Prohlášení o vlastnostech
č. CPR/Eforte vchodové dveře /2013
Výrobek:
Plastové vchodové (vnější ) dveře systém INOUTIC Eforte
Typové označení:
Inoutic Eforte vchodové dveře
Zamýšlené použití:
Vchodové ( vnější ) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na
požární odolnost a kouřotěsnost.
Výrobce:
WELL spol. s r.o.
Plzeňská 1015 Třemošná
Česká republika
IČ: 405 25 678
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Dle nařízení EPR 305/2011 v příloze V. - systém 3
Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl
zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 073 – 13/Z .
Vlastnosti výrobku:
Tabulka 1 – Plastové dveře jednokřídlové vnější – plné, prosklené, dovnitř a ven otevíravé
Základní charakteristiky
Odolnost proti zatížení větrem – dveře uzamknuté
Odolnost proti zatížení větrem – dveře neuzamknuté
Vodotěsnost – dveře uzamknuté
Vodotěsnost – dveře neuzamknuté
Nebezpečné látky
Odolnost proti nárazu
Únosnost bezpečnostních zařízení
Výška a šířka ( minimální průchozí)
Možnost úniku
Akustické vlastnosti
Vlastnost
Třída C2 / B2
Třída C1 / B1
Třída 8A
Třída 6A
neobsahuje
npd
npd
uvedeny ve smlouvě
npd
npd
Ug = 1,0 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla Ud pro IZ. sklo
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel
prostupu sluneční energie) g
2
Ug = 0,6 W/(m .K)
Ug = 0,5 W/(m2.K)
Ug = 1,0 W/(m2.K)
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Ug = 0,5 W/(m2.K)
Ug = 1,0 W/(m2.K)
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τv
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Ug = 0,5 W/(m2.K)
Up = 1,0 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla Ud pro IZ. sendvičový panel
Up = 0,9 W/(m2.K)
Up = 0,8 W/(m2.K)
Průvzdušnost dveře uzamknuté
Průvzdušnost dveře neuzamknuté
Harmonizovaná
technická specifikace
1,2 /1,2 W/(m2.K)
0,98 / 0,99 W/(m2.K)
0,92 / 0,93 W/(m2.K)
0,50
0,47
0,47
0,70
0,69
0,69
1,2 W/(m2.K)
1,1 W/(m2.K)
1,0 W/(m2.K)
Třída 4
Třída 2
EN 14351-1+A1
Vlastnosti plastových vchodových dveří, systém Inoutic Eforte jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Třemošná, dne: 01.07.2013
Ing. Jiří Stejskal
Jednatel společnosti
Download

prohlášení o vlastnostech výrobku Eforte VD.pdf