Kabelový nosný systém
sortiment s povrchovou úpravou
ŽÁROVÝ ZINEK
verze 1102_10
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Kabelové žlaby
Kabelové žlaby je možné použít pro uložení všech druhů kabelů. Výška bočnice je 60 mm. Výška bočnice 110 mm je dodávána
na objednávku. V závislosti na rozteči výložníků se únosnost žlabů pohybuje od 550 N/m u bočnice 60 mm a 1000 N/m u
bočnice 110 mm.
Žlaby jsou vyrobeny z ocelových plechů, chráněné žárovým zinkováním dle ČSN EN ISO 1461.
Pro ochranu kabelů ve spojích na dně žlabů a na přechodech při odchylkách od vodorovného směru trasy je nutno použít
krytku přechodovou.
Žlab kabelový KR
H
Žlaby kabelové jsou dodávány ve standardní délce 3000 mm.
Výška bočnice je 60 mm nebo 110 mm.
25
25
B
7
15
60/110
14/18
35
15
35
0
300
Jmenovitý rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
309 500
309 501
309 502
309 503
309 504
309 505
309 506
309 507
309 508
309 509
309 510
309 511
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
1,25
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/m]
2,40
3,30
4,20
5,00
7,10
8,10
2,50
3,15
4,80
5,50
6,30
7,17
STOHOVATELNOST
Originální tvar bočnice umožňuje významné úspory prostoru při skladování a
dopravě. Vrstva deseti žlabů nebo roštu s bočnicí 60 mm naskládaných do sebe
je vysoká pouze 170 mm. Stejná vrstva nosných medií s bočnicí 110 mm zaujímá
výšku 220 mm.
Krytka přechodová pro KR
Slouží jako ochrana kabelů před ostrými přechodovými hranami. Připevnění pomocí šroubů M6x10 (PN 309 515). Šrouby nejsou součástí dodávky.
A
10
65
M6
strana 2
Jmenovitý
rozměr
100
200
300
400
500
600
Objednací
číslo
309 705
309 706
309 707
309 708
309 709
309 710
verze 1102_10
Tloušťka materiálu
[mm]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
0,11
0,22
0,33
0,44
0,55
0,66
Doporučený počet
spojovacích šroubů
4 ks
4 ks
6 ks
6 ks
8 ks
8 ks
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Kabelové rošty a žebříky
Jsou určeny pro všechny typy kabelů. Dovnitř zahnuté okraje příček zabraňují mechanickému poškození kabelů. Jsou
použitelné do vodorovných, šikmých i svislých tras. Dodávány ve standardní délce 3000 mm. Vyráběny z oceli žárově zinkované dle ČSN EN 1461. Otvory 14x7 na dně příček žebříků slouží k odvodu dešťové vody a kondenzátu.
Otvory 7x15 na spodním lemu bočnice slouží k montáži přístrojových desek či označovacích štítků. Otvory 12x35 na spodním
lemu bočnice slouží k upevnění na stěnu při použití roštu ve stoupacích trasách a to jak přímo pomocí ocelových kotev či
připevněním na podložený kotevní profil.
Kabely uložené do žebříků musí být po celé délce trasy rovnoměrně rozloženy, aby nedocházelo k torznímu namáhání žebříků
a podpěrných konstrukcí.
Rošt kabelový MB
Rošty kabelové jsou dodávány ve standardní délce 3000 mm.
Výška bočnice je 60 a 110 mm. Rozteč příček je 75 mm.
7 x 15
H
12 x 35
B
75
75 0
0
30
10
60/110
14/18
12,5
30
Jmenovitý rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
307 560
307 561
307 562
307 563
307 564
307 565
307 566
307 567
307 568
307 569
307 570
307 571
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/m]
2,50
2,80
2,95
3,30
3,55
4,00
3,70
4,00
4,30
4,50
4,90
5,10
STOHOVATELNOST
Originální tvar bočnice umožňuje významné úspory prostoru při skladování a
dopravě. Vrstva deseti žlabů nebo roštu s bočnicí 60 mm naskládaných do sebe
je vysoká pouze 170 mm. Stejná vrstva nosných medií s bočnicí 110 mm zaujímá
výšku 220 mm.
Žebřík kabelový KL
Žebříky kabelové jsou dodávány ve standardní délce 3000 mm. Výška bočnice je
pouze 60 mm. Rozteč příček je 300 mm, na objednávku 150 mm.
7 x 15
50
1
0
15 0)
(30
12 x 35
B
0
15
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
0)
(30
00
30
Objednací
číslo
309 725
309 726
309 727
309 728
309 729
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/m]
2,80
3,00
3,30
3,55
3,75
STOHOVATELNOST
14
60
27
16
60°
14 x 7 mm
12
Originální tvar bočnice umožňuje významné úspory prostoru při skladování a
dopravě. Vrstva deseti žlabů nebo roštu s bočnicí 60 mm naskládaných do sebe
je vysoká pouze 170 mm. Stejná vrstva nosných medií s bočnicí 110 mm zaujímá
výšku 220 mm.
30
SOLACE a.s.
verze 1102_10
strana 3
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Spojka pro KR/MB/KL
Používány jsou dva typy spojek - úhlová a kloubová. Pro každý spoj jsou potřebné
2 ks spojek.
5
27
Pro připevnění spojek se používají čtyři šrouby M6x10, které jsou součástí dodávky.
Spojka úhlová slouží ke spojování tras, u kterých nedochází ke změně nebo pouze
k drobným změnám v horizontálním směru, při montáži jednoduchých redukcí a
tvarových prvků.
,5
87
87,5
0
10
H
Spojka kloubová slouží ke spojování žlabů při vertikální změně směru.
,5
87
75 –
7,5
18
180°
1
Objednací
číslo
309 716
309 718
309 717
309 720
Popis
137,5
,5
37
Spojka úhlová pro KR/MB/KL 60
Spojka kloubová pro KR/MB/KL 60
Spojka úhlová pro KR/MB/KL 110
Spojka kloubová pro KR/MB/KL 110
75 – 180°
0
10
Pro správnou funkci spojek je důležitá i jejich poloha. Doporučujeme umisťovat
spojky do vzdálenosti jedné čtvrtiny rozteče výložníků. U tras s vyšším zatížením je
dodržení tohoto doporučení nutné. U tras s integrovanou funkčností při požáru je
poloha spojek předepsaná s tolerancí ± 100 mm.
0
50/
100
14
50
25
50
50
50
B
00
30
Spojka pásová pro KR/MB/KL
Tento typ spojek se využívá k flexibilním spojům, k vytváření redukcí, případně k
zaslepení tras. K instalaci se využívá šroub vratový M6x10 s límcovou maticí (PN 309
515) a úhelník upevňovací 35x35 (PN 309 704). Tyto díly je nutno objednat zvlášť.
Objednací
číslo
309 700
309 702
309 704
35
22 6
Popis
20
Spojka pásová pro KR/MB/KL 60 3m
Spojka pásová pro KR/MB/KL 110 3m
Úhelník upevňovací 35x35
22 x 7
35
7
Přepážka pro KR/MB/KL/WS/WSP
0
00
Pro všechna media se používají stejné přepážky, rozdíl je pouze v jejich uchycení.
Dodávají se v délce 3000 mm. Pro použití v obloucích je nutno upravit přepážky
vhodným nastřižením spodního lemu a horní výztuhy. Na upevnění třímetrové
přepážky jsou potřeba čtyři spojovací prvky, které nejsou součástí dodávky.
H
3
31
,5
7
35
H [mm]
Popis
15
Přepážka pro KR/MB/KL/WS/WSP 60
Přepážka pro KR/MB/KL/WS/WSP 110
309 515
41
81
Objednací
číslo
309 539
309 541
Šroubové sady určené k uchycení přepážek
307 650
Popis
Určeno pro
Šroub vratový M6x10 s límcovou maticí
Příchytka přepážky pro MB
Šroub M6 s plochou hlavou a kosou maticí
Žlab KR
Rošt MB
Žebřík KL/WS, lávka WSP
Objednací
číslo
309 515
307 650
320 365
320 365
strana 4
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Tvarové prvky pro KR/MB/KL
Kabelové žlaby, kabelové rošty a kabelové žebříky KL používají, díky stejnému provedení bočnice, společné tvarové prvky kolena, oblouky, T-kusy, které jsou vyráběny buď plné nebo s příčkami.
A
H
A
B
90°
R
H
B
45°
Jmenovitý rozměr
BxH
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
Poloměr R
[mm]
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
309 550
309 551
309 552
309 553
309 554
309 555
309 556
309 557
309 558
309 559
309 560
309 561
128
200
300
350
405
460
128
200
300
350
405
460
150
150
250
250
250
250
150
150
250
250
250
250
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
0,78
1,54
2,80
4,02
5,30
6,84
1,00
Koleno 450 pro KR/MB/KL
A
A
Koleno 900 pro KR/MB/KL
R
Jmenovitý rozměr
BxH
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
Poloměr R
[mm]
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
309 580
309 581
309 582
309 583
309 584
309 585
309 586
309 587
309 588
309 589
309 590
309 591
103
145
228
269
310
352
103
145
228
269
310
352
150
150
230
230
230
230
150
150
230
230
230
230
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
309 610
309 611
309 612
309 613
309 614
309 615
309 616
309 617
309 618
309 619
309 620
309 621
418
518
818
918
1018
1118
418
518
818
918
1018
1118
271
371
549
649
749
849
271
371
549
649
749
849
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
0,38
0,67
1,42
1,89
2,56
2,95
0,46
T-kus pro KR/MB/KL
A
H
C
B
SOLACE a.s.
B
Jmenovitý
rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
verze 1102_10
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
2,26
3,44
5,00
6,70
8,70
9,90
5,50
strana 5
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
T-kus bočnicový pro KR/MB/KL
Jmenovitý
rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
Rozměr C
[mm]
507 712
507 713
507 714
507 715
507 716
507 717
507 724
507 725
507 726
507 727
507 728
507 729
418
518
818
918
1018
1118
418
518
818
918
1018
1118
150
150
250
250
250
250
150
150
250
250
250
250
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
Oblouk 90° pro KR/MB/KL
H
00
R5
B
20
0
15
0
15
H
0
B+
B
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
Oblouk vnitřní
Objednací
Hmotnost
číslo
[kg/ks]
309 750
2,80
309 751
3,10
309 752
3,45
309 753
3,85
309 754
4,35
Oblouk vnější
Objednací
Hmotnost
číslo
[kg/ks]
309 760
3,45
309 761
4,00
309 762
4,35
309 763
5,00
309 764
5,70
00
R5
Oblouk 45° pro KR/MB/KL
R
B
H
0
50
150
200
200
Oblouk vnější
Objednací
Hmotnost
číslo
[kg/ks]
)
)
)
)
)
H
150
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
Oblouk vnitřní
Objednací
Hmotnost
číslo
[kg/ks]
)
)
)
)
)
B
B
+
R
0
50
strana 6
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
H
T-kus obloukový pro KR/MB/KL
B
B
+B
850
H
Jmenovitý rozměr
BxH
R 500
15
B
0
Hmotnost
[kg/ks]
6,05
6,75
7,70
8,70
9,55
T-kus odbočovací pro KR/MB/KL
PRAVÝ
B
Objednací
číslo
309 770
309 771
309 772
309 773
309 774
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
150
LEVÝ
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
Levý
Objednací
číslo
309 790
309 791
309 792
309 793
309 794
Pravý
Hmotnost
[kg/ks]
4,80
5,40
6,25
7,05
7,80
Objednací
číslo
309 780
309 781
309 782
309 783
309 784
Hmotnost
[kg/ks]
4,80
5,40
6,25
7,05
7,80
Křížový díl pro KR/MB/KL
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
+B
00
H
14
B
0
Objednací
číslo
309 800
309 801
309 802
309 803
309 804
Hmotnost
[kg/ks]
8,85
9,90
11,15
13,60
14,05
B
15
Segmenty
Segmenty kabelových žlabů, roštů a žebříků slouží pro konstrukce přechodů z vertikálního do horizontálního směru,
obchvatů stavebních prvků a vytváření oblouků velkých poloměrů v horizontální rovině. Délka se řídí počtem použitých kusů.
Spojování se provádí šrouby M6x10 (PN 309 515) - nutno objednat zvlášť.
H
Segment pro KR
0
31
31
0
B
5°
.4
31
0
31
0
x
ma
x.
ma
SOLACE a.s.
°
45
Jmenovitý rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
verze 1102_10
Objednací
číslo
309 663
309 664
309 665
309 666
309 667
309 668
507 740
507 741
507 742
507 743
507 744
507 745
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
strana 7
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
H
Segment pro MB
B
10
31
0
31
0
31
0
3
Jmenovitý rozměr
BxH
100 x 60
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
100 x 110
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
507 750
507 751
507 752
507 753
507 754
507 755
507 756
507 757
507 758
507 759
507 760
507 761
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
Objednací
číslo
507 771
507 772
507 773
507 774
507 775
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
60
Segment pro KL
B
0
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
31
0
31
0
31
0
31
Oblouk vertikální pro KR/MB/KL
30
Připevnění pomocí šroubů M6x10 (PN 309 515). Šrouby nejsou součástí dodávky.
135
B
00
R1
13
5
strana 8
35 x 7
Jmenovitý rozměr
B
100
200
300
400
500
600
verze 1102_10
Objednací
číslo
330 785
330 786
330 787
330 788
330 789
330 790
Hmotnost
[kg/ks]
0,16
0,33
0,49
0,66
0,83
1,00
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Víka pro KR/MB/KL
Víka jsou společná pro žlaby, rošty i žebříky. Díky podhrnutým okrajům víka a vyhnutí bočnic nosných medii není v běžných
horizontálních trasách nutné používat zajištění pomocí svorek. Víka se upevňují zaklapnutím. Užití svorek je nezbytné v
trasách šikmých, vertikálních, u tras venkovních kde hrozí nebezpečí podfouknutí, u tras nad komunikacemi určených pro
pohyb lidí a u tras, kde se do konstrukce přenáší chvění.
Víka slouží jako ochrana kabelů před znečištěním, jako ochrana před dotykem a pro zlepšení elektromagnetického stínění.
Užití vík doporučujeme v prašných provozech a v provozech kde by mohla na kabely dopadat voda, v místech kde by se
kabelů mohla dotknout obsluha a pro kabely citlivé na rušení např.: kabely měřících, ovládacích a regulačních obvodů.
Standardně v délce 3000 mm. Neděrované. V případě nutnosti aplikace svorek doporučujeme použít na každý díl čtyři svorky
umístěné cca 500 mm od okraje.
15
Víko pro KR/MB/KL
0
0
30
H
A
B
Jmenovitý rozměr
B
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
100
200
300
400
500
600
309 520
309 521
309 522
309 523
309 524
309 525
123
225
326
430
528
630
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/m]
1,60
2,64
3,77
4,78
5,90
7,07
15
Víko kolena 900 pro KR/MB/KL
15
H
B
H
B
B
15
A
SOLACE a.s.
B
Objednací
číslo
309 565
309 566
309 567
309 568
309 569
309 570
Jmenovitý rozměr
B
100
200
300
400
500
600
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
0,78
1,54
2,96
4,02
5,30
6,84
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
0,26
0,53
1,18
1,70
2,34
3,00
Víko kolena 450 pro KR/MB/KL
Objednací
číslo
309 595
309 596
309 597
309 598
309 599
309 600
Jmenovitý rozměr
B
100
200
300
400
500
600
Víko T-kusu pro KR/MB/KL
Jmenovitý rozměr
B
Objednací
číslo
Rozměr A
[mm]
100
200
300
400
500
600
309 625
309 626
309 627
309 628
309 629
309 630
418
518
818
918
1018
1118
verze 1102_10
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Hmotnost
[kg/ks]
1,76
2,97
4,45
6,05
7,95
10,30
strana 9
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Víko T-kusu bočnicového pro KR/MB/KL
25
Objednací
číslo
100
200
300
400
500
600
507 834
507 835
507 836
507 837
507 838
507 839
Tloušťka
materiálu
[mm]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Hmotnost
[kg/ks]
Svorka víka pro KR/MB/KL
45
H
strana 10
Jmenovitý rozměr
B
Popis
Svorka víka pro KR/MB/KL 60
Svorka víka pro KR/MB/KL 110
verze 1102_10
Objednací číslo
309 536
309 537
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Kabelové žebříky a kabelové lávky
Jsou vhodné pro uložení všech typů kabelů. V závislosti na rozteči výložníků se únosnost žebříků s bočnicí 60 mm pohybuje od 550N/m (při rozteči 4 metry) do 1700N/m (při rozteči 2 metry). U žebříků s bočnicí 110 mm se únosnost pohybuje
od 550N/m (při rozteči 6 metrů) do 2300 N/m (při rozteči 2 metry). Standardně dodávané v délce 3000 mm. Délka 6000
mm na zvláštní objednávku.
Žebřík kabelový WS
7 x 15
25 12 x 35
0
H
30
B
00
30
0
00
/6
27
16
60°
13
7 x 15 mm
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
322 500
322 501
322 502
322 503
322 504
320 500
320 501
320 502
320 503
320 504
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/m]
4,40
4,60
5,00
5,40
5,80
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
Objednací
číslo
322 100
322 101
322 102
322 103
322 104
320 100
320 101
320 102
320 103
320 104
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/m]
4,60
4,80
5,20
5,60
6,00
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
Lávka kabelová WSP
7x15
12x35
25
0
15
0
63
15
00
B
7x15
30
12x35
25
113
0
15
0
15
0
B
30
27
16
60°
00
0
0/6
13
0 5
7 x 15 mm
00
25
50
21
0
10
0
10
0
10
50
50
Spojka pro WS/WSP
Pro spojení žebříků a lávek se používají tři typy spojek. Pro každý spoj jsou potřebné 2 ks
spojek. Pro připevnění spojek se používají šrouby, které jsou součástí dodávky.
Spojka přímá slouží ke spojení dílů v přímých trasách. 25 x 12
50
333 960
320 160
41
4 ,5
25
333 950
322 160
,5
21
52
2,5
322 161
14
4
320 161
35
5
2,5
42,5 x 12
5
21
1
35
25
25x12
SOLACE a.s.
333 952
322 162
Spojka úhlová slouží pro spojení dílů v trasách s malou odchylkou od osy v horizontální rovině.
Spojka kloubová slouží pro spojení dílů při odchylkách od horizontální roviny.
Popis
41
1
25
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
5
333 962
320 162
Spojka přímá pro WS 60
Spojka přímá pro WS/WSP 60
Spojka úhlová pro WS/WSP 60
Spojka kloubová pro WS 60
Spojka kloubová pro WS/WSP 60
Spojka přímá pro WS 110
Spojka přímá pro WS/WSP 110
Spojka úhlová pro WS/WSP 110
Spojka kloubová pro WS 110
Spojka kloubová pro WS/WSP 110
verze 1102_10
Objednací
číslo
333 950
322 160
322 161
333 952
322 162
333 960
320 160
320 161
333 962
320 162
strana 11
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
25
Oblouk 900 pro WS/WSP
B
Objednací
číslo
322 107
322 108
322 109
322 110
322 111
320 107
320 108
320 109
320 110
320 111
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
0
20
R 500
20
H
0
25
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
Objednací
číslo
322 114
322 115
322 116
322 117
322 118
320 114
320 115
320 116
320 117
320 118
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
3,98
4,50
5,00
5,40
5,90
4,78
5,30
5,80
6,20
6,69
Objednací
číslo
322 121
322 122
322 123
322 124
322 125
320 121
320 122
320 123
320 124
320 125
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
7,59
8,42
9,23
10,11
11,10
Koleno 900 pro WS/WSP
B
43
8
8
43
H
25
25
Objednací
číslo
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Oblouk 450 pro WS/WSP
B
0
20
R 50
H
200
0
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
T-kus pro WS/WSP
B
25
14
+B
0
20
strana 12
R
B
50
0
H
00
20
0
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
verze 1102_10
12,55
13,91
15,45
16,94
18,45
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
H
Segment pro WS/WSP
0
31
31
0
31
0
B
°
45
x.
31
0
ma
x.
ma
°
45
Jmenovitý rozměr
BxH
200 x 60
300 x 60
400 x 60
500 x 60
600 x 60
200 x 110
300 x 110
400 x 110
500 x 110
600 x 110
Objednací
číslo
322 136
322 137
322 138
322 139
322 140
320 136
320 137
320 138
320 139
320 140
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
Víka pro WS/WSP
Víka jsou společná pro žebříky WS a lávky WSP. Užití svorek je nezbytné ve všech typech tras.
Víka slouží jako ochrana kabelů před znečištěním, jako ochrana před dotykem a pro zlepšení elektromagnetického stínění.
Užití vík doporučujeme v prašných provozech a v provozech kde by mohla na kabely dopadat voda, v místech kde by se
kabelů mohla dotknout obsluha a pro kabely citlivé na rušení např.: kabely měřících, ovládacích a regulačních obvodů.
Standardně v délce 3000 mm. Neděrované. Při použití svorek doporučujeme na každý díl čtyři svorky umístěné cca 500
mm od okraje.
Víko pro WS/WSP
Jmenovitý rozměr
A
200
300
400
500
600
15
30
15
00
A
A
30
00
Objednací
číslo
320 128
320 129
320 130
320 131
320 132
Tloušťka materiálu
[mm]
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
Hmotnost
[kg/ks]
2,15
3,00
3,80
4,65
5,40
Svorka víka pro WS/WSP
Objednací číslo
320 066
Popis
Svorka víka pro WS/WSP
Dno pro WS/WSP
A
00
30
Jmenovitý rozměr
A
200
300
400
500
600
Objednací
číslo
320 175
320 176
320 177
320 178
320 179
Tloušťka materiálu
[mm]
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Sada k uchycení dna
Popis
Šroub M6 s plochou hlavou a kosou maticí
SOLACE a.s.
verze 1102_10
Objednací číslo
320 365
strana 13
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Žlaby drátěné
Délka 3000 mm, standardní průměr drátu 4 mm (průměr drátu 5 mm na objednávku).
Žlab drátěný UR
Objednací
číslo
319 120
319 121
319 123
319 125
319 127
319 129
319 161
319 163
319 165
319 167
319 169
Jmenovitý rozměr
BxH
50 x 55
100 x 50
200 x 50
300 x 50
400 x 50
500 x 50
100 x 100
200 x 100
300 x 100
400 x 100
500 x 100
Doporučený počet
spojek [ks]
3
4
4
4
4
6
4
4
4
4
6
Hmotnost
[kg/m]
0,550
0,700
1,000
1,350
1,700
2,050
1,000
1,350
1,700
2,050
2,250
Příslušenství pro UR
Objednací
číslo
319 950
319 970
319 975
319 960
Popis
Spojka šroubová pro UR (provedení nerez)
Pojistka pro UR jednoduchá (provedení nerez)
Pojistka pro UR dvojitá (provedení nerez)
Deska montážní pro UR
Profil UR
Popis
100
150
250
350
450
550
3000
Objednací
číslo
319 810
319 815
319 825
319 835
319 845
319 855
319 900
Jmenovitá délka L
[mm]
100
150
250
350
450
550
Objednací
číslo
319 700
319 701
319 702
319 703
319 704
319 705
Délka L [mm]
Profil UR 100
Profil UR 150
Profil UR 250
Profil UR 350
Profil UR 450
Profil UR 550
Profil UR 3000
Výložník UR
Popis
Výložník UR 50
Výložník UR 100
Výložník UR 200
Výložník UR 300
Výložník UR 400
Výložník UR 500
strana 14
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Trubky ocelové
Standardní délka 3000 mm. K upevnění trubek se používají příchytky ESM.
Trubky ocelové EST
0
300
Jmenovitý rozměr
D [mm]
D
16
20
25
32
40
50
63
Závitové
Objednací
Rozměr vnitřní
číslo
[mm]
316 016
12,6
316 020
16,2
316 025
21,2
316 032
28,2
316 040
36,2
316 050
46,2
316 063
58,8
Bez závitu
Objednací
Rozměr vnitřní
číslo
[mm]
316 216
14,0
316 220
18,0
316 225
22,6
316 232
29,6
316 240
37,6
316 250
47,6
316 263
60,6
Spojky pro trubky EST
Závitové
Objednací
číslo
316 416
316 420
316 425
316 432
316 440
316 450
316 463
Jmenovitý rozměr
D [mm]
16
20
25
32
40
50
63
Bez závitu / Násuvné
Objednací
číslo
316 516
316 520
316 525
316 532
316 540
316 550
316 563
Kolena pro EST
H
R
H
Jmenovitý rozměr
D [mm]
16
20
25
32
40
50
63
Závitové
Objednací
číslo
316 116
316 120
316 125
316 132
316 140
316 150
316 163
Bez závitu
Objednací
číslo
316 316
316 320
316 325
316 332
316 340
316 350
316 363
Poloměr ohybu (r)
[mm]
55
70
115
125
140
170
210
Ochranná krytka trubky
Jmenovitý rozměr
D [mm]
16
20
25
32
40
50
63
SOLACE a.s.
verze 1102_10
Objednací
číslo
316 616
316 620
316 625
316 632
316 640
316 650
316 663
strana 15
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Výložníky
Slouží pro uchycení vodorovných tras přímo na stěnu, na profil nebo pomocí závěsů na strop příp. do podlahy.
Možnosti připevnění výložníku k profilu C:
• šroub M10 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou (PN 310 004),
variantně matice M10 ozubená (PN 310 011) se šroubem M10x25
s šestihrannou hlavou (PN 310 014)
• šroub vratový M10x25 s límcovou maticí (PN 309 516)
• matice M10 kladívková (PN 310 013) + podložka (PN 334 010) + šroub
M10x25 s šestihrannou hlavou (PN 310 014)
• hák pro výložník MULTIFIX (PN 350 189)
309 516
350 189
310 004
310 013
5
15
35
35
F
35 x 7
L
45
F
Objednací
číslo
309 925
309 926
309 927
309 928
309 929
309 930
Rozměr L
[mm]
130
230
330
430
530
630
Rozměr C
[mm]
56
68
80
92
105
117
Nosnost F
[N]
3000
2400
2300
2250
2200
2000
Jmenovitý
rozměr
Objednací
číslo
Rozměr L
[mm]
Nosnost F bez
vzpěry
[N]
Nosnost F se
vzpěrou
[N]
200
300
400
500
600
700
800
1 000
1 500
309 825
309 826
309 827
309 828
309 832
309 833
309 829
309 830
309 831
250
350
450
550
650
700
800
1 000
1 500
6500
5750
4500
3750
3200
2500
2000
1750
1250
----10000
10000
7500
6500
5000
3300
1800
Rozměr L
[mm]
450
550
650
750
Rozměr C
[mm]
200
200
200
200
Nosnost F
[N]
8500
6750
5750
5000
Jmenovitý
rozměr
100
200
300
400
500
600
C
F
F
Výložník STANDARD
20 x 11
Výložník MULTIFIX
F
L
F
F
50
11 x 16,5
Ø 21 x 21
50
55
L
Výložník MULTIFIX zesílený
Jmenovitý
rozměr
400
500
600
700
F
200
F
F
F
11 x 16,5
50
Objednací
číslo
309 890
309 891
309 892
309 893
Ø 21 x 21
Výložník MULTIFIX 2H
Rozměr L
[mm]
450
550
650
750
Jmenovitý rozměr
400
500
600
700
strana 16
verze 1102_10
Objednací
číslo
359 804
359 805
359 806
359 807
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Nosník MULTIFIX 2H
Další možné jmenovité rozměry na objednávku.
Jmenovitý rozměr L
400
500
600
700
50
Objednací
číslo
359 824
359 825
359 826
359 827
Hlavice polohovatelného výložníku
+30°
204
Popis
Hlavice polohovatelného výložníku
Objednací
číslo
309 823
-3
0°
8
20
Vzpěra
Jmenovitý rozměr
200
200
400
Objednací
číslo
309 835
309 834
0
20
0
40
50
Hlavice pro stavitelnou vzpěru
0
15
100
40
200
Popis
11
44
0
H
10
SOLACE a.s.
27
32
Hlavice pro stavitelnou vzpěru
Objednací
číslo
309 839
Pro nestandardní řešení je možno použít hlavice pro stavitelnou vzpěru, jejíž
pomocí je možno sestavit vzpěry libovolné délky. Šrouby a profil C nejsou
součástí dodávky.
Rozpěrný nosník
Jmenovitý
rozměr H
100 - 130
130 - 165
165 - 215
215 - 265
265 - 315
315 - 365
Hlavice nosníku
verze 1102_10
Objednací
číslo
309 934
309 935
309 936
309 937
309 938
309 939
309 933
strana 17
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Závěsy
0
15
0
0
0
10
Závěs STANDARD
15
10
11 x 16
L
7 35
15
11 x 30
12 x 35
50
17
50
307 991
10
L
25 25 25
21 x 21
11 x 16,5
0
20
75
22
50
1
10 50
0
75
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 200
1 500
2 000
Závěs MULTIFIX dvojitý
Objednací
číslo
309 871
309 872
309 873
309 874
Jmenovitý rozměr L
1 000
1 200
1 500
2 000
L
25 25 25
13 x 30
50
strana 18
Objednací
číslo
309 850
309 851
309 852
309 853
309 854
309 855
309 856
309 857
309 858
309 861
309 863
309 868
Jmenovitý rozměr L
11 x 30
50
200
300
400
500
600
700
800
1 000
1 200
1 500
2 000
Závěs MULTIFIX jednoduchý
15
0
0
0
15 00
1
Objednací
číslo
309 655
309 656
309 657
309 658
309 659
309 662
309 660
309 661
309 652
309 653
309 654
Jmenovitý rozměr L
22
50
50
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
00
2
75
75
30 x 13
15
10 0
0
Závěs MULTIFIX trojitý
Jmenovitý rozměr L
L
800
1 000
1 200
1 500
Objednací
číslo
309 876
309 877
309 878
309 879
50
22
50
25
0
10
Závěs MULTIFIX trojitý s vysokou nosností - typ A
Jmenovitý rozměr L
1 000 typ A
1 500 typ A
2 000 typ A
Objednací
číslo
359 850
359 852
359 853
Závěs MULTIFIX trojitý s vysokou nosností - typ B
Jmenovitý rozměr L
1 000 typ B
1 500 typ B
2 000 typ B
SOLACE a.s.
verze 1102_10
Objednací
číslo
359 860
359 862
359 863
strana 19
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Hlavice
Hlavice 200x150
0
20 75
75
Šroub M10x70 s maticí a distancí (PN 309 517) není součástí dodávky.
1
10 50
0
Objednací
číslo
309 889
Popis
13 x 30
123
Hlavice 200x150
0
15 00
1
Hlavice stavitelná 150x150
15
0
0
10
Šroub M10x70 s maticí a distancí (PN 309 517) není součástí dodávky.
Popis
13 x 30
L
Hlavice stavitelná 150x150
Objednací
číslo
309 888
3,5
0
10
14
Hlavice stavitelná 150x60
57
Šroub M10x70 s maticí a distancí (PN 309 517) není součástí dodávky.
13 x 30
Popis
128
Hlavice stavitelná 150x60
Hlavice montážní pro uchycení C profilu
15
0
10
0
13 x 30
Popis
0
Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu
15
0
10
0
Objednací
číslo
309 885
100
150
Hlavice montážní pro uchycení C profilu
10
Objednací
číslo
309 882
13 x 30
Popis
200
75
75
Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu
Objednací
číslo
309 886
0
10
strana 20
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Montážní desky
Deska montážní pro uchycení C profilu
15
0
10
0
13 x 30
Popis
100
150
Deska montážní pro uchycení C profilu
Objednací
číslo
309 887
Deska montážní pro uchycení 2C profilu
15
0
10
0
13 x 30
Popis
75
200
75
Deska montážní pro uchycení 2C profilu
Objednací
číslo
309 884
Spojovací sada závěs STANDARD - I profil
40
Popis
25
16
Deska montážní pro uchycení závěsu STANDARD (sendzimir zinek)
70
Spojovací sada U/C/2C profil - I profil třmenová
25/50
75/100
M 10
Popis
10
0
70
Spojovací sada U/C profil - I profil třmenová
Spojovací sada 2C profil - I profil třmenová
Objednací
číslo
309 399
309 400
75/100
25/50
Objednací
číslo
350 174
Spojovací sada MULTIFIX - I profil M10x65
70
350 170
Popis
4
70
40
Spojovací sada MULTIFIX - I profil M10x55
Spojovací sada MULTIFIX - I profil M10x65
Objednací
číslo
350 170
350 171
70
35
4
56
350 171
4
40
SOLACE a.s.
verze 1102_10
strana 21
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Profily
50
50
50
50
25 25 25
Objednací
číslo
309 698
309 699
Délka L [mm]
3 000
6 000
L
L
Profil C 50x50
Profil 2C 50x100
Objednací
číslo
309 714
309 715
50
Délka [mm]
50
x
11
/21
21
22
00
30
6,5
1
3 000
6 000
0
00
/6
50
25
25
50
50
Profil C 50x25
Objednací
číslo
309 442
L
L
Délka L [mm]
3 000
Profil U
35 x 11
44
2
Popis
44
7
35
L
15
Profil U 44x44, délka 3000 mm
Profil U 44x44, délka 6000 mm
Profil U 50x50, délka 3000 mm
Profil U 50x50, délka 6000 mm
Objednací
číslo
307 975
309 849
307 974
309 840
50
2,5
35 x 12
50 7
35
L
15
2,5
Profil S 50x100
Objednací
číslo
350 070
Délka L [mm]
91,5
3 000
50
L
52
,5
strana 22
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
12
25
Profil L 50x50
Objednací
číslo
307 958
307 960
Délka L [mm]
12 x 35
1 000
3 000
50
50
25
50
50
L
5
Profil L 45x45
Objednací
číslo
302 164
302 152
Délka L [mm]
0
10
3 000
6 000
45
L
80x9,5
45
10
Profil L 53x53
15
Jmenovitý rozměr L [mm]
12 x 35
7 x 35
53
53
25
50
50
L
100
200
300
400
500
600
Objednací
číslo
307 869
307 870
307 871
307 872
307 873
307 874
Profil C 25x50
A
12
50
23
Objednací
číslo
307 962
307 963
307 964
307 965
307 966
307 977
307 978
Délka A [mm]
200
300
400
500
600
800
1 000
25
SOLACE a.s.
verze 1102_10
strana 23
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Úhelník mini 55x55
Popis
Úhelník mini (síla materiálu: 5mm)
50
0
10
25
100
11 x 16,5
50
25
Úhelník univerzální 50x100
50
12 x 25
,5
12
11 x 16,5
Objednací
číslo
309 896
Popis
50
50 5
,
25
12 x 25
Objednací
číslo
309 848
Univerzální úhelník
,5
12
Spojka C profilu
Spojka C profilu slouží k pevnému a bezpečnému spojení dvou C-profilů. Spojky jsou dodávány v balení po dvou kusech, pro spojení jsou třeba dva kusy
spojek. Ke spojení se používá 8 šroubů M10x25 s límcovou maticí (PN 309 516).
Šrouby nejsou součásti dodávky.
44
Popis
Spojka C profilu (pár)
Šroub vratový M10x25 s límcovou maticí
20
30
12
32
80
50
10
4
25
11 mm
Objednací
číslo
309 869
309 516
Příchytka MB
Příchytka MB se používá k připevnění žebříků a lávek na zeď ve svislé (stoupací
vedení) i vodorovné poloze. Příchytky se používají tam kde nerovnosti podkladní stěny neumožňují přichytit žebřík nebo lávku přímo na zeď, nebo tam
kde je potřeba zabezpečit dostatečné chlazení kabelů. Pro připevnění na zeď
se používají ocelové kotvy M10, pro přichycení žebříku nebo lávky se používají
šrouby M10x25 (PN 309 516) a otvory 12x35 mm ve spodním lemu bočnice.
Kotvy ani šrouby nejsou součásti dodávky. Pro uchycení žebříku nebo lávky o
standardní délce 3 m jsou potřebné minimálně čtyři kusy příchytek.
Popis
Příchytka MB - stoupací vedení
Objednací
číslo
306 110
Závitová tyč a příslušenství
30
1000
Popis
Tyč závitová M6 1000 (provedení nerez)
Tyč závitová M8 1000 (provedení nerez)
Tyč závitová M10 1000 (provedení nerez)
Matice M10 spojovací (provedení nerez)
Kotva klínová M6 (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva klínová M8 (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva klínová M10 (provedení galvanicky pozinkováno)
Spojovací sada MULTIFIX - tyč závitová M8 (provedení nerez)
Spojovací sada MULTIFIX - tyč závitová M10 (provedení nerez)
Stavitelný úchyt pro závitovou tyč (provedení nerez)
Objednací
číslo
310 017
310 018
310 019
310 020
333 190
333 200
333 210
310 142
310 143
306 207
100
Ø 11
35 x 11
56
strana 24
16 x 11
-60
°
-60°
45
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
I - úchyt
I – úchyt se používá pro spolehlivé upevnění stropních závěsů k vodorovně
uloženým I nosníkům stavebních OK. Maximální dovolené zatížení jednoho
úchytu je 3 kN při rovnoměrném oboustranném zatížení stropního závěsu.
V případě nerovnoměrném a jednostranném zatížení stropního závěsu se
dovolené zatížení snižuje a je nutné provést kontrolní výpočet. I – úchyt se
dodává s jedním kusem C-profilu příslušné délky, dvou úchytů včetně šroubů
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou a dvou šroubů M10x25 s kosou maticí
pro připevnění stropního závěsu.
Jmenovitý rozměr L
I - 200
I - 300
I - 400
I - 500
I - 800
I - 1 000
L
Objednací
číslo
309 402
309 403
309 404
309 405
309 406
309 407
T - úchyt
T- úchyt se používá pro uchycení KNS na svislé I profily stavebních OK. Dovolené zatížení úchytu je 600 N. T – úchyt se dodává s jedním svařencem tvaru
T, který tvoří C – profil 25x50 příslušné velikosti, dvou úchytů včetně šroubů
s ozubenou hlavou, maticí a podložkou. Šrouby s ozubenou hlavou pro
připevnění výložníku M10x25 (PN 310 004) nejsou součásti dodávky.
L
150
Jmenovitý rozměr L
T - 200
T - 300
T - 400
Objednací
číslo
350 210
350 211
350 212
M - úchyt
M – úchyt se používá pro uchycení KNS na svislé I profily stavebních OK bez
použití výložníků. Dovolené zatížení úchytu je 600 N. M – úchyt se dodává s
jedním svařencem tvaru T z C profilu 25x50 a 50x50 příslušné velikosti, dvou
úchytů včetně šroubů s ozubenou hlavou, maticí a podložkou. Pro snížení
namáhání sváru je možno použít univerzální úhelník (PN 309 896) a dva
šrouby vratové (PN 309 516). Tyto díly nejsou součásti dodávky.
L1
Jmenovitý rozměr L1/L2
L2
SOLACE a.s.
M - 200/200
M - 200/500
M - 300/200
M - 300/500
verze 1102_10
Objednací
číslo
308 955
308 956
308 957
308 958
strana 25
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
7
Kryt hran plechu
Popis
Kryt hran plechu (dodává se na délku v metrech)
9
Objednací
číslo
307 889
Krytka ochranná pro MB/KL
H
Vyrobeno z plastu. Barva žlutá.
Popis
levá
pravá
Krytka ochranná LEVÁ pro MB/KL 60
Krytka ochranná PRAVÁ pro MB/KL 60
Krytka ochranná LEVÁ pro MB/KL 110
Krytka ochranná PRAVÁ pro MB/KL 110
Objednací
číslo
313 451
313 450
313 453
313 452
Krytka ochranná pro WS/WSP
60
Vyrobeno z plastu. Barva žlutá.
levá
pravá
110
Popis
levá
pravá
Krytka ochranná LEVÁ pro WS/WSP 60
Krytka ochranná PRAVÁ pro WS/WSP 60
Krytka ochranná LEVÁ pro WS/WSP 110
Krytka ochranná PRAVÁ pro WS/WSP 110
Objednací
číslo
322 070
322 071
320 070
320 071
Krytka ochranná profilů, závěsů a výložníků
Vyrobeno z plastu. Barva žlutá.
Popis
Krytka ochranná pro profil C 50x50 a U 50x50
Krytka ochranná pro profil C 50x25
Krytka ochranná pro profil U 44x44
Krytka ochranná pro profil L 50x50
Objednací
číslo
307 991
350 580
307 990
307 993
Krytka podélna pro profil C
Vyrobeno z plastu. Barva žlutá.
Popis
Krytka podélna pro profil C
Objednací
číslo
350 081
Spray zinkový
Objednací
číslo
307 994
Popis
Spray zinkový 400 ml
strana 26
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Příchytka kabelová “SONAP” KP
Pro uchycení kabelů do žebříků KL a WS, lávek WSP a profilu C.
Jmenovitý rozměr
12
14
18
22
26
30
34
40
46
52
60
82
Rozměr A
[mm]
14
15
19
23
27
31
35
41
47
53
62
84
Rozměr B
[mm]
48
48
51
55
58
65
68
75
81
90
97
128
Rozměr C
[mm]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Objednací
číslo
1013212
1013214
1013218
1013222
1013226
1013230
1013234
1013240
1013246
1013252
1013260
1013289
Rozměr C
[mm]
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Objednací
číslo
1013012
1013014
1013018
1013022
1013026
1013030
1013034
1013040
1013046
1013052
1013060
1013082
Příchytka kabelová “SONAP” KL
Pro uchycení kabelů do roštů MB.
Jmenovitý rozměr
12
14
18
22
26
30
34
40
46
52
60
82
Rozměr A
[mm]
14
15
19
23
27
31
35
41
47
53
62
84
Rozměr B
[mm]
54
54
60
64
67
75
78
84
90
98
105
126
Páska stahovací
Pro uchycení kabelů do žlabů KR.
0
34
Popis
Páska stahovací 340 x 10 (provedení galvanicky pozinkováno)
Páska stahovací 340 x 10 (provedení nerez)
Objednací
číslo
302 088
302 089
10
SOLACE a.s.
verze 1102_10
strana 27
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Příchytka kabelová ESM (provedení galvanicky pozinkováno)
Jmenovitý rozměr
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
26
28
32
35
40
42
50
55
60
63
Balení
[ks]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
Objednací
číslo
54 202 006
54 202 008
54 202 010
54 202 012
54 202 014
54 202 015
54 202 016
54 202 018
54 202 020
54 202 022
54 202 025
54 202 026
54 202 028
54 202 032
54 202 035
54 202 040
54 202 042
54 202 050
54 202 055
54 202 060
54 202 063
Komponenty k uchycení příchytek ESM
Popis
54 624 200
54 624 220
333 105
333 106
Kotva průvlaková M6x50 (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva průvlaková M6x50 (provedení nerez)
Kotva do sadrokartonu M8x21 (M4) (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva do sadrokartonu M10x52 (M5) (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva do sadrokartonu M10x65 (M5) (provedení galvanicky pozinkováno)
Vrut do sádrokartonu M6x39
Příchytka STK 7
Příchytka STK 12
Příchytka STK 20
Objednací
číslo
54 624 200
54 624 220
333 100
333 105
333 106
333 115
332 950
332 951
332 952
333 115
332 950
332 951
332 952
strana 28
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
WUM (odlehčovač tahu) a příslušenství
Pro účinné zajištění odlehčení tahu při vertikální montáži kabelů s
požadavkem na funkčnost v případě požáru v souladu s DIN 4102-12 a/nebo
ZP27/2008. Používá se společně s profilem C typ 2970 SLD. Pokud je WUM
použit v intervalech do 3,5 m smyčkování kabelů pak není nutné.
Rozsah dodávky:- požárně odolný kryt
- upevňovací sada
- ohniodolný tmel S100SM-K
- minerální vlna
Popis
WUM 500 E90 200 x 670 x 185
WUM 400 E90 200 x 570 x 185
WUM 300 E90 200 x 470 x 185
WUM 300 E30 100 x 370 x 135
WUM 500 E30 100 x 570 x 135
WUM 400 E30 100 x 470 x 135
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM (provedení galvanicky pozinkováno)
Profil C 2970/2 SLD 16 2000 pro WUM
Kotva průvlaková KDM pro WUM (provedení galvanicky pozinkováno)
Kotva průvlaková M6x50 (provedení nerez)
Matice límcová M8 (provedení nerez)
Popis
Příchytka kabelová “SONAP” B 12 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 14 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 16 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 18 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 22 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 26 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 30 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 34 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 38 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 42 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 46 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 50 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 54 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 58 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 64 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 70 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 76 D
Příchytka kabelová “SONAP” B 82 D
SOLACE a.s.
verze 1102_10
Objednací
číslo
1 301 273
1 301 274
1 301 275
1 301 276
1 301 277
1 301 278
13 000 640
13 000 641
13 009 540
54 624 220
334 014
Objednací
číslo
1300043
1300044
1300045
1300046
1300047
1300048
1300049
1300050
1300051
1300052
1300053
1300054
1300055
1300056
1300057
1300058
1300059
1300060
strana 29
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Spojovací materiál a šroubové sady
Obrázek
strana 30
Objednací
číslo
Popis
Příklad použití
309 515
Šroub vratový M6x10 s límcovou
maticí
Připojení žlabu k výložníku STANDARD,
připojení přepážek ke žlabu, připevnění
spojek žlabů
309 516
Šroub vratový M10x25 s maticí
a podložkou
Pro připojení výložníků ke stropním závěsům,
pro spojování Univerzálního úhelníku
a C profilů
310 004
Šroub M10 s ozubenou hlavou,
maticí a podložkou
Pro připojení výložníků ke stropním závěsům
a C profilům
333 906
Spojovací sada MULTIFIX - KR
(provedení nerez)
Připojení žlabu k výložníku MULTIFIX
306 143
Spojovací sada
STANDARD - MB/KL/WS/WSP
(provedení nerez)
Pro spojení žebříků, roštů a lávek s
výložníkem STANDARD
333 901
Spojovací sada
MULTIFIX - MB/KL/WS/WSP
(provedení nerez)
Pro spojení žebříků, roštů a lávek s
výložníkem MULTIFIX
310 013
Matice M10 kladívková
(provedení nerez)
Pro připevnění k C profilu
310 011
Matice M10 ozubená
Pro připevnění k C profilu
334 013
334 014
334 015
334 018
334 019
334 020
Matice M6 límcová
Matice M8 límcová
Matice M10 límcová
Matice M6 šestihranná
Matice M8 šestihranná
Matice M10 šestihranná
Pro připevnění k C profilu
verze 1102_10
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Spojovací materiál a šroubové sady
Obrázek
SOLACE a.s.
Objednací
číslo
Popis
Příklad použití
310 014
Šroub M10x25 se šestihrannou
hlavou
(provedení nerez)
306 610
306 611
306 612
306 613
Šroub IMBUS M10x25
Šroub IMBUS M10x45
Šroub IMBUS M10x70
Šroub IMBUS M10x120
(provedení nerez)
309 517
307 972
Šroub M10x70 s maticí a distancí
Šroub M10x70 s maticí
320 365
Šroub M6 s plochou hlavou
a kosou maticí
(provedení nerez)
334 008
334 009
334 010
Podložka M6 (18 mm)
Podložka M8 (24 mm)
Podložka M10 (30 mm)
(provedení nerez)
309 519
Šroub s šestihrannou hlavou
M10x25 a kosou maticí
310 024
310 025
333 065
310 026
Kotva průvlaková M8x80
Kotva průvlaková M10x85
Kotva průvlaková M10x120
Kotva průvlaková M12x110
Kotva ocelová do betonu
Kotva ocelová do betonu
Kotva ocelová do betonu
Kotva ocelová do betonu
308 648
Šroub M6x10 s kladívkovou hlavou
a límcovou maticí (provedení
nerez)
Šroub k uchycení příchytek víka
verze 1102_10
Uchycení přepážky nebo dna žebříku KL, WS
nebo lávky WSP
strana 31
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Spojovací materiál a šroubové sady
Obrázek
Objednací
číslo
Popis
Příklad použití
350 189
Hák pro výložník MULTIFIX
(provedení nerez)
310 031
Spojovací sada profilů MULTIFIX
kladívková
(provedení nerez)
333 910
Spojovací sada MULTIFIX - ESM
K uchycení příchytky ESM k profilu C,
výložníku nebo závěsu MULTIFIX
Krabice elektroinstalační s požární odolností
Popis
Krabice elektroinstralační s PO - kotva
Krabice elektroinstralační s PO - šroubová sada M6
strana 32
verze 1102_10
Objednací
číslo
600 101
600 102
SOLACE a.s.
Kabelový nosný systém - sortiment ŽÁROVÝ ZINEK
Poznámky
SOLACE a.s.
verze 1102_10
strana 33
SOLACE a.s.
sídlo firmy
Křenova 438/7, 162 00 PRAHA, CZ
obchodní kancelář Praha
Lužná 716/2, 160 00 PRAHA, CZ
E-mail:[email protected]
Internet:www.solace.cz
logistické centrum
Brněnská 1235, 665 01 Rosice u Brna, CZ
Telefon: (+420) 546 410 350
FAX:
(+420) 546 410 349
E-mail:[email protected]
Internet:www.solace.cz
HOT LINES
Obchodní podpora:
Technická podpora:
(+420) 724 373 209
(+420) 724 373 210
Download

Kabelový nosný systém - sortiment žárový zinek (v.1102_10)