ZDRAVOTNICTVÍ
REALIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR
A OPERAČNÍCH SÁLŮ
BLOCK a.s.
Stulíková 1392
198 00 Praha 9
Czech Republic
Kontakt:
BLOCK a.s.
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
Czech Republic
tel.: +420 571 670 111
fax: +420 571 670 244
e-mail: [email protected]
www.block.cz
medical
01
panely a prosklení
medical
FORMEDICAL ® - ucelený systém pro komplexní výstavbu operačních sálů, centrálních sterilizací,
jednotek intenzivní péče, RTG pracovišť a dalších speciálních zdravotnických prostor.
PŘÍČKOVÉ PANELY A JEJICH DOPLŇKY
PANELY
Základní; Obkladové; Sádrokartonové obkladové;
SVÍTIDLA
RTG; Se zvýšenou tepelnou odolností;
Svítidlo FORCLEAN light;
mytí lékařů
Zářivkové svítidlo FORCLEAN light narážecí;
10
Podlahoviny včetně fabionů; Hliníkový fabion
a jeho doplňky;
02
OCHRANY STĚN
07
sterilizace;
mytí nástrojů
06
04
Nerezová svodidla
PROSKLENÍ PŘÍČKOVÝCH PANELŮ
podhledy a svítidla
DOPLŇKY PŘÍČKOVÝCH PANELŮ
05
a zábradlí; Plastové ochrany stěn a rohů;
08
Okenní panel - PHARMA prosklení;
Dodatečné prosklení kovové příčky;
09
RTG prosklení; Prosklení
Filtrační vyústka pro operační sály;
sterilizace;
mytí nástrojů
Vzduchotechnické nástavce do lehkého
příprava pacienta
03
DVEŘE A ZÁRUBNĚ
Dveře otočné základní;
s kapsovým filtrem; Stěnový odsávací
01
nástavec s HEPA filtrem;
02
tepelnou odolností; RTG otočné;
do materiálové propusti;
Posuvné mechanické;
Posuvné automatické; Výkyvné;
kovového podhledu; Vzduchotechnické
mřížky; Vzduchotechnické mřížky
operační sál
Protipožární; Se zvýšenou
Prosklené dveře otočné
07
dveře a zárubně
do sádrokartonových příček;
VZT MŘÍŽKY A NÁSTAVCE
10
03
buzení pacienta
OVLÁDACÍ PANELY
06
08
Zajišťují informace o čase, o stavu UPS zásuvek
pro životně důležité funkce, pro operační svítidla,
01
integrovaného osvětlení laminárního stropu, testují
PODHLEDY
a signalizují stav el. sítě, obsahují displej stavu teploty
s ovládáním vzduchotechniky.
Lehký kovový podhled FORCLEAN;
Stropní panely částečně pochůzí;
LAMINÁRNÍ POLE
09
Laminární pole; Laminární strop do operačních sálů;
NÁBYTEK A VYBAVENÍ
10
Lamino nábytek; Nerezový nábytek - mytí lékařů, pracovní stoly,
pojízdné vozíky, skříně, regály, kontejnery, dřezy;
BLOCK a.s. - výrobce a dodavatel systému FORMEDICAL ®
.... vše pro zdravotnictví a operační sály
2010
ovládací panely
04
VZT komponenty
zajišťují kontrolu mediciálních plynů, ovládání
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
PŘÍČKOVÝ PANEL
zÁKLADNÍ
Základní příčkové panely
představují jeden ze základních prvků pro vybudování
čistých prostor a pracovišť
s maximální bezpečností,
sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.
Svým
provedením
jsou
vhodné především pro nemocniční prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském a chemickém.
V prostorech vytvořených příčkovými panely je díky těsnému
spojení mezi panely, podlahou a stropem zaručeno udržení
přetlaku
něna
nebo
podtlaku
základní
kritéria
v
pro
místnostech,
čisté
čímž
prostory,
jsou
spl-
pro
kte-
ré byly tyto panely speciálně navrženy a praxí ověřeny.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
.
Příčkový panel základní
kat.č. 102.01 B
102.01 B
příčkovÝ panel základní
medical
TECHNICKÉ ÚDAJE
UPEVNĚNÍ PANELŮ DO PODLAHY
Tloušťka
[mm]
„BASIC“ profil
Preferovaná Max. výška** Standardní šířka ***
výška [mm] panelu [mm]
[mm]
PSE-SF Styrofoam IB Minerální vlna
60 / 62*/
13.7
14.3
18.5
80 / 82*/ 2550, 2750,
14.0
14.8
20.5
4200
1190, 640, 830
3050
100 / 102*/
14.4
15.4
22.5
120 / 122*/
14.8
16.0
24.5
* tloušťka panelu s výplní Styrofoam IB se zvětší o 2mm
** u vyšších stěn se panely skládají výškově na potřebný rozměr
*** panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp, max. šířka panelu 1190 mm
Plošná hmotnost podle výplně [kg/m2]
Tmel
Podlaha PVC
Podložný profil
„U“ profil s Al fabionem
Tmel
Al fabion
Litá podlaha
VÝPLNĚ PŘÍČKOVÝCH PANELŮ
Tloušťka
[mm]
Výplň
PSE-SF
58, 78, 98, 118
Styroam IB 60, 80, 100, 120
Minerální vlna 58, 78, 98, 118
Hustota
[kg/m3]
Max. zatěžovací
teplota [°C]
Souč. tep.
vodivosti K [W/m.K]
Hořlavost
18
28
100, 150
+70
+75
+900
0.0365
0.035
0.040
B
C1
B
„U“ profil
POPIS
PANELY
• Sendvičového typu, tvořeny pláštěm
a vnitřní výplní volitelného materiálu
Profil „U“
• Jsou spojené vzájemným nasunutím, jsou samonosné
Plášť
• Plné nebo prosklené vnitřním pharma prosklením
Plášť
(prosklení kat.č. 103)
• Nadedveřní panel
Výplň
• Přídveřový panel
• Instalační panel pro rozvody médií standardně vedených
z podlahy nebo prostoru nad podhledem.
Instalační sloupek šířky 200÷400mm
• Možno doplnit průchodkami pro elektrické přívody
• Možno osadit VZT mřížkami
Profil „U“
Profil „BASIC“
VŠECHNY TVARY A PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH PŘÍČKOVÝCH
PANELŮ SPLŇUJÍ PARAMETRY DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
VOLITELNÉ PRVKY
VÝHODY PŘÍČKOVÝCH PANELŮ
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený,
chráněný PE fólií, standardní odstín RAL 9010, 9002, 6027 a 1015
Odstín
a materiál
pláště
• rychlá montáž a demontáž umožňující pružnou změnu dispozičního řešení prostoru
• snadná údržba
• dlouho trvající vzhled
• korozní ochrana
• tepelná i zvuková izolace
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený, odstín dle objednávky
plech z korozivzdorné oceli AISI 304 FIN 8 chráněný PE fólií
plech zinkovaný (VZT panely)
vzájemná kombinace výše uvedených provedení
„Basic“
Typy profilů
k upevnění panelu „U“ profil a AL fabionem
do podlahy
„U“ profil
KOTVENÍ A MONTÁŽ
• Upevnění panelu do podlahy
Boční zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
Spodní zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
Dolní zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
• nasouváním do profilů
- Profil „Basic“ nebo Profil „U“
• Upevnění panelu nad podhledem do stavebního
stropu nebo pomocné konstrukce
• podle požadavků tvořeného prostoru
levá
Boční výztuha
a v součinnosti s ostatními komponenty
realizované stavby pomocí Profilu „U“
pravá
bez výztuhy
Průchodky
zleva
určit počet a vzdálenost od okraje příčky
zprava
určit počet a vzdálenost od okraje příčky
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
bez průchodky
Otvor
uvést požadovaný rozměr, počet a umístění
bez otvoru
Prosklení příčkových panelů
kat.č. 102.02
Protipožární panely
kat.č. 102.05
Zvukoizolační panely
BP • 06 • 02
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
kat.č. 103
• Omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími
prostředky, popř. mírně abrazivními dezinfekčními
čistícími prostředky (pouze u broušeného - matného povrchu vždy ve směru brusu) na bázi butylalkoholu (skvrny, otisky prstů), při větším znečištění (minerální usazeniny, koroze z kontaktu s HCl)
na bázi kyselin.
Síla koncentrace dle rozsahu znečištění.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKOVÉ PANELY
V PROVEDENÍ PRO POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI15 / EW30
Protipožární
jsou
panely
sendvičového
typu,
tvořené
pláš-
těm a vnitřní výplní.
Jako
výplň
panelu
je použita minerální
vlna.
Pro elektrické přívody mohou být ve výplni
panelů
osazeny
elektroinstalační průchodky.
Protipožární příčky se
dodávají v provedení
pro požární odolnosti
EI15/EW30.
Panely
šeny
jsou
ve
šebně
s
odzkou-
státní
zku-
garantova-
nou požární odolností
dle tabulek.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Protipožární příčkové panely
kat.č. 102.02 B
102.02B
PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKOVÉ PANELY
PROTIPOŽÁRNÍ PANELY EI15/EW30 - TECHNICKÉ ÚDAJE
UPEVNĚNÍ PANELU DO PODLAHY
Tloušťka
[mm]
Výška*
[mm]
Standardní
šířka [mm]**
Požární odolnost
EI (min)
Plošná hmotnost
[kg/m2]
60
max. 4200
640, 1190
15
18.5
Panel
* Preferovaná výška - 2500, 2750, 3050mm
** Panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp (1190 mm je max. šířka panelu)
Tmel
Podlaha PVC
PROTIPOŽÁRNÍ PANELY EI15/EW30 - VÝPLŇ (minerální vlna)
Výplň
Tloušťka
[mm]
Hustota
[kg/m3]
Maximální
zatěžovací
teplota (ºC)
Souč. tep.
vodivosti
K (W/m.K)
Hořlavost
Nobasil
58
100, 150
+900
0.040
B
Conrock
58
100
+1000
0.040
A
Podložný profil
Profil
POPIS
PROTIPOŽÁRNÍ PANEL EI15/EW30
PANEL EI15/EW30
Výplň
Základní příčkové panely se specifickým spojováním
Elektroinst. průchodka
• Minimální tloušťka panelu
- 60mm
• Plášť
- pohledový
- zadní
• Výplň
- minerální vlna min. hustoty 100kg/m3
• Ochranný plech proti ohni
• Kovové průchodky pro el. přívody
Ochranný
plech
proti ohni
PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKOVÉ PANELY JSOU POUŽITELNÉ DO VÝBUŠNÉHO
PROSTŘEDÍ – ZÓNA II, PROTOŽE JSOU VODIVĚ PROPOJENY.
Směr nasunutí
POŽÁRNÍ ODOLNOST
VOLITELNÉ PRVKY
EI15/EW30 .............. 15 minut pro tl. panelu 60mm
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený,
chráněný PE fólií, standardní odstín RAL 9010, 9002, 6027
nebo 1015
VÝHODY PŘÍČKOVÝCH PANELŮ
Odstín a materiál
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený,
pláště
chráněný PE fólií, odstín dle objednávky
- z pohledové strany
- ze zadní strany
plech z korozivzdorné oceli AISI 304 FIN 8 chráněný PE fólií
■ rychlá montáž a demontáž umožňující pružnou změnu dispozičního řešení prostoru
■ snadná údržba
■ dlouho trvající vzhled
■ korozní ochrana
■ tepelná i zvuková izolace
plech zinkovaný (VZT panely)
vzájemná kombinace výše uvedeného
Boční zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
Spodní zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
Horní zakončení
typ zakončení upřesnit s prodejcem
jednoduchá výztuha - pravá, levá
výztuha s protipožárním obkladem - pravá, levá
bez výztuhy
určit počet a vzdálenost
zprava
od okraje
bez průchodky
Výztuha boční
Průchodka
Plášť
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími
prostředky, popř. mírně abrazivními dezinfekčními
čistícími prostředky (pouze u broušeného - matného povrchu vždy ve směru brusu) na bázi butylalkoholu (skvrny, otisky prstů), při větším znečištění (minerální usazeniny, koroze z kontaktu s HCl)
na bázi kyselin.
Síla koncentrace dle rozsahu znečištění.
kat.č. 104.05
Protipožární dveře
BP • 06 • 08
MONTÁŽ
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Montáž a případnou demontáž provádí
výhradně organizace, která má na tuto
činnost oprávnění.
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
kat.č. 102.01 B
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
obkladový sádrokartonový panel
Sádrokartonový
stavuje
se
kových
panel
před-
systémem
panelů
příčjeden
ze základních prvků pro vybudování
čistých
prostor
a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou,
snadnou údržbou a sanitací.
Používá
se
při
stávajících
Jeho
stěn
výhodou
duchost,
obkladech
stavby.
je
rychlá
jednomontáž
a demontáž, cena a malá
tloušťka.
příčkový
obkladový panel
Panel je sendvičového typu,
tvořený
pláštěm
a
vnitřní
výplní v různých variantách
o tloušťce 32 mm.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Horní ukotvení
Spodní ukotvení
Obkladový sádrokartonový panel
Příčkový panel obkladový tl. 32mm
kat. č. 102.03 B
102.03 B
102.01 B
obkladové sádrokartonové panely
obkladový příčkový panel
medical
Základní rozměrová řada - obkladové sádrokartonové panely
Tloušťka panelu
[mm]
Výška
[mm]
Standardní šířka*
[mm]
C
B
A
19
2350, 2550, 3000
640
14
19
2350, 2550, 3000
1190
20
Spojení panelů - nasouvání
obkladové sádrokartonové panely
Hmotnost
[kg/m2]
* panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp (max. šířka panelu - 1190 mm)
Základní rozměrová řada - obkladový příčkový panel
Tloušťka panelu
[mm]
Výška
[mm]
Standardní šířka*
[mm]
C
B
A
32
max. 4200
1190, 640
obkladový příčkový panel
Hmotnost
[kg/m2]
dle použité výplně
* panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp (max. šířka panelu - 1190 mm)
popis
obkladové sádrokartonové panely
obkladový příčkový panel
•
jeden plášť (pohledový)
- volitelný odstín a materiál
•
plášť (pohledový)
- volitelný odstín a materiál
•
vlepená sádrokartonová
deska (tl. 15 mm)
•
výplň
- volitelný materiál
•
kotvení do podlahy
- pomocí vodícího profilu
•
výztuhy
•
plášť (zadní)
- pozinkovaný plech
•
kotvení do podlahy
- pomocí vodícího
B
profilu
Sádrokarton
C
B
Výztuhy
Výplň
Plášť zadní
C
Plášť
pohledový
Plášť pohledový
A
A
UPEVNĚNÍ OBKLADOVÉHO PANELU
VOLITELNÉ PRVKY obkladového sádrokartonového panelu
pozinkovaný plech MYRIAD v odstínu RAL 9010
Odstín
a materiál
pohledového
pláště
pozinkovaný plech MYRIAD v odstínu RAL 9002, 6027, 1015
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
Horní
vodící
profil
pozinkovaný plech
Komaxit v odstínu RAL
VOLITELNÉ PRVKY obkladového příčkového panelu
Odstín
a materiál
pohledového
pláště
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený,
chráněný PE fólií, standardní odstín RAL 9010, 9002, 6027 a 1015
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený, odstín dle objednávky
PVC
plech z korozivzdorné oceli AISI 304 FIN 8 chráněný PE fólií
Spodní
vodící
profil
vzájemná kombinace výše uvedených
PSE-SF - pěnový polystyrén samozhášivý podle DIN 18164
Výplň
OBKLADOVÝ
PANEL
Stávající
zeď
Styrofoam IB - extrudovaná polystyrénová pěna s dobrou mechanickou pevností
Conrock - plsť s tepelnou, zvukovou a protipožární izolací (minerální vlna)
Podlaha
Nobasil - plsť s tepelnou, zvukovou a protipožární izolací (minerální vlna)
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Výplň
Tloušťka
[mm]
Hustota
[kg/m3]
Max.
zatěžovací
teplota [C°]
Součinitel tepelné
vodivosti K [W/m.K]
Hořlavost
PSE-SF
30
18
+70
0.0365
B
Styrofoam IB
30
28
+75
0.035
C1
Nobasil
30
100, 150
+900
0.040
A
Conrock
30
100
+1000
0.040
B
BP • 06 • 06
VÝPLŇ OBKLADOVÉHO PŘÍČKOVÉHO PANELU
Omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími
prostředky, popř. mírně abrazivními dezinfekčními
čistícími prostředky na bázi butylalkoholu
(skvrny, otisky prstů), při větším znečištění
(minerální usazeniny, koroze z kontaktu s HCl)
na bázi kyselin.
Síla koncentrace dle rozsahu znečištění.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
103.06 B
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
okenní panel - pharma prosklení
na celou šířku panelu
prosklení do sádrokartonových
příček
Celoprosklený okenní panel
představuje
se
systémem
příčkových
panelů
jeden
ze základních prvků pro vybudování
čistých
prostor
a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou,
snadnou údržbou a sanitací.
Jedná se o systém prosklení
PHARMA,
což
představuje
oboustranné prosklení, kdy
je tabule skla v rovině s povrchem panelu.
Svým provedením je vhodný
především pro nemocniční
prostředí, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém,
strojírenském,
potravinářském atd.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Okenní panel - PHARMA prosklení
Prosklení sádrokartonových příček
kat.č. 103.01 B
103.01 B
PANEL OKENNÍ - PHARMA PROSKLENÍ NA ŠÍŘKU PANELU
103.06 B prosklení do sádrokartonových příček
medical
VÝHODY OKENNÍch PANELŮ
TECHNICKÉ PARAMETRY pharma prosklení
Volitelné prvky
Šířka [mm]
Výška [mm]
Tloušťka [mm]
Možné provedení
Standardní provedení
min. 640 - max. 1190
1190
min. 800 - max. 1500
1200, 1500
B
min. 60 - max. 120
60
C
sklo plavené tl. 4 mm
Typ prosklení
sklo plavené tl. 4mm
bezp. sklo vrstvené tl. 6 mm
mechanické
Provedení žaluzií
magnetické*
bez žaluzie
bez žaluzií
Materiál rámu okna
ocel tř. 11
ocel tř. 11
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
plech v odstínu RAL
Povrchová úprava rámu okna
9010
AISI 304, brus FIN8
* ovládání možné pouze z jedné strany
A
• Rychlá montáž a demontáž umožňující
pružnou změnu dispozičního řešení prostoru.
• Systém spojení okenních panelů je shod
ný se systémem montáže běžných příček,
tzn. vzájemným nasouváním.
• Okenní panel lícuje z obou strans povrchem
ostatních příčkových panelů.
PANEL OKENNÍ - PHARMA PROSKLENÍ NA ŠÍŘKU PANELU
C
Sklo
Spojení DVOU PROSKLENÍ
Prosklení
B
Tmelení
Elektroinstalační průchodka
Sklo
Sklo
Příčkový panel
Sklo
(kat. č. 102.01)
Spojení PROSKLENÍ S PANELEM
Elektroinstalační průchodka
Tmelení
A
Příčkový panel
TECHNICKÉ PARAMETRY PROSKLENÍ DO SÁDROKARTONU
Volitelné prvky
Šířka [mm]
Výška [mm]
Tloušťka [mm]
Možné provedení
min 640 - max. 1500
min 800 - max. 1500
B
min. 75 - max. 150
C
sklo plavené tl. 4 mm
Typ prosklení
bezp. sklo vrstvené tl. 6 mm
Materiál rámu okna
ocel tř. 11
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
Povrchová úprava rámu okna
AISI 304, brus FIN8
A
PROSKLENÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK
Standardní provedení
1000, 1200
1200, 1500
100, 120
C
Prosklení
B
sklo plavené tl. 4mm
ocel tř. 11
plech v odstínu RAL
9010
Sádrokarton
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ obou typů prosklení
•
•
•
•
•
Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické
přípravky, které mohou narušit ochrannou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla
a zasklívací lištou.
Při poškození celistvosti ochranné silikonové vrstvy většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem prosklení.
Pokud dojde k prasknutí skla, výměnu skleněné tabule provádí výhradně firma
autorizovaná výrobcem.
Není přípustný jakýkoliv zásah do instalovaného prosklení.
Pro zajištění kvality povrchové úpravy nesmí být instalované prosklení vystaveno
působení relativní vlhkosti vzduchu v objektu vyšší než 60%.
A
SPOJENÍ SÁDROKARTONU S PROSKLENÍM
Sádrokarton
Sádrokarton
Sklo
Sklo
kat.č. 102.01
Příčkové panely základní
kat.č. 105
Podhledy
kat.č. 102.03
Příčkové panely obkladové
kat.č. 107
Svítidla
BP • 06 • 06
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
103.03 B
KO M P O N E N T Y P R O R E A L I Z AC I
Č I S T ÝC H P R O S TO R
dodatečné prosklení kovové příčky
jednostranné, oboustranné
Tento typ prosklení se vkládá do stávajících
příčkových panelů tl. 60, 80, 100 a 120 mm.
Okno tvoří výztužný profil, krycí rámy a tabulové sklo
tl. 4 nebo 6 mm.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Dodatečné prosklení kov. příčky
kat.č. 103.02B
103.02B
103.03B
dodatečné prosklení kovové příčky
medical
POPIS
JEDNOSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ
Volitelné prvky
Možné provedení
Standardní provedení
Šířka* A
A [mm]
600, 800, 1000
800, 1000
Výška* B
B [mm]
min. 800 - max. 1500
1200, 1500
Tloušťka panelu
H [mm]
min. 60 - max. 120
60
sklo plavené 4 mm
Typ prosklení
bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6 mm
Odstín a materiál
krycího rámu
JEDNOSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ
A
H
Krycí rám
Sklo
Tmelení
sklo plavené 4 mm
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
Kovový
příčkový
panel
RAL 9010
Nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
B
* stavební otvor A x B
Profil
POPIS
A
OBOUSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ
DODATEČNÉ PROSKLENÍ KOVOVÉ PŘÍČKY
H
• Typ - jednostranné (kat. č. 103.03)
- oboustranné (kat. č. 103.02)
B
Krycí rám
• Prosklení
standardně čiré, atypicky mléčné
Sklo
Tmelení
• Tloušťka panelu [mm]
60, 80, 100, 120
- u panelu s výplní Styrofoam IB je tloušťka o 2 mm větší
Kovový
příčkový
panel
• Hmotnost při tloušťce panelu 60mm, (80mm)
Jednostranné prosklení - 21,4 kg/m2,, (22,4 kg/m2)
Oboustranné prosklení - 37,4 kg/m2, (38,4 kg/m2)
Profil
ROZMĚROVÁ ŘADA
Volitelné prvky
Možné provedení
Standardní provedení
Šířka* A
A [mm]
600, 800, 1000
800, 1000
Výška* BB [mm]
min. 800 - max. 1500
1200, 1500
Tloušťka HH [mm]
min. 60 - max. 120
60
sklo plavené 4 mm
Typ prosklení
bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6 mm
Jednostranné prosklení
OBOUSTRANNÉ DODATEČNÉ PROSKLENÍ
sklo plavené 4 mm
Provedení žaluzií
žaluzie magnetické **
Oboustranné prosklení
žaluzie mechanické
bez žaluzie
bez žaluzií
Odstín a materiál
krycího rámu
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
Nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
RAL 9010
* stavební otvor A x B
** ovládání pouze z jedné strany
Pozn.:
Maximální rozměr stavebního otvoru 1500x1800 mm ! – prosklení je nutno osadit přes
dva panely. Jedná se o atypický výrobek, vždy je vhodné konzultovat přímo s výrobou.
kat.č. 102.01
Základní příčkové panely
Velikost prosklení
[mm]
600 x 1200
548 x 1148
600 x 1500
548 x 1448
800 x 1200
748 x 1148
800 x 1500
748 x 1448
1000 x 1200
948 x 1148
1000 x 1500
948 x 1448
600 x 1200
548 x 1148
600 x 1500
548 x 1448
800 x 1200
748 x 1148
800 x 1500
748 x 1448
1000 x 1200
948 x 1148
1000 x 1500
948 x 1448
Pozn.:
Standardní rozměry vyznačeny tučně.
MONTÁŽ
BP • 06 • 08
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Doporučené
rozměry staveb.
otvoru [mm]
Montáž a případnou demontáž provádí
výhradně organizace, která má na tuto
činnost oprávnění.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
DVEŘE OTOČNÉ
ZÁKLADNÍ
Ko v o v é o t o č n é d v e ř e
představují společně se
zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou,
snadnou údržbou a sanitací.
Plášť dveřního křídla je
tvořen tvarovanou kazetou
vyrobenou metodou přesného tváření. Po obvodu
pláště jsou vlepené výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku. Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.
Dveřní křídlo je plné nebo prosklené v systému PHARMA, což
představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině
s povrchem dveřního křídla. Prostor mezi skly je možno osadit
žaluziemi.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Dveře otočné základní
kat.č. 104.01 C
DVEŘE OTOČNÉ ZÁKLADNÍ
104.01 C
medical
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
PROSKLENÍ A ŽALUZIE
jednokřídlové min. 600 - max. 1200
min. 1200 - max. 2200, aktivní křídlo min. 600 - max. 1100
jednokřídlové min. 1550 - max. 2400
Světlá výška
[mm]
H dvoukřídlové min. 1550 - max. 2400
Tloušťka dveří [mm]
52 (standard), 60
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9010 (standard) chráněný PE fólií
pozinkovaný plech v odstínu 9002, 6027, 1015 chráněný PE fólií
Materiál a odstín pláště
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8 chráněná PE fólií
pozinkovaný plech chráněný PE fólií
Komaxit v odstínu RAL chráněný PE fólií
jednokřídlové levé, pravé
Orientace
levé, pravé
a provedení
dvoukřídlové
levé, pravé s nadstandardním ovládáním pevného křídla
Häfele AISI
Typ závěsu
Dr. Hahn standardní odstínu RAL 9006 mat
Světlá šířka
[mm]
S dvoukřídlové
Prosklení
Materiál
prosklení
Žaluzie
a jejich ovládání
Odstín žaluzií
plné bez prosklení
prosklení standard 320x1050 mm
prosklení 1/3 ( S*- 276 mm) x 551 mm
prosklení 1/2 ( S*- 276 mm) x 901 mm
prosklení 2/3 ( S*- 276 mm) x 1251 mm
celo prosklené ( S*- 276 mm ) x 1601 mm
sklo plavené tl. 4 mm
sklo plavené tl. 4 mm - mléčné
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm
zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsů
zrcadlo prosklení 2/3 na protější straně závěsů
žaluzie mechanické
žaluzie magnetické
ovládání na straně závěsů
ovládání na protější straně závěsů
ovládání na obou stranách
bez žaluzií
standardní odstín žaluzie RAL 9006
zákaznické dle základní stupnice RAL
* S = šířka dveřního křídla
VZOR NORMALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ
dvoukřídlové
jednokřídlové
Objednací
Rozměr
rozměr
stavebního
Světlý otvor
otvoru
zárubně šířka x výška
šířka x výška
[mm]
[mm]
Průchozí rozměr
při otevření
křídla o 90°
[mm]
Hmotnost
dveřního křídla
s prosklením
standard
[kg]
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE ZÁVĚSY Dr. HAHN
zárubeň
dveřní křídlo
aktivní +
pasivní
aktivní
křídlo
pasivní
křídlo
822 x 2162
644
-
41
-
900 x 2100 1022 x 2162
844
-
48
-
kování
cylindrická vložka
1100 x 2100 1222 x 2162
1044
-
54
-
1300 x 2100 1422 x 2162
644
1189
41
38
1500 x 2100 1622 x 2162
844
1389
48
38
1700 x 2100 1822 x 2162
1044
1589
54
38
S
ovládání dveří
- dveřní zavírač
aktivní
křídlo*
700 x 2100
DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE SE ZÁVĚSY HÄFELE
prosklení
standardní
H
závěsy
těsnící lišta
zámek
* Při použití pantů Häfele je průchozí rozměr o 10 mm větší
VÝPLŇ
aktivní křídlo
pasivní křídlo
ZÁRUBEŇ
Minerální vlna
Tloušťka [mm]
Hustota [kg/m3]
50
100
Souč. tep. vodivosti
K [W/m.K]
0.040
Hořlavost
Materiál
a odstín zárubně
A
DOPLŇKY
OGRO - nerez
- klika
- koule pevná
- koule otočná
Kování
Cylindrická vložka
Výsuvná těsnící lišta
Typ ovládání dveří
Další doplňky
dveřního křídla
VZT mřížka
Uzemnění
pro zónu I a II
Zelinger - termoplast
Provedení
uchycení
- klika
- koule pevná
Tloušťka zárubně
panikové kování
jiné dle požadavků zákazníka
bez dodávky kování
cylindrická vložka klasická
cylindrická vložka - sdružený uzávěr / jeden klíč pro více cylindrických vložek
cylindrická vložka - generální klíč / možnost nastavení úrovně vstupu
bez cylindrické vložky otvor je zaslepen nerezovou záslepkou
bez dodávky cylindrické vložky
výsuvná těsnící lišta, stírací lišta nebo bez dodávky lišty
ruční, dveřní zavírač (nutno upřesnit) nebo automatický pohon
blokace dveřního křídla
signalizace
300x500 [mm]
300x400 [mm]
300x300 [mm]
bez VZT mřížky
s uzemněním
bez uzemnění
ÚDRŽBA A OBSLUHA
• Skleněná výplň dveří
- čistit běžnými čistícími prostředky na skleněné
výplně
- nepoužívat kyseliny, rozpouštědla ani jiné
chemické přípravky
• Ocelové závěsy dveří
- u závěsu Häfele aplikovat mazací tuk a provést
případné seřízení závěsů (každé dva měsíce)
- závěsy Dr. Hahn jsou tzv. bezúdržbové
• Dveřní zavírač
- každé dva měsíce nebo v případě potřebnosti
seřídit a nastavit pomocí seřizovacích šroubů
rychlost zavírání, dovírací sílu
• Dveře s těsnící lištou
- prostor přede dveřmi udržovat čistý bez pevných
částic, které by mohly způsobit vzpříčení nebo
poškození těsnící lišty
kat.č. 111.02
Signalizace do zárubní
Příčkové panely
kat.č. 111.05
Blokace dveřního křídla
BP • 06 • 01
VZT mřížky
kat.č. 102
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově
upravený, odstín dle objednávky
plech z korozivzdorné oceli AISI 304
provedení do příčkových panelů
provedení do zděných příček
provedení do sádrokartonové příčky
60, 80, 100, 120 mm
• Plášť dveřního křídla a zárubeň
- čistit a dezinfikovat běžnými čistícími prostředky
v závislosti na povrchové úpravě
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
kat.č. 109
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově
upravený, standardní odstín RAL 9006
• Pro zajištění trvalé jakosti povrchové úpravy nesmí
být ocelové dveře v provedení RAL vystaveny působení
relativní vlhkosti vzduchu v objemu vyšší než 60%
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
DVEŘE OTOČNÉ protipožární
Protipožární kovové otočné
dveře představují společně
s kovovou zárubní jeden ze
základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s požadavkem zvýšeného omezení šíření požáru
při zachování maximální sterility, hygieny a snadné
údržby.
Jednokřídlové dveře jsou
opatřeny protipožárním zámkem a klikou s protipožární
úpravou. V případě dvouřídlových dveří je pevné křídlo
opatřeno spodní a horní
zástrčí.
Dveřní křídlo může být plné nebo prosklené v systému PHARMA,
což představuje oboustranné prosklení, kdy tabule vnějšího skla
je v rovině s povrchem dveřního křídla, meziprostor je osazen
bezpečnostním protipožárním sklem.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Dveře otočné protipožární
kat.č. 104.05 B
DVEŘE OTOČNÉ protipožární
104.05 B
medical
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ
Prosklení
min. 700 - max. 1100
min. 1400 - max. 2200
min. 1550 - max. 2400
min. 1550 - max. 2400
52
pozinkovaný plech odstín RAL chráněný PE fólií
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8 chráněná PE fólií
Komaxit v odstínu RAL chráněný PE fólií
levé, pravé
ForClean - celokovové závěsy pro čisté prostory
plné bez prosklení
prosklení standard 320x1050 mm
Materiál prosklení
• vnitřní - protipožární sklo
Materiál
vnějšího prosklení
drátosklo protipožární
čiré protipožární
Float hr. 4 mm - sklo plavené
bezpečnostní sklo vrstvené - 6 mm
jednokřídlové
Světlá šířka
S dvoukřídlové
[mm]
jednokřídlové
Světlá výška
H dvoukřídlové
[mm]
Tloušťka dveří [mm]
Materiál a odstín pláště
Orientace a provedení dveří
Typ závěsu
Typ výplně
Minerální
vlna
Protipožární
desky I.
Protipožární
desky II.
Tloušťka Hustota
[mm]
[kg/m3]
Max.
Souč. tep.
zatěžovací
vodivosti Hořlavost*
teplota
K [W/m.K]
[°C]
30
100
+900
0.040
A
10
800
+1100
0.18
A
10
1150
+1000
0.32
A
*Hořlavost stanovena dle ČSN 73 0862: 1983
zákaznické prosklení - prosklení nesmí překročit 25% plochy dveřního křídla
UPOZORNĚNÍ
Každá montáž musí být provedena pouze dle platné projektové
dokumentace.
Montáž a případnou demontáž dveří a zárubní pro čisté prostory
provádí výhradně firma autorizovaná výrobcem.
VZOR NORMALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ
dvoukřídlové
jednokřídlové
Objednací
Rozměr
rozměr
stavebního
Světlý otvor
otvoru
zárubně šířka x výška
šířka x výška
[mm]
[mm]
Průchozí rozměr
při otevření
křídla o 90°
[mm]
Hmotnost
dvěřního křídla
s prosklením
standard a výplní
Protipožární desky II.
[kg]
aktivní
křídlo
aktivní +
pasivní
aktivní
křídlo
pasivní
křídlo
822 x 2162
644
-
82
-
900 x 2100 1022 x 2162
844
-
95
-
1100 x 2100 1222 x 2162
1044
-
110
-
1400 x 2100 1522 x 2162
644
1289
82
80
1600 x 2100 1722 x 2162
844
1489
95
80
1800 x 2100 1922 x 2162
1044
1689
110
80
700 x 2100
zárubeň
dveřní křídlo
H
prosklení
kování
cylindrická vložka
závěsy
těsnící lišta
zámek
KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
EI1 20-C2 / EI2 30-C2 / EW 30-C2
Jednokřídlové dveře částečně prosklené:
Float hr. 4mm - drátosklo protipožární - Float hr. 4 mm
Dvoukřídlové dveře částečně prosklené:
Float hr. 4mm - drátosklo protipožární - Float hr. 4 mm
Jednokřídlové dveře částečně prosklené:
Float hr. 4mm - čiré protipožární - Float hr. 4 mm
Dvoukřídlové dveře částečně prosklené:
Float hr. 4mm - čiré protipožární - Float hr. 4 mm
Jednokřídlové dveře plné při orientaci závěsy směrem
k tepelnému namáhání
Dvoukřídlové dveře plné při orientaci závěsy směrem
k tepelnému namáhání
(1)
(2)
Materiál
a odstín
zárubně
EI1 15-C2 / EI2 30-C2 / EW 30-C2
Dvoukřídlové dveře plné
EW 30 C2
EI1 15-C2 / EI2 15-C2 / EW 30-C2
EI1 15-C2 / EI2 15-C2 / EW 30-C2
EI1 30-C2 /EI2 45-C2 /EW 30-C2
(2)
(2)
(1)
• Plášť dveřního křídla a zárubeň
- čistit a dezinfikovat běžnými čistícími prostředky
v závislosti na povrchové úpravě
• Skleněná výplň dveří
- čistit běžnými čistícími prostředky na skleněné
výplně
- nepoužívat kyseliny, rozpouštědla ani jiné
chemické přípravky
Uzemnění
pro zónu I a II
• Ocelové závěsy dveří
- aplikovat mazací tuk a provést případné seřízení
závěsů (každé dva měsíce)
• Dveřní zavírač
- každé dva měsíce nebo v případě potřebnosti
seřídit a nastavit pomocí seřizovacích šroubů
rychlost zavírání, dovírací sílu
• Dveře s těsnící lištou
- prostor přede dveřmi udržovat čistý bez pevných
částic, které by mohly způsobit vzpříčení nebo
poškození těsnící lišty
BP • 06 • 02
Vzájemné těsnění dvěří a zárubně
Těsnění dolní části dveří
Typ ovládání dveří
klika, koule pevná, koule otočná (OGRO - nerez)
panikové kování
jiné dle požadavků zákazníka
bez dodávky kování
cylindrická vložka klasická
cylindrická vložka - sdružený uzávěr / jeden klíč pro více cylindrických vložek
cylindrická vložka - generální klíč / možnost nastavení úrovně vstupu
bez cylindrické vložky je otvor zaslepen nerezovou záslepkou
bez dodávky cylindrické vložky
protipožární těsnící páska Pěnosi plus
výsuvná těsnící lišta
dveřní zavírač (nutno upřesnit typ)
s uzemněním
bez uzemnění
oboustranně zinkovaný ocelový plech
povrchově upravený, standardní odstín RAL 9006
ÚDRŽBA A OBSLUHA
EI1 30-C2(2)/EI2 30-C2/EW 60-C2
DOPLŇKY
Cylindrická vložka
pasivní křídlo
oboustranně zinkovaný ocelový plech
povrchově upravený, odstín dle objednávky
plech z korozivzdorné oceli AISI 304
do zdiva tl. min. 100 mm
Montáž
do porobetonu tl. min. 150 mm
Tloušťka zárubně 100, 120, 150 mm
EW 30 C2
EN 13501-2 umožňuje klasifikovat dveře jen jako EW 20, EW 30, EW 60.
Dveře klasifikované v této tabulce splňují kritérium celistvosti (E) a zároveň kritérium
radiace (W) pro klasifikační dobu 45 minut.
neplatí při použití výplně – PROTIPOŽÁRNÍ DESKY II. – MINERÁLNÍ VLNA – PROTIPOŽÁRNÍ DESKY II.
Kování
aktivní křídlo
ZÁRUBEŇ
(1)
Jednokřídlové dveře plné
S
ovládání dveří
- dveřní zavírač
• Pro zajištění trvalé jakosti povrchové úpravy nesmí
být ocelové dveře v provedení RAL vystaveny působení
relativní vlhkosti vzduchu v objemu vyšší než 60%
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
DVEŘE RTG
JEDNOKŘÍDLOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ
Kovové RTG dveře představují
společně se zárubní jeden ze
základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť
s ochranou proti RTG záření.
Dveře jsou sendvičového typu.
Plášť dveřního křídla je tvořen
tvarovanou kazetou vyrobenou
metodou přesného tváření. Po
obvodu
pláště
jsou
vlepené
výztuhy z pozinkovaného plechu
pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
Standardně používanou výplní
je minerální vlna spolu s pomocnou deskou HPS a stínící olověnou vložkou, která je dodávána o tloušťkách v rozmezí
0,4 mm ÷ 3 mm. Součástí dveří
jsou i stíněné zárubně s ochranou proti RTG záření.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Dveře RTG
jednokřídlové, dvoukřídlové
kat.č. 104.08 B
104.08 B
DVEŘE RTG
medical
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
ZÁRUBEŇ
Možné provedení
jednokřídlové
Světlá šířka
Typové (standardní) provedení
min. 600 - max. 1000 [mm]
700, 900 [mm]
S
dvoukřídlové*
min. 1200 - max. 2000 [mm]
1500 [mm]
H
jedno i dvou křídlové
min. 1550 - max. 2100 [mm]
2100 [mm]
Tloušťka dveří
52 [mm]
52 [mm]
Materiál a odstín pláště
pozinkovaný plech v odstínu
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
chráněný PE fólií
pozinkovaný plech
pozinkovaný plech v odstínu
dle vzorkovníku RAL
RAL 9010 chráněný PE fólií
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
chráněná PE fólií
vzájemná kombinace výše
uvedeného
Světlá výška
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově
upravený, standardní odstín RAL 9006
Materiál
a odstín zárubně
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově
upravený, odstín RAL 9002, 6027, 1015
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
provedení do příčkových panelů
Provedení
uchycení
provedení do zděných příček
jednokřídlové
Orientace
a provedení
levé, pravé
levé, pravé
dvoukřídlové
Tloušťka zárubně
60, 80, 100, 120 mm
* aktivní křídlo min. 600 - max. 1000
VZOR NORMALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ A HMOTNOSTÍ
dvoukřídlové
jednokřídlové
Objednací rozměr
Světlý otvor zárubně
šířka x výška
[mm]
Rozměr
stavebního otvoru
šířka x výška
[mm]
+10
Průchozí rozměr
při otevření
křídla o 90°
[mm]
+5
700 x 2100
820 -0 x 2160 -0
900 x 2100
1020 -0 x 2160-0
+10
+5
+10
1420 -0 x 2160 -0
1500 / 900 x 2100
1620 -0 x 2160-0
+10
644
74
844
91
S
ovládání dveří
- dveřní zavírač
dveřní křídlo
H
kování
cylindrická vložka
+5
1300 / 700 x 2100
zárubeň
Hmotnost
dveřního křídla
s olověnou
vložkou 2mm
[kg]
+5
1189
74 / 58
1389
91 / 58
závěsy
těsnící lišta
zámek
Při otevření dveřního křídla o 180º je průchozí rozměr roven světlému otvoru zárubně.
aktivní křídlo
pasivní křídlo
STÍNÍCÍ VLOŽKA
VÝPLŇ
3
Výplň
Tloušťka [mm]
Hustota [kg/m ]
Minerální vlna
Stínící Pb vložka
50
0,4 - 3
100
11340
Souč. tep. vodivosti
K [W/m.K]
0.040
-
Tloušťku stínící olovnaté vložky vždy stanoví projektant
na základě optimalizace a limitů ozáření podle prováděcího
právního předpisu vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. o radiační
ochraně.
Hořlavost
A
-
DOPLŇKY
ÚDRŽBA A OBSLUHA
klika
• Plášť dveřního křídla a zárubeň
- čistit a desinfikovat běžnými čistícími
prostředky v závislosti na povrchové úpravě
koule pevná
Kování
typ OGRO nerez
koule otočná
panikové kování
• Dveřní zavírač
- každé dva měsíce nebo v případě
potřebnosti seřídit a nastavit pomocí
seřizovacích
šroubů
rychlost
zavírání,
dovírací sílu
• Dveře s těsnící lištou
- prostor přede dveřmi udržovat čistý bez pevných částic, které by mohly způsobit
vzpříčení nebo poškození těsnící lišty
nerezová záslepka
bez dodávky kování
cylindrická vložka klasická
cylindrická vložka - sdružený uzávěr / jeden klič pro více cylindrických vložek
Cylindrická vložka
cylindrická vložka - generální klič / možnost nastavení úrovně vstupu
bez cylindrické vložky otvor je zaslepen nerezovou záslepkou
bez dodávky cylindrické vložky
Výsuvná těsnící lišta
výsuvná těsnění lišta
• Pro zajištění trvalé jakosti povrchové úpravy
nesmí být ocelové dveře v provedení RAL
vystaveny působení relativní vlhkosti vzduchu
v objemu vyšší než 60%.
bez dodávky lišty
ruční
Typ ovládání dveří
dveřní zavírač (nutno upřesnit)
automatický pohon
kat.č. 102.08
Příčkové panely RTG
kat.č. 103.08
RTG prosklení příčkových panelů
BP • 07 • 05
UPOZORNĚNÍ:
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Montáž a případnou demontáž provádí výhradně
organizace, která má pro tuto činnost oprávnění.
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
kat.č. 104.22 C
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
DVEŘE MECHANICKY POSUVNÉ
DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ
JEDNOKŘÍDLOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ
Posuvné
dveře
poskytu-
jí široké spektrum typů
dveří charakterizovaných
základními a doplňkovými
parametry,
které
umož-
ňují vyrobit dveře podle
požadavků zákazníka.
Jsou vyráběny jako jednokřídlové nebo dvoukřídlové.
Automaticky
po-
suvné dveře jsou poháněny motorem na střídavý
proud. Motor je ovládán
frekvenčním měničem řízeným
mikroprocesorem,
který bezchybně ovládá
automatické dveře za každé situace s důrazem na
bezpečnost. Vlastní pohon
posuvných dveří je možno
řídit
pomocí
ovládacího
příslušenství, včetně dálDveřní křídlo je plné nebo prosklené v systému PHARMA, což před-
kového ovládání a s mož-
stavuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povr-
ností napojení na bezpeč-
chem dveřního křídla. Prostor mezi skly je možno osadit žaluzií.
nostní systémy.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Dveře mechanicky posuvné
Dveře automaticky posuvné
kat.č. 104.21 B
104.21 B
DVEŘE MECHANICKY POSUVNÉ
104.22 C DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ
medical
PROSKLENÍ A ŽALUZIE
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
jednokřídlové
Světlá šířka
jednokřídlové atyp*
[mm]
dvoukřídlové
Světlá výška [mm] jedno i dvou křídlové
Tloušťka dveří [mm]
Materiál a odstín pláště
Orientace
a provedení
jednokřídlové
dvoukřídlové
Možné provedení
min. 800 - max. 1000
1200
min. 1200 - max. 2000
min. 1550 - max. 2400
52
pozinkovaný plech v odstínu
RAL 9010, 9002, 6027, 1015
chráněný PE fólií
pozinkovaný plech
dle vzorníku RAL
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
chráněná PE fólií
vzájemná kombinace výše
uvedeného
Standardní provedení
800, 900, 1000
1200
1600, 2000
2100
52
levé, pravé
levé, pravé
plné bez prosklení
Prosklení
prosklení 1/3
prosklení 1/2
prosklení 2/3
sklo plavené tl. 4 mm - čiré
Materiál
prosklení
sklo plavené tl. 4 mm - satinované
bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm - čiré
žaluzie mechanické
pozinkovaný plech v odstínu
RAL 9010 chráněný PE fólií
žaluzie magnetické
Žaluzie
a jejich ovládání
ovládání na straně závěsů
ovládání na protější straně závěsů
ovládání na obou stranách
bez žaluzií
* Dveře jednokřídlové se světlou šířkou 1200 mm jsou určeny do nemocnic a zdravotnických zařízení, kde musí být dostatečná šířka pro vozíky,
pojízdné postele – jedná se o atypické provedení dveřního křídla. Dveře mohou být plné nebo prosklené pharma prosklením. Standardně jsou
opatřeny ochranným nárazníkem z acrovynu umístěným ve výšce 720 mm od podlahy.
Odstín žaluzií
standardní odstínu žaluzie RAL 9006
zákaznické dle základní stupnice RAL
POPIS
Dveřní křídlo
• tvořeno pláštěm volitelného materiálu a povrchové úpravy
• výplň - minerální vlna
• volitelně možnost prosklení a jeho velikost
• kování, zámek
Ovládání dveří
104.22 Dveře automaticky posuvné
• loketní spínač
• bezdotykový spínač
• nášlapný spínač
• mikrovlnný radar
• tlačítkový spínač
• čtečka karet
Tloušťka příčky pro montáž posuvných dveří
•
60, 80, 100, 120 mm
• pro jinou tloušťku příčky lze dveře vyrobit jako atyp
2S+
355
2S+
500
mm
*
mm
*
* S = světlá šířka dveří
ŘEZY
VÝPLŇ
Výplň
Tloušťka [mm]
Hustota [kg/m3]
Max. zatěžovací
teplota (°C)
Minerální vlna
50
100
+1000
Souč. tep. vodivosti
K [W/m.K]
Hořlavost
0.040
A
104.21 Dveře mechanicky posuvné
104.22 Dveře automaticky posuvné
OVLÁDACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - 104.22 Dveře automaticky posuvné
Loketní spínač
Jedná se o velkoplošný nástěnný spínač. Aktivuje se opřením lokte
o sklopnou plochu, ruce zůstávají volné. Dodává se v několika verzích
a je k dispozici standardně v provedení v šedém plastu odolném vůči
nárazu nebo také v čirém eloxovaném hliníku.
Bezdotykový spínač
Spínače se používají zejména v nemocnicích, kde aktivují automatické
dveře pouhým přiblížením ruky na vzdálenost 10-50 cm (hygienické
důvody). Umísťují se ve výšce běžných světelných spínačů.
Nášlapný spínač
Spínač je možno umístit cca 15-20 cm nad zemí, umožňuje po jemném
našlápnutí na gumový vrchlík aktivaci automatických dveří.
Mikrovlnný radar
Umožňuje pomocí detekčního pole snímat definovanou oblast před
dveřmi. Mikrovlnná čidla rozlišují směr pohybu „k čidlu“ a „od čidla“.
Je tak možno výrazně zkrátit dobu otevření.
Materiál
a odstín zárubně
a dorazového
sloupku
Tlačítkový spínač
Jedná se o nástěnný spínač, který je aktivován dotekem.
Provedení
uchycení
Čtečka karet
Jako aktivační jednotku automatického dveřního systému lze použít také
čtečky karet a systémy kontroly přístupu.
Tloušťka zárubně
60, 80, 100, 120 [mm]
Kování
madlo nerez
mušle FOR CLEAN AISI (jen ze strany pojezdu)
mušle FOR CLEAN AISI
bez kování
UPOZORNĚNÍ:
Montáž a případnou demontáž posuvných dveří smí provádět pouze firma autorizovaná výrobcem
nebo firma, jejíž pracovník prošel odborným zaškolením u firmy BLOCK a.s
BP • 07 • 05
ZÁRUBEŇ A KOVÁNÍ
pozinkovaný plech v odstínu RAL 9010
pozinkovaný plech v odstínu 9002, 6027, 1015
nerezová ocel AISI 304, brus FIN8
pozinkovaný plech v odstínu RAL
provedení do příčkových panelů a zděných příček
bez zárubně jen s oplechováním
bez zárubně
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
LEHKÝ KOVOVÝ PODHLED forclean
Lehký kovový podhled
je snížená stropní konstrukce se skrytým systémem zavěšení určená
především k uzavření
čistých prosto r s možností určitých tlaků.
Podhled je využíván
v prostorech farmaceutického, elektrotechnického, potravinářského,
chemického a strojírensk é ho průmyslu, ve stavebnictví.
Je vhodný do nemocnic
a laboratoří.
Do konstrukce podhledu je možno osadit svítidla, prosklené a servisní kazety, filtrační nástavce a různé vzduchotechnické prvky.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Lehký kovový podhled FORCLEAN
kat.č. 105.01 B
105.01 B
LEHKÝ KOVOVÝ PODHLED FORCLEAN
medical
TECHNICKÉ ÚDAJE
TYPIZOVANÁ KAZETA
TYPIZOVANÁ KAZETA
• standardní základní modul
• Standardní rozměr 625x625mm
• Nestandardní rozměr 600x600,1250x625,1200x620mm
• Povrch z pohledové strany
- standardně upravený v odstínu RAL 9010
- nestandardně v odstínu dle vzorkovnice RAL
nebo v provedení AISI 304, brus FIN8
• Konstrukce kazety
- kovové kazety jsou uchycené v narážecím
profilu pomocí „zacvaknutí“
Možnost použití komponentů
Závitová tyč
Typizovaná Servisní Prosklená
[mm]
Svítidlo PUROFIL
kazeta
kazeta
kazeta
Montážní
výška
[mm]
Systém zavěšení
155 - 205
krátký nosič - 125 mm**
do 1000
ANO
ANO
ANO
NE
NE
205 - 550
dlouhý nosič - 175 mm**
do 1000
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
550 - 1135
dlouhý nosič - 175 mm**
do 1000
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1135 - 2135*
dlouhý nosič - 175 mm**
do 2000
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
* větší montážní výšku lze řešit nadstavením závitových tyčí
** vzdálenost zavěšení od úrovně podhledu po horní hranu nosného profilu
PROSKLENÁ KAZETA
SERVISNÍ KAZETA
PROSKLENÁ KAZETA umožňuje osvětlení místnosti denním světlem nebo svítidlem umístěným nad podhledem. Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní kazety s prizmatickým sklem typu BARLO SAN.
Nad kazetou lze použít svítidlo s min. krytím IP20 a rozměrech max. 600x600mm. Kromě šroubů je spodní
kazeta zajištěna proti vypadnutí dvěmi pružinami. Standardní rozměr prosklené kazety 625x625mm.
SERVISNÍ KAZETA
•
umožňuje rychlý přístup při servisu
do prostoru nad podhledem.
Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní plné kazety.
Kromě šroubů je spodní kazeta zajištěna proti vypadnutí dvěmi pružinami. Standardní rozměr servisní kazety 625x625mm.
POPIS
• NOSNÉ PROFILY (délka 3m - nastavení pomocí spojek)
jsou zavěšeny na závitových tyčích M6 (1000mm,2000mm
- nastavení pomocí spojek) ukotvených ve stavebním stropě
nebo na pomocné konstrukci
• Rozteč závitových tyčí - 1200 mm (max. 1500mm)
• Rozteč nosných profilů - 1000 mm (max. 2000mm)
• NARÁŽECÍ PROFILY (délka 3m - nastavení pomocí spojek)
jsou podvěšeny pod nosnými profily pomocí
NOSIČŮ NARÁŽECÍCH PROFILŮ - krátký nosič: 125mm od roviny podhledu
- dlouhý nosič: 175mm od roviny podhledu
Nosiče narážecích profilů jsou zajištěny proti vypadnutí
vlivem nadměrného přetlaku pod podhledem.
• DO NARÁŽECÍCH PROFILŮ se „nacvaknutím“ upevní
jednotlivé typizované, prosklené, servisní nebo odskokové kazety.
Lehký kovový podhled FORCLEAN je plně kompatibilní
se VZDUCHOTECHNICKÝMI NÁSTAVCI, FILTRAČNÍMI NÁSTAVCI PUROFIL, NARÁŽECÍMI SVÍTIDLY FORCLEAN LIGHT.
kotevní místo
pro závitové tyče M6
Hmotnost podhledu
cca 12 kg.m-2
nosný profil
narážecí profil
nosič
narážecího profilu
kazeta
TLAKOVÉ POMĚRY
KOTVENÍ A MONTÁŽ
Max. krátkodobý povolený podtlak v místnosti vůči těsnému prostoru nad podhledem
cca 300Pa
Max. krátkodobý povolený přetlak v místnosti vůči těsnému prostoru nad podhledem
cca 200Pa
Provozní přetlak a podtlak v místnosti vůči těsnému prostoru nad podhledem
Minimální montážní výška
• viz tabulka TECHNICKÉ ÚDAJE
Kotvení
• do betonového stropu
100 Pa
ocelová kotva M6 s min. nosností 0,2 kN/ks
•
typizovaná
Instalaci a uvedení do provozu
provádí výhradně organizace,
která má na tuto činnost oprávnění
odskoková (při objednání nutno udat výšku)
Typy
stropních
kazet
odskoková okrajová (při objednání nutno udat výšku)
ÚDRŽBA
prosklená
servisní
Odstín
a materiál typizované
kazety
Způsob ukončení
podhledu
do ocelové konstrukce
nosníkové kovové svorky M6
VOLITELNÉ PRVKY
ocelový zinkovaný plech lakovaný, odstín RAL 9010, 9002, 1015, 6027
ocelový zinkovaný plech lakovaný, odstín dle požadavků zákazníka
ocelový antikorozní plech AISI 304, brus FIN 8
s fabionem a obvodovou lištou (délka 3m)
2x s obvodovou lištou (délka 3m)
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Svítidla
kat.č. 108
Filtrační nástavce, Filtrační vyústka
kat.č. 109
Vzduchotechnické nástavce a mřížky
kat.č. 102
Základní příčkové panely
BP • 06 • 01
kat.č. 107
• Lakované plochy omývat neabrazivními
dezinfekčními čistícími prostředky
na bázi alkoholu
• Nerezové plochy omývat neabrazivními
dezinfekčními čistícími prostředky na bázi
alkoholu, popř. mírně abrazivními dezinfekčními čistícími prostředky (pouze
u broušeného – matného povrchu, vždy
ve směru brusu) na bázi butylalkoholu
(skvrny, otisky prstů), při větším znečištění na bázi kyselin. Síla koncentrace dle
rozsahu znečištění.
• Skleněné plochy stírat vlhkou jemnou
tkaninou v kombinaci s čistícími prostředky na bázi alkoholu
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
106.02 B
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
PROKLÁDACÍ KABINA
- s mechanickou blokací
- s elektromagnetickou blokací
- s blokací ovládanou elektrozámkem
Pro
předávání
předmětů
a
menších
materiálu
mezi místnostmi s různou
třídou
čistoty
lze
použít prokládací kabinu
vloženou přímo do příčky.
Stěny, strop a dno prokládací kabiny jsou vyrobeny
ze
panelů.
V případě potřeby laminárního proudění uvnitř kabiny
se na strop kabiny s otvorem uchytí HEPA filtr. Pro odvod
vzduchu z kabiny jsou pravé dveře ve spodní části opatřeny mřížkou. V případě, kdy je možno umístit regulační
větrací mřížku do panelu, je dno kabiny tvořeno perforovaným plechem, pod kterým je umístěna záchytná vana.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
sendvičových
Prokládací kabina
106.01 B
106.01 B
106.02 B
PROKLÁDACÍ KABINA
medical
ROZMĚROVÁ ŘADA
PROKLÁDACÍ KABINA S HEPA FILTREM
Světlý předávací
rozměr
Doporučené provedení
Světlá šířka S [mm]
600, 800, 1000
Světlá výška H [mm]
600, 800, 1000
Světlá hloubka U [mm]
600, 800
S + 104 mm
Standardní provedení
600 x 600 x 600
800 x 800 x 800
Příčka
Minimální světlý rozměr kabiny [mm]
šířka x výška x hloubka
šířka x výška x hloubka
S x Hx U
S x Hx U
1000 x 1000 x 1000
400 x 400 x 400
Blokace
mechanická
Zárubeň
Nosný rám
Mřížka
POPIS
Zárubeň
Nosný rám
Prosklené dveře
Blokace
Signalizace
• plášť vnější
- volitelný materiál a odstín
• plášť vnitřní
- volitelný materiál a odstín
- sendvičové panely tl. 52 mm
s výplní z mineralní vlny
• ocel tř. 11, polyamid
• ocel tř. 11
• levé, pravé
• volitelný typ prosklení
• kování - klika OGRO nerez
• viz volitelné prvky
• viz volitelné prvky
Signalizace
Zárubeň
Příčka
na přání zákazníka celonerezové provedení z AISI 304
• Poloaktivní
Kabina je promývána vzduchem z prostoru o lepší třídě
čistoty s odvodem vzduchu do prostoru o horší třídě čistoty.
práškový lak shodný s odstínem příčky
standardně RAL 9010-K3, 9002, 6027, 1015
• Pasivní
Kabina není vzduchotechnicky ošetřena
plech z korozivzdorné oceli AISI 304 FIN 8 chráněný PE fólií
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
• Lakované plochy omývat neabrazivními
dezinfekčními čistícími prostředky
na bázi alkoholu
• Nerezové plochy omývat neabrazivními
dezinfekčními čistícími prostředky na bázi
alkoholu, popř. mírně abrazivními dezinfekčními čistícími prostředky (pouze
u broušeného – matného povrchu, vždy
ve směru brusu) na bázi butylalkoholu
(skvrny, otisky prstů), při větším znečištění na bázi kyselin. Síla koncentrace dle
rozsahu znečištění.
• Skleněné plochy stírat vlhkou jemnou
tkaninou v kombinaci s čistícími prostředky na bázi alkoholu
poloaktivní
pasivní
bez blokace
elektromagnetická
ovládaná elektrozámkem
Prosklení
Otevírání dveří
kat. č. 106.01
kat. č. 106.02
vždy v kombinaci s elektromagnetickou blokací
vždy v kombinaci s blokací ovládanou elektrozámkem
max. prosklení, tl. dveřního křídla 35mm
celoprosklené dveřní křídlo
sklo plavené tl. 4 mm
bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6 mm
na prvním místě uvedeny dveře
ze strany čistého prostoru
pravé - levé*, pravé - pravé
levé - pravé*, levé - levé
* pro kabiny s mechanickou blokací je možno použít jen tyto varianty
BP • 06 • 08
Dveřní křídlo
Nosný rám
• Aktivní
Vlastní přívod filtrovaného vzduchu přes HEPA filtr, odvod
vzduchu je řešen do prostoru s horší třídou čistoty.
oboustranně zinkovaný ocelový plech povrchově upravený, chráněný
PE fólií, standardní odstín RAL 9010, 9002, 6027 a 1015
mechanická
Signalizace
Sklo
PROUDĚNÍ VZDUCHU
jiný odstín dle objednávky
Blokace
Elektromagnetická
blokace
Stěnový
panel
aktivní
Proudění vzduchu
U + 86 mm
H + 104 mm
plech z korozivzdorné oceli AISI 304 FIN 8 chráněný PE fólií
Odstín
a materiál vnitřního pláště na přání zákazníka celonerezové provedení z AISI 304
Zárubně a rámy
Příčka
Sklo
S + 104 mm
VOLITELNÉ PRVKY
Odstín
a materiál
vnějšího pláště
HEPA
filtr
H + 104 mm
Maximální světlý rozměr kabiny [mm]
Stěny, strop a dno kabiny
U + 86 mm
UPOZORNĚNÍ
Montáž a případnou demontáž provádí výhradně
organizace, která má na tuto činnost oprávnění.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
zářivkové svítidlo forclean light
do lehkého kovového podhledu - narážecí
Zářivková svítidla ForClean
Light
slouží
k
osvětlení
vnitřních prostor s kontrolovanou třídou čistoty.
Montují se do lehkého kovového podhledu ForClean,
jsou
vzduchově
těsná,
a tím zajišťují tlakovou
těsnost celého podhledu.
Povrchová úprava a barevnost
svítidel
s podhledem.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
je
shodná
Zářivkové svítidlo FORCLEAN light
do lehkého kov. podhledu - narážecí
kat.č. 107.04 A
107.04 A
zářívkové svítidlo forclean light do lehkého kov. podhledu - narážecí
medical
TECHNICKÉ PARAMETRY
Označení
Bn/O/N
MONTÁŽ
Bn/P/N
Bn/O
Bn/P
Čiré s optickým rastrem
(mřížkou)
Prizmatické
Čiré s optickým rastrem
(mřížkou)
Prizmatické
Krytí
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Světelný zdroj [W]
2x55
2x55
2x55
2x55
Napětí [V]
230
230
230
230
Proud [A]
1,0
1,0
1,0
1,0
625 x 625
625 x 625
625 x 625
625 x 625
Hmotnost [kg]
8,0
7,8
7,5
7,2
Svítivost [lm]
10007,4
10007,4
10007,4
10007,4
-
-
Vyhotovení
Rozměr A x B [mm]
Nouzový zdroj*
HELP 2 (18-58W) HELP 2 (18-58W)
•
Připojení zařízení k elektrické síti
Připojení zařízení k elektrické síti ze strany stavby řeší
projektant.
Svorkovnice X1
•
slouží na připojení 1f napětí 230V/50Hz
• rozsah možných použitelných průřezů připojo
vacích vodičů 0,5 mm2 - 1,5 mm2
Rozvodná soustava: 1 + N + PE AC/50Hz
Síť:
TN-S 230V/50Hz
Nadřazené jištění: max 10A
Svítidlo nesmí být za žádných okolností zakryté
izolační vložkou nebo podobným materiálem
* nouzový zdroj při výpadku elektrické sítě napájí svídidlo min. 1 hod.
ZÁKLADNÍ POPIS
• Rám svítidla
Svítidlo s optickou částí
- zajišťuje tvarovou stabilitu
- čiré plexisklo
s parabolickou mřížkou
• Optická část- prizmatický kryt v kovovém rámečku
- čiré plexisklo v kovovém rámečku s pokovenou
parabolickou mřížkou
Správný typ optické části svítidla pro konkrétní prostor určí projektant.
Podrobné světelně technické údaje na vyžádání.
• Vnitřní vybavení
- kompaktní zářivky, patice
- elektronický předřadník
- kabeláž a připojovací svorkovnice
- volitelný nouzový zdroj
- baterie - testovací tlačítko
Plášť hermeticky odděluje prostor nad podhledem od vnitřku svítidla.
Přívodní napájecí kabel je přivedený těsnou průchodkou PG11 / IP54.
Svítidlo s optickou částí
- prizmatický kryt
Svítidlo ForClean Light je plně kompatibilní s lehkým kovovým podhledem (kat.č.105.01)
VOLITELNÉ PRVKY
UPOZORNĚNÍ
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9010-K3
Materiál
a barva spodního rámu
Provedení optické části
Kompaktní zářivky
barva
Nouzový zdroj
Připojit zařízení k elektrické síti, vodi-
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9002
če ke svorkovnici a svorkám a zasahovat
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 1015
do elektrické instalace může jen osoba s
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 6027
potřebnou kvalifikací na vykonávání prací
nerezová ocel AISI 304, brus FIN 8
na elektrických zařízeních.
prizmatické (čočkovité)
čiré s optickým rastrem (mřížkou)
ÚDRŽBA A OBSLUHA
PHILIPS PL-L 830/4P, barva světla teplý tón (55W )
PHILIPS PL-L 840/4P, barva světla bílá (55W )
Před započetím jakýchkoliv oprav a čištění
bez dodávky kompaktních zářivek
je nutné odpojit napájení zařízení a zajis-
souprava nouzového osvětlení HELP2
tit ho před náhodným zapnutím!
bez nouzového zdroje
•
•
VYZAŘOVACÍ ÚHEL SVÍTIVOSTI
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
kat.č. 105
Podhledy
Použité zkratky:
Bn - rozměrová řada AxB /625x625mm/ - narážecí
P - s prizmatickým rastrem
kat.č. 102
Příčkové panely
O - s čirým sklem a s optickým rastrem
N - souprava nouzového zdroje HELP
BP • 06 • 08
Vyzařovací úhel zaručené svítivosti pro určení výpočtu osvětlené plochy:
•
ve vyhotovení s optickým rastrem je 45 stupňů,
•
ve vyhotovení s prizmatickým rastrem je 50 stupňů
Při podezření o narušení krytí zařízení je nutná
kontrola zařízení, případné odstavení a oprava
Výměnu zářivek osvětlení a čištění musí vykonávat
pouze oprávněná osoba nebo servisní organizace
Čištění povrchu svítidla
• používat běžné čistící prostředky, které neobsahují
abrazivní prostředky
Dezinfekci
• provádět běžnými dezinfekčními prostředky
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
FILTRAČNÍ NÁSTAVEC PUROFIL
s filtrem o rozměru 305 x 305 mm - TYP fNA
Filtrační
nástavce
PUROFIL
jsou určeny jako koncový
filtrační
člen
rozvo-
du vzduchu pro prostředí
s vysokými nároky na čistotu
-
přiváděného
operační
sály,
vzduchu
prostory
sterilizace, jednotky intenzivní péče, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém,
strojírens-
kém, potravinářském atd.
Nástavce
jsou
vyráběny
v
několika
rozměrech
pláště
dle
velikosti filtru. Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce
ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou nebo perforovaným elementem.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Filtrační nástavec PUROFIL
- TYP FNA
kat. č. 108.01 B
108.01 B
FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - TYP FNA
medical
STANDARDNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA
Filtr
Rastr
HEPA H12
rám Al
[mm]
[mm]
625x625*
Boční kruhový
HEPA H13
rám MDF
[mm]
C x C
600x600
HEPA H14
rám Al
[mm]
Rozměr Celková Výška
hrdla
výška spodní
[mm]
[mm] stavby
[mm]
A x A x B
305x305x78
600x600
305x305x149
625x625*
600x600
305x305x117
625x625*
Typ přívodu vzduchu
Boční obdélníkový
+ přechod jednostranný
Výška
horní
stavby
[mm]
Rozměr
hrdla
[mm]
Výška
spodní
stavby
[mm]
Celková
výška
[mm]
Horní kruhový
Výška Rozměr Celková Výška
výška spodní
horní
hrdla
[mm] stavby
stavby [mm]
[mm]
[mm
I
Výška
horní
stavby
[mm]
D
H
G
I
E x F
H
G
D
H
G
I
Ø160
390
180
210
265x80
290
180
110
Ø160
260
180
80
Ø200
430
180
250
265x120
330
180
150
Ø200
260
180
80
Ø160
462
252
210
265x80
362
252
110
Ø160
332
252
80
Ø200
502
252
250
265x120
402
252
150
Ø200
332
252
80
Ø160
427
217
210
265x80
327
217
110
Ø160
297
217
80
Ø200
467
217
250
265x120
367
217
150
Ø200
297
217
80
* Preferovaný rozměr rastru
POPIS
PUROFIL
• Spodní stavba
- zajišťuje tvarovou stabilitu
- osazení HEPA filtrem
- obsahuje distribuční element
(vířivá vyústka nebo děrovaný plech)
• Horní stavba
- pozinkovaný plech
- s přívodem vzduchu
• s bočním obdélníkovým
• s bočním kruhovým
• s horním kruhovým
Nástavce jsou standardně vybaveny jednou sondou pro zkoušky
těsnosti aerosolem.
NÁSTAVEC JE PLNĚ KOMPATIBILNÍ S LEHKÝM KOVOVÝM
PODHLEDEM (kat. č. 105).
PUROFIL S BOČNÍM OBDÉLNÍKOVÝM PŘÍVODEM VZDUCHU
Horní stavba
F
A
E
I
B
VZT příruba
Filtr
Spodní stavba
Rastr
A
G
C
C
H
Nacvakávací profil
TECHNICKÉ PARAMETRY
FILTR
DISTRIBUČNÍ ELEMENT
Výška média [palce]
Hmotnost [kg]
Průtok [m3/hod]
1”
2”
3”
1”
2”
3”
4”
1”
2”
3”
4”
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
50
100
150
90
160
220
250
90
160
220
250
HEPA H12
rám Al
305x305x78 [mm]
HEPA H13
rám MDF
305x305x149 [mm]
HEPA H14
rám Al
305x305x117 [mm]
Poč. tlak. ztráta [Pa] Rychlost proudění [m/s]
83
91
100
86
94
103
116
86
94
103
116
0,15
0,3
0,45
0,15
0,3
0,45
0,6
0,15
0,3
0,45
0,6
VOLITELNÉ PRVKY
Typový rozměr rastru [mm]
Povrch dílů Purofilu
Povrch výstupního elementu
Materiál rámu filtru
Výstupní element
Doplňky - přechody
jednostranné [mm]
Doplňky – sondy
Vířivý hustý
Perforovaný
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DALŠÍ VARIANTY PŘÍVODU VZDUCHU
HORNÍ KRUHOVÝ
D
D
BP • 06 • 06
Montáž do podhledu
lehký kovový podhled FORCLEAN
Thermatex
panelový podhled kovový
625 x 625 (preferovaný)
600 x 600
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
hliník (u třídy filtrace H12, H13, H14)
MDF (u třídy filtrace H12, H13)
vířivý element
vířivý element hustý
děrovaný plech
265 x 80 / Ø160
265 x 120 / Ø200
standardně 1 sonda
2 sondy
Vířivý standardní
BOČNÍ KRUHOVÝ
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
FILTRAČNÍ NÁSTAVEC PUROFIL
s filtrem o rozměru 457 x 457 mm - TYP fNB
Filtrační
nástavce
PUROFIL
jsou určeny jako koncový
filtrační
člen
rozvo-
du vzduchu pro prostředí
s vysokými nároky na čistotu
-
přiváděného
operační
sály,
vzduchu
prostory
sterilizace, jednotky intenzivní péče, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém,
strojírens-
kém, potravinářském atd.
Nástavce
jsou
vyráběny
v
několika
rozměrech
pláště
dle
velikosti filtru. Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce
ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou nebo perforovaným elementem.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Filtrační nástavec PUROFIL
- TYP FNB
kat. č. 108.01 B
108.01 B
FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - TYP FNB
medical
STANDARDNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA
Filtr
Rastr
HEPA H12
rám Al
[mm]
[mm]
625x625*
Boční kruhový
HEPA H13
rám MDF
[mm]
C x C
600x600
HEPA H14
rám Al
[mm]
Rozměr Celková Výška
hrdla
výška spodní
[mm]
[mm] stavby
[mm]
A x A x B
457x457x78
600x600
457x457x149
625x625*
600x600
457x457x117
625x625*
Typ přívodu vzduchu
Boční obdélníkový
+ přechod jednostranný
Výška
horní
stavby
[mm]
Rozměr
hrdla
[mm]
Celková
výška
[mm]
Výška
spodní
stavby
[mm]
Horní kruhový
Výška Rozměr Celková Výška
výška spodní
horní
hrdla
[mm] stavby
stavby [mm]
[mm]
[mm
I
Výška
horní
stavby
[mm]
D
H
G
I
E x F
H
G
D
H
G
I
Ø200
430
180
250
417x80
290
180
110
Ø200
260
180
80
Ø250
480
180
300
417x120
330
180
150
Ø250
260
180
80
Ø200
502
252
250
417x80
362
252
110
Ø200
332
252
80
Ø250
552
252
300
417x120
402
252
150
Ø250
332
252
80
Ø200
467
217
250
417x80
327
217
110
Ø200
297
217
80
Ø250
517
217
300
417x120
367
217
150
Ø250
297
217
80
* Preferovaný rozměr rastru
POPIS
PUROFIL
• Spodní stavba
- zajišťuje tvarovou stabilitu
- osazení HEPA filtrem
- obsahuje distribuční element
(vířivá vyústka nebo děrovaný plech)
• Horní stavba
- pozinkovaný plech
- s přívodem vzduchu
• s bočním obdélníkovým
• s bočním kruhovým
• s horním kruhovým
Nástavce jsou standardně vybaveny jednou sondou pro zkoušky
těsnosti aerosolem.
NÁSTAVEC JE PLNĚ KOMPATIBILNÍ S LEHKÝM KOVOVÝM
PODHLEDEM (kat. č. 105).
PUROFIL S BOČNÍM OBDÉLNÍKOVÝM PŘÍVODEM VZDUCHU
Horní stavba
F
A
E
I
B
VZT příruba
Filtr
Spodní stavba
Rastr
A
G
C
C
H
Nacvakávací profil
TECHNICKÉ PARAMETRY
FILTR
DISTRIBUČNÍ ELEMENT
Výška média [palce]
Hmotnost [kg]
Průtok [m3/hod]
1”
2”
3”
1”
2”
3”
4”
1”
2”
3”
4”
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
110
220
330
200
360
490
570
200
360
490
570
HEPA H12
rám Al
457x457x78 [mm]
HEPA H13
rám MDF
457x457x149 [mm]
HEPA H14
rám Al
457x457x117 [mm]
Poč. tlak. ztráta [Pa] Rychlost proudění [m/s] Vířivý inovovaný Vířivý standardní
83
91
100
86
94
103
116
86
94
103
116
0,15
0,3
0,45
0,15
0,3
0,45
0,6
0,15
0,3
0,45
0,6
VOLITELNÉ PRVKY
Typový rozměr rastru [mm]
Povrch dílů Purofilu
Povrch výstupního elementu
Materiál rámu filtru
Výstupní element
Doplňky - přechody
jednostranné [mm]
Doplňky – sondy
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
Vířivý hustý
Perforovaný
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DALŠÍ VARIANTY PŘÍVODU VZDUCHU
lehký kovový podhled FORCLEAN
Thermatex
panelový podhled kovový
625 x 625 (preferovaný)
600 x 600
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
hliník (u třídy filtrace H12, H13, H14)
MDF (u třídy filtrace H12, H13)
vířívý inovovaný
vířivý element
vířivý element hustý
děrovaný plech
417 x 80 / Ø200
417 x 120 / Ø250
standardně 1 sonda
2 sondy
HORNÍ KRUHOVÝ
D
D
BP • 06 • 06
Montáž do podhledu
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BOČNÍ KRUHOVÝ
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
FILTRAČNÍ NÁSTAVEC PUROFIL
s filtrem o rozměru 570 x 570 mm - TYP fNC
Filtrační
nástavce
PUROFIL
jsou určeny jako koncový
filtrační
člen
rozvo-
du vzduchu pro prostředí
s vysokými nároky na čistotu
-
přiváděného
operační
sály,
vzduchu
prostory
sterilizace, jednotky intenzivní péče, prostory v průmyslu farmaceutickém, elektrotechnickém,
strojírens-
kém, potravinářském atd.
Nástavce
jsou
velikosti
filtru.
vyráběny
Pro
v
několika
distribuci
rozměrech
přiváděného
pláště
vzduchu
dle
jsou
nástavce ze spodní strany osazeny vířivou vyústkou, perforovaným elementem nebo anemostatem.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Filtrační nástavec PUROFIL
- TYP FNC
kat. č. 108.01 B
108.01 B
FILTRAČNÍ NÁSTAVCE PUROFIL - TYP FNC
medical
STANDARDNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA
Filtr
Typ přívodu vzduchu
Boční obdélníkový
+ přechod jednostranný
Boční kruhový
Rastr
HEPA H13
rám MDF
[mm]
[mm]
C x C
A x
HEPA H14
rám Al
[mm]
Rozměr
hrdla
[mm]
A x B
570x570x149
625x625
570x570x117
Celková
výška
[mm]
Výška
spodní
stavby
[mm]
Výška
horní
stavby
[mm]
Rozměr
hrdla
[mm]
Celková
výška
[mm]
Výška
spodní
stavby
[mm]
Horní kruhový
Výška
horní
stavby
[mm]
Rozměr
hrdla
[mm]
Výška
spodní
stavby
[mm
Celková
výška
[mm]
Výška
horní
stavby
[mm]
D
H
G
I
E x F
H
G
I
D
H
G
I
Ø250
555
255
300
530x95
380
255
125
Ø250
345
255
90
Ø315
625
255
370
530x145
430
255
175
Ø315
345
255
90
Ø250
520
220
300
530x95
345
220
125
Ø250
310
220
90
Ø315
590
220
370
530x145
395
220
175
Ø315
310
220
90
POPIS
PUROFIL
• Spodní stavba
- zajišťuje tvarovou stabilitu
- osazení HEPA filtrem
- obsahuje distribuční element
(vířivá vyústka, děrovaný plech
nebo anemostat)
• Horní stavba
- pozinkovaný plech
- s přívodem vzduchu
• s bočním obdélníkovým
• s bočním kruhovým
• s horním kruhovým
Nástavce jsou standardně vybaveny jednou sondou pro zkoušky
těsnosti aerosolem.
NÁSTAVEC JE PLNĚ KOMPATIBILNÍ S LEHKÝM KOVOVÝM
PODHLEDEM (kat. č. 105).
PUROFIL S BOČNÍM OBDÉLNÍKOVÝM PŘÍVODEM VZDUCHU
Horní stavba
F
A
E
I
B
VZT příruba
Filtr
Spodní stavba
Rastr
A
G
C
C
H
Nacvakávací profil
TECHNICKÉ PARAMETRY
FILTR
DISTRIBUČNÍ ELEMENT
Výška média [palce]
Hmotnost [kg]
Průtok [m3/hod]
1”
5,5
300
86
0,15
ano
ano
ne
ano
ne
2”
5,5
560
94
0,3
ano
ne
ano
ano
ano
3”
5,5
760
103
0,45
ano
ne
ano
ano
ano
4”
5,5
880
116
0,6
ano
ne
ne
ano
ano
1”
4,5
300
86
0,15
ano
ano
ne
ano
ne
2”
4,5
560
94
0,3
ano
ne
ano
ano
ano
3”
4,5
760
103
0,45
ano
ne
ano
ano
ano
4”
3,5
880
116
0,6
ano
ne
ne
ano
ano
HEPA H13
rám MDF
570x570x149 [mm]
HEPA H14
rám Al
570x570x117 [mm]
Poč. tlak. ztráta [Pa] Rychlost proudění [m/s] Vířivý inovovaný Vířivý standardní Vířivý hustý Perforovaný Anemostat
VOLITELNÉ PRVKY
Typový rozměr rastru [mm]
Povrch dílů Purofilu
Povrch výstupního elementu
Materiál rámu filtru
Výstupní element
Doplňky - přechody
jednostranné [mm]
Doplňky – sondy
lehký kovový podhled FORCLEAN
Thermatex
panelový podhled kovový
625 x 625
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
Práškový vypalovací lak Komaxit ve stand. odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerez AISI 304 brus FIN 8
hliník (u třídy filtrace H13, H14)
MDF (u třídy filtrace H13)
vířivý element inovovaný, vířivý element, vířivý element hustý, děrovaný plech
nebo anemostat
530 x 145 / Ø315
530 x 95 / Ø251
standardně 1 sonda
2 sondy
D
BP • 06 • 06
Montáž do podhledu
DALŠÍ VARIANTY PŘÍVODU VZDUCHU
HORNÍ KRUHOVÝ
D
BOČNÍ KRUHOVÝ
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
FILTRAČNÍ VYÚSTKA PRO OPERAČNÍ SÁLY
Filtrační vyústka slouží k vytvoření rovnoměrného proudu vzduchu
definované
čis-
toty v operačním poli
septických,
aseptic-
kých a superaseptických operačních sálů.
Použitím filtrační vyústky zabraňujeme kontaminaci operačního pole bakteriemi, viry a prachovými částicemi.
Splňuje nejvyšší hygienické
a technické
požadavky pro filtraci vzduchu.
Filtrační vyústka je napojena na vzduchotechnické potrubí
zajišťující
přívod
předfiltrovaného
vzduchu
(minimálně
F7dle ČSN EN 779) o předepsané teplotě a relativní vlhkosti.
Ve f i l t ra č n í v y ú s t c e j e v z d u c h u p ra v e n n a p o ž a d o va n o u
č i s t o t u (HEPA filtry H13 ÷ H14).
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Filtrační vyústka pro operační sály
kat.č. 108.03 A
108.03 A
FILTRAČNÍ VYÚSTKA PRO OPERAČNÍ SÁLY
medical
FILTRAČNÍ VYÚSTKA - 1875 x 1875 mm
Jmenovitý rozměr [mm]
Ax B
H
G
F
C
L
M
N
O
Celková výška [mm]
Výška spodní stavby [mm]
Počet nástavců [ks]
Připojovací hrdla [mm]
Pozice hrdla
filtračního nástavce [mm]
Jmenovitý rozměr [mm]
415
Celková výška [mm]
120
Výška spodní stavby [mm]
2
Počet nástavců [ks]
2x (980x140)
Připojovací hrdla [mm]
965
v ose
130
Pozice hrdla
filtračního nástavce [mm]
614
915x457x117
Rozměr HEPA 2x H13-H14 (Al rám)*
D
filtru [mm]
nebo 2x H13 (MDF rám)
915x457x130
E 474x375
2x revizní otvor [mm]
FILTRAČNÍ VYÚSTKA - 1875 x 2500 mm
1875x1875
Ax B
H
G
F
C
L
M
N
O
FILTRAČNÍ VYÚSTKA - 2500 x 2500 mm
1875x2500
Jmenovitý rozměr [mm]
415
Celková výška [mm]
120
Výška spodní stavby [mm]
2
Počet nástavců [ks]
2x (980x140)
Připojovací hrdla [mm]
965
Pozice hrdla
filtračního nástavce [mm]
v ose
130
490
915x610X117
Rozměr HEPA 2x H13-H14 (Al rám)*
D
filtru [mm]
nebo 2x H13 (MDF rám)
915x610X130
2x revizní otvor [mm]
Ax B
2500x2500
H
G
F
C
L
M
N
O
415
120
2
2x (1286x140)
965
v ose
130
614
1220x610x117
Rozměr HEPA 2x H13-H14 (Al rám)*
D
filtru [mm]
nebo 2x H13 (MDF rám)
1220x610x130
E 474x375
E 474x375
2x revizní otvor [mm]
Počet svítidel [ks]
4
Počet svítidel [ks]
6
Počet svítidel [ks]
8
Příkon [W]
544
Příkon [W]
816
Příkon [W]
1088
Hmotnost [kg]
80
Hmotnost [kg]
90
Hmotnost [kg]
* preferovaný filtr: H14 rám Al
105
* preferovaný filtr: H14 rám Al
* preferovaný filtr: H14 rám Al
TECHNICKÝ POPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Filtrační nástavce (2ks) pro HEPA filtry H13 nebo H14 dle ČSN EN 1822, sonda pro ∆p
Plášť se dvěma revizními otvory, s průchodem tubusu operačního svítidla středem vyústky
a kotevními místy pro závitové tyče M8
Laminarizátor
Příslušenství pro průchod tubusu operačního svítidla
D
Zářivková svítidla - plynulá regulace jasu, intenzita osvětlení 110-1000 lx
(platí 1500 mm pod fitrační vyústkou)
Volitelně zástěny (viz Volitelné prvky)
Svorkovnice na horním plášti vyústky
Krytí IP20
Ovládání - externí
Napájení - 230V/50Hz
Montáž:
Minimální montážní výška mezi spodní hranou podhledu a staveb. konstrukcí min. 460 mm.
Kotvení:
• do betonového stropu pomocí ocelové kotvy M8 (8ks) s min. nosností 0,5 kN/ks
• do ocelové konstrukce pomocí nosníkové kovové svorky M8 (8ks).
M
L
E
C
F
N
G
A
O
H
B
DOPORUČENÍ: V přívodním VZT potrubí osadit regulátor průtoku vzduchu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměr
filtrační
vyústky
[mm]
1875x1875
1875x2500
2500x2500
Maximální průtokové parametry
Počáteční
Hladina
Rychlost
Průtok
∆pmax[Pa]
na výstupu akust.tlaku
Qmax
pro
HEPA
[m3/hod]
[dB(A)]*
vmax[m/s]
H13/H14
3797
170/207
0,3
40
5062
190/232
0,3
40
6750
190/232
0,3
40
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Volitelná povrchová úprava jednotlivých dílů:
Povrch spodní stavby nástavce
• nerez AISI 304 brus FIN8
• práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním
odstínu RAL 9010–K3
Povrch horní stavby nástavce
• pozinkovaný plech
• jiný odstín po dohodě se zákazníkem
Povrch spodní stavby vyústky
• nerez AISI 304 brus FIN8 (vnitří plochy lak Komaxit
RAL 9010)
• práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním
odstínu RAL 9010–K3
Povrch dílů laminarizátoru
• nerez AISI 304 brus FIN8, povrch kartáčovaný
(pouze pohledové plochy)
• práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním
odstínu RAL 9010–K3
Doporučené průtokové parametry
Počáteční
Hladina
Rychlost
Průtok Q
∆p [Pa]
na výstupu akust.tlaku
[m3/hod] pro HEPA
v [m/s]
[dB(A)]*
H13/H14
2785
150/183
0,22
36
3712
170/207
0,22
36
4950
170/207
0,22
36
VOLITELNÉ PRVKY
stmívatelné osvětlení
nestmívatelné osvětlení
bez svítidel
90219 49 W F49W/T5/HO/830, světelný tok 4900 lm délka 1449 mm
Osvětlení
90223 49 W F49W/T5/HO/840, světelný tok 4900 lm délka 1449 mm
(typ trubic)
bez trubicových zářivek
H13; H14 - rám filtru Al; výška filtru 117mm; médium 4“
HEPA
filtry
H13 - rám filtru MDF; výška filtru 130mm; médium 4“
bez zástěn
zástěny pružné (vyznačit délku - min. 100mm)
zástěny pevné (vyznačit délku - min. 100mm)
Zástěny
zástěny pružné antistatické (vyznačit délku - min. 100mm)
zástěny pevné antistatické (vyznačit délku - min. 100mm)
rychloupínáky
Uchycení
laminizátoru
šroubový spoj a nýtovací matice
standardně 125 mm
Průměr tubusu
operačního svítidla atypický průměr
Regulace
osvětlení
ÚDRŽBA
BP • 06 • 12
Čištění filtrační vyústky se provádí po demontáži obou dílů
laminarizátoru a filtrů
Laminarizátor
• čistit sterilním tlakovým vzduchem max. o tlaku do 0,5MPa
Kovové povrchy filtrační vyústky
• omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími prostředky
Znečištěné filtry
• likviduje specializovaná firma a nahrazuje novými filtry
UPOZORNĚNÍ:
Instalaci a uvedení do provozu provádí výhradně
organizace, která má na tuto činnost oprávnění.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
FILTRAČNÍ VYÚSTKA PRO OPERAČNÍ SÁLY
- NÍZKÁ
Filtrační vyústka nízká
spodní pohled na laminarizátor
slouží k vytvoření rovnoměrného proudu vzduchu definované čistoty v operačním
poli septických, aseptických
a superaseptických operačních sálů třídy B, v prostorech se sníženou výškou
stropu (stavební strop 3 m
a více).
Použitím filtrační vyústky se
dosahuje minimální kontaminace v proudu vzduchu
během operace, neboť bakterie, viry a prachové částice jsou zachyceny HEPA
filtry
bezprostředně
před
vstupem do operačního sálu.
horní pohled
Splňuje
nejvyšší
hygienic-
ké a technické požadavky
pro filtraci vzduchu.
Filtrační vyústka je napojena na vzduchotechnické potrubí zajišťující přívod předfiltrovaného vzduchu (minimálně F7 dle ČSN EN 1822) o předepsané teplotě, relativní vlhkosti. V HEPA filtrech před
vstupem do vyústky je vzduch dočištěn na požadovanou třídu čistoty (H13 ÷ H14). Přístup k HEPA
filtrům přes vyjmuté kazety okolního lehkého kovového podhledu.
Filtrační vyústka je plně kompatibilní s typovým lehkým kovovým podhledem - kat.č. 105.01
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Filtrační vyústka pro operační sály
- nízká
kat.č. 108.03 C
108.03 C
FILTRAČNÍ VYÚSTKA PRO OPERAČNÍ SÁLY - NÍZKÁ
medical
FILTRAČNÍ VYÚSTKA - 1600 x 2200 mm
Jmenovitý rozměr [mm]
Ax B
FILTRAČNÍ VYÚSTKA - 2400 x 2400 mm
1600 x 2200
Jmenovitý rozměr [mm]
Ax B
2400 x 2400
Výška v místě HEPA filtrů [mm]
H
305
Výška v místě HEPA filtrů [mm]
H
305
Výška pláště vyústky [mm]
G
180
Výška pláště vyústky [mm]
G
180
Umístění HEPA filtrů
F
boční
Umístění HEPA filtrů
F
boční
Připojovací hrdla [mm]
C
2x(1568x108)
Připojovací hrdla [mm]
C
2x(2368x108)
HEPA filtr (4kusy)
D
305x610x292+8
HEPA filtr (4kusy)
D
305x610x292+8
Revizní otvor 2x [mm]
472 x 410
Revizní otvor 2x [mm]
472 x 410
Počet svítidel [ks]
10
Počet svítidel [ks]
14
Příkon [W]
560
Příkon [W]
784
Hmotnost [kg]
85
Hmotnost [kg]
95
M13V4 nebo A14V
M13V4 nebo A14V
POPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HEPA filtry (4 ks) s redukcemi pro boční připojení
(HEPA filtry H13 nebo H14 dle ČSN EN 1822, sonda pro Δp)
Třída filtrace:
H13 - rám filtru MDF - výška filtru 292 + 8 mm
H14 - rám filtru pozink. plech - výška filtru 292 + 8 mm
Plášť se dvěma revizními otvory (průchod tubusu operačního svítidla středem Ø 125 mm,
rozptylové difuzory)
Laminarizátor dvouvrstvý
Příslušenství pro průchod tubusu operačního svítidla
Osvětlení: kompaktní zářivková svítidla PL-L 840/4P 36W PHILIPS s plynulou regulací jasu,
celková délka 420 mm, celková maximální svítivost 2625 lm, předřadník el 1*36W HF,
externí ovládání
Volitelně zástěny (viz Volitelné prvky)
D
Svorkovnice na bočním plášti vyústky
HEPA
Krytí IP20
filtry
Ovládání vyústky - externí
Napájení - 230V/50Hz
A
B
G
F
C
H
zástěny
laminarizátor
průchod tubusu
pro operační svítidlo
podhled
DOPORUČENÍ: V přívodním VZT potrubí osadit regulátor průtoku vzduchu.
PARAMETRY
Rozměr
filtrační
vyústky
[mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Maximální průtokové parametry
Počáteční
Hladina
Průtok
Rychlost
Δpmax[Pa]
Qmax
na výstupu akust.tlaku
pro HEPA
3
[m /hod]
[dB(A)]
vmax[m/s]
H13/H14
• práškový lak Komaxit dle zadaného odstínu (standard
RAL 9010 – K3)
• nerez, povrch kartáčovaný
• kombinace obou výše uvedených variant
Doporučené průtokové parametry
Počáteční
Hladina
Rychlost
Průtok Q
Δp [Pa]
na výstupu akust.tlaku
3
[m /hod] pro HEPA
v [m/s]
[dB(A)]
H13/H14
1600x2200
2800
97/135
0,22
45
2550
89/123
0,2
45
2400x2400
4660
162/224
0,22
45
3600
125/173
0,17
44
KOTVENÍ A MONTÁŽ
Minimální montážní výška mezi spodní hranou podhledu
a stavební konstrukcí v místě laminarizátoru 180 mm, v místě
externích HEPA filtrů 355 mm.
VOLITELNÉ PRVKY
Regulace
osvětlení
stmívatelné osvětlení
HEPA
filtry H13 nebo H14
Macropur FV (Gea)
Pro zavěšení na stávající stropní konstrukci
• závitové tyče M8.
nestmívatelné osvětlení
Vlastní upevnění
• závitové tyče + kotvy Hilti do betonového stropu nebo
nosníkové svorky Hilti k ocelové stropní konstrukci k upevnění filtrační vyústky musí být dostatečně dimenzované
(min 600N/závěs – koeficient bezpečnosti 5) a stabilní
s ohledem na specifické podmínky umístění.
Absopur FV (Gea)
bez zástěn
Zástěny
(vyznačit délku - min. 100mm)
zástěny pružné, pružné antistatické
zástěny pevné, pevné antistatické
Průměr tubusu operačního
svítidla
ÚDRŽBA
rychloupínáky
šrouby
standardně 125 mm
atypický průměr
UPOZORNĚNÍ:
Instalaci a uvedení do provozu provádí výhradně organizace, která má na tuto činnost oprávnění.
BP • 08 • 11
Upnutí
laminizátoru
Čištění filtrační vyústky se provádí po demontáži obou dílů
laminarizátoru.
Laminarizátor
• čistit sterilním tlakovým vzduchem max. o tlaku do 0,5MPa
Kovové povrchy filtrační vyústky
• omývat neabrazivními dezinfekčními čistícími prostředky
Znečištěné filtry
• likviduje specializovaná firma a nahrazuje novými filtry
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY
Vzduchotechnické
mřížky slouží k odvodu vzduchu z čistých
prostor.
Jsou
koncovým
tahovým
od-
prvkem
s přímým napojením
na
VZT
potrubí,
odtahové
odtahové
kanály, lze je aplikovat do kovových
panelů (i oboustranné provedení), sádrokartonových příček,
dvířek
odsávaných
skříněk apod.
Typ OSR • Odsávací stěnová mřížka do operačních sálů s regulací
Typ OSK • Odsávací stěnová mřížka do operačních sálů
Typ VPK • Odsávací stěnová mřížka
Typ VPR • Odsávací stěnová mřížka s regulací
Typ VOB • Oboustranná stěnová mřížka
Typ VLA • Mřížka do lamino dvířek
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Vzduchotechnické mřížky
kat.č. 109.03 B
109.03 B
VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY
VPR
VPK
Typ
TECHNICKÉ PARAMETRY STAND. ROZMĚROVÉ ŘADY*
Jmenovitý
Hmotnost
rozměr (otvor v příčce)
[kg]
A x B [mm]
100 x 200 (200 x 100)
0,6
100 x 300 (300 x 100)
0,7
150 x 150
0,62
200 x 200
0,75
200 x 300 (300 x 200)
0,9
200 x 400 (400 x 200)
1,1
300 x 300
1,2
300 x 400 (400 x 300)
1,5
300 x 500 (500 x 300) 1,85
300 x 600 (600 x 300)
2,0
400 x 500 (500 x 400)
2,2
400 x 600 (600 x 400)
2,5
650 x 650
4,2
100 x 200 (200 x 100)
0,7
200 x 200
1,1
200 x 300 (300 x 200)
1,4
200 x 400 (400 x 200)
1,8
300 x 300
2,0
300 x 400 (400 x 300)
2,6
300 x 500 (500 x 300)
3,2
400 x 600 (600 x 400)
4,9
650 x 650
8,3
750 x 400
6,0
Objemový průtok [m3/h]
pro rychlost vzduchu ws (m.s –1)
0,5
7
14
8
18
28
39
45
62
78
95
107
130
240
7
18
28
39
45
62
78
130
240
166
max.
43
84
50
106
170
232
269
369
469
570
644
782
1437
43
106
170
232
269
369
469
782
1437
994
ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA - typ VPK
•
•
Volná Efektivní volná
plocha plocha průřezu
[%]
Aefekt [mm2]
20
3 984
26
7791
21
4671
25
9813
26
15779
27
21470
28
24904
29
34187
29
43469
29
52752
30
59640
30
72377
32
133097
20
3984
25
9813
26
15779
27
21470
28
24904
29
34187
29
43469
30
72377
32
133097
31
92061
Typ mřížky - VPK
jednostranná mřížka
k zabudování do kovových nebo sádrokartonových příček v návaznosti
na odvodní VZT systém
bez regulace
max. dopor. rychlost vzduchu 3 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nezezový plech AISI 304 brus FIN8
•
•
•
ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA - typ VPR
•
•
jednostranná mřížka
používá se pro řízený přefuk vzduchu mezi místnostmi s různým tlakem nebo pro regulaci
tlakových poměrů v jednotlivých místnostech čistých prostor
pro zabudování do příček v návaznosti na odvodní VZT systém
s regulací
max. dopor. rychlost vzduchu 3 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerezový plech AISI 304 brus FIN8
•
•
•
•
ZÁKLADNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH MŘÍŽEK
Typ mřížky - VPR
Typ mřížky - VOB
Rámeček
se zadní stěnou
Rámeček
se zadní stěnou
Perforovaná
mřížka
Perforovaná
mřížka
Regulace
Typ mřížky - OSK
Regulace
Perforovaná
mřížka
Rámeček
se zadní stěnou
Objemový průtok [m3/h]
pro rychlost vzduchu ws (m.s –1)
0,5
7
18
28
39
45
62
78
130
240
18
28
39
45
62
78
130
240
10
5
7
14
8
12
20
18
28
39
49
45
62
78
max.
43
106
170
232
269
369
469
782
1437
53
85
116
134
185
235
391
719
39
20
29
56
34
50
79
71
114
155
197
179
246
313
ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA - typ VOB
•
•
•
Volná Efektivní volná
plocha plocha průřezu
[%]
Aefekt [mm2]
20
25
26
27
28
29
29
30
32
25
26
27
28
29
29
30
32
23
19
20
26
21
23
25
25
26
27
27
28
29
29
3984
9813
15779
21470
24904
34187
43469
72377
133097
9 813
15 779
21 470
24 904
34 187
43 469
72 377
133 097
5397
2806
3984
7791
4671
6908
11010
9813
15779
21470
27298
24904
34187
43469
* jiné jmenovité rozměry mřížek lze po dohodě s výrobcem vyrobit jako atyp
•
•
•
•
•
oboustranná mřížka
komplet je složen z odsávacích stěnových mřížek typ VPK a typ VPR
používá se pro řízený přefuk vzduchu mezi místnostmi s různým tlakem nebo pro regulaci
tlakových poměrů v jednotlivých místnostech čistých prostor
pro zabudování do příček, dřevěných dveří nebo pro dodatečné osazení dveří FORCLEAN
s regulací
do příčky nebo dveří min. tl. 40 mm
max. dopor. rychlost vzduchu 3 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerezový plech AISI 304 brus FIN8
ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA DO OPERAČNÍCH SÁLŮ - typ OSK
•
•
•
•
•
•
•
jednostranná mřížka
do operačních sálů jako nezbytná součást odvodu vzduchu sloužící pro regulaci
tlakových poměrů v jednotlivých místnostech čistých prostor
určena pro zabudování do příček v návaznosti na odvodní VZT systém
filtr z jemného tahokovu proti zanášení VZT systému buničinou
bez regulace
max. dopor. rychlost vzduchu 1,5 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerezový plech AISI 304 brus FIN8
ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA DO OPERAČNÍCH SÁLŮ - typ OSR
•
•
•
•
•
•
•
jednostranná mřížka
do operačních sálů jako nezbytná součást odvodu vzduchu sloužící pro regulaci
tlakových poměrů v jednotlivých místnostech čistých prostor
určena pro zabudování do příček v návaznosti na odvodní VZT systém
filtr z jemného tahokovu proti zanášení VZT systému buničinou
s regulací
max. dopor. rychlost vzduchu 1,5 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerezový plech AISI 304 brus FIN8
MŘÍŽKA DO LAMINO DVÍŘEK - typ VLA
•
•
•
BP • 06 • 08
Jmenovitý
Hmotnost
rozměr
[kg]
(otvor v příčce)
A x B [mm]
100 x 200 (200 x 100)
1,3
200 x 200
1,85
200 x 300 (300 x 200)
2,3
200 x 400 (400 x 200)
2,9
300 x 300
3,2
300 x 400 (400 x 300)
4,1
300 x 500 (500 x 300)
5,2
400 x 600 (600 x 400)
7,4
650 x 650
12,5
200 x 200
1,1
200 x 300 (300 x 200)
1,4
200 x 400 (400 x 200)
1,8
300 x 300
2,0
300 x 400 (400 x 300)
2,6
300 x 500 (500 x 300)
3,2
400 x 600 (600 x 400)
4,9
650 x 650
8,3
80 x 300 (300 x 80)
0,65
100 x 150 (150 x 100)
0,50
100 x 200 (200 x 100)
0,60
100 x 300 (300 x 100)
0,70
150 x 150
0,62
150 x 200 (200 x 150)
0,70
150 x 300 (300 x 150)
0,80
200 x 200
0,75
200 x 300 (300 x 200)
0,90
200 x 400 (400 x 200)
1,10
200 x 500 (500 x 200)
1,30
300 x 300
1,20
300 x 400 (400 x 300)
1,50
300 x 500 (500 x 300)
1,85
Rámeček
Tahokov
TECHNICKÉ PARAMETRY STAND. ROZMĚROVÉ ŘADY*
Typ
Lamino
Perforovaná
mřížka
Tahokov
VOB
Regulace
Typ mřížky - VLA
Rámeček
se zadní stěnou
Perforovaná
mřížka
OSK a OSR
Perforovaná
mřížka
s rámečkem
a zadní stěnou
Typ mřížky - OSR
Rámeček
se zadní stěnou
VLA
Perforovaná
mřížka
s rámečkem
a zadní stěnou
•
•
•
oboustranná mřížka
pro odsávání lamino skříněk například pod digestořemi
velikost a tvar určuje projektant VZT v závislosti na množství vzduchu, které se musí
ze skříňky odsát
bez regulace
max. dopor. rychlost vzduchu 2 m.s-1
materiál a povrch. úprava: ocel. plech tř. 11 v odstínu RAL 9010, 9002, 6027, 1015
nebo nerezový plech AISI 304 brus FIN8
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
PŘEMÍSTITELNÝ LAMINÁRNÍ BOX
Přemístitelný laminární box
je
mobilní
zařízení
osaze-
né cirkulačními jednotkami
s
účelem
zajistit
boxu
pomocí
zástěn,
které
nek
uvnitř
pružných
zvyšují
ochrany
úči-
produktu,
uzavřené pracoviště s rovnoměrným prouděním vzduchu,
osvětlením
a
poža-
dovanou třídou čistoty.
Přemístitelný
dáván
vodem,
juje
s
je
do-
pohyblivým
pří-
který
do
box
se
připo-
jednofázové
zástrčky 230V/50Hz.
Přívodní
kabel
k
zařízení
je dle potřeby dlouhý 6÷8 m.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Přemístitelný laminárné box
kat.č. 110.82 B
110.82B
PŘEMÍSTITELNÝ LAMINÁRNÍ BOX
ROZMĚROVÁ ŘADA A ZNAČENÍ
CIRKULAČNÍ JEDNOTKA
Střední stavba
[výška 260 mm]
STANDARDNÍ PŮDORYSNÁ ŘADA
Označení
Půdorysný rozměr
[mm]
Světlá výška*
[mm]
Počet cirkulačních
jednotek v boxu
110.82 B:1
750 x 1375
1900, 1950, 2000, 2050, 2100
1
110.82 B:2
1375 x 1375
1900, 1950, 2000, 2050, 2100
2
110.82 B:3
2000 x 1375
1900, 1950, 2000, 2050, 2100
3
* výška od podlahy po laminarizátor, doporučená světlá výška 2000 mm
V
ATYPICKÝ PŘEMÍSTITELNÝ BOX
Označení
Půdorysný rozměr
[mm]
Světlá výška
[mm]
Počet cirkulačních
jednotek v boxu
110.82 B:A
atypický
dle požadavku
x
A
Spodní stavba
B
POPIS
• Kostra boxu
- rozměry dle počtu cirkulačních jednotek
- volitelně výška boxu (min. 2410 - max. 2730 mm)
- ocel tř. 11 s povrchovou úpravou
nebo celonerezové provedení
- možnost umístit pracovní desku
• Cirkulační jednotka - volitelný počet jednotek
• Ovládání
- celý box je ovládán jedním hlavním vypínačem
• Osvětlení
- zářivkové (2 x 36 W na jednu jednotku)
• Signalizace stavu - na přední straně boxu pomocí dvou signálek
• Krytí
- min. IP44
• Zástěny
- pružné, snadno odnímatelné a čistitelné
Cirkulační
jednotky
Výška jednotky
V
Pružné
zástěny
1250x625
Rozměr HEPA filtru [mm]
455
375
480
1180x555 1180x555 1180x555 1180x555
105
105
130
130
Třída filtrace HEPA
H14
H14
H14
H14
G-14
-
G-14
-
-
G-14
-
G-14
0,3 ÷ 0,45 [m.s-1]
Rychlost proudění**
Hmotnost jednotky bez zástěn
max. 72 [kg]
Instalovaný příkon s osvětlením
Pi=560 [W]
Proudová soustava
Výměna předfiltru
• filtrační tkaninu z rámečku vyjmout
a vyměnit
Výměna HEPA filtru
• odmontovat laminarizátor nebo děrovaný plech, demontovat signálku a vyjmout zářivkové trubice z patic
• uvolnit podpěry filtru, filtr vyjmout
a vyměnit
Výměna zářivek
• demontovat laminarizátor nebo děrovaný plech a vyměnit zářivku
Čištění
• běžnými čístícími desinfekčními prostředky viz Návod na obsluhu
400
Výška rámu HEPA filtru [mm]
Gelové těsnění
kombinace s laminarizátorem
Gelové těsnění
kombinace s děrovaným plechem
L+N+PE 230 V, AC/50Hz, TN-S
**U atypického laminárního boxu nelze garantovat standardně požadovanou rychlost vzduchu 0,3÷0,45 m.s-1.
Rychlost vzduchu se pohybuje v rozsahu 0,2÷0,3 m.s-1.
UPOZORNĚNÍ
Instalaci a uvedení do provozu provádí
výhradně organizace, která má pro tuto
činnost oprávnění.
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9010-K3
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 9002
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 6027
ocel. plech tř.11 v odstínu RAL 1015
nerezová ocel AISI 304, brus FIN 8
nerezová ocel AISI 316, brus FIN 8
BP • 06 • 08
VOLITELNÉ PRVKY
Materiál
a povrchová úprava
kostry boxu
Elektrický
přívodní
kabel
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
[mm]
[mm]
Hlavní
vypínač
Kolečka
TECHNICKÉ PARAMETRY CIRKULAČNÍ JEDNOTKY
AxB
Výztuha
Kostra
boxu
UPOZORNĚNÍ:
Provoz boxu pouze při teplotě okolí +5ºC ÷ +40ºC
Rozměr stran jednotky
Krabice
s elektrovýzbrojí
Signálky
Před započetím jakýchkoliv výměn a čištění
je nutné odpojit napájení zařízení a zajistit
ho před náhodným zapnutím.
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
TELEFON PRO VNITŘNÍ PROVOZ
ČISTÝCH PROSTOR
Telefon
pro
provoz
čistých
stor
ní
je
vnitřní
pro-
kompakt-
přístroj
určený
k zabudování do příček minimální tloušťky
60 mm.
Čelní panel o rozměrech 160x160mm je
tvořený opracovaným
duralovým
spolu
s
plechem
povrchovou
omyvatelnou fólií běžně používanou ve zdravotnictví.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Telefon pro vnitřní provoz
čistých prostor
kat.č. 111.01 A
111.01 A
TELEFON PRO VNITŘNÍ PROVOZ ČISTÝCH PROSTOR
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájení telefonu
Proudové odběry
Krytí
ČELNÍ PANEL
18÷24 V
- jeden napájecí zdroj může sloužit i pro několik
telefonních přístrojů
v klidu
20 mA
při vyzvánění
400 mA/24 V *
krytí čelního panelu
IP65
krytí ostatní
IP20
Umístění
doporučeno 150 cm od podlahy na osu telefonu
Hmotnost
1 kg
Otvor v příčce [mm]
145 x 145
A
B
C
D
ON/OFF
* v souvislosti na nastavené hlasitosti vyzvánění přístroje
ZÁKLADNÍ POPIS
Čelní panel
• pět tlačítek
• optoakustická signalizace
• Telefon může být napojený na libovolnou pobočku telefonní ústředny, která umí
zpracovat pulsní volbu.
• Programovatelný
Pomocné kontakty
• jako součást telefonu lze na přání zákazníka objednat
přístroj s pomocným bezpotenciálovým kontaktem, který
spíná při vyzvánění
• U telefonu je možno volně programovat následující údaje bez demontáže
přístroje z příčky pomocí programovacího panelu:
- volaná klapka (max. čtyřmístné číslo patřící danému tlačítku
na čelním panelu)
- hlasitost akustické signalizace příchozího volání
- hlasitost reprodukovaného slova
Telefon je určen k zabudování do příček minimální tloušťky 60 mm.
PRACOVNÍ REŽIMY TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
kat.č. 102
Příčkové panely
INDIKACE VOLÁNÍ
HLÁŠENÍ CHYBY
KONTROLA USAZENÍ PANELU
MEM
MEM
Odnětí panelu je indikováno
akustickým signálem
VYZVÁNĚNÍ +
KONTROLA USAZENÍ PANELU
• Maximální délka hovoru v režimu „On“ je 20 minut, pak se hovor ukončí
a telefon se uvede do režimu „Off “ (délka hovoru je nastavitelná při výrobě dle
přání zákazníka).
MEM
MEM
HLÁŠENÍ CHYBY
• Přestavení do režimu programování se provede přiložením programovacího
přípravku na čelní panel, který je společný pro všechny programovatelné údaje.
Následně je možné telefon volně programovat. Odnětím přípravku se telefon automaticky přestaví do naprogramovaného stavu. Programovací přípravek se nepřipojuje přes konektor a nepotřebuje žádné napájecí napětí.
Není standardní dodávkou k telefonu, pro naprogramování
více telefonních přístrojů lze použít jeden programovací panel
INDIKACE VOLÁNÍ
• Režim „On“ znamená zapnutý telefon, kdy probíhá komunikace s protilehlým
účastníkem po volbě požadovaného účastníka (A-D). Jestliže se protilehlý účastník
nehlásí, stlačením tlačítka „On/Off“ se telefon vypne (telefon je zavěšený).
•
NASTAVENÍ PAMĚTI VOLANÝCH ČÍSEL
• Režim „Off “ znamená vypnutý telefon připravený pro příchozí nebo odchozí
volání ( telefon je zavěšený ). V tomto režimu se telefon také programuje.
Jedná se o oboustranný panel, jehož pomocí lze na telefonu
nastavit předvolby klapek a hlasitost vyzvánění a reprodukce
NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ A REPRODUKCE
• K uvádění přístroje do stavu „On/Off “ slouží páté tlačítko čelního panelu
( zvedání nebo pokládání sluchátka do vidlice ). Stav telefonu je m.j. charakterizovaný LED diodou na čelním panelu.
PROGRAMOVACÍ PANEL
•
RESET
VYZVÁNĚNÍ -
REPRO
+
REPRO
-
RESET
Odnětí panelu je indikováno akustickým signálem
BLOCK a.s., Stulíková 1392, 198 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 571 670 111, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
nerezové pracovní stoly
v provedení gmp
Nerezové pracovní stoly
vytvářejí spolu s dalšími
prvky nerezového
systému ucelenou
sta-
vebnici, z níž je možné
sestavit
libovolnou
sestavu nábytku splňující
požadavky zákazníka.
Stůl se skládá z kostry,
ke které je pomocí šroubů
upevněna pracovní
deska stolu.
Nosnost stolu - 100kg/m2.
Při skládání dvou a více
stolů se používá místo
dvou noh v místě spoje
jedna noha středová, společná pro oba stoly.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Nerezové pracovní stoly
v provedení GMP
kat.č. 203.02 B
203.02 B
NEREZOVÉ PRACOVNÍ STOLY v provedení GMP
medical
ZPŮSOB UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY
R5
VARIANTA č. 1
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
šířka [mm]
hloubka [mm] H
Š
38 mm
NEREZOVÝ STŮL PRO SEDÍCÍ OBSLUHU
Rozměr stolu [mm]
výška [mm] V
Nerezový plech
1500
650, 750
750
38 mm
1200
Výplň lamino
1800
NEREZOVÝ STŮL PRO STOJÍCÍ OBSLUHU
Rozměr stolu [mm]
hloubka [mm] H
výška [mm] V
1200
1500
650, 750
Nerezový plech
900
1800
30 mm
Š
38 mm
šířka [mm]
VARIANTA č. 2
R5
Výplň lamino
POPIS
Pracovní deska
• nerezový plech 1.5 mm, výplň lamino
• volitelný způsob ukončení pracovní desky
Způsob ukončení
pracovní desky
Kostra
• nohy - Ø 38mm
• výztuhy - 40x20mm
S
V
Výšková stavitelnost
• v rozsahu ~30mm
H
Kostra
Uzemnění
• pomocí vodiče
Pracovní
deska
Dokrytování
• možnost dokrytování čelních, bočních stran
Výztuha
Typová stavitelná koncovka
ZPŮSOB UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY
VARIANTA č. 3
VOLITELNÉ PRVKY
Povrch
desky stolu
33 mm
Je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu,
jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám.
Je vhodná pro méně agresivní prostředí a teplotní namáhání do 300ºC.
AISI 316L •
30 mm
VARIANTA č. 4
38 mm
•
Nerezový plech
Výplň lamino
NEREZOVÁ OCEL
AISI 304
20 mm
Výplň lamino
Vyvýšený lem
Nerezový plech
38 mm
Povrch
kostry stolu
R5
38 mm
Způsob
ukončení
pracovní desky
hladká
perforovaná
perforovaná se záchytnou vanou
varianta č. 1
varianta č. 2
varianta č. 3
varianta č. 4
nerezová ocel AISI 304 brus FIN8
nerezová ocel AISI 316L brus FIN8
nerezová ocel AISI 304 brus FIN8
nerezová ocel AISI 316L brus FIN8
40 mm
Provedení
desky stolu
Je vysoce odolná proti kyselinám a především dobře
odolná proti korozi. Je určena pro použití při vysokém chemickém
namáhání, především při přítomnosti chloridů.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
kat.č. 201
Laboratorní nábytek
kat.č. 202
Lamino nábytek
kat.č. 203
Nerezový nábytek
BP • 06 • 06
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Nerezové pracovní stoly
•
je možné dezinfikovat a čistit
běžnými čistícími prostředky závislý
mi na použitém materiálu.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
nerezové mycí stoly
Nerezové
mycí
stoly
vytvářejí spolu s dalšími
prvky nerezového
systému ucelenou
sta-
vebnici, z níž je možné
sestavit libovolnou sestavu
nábytku
splňující
požadavky zákazníka.
Stůl je složen z kostry,
ke které je pomocí šroubů upevněna pracovní
deska stolu s dřezem.
Nosnost stolu - 100kg/m2.
BASIC
variantu
kostry
stolu tvoří pouze samostatné nohy a L konzoly,
na které se upevní deska stolu.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Nerezové mycí stoly
kat.č. 203.03 C
203.03 C
NEREZOVÉ MYCÍ STOLY
medical
TYPY MYCÍCH STOLŮ DLE UMÍSTĚNÍ A POČTU DŘEZŮ
BASIC S - stůl samostojný
BASIC P - stůl přístavný k příčce
BASIC R - stůl přístavný k příčce do rohu
BASIC V - stůl do výklenku
BASIC (S, P, R, V)
1 dřez vlevo
1 dřez vpravo
2 dřezy
1 dřez vlevo
1 dřez vpravo
2 dřezy
1 dřez vlevo
1 dřez vpravo
2 dřezy
1 dřez vlevo
1 dřez vpravo
2 dřezy
atypický dřez nebo vana
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
MYCÍ STŮL PRO STOJÍCÍ OBSLUHU
MYCÍ STŮL PRO SEDÍCÍ OBSLUHU
Rozměr stolu [mm]
šířka [mm]
Š
hloubka [mm]
H
výška [mm]
V
Rozměr stolu [mm]
Rozměr dřezu
[mm]
šířka [mm] Š hloubka [mm]
650
1500
400x400x250
1800
V
750
650
Rozměr dřezu
[mm]
400x400x250
1800
750
1200
1500
výška [mm]
1200
1200
1500
H
900
1200
1500
500x500x350
750
500x500x350
1800
1800
POPIS
Pracovní deska
• nerezový plech 1.5 mm, výplň lamino
Kostra
• čtyřhranný nerezový profil 40x40/2, nerezové vrtané L konzoly
Výšková stavitelnost
• v rozsahu ~30mm
Uzemnění
• pomocí vodiče
Dřezy
• materiál dřezu se shoduje s materiálem pracovní desky, průměr
odtokového otvoru 1½“
Sifon
• materiál sifonu se shoduje s materiálem pracovní desky
Baterie
• nerezová, směšovací páková nebo směšovací stojánková páková
s vytahovací hadicí
Dokrytování
• možnost dokrytování čelních, bočních stran
BASIC S - stůl samostojný (standard)
varianta se 2 dřezy
H
Š
V
VOLITELNÉ PRVKY
UKÁZKY TYPŮ MYCÍCH STOLŮ
BASIC S - stůl samostojný (standardní)
BASIC P - stůl přístavný k příčce
BASIC R - stůl přístavný k příčce do rohu
BASIC V - stůl do výklenku
nerezová ocel AISI 304 brus FIN8
Povrch kostry
stolu
nerezová ocel AISI 316L brus FIN8
nerezová ocel AISI 304 brus FIN8
Povrch desky
stolu
nerezová ocel AISI 316L brus FIN8
Provedení desky hladký
s lemem
Olemování
desky stolu
bez lemu
s čelem
Zadní čelo
desky stolu
bez čela
dřez
vlevo
Počet
a umístění
dřez vpravo
dřezů
2 dřezy
400x400x250
Rozměry
dřezu [mm]
500x500x350
směšovací páková
Baterie
směšovací stojánková páková s vytahovací hadicí
standardní nerezový AISI 316L
Sifon
standardní nerezový AISI 304
BASIC R
Druh
konstrukce
stolu
stůl přístavný
do rohu místnosti
varianta s 1 dřezem vpravo
BASIC V
stůl do výklenku místnosti
varianta s 1 dřezem vlevo
BASIC P
stůl přístavný
k příčce místnosti
varianta s 1 dřezem vpravo
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Laboratorní nábytek
kat.č. 202
Lamino nábytek
kat.č. 203
Nerezový nábytek
BP • 06 • 01
kat.č. 201
H
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
nerezové regály
nerezové POLICE MEZI PŘÍČKY
Nerezové regály vytvářejí spolu s dalšími prvky
nerezového systému ucelenou stavebnici, z níž
je možné zkombinovat
libovolnou sestavu nábytku splňující požadavky zákazníka.
S ohledem na ergonomii
a snadné čištění a dezinfekci ploch jsou tyto
regály vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví,
laboratořích
i veřejném stravování.
Výrobek je certifikován v zemích EU.
Nerezové regály
Nerezové police mezi příčky
kat.č. 203.04 B
NEREZOVÉ regály, nerezové police mezi příčky
203.04 B
medical
ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA NEREZOVÝCH REGÁLŮ
NEREZOVÉ POLICE MEZI PŘÍČKY
Regál
Šířka* [mm]
nerezová ocel AISI 304 brus FIN 8
Hloubka [mm]
Plášť volitelný materiál
a odstín
Výška [mm]
Š
H
V
800, 900, 1000
400, 500, 600
1500, 1800, 2000
* Regály možno stavit vedle sebe, tím se šířka násobí.
Při spojení dvou a více regálů se mezi jednotlivými regály používá tzv. středová noha.
minerální vlna
Uchycení k příčce
plastové úhelníky
POPIS NEREZOVÉ POLICE MEZI PŘÍČKY
Police
Police
Šířka [mm]
Hloubka [mm]
Tloušťka [mm]
A
H
B
720, 820, 920
400, 500, 600
40
Příčka
Nábytkářský plastový úhelník
POPIS NEREZOVÉHO REGÁLU
Kostra regálu - krajní nohy
B
- středové nohy
ocel tř. 11 v odstínu RAL
9010, 9002, 6027, 1015
Výplň
ROZMĚROVÁ ŘADA NEREZOVÝCH POLIC
nerezová ocel AISI 316 brus FIN 8
- vyrobena z profilu 40x40 mm
- volitelný materiál a odstín
- nohy opatřeny typově stavitelnými koncov-
kami umožňující výškové nastavení regálu
(cca do 30 mm)
Police
- hladké nebo perforované
- volitelný materiál a odstín
Výplň
Plášť
H
Krajní
noha
(při sestavě dvou a více regálů)
Plášť
Š
Středová
noha
společná
pro dva
regály
Typová
stavitelná
koncovka
V
200 mm
Nosnost police - 50 kg
A
VOLITELNÉ PRVKY NEREZOVÉHO REGÁLU
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
nerezová ocel AISI 304 brus FIN 8
nerezová ocel AISI 316L brus FIN 8
ocel tř. 11 v odstínu RAL 9010
Odstín
a materiál kostry ocel tř. 11 v odstínu RAL 9002
ocel tř. 11 v odstínu RAL 6027
ocel tř. 11 v odstínu RAL 1015
nerezová ocel AISI 304 brus FIN 8
nerezová ocel AISI 316L brus FIN 8
ocel
tř. 11 v odstínu RAL 9010
Odstín
a materiál polic ocel tř. 11 v odstínu RAL 9002
ocel tř. 11 v odstínu RAL 6027
ocel tř. 11 v odstínu RAL 1015
stavitelné police (standard: výška regálu 1800mm, 5 polic)
Typ regálu
pevné police (standard: výška regálu 1800mm, 5 polic)
standardní (390 +/- 100mm, světlost 350mm)
Rozteč polic
(u standard. regálu) jiné
hladká
Typ police
perforovaná
kat.č. 203.02
Nerezové pracovní stoly
Nerezový pojízdný stolek
kat.č. 203.05
Nerezové výlevky
•
všechny hrany a funkční spoje jsou
s ohledem na odstranění rizika kontaminace dokonale svařeny
•
povrchové plochy jsou broušeny a nabízí
elegantní jednotný povrch u všech kusů
nábytku
•
vhodné na všechna pracoviště ve zdravotnictví, laboratořích i veřejném stravování
•
Montáž a případnou demontáž regálu
nebo polic provádí pouze firma autorizovaná
výrobcem nebo firma, jejíž pracovník prošel
odborným zaškolením u firmy.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
BP • 06 • 06
Nerezové mycí stoly
kat.č. 203.06
konstrukční prvky jsou vyrobeny z kvalitní
nerezové oceli
MONTÁŽ
DOPLŇKOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
kat.č. 203.03
•
•
Regály a nerezové police je možno
dezinfikovat a čistit běžnými čistícími
prostředky
závislými
na
použitém
materiálu.
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
medical
KOMPONENTY PRO REALIZACI
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR A OPERAČNÍCH SÁLŮ
nerezový pojízdný stolek a manipulační vozík
Nerezové pojízdné stolky a manipulační vozíky slouží k převážení či
odkládání různého materiálu apod.
Vyznačují se stabilitou,
velkou odolností, výbornou čistitelností a snadnou manipulací.
Nosnost police u pojízdných stolků je 50 kg.
Nosnost police u manipulačních
100 kg.
Výrobky jsou certifikovány v zemích EU.
vozíků
je
Nerezový pojízdný stolek
a manipulační vozík
kat.č. 203.06 B
NEREZOVý pojízdný stolek a manipulační vozík
203.06 B
medical
KOLEČKA
POJÍZDNÝ STOLEK
Šířka [mm]
Š
600, 700, 800
Pojízdný stolek
Výška [mm]
V
850
•
kolečka jsou buď pevná nebo otočná
Hloubka [mm]
H
400, 600, 800
•
s brzdou nebo bez brzdy
Druh polic
A
hladké, perforované
•
uložena buď kluzně nebo v ložiscích
•
průměr 60 mm
Počet polic [ks]
1, 2, 3
Typ koleček
otočné, pevné
Počet bržděných koleček [ks]
B
4, 2
Vodivost
vodivé do exových prostor, nevodivé
Průměr koleček [mm]
60
Materiál koleček
Materiál stolku
Manipulační vozík
•
kolečka jsou buď pevná nebo otočná
nerez.ocel AISI 304 brus FIN8
•
s brzdou nebo bez brzdy
nerez.ocel AISI 304 brus FIN8, nerez.ocel AISI 316L brus FIN8
•
průměr 125 mm
POPIS
POJÍZDNÝ STOLEK
H
Nosnost police - 50 kg
Š
MANIPULAČNÍ VOZÍK
Nosnost police - 100 kg
Police
H
Police
A
V
Š
V
A
Kolečka
s brzdou
Police
B
A
Police
Kolečka
s brzdou
MANIPULAČNÍ VOZÍK
Šířka [mm]
Š
900, 1000
Výška [mm]
V
900
Hloubka [mm]
H
700, 900, 1100
Druh polic
A
hladké
Počet polic [ks]
1, 2
Typ koleček
otočné, pevné
B
TYP OKRAJE HORNÍ PLOCHY POLICE
U POJÍZDNÉHO STOLKU
BEZ OKRAJE
Odkládací plocha
police
4, 2
Vodivost
vodivé do exových prostor, nevodivé
Průměr koleček [mm]
125
Materiál koleček
nerez.ocel AISI 304 brus FIN8
Materiál vozíku
nerez.ocel AISI 304 brus FIN8, nerez.ocel AISI 316L brus FIN8
S OKRAJEM
Výška okraje 20 - 40 mm
Odkládací plocha
police
BP • 06 • 06
Počet bržděných koleček [ks]
B
NEREZOVÁ OCEL
AISI 304
• Je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu,
jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám.
Je vhodná pro méně agresivní prostředí a teplotní namáhání do 300ºC.
AISI 316L •Je vysoce odolná proti kyselinám a především dobře
odolná proti korozi. Je určena pro použití při vysokém chemickém
namáhání, především při přítomnosti chloridů.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Pojízdné a manipulační vozíky
•
je možné dezinfikovat a čistit
běžnými čistícími prostředky závislý
Kolečka
•
mi na použitém materiálu.
jsou tzv. bezúdržbová
BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 571 670 111, fax: +420 571 670 244, e-mail: [email protected], www.block.cz
Download

Katalogové listy Formedical ke stažení