOVÝCH
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Hmotnost
[kg/ks]
3-7003-01600000
Spojka trubky bezzávitové φ 16
0,05
3-7003-02000000
Spojka trubky bezzávitové φ 20
0,05
3-7003-02500000
Spojka trubky bezzávitové φ 25
0,06
3-7003-03200000
Spojka trubky bezzávitové φ 32
0,07
3-7003-04000000
Spojka trubky bezzávitové φ 40
0,08
3-7003-05000000
Spojka trubky bezzávitové φ 50
0,10
3-7003-06300000
Spojka trubky bezzávitové φ 63
0,12
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-7002-01600000
Koleno bezzávitové φ 16
55
105
0,21
3-7002-02000000
Koleno bezzávitové φ 20
70
135
0,27
3-7002-02500000
Koleno bezzávitové φ 25
115
211
0,35
3-7002-03200000
Koleno bezzávitové φ 32
125
227
0,49
3-7002-04000000
Koleno bezzávitové φ 40
140
241
0,55
3-7002-05000000
Koleno bezzávitové φ 50
170
365
0,69
3-7002-06300000
Koleno bezzávitové φ 63
210
475
0,78
R
KOLENA BEZZÁVITOVÁ
D
A
A
Poloměr oblouku Rozměr A
R [mm]
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
VÝVODKA VNĚJŠÍ (pro trubky bezzávitové a trubky s metrickým závitem)
D
Objednací číslo
Název
5-7004-01600000
Vývodka vnější φ 16
5-7004-02000000
Vývodka vnější φ 20
5-7004-02500000
Vývodka vnější φ 25
5-7004-03200000
Vývodka vnější φ 32
5-7004-04000000
Vývodka vnější φ 40
5-7004-05000000
Vývodka vnější φ 50
5-7004-06300000
Vývodka vnější φ 63
VERZE 1.0
51
12. Trubky ocelové
TRUBKY ZÁVITOVÉ (s metrickým závitem)
3000
D
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-7010-01600000
Trubka závitová M16x1,5
Průměr vnější D
[mm]
Průměr vnitřní
[mm]
16
12,6
Hmotnost
[kg/m]
1,50
3-7010-02000000
Trubka závitová M20x1,5
20
16,6
2,30
3-7010-02500000
Trubka závitová M25x1,5
25
21,2
3,00
3-7010-03200000
Trubka závitová M32x1,5
32
28,2
3,80
3-7010-04000000
Trubka závitová M40x1,5
40
36,2
5,00
3-7010-05000000
Trubka závitová M50x1,5
50
46,2
6,00
3-7010-06300000
Trubka závitová M63x1,5
63
58,8
8,50
SPOJKY TRUBEK ZÁVITOVÝCH (s metrickým závitem)
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Hmotnost
[kg/ks]
3-7012-01600000
Spojka trubky závitové M16x1,5
0,05
3-7012-02000000
Spojka trubky závitové M20x1,5
0,05
3-7012-02500000
Spojka trubky závitové M25x1,5
0,06
3-7012-03200000
Spojka trubky závitové M32x1,5
0,07
3-7012-04000000
Spojka trubky závitové M40x1,5
0,08
3-7012-05000000
Spojka trubky závitové M50x1,5
0,10
3-7012-06300000
Spojka trubky závitové M63x1,5
0,12
R
KOLENA ZÁVITOVÁ (s metrickým závitem)
D
A
A
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-7011-01600000
Koleno závitové M16x1,5
Poloměr oblouku
R [mm]
55
Rozměr A
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
125
0,21
3-7011-02000000
Koleno závitové M20x1,5
70
160
0,27
3-7011-02500000
Koleno závitové M25x1,5
115
193
0,35
3-7011-03200000
Koleno závitové M32x1,5
125
250
0,49
3-7011-04000000
Koleno závitové M40x1,5
140
292
0,55
3-7011-05000000
Koleno závitové M50x1,5
170
330
0,69
3-7011-06300000
Koleno závitové M63x1,5
210
477
0,78
PŘÍCHYTKA TRUBKY (pro trubky bezzávitové, s metrickým i pancéřovým závitem)
φ Ø 6,3 mm
3-6701-00606500
52
4-6850-00602400
4-6703-00605000
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-7040-01600000
Příchytka trubky φ 16
3-7040-02000000
Příchytka trubky φ 20
3-7040-02500000
Příchytka trubky φ 25
3-7040-03200000
Příchytka trubky φ 32
3-7040-04000000
Příchytka trubky φ 40
3-7040-05000000
Příchytka trubky φ 50
3-7040-06300000
Příchytka trubky φ 63
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
TRUBKY ZÁVITOVÉ (s pancéřovým závitem)
3000
D
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Název
2-7020-01300000
Trubka závitová Pg13,5
Průměr vnější D
[mm]
Průměr vnitřní
[mm]
20,4
Hmotnost
[kg/m]
18,2
1,70
2-7020-01600000
Trubka závitová Pg16
22,5
20,3
1,80
2-7020-02100000
Trubka závitová Pg21
28,3
25,7
2,70
2-7020-02900000
Trubka závitová Pg29
37,0
34,4
3,60
2-7020-03600000
Trubka závitová Pg36
47,0
44,0
5,30
2-7020-04200000
Trubka závitová Pg42
54,0
51,0
6,10
SPOJKY TRUBEK ZÁVITOVÝCH (s pancéřovým závitem)
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Název
Hmotnost
[kg/ks]
2-7022-01300000
Spojka trubky závitové Pg13,5
0,04
2-7022-01600000
Spojka trubky závitové Pg16
0,05
2-7022-02100000
Spojka trubky závitové Pg21
0,06
2-7022-02900000
Spojka trubky závitové Pg29
0,07
2-7022-03600000
Spojka trubky závitové Pg36
0,08
2-7022-04200000
Spojka trubky závitové Pg42
0,09
R
KOLENA ZÁVITOVÁ (s pancéřovým závitem)
D
A
A
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Název
Poloměr oblouku
R [mm]
2-7021-01300000
Koleno závitové Pg13,5
2-7021-01600000
Koleno závitové Pg16
2-7021-02100000
Koleno závitové Pg21
2-7021-02900000
Koleno závitové Pg29
2-7021-03600000
Koleno závitové Pg36
2-7021-04200000
Koleno závitové Pg42
200
80
Rozměr A
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
170
0,17
100
175
0,22
120
225
0,37
155
260
0,55
185
325
1,00
390
1,38
VÝVODKA VNĚJŠÍ (pro trubky s pancéřovým závitem)
D
Objednací číslo
Název
5-7024-01300000
Vývodka vnější Pg13,5
5-7024-01600000
Vývodka vnější Pg16
5-7024-02100000
Vývodka vnější Pg21
5-7024-02900000
Vývodka vnější Pg29
5-7024-03600000
Vývodka vnější Pg36
5-7024-04200000
Vývodka vnější Pg42
VERZE 1.0
53
13. Kotvení
13. KOTVENÍ
KOTVENÍ DO BETONU A ŽELEZOBETONU
Pro správnou funkci Kotvy natloukací M6x50 doporučujeme používat dodávaný Vrták
SDS 6x32 s dorazem pro zajištění správné hloubky vrtaného kotevního otvoru. Tato kotva
neobsahuje matici ani podložku.
Schematický
obrázek
Název
Objednací
číslo
Kotva natloukací M6x50
1-6703-00605000
Kotva natloukací M6x50
4-6703-00605000
Kotva průvlaková M6x65
3-6701-00606500
Kotva průvlaková M6x65
4-6701-00606500
Kotva průvlaková M8x80 *
3-6701-00808000
Kotva průvlaková M8x85 *
4-6701-00808500
Kotva průvlaková M10x85
3-6701-01008500
Kotva průvlaková M10x95
4-6701-01009500
Kotva průvlaková M10x120
3-6701-01012000
Kotva průvlaková M12x110
3-6701-01211000
Kotva klínová M8
4-6702-00800000
Kotva klínová M10
4-6702-01000000
* Kotvy průvlakové M8 obsahují větší podložky o průměru 24 mm.
54
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Závitové hřeby X-M6H, X-M8H a X-CR M8 slouží ke spolehlivému kotvení KNS SOLACE do betonových a železobetonových
konstrukcí. Pro aplikaci je nutné použít metodu Hilti DX Kwik – tato metoda umožňuje proniknutí hřebů tvrdým štěrkem,
nebo do výztuží.
Princip DX KWIK je navrtání díry do betonu vrtákem ø 5mm v předepsané hloubce (viz tabulka) a vsazení vybraného hřebu
pomocí vsazovacího přístroje Hilti DX 351, DX 460, DX 36.
Pro správné dotažení matice na hřebu je nutno použít momentový klíč. Maximální dovolené zatíženi a dotahovací moment
viz tabulka .
Balení obsahuje dodávku hřebů po 100 ks. Matice a podložky nejsou součástí dodávky, a je nutno je objednat zvlášť.
Objednací číslo
Název
Délka závitu
[mm]
Maximální dovolené namáhání [kN] a technické podmínky:
Typ hřebu
Tah kN
Smyk N
Délka dříku
[mm]
Hloubka
vrtání
Utahovací
moment
1-6851-00601000
X-M6H závitový hřeb 10/37
10
37
1-6851-00602000
X-M6H závitový hřeb 20/37
20
37
37
*1
*2
*3
X-M6H
2,0
0,6
2,0
18 mm
6,5 Nm
1-6851-00801500
X-M8H závitový hřeb 15/37
15
X-M8H, X-CR M8
3,0
0,9
3,0
23 mm
10 Nm
1-6851-00802500
X-M8H závitový hřeb 25/37
25
37
4-6851-00801400
X-CR M8 nerezový závitový hřeb 14/42
14
42
4-6851-00802200
X-CR M8 nerezový závitový hřeb 22/42
22
42
*1 ... Statické a dynamické namáhání.
*2 ... Statické a dynamické namáhání, kotvení v tažené zóně betonu.
*3 ... Statické a dynamické namáhání.
Platí pro beton B25 - B55, min. tloušťka betonu 100 mm. Minimální vzdálenost osy hřebů od sebe je 100 mm,
minimální vzdálenost od okraje je 100 mm pro armovaný beton a 150 mm pro prostý beton.
KOTVENÍ DO PÓROVITÝCH MATERIÁLŮ
Schematický
obrázek
Název
Objednací
číslo
Tyč závitová M8
4-6001-10000800
Tyč závitová M10
4-6001-10001000
Podložka velká M8 (24 mm)
4-6202-00802420
Podložka velká M10 (30 mm)
4-6202-01003025
Matice šestihranná M8
4-6101-00800000
Matice šestihranná M10
4-6101-01000000
Matice spojovací M8
4-6105-00803000
Matice spojovací M10
4-6105-01003000
KOTVENÍ DO LEHKÝCH MATERIÁLŮ
Schematický
obrázek
Název
Objednací
číslo
Kotva do plechu φ8x21 (M4)
1-6710-00802100
Kotva do sádrokartonu φ10x52 (M5)
1-6710-01005200
Kotva do sádrokartonu φ10x65 (M5)
1-6710-01006500
Vrut do sádrokartonu M6x39
8-6820-00603900
VERZE 1.0
55
13. Kotvení
KOTVENÍ K OCELOVÉ KONSTRUKCI
X-BT ZÁVITOVÉ HŘEBY Z NEREZOVÉ OCELI - NASTŘELOVACÍ
X-BT Závitové hřeby z nerezové oceli slouží k pevnému a spolehlivému spojení KNS SOLACE s ocelovou
konstrukcí. Hřeby jsou určeny pro aplikaci do oceli (i vysoko pevnostní) o minimální tloušťce základního materiálu
8 mm. Při dodržení předepsaného montážního postupu je možné X-BT hřeby aplikovat na OK opatřené finálním
nástřikem při zaručení odolnosti proti korozi. Maximální zatížení při namáhání v tahu je 1,8 kN.
Pro aplikaci je nutné použít nastřelovací pistoli HILTI DX 351 BT (prachem poháněný vsazovací přístroj) s hřeby
M6 a M10 nebo HILTI DX 351 BTG (prachem poháněný vsazovací přístroj) s hřeby M8. Pro oba typy pistolí se
používají výhradně hnědé, vysoce přesné nábojky typu 6,8/11M.
Pro správné dotažení matice na X-BT hřebu, je nutno použít momentový klíč.
Maximální dotahovací moment je 8 Nm.
Hřeby je možné dodávat s těsnící podložkou i bez ní.
Balení obsahuje 100 kusů hřebů, vrták s dorazem, kalibr pro kontrolu hloubky vsazení a chránič povrchu.
4-6101-00600000
4-6101-00800000
4-6101-01000000
4-6202-00601815
4-6202-00802420
4-6202-00803015
4-6202-00803515
4-6202-01003025
Objednací číslo
Nerez
Název
Délka
[mm]
4-6850-00602400
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M6
24
4-6850-00801500
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M8
15
4-6850-01002400
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M10
24
SPOJOVACÍ SADY C PROFIL - I PROFIL
Spojovací sada C profil - I profil M10 slouží pro uchycení závěsu na ocelovou konstrukci tvořenou I profily pomocí
profilu UNIVERZAL C.
Spojovací sada C profil - I profil M10x65 se skládá ze šroubu M10x65 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou a z
profilovaného ocelového plechu.
Spojovací sada C profil - I profil M10x55 se skládá ze šroubu M10x55 s kladívkovou hlavou, maticí a podložkou
a z profilovaného ocelového plechu.
Spojovací sada U/C profil (event. 2C profil)- I profil třmenová slouží pro uchycení daného profilu KNS na
ocelovou konstrukci tvořenou I profily. K takto uchycenému profilu je možné dále upevňovat potřebné konstrukce
KNS. Skládá se z ocelového třmene se dvěma maticemi a podložkami a z ocelového plechu.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Hmotnost
[kg/ks]
3-6532-01006500
Spojovací sada C profil - I profil M10x65
0,26
3-6532-01005500
Spojovací sada C profil - I profil M10x55
0,23
3-6530-00000000
Spojovací sada U/C profil - I profil třmenová
0,40
3-6531-00000000
Spojovací sada 2C profil - I profil třmenová
0,45
I-ÚCHYT
I-úchyt slouží pro spolehlivé upevnění stropních závěsů k vodorovně uloženým ocelovým nosníkům z I profilu.
Maximální dovolené zatížení jednoho úchytu je 3kN při rovnoměrném oboustranném zatížení stropního závěsu.
V případě užití v trase jednostranné nebo nerovnoměrně zatížené je nutné kontrolním výpočtem rozhodnout o
možnosti nasazení tohoto uchycení.
Jeden I-úchyt se skládá ze dvou kusů spojovací sady C profil - I profil M10x65 a jednoho kusu profilu UNIVERZAL C
podle zvolené délky.
Stropní závěs se k I-úchytům připevní pomocí šroubů M10x25 s šestihrannou hlavou a kosou maticí
(O.Č. 3-6512-01002500), tyto šrouby nejsou součástí dodávky, a je nutno je objednat zvlášť.
3-6512-01002500
56
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
1-6805-00020025
3-6805-00020025
Úchyt I 200
1-6805-00030025
3-6805-00030025
Úchyt I 300
300
1,17
1-6805-00040025
3-6805-00040025
Úchyt I 400
400
1,39
1-6805-00050025
3-6805-00050025
Úchyt I 500
500
1,61
1-6805-00080025
3-6805-00080025
Úchyt I 800
800
2,27
1-6805-00100025
3-6805-00100025
Úchyt I 1000
1000
2,65
200
Hmotnost
[kg/ks]
0,95
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
T-ÚCHYT
T-úchyt slouží pro upevnění výložníku na svislé sloupy tvořené ocelovým I profilem. Maximální dovolené
zatížení úchytu je 600N.
Jeden T-úchyt se skládá ze dvou kusů spojovací sady C profil - I profil M10x65, jednoho šroubu M10x25 s
ozubenou hlavou, maticí a podložkou a jednoho svařence z profilů UNIVERZAL C 50x25 dle zvolené délky.
L
150
Výložník se k T-úchytu připevní pomocí šroubů M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
(O.Č. 3-6510-01002500). Jeden šroub pro připevnění výložníku STANDARD je součástí dodávky, pro
připevnění výložníku UNIVERZAL druhý šroub není součástí dodávky, a je nutno jej objednat zvlášť.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-6804-00020025
Úchyt T 200 - I profil
200
1,30
3-6804-00030025
Úchyt T 300 - I profil
300
1,52
3-6804-00040025
Úchyt T 400 - I profil
400
1,74
ROZPĚRNÝ NOSNÍK
32
H
100
Nosník rozpěrný slouží pro uchycení prvků KNS do vnitřních stran (rozepřením mezi příruby) ocelových
profilů I nebo U. Jeden rozpěrný nosník se skládá ze dvou kusů hlavice nosníku rozpěrného a jednoho
kusu profilu UNIVERZAL C 50x25 podle zvolené délky (nutno zvolit podle velikosti ocelového profilu, na
který je montáž zamýšlena).
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-6803-03210025
Hlavice nosníku rozpěrného
3-6803-10013025
Nosník rozpěrný 100 - 130
3-6803-13016525
Nosník rozpěrný 130 - 165
3-6803-16521525
Nosník rozpěrný 165 - 215
3-6803-21526525
Nosník rozpěrný 215 - 265
3-6803-26531525
Nosník rozpěrný 265 - 315
3-6803-31536525
Nosník rozpěrný 315 - 365
Hmotnost
[kg/ks]
PŘÍCHYTKA PŘIVAŘOVACÍ
Typ A
25
Příchytka přivařovací slouží pro uchycení prvků KNS k ocelové konstrukci, především k velkým ocelovým
nosníkům, zabetonovaným ocelovým pásnicím apod. k nimž není možné, nebo vhodné, kotvit jiným
způsobem. Přivařovací příchytka je vyrobena z válcovaného profilu U50, který se otevřenou stranou
přivaří k ocelové konstrukci. V protější plné straně jsou vyříznuty otvory, ke kterým se prvky KNS připevní
pomocí Šroubu M10 s kladívkovou hlavou (O.Č. 4-6004-01002500), nebo pomocí Šroubu M10x25 se
šestihrannou hlavou (O.Č. 4-6002-01002500 ) a Matice kladívkové M10 (O.Č. 4-6104-01000000).
21x43
100
200
Typ B
25
50
40
50
80
21x43
Objednací číslo
Název
0-6801-05020000
Příchytka přivařovací A
0-6802-05008000
Příchytka přivařovací B
50
VERZE 1.0
57
14. Příslušenství
14. PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KPC1
Příchytka kabelová KPC1 se používá pro pevné a bezpečné přichycení kabelů v trasách vytvořených
z žebříku kabelového Standard.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg/100 ks]
3-5010-00001200
Příchytka kabelová KPC1 12
12
3,00
3-5010-00001600
Příchytka kabelová KPC1 16
16
3,00
3-5010-00002000
Příchytka kabelová KPC1 20
20
4,00
3-5010-00002400
Příchytka kabelová KPC1 24
24
4,00
3-5010-00002800
Příchytka kabelová KPC1 28
28
4,00
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 32
32
6,00
3-5010-00003600
Příchytka kabelová KPC1 36
36
7,00
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 40
40
8,00
3-5010-00004400
Příchytka kabelová KPC1 44
44
9,00
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 48
48
10,00
3-5010-00005200
Příchytka kabelová KPC1 52
52
10,00
3-5010-00005600
Příchytka kabelová KPC1 56
56
11,00
3-5010-00006000
Příchytka kabelová KPC1 60
60
14,00
3-5010-00006400
Příchytka kabelová KPC1 64
64
16,00
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 70
70
16,00
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KP
Příchytka kabelová KP se používá pro pevné a bezpečné přichycení kabelů v jednoduchých stoupacích či stropních trasách vytvořených z Profilu C 50x25x2 nebo Profilu C 50x20 COMBI (event. Profil
UNIVERZAL C 50x50 a Profil UNIVERZAL C 50x25 a výložníku a nosníku vytvořených z těchto profilů).
Vyrábí se z ocelového plechu žárově zinkovaného kontinuálně (sendzimirzinek).
58
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Název
2-5001-00001200
Příchytka kabelová KP 12
Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg/100 ks]
12
2,30
2-5001-00001400
Příchytka kabelová KP 14
14
2,50
2-5001-00001800
Příchytka kabelová KP 18
18
2,70
2-5001-00002200
Příchytka kabelová KP 22
22
2,80
2-5001-00002600
Příchytka kabelová KP 26
26
3,40
2-5001-00003000
Příchytka kabelová KP 30
30
4,00
2-5001-00003400
Příchytka kabelová KP 34
34
4,40
2-5001-00004000
Příchytka kabelová KP 40
40
7,50
2-5001-00004600
Příchytka kabelová KP 46
46
9,60
2-5001-00005200
Příchytka kabelová KP 52
52
10,00
2-5001-00006000
Příchytka kabelová KP 60
60
11,90
2-5001-00008200
Příchytka kabelová KP 82
82
14,50
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ ESM SE ZÁVITEM M6
Příchytka kabelová ESM se závitem M6 se používá pro vedení jednoho nebo svazku kabelů v jednoduchých trasách. Doporučená rozteč příchytek je 500 mm. Na zeď nebo na strop se připevňuje buď přímo
pomocí ocelových kotev nebo pomocí Sady pro připevnění příchytky ESM k Výložníku UNIVERZAL nebo
Profilu UNIVERZAL C na profily upevněné na zeď nebo strop.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Kotva natloukací
Správně
Kotva natloukací
Špatně
Název
Průměr
[mm]
Balení
[ks]
2-5070-00000600
Příchytka ESM M6 L - 6
6
100
2-5070-00000800
Příchytka ESM M6 L - 8
8
100
2-5070-00001000
Příchytka ESM M6 L - 10
10
100
2-5070-00001200
Příchytka ESM M6 L - 12
12
100
2-5070-00001400
Příchytka ESM M6 L - 14
14
100
2-5070-00001500
Příchytka ESM M6 L - 15
15
100
2-5070-00001600
Příchytka ESM M6 L - 16
16
100
2-5070-00001800
Příchytka ESM M6 L - 18
18
100
2-5070-00002000
Příchytka ESM M6 L - 20
20
100
2-5070-00002200
Příchytka ESM M6 L - 22
22
100
2-5070-00002500
Příchytka ESM M6 L - 25
25
100
2-5070-00002600
Příchytka ESM M6 L - 26
26
100
2-5070-00002800
Příchytka ESM M6 L - 28
28
100
2-5070-00003200
Příchytka ESM M6 L - 32
32
50
2-5070-00003500
Příchytka ESM M6 L - 35
35
50
2-5070-00004000
Příchytka ESM M6 L - 40
40
50
2-5070-00004200
Příchytka ESM M6 L - 42
42
50
2-5070-00005000
Příchytka ESM M6 L - 50
50
25
2-5070-00005500
Příchytka ESM M6 L - 55
55
25
2-5070-00006000
Příchytka ESM M6 L - 60
60
25
2-5070-00006300
Příchytka ESM M6 L - 63
63
25
Kotva nesmí zasahovat do prostoru pro kabel, v případě, že kotva do kabelového prostoru zasahuje, je nutno použít vymezovací Matici šestihrannou sníženou M6
(O.Č. 4-6110-00600000). I v případě použití vymezovací matice musí být závit příchytky našroubován celou délkou na závitu kotvy.
Výše uvedená pravidla pro kotvu platí i pro Příchytku STK, Vrut do sádrokartonu a X-BT závitový hřeb z nerezové oceli.
PŘÍSLUŠENSTVÍ K UKOTVENÍ PŘÍCHYTKY ESM
Pro správnou funkci Kotvy natloukací M6x50 doporučujeme používat dodávaný Vrták SDS 6x32 s
dorazem pro zajištění správné hloubky vrtaného kotevního otvoru. Tato kotva neobsahuje matici ani
podložku.
Příchytka STK slouží pro uchycení na ocelový nosník (běžně válcovaný profil I, C apod.), připevnění se
provádí naražením příchytky na okraj profilu.
Spojka UNIVERZAL - ESM slouží pro připevnění příchytky kabelové ESM se závitem M6 k Výložníku
UNIVERZAL nebo k Profilu UNIVERZAL C.
Objednací číslo
Název
4-6110-00600000
Matice šestihranná snížená M6
1-6703-00605000
Kotva natloukací M6x50
4-6703-00605000
Kotva natloukací M6x50
1-6710-00802100
Kotva do plechu φ8x21 (M4)
1-6710-01005200
Kotva do sádrokartonu φ10x52 (M5)
1-6710-01006500
Kotva do sádrokartonu φ10x65 (M5)
8-6820-00603900
Vrut do sádrokartonu M6x39
8-5090-00000700
Příchytka STK 7
8-5090-00001200
Příchytka STK 12
8-5090-00002000
Příchytka STK 20
4-6511-00603000
Spojka UNIVERZAL - ESM
4-6850-00602400
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M6
VERZE 1.0
59
14. Příslušenství
KRYTKA C PROFILŮ
Krytky C profilů jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu žluté barvy, slouží jako ochrana před poraněním.
Objednací číslo
Název
5-3510-05005000
Krytka ochranná profilu C 50x50 a profilu U 50x50
5-3511-05002500
Krytka ochranná profilu C 50x25
KRYTKA PODÉLNÁ PROFILU C
Krytka podélná profilu C je vyrobena z bezhalogenového plastu žluté barvy, slouží jako ochrana před
poraněním.
Objednací číslo
Název
5-3512-00000000
Krytka podélná profilu C
KRYTKA OCHRANNÁ ŽEBŘÍKU STANDARD
Krytky ochranné žebříku STANDARD jsou vyrobeny z bezhalogenového plastu žluté barvy, slouží jako
ochrana před poraněním.
Levá
Objednací číslo
Název
5-1196-00006500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 65 Levá
5-1197-00006500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 65 Pravá
5-1196-00011500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 115 Levá
5-1197-00011500
Krytka ochranná žebříku STANDARD 115 Pravá
Pravá
KRYTKA HRAN
Krytka hran je vyrobena z bezhalogenového plastu. Slouží jako ochrana kabelu při přechodu ostré hrany
a současně jako ochrana před poraněním. Dodává se na délku v metrech.
Objednací číslo
Název
5-0296-00000000
Krytka hran
PRŮCHODKA ŽLABU KABELOVÉHO
Průchodka žlabu kabelového chrání kabely odbočující čtvercovými otvory
ve dně Žlabu kabelového Standard.
60
Objednací číslo
Název
5-8901-05005000
Průchodka žlabu kabelového
Rozměr
[mm]
57x57
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
PÁSKA STAHOVACÍ
Páska stahovací slouží pro svazkování nebo uchycení kabelů ve trasách.
Objednací číslo
Nerez
Název
4-5099-26000800
Páska stahovací 260x8
4-5099-34001000
Páska stahovací 340x10
ZINKOVÝ SPRAY
Zinkový spray se používá na ošetření řezných a střižných hran
nebo drobných poškození zinkového povlaku.
Objednací číslo
Název
9-9001-40000000
Spray zinkový
Objem
[ml]
400
KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ
Krabice je vyrobena z plastu oranžové barvy. Dodává se včetně vnitřní svorkovnice. Kotvení je možné
šrouby M6 pro uchycení ke konstrukci KNS, nebo s kotvami M6x50 pro ukotvení do stěny.
Objednací číslo
Název
5-9201-10510540
Krabice elektroinstalační 105x105x40 PO - šrouby M6
5-9202-10510540
Krabice elektroinstalační 105x105x40 PO - kotvy M6x50
DESKA PŘÍSTROJOVÁ
Deska přístrojová je vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Spouží pro uchycení elektroinstalačních krabic, vypínačů, lehčích světel apod. Upevňuje se na vnější
stranu bočnice žlabu nebo žebříku kabelového pomocí 2 až 3 šroubů vratových M6x12 s maticí
límcovou (O.Č. 8-6305-00601200).
Je třeba zvolit velikost desky podle výšky bočnice žlabu či žebříku na který je montáž zamýšlena.
Konstrukce přístrojové desky umožňuje nad úrovní bočnice vytvořit ohyb pro případ potřeby naklonění
připevněného přístroje do určitého úhlu.
Šrouby nejsou součástí dodávky, a je nutno je objednat zvlášť.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-9301-16018015
Deska přístrojová 160x180 (65)
3-9302-16023015
Deska přístrojová 160x230 (115)
VERZE 1.0
61
15. Odlehčovač tahu (WUM)
15. ODLEHČOVAČ TAHU (WUM)
ODLEHČOVAČ TAHU ( WUM) S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Odlehčovač tahu (tzv. WUM) slouží pro zajištění odlehčení tahu kabelů při vertikální montáži trasy s
požadavkem na integrovanou funkčnost při požáru dle ZP 27/2008 nebo DIN 4102-12. Pokud je WUM
použit v intervalech do 3,5 m, není nutné provádět smyčkování kabelů.
Obsah dodávky pro položky WUM:
-požárně odolný kryt
-upevňovací sada (závitová tyč s potřebnými maticemi a podložkou)
-ohniodolný tmel S100SM-K
-minerální vlna
Pro upevnění WUMu je dále třeba objednat profil C 2970/2 SLD (dodávaný v délce 2 m), kotvy pro
připevnění profilu a příchytky kabelové B xx D pro přichycení kabelů k profilu.
Objednací číslo
Název
9-9501-37013500
WUM 300 E30 100x370x135
9-9501-47013500
WUM 400 E30 100x470x135
9-9501-57013500
WUM 500 E30 100x570x135
9-9503-47018500
WUM 300 E90 200x470x185
9-9503-57018500
WUM 400 E90 200x570x185
9-9503-67018500
WUM 500 E90 200x670x185
1-3430-00200015
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM (galvanicky pozinkováno)
3-3430-00200015
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM
1-6790-00605000
Kotva natloukací KDM pro WUM
4-6703-00605000
Kotva natloukací M6x50
3-6701-00606500
Kotva průvlaková M6x65
4-6701-00606500
Kotva průvlaková M6x65
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ PRO WUM
62
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Průměr
[mm]
3-5003-00001200
Příchytka kabelová B 12 D
12
3-5003-00001400
Příchytka kabelová B 14 D
14
3-5003-00001600
Příchytka kabelová B 16 D
16
3-5003-00001800
Příchytka kabelová B 18 D
18
3-5003-00002200
Příchytka kabelová B 22 D
22
3-5003-00002600
Příchytka kabelová B 26 D
26
3-5003-00003000
Příchytka kabelová B 30 D
30
3-5003-00003400
Příchytka kabelová B 34 D
34
3-5003-00003800
Příchytka kabelová B 38 D
38
3-5003-00004200
Příchytka kabelová B 42 D
42
3-5003-00004600
Příchytka kabelová B 46 D
46
3-5003-00005000
Příchytka kabelová B 50 D
50
3-5003-00005400
Příchytka kabelová B 54 D
54
3-5003-00005800
Příchytka kabelová B 58 D
58
3-5003-00006400
Příchytka kabelová B 64 D
64
3-5003-00007000
Příchytka kabelová B 70 D
70
3-5003-00007600
Příchytka kabelová B 76 D
76
3-5003-00008200
Příchytka kabelová B 82 D
82
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
PRŮŘEZ NAMONTOVANÝM WUMEM
Legenda:
1 - Požárně odolný kryt (WUM)
2 - Upevňovací sada (závitová tyč, speciální matice do C profilu, matice, podložka)
3 - Minerální vlna
4 - Požárně odolný tmel S100SM-K
5 - Profil C 2970/2 SLD
6 - Kotva natloukací KDM pro WUM
7 - Příchytka kabelová B xx D
VERZE 1.0
63
16. Spojovací materiál a šroubové sady
16. SPOJOVACÍ MATERIÁL A ŠROUBOVÉ SADY
Schematický
obrázek
Název
Objednací
číslo
Příklad použití
Připojení žlabu k výložníku STANDARD,
připevnění spojek, připevnění držáků víka
Šroub vratový M6x12 s maticí
límcovou
8-6305-00601200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
3-6306-01002500
Pro připojení výložníků
ke stropním závěsům,
pro spojování Univerzálního
úhelníku a C profilu
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou
3-6510-01002500
Pro připojení výložníků
ke stropním závěsům a C profilům
4-6502-00000000
Pro připojení žlabu k výložníku UNIVERZAL
4-6503-00000000
Pro připojení žebříku k výložníku STANDARD
4-6504-00000000
Pro připojení žebříku k výložníku UNIVERZAL
4-6104-01000000
Pro připevnění k C profilu
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Spojka žebřík - výložník STANDARD
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Matice kladívková M10
Lze nahradit sadou 4-6305-00601000
3-6103-01000000
Matice ozubená M10
Pro připevnění k C profilu
4-6103-01000000
64
Matice límcová M6
4-6102-00600000
Matice límcová M8
4-6102-00800000
Matice límcová M10
4-6102-01000000
Matice estihranná M6
4-6101-00600000
Matice šestihranná M8
4-6101-00800000
Matice šestihranná M10
4-6101-01000000
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Schematický
obrázek
Název
Šroub vratový M6x10 s maticí
límcovou
Objednací
číslo
Příklad použití
4-6305-00601000
Připojení žlabu k výložníku STANDARD,
připevnění spojek, připevnění držáků víka
Šroub vratový M10x25 s maticí límcovou
8-6305-01002500
Pro připojení výložníků
ke stropním závěsům,
pro spojování Univerzálního
úhelníku a C profilu
Šroub M10x25 se šestihrannou hlavou
4-6002-01002500
Šroub M10x35 se šestihrannou hlavou
4-6002-01003500
Šroub M10x45 se šestihrannou hlavou
4-6002-01004500
Podložka velká M6 (18 mm)
4-6202-00601815
Podložka velká M8 (24 mm)
4-6202-00802420
Podložka velká M8 (30 mm)
4-6202-00803015
Podložka velká M8 (35 mm)
4-6202-00803515
Podložka velká M10 (30 mm)
4-6202-01003025
Podložka pružná M6
4-6203-00601216
Podložka pružná M8
4-6203-00801520
Podložka pružná M10
4-6203-01001822
Podložka vějířová M6
4-6204-00601107
Podložka vějířová M8
4-6204-00801508
Podložka vějířová M10
4-6204-01001809
Šroub IMBUS M10x25
4-6006-01002500
Šroub IMBUS M10x45
4-6006-01004500
Šroub IMBUS M10x70
4-6006-01007000
Šroub IMBUS M10x120
4-6006-01012000
Šroub M10x70 s maticí a distancí
3-6310-01007000
Pro použití s hlavicí 200x150 a hlavicemi
stavitelnými 150x60 nebo 150x150
4-6505-00000000
Pro uchycení přepážky k žebříku
3-6512-01002500
Pro připevnění závěsu na profil UNIVERZAL C
při kotvení na ocelovou konstrukci (ocelové
nosníky)
Spojka žebřík - přepážka
Šroub M10x25 s šestihrannou
hlavou a kosou maticí
VERZE 1.0
65
16. Spojovací materiál a šroubové sady
Název
Objednací
číslo
Příklad použití
Spojovací sada profilů UNIVERZAL kladívková
4-6513-00000000
Pro spojení dvou profilů UNIVERZAL C
čtvercovými otvory
Hák profilu UNIVERZAL
4-6821-00000000
Pro možné zavěšení výložníku na profil
nebo závěs UNIVERZAL pomocí čtvercového
otvoru
Tyč závitová M8
4-6001-10000800
Tyč závitová M10
4-6001-10001000
Matice spojovací M8
4-6105-00803000
30
1000
Schematický
obrázek
Pro spojení dvou tyčí závitových
Matice spojovací M10
4-6105-01003000
Spojovací sada UNIVERZAL - tyč závitová M8
4-6520-00800000
Spojovací sada UNIVERZAL - tyč závitová M10
4-6520-01000000
Ø 11
100
35x11
16x11
56 45
- 6 0°
66
Úchyt stavitelný pro tyč závitovou
- 6 0°
4-6822-00000030
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU KNS SOLACE
Údržbu KNS SOLACE provádí jeho provozovatel.
Pokud je KNS SOLACE provozován ve statickém režimu (do systému nejsou přenášeny nárazy ani chvění) je systém bezúdržbový.
V případě, že je KNS SOLACE namontován na technologická zařízení nebo pomocné stavební konstrukce technologických zařízení, z nichž se přenáší do KNS chvění a vibrace
doporučujeme v pravidelných intervalech, nejdéle jednou za tři roky, zkontrolovat a případně dotáhnout šroubové spoje.
Pokud je KNS SOLACE namontován na volném prostranství kde je vystaven nárazům způsobených poryvy větru doporučujeme provádět kontrolu jednou ročně.
Bez ohledu na výše uvedené doporučené časy kontrol je nutné z KNS a v něm uložených kabelů odstraňovat usazený prach. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat čištění KNS a vněm
uložených kabelů pokud je tento provozován v prostorách kde se vyskytuje hořlavý prach (např. moučný nebo uhelný).
Interval kontroly a čištění stanoví provozovatel KNS s ohledem na množství usazovaného hořlavého prachu. K odstraňování prachu doporučujeme používat vysavač.
U venkovního nasazení KNS SOLACE je potřeba odstraňovat ze systému sníh a led, aby nedošlo k přetížení systému působením silových účinků tíhy sněhu nebo ledu.
Při všech údržbářských a čistících operací na KNS je nutno dbát obecných i interních bezpečnostních předpisů.
Tento předpis je závazný pro všechny provozovatele KNS SOLACE.
KLASIFIKACE STANDARDNÍ A NADSTANDARDNÍ TECHNICKÉ POMOCI
POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SOLACE a.s.
Standardní technická pomoc (bezplatná)
Standardní technická pomoc zahrnuje především školení pro projektanty a montéry v oblasti nasazení KNS a ohniodolných kabelů. Tato školení jsou dvoudenní, konají se v
logistickém centru v Rosicích a jsou zakončeny testem získaných znalostí. Dále je do této skupiny pomoci řazeno rovněž poskytování katalogů, technických informací, montážních
manuálů a jejich upgradů. Dále pak poskytování konzultací řešících běžné situace vzniklé v průběhu projektování i realizace stavby. Na velkých stavbách je v rámci základních služeb
poskytován odborný technický dozor pracovníkem SOLACE a.s., který je fyzicky přítomen na stavbě.
Nadstandardní technická pomoc (placená zákazníkem)
Nadstandardní technická pomoc zahrnuje vystavení certifikátu při úspěšném složení testu vykonaného na závěr školení. Dále pak technické výkresy a typové řezy zpracované na
přání zákazníka našim projekčním oddělením. Balík typových řezů může obsahovat pouze řezy, které si klient sám vybere v provedení dle svých požadavků (tyto typové řezy se
stávají majetkem klienta), nebo balík obvyklých řezů vytipovaných pracovníky Solace a.s. na základě zkušeností s obdobnými obchodními případy. Do nadstandardní technické
pomoci spadá řešení nestandardních situací vzniklých přímo na stavbě a situací vzniklých díky specifickým podmínkám projektu nebo stavby. Do této skupiny pomoci patří i veškeré
inženýrské výpočty a z nich plynoucí návrhy řešení.
V Praze, 6. června 2011
VERZE 1.0
67
ZÁSADY MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ KNS SOLACE
Tyto podmínky platí pro skladování kovových výrobků vyráběných a dodávaných společností SOLACE a.s. Praha. Jsou v souladu s normou
ČSN EN 65721-3-1 (Klasifikace podmínek prostředí, Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti,
Oddíl 1: Skladování výrobků).
Verze 1.1
I. Popis výrobku
1.
Kabelový nosný systém SOLACE se skládá z dílů vyrobených z různých druhů
oceli nebo z plastu. Výrobky z oceli mohou být opatřeny několika druhy povrchové
úpravy v závislosti na požadavcích na odolnost proti působení vlivů okolí.
II. Všeobecně
1.
Výrobky je nutné ochránit před škodlivými vlivy, jako jsou mechanické poškození,
chemické vlivy nebo tr valé vibrace. Pravidla ochrany proti povětrnostním vlivům
jsou uvedena dále dle druhu povrchové úpravy.
2.
Při vyskladňování se musejí odebírat výrobky nejdéle skladované (systém FIFO).
3.
Skladované výrobky musejí být ve skladu řádně a viditelně označeny skladovou
kartou, aby nedošlo k jejich záměně. Výrobky s danou povrchovou úpravou musí
být skladovány společně.
4.
Všechny výrobky musí být skladovány pouze na trvale zpevněných plochách
(beton, živice, dlažba, panely atd.). Skladování na řádně nezpevněných plochách
se zakazuje.
5.
Pokud dojde k drobnému poškození povrchové úpravy, je nutno bezodkladně
poškozené místo ošetřit odpovídajícím způsobem. Toto nařízení se týká dílů pozinkovaných, dílů opatřených potahem polyetylénu a dílů chráněných nanesením
práškové barvy.
6.
Na otevřeném prostranství nesmí být ani krátkodobě skladován žádný materiál
balený v papírových krabicích.
7.
Veškeré díly musí být uskladněny tak, aby nedocházelo během skladování k
deformacím dílů.
III. Požadavky na skladování
1.
Výrobky musejí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo
k jejich poškození.
2.
Specifikace skladu:
•
Místo chráněné proti povětrnostním vlivům, tj. na uzavřeném místě, kde jsou přímé
vlivy počasí vyloučeny
•
Musí se zcela vyloučit přítomnost vody, a to jak kapající nebo stříkající, tryskající,
kondenzáty, atd.
•
Prostor musí garantovat naprosté vyloučení chemických vlivů vznikajících v
důsledku aerosolů solí
3.
Při skladování a manipulaci s materiálem před a během montáže je nutno dbát,
aby dodané díly nebyly vystavovány nebezpečí poškození vlivem mechanických
nebo chemických dějů. To znamená, že musí být chráněny před potřísněním
kyselinami, před odletujícími okujemi při pálení a svařování OK, rozžhavenými jiskrami oceli při řezání materiálu rozbrušovacími bruskami a podobnými
negativními vlivy.
4.
Díly chráněné polyetylénovým potahem, nanesenou práškovou barvou a díly s
povrchovou úpravou galvanickým nebo sendzimirickým pozinkováním musí být
uloženy tak, aby byly chráněny před deštěm a sněžením, tedy v zastřešeném
větratelném prostoru. Musí být zabezpečeno, aby nedocházelo na těchto dílech
ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Díly žárově zinkované ponorem, nebo z nerezu,
mohou být uloženy na volném prostranství a vystaveny povětrnostním vlivům.
5.
Veškeré díly, bez ohledu na povrchovou úpravu, však musí být chráněny před
potřísněním kyselinami, před odletujícími okujemi při pálení a svařování OK,
rozžhavenými jiskrami oceli při řezání materiálu rozbrušovacími bruskami a
podobnými negativními vlivy. Díly chráněné polyetylénovým povlakem a díly
ošetřené epoxidovou práškovou barvou nesmí být vystavovány UV záření.
IV. Specifické požadavky na skladování podle druhu povrchové úpravy
1.
Galvanicky pozinkované:
•
Postup pokovení a užitné vlastnosti se řídí EN 12329.
•
Takto upravené díly musí být skladovány ve zcela suchém, větraném prostředí,
kde nedochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a díly jsou naprosto chráněny před
jakýmkoliv kontaktem s vodou.
•
KNS SOLACE používá v současnosti tuto ochranu jen pro drobný spojovací
materiál.
68
2.
•
•
•
3.
•
•
•
4.
•
•
5.
•
•
6.
•
•
7.
•
•
Sendzimirzinek (pásově zinkováno ponorem) :
Postup nanášení vrstvy kovu a užitné vlastnosti se řídí EN 10327.
Takto upravené díly musí být skladovány v suchém větraném prostředí na
uzavřeném místě, kde jsou přímé vlivy počasí vyloučeny a kde nedochází ke
kondenzaci vzdušné vlhkosti. .
KNS SOLACE používá tuto ochranu při výrobě všech nosných prvků určených do
neagresivního prostředí.
Žárově zinkováno ponorem:
Postup nanášení vrstvy kovu a užitné vlastnosti se řídí ČSN EN ISO 1461.
Takto upravené díly mohou být skladovány v běžném venkovním prostředí, kde
jsou přímé vlivy počasí vyloučeny (např. přístřešek).
KNS SOLACE používá tuto ochranu při výrobě všech nosných prvků.
Polyetylénový povlak :
Na díly je nanesen bezhalogenový plast. Pro slabou odolnost tohoto plastu proti
UV záření je nevhodné skladovat takto ošetřené díly ve venkovním prostředí.
Skladovací teplota se pohybuje od -20 do +70 °C. Díly takto ošetřené nesmí být
ohroženy především benzínovými, ale ani jinými chemickými parami .
Prášková barva :
Na hotový pozinkovaný výrobek je elektrostaticky nanášena prášková barva, která
je následně vytvrzena v peci.
Běžně jsou dodávány díly ošetřené epoxidovou práškovou barvou, která má
malou odolnost proti UV záření, a proto není možné skladovat tyto díly na místech
slunečního svitu.
Nerez:
Pro výrobu jsou používány výhradně oceli A4 a A2.
Kromě obecných podmínek v čl. II nejsou stanoveny žádné další zvláštní
požadavky na skladovací podmínky.
Výrobky z plastu:
Z plastických hmot jsou vyráběny různé krytky,
Tyto výrobky jsou dodávány v papírových krabicích, a proto je nutné je skladovat v
uzavřeném zastřešeném prostředí.
V. Požadavky na skladování podle typu dílů
1.
Nosná media:
•
Skladování nosných medií žebříků a žlabů se řídí obecnými zásadami bezpečnosti
práce.
•
Výška na sebe položených, proti sesunutí a pádu nezajištěných medií nesmí být
větší jak jeden metr. Pokud jsou media svázána k sobě a k paletě, na nichž jsou
uložena, může být výška takto uložených medií maximálně dva metry.
•
Při manipulaci s Euro paletami musí být materiál pevně připevněn k paletě. Pokud
se materiál k paletě připevňuje pomocí pásky, je nutné používat pásku plastovou
nebo nerezovou, v případě použití obyčejných ocelových pásek musí být pásky
v místě kontaktu s díly KNS podloženy plastovými nebo papírovými podložkami.
Totéž platí i o kovových doplňcích plastové pásky.
•
Výška vrstvy příslušenství (například kolena, oblouky a T-kusy), neuložených v
kovových paletách nesmí být větší než jeden metr.
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Jmenovitý rozměr
1.
2.
•
•
3.
•
•
Počet kusů na kovové
paletě SOLACE
Počet kusů na
dřevěné paletě EURO
Žlab 100x65
144
112
Žlab 200x65
80
56
Žlab 300x65
52
36
Žlab 400x65
34
20
Žlab 500x65
28
20
Žlab 600x65
24
18
Žebřík 200x65
56
44
Žebřík 300x65
40
32
Žebřík 400x65
28
16
Žebřík 500x65
24
16
Žebřík 600x65
18
14
Závěsy výložníky:
Závěsy, výložníky, tyče a díly podobného charakteru je nutno skladovat, pokud to
jejich rozměry umožňují, buď v dřevěných, nebo kovových bednách.
Větší a delší díly jsou skladovány na paletách, kde musí být naskládány a
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí nebo pádu, při kterém by mohlo dojít k
poškození povrchové úpravy nebo ohrožení zdraví skladových pracovníků.
Spojovací součásti:
Spojovací materiál, šrouby a matice, spojky a podobný drobný materiál je
dodáván v papírových krabicích.
Tyto krabice je nutno skladovat v regálech v uzavřených a zastřešených
skladovacích prostorách.
ZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAVY DÍLŮ KNS SOLACE
Označení
Povrchová úprava (materiál)
0
Díly bez povrchové úpravy
1
Galvanické zinkování
2
Sendzimirické zinkování
3
Žárové zinkování ponorem
4
Nerez
5
Plast
6
Pryž
7
Zinek a prášková barva
8
Jiná (výše nespecifikovaná) povrchová úprava
9
Barvy, nástroje, apod.
VERZE 1.0
69
Rejstřík objednacích čísel
REJSTŘÍK OBJEDNACÍCH ČÍSEL
Objednací číslo
0-6801-05020000
0-6802-05008000
1-2100-05005040
1-2100-10005040
1-2100-10010040
1-2100-20005040
1-2100-20010040
1-2100-30005040
1-2100-30010040
1-2100-40005040
1-2100-40010040
1-2100-50005040
1-2100-50010040
1-3101-00010020
1-3101-00020020
1-3101-00030020
1-3101-00040020
1-3101-00050020
1-3101-00060020
1-3102-00020025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
1-3102-00050025
1-3102-00060025
1-3102-00070025
1-3102-00080025
1-3102-00100025
1-3102-00150025
1-3131-00000025
1-3301-00020025
1-3301-00030025
1-3301-00040025
1-3301-00050025
1-3301-00060025
1-3301-00070025
1-3301-00080025
1-3301-00100025
1-3301-00120025
1-3301-00150025
1-3301-00200025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
1-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00060025
1-3302-00070025
1-3302-00080025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
1-3302-00200025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
1-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00060025
1-3401-00080025
1-3401-00100025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
70
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
57
57
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
41
41
41
41
41
41
41
41
41
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
1-3402-00020025
1-3402-00030025
1-3402-00040025
1-3402-00050025
1-3402-00080025
1-3402-00100025
1-3402-00120025
1-3402-00150025
1-3402-00200025
1-3402-00300025
1-3402-00600025
1-3403-00300025
1-3403-00600025
1-3430-00200015
1-6703-00605000
1-6710-00802100
1-6710-01005200
1-6710-01006500
1-6790-00605000
1-6805-00020025
1-6805-00030025
1-6805-00040025
1-6805-00050025
1-6805-00080025
1-6805-00100025
1-6851-00601000
1-6851-00602000
1-6851-00801500
1-6851-00802500
2-0102-10006510
2-0102-10011510
2-0102-20006510
2-0102-20011510
2-0102-30006510
2-0102-30011510
2-0102-40006512
2-0102-40011512
2-0102-50006512
2-0102-50011512
2-0102-60006512
2-0102-60011512
2-0220-05006510
2-0220-05011510
2-0220-10006510
2-0220-10011510
2-0220-20006510
2-0220-20011510
2-0220-30006510
2-0220-30011510
2-0221-00006515
2-0221-00011515
2-0222-00006520
2-0222-00011520
2-0223-00006520
2-0223-00011520
2-0224-00006520
2-0224-00011520
2-0225-00006515
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
41
41
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
62
54, 59
55, 59
55, 59
55, 59
62
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
11
11
11
11
11
11
11
9
9
9
9
10
10
10
10
9
2-0225-00011515
2-0295-10000015
2-0295-20000015
2-0295-30000015
2-0295-40000015
2-0295-50000015
2-0295-60000015
2-0298-00006508
2-0298-00011508
2-0401-10006510
2-0401-10011510
2-0401-20006510
2-0401-20011510
2-0401-30006510
2-0401-30011510
2-0401-40006512
2-0401-40011512
2-0401-50006512
2-0401-50011512
2-0401-60006512
2-0401-60011512
2-0411-10006510
2-0411-10011510
2-0411-20006510
2-0411-20011510
2-0411-30006510
2-0411-30011510
2-0411-40006510
2-0411-40011510
2-0411-50006512
2-0411-50011512
2-0411-60006512
2-0411-60011512
2-0412-10006510
2-0412-10011510
2-0412-20006510
2-0412-20011510
2-0412-30006510
2-0412-30011510
2-0412-40006512
2-0412-40011512
2-0412-50006512
2-0412-50011512
2-0412-60006512
2-0412-60011512
2-0501-10006510
2-0501-10011510
2-0501-20006510
2-0501-20011510
2-0501-30006510
2-0501-30011510
2-0501-40006512
2-0501-40011512
2-0501-50006512
2-0501-50011512
2-0501-60006512
2-0501-60011512
2-0601-10006510
2-0601-10011510
2-0601-20006510
2-0601-20011510
str.
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
9
5
5
5
5
5
5
5
5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
Objednací číslo
2-0601-30006510
2-0601-30011510
2-0601-40006512
2-0601-40011512
2-0601-50006512
2-0601-50011512
2-0601-60006512
2-0601-60011512
2-0610-10006510
2-0610-10011510
2-0610-20006510
2-0610-20011510
2-0610-30006510
2-0610-30011510
2-0610-40006512
2-0610-40011512
2-0610-50006512
2-0610-50011512
2-0610-60006512
2-0610-60011512
2-0701-10006510
2-0701-10011510
2-0701-20006510
2-0701-20011510
2-0701-30006510
2-0701-30011510
2-0701-40006512
2-0701-40011512
2-0701-50006512
2-0701-50011512
2-0701-60006512
2-0701-60011512
2-1015-10001210
2-1015-20001210
2-1015-30001210
2-1015-40001510
2-1015-50001510
2-1015-60001510
2-1051-10001110
2-1051-20001110
2-1051-30001110
2-1051-40001410
2-1051-50001410
2-1051-60001412
2-1052-10001210
2-1052-20001210
2-1052-30001210
2-1052-40001510
2-1052-50001510
2-1052-60001510
2-1057-10001210
2-1057-20001210
2-1057-30001210
2-1057-40001510
2-1057-50001510
2-1057-60001510
2-1061-10001210
2-1061-20001210
2-1061-30001210
2-1061-40001510
2-1061-50001510
str.
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
24
24
24
24
24
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Objednací číslo
2-1061-60001510
2-1062-10001210
2-1062-20001210
2-1062-30001210
2-1062-40001510
2-1062-50001510
2-1062-60001510
2-1070-10001210
2-1070-20001210
2-1070-30001210
2-1070-40001510
2-1070-50001510
2-1070-60001510
2-1073-10001210
2-1073-20001210
2-1073-30001210
2-1073-40001510
2-1073-50001510
2-1073-60001510
2-1075-10001210
2-1075-20001210
2-1075-30001210
2-1075-40001510
2-1075-50001510
2-1075-60001510
2-1090-00006510
2-1090-00011510
2-1102-20006515
2-1102-20011515
2-1102-30006515
2-1102-30011515
2-1102-40006515
2-1102-40011515
2-1102-50006515
2-1102-50011515
2-1102-60006515
2-1102-60011515
2-1103-20006515
2-1103-20011515
2-1103-30006515
2-1103-30011515
2-1103-40006515
2-1103-40011515
2-1103-50006515
2-1103-50011515
2-1103-60006515
2-1103-60011515
2-1298-00006508
2-1298-00011508
2-1401-20006515
2-1401-20011515
2-1401-30006515
2-1401-30011515
2-1401-40006515
2-1401-40011515
2-1401-50006515
2-1401-50011515
2-1401-60006515
2-1401-60011515
2-1413-20006515
2-1413-20011515
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
24
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
18
18
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
2-1413-30006515
2-1413-30011515
2-1413-40006515
2-1413-40011515
2-1413-50006515
2-1413-50011515
2-1413-60006515
2-1413-60011515
2-1501-20006515
2-1501-20011515
2-1501-30006515
2-1501-30011515
2-1501-40006515
2-1501-40011515
2-1501-50006515
2-1501-50011515
2-1501-60006515
2-1501-60011515
2-1601-20006515
2-1601-20011515
2-1601-30006515
2-1601-30011515
2-1601-40006515
2-1601-40011515
2-1601-50006515
2-1601-50011515
2-1601-60006515
2-1601-60011515
2-1701-20006515
2-1701-20011515
2-1701-30006515
2-1701-30011515
2-1701-40006515
2-1701-40011515
2-1701-50006515
2-1701-50011515
2-1701-60006515
2-1701-60011515
2-2002-20001210
2-2002-30001210
2-2002-40001510
2-2002-50001510
2-2002-60001510
2-2007-20001210
2-2007-30001210
2-2007-40001510
2-2007-50001510
2-2007-60001510
2-2012-20001210
2-2012-30001210
2-2012-40001510
2-2012-50001510
2-2012-60001510
2-2015-20001210
2-2015-30001210
2-2015-40001510
2-2015-50001510
2-2015-60001510
2-5001-00001200
2-5001-00001400
2-5001-00001800
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
17
17
17
17
17
17
17
17
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
58
58
58
2-5001-00002200
2-5001-00002600
2-5001-00003000
2-5001-00003400
2-5001-00004000
2-5001-00004600
2-5001-00005200
2-5001-00006000
2-5001-00008200
2-5070-00000600
2-5070-00000800
2-5070-00001000
2-5070-00001200
2-5070-00001400
2-5070-00001500
2-5070-00001600
2-5070-00001800
2-5070-00002000
2-5070-00002200
2-5070-00002500
2-5070-00002600
2-5070-00002800
2-5070-00003200
2-5070-00003500
2-5070-00004000
2-5070-00004200
2-5070-00005000
2-5070-00005500
2-5070-00006000
2-5070-00006300
2-7020-01300000
2-7020-01600000
2-7020-02100000
2-7020-02900000
2-7020-03600000
2-7020-04200000
2-7021-01300000
2-7021-01600000
2-7021-02100000
2-7021-02900000
2-7021-03600000
2-7021-04200000
2-7022-01300000
2-7022-01600000
2-7022-02100000
2-7022-02900000
2-7022-03600000
2-7022-04200000
3-0102-10006510
3-0102-10011510
3-0102-20006510
3-0102-20011510
3-0102-30006510
3-0102-30011510
3-0102-40006512
3-0102-40011512
3-0102-50006512
3-0102-50011512
3-0102-60006512
3-0102-60011512
3-0220-05006510
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
3-0220-05011510
3-0220-10006510
3-0220-10011510
3-0220-20006510
3-0220-20011510
3-0220-30006510
3-0220-30011510
3-0221-00006515
3-0221-00011515
3-0222-00006520
3-0222-00011520
3-0223-00006520
3-0223-00011520
3-0224-00006520
3-0224-00011520
3-0225-00006515
3-0225-00011515
3-0295-10000015
3-0295-20000015
3-0295-30000015
3-0295-40000015
3-0295-50000015
3-0295-60000015
3-0298-00006508
3-0298-00011508
3-0401-10006510
3-0401-10011510
3-0401-20006510
3-0401-20011510
3-0401-30006510
3-0401-30011510
3-0401-40006512
3-0401-40011512
3-0401-50006512
3-0401-50011512
3-0401-60006512
3-0401-60011512
3-0411-10006510
3-0411-10011510
3-0411-20006510
3-0411-20011510
3-0411-30006510
3-0411-30011510
3-0411-40006510
3-0411-40011510
3-0411-50006512
3-0411-50011512
3-0411-60006512
3-0411-60011512
3-0412-10006510
3-0412-10011510
3-0412-20006510
3-0412-20011510
3-0412-30006510
3-0412-30011510
3-0412-40006512
3-0412-40011512
3-0412-50006512
3-0412-50011512
3-0412-60006512
3-0412-60011512
str.
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
VERZE 1.0
11
11
11
11
11
11
11
9
9
9
9
10
10
10
10
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
71
Rejstřík objednacích čísel
Objednací číslo
3-0501-10006510
3-0501-10011510
3-0501-20006510
3-0501-20011510
3-0501-30006510
3-0501-30011510
3-0501-40006512
3-0501-40011512
3-0501-50006512
3-0501-50011512
3-0501-60006512
3-0501-60011512
3-0601-10006510
3-0601-10011510
3-0601-20006510
3-0601-20011510
3-0601-30006510
3-0601-30011510
3-0601-40006512
3-0601-40011512
3-0601-50006512
3-0601-50011512
3-0601-60006512
3-0601-60011512
3-0610-10006510
3-0610-10011510
3-0610-20006510
3-0610-20011510
3-0610-30006510
3-0610-30011510
3-0610-40006512
3-0610-40011512
3-0610-50006512
3-0610-50011512
3-0610-60006512
3-0610-60011512
3-0701-10006510
3-0701-10011510
3-0701-20006510
3-0701-20011510
3-0701-30006510
3-0701-30011510
3-0701-40006512
3-0701-40011512
3-0701-50006512
3-0701-50011512
3-0701-60006512
3-0701-60011512
3-1015-10001210
3-1015-20001210
3-1015-30001210
3-1015-40001510
3-1015-50001510
3-1015-60001510
3-1051-10001110
3-1051-20001110
3-1051-30001110
3-1051-40001410
3-1051-50001410
3-1051-60001412
3-1052-10001210
72
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
22
18
18
18
18
18
18
20
3-1052-20001210
3-1052-30001210
3-1052-40001510
3-1052-50001510
3-1052-60001510
3-1057-10001210
3-1057-20001210
3-1057-30001210
3-1057-40001510
3-1057-50001510
3-1057-60001510
3-1061-10001210
3-1061-20001210
3-1061-30001210
3-1061-40001510
3-1061-50001510
3-1061-60001510
3-1062-10001210
3-1062-20001210
3-1062-30001210
3-1062-40001510
3-1062-50001510
3-1062-60001510
3-1070-10001210
3-1070-20001210
3-1070-30001210
3-1070-40001510
3-1070-50001510
3-1070-60001510
3-1073-10001210
3-1073-20001210
3-1073-30001210
3-1073-40001510
3-1073-50001510
3-1073-60001510
3-1075-10001210
3-1075-20001210
3-1075-30001210
3-1075-40001510
3-1075-50001510
3-1075-60001510
3-1102-20006515
3-1102-20011515
3-1102-30006515
3-1102-30011515
3-1102-40006515
3-1102-40011515
3-1102-50006515
3-1102-50011515
3-1102-60006515
3-1102-60011515
3-1103-20006515
3-1103-20011515
3-1103-30006515
3-1103-30011515
3-1103-40006515
3-1103-40011515
3-1103-50006515
3-1103-50011515
3-1103-60006515
3-1103-60011515
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
24
24
24
24
24
24
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3-1298-00006508
3-1298-00011508
3-1401-20006515
3-1401-20011515
3-1401-30006515
3-1401-30011515
3-1401-40006515
3-1401-40011515
3-1401-50006515
3-1401-50011515
3-1401-60006515
3-1401-60011515
3-1413-20006515
3-1413-20011515
3-1413-30006515
3-1413-30011515
3-1413-40006515
3-1413-40011515
3-1413-50006515
3-1413-50011515
3-1413-60006515
3-1413-60011515
3-1501-20006515
3-1501-20011515
3-1501-30006515
3-1501-30011515
3-1501-40006515
3-1501-40011515
3-1501-50006515
3-1501-50011515
3-1501-60006515
3-1501-60011515
3-1601-20006515
3-1601-20011515
3-1601-30006515
3-1601-30011515
3-1601-40006515
3-1601-40011515
3-1601-50006515
3-1601-50011515
3-1601-60006515
3-1601-60011515
3-1701-20006515
3-1701-20011515
3-1701-30006515
3-1701-30011515
3-1701-40006515
3-1701-40011515
3-1701-50006515
3-1701-50011515
3-1701-60006515
3-1701-60011515
3-2002-20001210
3-2002-30001210
3-2002-40001510
3-2002-50001510
3-2002-60001510
3-2007-20001210
3-2007-30001210
3-2007-40001510
3-2007-50001510
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
8
8
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
19
19
19
19
3-2007-60001510
3-2012-20001210
3-2012-30001210
3-2012-40001510
3-2012-50001510
3-2012-60001510
3-2015-20001210
3-2015-30001210
3-2015-40001510
3-2015-50001510
3-2015-60001510
3-2100-05005040
3-2100-10005040
3-2100-10010040
3-2100-20005040
3-2100-20010040
3-2100-30005040
3-2100-30010040
3-2100-40005040
3-2100-40010040
3-2100-50005040
3-2100-50010040
3-2105-12510020
3-2115-00005020
3-2115-00010020
3-2115-00020020
3-2115-00030020
3-2115-00040020
3-2115-00050020
3-2116-00010020
3-2116-00015020
3-2116-00025020
3-2116-00035020
3-2116-00045020
3-2116-00055020
3-2116-00300020
3-2117-00010020
3-2118-00010020
3-3101-00010020
3-3101-00020020
3-3101-00030020
3-3101-00040020
3-3101-00050020
3-3101-00060020
3-3102-00020025
3-3102-00030025
3-3102-00040025
3-3102-00050025
3-3102-00060025
3-3102-00070025
3-3102-00080025
3-3102-00100025
3-3102-00150025
3-3103-00020025
3-3103-00030025
3-3103-00040025
3-3103-00050025
3-3103-00060025
3-3103-00070025
3-3121-00030025
3-3121-00040025
str.
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
19
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
50
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
38
38
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Objednací číslo
3-3121-00050025
3-3121-00060025
3-3121-00070025
3-3122-00040025
3-3122-00050025
3-3122-00060025
3-3122-00070025
3-3131-00000025
3-3140-00020025
3-3140-00040025
3-3141-00000030
3-3301-00020025
3-3301-00030025
3-3301-00040025
3-3301-00050025
3-3301-00060025
3-3301-00070025
3-3301-00080025
3-3301-00100025
3-3301-00120025
3-3301-00150025
3-3301-00200025
3-3302-00020025
3-3302-00030025
3-3302-00040025
3-3302-00050025
3-3302-00060025
3-3302-00070025
3-3302-00080025
3-3302-00090025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
3-3302-00200025
3-3303-00100025
3-3303-00120025
3-3303-00150025
3-3303-00200025
3-3304-00080025
3-3304-00100025
3-3304-00120025
3-3304-00150025
3-3305-00100025
3-3305-00150025
3-3305-00200025
3-3306-00100025
3-3306-00150025
3-3306-00200025
3-3401-00020025
3-3401-00030025
3-3401-00040025
3-3401-00050025
3-3401-00060025
3-3401-00080025
3-3401-00100025
3-3401-00120025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
3-3402-00020025
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
38
38
38
39
39
39
39
29
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
40
3-3402-00030025
3-3402-00040025
3-3402-00050025
3-3402-00080025
3-3402-00100025
3-3402-00120025
3-3402-00150025
3-3402-00200025
3-3402-00300025
3-3402-00600025
3-3403-00300025
3-3403-00600025
3-3412-00300025
3-3412-00600025
3-3421-00100025
3-3421-00300025
3-3422-00010025
3-3422-00020025
3-3422-00030025
3-3422-00040025
3-3422-00050025
3-3422-00060025
3-3423-00300050
3-3423-00600050
3-3424-00300025
3-3430-00200015
3-3431-00020020
3-3431-00030020
3-3431-00040020
3-3431-00050020
3-3431-00060020
3-3431-00080020
3-3431-00100020
3-3501-00000030
3-3502-00000030
3-3503-05505550
3-3801-15006030
3-3801-15015030
3-3802-20015030
3-3803-15015030
3-3804-20015030
3-3805-15015030
3-3806-20015030
3-5003-00001200
3-5003-00001400
3-5003-00001600
3-5003-00001800
3-5003-00002200
3-5003-00002600
3-5003-00003000
3-5003-00003400
3-5003-00003800
3-5003-00004200
3-5003-00004600
3-5003-00005000
3-5003-00005400
3-5003-00005800
3-5003-00006400
3-5003-00007000
3-5003-00007600
3-5003-00008200
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
42
42
43
62
36
36
36
36
36
36
36
41
44
44
45
45
45
46
46
47
47
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
3-5010-00001200
3-5010-00001600
3-5010-00002000
3-5010-00002400
3-5010-00002800
3-5010-00003200
3-5010-00003600
3-5010-00004000
3-5010-00004400
3-5010-00004800
3-5010-00005200
3-5010-00005600
3-5010-00006000
3-5010-00006400
3-5010-00007000
3-6103-01000000
3-6306-01002500
3-6310-01007000
3-6510-01002500
3-6512-01002500
3-6530-00000000
3-6531-00000000
3-6532-01005500
3-6532-01006500
3-6701-00606500
3-6701-00808000
3-6701-01008500
3-6701-01012000
3-6701-01211000
3-6803-03210025
3-6803-10013025
3-6803-13016525
3-6803-16521525
3-6803-21526525
3-6803-26531525
3-6803-31536525
3-6804-20015025
3-6804-30015025
3-6804-40015025
3-6805-00020025
3-6805-00030025
3-6805-00040025
3-6805-00050025
3-6805-00080025
3-6805-00100025
3-7001-01600000
3-7001-02000000
3-7001-02500000
3-7001-03200000
3-7001-04000000
3-7001-05000000
3-7001-06300000
3-7002-01600000
3-7002-02000000
3-7002-02500000
3-7002-03200000
3-7002-04000000
3-7002-05000000
3-7002-06300000
3-7003-01600000
3-7003-02000000
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
64
64
65
64
65
56
56
56
56
54,6
54
54
54
54
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
3-7003-02500000
3-7003-03200000
3-7003-04000000
3-7003-05000000
3-7003-06300000
3-7010-01600000
3-7010-02000000
3-7010-02500000
3-7010-03200000
3-7010-04000000
3-7010-05000000
3-7010-06300000
3-7011-01600000
3-7011-02000000
3-7011-02500000
3-7011-03200000
3-7011-04000000
3-7011-05000000
3-7011-06300000
3-7012-01600000
3-7012-02000000
3-7012-02500000
3-7012-03200000
3-7012-04000000
3-7012-05000000
3-7012-06300000
3-7040-01600000
3-7040-02000000
3-7040-02500000
3-7040-03200000
3-7040-04000000
3-7040-05000000
3-7040-06300000
3-9301-16018015
3-9302-16023015
4-1090-00006510
4-1090-00011510
4-2101-00000000
4-2110-00000000
4-2111-00000000
4-3432-00020020
4-3432-00030020
4-3432-00040020
4-3432-00050020
4-3432-00060020
4-3432-00080020
4-3432-00100020
4-5099-26000800
4-5099-34001000
4-6001-10000800
4-6001-10001000
4-6002-01002500
4-6002-01003500
4-6002-01004500
4-6006-01002500
4-6006-01004500
4-6006-01007000
4-6006-01012000
4-6101-00600000
4-6101-00800000
4-6101-01000000
str.
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
61
61
18
18
48
48
48
36
36
36
36
36
36
36
61
61
55, 66
55, 66
65
65
65
65
65
65
65
64
55, 66
55, 66
VERZE 1.0
73
Rejstřík objednacích čísel
Objednací číslo
4-6102-00600000
4-6102-00800000
4-6102-01000000
4-6103-01000000
4-6104-01000000
4-6105-00803000
4-6105-01003000
4-6110-00600000
4-6202-00601815
4-6202-00802420
4-6202-00803015
4-6202-00803515
4-6202-01003025
4-6203-00601216
4-6203-00801520
4-6203-01001822
4-6204-00601107
4-6204-00801508
4-6204-01001809
4-6305-00601000
4-6502-00000000
4-6503-00000000
4-6504-00000000
4-6505-00000000
4-6511-00603000
4-6513-00000000
4-6520-00800000
4-6520-01000000
4-6701-00606500
4-6701-00808500
4-6701-01009500
4-6702-00800000
4-6702-01000000
4-6703-00605000
4-6810-00000000
4-6821-00000000
4-6822-00000030
4-6850-00602400
4-6850-00801500
4-6850-01002400
4-6851-00801400
4-6851-00802200
5-0296-00000000
5-1196-00006500
5-1196-00011500
5-1197-00006500
5-1197-00011500
5-3510-05005000
5-3511-05002500
5-3512-00000000
5-7004-01600000
5-7004-02000000
5-7004-02500000
5-7004-03200000
5-7004-04000000
5-7004-05000000
5-7004-06300000
5-7024-01300000
5-7024-01600000
5-7024-02100000
5-7024-02900000
74
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
str.
Objednací číslo
64
64
64
64
64
55, 66
55, 66
59
65
55, 65
65
65
55, 65
65
65
65
65
65
65
65
64
64
64
65
59
66
66
66
54,6
54
54
54
54
54, 59
37
66
66
56
56
56
55
55
5, 60
8, 60
8, 60
8, 60
8, 60
29, 60
60
60
51
51
51
51
51
51
51
53
53
53
53
5-7024-03600000
5-7024-04200000
5-8901-05005000
5-9201-10510540
5-9202-10510540
8-5090-00000700
8-5090-00001200
8-5090-00002000
8-6305-00601200
8-6305-01002500
8-6820-00603900
9-9001-40000000
9-9501-37013500
9-9501-47013500
9-9501-57013500
9-9503-47018500
9-9503-57018500
9-9503-67018500
str.
..… 53
..… 53
..… 5, 6
..… 61
..… 61
..… 59
..… 59
..… 59
..… 64
..… 65
..… 55, 59
..… 61
..… 62
..… 62
..… 62
..… 62
..… 62
..… 62
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE
Poznámky
VERZE 1.0
75
SOLACE
SOLACE a.s.
a.s.
sídlo
sídlo firmy
firmy
Křenova
Křenova 438/7,
438/7, 162
162 00
00 PRAHA
PRAHA 6,
6, CZ
CZ
Obchodní
Obchodní kancelář
kancelář Praha
Praha
E-mail:praha@solace.cz
E-mail:
praha@solace.cz
Internet:www.solace.cz
Internet:
www.solace.cz
Logistické
Logistické centrum
centrum
Brněnská
Brněnská 1027
1235
665
665 01
01 Rosice
Rosice uu Brna,
Brna, CZ
CZ
Telefon:
(+420) 546 410 350
Telefon:
(+420) 546 410 350
FAX:
(+420) 546 410 349
FAX:
(+420) 546 410 349
E-mail:info@solace.cz
E-mail:
info@solace.cz
Internet:www.solace.cz
Internet:
www.solace.cz
HOT LINES:
HOT LINES:
Obchodní podpora: (+420) 724 373 203
Obchodní podpora: (+420) 724 373 209
Technická podpora: (+420) 724 373 215
Technická podpora: (+420) 724 373 210
(+420) 724 373 210
Download

KNS SOLACE - B - Katalog sortimentu