KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM
TRASY S INTEGROVANOU
PŘI POŽÁRU
ZÁKLADNÍ
SORTIMENTFUNKČNOSTÍ
PRO ENERGETIKU
katalog
A
C
Obsah
1. Normové sestavy ............................................................................................ 5
Kotvení na stěnu .............................................................................................................................................................6
Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL ..........................................................................................................6
Žebřík NORMO 200-400x60 na výložníku UNIVERZAL .......................................................................................................8
Kotvení do stropu ..........................................................................................................................................................10
Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL ........................................................................................................10
Žebřík NORMO 200-400x60 na výložníku UNIVERZAL .....................................................................................................12
Kotvení na strop a stěnu ................................................................................................................................................14
Příchytka kabelová KP na profilu UNIVERZAL C ...............................................................................................................14
Příchytka kabelová ESM ................................................................................................................................................16
1.1. Prvky normových sestav ......................................................................................................................18
Žlab kabelový NORMO ...................................................................................................................................................18
Krytka žlabu přechodová ...............................................................................................................................................18
Žebřík kabelový NORMO ................................................................................................................................................19
Příchytka kabelová KPC1 ...............................................................................................................................................19
Spojka UNI úhlová .........................................................................................................................................................20
Přepážka žlabu ..............................................................................................................................................................20
Přepážka žebříku ...........................................................................................................................................................20
Výložník UNIVERZAL.......................................................................................................................................................21
Závěs UNIVERZAL jednoduchý........................................................................................................................................21
Profil UNIVERZAL C 50x25 .............................................................................................................................................22
Příchytka kabelová KP ...................................................................................................................................................22
Příchytka kabelová ESM ................................................................................................................................................23
Páska stahovací ............................................................................................................................................................23
1.2. Tvarové prvky pro normové sestavy ....................................................................................................24
Koleno NORMO 45° ......................................................................................................................................................24
Oblouk NORMO 45°......................................................................................................................................................24
Koleno NORMO 90° ......................................................................................................................................................24
Oblouk NORMO 90°......................................................................................................................................................24
T-kus NORMO plný.........................................................................................................................................................25
T-kus NORMO příčkový ..................................................................................................................................................25
T-kus žlabu NORMO bočnicový .......................................................................................................................................25
2. Nenormové sestavy ......................................................................................27
Kotvení na stěnu ...........................................................................................................................................................28
Žlab STANDARD 100-200x65 na výložníku STANDARD ...................................................................................................28
Žlab STANDARD 100-400x65 na výložníku UNIVERZAL ...................................................................................................30
Žlab STANDARD 100-400x115 na výložníku UNIVERZAL se vzpěrou ................................................................................32
Žebřík STANDARD 200x65 na výložníku STANDARD ........................................................................................................34
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL ................................................................................................36
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL zesíleném se vzpěrou ...............................................................38
Žebřík STANDARD 200-400x115 na výložníku UNIVERZAL se vzpěrou .............................................................................40
Kotvení do stropu ..........................................................................................................................................................42
Žlab STANDARD 100-200x65 na výložníku STANDARD ...................................................................................................42
Žlab STANDARD 100-400x65 na výložníku UNIVERZAL .................................................................................................. 44
Žlab STANDARD 100-400x115 na výložníku UNIVERZAL se vzpěrou ................................................................................46
Žebřík STANDARD 200x65 na výložníku STANDARD ........................................................................................................48
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL ................................................................................................50
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL (jednostranné vyložení - 1 vrstva)..............................................52
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL (jednostranné vyložení - 2 vrstvy) ..............................................54
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL zesíleném se vzpěrou ...............................................................56
Žebřík STANDARD 200-400x115 na výložníku UNIVERZAL se vzpěrou .............................................................................58
Copyright © SOLACE a.s. 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena.
2
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
Kotvení do podlahy........................................................................................................................................................60
Žlab STANDARD 100-400x65 na výložníku UNIVERZAL (dvojitý závěs - možnost jednostranného vyložení) ........................60
Žebřík STANDARD 200-400x65 na výložníku UNIVERZAL (dvojitý závěs - možnost jednostranného vyložení) .....................62
Kotvení na strop a stěnu ............................................................................................................................................... 64
Žebřík STANDARD 200-400x65 na profilu UNIVERZAL C ................................................................................................ 64
Žebřík STANDARD 200-400x115 na profilu UNIVERZAL C ...............................................................................................66
Trubka závitová M16-M25 .............................................................................................................................................68
Trubka závitová M16-M63 .............................................................................................................................................70
Příchytka kabelová ESM ................................................................................................................................................72
Kotvení k ocelové konstrukci ..........................................................................................................................................74
Žebřík STANDARD 200-400x65 na profilu UNIVERZAL C .................................................................................................74
2.1. Prvky nenormových sestav ..................................................................................................................76
Žlab kabelový STANDARD ..............................................................................................................................................76
Krytka žlabu přechodová ...............................................................................................................................................76
Žebřík kabelový STANDARD ...........................................................................................................................................77
Žebřík kabelový STANDARD (příčky 150 mm) ..................................................................................................................77
Spojka UNI úhlová .........................................................................................................................................................78
Přepážka žlabu ..............................................................................................................................................................78
Přepážka žebříku ...........................................................................................................................................................78
Výložník STANDARD .......................................................................................................................................................79
Výložník UNIVERZAL.......................................................................................................................................................79
Výložník UNIVERZAL zesílený ..........................................................................................................................................80
Vzpěra výložníku UNIVERZAL ..........................................................................................................................................80
Závěs UNIVERZAL jednoduchý........................................................................................................................................81
Závěs UNIVERZAL dvojitý ...............................................................................................................................................81
Profil UNIVERZAL C 50x25 .............................................................................................................................................82
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli .................................................................................................................................82
Příchytka kabelová KPC1 ...............................................................................................................................................83
Páska stahovací ............................................................................................................................................................83
2.2. Tvarové prvky pro nenormové sestavy ................................................................................................84
Koleno UNI 45° ............................................................................................................................................................84
Oblouk UNI 45° ............................................................................................................................................................84
Koleno UNI 90° ............................................................................................................................................................84
Oblouk UNI 90° ............................................................................................................................................................85
T-kus UNI plný ...............................................................................................................................................................85
T-kus UNI příčkový .........................................................................................................................................................85
Kříž UNI plný..................................................................................................................................................................86
Kříž UNI příčkový ...........................................................................................................................................................86
Koleno UNI vertikální vnitřní ...........................................................................................................................................86
Koleno UNI vertikální vnější ...........................................................................................................................................87
Oblouk UNI vertikální segmentový ..................................................................................................................................87
T-kus žlabu bočnicový ....................................................................................................................................................87
3. Odlehčovač tahu (WUM) s příslušenstvím ..................................................88
4. Spojovací materiál a šroubové sady............................................................90
VERZE 1.0
3
Provádět montáž kabelových tras s integrovanou funkčností při požáru mohou pouze pracovníci,
kteří absolvovali technické školení a pod vedením pracovníka s certifikací. Variantně je možné tyto
trasy montovat s odborným dohledem (šefmontáž) v rámci nadstandardní technické pomoci.
4
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1. NORMOVÉ SESTAVY
Výpis ze ZP - 27/2008 čl. 7.6.3 Typy instalace:
Normová nosná konstrukce typu kabelový žlab se skládá perforovaného plechového žlabu a podpěrných resp. závěsných konstrukcí, umístěných ve vzájemné vzdálenosti 1200 mm.
Šířka kabelového žlabu je 300 mm, výška bočnic je 60 mm, podíl děrování 15 ± 5 % z celkové plochy a tloušťka výchozího ocelového plechu 1,5 mm. Zavěšení žlabu se skládá ze
závěsů s našroubovanými nebo navařenými konzolami, přičemž volné konce konzol jsou opatřeny pomocnými závěsy ze závitových tyčí. Závitové tyče lze montovat přímo na volné,
přečnívající konce konzol nebo na kabelový žlab v těsné blízkosti volných konců konzol (max. vzdálenost 100 mm). Na jednu závěsnou konstrukci lze společně zavěsit jednu nebo více
tras z kabelových žlabů, přičemž minimální zatížení každé trasy z kabelového žlabu je 10 kg/m.
Normová nosná konstrukce typu kabelový žebříků se skládá z kabelového žebříku a podpůrných resp. závěsných konstrukcí, umístěných ve vzájemné vzdálenosti 1 200 mm. Šířka
kabelového žebříku je 400 mm, výška bočnic je 60 mm a tloušťka ocelového plechu použitého k výrobě bočnic 1,5 mm. Příčky kabelových žebříků se montují ve vzdálenosti 300 mm
a na každou z těchto příček se pokládají pomocné plechové podpěry o šířce 150 mm, zmenšující délku kabelu bez opory. Alternativně lze zmenšit vzdálenost příček na max. 150 mm
a pomocné plechové podpěry nepoužívat. Zavěšení žebříku se skládá ze závěsů s našroubovanými nebo navařenými konzolami, přičemž volné konce konzol jsou opatřeny pomocnými
závěsy ze závitových tyčí. Závitové tyče lze montovat přímo na volné, přečnívající, konce konzol nebo na bočnici kabelového žebříku v těsné blízkosti volných konců konzol (max.
vzdálenost 100 mm). Na jednu závěsnou konstrukci lze přitom společně zavěsit jednu nebo více tras z kabelových žebříků, přičemž minimální zatížení každé trasy z kabelového žebříku
je 20 kg/m.
Zkoušen je vždy nejširší uvažovaný kabelový žlab, resp. kabelový žebřík.
Při normové instalaci jednotlivými příchytkami bez opěrné vany se provádí upevnění jednotlivých příchytek ke stropu zkušebního zařírení ve vzdálenosti 300 mm (měřeno v ose
ukládaných kabelů) a jednotlivé příchytky musí mít šířku 15 ± 5 mm.
VERZE 1.0
5
1. Normové sestavy - kotvení na stěnu
ŽLAB NORMO 100-300x60 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
6
42
1-6702-01000000
6
VERZE 1.0
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
1-3102-00030025
*2
3
4
4-6702-01000000
4-6001-10001000
4-6202-01003025
4-6502-00000000
1-6001-10001000
7
5
1-6202-01003025
8
4-6101-01000000
3-0105-10006015
1-6101-01000000
3-0105-20006015
3-0105-30006015
2-0105-30006015
2-0105-10006015
3-0295-10000015
2-0295-10000015
2-0105-20006015
3-0295-20000015
3-0295-30000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
9
10
11
12
13
-
Objednací číslo
Žárový zinek
1-6305-00601000
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Kotva klínová M10
Tyč závitová M10
Podložka velká M10
Matice šestihranná M10
Žlab kabelový NORMO 100x60x1,5
Žlab kabelový NORMO 200x60x1,5
Žlab kabelový NORMO 300x60x1,5
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
4
1
3
3
6
1
1
3
6
9
3
6
3
1
2
2
4
1
1
2
4
6
2
4
28
P 90-R
10
4 x 50 mm2
Silové kabely
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
P 30-R
10
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Silové kabely
Na 3 metry
Na jeden podpěrný bod
P 30-R
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
2
14
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.
E 90
E 30
E 30
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
10
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Označení
Klasifikační třída
Zatížení
Sdělovací kabely
Druh
Kabely
3-3401-00050025
3-3401-00060025
3-3401-00080025
3-3401-00100025
3-3401-00120025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00060025
1-3401-00080025
1-3401-00100025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 45
PS 30
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
7
1. Normové sestavy - kotvení na stěnu
ŽEBŘÍK NORMO 200-400x60 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
8
1-6001-10001000
7
4-6702-01000000
4-6001-10001000
4-6202-01003025
4-6101-01000000
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
1-3102-00030025
3-3102-00040025
4-6504-00000000
1-3102-00040025
*2
3
4
5
1-6702-01000000
1-6202-01003025
8
6
1-6101-01000000
3-1105-30006015
3-1105-20006015
2-1105-20006015
3-1105-40006015
2-1105-40006015
2-1105-30006015
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
9
10
12
13
-
Objednací číslo
Žárový zinek
1-6305-00601000
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Kotva klínová M10
Tyč závitová M10
Podložka velká M10
Matice šestihranná M10
Žebřík kabelový NORMO 200x60x1,5
Žebřík kabelový NORMO 300x60x1,5
Žebřík kabelový NORMO 400x60x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
4
1
3
3
6
1
1
3
6
9
6
24
3
1
2
2
4
1
1
2
4
6
4
16
P 90-R
P 15-R
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
8
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
-
DIN 4102-12
Silové kabely
Na 3 metry
Na jeden podpěrný bod
ZP-27/2008
Kg/m
20
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Označení
Klasifikační třída
Zatížení
Sdělovací kabely
Druh
Kabely
3-3401-00030025
3-3401-00040025
1-3401-00030025
1-3401-00040025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00120025
3-3401-00100025
3-3401-00080025
3-3401-00060025
1-3401-00150025
1-3401-00120025
1-3401-00100025
1-3401-00080025
1-3401-00060025
3-3401-00050025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00050025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 15
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
9
1. Normové sestavy - kotvení do stropu
ŽLAB NORMO 100-300x60 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
10
84
1-6001-10001000
8
4-6702-01000000
4-6001-10001000
4-6202-01003025
4-6101-01000000
3-3102-00030025
3-3102-00020025
1-3102-00030025
1-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
VERZE 1.0
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-6306-01002500
1-6306-01002500
4-6502-00000000
*2
3
4
5
6
1-6702-01000000
1-6202-01003025
9
7
1-6101-01000000
3-0105-10006015
2-0105-10006015
3-0105-30006015
2-0105-30006015
3-0105-20006015
3-0295-10000015
2-0295-10000015
2-0105-20006015
3-0295-20000015
3-0295-30000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
3-0222-00006520
8-6305-00601200
-
2-0222-00006520
-
Objednací číslo
Žárový zinek
1-6305-00601000
10
11
12
13
14
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Kotva klínová M10
Tyč závitová M10
Podložka velká M10
Matice šestihranná M10
Žlab kabelový NORMO 100x60x1,5
Žlab kabelový NORMO 200x60x1,5
Žlab kabelový NORMO 300x60x1,5
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
4
1
6
6
6
12
2
2
6
12
18
6
12
3
1
4
4
4
8
2
2
4
8
12
4
8
56
P 90-R
10
4 x 50 mm2
Silové kabely
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
P 30-R
10
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Silové kabely
Na 3 metry
Na jeden podpěrný bod
P 30-R
2
1
2
2
2
4
2
2
2
4
6
2
4
28
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.
E 90
E 30
E 30
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
10
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Označení
Klasifikační třída
Zatížení
Sdělovací kabely
Druh
Kabely
3-3302-00030025
1-3302-00030025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
3-3302-00200025
3-3302-00100025
1-3302-00100025
1-3302-00200025
3-3302-00090025
3-3302-00080025
3-3302-00070025
3-3302-00060025
3-3302-00050025
1-3302-00090025
1-3302-00080025
1-3302-00070025
1-3302-00060025
1-3302-00050025
3-3302-00040025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00040025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 45
PS 30
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
11
1. Normové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK NORMO 200-400x60 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
12
1-6001-10001000
1-6702-01000000
8
7
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
VERZE 1.0
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00040025
1-3102-00030025
3-6306-01002500
1-6306-01002500
*2
3
4
5
4-6702-01000000
4-6001-10001000
4-6202-01003025
4-6101-01000000
4-6504-00000000
1-6202-01003025
9
6
1-6101-01000000
3-1105-30006015
3-1105-20006015
2-1105-20006015
3-1105-40006015
2-1105-40006015
2-1105-30006015
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
10
11
12
13
-
Objednací číslo
Žárový zinek
1-6305-00601000
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Kotva klínová M10
Tyč závitová M10
Podložka velká M10
Matice šestihranná M10
Žebřík kabelový NORMO 200x60x1,5
Žebřík kabelový NORMO 300x60x1,5
Žebřík kabelový NORMO 400x60x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
4
1
6
6
6
12
2
2
6
12
18
12
84
3
1
4
4
4
8
2
2
4
8
12
8
56
P 90-R
P 15-R
2
1
2
2
2
4
2
2
2
4
6
4
28
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
-
DIN 4102-12
Silové kabely
Na 3 metry
Na jeden podpěrný bod
ZP-27/2008
Kg/m
20
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Označení
Klasifikační třída
Zatížení
Sdělovací kabely
Druh
Kabely
3-3302-00030025
3-3302-00040025
1-3302-00030025
1-3302-00040025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
3-3302-00200025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
1-3302-00200025
3-3302-00090025
3-3302-00080025
3-3302-00070025
3-3302-00060025
1-3302-00100025
1-3302-00090025
1-3302-00080025
1-3302-00070025
1-3302-00060025
3-3302-00050025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00050025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 15
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
13
1. Normové sestavy - kotvení na strop a stěnu
14
NA STĚNĚ SVISLE
250 mm ± 5 %
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KP NA PROFILU UNIVERZAL C
1
2
V.Č.
3-6701-00808000
3-3401-00010025
1-3401-00010025
1-6701-00808000
3-3401-00020025
3-3401-00030025
1-3401-00030025
1-3401-00020025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 100
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
-
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Silové kabely
2
1
2
1
P 90-R
P 60-R
2
1
E 90
E 60
2
1
ks
ks
M.J.
DIN 4102-12
-
Na jeden
kotevní bod
ZP-27/2008
Kg/m
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Sdělovací kabely
Označení
1
Druh
Klasifikační třída
Zatížení
Příchytka kabelová KP 22
Příchytka kabelová KP 26
Příchytka kabelová KP 30
Příchytka kabelová KP 34
Příchytka kabelová KP 40
Příchytka kabelová KP 46
Příchytka kabelová KP 52
Příchytka kabelová KP 60
Příchytka kabelová KP 82
2-5001-00002600
2-5001-00003000
2-5001-00003400
2-5001-00004000
2-5001-00004600
2-5001-00005200
2-5001-00006000
2-5001-00008200
Příchytka kabelová KP 18
Příchytka kabelová KP 14
Příchytka kabelová KP 12
Název
2-5001-00002200
2-5001-00001800
2-5001-00001400
2-5001-00001200
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Průměr
[mm]
82
60
52
46
40
34
30
26
22
18
14
12
Pro uchycení kabelů k profilu UNIVERZAL C se používá příchytka kabelová KP
PS 90
PS 60
STN 92 0205
2
Kabely
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
15
1. Normové sestavy - kotvení na strop a stěnu
NA STĚNĚ SVISLE
16
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ ESM
1-6703-00605000
4-6703-00605000
4-6110-00600000
1
2
Objednací číslo
Žárový zinek
2-5070-0000xx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
*3
V.Č.
Kotva natloukací M6x50
Matice šestihranná snížená M6
Příchytka kabelová ESM M6 L - xx
Název
Použité silové kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako je
uvedeno výše.
Použité sdělovací kabely musí být testovány dle příslušné normy a dosáhnout minimálně stejné klasifikace jako
je uvedeno výše.
5
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
1
1
1
ks
ks
ks
M.J.
P 90-R
P 60-R
E 90
E 60
DIN 4102-12
Silové kabely
Na jeden
kotevní bod
ZP-27/2008
Kg/m
5
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Označení
Klasifikační třída
Zatížení
Sdělovací kabely
Druh
Kabely
PS 90
PS 60
STN 92 0205
Název
Příchytka ESM M6 L - 6
Příchytka ESM M6 L - 8
Příchytka ESM M6 L - 10
Příchytka ESM M6 L - 12
Příchytka ESM M6 L - 14
Příchytka ESM M6 L - 15
Příchytka ESM M6 L - 16
Příchytka ESM M6 L - 18
Příchytka ESM M6 L - 20
Příchytka ESM M6 L - 22
Příchytka ESM M6 L - 25
Příchytka ESM M6 L - 26
Příchytka ESM M6 L - 28
Příchytka ESM M6 L - 32
Příchytka ESM M6 L - 35
Příchytka ESM M6 L - 40
Příchytka ESM M6 L - 42
Příchytka ESM M6 L - 50
Příchytka ESM M6 L - 55
Příchytka ESM M6 L - 60
Příchytka ESM M6 L - 63
Objednací číslo
2-5070-00000600
2-5070-00000800
2-5070-00001000
2-5070-00001200
2-5070-00001400
2-5070-00001500
2-5070-00001600
2-5070-00001800
2-5070-00002000
2-5070-00002200
2-5070-00002500
2-5070-00002600
2-5070-00002800
2-5070-00003200
2-5070-00003500
2-5070-00004000
2-5070-00004200
2-5070-00005000
2-5070-00005500
2-5070-00006000
2-5070-00006300
*3
63
60
55
50
42
40
35
32
28
26
25
22
20
18
16
15
14
12
10
8
6
Průměr
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
17
1.1. Prvky normových sestav
1.1. PRVKY NORMOVÝCH SESTAV
ŽLAB KABELOVÝ NORMO
Žlab kabelový NORMO může být použit pro uložení všech certifikovaných typů kabelů v
normových trasách. Kabely ve žlabu musí být uloženy rovnoměrně po celé šířce žlabu.
Nerovnoměrné zatížení může vést k nežádoucímu torznímu namáhání žlabu.
57x57
7x57
7x32
300
Žlaby jsou dodávány s výškou bočnice 60 mm v délce 3000 mm. Při nutnosti žlaby na
montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č.
9-9001-40000000).
Čtvercové otvory 57x57 ve dně žlabu slouží pro odbočení kabelů. Hrany díry je nutno
chránit Průchodkou kabelového žlabu (O.Č. 5-8901-05005000). Oválné otvory7x57
kolmé k ose žlabu slouží k upevnění Přepážky žlabu.
0
50
7x25
50
B
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žlabů pomocí spojek UNI.
25
Oválné otvory 7x32 ve dně slouží pro upevnění žlabu k výložníku.
Pro upevnění žlabu k Výložníku UNIVERZAL slouží nerezová Spojka žlab - výložník
UNIVERZAL (O.Č. 4-6502-00000000).
4-6502-00000000
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
2-0105-10006015
3-0105-10006015
Žlab kabelový NORMO 100x60x1,5
60
100
2-0105-20006015
3-0105-20006015
Žlab kabelový NORMO 200x60x1,5
60
200
2-0105-30006015
3-0105-30006015
Žlab kabelový NORMO 300x60x1,5
60
300
KRYTKA ŽLABU PŘECHODOVÁ
Krytka žlabu přechodová slouží pro překrytí spojů žlabů, čímž chrání kabely proti poškození na hranách
žlabů. Krytka se připevňuje čtyřmi Šrouby vratovými M6x12 s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200),
které je nutno objednat zvlášť.
100
18
B
7x25
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B [mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0295-10000015
3-0295-10000015
Krytka žlabu přechodová 100
100
1,50
0,09
2-0295-20000015
3-0295-20000015
Krytka žlabu přechodová 200
200
1,50
0,21
2-0295-30000015
3-0295-30000015
Krytka žlabu přechodová 300
300
1,50
0,34
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
ŽEBŘÍK KABELOVÝ NORMO
0
15
Žebřík kabelový NORMO se používá pro uložení a vedení všech certifikovaných typů kabelů v
normových trasách. Pro uchycení kabelů v trasách se používají kabelové příchytky typ KPC1.
Předností žebříků kabelových je možnost zajištění dobrého chlazení uložených kabelů.
Rozteč příček je 150 mm.
Při nutnosti žebříky na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
0
15
75
H
0
7x25
50
50
Pro upevnění žebříku k Výložníku UNIVERZAL slouží Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
(O.Č. 4-6504-00000000 ).
Profil bočnice
B
Profil příčky
16
25
1,5
1
15
300
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žebříků pomocí spojek UNI.
30
26
4-6504-00000000
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
2-1105-20006015
3-1105-20006015
Žebřík kabelový NORMO 200x60x1,5
60
200
2-1105-30006015
2-1105-40006015
3-1105-30006015
Žebřík kabelový NORMO 300x60x1,5
60
300
3-1105-40006015
Žebřík kabelový NORMO 400x60x1,5
60
400
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KPC1
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-5010-00001200
Příchytka kabelová KPC1 12
Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg/100 ks]
12
3,00
3-5010-00001600
Příchytka kabelová KPC1 16
16
3,00
3-5010-00002000
Příchytka kabelová KPC1 20
20
4,00
3-5010-00002400
Příchytka kabelová KPC1 24
24
4,00
3-5010-00002800
Příchytka kabelová KPC1 28
28
4,00
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 32
32
6,00
3-5010-00003600
Příchytka kabelová KPC1 36
36
7,00
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 40
40
8,00
3-5010-00004400
Příchytka kabelová KPC1 44
44
9,00
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 48
48
10,00
3-5010-00005200
Příchytka kabelová KPC1 52
52
10,00
3-5010-00005600
Příchytka kabelová KPC1 56
56
11,00
3-5010-00006000
Příchytka kabelová KPC1 60
60
14,00
3-5010-00006400
Příchytka kabelová KPC1 64
64
16,00
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 70
70
16,00
VERZE 1.0
19
1.1. Prvky normových sestav
SPOJKA UNI ÚHLOVÁ
8,8
Spojka UNI úhlová slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru nebo při malých změnách
v horizontálním směru. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a vně žebříků.
16,6
Spojka UNI úhlová 65x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka může být upravována pouze ohýbáním v místech k tomu určených, spojka nesmí být upravována
řezáním či vrtáním.
7x17
140
280
140
16
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0222-00006520
3-0222-00006520
Spojka UNI úhlová 65x2
Výška
bočnice
[mm]
65
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2,00
0,28
PŘEPÁŽKA ŽLABU
Přepážka žlabu 65 slouží k separaci kabelů uvnitř žlabu.
7x25
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
H
K připevnění přepážky ke žlabu se používají čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
50
19
,
5
25
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0298-00006508
3-0298-00006508
Přepážka žlabu 65
Výška
H [mm]
54
Tloušťka
materiálu
[mm]
0,80
Hmotnost
[kg/m]
0,60
PŘEPÁŽKA ŽEBŘÍKU
7x25
Přepážka žebříku 65 slouží k separaci kabelů uvnitř žebříku.
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
0
15
H
K připevnění přepážky k žebříku se používají čtyři nerezové Spojky žebřík - přepážka
(O.Č. 4-6505-00000000), tyto spojky nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
19,5
4-6505-00000000
20
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1298-00006508
3-1298-00006508
Přepážka žebříku 65
Výška
H [mm]
40
Tloušťka
materiálu
[mm]
0,80
Hmotnost
[kg/m]
0,72
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL
Výložník UNIVERZAL je vyroben z C-profilu UNIVERZAL z plechu o tloušťce 2,5 mm a příruby ze stejného
materiálu.
170
L
21x 21
50
11x16,5
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky UNIVERZAL lze použít do
všech konfigurací tras.
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používají vždy dvě průvlakové kotvy M10 v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi.
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit
Profil UNIVERZAL C 50x25 vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí dvou Šroubů
M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
50
Při kotvení ke stropnímu nosníku je možné využít ke kotvení dvou Šroubů M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít oválných otvorů 11x16,5 a k přišroubování
výložníku použít dva Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
3-6510-01002500
3-6306-01002500
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Jmenovitá
délka [mm]
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3102-00020025
3-3102-00020025
Výložník UNIVERZAL 200
200
250
0,81
1-3102-00030025
3-3102-00030025
Výložník UNIVERZAL 300
300
350
1,08
1-3102-00040025
3-3102-00040025
Výložník UNIVERZAL 400
400
450
1,36
ZÁVĚS UNIVERZAL JEDNODUCHÝ
0
15
50
50
Stropní závěsy jsou vyrobeny z Profilu UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm a ohraněné příruby z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno nebo jinak poškozováno. Otevřená strana C-profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu připevněných
výložníků. Výložníky je možno připevňovat na otevřenou stranu C-profilu a stranu protilehlou. Připevnění
výložníku na boční strany je zakázáno.
L
50
150
50
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
50
50
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3302-00020025
3-3302-00020025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
200
1,09
1-3302-00030025
3-3302-00030025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
300
1,35
1-3302-00040025
3-3302-00040025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
400
1,67
1-3302-00050025
3-3302-00050025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
500
1,96
1-3302-00060025
3-3302-00060025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
600
2,22
1-3302-00070025
3-3302-00070025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
700
2,48
1-3302-00080025
3-3302-00080025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
800
2,81
1-3302-00090025
3-3302-00090025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
900
3,16
1-3302-00100025
3-3302-00100025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
1000
3,41
1-3302-00120025
3-3302-00120025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
1200
3,95
1-3302-00150025
3-3302-00150025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
1500
4,79
1-3302-00200025
3-3302-00200025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
2000
6,19
VERZE 1.0
21
1.1. Prvky normových sestav
PROFIL UNIVERZAL C 50x25
Profil UNIVERZAL C 50x25 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm.
Používa se jako základní stavební prvek pro montaž pomocných konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutne řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikemZinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
3-6701-00808000
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3401-00020025
3-3401-00020025
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
200
0,43
1-3401-00030025
3-3401-00030025
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
300
0,65
1-3401-00040025
3-3401-00040025
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
400
0,87
1-3401-00050025
3-3401-00050025
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
500
1,09
1-3401-00080025
3-3401-00080025
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
800
1,75
1-3401-00100025
3-3401-00100025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
1000
2,13
1-3401-00120025
3-3401-00120025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
1200
2,56
1-3401-00150025
3-3401-00150025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
1500
3,22
1-3401-00200025
3-3401-00200025
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
2000
4,26
1-3401-00300025
3-3401-00300025
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
3000
6,39
1-3401-00600025
3-3401-00600025
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
6000
12,78
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KP
Příchytka kabelová KP se používá pro pevné a bezpečné přichycení kabelů ve stoupacích trasách
vytvořených z Profil UNIVERZAL C 50x50 a Profil UNIVERZAL C 50x25 a výložníku a nosníku
vytvořených z těchto profilů.
Vyrábí se z ocelového plechu žárově zinkovaného kontinuálně (sendzimirzinek).
Objednací číslo
Sendzimir zinek
22
Název
Průměr
[mm]
Hmotnost
[kg/100 ks]
2-5001-00001200
Příchytka kabelová KP 12
12
2,30
2-5001-00001400
Příchytka kabelová KP 14
14
2,50
2-5001-00001800
Příchytka kabelová KP 18
18
2,70
2-5001-00002200
Příchytka kabelová KP 22
22
2,80
2-5001-00002600
Příchytka kabelová KP 26
26
3,40
2-5001-00003000
Příchytka kabelová KP 30
30
4,00
2-5001-00003400
Příchytka kabelová KP 34
34
4,40
2-5001-00004000
Příchytka kabelová KP 40
40
7,50
2-5001-00004600
Příchytka kabelová KP 46
46
9,60
2-5001-00005200
Příchytka kabelová KP 52
52
10,00
2-5001-00006000
Příchytka kabelová KP 60
60
11,90
2-5001-00008200
Příchytka kabelová KP 82
82
14,50
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ ESM SE ZÁVITEM M6
Příchytka kabelová ESM se závitem M6 se používá pro vedení kabelu v jednoduchých trasách.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
4-6110-00600000
Název
Průměr
[mm]
Balení
[ks]
2-5070-00000600
Příchytka ESM M6 L - 6
6
100
2-5070-00000800
Příchytka ESM M6 L - 8
8
100
2-5070-00001000
Příchytka ESM M6 L - 10
10
100
2-5070-00001200
Příchytka ESM M6 L - 12
12
100
2-5070-00001400
Příchytka ESM M6 L - 14
14
100
2-5070-00001500
Příchytka ESM M6 L - 15
15
100
2-5070-00001600
Příchytka ESM M6 L - 16
16
100
2-5070-00001800
Příchytka ESM M6 L - 18
18
100
2-5070-00002000
Příchytka ESM M6 L - 20
20
100
2-5070-00002200
Příchytka ESM M6 L - 22
22
100
2-5070-00002500
Příchytka ESM M6 L - 25
25
100
2-5070-00002600
Příchytka ESM M6 L - 26
26
100
2-5070-00002800
Příchytka ESM M6 L - 28
28
100
2-5070-00003200
Příchytka ESM M6 L - 32
32
50
2-5070-00003500
Příchytka ESM M6 L - 35
35
50
2-5070-00004000
Příchytka ESM M6 L - 40
40
50
2-5070-00004200
Příchytka ESM M6 L - 42
42
50
2-5070-00005000
Příchytka ESM M6 L - 50
50
25
2-5070-00005500
Příchytka ESM M6 L - 55
55
25
2-5070-00006000
Příchytka ESM M6 L - 60
60
25
2-5070-00006300
Příchytka ESM M6 L - 63
63
25
Kotva nesmí zasahovat do prostoru pro kabel, v případě, že kotva do kabelového prostoru zasahuje, je nutno použít vymezovací Matici šestihrannou
sníženou M6 (O.Č. 4-6110-00600000). I v případě použití vymezovací matice musí být závit příchytky našroubován celou délkou na závitu kotvy.
Kotva natloukací
Kotva natloukací
Správně
Špatně
PÁSKA STAHOVACÍ
Páska stahovací slouží pro svazkování nebo uchycení kabelů ve trasách.
Objednací číslo
Nerez
Název
4-5099-26000800
Páska stahovací 260x8
4-5099-34001000
Páska stahovací 340x10
VERZE 1.0
23
1.2. Tvarové prvky pro normové sestavy
1.2. TVAROVÉ PRVKY PRO NORMOVÉ SESTAVY
KOLENO NORMO 45°
Koleno UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke zvětšení
poloměru ohybu trasy pro dodržení předepsaného poloměru ohybu kabelů.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
A
100
H
265
B
224
300
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0505-10006015
3-0505-10006015
Koleno NORMO 45° 100x60
60
100
2-0505-20006015
3-0505-20006015
Koleno NORMO 45° 200x60
60
200
2-0505-30006015
3-0505-30006015
Koleno NORMO 45° 300x60
60
300
Oblouk UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke
zvětšení poloměru ohybu trasy pro dodržení předepsaného poloměru
ohybu kabelů. Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží
Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=550 mm.
C
A
H
11x29
B
KOLENO NORMO 90°
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
Šířka
[mm]
[mm]
Šířka B
[mm]
7x25
R
B
OBLOUK NORMO 90°
A
630
400
700
500
400
770
600
Výška bočnice
Šířka
[mm]
[mm]
2-1505-20006015
3-1505-20006015
Oblouk NORMO 45° 200x60
60
200
2-1505-30006015
3-1505-30006015
Oblouk NORMO 45° 300x60
60
300
2-1505-40006015
3-1505-40006015
Oblouk NORMO 45° 400x60
60
400
Šířka B
[mm]
24
7x25
B
100
300
200
400
300
500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
Šířka
[mm]
[mm]
2-0405-10006015
3-0405-10006015
Koleno NORMO 90° 100x60
60
100
2-0405-20006015
3-0405-20006015
Koleno NORMO 90° 200x60
60
200
2-0405-30006015
3-0405-30006015
Koleno NORMO 90° 300x60
60
300
Oblouk UNI 90° slouží ke změnám směru trasy.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=550 mm.
Šířka B
[mm]
200
A
R
Rozměr A
[mm]
Objednací číslo
Sendzimir zinek
7x29
H
Rozměr C
[mm]
300
A
H
Rozměr A
[mm]
200
Koleno UNI 90° slouží ke změnám směru trasy. Pro spojení se žlabem nebo další
armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=100 mm.
A
7x17
182
200
OBLOUK NORMO 45°
R
Rozměr A
[mm]
A
7x17
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
800
300
900
400
1000
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
Šířka
[mm]
[mm]
2-1405-20006015
3-1405-20006015
Oblouk NORMO 90° 200x60
60
200
2-1405-30006015
3-1405-30006015
Oblouk NORMO 90° 300x60
60
300
2-1405-40006015
3-1405-40006015
Oblouk NORMO 90° 400x60
60
400
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
T-KUS NORMO PLNÝ
T-kus UNI plný pro rozdvojení trasy.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=100 mm.
A
Šířka B
[mm]
C
B
H
R
7x17
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0605-10006015
3-0605-10006015
T-kus NORMO plný 100x60
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
100
500
300
200
600
400
300
700
500
Výška bočnice
[mm]
Šířka
[mm]
60
100
2-0605-20006015
3-0605-20006015
T-kus NORMO plný 200x60
60
200
2-0605-30006015
3-0605-30006015
T-kus NORMO plný 300x60
60
300
T-KUS NORMO PŘÍČKOVÝ
T-kus UNI příčkový pro rozdvojení trasy.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
C
A
Šířka B
[mm]
11x29
Objednací číslo
Sendzimir zinek
H
7x25
B
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
200
1400
300
1500
900
400
1600
1000
Výška bočnice
[mm]
800
Šířka
[mm]
2-1605-20006015
3-1605-20006015
T-kus NORMO příčkový 200x60
60
200
2-1605-30006015
3-1605-30006015
T-kus NORMO příčkový 300x60
60
300
2-1605-40006015
3-1605-40006015
T-kus NORMO příčkový 400x60
60
400
T-KUS ŽLABU NORMO BOČNICOVÝ
C
A
H
T-kus žlabu bočnicový slouží pro dodatečné rozdvojení namontované
trasy nebo při odbočení menšího počtu kabelů.
Montáž se provádí vystřižením příslušné délky bočnice žlabu a
připevněním T-kusu bočnicového pomocí Spojky UNI úhlové.
Střižné hrany je nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou
(O.Č. 9-9001-40000000).
Šířka B
[mm]
B
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
100
500
240
200
600
240
300
700
240
400
800
240
7x17
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
[mm]
Šířka
[mm]
2-0615-10006015
3-0615-10006015
T-kus žlabu NORMO bočnicový 100x60
60
100
2-0615-20006015
3-0615-20006015
T-kus žlabu NORMO bočnicový 200x60
60
200
2-0615-30006015
3-0615-30006015
T-kus žlabu NORMO bočnicový 300x60
60
300
VERZE 1.0
25
26
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
2. NENORMOVÉ SESTAVY
VERZE 1.0
27
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽLAB STANDARD 100-200x65 NA VÝLOŽNÍKU STANDARD
28
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
NKT Cables
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3101-00010020
-
1-6305-00601000
1-3101-00010020
3-0102-10006510
2-0102-10006510
3-3101-00020020
3-0102-20006510
2-0102-20006510
1-3101-00020020
3-0295-10000015
2-0295-10000015
8-6305-00601200
3-0295-20000015
2-0295-20000015
-
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
-
1-6305-00601000
P 30-R
P 90-R
10
10
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm ; n ≥ 2
n x 1,5 - 16 mm ; n ≥ 2
4 x 16 mm2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník STANDARD 100
Výložník STANDARD 200
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Spojka UNI úhlová 65x2
2
10
2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
2
3
4
41
3
3
1
3
3
31
2
2
1
2
4
46
69
6
62
44
66
93
28
16
42
24
P 90-R
P 30-R
P 90-R
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
ZP-27/2008
10
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
2
ks
ks
21
2
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
23
31
22
814
M.J.
E 90
E 30
E 90
E 30
E 90
E 90
DIN 4102-12
Klasifikační třída
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00600025
3-3401-00200025
1-3401-00300025
3-3401-00150025
1-3401-00200025
3-3401-00120025
1-3401-00150025
3-3401-00100025
1-3401-00120025
3-3401-00080025
1-3401-00100025
3-3401-00060025
1-3401-00080025
3-3401-00050025
3-3401-00040025
1-3401-00060025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 45
PS 90
PS 45
PS 90
PS 90
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
29
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽLAB STANDARD 100-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
30
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
NKT Cables
3-0295-40000015
3-0295-30000015
3-0295-20000015
3-0295-10000015
3-0102-40006512
3-0102-30006510
3-0102-20006510
3-0102-10006510
2-0295-40000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
2-0295-10000015
2-0102-40006512
2-0102-30006510
2-0102-20006510
2-0102-10006510
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
VERZE 1.0
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6502-00000000
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
-
1-6305-00601000
P 30-R
P 90-R
20
20
20
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
4 x 50 mm2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
Žlab kabelový STANDARD 300x65x1
Žlab kabelový STANDARD 400x65x1,2
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Krytka žlabu přechodová 400
Spojka UNI úhlová 65x2
2
2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
3
1
5
1
3
1
4
4
2
2
4
4
6
6
4
1
6
6
3
3
6
6
9
9
2
44
66
3
28
16
42
24
P 90-R
P 30-R
P 90-R
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
P 60-R
ZP-27/2008
20
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
2
1
2
2
1
2
3
21
1
2
3
1
22
814
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.,
E 90
E 30
E 90
E 30
E 90
E 60
DIN 4102-12
Klasifikační třída
3-3401-00600025
3-3401-00150025
1-3401-00150025
3-3401-00300025
3-3401-00120025
1-3401-00120025
1-3401-00600025
3-3401-00100025
1-3401-00100025
1-3401-00300025
3-3401-00080025
1-3401-00080025
3-3401-00200025
3-3401-00060025
1-3401-00060025
1-3401-00200025
3-3401-00050025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 30
PS 90
PS 30
PS 90
PS 60
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
31
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽLAB STANDARD 100-400x115 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL SE VZPĚROU
32
(N)HXH FE180 E30
(N)HXH FE180 E30
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Kabelwerk Eupen AG
Kabelwerk Eupen AG
Lamela Electric, a.s.
VERZE 1.0
3-0295-40000015
3-0295-30000015
3-0295-20000015
3-0295-10000015
3-0102-40011512
3-0102-30011510
3-0102-20011510
3-0102-10011510
2-0295-40000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
2-0295-10000015
2-0102-40011512
2-0102-30011510
2-0102-20011510
2-0102-10011510
3-6306-01002500
3-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
1-3102-00020025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
3-3140-00020025
1-6306-01002500
4-6502-00000000
3-0222-00011520
2-0222-00011520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Žlab kabelový STANDARD 100x115x1
Žlab kabelový STANDARD 200x115x1
Žlab kabelový STANDARD 300x115x1
Žlab kabelový STANDARD 400x115x1,2
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Krytka žlabu přechodová 400
Spojka UNI úhlová 115x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
4 x 50 mm
2
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
n x 2 x ≥ 0,8 mm; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
1
63
1
1
6
2
2
1
23
1
3
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
11
1
9
3
ks
1
ks
m
ks
ks
ks
2
21
2
3
3
1
22
148
M.J.
E 30
E 90
E 60
E 60
22
24
4
6
2
6
94
3
3
33
36
6
9
3
44
66
9
28
16
24
42
P 30-R
P 90-R
25
25
P 60-R
P 60-R
25
25
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3401-00120025
3-3401-00150025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
1-3401-00600025
3-3401-00600025
3-3401-00300025
3-3401-00100025
1-3401-00100025
3-3401-00200025
3-3401-00080025
1-3401-00080025
1-3401-00300025
3-3401-00060025
1-3401-00200025
3-3401-00050025
1-3401-00060025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 30
PS 90
PS 60
PS 60
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
33
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200x65 NA VÝLOŽNÍKU STANDARD
34
(N)HXH FE180 E30
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Kabelwerk Eupen AG
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
3-3101-00020020
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
1-3101-00020020
*2
3
4
3-1102-20006515
3-0222-00006520
4-6503-00000000
2-1102-20006515
6
5
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
7
8
-
1-6305-00601000
P 60-R
10
10
10
10
4 x 16 mm2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník STANDARD 200
Spojka žebřík - výložník STANDARD
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
4
1
34
1
3
3
1
23
1
2
2
42
63
3
4
6
6
9
6
44
66
9
16
16
24
24
P 90-R
P 90-R
P 30-R
P 30-R
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
ZP-27/2008
10
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
2
1
2
1
12
1
1
21
3
3
22
88
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
E 90
E 30
E 60
E 30
E 90
DIN 4102-12
Klasifikační třída
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00150025
3-3401-00120025
3-3401-00100025
3-3401-00080025
3-3401-00060025
3-3401-00050025
3-3401-00040025
1-3401-00200025
1-3401-00150025
1-3401-00120025
1-3401-00100025
1-3401-00080025
1-3401-00060025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 90
PS 45
PS 60
PS 45
PS 90
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
35
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
36
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
3-1102-20006515
2-1102-20006515
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6504-00000000
3-1102-30006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
-
1-6305-00601000
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
2
3
4
1
6
1
1
34
1
4
4
6
6
2
4
6
6
3
6
9
9
44
P 90-R
P 90-R
66
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
2
16
16
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
P 30-R
P 90-R
24
24
20
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
2
20
VERZE 1.0
1
2
1
2
3
2
1
2
1
2
3
22
88
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
E 90
E 30
E 90
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
3-3401-00050025
3-3401-00060025
3-3401-00080025
3-3401-00100025
3-3401-00120025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00060025
1-3401-00080025
1-3401-00100025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 90
PS 45
PS 90
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
37
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL ZESÍLENÉM SE VZPĚROU
38
3-1102-20006515
2-1102-20006515
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3
*2
3-3103-00040025
4
3-6306-01002500
3-3140-00040025
1-6306-01002500
4-6504-00000000
3-1102-30006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
5
6
7
6
7
8
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL zesílený 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 400
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1 x ≥ 16 mm2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
2
3
4
1
6
1
1
34
1
6
42
63
9
2
2
4
6
3
3
6
9
6
44
66
9
16
16
P 90-R
24
24
40
1
1
2
VERZE 1.0
1
2
1
2
1
3
21
3
3
22
88
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3401-00050025
3-3401-00060025
3-3401-00080025
3-3401-00100025
3-3401-00120025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00060025
1-3401-00080025
1-3401-00100025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
39
2. Nenormové sestavy - kotvení na stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x115 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL SE VZPĚROU
40
3-1102-20011515
2-1102-20011515
3-6306-01002500
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3401-00xxxx25
1-6701-00808000
1
VERZE 1.0
3-6701-00808000
3-3401-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
3-3140-00020025
1-6306-01002500
4-6504-00000000
3-1102-30011515
3-1102-40011515
2-1102-40011515
2-1102-30011515
3-0222-00011520
2-0222-00011520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5
Spojka UNI úhlová 115x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
25
5
1
9
3
3
3
6
9
6
24
4
1
6
2
2
2
4
6
4
16
P 90-R
3
1
3
1
1
1
2
3
2
8
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3401-00050025
3-3401-00060025
3-3401-00080025
3-3401-00100025
3-3401-00120025
3-3401-00150025
3-3401-00200025
3-3401-00300025
3-3401-00600025
1-3401-00060025
1-3401-00080025
1-3401-00100025
1-3401-00120025
1-3401-00150025
1-3401-00200025
1-3401-00300025
1-3401-00600025
3-3401-00040025
1-3401-00050025
1-3401-00040025
3-3401-00030025
3-3401-00020025
1-3401-00020025
1-3401-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
STN 92 0205
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Název
6000
3000
2000
1500
1200
1000
800
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
41
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽLAB STANDARD 100-200x65 NA VÝLOŽNÍKU STANDARD
42
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
NKT Cables
8-6305-00601200
-
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
VERZE 1.0
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3101-00010020
-
1-6305-00601000
1-3101-00010020
3-0102-10006510
2-0102-10006510
3-3101-00020020
3-0102-20006510
2-0102-20006510
1-3101-00020020
3-0295-10000015
2-0295-10000015
3-6306-01002500
3-0295-20000015
2-0295-20000015
1-6306-01002500
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1-6305-00601000
P 30-R
P 90-R
10
10
10
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
4 x 16 mm2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník STANDARD 100
Výložník STANDARD 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Spojka UNI úhlová 65x2
2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
1
1
2
3
1
4
4
13
1
4
4
12
4
2
3
6
4
6
4
4
1
11
2
1
2
8
12
4
2
3
8
12
6
4
12
4
186
12
26
88
12
12
18
44
32
56
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
16 ks
28
M.J.
E 90
E 30
E 90
E 30
E 90
E 90
DIN 4102-12
Klasifikační třída
48
84
P 90-R
P 30-R
P 90-R
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
ZP-27/2008
10
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
1-3302-00200025
3-3302-00200025
3-3302-00150025
3-3302-00120025
1-3302-00150025
3-3302-00100025
1-3302-00120025
3-3302-00090025
1-3302-00100025
3-3302-00080025
3-3302-00070025
1-3302-00070025
1-3302-00090025
3-3302-00060025
1-3302-00060025
1-3302-00080025
3-3302-00050025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 45
PS 90
PS 45
PS 90
PS 90
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
43
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽLAB STANDARD 100-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
44
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
NKT Cables
3-0295-40000015
3-0295-30000015
3-0295-20000015
3-0295-10000015
3-0102-40006512
3-0102-30006510
3-0102-20006510
3-0102-10006510
2-0295-40000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
2-0295-10000015
2-0102-40006512
2-0102-30006510
2-0102-20006510
2-0102-10006510
3-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
VERZE 1.0
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
1-3102-00020025
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00040025
1-3102-00030025
3-6306-01002500
1-6306-01002500
4-6503-00000000
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1-6305-00601000
P 30-R
P 90-R
20
20
20
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
4 x 50 mm2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
Žlab kabelový STANDARD 300x65x1
Žlab kabelový STANDARD 400x65x1,2
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Krytka žlabu přechodová 400
Spojka UNI úhlová 65x2
2
2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
4
1
4
1
4
41
61
4
4
44
4
48
812
4
12
6
66
6
6
12
18
12
6
6
2
4
1
4
21
2
22
2
24
4
6
44
88
12
12
18
16
28
32
56
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.
E 90
E 30
E 90
E 30
E 90
E 60
DIN 4102-12
Klasifikační třída
48
84
P 90-R
P 30-R
P 90-R
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
P 60-R
ZP-27/2008
20
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
3-3302-00090025
3-3302-00100025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00200025
3-3302-00200025
3-3302-00150025
3-3302-00080025
1-3302-00080025
1-3302-00150025
3-3302-00070025
1-3302-00070025
3-3302-00120025
3-3302-00060025
1-3302-00120025
3-3302-00050025
1-3302-00060025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 30
PS 90
PS 30
PS 90
PS 60
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
45
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽLAB STANDARD 100-400x115 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL SE VZPĚROU
46
(N)HXH FE180 E30
(N)HXH FE180 E30
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Kabelwerk Eupen AG
Kabelwerk Eupen AG
Lamela Electric, a.s.
VERZE 1.0
3-0295-40000015
3-0295-30000015
3-0295-20000015
3-0295-10000015
3-0102-40011512
3-0102-30011510
3-0102-20011510
3-0102-10011510
2-0295-40000015
2-0295-30000015
2-0295-20000015
2-0295-10000015
2-0102-40011512
2-0102-30011510
2-0102-20011510
2-0102-10011510
3-6306-01002500
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00020025
1-3102-00020025
3-3102-00020025
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3102-00020025
3-3140-00020025
1-6306-01002500
4-6503-00000000
3-0222-00011520
2-0222-00011520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Žlab kabelový STANDARD 100x115x1
Žlab kabelový STANDARD 200x115x1
Žlab kabelový STANDARD 300x115x1
Žlab kabelový STANDARD 400x115x1,2
Krytka žlabu přechodová 100
Krytka žlabu přechodová 200
Krytka žlabu přechodová 300
Krytka žlabu přechodová 400
Spojka UNI úhlová 115x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
4 x 50 mm
2
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
n x 2 x ≥ 0,8 mm; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
1
4
9
1
9
6
6
66
15
15
12
12
18
6
1
4
6
1
6
4
4
44
10
108
8
12
4
12
88
12
12
18
56
32
48
84
P 30-R
P 90-R
25
25
P 60-R
P 60-R
25
25
1
4
3
1
3
2
2
22
5
54
4
6
2
6
44
28
16
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.
E 30
E 90
E 60
E 60
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3302-00090025
3-3302-00100025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00200025
3-3302-00200025
3-3302-00150025
3-3302-00080025
1-3302-00080025
1-3302-00150025
3-3302-00070025
1-3302-00070025
3-3302-00120025
3-3302-00060025
1-3302-00120025
3-3302-00050025
1-3302-00060025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 30
PS 90
PS 60
PS 60
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
47
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200x65 NA VÝLOŽNÍKU STANDARD
48
(N)HXH FE180 E30
JXFE-V, B2ca,s1,d0
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Kabelwerk Eupen AG
Lamela Electric, a.s.
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
1-3101-00020020
4
3-3101-00020020
3-6306-01002500
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
*2
1
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
1-6306-01002500
5
3
3-1102-20006515
3-0222-00006520
4-6503-00000000
2-1102-20006515
7
6
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
9
10
-
1-6305-00601000
P 60-R
10
10
10
10
4 x 16 mm2
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník STANDARD 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník STANDARD
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
1
4
1
4
4
1
2
3
1
4
2
ks
ks
ks
11
1
ks
ks
ks
m
2
4
1
4
22
4
14
82
4
1
6
33
6
123
4
8
66
12
12
18
18
12
44
88
12
12
ks
16 ks
16
32
32
M.J.
E 90
E 90
E 30
E 60
E 30
E 90
DIN 4102-12
Klasifikační třída
48
48
P 90-R
P 90-R
P 30-R
P 30-R
10
n x ≥ 1,5 - 16 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
ZP-27/2008
10
Kg/m
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
3-3302-00120025
1-3302-00120025
3-3302-00200025
3-3302-00100025
1-3302-00100025
3-3302-00150025
3-3302-00090025
1-3302-00090025
1-3302-00200025
3-3302-00080025
1-3302-00080025
1-3302-00150025
3-3302-00070025
3-3302-00060025
1-3302-00060025
1-3302-00070025
3-3302-00050025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 90
PS 45
PS 60
PS 45
PS 90
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
49
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
50
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
3-1102-20006515
2-1102-20006515
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00040025
1-3102-00030025
3-6306-01002500
1-6306-01002500
4-6504-00000000
3-1102-30006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
9
10
-
1-6305-00601000
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
VERZE 1.0
6
4
4
4
4
1
44
84
4
6
1
66
126
6
8
12
18
12
12
18
2
4
2
2
4
1
22
42
6
6
44
88
12
12
P 90-R
16
16
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
32
32
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
P 30-R
P 90-R
48
48
20
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
2
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
E 90
E 30
E 90
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
3-3302-00070025
3-3302-00080025
3-3302-00090025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
1-3302-00070025
1-3302-00080025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
3-3302-00200025
3-3302-00060025
1-3302-00060025
1-3302-00200025
3-3302-00050025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 90
PS 45
PS 90
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
51
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL (JEDNOSTRANNÉ VYLOŽENÍ - 1 VRSTVA)
52
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
3-1102-20006515
2-1102-20006515
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6504-00000000
3-1102-30006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
-
1-6305-00601000
20
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
2
20
4
1
2
2
4
6
4
16
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
P 90-R
P 90-R
P 60-R
E 90
E 90
E 60
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Kamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
JXFE-V
Kamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
3-3302-00050025
3-3302-00060025
3-3302-00070025
3-3302-00080025
3-3302-00090025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
3-3302-00200025
1-3302-00060025
1-3302-00070025
1-3302-00080025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
1-3302-00200025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
PS 90
PS 60
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
53
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL (JEDNOSTRANNÉ VYLOŽENÍ - 2 VRSTVY)
54
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
3-1102-20006515
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3303-00xxxx25
1-6701-01008500
1
3-6701-01008500
3-3303-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6504-00000000
3-1102-30006515
2-1102-20006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
7
9
10
-
1-6305-00601000
20
20
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL dvojitý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
2
20
4
1
4
4
4
6
4
16
4
1
2
1
2
3
2
8
P 90-R
P 90-R
P 60-R
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
E 90
E 60
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Kamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
JXFE-V
Kamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
PS 90
PS 90
PS 60
STN 92 0205
3-3303-00150025
3-3303-00200025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 2000
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1500
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1200
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1000
3-3303-00100025
3-3303-00120025
Název
Objednací číslo
Žárový zinek
*2
2000
1500
1200
1000
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
55
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL ZESÍLENÉM SE VZPĚROU
56
3-1102-20006515
2-1102-20006515
3-6306-01002500
3-3103-00040025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
1-3103-00040025
3-3140-00040025
1-6306-01002500
4-6504-00000000
3-1102-30006515
3-1102-40006515
2-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-0222-00006520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL zesílený 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 400
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1 x ≥ 16 mm2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
40
4
1
6
4
4
10
8
12
8
32
4
1
3
2
2
5
4
6
4
16
P 90-R
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3302-00050025
3-3302-00060025
3-3302-00070025
3-3302-00080025
3-3302-00090025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
3-3302-00200025
1-3302-00060025
1-3302-00070025
1-3302-00080025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
1-3302-00200025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
57
2. Nenormové sestavy - kotvení do stropu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x115 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL SE VZPĚROU
58
3-1102-20011515
2-1102-20011515
3-6306-01002500
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3302-00xxxx25
1-6701-01008500
1
VERZE 1.0
3-6701-01008500
3-3302-00xxxx25
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
3-3140-00020025
1-6306-01002500
4-6504-00000000
3-1102-30011515
3-1102-40011515
2-1102-40011515
2-1102-30011515
3-0222-00011520
2-0222-00011520
8-6305-00601200
-
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
1-6305-00601000
Objednací číslo
Žárový zinek
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Kotva průvlaková M10x85
Závěs UNIVERZAL jednoduchý xxxx
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5
Spojka UNI úhlová 115x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
25
4
4
6
6
41
4
2
4
3
2
1
2
5
4
8
10
2
5
4
6
6
4
4
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
E 90
16
16
4
10
4
9
61
6
15
12
6
15
8
12
18
12
12
88
12
12
18
32
32
48
48
P 90-R
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
3-3302-00070025
3-3302-00080025
3-3302-00090025
3-3302-00100025
3-3302-00120025
3-3302-00150025
1-3302-00070025
1-3302-00080025
1-3302-00090025
1-3302-00100025
1-3302-00120025
1-3302-00150025
3-3302-00200025
3-3302-00060025
1-3302-00060025
1-3302-00200025
3-3302-00050025
3-3302-00040025
1-3302-00050025
1-3302-00040025
3-3302-00030025
3-3302-00020025
1-3302-00020025
1-3302-00030025
Objednací číslo
Žárový zinek
Objednací číslo
Galvanický zinek
*2
PS 90
STN 92 0205
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
Název
2000
1500
1200
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Délka (L)
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
59
2. Nenormové sestavy - kotvení do podlahy
ŽLAB STANDARD 100-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL (MOŽNOST JEDNOSTRANNÉHO VYLOŽENÍ)
60
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
Lamela Electric, a.s.
NKT Cables
NKT Cables
Krytka žlabu přechodová 100
3-0102-10006510
2-0102-10006510
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3303-00100025
1-6701-01008500
1
3-6701-01012000
3-3303-00100025
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6502-00000000
3-0102-30006510
3-0102-20006510
2-0102-30006510
2-0102-20006510
3-3102-00010015
3-0102-40006512
2-3102-00010015
3-3102-00020015
2-3102-00020015
2-0102-40006512
Krytka žlabu přechodová 200
3-3102-00030015
2-3102-00030015
Spojka UNI úhlová 65x2
3-3102-00040015
Kotva průvlaková M10x120
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1000
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
Žlab kabelový STANDARD 300x65x1
Žlab kabelový STANDARD 400x65x1,2
Krytka žlabu přechodová 300
Krytka žlabu přechodová 400
3-0222-00006520
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
2-3102-00040015
-
4 x 50 mm2
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
32
4
1
8
4
8
12
4
8
P 90-R
20
4
1
6
3
6
9
3
6
24
P 15-R
20
P 90-R
20
4 x 50 mm
P 60-R
20
n x ≥ 1,5mm2 ; n ≥ 2
2
20
P 30-R
4
1
4
2
4
6
2
4
16
E 90
-
E 90
E 60
E 30
4
1
2
1
2
3
1
2
8
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
2-0222-00006520
-
8-6305-00601200
1-6305-00601000
2
3
4
5
7
9
10
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
JXFE-V
Lamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
M.J.
PS 90
PS 15
PS 90
PS 60
PS 30
STN 92 0205
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
61
2. Nenormové sestavy - kotvení do podlahy
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL (MOŽNOST JEDNOSTRANNÉHO VYLOŽENÍ)
62
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
NKT Cables
3-1102-20006515
3-3102-00020025
1-3102-00020025
1-3303-00100025
1-6701-01008500
1
3-6701-01012000
3-3303-00100025
3-6510-01002500
3-3102-00030025
3-3102-00040025
1-3102-00030025
1-3102-00040025
4-6504-00000000
3-1102-30006515
2-1102-20006515
3-1102-40006515
2-1102-30006515
3-0222-00006520
2-1102-40006515
8-6305-00601200
-
2-0222-00006520
-
1-6305-00601000
*2
3
4
5
7
9
10
4 x 50 mm
Kotva průvlaková M10x120
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1000
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou
Výložník UNIVERZAL 200
Výložník UNIVERZAL 300
Výložník UNIVERZAL 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
Spojka UNI úhlová 65x2
Šroub vratový M6x12 s maticí límcovou
4
1
8
4
8
12
8
4
1
6
3
6
9
6
24
P 90-R
20
32
P 30-R
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
2
P 90-R
20
4 x 50 mm2
2
P 30-R
4
1
4
2
4
6
4
16
E 90
E 30
E 90
E 30
4
1
2
1
2
3
2
8
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
20
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Šroub vratový M6x10 s maticí límcovou
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
V.Č. Objednací číslo
Galvanický zinek
Označení
Na jeden podpěrný bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
M.J.
PS 90
PS 45
PS 90
PS 45
STN 92 0205
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
63
64
NA STĚNĚ SVISLE
Rozteč kotev
100
200
300
200
300
400
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
Rozteče kotev
[mm]
Šířka žebříku
[mm]
2. Nenormové sestavy - kotvení na strop a stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA PROFILU UNIVERZAL C
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
1
2
3
4
3-1103-20006515
2-1103-20006515
3-6701-00808000
3-3401-00020025
1-6701-00808000
3-3401-00030025
1-3401-00020025
3-3401-00040025
1-3401-00030025
1-3401-00040025
4-6504-00000000
3-1103-30006515
2-1103-30006515
3-1103-40006515
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s
2-1103-40006515
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
-
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5 (příčky 150mm)
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5 (příčky 150mm)
2
1
2
2
1
32
3
P 90-R
P 90-R
P 60-R
P 90-R
-
1 x 2 x 0,8 mm2
2
P 90-R
-
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
P 90-R
-
2
1
2
3
E 90
E 90
E 60
E 90
E 90
E 90
2
1
2
3
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5 (příčky 150mm)
Název
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
(N)HXH FE180 E30
Kabelwerk Eupen AG
Objednací číslo
Galvanický zinek
JE-H(St)H...Bd FE180
Kabelwerk Eupen AG
V.Č.
Označení
M.J.
PS 90
PS 90
PS 60
PS 90
PS 90
PS 90
ks
ks
ks
m
Název
Příchytka kabelová KPC1 64
Příchytka kabelová KPC1 70
3-5010-00006400
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 60
3-5010-00006000
Příchytka kabelová KPC1 52
Příchytka kabelová KPC1 56
3-5010-00005200
3-5010-00005600
Příchytka kabelová KPC1 44
Příchytka kabelová KPC1 48
3-5010-00004400
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 36
Příchytka kabelová KPC1 40
3-5010-00003600
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 28
Příchytka kabelová KPC1 32
3-5010-00002800
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 24
Příchytka kabelová KPC1 20
Příchytka kabelová KPC1 16
Příchytka kabelová KPC1 12
3-5010-00002400
3-5010-00002000
3-5010-00001600
3-5010-00001200
Objednací číslo
Žárový zinek
Průměr
[mm]
70
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
Pro uchycení kabelů k žebříku STANDARD se používá příchytka kabelová KPC1
STN 92 0205
3
Klasifikační třída
2
Zatížení
1
Výrobce
Na 3 metry
Na jeden kotevní
bod
2
Kabely
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
65
66
NA STĚNĚ SVISLE
Rozteč kotev
100
200
300
200
300
400
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
Rozteče kotev
[mm]
Šířka žebříku
[mm]
2. Nenormové sestavy - kotvení na strop a stěnu
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x115 NA PROFILU UNIVERZAL C
1
2
3
4
3-1103-20011515
2-1103-20011515
3-6701-01008500
3-3401-00020025
1-6701-01008500
3-3401-00030025
1-3401-00020025
3-3401-00040025
1-3401-00030025
1-3401-00040025
4-6504-00000000
3-1103-30011515
2-1103-30011515
3-1103-40011515
2-1103-40011515
-
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
n x ≥ 1,5 mm2 ; n ≥ 2
Kotva průvlaková M8x80
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5 (příčky 150mm)
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5 (příčky 150mm)
2
1
22
1
32
3
P 90-R
P 90-R
P 60-R
2
1
2
3
E 90
E 90
E 60
2
1
2
3
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5 (příčky 150mm)
Název
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
Objednací číslo
Žárový zinek
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Galvanický zinek
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
V.Č.
Označení
M.J.
PS 90
PS 90
PS 60
ks
ks
ks
m
Název
Příchytka kabelová KPC1 52
Příchytka kabelová KPC1 56
Příchytka kabelová KPC1 60
Příchytka kabelová KPC1 64
Příchytka kabelová KPC1 70
3-5010-00005200
3-5010-00005600
3-5010-00006000
3-5010-00006400
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 44
Příchytka kabelová KPC1 48
3-5010-00004400
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 36
Příchytka kabelová KPC1 40
3-5010-00003600
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 28
Příchytka kabelová KPC1 32
3-5010-00002800
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 24
Příchytka kabelová KPC1 20
Příchytka kabelová KPC1 16
Příchytka kabelová KPC1 12
3-5010-00002400
3-5010-00002000
3-5010-00001600
3-5010-00001200
Objednací číslo
Žárový zinek
Průměr
[mm]
VERZE 1.0
70
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
Pro uchycení kabelů k žebříku STANDARD se používá příchytka kabelová KPC1
STN 92 0205
3
Klasifikační třída
2
Zatížení
1
Výrobce
Na 3 metry
Na jeden kotevní
bod
2
Kabely
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
67
2. Nenormové sestavy - kotvení na strop a stěnu
68
SVISLÁ MONTÁŽ TRUBEK NENÍ POVOLENA
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
TRUBKA ZÁVITOVÁ M16-M25
JXFE-V, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
1
2
3
4
5
4-6701-00606500
3-6701-00606500
4-6703-00605000
Kotva průvlaková M6x65
Kotva natloukací M6x50
Příchytka trubky φ 16
1-6703-00605000
Příchytka trubky φ 20
Příchytka trubky φ 25
3-7040-02500000
3-7040-01600000
Trubka závitová M16x1,5
3-7040-02000000
Trubka závitová M20x1,5
Trubka závitová M25x1,5
3-7010-02500000
3-7010-01600000
Spojka trubky závitové M16x1,5
3-7010-02000000
Spojka trubky závitové M20x1,5
Spojka trubky závitové M25x1,5
3-7012-02500000
3-7012-01600000
Koleno závitové M16x1,5
3-7012-02000000
Koleno závitové M20x1,5
3-7011-01600000
Koleno závitové M25x1,5
Název
3-7011-02000000
3-7011-02500000
V.Č. Objednací číslo
Trubky s metrickým závitem
Označení
6
6
3
1
ks
ks
m
ks
M.J.
n x 2 x ≥ 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
DIN 4102-12
ZP-27/2008
P 60-R
Kg/m
1
PS 60
STN 92 0205
1
2
3
4-6701-00606500
3-6701-00606500
4-6703-00605000
1-6703-00605000
3-7040-01600000
3-7040-02000000
3-7040-02500000
2-7020-01300000
2-7020-01600000
Kotva průvlaková M6x65
Kotva natloukací M6x50
Příchytka trubky φ 16
Příchytka trubky φ 20
Příchytka trubky φ 25
Trubka závitová Pg13,5
Trubka závitová Pg16
Trubka závitová Pg21
2-7020-02100000
Spojka trubky závitové Pg16
4 2-7022-01600000
Spojka trubky závitové Pg13,5
Spojka trubky závitové Pg21
2-7022-01300000
Koleno závitové Pg13,5
Koleno závitové Pg16
5 2-7021-01600000
2-7022-02100000
Koleno závitové Pg21
2-7021-02100000
2-7021-01300000
Název
Objednací číslo
V.Č.
Trubky s pancéřovým závitem
E 60
Klasifikační třída
Zatížení
Na 3 metry
Výrobce
Na 3 metry
Kabely
6
6
3
1
ks
ks
m
ks
M.J.
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
69
2. Nenormové sestavy - kotvení na strop a stěnu
70
SVISLÁ MONTÁŽ TRUBEK NENÍ POVOLENA
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
TRUBKA ZÁVITOVÁ M16-M63
1
2
3
4
5
V.Č.
Příchytka trubky φ 16
VERZE 1.0
4-6701-00606500
3-6701-00606500
4-6703-00605000
Kotva průvlaková M6x65
6
ks
1
4-6701-00606500
3-6701-00606500
4-6703-00605000
Kotva průvlaková M6x65
Kotva natloukací M6x50
Příchytka trubky φ 16
3-7040-01600000
Příchytka trubky φ 20
3-7040-01600000
Kotva natloukací M6x50
Příchytka trubky φ 20
3-7040-02000000
Příchytka trubky φ 25
3-7040-02000000
1-6703-00605000
Příchytka trubky φ 25
1-6703-00605000
Příchytka trubky φ 32
2
3-7040-02500000
ks
3-7040-02500000
6
Příchytka trubky φ 40
3-7040-05000000
3-7040-03200000
3-7040-06300000
3-7040-04000000
Trubka závitová Pg13,5
2-7020-01300000
Příchytka trubky φ 32
Trubka závitová Pg16
2-7020-01600000
m
Příchytka trubky φ 40
Trubka závitová Pg21
2-7020-02100000
3
Trubka závitová M40x1,5
3-7010-04000000
3-7040-03200000
Trubka závitová Pg29
2-7020-02900000
3
Trubka závitová M50x1,5
3-7010-05000000
3-7040-04000000
Trubka závitová Pg36
2-7020-03600000
Trubka závitová M63x1,5
3-7010-06300000
Příchytka trubky φ 50
Trubka závitová Pg42
2-7020-04200000
Spojka trubky závitové M16x1,5
3-7012-01600000
Příchytka trubky φ 63
Spojka trubky závitové Pg13,5
2-7022-01300000
Spojka trubky závitové M20x1,5
3-7012-02000000
3-7040-05000000
Spojka trubky závitové Pg16
2-7022-01600000
ks
Spojka trubky závitové M25x1,5
3-7040-06300000
Spojka trubky závitové Pg21
2-7022-02100000
Spojka trubky závitové M32x1,5
3-7012-02500000
Spojka trubky závitové M40x1,5
3-7012-03200000
3-7012-04000000
Příchytka trubky φ 50
Spojka trubky závitové Pg29
2-7022-02900000
4
Příchytka trubky φ 63
Spojka trubky závitové Pg36
2-7022-03600000
Trubka závitová M16x1,5
Spojka trubky závitové Pg42
2-7022-04200000
Spojka trubky závitové M50x1,5
3-7012-05000000
Trubka závitová M20x1,5
Koleno závitové Pg13,5
2-7021-01300000
Koleno závitové M16x1,5
Spojka trubky závitové M63x1,5
3-7011-01600000
3-7012-06300000
3-7010-01600000
Koleno závitové Pg16
2-7021-01600000
Koleno závitové M20x1,5
Trubka závitová M25x1,5
Koleno závitové Pg21
2-7021-02100000
Koleno závitové M25x1,5
3-7011-02000000
Koleno závitové M40x1,5
3-7011-04000000
Koleno závitové M32x1,5
Koleno závitové M50x1,5
3-7011-05000000
3-7011-02500000
Koleno závitové M63x1,5
3-7011-06300000
3-7011-03200000
Název
Objednací číslo
3-7010-02000000
Koleno závitové Pg29
2-7021-02900000
5
V.Č.
Trubky s metrickým závitem
3-7010-02500000
Koleno závitové Pg36
2-7021-03600000
PS 90
PS 30
PS 90
Trubka závitová M32x1,5
Koleno závitové Pg42
2-7021-04200000
M.J.
E 90
E 30
E 90
STN 92 0205
3-7010-03200000
Název
Objednací číslo
1
P 90-R
5
4 x 10 mm
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
Trubky s pancéřovým závitem
P 30-R
5
2
n x ≥ 1,5 - 10 mm2 ; n ≥ 2
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R
NKT Cables
Na 3 metry
P 90-R
5
n x ≥ 1,5 - 10 mm2 ; n ≥ 2
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Označení
Výrobce
Klasifikační třída
Zatížení
Na 3 metry
Kabely
6
6
3
1
ks
ks
m
ks
M.J.
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
71
1. Normové sestavy - kotvení na strop a stěnu
NA STĚNĚ SVISLE
72
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
NA STROPĚ
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ ESM
(N)HXH FE180 E30-E60
Datwyler
4-6703-00605000
4-6110-00600000
1-6703-00605000
2
1
2-5070-0000xx00
*3
4 x 50 mm2
Kotva natloukací M6x50
Matice šestihranná snížená M6
1
1
P 30-R
5
1
P 15-R
5
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
ks
ks
ks
M.J.
P 15-R
1
2
n x 2 x 0,8 mm ; n ≥ 1
P 30-R
1
E30
-
-
E 30
DIN 4102-12
Kg/m
ZP-27/2008
Klasifikační třída
Zatížení
n x 2 x 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Příchytka kabelová ESM M6 L - xx
Název
(N)HXH FE180 E30-E60
Datwyler
Objednací číslo
Žárový zinek
JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90
Datwyler
Objednací číslo
Galvanický zinek
JE-H(St)H...Bd FE180 E30 L
Datwyler
V.Č.
Označení
Na jeden
kotevní bod
Výrobce
Kabely
PS 45
PS 15
PS 15
PS 30
STN 92 0205
Název
Příchytka ESM M6 L - 6
Příchytka ESM M6 L - 8
Příchytka ESM M6 L - 10
Příchytka ESM M6 L - 12
Příchytka ESM M6 L - 14
Příchytka ESM M6 L - 15
Příchytka ESM M6 L - 16
Příchytka ESM M6 L - 18
Příchytka ESM M6 L - 20
Příchytka ESM M6 L - 22
Příchytka ESM M6 L - 25
Příchytka ESM M6 L - 26
Příchytka ESM M6 L - 28
Příchytka ESM M6 L - 32
Příchytka ESM M6 L - 35
Příchytka ESM M6 L - 40
Příchytka ESM M6 L - 42
Příchytka ESM M6 L - 50
Příchytka ESM M6 L - 55
Příchytka ESM M6 L - 60
Příchytka ESM M6 L - 63
Objednací číslo
2-5070-00000600
2-5070-00000800
2-5070-00001000
2-5070-00001200
2-5070-00001400
2-5070-00001500
2-5070-00001600
2-5070-00001800
2-5070-00002000
2-5070-00002200
2-5070-00002500
2-5070-00002600
2-5070-00002800
2-5070-00003200
2-5070-00003500
2-5070-00004000
2-5070-00004200
2-5070-00005000
2-5070-00005500
2-5070-00006000
2-5070-00006300
*3
63
60
55
50
42
40
35
32
28
26
25
22
20
18
16
15
14
12
10
8
6
Průměr
[mm]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VERZE 1.0
73
2. Nenormové sestavy - kotvení k ocelové konstrukci
74
400
NA STĚNĚ VODOROVNĚ
2x 100
2x 150
300
NA STROPĚ
1x 100
200
NA STĚNĚ SVISLE
Rozteč hřebů
[mm]
Šířka žebříku
[mm]
ŽEBŘÍK STANDARD 200-400x65 NA PROFILU UNIVERZAL C
3-1103-20006515
2-1103-20006515
4-6101-00800000
4-6202-00802420
4-6850-00801200
1-6101-00800000
1
1-6202-00802420
3-3401-00020025
2
3-3401-00030025
1-3401-00020025
3-3401-00040025
1-3401-00030025
1-3401-00040025
4-6504-00000000
3-1103-30006515
2-1103-30006515
3
4
5
6
3-1103-40006515
2-1103-40006515
-
n x ≥ 1,5 mm ; n ≥ 2
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M8
Matice šestihranná M8
Podložka velká M8
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5 (příčky 150mm)
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5 (příčky 150mm)
3 (2)
3 (2)
3 (2)
1
2
3
P 30-R
P 90-R
-
4 x 1,5 mm2
2
P 90-R
3 (2)
3 (2)
3 (2)
1
2
3
1
2
3
3 (2)
3 (2)
3 (2)
E 30
E 90
E 90
DIN 4102-12
ZP-27/2008
Kg/m
-
n x 2 x 0,8 mm ; n ≥ 1
Rozsah použitelných počtů
žil a průřezů
Klasifikační třída
Zatížení
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5 (příčky 150mm)
Název
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Žárový zinek
1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0
Lamela Electric, a.s.
Objednací číslo
Galvanický zinek
JXFE-V
Lamela Electric, a.s.
V.Č.
Označení
Na jeden kotevní bod
Na 3 metry
Výrobce
Kabely
ks
ks
ks
ks
ks
m
M.J.
PS 45
PS 90
PS 90
Příchytka kabelová KPC1 20
Příchytka kabelová KPC1 52
Příchytka kabelová KPC1 56
Příchytka kabelová KPC1 60
Příchytka kabelová KPC1 64
Příchytka kabelová KPC1 70
3-5010-00005200
3-5010-00005600
3-5010-00006000
3-5010-00006400
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 44
Příchytka kabelová KPC1 48
3-5010-00004400
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 36
Příchytka kabelová KPC1 40
3-5010-00003600
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 28
Příchytka kabelová KPC1 32
3-5010-00002800
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 24
3-5010-00002400
3-5010-00002000
Příchytka kabelová KPC1 16
Příchytka kabelová KPC1 12
3-5010-00001200
3-5010-00001600
Název
Objednací číslo
Žárový zinek
Průměr
[mm]
VERZE 1.0
70
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
Pro uchycení kabelů k žebříku STANDARD se používá příchytka kabelová KPC1
STN 92 0205
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
75
2.1. Prvky nenormových sestav
2.1. PRVKY NENORMOVÝCH SESTAV
ŽLAB KABELOVÝ STANDARD
Žlab kabelový STANDARD může být použit pro uložení všech typů kabelů. Kabely ve žlabu
musí být uloženy rovnoměrně po celé šířce žlabu. Nerovnoměrné zatížení může vést k
nežádoucímu torznímu namáhání žlabu.
57x57
7x57
7x32
300
Žlaby jsou dodávány s výškou bočnice 65 nebo 115 mm v délce 3000 mm. Při nutnosti
žlaby na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou
barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
Čtvercové otvory 57x57 ve dně žlabu slouží pro odbočení kabelů. Hrany díry je nutno
chránit Průchodkou kabelového žlabu (O.Č. 5-8901-05005000). Oválné otvory7x57
kolmé k ose žlabu slouží k upevnění Přepážky žlabu.
0
50
7x25
50
B
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žlabů pomocí spojek UNI.
25
Oválné otvory 7x32 ve dně slouží pro upevnění žlabu k výložníku.
Pro upevnění žlabu k Výložníku STANDARD slouží Šroub vratový M6x12 s maticí
límcovou (O.Č. 8-6305-00601200).
8-6305-00601200
4-6502-00000000
Pro upevnění žlabu k Výložníku UNIVERZAL slouží nerezová Spojka žlab - výložník
UNIVERZAL (O.Č. 4-6502-00000000).
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
H [mm]
2-0102-10006510
3-0102-10006510
Žlab kabelový STANDARD 100x65x1
65
Šířka
B [mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
100
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
2,05
2-0102-20006510
3-0102-20006510
Žlab kabelový STANDARD 200x65x1
65
200
1,00
2,71
2-0102-30006510
3-0102-30006510
Žlab kabelový STANDARD 300x65x1
65
300
1,00
3,48
2-0102-40006512
3-0102-40006512
Žlab kabelový STANDARD 400x65x1,2
65
400
1,25
5,59
2-0102-10011510
3-0102-10011510
Žlab kabelový STANDARD 100x115x1
115
100
1,00
3,32
2-0102-20011510
3-0102-20011510
Žlab kabelový STANDARD 200x115x1
115
200
1,00
3,98
2-0102-30011510
3-0102-30011510
Žlab kabelový STANDARD 300x115x1
115
300
1,00
4,76
2-0102-40011512
3-0102-40011512
Žlab kabelový STANDARD 400x115x1,2
115
400
1,25
6,86
KRYTKA ŽLABU PŘECHODOVÁ
Krytka žlabu přechodová slouží pro překrytí spojů žlabů, čímž chrání kabely proti poškození na hranách
žlabů. Krytka se připevňuje čtyřmi Šrouby vratovými M6x12 s maticí límcovou (O.Č. 8-6305-00601200),
které je nutno objednat zvlášť.
7x25
B
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Šířka
B [mm]
2-0295-10000015
3-0295-10000015
Krytka žlabu přechodová 100
100
1,50
0,09
2-0295-20000015
3-0295-20000015
Krytka žlabu přechodová 200
200
1,50
0,21
2-0295-30000015
3-0295-30000015
Krytka žlabu přechodová 300
300
1,50
0,34
2-0295-40000015
3-0295-40000015
Krytka žlabu přechodová 400
400
1,50
0,46
0
10
Objednací číslo
Sendzimir zinek
76
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
ŽEBŘÍK KABELOVÝ STANDARD
30
0
15
0
300
15
0
15
0
0
50
50
75
H
Žebřík kabelový STANDARD se používá pro uložení a vedení všech typů kabelů v trasách
vodorovných i stoupacích. Pro pevné a spolehlivé uchycení kabelů v trasách svislých
a šikmých se používají kabelové příchytky typu KPC1.
Předností žebříků kabelových je možnost zajištění dobrého chlazení uložených kabelů.
Rozteč příček je 300 mm.
Při nutnosti žebříky na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
Oválné otvory 7x25 v bočnici slouží ke spojování žebříků pomocí spojek UNI.
Pro upevnění žebříku k Výložníku STANDARD slouží Spojka žebřík - výložník STANDARD
(O.Č. 4-6503-00000000).
Pro upevnění žebříku k Výložníku UNIVERZAL slouží Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
(O.Č. 4-6504-00000000 ).
B
25
Profil bočnice
Profil příčky
16
1,5
4-6503-00000000
15
1
4-6504-00000000
30
26
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
Tloušťka materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-1102-20006515
3-1102-20006515
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5
65
200
1,50
2,82
2-1102-30006515
3-1102-30006515
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5
65
300
1,50
3,04
2-1102-40006515
3-1102-40006515
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5
65
400
1,50
3,24
2-1102-20011515
3-1102-20011515
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5
115
200
1,50
4,06
2-1102-30011515
3-1102-30011515
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5
115
300
1,50
4,30
2-1102-40011515
3-1102-40011515
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5
115
400
1,50
4,55
ŽEBŘÍK KABELOVÝ STANDARD (PŘÍČKY 150 MM)
15
0
15
0
15
0
0
H
75
300
15
0
50
50
B
Žebřík kabelový STANDARD (příčky 150 mm) se používá pro uložení a vedení všech typů
kabelů v trasách vodorovných i stoupacích. Pro pevné a spolehlivé uchycení kabelů v trasách
svislých a šikmých se používají kabelové příchytky typu KPC1.
Předností žebříků kabelových je možnost zajištění dobrého chlazení uložených kabelů.
Rozteč příček je 150 mm.
Při nutnosti žebříky na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
25
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1103-20006515
3-1103-20006515
Žebřík kabelový STANDARD 200x65x1,5 (příčky 150 mm)
Výška bočnice
H [mm]
Šířka
B [mm]
65
200
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
Hmotnost
[kg/m]
3,18
2-1103-30006515
3-1103-30006515
Žebřík kabelový STANDARD 300x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
300
1,50
3,58
2-1103-40006515
3-1103-40006515
Žebřík kabelový STANDARD 400x65x1,5 (příčky 150 mm)
65
400
1,50
3,96
2-1103-20011515
3-1103-20011515
Žebřík kabelový STANDARD 200x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
200
1,50
4,42
2-1103-30011515
3-1103-30011515
Žebřík kabelový STANDARD 300x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
300
1,50
4,84
2-1103-40011515
3-1103-40011515
Žebřík kabelový STANDARD 400x115x1,5 (příčky 150 mm)
115
400
1,50
5,27
VERZE 1.0
77
2.1. Prvky nenormových sestav
SPOJKA UNI ÚHLOVÁ
Spojka UNI úhlová slouží pro spojení dvou prvků v přímém směru nebo při malých změnách
v horizontálním směru. Spojka může být montována dovnitř i vně žlabů a vně žebříků.
8,8
16,6
Spojka UNI úhlová 65x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka může být upravována pouze ohýbáním v místech k tomu určených, spojka nesmí být upravována
řezáním či vrtáním.
7x17
140
280
Spojka UNI úhlová 115x2. K montáži jsou třeba čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
Spojka může být upravována pouze ohýbáním v místech k tomu určených, spojka nesmí být upravována
řezáním či vrtáním.
16
140
PŘEPÁŽKA ŽLABU
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0222-00006520
3-0222-00006520
Spojka UNI úhlová 65x2
65
2,00
0,28
2-0222-00011520
3-0222-00011520
Spojka UNI úhlová 115x2
115
2,00
0,45
Přepážka žlabu 65 a Přepážka žlabu 115 slouží k separaci kabelů uvnitř žlabu.
7x25
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
H
50
K připevnění přepážky ke žlabu se používají čtyři Šrouby vratové M6x12 s maticí límcovou
(O.Č. 8-6305-00601200), tyto šrouby nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
19
,
5
25
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H [mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-0298-00006508
3-0298-00006508
Přepážka žlabu 65
54
0,80
0,60
2-0298-00011508
3-0298-00011508
Přepážka žlabu 115
104
0,80
1,05
PŘEPÁŽKA ŽEBŘÍKU
Přepážka žebříku 65 a Přepážka žebříku 115 slouží k separaci kabelů uvnitř žebříku.
7x25
Přepážky jsou dodávány v délce 3000 mm, pokud je nutné použít separaci i v tvarových prvcích při změně
směru trasy, je možné přepážku přizpůsobit vhodným vystříháním horního a spodního lemu. Střižné hrany je
nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
H
0
15
K připevnění přepážky k žebříku se používají čtyři nerezové Spojky žebřík - přepážka
(O.Č. 4-6505-00000000), tyto spojky nejsou součástí dodávky a je nutno je objednat zvlášť.
19,5
Objednací číslo
Sendzimir zinek
4-6505-00000000
78
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
H [mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
2-1298-00006508
3-1298-00006508
Přepážka žebříku 65
40
0,80
0,72
2-1298-00011508
3-1298-00011508
Přepážka žebříku 115
90
0,80
1,18
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
VÝLOŽNÍK STANDARD
Výložník Standard je koncipován jako nosník stálé pevnosti (tzn., že v každém průřezu výložníku je
konstantní napětí).
45
L
C
15 35
5
5 3
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky STANDARD nelze použít
do šikmých tras.
Výložník STANDARD je vyroben z plechu o tloušťce 2 mm a příruby o tloušťce 4 mm.
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používá jedna průvlaková kotva M10 v délkách odpovídajících
kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou z pórobetonu, ytongu,
voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení použít závitové tyče
a prošroubovat celou tloušťku zdi. Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou
doporučujeme na zeď připevnit Profil UNIVERZAL C 50x25 vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí Šroubu M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
3-6510-01002500
3-6306-01002500
Při upevnění ke stropnímu nosníku je možné využít Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a
podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít oválné otvory 11x16,5 a k přišroubování výložníku
použít Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Jmenovitá
délka [mm]
Délka L
[mm]
Výška C
[mm]
Nosnost F
[N]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3101-00010020
3-3101-00010020
Výložník STANDARD 100
100
130
56
4800
0,18
1-3101-00020020
3-3101-00020020
Výložník STANDARD 200
200
230
68
4200
0,35
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL
170
L
Výložník UNIVERZAL je vyroben z C-profilu UNIVERZAL z plechu o tloušťce 2,5 mm a příruby ze stejného
materiálu.
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používají vždy dvě průvlakové kotvy M10 v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi.
21x 21
11x16,5
50
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky UNIVERZAL lze použít do
všech konfigurací tras.
50
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit
Profil UNIVERZAL C 50x25 vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí dvou Šroubů
M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
Při kotvení ke stropnímu nosníku je možné využít ke kotvení dvou Šroubů M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít oválných otvorů 11x16,5 a k přišroubování
výložníku použít dva Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
3-6510-01002500
3-6306-01002500
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Jmenovitá
délka [mm]
Délka (L)
[mm]
Nosnost F
bez vzpěry
[N]
Nosnost F
se vzpěrou
[N]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3102-00020025
3-3102-00020025
Výložník UNIVERZAL 200
200
250
8800
---
0,81
1-3102-00030025
3-3102-00030025
Výložník UNIVERZAL 300
300
350
6400
---
1,08
1-3102-00040025
3-3102-00040025
Výložník UNIVERZAL 400
400
450
5000
10000
1,36
VERZE 1.0
79
2.1. Prvky nenormových sestav
VÝLOŽNÍK UNIVERZAL ZESÍLENÝ
Výložník UNIVERZAL zesílený je vyroben z C-profilu UNIVERZAL z plechu o tloušťce 2,5 mm a zesílené
prodloužené příruby ze stejného materiálu.
55
200
L
Pro správnou funkci musí být celá příruba opřena o kotevní podložku (zeď, C-profil) pokud není tato
podmínka dodržena, dochází k výraznému snížení únosnosti výložníku. Výložníky lze použít do všech
konfigurací tras.
Pokud se kabelová trasa skládá ze dvou nebo více tras pod sebou doporučujeme na zeď připevnit
Profil UNIVERZAL C 50x25 vhodné délky a výložníky k tomuto profilu přišroubovat pomocí dvou Šroubů
M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500).
11x16,5
21x21
50
3-6510-01002500
Pro spolehlivé a pevné připojení na zeď se používají vždy dvě průvlakové kotvy M10 v délkách
odpovídajících kvalitě kotevní betonové stěny a zatížení výložníku. Při kotvení na stěnu vystavěnou
z pórobetonu, ytongu, voštinových cihel nebo jiných materiálů nižší pevnosti doporučujeme ke kotvení
použít závitové tyče a prošroubovat celou tloušťku zdi.
Při kotvení ke stropnímu nosníku je možné využít ke kotvení dvou Šroubů M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500) nebo využít oválných otvorů 11x16,5 a k přišroubování
výložníku použít dva Šrouby vratové M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500).
3-6306-01002500
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Jmenovitá
délka [mm]
3-3103-00040025
Výložník UNIVERZAL zesílený 400
400
Délka (L)
[mm]
450
Nosnost F
[N]
8500
Hmotnost
[kg/ks]
2,14
VZPĚRA VÝLOŽNÍKU UNIVERZAL
200
Pro zvýšení únosnosti výložníku UNIVERZAL je možné použít vzpěry. Vzpěry se vyrábí ve dvou velikostech
200x200 a 200x400 mm. Ke spodní straně výložníku se vzpěra upevňuje pomocí Šroubu vratového
M10x25 s podložkou a maticí (O.Č. 3-6306-01002500), k stropnímu závěsu pomocí Šroubu M10x25
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (O.Č. 3-6510-01002500). Vzpěra je vyrobena z Profilu
UNIVERZAL C 50x25 a dvou přírub.
20 0
80
3-6510-01002500
3-6306-01002500
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3140-00020025
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 200
200
0,60
3-3140-00040025
Vzpěra výložníku UNIVERZAL 400
400
1,09
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
ZÁVĚS UNIVERZAL JEDNODUCHÝ
0
15
50
50
50
Stropní závěsy jsou vyrobeny z Profilu UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm a ohraněné příruby z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno nebo jinak poškozováno. Otevřená strana C-profilu je opatřena ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu připevněných
výložníků. Výložníky je možno připevňovat na otevřenou stranu C-profilu a stranu protilehlou. Připevnění
výložníku na boční strany je zakázáno.
Doporučujeme oboustranné rovnoměrné zatížení stropních závěsů, jednostranné nebo nerovnoměrné
zatížení má za následek přídavná zatížení, které zvyšuje mechanické namáhání stropních závěsů.
Jednoduché stropní závěsy jsou nevhodné pro použití v šikmých trasách.
L
150
50
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
50
50
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3302-00020025
3-3302-00020025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 200
200
1,09
1-3302-00030025
3-3302-00030025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 300
300
1,35
1-3302-00040025
3-3302-00040025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 400
400
1,67
1-3302-00050025
3-3302-00050025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 500
500
1,96
1-3302-00060025
3-3302-00060025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 600
600
2,22
1-3302-00070025
3-3302-00070025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 700
700
2,48
1-3302-00080025
3-3302-00080025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 800
800
2,81
1-3302-00090025
3-3302-00090025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 900
900
3,16
1-3302-00100025
3-3302-00100025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1000
1000
3,41
1-3302-00120025
3-3302-00120025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1200
1200
3,95
1-3302-00150025
3-3302-00150025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 1500
1500
4,79
1-3302-00200025
3-3302-00200025
Závěs UNIVERZAL jednoduchý 2000
2000
6,19
ZÁVĚS UNIVERZAL DVOJITÝ
75
50
75
0
15
0
50
20
50
L
Stropní závěsy slouží k ukotvení kabelových tras ke stropu. Předpokladem kvalitního připevnění je
kvalitní pevný beton. Při kotvení do stropu kontrolujeme namáhání kotevních prvků – průvlakových kotev.
Dovolené namáhání kotev je dáno výrobcem a nesmí být překračováno.
Závěs Univerzal dvojitý je svou robustní konstrukcí předurčen pro trasy s velkým zatížením.
Stropní závěsy jsou vyrobeny ze dvou k sobě svařených Profilů UNIVERZAL C s tloušťkou plechu 2,5 mm
a ohraněné příruby z plechu o tloušťce 3 mm. Ohranění zvyšuje tuhost příruby a nesmí být odstraňováno
nebo jinak poškozováno.
Otevřené strany C-profilu jsou opatřeny ozubením s roztečí 5 mm, které zabraňuje skluzu připevněných
výložníků. Výložníky je možno připevňovat na otevřené strany C-profilů. Připevnění výložníku na boční
strany je zakázáno.
Doporučujeme oboustranné rovnoměrné zatížení stropních závěsů, jednostranné nebo nerovnoměrné
zatížení má za následek přídavná zatížení, která zvyšuje mechanické namáhání stropních závěsů. Dvojité
stropní závěsy jsou vhodné pro použití v šikmých trasách.
0
10
3-6701-010xxx00
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
3-3303-00100025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1000
1000
6,10
3-3303-00120025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1200
1200
7,35
3-3303-00150025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 1500
1500
9,18
3-3303-00200025
Závěs UNIVERZAL dvojitý 2000
2000
12,24
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
VERZE 1.0
81
2.1. Prvky nenormových sestav
PROFIL UNIVERZAL C 50x25
Profil UNIVERZAL C 50x25 je vyroben z plechu o tloušťce 2,5 mm.
Používá se obdobně jako Profil UNIVERZAL C 50x50 coby stavební prvek pro montáž pomocných
konstrukcí. Při nutnosti profily na montáži dělit je nutné řezné hrany chránit nátěrem nebo nástřikem
Zinkovou barvou ( O.Č. 9-9001-40000000).
3-6701-00808000
Objednací číslo
Galvanický zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Délka (L)
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
1-3401-00020025
3-3401-00020025
Profil UNIVERZAL C 50x25 200
200
0,43
1-3401-00030025
3-3401-00030025
Profil UNIVERZAL C 50x25 300
300
0,65
1-3401-00040025
3-3401-00040025
Profil UNIVERZAL C 50x25 400
400
0,87
1-3401-00050025
3-3401-00050025
Profil UNIVERZAL C 50x25 500
500
1,09
1-3401-00060025
3-3401-00060025
Profil UNIVERZAL C 50x25 600
600
1,30
1-3401-00080025
3-3401-00080025
Profil UNIVERZAL C 50x25 800
800
1,75
1-3401-00100025
3-3401-00100025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1000
1000
2,13
1-3401-00120025
3-3401-00120025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1200
1200
2,56
1-3401-00150025
3-3401-00150025
Profil UNIVERZAL C 50x25 1500
1500
3,22
1-3401-00200025
3-3401-00200025
Profil UNIVERZAL C 50x25 2000
2000
4,26
1-3401-00300025
3-3401-00300025
Profil UNIVERZAL C 50x25 3000
3000
6,39
1-3401-00600025
3-3401-00600025
Profil UNIVERZAL C 50x25 6000
6000
12,78
Na objednávku lze dodat i v jiných než standardních délkách.
X-BT ZÁVITOVÉ HŘEBY Z NEREZOVÉ OCELI
X-BT Závitové hřeby z nerezové oceli slouží k pevnému a spolehlivému spojení KNS SOLACE s ocelovou
konstrukcí. Hřeby jsou určeny pro aplikaci do oceli (i vysoko pevnostní) o minimální tloušťce základního
materiálu 8 mm. Při dodržení předepsaného montážního postupu je možné X-BT hřeby aplikovat na OK
opatřené finálním nástřikem při zaručení odolnosti proti korozi. Maximální zatížení při namáhání v tahu je
1,8 kN.
Pro aplikaci je nutné použít nastřelovací pistoli HILTI DX 351 BT (prachem poháněný vsazovací přístroj)
s hřeby M6 a M10 nebo HILTI DX 351 BTG (prachem poháněný vsazovací přístroj) s hřeby M8. Pro oba
typy pistolí se používají výhradně hnědé, vysoce přesné nábojky typu 6,8/11M.
Pro správné dotažení matice na X-BT hřebu, je nutno použít momentový klíč.
Maximální dotahovací moment je 8 Nm.
Hřeby je možné dodávat s těsnící podložkou i bez ní.
Balení obsahuje 100 kusů hřebů, vrták s dorazem, kalibr pro kontrolu hloubky vsazení a chránič povrchu.
4-6101-00600000
4-6101-00800000
4-6101-01000000
82
4-6202-00601815
4-6202-00802420
4-6202-00803015
4-6202-00803515
4-6202-01003025
Objednací číslo
Nerez
Název
Délka
[mm]
4-6850-00602400
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M6
24
4-6850-00801500
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M8
15
4-6850-01002400
X-BT závitový hřeb z nerezové oceli M10
24
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ KPC1
Příchytka kabelová KPC1 se používá pro pevné a bezpečné přichycení kabelů v trasách vytvořených
z žebříku kabelového Standard.
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Průměr
[mm]
3-5010-00001200
Příchytka kabelová KPC1 12
Hmotnost
[kg/100 ks]
12
3,00
3-5010-00001600
Příchytka kabelová KPC1 16
16
3,00
3-5010-00002000
Příchytka kabelová KPC1 20
20
4,00
3-5010-00002400
Příchytka kabelová KPC1 24
24
4,00
3-5010-00002800
Příchytka kabelová KPC1 28
28
4,00
3-5010-00003200
Příchytka kabelová KPC1 32
32
6,00
3-5010-00003600
Příchytka kabelová KPC1 36
36
7,00
3-5010-00004000
Příchytka kabelová KPC1 40
40
8,00
3-5010-00004400
Příchytka kabelová KPC1 44
44
9,00
3-5010-00004800
Příchytka kabelová KPC1 48
48
10,00
3-5010-00005200
Příchytka kabelová KPC1 52
52
10,00
3-5010-00005600
Příchytka kabelová KPC1 56
56
11,00
3-5010-00006000
Příchytka kabelová KPC1 60
60
14,00
3-5010-00006400
Příchytka kabelová KPC1 64
64
16,00
3-5010-00007000
Příchytka kabelová KPC1 70
70
16,00
PÁSKA STAHOVACÍ
Páska stahovací slouží pro svazkování nebo uchycení kabelů ve trasách.
Objednací číslo
Nerez
Název
4-5099-26000800
Páska stahovací 260x8
4-5099-34001000
Páska stahovací 340x10
VERZE 1.0
83
2.2. Tvarové prvky pro nenormové sestavy
2.2. TVAROVÉ PRVKY PRO NENORMOVÉ SESTAVY
KOLENO UNI 45°
A
Koleno UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke zvětšení poloměru ohybu trasy pro
dodržení předepsaného poloměru ohybu kabelů. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží
Spojka UNI úhlová.
A
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
Šířka
B [mm]
H [mm]
B
7x17
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
100
182
200
224
300
265
400
306
Tloušťka
materiálu
Hmotnost
[kg/ks]
[mm]
2-0501-10006510
3-0501-10006510 Koleno UNI 45° 100x65
65
100
1,00
0,62
2-0501-20006510
3-0501-20006510 Koleno UNI 45° 200x65
65
200
1,00
0,97
2-0501-30006510
3-0501-30006510 Koleno UNI 45° 300x65
65
300
1,00
1,46
2-0501-40006512
3-0501-40006512 Koleno UNI 45° 400x65
65
400
1,25
2,22
2-0501-10011510
3-0501-10011510
115
100
1,00
0,97
Koleno UNI 45° 100x115
2-0501-20011510
3-0501-20011510
Koleno UNI 45° 200x115
115
200
1,00
1,24
2-0501-30011510
3-0501-30011510
Koleno UNI 45° 300x115
115
300
1,00
1,77
2-0501-40011512
3-0501-40011512
Koleno UNI 45° 400x115
115
400
1,25
2,63
OBLOUK UNI 45°
Oblouk UNI 45° slouží nejenom ke změnám směru trasy, ale též ke zvětšení poloměru ohybu trasy pro
dodržení předepsaného poloměru ohybu kabelů. Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží
Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=550 mm.
C
A
7x25
11x29
R
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Objednací číslo
Sendzimir zinek
H
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
Šířka
B [mm]
H [mm]
Tloušťka
materiálu
Hmotnost
[kg/ks]
[mm]
B
2-1501-20006515
2-1501-30006515
3-1501-30006515
Oblouk UNI 45° 300x65
65
300
1,50
2,73
Rozměr C
[mm]
2-1501-40006515
3-1501-40006515
Oblouk UNI 45° 400x65
65
400
1,50
3,32
2-1501-20011515
3-1501-20011515
Oblouk UNI 45° 200x115
115
200
1,50
3,10
200
630
400
300
700
500
400
770
600
3-1501-20006515
Oblouk UNI 45° 200x65
65
200
1,50
2,10
2-1501-30011515
3-1501-30011515
Oblouk UNI 45° 300x115
115
300
1,50
3,73
2-1501-40011515
3-1501-40011515
Oblouk UNI 45° 400x115
115
400
1,50
4,33
KOLENO UNI 90°
A
Koleno UNI 90° slouží ke změnám směru trasy. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka
UNI úhlová.
Poloměr R=100 mm.
A
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
Šířka
B [mm]
H [mm]
H
7x17
Šířka B
[mm]
84
R
Rozměr A
[mm]
B
Tloušťka
materiálu
Hmotnost
[kg/ks]
[mm]
2-0401-10006510
3-0401-10006510 Koleno UNI 90° 100x65
65
100
1,00
1,24
2-0401-20006510
3-0401-20006510 Koleno UNI 90° 200x65
65
200
1,00
1,94
2-0401-30006510
3-0401-30006510 Koleno UNI 90° 300x65
65
300
1,00
2,91
2-0401-40006512
3-0401-40006512 Koleno UNI 90° 400x65
65
400
1,25
4,44
2-0401-10011510
3-0401-10011510
Koleno UNI 90° 100x115
115
100
1,00
1,75
100
300
2-0401-20011510
3-0401-20011510
Koleno UNI 90° 200x115
115
200
1,00
2,47
200
400
2-0401-30011510
3-0401-30011510
Koleno UNI 90° 300x115
115
300
1,00
3,54
300
500
2-0401-40011512
3-0401-40011512
Koleno UNI 90° 400x115
115
400
1,25
5,25
400
600
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
OBLOUK UNI 90°
Oblouk UNI 90° slouží ke změnám směru trasy. Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová..
Poloměr R=550 mm.
A
A
7x29
H
R
Šířka B
[mm]
200
B
7x25
Rozměr A
[mm]
800
300
900
400
1000
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1401-20006515
3-1401-20006515 Oblouk UNI 90° 200x65
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
65
200
B [mm]
Tloušťka
materiálu
Hmotnost
[kg/ks]
[mm]
1,50
3,61
2-1401-30006515
3-1401-30006515 Oblouk UNI 90° 300x65
65
300
1,50
4,14
2-1401-40006515
3-1401-40006515 Oblouk UNI 90° 400x65
65
400
1,50
4,72
2-1401-20011515
3-1401-20011515
115
200
1,50
4,61
2-1401-30011515
3-1401-30011515
Oblouk UNI 90° 300x115
115
300
1,50
5,14
2-1401-40011515
3-1401-40011515
Oblouk UNI 90° 400x115
115
400
1,50
5,74
Oblouk UNI 90° 200x115
T-KUS UNI PLNÝ
A
C
H
R
Šířka B
[mm]
B
7x17
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
100
500
300
200
600
400
300
700
500
400
800
600
T-kus UNI plný pro rozdvojení trasy. Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,25 mm.
Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=100 mm.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-0601-10006510
3-0601-10006510
2-0601-20006510
2-0601-30006510
Hmotnost
[kg/ks]
T-kus UNI plný 100x65
65
100
1,00
1,75
3-0601-20006510
T-kus UNI plný 200x65
65
200
1,00
2,49
3-0601-30006510
T-kus UNI plný 300x65
65
300
1,00
3,58
2-0601-40006512
3-0601-40006512
T-kus UNI plný 400x65
65
400
1,25
6,07
2-0601-10011510
3-0601-10011510
T-kus UNI plný 100x115
115
100
1,00
2,07
2-0601-20011510
3-0601-20011510
T-kus UNI plný 200x115
115
200
1,00
3,10
2-0601-30011510
3-0601-30011510
T-kus UNI plný 300x115
115
300
1,00
4,24
2-0601-40011512
3-0601-40011512
T-kus UNI plný 400x115
115
400
1,25
6,83
T-KUS UNI PŘÍČKOVÝ
T-kus UNI příčkový pro rozdvojení trasy. Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm.
Pro spojení s žebříkem nebo další armaturou slouží Spojka UNI úhlová.
C
A
11x29
H
B
7x25
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
2-1601-20006515
3-1601-20006515
2-1601-30006515
2-1601-40006515
Hmotnost
[kg/ks]
T-kus UNI příčkový 200x65
65
200
1,50
6,04
3-1601-30006515
T-kus UNI příčkový 300x65
65
300
1,50
7,40
3-1601-40006515
T-kus UNI příčkový 400x65
65
400
1,50
8,45
2-1601-20011515
3-1601-20011515
T-kus UNI příčkový 200x115
115
200
1,50
11,99
200
1400
800
2-1601-30011515
3-1601-30011515
T-kus UNI příčkový 300x115
115
300
1,50
12,76
300
1500
900
2-1601-40011515
3-1601-40011515
T-kus UNI příčkový 400x115
115
400
1,50
13,75
400
1600
1000
VERZE 1.0
85
2.2. Tvarové prvky pro nenormové sestavy
KŘÍŽ UNI PLNÝ
Kříž UNI plný se používá při křížení tras nebo pro rozdělení trasy.
Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,25 mm. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží
Spojka UNI úhlová.
Poloměr R=100 mm.
A
A
7x17
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-0701-10006510
3-0701-10006510
Kříž UNI plný 100x65
65
100
1,00
2,40
2-0701-20006510
3-0701-20006510
Kříž UNI plný 200x65
65
200
1,00
3,10
H
B
R
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0701-30006510
3-0701-30006510
Kříž UNI plný 300x65
65
300
1,00
4,32
2-0701-40006512
3-0701-40006512
Kříž UNI plný 400x65
65
400
1,25
7,14
100
500
2-0701-10011510
3-0701-10011510
KřížUNI plný 100x115
115
100
1,00
3,00
200
600
2-0701-20011510
3-0701-20011510
Kříž UNI plný 200x115
115
200
1,00
3,80
300
700
2-0701-30011510
3-0701-30011510
Kříž UNI plný 300x115
115
300
1,00
5,01
400
800
2-0701-40011512
3-0701-40011512
Kříž UNI plný 400x115
115
400
1,25
8,01
KŘÍŽ UNI PŘÍČKOVÝ
A
A
11x29
7x25
B
H
Kříž UNI příčkový se používá při křížení tras nebo pro rozdělení trasy.
Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka
UNI úhlová.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-1701-20006515
3-1701-20006515
Kříž UNI příčkový 200x65
65
200
1,50
9,02
2-1701-30006515
3-1701-30006515
Kříž UNI příčkový 300x65
65
300
1,50
9,79
2-1701-40006515
3-1701-40006515
Kříž UNI příčkový 400x65
65
400
1,50
10,78
Rozměr A
[mm]
2-1701-20011515
3-1701-20011515
Kříž UNI příčkový 200x115
115
200
1,50
11,00
200
1400
2-1701-30011515
3-1701-30011515
Kříž UNI příčkový 300x115
115
300
1,50
11,77
300
1500
2-1701-40011515
3-1701-40011515
Kříž UNI příčkový 400x115
115
400
1,50
12,76
400
1600
Šířka B
[mm]
KOLENO UNI VERTIKÁLNÍ VNITŘNÍ
Koleno UNI vertikální vnitřní slouží pro přechod trasy vodorovné do trasy stoupací.
Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,25 mm. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka UNI
úhlová.
Poloměr R=100+H mm.
R
B
H
7x20
86
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0411-10006510
3-0411-10006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 100x65
65
100
1,00
0,74
2-0411-20006510
3-0411-20006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 200x65
65
200
1,00
1,19
2-0411-30006510
3-0411-30006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 300x65
65
300
1,00
1,58
2-0411-40006510
3-0411-40006510
Koleno UNI vertikální vnitřní 400x65
65
400
1,00
1,97
2-0411-10011510
3-0411-10011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 100x115
115
100
1,00
0,99
2-0411-20011510
3-0411-20011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 200x115
115
200
1,00
1,64
2-0411-30011510
3-0411-30011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 300x115
115
300
1,00
2,13
2-0411-40011510
3-0411-40011510
Koleno UNI vertikální vnitřní 400x115
115
400
1,00
2,52
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
KOLENO UNI VERTIKÁLNÍ VNĚJŠÍ
Koleno žlabu vertikální vnější slouží pro přechod trasy stoupací do trasy vodorovné.
Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,25 mm. Pro spojení se žlabem nebo další armaturou slouží Spojka UNI
úhlová.
Poloměr R=100 mm.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
B
R
7x20
H
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0412-10006510
3-0412-10006510
Koleno UNI vertikální vnější 100x65
65
100
1,00
0,61
2-0412-20006510
3-0412-20006510
Koleno UNI vertikální vnější 200x65
65
200
1,00
0,95
2-0412-30006510
3-0412-30006510
Koleno UNI vertikální vnější 300x65
65
300
1,00
1,25
2-0412-40006512
3-0412-40006512
Koleno UNI vertikální vnější 400x65
65
400
1,25
1,55
2-0412-10011510
3-0412-10011510
Koleno UNI vertikální vnější 100x115
115
100
1,00
0,81
2-0412-20011510
3-0412-20011510
Koleno UNI vertikální vnější 200x115
115
200
1,00
1,15
2-0412-30011510
3-0412-30011510
Koleno UNI vertikální vnější 300x115
115
300
1,00
1,53
2-0412-40011512
3-0412-40011512
Koleno UNI vertikální vnější 400x115
115
400
1,25
1,83
OBLOUK UNI VERTIKÁLNÍ SEGMENTOVÝ
Oblouk UNI vertikální segmentový slouží pro přechod trasy stoupací do trasy vodorovné při potřebě většího
poloměru.
Je vyroben ze segmentů žebříku a spojek UNI kloubových, dodává se již sestavený.
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
2-1413-20006515
3-1413-20006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 200x65
Výška
bočnice
H mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
65
200
1,50
2,56
2-1413-30006515
3-1413-30006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 300x65
65
300
1,50
2,65
2-1413-40006515
3-1413-40006515
Oblouk UNI vertikální segmentový 400x65
65
400
1,50
2,73
2-1413-20011515
3-1413-20011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 200x115
115
200
1,50
4,60
2-1413-30011515
3-1413-30011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 300x115
115
300
1,50
4,72
2-1413-40011515
3-1413-40011515
Oblouk UNI vertikální segmentový 400x115
115
400
1,50
4,82
T-KUS ŽLABU BOČNICOVÝ
A
C
T-kus žlabu bočnicový slouží pro dodatečné rozdvojení namontované trasy nebo při odbočení menšího počtu
kabelů. Vyrábí se z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,25 mm.
Montáž se provádí vystřižením příslušné délky bočnice žlabu a připevněním T-kusu bočnicového pomocí Spojky
UNI úhlové. Střižné hrany je nutno ošetřit nátěrem nebo nástřikem Zinkovou barvou (O.Č. 9-9001-40000000).
B
H
7x17
Šířka B
[mm]
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
100
500
240
200
600
240
300
700
240
400
800
240
Objednací číslo
Sendzimir zinek
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
Výška
bočnice
H [mm]
Šířka
B
[mm]
Tloušťka
materiálu
[mm]
Hmotnost
[kg/ks]
2-0610-10006510
3-0610-10006510
T-kus žlabu bočnicový 100x65
65
100
1,00
1,13
2-0610-20006510
3-0610-20006510
T-kus žlabu bočnicový 200x65
65
200
1,00
1,20
2-0610-30006510
3-0610-30006510
T-kus žlabu bočnicový 300x65
65
300
1,00
1,42
2-0610-40006512
3-0610-40006512
T-kus žlabu bočnicový 400x65
65
400
1,25
1,64
2-0610-10011510
3-0610-10011510
T-kus žlabu bočnicový 100x115
115
100
1,00
1,13
2-0610-20011510
3-0610-20011510
T-kus žlabu bočnicový 200x115
115
200
1,00
1,55
2-0610-30011510
3-0610-30011510
T-kus žlabu bočnicový 300x115
115
300
1,00
1,77
2-0610-40011512
3-0610-40011512
T-kus žlabu bočnicový 400x115
115
400
1,25
1,99
VERZE 1.0
87
3. Odlehčovač tahu (WUM)
3. ODLEHČOVAČ TAHU (WUM)
ODLEHČOVAČ TAHU ( WUM) S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Odlehčovač tahu (tzv. WUM) slouží pro zajištění odlehčení tahu kabelů při vertikální montáži trasy s
požadavkem na integrovanou funkčnost při požáru dle ZP 27/2008 nebo DIN 4102-12. Pokud je WUM
použit v intervalech do 3,5 m, není nutné provádět smyčkování kabelů.
Obsah dodávky pro položky WUM:
-požárně odolný kryt
-upevňovací sada (závitová tyč s potřebnými maticemi a podložkou)
-ohniodolný tmel S100SM-K
-minerální vlna
Pro upevnění WUMu je dále třeba objednat profil C 2970/2 SLD (dodávaný v délce 2 m), kotvy pro
připevnění profilu a příchytky kabelové B xx D pro přichycení kabelů k profilu.
Objednací
číslo
Název
9-9501-37013500
WUM 300 E30 100x370x135
9-9501-47013500
WUM 400 E30 100x470x135
9-9501-57013500
WUM 500 E30 100x570x135
9-9503-47018500
WUM 300 E90 200x470x185
9-9503-57018500
WUM 400 E90 200x570x185
9-9503-67018500
WUM 500 E90 200x670x185
1-3430-00200015
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM
3-3430-00200015
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM
1-6790-00605000
Kotva natloukací KDM pro WUM
4-6703-00605000
Kotva natloukací M6x50
3-6701-00606500
Kotva průvlaková M6x65
4-6701-00606500
Kotva průvlaková M6x65
PŘÍCHYTKA KABELOVÁ PRO WUM
88
Objednací číslo
Žárový zinek
Název
3-5003-00001200
Příchytka kabelová B 12 D
Průměr
[mm]
12
3-5003-00001400
Příchytka kabelová B 14 D
14
3-5003-00001600
Příchytka kabelová B 16 D
16
3-5003-00001800
Příchytka kabelová B 18 D
18
3-5003-00002200
Příchytka kabelová B 22 D
22
3-5003-00002600
Příchytka kabelová B 26 D
26
3-5003-00003000
Příchytka kabelová B 30 D
30
3-5003-00003400
Příchytka kabelová B 34 D
34
3-5003-00003800
Příchytka kabelová B 38 D
38
3-5003-00004200
Příchytka kabelová B 42 D
42
3-5003-00004600
Příchytka kabelová B 46 D
46
3-5003-00005000
Příchytka kabelová B 50 D
50
3-5003-00005400
Příchytka kabelová B 54 D
54
3-5003-00005800
Příchytka kabelová B 58 D
58
3-5003-00006400
Příchytka kabelová B 64 D
64
3-5003-00007000
Příchytka kabelová B 70 D
70
3-5003-00007600
Příchytka kabelová B 76 D
76
3-5003-00008200
Příchytka kabelová B 82 D
82
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
PRŮŘEZ NAMONTOVANÝM WUMEM
Legenda:
1 - Požárně odolný kryt (WUM)
2 - Upevňovací sada (závitová tyč, speciální matice do C profilu, matice, podložka)
3 - Minerální vlna
4 - Požárně odolný tmel S100SM-K
5 - Profil C 2970/2 SLD
6 - Kotva natloukací KDM pro WUM
7 - Příchytka kabelová B xx D
VERZE 1.0
89
4. Spojovací materiál a šroubové sady
4. SPOJOVACÍ MATERIÁL A ŠROUBOVÉ SADY
Schematický
obrázek
Název
Příklad použití
Šroub vratový M6x10 s maticí
límcovou
4-6305-00601000
Připojení žlabu k výložníku STANDARD,
připevnění spojek, připevnění držáků víka
Šroub vratový M6x12 s maticí
límcovou
8-6305-00601200
Připojení žlabu k výložníku STANDARD,
připevnění spojek, připevnění držáků víka
Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí
3-6306-01002500
Pro připojení výložníků
ke stropním závěsům,
pro spojování Univerzálního
úhelníku a C profilu
Šroub M10x25 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou
3-6510-01002500
Pro připojení výložníků
ke stropním závěsům a C profilům
4-6502-00000000
Pro připojení žlabu k výložníku UNIVERZAL
4-6503-00000000
Pro připojení žebříku k výložníku STANDARD
4-6504-00000000
Pro připojení žebříku k výložníku UNIVERZAL
Kotva natloukací M6x50
1-6703-00605000
Kotva ocelová do betonu
Kotva natloukací M6x50
4-6703-00605000
Kotva nerezová do betonu
Kotva průvlaková M6x65
3-6701-00606500
Kotva ocelová do betonu
Kotva průvlaková M6x65
4-6701-00606500
Kotva nerezová do betonu
Kotva průvlaková M8x80
3-6701-00808000
Kotva ocelová do betonu
Kotva průvlaková M8x85
4-6701-00808500
Kotva nerezová do betonu
Kotva průvlaková M10x85
3-6701-01008500
Kotva ocelová do betonu
Kotva průvlaková M10x95
4-6701-01009500
Kotva nerezová do betonu
Kotva průvlaková M10x120
3-6701-01012000
Kotva ocelová do betonu
Spojka žlab - výložník UNIVERZAL
Spojka žebřík - výložník STANDARD
Spojka žebřík - výložník UNIVERZAL
90
Objednací
číslo
KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
Schematický
obrázek
Název
Objednací
číslo
Kotva klínová M10
4-6702-01000000
Podložka velká M8 (24 mm)
4-6202-00802420
Podložka velká M8 (30 mm)
4-6202-00803015
Podložka velká M8 (35 mm)
4-6202-00803515
Podložka velká M10
4-6202-01003025
Matice šestihranná M8
4-6101-00800000
Matice šestihranná M10
4-6101-01000000
Matice spojovací M10
4-6105-01000000
Příklad použití
Ukotvení závitové tyče do betonu
30
1000
Tyč závitová M10
4-6001-10001000
Matice límcová M6
4-6102-00600000
Matice šestihranná snížená M6
4-6110-00600000
Pro montáž Příchytky kabelové ESM na
Kotvu průvlakovou M6x50
VERZE 1.0
91
SOLACE
SOLACE a.s.
a.s.
sídlo
sídlo firmy
firmy
Křenova
Křenova 438/7,
438/7, 162
162 00
00 PRAHA
PRAHA 6,
6, CZ
CZ
Obchodní kancelář Praha
Obchodní kancelář Praha
E-mail:[email protected]
E-mail:
[email protected]
Internet:www.solace.cz
Internet:
www.solace.cz
Logistické centrum
Logistické centrum
Brněnská 1027
Brněnská 1235
665 01 Rosice u Brna, CZ
665 01 Rosice u Brna, CZ
Telefon:
(+420) 546 410 350
Telefon:
(+420) 546
546 410
410 349
350
FAX:
(+420)
FAX:
(+420)
546
410
E-mail:[email protected] 349
E-mail:
[email protected]
Internet:www.solace.cz
Internet:
www.solace.cz
HOT LINES:
HOT LINES:
Obchodní
podpora:
Obchodní podpora:
Technická
podpora:
Technická
podpora:
(+420) 724 373 203
209
(+420) 724
724 373
373 215
209
(+420)
210
(+420)
724
373
210
(+420) 724 373 210
Download

KNS SOLACE - C - Trasy s integrovanou funkčností při požáru